Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget"

Transkript

1 19. AUGUST 2014 TR & AMiR Nyhedsbrev 15. juni 2017 I dette nummer: Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget 2017 OK18 - Har I drøftet prioriteringer på din arbejdsplads? Afbrydelse af funktionæranciennitet Få svarprocenten op! - i DS og FTF's arbejdsmiljøundersøg else OK18 og de forskellige faser Ny kvikguide til at forebygge mistrivsel Fleksibel arbejdstid Socialrådgivere er stressede og anerkender kolleger for lidt TR og faglige organisationer spiller nøgleroller i gode inklusionsforløb Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget 2017 Op til kommunalvalget 21. november 2017 har vi en unik mulighed for at påvirke debatten om det sociale arbejde og den kommunale velfærd. TR og klubber kan nu hente inspiration til, hvordan man kan deltage i debatten. Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for socialrådgivernes arbejdsliv. - Rummet for lokal indflydelse op til kommunalvalget er stort, og det skal vi gribe og udnytte til fordel for en bedre social- og beskæftigelsespolitik til gavn for borgernes velfærd og socialrådgivernes arbejdsforhold og praksis, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening. Derfor har DS netop sendt materiale ud til kandidaterne til kommunalvalget, som peger på tre lokalpolitiske tiltag, der kan være med til sikre en bedre indsats over for kommunens udsatte børn og voksne, og som samtidig gavner økonomien. Find materialet på Nyt fra Region Nord: Leder Invitation Deltag i debatten! Samtidig har alle TR er på det kommunale område i hver region modtaget et inspirationskatalog med gode ideer til, 1

2 hvordan klubber og medlemmer kan deltage i debatten op til kommunalvalget. Som det også fremgår af inspirationskataloget, skal I endelig ikke tøve med at kontakte jeres regionskontor eller DS afdelinger Fag & Politik - samt Kommunikation, hvis I har spørgsmål eller behov for sparring i forbindelse med kommunalvalgsaktiviteterne. Janne Tynell OK18 - Har I drøftet prioriteringer på din arbejdsplads? Vi ved, at der foregår livlige diskussioner rundt om i klubberne og vi ved, at I som TR ere har arrangeret og stadigt arrangerer klubmøder om OK18 og spiller OK18- spillet, også kaldet prioriteringsspillet. Kæmpe stor tak for det. Det er super vigtigt for det videre arbejde med OK18, at I sender jeres billeder ind på af den endelig prioritering i jeres klub. Så hvis du ikke lige fik sendt et billede, så gør det nu. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger om, at OK18- spillet er et godt udgangspunkt for diskussioner om, hvad I og jeres kolleger prioriterer og ikke mindst, hvorfor I prioriterer som I gør. Flere har fortalt, at det har givet gode, livlige og involverende debatter. Så til jer, der endnu ikke har holdt et klubmøde om OK18, så kan I sagtens nå det. Her kan du se, hvordan du kan få en god debat, som involverer mange af dine kollegaer med prioriteringsspillet. Du kan også tage fat i regionsformand eller regionskontor for en eventuel oplægsholder. Jeres diskussioner er vigtige, husk at tag et billede eller to og send til os på Annemette El-Azem 2

3 Afbrydelse af funktionæranciennitet Vi har fornyelig mødt sager, hvor medlemmerne ved jobskifte inden for den samme kommune eller region har mistet deres funktionæranciennitet. Som TR kan du være med til at sikre, at det ikke sker uretmæssigt. Funktionærancienniteten spiller en afgørende rolle i beskyttelsen af den ansatte, da ancienniteten er afgørende for, hvorvidt der skal foretages en saglighedsvurdering af en eventuel senere opsigelse, samtidigt med at ancienniteten afgøre længden af opsigelsesvarslet. Derfor er det vigtigt, at du som TR ved lønforhandlingen er opmærksom på, hvorvidt ancienniteten ved jobskifte indenfor samme ansættelsesområde skal følge med i den nye stilling. I den forbindelse skal du være opmærksom på følgende: Er der tale om ansættelse indenfor samme ansættelsesområde i henhold til den nye og tidligere ansættelseskontrakt? Har den ansatte omplaceringspligt, og har arbejdsgiver omplaceringsret? Dette fremgår som regel af ansættelseskontrakten, således at ordene for tiden eller indtil videre e.l. vil være angivet foran tjenestestedets navn. Taler de øvrige forhold for, at de enkelte tjenestesteder kan anses for en del af den samme virksomhed i funktionærlovens forstand? Eksempelvis anvendes der det samme medarbejdernummer i begge stillinger? Beholder medarbejderen sin hidtidige adresse og telefonnummer mv.? Sker den nye ansættelse i umiddelbart forlængelse af den tidligere ansættelses ophør? Få dages gab imellem de to ansættelser kan formentligt være nok for, at den ansatte mister sin tidligere anciennitet. Hvis svarene på overnævnte spørgsmål er positive så kan der være tale om en situation, hvor den nye kollega har ret til at få sin anciennitet med over i sin nye stilling. Hvis der derimod ikke kan svares bekræftende til ovenstående spørgsmål, følger ancienniteten ikke automatisk med i den nye ansættelse. 3

4 Som TR kan du dog altid tage emnet op som et forhandlingselement. Eksempelvis kan det aftales, at der ikke er tale om prøveperiode eller at opsigelsesvarslet fra ansættelsens start er 3 mdr. (ved evt. senere afsked). DS anbefaler, at du i sådanne situationer kontakter din konsulent og involverer vedkommende i gennemgangen af nyansættelsen og vurderingen af, om videreførelse af anciennitet er en rettighed eller kan behandles som et forhandlingselement. Aylin Jensen Få svarprocenten op! - i DS og FTF's arbejdsmiljøundersøgelse FTF har i samarbejde med DS udsendt en stor arbejdsmiljøundersøgelse i starten af april til cirka medlemmer fra alle de forskellige dele af faget. Det er 15 procent af medlemmerne, der er blevet inviteret. Svarprocenten på undersøgelsen er ind til videre kun 35 procent. Men heldigvis er det fortsat muligt at deltage i undersøgelsen. DS opfordrer til, at du som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant aktivt bakker op om undersøgelsen. Spørg dine medlemmer og kolleger: Har du fået undersøgelsen? Har du svaret? Det er vigtigt, at så mange som muligt svarer, da det er DS' dokumentation for, hvor problemerne er, og giver DS input til, hvor der skal sættes ind. Elisabeth Huus Pedersen 4

5 OK18 og de forskellige faser Sommeren Som mange af jer er helt klar over, er overenskomstforhandlingerne en langstrakt affære. Det gælder også for OK18. Sagen er, at der er forskellige faser i OK18-forløbet som er præget af forskellige aktiviteter. Her får du en hurtig indføring i de forskellige faser. Frem til september er vi stadig i fasen med medlemsinvolvering. Her har vi i DS særlig fokus på, at du som TR og medlemmerne kan bidrage med forslag til OK18- krav, prioriteringer, ønsker og overvejelser. Jo flere input, jo bedre, for det er med til at kvalificere det fundament, som Forhandlingsdelegationen står på, når forhandlingerne går i gang. Herefter følger den politiske behandling i DS, hvor der udtages de krav, som DS vil spille ind med til vores forhandlingsfællesskab OAO. I første omgang er det kun de såkaldte generelle krav, dvs. krav som vedrører alle, som er ansat i kommuner og regioner som eksempelvis generelle lønforbedringer, barselsregler, ferieregler, TR-vilkår, arbejdsmiljø m.v. De specielle krav, som er de krav, der kun knytter sig til socialrådgiver-overenskomsten, skal vi først udveksle med KL og Danske Regioner lidt senere, jf. nedenfor. Når vi kommer frem til november og december har alle organisationerne koordineret og diskuteret i deres respektive forhandlingsfællesskaber og -samarbejder, og de centrale parter er klar til at udveksle krav. Det betyder, at Forhandlingsfællesskabet udveksler generelle krav med hhv. KL og Danske Regioner. DS vil også på det her tidspunkt udveksle vores egne krav til vores egen overenskomst med KL og Danske Regioner, dvs. OK18-krav, som kun vedrører socialrådgivere ansat i henhold til DS overenskomst med KL eller Danske Regioner. Endelig begynder forhandlingerne, og de løber gennem hele januar og februar. Den helt store plan er, at alle tre offentlige ansættelsesområder er færdige inden udgangen af februar. Traditionelt set kommer staten på plads først og herefter følger det kommunale område og til sidst det regionale område. 5

6 I vil løbende blive informeret i TR-nyhedsbrevet om OK18- processen og udviklingen heri. I er altid velkommen til at tage fat i sekretariatet, hvis I vil høre mere om OK18, og I kan finde information på vores OK18-site Dorte Gotthjælp Nielsen Ny kvikguide til at forebygge mistrivsel Kompetencefonden Videncenter for Arbejdsmiljø har lavet en kortfattet elektronisk guide, der giver et godt overblik over handlemulighederne, hvis medarbejderne oplever stress og mistrivsel på arbejdspladsen. Guiden er meget overskuelig, og linker til den bedste viden og værktøjer, der kan støtte arbejdspladserne i en systematisk indsats for en god trivselsproces. Gå direkte til guiden her. Elisabeth Huus Pedersen Fleksibel arbejdstid I begyndelsen af maj sendte DS en enkeltstående nyhed om fleksibel arbejdstid ud til alle jer tillidsvalgte på det kommunale område. Baggrunden er, at der på det seneste i en lang række kommuner er blevet stillet forslag om at indføre fleksibel arbejdstid i de lokale kommunale forvaltninger. Men hvad betyder fleksibel arbejdstid i denne sammenhæng, er der faldgruber og hvordan og hvad skal og kan du som TR gøre? Det kan du læse meget mere om her - Fleksibel arbejdstid -, hvor vi har samlet inspiration og støtte til dig som skal have 6

7 en dialog med din ledelse eller din klub om fleksibel arbejdstid. Dorte Gotthjælp Nielsen Socialrådgivere er stressede og anerkender kolleger for lidt Det kommer ikke bag på nogen, at socialrådgivere har et travlt arbejde og at mange oplever stress. Det bliver bekræftet i en helt ny undersøgelse, som Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har lavet om samtlige jobgrupper i Danmark. Den viser desværre, at faggruppen ligger i top fem blandt de jobgrupper, der har oplevet mest stress inden for de seneste to uger. Desuden viser den, at socialrådgivere ligger i top fem blandt de jobgrupper, der oplever mindst grad af kollegial anerkendelse. Det er et bekymrende resultat, som DS selvfølgelig vil se nærmere på. Cirka 300 socialrådgivere har medvirket i undersøgelsen. Download rapporten Arbejdsmiljø og Helbred. Elisabeth Huus Pedersen TR og faglige organisationer spiller nøgleroller i gode inklusionsforløb Arbejder I på din arbejdsplads med inklusion og rummelighed på arbejdspladsen, så kan du få lidt inspiration her. Ved OK15 blev der aftalt et partssamarbejde om det inkluderende arbejdsmarked, og herunder en 7

8 formidlingsindsats, som hedder Perspektiv for alle på arbejdspladsen. Formidlingsindsatsen sætter netop fokus på, hvordan kommunale arbejdspladser kan ansætte medarbejdere på særlige vilkår, så alle parter får glæde af det. Læs meget mere om konkrete erfaring fra Silkeborg og Fredericia her vpt.dk/perspektiv. Dorte Gotthjælp Nielsen TR & AMiR Nyt fra Region Nord Leder Kære tillids og arbejdsmiljørepræsentant Så siger kalenderen snart sommerferie for de fleste af os omend sommervejret lader vente på sig. Men inden PC en lukkes ned og kontoret bliver uden mig i en fire ugers tid, så er der lige nogle sidste opgaver, der skal på plads. Mads Bilstrup Formand Region Nord Allerede nu er Regionsbestyrelsen ved at planlægge Fagligt Udsyn, som igen afholdes på hotel Comwell, og denne gang er det fredag d. 9. marts Vi har mange gode ideer og forslag både til hovedoplæg og til de mange workshops. Men skal der indgås aftaler med nogle hotshots, så er det nu, vi skal have dem på plads. Jeg kan oplyse, at vi blandt andet er ude efter Clement Kjærsgaard til en både faglig og sjov begivenhed. Samtidig er de sidste brikker ved at falde på plads til efterårets medlemsarrangementskalender, som udsendes til alle medlemmer lige efter sommerferien. Også her kan I glæde jer der bliver alt lige fra ølsmagning til et tema om aktivt seniorliv; og alt det, der ligger der imellem (og så er mulighederne jo mange). 8

9 Endvidere er vores folder om investering i socialt arbejde nu udsendt til alle nuværende byrådskandidater og de kandidater vi pt. ved, ønsker at opstille til det kommende kommunalvalg. Det er nu op til jer ude i klubberne, at følge op og skabe videre opmærksomhed om det vigtige i, at investere i socialt arbejde. Det kan nemlig betale sig både menneskeligt og økonomisk. I kan få hjælp, råd og sparring hos mig, og vi har rigtig mange af folderen i en fysisk udgave, som vi meget gerne sender til jer. Der er valg til byråd og regioner onsdag d. 21. november I skal alle have megen ros og en stor tak for den kæmpe indsats, I yder i forbindelse med den organiserende indsats. Vi kan se, at jeres indsats bærer frugt, og at det faglige fællesskab i og omkring klubben betyder meget for jeres kollegaer. Der er få, der melder sig ud af DS, og mange der melder sig ind i DS her i Region Nord. Som I kan se i nedenstående tabel, så går det bare bedre og bedre for hvert kvartal. Det kommunale område Q2 Q3 Q4 Q DS Nord 84 % 86 % 86 % 88 % DS Syd 75 % 75 % 75 % 76 % DS Øst 78 % 79 % 76 % 80 % I alt 80 % 81 % 80 % 82 %

10 Det regionale område Q2 Q3 Q4 Q DS Nord 97 % 97 % 97 % 99 % DS Syd 88 % 89 % 90 % 93 % DS Øst 89 % 100 % 111 % 84 % I alt i landet 91 % 95 % 102 % 90 % Lidt hurtigt hovedregning: hvis vi stiger med 2 procent hvert kvartal, så har vi 100 procent organisering i Region Nord om fem kvartaler. Det kunne være sjovt, men så nemt bliver det nok ikke at få de sidste i hus. Men en stor tak for jeres indsats, tidsforbrug og hjælp i dette arbejde. Her til slut vil jeg ønske jer alle en god sommer nyd det, slap af og træk stikket fra alle IPads, PC er og mobiltelefoner, der har noget med jeres arbejde at gøre. Ret blikket mod familie og venner og giv dem alle de is, de kan spise. God sommer til alle vi ses et lille stykke inde i august. Mads Bilstrup 10

11 Invitation Mads Bilstrup 11

Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget

Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget 19. AUGUST 2014 I dette nummer: Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved Kommunalvalget OK18 - Har I drøftet prioriteringer på din arbejdsplads? Afbrydelse af funktionæranciennitet Få svarprocenten op!

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Socialrådgiverdage 1. og 2. november er et fagligt overflødighedshorn og der er stadig ledige pladser!

Socialrådgiverdage 1. og 2. november er et fagligt overflødighedshorn og der er stadig ledige pladser! 19. AUGUST 2014 I dette nummer: Socialrådgiverdage 1. og 2. november - stadig ledige pladser! TAK for alle bidrag til OK18 krav TR-uddannelse 2018 tilmeldingen er åben Hvordan går det med socialrådgivernes

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Sygdom og ferie. TR & AMiR Nyhedsbrev 3. maj I dette nummer: Sygdom og ferie

Sygdom og ferie. TR & AMiR Nyhedsbrev 3. maj I dette nummer: Sygdom og ferie 19. AUGUST 2014 I dette nummer: Sygdom og ferie AMiR-temadag: Dialog om arbejdsprocesser forbedrer arbejdsmiljøet OK18-debatten er i gang hvad mener du, din klub og dine kolleger? Undersøgelsen af TRvilkår

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

Vi bliver flere og flere socialrådgivere i kommunerne

Vi bliver flere og flere socialrådgivere i kommunerne 19. AUGUST 2014 I dette nummer: TR & AMiR Nyhedsbrev 23. juni 2016 Vi bliver flere og flere socialrådgivere i kommunerne Tilmeld dig efterårets kurser! Du forhandler også for cand.soc ere Ny lovgivning

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen

Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen guide: Arkivfoto: Hung Tien Vu Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen I Dansk Socialrådgiverforening arbejder vi både tillidsvalgte, politisk valgte og ansatte for at gøre arbejdsvilkårene bedre

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv.

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv. Notat Dato 17. maj 2017 MEB Side 1 af 8 Inspirationskatalog: - Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved kommunalvalget 2017 Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

160 tillidsvalgte på konference med fokus på lokale fællesskaber

160 tillidsvalgte på konference med fokus på lokale fællesskaber 19. AUGUST 2014 TR & AMiR Nyhedsbrev 8. oktober 2015 I dette nummer: 160 tillidsvalgte på konference Nyt om introduktionsog mentorordninger Vold og trusler skal politianmeldes inden for 72 timer Generelle

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Overenskomstens bestemmelser om tjenestefri ved barns 1. og 2. sygedag

Overenskomstens bestemmelser om tjenestefri ved barns 1. og 2. sygedag 19. AUGUST 2014 I dette nummer: Bestemmelser om tjenestefri ved barns 1. og 2. sygedag Og hvis du selv er syg eller skal til lægen? TR-konference 2017 SPARK genåbnet for ansøgninger Er det tid til næste

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Hjemmesiden for dig som tillidsvalgt i FOA. Brugbar Levende Personlig

Hjemmesiden for dig som tillidsvalgt i FOA. Brugbar Levende Personlig Hjemmesiden for dig som tillidsvalgt i FOA Brugbar Levende Personlig Udgave 1, juli 2011 Tillidszonen er til dig Tillidszonen er FOAs hjemmeside for tillidsvalgte. Her kan du få hjælp til at løse dine

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Sammenhold og solidaritet mellem offentlige ansattes organisationer

Sammenhold og solidaritet mellem offentlige ansattes organisationer 19. AUGUST 2014 I dette nummer: Sammenhold og solidaritet mellem offentlige ansattes organisationer Konsekvenserne af kontanthjælpsloft og 225-timersregel - handlemuligheder i klubben Socialrådgivere er

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Overenskomstens bestemmelser om tjenestefri ved barns 1. og 2. sygedag

Overenskomstens bestemmelser om tjenestefri ved barns 1. og 2. sygedag 19. AUGUST 2014 I dette nummer: Bestemmelser om tjenestefri ved barns 1. og 2. sygedag Og hvis du selv er syg eller skal til lægen? TR-konference 2017 SPARK genåbnet for ansøgninger Er det tid til næste

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Nye regler om vold uden for arbejdstid

Nye regler om vold uden for arbejdstid 19. AUGUST 2014 I dette nummer: Nye regler om vold uden for arbejdstid Generelle lønforhøjelser Rapport om dagarbejdstid i kommunerne SPARK - et nyt rådgivningstilbud om arbejdsmiljø Styr uden om trusler

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information værktøj2000 information Serviceinformation information information God information bedre information Serviceinformation information information information God information bedre information God information

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Overenskomstens bestemmelser om tjenestefri ved barns 1. og 2. sygedag

Overenskomstens bestemmelser om tjenestefri ved barns 1. og 2. sygedag 19. AUGUST 2014 I dette nummer: Bestemmelser om tjenestefri ved barns 1. og 2. sygedag Og hvis du selv er syg eller skal til lægen? TR-konference 2017 SPARK genåbnet for ansøgninger Er det tid til næste

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Så kom sommeren. TR & AMiR Nyhedsbrev 19. maj I dette nummer: TR-konferencer i Nord, Øst og Syd

Så kom sommeren. TR & AMiR Nyhedsbrev 19. maj I dette nummer: TR-konferencer i Nord, Øst og Syd 19. AUGUST 2014 I dette nummer: TR-konferencer i Nord, Øst og Syd Så kom sommeren Viden på tværs Ny struktur på TRdiplomuddannelsen Nye og reviderede vejledende sagstal Dispensation for politianmeldelse

Læs mere

Vi bliver flere og flere socialrådgivere i kommunerne

Vi bliver flere og flere socialrådgivere i kommunerne 19. AUGUST 2014 I dette nummer: TR & AMiR Nyhedsbrev 23. juni 2016 Vi bliver flere og flere socialrådgivere i kommunerne Tilmeld dig efterårets kurser! Du forhandler også for cand.soc ere Ny lovgivning

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst DS Region Øst 30. august 2017 Referat fra Regionsbestyrelsesmøde Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst Tid: tirsdag den 29. august 2017, kl. 16.00 til 19.00 Sted: Professionshøjskolen Metropol, Kronprinsesse

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel

Kursustilbud Efterår Sygefravær & Trivsel Kursustilbud Efterår 2014 Sygefravær & Trivsel Sproget, som skabes af fælles kultur og trivsel Målgruppe: Formål: Indhold: Undervisere Afdelings-, funktionsledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger Erfaring med lokal løn Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger December 2014 Erfaring med lokal løn Resume IDA har i slutningen af

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

OK18 spillet og indflydelse - I kan. stadig nå det. I dette nummer: TR & AMiR Nyhedsbrev 30. august OK18 spillet og indflydelse - I kan

OK18 spillet og indflydelse - I kan. stadig nå det. I dette nummer: TR & AMiR Nyhedsbrev 30. august OK18 spillet og indflydelse - I kan 19. AUGUST 2014 I dette nummer: OK18 spillet og indflydelse - I kan stadig nå det Pensionsbidrag hele arbejdslivet DS søger gode eksempler på vidensdeling i kommunerne Ansvarsfordeling under Majbrit Berlaus

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne

Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne Socialrådgivernes beslutninger fra REP16 har fået luft under vingerne Kære DS-repræsentanter Først og fremmest endnu en gang tak for to forrygende dage ved REP16, hvor vi både fik taget hul på en række

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

I dette nummer: TR & AMiR Nyhedsbrev 15. marts TR-konferencen 2017 Undersøgelse om TRvilkår

I dette nummer: TR & AMiR Nyhedsbrev 15. marts TR-konferencen 2017 Undersøgelse om TRvilkår 19. AUGUST 2014 I dette nummer: TR-konferencen 2017 Undersøgelse om TRvilkår på vej OK18-forberedelser Kompetencefonden Tilskud til diplommoduler FTR/HMU-seminar DS vinder principiel sag Socialrådgiverdage

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig F O A F A G O G A R B E J D E Stå stærkt som TR 5 TR-løfter, der løfter dig De 5 TR-løfter Løfte 1 En aftale om dine TR-opgaver. Du og din afdeling indgår en klar aftale om, hvilke opgaver du løser nu,

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

Region Hovedstaden TR netværksmøde

Region Hovedstaden TR netværksmøde Region Hovedstaden TR netværksmøde Referat fra den 6. april 2016 Dagsorden 1)Velkomst og kort nyt fra Danske Fysioterapeuter 2) Stress - forebyggelse, håndtering og om at afhjælpe stress v/ Stressekspert

Læs mere