marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87"

Transkript

1 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

2 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre Tlf Fax Redaktion: Præsterne, Karin Bech, Maria-Leonore Christensen, Ansvarshavende: Paul Kühle Layout: Niels Tøstesen og Maria- Leonore Christensen Foto: Maria-Leonore Christensen Korrektur: Birgit Listov-Saabye Åbent redaktionsmøde: Torsdag den 19. aug. kl Bladet udkommer torsdag den 18. sept kl. 13 Indlæg til Kirkebladet kan lægges i kirkens postkasse mrk.»kirkebladet«eller sendes som til Bliv abonnent på Kirkebladet! Ring på tlf eller send en Abonnementet er gratis. Tryk: Avedøre kirke: Oplag: 800 På kan kirkebladet ses i pdf-format. Indhold i dette nummer: Side 2 Leder Side 3 Landsindsamlingen Side 4 Fastetid Side 5 Påske Side 6 Babyer og Lysestumper Side 7-9 Kirkens medarbejdere Side 10 Gudstjenester/arrangem. Side 11 Café Hjertetræet Side Maria, farvel Side 13 Sang og musik Side 14 Børn og unge, det sker Side 15 Det sker i kirken Side 16 Bagsiden ved Paul Kühle Dette kirkeblad er nr. 87. Det første i rækken udkom i september1996. Det var efter Aktiv-Kirke. Der havde været kirkeblade før det. I sognets begyndelse januar 1965 brugte man Glostrupbladet til at fortælle om, hvad der skete i kirken. Da vi flyttede til Hvidovre i 1974, udkom der et kirkeblad i farver, der var fælles for de 4 sogne med lokalsider for hvert sogn. Dette samarbejde sluttede i Dels var det vældig dyrt, og dels var der for lidt plads til lokalstof. Der kunne stort set kun være vejviser og gudstjeneste- og aktivitetsoversigter og så en enkelt artikel på bagsiden. Det nye kirkeblad Sådan hed det nye kirkeblad i mange år. Det kunne fyldes med billeder af dem, der arbejdede i kirken, og man kunne læse, hvad de mente, og der kunne stå en masse om de enkelte aktiviteter både før det skete og bagefter. Der var simpelthen kommet mange nye i kirken, som havde stor lyst til at sætte præg på tingene og fut i fejemøjet. 2 Det nye kirkeblad blev omdelt af frivillige, ikke til hele sognet, men kun til dem, der ville abonnere på det. Det var og er gratis. I begyndelsen var oplaget 350 og det er siden vokset til mere end det dobbelte. Princippet var, at kirkebladet ikke skulle leveres til andre end dem, der ville læse det med interesse. Vi har altid lavet bladet selv i kirken og det var netop muligt, fordi oplaget ikke var så stort. I mange år var det sort/hvidt og i Word, men teknologien har udviklet sig til en farvekopimaskine og et egentligt redigeringsprogram Indesign. I mange år var det mig, der satte bladet sammen, men det har de sidste 7 år været Maria, der stod for layout, mens jeg har været ansvarshavende redaktør. Hvorfor nu dette historiske tilbageblik? Fordi det måske snart er tid til at begynde forfra. Maria, som har redigeret kirkebladet, går på pension til maj (Se side 12). Redaktionen har besluttet, at der derfor ikke udkommer kirkeblad i maj, men først til september, og dette blad dækker derfor også sommerens aktiviteter, for så vidt de er planlagte. Den ansvarshavende redaktør tillader sig at gå på pension med udgangen af september, så lige nu er det spændende, hvordan fremtidens kirkeblad skal udformes. Når der kommer nye til, åbner der sig nye mulighed og indfaldsvinkler. Måske sidder der én og anden blandt læserne, som tænker: Det kunne jeg tænke mig at være med til! Der er simpelthen plads nu i redaktions- og layoutgruppen. Men måske er tiden ved at løbe fra et trykt kirkeblad. Og der arbejdes på mange nye muligheder. Allerede nu kan kirkebladet læses på hjemmesiden, og når noget skal kommunikeres ud, så er facebook og internettet stadig i udvikling. Mon dog ikke, at vi stadig gerne vil have et kirkeblad, der er trykt på papir?

3 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Husstandsindsamling ved Ida Kongsbak Det er 16. gang Folkekirkens Nødhjælp afholder den årlige landsindsamling, som bliver organiseret i et stærkt samarbejde med lokale sogne over hele landet. Vi er også med i Avedøre Kirke og har været med alle årene. Sult Mad er en menneskeret. Og i år 2000 lovede verdens ledere hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden I dag lever 842 mio. mennesker med sult, og med en fælles indsats er det faktisk muligt at nå målet. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlig dyrkning af jorden, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser, osv. Dertil kommer, at man netop i disse lande ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. I år sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på Etiopien. I Etiopien slog hungersnød 1 mio. mennesker ihjel for 30 år siden. I århundreder har etiopierne levet af høsten fra år til år og dermed gjort deres indtægter og maddepoter særlig sårbare over for naturkatastrofer. De sidste ti år har investeringer i nye dyrkningsmetoder, bedre gødning og retten til jordbesiddelse sikret, at bønderne bedre kan regne med årets afgrøder. Fremskridt i landbruget er den største del af grunden til, at Etiopien hidtil har haft en vækst på ca. 11% om året. Andelen af ekstremt fattige er fra 1995 til 2010 faldet fra 49,5% til knap 30%, og andelen af mennesker, der Kvinden her er én af dem som vil få hjælp gennem årets indsamling. sulter, er faldet fra 28% til 21%. Den gode udvikling skal op i fart. Derfor sætter Sogneindsamlingen i 2014 fokus på sult i Etiopien. I Etiopien arbejder Folkekirkens Nødhjælp og lokale partnere på at ruste befolkningen på landet til at kunne producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier og tackle klimaforandringerne. Fokus på det nordlige Etiopien I sommeren 2013 startede Folkekirkens Nødhjælp og den lokale samarbejdspartner, Mekane Yesuskirken, et udviklingsprojekt i bjerglandsbyen Tedesh. Formålet er at forbedre indbyggernes levevilkår med hovedvægt på at sikre dem tilstrækkelig mad og vand. De næste to år følger Folkekirkens Nødhjælp udviklingsarbejdet i Tedesh for at dokumentere og beskrive forandringerne i indbyggernes levevilkår. Sogneindsamling 2014 sætter fokus på nogle af de mennesker, der bor i Tedesh. 3 Søndag den 9. marts Vi har brug for indsamlere Søndag d. 9. marts fra kl. 12 og brug for, at rigtig mange tager godt imod indsamlerne, når de ringer på døren søndag mellem kl og 15.00! MELD DIG SOM INDSAMLER på mail eller på tlf

4 F A S T E T I D I Å R af sognepræst Karin Kjær Helmersen Vi er nok mange der for ikke så lang tid siden sang den populære julemelodi : Nu det jul igen og julen varer lige til påske nej det er ikke sandt.. for der imellem kommer fasten. Og det er lige netop fastetiden, vi skal til at tage hul på i kirkeåret, og vi begynder med den nok mest kendte og elskede, nemlig fastelavns søndag. Måske skal nogle af os atter iføres masker og udklædning og ud at slå katten af tønden? Måske lader vi børn og børnebørn, måske oldebørn om den slags, men sjovt er det at lege med sin persona, som på græsk netop betyder maske. Det er fra det antikke, græske teater, hvor skuespillerne blev iført forskellige masker, forskellige personaer, når de spillede deres dramatiske tragedier. Folkekirkens fastetid Folkekirkens fastetid frem mod påske er oprindeligt tiden fra askeonsdag til påske, hvor der holdes faste i den katolske kirke. At fasten skulle vare i 40 dage blev besluttet på det første retslige kirkemøde for hele kirken i Nikæa i år 325. Der var tale om en symbolsk efterlignelseshandling, der skulle svare til Jesu 40 dages faste og forberedelsestid i ørkenen inden korsfæstelsen. Fastetiden er forberedelse til påskemorgens højdepunkt: Jesu opstandelse fra de døde. Kristne verden over faster i perioder for at fokusere på bøn og bibellæsning. Faste og påsketid er den kristne arketype til livsfornyelse, hvor man søger opstandelseskraftens hjælp til at tage afsked med gammelt, slidt liv og iføre sig en ny klædning. af Karin Helmersen Asketisk praksis. Fastetiden er, kristent forstået, at gå igennem en periode med en asketisk praksis. Man må satse sig selv og noget af sit slidte, gamle liv og bede om nyt liv. Gammelt liv er det, som man er træt af. Det, som er for meget. Gammelt liv er det, som sover i os. Livsglæden, som ikke får lov at folde sig ud. Livsgnister, vi har opgivet at lade tænde. Men en asketisk praksis er også at reducere mængden af fødevarer, afkald på mængden af kaffe, kager, slik eller alkohol, smartphones og internet. Men det kunne også være at give afkald på bestemte adfærdsformer: en tilbøjelighed til at sladre, til at pynte på virkeligheden eller en tilbøjelighed til at være urimelig sur og brokke sig ustandseligt til børn og ægtefælle. At lære at sige ja, når man mener ja og nej, når man mener nej. Fastens gudstjenester og tænkepauser kunne altså bruges som det hellige rum, som i sig bærer livsfornyelsens kraft. For nyt liv kan tage form i en alliance med det hellige. Guds nærvær, som bor i os alle. Konfirmander sover i kirken ved Inge Lund I januar havde vi traditionen tro ca. 50 overnattende konfirmander i kirken fordelt på to fredage. En herlig aften og nat, hvor vi besøgte natkirken i København og hvor vores eget kirkerum ikke helt lignede sig selv! Konfirmanderne er nu klar til den sidste forberedelse inden konfirmationerne i maj. Vi mødes mandag og torsdag eftermiddage. 4

5 Påske-shopping ved Inge Lund Påsken er som en gyser Det er underligt at påsken kun tager lidt mere end en uge! Der er så mange ingredienser i påsken. Jubel, fællesspisning, spænding og frygt i en park, tortur, hån og død efterfulgt af opstandelse, forundring og tvivl. Det er lidt som en gyser. Vi starter i fryd og gammen, glider ind i rædsel, lukkede øjne og biden i puder for til sidst at få det overstået med snerten af tvivl, om det nu er overstået og spørgsmålet, om det egentlig er endt godt. De, der var der, må have været fortumlede Det er svært, nærmest umuligt, at sætte sig ind i hvordan det må have været at være i Jerusalem den uge, hvor Jesus red ind i Jerusalem, spiste med sine disciple, blev forrådt af Judas og taget til fange, blev ført fra Herodes til Pilatus for at blive dømt for gudsbespottelse, blev fornægtet af sin gode ven Peter, blev korsfæstet sammen med to røvere, døde, blev begravet, opstod fra de døde og mødtes med sine disciple igen, hvor de havde svært ved at kende ham og tro på, at det virkelig var ham. Hele forløbet er svært at rumme i én sætning, og så meget sværere må det have været at være nogle af Jesus venner og disciple. På én uge at skulle rumme alle de forskellige følelser. Ikke underligt, at nogen af dem reagerede fejt eller udueligt. Forår, ferie - påske For os, som ikke lige var der, er det nok noget anderledes. Selv om man skulle finde på at gå i kirke hver dag i påskeugen og dermed få hele forløbet foldet ud over nogenlunde samme tidsspand, så bliver det nok ikke så intenst, som det må have været for disciplene. Bare det at vi kender slutningen en gyserfilm er heller ikke så uhyggelig, når man ser den for tredje eller tiende gang. Hvis påsken var en gyser for disciplene, hvad er den så for os efterpåskekristne? - en kærkommen ferietid i foråret! - lejlighed til at spise og give påskeæg! - mulighed for at sende gækkebreve! - tid til at se venner og familie! og så den teologiske: - nøglen til at forstå kristendommen! Simon Aaen: Fred være med jer Nøgle til kristendommen Selve tidspunktet og alle fridagene opmuntrer jo til at nyde foråret og vedligeholde nogle gode traditioner. Indimellem vælger nogle at gennemleve påsketiden med meditationer, gudstjenester, sang og bøn. Det er en god måde at komme ind i dramaet eller gyseren, og på den måde opleve påsken. Påsken kan også angribes på en anden måde, nemlig som nøgle til kristendommen. Hvorfor døde Kristus egentlig på korset? De havde jo ret, de der sagde, at han bare kunne redde sig selv. Men Jesus ville vise, at Guds kærlighed er større, end vi kan forstå, at det er værd at dø for, at loven er til for menneskers skyld og ikke omvendt, at det er værd at dø for at spise sammen med en, der er udstødt, at der hos Gud er plads til syndere og snydere sammen med retfærdige og fromme. Kærlighed er smukt, men aldrig bare nemt Jesus døde for at vise os Guds kærlighed 5 og Guds magt over døden. Det er jo fantastisk at kende slutningen (opstandelsen og Jesus ord Fred være med jer! ) inden man kaster sig over begyndelsen (indtoget i Jerusalem) og ikke mindst midterstykket (dom og korsfæstelse). Vi ved, det ender godt! Kærlighed er smukt. Men vi ved også, at kærlighed ikke altid er nemt. Derfor kan det være en trøst at påskeshoppe i påskefortællingen. Når vi indlader os på den kærlighed, der for eksempel er i venskaber, fællesskaber, parforhold og familieforhold, vil vi møde alle ingredienserne fra påskefortællingen: jubel, forræderi, fejhed og fornægtelse, smerte, sorg og fred. Det kommer ikke på én gang og som regel heller ikke i løbet af én uge, men hen ad vejen møder vi det i forskellige former hos os selv eller hos hinanden. Og så er det, vi må påskeshoppe, altså dykke ned i påskefortællingen og finde de afsnit, der passer til netop den situation vi står i. Dér er det godt at kende slutningen Fred være med jer! Judas kunne ikke leve med at have forrådt Jesus. Han kendte ikke slutningen og kunne ikke påskeshoppe. Vi kender slutningen. Vi hører den hver søndag efter nadveren: Fred være med jer!. Lad også dette være nøglen til vores liv! Glædelig påske! Man kan læse om påsken i Det Nye Testamente i evangeliernes sidste kapitler. Påskens forløb: Palmesøndag: Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel. Skærtorsdag: Jesus spiser det sidste måltid med sine disciple, senere bliver han forrådt af Judas og taget til fange i Getsemenehave. Langfredag: Jesus tortureres og hånes og bliver til sidst dømt til døden og korsfæstet på Golgata Påskelørdag: Jesus er i dødsriget og befrier de tilfangetagne (iflg. traditionen) Påskesøndag: Jesus opstår fra de døde og møder nogle af sine disciple 2. påskedag og de følgende dage: Jesus kommer til sine disciple og siger: Fred være med jer

6 Kom og del dit barns glæde ved musik. Babysalmesang i Avedøre Kirke er kommet rigtig godt i gang, og vi har det så sjovt sammen! Så kom og vær med til at synge og lege med dit barn i nogle inspirerende og hyggelige omgivelser. Til babysalmesang stimuleres sansemotorikken samtidig med at følelsesmæssige, sociale og sproglige færdigheder udvikles. Vi synger salmer og fagtesange, danser, laver rim og remser, ride-ranke-lege, undersøger små instrumenter og kigger på sæbebobler, mens vi lytter til roligt musik. Genved Christina Bovin kendelighed og forventning er en stor glæde for de små, så vi synger de samme sange mange gange. På den måde kan du som forælder få inspiration til et repertoire, som også kan bruges derhjemme i alle mulige lege- og hyggestunder. Nyt hold torsdage kl. 10:00-10:45 fra 24. april juni. Tilmelding med barnets navn, fødselsdato samt jeres mobil og mail til Karin Kjær Helmersen på mobil: eller mail: Prisen er kun 150 kr., så skynd dig at tilmelde jer til næste sæson Lysestumper og frimærker I sommerferien på Skødshoved besøgte vi Danmissions lysstøberi i Ring (billedet tv.). Vi så, hvor meget arbejde det er, at sortere lysestumper efter farve, smelte dem om og støbe nye lys. Nu er der frivillige fra Autismecentret, som hjælper os med at sortere lys efter farve. På billedet th. er det Patrick, der henter en ny sæk til sortering. I baggrunden Jonas. Mange TAK til Daniel, Patrick, og Tim for deres store, frivillige arbejde og til Jonas og Sameer, som kører og sørger for transporten. Vi har jo masser af lysestumper, som nu bliver sorteret og bliver hentet i en stor lastbil. Det er et rigtig godt projekt! I det sidste år har vi i Avedøre Kirke samlet 438 kg lysestumper (ny rekord!) og 10,5 kg frimærker ind. Det giver rigtig mange penge, så fattige børn kan komme i skole. Det er jo fantastisk, at vi kan opnå det ved hjælp af noget, vi normalt smider ud. Vi kan kun opfordre alle til at aflevere lysestumper og frimærker i kirken. Pengene kommer ind ved, at vi køber genbrugslys. Køber du eksempelvis en pakke lys til 30 kr., kan et barn på kostskole i Sydindien spise sig mæt i 14 dage. Så kik forbi Avedøre Kirke, hvor vi også har nye lys i påskens farver til salg. 6

7 Kontakt personale i kirken PRÆSTER Paul Kühle, daglig leder og kirkebogsfører, Kærgårdsvej 25, Træffes i kirken mandag til torsdag kl helst efter aftale. Fridag fredag. Mobil: Ida Kongsbak, Ørumvej 23, Træffes ons. og fre. kl. 9,30-10,30 i kirken på bopælen samt efter aftale. Fridag mandag. Mobil: Fra 1.6. daglig leder Inge Lund Avedøregårdsvej 40, Træffes tirs., ons og fre i kirken samt efter aftale. Fridag mandag. Mobil: Karin Kjær Helmersen, Vestre Kvartergade 2, st. tv, træffes i kirken tirsdag og torsdag samt efter aftale Mobil: SOGNEMEDHJÆLPER KIRKETJENERE Maria-Leonore Christensen Træffes normalt ma. - tor indtil 1. maj og gerne efter aftale, Mobil: Rikke Strandgaard Minikonfirmandlærer mail: mobil: Jette Morgenstjerne Kirkemedarbejder Træffes tirsdag og onsdag 9-13 mobil: Hans Ingemann Olsen Kirketjener træffes normalt i kirken Mobil: CAFÉ HJERTETRÆET Laila Ullmann, Caféleder: Træffes normalt i cafeen, Mobil: Caféen: Michael Munch, Kirketjenerafløser Træffes, når han afløser Hans på Mobil: KIRKENS KONTOR ORGANISTER Birgit Jørgensen, Kordegn Kordegnekontor åbent tirsdag og onsdag kl , torsdag kl og fredag kl , mandag lukket. Mobil: Wents Reinbergs, sygemeldt foråret ud. Norgesvej 60, 4700 Næstved, Mobil: Karin Bech Bygaden 71, 2605 Brøndby, tlf MENIGHEDSRÅDET Formand: Anne-Birgitte Zoëga Mobil: NÆSTE MØDER I MENIGHEDSRÅDET Normalt den 2. onsdag i måneden kl Møderne er åbne, og der er spørgetid det første kvarter af mødet, hvor formanden besvarer spørgsmål. Sager til behandling skal afleveres til formanden senest onsdag i ugen inden mødet. Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden. Bilag kan ses på kirkekontoret. Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19:00 Onsdag den 9. april 2014 kl. 19:00 Onsdag den 14. maj 2014 kl. 19:00 Onsdag den 11. juni 2014 kl. 19:00 Onsdag den 13. aug kl. 19:00 Onsdag den 10. sept kl. 19:00 7

8 MENIGHEDSPLEJEN Kirkens arbejde med diakonale opgaver. Menighedsplejen modtager gerne gaver Konto hos Nordea: 0169 kt Indsamlingsbøsse i våbenhuset. Daglig henvendelse til præsterne. Formand: Birthe Scheil: tlf SORGGRUPPEN mødes onsdag kl i ulige uger i kirken. Kontakt forinden Ida Kongsbak, tlf Lis Corneliusen, psykoterapeut Mobil: Kirkens aktiviteter SANG OG MUSIK Babysalmesang Musikpædagog:Christina Bovin NYT hold starter Torsdage 24. april juni. kl Tilmelding til Karin Helmersen på Mobil: BØRNEKORET ved Gud&Lasagne-gudstjenester/koncerter. Lille løn gives. ons. kl. 15:30-17:00, år Korleder: Karin Bech mobil: CAFÉ HJERTETRÆET KIMELAUGET Daglig leder: Laila Ullmann, Mobil: / Åbningstider i caféen: mandag - fredag kl , Tilbyder servering efter bisættelser, m.m Souschef Roxana Chelu Mobil: Brug for frivillige medhjælpere. CAFÉFORENINGEN - HJERTETRÆET Støtter cafédriften og er for alle, der vil være med til at gøre Hjertetræet så god som muligt. Medlemskab: 120 kr. om året. Formand: Henning Johansen: CAFÉSTYRELSEN Helen Zenth (formand), Bo Stuhr Svensson. Bente Fussing, Kirsten Wichmann, Paul Kühle, Laila Ullmann Kimer manuelt ved højtiderne. Kontakt: Karin Andersen tlf Nye svende er velkomne. FRITIDSBUTIKKEN I AVEDØRE Leder: Niels Pedersen Åben man , ons ,30, tors og fredag tlf Hjemmeside: LIV OG VÆKST PIGEKORET Dette kor, 16 piger, medvirker ved alle højmesser, dåbsgudstjenester og koncerter i kirken. Beskeden løn. Optagelsesprøve. Korleder Wents Reinbergs. (syg) Vikar: Karin Bech AVEDØREKORET Vi er 20 mænd og kvinder. Onsdage kl Lige nu pause pga. Wents sygemelding. Starter igen i august 2014 Korleder Wents Reinbergs. MORGENRØDEN mødes mandage i lige uger kl Korleder: Karin Bech Kaffeleder: Rita Jensen L&V-udvalget Udvalget har budgetansvar for kirkens aktiviteter Formand: Jette Morgenstjerne Daglig kontakt: Daglig leder Paul Kühle Fælles morgenkaffe hver tirsdag kl GRUPPEKONTAKT Alle er velkomne. Her kan du være med til at forme kirkens liv og vækst. Du kan høre om, hvad der foregår og komme med nye idéer. Næste møde: tirsdag den 27. maj kl. 17:00 Kontakt: Maria-Leonore Christensen og Jette Morgenstjerne LOK Læse - Op-Kreds Hver søndag læses nogle af gudstjenestens tekster af lægfolk. Kontakt Preben Zenth tlf : eller Helen Zenth tlf :

9 Børn og Voksne FOR BØRN OG UNGE KONFIRMANDERNE Daglig henvendelse til præsterne. Inge Lund: Mail: Ida Kongsbak: Mail: MINIKONFIRMANDERNE Rikke Strandgaard For elever, der går i 3. klasse. Mail: KFUM-spejderne Avedøregruppe Gruppeleder: Bo Løvgren Larsen, Sandvejen 28, 2665 Vallensbæk Strand Ulvene 7-12 år Mobil: Mail: Viktor Pedersen, Ulveleder torsdag 19-21, i Bymuren 125, Mobil: Mail: Distriktsleder: Heidi Lydeking Larsen Mobil: Mail: FOR VOKSNE KONVERSATION PÅ ENGELSK Hver 3. torsdag i måneden kl NY: Michael Marvell, tel BOBLERNE Vi mødes mandag i ulige uger i kirken kl eller ved stationen. Skiftevis debat og udflugter med kulturelt indhold. Program på side 15. Formand Kirsten Wichmann Tlf: , VENSKABSKREDSEN Mødes den 1.og 3. onsdag i menighedssalen kl. 14:00-16:30 Nye er altid velkomne. Formand: Erwin Varling, Landskrona, mobil: Næstformand: Birthe Scheil. Kasserer: Kirsten Wichmann Tlf SYGRUPPEN FRA HELE VERDEN Mødes næsten hver onsdag kl Kontakt: Karin Bech, mobil: KIRKENS BRIDGEGRUPPE spiller hver anden onsdag kl. 17:00 Kontaktperson: Annette Kühle Tlf FOR VOKSNE Bæverledere: Morten Madsen Mail: Celina Kramer Mail: LITTERATUR - STUDIEKREDS mødes normalt 2. torsdag i måneden Se program på side 15 kl. 17: Ida Kongsbak, Mobil: Husker du? - Fortællerværksted 1. og 3. torsdag i mdn. kl Vi genopliver gamle dage ved bl.a. at rode i vores egne fotografier og finder frem til mærkelige historier. Kontakt: Lis Gunnlaugsson Tlf WII - GRUPPEN øver hver onsdag kl. 12:00 til 14:00 Kontakt: Jette Jensen Mobil: MAYAJA - udviklingsprojekt i Tanzania - det går vores indsamlinger til i samarbejde med Danmission. HUSK også at aflevere LYSESTUMPER og FRIMÆRKER! Nye omsmeltede lys sælges Kontakt: Rita Haugaard Mobil: Lægeurtelauget mødes lejlighedsvis Kontakt: Karin Kjær Hermersen Mobil:

10 Kirkens kalender Fernisering af Mariannes Fischers malerier efter Gudstjenesten. Søndag den 2. marts kl. 12 Kierkegaards forfatterskab Tirsdag den 4. marts kl. 19:00 til kl. 21:00 Venskabskredsen Onsdag den 5. marts kl. 14:00 Banko Landsindsamling Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 9. marts kl. 12:00 Boblerne ved Av. St.: kl. 10 Det Danske Diakonissestiftelse Mandag den 10. marts I dag ingen Tænkepause Tirsdag den 11. marts kl. 09:15 Menighedsrådsmøde Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19:00 Litteraturstudiekreds Torsdag den 13. marts kl. 17:00 Venskabskredsen Onsdag den 19. marts kl. 14:00 Generalforsamling Caféforeningen: Generalforsamling Onsdag den 19. marts kl. 19:00 Filmaften med suppe bagefter Torsdag den 20 marts kl. 18:30 Boblerne om Sund mad Mandag den 24. marts kl. 10:00 Dans Les Lanciers Tirsdag d.25. marts kl. 19:00 Søndag d. 2/ Kl. 11:00 Fastelavn Teksten er fra Lukas 18,31-43: Den blinde mand i Jeriko. Inge Lund Søndag d. 9/ Kl. 11:00 1. søndag i fasten. Teksten er fra Lukas 22,24-32: Hvem er den største? Karin Kjær Helmersen Bagefter husstands-indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Tirsdag d. 11/ Kl. 19:00 Ungdomsgudstjeneste: Konfirmander afslutter dobbeltdagene Søndag d. 16/ Kl. 11:00 2. søndag i fasten. Teksten er fra Mark. 9, Jesus helbreder en syg dreng. Ida Kongsbak Søndag d. 23/ Kl. 11:00 3. søndag i fasten ved Paul Kühle. Teksten er fra Joh. 8, Ordstrid med Farisæerne. Paul Kühle Onsdag d.26/ kl. 17:00 Gud og Lasagne Aktiviteter forår 2014 Præstegårds Matiné, Avedøregårdsvej 40 søndag d. 30. marts kl. 15:00-17:00 Venskabskredsen Onsdag den 2. april kl. 14:00 Banko Foredrag: om Brasilien - fuld af kontraster Torsdag den 3. april kl. 19:00 spisning kl Billet 50 kr Esben Eyermann - Koncert bl.a. for konfirmander Søndag den 6. april kl. 17:00 Boblerne ved Av. St.: 11:00 Dansk Designemuseet TIRSDAG den 8. april kl. 11:00 Filmaften med suppe bagefter Tirsdag d. 8. april kl. 18:30 Menighedsrådsmøde Onsdag den 9.4. kl. 19:00 Litteraturstudiekreds Torsdag den 10. april kl. 17:00 Dans Les Lanciers Torsdag den 10. april kl. 19:00 Venskabskredsen Udflugt Onsdag d. 16. april kl. 12:00 Kirkehøjskole i Strandmarkskirken Onsdag den 23. april kl. 19:00 Filmaften med suppe bagefter Torsdag d. 24. april kl. 18:30 Kirkehøjskole i Strandmarkskirken Onsdag den 30. april kl. 19:00 Gudstjenester forår 2014 Søndag d. 30/ Kl. 11:00 Inge Lund Søndag d. 6/ Kl. 11:00 Karin Kjær Helmersen Søndag d. 13/ Kl. 11:00 Inge Lund Børne- og familiegudstjeneste Skærtorsdag d. 17/ Kl. 17:00 Paul Kühle Langfredag d. 18/ kl. 11:00 Ida Kongsbak Påskesøndag d. 20/ Kl. 11:00 Inge SLund Onsdag d.23/ kl. 17:00 Gud og Lasagne 2. Påskedag Mandag d. 21/ Kl. 11:00 Karin Kjær Helmersen Søndag d. 27/ Kl. 11:00 Ida Kongsbak 10 Afskedsreception for Maria Søndag den 4. maj efter gudstjenesten Boblerne: Moderne kommunikation Mandag den 5. maj kl. 10, Kierkegaards forfatterskab Tirsdag den 6. maj kl. 19:00-21:00 Venskabskredsen Onsdag den 7. maj 2014 kl. 14:00 Banko Litteraturstudiekreds Torsdag den 8. maj kl. 17:00-19:00 Menighedsrådsmøde Onsdag den 14. maj 2014 kl. 19:00-22:00 Boblerne på tur: Skt Andreas Logen Avedøre Station kl. 10 Mandag den 19. maj kl. 10:00 Venskabskredsen Onsdag den 21. maj 2014 kl. 14:00 Underholdning, afslutning Boblerne Sommerafslutning Mandag den 2. juni 2014 kl. 10:00-12:00 Musik og Grill fredag den 20. juni kl. 17:00-20:00 Bunk Brothers fra Musikskolen Skovtur for hele menigheden Lørdag d. 21. juni kl. 10:00-18:00 Fåreskovtur efter gudstjensten en søndag i juli kl. 12:00 Høstfest på Købmandspladsen Lørdag den 30. august kl. 10:00-16:00 Søndag d. 4/ Kl. 11:00 Afskedsgudstjeneste Maria Paul Kühle Søndag d. 11/ Kl. 11:00 og 13:00 Konfirmation v. Ida Kongsbak Storbededag 16/ Kl. 11:00 og 13:00 Konfirmation Inge Lund Søndag d. 18/ Kl. 11:00 Gudstjeneste med konfirmation Paul Kühle Søndag d. 25/ Kl. 11:00. Præst ikke fastsat Onsdag d.28/ kl. 17:00 Gud og Lasagne, Salmeswing for småbørn Søndag d. 1/ Kl. 11:00 Præst ikke fastsat. kl. 14:00 Dåbsjubilæum

11 Café Hjertetræet Menu i marts 2014 Mandag 3 Kylling a la Roxana / grøntsager og nudler Tirsdag 4 Medisterpølse med kartofler og stuvet hvidkål Onsdag 5 Stegt flæsk med kartofler & persillesovs Torsdag 6 Flæskesteg/hvide og brunede kart., rødkål, sovs Fredag 7 Dejlig Brunch eller frisksmurt smørrebrød Mandag 10 Pitabrød med oksekød og masser af fyld Tirsdag 11 Kylling i karry med ris Onsdag 12 Oksekødssuppe med grøntsager, mel- / kødboller og oksekød og peberrodssovs Torsdag 13 Mørbradgryde med hjemmelavet kartoffelmos Fredag 14 Lille lun ret eller frisksmurt smørrebrød Mandag 17 Fich and chips med salat, remoulade og citron Tirsdag 18 Cafeens populære biksemad med et spejlæg på Onsdag 19 Stegt flæsk med kartofler & persillesovs Torsdag 20 Roastbeef med bagt kart., ærter, bearnaise sovs Fredag 21 Lille lun ret eller frisksmurt smørrebrød Mandag 24 Stjerneskud Tirsdag 25 Krebinetter/ kart., stuvet ærter og gulerødder Onsdag 26 Spaghetti med kødsovs, salat og brød Torsdag 27 Hakkebøffer / kalvelever med bløde løg, kartofler, sovs og agurkesalat Fredag 28 Lille lun ret eller frisksmurt smørrebrød Mandag 31 Ovnstegt Laks med pasta og appelsinsovs Caféen er lukket pga sommerferie fra 14. juli - 3. august. Billetter til basiliansk inspireret mad kl. 17:30 kan købes forinden i Café Hjertetræet. Billetter á 75/40 kr. voksen/barn købes på kirkekontor Bestilling ud af huset skal gerne ske dagen før, af hensyn til vareindkøb. Bestil hos Laila på / eller: Tænkepause kl hver tilrsdag, undtagen den gratis kaffe og friskbagte boller bagefter i Café hjertetræet Smørrebrød 12 kr. Luksus smørrebrød 25 kr. Dagens salat 30 kr. Dagens salat stor 40 kr. Dagens ret 30/40 kr. Kaffe/postevand 0 kr. Caféforeningen Hjertetræet Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19:00 Generalforsamling Der serveres 2 stk. smørrebrød og 1 øl Serveringen er gratis onsdag den 28. marts 2014 kl. 18:00 Gennem Spanien med tapas og vin Ove kommer med et oplæg om tapas fra Spanien som vi smager hertil smages vin fra samme region. Pris 60 kr. for medlemmer, 80 kr. for ikke medlemmer Fredag den 9. maj 2014 kl. 18:00 Forårsfest Med blomster og god mad musik, sang og dans Pris 110 kr. for medlemmer 140 kr. for ikke medlemmer Fredag den 29. august 2014 kl. 18:00 Grillfest Der serveres den gode grillmad med tilbehør Musik sang og dans Pris 110 kr. for medlemmer 140 kr. for ikke medlemmer. Onsdag den 17. september 2014 kl. 18:00 Klubaften En snak om løst og fast Menuen er også denne gang stegt flæsk Pris 60 kr. for medlemmer 11

12 Farvel, Maria, og tak! ved Paul Kühle Maria blev ansat som sognemedhjælper i februar Efter 16 år går hun på pension. Der holdes afskedsgudstjeneste for Maria den 4. maj. kl. 11, og derefter er menighedsrådet vært ved en reception. Når en ny begynder hos os i praktik eller arbejde, så siger vi til dem, at vi ønsker, at de sætter sig spor i vores kirke, noget, som er der, fordi de var der. Maria sætter sig mange spor. Det er nogle af dem, vi snakker om. Boblerne: - Boblerne en af vores grupper - begyndte i maj Her forholder vi os aktivt til verden og livet. Derfor tager vi ud til næsten alle de steder, hvor man kan komme en mandag formiddag. Så møder vi altid nogen, der brænder for netop det sted. Jeg husker f.eks. kirken på det nedlagte Kommunehospital, hvor en pensioneret farmaceut viste rundt kuplen, udsmykningen på væggene og i vinduerne, sikke et engagement! Det var hans hjertebarn! Lysestumper og frimærker: - Kirken samler lysestumper og frimærker ind til genbrug hos Danmission. Danmission laver dem om til nye lys, som vi også er med til at sælge. Overskuddet går til Danmissions arbejde, bl.a. kan det betale adskillige børns skolegang i et fattigt land. Ikke alene er det en win-situation for de børn, men mange mennesker er involveret i det i Avedøre. Mange kommer med deres pose med lys. Der samles frimærker ind på mange arbejdspladser, frivillige sorterer lysene efter farve, andre hjælper med at læsse lastbilen. Det er en positiv indsats, for hvem vil ikke gerne hjælpe? Især når det går til noget godt. Det skaber også mange kontakter for kirken. Folk er dog bedre til at aflevere lys end til at købe. - PR: - Jeg fik for nogle år siden også PR som opgave. Kirkeblad, plakater og foldere, avisomtaler og annoncer er blandt mine opgaver. Jeg har været meget glad for at være på kursus og lære noget nyt, fx InDesign. Det sidste nye er, at jeg arbejder med at udvikle en ny hjemmeside til kirken, hvor også kalendersystemet og det hele passer sammen og gør det nemmere for fremtidige brugere. Lokalsamfundet - Det er utrolig vigtigt, at vi tager del i livet omkring os og derfor har jeg taget fat, når der har været høstfest og fritidsmesse og samarbejde med foreninger. Foredragsrækken er et andet fællesprojekt med biblioteket og Buqetten. Sommerferie - Siden 2002 har vi haft sommerlejr for voksne på Hvidovre kommunes lejrskole i Skødshoved og 2 gange i Svejbæk. Det begyndte med en ide, vi fik i sygruppen, men har udviklet sig. Og der er altid fyldt op af gengangere og nye mellem hinanden. Vi har vores egen præst Jan Schmidt derovre, friluftsgudstjeneste og mange smukke landsbykirker i området. Jeg håber sådan, at det fortsætter, fordi det virkelig betyder meget for nogle mennesker, der ellers ikke ville komme på ferie. Konfirmanddage - Det summer i kirken af liv og engagerede unge. Jeg har til opgave at hjælpe konfirmanderne med at lave en vægavis om alt det, de oplever. Og når konfirmanderne er ude at cykle i sognet, så fortæller jeg om den barmhjertige samaritaner under broen ved volden. Jeg glæder mig hvert år til at se, hvad der nu sker, fordi jeg 12 inddrager de forbipasserende i fortællingen. For det at hjælpe et medmenneske i nød, det er noget som alle kan forholde sig til. Nye er velkomne - Når man kommer til et nyt sted, er det utrolig vigtigt, at der er nogen, der tager imod. Tænkepause om tirsdagen og kaffe bagefter er en god måde at stifte bekendtskab med vores kirke på. Livet i kirken - Vi er som en stor familie, hvor man giver sig tid til at være sammen og snakke problemer og glæder igennem. Det var sjovt i starten, at arbejde i en kirke, der er så anderledes end folkeskolen. I 24 år var jeg lærer - samtidig med at jeg havde børn så de sidste 16 har det været lidt mere voksne som mig selv. Jeg har kunnet beskæftige mig med alt det, der interesserer mig, det kulturelle, det kirkelige, kunst og musik. Tænk at kunne sidde en onsdag eftermiddag og høre børnekoret synge mens man arbejder. Det vil jeg savne! Maria, du er jo katolik? - Det har aldrig været et problem for mig, at jeg var katolik og ansat i en protestantisk kirke. Jeg er blevet døbt i en fælles døbefont i en kirke for katolikker og protestanter. Det har den været lige siden reformationen. Så for mig er der kun én kirke, én Gud. Alt andet er kultur og bedreviden. Marias Engel på hendes kontor

13 Jeg føler mig som et meget privilegeret menneske. Som barn nr. 7 ud af 8 har jeg haft en tryg og god opvækst og har lært at give plads for andre. Marias broderi - Jeg elsker mit arbejde i Avedøre Kirke, her sker så meget, der giver mening. På væggen hænger Marias broderi med alle mulige billeder og tegninger og andet, som viser vigtige sider af Marias tid Der er de gamle sognemedhjælperpraktikanter. Et par muslimske børn kommer forbi en gang imellem og tegner noget af det, de ser på væggen eller har hørt om i bibelhistorie. Der er også en engel. - Den hang over min seng, da jeg var barn. Min far havde fotograferet den i det museum, han arbejdede i og forstørret den. Den skal vise mig vej. Pensionist - Jeg spekulerer slet ikke over, hvad Præstegårdssøndag den 30. marts fra kl Præstegården på Avedøregårdsvej nr. 40 danner rammen om en dejlig eftermiddag med vores dygtige kirkesanger Hanne Liv Andersen som solist - akkompagneret af Karin Bech på Avedøre Kirkes akustiske piano. Rørende sange, reflekterende tekster og rasende flot musik - tilsat kage og kaffe. Hvad kan man ønske sig mere på denne søndag, hvor vi går over til sommertid? Til koncerten er der gratis adgang, men det koster 20 kr. for traktementet. Da der kun er plads til 30 personer vil der blive udleveret billetter på Sognemedhjælperkontoret fra den 18. marts efter først til mølle princippet. Overskuddet går til menighedsplejen ved Avedøre Kirke. Kærlig hilsen Karin Bech. Englen viser mig vej jeg skal bruge min tid til, når jeg holder op her. Der kommer overraskelser og nye opgaver hele tiden. Så beder jeg din vilje ske?, fordi jeg vil helst gøre Guds vilje. Det Sang og Musik Talheimer Altertavle fra 1520 i Württembergisches Landesmuseum Stuttgart.I 1952 lavede min far plakaten af denne engel. lykkes ikke altid, men det giver mig fred i sjælen. Maria bor på Amager, er gift med Steen, har 3 børn, 5 børnebørn og søskende og deres familier i hele verden, så der er nok at besøge eller få besøg af foruden alle de andre, hun har mødt i livet. Hvad vil du sige til menigheden? - Jeg vil sige tusind tak for 16 gode år tusind tak, fordi I kommmer og støtter op omkring Avedøre Kirke, så den er blevet den, den er. MORGENRØDEN KLARER SIG GODT. Her i foråret er Morgenrøden opsat på at klare sig uden Karin Bech, som spiller andetsteds i kirken. De har allesammen været positive omkring det og vil gerne fortsætte med at komme for at synge og hygge. Man bliver også så glad af det og rimelig intelligent, er der nogle der siger. Desuden er Fini Jaworski som jo er en dygtig rimsmed og pianist et af de faste medlemmer sammen med sin kone Runa. De er altid gode for en opera historie, da det er deres store interesse. Den første gang kom Bo Stuhr Svensson fra menighedsrådet og fortalte om Bertolt Brecht og hans sange og tekster, og Fini spillede til. Så der er vist uanede resourcer i denne sanggruppe. Næste gang er det så Paul Kühles tur til at være tovholder. Og måske vil det udvikle sig til at der foråret igennem vil være andre, der stiller sig til rådighed med en ide eller en sang til gavn og glæde for fællesskabet og sangglæden. Men til sommer kan de så vende tilbage til normale tilstande med Karin. 13

14 BØRN OG UNGE KUNSTPROJEKT med John Normand Gud og Lasagne HUSK ONSDAGE kl. 17: marts, 23. april og 28. maj Pris: 10 kr. for børn, 20 kr. for voksne, max. 50 kr. pr. familie. Der vil også være Gud og Lasagne den fjerde onsdag i måneden i foråret. Hver gang skal vi fejre gudstjeneste særligt forberedt til mindre børn og deres familie. Vi mødes kl og efter gudstjenesten spiser vi lasagne sammen. KUNSTDAG Lørdag d. 26.april kl. 14:00-18:00 Nuværende og tidligere mini-konfirmander inviteres sammen med deres forældre til en dag sammen med kunstneren John Normand. Sammen skal de lave eventyrlig kunst med inspiration fra Astrid Lindgrens dejlige bog: Ronja Røverdatter! Små og større børn rundt i Avedøre vil også lave workshops sammen med John og det bliver alt sammen udstillet på Avedøre bibliotek. Udstillingen åbnes d. 13. maj kl Disse workshops er arrangeret under Fritid for dig gennem Fritidsbutikken i Avedøre. Onsdag den 28. maj kommer Sille og Palle Vi slutter sæsonen med et brag af en gudstjeneste. Vi får besøg af Sille og Palle, som kommer og laver Salmeswing. Vi griller, og hvis vejret er godt, spiser vi i gården. Inge Lund Knuds Krumme: En repræsentant fra CocaCola kom til paven for at bede om noget: Hvis Coca Cola giver et meget stort beløb til Vatikanet, kan vi så få rettet sætningen i Fadervor Giv os vores daglige brød til Giv os i dag vores daglige Coke? Det kunne paven ikke gå med til, og selvom repræsentanten ville fordoble beløbet, sagde paven Nej! Da repræsentanten gik ud ad døren, mumlede han: Hvor meget mon bageren har givet? Under Jesus Christ står Eternally refreshing, på dansk forfriskende i al evighed 14 Minikonfirmander lærer om dåb.

15 Det sker i kirken Litteraturkreds 2014 marts - maj 13. marts: Bernhard Schlink: Højtlæseren Bogen foregår i Tyskland tilbage i 50erne. Den begynder som en smuk, enkel og lidt pikant kærlighedshistorie mellem en helt ung mand og en moden kvinde. Hun indvier ham i kærlighedslivet, og han drages forslugent af erotikken. En dag forsvinder hun sporløst. Senere mødes de igen, han som jurastuderende - hun som anklaget krigsforbryder. Hun indespærres på livstid - for hellere end at røbe sit livs skam og hemmelighed vil hun acceptere en ydre dom. 10. april: Grethelise Holm: Jesus, pengene og livet Det er en selvbiografi. Grethelise fortæller fra udkanten af Danmark og fra udkanten af samfundet - en fortælling fra skidtet, hvor børneorm myldrer, og fejlernæring og tæsk hører til dagligdagen. Det er en grum fortælling fra et Danmark, vi ikke hører meget til, og som trænger til at blive fortalt. Det er en gribende historie om at være nomadebarn i jyske landsogne. I anden halvdel fortæller hun om sit liv som journalistelev først på Berlingeren og senere på Politikken. Det er Danmarks-historie, når det er bedst med holdninger og reflesioner, skriver en anmelder! 8. maj: Bergveinn Birgisson: Svar på Helgas brev Svar på Helgas brev er fra Island. Det er en rørende, bevægende og til tider morsom beretning om den lidenskabelige kærlighed - og alle de hverken rigtige eller for erte, men altid svære valg, den kan medføre. Særligt når den ikke retter sig mod den, den burde. En fin lille stjerne af en roman, der står med fødderne solidt plantet på skuldrene af den islandske litteraturarv. Mandag d. 10. marts ved Av. Station kl. 10:00: Diakonissestiftelsen på vej mod 2020 Mandag den 24. marts kl. 10:00 i Avedøre Kirke: Sund mad og ernæring ved Maria Wichmann. Tirsdag den 8. april kl. 11 ved Avedøre Station: Dansk Designmuseum Mulighed for Tænke-pause og gratis kaffe i kirken kl Mandag den 5. maj kl. 10:00 Debat: Det moderne Liv Hvad gør de nye kommunikationsformer ved os? Oplæg ved Karen Lindbæk Mandag den 19. maj kl. 10 ved Avedøre St.: Skt. Andreas Logen Hvidovrevej Det er en dansk frimurerloge, stiftet Mandag den 2. juni kl. 10:00 i Avedøre Kirke: Sommerafslutning. Om det nye program. Tak for denne gang. Vi glæder os til at se dig igen i efter sommerferien. Musik i kirken Kirkehøjskolen i Hvidovre Tilmelding til foredragene senest 18. og 25. april i kirkens kontor. Kaj Mogensen, præst i Thy, der ville afskaffe helvede, taler om sin bog: Frelse og fortabelse 23. april kl. 19:00 i Strandmarkskirken. Sørine Gotfredsen, kendt fra TV og aviser, taler om Individ og kristendom den 30. april kl. 19:00 i Strandmarkskirken. Kierkegaards Forfatterskab 2014 i Avedøre Kirke 4. marts kl. 19:00 1 april kl. 19:00 6. maj kl. 19:00 Hør nærmere om studiekredsen hos Inge Lund Mobil: marts kl Præstegårds Matiné på Avedøregårdsvej 40 med Hanne Andersen og karin Bech. 6. april kl. 17 Esben Eyermann fra Brorsonkirken for konfirmander med Shawarma. 28. maj kl. 17 Salmeswing for småbørn i forbindelse med Gud og Lasagne. 20. juni kl Musik og Grill 2 i gården. Bunk Brothers fra Musiksskolen. 5. august Musik og Sandwich Heartcountry 14. september kl. 16 Klassisk koncert med Wents og andre. 15

16 Tirsdag den 25. marts kl. 19:00 Torsdag den 10. april kl. 19:00 En aften for danseglade i Avedøre Kirke Der kræves ingen anden forudsætning end danseglæde. Vi danser, drikker kaffe, danser og slutter af med noget koldt at drikke. Det koster 35 kr. at deltage. Fernisering: Marianne Fischer sognepræst i Opstandelses kirken i Albertslund, udstiller sine billeder i Avedøre kirke. Alle interesserede indbydes til fernisering den 2. marts kl umiddelbart efter gudstjenesten, hvor Marianne Fischer selv vil være til stede. Menighedsrådet byder på en lille forfriskning. Billedet foroven hedder Helligånd og billedet på forsiden hedder Forår. Karin Kjær Helmersen Søndag 1. juni kl. 14 Dåbs-jubilæums-gudstjeneste for alle børn døbt i Avedøre Kirke siden Alle børn får en lille gave! Påskevandring Skærtorsdag den 17. april 2014 Mail/ring/SMS til Inge Lund på eller mail: og hør nærmere senere. Store Bededagsaften torsdag den. 15.maj kl Traditionen tro mødes vi i kirkens gård til en tur i naturen. Der er korte ophold, som man kan se her på billedet. Efter gudstjenesten er der hveder i Caféen. 2. pinsedag kl. 11 ved Strandmarkskirken Friluftsgudstjeneste Filmene vises i Avedøre Kirke i menighedssalen. Vi begynder kl efter filmene serveres lidt suppe, og vi taler om filmene. Suppen koster 20 kr. Torsdag d. 20 marts: Kvartetten er en lille komedie om et hjem for pensionerede musikere! Tirsdag d. 8. april: De urørlige Om mangemillionæren og multihandicappede Philipe, der får roden Driss som hjælper! Torsdag d. 24. april: Den sidste film er en overraskelse. Der kommer opslag i Avedøre Kirke. Karin og Ida Skovtur for hele menigheden Lørdag d. 21. juni kl. 10:00-18:00

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

AVEDØRE KIRKE. Museet for søfart

AVEDØRE KIRKE. Museet for søfart AVEDØRE KIRKE NYT TIDSPUNKT FOR HØJMESSEN Alting har en tid også højmessen i Avedøre kirke. Fra søndag den 7. juni 2015 ændres tidspunktet til kl. 10.30. Museet for søfart JUNI, JULI, AUGUST NR. 91, 2015

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

ny tid fra 10 til 11 søndag den 1.dec. avedøre kirke se side 5 oliemaleri af lisa kjær nov. 2013 - feb. 2014 nr. 86

ny tid fra 10 til 11 søndag den 1.dec. avedøre kirke se side 5 oliemaleri af lisa kjær nov. 2013 - feb. 2014 nr. 86 ny tid fra 10 til 11 avedøre kirke oliemaleri af lisa kjær nov. 2013 - feb. 2014 nr. 86 søndag den 1.dec. se side 5 Ledelse af folkekirken Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Børnene maler fisken på kassen, der dækker fisken. December 2007 - januar 2008 NR 62

Avedøre kirkeblad. Børnene maler fisken på kassen, der dækker fisken. December 2007 - januar 2008 NR 62 Avedøre kirkeblad Børnene maler fisken på kassen, der dækker fisken. Adgangen til kirken her midt i byggeriet Kirkerum 1. søndag i advent den 2. december tages kirkerummet i brug igen, men der er stadig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere