Innovationens Syv Cirkler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationens Syv Cirkler"

Transkript

1 Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for at opnå succes i virksomhedens innovationsaktiviteter. Innovationsledelse Innovation handler om at få rigtige idéer og omsætte dem til fornyelse, der har værdi for kunden eller brugeren. Modellen Innovationens Syv Cirkler arbejder med følgende definition af innovationsledelse : Innovationsledelsen er ledelse af den proces, hvorved nye produkter, processer eller administrative innovationer skabes og implementeres Resultatet af en systematisk, struktureret innovationsledelsesproces er et nyt: Produkt Service Proces o o o Arbejdsmetode Administrative rutiner Salgsform eller metode Modellen Innovationens Syv Cirkler er udviklet og afprøvet af Center for Ledelse, Fremtidstanken og Innovation Cup (Mandag Morgen) Besøg: www. innovationcup.org 1

2 De syv cirkler Største cirkel: Modellen Innovationens Syv Cirkler viser overordnet set, at alle elementer af innovation altid skal være forankrede i markedet eller brugeren den største cirkel. Midterste cirkel: Alle innovationsprocesser må være forankrede i fundamentale organisatoriske hjørnesten den midterste cirkel. Fem udviklings- og læringscirkler: Innovation indfinder sig imidlertid først, når de fem udviklings- og læringscirkler bliver sat i bevægelse: Idé Evaluering Test Forretningsplan og implementering hvilket igen kræver, at de nødvendige forudsætninger er etableret i hver procesdel. Kontinuerlige bevægelse Den cirkelformede bevægelse i modellen illustrerer den kontinuerlige bevægelse, som innovation forudsætter for, at organisationen præsterer vedvarende økonomiske resultater ved hjælp af innovation. Innovationsledelse er med andre ord ikke en lineær bevægelse. Skelettet til ledelse af innovation Modellen fungerer som en skabelon, og repræsenterer selve skelettet for innovationsledelse. Der er f.eks. mange måder at få idéer på, men de vil næppe føre til vedvarende resultater, medmindre elementerne i Innovationens Syv Cirkler er på plads. 2

3 De syv elementer for succesfuld innovationsledelse De fundamentale forhold for innovation er de hjørnesten, som alle organisationer hviler på uden dem, ville en innovationsindsats være meningsløs. Derfor er det naturligvis afgørende, at disse hjørnesten er på plads, før innovationsprocesserne bliver sat i værk. Innovative organisationer skaber en klar agenda for innovation og opretter en solid struktur for processen med stærke og motiverende værdier, som involverer mange af medarbejderne i bestræbelserne på at bidrage til og implementere en bred vifte af innovative idéer, der passer med virksomhedens overordnede strategi. Der er syv fundamentale forhold som skal være fungerende i en organisation for at få innovationsledelse til at fungere. De syv forhold er: 1) STRATEGI Innovation skal være en integreret del af virksomhedens strategi, og der skal lægges stor vægt på betydningen af innovationsaktiviteter for virksomhedens udvikling. Virksomhedens strategi skal være opdateret og kommunikeret til alle medarbejdere. Innovation skal afstemmes med virksomhedens nuværende teknologiske platform, markedsforståelse og strategi. 2) UDDELEGERING Kulturen eller værdigrundlaget i virksomheden skal opmuntre medarbejderne til at handle selvstændigt, skunk work (at det er tilladt at arbejde med egne eller skæve projekter i en bestemt del af arbejdstiden), skal være tilladt. Alle medarbejderne skal være klare over, hvor de kan aflevere en idé til en innovation, og de skal altid modtage konstruktiv feedback uanset, om idéen anvendes eller ej. 3) TEAM Virksomheden skal kunne etablere teams med de nødvendige kompetencer, der passer til hvert enkelt element i innovationsprocessen, og medlemmerne af et team skal komme fra alle fagfunktioner og dele af virksomheden. 4) KULTUR Der skal være etableret en stærk kultur for innovation - en grundlæggende værdi, hvor det er tilladt at lave fejl, bare man lærer af dem, ligesom der i den innovative organisation ikke eksisterer dumme spørgsmål. 5) EKSTERNT SAMARBEJDE Det er væsentligt, at virksomheden naturligt anvender og tager del i eksterne netværk, som f.eks. Læreanstalter og forskningscentre. Samarbejde med kunder, leverandører og andre eksterne partnere er 3

4 meget væsentlige aktiviteter. Det er vigtigt, at virksomheden har etableret faste strukturer for opsamling af eksterne idéer til innovationsprojekter. 6) STRUKTUR Alle i virksomheden skal være klare over, hvad der arbejdes med i andre dele i af virksomheden. Der skal være klare og beskrevne procedurer for, hvordan innovationsprocessen forløber i virksomheden, organisatorisk kompetence skal være klarlagt og udvikles samtidig med, at nye nødvendige kompetencer identificeres og forankres i virksomheden. 7) OPFØLGNING Der skal være etableret faste procedurer for evaluering af innovationsprojekter, kontinuerlig benchmarking mod konkurrenter og andre relevante industrier og virksomheder. Finansielt skal innovationsprojekter typisk følges 2-3 år. Innovationsprocessen De syv fundamentale forhold er forudsætninger for, at en organisation kan innovere. Selve innovationen kræver velfungerende innovationsprocesser. Der er en række forhold, som er fælles for, at innovationsprocesserne forløber vellykket. Nødvendige parametre Parametre, der skal være opfyldte for, at innovationsprocessen fungerer optimalt: Innovative virksomheder involverer medarbejdere fra alle dele af virksomheden i alle faser af innovationsprocessen Belønningsincitamenter i alle faser Klare og utvetydige mål Faste strukturer for opsamling og vurdering af idéerne i hele innovationsprocessen. Topledelse Topledelsen har en vigtig rolle med at have fokus på innovation generelt og er dedikeret til det enkelte innovationsprojekt, ligesom det er vigtigt, at ledelsen sikrer en kontinuerlig evalueringsproces, som sorterer idéerne og sikrer, at projekterne fortsætter eller bliver stoppet. I de enkelte processer og faser kan og skal der anvendes forskellige værktøjer og metoder. Der er f.eks. mange forskellige måder at generere idéer på og understøtte idéprocessen. Når innovationsstrategien og organiseringen udarbejdes, skal det derfor vurderes, hvilke værktøjer virksomheden ønsker at anvende i de enkelte faser de meget succesfulde innovative virksomheder formår at demonstrere en meget stor performance gennem alle faserne i innovationsprocessen. Ud over disse fælles forudsætninger skal en række specifikke elementer og krav være opfyldt i de 4

5 enkelte processer for, at de kan fungere optimalt. De fem innovationsfaser er ikke enkeltstående siloer, hvor der ingen forbindelse er mellem faserne. Et innovationsprojekt er et dynamisk forløb, hvor de enkelte faser overlapper hinanden. Fx vil det i nogle virksomheder være tilfældet, at den endelig forretningsplan (fase 4) bliver startet samtidig med evaluering og planlægning - altså fase 2. Forløbet i et innovationsprojekt gennem de 5 processer er dynamisk, og derfor vil ledelsens og projektdeltagernes rolle ændre sig, som projektet skrider fremad. Faser i innovationsprocessen Fase 1 Idégenerering Der skal være klare mål og kriterier for idégenerering, formelle procedurer og systemer for udvælgelse af de mest egnede idéer og de eksterne omgivelser skannes systematisk for idéer. Fase 2 Evaluering og planlægning For de udvalgte innovationsprojekter formuleres en tidlig business case (simpel forretningsplan), der initialt vurderer strategi, marked, teknologi, nødvendige kompetencer, etc. Der skabes en foreløbig projektplan for hele det forventede projektforløb indeholdende milepæle, risikovurderinger, målepunkter for go/no-go beslutninger og forventet ressourceforbrug. Fase 3 Test og prototype En innovation skal altid testes. Testmetode vil afhænge af innovationsprojektets type, branche, etc. Metoder kan f.eks. være protyper, modeller, testforløb, scenarier, fokusgruppemøder, simuleringer, etc. Fase 4 Endelig forretningsplan I udviklingen af forretningsplanen skal alle virksomhedens funktioner (produktion, HR, salg/marketing, etc.) inkluderes, og innovationsprojektet afstemmes endeligt i forhold til virksomhedens strategi. Objektive kriterier kombineret med strategiske overvejelser angående finansiering af innovationsprojektet (internt, finansiering med ekstern partner eller udelukkende ekstern finansiering). Ydermere er der klare objektive kriterier kombineret med strategiske overvejelser vedr. planlægning af implementering omkring brug af interne projektteams og ressourcer eller f.eks. intern venturing, etc. Fase 5 Implementering Der er klare og strukturerede procedurer for skiftet mellem innovationsprojektet og normal forretningsdrift. Virksomheden har en formel og objektiv procedure for den endelige godkendelse af investeringen i virkeliggørelsen af innovationen, og ansvaret for dette er forankret og kendt i organisationen. Kriterier omfatter typisk forhold omkring markedet, virksomhedens overordnede strategi, teknologisk platform og erfaring, etc. 5

6 Hvordan lykkes innovation For at systematisere innovationsindsatsen og blive succesfuld er det muligt at opdele innovationen i to hovedgrupper: Innovationsgrundlaget strategi, kultur, teams, kompetencer, læring m.m. Innovationspocesserne fra idé til evaluering, simulering, forretningsplanlægning og implementering. Innovationsgrundlaget Hvad angår innovationsgrundlaget, er det kendetegnende for de mest innovative virksomheder, at de fokuserer og arbejder særligt med: Teams rekruttering af kompatibelt talent og sikring af nødvendige kompetencer Uddelegering tilvejebringelse af initiativ og incitamenter Kultur etablering af en lærende kultur. Innovationspocesserne Hvad angår innovationsprocesserne, er det især i den sidste fase implementeringen, at de mest innovative virksomheder skiller sig ud, og det gælder især inden for: Uddannelse sikre medarbejderne de nødvendige kompetencer Måling evaluering af hvad der virker, og hvad der ikke gør. Med andre ord forudsætter vellykket innovation ikke anarkistiske organisationer, som er styret af meget kreative personligheder og en konstant strøm af out-of-the-box idéer. Det er en fremgangsmåde, som måske kan virke, men det er ikke den måde, flertallet af de meget innovative organisationer går til opgaven på. Innovation er styret Tværtimod; de mest innovative organisationer skaber en meget klar agenda for innovation og opretter en solid struktur for processen med stærke og motiverende værdier, der formår at involvere mange af medarbejderne i bestræbelserne på at bidrage til og implementere en bred vifte af innovative idéer, der er afstemt med virksomhedens overordnede strategi. Succesfuld innovation kommer ikke af sig selv. Som leder handler det om kontinuerligt at skabe og aktivt medvirke til at udforme og udfylde de strukturelle rammer og systematik, der skal til for, at alle medarbejderne i en organisation konstant har de bedste muligheder for bibringe og bidrage med deres innovative idéer og evner. Kilde og copyright: Modellen Innovationens Syv Cirkler er udviklet og afprøvet af Center for Ledelse, Fremtidstanken og Innovation Cup (Mandag Morgen). 6

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Findes der en formel for innovation?

Findes der en formel for innovation? Findes der en formel for innovation? Af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, forskningsleder af Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark Ofte opstår det nye, når vi ikke kan få tingene til at passe ind

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere