Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. april 2011."

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde, 1. april Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense Deltagere: Lars Pedersen, Carsten Trøjborg, Lars Vandborg, Erik Lillesøe, Peter Ringgaard, Henrik Raae Andersen, Søren Olsen, Gunner Bertelsen Afbud: Palle Jørgensen, Jan Nielsen, Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde Opfølgning fra sidste møde: Uddannelse af aktivister HRA HRA har afholdt en række møder og samtaler med DKKs Aktivitetsudvalg, der har ført til aftaler om uddannelse af DMKs aktivister samt trænere/aktivister fra FJDs øvrige klubber. Disse vil blive tilbudt flg. uddannelser: Basisuddannelse, Adfærds- og håndteringskursus og Hvalpe- og grundinstruktøruddannelsen. Der er endvidere mulighed for at etablere et kursus i kommunikation og formidling (menneske til menneske) samt evt. kurser i apportering m.m.. Der bliver afholdt kurser øst - vest. DKK har påtaget sig at tage de første kursister i praktik i deres kredse indtil vi (i klubben og/eller de øvrige klubber i FJD) er klar til at løfte denne opgave. Alle kurser er certifikatgivende. Der er aftalt evaluering, så kurserne i videst muligt omfang tilpasses vores behov. HRA vil løbende være opmærksom på formalia i forbindelse med kurserne. Der skal laves en aftale med de øvrige klubber i FJD om tildeling af pladser på de første kurser. De første kurser påbegyndes i juli/ august Der er aftalt møde med Uddannelsesafdelingen på Kalø om evt. overbygning(er) på de af DKK udbudte kurser. Det blev bestemt at 1. aktivistområdernes kontaktpersoner eller en af området udpegede aktivister som de første tilbydes kurserne 2. At kurserne betales efter aftalt model imellem klub/områder. Områderne udreder selv befordringsudgifter 3. At hvert enkelt kursus skal bestås for at udløse betaling af klubben andel af kursusafgiften Tovholder HRA til DKK og Sigurd til aktivist områder.

2 HRA foreslog endvidere flg. tiltag for at styrke samarbejdet m. aktivisterne: 1. Kontaktpersonerne får fremover tilsendt relevant info m.m. direkte, samt at de opfordres til at bruge deres egne forums på vores hjemmeside 2. At der før GF afholdes et kontaktmandsmøde m. orientering og info om de nye uddannelsesmoduler m.m., Kontaktmandsmøder i stedet for Landsaktivistmøde kan diskuteres på samme møde. 3. Aktivist mødet forsøges indkaldt til Foredragsholder forsøges inviteret til frokost 6. Generalforsamling Munsterländeren layout PR Indkøb af redigeringsprogram (f.eks. Adobe InDesign CS5), samt tilbud fra et nyt trykkeri. PR undersøger Bladet opdateres til bedre kvalitet hos ny trykker (media huset Mors) Forslag/inspiration om et E-medlemsblad (SO). SO kommer arbejder videre med ideen. Nyhedsformidling sættes under lup. Projekt igangsættes. Tovholder SO og HRA Oversættelse af dokumenter fra KLM-I HRA Peter W. Jürgensen samt Per Porsild har velvilligt tilbudt deres hjælp. Hvilke dokumenter ønskes oversat? Tovholder HRA 2. Meddelelser/orientering HRA DMK: Følgende emner bringes til diskussion/debat/beslutning : Samarbejdsform m.m. i bestyrelsen Debatforum. Spillereglerne blev diskuteret og alle var enige om hvordan vi agerer i bestyrelses øjemed på Debatforum. Vi kan deltage som privatpersoner, men ikke som bestyrelsesmedlem med mindre dette er aftalt internt. Kl.M. i nød. Der var enighed om at KIN blev på hjemmesiden. Formidlingen er klubben uvedkommen. Ansøgning fra området på Bornholm udsætning. Reglerne for udsætning er meget kompliceret. HRA forfatter afslag. Forsikring. DKK anmodes om udtalelse. Tovholder HRA,

3 Invitation fra vores tyske søsterklub 100 års jubilæum juni og HZP 30SEP11. Tovholder HRA Indbydelse fra FJDs Anlægsprøveudvalg til VJP i Tyskland (arrangeret af JGHV). Dato 30APR11. HRA koordinerer. KLM-I: Møde afholdt 28.3 og Afbud fra HRA. Ref. afventes Næste IPM afholdes i nærheden af Nürnberg HRA er inviteret som dommer HRA står i spidsen for et udvalg, der skal arbejde med emnet avl over grænser. Arbejdet forventes påbegyndt medio DKK: Formandsmødet og Repræsentantskabsmødet Her har det altoverskyggende emne været Udstillingsreglementet Dette var utraditionelt sat på DO for Formandsmødet og fik mange kritiske røster med på vejen. I direkte forlængelse af den kritik rejste HRA, som både DMK- og FJD formand, kritik af indholdet, forarbejdet, implementeringen og konsekvenserne af det nye udstillingsreglement og særligt dets betydning for stambogsføringsreglernes 10a. På den baggrund har HRA forhandlet, været i dialog/forhandling med DKKs bestyrelse, Forretningsudvalg, repræsentanter for DKKs bestyrelse, administration m.fl. for at sikre en korrekt og som fra DKKs side udmeldt fælles nordisk fortolkning af de nye FCI-baserede udstillingsregler. Det er desværre ikke lykkedes, da DKKs formand og dele af DKKs bestyrelse sluttelig ikke ønskede at bakke op om til de øvrige nordiske landes fortolkninger af et fælles nordisk udstillingsreglement og tilsyneladende undsagde det mandat de tidligere havde givet deres egne forhandlere. DKKs formand pressede derfor på repræsentantskabsmødet et ændringsforslag til stambogsføringsreglernes 10a med konsekvenser for 7 af FJDs specialklubber og 10 racer igennem. Vedtagelsen af forslaget giver anledning til at diskutere om avlsretten for Kl. M. stadig skal være tilknyttet Stambogsføringsreglernes 10a. DKK har ansat Helle Friis Proschowsky som dyrlæge. HFP orienterede om det nye grundlag for beregning af HD-indekset. En beregning, der dog sandsynligvis stadig kan forbedres? Den i sidste referat nævnte åbning i forhold til anerkendelse af internationale sundhedsresultater, er af DKK blevet sat så store administrative forhindringer i vejen, at åbningen efter min bedste overbevisning er uden reel betydning særligt set i forhold til HD. Det er en sag HRA vil forfølge. FJD: Næste møde medio maj i Kontinental Gruppe samt Fælles møde med valg til formand og næstformand. Den kontinentale gruppe afholdte et kort møde i forbindelse med DKKs Formandsmøde. Der var bl.a. opbakning til de foreslåede ændringer til udd. af markprøvedommere som vedtaget på sidste bestyrelsens møde

4 Anlægsprøveudvalget har afholdt møde. Reglerne bliver klar pr Der forventes en indkøringsperiode på tre år til uddannelse m.m. ( ). Vores tyske søsterklub og JGHV er villige til at bistå. Markvildtudvalget har afholdt sit første møde og holder møde med DJs Vildtforvaltningsudvalg og DMU Økonomiudvalget har ligeledes afholdt sit første møde og aflægger rapport og anbefalinger på mødet medio maj. DJU: Møde afholdt Referat offentliggøres snarest. 3. Meddelelser fra kassereren/økonomi Efter kontingent betaling er antal medlemmer reduceret med 77 stk. Tendensen er som tidligere år. 4. Avlsvejledning Valg af vejleder 2012 Ny form: Avlsråd/kommission? Alle bedes tænke over emnet og forberede sig til en kommende debat om emnet på vores næste møder. Fejlagtige indavlsberegninger (se mail fra LG) Grundet fejlagtige beregninger i Lifeline bruges DKK indavls procenter Betaling for optagelse/godkendelse til på hvalpeliste (sag rejst af John Hansen) Sag er afsluttet Viden på bordet orientering fra GB Formidling af samarbejde for opdrættere med KU-LIFE (GB). Opdatering af regler. HRA og GB kigger på en opdatering 5. Meddelelser fra udvalg Klage vedr. DMK`s forårsmarkprøve behandlet. Klagen er færdigbehandlet. 6. Kommende arrangementer Generalforsamling valg og kandidater På valg: Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Raae Andersen ønsker genvalg Carsten Trøjborg ønsker ikke genvalg Lars Sigurd Vandborg ønsker genvalg Suppleanter: Lars Pedersen genopstiller Søren Olsen genopstiller Kim V Andersen genopstiller ikke Schweissprøven i Kongelunden 9/4 Alt er klart

5 FJDs Udstilling d. 29 maj 2011 kører med få tilmeldinger Vingstedudstillingen er annonceret. Afholdes i år i Bredsten. Efterårsvinderklassen Tovholder Lars Sigurd Vandborg

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold Statusrapport

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere