UDDANNELSESMARKED BESKRIVELSER AF MODULER MODUL (I ALFABETISK ORDEN) FORMÅL ADVENTURESPEJD & MÅLGRUPPE MÅL FOR MODUL ARBEJDSSTOFFET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESMARKED BESKRIVELSER AF MODULER MODUL (I ALFABETISK ORDEN) FORMÅL ADVENTURESPEJD & MÅLGRUPPE MÅL FOR MODUL ARBEJDSSTOFFET"

Transkript

1 UDDANNELSESMARKED DEN PÅ RYEKOL BESKRIVELSER AF MODULER VERSION 3.1 Opdateret: Den Herunder ligger beskrivelse af de enkelte moduler. Vi beklager, at det i øjeblikket ikke er teknisk muligt at præsentere dem i et mere smart og søgevenligt design, men der arbejdes på opgaven Tilmelding er åben og sker på Modul-tilmelding kan ske løbende og kan ændres undervejs. Moduloversigt og -beskrivelserne samt eventuelle sidste øjebliks-informationerinformationer - kan ses på MODUL (I ALFABETISK ORDEN) ADVENTURESPEJD & FRILUFTSLIV Modulbeskrivelse : Vil du have motiverede spejdere, der er spejdere længere? Lav mere spændende spejderarbejde - lav mere adventurespejd - Hvad er adventurespejd? Oplevelser og historier Patruljesystemet Udfordring af fysiske og psykiske grænser M Modulet er for ledere for alle aldersgrene, da det beskæftiger sig med forståelse og levering af adventurespejd på de forskellige niveauer en gruppe tilbyder. M Forståelse af begrebet adventurespejd og hvilke aktiviteter, det dækker Lyst til at levere adventurespejd i hverdagens spejderarbejde Motivation til at udvikle spejdere til mere adventurespejd ARBEJDSSTOFFET Arbejdsstoffet er en af de helt centrale dele af spejderarbejdet i DDS. Arbejdsstoffet giver et fælles ståsted og skaber sammenhæng på tværs af alle korpsets grupper. Formålet med kurset er derfor at give ledere et indblik i det materiale, som udgør det nuværende arbejdsstof, og dets anvendelsesmuligheder. M Kurset er et tilbud til nye ledere, som ønsker at få et grundlæggende kendskab til arbejdsstoffet. Derudover er kurset et tilbud til de mere erfarne ledere, som ønsker at få inspiration til, hvordan arbejdsstoffet kan anvendes på nye måder. M Deltagere på dette modul må efter fuld deltagelse forventes at have opnået: Et kendskab til det materiale, der i dag udgør arbejdsstoffet. Et kendskab til det fremadrettede arbejde med arbejdsstoffet. Uddannelsesmarked EFTERÅR 2011 / modul-beskrivelser / version 3.1 Side 1

2 BRANDBEKÆMPELSE / BRANDSLUKNING BØRN & UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - AT VÆRE SPEJDER, EN GOD MULIGHED! DET GODE KLANMØDE (Forbeholdt seniorer) En forståelse for de tanker og holdninger der ligger til grund for arbejdsstoffet. Evnen til selv at benytte en eller flere dele af DDS arbejdsstof i deres daglige spejderarbejde. At give deltageren viden og færdigheder, samt fortrolighed i at kunne foretage alarmering og trinvis brandbekæmpelse på ture og lejre under anvendelse af og med simple og forskellige slukningsmidler og under hensyntagen til egen sikkerhed. Modulet vil også kunne anvendes af deltageren i hjemmet på arbejdspladsen og hvor deltageren ellers færdes. Modulet er for alle seniorer, ledere og forældre der ønsker et basalt kendskab til brandforebyggelse og brandbekæmpelse i hytte og teltlejr. Der kræves ingen særlig forudsætning for at deltage. Ved lektionens afslutning skal deltageren kunne anvende: Trinvis brandbekæmpelse Mindre slukningsmidler Have forståelse af: Brandforebyggelse i hjemmet og på arbejdspladsen Samt have kendskab til: Forbrændingsteori Slukningsteori Særlige farer i forbindelse med brand Flugtveje / evakuering Formålet med modulet er, at deltagerne igennem oplæg og inddragelse af egne erfaringer, får indsigt i, at forskellige børn og de fleste kan have stor glæde af at være spejdere. Børn med særlige behov er meget forskellige, og modulet vil præsentere et redskab til samarbejdet i ledergruppen, når komplekse udfordringer i arbejdet med børnene skal løses. Ledere, seniorer og andre interesserede. Deltagere på dette modul vil igennem modulet have opnået: En skærpet opmærksomhed på, at alle børn er forskellige og dermed har forskellige behov. Indsigt i at kommunikationen om, og tilgangen til en definition på "Børn med særlige behov" har betydning for børnenes spejderoplevelser. Indsigt i, at børn udvikler sig i relationer og hvilken betydning det har for spejderarbejdet. Fået viden og redskaber til, hvordan man i ledergruppen kan arbejde med børns forskelligheder, og komplekse udfordringer omkring enkelte børn. Klanarbejdet er sidste fase af spejderlivet, og der hvor alt det, man har lært, skal stå sin prøve. Seniorerne skal selv finde motivationen til at udvikle sig og få nye erfaringer, da der ikke er andre til at planlægge og skabe indholdet på møderne. Formålet med modulet er at skabe forståelse og viden om hvilke tiltag og aspekter, der kan skabe klanmøder med spændende aktiviteter, der skaber udvikling. Alle seniorspejdere i alderen år, som ønsker at skabe gode og Uddannelsesmarked EFTERÅR 2011 / modul-beskrivelser / version 3.1 Side 2

3 spændende klanmøder i deres klan. ENGAGÉR NETVÆRKET OMKRING GRUPPEN - OG BLIV FLERE LEDERE FANTASIRAMMER OG TEMALEJRE FORÆLDRESAMARBEJDE Deltageren har fået en forståelse for vigtige forudsætninger for at skabe aktive og spændende klanmøder. Deltageren har hørt om sjakarbejde, forskellige forløbstyper og andre strategier, der kan danne ramme om det gode klanmøde. Deltageren har afprøvet forskellige mødetyper. Deltageren er bekendt med motivation, involvering og andre værktøjer til implementering af det gode klanmøde i egen klan. At klæde lederne på til hvordan man aktiverer de ressourcer der er i og omkring gruppen. Modulet vil have fokus på hvordan man kan rekruttere nye ledere og hvordan man kan få endnu mere ud af de ressourcer der er i og omkring gruppen, i form af bestyrelsen, forældre, tidligere ledere osv. Formålet er at styrke de ressourcer der støtter op omkring gruppen. Ledere/gruppeledere/bestyrelsesmedlemmer/seniorer der gerne vil vide mere om hvordan man rekrutterer nye ledere og hvordan man får endnu mere ud af det netværk der støtter op omkring gruppen. At give lederne værktøjer til aktivt at gå ind i arbejdet med at finde nye ledere, samtidigt med at man styrker netværket omkring gruppen Vil du have inspiration til hvordan du opbygger fantasirammer og temalejre? Så er dette modul noget for dig. Her bruger vi tid på at finde ideer til gode fantasirammer og kæder det sammen med fede spejderaktiviteter, både i store og små målestok. Deltagerne på modulet får inspiration og ideer til at sætte deres spejderarbejde i fængende og sjove fantasirammer, der giver mening for spejderne og giver dem mod på mere spejderarbejde. Modulet egner sig til ledere for spejdere i alle aldre. Samtidig kan seniorer også have udbytte af modulet til evt. klanweekend-ideer, løb mv. Forståelse for hvad fantasirammer og temaer i spejderarbejdet kan bruges til i forhold til patruljearbejde og den enkelte spejders udvikling Hvordan man kan kæde virkelighedsnære temaer sammen med spejderarbejde Hvordan man kan opbygge fantasirammer både på weekender, lejre og løb Ideer og input, sparing og vidensdeling om fantasirammer i de aldersgræne, man har størst interesse i. Modulet skal give kursisterne et indblik i de gevinster, der kan være for en spejdergruppe med et forbedret forældresamarbejde generelt set. Modulet vil bl.a. give kendskab til arbejdet i gruppebestyrelsen, men f.eks. også til oprettelse af forældrepatruljer, inddragelse af forældre til arrangementer mm. Derudover skal modulet give redskaber til, hvordan spejdergruppen går i dialog med forældrene bl.a. i situationer med konflikter mellem børnene eller ved manglende forældreopbakning til barnets deltagelse på f.eks. spejderture. Uddannelsesmarked EFTERÅR 2011 / modul-beskrivelser / version 3.1 Side 3

4 FUNDRAISING FÅ GEJST OG MOTIVATION I KLANARBEJDET (Forbeholdt seniorer) GRUPPEDYNAMIK 2 / NIVEAU: ØVEDE Modulet retter sig mod gruppebestyrelsesmedlemmer og ledere. Kendskab til gruppebestyrelsens arbejde muligheder og forpligtigelser. Kendskab til de gevinster gruppen kan få ud af et forbedret forældresamarbejde beskrevet gennem eksempler. Kendskab til områder, som forældre kan inddrages i og måder til at gøre det. Kendskab til nogle redskaber til at gå i dialog med forældre i konkrete situationer f.eks. i forbindelse med deres barn, herunder konflikthåndtering. Formålet med modulet er klæde deltagerne på til at søge midler til projekter eller det daglige spejderarbejde, samt øge kendskabet til de forskellige muligheder for at søge midler. Alle med interesse for at anvende fundraising i det daglige spejderarbejde. Deltageren har fået kendskab til forskellige kilder til fundraising, herunder både interne og eksterne muligheder. Deltageren har fået kendskab til og reflekteret over relevante argumenter for at sælge projektet eller spejderarbejdet til en mulig bidragsyder. Deltageren har fået kendskab til og prøvet at udarbejde en ansøgning. Deltageren har fået kendskab til krav til afrapportering til bidragsyderne. Klanarbejdet er sidste fase af spejderlivet, og der hvor alt det, man har lært, skal stå sin prøve. Seniorerne skal selv finde motivationen til at udvikle sig og få nye erfaringer, samtidig med at det sociale får plads. Modulet har til formål at styrke seniorernes egen opmærksomhed på, hvad der motiverer os og andre og hvordan vi aktivt kan bruge motivationen til at forbedre det daglige Klanarbejde. Få værktøjer til at finde og udnytte motivation, med et særligt fokus på gejst, til at skabe endnu bedre seniorspejderarbejde gennem øget deltagelse og involvering. Alle Seniorspejdere i alderen år, der ønsker at få en forståelse af motivation og brugen af motivation i det daglige klanarbejde. Deltageren er bekendt med den teoretiske baggrund for motivation med fokus på seniorspejd. Deltageren har afprøvet forskellige måder at skabe gejst på. Deltageren har fået en forståelse for værktøjer til selv-motivation, samt motivation af andre seniorspejdere. Deltagerne har afprøvet måder at fremme motivationen på. Gruppedynamik 2 bygger videre på gruppedynamik 1, der giver en introduktion til at forstå, hvordan en gruppe fungerer. I DDS arbejder vi med grupper i mange forskellige sammenhænge, hvor patruljen er den mest kendte enhed. Derfor er det vigtigt at forstå, hvad der sker i en gruppes udvikling, og hvad der kendetegner en gruppe. Gruppedynamik 2 kommer Uddannelsesmarked EFTERÅR 2011 / modul-beskrivelser / version 3.1 Side 4

5 nærmere ind på, hvad der sker, når en gruppe i perioder ikke er velfungerende, og hvordan det kan håndteres. GRUPPENS ADMINISTRATION GRØN SLØJD KNOB OG TOVVÆRK 2 / NIVEAU: ØVEDE Deltagerne er alle, der har interesse for, hvordan grupper fungerer. Det forudsættes, at man har kendskab til gruppedynamik svarende til indholdet af gruppedynamik 1. Kendskab til og kan give eksempler fra egen hverdag på grupper i forskellige tilstande, hvor der arbejdes konstruktivt eller uproduktivt Evne til at anvende metoder der hjælper gruppen tilbage til at arbejde konstruktivt med en opgave Få indblik i de områder en gruppe kan komme til at stå over for, som ikke lige er spejderarbejde, aktiviteter, ture og lejre. Bestyrelsesformænd, Gruppekasserere, Bestyrelsesmedlemmer, Gruppeledere, Divisionschefer, Divisionskasserere, Divisionsledelsesmedlemmer, Centerstyrelsesformænd, Centerledere, Centerkasserere, Arrangementsformænd, Arrangementsledere og Arrangementskasserere. Deltageren har hørt om og fået kendskab til gruppens administration. Deltageren for viden med hjem, som kan bruges i egen enhed. Deltageren for kendskab til følgende områder: o Kommunen o Folkeoplysningsloven o Tilskudsmuligheder o Samrådet o Forsikringer o Hyttebyggeri og vedligeholdelse/ombygning o Samværspolitik (seksuelt misbrug af børn, alkoholpolitik, rygepolitik, anmeldelsespligt) o Overordnet forståelse af korpsets love o Forståelse af Ledererklæring/Børneattest, Statistik og Indberetninger Formålet med naturmodulet er at give dig ideer til at lave ting ud af skovens materialer. Leder og seniorer der gerne vil prøve at bruge det materiale som skoven byder på. Deltagerne på dette modul må ved fuld deltagelse forventes at have opnået: at kunne lave spejdermøder, hvor man bruger skovens materialer. at have prøvet aktiviteter, der inspirerer og lærer. Formålet med modulet er at gøre kursisten i stand til at binde og anvende og bruge mere avancerede knob og besnøringer. Samt at gennemgå nogle pynteknob. Seniorer og ledere der har lyst til eller brug for at for at udvide deres kendskab til knob og besnøringer. Uddannelsesmarked EFTERÅR 2011 / modul-beskrivelser / version 3.1 Side 5

6 For at deltage i dette modul er det en forudsætning, at du har gennemført modul knob 1, eller at du har tilsvarende viden og færdighed. KROPSSPROG 1 LEARNING BY DOING At alle efter modulet kan binde og anvende følgende knob: Flamsk knob m 2 parter, flamsk knob på en bugt, blodknude, flagknob med rundtørn, baghånds knob, trompet stik og stopperknob. Binde og anvende krydsbesnøring, vinkelbesnøring, sejlmagerbesnøring samt drejebesnøring. Alle har hørt om og set præriens rose, kattepotestik og dobbelt pælestik. Vi kommunikerer hele tiden. En stor del af vores kommunikation foregår via kropssproget. Kropssproget afslører mere om, hvad vi egentlig mener, end vi ofte er bevidste om. Under modulet vil de enkelte deltagere blive mere bevidste om deres eget kropssprog og om hvordan det kan anvendes i praksis. Alle med interesse for at blive mere bevidste om deres kropssprog. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage. Deltageren har fået en grundlæggende forståelse for, hvordan man med kropssprog kan gøre sin kommunikation tydeligere, således at kroppen understreger ens budskab frem for, at den modsiger det. Deltagerne har gennem øvelser prøvet, hvordan man ved hjælp af forskellige virkemidler kan få forskellige budskaber frem. Learning by doing er en af de væsentligste pædagogiske metoder i spejderarbejdet, hvor det handler om at lære af sine erfaringer, som de er oplevet og ikke som de er fortalt af en leder. Modulet skal derfor bidrage til at give deltagerne en forståelse af, hvordan det indgår i spejderideen som helhed, og hvordan det bidrager til spejdernes udvikling og opfyldelsen af DDS formål. Deltagerne er ledere, seniorer, forældre, instruktører og andre med interesse i at kende til baggrunden for og værdien i at arbejde med learning by doing som metode. Det anbefales, at man har et overordnet kendskab til spejderideen herunder særligt spejdermetoderne. Derudover er der ingen forudsætninger for deltagelse. Kendskab til hvordan learning by doing indgår i systematikken i spejderideen, og baggrunden for at det indgår i spejdermetoden som pædagogisk grundlag Kendskab til at learning by doing kan understøtte læring om alle de andre elementer i spejderideen Kendskab til målsætningen om, at vi udvikler hele mennesker, og hvad det vil sige i forhold til planlægning af aktiviteter, der anvender learning by doing som metode Prøvet planlægning af program og øvelser med learning by doing, der er tidssvarende, attraktivt og opfylder korpsets formål Deltageren har prøvet Learning by doing i mindst tre forskellige situationer. Deltageren har reflekteret over sine oplevelser og erfaringer med Learning by doing i ovennævnte situationer. Deltageren har hørt om Deweys teori bag Learning by Doing Uddannelsesmarked EFTERÅR 2011 / modul-beskrivelser / version 3.1 Side 6

7 LEDERSAMTALEN OG LEDERUDVIKLING LEG MED / LEGES VIRKEMIDLER MAD PÅ TRANGIA (FRA TEVAND TIL GOURMETMAD) Deltageren har reflekteret over sine oplevelser og erfaringer med Learning by doing Learning by doing er blevet perspektiveret/diskuteret bla. Med henblik på: o Hvornår er Learning by doing optimalt? o Hvilke andre læringssyn findes der, eks. Gardners otte inteligenser? o Hvordan er Learning by doing i forhold til forløbstanken /projekt metoden? DDS fik for nogle år siden lavet en undersøgelse af, hvad der gør en spejdergruppe attraktiv. Elementerne, der tilsammen gjorde gruppen attraktiv var holdånd, ambitioner og enkelhed bundet sammen af ledelse. Ledersamtalen er et redskab til at understøtte disse elementer i en dialog med den enkelte eller en gruppe af ledere. Formål med modulet er at gøre ledersamtaler til et værktøj, som grupperne i højere grad kan bruge i deres udvikling af det gode spejderarbejde i gruppen. Ledersamtaler kendetegnes ved at være en struktureret samtale om et på forhånd aftalt emne. Den strukturerede samtale giver tid og rum til refleksion og til at se ting på en ny måde. Modulet retter sig primært mod gruppeledere og divisionschefer, der skal anvende ledersamtalen som redskab. Sekundært retter det sig mod kursusledere, hovedudvalgsformænd og andre, der vil anvende redskabet. Deltageren har forståelse for værdien af og baggrunden for ledersamtalen som redskab med en anerkendende tilgang Deltageren har kendskab til og kan foretage et valg mellem forskellige typer af ledersamtaler Deltageren har opnået en forståelse for hvordan man kan anvende anerkendende tilgange i de forskellige elementer af et samtaleforløb, herunder invitation, indledning, samtale og afslutning på samtale Deltageren kan planlægge opfølgningen på ledersamtalen Deltageren har prøvet spørgeteknikkerne i ledersamtalen Da der i samværs og uddannelses situationer kan være behov for at skabe et bedre klima mellem kursister og deltagere i forskellige arrangementer, er dette modul oprettet for at tilgodese dette behov. Er du instruktør eller leder, der ønsker at anvende lege og øvelser, når du instruere dine spejdere eller kursister, så er dette modul noget du kan bruge. Deltagere på dette modul må ved fuld deltagelse forventes at have: forståelse for, at bestemte lege kan anvendes til at frembringe bestemte stemninger hos deltagerne forståelse for, at lege der kræver lige og fuld medvirken af alle deltagere, skaber bedre samvær og indlæring for den enkelte kan identificere enkelte situationer, hvor bestemte lege vil have en god effekt at kunne anvende og forklare gennemgåede leges regler og betingelser. Når maden skal laves på andet end bål er trangia en et rigtigt godt alternativ. Uddannelsesmarked EFTERÅR 2011 / modul-beskrivelser / version 3.1 Side 7

8 Indledningsvis gives den mest basale viden om trangia en og sikkerheden omkring brugen af den. Trangia en kan bruges til andet og mere end at koge vand og stege pølser. Få nye og spændene idéer, for vi laver 2-3 retter gourmetmad (modulet foregår udendørs). MOBNING: SIGNALER, OG HVORDAN ARBEJDER VI MED DET? NATUREN PÅ DEN NEMME MÅDE TAG DINE SPEJDERE MED UD Ledere, seniorer, bestyrelsesmedlemmer og alle andre, der har berøring med spejderarbejdet Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage på modulet. Du er velkommen til at tage egen trangia med, men ikke nødvendigt, da vi har én, du kan låne. Deltageren vil have hørt om brugen af trangia, have prøvet at skille, samle og tænde denne. Deltageren har hørt om sikkerheden omkring brug af trangia. Deltageren har forberedt, lavet og spist gourmetmad på trangia. Få kendskab til hvad er forskellen på drilleri og mobning? Er der forskel på pige- og drengemobning? Hvilke myter huserer om mobning? Hvad er konsekvenserne af mobning og hvordan håndterer vi mobning? Modulet forsøger at skabe et fælles sprog, så vi ikke forveksler drilleri og konflikter med mobning. Vi kommer ind på forskellige input og redskaber til en forebyggende indsats mod mobning. Alle med interesse for børns og unges udvikling. Modulet gennemføres via en høj interaktion mellem instruktør og deltagere. Ellers ingen forudsætninger. Efter gennemførsel af modulet har deltageren hørt om: Hvad er mobning - En definition Forskel på anledning og årsag til mobning Mobbeprofiler Mobningens konsekvenser Symptomer på mobning i en gruppe Myter om mobning Chat, chikane og mobning blandt børn og unge De populære børn og unge hvem mobber Negative chatoplevelser som en del af mobning og konflikt Identitet og selvværd på nettet Fravær af voksne Formålet Med naturmodulet er at give dig et redskaber, lidt kendskab samt inspiration til at kunne gå ud i naturen med dine spejdere. Leder og seniorer der gerne vil ud i naturen, med sine spejdere. Men mangler mod og viden. Ingen forudsætning eller kendskab til Naturen.. Deltagerne på dette modul må ved fuld deltagelse forventes at have opnået: At have fået mod til at formidle natur til spejderne. Forståelse for, hvordan naturen kan knyttes til spejderiden. Prøvet aktiviteter, der inspirerer og lærer. Uddannelsesmarked EFTERÅR 2011 / modul-beskrivelser / version 3.1 Side 8

9 ORIENTERING 2 / NIVEAU: ØVEDE PROJEKTLEDELSE Modulet gennemgår udvidet orientering svarende til de færdigheder, der kræves til forløbsmærkerne udvidet og ekspert. Der gives oplæg til, hvordan lederne kan skabe gode orienteringsoplevelser for deres spejdere, samt refleksion over, hvilke færdigheder og livsfærdigheder orienteringsløb kan udvikle hos spejderne. Alle interesserede. Det forudsættes at deltagerne har opnået kendskab i orientering svarende til modulet Orientering 1. Efter endt forløb har deltagerne: en udvidet kortforståelse o stræk planlægning med flere vejvalgsmuligheder o fortrolighed med højdekurver og målestoksforhold o prøvet at finde punkt på kort ved hjælp af koordinater o kende specielle signaturer o indsigt i forskellen på begynder, let, mellemsvær og svær orientering og hvad spejdere i forskellige aldersgrupper kan klare o fået at vide hvordan man køber kort en udvidet kompasforståelse o rutine i brug af kompashuset til retningsudlægning på kort og direkte kompasgang o prøvet at finde punkt på kort ved hjælp af krydspejling rutine i anvendelse af personlige mål o skridttælling, fingerbredder orienteret i praksis og opnået forståelse for orienteringsteknik på mellemsvært niveau o korthåndtering o kende de vigtigste postdefinitioner o lavet et orienteringsløb på mellemsvært niveau o gennemført et orienteringsløb på mellemsvært niveau o forskellen på grovorientering og finorientering o bomteknik o læring gennem erfaring og eftersnak fået inspiration til hvorledes det lærte kan omsættes til gode spejderoplevelser : Modulet vil sætte deltagerne i stand til at anvende forskellige projektledelsesværktøjer og strategier i forbindelse med planlægning og udførelse af projekter og opgaver. : Ledere og seniorer der har behov for værktøjer der kan hæve kvaliteten af de opgaver og projekter de udfører. Deltagere på dette modul må ved fuld deltagelse forventes at have opnået Kendskab til forskellige projekttyper og til raketmodellen for projektudførelse. Viden til at beskrive et projekts formål, produkter og effektmål samt sammenhængen mellem disse. Viden om vigtigheden af at identificere interessenter samt hvordan man bedst håndterer dem. Bruge risikoplanlægning aktivt til at forbedre kvaliteten af projekter Kendskab til de 9 trin i projektplanlægningen. Uddannelsesmarked EFTERÅR 2011 / modul-beskrivelser / version 3.1 Side 9

10 SMEDJE: LAV SELV EN PRIMITIV UDGAVE OG BRUG DEN! SPEJDERIDÉEN I DET 21. ÅRHUNDREDE TEAMBUILDING OG HVORDAN BRUGER VI DET MED SPEJDERNE TUR-PLANLÆGNING BESKRIVELSEN ER IKKE ENDELIG At give deltageren mulighed for fremstilling af PRIMITIV SMEDJE samt indsigt i bearbejdning af esse varmet jern til brug ved fremstilling af mindre smedearbejde hjemme i gruppen. Seniorer og ledere med interesse for smedning. Der kræves ingen særlige forudsætninger. Husk arbejdstøj, der må komme nær ild - helst af bomuld samt arbejdshandsker. Deltageren har hørt om og fået kendskab til emner egnet for smedning med spejdere i forskellige aldersgrupper. Deltagerne kan fremstille PRIMITIV SMEDJE af materialer, som kan skaffes / købes lokalt i gruppens nærområde. Deltageren kan fremstille enkle smedede emner og anvende egnet værktøj. Vil du have mere tid til at gøre en forskel for hver enkelt spejder på hvert spejdermøde? Brug spejderidéen, skab udfordringer der er så simple, at selv en ikke spejder kan selv. Hvad er Spejderidéen? Grundlaget for godt spejderarbejde: Et planlægningsværktøj til godt og virkningsfuldt spejderarbejde en måde at udfordre dig og dine lederkollegaer til at udvikle jer i lederjobbet Modulet er for alle ledere - hver deltager vil få en spejderidémodel med hjem, som de kan arbejde med teamet derhjemme med. Deltageren skal kende og forstå Spejderidéen Deltageren skal kunne bruge Spejderidéen som et planlægningsværktøj At skabe debat om spejderidéen i det 21. århundrede - hvilken nutidig betydning har den? Modulet kan anvendes til at få baggrundsviden om og metoder til at styrke patruljelivet og til at igangsætte arbejdsopgaver eller projekter. Teambuildingøvelserne retter sig mod børn, unge og voksne fra 12 år og opefter. Modulet retter sig mod alle, der arbejder med børn, unge og voksne fra 12 år og opefter, der arbejder i teams/patruljer, og hvor der er interesse for at arbejde med teambuilding i teamet eller patruljen. Det kan være troppe, klaner, udvalg, kurser, ledelser med videre. Kendskab til formålet og mulighederne ved teambuildingsøvelser Kendskab til forskellige former for teambuildingøvelser og deres anvendelse Prøvet forskellige teambuildingøvelser Prøvet at give feedback på teambuildingøvelser Formålet med dette modul er at sætte uøvede deltagere i stand til at planlægge og gennemføre en spejdertur, og at hjælpe let øvede deltagere til Uddannelsesmarked EFTERÅR 2011 / modul-beskrivelser / version 3.1 Side 10

11 at gøre det samme, nemmere og bedre. Modulet henvender sig primært til nye/uerfarne ledere der skal planlægge weekendture, uanset baggrund. kunne planlægge og gennemføre en spejdertur i Danmark, alene eller i samarbejde med andre. kunne identificere hvilke elementer i en tur der er vigtige at have planlagt på forhånd. kunne forklare formålet med en tur, og identificere hvilken indflydelse det har på den konkrete planlægning. kunne udarbejde en madplan og program for en weekendtur kunne identificere og forebygge mulige risici ved aktiviteter og turen som helhed Uddannelsesmarked EFTERÅR 2011 / modul-beskrivelser / version 3.1 Side 11

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Mål: I Aalborghus gruppe vil vi arbejde hen imod disse mål: Vi vil have flere indmeldelser end udmeldelser Vi vil bibeholde flere af de større spejdere Vi vil have

Læs mere

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder

TIPS & TRICKS TIL AT BLIVE FLERE LEDERE. Gruppens styrker og udviklingsområder Gruppens styrker og udviklingsområder Arbejdsark til at skabe overblik over gruppens lederkompetencer og afdække gruppens udviklingsområder Når I skal finde frem til gruppens styrker og udviklingsområder

Læs mere

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV udd ann else forår 2012 UDDA N NELSE FOR Å R 2012 PRAKTiSKe OPlYSningeR I dette katalog får du et samlet

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ta temperaturen Ta og sæt mål Ved I hvad der foregår i jeres gruppe? Er det længe siden jeres gruppe har fået et gruppetjek? D E T D A N S K E S P E J D E R K

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Spejderidéen i sin helhed

Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Træningsprincipperne

Træningsprincipperne Træningsprincipperne for uddannelsen i Det Danske Spejderkorps Introduktion Denne udsendelse af DDS træningsprincipper har til hensigt at genudvikle en viden eller genfortælle historien om arbejdsgrundlaget

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Korpsrådsmøde 2012 Sang: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Visionerne på udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen på lederweekenden i efteråret 2012, og den er efterfølgende blevet behandlet løbende på bl.a. bestyrelsesmøder.

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Højdefantaster. Trin for trin. Højdefantaster Niveau 1. Formål. Årstid: Forår og sommer. Forløbets varighed: 4-5 trin + en formiddag og eftermiddag

Højdefantaster. Trin for trin. Højdefantaster Niveau 1. Formål. Årstid: Forår og sommer. Forløbets varighed: 4-5 trin + en formiddag og eftermiddag Årstid: Forår og sommer Forløbets varighed: 4-5 trin + en formiddag og eftermiddag Trin for trin Formål Formålet med dette mærke er, at spejderne lærer de grundlæggende principper i pionering og oplever,

Læs mere

Spot på fremtiden - Debatter

Spot på fremtiden - Debatter Debat Teknikrummet: Sådan får du ret Hvordan skaber vi en åben Skal DDS mene noget om den store verden? Values of Scouting Det attraktive frivllige miljø Giver de nuværende divisionsgrænser mening eller

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 26 sfortegnelse Indledning... 4 Kursusoverblik... 5 Kursusramme... 6 Spejderidéen... 6 Spejdermetoden på SPARK-kurserne...6 KAFSU DDS' værdier er...7 Klanens døgn... 7 SPARK-Start... 8 SPARK 1... 9 Medbestemmelse

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2009 18. - 20. september 2009 SPEJDERLIV En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Kursusoplæg 2016 - PUF

Kursusoplæg 2016 - PUF Kursusoplæg 2016 - PUF DET STARTER alt sammen her... Indhold 4 SAMMENHÆNGEN MELLEM PUF OG SPEJDERIDÉEN 5 KURSUSRAMMER OG FUNDAMENT 6 FORMÅLSBESKRIVELSE 8 KURSUSTAKSONOMI 10 PRAKTISK INFO Kolofon Redaktion:

Læs mere

Udviklingsplan 2016 Øresund Division

Udviklingsplan 2016 Øresund Division Udviklingsplan 2016 Øresund Division Indledning/stade i dag: Udviklingsområder: Øresund Division har knap 1500 medlemmer fordelt på 19 grupper. Gruppernes størrelser spænder fra små grupper med få spejdere

Læs mere

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner:

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner: I spejderbevægelsen er det at være en god kammerat, et af de vigtigste elementer i det at være spejder. Det er en væsentlig del af vores identitet og det er derfor naturligt, at Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10 Debat Spot på fremtiden - Debatter Teaser Teknikrummet: Sådan får du ret Lær at give debatten mere kant og få dine holdninger klart igennem. Kort debat (1 periode) Hvordan skaber vi en åben Vær med i en

Læs mere

Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere. For både nye og erfarne ledere

Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere. For både nye og erfarne ledere Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere For både nye og erfarne ledere 1 Kære Foreningsleder En vigtig del af at være foreningsleder er, at du har mulighed for at udvikle dine personlige kompetencer

Læs mere

talog DGI Sydvest DGI Sønderjylland 1 DGI Fyn DGI Sydøstjylland

talog DGI Sydvest DGI Sønderjylland 1 DGI Fyn DGI Sydøstjylland Udda nnels eska talog 2013 DGI Sydvest DGI Sønderjylland 1 DGI Fyn DGI Sydøstjylland Uddannelseskatalog2013 2 Kære foreningsleder Foreninger skabes af mennesker, der har noget på hjertet, og som vil gøre

Læs mere

Udvikling af seniorarbejdet i Danmark - udvikling af CONTRA-netværket

Udvikling af seniorarbejdet i Danmark - udvikling af CONTRA-netværket Udvikling af seniorarbejdet i Danmark - udvikling af er en samling af senioransvarlige fra divisionerne (DaSen er), pt. primært fra Nordsjælland. Vores formål er helt præcist at: Fremme det gode seniorarbejde,

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning

Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Forløbsmærker i Orientering Ledervejledning Beskrivelserne af forløbene er vejledninger, for I bestemmer selv indholdet af forløbsmærkerne for jeres egen afdeling. Det er dog en god idé at gruppens ledere

Læs mere

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2008 SPEJDERLIV 1 26. - 28. september 2008 En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde S T R A T E G I 2016 2018 Delege retmød e 2016 INDHOLD Indledning Side 3 Pigespejderidentitet og pigespejderværdier Side 4 Vejen mod Strategi 20162018 Side 6 Strategi 2016-2018 Side 8 Pigespejdere flytter

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Handlingsplan for Antvorskov Division

Handlingsplan for Antvorskov Division Det gør vi allerede Handlingsplan for Antvorskov Division 1. Divisionsledelserne sikrer, at grupperne udarbejder og gennemfører planer til medlemsvækst Divisionsledelsen bør regelmæssigt mødes med gruppelederne,

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps.

Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps. Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps. Gruppen holder til i Rødovre Kommune. Udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen og gruppeledelsen i Hawerthi-1.

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne. Hvad er vores næste skridt i DDS?

Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne. Hvad er vores næste skridt i DDS? Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne Hvad er vores næste skridt i DDS? Divisionsledelsesstævne januar 2011 Formål med dette oplæg Give et overblik

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Konceptbeskrivelse af inspirationskaravanen

Konceptbeskrivelse af inspirationskaravanen Konceptbeskrivelse af inspirationskaravanen Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker i forlængelse af deres Fritidsstrategi at skabe ny inspiration til hallernes og foreningernes idrætstilbud. På den baggrund har

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PUF

Kursusoplæg 2015 for PUF Kursusoplæg 2015 for PUF 1 PUF Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Layout Magnus Rievers Billeder Morten Hatting Voltelen Julie Rose Gudmander Magnus Rievers Egemosen

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps

Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps Adventurespejdstrategi 2010 Formål I DDS udviklingsplan 2009-11 er et af indsatsområderne, at DDS tilbyder Adventurespejd for de 12 til 18-årige. Formålet

Læs mere

En ny gruppe - hvordan gribes det an

En ny gruppe - hvordan gribes det an En ny gruppe - hvordan gribes det an 22 trin på vejen til en ny spejdergruppe. En ny gruppe - hvordan gribes det an 1 Henvendelser fra forældre eller tidligere ledere, der ønsker at starte en DDS-gruppe.

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3

Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3 Kursusoplæg 2014 for PLan0,1,2,3 PLAN 0 PLAN 1 PLAN 2 plan 3 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Rasmus Damkjær-Ohlsen Anne Sandbeck Layout Rasmus Damkjær-Ohlsen Billeder Jens Thybo Frederik Andreas

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop!

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Giv dig selv nogle praktiske færdigheder, gode naturoplevelser og lær at skabe værdi for andre og dig selv igennem leg og øvelser i spejderarbejdet. Kong Valdemars Trop

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester fokus på sundhed Temadag 1: kost & motion EFTER DEN FØRSTE TEMADAG arbejder I med opgaver, som dels giver større fastholdelse af tema og dels bygger op til den næste temadag. Temadag 2: sex & kærester

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere