LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen."

Transkript

1 LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

2 LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen. 1 INDLEDNING Respondenter SAMMENFATNING Generel ledelse Projektering, økonomi og jura Innovation, klima og kunder Interesse for nye uddannelser med fokus på ledelse GENEREL LEDELSE Planlægning, samarbejde og indkøb Viden om risikovurdering og risikostyring Kommunikation og samarbejde Personaleledelse og management Logistik Kvalitetssikring af bygge- eller anlægsopgaver Ledelse af sjak/teams Forståelse for kulturen på byggepladsen Organisationers opbygning, kultur, struktur og forandring PROJEKTERING, ØKONOMI OG JURA Lovgivning og jura, blandt andet bygningsreglement og AB Virksomhedsøkonomi, regnskaber og momsafregning Udarbejde tilbud og beregne prisen på opgaver i bygge- og anlægsbranchen Betydningen af efterkalkulation og økonomiopfølgning Evne til at tegne og lave beregninger (projektere) Viden om overenskomstmæssige forhold INNOVATION, KLIMA OG KUNDER Viden om, hvordan man forholder sig til kunder, yder kundeservice og skaber mersalg Medarbejdere skal være idérige og medvirke til at udvikle virksomheden Energioptimering og hensynstagen til miljø og klima VIRKSOMHEDSSTØRRELSENS INDFLYDELSE PÅ LEDELSELSESBEHOVET Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

3 1 INDLEDNING Formålet med undersøgelsen er at klarlægge hvilke kompetencer indenfor ledelse der efterspørges i bygge- og anlægsbranchen. Dette med henblik på en toning af eksisterende uddannelser og/eller udvikling af nye uddannelser indenfor byggeri og anlæg. Undersøgelsen er foretaget i juli 2010 med 103 respondenter, alle medlemmer af Dansk Byggeri. Undersøgelsen er baseret på en online survey, der afdækkede følgende områder: - Generel ledelse - Projektering, økonomi og jura - Innovation, klima og kunder 1.2 Respondenter Respondentgruppen bestod overvejende af virksomheder med ansatte, der udgjorde 36,9 % af deltagerne. De næststørste grupper var virksomheder med 16-25, samt mere end 100 ansatte. Små virksomheder med 0-5 ansatte udgjorde 6,8 % af deltagerne. Antal medarbejdere Andel i % 26 til 50 36,9 16 til 25 15,5 Over ,5 51 til 75 14,6 0 til 5 6,8 11 til 15 3,9 76 til 100 3,9 6 til 10 2,9 76 % af virksomhederne har bygningskonstruktører/ingeniører ansat, mens 83 % har en formænd/sjakbajs ansat. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

4 2 SAMMENFATNING Undersøgelsen viser prioriteringen af forskellige elementer i tre områder: Generel ledelse, projektering, økonomi og jura samt innovation, klima og kunder. Undersøgelsen viser blandt andet, at 53 % af respondenterne har brug for en person der ikke er udførende, men leder. 30 % svarer, at der fremadrettet bliver brug for denne person. I alt 83 % af respondenterne svarer, at de har et behov på nuværende tidspunkt eller vil få det fremadrettet for en person der ikke er udførende, men leder. Er der i virksomheden brug for en person, der ikke er udførende, men leder? 2.1 Generel ledelse I denne kategori var det følgende tre delelementer, til hvilke flest svarede væsentligt eller meget væsentligt: - Planlægning af bygge- og anlægsopgaver, samarbejde med andre faggrupper og indkøb af materiale (88 %) - Risikovurdering og risikostyring (88 %) - Kommunikation og samarbejde (85 %) Prioritering af elementer under generel ledelse Procent Planlægning og samarbejde Risikovurderingog styring Kommunikation Personaleledelse og management Logistik Kvalitetssikring Ledelse af sjak/teams Byggepladskultur Organisationers opbygning, kultur og struktur Prioritering af elementer under generel ledelse Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

5 2.2 Projektering, økonomi og jura Indenfor dette område var det delelementerne tilbudsberegning, lovgivning i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver samt efterkalkulation vigtigste - alle med en andel på 92 %, der svarede, at disse delelementer var enten væsentlige eller meget væsentlige. Prioritering af elementer under projektering, økonomi og jura Procent Projektering Virksomhedsøkonomi og momsafregning Viden om overenskomst Efterkalkulation Lovgivning, jura, bygningsreglement Tilbudsberegning Andel der har svaret væsentlig eller meget væsentlig Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

6 2.3 Innovation, klima og kunder I denne kategori fordelte andelen af respondenter, der svarede enten væsentlig eller meget væsentligt, således: - Kundeservice og mersalg (93 %) - Idérige medarbejdere, der er med til at udvikle virksomheden (89 %) - Energioptimering og hensynstagen til miljø og klima (59 %) Prioritering af elementer under klima, innovation og kunder Procent Kundeservice og mersal Medarbejdere skal være idérige Energioptimering og miljø Andel der har svaret væsentlig eller meget væsentlig 2.4 Interesse for nye uddannelser med fokus på ledelse Interesse for overbygningen i ledelse Mere end 40 % er interesserede i at uddanne lærlinge med en overbygning i ledelse, mens lidt mere end 32 % ikke er interesserede. De resterende 27 % svarer ved ikke. 40 % af virksomheder med mere end 50 medarbejdere svarede ved ikke mens 36 % af de små virksomheder og 41 % af virksomheder med medarbejdere svarede nej. Nuværende og fremadrettet behov for ledere, der ikke er udførende 53 % af de adspurgte har en medarbejder der ikke er udførende, men leder, mens 30 % svarer, at de fremadrettet vil få brug for en sådan person. I alt 83 % af de adspurgte svarer, at de enten har eller vil få en medarbejder, der er leder, men ikke er udførende. De store virksomheder (16-50 samt mere end 50 medarbejdere) svarede hovedsageligt ja, hvorimod de små virksomheder primært svarede, at der fremadrettet vil blive et sådan behov. Interesse for byggeteknolog 1 med speciale i ledelse 1 Betegnelsen byggeteknolog blev brugt for at undgå forvirring i forhold til den eksisterende uddannelses indhold. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

7 39 % er positive overfor at ansætte en byggeteknolog med speciale i ledelse, 36 % vil ikke ansætte en byggeteknolog med speciale i ledelse, imens 25 % svarer ved ikke. Halvdelen af de adspurgte virksomheder med 0-16 medarbejdere svarer ja, mens % af de større virksomheder svarer ja. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

8 3 GENEREL LEDELSE Under området generel ledelse, blev delelementernes væsentlighed prioriteret således: 1. Planlægning af bygge- og anlægsopgaver, herunder samarbejde med andre faggrupper og indkøb af materialer 2. Viden om risikovurdering og risikostyring 3. Viden om kommunikation på flere niveauer, der er tilpasset de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen. Viden om, at kommunikation og samarbejde hænger sammen 4. Viden om personaleledelse og management. En teoretisk baggrund indenfor effektivisering, rekruttering, aflønning og fastholdelse af medarbejdere. 5. Viden om logistik 6. Kvalitetssikring af bygge- eller anlægsopgaver 7. Ledelse af sjak/teams 8. Der eksisterer en særlig kultur på byggepladsen, som (ledende) medarbejdere skal have forståelse for, for at kunne indgå i ledelsen i en virksomhed i bygge- og anlægsbranchen. 9. Viden om organisationers opbygning, kultur og struktur, og hvorledes denne med fordel kan ændres Prioritering af elementer under generel ledelse Procent Organisationers opbygning, kultur og struktur Byggepladskultur Ledelse af sjak/teams Kvalitetssikring Logistik Personaleledelse og management Kommunikation Risikovurderingog styring Planlægning og samarbejde Prioritering af elementer under generel ledelse Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

9 3.1 Planlægning, samarbejde og indkøb 49 % finder planlægning af bygge- og anlægsopgaver, herunder samarbejde med andre faggrupper og indkøb af materiale meget væsentligt. 39 % finder området væsentligt, og sammenlagt finder 88 % emnet for væsentligt eller meget væsentligt. 3.2 Viden om risikovurdering og risikostyring 48 % af respondenterne finder viden om risikovurdering og risikostyring væsentlig og 40 % finder denne viden meget væsentlig. I alt 88 % synes at området er enten væsentligt eller meget væsentligt, imens 10 % forholder sig neutralt. 3.3 Kommunikation og samarbejde Viden om kommunikation bliver af 57 % opfattet som væsentligt og af 28 % som meget væsentligt. Sammenlagt svarer 85 % af respondenterne, at dette område er enten væsentligt eller meget væsentligt. 13 % forholder sig neutralt. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

10 3.4 Personaleledelse og management.. 59 % finder viden om personaleledelse og management væsentligt, imens 25 % finder denne viden meget væsentlig. 14 % forholder sig neutralt, imens 83 % finder emnet væsentligt eller meget væsentligt. 3.5 Logistik % af respondenterne finder viden om logistik væsentligt, mens 26 % finder området meget væsentligt i alt 83 % af deltagerne mener, at området er enten væsentligt eller meget væsentligt. 13 % forholder sig neutralt. 3.6 Kvalitetssikring af bygge- eller anlægsopgaver 62 % af respondenterne finder kvalitetssikring væsentlig og 20 % finder emnet meget væsentligt. I alt mener 82 % af deltagerne, at området er enten væsentligt eller meget væsentligt. 12 % forholder sig neutralt. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

11 3.7 Ledelse af sjak/teams 52 % af respondenterne finder ledelse af sjak/teams væsentlig og 26 % finder området meget væsentligt i alt mener 77 % af deltagerne, at ledelse sjak/teams er enten væsentlig eller meget væsentlig. 17 % forholder sig neutralt. 3.8 Forståelse for kulturen på byggepladsen Halvdelen af de adspurgte finder viden om kultur væsentligt, imens 23 % finder denne viden meget væsentlig og 22 % forholder sig neutralt. I alt 73 % af respondenterne finder emnet væsentligt eller meget væsentligt. 3.9 Organisationers opbygning, kultur, struktur og forandring. 55 % af respondenterne finder viden om organisationers opbygning, kultur og struktur væsentligt. 19 % forholder sig neutralt, imens 14 % finder denne viden meget væsentligt. I alt 69 % svarer, at viden om organisationers opbygning, kultur og struktur er enten væsentlig eller meget væsentlig. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

12 4 PROJEKTERING, ØKONOMI OG JURA Spørgsmålene vedrørende området projektering, økonomi og jura fordelte sig i prioriteret rækkefølge sådan: 1. Evnen til at udarbejde tilbud og beregne prisen på opgaver i bygge- og anlægsbranchen 2. Viden om lovgivning og jura i forbindelse med bygge- eller anlægsopgaver, herunder blandt andet bygningsreglement og AB92 3. Viden om betydningen af efterkalkulation og økonomiopfølgning 4. Viden om overenskomstmæssige forhold 5. Viden om virksomhedsøkonomi, regnskaber og momsafregning 6. Evne til at tegne og lave beregninger (projektere) Prioritering af elementer under projektering, økonomi og jura Procent Projektering Virksomhedsøkonomi og momsafregning Viden om overenskomst Efterkalkulation Lovgivning, jura, bygningsreglement Tilbudsberegning Andel der har svaret væsentlig eller meget væsentlig Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

13 4.1 Lovgivning og jura, blandt andet bygningsreglement og AB92 53 % af respondenterne finder viden om lovgivning og jura meget væsentligt, imens 39 % mener, at området er væsentligt i alt 92 % af deltagerne finder dette område væsentligt eller meget væsentligt. 4.2 Virksomhedsøkonomi, regnskaber og momsafregning Næsten 50 % af respondenterne finder viden om virksomhedsøkonomi, regnskaber og momsafregning væsentlig, mens 23 % finder emnet meget væsentligt. I alt 72 % finder området væsentligt eller meget væsentligt. 24 % forholder sig neutralt. 4.3 Udarbejde tilbud og beregne prisen på opgaver i bygge- og anlægsbranchen 49 % mener, at tilbudsregning er et meget væsentligt område, imens 44 % mener, at området er væsentligt. I alt 92 % finder, at området er enten væsentligt eller meget væsentligt. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

14 4.4. Betydningen af efterkalkulation og økonomiopfølgning Halvdelen af respondenterne mener, at efterkalkulation og økonomiopfølgning er et væsentligt område, imens 43 % mener, at området er meget væsentligt. I alt 92 % finder området væsentligt eller meget væsentligt. 4.5 Evne til at tegne og lave beregninger (projektere) 38 % af respondenterne svarer neutralt for behovet for at kunne projektere, imens 34 % mener, at området er væsentligt. 12 % finder området meget væsentligt, imens 11 % finder det uvæsentligt. I alt 47 % finder området væsentligt eller meget væsentligt. 4.6 Viden om overenskomstmæssige forhold 56 % finder dette område væsentligt, imens 23 % forholder sig neutralt til spørgsmålet. 18 % finder området meget væsentligt. I alt 74 % finder området meget væsentligt eller væsentligt. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

15 5 INNOVATION, KLIMA OG KUNDER Spørgsmålene vedrørende området innovation, klima og kunder fordelte sig i prioriteret rækkefølge sådan: 1. Kundeservice og mersalg 2. Medarbejdere skal være idérige 3. Energioptimering og miljø Prioritering af elementer under klima, innovation og kunder Procent Kundeservice og mersal Medarbejdere skal være idérige Energioptimering og miljø Andel der har svaret væsentlig eller meget væsentlig Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

16 5.1 Viden om, hvordan man forholder sig til kunder, yder kundeservice og skaber mersalg 57 % af respondenterne mener, at dette område er meget væsentligt imens 37 % finder området væsentligt. I alt 93 % af respondenterne finder dette område væsentligt eller meget væsentligt. 6 % forholder sig neutralt. 5.2 Medarbejdere skal være idérige og medvirke til at udvikle virksomheden 57 % af respondenterne mener, at dette område er væsentligt, imens 33 % mener, at området er meget væsentligt. I alt 89 % mener, at området enten er meget væsentligt eller væsentligt. 9 % forholder sig neutralt. 5.3 Energioptimering og hensynstagen til miljø og klima 45 % af respondenterne mener, at dette område er væsentligt, imens 14 % mener, at området er meget væsentligt. I alt 59 % finder området væsentligt eller meget væsentligt. 32 % forholder sig neutral. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

17 6 VIRKSOMHEDSSTØRRELSENS INDFLYDELSE PÅ LEDELSELSESBEHOVET I alt 103 virksomheder deltog i undersøgelsen. Kategoriseres disse i tre store grupper: 0-16 medarbejdere, medarbejder og virksomheder med mere end 50 medarbejdere, så udgør gruppen med lidt mere end halvdelen af respondenterne, virksomheder med mere end 50 medarbejdere udgør 34 % og små virksomheder 14%. Virksomhedens størrelse Antal deltagere Andel i % % % Over % Total % Ved at krydse svarene med virksomhedernes størrelse er det muligt at observere, hvor vidt der er forskel på ledelsesbehovet i virksomheder af forskellig størrelse. Der var dog ikke den store forskel ledelsesbehovet var ensartet på tværs af virksomhedernes størrelse. Personaleledelse og management Mere end 50 medarbejdere Meget uvæsentlig 0% 0% 0% Uvæsentlig 0% 2% 3% Neutral 14% 15% 14% Væsentligt 50% 61% 60% Meget væsentlig 36% 22% 23% På spørgsmålet vedrørende væsentligheden af personaleledelse og management var der ikke stor forskel på svarene i relation til virksomhedernes størrelse. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

18 Planlægning af bygge- og anlægsarbejde, herunder samarbejde med andre faggrupper og indkøb af materiale 0-16 medarbejdere medarbejdere Mere end 50 medarbejdere Meget uvæsentlig 0% 2% 3% Uvæsentlig 0% 4% 0% Neutral 7% 7% 9% Væsentlig 43% 46% 26% Meget væsentlig 50% 41% 63% Mere end 80 % i alle størrelseskategorier svarede væsentligt eller meget væsentligt til spørgsmålet om vigtigheden af planlægning, samarbejde og indkøb. Kvalitetssikring af bygge- eller anlægsopgaver 0-16 medarbejdere medarbejdere Mere end 50 medarbejdere Meget uvæsentlig 0% 2% 3% Uvæsentlig 0% 6% 3% Neutral 0% 15% 11% Væsentlig 64% 63% 60% Meget væsentlig 36% 15% 23% Hovedparten af respondenterne uanset virksomhedsstørrelse finder kvalitetssikring væsentlig eller meget væsentlig. Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

19 Viden om, hvordan man energioptimerer og løser bygge- og anlægsopgaver med hensynstagen til miljø og klima 0-16 medarbejdere medarbejdere Mere end 50 medarbejdere Meget uvæsentlig 0% 6% 3% Uvæsentlig 0% 7% 6% Neutral 14% 33% 34% Væsentlig 64% 41% 46% Meget væsentlig 21% 13% 11% 85 % af de mindste virksomheder angiver viden om hvordan bygge- og anlægsopgaver energioptimeres med hensyntagen til miljø og klima som væsentlig til meget væsentlig, hvilket gælder for højest 57 % af de største virksomheder. Viden om efterkalkulation og økonomiopfølgning Over 50 Meget uvæsentlig 0% 0% 3% Uvæsentlig 0% 2% 0% Neutral 0% 7% 6% økonomiopfølgningen Væsentlig 43% 50% 49% størrelse. På spørgsmålet vedrørende var svarene viden om ligeledes betydningen ensartede af efterkalkulation på tværs af virksomhedernes og Meget væsentlig 57% 41% 43% Ledelsesbehov i bygge- og anlægsbranchen. September

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY.

Hvad siger årsregnskaberne fra 2010 om virksomhedernes økonomi juni 2011 SURVEY. Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi juni 11 SURVEY www.fsr.dk Hvad siger årsregnskaberne fra om virksomhedernes økonomi? FSR danske revisorer har gennemført en survey-undersøgelse

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Effekten af praktikpladspræmien

Effekten af praktikpladspræmien Effekten af praktikpladspræmien Introduktion... 1 1 Praktikpladspræmiens betydning... 2 Næsten 40 pct. indgår kortere uddannelsesaftaler...3 Årsager til at indgå en kort aftale eller delaftale...4 Bygge-

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Digitale kompetencer i danske handelsvirksomheder

Digitale kompetencer i danske handelsvirksomheder Digitale kompetencer 2016 12. aug. 16 Digitale kompetencer i danske handelsvirksomheder Survey blandt DI Handels medlemmer August 2016 Forord Der er talt og skrevet meget om manglen på e-handelskompetencer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015.

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015. Flertallet af de mindre virksomheder har svært ved at ane lyset i horisonten, når man spørger til deres økonomiske forventninger inden for de næste tre måneder. Ase har i en måling spurgt medlemsvirksomhederne

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring Chefjurist: En rolle i forandring 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjurist: En rolle i forandring Analyse November 2015 2 Chefjurist: En rolle i forandring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Overgår 2015 klimamål

Overgår 2015 klimamål Overgår 2015 klimamål Nye tal viser, at Sønderborg-området har nedbragt sin CO2-udledning med hele 30 procent ved udgangen af 2014 altså både tidligere og mere end det oprindelige mål på en 25 procents

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune Notat Haderslev Kommune VS Stab og Administration Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 17. maj 2013 Sagsident: 12/33031 Sagsbehandler: Lea Faurholt

Læs mere

kvalitetsrapport for afdelingen for Energi - uddrag

kvalitetsrapport for afdelingen for Energi - uddrag kvalitetsrapport for afdelingen for Energi - uddrag Erhvervsakademiet Lillebælt Foråret 2015 en samlet præsentation af universets arbejde med kvalitetssikring herunder uddannelsernes videngrundlag, niveau

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum

Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum CB-møde nr. 25, bilag 6a Den grønne by i dynamisk og kreativt centrum med have- og parkingeniører rer Arbejdsområder: Design, udvikling, drift og pleje af byens grønne områder Ledelse af projektudførelse,

Læs mere

Byggekoordinator. (Byggeri og Business) August 2014

Byggekoordinator. (Byggeri og Business) August 2014 Byggekoordinator AK (Byggeri og Business) August 2014 Revision af 26.02.2015 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2. Overgangsordninger... 4 2. Optagelse på uddannelsen...

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Små virksomheder efteruddanner mindst

Små virksomheder efteruddanner mindst Jysk Analyse 12. september 2009 Små virksomheder efteruddanner mindst Efteruddannelse. Selvom et stort flertal af de midtjyske virksomheder har haft deres medarbejdere på efteruddannelse indenfor det seneste

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Vi har spurgt alle medlemmer i Yngre Læger dvs. lige omkring 12. læger. Af de 12. har vi modtaget 2.978 besvarelser. Af de 2.978 besvarelser har 1.338

Læs mere

Vilkår for udvikling - Innovationskapacitet i Odsherred

Vilkår for udvikling - Innovationskapacitet i Odsherred Vilkår for udvikling - Innovationskapacitet i Odsherred Marts 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger Erfaring med lokal løn Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger December 2014 Erfaring med lokal løn Resume IDA har i slutningen af

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede FAKTA Juli 2017 Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016 J.nr. 20175200179 Metoder og Virkemidler (MV) TR Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice.

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Hovedparten af de små og mellemstore virksomheder arbejder med udvikling af deres virksomhed, men de spørger i højere grad deres

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

UDFORDRINGERNE MED DEN ERHVERVSFAGLIGE OPKVALIFICERING

UDFORDRINGERNE MED DEN ERHVERVSFAGLIGE OPKVALIFICERING UDFORDRINGERNE MED DEN ERHVERVSFAGLIGE OPKVALIFICERING Uddannelsespolitisk konsulent Lars Espersen AGENDA Hvorfor ny elektriker uddannelse Resultat og status Proces med skolerne Lærling undersøgelse 2016

Læs mere

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Inspektorordningen status og perspektivering Handlingsplan Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 11. marts 2015 En proaktiv Inspektorordning Bruge ressourcerne på de uddannelsesafdelinger, som har

Læs mere

Fremtidens forretningsservice

Fremtidens forretningsservice Fremtidens forretningsservice UdviklingsRåd Sønderjylland Udviklingssekretariatet 2. temaundersøgelse december 2006 Fremtidens forretningsservice, december 2006 side 1 Generelt UdviklingsRåd Sønderjyllands

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Survey om Deledag i Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen April respondenter ud af ca. 60 adspurgte

Survey om Deledag i Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen April respondenter ud af ca. 60 adspurgte Survey om Deledag i Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen April 2016 22 respondenter ud af ca. 60 adspurgte 1 Deledagen var velkoordineret og godt faciliteret 22.7% Claus Skyttes oplæg var

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Survey. Bio09 modul 1: Bioanalytikerpraksis. Forfatter: KMO. Publiceret: :28:20. Beskrivelse: N/A. Forventet: Påbegyndt: Færdiggjort:

Survey. Bio09 modul 1: Bioanalytikerpraksis. Forfatter: KMO. Publiceret: :28:20. Beskrivelse: N/A. Forventet: Påbegyndt: Færdiggjort: Survey Bio09 modul 1: Bioanalytikerpraksis Forfatter: KMO Publiceret: 06-11-2009 14:28:20 Beskrivelse: N/A Forventet: 47 Påbegyndt: 34 Færdiggjort: 32 1 TEKST / BILLEDE CONTENT N/A N/A N/A N/A 2 Hvor godt

Læs mere

Erhvervsprofil for Sønderborg-området Executive summary af Sønderborg Vækstråds behovs- og interesseanalyse

Erhvervsprofil for Sønderborg-området Executive summary af Sønderborg Vækstråds behovs- og interesseanalyse Erhvervsprofil for Sønderborg-området Executive summary af Sønderborg Vækstråds behovs- og interesseanalyse Sammendrag 3.058 aktive virksomheder med 21.941 ansatte og en omsætning på 51.656 mio. kr. Godt

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013.

FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. FRI undersøgelse i forbindelse med Erhvervsskolereformen Udført i perioden d.03.09-12.092013. Størstedelen er besvaret skriftligt, 3 er besvaret telefonisk. 16 respondenter som repræsenterer 79% af medarbejderstaben

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere