marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87"

Transkript

1 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

2 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre Tlf Fax Redaktion: Præsterne, Karin Bech, Maria-Leonore Christensen, Ansvarshavende: Paul Kühle Layout: Niels Tøstesen og Maria- Leonore Christensen Foto: Maria-Leonore Christensen Korrektur: Birgit Listov-Saabye Åbent redaktionsmøde: Torsdag den 19. aug. kl Bladet udkommer torsdag den 18. sept kl. 13 Indlæg til Kirkebladet kan lægges i kirkens postkasse mrk.»kirkebladet«eller sendes som til Bliv abonnent på Kirkebladet! Ring på tlf eller send en Abonnementet er gratis. Tryk: Avedøre kirke: Oplag: 800 På kan kirkebladet ses i pdf-format. Indhold i dette nummer: Side 2 Leder Side 3 Landsindsamlingen Side 4 Fastetid Side 5 Påske Side 6 Babyer og Lysestumper Side 7-9 Kirkens medarbejdere Side 10 Gudstjenester/arrangem. Side 11 Café Hjertetræet Side Maria, farvel Side 13 Sang og musik Side 14 Børn og unge, det sker Side 15 Det sker i kirken Side 16 Bagsiden ved Paul Kühle Dette kirkeblad er nr. 87. Det første i rækken udkom i september1996. Det var efter Aktiv-Kirke. Der havde været kirkeblade før det. I sognets begyndelse januar 1965 brugte man Glostrupbladet til at fortælle om, hvad der skete i kirken. Da vi flyttede til Hvidovre i 1974, udkom der et kirkeblad i farver, der var fælles for de 4 sogne med lokalsider for hvert sogn. Dette samarbejde sluttede i Dels var det vældig dyrt, og dels var der for lidt plads til lokalstof. Der kunne stort set kun være vejviser og gudstjeneste- og aktivitetsoversigter og så en enkelt artikel på bagsiden. Det nye kirkeblad Sådan hed det nye kirkeblad i mange år. Det kunne fyldes med billeder af dem, der arbejdede i kirken, og man kunne læse, hvad de mente, og der kunne stå en masse om de enkelte aktiviteter både før det skete og bagefter. Der var simpelthen kommet mange nye i kirken, som havde stor lyst til at sætte præg på tingene og fut i fejemøjet. 2 Det nye kirkeblad blev omdelt af frivillige, ikke til hele sognet, men kun til dem, der ville abonnere på det. Det var og er gratis. I begyndelsen var oplaget 350 og det er siden vokset til mere end det dobbelte. Princippet var, at kirkebladet ikke skulle leveres til andre end dem, der ville læse det med interesse. Vi har altid lavet bladet selv i kirken og det var netop muligt, fordi oplaget ikke var så stort. I mange år var det sort/hvidt og i Word, men teknologien har udviklet sig til en farvekopimaskine og et egentligt redigeringsprogram Indesign. I mange år var det mig, der satte bladet sammen, men det har de sidste 7 år været Maria, der stod for layout, mens jeg har været ansvarshavende redaktør. Hvorfor nu dette historiske tilbageblik? Fordi det måske snart er tid til at begynde forfra. Maria, som har redigeret kirkebladet, går på pension til maj (Se side 12). Redaktionen har besluttet, at der derfor ikke udkommer kirkeblad i maj, men først til september, og dette blad dækker derfor også sommerens aktiviteter, for så vidt de er planlagte. Den ansvarshavende redaktør tillader sig at gå på pension med udgangen af september, så lige nu er det spændende, hvordan fremtidens kirkeblad skal udformes. Når der kommer nye til, åbner der sig nye mulighed og indfaldsvinkler. Måske sidder der én og anden blandt læserne, som tænker: Det kunne jeg tænke mig at være med til! Der er simpelthen plads nu i redaktions- og layoutgruppen. Men måske er tiden ved at løbe fra et trykt kirkeblad. Og der arbejdes på mange nye muligheder. Allerede nu kan kirkebladet læses på hjemmesiden, og når noget skal kommunikeres ud, så er facebook og internettet stadig i udvikling. Mon dog ikke, at vi stadig gerne vil have et kirkeblad, der er trykt på papir?

3 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Husstandsindsamling ved Ida Kongsbak Det er 16. gang Folkekirkens Nødhjælp afholder den årlige landsindsamling, som bliver organiseret i et stærkt samarbejde med lokale sogne over hele landet. Vi er også med i Avedøre Kirke og har været med alle årene. Sult Mad er en menneskeret. Og i år 2000 lovede verdens ledere hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden I dag lever 842 mio. mennesker med sult, og med en fælles indsats er det faktisk muligt at nå målet. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlig dyrkning af jorden, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser, osv. Dertil kommer, at man netop i disse lande ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. I år sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på Etiopien. I Etiopien slog hungersnød 1 mio. mennesker ihjel for 30 år siden. I århundreder har etiopierne levet af høsten fra år til år og dermed gjort deres indtægter og maddepoter særlig sårbare over for naturkatastrofer. De sidste ti år har investeringer i nye dyrkningsmetoder, bedre gødning og retten til jordbesiddelse sikret, at bønderne bedre kan regne med årets afgrøder. Fremskridt i landbruget er den største del af grunden til, at Etiopien hidtil har haft en vækst på ca. 11% om året. Andelen af ekstremt fattige er fra 1995 til 2010 faldet fra 49,5% til knap 30%, og andelen af mennesker, der Kvinden her er én af dem som vil få hjælp gennem årets indsamling. sulter, er faldet fra 28% til 21%. Den gode udvikling skal op i fart. Derfor sætter Sogneindsamlingen i 2014 fokus på sult i Etiopien. I Etiopien arbejder Folkekirkens Nødhjælp og lokale partnere på at ruste befolkningen på landet til at kunne producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier og tackle klimaforandringerne. Fokus på det nordlige Etiopien I sommeren 2013 startede Folkekirkens Nødhjælp og den lokale samarbejdspartner, Mekane Yesuskirken, et udviklingsprojekt i bjerglandsbyen Tedesh. Formålet er at forbedre indbyggernes levevilkår med hovedvægt på at sikre dem tilstrækkelig mad og vand. De næste to år følger Folkekirkens Nødhjælp udviklingsarbejdet i Tedesh for at dokumentere og beskrive forandringerne i indbyggernes levevilkår. Sogneindsamling 2014 sætter fokus på nogle af de mennesker, der bor i Tedesh. 3 Søndag den 9. marts Vi har brug for indsamlere Søndag d. 9. marts fra kl. 12 og brug for, at rigtig mange tager godt imod indsamlerne, når de ringer på døren søndag mellem kl og 15.00! MELD DIG SOM INDSAMLER på mail eller på tlf

4 F A S T E T I D I Å R af sognepræst Karin Kjær Helmersen Vi er nok mange der for ikke så lang tid siden sang den populære julemelodi : Nu det jul igen og julen varer lige til påske nej det er ikke sandt.. for der imellem kommer fasten. Og det er lige netop fastetiden, vi skal til at tage hul på i kirkeåret, og vi begynder med den nok mest kendte og elskede, nemlig fastelavns søndag. Måske skal nogle af os atter iføres masker og udklædning og ud at slå katten af tønden? Måske lader vi børn og børnebørn, måske oldebørn om den slags, men sjovt er det at lege med sin persona, som på græsk netop betyder maske. Det er fra det antikke, græske teater, hvor skuespillerne blev iført forskellige masker, forskellige personaer, når de spillede deres dramatiske tragedier. Folkekirkens fastetid Folkekirkens fastetid frem mod påske er oprindeligt tiden fra askeonsdag til påske, hvor der holdes faste i den katolske kirke. At fasten skulle vare i 40 dage blev besluttet på det første retslige kirkemøde for hele kirken i Nikæa i år 325. Der var tale om en symbolsk efterlignelseshandling, der skulle svare til Jesu 40 dages faste og forberedelsestid i ørkenen inden korsfæstelsen. Fastetiden er forberedelse til påskemorgens højdepunkt: Jesu opstandelse fra de døde. Kristne verden over faster i perioder for at fokusere på bøn og bibellæsning. Faste og påsketid er den kristne arketype til livsfornyelse, hvor man søger opstandelseskraftens hjælp til at tage afsked med gammelt, slidt liv og iføre sig en ny klædning. af Karin Helmersen Asketisk praksis. Fastetiden er, kristent forstået, at gå igennem en periode med en asketisk praksis. Man må satse sig selv og noget af sit slidte, gamle liv og bede om nyt liv. Gammelt liv er det, som man er træt af. Det, som er for meget. Gammelt liv er det, som sover i os. Livsglæden, som ikke får lov at folde sig ud. Livsgnister, vi har opgivet at lade tænde. Men en asketisk praksis er også at reducere mængden af fødevarer, afkald på mængden af kaffe, kager, slik eller alkohol, smartphones og internet. Men det kunne også være at give afkald på bestemte adfærdsformer: en tilbøjelighed til at sladre, til at pynte på virkeligheden eller en tilbøjelighed til at være urimelig sur og brokke sig ustandseligt til børn og ægtefælle. At lære at sige ja, når man mener ja og nej, når man mener nej. Fastens gudstjenester og tænkepauser kunne altså bruges som det hellige rum, som i sig bærer livsfornyelsens kraft. For nyt liv kan tage form i en alliance med det hellige. Guds nærvær, som bor i os alle. Konfirmander sover i kirken ved Inge Lund I januar havde vi traditionen tro ca. 50 overnattende konfirmander i kirken fordelt på to fredage. En herlig aften og nat, hvor vi besøgte natkirken i København og hvor vores eget kirkerum ikke helt lignede sig selv! Konfirmanderne er nu klar til den sidste forberedelse inden konfirmationerne i maj. Vi mødes mandag og torsdag eftermiddage. 4

5 Påske-shopping ved Inge Lund Påsken er som en gyser Det er underligt at påsken kun tager lidt mere end en uge! Der er så mange ingredienser i påsken. Jubel, fællesspisning, spænding og frygt i en park, tortur, hån og død efterfulgt af opstandelse, forundring og tvivl. Det er lidt som en gyser. Vi starter i fryd og gammen, glider ind i rædsel, lukkede øjne og biden i puder for til sidst at få det overstået med snerten af tvivl, om det nu er overstået og spørgsmålet, om det egentlig er endt godt. De, der var der, må have været fortumlede Det er svært, nærmest umuligt, at sætte sig ind i hvordan det må have været at være i Jerusalem den uge, hvor Jesus red ind i Jerusalem, spiste med sine disciple, blev forrådt af Judas og taget til fange, blev ført fra Herodes til Pilatus for at blive dømt for gudsbespottelse, blev fornægtet af sin gode ven Peter, blev korsfæstet sammen med to røvere, døde, blev begravet, opstod fra de døde og mødtes med sine disciple igen, hvor de havde svært ved at kende ham og tro på, at det virkelig var ham. Hele forløbet er svært at rumme i én sætning, og så meget sværere må det have været at være nogle af Jesus venner og disciple. På én uge at skulle rumme alle de forskellige følelser. Ikke underligt, at nogen af dem reagerede fejt eller udueligt. Forår, ferie - påske For os, som ikke lige var der, er det nok noget anderledes. Selv om man skulle finde på at gå i kirke hver dag i påskeugen og dermed få hele forløbet foldet ud over nogenlunde samme tidsspand, så bliver det nok ikke så intenst, som det må have været for disciplene. Bare det at vi kender slutningen en gyserfilm er heller ikke så uhyggelig, når man ser den for tredje eller tiende gang. Hvis påsken var en gyser for disciplene, hvad er den så for os efterpåskekristne? - en kærkommen ferietid i foråret! - lejlighed til at spise og give påskeæg! - mulighed for at sende gækkebreve! - tid til at se venner og familie! og så den teologiske: - nøglen til at forstå kristendommen! Simon Aaen: Fred være med jer Nøgle til kristendommen Selve tidspunktet og alle fridagene opmuntrer jo til at nyde foråret og vedligeholde nogle gode traditioner. Indimellem vælger nogle at gennemleve påsketiden med meditationer, gudstjenester, sang og bøn. Det er en god måde at komme ind i dramaet eller gyseren, og på den måde opleve påsken. Påsken kan også angribes på en anden måde, nemlig som nøgle til kristendommen. Hvorfor døde Kristus egentlig på korset? De havde jo ret, de der sagde, at han bare kunne redde sig selv. Men Jesus ville vise, at Guds kærlighed er større, end vi kan forstå, at det er værd at dø for, at loven er til for menneskers skyld og ikke omvendt, at det er værd at dø for at spise sammen med en, der er udstødt, at der hos Gud er plads til syndere og snydere sammen med retfærdige og fromme. Kærlighed er smukt, men aldrig bare nemt Jesus døde for at vise os Guds kærlighed 5 og Guds magt over døden. Det er jo fantastisk at kende slutningen (opstandelsen og Jesus ord Fred være med jer! ) inden man kaster sig over begyndelsen (indtoget i Jerusalem) og ikke mindst midterstykket (dom og korsfæstelse). Vi ved, det ender godt! Kærlighed er smukt. Men vi ved også, at kærlighed ikke altid er nemt. Derfor kan det være en trøst at påskeshoppe i påskefortællingen. Når vi indlader os på den kærlighed, der for eksempel er i venskaber, fællesskaber, parforhold og familieforhold, vil vi møde alle ingredienserne fra påskefortællingen: jubel, forræderi, fejhed og fornægtelse, smerte, sorg og fred. Det kommer ikke på én gang og som regel heller ikke i løbet af én uge, men hen ad vejen møder vi det i forskellige former hos os selv eller hos hinanden. Og så er det, vi må påskeshoppe, altså dykke ned i påskefortællingen og finde de afsnit, der passer til netop den situation vi står i. Dér er det godt at kende slutningen Fred være med jer! Judas kunne ikke leve med at have forrådt Jesus. Han kendte ikke slutningen og kunne ikke påskeshoppe. Vi kender slutningen. Vi hører den hver søndag efter nadveren: Fred være med jer!. Lad også dette være nøglen til vores liv! Glædelig påske! Man kan læse om påsken i Det Nye Testamente i evangeliernes sidste kapitler. Påskens forløb: Palmesøndag: Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel. Skærtorsdag: Jesus spiser det sidste måltid med sine disciple, senere bliver han forrådt af Judas og taget til fange i Getsemenehave. Langfredag: Jesus tortureres og hånes og bliver til sidst dømt til døden og korsfæstet på Golgata Påskelørdag: Jesus er i dødsriget og befrier de tilfangetagne (iflg. traditionen) Påskesøndag: Jesus opstår fra de døde og møder nogle af sine disciple 2. påskedag og de følgende dage: Jesus kommer til sine disciple og siger: Fred være med jer

6 Kom og del dit barns glæde ved musik. Babysalmesang i Avedøre Kirke er kommet rigtig godt i gang, og vi har det så sjovt sammen! Så kom og vær med til at synge og lege med dit barn i nogle inspirerende og hyggelige omgivelser. Til babysalmesang stimuleres sansemotorikken samtidig med at følelsesmæssige, sociale og sproglige færdigheder udvikles. Vi synger salmer og fagtesange, danser, laver rim og remser, ride-ranke-lege, undersøger små instrumenter og kigger på sæbebobler, mens vi lytter til roligt musik. Genved Christina Bovin kendelighed og forventning er en stor glæde for de små, så vi synger de samme sange mange gange. På den måde kan du som forælder få inspiration til et repertoire, som også kan bruges derhjemme i alle mulige lege- og hyggestunder. Nyt hold torsdage kl. 10:00-10:45 fra 24. april juni. Tilmelding med barnets navn, fødselsdato samt jeres mobil og mail til Karin Kjær Helmersen på mobil: eller mail: Prisen er kun 150 kr., så skynd dig at tilmelde jer til næste sæson Lysestumper og frimærker I sommerferien på Skødshoved besøgte vi Danmissions lysstøberi i Ring (billedet tv.). Vi så, hvor meget arbejde det er, at sortere lysestumper efter farve, smelte dem om og støbe nye lys. Nu er der frivillige fra Autismecentret, som hjælper os med at sortere lys efter farve. På billedet th. er det Patrick, der henter en ny sæk til sortering. I baggrunden Jonas. Mange TAK til Daniel, Patrick, og Tim for deres store, frivillige arbejde og til Jonas og Sameer, som kører og sørger for transporten. Vi har jo masser af lysestumper, som nu bliver sorteret og bliver hentet i en stor lastbil. Det er et rigtig godt projekt! I det sidste år har vi i Avedøre Kirke samlet 438 kg lysestumper (ny rekord!) og 10,5 kg frimærker ind. Det giver rigtig mange penge, så fattige børn kan komme i skole. Det er jo fantastisk, at vi kan opnå det ved hjælp af noget, vi normalt smider ud. Vi kan kun opfordre alle til at aflevere lysestumper og frimærker i kirken. Pengene kommer ind ved, at vi køber genbrugslys. Køber du eksempelvis en pakke lys til 30 kr., kan et barn på kostskole i Sydindien spise sig mæt i 14 dage. Så kik forbi Avedøre Kirke, hvor vi også har nye lys i påskens farver til salg. 6

7 Kontakt personale i kirken PRÆSTER Paul Kühle, daglig leder og kirkebogsfører, Kærgårdsvej 25, Træffes i kirken mandag til torsdag kl helst efter aftale. Fridag fredag. Mobil: Ida Kongsbak, Ørumvej 23, Træffes ons. og fre. kl. 9,30-10,30 i kirken på bopælen samt efter aftale. Fridag mandag. Mobil: Fra 1.6. daglig leder Inge Lund Avedøregårdsvej 40, Træffes tirs., ons og fre i kirken samt efter aftale. Fridag mandag. Mobil: Karin Kjær Helmersen, Vestre Kvartergade 2, st. tv, træffes i kirken tirsdag og torsdag samt efter aftale Mobil: SOGNEMEDHJÆLPER KIRKETJENERE Maria-Leonore Christensen Træffes normalt ma. - tor indtil 1. maj og gerne efter aftale, Mobil: Rikke Strandgaard Minikonfirmandlærer mail: mobil: Jette Morgenstjerne Kirkemedarbejder Træffes tirsdag og onsdag 9-13 mobil: Hans Ingemann Olsen Kirketjener træffes normalt i kirken Mobil: CAFÉ HJERTETRÆET Laila Ullmann, Caféleder: Træffes normalt i cafeen, Mobil: Caféen: Michael Munch, Kirketjenerafløser Træffes, når han afløser Hans på Mobil: KIRKENS KONTOR ORGANISTER Birgit Jørgensen, Kordegn Kordegnekontor åbent tirsdag og onsdag kl , torsdag kl og fredag kl , mandag lukket. Mobil: Wents Reinbergs, sygemeldt foråret ud. Norgesvej 60, 4700 Næstved, Mobil: Karin Bech Bygaden 71, 2605 Brøndby, tlf MENIGHEDSRÅDET Formand: Anne-Birgitte Zoëga Mobil: NÆSTE MØDER I MENIGHEDSRÅDET Normalt den 2. onsdag i måneden kl Møderne er åbne, og der er spørgetid det første kvarter af mødet, hvor formanden besvarer spørgsmål. Sager til behandling skal afleveres til formanden senest onsdag i ugen inden mødet. Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden. Bilag kan ses på kirkekontoret. Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19:00 Onsdag den 9. april 2014 kl. 19:00 Onsdag den 14. maj 2014 kl. 19:00 Onsdag den 11. juni 2014 kl. 19:00 Onsdag den 13. aug kl. 19:00 Onsdag den 10. sept kl. 19:00 7

8 MENIGHEDSPLEJEN Kirkens arbejde med diakonale opgaver. Menighedsplejen modtager gerne gaver Konto hos Nordea: 0169 kt Indsamlingsbøsse i våbenhuset. Daglig henvendelse til præsterne. Formand: Birthe Scheil: tlf SORGGRUPPEN mødes onsdag kl i ulige uger i kirken. Kontakt forinden Ida Kongsbak, tlf Lis Corneliusen, psykoterapeut Mobil: Kirkens aktiviteter SANG OG MUSIK Babysalmesang Musikpædagog:Christina Bovin NYT hold starter Torsdage 24. april juni. kl Tilmelding til Karin Helmersen på Mobil: BØRNEKORET ved Gud&Lasagne-gudstjenester/koncerter. Lille løn gives. ons. kl. 15:30-17:00, år Korleder: Karin Bech mobil: CAFÉ HJERTETRÆET KIMELAUGET Daglig leder: Laila Ullmann, Mobil: / Åbningstider i caféen: mandag - fredag kl , Tilbyder servering efter bisættelser, m.m Souschef Roxana Chelu Mobil: Brug for frivillige medhjælpere. CAFÉFORENINGEN - HJERTETRÆET Støtter cafédriften og er for alle, der vil være med til at gøre Hjertetræet så god som muligt. Medlemskab: 120 kr. om året. Formand: Henning Johansen: CAFÉSTYRELSEN Helen Zenth (formand), Bo Stuhr Svensson. Bente Fussing, Kirsten Wichmann, Paul Kühle, Laila Ullmann Kimer manuelt ved højtiderne. Kontakt: Karin Andersen tlf Nye svende er velkomne. FRITIDSBUTIKKEN I AVEDØRE Leder: Niels Pedersen Åben man , ons ,30, tors og fredag tlf Hjemmeside: LIV OG VÆKST PIGEKORET Dette kor, 16 piger, medvirker ved alle højmesser, dåbsgudstjenester og koncerter i kirken. Beskeden løn. Optagelsesprøve. Korleder Wents Reinbergs. (syg) Vikar: Karin Bech AVEDØREKORET Vi er 20 mænd og kvinder. Onsdage kl Lige nu pause pga. Wents sygemelding. Starter igen i august 2014 Korleder Wents Reinbergs. MORGENRØDEN mødes mandage i lige uger kl Korleder: Karin Bech Kaffeleder: Rita Jensen L&V-udvalget Udvalget har budgetansvar for kirkens aktiviteter Formand: Jette Morgenstjerne Daglig kontakt: Daglig leder Paul Kühle Fælles morgenkaffe hver tirsdag kl GRUPPEKONTAKT Alle er velkomne. Her kan du være med til at forme kirkens liv og vækst. Du kan høre om, hvad der foregår og komme med nye idéer. Næste møde: tirsdag den 27. maj kl. 17:00 Kontakt: Maria-Leonore Christensen og Jette Morgenstjerne LOK Læse - Op-Kreds Hver søndag læses nogle af gudstjenestens tekster af lægfolk. Kontakt Preben Zenth tlf : eller Helen Zenth tlf :

9 Børn og Voksne FOR BØRN OG UNGE KONFIRMANDERNE Daglig henvendelse til præsterne. Inge Lund: Mail: Ida Kongsbak: Mail: MINIKONFIRMANDERNE Rikke Strandgaard For elever, der går i 3. klasse. Mail: KFUM-spejderne Avedøregruppe Gruppeleder: Bo Løvgren Larsen, Sandvejen 28, 2665 Vallensbæk Strand Ulvene 7-12 år Mobil: Mail: Viktor Pedersen, Ulveleder torsdag 19-21, i Bymuren 125, Mobil: Mail: Distriktsleder: Heidi Lydeking Larsen Mobil: Mail: FOR VOKSNE KONVERSATION PÅ ENGELSK Hver 3. torsdag i måneden kl NY: Michael Marvell, tel BOBLERNE Vi mødes mandag i ulige uger i kirken kl eller ved stationen. Skiftevis debat og udflugter med kulturelt indhold. Program på side 15. Formand Kirsten Wichmann Tlf: , VENSKABSKREDSEN Mødes den 1.og 3. onsdag i menighedssalen kl. 14:00-16:30 Nye er altid velkomne. Formand: Erwin Varling, Landskrona, mobil: Næstformand: Birthe Scheil. Kasserer: Kirsten Wichmann Tlf SYGRUPPEN FRA HELE VERDEN Mødes næsten hver onsdag kl Kontakt: Karin Bech, mobil: KIRKENS BRIDGEGRUPPE spiller hver anden onsdag kl. 17:00 Kontaktperson: Annette Kühle Tlf FOR VOKSNE Bæverledere: Morten Madsen Mail: Celina Kramer Mail: LITTERATUR - STUDIEKREDS mødes normalt 2. torsdag i måneden Se program på side 15 kl. 17: Ida Kongsbak, Mobil: Husker du? - Fortællerværksted 1. og 3. torsdag i mdn. kl Vi genopliver gamle dage ved bl.a. at rode i vores egne fotografier og finder frem til mærkelige historier. Kontakt: Lis Gunnlaugsson Tlf WII - GRUPPEN øver hver onsdag kl. 12:00 til 14:00 Kontakt: Jette Jensen Mobil: MAYAJA - udviklingsprojekt i Tanzania - det går vores indsamlinger til i samarbejde med Danmission. HUSK også at aflevere LYSESTUMPER og FRIMÆRKER! Nye omsmeltede lys sælges Kontakt: Rita Haugaard Mobil: Lægeurtelauget mødes lejlighedsvis Kontakt: Karin Kjær Hermersen Mobil:

10 Kirkens kalender Fernisering af Mariannes Fischers malerier efter Gudstjenesten. Søndag den 2. marts kl. 12 Kierkegaards forfatterskab Tirsdag den 4. marts kl. 19:00 til kl. 21:00 Venskabskredsen Onsdag den 5. marts kl. 14:00 Banko Landsindsamling Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 9. marts kl. 12:00 Boblerne ved Av. St.: kl. 10 Det Danske Diakonissestiftelse Mandag den 10. marts I dag ingen Tænkepause Tirsdag den 11. marts kl. 09:15 Menighedsrådsmøde Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19:00 Litteraturstudiekreds Torsdag den 13. marts kl. 17:00 Venskabskredsen Onsdag den 19. marts kl. 14:00 Generalforsamling Caféforeningen: Generalforsamling Onsdag den 19. marts kl. 19:00 Filmaften med suppe bagefter Torsdag den 20 marts kl. 18:30 Boblerne om Sund mad Mandag den 24. marts kl. 10:00 Dans Les Lanciers Tirsdag d.25. marts kl. 19:00 Søndag d. 2/ Kl. 11:00 Fastelavn Teksten er fra Lukas 18,31-43: Den blinde mand i Jeriko. Inge Lund Søndag d. 9/ Kl. 11:00 1. søndag i fasten. Teksten er fra Lukas 22,24-32: Hvem er den største? Karin Kjær Helmersen Bagefter husstands-indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Tirsdag d. 11/ Kl. 19:00 Ungdomsgudstjeneste: Konfirmander afslutter dobbeltdagene Søndag d. 16/ Kl. 11:00 2. søndag i fasten. Teksten er fra Mark. 9, Jesus helbreder en syg dreng. Ida Kongsbak Søndag d. 23/ Kl. 11:00 3. søndag i fasten ved Paul Kühle. Teksten er fra Joh. 8, Ordstrid med Farisæerne. Paul Kühle Onsdag d.26/ kl. 17:00 Gud og Lasagne Aktiviteter forår 2014 Præstegårds Matiné, Avedøregårdsvej 40 søndag d. 30. marts kl. 15:00-17:00 Venskabskredsen Onsdag den 2. april kl. 14:00 Banko Foredrag: om Brasilien - fuld af kontraster Torsdag den 3. april kl. 19:00 spisning kl Billet 50 kr Esben Eyermann - Koncert bl.a. for konfirmander Søndag den 6. april kl. 17:00 Boblerne ved Av. St.: 11:00 Dansk Designemuseet TIRSDAG den 8. april kl. 11:00 Filmaften med suppe bagefter Tirsdag d. 8. april kl. 18:30 Menighedsrådsmøde Onsdag den 9.4. kl. 19:00 Litteraturstudiekreds Torsdag den 10. april kl. 17:00 Dans Les Lanciers Torsdag den 10. april kl. 19:00 Venskabskredsen Udflugt Onsdag d. 16. april kl. 12:00 Kirkehøjskole i Strandmarkskirken Onsdag den 23. april kl. 19:00 Filmaften med suppe bagefter Torsdag d. 24. april kl. 18:30 Kirkehøjskole i Strandmarkskirken Onsdag den 30. april kl. 19:00 Gudstjenester forår 2014 Søndag d. 30/ Kl. 11:00 Inge Lund Søndag d. 6/ Kl. 11:00 Karin Kjær Helmersen Søndag d. 13/ Kl. 11:00 Inge Lund Børne- og familiegudstjeneste Skærtorsdag d. 17/ Kl. 17:00 Paul Kühle Langfredag d. 18/ kl. 11:00 Ida Kongsbak Påskesøndag d. 20/ Kl. 11:00 Inge SLund Onsdag d.23/ kl. 17:00 Gud og Lasagne 2. Påskedag Mandag d. 21/ Kl. 11:00 Karin Kjær Helmersen Søndag d. 27/ Kl. 11:00 Ida Kongsbak 10 Afskedsreception for Maria Søndag den 4. maj efter gudstjenesten Boblerne: Moderne kommunikation Mandag den 5. maj kl. 10, Kierkegaards forfatterskab Tirsdag den 6. maj kl. 19:00-21:00 Venskabskredsen Onsdag den 7. maj 2014 kl. 14:00 Banko Litteraturstudiekreds Torsdag den 8. maj kl. 17:00-19:00 Menighedsrådsmøde Onsdag den 14. maj 2014 kl. 19:00-22:00 Boblerne på tur: Skt Andreas Logen Avedøre Station kl. 10 Mandag den 19. maj kl. 10:00 Venskabskredsen Onsdag den 21. maj 2014 kl. 14:00 Underholdning, afslutning Boblerne Sommerafslutning Mandag den 2. juni 2014 kl. 10:00-12:00 Musik og Grill fredag den 20. juni kl. 17:00-20:00 Bunk Brothers fra Musikskolen Skovtur for hele menigheden Lørdag d. 21. juni kl. 10:00-18:00 Fåreskovtur efter gudstjensten en søndag i juli kl. 12:00 Høstfest på Købmandspladsen Lørdag den 30. august kl. 10:00-16:00 Søndag d. 4/ Kl. 11:00 Afskedsgudstjeneste Maria Paul Kühle Søndag d. 11/ Kl. 11:00 og 13:00 Konfirmation v. Ida Kongsbak Storbededag 16/ Kl. 11:00 og 13:00 Konfirmation Inge Lund Søndag d. 18/ Kl. 11:00 Gudstjeneste med konfirmation Paul Kühle Søndag d. 25/ Kl. 11:00. Præst ikke fastsat Onsdag d.28/ kl. 17:00 Gud og Lasagne, Salmeswing for småbørn Søndag d. 1/ Kl. 11:00 Præst ikke fastsat. kl. 14:00 Dåbsjubilæum

11 Café Hjertetræet Menu i marts 2014 Mandag 3 Kylling a la Roxana / grøntsager og nudler Tirsdag 4 Medisterpølse med kartofler og stuvet hvidkål Onsdag 5 Stegt flæsk med kartofler & persillesovs Torsdag 6 Flæskesteg/hvide og brunede kart., rødkål, sovs Fredag 7 Dejlig Brunch eller frisksmurt smørrebrød Mandag 10 Pitabrød med oksekød og masser af fyld Tirsdag 11 Kylling i karry med ris Onsdag 12 Oksekødssuppe med grøntsager, mel- / kødboller og oksekød og peberrodssovs Torsdag 13 Mørbradgryde med hjemmelavet kartoffelmos Fredag 14 Lille lun ret eller frisksmurt smørrebrød Mandag 17 Fich and chips med salat, remoulade og citron Tirsdag 18 Cafeens populære biksemad med et spejlæg på Onsdag 19 Stegt flæsk med kartofler & persillesovs Torsdag 20 Roastbeef med bagt kart., ærter, bearnaise sovs Fredag 21 Lille lun ret eller frisksmurt smørrebrød Mandag 24 Stjerneskud Tirsdag 25 Krebinetter/ kart., stuvet ærter og gulerødder Onsdag 26 Spaghetti med kødsovs, salat og brød Torsdag 27 Hakkebøffer / kalvelever med bløde løg, kartofler, sovs og agurkesalat Fredag 28 Lille lun ret eller frisksmurt smørrebrød Mandag 31 Ovnstegt Laks med pasta og appelsinsovs Caféen er lukket pga sommerferie fra 14. juli - 3. august. Billetter til basiliansk inspireret mad kl. 17:30 kan købes forinden i Café Hjertetræet. Billetter á 75/40 kr. voksen/barn købes på kirkekontor Bestilling ud af huset skal gerne ske dagen før, af hensyn til vareindkøb. Bestil hos Laila på / eller: Tænkepause kl hver tilrsdag, undtagen den gratis kaffe og friskbagte boller bagefter i Café hjertetræet Smørrebrød 12 kr. Luksus smørrebrød 25 kr. Dagens salat 30 kr. Dagens salat stor 40 kr. Dagens ret 30/40 kr. Kaffe/postevand 0 kr. Caféforeningen Hjertetræet Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19:00 Generalforsamling Der serveres 2 stk. smørrebrød og 1 øl Serveringen er gratis onsdag den 28. marts 2014 kl. 18:00 Gennem Spanien med tapas og vin Ove kommer med et oplæg om tapas fra Spanien som vi smager hertil smages vin fra samme region. Pris 60 kr. for medlemmer, 80 kr. for ikke medlemmer Fredag den 9. maj 2014 kl. 18:00 Forårsfest Med blomster og god mad musik, sang og dans Pris 110 kr. for medlemmer 140 kr. for ikke medlemmer Fredag den 29. august 2014 kl. 18:00 Grillfest Der serveres den gode grillmad med tilbehør Musik sang og dans Pris 110 kr. for medlemmer 140 kr. for ikke medlemmer. Onsdag den 17. september 2014 kl. 18:00 Klubaften En snak om løst og fast Menuen er også denne gang stegt flæsk Pris 60 kr. for medlemmer 11

12 Farvel, Maria, og tak! ved Paul Kühle Maria blev ansat som sognemedhjælper i februar Efter 16 år går hun på pension. Der holdes afskedsgudstjeneste for Maria den 4. maj. kl. 11, og derefter er menighedsrådet vært ved en reception. Når en ny begynder hos os i praktik eller arbejde, så siger vi til dem, at vi ønsker, at de sætter sig spor i vores kirke, noget, som er der, fordi de var der. Maria sætter sig mange spor. Det er nogle af dem, vi snakker om. Boblerne: - Boblerne en af vores grupper - begyndte i maj Her forholder vi os aktivt til verden og livet. Derfor tager vi ud til næsten alle de steder, hvor man kan komme en mandag formiddag. Så møder vi altid nogen, der brænder for netop det sted. Jeg husker f.eks. kirken på det nedlagte Kommunehospital, hvor en pensioneret farmaceut viste rundt kuplen, udsmykningen på væggene og i vinduerne, sikke et engagement! Det var hans hjertebarn! Lysestumper og frimærker: - Kirken samler lysestumper og frimærker ind til genbrug hos Danmission. Danmission laver dem om til nye lys, som vi også er med til at sælge. Overskuddet går til Danmissions arbejde, bl.a. kan det betale adskillige børns skolegang i et fattigt land. Ikke alene er det en win-situation for de børn, men mange mennesker er involveret i det i Avedøre. Mange kommer med deres pose med lys. Der samles frimærker ind på mange arbejdspladser, frivillige sorterer lysene efter farve, andre hjælper med at læsse lastbilen. Det er en positiv indsats, for hvem vil ikke gerne hjælpe? Især når det går til noget godt. Det skaber også mange kontakter for kirken. Folk er dog bedre til at aflevere lys end til at købe. - PR: - Jeg fik for nogle år siden også PR som opgave. Kirkeblad, plakater og foldere, avisomtaler og annoncer er blandt mine opgaver. Jeg har været meget glad for at være på kursus og lære noget nyt, fx InDesign. Det sidste nye er, at jeg arbejder med at udvikle en ny hjemmeside til kirken, hvor også kalendersystemet og det hele passer sammen og gør det nemmere for fremtidige brugere. Lokalsamfundet - Det er utrolig vigtigt, at vi tager del i livet omkring os og derfor har jeg taget fat, når der har været høstfest og fritidsmesse og samarbejde med foreninger. Foredragsrækken er et andet fællesprojekt med biblioteket og Buqetten. Sommerferie - Siden 2002 har vi haft sommerlejr for voksne på Hvidovre kommunes lejrskole i Skødshoved og 2 gange i Svejbæk. Det begyndte med en ide, vi fik i sygruppen, men har udviklet sig. Og der er altid fyldt op af gengangere og nye mellem hinanden. Vi har vores egen præst Jan Schmidt derovre, friluftsgudstjeneste og mange smukke landsbykirker i området. Jeg håber sådan, at det fortsætter, fordi det virkelig betyder meget for nogle mennesker, der ellers ikke ville komme på ferie. Konfirmanddage - Det summer i kirken af liv og engagerede unge. Jeg har til opgave at hjælpe konfirmanderne med at lave en vægavis om alt det, de oplever. Og når konfirmanderne er ude at cykle i sognet, så fortæller jeg om den barmhjertige samaritaner under broen ved volden. Jeg glæder mig hvert år til at se, hvad der nu sker, fordi jeg 12 inddrager de forbipasserende i fortællingen. For det at hjælpe et medmenneske i nød, det er noget som alle kan forholde sig til. Nye er velkomne - Når man kommer til et nyt sted, er det utrolig vigtigt, at der er nogen, der tager imod. Tænkepause om tirsdagen og kaffe bagefter er en god måde at stifte bekendtskab med vores kirke på. Livet i kirken - Vi er som en stor familie, hvor man giver sig tid til at være sammen og snakke problemer og glæder igennem. Det var sjovt i starten, at arbejde i en kirke, der er så anderledes end folkeskolen. I 24 år var jeg lærer - samtidig med at jeg havde børn så de sidste 16 har det været lidt mere voksne som mig selv. Jeg har kunnet beskæftige mig med alt det, der interesserer mig, det kulturelle, det kirkelige, kunst og musik. Tænk at kunne sidde en onsdag eftermiddag og høre børnekoret synge mens man arbejder. Det vil jeg savne! Maria, du er jo katolik? - Det har aldrig været et problem for mig, at jeg var katolik og ansat i en protestantisk kirke. Jeg er blevet døbt i en fælles døbefont i en kirke for katolikker og protestanter. Det har den været lige siden reformationen. Så for mig er der kun én kirke, én Gud. Alt andet er kultur og bedreviden. Marias Engel på hendes kontor

13 Jeg føler mig som et meget privilegeret menneske. Som barn nr. 7 ud af 8 har jeg haft en tryg og god opvækst og har lært at give plads for andre. Marias broderi - Jeg elsker mit arbejde i Avedøre Kirke, her sker så meget, der giver mening. På væggen hænger Marias broderi med alle mulige billeder og tegninger og andet, som viser vigtige sider af Marias tid Der er de gamle sognemedhjælperpraktikanter. Et par muslimske børn kommer forbi en gang imellem og tegner noget af det, de ser på væggen eller har hørt om i bibelhistorie. Der er også en engel. - Den hang over min seng, da jeg var barn. Min far havde fotograferet den i det museum, han arbejdede i og forstørret den. Den skal vise mig vej. Pensionist - Jeg spekulerer slet ikke over, hvad Præstegårdssøndag den 30. marts fra kl Præstegården på Avedøregårdsvej nr. 40 danner rammen om en dejlig eftermiddag med vores dygtige kirkesanger Hanne Liv Andersen som solist - akkompagneret af Karin Bech på Avedøre Kirkes akustiske piano. Rørende sange, reflekterende tekster og rasende flot musik - tilsat kage og kaffe. Hvad kan man ønske sig mere på denne søndag, hvor vi går over til sommertid? Til koncerten er der gratis adgang, men det koster 20 kr. for traktementet. Da der kun er plads til 30 personer vil der blive udleveret billetter på Sognemedhjælperkontoret fra den 18. marts efter først til mølle princippet. Overskuddet går til menighedsplejen ved Avedøre Kirke. Kærlig hilsen Karin Bech. Englen viser mig vej jeg skal bruge min tid til, når jeg holder op her. Der kommer overraskelser og nye opgaver hele tiden. Så beder jeg din vilje ske?, fordi jeg vil helst gøre Guds vilje. Det Sang og Musik Talheimer Altertavle fra 1520 i Württembergisches Landesmuseum Stuttgart.I 1952 lavede min far plakaten af denne engel. lykkes ikke altid, men det giver mig fred i sjælen. Maria bor på Amager, er gift med Steen, har 3 børn, 5 børnebørn og søskende og deres familier i hele verden, så der er nok at besøge eller få besøg af foruden alle de andre, hun har mødt i livet. Hvad vil du sige til menigheden? - Jeg vil sige tusind tak for 16 gode år tusind tak, fordi I kommmer og støtter op omkring Avedøre Kirke, så den er blevet den, den er. MORGENRØDEN KLARER SIG GODT. Her i foråret er Morgenrøden opsat på at klare sig uden Karin Bech, som spiller andetsteds i kirken. De har allesammen været positive omkring det og vil gerne fortsætte med at komme for at synge og hygge. Man bliver også så glad af det og rimelig intelligent, er der nogle der siger. Desuden er Fini Jaworski som jo er en dygtig rimsmed og pianist et af de faste medlemmer sammen med sin kone Runa. De er altid gode for en opera historie, da det er deres store interesse. Den første gang kom Bo Stuhr Svensson fra menighedsrådet og fortalte om Bertolt Brecht og hans sange og tekster, og Fini spillede til. Så der er vist uanede resourcer i denne sanggruppe. Næste gang er det så Paul Kühles tur til at være tovholder. Og måske vil det udvikle sig til at der foråret igennem vil være andre, der stiller sig til rådighed med en ide eller en sang til gavn og glæde for fællesskabet og sangglæden. Men til sommer kan de så vende tilbage til normale tilstande med Karin. 13

14 BØRN OG UNGE KUNSTPROJEKT med John Normand Gud og Lasagne HUSK ONSDAGE kl. 17: marts, 23. april og 28. maj Pris: 10 kr. for børn, 20 kr. for voksne, max. 50 kr. pr. familie. Der vil også være Gud og Lasagne den fjerde onsdag i måneden i foråret. Hver gang skal vi fejre gudstjeneste særligt forberedt til mindre børn og deres familie. Vi mødes kl og efter gudstjenesten spiser vi lasagne sammen. KUNSTDAG Lørdag d. 26.april kl. 14:00-18:00 Nuværende og tidligere mini-konfirmander inviteres sammen med deres forældre til en dag sammen med kunstneren John Normand. Sammen skal de lave eventyrlig kunst med inspiration fra Astrid Lindgrens dejlige bog: Ronja Røverdatter! Små og større børn rundt i Avedøre vil også lave workshops sammen med John og det bliver alt sammen udstillet på Avedøre bibliotek. Udstillingen åbnes d. 13. maj kl Disse workshops er arrangeret under Fritid for dig gennem Fritidsbutikken i Avedøre. Onsdag den 28. maj kommer Sille og Palle Vi slutter sæsonen med et brag af en gudstjeneste. Vi får besøg af Sille og Palle, som kommer og laver Salmeswing. Vi griller, og hvis vejret er godt, spiser vi i gården. Inge Lund Knuds Krumme: En repræsentant fra CocaCola kom til paven for at bede om noget: Hvis Coca Cola giver et meget stort beløb til Vatikanet, kan vi så få rettet sætningen i Fadervor Giv os vores daglige brød til Giv os i dag vores daglige Coke? Det kunne paven ikke gå med til, og selvom repræsentanten ville fordoble beløbet, sagde paven Nej! Da repræsentanten gik ud ad døren, mumlede han: Hvor meget mon bageren har givet? Under Jesus Christ står Eternally refreshing, på dansk forfriskende i al evighed 14 Minikonfirmander lærer om dåb.

15 Det sker i kirken Litteraturkreds 2014 marts - maj 13. marts: Bernhard Schlink: Højtlæseren Bogen foregår i Tyskland tilbage i 50erne. Den begynder som en smuk, enkel og lidt pikant kærlighedshistorie mellem en helt ung mand og en moden kvinde. Hun indvier ham i kærlighedslivet, og han drages forslugent af erotikken. En dag forsvinder hun sporløst. Senere mødes de igen, han som jurastuderende - hun som anklaget krigsforbryder. Hun indespærres på livstid - for hellere end at røbe sit livs skam og hemmelighed vil hun acceptere en ydre dom. 10. april: Grethelise Holm: Jesus, pengene og livet Det er en selvbiografi. Grethelise fortæller fra udkanten af Danmark og fra udkanten af samfundet - en fortælling fra skidtet, hvor børneorm myldrer, og fejlernæring og tæsk hører til dagligdagen. Det er en grum fortælling fra et Danmark, vi ikke hører meget til, og som trænger til at blive fortalt. Det er en gribende historie om at være nomadebarn i jyske landsogne. I anden halvdel fortæller hun om sit liv som journalistelev først på Berlingeren og senere på Politikken. Det er Danmarks-historie, når det er bedst med holdninger og reflesioner, skriver en anmelder! 8. maj: Bergveinn Birgisson: Svar på Helgas brev Svar på Helgas brev er fra Island. Det er en rørende, bevægende og til tider morsom beretning om den lidenskabelige kærlighed - og alle de hverken rigtige eller for erte, men altid svære valg, den kan medføre. Særligt når den ikke retter sig mod den, den burde. En fin lille stjerne af en roman, der står med fødderne solidt plantet på skuldrene af den islandske litteraturarv. Mandag d. 10. marts ved Av. Station kl. 10:00: Diakonissestiftelsen på vej mod 2020 Mandag den 24. marts kl. 10:00 i Avedøre Kirke: Sund mad og ernæring ved Maria Wichmann. Tirsdag den 8. april kl. 11 ved Avedøre Station: Dansk Designmuseum Mulighed for Tænke-pause og gratis kaffe i kirken kl Mandag den 5. maj kl. 10:00 Debat: Det moderne Liv Hvad gør de nye kommunikationsformer ved os? Oplæg ved Karen Lindbæk Mandag den 19. maj kl. 10 ved Avedøre St.: Skt. Andreas Logen Hvidovrevej Det er en dansk frimurerloge, stiftet Mandag den 2. juni kl. 10:00 i Avedøre Kirke: Sommerafslutning. Om det nye program. Tak for denne gang. Vi glæder os til at se dig igen i efter sommerferien. Musik i kirken Kirkehøjskolen i Hvidovre Tilmelding til foredragene senest 18. og 25. april i kirkens kontor. Kaj Mogensen, præst i Thy, der ville afskaffe helvede, taler om sin bog: Frelse og fortabelse 23. april kl. 19:00 i Strandmarkskirken. Sørine Gotfredsen, kendt fra TV og aviser, taler om Individ og kristendom den 30. april kl. 19:00 i Strandmarkskirken. Kierkegaards Forfatterskab 2014 i Avedøre Kirke 4. marts kl. 19:00 1 april kl. 19:00 6. maj kl. 19:00 Hør nærmere om studiekredsen hos Inge Lund Mobil: marts kl Præstegårds Matiné på Avedøregårdsvej 40 med Hanne Andersen og karin Bech. 6. april kl. 17 Esben Eyermann fra Brorsonkirken for konfirmander med Shawarma. 28. maj kl. 17 Salmeswing for småbørn i forbindelse med Gud og Lasagne. 20. juni kl Musik og Grill 2 i gården. Bunk Brothers fra Musiksskolen. 5. august Musik og Sandwich Heartcountry 14. september kl. 16 Klassisk koncert med Wents og andre. 15

16 Tirsdag den 25. marts kl. 19:00 Torsdag den 10. april kl. 19:00 En aften for danseglade i Avedøre Kirke Der kræves ingen anden forudsætning end danseglæde. Vi danser, drikker kaffe, danser og slutter af med noget koldt at drikke. Det koster 35 kr. at deltage. Fernisering: Marianne Fischer sognepræst i Opstandelses kirken i Albertslund, udstiller sine billeder i Avedøre kirke. Alle interesserede indbydes til fernisering den 2. marts kl umiddelbart efter gudstjenesten, hvor Marianne Fischer selv vil være til stede. Menighedsrådet byder på en lille forfriskning. Billedet foroven hedder Helligånd og billedet på forsiden hedder Forår. Karin Kjær Helmersen Søndag 1. juni kl. 14 Dåbs-jubilæums-gudstjeneste for alle børn døbt i Avedøre Kirke siden Alle børn får en lille gave! Påskevandring Skærtorsdag den 17. april 2014 Mail/ring/SMS til Inge Lund på eller mail: og hør nærmere senere. Store Bededagsaften torsdag den. 15.maj kl Traditionen tro mødes vi i kirkens gård til en tur i naturen. Der er korte ophold, som man kan se her på billedet. Efter gudstjenesten er der hveder i Caféen. 2. pinsedag kl. 11 ved Strandmarkskirken Friluftsgudstjeneste Filmene vises i Avedøre Kirke i menighedssalen. Vi begynder kl efter filmene serveres lidt suppe, og vi taler om filmene. Suppen koster 20 kr. Torsdag d. 20 marts: Kvartetten er en lille komedie om et hjem for pensionerede musikere! Tirsdag d. 8. april: De urørlige Om mangemillionæren og multihandicappede Philipe, der får roden Driss som hjælper! Torsdag d. 24. april: Den sidste film er en overraskelse. Der kommer opslag i Avedøre Kirke. Karin og Ida Skovtur for hele menigheden Lørdag d. 21. juni kl. 10:00-18:00

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm Marts Maj 2014 -kuller - vores egen avis Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Global mission i øjenhøjde

Global mission i øjenhøjde Global mission i øjenhøjde Foto: Martin Kristensen - børn mødes på tværs af grænser Ideerne er samlet af: Afrika-InTouch: www.afrika-intouch.dk & Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: www.soendagsskoler.dk

Læs mere