Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje"

Transkript

1 Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

2 Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj 2008 Projektledelse: Jan Struwe Poulsen, KL Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Steen Rank Petersen, Danske Regioner Redaktion: Ola Jørgensen, Klartekst Illustrationer: Ulrik Samsøe Figen Grafisk design: Karen Krarup Tryk: Chronografisk ISBN: ISBN: pdf

3 Velkommen Der er cirka institutions- og afdelingsledere i danske kommuner og regioner. Deres vilkår ligner på flere måder hinanden: De arbejder for offentlige midler og efter faste regler, og de er underlagt en politisk ledelse og en lokal styringsmodel, som regulerer og kontrollerer deres indsats og resultater. Der udvikles i disse år mange udmærkede systematiske tilgange til innovation og sammenhængende koncepter for, hvordan man kan praktisere den. Dette hæfte rummer ingen af delene. Vi har i stedet taget afsæt i følgende enkle definition: Innovation er et værdiskabende mønsterbrud i hverdagen Men deres vigtigste fællesnævner er måske, at de er under et tiltagende pres for at levere stadigt bedre ydelser endnu mere effektivt. Som leder kræver dét ikke blot styr på sagerne i klassisk forstand, men også en evne til at inspirere og udvikle sin organisation til at tænke nyt. Det er faktisk en kunst at få helt nye ideer. Alligevel er det de færreste ideer, der bliver sagt højt, budt velkommen, taget alvorligt, undersøgt nysgerrigt, videreudviklet, afprøvet og ført ud i livet. Det er alt det, ledelse af hverdagens innovation handler om. Derfra har vi set konkret og praktisk på, hvordan man som leder i en kommune eller en region kan fremme sådanne brud. Det drejer sig netop ikke om de mange små løbende forbedringer af hverdagens rutiner, men om den radikalt anderledes måde at gøre tingene på. Til gengæld kan revolutioner sagtens begynde i detaljen eller på et afgrænset område. Det var fx tilfældet, da udviklingschef Gregers Pilgaard fra Silkeborg Kommune besluttede at vende afdelingens mødeformer på hovedet og på den måde fik skabt 400 gode ideer til en ny erhvervsstrategi. Læs mere på side 28.

4 Eller da plejehjemsleder Thyra Frank fra plejehjemmet Lotte på Frederiksberg satte sig i spidsen for en enkel, men radikal vision: Plejehjemmet skulle være ligesom et rigtigt hjem med alt, hvad det indebærer. Læs mere på side 30. Eller da overlæge Kirsten Vinding påtog sig rollen som scenograf for at ændre på de fysiske rammer i sekretariatet på medicinsk afdeling på Kolding Sygehus og fik højnet både arbejdsglæde og produktivitet. Læs mere på side 32. I hæftet har vi formuleret og illustreret ti gode råd om, hvad du som leder konkret kan gøre for at fremme innovation i din og organisationens hverdag. Læs rådene fra side 6. selv, hvorfor morgendagens løsninger skulle være forskellige fra gårsdagens. Innovation kan nemlig i princippet praktiseres overalt. Men den er ikke uafhængig af de vilkår, den bydes. Derfor indeholder hæftet også fire anbefalinger til de politikere eller chefer, der gerne vil give deres ledere bedre chancer for at få fornyelsens blomster til at spire. Læs anbefalingerne på side 26. Rådene i hæftet bygger blandt andet på erfaringerne fra et udviklingsprojekt, Væksthus for Ledelse har gennemført sammen med Kaospiloterne og 20 innovationslystne ledere og chefer fra kommuner og regioner. Man behøver ikke tro på dem alle sammen eller følge en bestemt rækkefølge. Tag hellere fat på det eller de råd, der straks giver dig gode ideer til, hvad du selv kan gøre. Rådene kan anvendes, uanset om du allerede står i spidsen for landets mest innovative institution, eller aldrig har spurgt dig Må læsningen give dig lyst og mod til at tænke nyt og handle anderledes. Væksthus for Ledelse Lars Holte, KL, formand Bodil Otto, HK/Kommunal, næstformand

5 De 10 gode råd til ledere - der gerne vil forny hverdagen 1. Beskriv det, du drømmer om - ingen tænder på tomme visioner 6. Bryd de vante rammer - skab innovationsvenlige situationer 2. Opdag din egen organisation - lad forundring føre til forandring 7. Giv andre lyst og mod til at tænke nyt - innovation kommer efter tillid 3. Skaf tid og ro til at tænke nyt - intet kan spire i hverdagens travlhed 8. Lad medarbejderne folde ideerne ud - aktivér alle kreative ressourcer 4. Vend ydre pres til egen ambition - kriser kan fremme opfindsomheden 9. Bring forskelligheder sammen - homogene grupper fornyr sig for langsomt 5. Stjæl med stolthed - ingen har patent på bedre velfærd 10. Slip kontrollen for en stund - forsøgte du ikke, har du fejlet

6 1. Beskriv det, du drømmer om - ingen tænder på tomme visioner Dine medarbejdere har svært ved at finde nye veje, hvis de ikke ved, hvor I skal hen. Du skal formulere en vision, der er til at forstå og se for sig, og som samtidig er så udfordrende, at den sætter fantasien i gang. Kennedy ville have en mand på månen i løbet af ti år. Lederen af et plejehjem ønskede at gøre det til et rigtigt hjem. En sygehusleder drømte om at indrette et sygehus for patienterne ikke blot for deres diagnoser. Hvad stræber du efter? Hvad kan du gøre? Giv dig selv tid og lov til at drømme: Hvordan kunne du virkelig godt tænke dig, at der var på den arbejdsplads, du har ansvaret for? Find ud af, hvad dine brugere forventer af dig og din institution. Supplér fx den daglige dialog med særlige møder eller en brugerundersøgelse. Oversæt de politiske mål i regionen eller kommunen til en anskuelig vision, der giver jer lyst til at løse opgaverne anderledes og bedre. Lad medarbejderne tænke, drømme og snakke med, inden du mejsler visionen i sten.

7 Du skal formulere en vision, der sætter fantasien i gang.

8 2. Opdag din egen organisation Hvad kan du gøre? - lad forundring føre til forandring Du og dine medarbejdere burde være de første til at opdage nye spændende muligheder for at udvikle jeres arbejdsplads. I kender jo hverdagen på nærmeste hold. Men ofte giver fortroligheden med de daglige rutiner dem et skær af selvfølgelighed. Man bliver hjemmeblind. Udvælg tidspunkter og lejligheder, hvor du bevidst afstår fra at blande dig, men kun lytter og observerer. Det kan fx være på et møde eller ved frokostbordet. Læg mærke til, hvad folk i praksis gør og siger til hinanden. Det giver ofte et mere præcist og troværdigt billede, end hvis du bare spurgte dem om det. Som leder har du et ansvar for at opdage og udfordre selvfølgeligheder. Det kan være tilbud og procedurer, der passede godt til gårsdagens behov, men ikke opfylder morgendagens. Vær særlig opmærksom, når nogen bruger argumenter som sådan plejer vi at gøre eller sådan har vi altid gjort. Lyt, og spørg så ind til deres begrundelser og alternativer. At bryde vanetænkningens magt kræver, at du med mellemrum påtager dig rollen som opdagelsesrejsende i din egen organisation. En rolle, hvor du nysgerrigt og undrende lytter og observerer, hvordan medarbejdere og brugere egentlig agerer. Dine observationer kan blive indledningen til kritiske og konstruktive spørgsmål om, hvordan I kan løse jeres opgaver anderledes og bedre. Tænk over, hvad brugernes adfærd fortæller dig om deres uudtalte behov, og hvordan I kan blive bedre til at opfylde dem. Invitér gæster både til uformelle besøg og mere formaliserede evalueringer eller review. Man ser ofte nye sider af sin organisation og hverdag med andres øjne.

9 Du må påtage dig rollen som opdagelsesrejsende i din egen organisation.

10 10 3. Skaf tid og ro til at tænke nyt - intet kan spire i hverdagens travlhed Mange ledere har let ved at fylde en lang arbejdsdag med meningsfulde opgaver, men svært ved at skaffe sig tid og rum til at tænke nye tanker om fremtiden. Måske har den daglige drift helt fortrængt dine udviklingsopgaver som leder. Måske er du låst lidt for fast i detaljerede krav til kvalitet og procedurer. Måske er hverdagens travlhed bare blevet en bekvem undskyldning for at forblive i kendte og trygge rammer. Hvad kan du gøre? Stil tydelige krav til dine egne chefer om, at du har et reelt handlerum til nytænkning. Prioritér din tid aktivt. Læg tid til refleksion ind i din kalender på linje med andre opgaver. Insistér på at delegere driftsopgaver og -ansvar, så du selv får mere udviklingstid. Opsøg sparring. Indgå i udviklingsnetværk gerne tværfaglige, så du får ideer og inspiration fra andre fagområder. Skab tid og ro til fælles refleksion fx ved at tage med personalet et sted hen, hvor der er gode rammer for at tænke og tale sammen. Uanset årsagen er det skidt for både organisationen, medarbejderne, brugerne og for dig selv som leder. Derfor må du se kritisk på dine nuværende opgaver, så der kan ryddes plads i kalenderen og i hovedet til at prioritere nytænkningen.

11 Der må ryddes plads i kalenderen og i hovedet til at prioritere nytænkningen. 11

12 12 4. Vend ydre pres til egen ambition - kriser kan fremme opfindsomheden Man kan ikke tvinge en organisation til fornyelse. Alligevel oplever mange ledere, at et ydre pres rigtigt udnyttet kan være fornyelsens brændstof. Når organisationen er under pres, er der ofte kortere vej til den fælles erkendelse, at al magelighed må vige. Der skabes en brændende platform, som alle er tvunget til at forholde sig til. Men brand gør det ikke alene. Ydre pres frigør kun opfindsomhed, hvis du som leder formår at omsætte det til en klar ambition for både dig selv og medarbejderne. Ellers risikerer du, at modgangen bliver til mismod eller modstand. Hvad kan du gøre? Præsenter udfordringen tydeligt for dine medarbejdere, men lad dem give de første bud på, hvordan I kommer videre. Fortæl om din egen vision i den nye situation, og hjælp medarbejderne med at finde dét, de selv brænder for. Brug fx et økonomisk pres til at overveje, hvordan I kan få noget nyt ud af ressourcerne ikke bare mindre af det gamle. Hold fast i de nyskabelser, I virkelig tror på selv om de møder skepsis i omverdenen. Debat er med til at promovere jeres ideer og måske inspirere andre.

13 Rigtigt udnyttet kan et ydre pres være fornyelsens brændstof. 13

14 14 5. Stjæl med stolthed - ingen har patent på bedre velfærd Inspiration kommer af og til indefra eller oppefra, hvis man venter længe nok. Men hvis du leder, kan du selv finde den nogle gange de mærkeligste steder, andre gange hos naboen. Kan noget af den gode service på din yndlingsrestaurant genskabes på plejehjemmet? Kan sygehuset lære af DSB s måde at håndtere klager på? Osv. Hvad kan du gøre? Tag på virksomhedsbesøg, og invitér andre til at besøge dig. Man ser sig selv med nye øjne, når der kommer gæster. Gå på opdagelse i fremmede faglige områder og emner. Træn dig i at oversætte deres succesfulde løsninger til din egen hverdag: Hvorfor skulle man ikke kunne dét hos os? Deltag i faglige og tværfaglige netværk, hvor innovation og ideudveksling står højt på dagsordenen. I den offentlige sektor er de fleste gode ideer ubevogtede, når først man har fået øje på dem. Du kan stjæle en løsning med god samvittighed ja, ligefrem med stolthed. Og hvorfor nøjes med at kopiere? Gør selv best practice endnu bedre, så den bliver next practice.

15 De fleste gode ideer er ubevogtede, når man først har fået øje på dem. 15

16 16 6. Bryd de vante rammer - skab innovationsvenlige situationer At arbejde seriøst med innovation kræver en vis distance til de sammenhænge, man indgår i til hverdag. Derfor kan det også være en fordel at skabe andre spilleregler og fysiske rammer end de vante. Som leder kan du ikke kommandere nytænkningen frem. Men du kan gøre dit til, at nye tanker og anderledes ideer føler sig mere velkomne. Det kan fx være at ændre på rammerne for møder, socialt samvær eller det daglige arbejde. Det uvante kan udgøre den forstyrrelse, der sætter hjernen i andre og mindre forudsigelige svingninger. Hvad kan du gøre? Skift mødested. Gå en tur, mens I drøfter en problemstilling, eller lån lokaler et helt andet sted. Sæt en anden scene. Drop den vante bordopstilling. Giv evt. medarbejdere grønt lys og et lille budget til at indrette et ellers kedeligt og dårligt udnyttet (møde)lokale mere inspirerende. Pir forventningerne. Indled dine møder på en anderledes måde. Gør lidt ekstra ud af forplejningen. Brug andre metoder og remedier fx til at lave en collage om jeres fremtidsdrøm, en hjemmevideo om den perfekte service eller Det handler kort sagt om at sætte rammerne for innovationsvenlige situationer.

17 Innovation kræver en vis distance til hverdagen. 17

18 18 7. Giv andre lyst og mod til at tænke nyt - innovation kommer efter tillid Meget af den energi, vi bruger på at beskytte os mod andres angreb, kunne i stedet anvendes kreativt. Jo mere de mennesker, du omgiver dig med, føler sig inkluderede og nødvendige, jo flere kvaliteter vil de bidrage med. Hvad kan du gøre? Vær selv åben, venlig og imødekommende. Signalér, at du er nærværende, nysgerrig og har tid til at lytte. Betragt andre som ligeværdige parter i processen uanset deres forskellige baggrunde. Vær fra starten ærlig om præmisserne for innovationen: Hvad kan ikke diskuteres og hvorfor? Øv dig i at skabe en rar stemning omkring dig. De mennesker, du er sammen med, skal føle sig velkomne og trygge i jeres fælles forum. De skal fornemme en åben og ærlig dagsorden, så de får lyst til at blive endnu bedre, end I allerede er. Til en sådan atmosfære hører også, at alle viser interesse for at høre hinandens forskellige synspunkter, tanker og forslag. Fokusér på løsninger. Hæng ikke fast i problemerne, men drej dialog og energi i retning af løsningsmulighederne. Hav mod til at sætte dig selv på spil fx ved at tænke højt og erkende dine fejl og begrænsninger.

19 Folk skal føle sig velkomne og trygge i jeres fælles forum. 19

20 20 8. Lad medarbejderne folde ideerne ud - aktivér alle kreative ressourcer Som leder er det altid uklogt at trække forandringer ned over hovedet på folk. Innovation er direkte umulig at gennemføre med succes uden at involvere medarbejderne. For det første får mange mennesker flere ideer end få. For det andet kan medarbejdernes bidrag som regel gøre andres ideer bedre. For det tredje er det medarbejderne, der skal tage det nye til sig og omsætte det til forbedringer i hverdagen. Det sker sjældent effektivt uden accept og ejerskab. Hvad kan du gøre? Lad medarbejderne fortælle, hvilken fremtid de drømmer om for organisationen. Involvér tidligt medarbejderne i dine tanker og overvejelser. Invitér dem til at udfordre og forbedre dine ideer. Motivér medarbejderne til at spille konstruktivt med også på ideer, der ikke er vokset i deres have. Giv medarbejderne en rolle i fornyelsen. Lad dem føre delprojekter ud i livet. Invitér dem til at gå sammen gerne på tværs af den daglige organisering. Tag også de medarbejdere og medarbejdergrupper med på råd, der måske ikke normalt bliver inddraget. Beløn de folk, der får gode ideer og tør prøve dem af uanset om innovationen lykkes eller ej.

21 Medarbejdernes bidrag kan som regel gøre dine idéer endnu bedre. 21

22 22 9. Bring forskelligheder sammen - homogene grupper fornyr sig for langsomt Chancen for at få virkelig overraskende ideer vokser, når mennesker mødes i nye sammenhænge, fx på tværs af faggrupper, uddannelser og geografiske skel. Det skal du udnytte ikke mindst som leder i stærke fagprofessionelle miljøer. Innovation handler blandt andet om at slå hul på den indforståede (vane)tænkning, man næsten altid finder i grupper, hvor mange deler baggrund eller arbejdsvilkår: i ældresektoren, jurister indbyrdes, hos overlægegruppen, blandt børnehavepædagoger osv. Hvad kan du gøre? Skab muligheder for at samarbejde på kryds og tværs i organisationen. Invitér skæve profiler med, når I drøfter nye projekter. Det kan fx være en psykolog, en filosof, en virksomhedsleder, it-chefen, brugere etc. Bring forskellighederne sammen i mindre fora, hvor der er tid og plads til at leve sig ind i hinandens verdener. Overvej, når du rekrutterer, om I er blevet lidt for ens. Måske skal den næste medarbejder have en anden alder, uddannelse eller etnisk baggrund end jer. Måske skal det bare være en mand. Ofte er det først i mødet med en anden tankegang, at gruppen får øje på sin egen og dermed mulighed for at forholde sig mere frit til egne forestillinger og traditioner. Alle kulturer skal bestøves for at blomstre.

23 Alle kulturer skal bestøves for at blomstre. 23

24 Slip kontrollen for en stund - forsøgte du ikke, har du fejlet Innovation kræver, at du som leder tør forlade kontroltårnet og stole på din dømmekraft. Processen kan ikke planlægges i detaljer, og de gode resultater kan ikke forudsiges eller garanteres. Din gevinst er, at det er sjovere og mere tilfredsstillende at være leder i det offentlige, når man tør præge udviklingen. Derfor handler det i høj grad om dit eget og resten af organisationens syn på innovation og lederskab. I forsigtige organisationer siger man til lederen: Du fik fiasko, altså har du fejlet. I mere innovative kulturer hedder det: Du forsøgte ikke, altså har du fejlet. Husk, at innovation hverken behøver være revolutionær eller uigenkaldelig. Man kan fx godt have såkaldte prøvehandlinger, som gennemføres i en afgrænset periode og vurderes løbende undervejs. Hvad kan du gøre? Få din chefs principielle opbakning til løbende at arbejde med innovation inden for givne rammer. Vær villig til at løbe risici, du har tænkt ordentligt igennem. Tænk over det værste, der kan ske, og hvordan du kan forebygge eller håndtere det. Aftal med medarbejderne, at der skal være plads til prøvehandlinger, som kan afbrydes, hvis de ikke fungerer tilfredsstillende. Dræb ikke spændende ideer i fødslen. Giv dem en chance for at udvikle sig i laboratoriet, eller prøv dem af i lille skala.

25 Du må turde stole på din egen dømmekraft. 25

26 26 Fire anbefalinger til chefer - der vil give innovative ledere en bedre chance 1. Giv lederne et handlerum Ledere har langt sværere ved at skabe noget nyt, hvis de er bundet på hænder og fødder af detaljerede kvalitets- og procedurekrav, central økonomistyring eller altopslugende driftsopgaver. Innovation kræver en vis manøvrefrihed og en grundlæggende accept af andre veje end de slagne. Nogle gange kan det virke, som om de gode ideer falder ned fra himlen. Men ikke alt, der kommer oppefra, fremmer nødvendigvis innovationen. De vilkår, den øverste ledelse skaber for nytænkning, kan have stor betydning for, hvor mange spændende ideer der bliver født og ført ud i livet. Derfor har man som overordnet chef et ansvar for at skabe en innovativ organisation. Og som decentral leder bør man søge en afklaring med sin egen chef om, hvor store forandringer der forventes og tillades. Afklaringen kan eventuelt tage udgangspunkt i følgende fire råd til den overordnede ledelse: Sørg for, at lederne har et reelt handlerum til at skabe resultater på deres egen måde. Én metode kan være at bruge en fleksibel lønsumsstyring. En anden at arbejde med kontraktstyring, hvor målet er formuleret i dialog mellem politikere, chefer, ledere og medarbejdere, men hvor den enkelte organisation selv kan vælge sin vej til de resultater, man er blevet enige om. 2. Opstil klare mål og forventninger Det er vanskeligt at få succes uden succeskriterier og svært at være innovativ, hvis man savner et overordnet mål at forholde sig til.

27 27 Høje ambitioner med opgaveløsningen fremmer innovationslysten i organisationen, og klare signaler fra den politiske og administrative ledelse giver lederne rygdækning til at gå forrest i processen. 3. Vis jeres støtte til de innovative ledere Nogle gange efterlyser man som politiker eller chef innovation, men bliver alligevel urolig, når den kommer. Man er måske bange for at forlade trygheden i traditionerne eller tør ikke løbe risikoen for at stå med ansvaret for en fejlslagen innovation. Al innovation er et brud med det velkendte. Den vil møde modstand, og den kan slå fejl. Derfor skal man som overordnet chef være parat til at komme sine innovative ledere til undsætning også når bølgerne går højt. Man kan også i sit værdi- eller ledelsesgrundlag gøre det klart, at organisationen ønsker ledere, der udviser mod og handlekraft herunder at den øverste ledelse vil gå langt for at bakke dem og deres ret til at få gode ideer op. 4. Blød faggrænserne op Innovative løsninger er ofte uforenelige med stive faggrænser mellem personalegrupperne. For det første kan en del af fornyelsen netop kræve, at man fordeler opgaver og roller anderledes end hidtil. For det andet kan det være i mødet mellem ellers adskilte faggrupper, at de nye ideer opstår. Derfor er det vigtigt, at den øverste ledelse er i dialog med medarbejdernes organisationer om, hvordan nye løsninger kan gå hånd i hånd med en fleksibel arbejdsdeling faggrupperne imellem.

28 28 Tre eksempler på innovation i hverdagen Eksempel 1: Innovativ mødeledelse Innovation handler også om kreative forbedringer i organisationens indre processer. Med alternative mødeformer fik udviklingschef Gregers Pilgaard ideerne til at myldre frem, da Silkeborg Kommune skulle have en ny erhvervsstrategi. I mine 15 år i den offentlige administration har jeg nok været med til møder. De 970 har kørt efter samme skabelon med mig eller en anden som mødeleder for bordenden. Det må kunne gøres på en anden måde, og nu starter jeg med mig selv og min afdeling. Sådan motiverer udviklingschef i Silkeborg Kommune, Gregers Pilgaard, sin beslutning om at nytænke afdelingens mødekultur og sin egen rolle i den. Som led i Væksthus for Ledelses udviklingsforløb om innovative ledere har han lanceret sit eget projekt det sublime værtskab. Hans ambition er altid at vælge mødeform efter mødets formål og at fungere som den facilitator, der får det bedste ud af alle mødedeltagere.

29 29 Fra stormøde til samtaler Kommunens arbejde med at lægge en ny strategi for erhvervsudviklingen blev det første mål for Gregers Pilgaards innovationsprojekt. Allerede i det indledende arbejde valgte han at følge nye veje. I stedet for at indlede strategiudviklingen med et stormøde inviterede han og udvalgsformanden én eller to aktører ad gangen til mindre og mere intime møder. Vi etablerede et fortrolighedsrum, hvor udvalgsformand og de forskellige repræsentanter for erhvervslivet fik mulighed for at tale sammen under mere hyggelige former. Det tog væsentligt længere tid, men vores prioritering resulterede i en dybere snak og dermed et større kendskab til hver enkelt aktørs holdning, siger han. Fra kæpheste til nye ideer Resultatet blev til 400 gode ideer, som politikerne kunne arbejde videre med i strategiudviklingen. Langt flere, end Udviklingsafdelingen havde håbet på. Fordi processen var kreativ og idéskabende, var det ikke bare de sædvanlige kæpheste eller de hjemmefra forberedte indlæg og holdninger, som kom frem, men spontane og nye tanker, siger Gregers Pilgaard. Han har fået blod på tanden og arbejder nu videre med at planlægge møder, hvor formen passer til formålet. Hensigten er at skabe resultater og styrke afdelingens og kommunens image som en spændende samarbejdspartner. Derefter indkaldte Udviklingsafdelingen de relevante aktører til fem parallelle sessioner med deltagere på hvert hold. Hver deltager fik bl.a. til opgave at skrive ti idéer til handlinger, der kunne realisere erhvervsstrategien, ned på gule papirlapper, som de derefter sammen grupperede i temaer. Mit mål er at blive en mere innovativ leder ved at ændre min egen adfærd som mødeleder. Det har været lærerigt at opdage, hvor stort et kreativt potentiale der kan ligge i det rette møde, og hvad man som leder kan gøre for at forløse det, siger han.

30 30 Eksempel 2: Plejer er død plejen lever Megen innovation kan udspringe af en klar og enkel vision. Det viser plejehjemsleder Thyra Franks erfaringer fra plejehjemmet Lotte. Hun og personalet satte sig for at gøre plejehjemmet til et rigtigt hjem med alt, hvad det indebærer. Hvorfor?. Det spørgsmål synes at være et af de vigtigste ledelsesredskaber for Thyra Frank, prisbelønnet leder af friplejehjemmet Lotte på Frederiksberg. Hendes stadige undren over det, man tilbyder ældre, når de ikke længere kan klare sig selv, driver megen af den nytænkning, plejehjemmet er kendt og respekteret for. Hvorfor skulle de ældre i vores samfund sætte pris på nogle helt andre ting, end vi andre gør? Hvorfor skal vores beboere ikke også kunne dufte, hvad de skal have at spise? Hvorfor skal vi sætte skilte op, som fortæller, at her bor gamle og syge mennesker? Hvorfor skal personalet have kitler på eller have deres egne lokaler? Det er blot nogle af de spørgsmål, Thyra Frank og hendes personale har stillet sig selv gennem mere end ti år, og som på mange punkter har gjort Lotte anderledes og mere hjemligt end de fleste andre plejehjem. Måltidet i fokus På Lotte er personalets tidligere spise- og opholdsstue fx gjort til en integreret del af selve plejehjemmet. Personalet indtager alle måltider sammen med beboerne, og netop måltidet spiller en stor rolle på Lotte. Derfor har det lille plejehjem også insisteret på at have eget køkken, og beboerne deltager efter lyst

31 31 og evne i indkøb, madlavning, borddækning, opvask og andre gøremål. Maden er ifølge Thyra Frank én af beboernes største glæder, som bør prioriteres højt i den daglige planlægning. Derfor dækkes der altid op med duge, stearinlys og blomster. Og Lotte bruger en del af de penge, der spares på et rekordlavt sygefravær, til at kræse lidt ekstra for beboernes ganer. Måltiderne spiller også en vigtig rolle i det sociale liv. Det er her, snakken går om fortid, nutid og fremtid. Og beboerne inddrages naturligt i alt fra fastlæggelsen af næste måneds menu til planlægningen af ferier, udflugter og fester. Det giver en meget mere reel inddragelse af de ældres ønsker end formelle beboermøder, siger Thyra Frank. Ikke uden sværdslag I dag står ældre fra hele landet i kø for at bo på Lotte, og der er aldrig problemer med at skaffe dygtige medarbejdere. Men Thyra Frank lægger ikke skjul på, at hun undervejs har måtte kæmpe sin sag mod systemet. Meget af vores indsats er baseret på sund fornuft, intuition og menneskekundskab. Det passer ikke altid ind i den logik, der trives i den kommunale forvaltning. Hvis vi gik så meget op i at udarbejde procedurer, skemaer, evalueringer og kvalitetsprojekter, ville vi jo ikke have ordentlig tid til beboerne. For os handler kvalitet i høj grad om tilstedeværelse og nærvær, siger Thyra Frank.

32 32 Eksempel 3: Lederen som scenograf Innovation kan også rette sig mod arbejdspladsens fysiske rammer. Det ved man nu på medicinsk afdeling på Kolding Sygehus, hvor et bedre og flottere sekretariat har løftet både arbejdsglæden og produktiviteten. Noget måtte der gøres. Arbejdsmiljøet i sekretariatet skrantede. Flere arbejdspladsvurderinger var decideret dårlige. En vis træthed havde bredt sig i organisationen. Lokalerne tog sig rodede og kedelige ud. Og samtidig manglede man egnede lokaler til den ambulante behandling af patienterne. I den situation besluttede overlæge Kirsten Vinding at træde ind i en for hende uvant lederrolle som scenograf. Med afsæt i et innovationsforløb for offentlige ledere valgte hun at afprøve, hvor langt hun og afdelingen kunne komme ved at forbedre de fysiske rammer for det daglige arbejde. Konkret blev der flyttet rundt på møbler og byttet om på lokaler. Væggene fik sig en tiltrængt omgang maling. Og man fik etableret et nyt og hurtigere it-netværk. For at understøtte den fysiske modernisering af sekretariatet blev lægesekretærerne undervist i lean-værktøjet 4S, der blandt andet sætter fokus på systematisering, standardisering og sortering. På den måde lykkedes det at få løst flere af dagligdagens problemer på én gang. Arbejdsmiljøet i sekretariatet er blevet langt bedre. Afdelingen har fået bedre plads til patientbehandlingen. Og den irriterende ventetid ved computeren er bragt ned. Afkastet af investeringen er da heller ikke udeblevet. Ventetiden på journalnotater er reduceret markant. Medarbejderne er i dag i stand til at levere både flere og bedre ydelser, fordi de kan arbejde mere effektivt. Og det hele har ikke kostet mere end cirka kroner, der især er gået til de tekniske installationer. Det er pebernødder i forhold til afdelingens samlede budget.

33 33 Fornyelse med fokus på kerneopgaven Kirsten Vinding har lært flere ting af det vellykkede forløb. For det første, at man som leder skal turde tænke nyt og anderledes. For det andet, at innovation kan læres og praktiseres med succes, hvis man som leder tør træde et par skridt længere frem på scenen. Og for det tredje og måske vigtigste: at man skal holde blikket stift rettet mod organisationens kerneopgave i dette tilfælde at give patienterne den bedst mulige behandling og pleje. Det skyldes blandt andet, at vi har fået hjulene mellem de forskellige faggrupper til at køre bedre sammen. Det er kun lykkedes, fordi vi har holdt fokus på vores fælles kerneopgave. Ledetråden for projektet har været, hvordan vi igennem et velfungerende sekretariat kan skabe de bedst mulige betingelser for at løse vores primære opgave, siger Kirsten Vinding. Hun fortæller således, hvordan det var afgørende at holde fokus på lægesekretærernes konkrete opgave med fx at skrive notater i journalerne. Før kunne der i værste fald gå op til fire måneder, fra lægen havde set patienten, til der blev skrevet notat i sagen. Den ventetid er nu nede på en uge til halvanden.

34 34 Om Væksthus for Ledelse Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO. Væksthuset arbejder for at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner. Læs mere om Væksthusets aktiviteter på eller på vores lederportal Her finder du mere end tusind frit tilgængelige artikler, redskaber mv. Du kan også abonnere på vores ugentlige nyhedsbrev med viden og værktøjer om ledelse. I bestyrelsen for Væksthus for Ledelse sidder: Afdelingschef Lars Holte, KL, formand Forbundsformand Bodil Otto, HK/Kommunal, næstformand Sekretariatschef Jørgen Holst, KTO Direktør Peter Bramsnæs, KL Direktør Jens Kragh, FTF-K Kommunaldirektør Jens Christian Birch, Næstved Kommune Forhandlingsdirektør Signe Friberg Nielsen, Danske Regioner Børne- og kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved Kommune Direktør Mogens Kring Rasmussen, DJØF Administrerende direktør Kjeld Zacho Jørgensen, Region Syddanmark.

Innovation i hverdagen

Innovation i hverdagen Innovation i hverdagen Et Væksthusprojekt om innovation i kommuner og regioner Jan Struwe Poulsen, KL Inspirere en række chefer, ledere, forvaltninger og institutioner i både kommuner og regioner, til

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget 1 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland God ledelse hvad er det? 4-5 Ledelsesgrundlaget 6-7 Ledelse op 8-9 Ledelse ned 10-13 Ledelse på tværs

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

DANSKE R EG IONER LEDELSE

DANSKE R EG IONER LEDELSE DANSKE R EG IONER LEDELSE LEDELSE Dygtig og professionel ledelse er et helt centralt punkt i arbejdet med at forbedre processer og kvalitet i regionerne. Mangel på arbejdskraft, krav om styring og evaluering,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Ledelsesrum. Udnyt og udvid dine handlemuligheder

Ledelsesrum. Udnyt og udvid dine handlemuligheder Ledelsesrum Udnyt og udvid dine handlemuligheder Ledelsesrum Udnyt og udvid dine handlemuligheder som offentlig leder Væksthus for Ledelse Maj 2009 Projektledelse: Torsten Petersen, KL Tom Bjerregaard,

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

METODER. til intern videndeling. - dokument til download

METODER. til intern videndeling. - dokument til download METODER til intern videndeling - dokument til download VIDENDELING HVORFOR NU DET? Om forskellen på information og viden kan der siges meget. Ganske kort er én definition at viden er information som fører

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Kunsten at formulere udfordringer

Kunsten at formulere udfordringer Kunsten at formulere udfordringer Sådan formulerer du udfordringer, så de motiverer og frister til nytænkning! Af Lise Damkjær og Lene Bornemann Innovationsstrategi Her får du vores bud på Danmarks nye

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere