DDElibra H Å N D B O G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDElibra H Å N D B O G"

Transkript

1 H Å N D B O G Axiell Danmark A/S Version GUI Copyright 2016

2 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Søgning i dokumentationen Åbning af "" Funktioner Modulets opbygning Træstruktur Skabelon Liste Funktionalitet i Periodiske lister Oprettelse af skabelon Opdatering af skabelon Sletning af skabelon Oprettelse af liste Periodiske lister (til markeret skabelon) Periodiske lister til aktive skabeloner Lister - Overført fra søgning - emnelister Liste oprettet til ny skabelon Ny Liste under eksisterende skabelon Tilføj poster til eksisterende liste Flyt liste Redigering af liste Slet poster fra liste Flyt posters placering på liste Visning i Web Periodiske lister Lister overført fra søgning Links til nyhedslister fra bibliotekets hjemmeside Direkte link til skabelon Link til en specifik liste... 15

3 3 2 Introduktion DDElibra er et integreret modul til DDElibra. Modulet indeholder funktionalitet til oprettelse og vedligeholdelse af lister til publicering på DDElibra Web og facebib. Der kan laves to typer lister: "Periodiske lister", samt listerne "Overført fra søgning". De periodiske lister defineres ud fra en fast CCL-søgestreng. Alle periodiske og dynamiske lister bliver fra og med vers automatisk genereret af serveren i natkørslen. Ud over de "Periodiske lister", kan der laves lister "Overført fra søgning" der genereres ved overførsel af søgeresultater fra søgemodulet til WEB Publicering. Listerne kan sættes til visning i en defineret periode. 3 Søgning i dokumentationen Der kan søges i dokumentationen som pdf eller html med (Ctrl+F). Rettelser siden sidste version er markeret med blåt. 4 Åbning af "" " " åbnes med (Ctrl+W).

4 4 5 Funktioner I "" kan følgende funktioner anvendes: Funktioner Udføres med Uddybende bemærkninger Opr. skabelon F7 Indsætter "Ny skabelon" til en periodisk liste i træstrukturen, og viser en formular til definering af listen. Slet Shift+F7 Sletter en markeret skabelon eller liste. En skabelon kan først slettes efter sletning af de tilknyttede liste(r). Opdater Shift+F8 Opdaterer ændringer. Flyt op Ctrl+F8 Hvis man ønsker at ændre placeringen af en liste eller en post på en liste, kan listen / posten flyttes op efter markering og tryk på "Flyt op". Hvis det er en post på listen, man ønsker at flytte op, skal der opdateres med Shift+F8. Listen opdateres automatisk med det samme. Flyt ned Alt+F8 Hvis man ønsker at ændre placeringen af en liste eller en post på en liste, kan listen / posten flyttes ned efter markering og tryk på "Flyt ned". Hvis det er en post på listen, man ønsker at flytte ned, skal der opdateres med Shift+F8. Listen opdateres automatisk med det samme. Opret liste F9 Opretter en liste, men kun til den skabelon, der er markeret i træstrukturen. Opret lister Shift+F9 Masseoprettelse af aktiv-markerede periodiske lister.

5 5 6 Modulets opbygning Til venstre på skærmbilledet er en træstruktur, der indeholder oprettede skabeloner og disses tilhørende lister. Til højre for træstrukturen vises der øverst en formular til Skabelonen. Skabelonen er det overordnede niveau. Skabelonens indhold afhænger af, om den er beregnet til periodiske lister eller lister overført fra søgning. På næste niveau er formularen for den tilhørende Liste. Nederst under formularerne, vises poster fra den liste der er markeret. 6.1 Træstruktur I træstrukturen vises på første niveau de oprettede skabeloner. På næste niveau vises de specifikke lister. Skabelonerne optræder med 2 forskellige symboler: Symbol Betydning Skabelon til "Periodiske lister" Skabelon til "Lister overført søgning" Eksempler på niveauopdeling: Første niveau Nyhedslister Edb-bøger Næste niveau Uge 49 Uge 48 Uge 47 Listenavn

6 6 6.2 Skabelon Formularen har følgende felter: Feltbetegnelse Intern titel Aktiv Vis kun poster fra standardbasen Overskrift Kategori Plan nr. Beskrivelse Vis på disse sites Indhold Skabelonens (interne) titel. Vises i træstrukturen. Vises kun i GUI. Felt til markering af, om lister der er tilknyttet skabelonen skal vises i DDElibra Web. Felt til markering af, om posterne på listerne kun skal indeholde poster jfr. standardbasen for interfacet. Feltet anvendes som skabelon for nyoprettede lister der får fluebenet hvis skabelonen har det. Overskrift på mappe, som den vises i DDElibra Web. Feltet Kategori giver mulighed for at tilføje skabelonen til en af de to facebib med kategorierne Emner, Nyheder, Seje bøger, Serier, Sjove bøger, Skriftlige opgaver og Værktøjer. Internt løbenummer. Indsættes af systemet. Nummeret anvendes hvis man har brug for et link direkte til en bestemt skabelon. Om dette, se afsnit 8: "Links til nyhedslister fra bibliotekets hjemmeside". Evt. supplerende beskrivelse, der vil blive vist efter overskriften i DDElibra WEB. Overskriften vises i fed typografi, beskrivelsen i normal typografi. Knap, der ved aktivering åbner en popup til valg af, hvilke sites listen skal vises på. Ved "Periodiske lister" desuden: Feltbetegnelse CCL Periode Indhold Her angives hvilket søgekriterium, der skal anvendes for den aktuelle skabelon. Ved generering af de enkelte lister, vil dette søgekriterium blive anvendt ved fremsøgning af poster til listen. Der findes dropdown til valg af interval for oprettelse af nye lister.

7 7 Feltbetegnelse Indhold Der kan vælges: Efter behov Dynamisk Månedlig - alle poster Månedlig - nye materialer Ugentlig - alle poster Ugentlig - nye materialer Listerne på nye materialer: Månedlig - nye materialer Ugentlig - nye materialer genereres sådan, at der kombineres med søgning på accessionsdato (evt. kombineret med filialkode). - Det anbefales primært at anvende "Ugentlig - nye materialer". Listenavnet kan indikere, hvornår listen er lavet (se næste felt). Listerne på alle poster: Månedlig - alle poster Ugentlig - alle poster kombineres IKKE med søgning på accessionsdato. Der er altid tale om en generering af en totalliste svarende til søgeargument i CCLfeltet. - Det anbefales primært at anvende "Ugentlig - alle poster". Listenavnet kan indikere, hvornår listen er lavet (se næste felt: Standard listenavn). Listetypen: Efter behov er ligeledes en totalliste. Den vedligeholdes ikke ligesom "alle poster"-listerne med funktionen "Opret lister" (Shift+F9), men udelukkende med funktionen "Opret liste" (F9), hvor skabelonen skal være markeret. Standard listenavn Feltet anvendes, hvis man ønsker, at systemet skal generere et aktuelt listenavn for lister oprettet med funktionerne "Opret liste" eller "Opret lister". Følgende kan anvendes: "$dato", "$uge", "$måned" eller "$år", hvor systemet erstatter med henholdsvis aktuel dato, uge, måned eller år. F.eks. kan man i formularen skrive: Nye bøger uge $uge Herved genereres f.eks. en liste for uge 52 og $uge vil blive erstattet af 52: Nye bøger uge 52

8 8 Feltbetegnelse Sortér poster Vis kun antal lister Max antal poster Indhold Dropdown med sorteringsmuligheder. Felt til angivelse af, hvor mange "udgaver" af den aktuelle liste, der ønskes vist i DDElibra Web. Der beregnes i forhold til aktive lister. Til evt. angivelse af, hvor mange poster der maksimalt skal medtages på listen. 6.3 Liste Formularen har følgende felter: Feltbetegnelse Listenavn Aktiv Vis kun poster fra standardbasen Beskrivelse Indhold Listens navn, der vises i DDElibra Web. Felt til markering af, om listen skal vises i DDElibra Web. Det er en forudsætning, at skabelonen også skal have flueben ved Aktiv. Felt til markering af, om poster på aktuel liste kun skal indeholde poster jfr. standardbasen for interfacet. Evt. uddybende beskrivelse, der vil blive vist ud for listenavnet. Evt. uddybende beskrivelse, der vil blive vist efter listenavnet i DDElibra WEB. Listenavn og beskrivelse vises i samme typografi, adskilt med bindestreg. Vis i perioden Her kan angives den periode, den aktuelle liste skal vises. Tidsangivelsen vil kun have virkning for lister, der er markeret med flueben som Aktive. Hvis feltet ikke er udfyldt, er der ingen tidsbegrænsning. Ved "Periodiske lister" desuden:

9 9 Feltbetegnelse Dannet for perioden Indhold Her vises, hvilken periode den aktuelle liste dækker. Feltet kan ikke opdateres. F.eks for liste med materialer indgået januar Den tilhørende liste med titler har følgende kolonner: Kolonnebetegnelse "Uden overskrift" Idnr. Forfatter Titel Placering Indhold Løbenummer på den aktuelle post Postens id-nummer. Postens forfatter Postens titel Opstillingsoplysninger. Bl.a. klassemærke med evt. alfabetisk underdeling.

10 10 7 Funktionalitet i 7.1 Periodiske lister De periodiske lister er lister, der er defineret ud fra et søgeargument og lister, der genereres med reference til periode (ugentlig, månedlig, efter behov) Oprettelse af skabelon En skabelon oprettes på følgende måde: 1. Tryk (F7) "Opr. skabelon" 2. Udfyld relevante felter og tryk (Shift+F8) "Opdater" Opdatering af skabelon Skal der laves ændringer i en eksisterende skabelon, gøres det på følgende måde: 1. Marker den skabelon i træstrukturen, der ønskes foretaget tilføjelser / ændringer i 2. Foretag de ønskede tilføjelser / ændringer i formular 3. Tryk (Shift+F8) "Opdater" Sletning af skabelon Skal en skabelon slettes, gøres det på følgende måde: 1. Skabelonen kan kun slettes, hvis alle lister er slettet 2. Evt. lister markeres og der trykkes (Shift+F7) "Slet" 3. Når alle lister er slettet, er det muligt at slette skabelonen 4. Marker den aktuelle skabelon i træstrukturen 5. Tryk (Shift+F7) "Slet"

11 Oprettelse af liste Lister skal altid føjes til en skabelon. Når der er beholdningsregistreret nye titler i basen, vil generering af periodiske lister føje disse titler til listen, hvis de er omfattet af søgekriteriet. Ved lister overført fra søgning oprettes skabelonen samtidig med listen. Alternativt føjes listen til en eksisterende skabelon Periodiske lister (til markeret skabelon) 1. Marker den skabelon, hvor listen skal tilføjes 2. Tryk "Opret liste" (F9) og udfyld evt. felterne i popup'en "Opret liste(r)" Popup'en "Opret liste(r)" Hvis man i skabelonen har valgt perioden "Efter behov", vil der KUN blive dannet én liste, og den bliver kun dannet ved hjælp af funktionsknappen "Opret liste" (F9). I popup bliver man kun spurgt, om listen skal aktiveres straks. Hvis man i skabelonen har valgt perioderne: "Månedlig - alle poster", "Månedlig - nye materialer", "Ugentlig - alle poster" eller "Ugentlig - nye materialer", skal feltet "Antal dage tilbage i tiden" udfyldes, og der vil blive dannet et antal lister, i henhold til det antal dage man anfører. Eksempel: Har man valgt "Ugentlig - nye poster" og skriver "28" vil der blive dannet 4 ugelister. Har man valgt "Månedlig" og skriver "90" vil der blive dannet 3 månedslister. Vær opmærksom på, at hvis man ved første oprettelse af lister, hvor perioden er "Månedlig - alle poster" eller "Ugentlig - alle poster", vælger et antal dage tilbage i tiden, der vil danne mere end en liste, vil de dannede lister være ens. 3. Udfyld evt. feltet "Antal dage tilbage i tiden" 4. Tryk "OK" (Alt+O) eller (Retur) Der vil kun blive dannet lister der ikke allerede er dannet Periodiske lister til aktive skabeloner Alle periodiske og dynamiske lister bliver fra og med vers automatisk genereret af serveren i natkørslen.

12 12 Det er også stadig muligt at generere listerne manuelt. 1. Tryk "Opret lister" (Shift+F9). Lister til skabelontypen "Efter Behov" kan dog kun aktiveres med "Opret liste" (F9) 2. Udfyld "Antal dage tilbage i tiden" i popup'en "Opret liste(r)". Det antal dage man anvendte ved sidste oprettelse, vil stadig stå i popup'en 3. Tryk "OK" (Alt+O) eller (Retur) for at acceptere oprettelsen Der vil kun blive dannet lister, der ikke allerede er dannet. Vælger man at lave lister, der går længere tilbage i tiden end det, der allerede er oprettet, kan der være behov for at sortere ved hjælp af funktionerne "Flyt op/ned". 7.2 Lister - Overført fra søgning - emnelister Liste oprettet til ny skabelon Der ønskes oprettet en liste til en helt ny skabelon. En skabelon indeholder som regel et overordnet emne, f.eks. Fastelavn. Man overfører søgesæt/titler fra søgning til WEB-publicering på følgende måde (de tre første punkter er identisk i følgende tre afsnit): 1. Skift til "Søgning" 2. Fremsøg og marker de poster, der ønskes overført til en liste 3. Tryk (Ctrl+Shift+W) "Kopiér til " 4. I dialogboksen skrives skabelonens interne titel i feltet "Ny skabelon, intern titel" og tryk "OK" (Alt+O) eller (Retur) 5. De aktuelle poster vil blive vist i listen 6. Udfyld relevante felter under "Skabelon - Overført fra søgning" og under "Liste". Vigtigt at skrive passende "Overskrift" og "Listenavn" 7. Tryk "Opdater" (Shift+F8) Ny Liste under eksisterende skabelon Hvis der skal tilføjes titler til ny liste under en eksisterende skabelon, er fremgangsmåden således: Man overfører søgesæt/titler fra søgning til WEB-publicering på følgende måde: 1. Skift til "Søgning" 2. Fremsøg og marker de poster, der ønskes overført til en liste

13 13 3. Tryk (Ctrl+Shift+W) "Kopiér til " 4. I dialogboksen flyttes markeringen til "Eksisterende skabelon" 5. Marker den ønskede skabelon og tryk "OK" (Alt+O) eller (Retur) 6. Udfyld aktuelle felter under "Skabelon - Overført fra søgning" og under "Liste". Vigtigt at skrive passende "Listenavn" 7. Tryk "Opdater" (Shift+F8) 7.3 Tilføj poster til eksisterende liste Hvis der skal tilføjes titler til en eksisterende liste under eksisterende skabelon, er fremgangsmåden således: 1. Skift til "Søgning" 2. Fremsøg og marker de poster, der ønskes på listen 3. Tryk (Ctrl+Shift+W) "Kopiér til " 4. I dialogboksen flyttes markeringen til "Eksisterende skabelon" 5. Marker den ønskede skabelon 6. Marker i feltet "Føj til eks. liste" 7. Marker den ønskede liste og tryk "OK" (Alt+O) eller (Retur) 7.4 Flyt liste Det er muligt at ændre på rækkefølgen af listerne under en skabelon 1. Marker den ønskede liste i træstrukturen 2. Flyt op eller ned på listen ved at trykke "Flyt op" (Ctrl+F8) eller "Flyt ned" (Alt+F8) 7.5 Redigering af liste Slet poster fra liste Poster på en liste kan slettes. Det gøres på følgende måde: 1. Marker først den ønskede liste i træstrukturen 2. Marker derefter den / de ønskede post(er) på listen 3. Tryk "Slet" (Shift+F7)

14 Flyt posters placering på liste Ønskes poster vist i en anden rækkefølge gøres det på følgende måde: 1. Marker først den ønskede liste i træstrukturen 2. Marker derefter den ønskede post på listen 3. Flyt op eller ned på listen ved at trykke "Flyt op" (Ctrl+F8) eller "Flyt ned" (Alt+F8) 4. Der skal trykkes på Opdater Shift+F8 til sidst for at gemme ændringen 7.6 Visning i Web Periodiske lister Periodiske lister vil blive vist i Web under følgende forudsætninger: 1. Den aktuelle skabelon er "Aktiv" 2. Den aktuelle liste er "Aktiv" 3. Det aktuelle Webinterface er valgt i "Vis på disse sites" 4. Den er med jfr. afgrænsningen i feltet "Vis kun antal lister" 5. Det er inden for den periode, der er defineret i feltet "Vis i perioden" Lister overført fra søgning Lister overført fra søgning vil blive vist i Web under følgende forudsætninger: 1. Den aktuelle skabelon er "Aktiv" 2. Den aktuelle liste er "Aktiv" 3. Det aktuelle Webinterface er valgt i "Vis på disse sites" 4. Det er inden for den periode, der er defineret i feltet "Vis i perioden"

15 15 8 Links til nyhedslister fra bibliotekets hjemmeside Det er muligt at linke fra en hjemmeside enten til en skabelon og dennes seneste liste eller en specifik liste. 8.1 Direkte link til skabelon Linket refererer til Plan-nummer. Plannummeret findes i skabelonen i. Linket vil referere til seneste(nyeste) liste på planen. Syntaksen er: til basen>/sites/<htgroup>/pub/search.html?doaction=search-on-planno&data=planno%3d17 hvor url, HTGROUP og plannummer (de sidste to tal, i eksemplet 17) erstattes med referencerne til den aktuelle side. 8.2 Link til en specifik liste Ligeledes kan der laves link til en konkret liste. Listens nummer vises på websiden. Når musemarkøren holdes over listen, vises listenummer i statuslinjen nederst i skærmbilledet. Dvs. det forudsætter at statuslinjen i browser skal være slået til. Syntaksen er: til basen>/sites/<htgroup>/pub/search.html?doaction=search-on-listno&data=listno%3d93 hvor url, HTGROUP og listenummer (de sidste to tal, i eksemplet 93) erstattes med referencerne til den aktuelle side.

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-05-20 Version 9.11.50 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 4 3 Søgning i dokumentationen... 5 4 Åbning af ""...

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-20 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G AXIELL Danmark A/S 2016-10-21 Version 9.11.60 Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Forudsætninger... 3 4 Installation af ""... 4 4.1 Tilretning

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G AXIELL Danmark A/S 2016-10-21 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Aktivering af ""... 4 3.1 Indlogning... 4 4 Funktioner...

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

Studienet. Vejledning til det nye Studienet

Studienet. Vejledning til det nye Studienet Studienet Vejledning til det nye Studienet Denne vejledning henvender sig til medarbejdere og studerende og forklarer de vigtigste funktioner på Studienet VIA IT 20-05-2013 Studienet Vejledning til det

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G AXIELL Danmark A/S 2015-10-26 Version 9.11.30 Copyright 2015 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 4 3 Søgning i dokumentationen... 5 4 Menu... 5 4.1 Søgning...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7.2. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION

GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION GUIDE TIL PLANETS BRUGERADMINISTRATION Side 1 af 17 INDHOLD Introduktion 3 Log ind 3 Overblik 5 Søg efter bruger 6 Hovedgruppen og adgang til moduler 6 Opret gruppe 8 Opret bruger 8 Rediger bruger 11 Flyt

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS..

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Arrangementer i Listevisning

Arrangementer i Listevisning Kort introduktion til Typo3-plugin ARRANGEMENTER. De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser (Internet Explorer er den almindeligste),

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse

Hvad er en henvisningsboks. Vejledning til henvisningsbokse Indholdsfortegnelse Hvad er en henvisningsboks...1 Indsæt en henvisningsboks...2 Tvinge en henvisningsboks på en bestemt side...2 Indsætte metadata...3 Hvordan opretter jeg så metaord?...4 Oprettes en

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

E-dagsorden. Vejledning

E-dagsorden. Vejledning E-dagsorden Vejledning Roller i E-dagsorden Almindelig mødedeltager Medlem af ét eller flere udvalg Kan læse dagsordenen, når den bliver frigivet Dagsordenssamler Medlem af et eller flere udvalg Kan læse

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk LÆG TEKST (OG EVENTS) PÅ DIIS.DK! August 2010, jfr Intern vejledning

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Nyheds modul. Sitecore Foundry februar Version 1.2

Nyheds modul. Sitecore Foundry februar Version 1.2 Sitecore Foundry 4.1 Nyheds modul 24. februar 2016 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

og intranet.sygehussonderjylland.dk

og intranet.sygehussonderjylland.dk www.sygehussonderjylland.dk og intranet.sygehussonderjylland.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Før du starter... 3 Opret et arrangement... 4 Rediger et arrangement... 7 Kopier et arrangement...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Vejledning til Søg medlem

Vejledning til Søg medlem Maj 2014 Vejledning til Søg medlem - for tillidsvalgte Indholdsfortegnelse Generelt om Søg medlem... 2 Medlemsliste... 2 Hvis du vil melde en kollega ind i FOA... 2 Sådan bruger du Medlemsliste... 3 Hvad

Læs mere

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund Vejledning hjemmeside-opbygning. - DFIF - Side 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HURTIGT I GANG... 4 REDIGERE HJEMMESIDEN... 5 LOGIN...5 TEKST PÅ EN SIDE...6 REDIGERINGSMULIGHEDER...6 TEKSTBEHANDLING

Læs mere

Pixi vejledning til TeamShare

Pixi vejledning til TeamShare Pixi vejledning til TeamShare TeamShare er et dokument håndteringssystem, der bl.a. sikre at dokumenter bliver journaliseret og kan findes frem. Det er et åbent system. Det betyder, at alle kan se og arbejde

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot?

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot? 7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste 1 7.1 Introduktion til kanalen 1 7.2 Gæsteliste kanalside 1 7.2.1 Hvad er et spot? 2 7.2.2 Opret et nyt spot 2 7.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 7.2.4 Rediger

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-05-04 Version 9.11.50 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere