Juni Park. Velkommen til have- og parkingeniørerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2014. Park. Velkommen til have- og parkingeniørerne"

Transkript

1 Juni 2014 Have & Park Velkommen til have- og parkingeniørerne danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER

2 Ny spiller i den grønne sektor Nøgleordene for have- og parkingeniøren er drift, anlæg og design, fastslår Susanne Ogstrup, studieleder på Skovskolen AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR Susanne Ogstrup, Skovskolen. - Arbejdsgiverne kan forvente det allerbedste fra hhv. skov- og landskabsingeniøren og landskabsarkitekten, når han ansætter en af de nye have- og parkingeniører, fortæller de studerendes»bagkvinde«, studieleder og landskabsarkitekt Susanne Ogstrup og uddyber: - Uddannelsen med fokus på have og park har været efterspurgt i erhvervet i de seneste tyve år. Fx efterlyste daværende stadsgartner i Herning, Lars Østerbye, nogle medarbejdere med kendskab til økonomi, ledelse, licitationer, planter osv., når det gjaldt det urbane område. Dengang var skovog landskabsingeniørerne stadig mest i skovbruget og det åbne land. - Allerede på det tidspunkt søgte man om at få akkrediteret en uddannelse a la haveog parkingeniøren, men fik afslag. Til gen- gæld blev man opfordret til at udvikle parkdiplomuddannelsen og ad den vej undersøge markedets behov. Den blev oprettet, men tanken om en søsteruddannelse til skov- og landskabsingeniøren blev ikke glemt - og så i 2009 søgte Erhvervsakademi Sjælland igen akkreditering og fik den, med Skovskolen som uddannelsessted. Hele tre ting Det var derfor i september 2010, at Skovskolen tog imod de første 24 have- og parkingeniørstuderende, i daglig tale HOPIer. Det var en helt ny uddannelse og et pionerhold, der skulle komme til at afprøve rigtig mange ting, og som der blev krævet mere af, end hvis de havde valgt en velafprøvet uddannelse. - Der dimitterer 15 spritnye have- og parkingeniører her i år, og de er noget helt særligt. Den første årgang HOPIer bliver både rammegivende for uddannelsen, og de vil sætte nye standarder for arbejdet med fx regnvand i urbane områder og for brug af planter, siger Susanne Ogstrup med et stolt smil. 2 Tillæg til Skov & Land juni 2014 nr.5

3 Hun peger også på, at HOPIerne vil blive dem, der kan få tingene til at ske. I løbet af de studerendes to praktikperioder har hun konstateret, at de nye spillere også vil byde på nogle nye kompetencer i branchen fra den allerførste dag. De vil som en helt naturlig ting arbejde for at bygge bro mellem alle de faggrupper, der arbejder med de urbane grønne områder, dvs. landskabsarkitekter, ingeniører, skov- og landskabsingeniører og gartnere, dvs. fra planlæggere til praktikere. - Vi har formået at give dem handlekraften, den målrettede tilgang og evnen til at gennemskue magtstrukturer. Samtidig har de stor viden om for det første økonomi og ledelse, for det andet design og teknik og for det tredje planter, og de har generelt en bred orientering mod menneskelige relationer og er meget bevidste om samarbejdsmuligheder. De er med andre ord brobyggere. - Og især når det gælder klimatilpasning, så er de klædt på til at finde tekniske løsninger, og bagefter kan de»drifte«de samme områder. Det er det særligt professionsorienterede, og det er dét, vi kan her på Skovskolen, forklarer Susanne Ogstrup. Pionerårgangen er tilfreds Som pionerer på have- og parkingeniøruddannelsen har de 15 studerende været både prøveklude og medspillere mere end én gang. Men det er et vilkår, og efter Susanne Ogstrups mening kan det blive en fordel i det lange løb: - Pionerer kommer altid ud med en særlig styrke. Sammenligner vi med en plante, der bliver udsat for vind og vejr, så udvikler den et stærkere rodnet. På samme måde med HOPIerne. De vil kunne klare de konfrontationer i omverdenen og på arbejdsmarkedet, når de uvægerligt vil få spørgsmålet om, hvad de nu er for nogle? De vil kunne levere elevatortalen om, hvad en HOPI kan tilbyde. - Og heldigvis har årgangen været god til at håndtere pionerrollen. I en tilfredshedsundersøgelse i regi af erhvervsakademierne scorer HOPIerne højere end alle andre - i næsten alle kategorier. Især underviserne, den gode kontakt til erhvervet og det høje faglige niveau får rosende ord med på vejen. Vi har grund til at være tilfredse med uddannelsen til have- og parkingeniør, fastslår studielederen. De nye studerende på Skovskolen fik snart deres eget hus. nr. 5 juni 2014 Tillæg til Skov & Land 3

4 Klar til arbejdsmarkedet: MARIE KRØGH WESTH have- og parkingeniør 2014 Bachelorprojektet skal afleveres om ti dage, men det er der styr på. Projektet drejer sig om, hvordan man får borgerne til at bidrage til en grøn udvikling i eget nærområde - med Fuglekvarteret i København NV som case. Hun var i sin 2. praktik netop i Fuglekvarteret, hvor hun blev en del af et såkaldt kantzone-projekt og bl.a. fik til opgave at stå for plantevalget. - Det var rigtig rart at få lov til at nørde, og det var spændende at finde planter, som både skulle være hårdføre, frodige og nemme at passe. Bagefter lavede jeg desuden en plejevejledning, fortæller Marie Krøgh Westh, der sidder hjemme i Roskilde og skriver sin bachelor. - Jeg kan sagtens se mig selv i et job på det kommunale område. Det er et spændende sted at være med mange fagligheder og stor spændvidde, men der skal helst være gode muligheder for tværgående samarbejde. Det kommende job må også gerne handle om grøn planlægning, men på mellemniveau, så der også er lejlighed til at tale med driftsfolkene. Kontakten med andre faggrupper er vigtig for mig, og jeg kan se, at vi have- og parkingeniører placerer os godt imellem landskabsarkitekten og anlægsgartneren. - Vi kan bidrage med udvikling samtidig med, at vi kommer til at se på tingene på en brugsorienteret måde. Jeg har stor interesse for design og æstetik, men det er ikke noget værd, hvis det ikke fungerer i virkeligheden. Det er dét, jeg har oplevet i praktikperioderne, og det er også dét, vi har fået med fra Skovskolen, siger Marie Krøgh Westh, der ikke er nervøs for at indrømme, at hun nok har en mellemleder i maven. Skal hun karakterisere sig selv som person, så vil hun gerne det hele, og derfor passer have- og parkingeniøruddannelsens bredde fint til hende. Omvendt kan hun da godt ind imellem ønske sig et kerne-fokus-område. - Jeg ser dog bredden som en fordel både fagligt og personligt. Jeg er fleksibel, har fokus på kollegiale relationer, og som medarbejder er jeg engageret og vil gerne tage ansvar. Helt konkret kan jeg godt lide at optimere ting og se, om vi nu gør det på den mest hensigtsmæssige måde, konstaterer haveog parkingeniøren pr. 27. juni. M. 4 Tillæg til Skov & Land juni 2014 nr.5

5 Klar til arbejdsmarkedet: STEFFEN SØGAARD MORTENSEN have- og parkingeniør 2014 Der er en måned til dimissionen den 27. juni. Han har sin daglige gang i Skælskør, hvor han skriver sin bacheloropgave hos Slagelse Kommune Entreprenørservice. Samme sted har han fået en projektstilling frem til sommeren Jeg går direkte fra mit bachelorprojekt til en projektansættelse pr. 1. juni, og selv om jeg altså ikke er helt færdig som have- og parkingeniør (HOPI), så bliver det i kendte omgivelser, fortæller Steffen Søgaard Mortensen, der har en baggrund som jordbrugsteknolog. - Først var jeg her i Slagelse Kommune i en dobbelt praktikperiode sidst i studiet og begyndte lige bagefter på bachelorprojektet. Det betyder næsten tre blokke, og det har givet mig en god faglig bredde, da vi arbejder med veje, parker, naturområder, strande og anlæg. - Inden der var gået lang tid i praktikken, så jeg en oplagt mulighed for også at skrive en bachelor her. Jeg ville nemlig gerne skrive om et»virkeligt«projekt, og det fik jeg lov til. Opgaven handler om barrierer og muligheder for den frivillige grønne drift i Slagelse Kommune. - Emnet er aktuelt, fordi der bliver brug for mere af både borgerinddragelse og frivillighed. Borgerne ønsker kvalitet samtidig med, at de kommunale budgetter falder. Den problemstilling kan jeg forholde mig til, og jeg kan afbøde eventuelle problemer, fordi jeg med min HOPI-uddannelse kan bidrage med kompetencer inden for drift, jura, arbejdsmiljø og (forandrings)ledelse - koblet med grøn faglighed og et ønske om relationer til mennesker. - Jeg er også tiltalt af den slags problemstillinger. Jeg er en problemknuser, og jeg kan lide at udvikle og skabe værdier. Det er dét, der driver mig, fastslår den nye have- og parkingeniør, der lige har en afsluttende bemærkning: - Var jeg ikke blevet projektansat, så ville jeg have læst videre på kandidaten til landskabsarkitekt. Jeg har et designergen - og lysten til at lære mere af den slags brænder stadig i mig - men nu må vi se til næste år. I mit nye job har jeg nogle rigtig gode kollegaer, nemlig to skov- og landskabsingeniører, en landskabsarkitekt og en jordbrugsteknolog. Og som jeg ser det, kan jeg som HOPI lige præcis binde både kollegaer og fagligheder sammen. M. nr. 5 juni 2014 Tillæg til Skov & Land 5

6 Klar til arbejdsmarkedet: LINE STAUR HANSEN have- og parkingeniør Hos mig er der en tæt sammenhæng mellem personlighed og faglighed. Jeg er meget logisk tænkende, og jeg elsker regnvejr, begynder Line Staur Hansen med et smil. Lokaliteten er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), hvor hun har været i 2. gangs praktik og er fortsat med at skrive sin bachelor. Opgaven handler ikke overraskende om regnvand, nærmere bestemt om det institutionelle perspektiv for regnvandshåndtering på privat matrikel og et koncept for den tekniske løsning med Vanløse som projektområde. Hun fremhæver, at hun interesserer sig for regnvand, for flow og for det at være tæt på borgerne. Den interesse blev vakt i løbet af det 1. praktikophold hos AgroTech, hvor hun beskæftigede sig med grønne tage. Hun har teknisk viden og forståelse for mekanismerne i den store skala på samfundsniveau og i den lille i lokalsamfundet, og fagligt er der fokus på vækst, arbejdsgange og grønne byrum. Dertil kommer, at hun taler flere fagsprog og derfor kan få forskellige mennesker til at arbejde sammen. - På det personlige plan er jeg ekstremt selvstændig, jeg er kreativt anlagt, og jeg vil helst kunne det hele. På den måde at forstå at jeg søger viden og vil have fat på basis og lade bolden rulle videre. Omvendt er jeg nok også styret af, at tingene skal passes ind i rammer og kasser. - Når jeg er færdig med min bachelor i næste uge, så begynder jeg at se mig om efter job, og det må meget gerne have noget at gøre med klimatilpasning, også gerne i den lille skala, hvor borgerne inddrages. Tidligere var jeg overbevist om, at jeg aldrig skulle være kommunalt ansat, men som jeg opfatter det, er det kommunale område i gang med et spændende paradigmeskift, hvor borgerne skal aktivt inddrages, fortæller den snart færdige have- og parkingeniør. Line Staur Hansen er ud af gartnerslægt, og hun begyndte da også på anlægsgartneruddannelsen straks efter gymnasiet. Det var nok alligevel ikke lige hende, og hendes studieleder greb da også fat i hende og fortalte, at der blev oprettet en helt ny uddannelse til have- og parkingeniør. Første gang hun besøgte Skovskolen inden ansøgningsfristens udløb, var hun solgt. Nu fire år senere er hun parat til at tage sig af fx regnvand. M. 6 Tillæg til Skov & Land juni 2014 nr.5

7 Klar til arbejdsmarkedet: CAMILLA HAMANN have- og parkingeniør Min interesse ligger inden for nyanlæg og det at skabe byrum. Jeg vil gerne arbejde med projekter og udvikling, og jeg tænder på at være del af en enhed, hvor man sparrer med hinanden og får et projekt i hus. Og så fylder borgerinddragelse mere og mere i mit hoved. Det er både sjovt og vigtigt at få borgerne til at mødes om noget, og jeg kan godt se mig selv i en rolle, hvor jeg støtter op om en gruppe borgere, der giver energi til byen. Dét forklarer Camilla Hamann, der er tidligere anlægsgartner og også har snuset til den daværende hortonomuddannelse. Hun har en kærlighed til byen og til dens mange forskellige interessenter, kompleksiteten tiltaler hende, og hun fremhæver, at det for hende er processen frem for selve produktet, der er vigtigst. - Og den slags har vi fået værktøjer til i løbet af uddannelsen og via de to praktikophold. Vi har lært at bruge andre faggrupper og deres viden, vi er klar over det politiske spil, og vi har en forståelse for organisationer og strukturer. Camilla Hamann er netop nu i gang med en række jobansøgninger, og hun beskriver sine personlige og faglige kompetencer på denne måde: - Jeg er god til at samarbejde, og det er vigtigt for mig at skabe en god stemning på arbejdspladsen. Desuden er jeg løsningsorienteret og initiativrig. På det faglige plan vil jeg fremhæve, at jeg ved en hel del om planter til det urbane miljø, jeg kan se samarbejdsmuligheder på tværs og kan finde rundt i organisationsstrukturer. Endelig er vi haveog parkingeniører også altid opmærksomme på såvel driften som på den bæredygtige økonomi. Hendes 2. gangs praktik foregik i en af Københavns Kommunes Byfornyelser, hvor hun var beskæftiget i Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter, bl.a. med parkudvikling. I bachelorprojektet har hun derimod valgt at se på klimatilpasning i lokalplaner, og hendes case er Beauvais-grunden på Ydre Østerbro. Det betyder, at hun skriver sit projekt hjemme i privaten, men har bevaret og benytter sit netværk i Københavns Kommune. - Både tiden og jeg selv er moden til nye udfordringer, siger Camilla Hamann. M. nr. 5 juni 2014 Tillæg til Skov & Land 7

8 CV Lisa Amby Jensen Ibsensvej 6, 3400 Hillerød Mobil: PERSONEN Jeg er nyuddannet have- og parkingeniør fra Københavns Universitet, hvilket har været den bedste beslutning, jeg har taget, efter jeg blev færdig på jordbrugsteknologstudiet i Århus. For ud over en stor viden om beplantning og urbant design har det givet stor praktisk forståelse og juridisk indsigt. I min fritid har jeg været aktiv i tilegnelsen af faglige kompetencer. Ud over studiet og i udvidelse af mit eksisterende netværk har jeg også været engageret i fagrelevant foreningsarbejde. Med mig ombord får I en positiv, engageret og selvstændig medarbejder, som er fleksibel og god til at tilpasse sig på arbejdspladsen. Jeg bidrager til et godt arbejdsmiljø og møder på arbejde med et åbent sind og en positiv indstilling til hverdagens hurdler. Kernekompetencer: Erfaring med kommunale udviklingsplaner og udbudsmateriale God til at omsætte teoretisk viden til praksis Stor viden om beplantning og urbant design Møder alle i øjenhøjde og er god til at samarbejde UDDANNELSE Have- og parkingeniør. Opgaver vedr. udviklingsplan og budgetlægning for beplantning. Borgerhenvendelser. Udarbejdelse af delelementer til udbudsmateriale. Bachelorprojekt med fokus på samarbejdsmodeller og strukturering af samarbejde. Løsning af mindre ad hoc opgaver Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg. Opgaver vedr. genregistrering af parkområder. Bearbejdning af materiale. Opfølgning med driftafd. Opdatering af kvalitetsbeskrivelser HF, Horsens Statsskole. ARBEJDE 2013, juli Studentermedhjælper/konsulent, parkteamet i Herning Kommune. Opgaver vedr. træregistrering. Borgerhenvendelser. Værdisætning af træer. Beplantningsplaner med fokus på biodiversitet. 2013, forår Studentermedhjælper, Københavns Universitet. Oplægsholder på Åbent hus. Vært for stand på Åbent hus. Oplægsholder til Uddannelser Uden Grænser. 8 Tillæg til Skov & Land juni 2014 nr.5

9 6 gode råd til CVet 2. juni 2014 Målret dit CV Arbejdsgivere vil have et CV, som viser, at du er den rette person til lige netop det ledige job. Du bør derfor altid tilpasse dit CV til det pågældende job. Eksemplet på dette opslag er ikke målrettet en bestemt arbejdsgiver, men kan nemt blive det ved lidt tilføjelser Praktik, Parkteamet i Herning Kommune. Opgaver vedr. træregistrering. Borgerhenvendelser. Værdisætning af træer. Beplantningsplaner med fokus på biodiversitet. Arealregistrering. Diverse mindre opgaver Cateringsassistent ved Samsø Færgen. Opgaver: Kassebetjening. Madlavning. Servering. Ledelse. Kasseopgørelse. Sikkerhedsvedligeholdelse Afløser i Hjemmeplejen, Sundtoppen i Horsens. IT AUTOCAD, MAPINFO, GEOMEDIA, INDESIGN, MICROSOFT OFFICE FORENINGSARBEJDE Formand for De Studerendes Kreds i DSL (Foreningen for Danske Skov- og Landskabsingeniører & Have- og Parkinge - niører). Budgetstyring. Planlægning af arrangementer. Medlem af DSLs Forretningsudvalg og repræsentantskab Formand og bestyrelsesmedlem af Haveog Parkingeniør-forening for studerende. Opstart. Planlægning af arrangementer. Planlægning af studietur. Udseendet tæller Et CV med stavefejl og printet på billigt papir med kaffepletter giver ikke et godt førstehåndsindtryk. Læs korrektur og lad også nogle venner gennemlæse teksten. Stave- og tastefejl kan sende dit CV i papirkurven, hurtigere end du aner. Skriv kort og præcist Hvorfor bruge 20 ord, hvis dit budskab kan komme frem med 5? Prøv at fange opmærksomheden med lister i stedet for lange velformulerede sætninger. Brug omvendt kronologisk orden, når du oplister dine job og dine uddannelser. Vær grundig, men kortfattet Ofte hører man, at et CV højst skal fylde 1 side, men det er dumt at udelade vigtige erfaringer bare pga. pladsmangel. Omvendt er det vigtigt ikke at fylde ud med uvæsentlige informationer. Drop klichéerne At bruge klichéer som fx»let ved at samarbejde«og»jeg er en ildsjæl«kan ikke anbefales. Hvis du ikke kan bevise det, så udelad det. Det er bedre at give konkrete eksempler, så læseren heller ikke har følelsen af et standarddokument. Lyv ikke Selv om det er tillokkende at skjule arbejdsløshed, hurtige jobskift eller andre huller ved at ændre datoen for din ansættelsestid - så lad være! Ligeledes er det dumt at skuffe sin måske kommende arbejdsplads ved at give sig selv falske egenskaber. Reference kan oplyses, hvis det ønskes. Hanne Jensen Karriere- og kompetencekonsulent DSLs sekretariat nr. 5 juni 2014 Tillæg til Skov & Land 9

10 AF Henriette P. Hansen, Job- og karriererådgiver hos FTF-A Få den helt perfekte jobprofil Tips og tricks til nyuddannede om karriere- og jobmuligheder Som nyuddannede have- og parkingeniører har I nogle særlige udfordringer, når I skal i gang med jobsøgningen. I er den første årgang af en helt ny uddannelse, så I er pionerer og skal være med til at skabe job til jer selv. Når I skal henvende jer til den første arbejdsgiver, er det vigtigt, at I er afklarede og bevidste om, hvem I er, hvad I kan, og hvad I vil. I skal med andre ord skrive et CV, hvor I fortæller om jeres personlighed, jeres faglighed og jeres motivation. I skal også fortælle om jeres uddannelse. vej til jobbet Brug netværket på perrk og brug det. Det Kend dit netvæ siofes pro t og de sonlige, det faglige, og ing ter es en inv nelle. Et netværk er nme Ls DS fx nnem du kan forny det ge em nn ge r, ke remak torordning og Karrie inger og via kuren for he nc bra fag- og lse. ser og efteruddanne et job, men bed om te ek dir rig ald Spørg ntakter og hjælp. om informationer, ko netværk og mød ad Brug DSL som dit rvet. den vej folk fra erhve 10 Tillæg til Skov & Land juni 2014 nr.5 Hvad er det generelle indhold, og hvad er det helt særligt nye? Hvordan skiller I jer ud fra skov- og landskabsingeniørerne, der er en kendt faggruppe? Brug erfaringerne fra praktikopholdene som bud på særlige opgaver, I kan løse - det er også herfra, I er kendt af nogle arbejdsgivere. På den måde sætter I gang i en kompetenceafklaring. Formålet med at have fokus på sine kompetencer er at få skabt et overblik over, hvad man er god til, og hvad man synes, der er sjovt, interessant eller udfordrende at arbejde med. Hvem er du? Når I skal finde det første job, er det vigtigt, at I kan fortælle arbejdsgiveren, hvem I er - fagligt og personligt - hvad I kan bidrage med i jobbet, og hvorfor det netop er jer, der passer perfekt til jobbet. I skal kunne sætte ord på jeres faglige, personlige og sociale kompetencer - og på den baggrund lægge en jobsøgningsstrategi. Inden I begynder på jobsøgningen, er det en fordel for jer at få afklaret, hvilke job I skal gå efter, og hvilke I skal vælge fra. I kan hver for sig eller sammen med andre øve jer i at sætte ord på kompetencerne: V ælg en succeshistorie, fx fra praktikopholdet, hvor I har benyttet nogle særlige kompetencer, som I mener, er kendetegnende for jer. Altså en situation, hvor I følte, at det lykkedes for jer, og hvor I var tilfredse med resultatet. Beskriv jeres egen rolle og find ud af, hvilke kompetencer der blev sat i spil. Brug denne beskrivelse til at formulere en præsentation af jer selv. Vær målrettet Med en uddannelse som have- og parkingeniør

11 faser Jobsøgningens fem ng - hvad kan du? ari 1. Kompetenceafkl ad vil du? 2. Målafklaring - hv er og -strategi, tod 3. J obsøgningsme dier, jobdatame le netværk, socia baser mv. gninger og CV 4. Målrettede ansø 5. Jobsamtalen har I generelt opnået kompetencer som ledere i den grønne sektor - friarealer, parker, sportsanlæg, by-haver mv. Samtidig er I praktikere i forhold til forvaltning af parker og anlæg planter, jord og vand. I er også innovative iværksættere i forhold til design og arkitektur. I har evnen til at få forskellige interessenter til at arbejde sammen mod et fælles mål. Næste skridt er at få disse kompetencer ned på skrift i et CV og i ansøgninger: M ålret altid dit CV til den konkrete virksomhed, og husk at CVet skal give svar på, hvem du er, hvad du har foretaget dig i dit liv, og hvilke fordele din erfaring giver dig. Husk også, at det måske ikke er alt, som det er vigtigt for din modtager at vide. Lav først et brutto-cv, hvor du begynder med en præsentation af dig som nyuddannet. Du skal beskrive din uddannelse generelt og det særlige ved have- og park ingeniøruddannelsen. Herefter indeholder dit CV din uddannelse, din faglige profil, dine kompetencer, dine praktikophold, dine fritidsjob, dit frivillige arbejde samt relevante kurser, foreningsarbejde, udlandsophold og fx fritidsinteresser. Under hver aktivitet beskriver du funktioner, successer og opnåede kompetencer. Dine praktikophold er din relevante erhvervserfaring. Dine særlige kompetencer og din særlige viden, som du har fået fra dit bachelorprojekt, er meget vigtig at få beskrevet i CVet. Det er dét, du først og fremmest kan bidrage med til jobbet. Det er her, du skiller dig ud fra de andre. M ålretning altid din ansøgning til det konkrete job, hav fokus på dine særlige kompetencer, så der bliver lagt mærke til netop din ansøgning, og du kommer til samtale. Ansøgningen skal indeholde overskrift, henvisning til annonce/telefonsamtale, motivation for at søge jobbet, helikopterpræsentation af baggrund og kompetencer i forhold til det konkrete job, personlige egenskaber/bløde kompetencer og en afrunding. Ansøgningen har sammen med det konkrete CV til formål at give arbejdsgiveren et billede af dig og dine kvalifikationer i forhold til jobbet. Det er vigtigt, at arbejdsgiveren kan se, at du har læst jobopslaget, og at du svarer på de ting, arbejdsgiveren gerne vil vide om dig. Det skal være interessant nok til, at arbejdsgiveren ønsker at se dig til en jobsamtale. Ring til kontaktpersonen fra annonskab dit jo b cen for at vise inter Hvad vil du arbejde med? Afklar dine esse for virksomheværdier, dine kompetenc er og dit jobm den og jobbet og for og få den pe ål rfekte jobp ro fil at få nogle ekstra. Du kan vælge din fr emtidige ka oplysninger til brug Du kan rriere få kendskab til dine fagl for din ansøgning. ige kompetenc er Hvad er vigtigt for Du kan få viden om, hvor jobben dig at vide i for Du kan e er researche hold til jobbet? Du kan søge uopfor dret og via Hvad er vigtigt netværk for arbejdsgiver at vide om dig og din uddannelse? Det er fint at få en dialog, og du kan så henvise til samtalen, når du sender ansøgningen. Hvis det lykkes at blive indkaldt til samtale, skal du forberede dig på at kunne svare på spørgsmål om din uddannelse og din personlighed, dit eventuelle karriereforløb og om dig selv i forhold til stillingen. Forbered også nogle relevante spørgsmål, så der bliver tale om en samtale og ikke en eksamenssituation. Held og lykke! n nr. 5 juni 2014 Tillæg til Skov & Land 11

12 Have- og parkingeniørerne i DSL DSL ser frem til at få nye kollegaer på arbejdspladserne AF HENRIK STEFFENSEN BACH, FORMAND FOR DSL Henrik Steffensen Bach, DSL. Dimittender fra uddannelsen til have- og parkingeniør skal ud at virke i vores erhverv. Med baggrund i skov- og landskabsingeniørernes professionelle indgang til beslutningskompetence, ledelse, økonomi og kommunikation. Med viden fra landskabsarkitekterne og den nyeste forskning fra Københavns Universitet om parker og byrummenes indretning, funktion og klimatilpasning. Med praksisnær viden fra virksomhedsophold om hverdagen og årets gang på arbejdspladserne. Års anstrengelser med at skabe en uddannelse til professionel forvaltning og ledelse i den grønne sektor er i mål. DSL byder velkommen I er den første årgang af have- og parkingeniører. I er på udkig - naturligt nok - efter et sted, hvor I passer ind, og hvor I kan påvirke og bidrage til jeres egen, men måske også jeres gruppes udvikling og indtog på arbejdsmarkedet. Mange studerende har allerede et kendskab til DSL som studerende, og vi er som forening optaget af, at I fortsat bevarer medlemskabet, og at vi sammen gør sektoren attraktiv og udviklende. Vores forening mestrer kendskabet til medlemmerne og til vore arbejdspladser, og vi gør en stor indsats for at øge kendskabet til jer, så I er kendte, hvor I dukker op. DSL er glad Vi i DSL har bakket op om tilblivelsen af uddannelsen, og vi glæder os til at få nye kollegaer på arbejdspladserne. Kollegaer, der også mestrer en bred tilgang til opgaveløsningen, og som er fleksible, og hvis faglige ballast er forankret i den bynære landskabsforvaltning, havekunst og parkdrift. DSL indgår aftaler I DSL kender vi arbejdspladserne, og vi er interesserede i at få skabt gode relationer imellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Vi erkender, at sektoren er sammensat af både store og små arbejdsgivere, og vi har derfor tilpasset interessevaretagelsen for medlemmerne hertil. På de store arbejdspladser indgår vi overenskomster, hvor vi benytter vores viden om arbejdsstedernes funktion og indretning. For de mindre arbejdspladser har vi udarbejdet standardansættelseskontrakter med 12 Tillæg til Skov & Land juni 2014 nr.5

13 Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og med Danske Anlægsgartnere (DAG). DSL og de to arbejdsgiverorganisationer anbefaler deres medlemmer at benytte disse fælles standardansættelseskontrakter, hvor der indgår elementer som arbejdstid, feriedage, barsel, pension og efteruddannelse - for blot at nævne nogle af de ting, der er væsentlige at få aftalt i et ansættelsesforhold. Vi indgår også aftaler om pension, så medlemmerne har mulighed for at tegne ordentlige og gode pensions- og forsikringsordninger. DSL tilbyder Adgangen til dit nye job og kendskabet til arbejdspladserne sker hurtigst via dem, du kender. Et stort og bredt netværk er derfor den bedste vej til et nyt job eller til at få løst nogle opgaver, som du måske ikke selv kan løse. DSLs brede faglige tilsnit er kernen, når medlemmerne mødes til faglige arrangementer eller foreningsaktiviteter. Vi tilbyder derfor altid en platform for et arrangement. Selv om vi er en forening med over 100 år på banen, tilpasser vi os løbende medlemmernes behov og arbejdsmarkedets sammensætning. Med ny struktur her fra 2014 kan vi bruge flere ressourcer sammen med medlemmerne på faglige aktiviteter. DSL rådgiver Vi har et samarbejde med andre faglige organisationer, som er afgørende for en lille forening for at sikre et godt professionelt back up. Vore tillidsrepræsentanter på de store arbejdspladser og vore egne sekretariatsansatte hjælper med at få ansættelseskontrakterne på plads og løser spørgsmål, som knytter sig til din ansættelse. DSL i den grønne sektor DSL virker både for udvikling af forhold, der er væsentlige for et godt arbejdsliv, og forhold, der er væsentlige for, at I som medlemmer såvel som jeres arbejdspladser kan benytte tiden på værdiskabelse i virksomheden. Vores forening har i alle år lagt vægt på langsigtede løsninger. Vore medlemmer er loyale over for virksomhederne, og vi har altid været parate til udvikling af egne arbejdsopgaver. Med økonomisk sans og et godt kendskab til indkøb og salg, kvalitets- og anvendelsesområder for planter, belægninger og inventar er have- og parkingeniørerne en investering i professionel drift af store og små virksomheder. Kommunikationen med medarbejdere og virksomhedsejere og imellem borgere, politikere, kunder og interesseorganisationer er et væsentligt kriterie for succesfuld drift og forvaltning. I mere end 100 år har skovfogederne og skovog landskabsingeniørerne sat deres præg på det danske landskab gennem aktiv forvaltning af skov- og landskabsressourcerne og med stor indsigt i det omgivende samfunds behov. Denne aktive forvaltning har bevæget sig ind i de bynære landskaber. Med have- og park ingeniørerne får vi i Danmark en endnu mere kvalificeret og bred indgang til dialog, drift og forvaltning i byerne. Vi har med andre ord et udgangspunkt for at skabe bedre rammer for ejernes og befolkningens sundhed og trivsel. Hvor heldige kan vi være i den grønne sektor? Godt arbejdsliv! DSL kan tilbyde et stort og bredt netværk, som ofte er den bedste vej til et job. nr. 5 juni 2014 Tillæg til Skov & Land 13

14 Arbejdsgiverne byder velkommen DSL har introduceret have- og parkingeniørerne på en række mulige arbejdspladser AF ANETTE ECKHOLDT, FREELANCE-JOURNALIST Det er sjældent helt nemt at introducere en ny uddannelse på arbejdsmarkedet. DSL har derfor spurgt en række potentielle arbejdsgivere, om de har hørt om uddannelsen til haveog parkingeniør, og om de forventer at kunne ansætte de nye professionsbachelorer. De er overvejede positive. Roeds Planteskole Indtil nu har formanden for Danske Planteskoler og indehaver af Roeds Planteskole i Randers, Henning Roed, ikke været opmærksom på, at de første have- og parkingeniører er klar til arbejdsmarkedet her fra sommeren Men jeg hilser alle nye initiativer og al ny De kommende have- og parkingeniører tilbyder arbejdsmarkedet nye kompetencer. 14 Tillæg til Skov & Land juni 2014 nr.5

15 viden om det grønne velkomment. Specielt i disse år har vi brug for ambassadører. I første omgang vil jeg dog mene, at vi typisk vil komme til at handle med have- og parkingeniørerne frem for selv at ansætte dem. HedeDanmark - De nye have- og parkingeniører er bestemt en relevant faggruppe for os. Vi har haft studerende i praktik, og det har været en god oplevelse, fortæller divisionsdirektør Søren Bo Johansen. - Jeg hilser dem velkommen, og vi plejer at formulere vores stillingsopslag så bredt, at alle med en grøn ledelsestilgang kan søge relevante job - også de nye folk. Det bliver imidlertid spændende at se, om der både bliver plads til skov- og landskabsingeniører og have- og parkingeniører i fremtiden. Vejdirektoratet - Selv om vi har kørt nogle kurser om drift af veje oppe på Skovskolen, har jeg ikke umiddelbart hørt om have- og parkingeniøruddannelsen, men det er formentligt fornuftigt med en ny uddannelse, fastslår områdechef Michael Ebbesen. - Det er forholdsvis begrænset, hvad vi bruger af ressourcer på det grønne område - centralt er der kun omkring tre årsværk ud af 800 medarbejdere, som administrer det grønne område, og så udliciteres de praktiske opgaver til lokale entreprenører. Vi har ansat enkelte skov- og landskabsingeniører, men da vi ikke driver haver og parker, kun sideanlæg langs lande- og motorveje, tror jeg ikke lige, have- og parkingeniørerne er nogen, vi får brug for. Det afhænger selvfølgelig af de enkelte kandidaters endelige profiler. Grøn Vækst - Jeg synes, det er super, at der er kommet en ny uddannelse med fokus på have og park, der ligesom skov- og landskabsingeniørerne kom- Få op til kroner om måneden tegn FTF-A Lønsikring til HALV PRIS i hele 2014 Få mere at vide om den nye FTF-A Lønsikring. Sms* Lønsikring til 1980, så ringer vi dig op. Eller ring direkte til os på Læs mere på ftf-a.dk A-kASSE For Skov- og LAndSkAbSingEniørEr og HAvE- og PArkingEniørEr ftfa_skov-land_fisk_108x148mm.indd 2 06/06/ nr. 5 juni 2014 Tillæg til Skov & Land 15

16 binerer teori og praktik og uddanner ledere til det grønne område. Vi har manglet folk med kompetencer inden for have og park, konstaterer Jacob Kristensen, direktør i anlægsgartnervirksomheden med afdelinger på Fyn og Sjælland. - Det er rigtig godt, at man ikke bare har læst på universitetet, men også har været ude at arbejde og snust til virkeligheden under praktikken. Desuden er det superrelevant, at de nye have- og parkingeniører kan noget andet end gartnerteknikere og jordbrugsteknologer, som typisk har mere fokus på bygge og anlæg. Knuthenborg Safaripark - Jeg kender ikke uddannelsen, men jeg synes, det lyder godt. Og jeg vil bestemt ikke afvise, at det en type medarbejder, vi kan få brug for på sigt, siger godschef Evald Jensen. AAB boligselskab, Aarhus Driftschefen i AAB, Flemming Jensen, som administrerer ca boliger i 57 boligafdelinger i Aarhus kender ikke den nye have- og park ingeniøruddannelse, men han er generelt positiv stemt over for uddannelser, der kombinerer teori og praksis. - Vi har ansatte, der arbejder som gartnere, og det er typisk i stillinger, hvor de også fungerer som varmemestre. Jeg er bange for, at vore budgetter ikke tillader at ansætte ingeniører i faste stillinger. Anlæg og planlægning er opgaver, vi altid vil købe udefra fra gang til gang. Det er billigere end at fastansætte en. Uddannelsen til have- og parkingeniør kombinerer teorien med det praktiske. - Vi har allerede stiftet bekendtskab med uddannelsen, idet vi har haft studerende i praktik i to perioder - og det har været en yderst behagelig oplevelse. Jesperhus Blomsterpark - Det er ikke en uddannelse, jeg har hørt om før, men det lyder godt med en uddannelse, hvor man kombinerer teori og praktik. Det er jeg da positiv overfor. I dag har vi ansat en anlægsgartnerelev, to planteskolegartnere og to væksthusgartnere. Udviklingen af haven, tegning og farveplaner varetages af en af gartnerne i samarbejde med mig. Tidligere købte vi også hjælp udefra til fx plantning og pasning af stauder, som ikke er mit speciale, forklarer medejer og direktør Karsten Overgaard. Rambøll I Rambøll kender man de nye have- og parkingeniører, fordi man har været praktikvært. Afdelingsleder Christian Nyerup Nielsen, der arbejder med klimatilpasning, vurderer, at de har draget stor nytte af deres praktikant. - Klimatilpasning ligger i feltet mellem det meget tekniske og have- og parkdesign, og her har vores praktikant kunnet levere mange gode input med hensyn til valg af egnede planter og træer, der vil kunne tåle oversvømmelser, hvor længe græsset kan tåle vand og de øgede driftsomkostning. Det er input, vi normalt henter fra vores landskabsarkitekter og vejfolk, som kan hver deres disciplin. De nye have- og parkingeniører kan begge dele. - Jeg kan se have- og parkingeniører indgå i flere af vore teams, hvor de enten kan arbejde med klimatilpasning eller liveable city - det vil sige grønne områder i byerne. Telefon Redaktion: Marianne Tinggaard Fotos: DSL og Skovskolen Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo Juni 2014

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

STUDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen

STUDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen Skovskolen August 2011 STUDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen Gældende fra august 2010 (Revideret august 2011) Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Uddannelsens placering, formål og

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum CB-møde nr. 25, bilag 6a Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum med have- og parkingeniører rer Arbejdsområder: Design, udvikling, drift og pleje af byens grønne områder Ledelse af projektudførelse,

Læs mere

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål:

CV Hvordan? Sådan! Hvad er formålet med et CV? Hvor meget må et CV fylde? Hvordan læses et CV? Bonus-spørgsmål: CV Hvordan? Sådan! Det handler om at få en arbejdsgiver til at læse dit CV og sørge for at han/hun ikke stopper med at læse, fordi der kommer oplysninger, som kan frasortere dig til samtalen. Overvej derfor

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Ansøgning En ansøgning består af et brev og et CV. Brevet skal i bund og grund fortælle, hvad der har fået dig til at søge stillingen samt

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Sådan laver du et godt CV

Sådan laver du et godt CV ERHVERVSERFARING Sådan laver du et godt CV CV betyder livsløbebane LOYAL ERFARINGER DRØMME ANSÆTTELSER RESULTATER TEAMWORK HVAD KAN DU? MÅL HVAD VIL DU? PASSIONERET INDSIGT BIDRAG CURRICULUM VITAE SERVICEMINDED

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Skovskolen August 2013 STUDIEORDNING. Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen. Gældende fra august 2010 (Revideret august 2013)

Skovskolen August 2013 STUDIEORDNING. Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen. Gældende fra august 2010 (Revideret august 2013) Skovskolen August 2013 STDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen Gældende fra august 2010 (Revideret august 2013) Professionsbachelor / VM Indholdsfortegnelse Kapitel 1. ddannelsens

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke Nyuddannet Af Nana Lykke AALBORG på vinger Det allerførste hold cand.psych. er er nu udklækket fra Aalborg Universitet. Men tro ikke at disse førstefødte skal lære at gå de flyver allerede FOTOS: MICHAEL

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

til at oprette et effektivt CV

til at oprette et effektivt CV august 2006 DIT CV ER I TRYGGE HÆNDER Dit CV vises i første omgang anonymt overfor de virksomheder, der søger efter medarbejdere i OFiR's CV-database. Ønsker virksomheden kontakt til dig, skal de bede

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Beretning indtil 1. september 2014

Beretning indtil 1. september 2014 Beretning indtil 1. september 2014 DSL s 10 mand store overgangsbestyrelse har virket siden de nye vedtægters ikrafttræden medio maj 2014. Nærværende beretning vil derfor have fokus på netop overgangsbestyrelsens

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

På jagt efter en ledig kontorstol?

På jagt efter en ledig kontorstol? På jagt efter en ledig kontorstol? Du er nødt til at v og risik Karriererådgiver Anne Marie Valentin Er du en af de 79.700 kvinder, som står uden arbejde, bliver du nødt til at pakke den feminine tilbageholdenhed

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen

SUCCES TIL JOBSAMTALEN. Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen SUCCES TIL JOBSAMTALEN Ved karriererådgiver Pia Heil Rasmussen Aarhus den 4. marts 2015 1 CA - KARRIEREPARTNER OG A-KASSE FOR HØJTUDDANNEDE I ERHVERVSLIVET Karriererådgivning Personprofilanalyse Netværksgrupper

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Move On - det effektive afsæt

Move On - det effektive afsæt Move On - det effektive afsæt Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man bliver jobsøgende. For de flestes ved kommende er det en ret uvant situation, som man kun oplever få gange i et arbejdsliv.

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

4. BESTYRELSENS VISIONER OG AKTIVITETSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR.. 4

4. BESTYRELSENS VISIONER OG AKTIVITETSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR.. 4 1. VALG AF DIRIGENT... 2 2. BESTYRELSENS BERETNING... 2 3. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB... 4 4. BESTYRELSENS VISIONER OG AKTIVITETSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR.. 4 5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG...

Læs mere

SDU Erhverv - én hovedindgang til regionens vigtigste viden

SDU Erhverv - én hovedindgang til regionens vigtigste viden SDU Erhverv - én hovedindgang til regionens vigtigste viden Jakob Kristiansen 6550 4611 jakobk@sdu.dk 1 Agenda Intro af SDU Erhverv og Syddansk Universitet Studentersamarbejde Aktuelle cases Spørgsmål

Læs mere

Ansøgning til stillingen som. Stilladsmontør

Ansøgning til stillingen som. Stilladsmontør 1 Ansøgning til stillingen som Stilladsmontør 4 Kontakt mig 2 Tommy Larsen Nørregade 5, 2. sal tv. 7400 Herning Mobil:21 40 70 17 Mail: tommy@get2bed.nu 3 Fakta 25 år Bor sammen med Gitte 2 børn Hvorfor

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb HR MØDE DIKU BUSINESS KLUB D. 11/4-2012 Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb 1 OM UNDERSØGELSEN Formål: At få indblik

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

2011 - SMS og permission cards

2011 - SMS og permission cards 2011 - SMS og permission cards Kompetenceafklaring workshop 12.30-15 Agenda Velkommen v/kirsten Lund - karrierekonsulent hos MA Kort præsentation af deltagere - navn - uddannelsesbaggrund - seneste job

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Når du søger job. Gode råd til jobsøgning

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Når du søger job. Gode råd til jobsøgning Februar 2010 Til jobsøgende medlemmer F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Når du søger job Gode råd til jobsøgning Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration:

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi R E F E R E N C E R Vi ønsker at bidrage til at branchen og branchens professionelle virksomheder og at ledere får den anerkendelse de fortjener. Vi har hjulpet flere hundrede forskellige virksomheder

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Gode råd, når du skal søge praktikplads

Gode råd, når du skal søge praktikplads Gode råd, når du skal søge praktikplads Hvert år er der er mange, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, og det kan være svært at finde en praktikplads. Derfor skal du finde den rigtige praktikplads,

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere