Version BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe"

Transkript

1 Version BETJENINGSVEJLEDNING Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Betjening Betjening Ændring af data i driftsmenu Driftsmenu Skema for setpunkter Skema for afrimning Funktion Styring Optima Ekstra kapacitet Driftsikkerhed Alarmer Vedligehold Tilslutning til computer Kølesystem og ventilator Vandkreds og beholder Demontering/anlægget ønskes taget ud af drift Fejlsøgning Højtrykspressostat Sikkerhedstermostat til el-patronen Varmepumpen kører ikke Tilslutningsdiagram Flowdiagram... 10

3 3 1. Betjening Optima 180 leveres med en fabriksindstilling, som gør, at anlægget kan sættes i drift, uden at man først skal indstille anlæggets driftsmenu. Fabriksindstillingen er kun en grundindstilling, som skal ændres til de driftsmæssige ønsker og krav, man har til sin bolig, for derved at få optimal drift og udnyttelse af anlægget. 1.1 Betjening Brugermenu Værdien i det pågældende menupunkt vises, når der trykkes på nedenstående tast/tastekombination. Værdien kan ændres med piletasterne, når tast/tastekombination samtidig holdes nede. Er der ikke trykket nogen taster nede i ca. 15 sekunder, vil styringen vende tilbage til normal visning. P1: Trin - Trin tasten trykkes På denne trykknap kan man skifte funktion mellem: standby, automatisk drift, konstant drift og timerstyret konstant drift. (Trin 0, Trin 1, Trin 2, Trin 3). Trin 0: Varmepumpen er nu slukket, og kun styringen er aktiv. Trin 1: Ventilatoren kører kun, når der opvarmes brugsvand. Trin 2: Ventilatoren kører, også efter at kompressoren er stoppet. Konstant udsugning fra boligen. Trin 3: Ventilatoren kører i en valgt periode, også når kompressoren er slukket. Fabriksindstillingen er 1. P3: Driftstermostat - Driftstermostat tasten trykkes ned Man kan indstille den ønskede brugsvandstemperatur mellem 0-55 C, som opvarmes af varme-pumpen. Fabriksindstillingen er 52. P4: Stop afrimning - Trin + Driftstermostat tasterne trykkes samtidigt Som standard stopper afrimningsperioden, når kølefladen har nået en temperatur på 10 C, som er standardindstillingen. Ved særlige driftstilstande kan det være nødvendigt at ændre denne temperatur. Temperaturen kan justeres mellem 0-25 C. Fabriksindstillingen er 10. P5: El-patron - El-patron + Driftstermostat tasterne trykkes samtidigt Man kan indstille den ønskede brugsvandstemperatur mellem 0-65 C. El-patronen opvarmer kun den øverste halvdel af beholderen, mens varmepumpen fortsat opvarmer den nederste del af beholderen. Fabriksindstillingen er 50. Display visning Man kan i displayet få vist forskellige temperaturer ved at trykke på piletasterne, indtil nummeret på den ønskede temperatur vises. Efter ca. 5 sekunder vises temperaturen. Temperaturen vises, ca. 30 sekunder før displayet går tilbage til normal visning. Følgende temperaturer kan vises: T4: Ekstra føler til fri afbenyttelse eller forceret drift indgang T5: Før køleflade T6: Køleflade T7: Brugsvand top T8: Brugsvand bund T9: Solfanger temp (Ekstra) P2: El-patron ON - El-patron tasten trykkes ned Varmepumpen leveres med ekstra el-patron til opvarmning af brugsvandet. På denne tast kan man give signal til, at el-patronen kan kobles ind, såfremt der er et behov. Ved at indstille setpunktet til 1 vil el-patronen koble ind efter behov. Er setpunktet indstillet til 0, vil el-patronen ikke koble ind, selvom der er behov. Ved udetemperaturer under 0 C er det en fordel at benytte el-patronen til at supplere brugsvandsopvarmningen.

4 4 1.2 Ændring af driftsdata i driftmenu Displayet viser normalt vandtemperaturen. Hvis værdien sættes til 2, vil elpatronen automatisk koble ind som supplement til kompressoren, såfremt tilgangsluften er koldere end indstillet i punkt E10. E10: Drift i kolde omgivelser Er funktionen i menupunkt E9 aktiveret, indstilles i dette menupunkt temperaturen, under hvilken kompressoren stoppes, eller hvornår el-patronen skal kobles ind som supplement. Temperaturen kan justeres mellem 0-10 C. Fabriksindstillingen er 5. Tryk (pil op) og (pil ned) samtidigt i ca. 10 sekunder for at komme ind i driftsmenuen. Displayet viser nu det første punkt E0 i driftsmenuen. Er der i driftsmenuen ikke trykket på en knap ca. 15 sek., lukker driftsmenuen automatisk ned og går tilbage til hovedmenuen. E13: Gulv min. temp Her indstilles, hvor høj temperaturen skal være i bunden af tanken, før cirkulationspumpen gulvvarme må starte. Kan indstilles mellem C. Fabriksindstillingen er 35. E15: Hygrostat / stop anlæg Er værdien sat til 0, vil ventilatorhastigheden skifte til 3, når den relative fugtighed er over den indstillede værdi på hygrostaten. Er værdien sat til 1, vil anlægget stoppe, når klemme nr. 25 og 26 kortsluttes. Det ønskede menupunkt kan nås ved at bladre frem og tilbage med (pil op) og (pil ned). Værdien i det pågældende punkt vises, når der trykkes på (temperaturtasten). Værdien kan ændres med (pil op) og (pil ned), når (temperaturtast) samtidig holdes trykket. Er der ikke trykket nogen taster i ca. 15 sekunder, vil styringen vende tilbage til normal visning. 1.3 Driftsmenu E0: Fabriksindstilling Har man indstillet setpunkterne, så anlægget ikke fungerer som forventet, og man ikke kan finde årsagen, så nedskriv først alle indstillingerne af setpunkterne i skemaet på side 5. Indstil setpunktet på 1, og vent til styringen går tilbage til normal visning. Nu er alle setpunkterne skiftet til fabriksindstillingen. Man kan nu starte forfra og indstille setpunkterne. E2: T9 Set Temp Hvis der er tilsluttet gulvvarme til anlægget, kan der på denne parameter bestemmes, hvilken rumtemperatur der ønskes i det rum, hvor gulvvarme og tilhørende temperaturføler er placeret. Kan indstilles mellem C. Fabriksindstillingen er 21 C. E8: Desinfektions funktion ON/OFF Er værdien sat til 1, vil styringen opvarme vandet ved hjælp af el-patronen til 65 C en gang om ugen for at desinficere tanken. E9: Drift i kolde omgivelser ON/OFF Bruges varmepumpen, hvor tilgangsluften tages fra f.eks. et kælderrum, kan der vælges, at kompressoren skal stoppe, hvis det bliver for koldt i rummet, så yderligere afkøling forhindres. Vandet vil så i stedet for opvarmes med el-patronen. Funktionen er aktiveret, hvis værdien er sat til 1. E16: Min. luftmængde Denne værdi angiver den mindste luftmængde, ventilatoren må køre med under drift. Vær opmærksom på, at kølesystemet kan overbelastes med udfald på højtrykspressostaten, hvis værdien sættes for højt. Værdien bør ikke vælges højere end nødvendigt for at sikre et minimalt luftflow gennem kølefladen. Indstilles mellem 0-100%. E17: Forceret ON På trin 3 har man mulighed for, at anlægget automatisk kobler tilbage til trin 2 efter et antal timer ved at indstille setpunktet på 1. Indstiller man setpunktet til 0, vil anlægget køre på trin 3, indtil man manuelt skifter til et andet trin. E18: Antal timer Indstilling af det antal timer, der køres konstant i trin 3, før der automatisk skiftes tilbage til trin 2. Indstilles mellem 1-10 timer. Fabriksindstillingen er 3. E19: Sol/gulvfunktion Hvis indstillingen er 0, vil styringen kunne styre tilsluttet solfanger. Hvis indstillingen er 1, vil styringen kunne styre tilsluttet gulvvarme. E20: Solfanghyst Har man tilkoblet solfanger, kan man indstille hvilken temperaturforskel, der skal være mellem vandtemperatur i solfanger og varmtvandsbeholderens vandtemperatur, før solfangerens cirkulationspumpe starter. Vandtemperaturen på varmtvandsbeholderen kan ikke overstige 70 C ved bruge af solfanger. Setpunktet kan indstilles mellem 0-5 C. Fabriksindstillingen er 5.

5 5 E21: TX set For at undgå for høje driftstryk i kølesystemet er det nødvendigt at reducere systemets ydelse den sidste del af opvarmningsperioden. Denne parameter angiver ved hvilken vandtemperatur reduktionen skal begynde. Parameteren kan vælges mellem 0-55 C. Fabriksindstillingen er 45. E23: Tmop Værdien angiver den højest tilladte fordampnings-temperatur. Derved undgås overbelastning af kompressorsystemet ved høje omgivelsestemperaturer. Værdien sættes mellem 0-20 C. Fabriksindstilling er 15. E25: Vent trin 2 Hvis der ønskes udsugning fra huset i en længere periode, kan der skiftes til trin 2. Ventilatoren vil nu køre, indtil der skiftes til et andet trin, uanset behov for opvarmning af brugsvand. Her angives, hvilken hastighed ventilatoren skal køre med, når trin 2 vælges. Bemærk, at denne indstilling også begrænser ventilatorens max. hastighed. Hastigheden vælges mellem 0-100%. Fabriksindstillingen er 100. E26: Vent trin 3 Hvis der ønskes foretaget udsugning fra huset i en tidsbestemt periode, kan der skiftes til trin 3. Ventilatoren vil nu køre i den valgte periode, uanset behov for opvarmning af brugsvand, hvorefter der skiftes tilbage til trin 2. I dette menupunkt angives, hvilken hastighed ventilatoren skal køre med, når den tidsbestemte periode vælges. Hastigheden vælges mellem 0-100%. Fabriksindstillingen er 100. E27: Disponibel funktion. Skal altid sættes til 1. E45: dtluft-set Her vælges den mindste afkøling af luften, der ønskes, når systemet opvarmer vand. Styringen vil indregulere ventilatorens hastighed, således at luften afkøles netop det antal grader, der er valgt. Hvis styringen af tekniske årsager har brug for at afkøle luften yderligere, overstyres værdien af automatikken. Hvis der ønskes større ventilatorhastighed, kan værdien reduceres. Dog skal man huske, at for små værdier vil tvinge blæseren til at køre hurtigt med større energiforbrug til følge. Fabriksindstillingen er Skema for setpunkter Fabriksindstilling: Dato: Dato: E0: Fabriksindstilling 0 E2: T9 setpunkt 21 E8: Desinfektions fuktion ON/OFF 0 E9: Drift i kolde omgivelser ON/OFF 0 E10: Drift i kolde omgivelser 5 E13: Gulv min temp 35 E15: Hygrostat / stop anlæg 0 E16: Min. luftmængde 0 E17: Forceret ON 0 E18: Antal timer 3 E19: Solfanger/gulvvarme 0 E20: Solfanghyst 5 E21: TX set 45 E23: Tmop 15 E25: Vent trin E26 Vent trin E45 dtluft-set Skema for afrimning T5 før køleflade C T6 i køleflade C

6 6 2. Funktion 2.1 Styring Optima 180 I flowdiagrammet er vist, hvor følerne er placeret, og på styreprintet er vist relæudgange samt de øvrige udgange for tilkobling af ventilator og betjeningspanel. Vanvex brugsvandsvarmepumpe: Aggregatet bruges udelukkende til opvarmning af brugsvand indenfor den indstillede temperaturgrænse. Vanvex brugsvandsvarmepumpe er et komplet aggregat indeholdende en 185/285 liters varmvandsbeholder, udsugningsventilator, varmepumpe og komplet el-udstyr samt i S-modellerne en varmespiral forberedt for tilslutning af solfanger/ centralvarme etc. Ydelse: Varmepumpen kan opvarme ca. 380 liter vand til 55 C indenfor 24 timer, dog afhænger dette bl.a. af koldtvands- temperaturen der tilføres beholderen. Den elektriske el- patron på 1 kw kan aktiveres, såfremt der opstår et behov for ekstra varmt vand. Varmepumpen har kun behov for ca. 30% af energioptagelsen i forhold til en direkte el-opvarmet beholder. Varmepumpens funktion: Styringen starter kompressoren kort tid efter, at man har tappet varmt vand. Kompressoren kører, indtil hele beholderen har opnået den indstillede temperatur. Normalt kan varmepumpen producere nok varmt vand til at dække en hel families varmtvandsforbrug. Vandopvarmning: Når der tappes varmt brugsvand, vil tanken fyldes op med koldt vand i bunden af tanken. En føler måler tankens bundtemperatur og starter kompressoren, når temperaturen er faldet 5 C under indstillet temperatur. Når vandet er opvarmet til indstillet temperatur, stopper kompressoren igen. Samtidig med, at kompressoren er i drift, kører ventilatoren og cirkulerer luft gennem kølefladen. 2.2 Ekstra kapacitet Opstår situationen, at varmepumpen ikke formår at levere tilstrækkeligt med varmt vand, kan man aktivere el-patronen, som er indbygget i beholderen. Ved brug af denne, er det muligt at opvarme dobbelt så meget vand som normalt. Det er muligt at indstille den ønskede temperatur, til hvilken man ønsker el-patronen skal opvarme vandet. (Benyt kun elpatronen, såfremt behovet opstår - el patronen bruger mere energi end kompressoren). El-patronen aktiveres manuelt på betjeningspanelet. 2.3 Driftsikkerhed Højtrykspressostat: For at sikre kompressoren mod at komme til at køre udover dens anvendelsesområde, er der indbygget en højtrykspressostat, som kobler ud, når trykket bliver for stort. Resetknappen aktiveres manuelt, når årsagen til fejlen er fundet. Når højtrykspressostaten kobler ud, vil den røde lampe på betjeningspanelet blinke, indtil pressostatens resetknap bliver aktiveret. Sæt evt. vandtemperaturen 2-3 C ned for at undgå gentagelse af pressostatfejl. Sikkerhedstermostat: Hvis en fejl opstår på el-patronen til opvarmning af brugsvandet, vil sikkerhedstermostaten koble fra. For at genindkoble sikkerhedstermostaten, skal den lille knap i midten af termostaten trykkes ind. Termostaten befinder sig midt på tanken. (Husk at afbryde strømmen til maskinen, inden et indgreb foretages. Indgrebet må kun foretages af autoriseret personale.) 2.4 Alarmer Pressostatfejl: Når højtrykspressostaten kobler ud, vil det røde Vølund logo blinke, indtil pressostatens røde resetknap bliver aktiveret. Ventilatordrift: Ventilatoren kan bringes til at køre kontinuerligt, også efter at kompressoren er stoppet, ved at vælge trin 2 eller trin 3. Dette anvendes, når en Vanvex benyttes som udsugningsanlæg for boligens våde rum. Så længe indgang til T4 kortsluttes, tvinges styringen til at køre trin 3. Dette kan benyttes til at få ekstra udsugning fra f.eks. badeværelse, mens man er i bad. Når indgangen ikke længere er kortsluttet, vil styringen gå tilbage til det trin den kom fra før kortslutning. Afrimning: Når forskellen på temperatur før køleflade og temperatur på køleflade bliver for stor, hvilket sker, når der er blevet dannet is på kølefladen, går anlægget i afrimning (se tabel 5). Magnetventilen MA 4 åbner, udsugningsventilator stopper indtil isen er smeltet, og kølefladen har nået en temperatur på ca. 5 C, hvorefter magnetventilen igen lukker, og udsugningsventilatoren starter.

7 7 3. Vedligehold For at opnå en optimal drift bedes man følge nedenstående punkter: Før varmepumpen åbnes, slukkes strøm men, stikket trækkes ud og der ventes til ventilatoren står helt stille. Efter førstegangsinstallationen bør man efter et par dage kontrollere systemet for utætheder i vandsystemet eller tilstoppet kondensafløb. Miljørelevante krav: Ved istandsættelse eller demontering af Vanvex en bedes miljøreglerne og de lovmæssige krav i forbindelse med genbrug samt destruering af div. materialer følges. 3.1 Tilslutning til computer For at Optima 180 kan kommunikere med computeren (datalogger), skal kommunikationsbox Vølund datalogger monteres ved styringen og computeranlæg. Dataloggeren er tilbehør og kan købes hos Vølund A/S. 3.2 Kølesystem og ventilator Ventilator: Serviceeftersynet består hovedsagligt af periodiske rengøringer af fordamperen. Afmonter kanaltilslutninger ovenpå aggregatet og afmonter derefter toppladen på apparatet. Rengør fordamper og ventilatoren med en børste eller en flaskerenser eller en pensel. Vær opmærksom på at udbalanceringsvægtene på ventilatorhjulet ikke bliver fjernet, da dette vil medføre en uligevægt og dermed bevirke et højere støjniveau samt slidtage af ventilatoren. Fare for at skære sig på skarpe lameller. Lamellerne må ikke beskadiges. Kondensvand og kondensafløb: Samtidig med eftersynet og rengøring af ventilatoren, er det nødvendigt at rengøre kondensbakken for snavs. Fyld vand i kondensbakken og se efter om vandet har frit afløb - skulle dette ikke være tilfældet, skal afløbet renses. Kontrollér samtidig om fordamperens lameller er rene. 3.3 Vandkreds og tank Sikkerhedsventil: I forbindelse med brugsvandsbeholderen har installatøren installeret en sikkerhedsventil ved koldtvandshanen. Denne ventil er indbygget for at beskytte beholderen mod overtryk, når brugsvandet udvider sig ved opvarmningen. Tilbageslagsventilen (kontraventilen), som er monteret før sikkerhedsventilen på koldtvandsrøret, forhindrer vandet i at løbe tilbage i koldtvandsrøret. Derfor stiger trykket i beholderen til sikkerhedsventilens maksimum. Sker det, åbner sikkerhedsventilen, og det overflødige vand løber bort. Hvis sikkerhedsventilen ikke ville åbne, ville beholderen sprænges. For at sikre at sikkerhedsventilen er i orden, skal den efterses flere gange årligt. For at teste denne skal man trykke på håndtaget på sikkerhedsventilen og sikre, at vandet kan løbe ud. Skader, som er opstået grundet en forstoppet sikkerhedsventil, dækkes ikke af garantien. Anode: For at undgå tæring af den lerede brugsvandsbeholder er denne udstyret med en magnesium anode, som er monteret midt på beholderen. Anoden har en estimeret levetid på ca. 2-5 år. Dog bør man være opmærksom på, at anoden holdes intakt. Hvert andet år anbefales det, at anoden efterses og udskiftes, såfremt denne er tæret og viser en diameter på ca mm. Når anlægget skal efterses, frakobles spændingen, før man afmonterer frontlågen. Brugsvandsbeholderen skal tømmes for vand, førend det er muligt at afmontere anoden. For at gøre dette skal der lukkes for koldtvandstilførslen og tilkobles en slange til tømmeventilen, således at vandet fra beholderen kan løbe ud i det nærmeste afløb. Mens beholderen tømmes for vand, åbnes en varmtvandshane, således at der ikke opstår et undertryk i beholderen. Når beholderen er tømt, kan anoden skrues af og efterses. Når anoden atter er monteret, lukkes tømningsventilen, koldtvandstilførslen aktiveres, og beholderen fyldes atter med vand og tømmes for luft. Når beholderen er fyldt med vand, kan frontlågen atter monteres, og spændingen kan efterfølgende tilsluttes igen. 3.4 Demontering/ anlægget ønskes taget ud af drift Følgende skal gøres: Varmepumpen skal gøres spændingsfri dvs. el-kablerne demonteres. Afmonter vand- og varmerør og tøm beholderen for vand. Brugsvandsbeholderen skal tømmes for vand. Der lukkes for koldtvandstilførslen og tilkobles en slange til tømmeventilen, således at vandet kan løbe ud i nærmeste afløb. Kanalerne afmonteres, og alle indblæsnings- og udsugningsventiler lukkes for at undgå, at der samler sig kondensvand i kanalerne.

8 8 4. Fejlsøgning Varmepumpen er udstyret med følgende sikkerhedsindstillinger: Højtrykspressostat Højtrykspressostaten beskytter varmepumpen mod et for højt tryk i kølekredsløbet. Ved forstyrrelser (for højt tryk) blinker den røde lampe på betjeningspanelet, og høj-trykspressostaten aktiveres og varmepumpen standser. Den røde lampe lyser. Anlægget genstartes, når man manuelt resetter højtrykspressostaten. Frontlågen tages af ved at fjerne skruerne. 4.3 Varmepumpen kører ikke Kontrollér venligst følgende: Er anlægget tilsluttet strøm? Er der spænding i stikkontakten? Er varmepumpen koblet fra via temperaturstyringen? Er brugsvandstemperaturen >55 grader? Er kablet mellem styringen og betjeningspanelet monteret? Såfremt ingen af de ovennævnte årsager hjælper Dem i forbindelse med fejlsøgningen, bedes De kontakte en installatør eller kundeservice. Ved reset tryk på den røde knap. 4.2 Sikkerhedstermostat til varmespiralen: Sikkerhedstermostaten beskytter brugsvandsinstallationen mod for høje temperaturer under varmeproduktion med el-patron. Sikkerhedstermostaten er monteret på beholderen. Såfremt den indstillede værdi (90 grader) overskrides, slår varmespiralen fra. Varmespiralen kan først genaktiveres, når temperaturen er under 90 grader. For at kunne gøre dette skal spændingen til aggregatet slukkes, frontlågen skrues af, og frontdækslet foran varmelegemet skrues af. Så kan resetknappen trykkes ind. BEMÆRK - pas på at ledningerne til styringen ikke knækker/rives ud!!! Ved reset tryk på den hvide knap.

9 9 Noter:

10 10 Noter:

11 11 Noter:

12 Vølund Varmeteknik A/S - Brogårdsvej 7 - DK-6920 Videbæk - - Tlf: Member of the NIBE Group

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310

Betjeningsvejledning. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe. Version 3.07-0310 DK Betjeningsvejledning Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 3.07-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4 1.4 Skema

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310

betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 DK betjeningsvejledning Optima 155 Brugsvandsvarmepumpe Vanvex R Vanvex RS Version V7.02-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...3 1.2 Ændring af data i driftsmenu...3 1.3 Driftsmenu...4

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810

betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810 DK betjeningsvejledning Optima 310 DESIGN Version V1.05-0810 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online

shop.genvex.dk Optima 100 Opus Optima 100 Design Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tlf.: +45 7353 2700 www.genvex.dk Filtre købes online Version 0.0.8 betjeningsvejledning Optima 00 Opus Optima 00 Design Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK ORIGINAL w w w.g e nvex.dk Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BRUGSVANDSVARMEPUMPE 08:935-1304. Manual. METROAIR AQUA og METROAIR AQUA S

BRUGSVANDSVARMEPUMPE 08:935-1304. Manual. METROAIR AQUA og METROAIR AQUA S BRUGSVANDSVARMEPUMPE 08:935-1304 Manual METROAIR AQUA og METROAIR AQUA S Brugsvandspumpe METROAIR AQUA 285 l 1,5 kw varmelegeme METRO nummer: 155281601 VVS nummer: 346631002 METROAIR AQUA S 285 l 1,5 kw

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3.

betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3. DK betjeningsvejledning Optima 250 GES Energy 1 EC GE 290-890 AC GE Energy 1-3 EC GEU 390-590 AC GEU Energy 1 EC GE 200-400 AC-ST Version 3.05-0208 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjening 1.1 Betjening...

Læs mere

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Optima 250 DESIGN. shop.genvex.dk. Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print Version 2011.12.15 betjeningsvejledning Filtre købes online shop.genvex.dk gratis fragt og levering i DK Optima 250 DESIGN Passiv ventilation /varmegenvinding Display 1,5 /Version 3.2b/ES652/ES960-print

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 311 Design. Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 311 Design. Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2 Version 2012.07.12 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING Optima 311 Design Kombineret ventilation/brugsvandsvarmepumpe Display 2.0 / Version 0.2 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanel... 3 Side 2. Montage...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi 1 Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi Elektrisk opvarmet og Elektrisk opvarmet med tilskudsvarme 2 Indhold 1. Generelle oplysninger... 3 2. Montage af varmtvandsbeholderen på væg... 4 3. Vandforsyning...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Installationsvejledning. . Combi Lite AC/EC. Varmepumpe og brugsvand. . Combi Lite. Combi Lite-S. Version 1.02-0208

Installationsvejledning. . Combi Lite AC/EC. Varmepumpe og brugsvand. . Combi Lite. Combi Lite-S. Version 1.02-0208 DK Installationsvejledning. Combi Lite AC/EC Varmepumpe og brugsvand. Combi Lite. Combi Lite-S Version 1.02-0208 Indholdsfortegnelse Forskrifter / Sikkerhedshenvisninger... 3 Produktbeskrivelse... 4 Beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen.

Combi 185 BP. Energien genvindes først af modstrømsvarmeveksleren og dernæst genvindes restenergien af varmepumpen. Combi 185 BP Leverer både frisk luft og varmt brugsvand til hele familien Anlæg leverer tilskud til opvarmning via indblæsningsluften Lavt energiforbrug og højeffektiv varmepumpe Combi 185 BP er et komplet

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 EK Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING COMBI 185 S/LS. DK / Version DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B

BETJENINGSVEJLEDNING COMBI 185 S/LS. DK / Version DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 311 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,0B Version 26.02.2014 COMBI 185 S/LS Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45 73 53 27 00 salg@genvex.dk

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 300 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere