Teologisk og pædagogisk efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teologisk og pædagogisk efteruddannelse"

Transkript

1 Teologisk og pædagogisk efteruddannelse Kurser i Helsingør stift forskellige Kurser

2 Kursusoversigt 2013 Datoer 2013 Kursus Tid og sted 23. januar Specialkonfirmander Konfirmander med specielle behov Haraldskirken, Høje Gladsaxe 28. februar- 1. marts Er det nu kirke? Præsteembedet i en religionsanstalt Dyssegårdskirken, Hellerup 13. marts Konfirmationstalen Hvad skal der siges til en konfirmation? Jørlunde sognehus, Slangerup 30. marts Design-workshop»Smøg ærmerne op« Frederiksborg sognegård 22. maj Homiletisk netværk Prædikenbeskrivelse et pilotprojekt Lyngby kirkes sognegård, Kgs. Lyngby 5. juni- 6. juni Prædikenfestival Amerikansk homiletik Sct. Andreas kirke, København 30. august 23. september»don t tell it, show it!«workshop om spaghettigudstjenester Stengårdskirken, Kgs. Lyngby september Liturgisk laboratorium IV Rituel adfærd Odin Teatret/ Nordisk Teaterlaboratorium, Holstebro 24. oktober Præsten på plejehjemmet Kursus om plejehjemsgudstjenester Oppe Sundby sognegård, Frederikssund 7. november Begravelsestalen mellem vita og tekst Nærum Kirke, Nærum Religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen Teologisk konsulent Jørgen Demant Mediekonsulent Rebecca Rudd

3 Specialkonfirmander konfirmander med specielle behov Indhold: Mange præster har erfaringer med konfirmander med specielle behov såsom udviklingshæmmede konfirmander og konfirmander fra specialklasser med børn med diagnoser indenfor autismespektret. Samtidig oplever flere præster at skulle rumme børn med forskellige diagnoser som bl.a. ADHD på de almindelige hold. Og denne gruppe vil blive større, når inklusionsstrategier gennemføres i folkeskolen. Dette kursus sigter på at give deltagerne information om specialkonfirmander og konkret inspiration og nye idéer til undervisningen. Program: 9.30 Velkomst og introduktion Deltagerne deltager i en ud af tre workshops: Udviklingshæmmede konfirmander ved Birgitte Arfmann, sognepræst og forfatter til bl.a. Min kirkebog: Et materiale til den kirkelige undervisning af udviklingshæmmede konfirmander. Specialklasser indenfor autismespektret ved Lotte Krause Slot og Merete Nielsson fra Harløse skole, der fokuserer på perception, informationsbearbejdning og didaktik og vil behandle konkrete cases, der kan bruges til planlægning af undervisningsforløb. Inklusion med særligt henblik på konfirmander med ADHD ved psykolog Ingelise Kristensen, der vil fokusere på inklusion af og pædagogiske strategier i forhold til ADHD-børn i undervisningen samt fortælle, hvad kendetegnene er for børn med ADHD Frokost Erfaringsudveksling og netværksdannelse i workshop-grupperne Dato, tid og sted: 23. januar Haraldskirken, Høje Gladsaxe Torv 3, 2860 Søborg Tilmelding: Til Pernille Nærvig Petersen senest den 17. januar: Tlf Ved tilmelding skal angives hvilken workshop man deltager i. Betaling: kr. 100,- til forplejning. Indbetalees på mærket med navn og specialkonfirmander.

4 Er det nu kirke? Præsteembedet i en religionsanstalt Indhold: Babysalmesang, ældreklub, zumba og spagetti, fyraftensgudstjenester, PREP kurser og pilgrimsvandringer når det endelig bliver søndag, er det i sandhed blevet hviledag for både præst og menighed med den gamle, fredfyldte højmesse. Resten af ugens dage står kirkens døre på vid gab og der inviteres indenfor til arrangementer og aktiviteter for folk i alle aldre og med meget forskellige interesser. Er det virkelig er kirke alt sammen? Ud fra en kirkesociologisk synsvinkel, er denne fra neden vildtvoksende frodighed i folkekirkens udbud i høj grad med til at skabe kirke. Men set fra oven, fra en luthersk konfessionel synsvinkel, kan man måske spørge, om kirkens kendetegn overhovedet er gyldige i dag? De to kursusdage vil sætte fokus på de ekklesiologiske og embedsteologiske dilemmaer, vi præster møder i vores daglige arbejde: forholdet mellem kirkelig bredde og det fælles, forholdet mellem det partikulære og universelle i kirkens identifikation, forholdet mellem den synlige og usynlige kirke, og endelig forholdet mellem forkyndelse og trosfællesskab.

5 Program: Torsdag d. 28. februar Kaffe Velkomst Professor Anders Klostergaard: Giv Gud hvad Guds er... og ikke mere religiøsitet som kendemærke i stedet for tro Ph.d. Marie Hedegaard Thomsen: Kan Folkekirken dø? Hvordan kan teologi og sociologi i fællesskab hjælpe os med at stille de rigtige spørgsmål, når vi kigger i den folkekirkelige krystalkugle? Frokost Rektor Eberhard Harbsmeier: Folkekirkens 7 kirketegn Reformulering af de lutherske kirketegn mod Workshops: Sognepræst Rasmus Nøjgaard: Når forfatteren indtager prædikestolen. Hvad skal præsten så? Ph.d. Marie Hedegaard Thomsen: Kirke fra neden af...? Lektor Anita Hansen Engdahl: Myndiggørelse af lægfolket hvordan gør præsten det?! Fredag d. 1. marts Sognepræst, teologisk konsulent Jørgen Demant: Hvordan formulere et embedssyn i dagens folkekirke! Sognepræst Eva Holmegaard Larsen: Kønnets betydning for præsteembedet : Frokost Filosof Anders Fogh Jensen Har projektmennesket brug for religion og en præst? Dato, tid og sted: 28. februar.-1. marts Dyssegårdskirken, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup. Tilmelding: Jørgen Demant Senest 20. februar. Betaling: kr. 100,- til forplejning betales ved kursusstart.

6 Konfirmationstalen Hvad skal der siges til en konfirmation? Indhold: Hvad skal der siges til en konfirmation? Konfirmationsgudstjenesten er afslutning på konfirmationsforberedelsen, den er et myndighedsritual med konfirmanderne i centrum, og til dels også deres forældre, men det er også en kirke fyldt til bristepunktet ligesom juleaften, med mulighed for at forkynde, hvad det vil sige at være døbt. Der er mange adressater, og derfor også mange andre muligheder for temaer, end dem, der snævert knytter sig til konfirmandernes egen verden. Temadagen byder på et teoretisk bud på de homiletiske muligheder, en række bud på konkrete idéer, og endelig workshops hvor man arbejder med forårets konfirmationsprædikener. Program: Kaffe og velkomst Lektor Leise Christensen: Mellem korbue og krostue Konfirmationsprædikenen har gennem en årrække bevæget sig fra at være en mere eller mindre almindelig søndagsprædiken knyttet til søndagens tekst holdt fra prædikestolen til at være en decideret kasualietale henvendt direkte til konfirmanderne holdt fra korbuen. Har det gjort noget ved indholdet hvad i givet fald, og hvad kan man tænke om det? Kirsten Winther, Jan Asmussen, Signe Voldby: 5 temaer til en konfirmandtale Frokost Peter Nejsum og Ulla Salicath: Oplæg til workshops, hvor skitser til konfirmandtaler skrives Afslutning Dato, tid og sted: 13. marts Kurset finder sted i Jørlunde sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup. Tilmelding: Jørgen Demant Senest 5. marts. Betaling: kr. 100,- til forplejning betales ved kursusstart. Kurset er tilrettelagt i samarbejde med religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen

7 DESIGN-WORKSHOP»SMØG ÆRMERNE OP«Indhold: Glem InDesign og alle de andre dyre og besværlige programmer. Man kan komme rigtig langt med Office Word, gratis programmer og lidt øvelse. På workshoppen skal vi hverken arbejde med abstrakte begreber eller langsigtede strategier, men vi skal have fingrene langt ned i den digitale muld, og se på, hvordan du nemt kan skabe flotte og virkningsfulde plakater og foldere til din kirke. For at deltage i workshoppen skal du have kendskab til Word og have installeret Paint.net på din computer. Du kan downloade det gratis på Medbring gerne en konkret grafisk opgave, der skal løses i dit sogn (plakat, folder, annonce til kirkeblad, osv.), ellers får du en opgave på workshoppen. Underviser: Morten Sternberg, tidligere PR-medarbejder ved Trinitatis Natkirke Dato, tid og sted: Lørdag 16. marts, kl , Frederiksborg sognegård, Frederiksværkgade 2B, 3400 Hillerød. Tilmelding: Rebecca Rudd, Senest 1. marts. Betaling: kr. 330,- Beløbet bedes indbetalt senest den 1. marts 2013 på reg.nr konto nr Indbetalingen bedes påført deltagers navn og Design-workshop.

8 Homiletisk netværk Prædikenbeskrivelse et pilotprojekt Indhold: Tanken med dette homiletiske netværk er at styrke evalueringen af ens prædikener sammen med kollegerne i provstierne. Metoden er inspireret fra Norge, hvor man i et efteruddannelsestilbud oplevede modstanden i en prædikengruppe mod at indgå i en alvorlig samtale om ens egen prædiken. Man ville ikke blotte sig. Man løste problemet ved at finde værktøj til at beskrive prædikenen. En beskrivelse der rakte ud over hvad man føler, mener og synes. Længere end til bedømmelse af en prædiken. Man fandt en metode, hvor man til hinandens prædikener stillede spørgsmål om prædikenens disposition, stilleje, teologiske pointe, om forholdet til bibeltekst og hvem den implicitte tilhører er. Ad den vej fik prædikenbeskrivelsen et armslængdeprincip lagt ind og blev til en fælles bevidstgørelse af de valg, den enkelte præst havde foretaget i prædikenen. Denne metode danner inspiration for dette homiletiske pilotprojekt i stiftet på provstiplan. Det har store logistiske fordele at danne homiletiske netværk i nærområdet. Det fremmer kollegialiteten. Visionen er, at ethvert provsti permanent skal have en (eller flere) prædikengrupper, så der altid vil være et tilbud til fx nye præster og andre, der kan have glæde af at arbejde sammen med kolleger om denne vigtige del af præstearbejdet. Netværket er arrangeret af sognepræst Peter Nejsum og teologisk konsulent Jørgen Demant. Program: Onsdag d. 22. maj kl Undervisning i prædikenbeskrivelse ved oplæg og øvelser. Nedsættelse af grupper, der planlægger møder 6-8 gange. Dato, tid og sted: Onsdag d. 22. maj kl Lyngby kirkes sognegård, Stades Krog 9, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmelding: Jørgen Demant Senest 15. maj. Betaling: kr. 100,- til forplejning betales ved kursusstart.

9 Prædikenfestival Amerikansk homiletik Indhold: Efter amerikansk forbillede indbydes danske præster til at møde og høre amerikanske prædikanter og undervisere. Overskriften for festivalen er Preaching as Lived Experience baseret på den amerikanske tradition med at aflægge vidnesbyrd om tro: prædikenen må vokse ud af eller gennem egen erfaring med budskabet. Vi har ikke i Danmark tradition for at inddrage os selv i søndagens budskab, men rent formmæssigt bliver det ofte mere vedkommende for tilhørerne. Det betyder ikke, at prædikanten skal sige jeg hele tiden, men at vi kan gøre evangeliet mere inkluderende for menigheden ved at inddrage egne erfaringer. Program: Onsdag den 5. juni 9.15 Senior Minister, First Congregational Church, Lillian Daniel Kaffepause Lillian Daniel prædiker i en amerikansk gudstjeneste Frokostpause Workshop med Professor John McClure, Vanderbilt University: Four ways to shape the experience of the gospel in sermons Kaffepause Workshop med Jogn McClure: Five places to find a sermon in a biblical text Afslutning Grundlovskoncert med John McClures band kaldet Set Down Servant, featuring Leslie Rodrigue. Torsdag den 6. juni 9.15 Professor John McClure, Vanderbilt University: Strategic Preaching? Kaffepause John McClure prædiker i en amerikansk gudstjeneste Frokostpause Ph.d og musiker Dave Perkins: Aesthetic Testimony Kaffepause Workshop med Senior Minister Lillian Daniel om hendes nye bog: When-spiritual-but-not-religiousis-not-enough Afslutning Dato, tid og sted: juni Sct Andreas kirke, Gothersgade 148, 1424 København K. Tilmelding: via TPC. Initiativtager og kursusleder: Sognepræst Charlotte Ellermann, Humlebæk.

10 »Don t tell it, show it!«workshop om spaghettigudstjenester Indhold: To-dages workshop om spaghettigudstjenester. Forkyndelse for børn og deres voksne med fokus på krop og kreativitet. Formålet med kurset er at give præster værktøjer til at levendegøre bibeltekster sammen med børn og deres voksne i kreative forløb, der involverer sanserne, og som samtidig giver indblik i evangeliet. Kursusdeltagerne vil arbejde i grupper med udvalgte tekster fra biblen. Gennem bl.a. improvisationsøvelser, sang og bevægelse vil deltagerne få og afprøve kreative redskaber til at instruere børn og deres forældre, så de tør være med, rejse sig op af sædet og komme ud på gulvet. Med sig hjem vil deltagerne ikke blot have masser af inspiration, men også helt konkrete ideer og oplæg til forkyndelsen for og med børnefamilierne som der kan bruges løs af i arbejdet fremover. Program: 30. august: Hanne Trolle introducerer metoder og værktøjer, der appellerer til børn og som inddrager alle sanser. Deltagerne får konkrete råd og tips og får prøvet en masse øvelser igennem. 23. september: Deltagerne arbejder ud fra bibelske historier med at producere spaghettigugdstjenester. Alle kommer hjem med en god håndfuld færdige gudstjenester og masser af inspiration til at lave flere. Underviser: Skuespiller, teaterleder og coach Hanne Trolle. Se mere på Dato, tid og sted: 30. august og 23. september, begge dage kl Stengårdskirke, Triumfvej 2, 2800 Kongens Lyngby. Tilmelding: Pernille Nærvig Petersen på Der er begrænset antal pladser, som bliver fordelt efter først til mølle-princippet. Betaling: Kursusgebyr på kr. 800,- for første dag. Indbetales på mærket navn og spaghettigudstjenester. Anden dag er gratis hvis man har deltaget i første dag.

11 Liturgisk laboratorium IV Rituel adfærd Indhold: Liturgisk Laboratorium, som er et kontinuerligt efteruddannelsesprojekt for præster i Helsingør stift, har fokus på to områder: højmessens liturgi og præsten som aktør. I en vekslen mellem praksis og teori undersøges mulighederne for indenfor rammerne af den gældende højmesseordning at skabe nærvær og fokus. Senest deltog 30 præster i et éndags seminar med skuespilleren Roberta Carreri fra Odin Teatret/Nordisk Teaterlaboratorium. Det viste sig, at teaterfagets viden om krop og stemme som virkemidler, var meget givende for arbejdet i Liturgisk Laboratorium. Derfor fortsætter vi nu ad dét spor. D september 2013 arrangeres et tre-dages seminar på Odin Teatret/ Nordisk Teaterlaboratorium i Holstebro. Seminarets fokus vil være Rituel adfærd og vil bestå dels af praktiske sessioner, hvor deltagerne introduceres til Odin Teatrets særlige skuespillertræning, dels af teoretiske sessioner hvor teatrets leder og instruktør Eugenio Barba i samspil med deltagerne (og evt. universitetsfolk) vil undersøge fænomenet Rituel adfærd. Derudover præsenteres deltagerne for en arbejdsdemonstration og to forestillinger. Odin Teatret/Nordisk Teaterlaboratorium blev stiftet i Oslo i 1965 og fik siden base i Holstebro. Teatrets særlige skuespilteknik har gennem alle årene været en stor inspiration for både den danske og internationale teaterverden. Som et særligt forskningsområde (ISTA International School of Theatre Anthropology) samarbejdes med scenekunstnere fra Indien, Japan, Bali m.v. i en undersøgelse af principperne for kodificeret scenisk adfærd. Eugenio Barba modtog i 2000 Sonningprisen og er derudover æresdoktor ved en lang række inden- og udenlandske universiteter. Dato, tid og sted: september på Odin Teatret/Nordisk Teaterlaboratorium i Holstebro. Tilmelding: Jørgen Demant senest 1. august: Der er begrænset deltagerantal. Betaling: kr. 500,- for ophold exkl. rejseomkostninger. Der kan ikke ydes kollektiv støtte til projektet, så den enkelte deltager må selv søge støtte hos menighedsråd, provsti og stift(støtteudvalg). Arrangører: Sognepæsterne Tina Folke Drigsdahl og Jan Asmussen, Jørgen Demant

12 Præsten på plejehjemmet Kursus om plejehjemsgudstjenester Indhold: Hvordan forkynder man for ældre og ældre med demens på plejehjem? Omkring 80 % af vores målgruppe er demente i lettere eller sværere grad, og det stiller krav til og udfordrer vores normale praksis. Det er værd at overveje, om der skal andre virkemidler til end en forkortet udgave af søndagshøjmessen til denne målgruppe. Kurset her vil komme ind på, hvilken gruppe det er, vi har med at gøre, og hvilke eksistentielle spørgsmål, der rejser sig, når man bliver gammel. Det vil desuden præsentere to alternative måder at forkynde på plejehjemmene: Gennem musikandagt med demenssalmesang og erindringsarbejde gennem sang og erindringsglimt. Deltagerne vil få mulighed for at udarbejde konkrete forslag til egen praksis. Program: Velkommen Stinna Ahrenst: Om livsaldre og eksistentielle spørgsmål, der rejser sig med alderen Plejehjemspræst Jeppe Carsce Nissen: Karakteristik af ældre-gruppen Frokost Stinna Ahrenst: Erindringsgrupper livshistorien fremkaldt gennem salmesang og erindringsglimt Lektor Anita Hansen Engdahl: Demens set fra en pårørendes side og Folkekirkens udfordringer på området fremover Udarbejdelse af forkyndelse på plejehjem Fremlæggelse, evaluering og afslutning Afslutning Dato, tid og sted: Torsdag d. 24. oktober kl Oppe Sundby Sognegård, Roskildevej 183, 3600 Frederikssund. Tilmelding: Jørgen Demant, senest 15. oktober. Betaling: kr. 100,- til forplejning betales ved kursusstart. Kurset for præster i Helsingør og Roskilde stifter er tilrettelagt i samarbejde med religionspædagogisk konsulent Stinna Ahrenst.

13 Begravelsestalen mellem vita og tekst Indhold: Begravelsen angives af mange sekulariserede folkekirkemedlemmer som den vægtigste grund til at høre til i kirken. Men hvad skal det moderne menneske med begravelsen? Hvordan skal der så tales ved begravelsen? Hvordan må balancen være mellem talens inddragelse af det levede liv og tekster fra Bibelen? Spørgsmålene belyses ritualteoretisk, homiletisk, historisk og i work-shops. Program: Kaffe og velkomst Lektor Ulla Morre Bidstrup I: Kasualitet som orienteringsritual Ulla Morre Bidstrup II: Kasualietalen som en V-tale Frokost Sognepræst Mads Davidsen I: Nu skal jeg fortælle Jer om... Forholdet mellem levnedsskildring og forkyndelse, historisk set Mads Davidsen II: Teksten og talen Oplæg til arbejde i work-shop med den kommende søndags tekst som afsæt for begravelsestalen Afslutning Dato, tid og sted: Torsdag d. 7. november kl Nærum kirke, Kirkeåsen 45, 2850 Nærum. Tilmelding: Jørgen Demant, senest 15. oktober. Betaling: kr. 100,- til forplejning betales ved kursusstart.

14 Stiftskonsulenterne Supervision af gudstjenesten Den teologiske konsulent kan tilkaldes som sparringspartner for evaluering af gudstjenesten. Samtalen har som mål at italesætte hvad der foregår i den pågældende gudstjeneste med henblik på at præst og menighed udvikler gudstjenesten. Samtalen drejer sig som a. Gudstjenestens atmosfære/stemning b. Forløb og dynamik c. Menighedens delagtighed d. Salmesang og musik e. Prædiken f. Gudstjenestens funktion. Præst, evt. medarbejdere og menighedsmedlemmer/menighedsrådsmedlemmer deltager i samtalen, alt efter præstens ønsker. Ønsker man konsulentbistand, henvender man sig direkte til den teologiske konsulent på tlf Jørgen Demant Mediekonsulent Rebecca Rudd Mediekonsulenten i Helsingør stift varetager primært de interne kommunikationsopgaver. Konsulenten er ansvarshavende redaktør på Stiftsmagasinet og det eksterne magasin Folk&Kirke, samt redaktør for stiftets hjemmeside dk Mediekonsulenten kan iværksætte projekter på stiftsplan og provstiplan, der kan styrke både den interne og den eksterne kommunikation. Konsulenten arrangerer kurser, holder foredrag og kan inddrages i planlægning af visionsdage. Mediekonsulenten modtager kirkeblade fra stiftets mange sogne, og kan rådgive omkring den lokale kirkes kommunikationsstrategier. Konsulenten kan inviteres til møde med PR-udvalg, kommunikationsudvalg eller andre, der har ansvar for sognets kommunikation. Ønsker man konsulentbistand, henvender man sig direkte til mediekonsulenten på tlf.: Rebecca Rudd

15 Sparring, supervision og mindre kurser Den pædagogiske konsulent tilbyder at være sparringspartner i forbindelse med konfirmationsforberedelsen. Det kan være hvis du vil have præsenteret undervisningsmaterialer, vil have sparring til idéudvikling, hvis du skal omlægge undervisningen og vil høre om andres erfaringer, hvis du oplever problemer med uro eller hvis du blot har brug for en kvalificeret samtalepartner at vende din undervisning med. Konsulenten tilbyder også supervisionsbesøg, hvor vi på forhånd aftaler, hvilke elementer i undervisningen, du gerne vil have feedback på, før konsulenten kommer ud og er med til en undervisningsgang. Er I en mindre gruppe præster eller et provsti, der ønsker et skræddersyet kursus er det også muligt. Det kan være om Cooperative Learning, om læringsstile, om idéer til skift og øvelser i undervisningen eller andet. Ønsker man konsulentbistand, henvender man sig direkte til den pædagogiske konsulent på Pernille Nærvig Petersen

16

TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KURSER I HELSINGØR STIFT EFTERÅR 2014 KURSUSOVERSIGT EFTERÅR 2014 DATO KURSUS TID OG STED 27. august Skolereform og konfirmationsforberedelse 10.00-15.00 Brøndbyøster

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KURSER I HELSINGØR STIFT 2015 KURSUSOVERSIGT HOMILETISK TEMADAG MED OPSTART AF PRÆDIKENGRUPPER Homiletisk temadag med opstart af prædikengrupper...3 Torsdag den

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 PRAKTISKE OPLYSNINGER For at tilmelde sig et kursus skal man logge på med brugernavn og password.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), fra SUK: Asger Torben Petersen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015 Efteruddannelseskurser for Midtjysk Kreds for 2014/ 2015 Danmarks Kordegneforening, Midtjysk Kreds Uddannelsesudvalget SE nr. 27 56 02 61 Kurser 2014/2015 Kursus nr. 1: Onsdag den 10. september kl. 14.30

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2014

Kursusprogram Efterår 2014 Kursusprogram Efterår 2014 Introduktion til bisidderservice Kurset handler om at være bisidder for andre, der har behov for støtte, hjælp og tryghed i mødet med myndigheder, institutioner og organisationer.

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Lyreskovskolen. Mødedeltagere: Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet.

Lyreskovskolen. Mødedeltagere: Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet. Lyreskovskolen Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet. Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00-19.30 Andre inviterede: Mødedeltagere: Ulla Nissen Louise Sørensen

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632)

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) PROGRAM for kursus: Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) Udvikling Tid og sted Modul 2: 18.-20. september 2007 på Trinity Hotel og konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Modul

Læs mere

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015 Nye IT-kompetencer IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015 Udvikling af IT-kompetencer Den nye Microsoft office-pakke Her bliver du præsenteret for IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015. De er rettet mod

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

INKLUSION I PRAKSIS KONFERENCE DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER DEN STORE UDFORDRING OM RUMMELIGHED I GRUNDSKOLEN KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 05.12.2013 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Konsekvensen af inklusionsloven fra august 2012 er, at

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Fleksibel MASTERUDDANNELSE

Fleksibel MASTERUDDANNELSE Fleksibel MASTERUDDANNELSE I 2014-15 udbyder Det Teologiske Fakultet under kandidatuddannelsen i teologi tre kompaktkurser om emnet: PRÆDIKENENS TEOLOGI OG PRAKSIS 20.- 31. januar 2014: PRÆDIKENEN MELLEM

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere