Folkeskolen taber terræn i hele landet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolen taber terræn i hele landet"

Transkript

1 Folkeskolen taber terræn i hele landet Flere og flere danske skolebørn går i privatskole. Siden 27 er andelen af elever i privatskoler steget. De seneste tal viser, at hvert sjette barn i 1. klasse går i privatskole, mens det gælder hver femte i 8. klasse. Tendensen er bredt funderet over hele Danmark. Faktisk er den største stigning i andelen af privatskoleelever sket uden for de tættestbefolkede områder, og dermed er mange tyndtbefolkede kommuner ved at nærme sig niveauet i storbyerne. Stigningen i andelen af privatskoleelever i landområderne er primært drevet af børn af forældre med lange uddannelser. af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl & stud.polit. Frederik Steiner 7. november 217 Analysens hovedkonklusioner Andelen af elever, der går i privatskole fortsætter med at stige. De nyeste tal viser, at hvert sjette barn i 216 gik i 1. klasse går i privatskole, mens det er hvert femte barn i 8. klasse. Andelen af privatskoleelever er størst blandt børn af akademikere og blandt børn fra hjem med en høj indkomst. Ser man rundt om i landet er stigningen bredt funderet. Tidligere var det mest normalt i tætbefolkede områder at gå i privatskole, men forskellen på land og by er i dag mindre. Den største stigning i andelen af elever i privatskole er sket uden for de tættestbefolkede områder, hvorfor forskellen mellem land og by er blevet mindre. Stigningen i andelen af privatskolebørn uden for de tættestbefolkede områder har været størst blandt børn, der har forældre med lange videregående uddannelser, men generelt er der kommet flere børn i privatskoler udenfor de tættestbefolkede områder - også blandt børn af forældre med faglært eller kortere videregående uddannelser. Kontakt Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 Siden 27 er andelen af elever, der går i privatskole, vokset markant. AE har undersøgt andelen af privatskoleelever set i forhold til alle elever i folkeskoler og privatskoler. Se mere om metoden i boks 1. I analysen bruges privatskoler om såvel friskoler og private grundskoler. Blandt eleverne i 1. klasse er andelen af elever på privatskoler vokset fra 12 til 16 pct. Således er det hvert sjette skolebarn i Danmark, der i dag begynder skolelivet på en privatskole. Blandt eleverne i 8. klasse er andelen vokset fra 16 til ca. 21 pct., således at det i dag er hvert femte barn i 8. klasse, der går på en privatskole. For ni år siden var det hvert sjette barn i 8. klasse. Det fremgår af figur 1, der viser udviklingen i andelen af privatskoleelever. Figur 1. Udviklingen i andelen af privatskoleelever, , 1. klasse og 8. klasse Pct, 2 2, ,4 16, , klasse 8. klasse Anm.: Omfatter elever i folkeskoler samt privatskoler. Der ses bort fra elever, der ikke har bopæl i Danmark 1. januar året. Se mere i boks 1. Privatskolerne bruges primært af børn fra hjem med lange uddannelser og høj indkomst Der er markante forskelle på, hvilke børn, der går på privatskole. Andelen af børn, der går i privatskole er markant højere blandt børn af forældre med lange uddannelser og med høje indkomster. Det gælder både i indskolingen og i udskolingen. På 1. klassetrin går mere end 2 pct. af akademikernes børn i dag i privatskole, mens det tilsvarende er pct. blandt børn af ufaglærte eller faglærte forældre. I 8. klasse er forskellene endnu mere markante, idet næsten hvert tredje akademikerbarn går i privatskole, mens det gælder for hhv. 16 pct. af børn af faglærte og 12 pct. af børn af ufaglærte. Det fremgår af figur 2, der viser andelen af børn i 1. klasse, der går i privatskole fordelt efter forældrenes længste fuldførte uddannelse. 2

3 Figur 2. Andel børn i privatskole fordelt på forældrenes højeste fuldførte uddannelse Grundskole + uopl. Gym. EUD KVU MVU LVU Alle klasse klasse Ser man på udviklingen, så er andelen af børn på privatskoler steget for alle børn uanset forældrenes uddannelsesniveau. Blandt 1. klasseeleverne har stigningen været størst relativt set for børn af ufaglærte (inkl. uoplyst uddannelse), idet der har været en stigning i andelen af privatskoleelever fra 8 til 12 pct. Det svarer til en stigning på næsten pct. Blandt 8. klasseeleverne har stigningen i andelen af privatskoleelever været størst blandt børn, der har forældre med enten en kort videregående uddannelse eller en faglært uddannelse. Figur 3 viser andelen af elever i 8. klasse, som går i privatskole set ud fra forældrenes uddannelse. Figur 3. Andel børn i privatskole fordelt på forældrenes højeste fuldførte uddannelse, 8. klasse Grundskole + uopl. Gym. EUD KVU MVU LVU Alle klasse klasse 3

4 Tabel 1 viser, at fremgangen i andelen af børn i privatskoler, blandt børn af forældre med en grundskoleuddannelse eller uoplyst uddannelsesbaggrund, er størst blandt børn med en udenlandsk baggrund. Tabel 1. Udvikling i andelen af elever på privatskole blandt børn af forældre med grundskoleuddannelse eller uoplyst uddannelse fordelt på herkomst 1. klasse 8. klasse Ændring Ændring -point -point Dansk baggrund 7, 9,6 2,,6 11,6 1, Indvandrere & efterkommere 9, 14,1 4,,2 12,1 1,9 I alt 8,2 12,1 3,9, 11,9 1,4 Anm: Tabellen omfatter børn af forældre med dansk baggrund eller uoplyst. Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata. Ser man på familiernes indkomster, så er det tydeligt, at der er langt flere elever, der går i privatskole, når de kommer fra hjem med de højeste indkomster. Mønstret er det samme ved indskolingen og udskolingen: Andelen af elever i privatskoler stiger i takt med forældrenes indkomstniveau. Figur 4 viser andelen af 1. klasseelever i privatskole fordelt efter forældrenes indkomst. Figur 4. Andel børn i privatskole fordelt på familiens indkomstgruppe, 1. klasse Decil 2. Decil 3. Decil 4. Decil. Decil 6. Decil 7. Decil 8. Decil 9. Decil. Decil Klasse Klasse Blandt 8. klasseeleverne er andelen af privatskoleelever næsten dobbelt så højt blandt de børn, der kommer fra højindkomstfamilierne som blandt lavindkomstfamilierne. Figur viser andelen af børn i 8. klasse i privatskole fordelt efter forældrenes indkomst. 4

5 Figur. Andel børn i privatskole fordelt på familiens indkomstgruppe, 8. klasse Decil 2. Decil 3. Decil 4. Decil. Decil 6. Decil 7. Decil 8. Decil 9. Decil. Decil Klasse Klasse Landkommuner har haft den største stigning i andelen af elever i privatskoler Det er også undersøgt, hvordan udviklingen i andelen af privatskoleelever har været set udover hele Danmark. I det følgende har vi grupperet kommunerne ift. befolkningstætheden i de enkelte kommuner. Grupperingen tager udgangspunkt i en rubricering, som Danmarks Statistik har lavet på baggrund af EURO- STAT. Man kan læse mere om grupperingerne i boks 1. Fordeler man kommunerne efter befolkningstæthed, så viser det sig, at stigningen i andelen af elever i privatskole i 1. klasse er drevet af en stor stigning i de tyndtbefolkede kommuner. 1 I 27 gik 11 pct. af eleverne i 1. klasse i privatskole i de tyndtbefolkede kommuner, mens det er steget til 16, pct. i 216. Der er dog stadig flest privatskoleelever i de tættestbefolkede områder, men forskellen mellem de tættest- og tyndest befolkede kommuner er snævret ind. Tabel 2. Andel elever i privatskole fordelt på kommunetype, 1. klasse Ændring -point Tætbefolkede kommuner 16, 18, 2, 12,4 Medium-befolkede kommuner,8 1,1 4,3 39,6 Tyndtbefolkede kommuner 11,2 16,,3 47,3 I alt 12,3 16,4 4,1 33,6 1 Alle 98 kommuner er grupperet efter DST s gruppering DEGURBA - DANMARKS STATISTIK VERS 1. på der fordeler kommunerne efter deres urbaniseringsgrad. Bemærk, at det er hele kommunen.

6 Ser man på eleverne i 8. klasse er historien ligeledes. Her er stigningen i andelen af privatskoleelever også primært sket uden for de store byer, idet andelen af privatskoleelever i 8. klasserne er vokset med mere end procentpoint uden for de tættestbefolkede kommuner. En del af forklaringen på stigningen af privatskoleelever i de tyndtbefolkede områder er, at mange kommuner har lukket deres lokale skoler siden kommunalreformen i 27. DR lavede i en større kortlægning af skolelukninger, hvor man kom frem til, at kommunerne siden 211 har lukket 161 folkeskoler. Det svarer til hver 11. folkeskole. Den primære årsag til skolelukningerne i landkommunerne har været faldende børnetal, og mange steder har en lokal skolelukning ført til oprettelse af en fri- eller privatskole. Tabel 3. Andel elever i privatskole fordelt på kommunetype, 8. klasse Ændring -point Tætbefolkede kommuner 2,4 23,6 3,2 1, Medium-befolkede kommuner 14,9 2,2,3 3, Tyndtbefolkede kommuner 14,4 19,6,2 3,8 I alt 16, 2,9 4,8 3,1 Akademikerbørn står bag stigningen i andelen af privatskoleelever uden for storbyerne Ser man på andelen af privatskoleelever fra 27 til 216 fordelt på kommunetype og forældrenes højeste uddannelse, så viser det sig, at det primært er børn af forældre med lange uddannelser, der er kommet i en privatskole uden for de tætbefolkede områder. Tabel 4 og viser, at den største stigning i andelen af privatskoleelever i såvel 1. som 9. klasse uden for de tættestbefolkede områder, er sket blandt børn af forældre med lange videregående uddannelser. Der har dog også været relativt pæne stigninger for børn af forældre med korte- eller mellemlange videregående uddannelser, og i de tyndtbefolkede områder til dels også blandt børn af forældre med en faglært uddannelse. Tabel 4. Ændring i andel privatskoleelever fordelt på forældrenes højeste fuldførte uddannelse og kommunetype, 1. klasse, Uden erhv.komp. EUD KVU/MVU LVU I alt -point Tætbefolkede kommuner 7,8,1 -,4,3 2, Medium-befolkede kommuner 1,8 2,7 4,8,1 4,3 Tyndtbefolkede kommuner -, 4,8,7 9,,3 Alle 2,7 3,1 3,8 3,9 4,1 2 Landsbyforsker: Skolelukninger er en ordentlig mavepuster samt Kommuner varsler lukning af endnu flere skoler på 6

7 Det er dog ikke kun blandt akademikerbørn i de tyndtbefolkede områder, at flere går i privatskole. Udviklingen bærer nemlig også præg af, at det generelt - for alle uddannelsesgrupper - er blevet mere normalt, at børnene går i privatskole. Der er stadig store forskelle og tendensen er, at flere børn går i privatskole uanset kommunetype, des længere uddannelser forældrene har. Tabel. Ændring i andel privatskoleelever fordelt på forældrenes højeste fuldførte uddannelse og kommunetype, 8. klasse, Uden erhv.komp. EUD KVU/MVU LVU I alt -point Tætbefolkede kommuner 3,2,7 2,7 1,4 3,2 Medium-befolkede kommuner -,3 3,,4 7,,3 Tyndtbefolkede kommuner 1,3 4,4 4,9,7,3 Alle 1,6 3,3 4,6 4,6 4,8 s registerdata. Figur 6 viser andelen af elever i 1. klasse i privatskole fordelt efter kommunetype og forældrenes uddannelse. Figur 6. Andel elever i privatskole, 1. klasse, Uden erhv.komp. EUD KVU/MVU LVU Tæt-befolkede komm Medium-befolkede komm. Tyndtbefolkede kommuner 7

8 Figur 7 viser andelen af elever i 8. klasse i privatskole fordelt efter kommunetype og forældrenes uddannelse. Figur 7. Andel elever i privatskole, 8. klasse, Uden erhv.komp. EUD KVU/MVU LVU Tæt-befolkede komm Medium-befolkede komm. Tyndtbefolkede kommuner Flere privatskoleelever i tætbefolkede områder blandt børn med udenlandsk baggrund I de tættestbefolkede områder så vi i tabel 4, at andelen af børn, af forældre uden erhvervskompetencegivende uddannelser i privatskoler, også stiger. Det gjaldt især for eleverne i 1. klasse, hvor andelen af privatskoleelever, blandt børn af forældre uden erhvervskompetencegivende uddannelser, er steget med 7,8 procentpoint. Det er en udvikling, der primært er sket blandt børn med anden etnisk baggrund, jf. tabel 6 og 7 nedenfor. Tabel 6. Udvikling i andelen af privatskoleelever blandt børn af forældre uden erhvervskompetencegivende uddannelse, 1. klasse Dansk Indvandrere og efterkommere -point Tæt-befolkede kommuner 3,6,9 7,8 Medium-befolkede kommuner 1, 2,8 1,8 Tyndtbefolkede kommuner 1,1,3 -, I alt 2, 3,3 2,7 Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Alle 8

9 Tabel 7. Udvikling i andelen af privatskoleelever blandt børn af forældre uden erhvervskompetencegivende uddannelse, 8. klasse Dansk Indvandrere og efterkommere -point Alle Tæt-befolkede komm 3,1 4, 3,2 Medium-befolkede komm. 1,3 1,1 -,3 Tyndtbefolkede kommuner 3, 1,1 1,3 I alt 2,2 1,7 1,6 Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Mange privatskolebørn på Sjælland og ø erne Der er stor forskel på, hvor mange børn der går i privatskole i hver kommune (fordelt efter bopæl) i Danmark. Figur 8 viser, at andelen af elever i privatskole blandt 1. klasseeleverne er højest i Sønderjylland, på Sydfyn, på Vestsjælland, Sydsjælland og Lolland-Falster samt Nordsjælland og Københavnsområdet. Figur 8. Andelen af elever i privatskoler fordelt på kommuner (bopæl), 1. klasse, 216 Andel privatskoleelever, 1. klasse, 216 Skagerak Hjørring Frederikshavn -11 pct. (22 kommuner) 11-1 pct. (23 kommuner) 1-22 pct. (23 kommuner) 22-3 pct. (23 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Ringkøbing Herning Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm.: Der ses bort fra elever, der ikke har bopæl i Danmark 1. januar året efter samt elever, der ikke er i enten folkeskolen eller privatskoler, dvs. primært specialtilbud. Fordelt på bopælskommune. Bemærk at følgende kommuner ikke er medtaget pga. få observationer: Dragør, Vallensbæk, Ærø, Fanø, Læsø, Samsø, og Struer. 9

10 Nogenlunde samme billede gør sig gældende blandt 8. klasseeleverne. Det fremgår af figur 9, der viser andelen af elever i privatskole fordelt på kommuner for 8. klasseeleverne. Figur 9. Andelen af elever i privatskoler fordelt på kommuner (bopæl), 8. klasse, 216 Andel privatskoleelever, 8. klasse, 216 Skagerak Hjørring Frederikshavn -1 pct. (22 kommuner) 1-21 pct. (23 kommuner) 21-2 pct. (23 kommuner) 2-39 pct. (23 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Ringkøbing Herning Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm.: Der ses bort fra elever, der ikke har bopæl i Danmark 1. januar året efter samt elever, der ikke er i enten folkeskolen eller privatskoler, dvs. primært specialtilbud. Fordelt på bopælskommune. Bemærk at følgende kommuner ikke er medtaget pga. få observationer: Dragør, Vallensbæk, Ærø, Fanø, Læsø, Samsø, og Struer. Figur viser ændringen i andelen af elever, der går i privatskole fra 27 til 216 i hhv. 1. klasse. I 82 ud af de 91 kommuner i analysen er andelen af elever i privatskoler i 1. klasse steget. Stigningen er især sket i Nordsjælland, Sydsjælland, Midtsjælland, samt Syd og Vestjylland og på Bornholm.

11 Figur. Ændring i andelen af elever i privatskoler fordelt på kommuner (bopæl), 1. klasse Forskel 1.klasse, Skagerak Hjørring Frederikshavn -6-1 pct. (22 kommuner) 1-4 pct. (23 kommuner) 4-6 pct. (23 kommuner) 6-18 pct. (23 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Ringkøbing Herning Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm.: Der ses bort fra elever, der ikke har bopæl i Danmark 1. januar året efter samt elever, der ikke er i enten folkeskolen eller privatskoler, dvs. primært specialtilbud. Fordelt på bopælskommune. Bemærk at følgende kommuner ikke er medtaget pga. få observationer: Dragør, Vallensbæk, Ærø, Fanø, Læsø, Samsø, og Struer. Figur 11 viser udviklingen i 8. klasse fra 27 til 216. Her er det primært på Lolland-Falster, Sydfyn, Bornholm og Østsjælland, at stigningen er sket. I 8. klasse er andelen af elever i privatskoler steget i 81 ud af de 91 kommuner i analysen. 11

12 Figur 11. Ændring i andelen af elever i privatskoler fordelt på kommuner (bopæl), 8. klasse Forksel 8.klasse, Skagerak Hjørring Frederikshavn --2 pct. (22 kommuner) 2-4 pct. (23 kommuner) 4-7 pct. (23 kommuner) 7-1 pct. (23 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Ringkøbing Herning Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm.: Der ses bort fra elever, der ikke har bopæl i Danmark 1. januar året efter samt elever, der ikke er i enten folkeskolen eller privatskoler, dvs. primært specialtilbud. Fordelt på bopælskommune. Bemærk at følgende kommuner ikke er medtaget pga. få observationer: Dragør, Vallensbæk, Ærø, Fanø, Læsø, Samsø, og Struer. 12

13 Boks 1: Sådan har vi gjort AE har ud fra DST-registerdata på grundskoleområdet optalt eleverne i 1. klasse og 8. klasse i 27 samt 216 ud fra antallet af igangværende elever 1. oktober det gældende år. I analysen indgår skoler, som er registreret som folkeskoler elle privatskoler. Elever, der hjemmeskoles, eller går på specialskole, efterskole, kommunale ungdomsskoler eller dagbehandlingshjem tæller ikke med. Ydermere mere indgår kun elever, der har bopæl i Danmark 1. januar efterfølgende år, dvs. 28 samt 217. INST21 er brugt til at opdele skolerne på ejerforhold, idet analysen blev udarbejdet medio september, hvor INST216 endnu ikke var offentliggjort. Vedr. forældrenes uddannelser er der taget den højeste uddannelse blandt barnets biologiske forældre. Grundskole dækker også børn med manglende oplysninger om forældrene eller manglende uddannelsesoplysninger hos forældrene. MVU dækker også universitetsbachelorer, der ikke har fået en kandidatgrad. Adgangsgivende forløb ligger i kategorien Gymnasial, mens Ph.D/doktorgrader er kommet ind under LVU. Decil-fordelingen er lavet på husstandsækvivaleret indkomst året før, dvs. hhv. 26 samt 21, da indkomstdata fra 216 ikke er frigivet og der ønskes konsekvent metode. Decil-fordelingen er kun lavet på familier, hvor de voksne var fuldt skattepligtige i året. Kommunen viser elevens bopælskommune. Alle kommuner, hvor der i en af kategorierne er under elever, er alle sammen blevet sammenlagt i Øvrige kommuner. Disse kommuner er Dragør, Vallensbæk, Ærø, Fanø, Læsø, Samsø, og Struer. I øvrige kommuner indgår også området Christiansø. Andele er beregnet pga. antal afrundet til nærmeste hele er. Inddelingen af kommuner efter typer følger DST-grupperingen DEGURBA, der kan ses på der fordeler kommunerne efter befolkningstæthed og de største byer i kommunen ud fra en EUROSTAT-rubricering: Tætbefolkede områder dækker 17 kommuner primært i hovedstadsområdet samt Århus kommune og Odense kommune. Medium-befolkede områder dækker 36 kommuner, og er her lavet ud fra de to undergrupper medium-befolkede områder med mindst 1. indbyggere i største by og med under. Tyndtbefolkede områder dækker 46 kommuner, og er her lavet ud fra de to undergrupper medium-befolkede områder med mindst 1. indbyggere i største by og med under. Man skal være opmærksom på at definitionen og opdelingen også medtager landområdernes befolkningstæthed i sin opdeling af kommunerne. Det har den betydning, at store kommuner, der har store landområder kan være placeret som en tyndere befolket område selvom man har en meget stor by i kommunen. 13

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Over 200 folkeskoler er lukket de seneste 11 år

Over 200 folkeskoler er lukket de seneste 11 år Over 2 folkeskoler er lukket de seneste 11 år AE har på baggrund af tal fra folkeskolen.dk undersøgt antallet af nedlagte folkeskoler siden 27. Over 2 skoler er nedlagt i perioden. Geografisk er ne især

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover 9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover AE har undersøgt udviklingen i andelen af unge, der forventes at få en faglært uddannelse. Stik imod regeringens mål om at flere unge skal vælge en faglært

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Erhvervsuddannelsernes Danmarkskort Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Regeringen har en målsætning om, at 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsskolen direkte efter folkeskolen i 2020 og 30 pct.

Læs mere

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet 4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet Indfører man et karakterkrav på 7 i dansk og matematik fra afgangsprøverne for at komme ind på de gymnasiale uddannelser, vil det ramme mange tusinde

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Storbyerne bliver mindre og mindre faglærte

Storbyerne bliver mindre og mindre faglærte Storbyerne bliver mindre og mindre faglærte Selv om knap 40 pct. af arbejdsstyrken er faglært i dag, har de faglærte uddannelser tabt terræn de senere år særligt omkring de større byer. For ti år siden

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Flere unge mønsterbrydere

Flere unge mønsterbrydere For første gang i mere end 10 år stiger andelen af mønsterbrydere. Fra 2013 til 2015 er andelen af mønsterbrydere steget med 1,8 procentpoint fra 53,6 til 55,4 procent. Udviklingen er i høj grad drevet

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser

Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser Centralisering af uddannelsesinstitutioner Færre kommuner udbyder korte og mellemlange uddannelser I løbet af de sidste 2 år er der blevet færre kommuner, der har uddannelsessteder, der uddanner personer

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Der er stor forskel på, hvor langt lønmodtagerne pendler alt efter deres uddannelsesbaggrund og bopæl. Erhvervsakademiuddannede pendler

Læs mere

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 Der kommer markant flere ældre over 80 år i de kommende år. Samtidig er der udsigt til, at beskæftigelsen i den offentlige sektor vil blive reduceret

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Stærk social arv i uddannelse

Stærk social arv i uddannelse fordeling og levevilkår kapitel 5 Stærk social arv i uddannelse Næsten halvdelen af alle 25-årige med ufaglærte forældre har ikke en uddannelse eller er påbegyndt en. Til sammenligning gælder det kun 7

Læs mere

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Besparelser og udflytning af statslige arbejdspladser Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Med udflytning af statslige arbejdspladser vil regeringen skabe aktivitet i hele landet.

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner I gennemsnit har en dansk familie en nettoformue på 1,7 mio. kr. Ser man på de enkelte kommuner, så er der en række kommuner i Nordsjælland,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Lave karakterer og svag social baggrund øger risikoen for frafald

Lave karakterer og svag social baggrund øger risikoen for frafald Lave karakterer og svag social baggrund øger risikoen for frafald Næsten ni pct. af dem, der starter på gymnasiet, og næsten en tredjedel af dem, der starter på en erhvervsuddannelse, falder fra uddannelsen

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

25 års forskel på ældste og yngste postnummer

25 års forskel på ældste og yngste postnummer 25 års forskel på ældste og yngste postnummer Der er store aldersforskelle på tværs af Danmark. Det postnummer med den laveste gennemsnitsalder er 2200 København N (Nørrebro), hvor befolkningen i gennemsnit

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund

Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund AE har undersøgt, hvad partiernes forslag til karakterkrav i gymnasierne vil betyde, når man ser på sidste års studenter. Et karakterkrav

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Velstillede børnefamilier indtager København

Velstillede børnefamilier indtager København Velstillede børnefamilier indtager København Siden midten af 9 erne er der kommet langt flere småbørnsfamilier i København. Særligt i brokvarterene og i Indre by bliver børnefamilierne i højere grad boende

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Kun en femtedel af servicevirksomhederne 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Håndværkerfradraget bliver skævere og skævere

Håndværkerfradraget bliver skævere og skævere Håndværkerfradraget bliver skævere og skævere 3 pct. af det samlede fradrag, der gives igennem håndværkerfradraget, går til de rigeste ti procent af de danske familier. Det svarer i alt til 1 ½ mia. kr.

Læs mere

Unge i København er kommet bedst igennem krisen

Unge i København er kommet bedst igennem krisen Unge i København er kommet bedst igennem krisen På landsplan har godt hver fjerde beskæftiget under 30 år mistet jobbet i løbet af krisens første to år, mens det i København kun er hver sjette. København

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere