Teologisk og pædagogisk efteruddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teologisk og pædagogisk efteruddannelse"

Transkript

1 Teologisk og pædagogisk efteruddannelse Kurser i Helsingør stift forskellige Kurser

2 Kursusoversigt 2013 Datoer 2013 Kursus Tid og sted 23. januar Specialkonfirmander Konfirmander med specielle behov Haraldskirken, Høje Gladsaxe 28. februar- 1. marts Er det nu kirke? Præsteembedet i en religionsanstalt Dyssegårdskirken, Hellerup 13. marts Konfirmationstalen Hvad skal der siges til en konfirmation? Jørlunde sognehus, Slangerup 30. marts Design-workshop»Smøg ærmerne op« Frederiksborg sognegård 22. maj Homiletisk netværk Prædikenbeskrivelse et pilotprojekt Lyngby kirkes sognegård, Kgs. Lyngby 5. juni- 6. juni Prædikenfestival Amerikansk homiletik Sct. Andreas kirke, København 30. august 23. september»don t tell it, show it!«workshop om spaghettigudstjenester Stengårdskirken, Kgs. Lyngby september Liturgisk laboratorium IV Rituel adfærd Odin Teatret/ Nordisk Teaterlaboratorium, Holstebro 24. oktober Præsten på plejehjemmet Kursus om plejehjemsgudstjenester Oppe Sundby sognegård, Frederikssund 7. november Begravelsestalen mellem vita og tekst Nærum Kirke, Nærum Religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen Teologisk konsulent Jørgen Demant Mediekonsulent Rebecca Rudd

3 Specialkonfirmander konfirmander med specielle behov Indhold: Mange præster har erfaringer med konfirmander med specielle behov såsom udviklingshæmmede konfirmander og konfirmander fra specialklasser med børn med diagnoser indenfor autismespektret. Samtidig oplever flere præster at skulle rumme børn med forskellige diagnoser som bl.a. ADHD på de almindelige hold. Og denne gruppe vil blive større, når inklusionsstrategier gennemføres i folkeskolen. Dette kursus sigter på at give deltagerne information om specialkonfirmander og konkret inspiration og nye idéer til undervisningen. Program: 9.30 Velkomst og introduktion Deltagerne deltager i en ud af tre workshops: Udviklingshæmmede konfirmander ved Birgitte Arfmann, sognepræst og forfatter til bl.a. Min kirkebog: Et materiale til den kirkelige undervisning af udviklingshæmmede konfirmander. Specialklasser indenfor autismespektret ved Lotte Krause Slot og Merete Nielsson fra Harløse skole, der fokuserer på perception, informationsbearbejdning og didaktik og vil behandle konkrete cases, der kan bruges til planlægning af undervisningsforløb. Inklusion med særligt henblik på konfirmander med ADHD ved psykolog Ingelise Kristensen, der vil fokusere på inklusion af og pædagogiske strategier i forhold til ADHD-børn i undervisningen samt fortælle, hvad kendetegnene er for børn med ADHD Frokost Erfaringsudveksling og netværksdannelse i workshop-grupperne Dato, tid og sted: 23. januar Haraldskirken, Høje Gladsaxe Torv 3, 2860 Søborg Tilmelding: Til Pernille Nærvig Petersen senest den 17. januar: Tlf Ved tilmelding skal angives hvilken workshop man deltager i. Betaling: kr. 100,- til forplejning. Indbetalees på mærket med navn og specialkonfirmander.

4 Er det nu kirke? Præsteembedet i en religionsanstalt Indhold: Babysalmesang, ældreklub, zumba og spagetti, fyraftensgudstjenester, PREP kurser og pilgrimsvandringer når det endelig bliver søndag, er det i sandhed blevet hviledag for både præst og menighed med den gamle, fredfyldte højmesse. Resten af ugens dage står kirkens døre på vid gab og der inviteres indenfor til arrangementer og aktiviteter for folk i alle aldre og med meget forskellige interesser. Er det virkelig er kirke alt sammen? Ud fra en kirkesociologisk synsvinkel, er denne fra neden vildtvoksende frodighed i folkekirkens udbud i høj grad med til at skabe kirke. Men set fra oven, fra en luthersk konfessionel synsvinkel, kan man måske spørge, om kirkens kendetegn overhovedet er gyldige i dag? De to kursusdage vil sætte fokus på de ekklesiologiske og embedsteologiske dilemmaer, vi præster møder i vores daglige arbejde: forholdet mellem kirkelig bredde og det fælles, forholdet mellem det partikulære og universelle i kirkens identifikation, forholdet mellem den synlige og usynlige kirke, og endelig forholdet mellem forkyndelse og trosfællesskab.

5 Program: Torsdag d. 28. februar Kaffe Velkomst Professor Anders Klostergaard: Giv Gud hvad Guds er... og ikke mere religiøsitet som kendemærke i stedet for tro Ph.d. Marie Hedegaard Thomsen: Kan Folkekirken dø? Hvordan kan teologi og sociologi i fællesskab hjælpe os med at stille de rigtige spørgsmål, når vi kigger i den folkekirkelige krystalkugle? Frokost Rektor Eberhard Harbsmeier: Folkekirkens 7 kirketegn Reformulering af de lutherske kirketegn mod Workshops: Sognepræst Rasmus Nøjgaard: Når forfatteren indtager prædikestolen. Hvad skal præsten så? Ph.d. Marie Hedegaard Thomsen: Kirke fra neden af...? Lektor Anita Hansen Engdahl: Myndiggørelse af lægfolket hvordan gør præsten det?! Fredag d. 1. marts Sognepræst, teologisk konsulent Jørgen Demant: Hvordan formulere et embedssyn i dagens folkekirke! Sognepræst Eva Holmegaard Larsen: Kønnets betydning for præsteembedet : Frokost Filosof Anders Fogh Jensen Har projektmennesket brug for religion og en præst? Dato, tid og sted: 28. februar.-1. marts Dyssegårdskirken, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup. Tilmelding: Jørgen Demant Senest 20. februar. Betaling: kr. 100,- til forplejning betales ved kursusstart.

6 Konfirmationstalen Hvad skal der siges til en konfirmation? Indhold: Hvad skal der siges til en konfirmation? Konfirmationsgudstjenesten er afslutning på konfirmationsforberedelsen, den er et myndighedsritual med konfirmanderne i centrum, og til dels også deres forældre, men det er også en kirke fyldt til bristepunktet ligesom juleaften, med mulighed for at forkynde, hvad det vil sige at være døbt. Der er mange adressater, og derfor også mange andre muligheder for temaer, end dem, der snævert knytter sig til konfirmandernes egen verden. Temadagen byder på et teoretisk bud på de homiletiske muligheder, en række bud på konkrete idéer, og endelig workshops hvor man arbejder med forårets konfirmationsprædikener. Program: Kaffe og velkomst Lektor Leise Christensen: Mellem korbue og krostue Konfirmationsprædikenen har gennem en årrække bevæget sig fra at være en mere eller mindre almindelig søndagsprædiken knyttet til søndagens tekst holdt fra prædikestolen til at være en decideret kasualietale henvendt direkte til konfirmanderne holdt fra korbuen. Har det gjort noget ved indholdet hvad i givet fald, og hvad kan man tænke om det? Kirsten Winther, Jan Asmussen, Signe Voldby: 5 temaer til en konfirmandtale Frokost Peter Nejsum og Ulla Salicath: Oplæg til workshops, hvor skitser til konfirmandtaler skrives Afslutning Dato, tid og sted: 13. marts Kurset finder sted i Jørlunde sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup. Tilmelding: Jørgen Demant Senest 5. marts. Betaling: kr. 100,- til forplejning betales ved kursusstart. Kurset er tilrettelagt i samarbejde med religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen

7 DESIGN-WORKSHOP»SMØG ÆRMERNE OP«Indhold: Glem InDesign og alle de andre dyre og besværlige programmer. Man kan komme rigtig langt med Office Word, gratis programmer og lidt øvelse. På workshoppen skal vi hverken arbejde med abstrakte begreber eller langsigtede strategier, men vi skal have fingrene langt ned i den digitale muld, og se på, hvordan du nemt kan skabe flotte og virkningsfulde plakater og foldere til din kirke. For at deltage i workshoppen skal du have kendskab til Word og have installeret Paint.net på din computer. Du kan downloade det gratis på Medbring gerne en konkret grafisk opgave, der skal løses i dit sogn (plakat, folder, annonce til kirkeblad, osv.), ellers får du en opgave på workshoppen. Underviser: Morten Sternberg, tidligere PR-medarbejder ved Trinitatis Natkirke Dato, tid og sted: Lørdag 16. marts, kl , Frederiksborg sognegård, Frederiksværkgade 2B, 3400 Hillerød. Tilmelding: Rebecca Rudd, Senest 1. marts. Betaling: kr. 330,- Beløbet bedes indbetalt senest den 1. marts 2013 på reg.nr konto nr Indbetalingen bedes påført deltagers navn og Design-workshop.

8 Homiletisk netværk Prædikenbeskrivelse et pilotprojekt Indhold: Tanken med dette homiletiske netværk er at styrke evalueringen af ens prædikener sammen med kollegerne i provstierne. Metoden er inspireret fra Norge, hvor man i et efteruddannelsestilbud oplevede modstanden i en prædikengruppe mod at indgå i en alvorlig samtale om ens egen prædiken. Man ville ikke blotte sig. Man løste problemet ved at finde værktøj til at beskrive prædikenen. En beskrivelse der rakte ud over hvad man føler, mener og synes. Længere end til bedømmelse af en prædiken. Man fandt en metode, hvor man til hinandens prædikener stillede spørgsmål om prædikenens disposition, stilleje, teologiske pointe, om forholdet til bibeltekst og hvem den implicitte tilhører er. Ad den vej fik prædikenbeskrivelsen et armslængdeprincip lagt ind og blev til en fælles bevidstgørelse af de valg, den enkelte præst havde foretaget i prædikenen. Denne metode danner inspiration for dette homiletiske pilotprojekt i stiftet på provstiplan. Det har store logistiske fordele at danne homiletiske netværk i nærområdet. Det fremmer kollegialiteten. Visionen er, at ethvert provsti permanent skal have en (eller flere) prædikengrupper, så der altid vil være et tilbud til fx nye præster og andre, der kan have glæde af at arbejde sammen med kolleger om denne vigtige del af præstearbejdet. Netværket er arrangeret af sognepræst Peter Nejsum og teologisk konsulent Jørgen Demant. Program: Onsdag d. 22. maj kl Undervisning i prædikenbeskrivelse ved oplæg og øvelser. Nedsættelse af grupper, der planlægger møder 6-8 gange. Dato, tid og sted: Onsdag d. 22. maj kl Lyngby kirkes sognegård, Stades Krog 9, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmelding: Jørgen Demant Senest 15. maj. Betaling: kr. 100,- til forplejning betales ved kursusstart.

9 Prædikenfestival Amerikansk homiletik Indhold: Efter amerikansk forbillede indbydes danske præster til at møde og høre amerikanske prædikanter og undervisere. Overskriften for festivalen er Preaching as Lived Experience baseret på den amerikanske tradition med at aflægge vidnesbyrd om tro: prædikenen må vokse ud af eller gennem egen erfaring med budskabet. Vi har ikke i Danmark tradition for at inddrage os selv i søndagens budskab, men rent formmæssigt bliver det ofte mere vedkommende for tilhørerne. Det betyder ikke, at prædikanten skal sige jeg hele tiden, men at vi kan gøre evangeliet mere inkluderende for menigheden ved at inddrage egne erfaringer. Program: Onsdag den 5. juni 9.15 Senior Minister, First Congregational Church, Lillian Daniel Kaffepause Lillian Daniel prædiker i en amerikansk gudstjeneste Frokostpause Workshop med Professor John McClure, Vanderbilt University: Four ways to shape the experience of the gospel in sermons Kaffepause Workshop med Jogn McClure: Five places to find a sermon in a biblical text Afslutning Grundlovskoncert med John McClures band kaldet Set Down Servant, featuring Leslie Rodrigue. Torsdag den 6. juni 9.15 Professor John McClure, Vanderbilt University: Strategic Preaching? Kaffepause John McClure prædiker i en amerikansk gudstjeneste Frokostpause Ph.d og musiker Dave Perkins: Aesthetic Testimony Kaffepause Workshop med Senior Minister Lillian Daniel om hendes nye bog: When-spiritual-but-not-religiousis-not-enough Afslutning Dato, tid og sted: juni Sct Andreas kirke, Gothersgade 148, 1424 København K. Tilmelding: via TPC. Initiativtager og kursusleder: Sognepræst Charlotte Ellermann, Humlebæk.

10 »Don t tell it, show it!«workshop om spaghettigudstjenester Indhold: To-dages workshop om spaghettigudstjenester. Forkyndelse for børn og deres voksne med fokus på krop og kreativitet. Formålet med kurset er at give præster værktøjer til at levendegøre bibeltekster sammen med børn og deres voksne i kreative forløb, der involverer sanserne, og som samtidig giver indblik i evangeliet. Kursusdeltagerne vil arbejde i grupper med udvalgte tekster fra biblen. Gennem bl.a. improvisationsøvelser, sang og bevægelse vil deltagerne få og afprøve kreative redskaber til at instruere børn og deres forældre, så de tør være med, rejse sig op af sædet og komme ud på gulvet. Med sig hjem vil deltagerne ikke blot have masser af inspiration, men også helt konkrete ideer og oplæg til forkyndelsen for og med børnefamilierne som der kan bruges løs af i arbejdet fremover. Program: 30. august: Hanne Trolle introducerer metoder og værktøjer, der appellerer til børn og som inddrager alle sanser. Deltagerne får konkrete råd og tips og får prøvet en masse øvelser igennem. 23. september: Deltagerne arbejder ud fra bibelske historier med at producere spaghettigugdstjenester. Alle kommer hjem med en god håndfuld færdige gudstjenester og masser af inspiration til at lave flere. Underviser: Skuespiller, teaterleder og coach Hanne Trolle. Se mere på Dato, tid og sted: 30. august og 23. september, begge dage kl Stengårdskirke, Triumfvej 2, 2800 Kongens Lyngby. Tilmelding: Pernille Nærvig Petersen på Der er begrænset antal pladser, som bliver fordelt efter først til mølle-princippet. Betaling: Kursusgebyr på kr. 800,- for første dag. Indbetales på mærket navn og spaghettigudstjenester. Anden dag er gratis hvis man har deltaget i første dag.

11 Liturgisk laboratorium IV Rituel adfærd Indhold: Liturgisk Laboratorium, som er et kontinuerligt efteruddannelsesprojekt for præster i Helsingør stift, har fokus på to områder: højmessens liturgi og præsten som aktør. I en vekslen mellem praksis og teori undersøges mulighederne for indenfor rammerne af den gældende højmesseordning at skabe nærvær og fokus. Senest deltog 30 præster i et éndags seminar med skuespilleren Roberta Carreri fra Odin Teatret/Nordisk Teaterlaboratorium. Det viste sig, at teaterfagets viden om krop og stemme som virkemidler, var meget givende for arbejdet i Liturgisk Laboratorium. Derfor fortsætter vi nu ad dét spor. D september 2013 arrangeres et tre-dages seminar på Odin Teatret/ Nordisk Teaterlaboratorium i Holstebro. Seminarets fokus vil være Rituel adfærd og vil bestå dels af praktiske sessioner, hvor deltagerne introduceres til Odin Teatrets særlige skuespillertræning, dels af teoretiske sessioner hvor teatrets leder og instruktør Eugenio Barba i samspil med deltagerne (og evt. universitetsfolk) vil undersøge fænomenet Rituel adfærd. Derudover præsenteres deltagerne for en arbejdsdemonstration og to forestillinger. Odin Teatret/Nordisk Teaterlaboratorium blev stiftet i Oslo i 1965 og fik siden base i Holstebro. Teatrets særlige skuespilteknik har gennem alle årene været en stor inspiration for både den danske og internationale teaterverden. Som et særligt forskningsområde (ISTA International School of Theatre Anthropology) samarbejdes med scenekunstnere fra Indien, Japan, Bali m.v. i en undersøgelse af principperne for kodificeret scenisk adfærd. Eugenio Barba modtog i 2000 Sonningprisen og er derudover æresdoktor ved en lang række inden- og udenlandske universiteter. Dato, tid og sted: september på Odin Teatret/Nordisk Teaterlaboratorium i Holstebro. Tilmelding: Jørgen Demant senest 1. august: Der er begrænset deltagerantal. Betaling: kr. 500,- for ophold exkl. rejseomkostninger. Der kan ikke ydes kollektiv støtte til projektet, så den enkelte deltager må selv søge støtte hos menighedsråd, provsti og stift(støtteudvalg). Arrangører: Sognepæsterne Tina Folke Drigsdahl og Jan Asmussen, Jørgen Demant

12 Præsten på plejehjemmet Kursus om plejehjemsgudstjenester Indhold: Hvordan forkynder man for ældre og ældre med demens på plejehjem? Omkring 80 % af vores målgruppe er demente i lettere eller sværere grad, og det stiller krav til og udfordrer vores normale praksis. Det er værd at overveje, om der skal andre virkemidler til end en forkortet udgave af søndagshøjmessen til denne målgruppe. Kurset her vil komme ind på, hvilken gruppe det er, vi har med at gøre, og hvilke eksistentielle spørgsmål, der rejser sig, når man bliver gammel. Det vil desuden præsentere to alternative måder at forkynde på plejehjemmene: Gennem musikandagt med demenssalmesang og erindringsarbejde gennem sang og erindringsglimt. Deltagerne vil få mulighed for at udarbejde konkrete forslag til egen praksis. Program: Velkommen Stinna Ahrenst: Om livsaldre og eksistentielle spørgsmål, der rejser sig med alderen Plejehjemspræst Jeppe Carsce Nissen: Karakteristik af ældre-gruppen Frokost Stinna Ahrenst: Erindringsgrupper livshistorien fremkaldt gennem salmesang og erindringsglimt Lektor Anita Hansen Engdahl: Demens set fra en pårørendes side og Folkekirkens udfordringer på området fremover Udarbejdelse af forkyndelse på plejehjem Fremlæggelse, evaluering og afslutning Afslutning Dato, tid og sted: Torsdag d. 24. oktober kl Oppe Sundby Sognegård, Roskildevej 183, 3600 Frederikssund. Tilmelding: Jørgen Demant, senest 15. oktober. Betaling: kr. 100,- til forplejning betales ved kursusstart. Kurset for præster i Helsingør og Roskilde stifter er tilrettelagt i samarbejde med religionspædagogisk konsulent Stinna Ahrenst.

13 Begravelsestalen mellem vita og tekst Indhold: Begravelsen angives af mange sekulariserede folkekirkemedlemmer som den vægtigste grund til at høre til i kirken. Men hvad skal det moderne menneske med begravelsen? Hvordan skal der så tales ved begravelsen? Hvordan må balancen være mellem talens inddragelse af det levede liv og tekster fra Bibelen? Spørgsmålene belyses ritualteoretisk, homiletisk, historisk og i work-shops. Program: Kaffe og velkomst Lektor Ulla Morre Bidstrup I: Kasualitet som orienteringsritual Ulla Morre Bidstrup II: Kasualietalen som en V-tale Frokost Sognepræst Mads Davidsen I: Nu skal jeg fortælle Jer om... Forholdet mellem levnedsskildring og forkyndelse, historisk set Mads Davidsen II: Teksten og talen Oplæg til arbejde i work-shop med den kommende søndags tekst som afsæt for begravelsestalen Afslutning Dato, tid og sted: Torsdag d. 7. november kl Nærum kirke, Kirkeåsen 45, 2850 Nærum. Tilmelding: Jørgen Demant, senest 15. oktober. Betaling: kr. 100,- til forplejning betales ved kursusstart.

14 Stiftskonsulenterne Supervision af gudstjenesten Den teologiske konsulent kan tilkaldes som sparringspartner for evaluering af gudstjenesten. Samtalen har som mål at italesætte hvad der foregår i den pågældende gudstjeneste med henblik på at præst og menighed udvikler gudstjenesten. Samtalen drejer sig som a. Gudstjenestens atmosfære/stemning b. Forløb og dynamik c. Menighedens delagtighed d. Salmesang og musik e. Prædiken f. Gudstjenestens funktion. Præst, evt. medarbejdere og menighedsmedlemmer/menighedsrådsmedlemmer deltager i samtalen, alt efter præstens ønsker. Ønsker man konsulentbistand, henvender man sig direkte til den teologiske konsulent på tlf Jørgen Demant Mediekonsulent Rebecca Rudd Mediekonsulenten i Helsingør stift varetager primært de interne kommunikationsopgaver. Konsulenten er ansvarshavende redaktør på Stiftsmagasinet og det eksterne magasin Folk&Kirke, samt redaktør for stiftets hjemmeside dk Mediekonsulenten kan iværksætte projekter på stiftsplan og provstiplan, der kan styrke både den interne og den eksterne kommunikation. Konsulenten arrangerer kurser, holder foredrag og kan inddrages i planlægning af visionsdage. Mediekonsulenten modtager kirkeblade fra stiftets mange sogne, og kan rådgive omkring den lokale kirkes kommunikationsstrategier. Konsulenten kan inviteres til møde med PR-udvalg, kommunikationsudvalg eller andre, der har ansvar for sognets kommunikation. Ønsker man konsulentbistand, henvender man sig direkte til mediekonsulenten på tlf.: Rebecca Rudd

15 Sparring, supervision og mindre kurser Den pædagogiske konsulent tilbyder at være sparringspartner i forbindelse med konfirmationsforberedelsen. Det kan være hvis du vil have præsenteret undervisningsmaterialer, vil have sparring til idéudvikling, hvis du skal omlægge undervisningen og vil høre om andres erfaringer, hvis du oplever problemer med uro eller hvis du blot har brug for en kvalificeret samtalepartner at vende din undervisning med. Konsulenten tilbyder også supervisionsbesøg, hvor vi på forhånd aftaler, hvilke elementer i undervisningen, du gerne vil have feedback på, før konsulenten kommer ud og er med til en undervisningsgang. Er I en mindre gruppe præster eller et provsti, der ønsker et skræddersyet kursus er det også muligt. Det kan være om Cooperative Learning, om læringsstile, om idéer til skift og øvelser i undervisningen eller andet. Ønsker man konsulentbistand, henvender man sig direkte til den pædagogiske konsulent på Pernille Nærvig Petersen

16

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Velkommen Super fedt og meget vellykket kursus! Tillykke med det. Lad det blive en tilbagevendende tradition. Det er dejligt at blive nurset

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier Hvis jeg skulle bruge en præst, skulle han være mere som et menneske end en præst med en titel - at bygge bro mellem kirkens budskab og unges virkelighed Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere