LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen."

Transkript

1 LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

2 LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen. 1 INDLEDNING Respondenter SAMMENFATNING Generel ledelse Projektering, økonomi og jura Innovation, klima og kunder Interesse for nye uddannelser med fokus på ledelse GENEREL LEDELSE Planlægning, samarbejde og indkøb Viden om risikovurdering og risikostyring Kommunikation og samarbejde Personaleledelse og management Logistik Kvalitetssikring af bygge- eller anlægsopgaver Ledelse af sjak/teams Forståelse for kulturen på byggepladsen Organisationers opbygning, kultur, struktur og forandring PROJEKTERING, ØKONOMI OG JURA Lovgivning og jura, blandt andet bygningsreglement og AB Virksomhedsøkonomi, regnskaber og momsafregning Udarbejde tilbud og beregne prisen på opgaver i bygge- og anlægsbranchen Betydningen af efterkalkulation og økonomiopfølgning Evne til at tegne og lave beregninger (projektere) Viden om overenskomstmæssige forhold INNOVATION, KLIMA OG KUNDER Viden om, hvordan man forholder sig til kunder, yder kundeservice og skaber mersalg Medarbejdere skal være idérige og medvirke til at udvikle virksomheden Energioptimering og hensynstagen til miljø og klima VIRKSOMHEDSSTØRRELSENS INDFLYDELSE PÅ LEDELSELSESBEHOVET Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

3 1 INDLEDNING Formålet med undersøgelsen er at klarlægge hvilke kompetencer indenfor ledelse der efterspørges i bygge- og anlægsbranchen. Dette med henblik på en toning af eksisterende uddannelser og/eller udvikling af nye uddannelser indenfor byggeri og anlæg. Undersøgelsen er foretaget i juli 2010 med 103 respondenter, alle medlemmer af Dansk Byggeri. Undersøgelsen er baseret på en online survey, der afdækkede følgende områder: - Generel ledelse - Projektering, økonomi og jura - Innovation, klima og kunder 1.2 Respondenter Respondentgruppen bestod overvejende af virksomheder med ansatte, der udgjorde 36,9 % af deltagerne. De næststørste grupper var virksomheder med 16-25, samt mere end 100 ansatte. Små virksomheder med 0-5 ansatte udgjorde 6,8 % af deltagerne. Antal medarbejdere Andel i % 26 til 50 36,9 16 til 25 15,5 Over ,5 51 til 75 14,6 0 til 5 6,8 11 til 15 3,9 76 til 100 3,9 6 til 10 2,9 76 % af virksomhederne har bygningskonstruktører/ingeniører ansat, mens 83 % har en formænd/sjakbajs ansat. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

4 2 SAMMENFATNING Undersøgelsen viser prioriteringen af forskellige elementer i tre områder: Generel ledelse, projektering, økonomi og jura samt innovation, klima og kunder. Undersøgelsen viser blandt andet, at 53 % af respondenterne har brug for en person der ikke er udførende, men leder. 30 % svarer, at der fremadrettet bliver brug for denne person. I alt 83 % af respondenterne svarer, at de har et behov på nuværende tidspunkt eller vil få det fremadrettet for en person der ikke er udførende, men leder. Er der i virksomheden brug for en person, der ikke er udførende, men leder? 2.1 Generel ledelse I denne kategori var det følgende tre delelementer, til hvilke flest svarede væsentligt eller meget væsentligt: - Planlægning af bygge- og anlægsopgaver, samarbejde med andre faggrupper og indkøb af materiale (88 %) - Risikovurdering og risikostyring (88 %) - Kommunikation og samarbejde (85 %) Prioritering af elementer under generel ledelse Procent Planlægning og samarbejde Risikovurderingog styring Kommunikation Personaleledelse og management Logistik Kvalitetssikring Ledelse af sjak/teams Byggepladskultur Organisationers opbygning, kultur og struktur Prioritering af elementer under generel ledelse Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

5 2.2 Projektering, økonomi og jura Indenfor dette område var det delelementerne tilbudsberegning, lovgivning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver samt efterkalkulation vigtigste - alle med en andel på 92 %, der svarede, at disse delelementer var enten væsentlige eller meget væsentlige. Prioritering af elementer under projektering, økonomi og jura Procent Projektering Virksomhedsøkonomi og momsafregning Viden om overenskomst Efterkalkulation Lovgivning, jura, bygningsreglement Tilbudsberegning Andel der har svaret væsentlig eller meget væsentlig Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

6 2.3 Innovation, klima og kunder I denne kategori fordelte andelen af respondenter, der svarede enten væsentlig eller meget væsentligt, således: - Kundeservice og mersalg (93 %) - Idérige medarbejdere, der er med til at udvikle virksomheden (89 %) - Energioptimering og hensynstagen til miljø og klima (59 %) Prioritering af elementer under klima, innovation og kunder Procent Kundeservice og mersal Medarbejdere skal være idérige Energioptimering og miljø Andel der har svaret væsentlig eller meget væsentlig 2.4 Interesse for nye uddannelser med fokus på ledelse Interesse for overbygningen i ledelse Mere end 40 % er interesserede i at uddanne lærlinge med en overbygning i ledelse, mens lidt mere end 32 % ikke er interesserede. De resterende 27 % svarer ved ikke. 40 % af virksomheder med mere end 50 medarbejdere svarede ved ikke mens 36 % af de små virksomheder og 41 % af virksomheder med medarbejdere svarede nej. Nuværende og fremadrettet behov for ledere, der ikke er udførende 53 % af de adspurgte har en medarbejder der ikke er udførende, men leder, mens 30 % svarer, at de fremadrettet vil få brug for en sådan person. I alt 83 % af de adspurgte svarer, at de enten har eller vil få en medarbejder, der er leder, men ikke er udførende. De store virksomheder (16-50 samt mere end 50 medarbejdere) svarede hovedsageligt ja, hvorimod de små virksomheder primært svarede, at der fremadrettet vil blive et sådan behov. Interesse for byggeteknolog 1 med speciale i ledelse 1 Betegnelsen byggeteknolog blev brugt for at undgå forvirring i forhold til den eksisterende uddannelses indhold. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

7 39 % er positive overfor at ansætte en byggeteknolog med speciale i ledelse, 36 % vil ikke ansætte en byggeteknolog med speciale i ledelse, imens 25 % svarer ved ikke. Halvdelen af de adspurgte virksomheder med 0-16 medarbejdere svarer ja, mens % af de større virksomheder svarer ja. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

8 3 GENEREL LEDELSE Under området generel ledelse, blev delelementernes væsentlighed prioriteret således: 1. Planlægning af bygge- og anlægsopgaver, herunder samarbejde med andre faggrupper og indkøb af materialer 2. Viden om risikovurdering og risikostyring 3. Viden om kommunikation på flere niveauer, der er tilpasset de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen. Viden om, at kommunikation og samarbejde hænger sammen 4. Viden om personaleledelse og management. En teoretisk baggrund indenfor effektivisering, rekruttering, aflønning og fastholdelse af medarbejdere. 5. Viden om logistik 6. Kvalitetssikring af bygge- eller anlægsopgaver 7. Ledelse af sjak/teams 8. Der eksisterer en særlig kultur på byggepladsen, som (ledende) medarbejdere skal have forståelse for, for at kunne indgå i ledelsen i en virksomhed i bygge- og anlægsbranchen. 9. Viden om organisationers opbygning, kultur og struktur, og hvorledes denne med fordel kan ændres Prioritering af elementer under generel ledelse Procent Organisationers opbygning, kultur og struktur Byggepladskultur Ledelse af sjak/teams Kvalitetssikring Logistik Personaleledelse og management Kommunikation Risikovurderingog styring Planlægning og samarbejde Prioritering af elementer under generel ledelse Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

9 3.1 Planlægning, samarbejde og indkøb 49 % finder planlægning af bygge- og anlægsopgaver, herunder samarbejde med andre faggrupper og indkøb af materiale meget væsentligt. 39 % finder området væsentligt, og sammenlagt finder 88 % emnet for væsentligt eller meget væsentligt. 3.2 Viden om risikovurdering og risikostyring 48 % af respondenterne finder viden om risikovurdering og risikostyring væsentlig og 40 % finder denne viden meget væsentlig. I alt 88 % synes at området er enten væsentligt eller meget væsentligt, imens 10 % forholder sig neutralt. 3.3 Kommunikation og samarbejde Viden om kommunikation bliver af 57 % opfattet som væsentligt og af 28 % som meget væsentligt. Sammenlagt svarer 85 % af respondenterne, at dette område er enten væsentligt eller meget væsentligt. 13 % forholder sig neutralt. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

10 3.4 Personaleledelse og management.. 59 % finder viden om personaleledelse og management væsentligt, imens 25 % finder denne viden meget væsentlig. 14 % forholder sig neutralt, imens 83 % finder emnet væsentligt eller meget væsentligt. 3.5 Logistik % af respondenterne finder viden om logistik væsentligt, mens 26 % finder området meget væsentligt i alt 83 % af deltagerne mener, at området er enten væsentligt eller meget væsentligt. 13 % forholder sig neutralt. 3.6 Kvalitetssikring af bygge- eller anlægsopgaver 62 % af respondenterne finder kvalitetssikring væsentlig og 20 % finder emnet meget væsentligt. I alt mener 82 % af deltagerne, at området er enten væsentligt eller meget væsentligt. 12 % forholder sig neutralt. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

11 3.7 Ledelse af sjak/teams 52 % af respondenterne finder ledelse af sjak/teams væsentlig og 26 % finder området meget væsentligt i alt mener 77 % af deltagerne, at ledelse sjak/teams er enten væsentlig eller meget væsentlig. 17 % forholder sig neutralt. 3.8 Forståelse for kulturen på byggepladsen Halvdelen af de adspurgte finder viden om kultur væsentligt, imens 23 % finder denne viden meget væsentlig og 22 % forholder sig neutralt. I alt 73 % af respondenterne finder emnet væsentligt eller meget væsentligt. 3.9 Organisationers opbygning, kultur, struktur og forandring. 55 % af respondenterne finder viden om organisationers opbygning, kultur og struktur væsentligt. 19 % forholder sig neutralt, imens 14 % finder denne viden meget væsentligt. I alt 69 % svarer, at viden om organisationers opbygning, kultur og struktur er enten væsentlig eller meget væsentlig. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

12 4 PROJEKTERING, ØKONOMI OG JURA Spørgsmålene vedrørende området projektering, økonomi og jura fordelte sig i prioriteret rækkefølge sådan: 1. Evnen til at udarbejde tilbud og beregne prisen på opgaver i bygge- og anlægsbranchen 2. Viden om lovgivning og jura i forbindelse med bygge- eller anlægsopgaver, herunder blandt andet bygningsreglement og AB92 3. Viden om betydningen af efterkalkulation og økonomiopfølgning 4. Viden om overenskomstmæssige forhold 5. Viden om virksomhedsøkonomi, regnskaber og momsafregning 6. Evne til at tegne og lave beregninger (projektere) Prioritering af elementer under projektering, økonomi og jura Procent Projektering Virksomhedsøkonomi og momsafregning Viden om overenskomst Efterkalkulation Lovgivning, jura, bygningsreglement Tilbudsberegning Andel der har svaret væsentlig eller meget væsentlig Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

13 4.1 Lovgivning og jura, blandt andet bygningsreglement og AB92 53 % af respondenterne finder viden om lovgivning og jura meget væsentligt, imens 39 % mener, at området er væsentligt i alt 92 % af deltagerne finder dette område væsentligt eller meget væsentligt. 4.2 Virksomhedsøkonomi, regnskaber og momsafregning Næsten 50 % af respondenterne finder viden om virksomhedsøkonomi, regnskaber og momsafregning væsentlig, mens 23 % finder emnet meget væsentligt. I alt 72 % finder området væsentligt eller meget væsentligt. 24 % forholder sig neutralt. 4.3 Udarbejde tilbud og beregne prisen på opgaver i bygge- og anlægsbranchen 49 % mener, at tilbudsregning er et meget væsentligt område, imens 44 % mener, at området er væsentligt. I alt 92 % finder, at området er enten væsentligt eller meget væsentligt. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

14 4.4. Betydningen af efterkalkulation og økonomiopfølgning Halvdelen af respondenterne mener, at efterkalkulation og økonomiopfølgning er et væsentligt område, imens 43 % mener, at området er meget væsentligt. I alt 92 % finder området væsentligt eller meget væsentligt. 4.5 Evne til at tegne og lave beregninger (projektere) 38 % af respondenterne svarer neutralt for behovet for at kunne projektere, imens 34 % mener, at området er væsentligt. 12 % finder området meget væsentligt, imens 11 % finder det uvæsentligt. I alt 47 % finder området væsentligt eller meget væsentligt. 4.6 Viden om overenskomstmæssige forhold 56 % finder dette område væsentligt, imens 23 % forholder sig neutralt til spørgsmålet. 18 % finder området meget væsentligt. I alt 74 % finder området meget væsentligt eller væsentligt. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

15 5 INNOVATION, KLIMA OG KUNDER Spørgsmålene vedrørende området innovation, klima og kunder fordelte sig i prioriteret rækkefølge sådan: 1. Kundeservice og mersalg 2. Medarbejdere skal være idérige 3. Energioptimering og miljø Prioritering af elementer under klima, innovation og kunder Procent Kundeservice og mersal Medarbejdere skal være idérige Energioptimering og miljø Andel der har svaret væsentlig eller meget væsentlig Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

16 5.1 Viden om, hvordan man forholder sig til kunder, yder kundeservice og skaber mersalg 57 % af respondenterne mener, at dette område er meget væsentligt imens 37 % finder området væsentligt. I alt 93 % af respondenterne finder dette område væsentligt eller meget væsentligt. 6 % forholder sig neutralt. 5.2 Medarbejdere skal være idérige og medvirke til at udvikle virksomheden 57 % af respondenterne mener, at dette område er væsentligt, imens 33 % mener, at området er meget væsentligt. I alt 89 % mener, at området enten er meget væsentligt eller væsentligt. 9 % forholder sig neutralt. 5.3 Energioptimering og hensynstagen til miljø og klima 45 % af respondenterne mener, at dette område er væsentligt, imens 14 % mener, at området er meget væsentligt. I alt 59 % finder området væsentligt eller meget væsentligt. 32 % forholder sig neutral. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

17 6 VIRKSOMHEDSSTØRRELSENS INDFLYDELSE PÅ LEDELSELSESBEHOVET I alt 103 virksomheder deltog i undersøgelsen. Kategoriseres disse i tre store grupper: 0-16 medarbejdere, medarbejder og virksomheder med mere end 50 medarbejdere, så udgør gruppen med lidt mere end halvdelen af respondenterne, virksomheder med mere end 50 medarbejdere udgør 34 % og små virksomheder 14%. Virksomhedens størrelse Antal deltagere Andel i % % % Over % Total % Ved at krydse svarene med virksomhedernes størrelse er det muligt at observere, hvor vidt der er forskel på ledelsesbehovet i virksomheder af forskellig størrelse. Der var dog ikke den store forskel ledelsesbehovet var ensartet på tværs af virksomhedernes størrelse. Personaleledelse og management Mere end 50 medarbejdere Meget uvæsentlig 0% 0% 0% Uvæsentlig 0% 2% 3% Neutral 14% 15% 14% Væsentligt 50% 61% 60% Meget væsentlig 36% 22% 23% På spørgsmålet vedrørende væsentligheden af personaleledelse og management var der ikke stor forskel på svarene i relation til virksomhedernes størrelse. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

18 Planlægning af bygge- og anlægsarbejde, herunder samarbejde med andre faggrupper og indkøb af materiale 0-16 medarbejdere medarbejdere Mere end 50 medarbejdere Meget uvæsentlig 0% 2% 3% Uvæsentlig 0% 4% 0% Neutral 7% 7% 9% Væsentlig 43% 46% 26% Meget væsentlig 50% 41% 63% Mere end 80 % i alle størrelseskategorier svarede væsentligt eller meget væsentligt til spørgsmålet om vigtigheden af planlægning, samarbejde og indkøb. Kvalitetssikring af bygge- eller anlægsopgaver 0-16 medarbejdere medarbejdere Mere end 50 medarbejdere Meget uvæsentlig 0% 2% 3% Uvæsentlig 0% 6% 3% Neutral 0% 15% 11% Væsentlig 64% 63% 60% Meget væsentlig 36% 15% 23% Hovedparten af respondenterne uanset virksomhedsstørrelse finder kvalitetssikring væsentlig eller meget væsentlig. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

19 Viden om, hvordan man energioptimerer og løser bygge- og anlægsopgaver med hensynstagen til miljø og klima 0-16 medarbejdere medarbejdere Mere end 50 medarbejdere Meget uvæsentlig 0% 6% 3% Uvæsentlig 0% 7% 6% Neutral 14% 33% 34% Væsentlig 64% 41% 46% Meget væsentlig 21% 13% 11% 85 % af de mindste virksomheder angiver viden om hvordan bygge- og anlægsopgaver energioptimeres med hensyntagen til miljø og klima som væsentlig til meget væsentlig, hvilket gælder for højest 57 % af de største virksomheder. Viden om efterkalkulation og økonomiopfølgning Over 50 Meget uvæsentlig 0% 0% 3% Uvæsentlig 0% 2% 0% Neutral 0% 7% 6% økonomiopfølgningen Væsentlig 43% 50% 49% størrelse. På spørgsmålet vedrørende var svarene viden om ligeledes betydningen ensartede af efterkalkulation på tværs af virksomhedernes og Meget væsentlig 57% 41% 43% Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Rigtige it-uddannelser

Rigtige it-uddannelser DI ANALYSE Rigtige it-uddannelser Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-kompetencer > > Danske virksomheder har trods finanskrisen forsat vanskeligt ved at få dækket deres behov for personer med de

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

TRANSLATØRFORENINGEN

TRANSLATØRFORENINGEN TRANSLATØRFORENINGEN Etablering af netværk mellem translatørvirksomheder Translatørnetværk Får du noget for dine annoncekroner? Er du synlig i telefonbogen? Taler du med dine kolleger? Har du råd til elektroniske

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere