Curriculum Vitae for Jens Hvass

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae for Jens Hvass"

Transkript

1 Curriculum Vitae for Jens Hvass Sagt med få ord er jeg et kreativt og analytisk begavet væsen, som er god til at skrive og skaffe overblik, har lederevner og tager ansvar. 30 års forsknings- og projektarbejde i et felt mellem sund hed, skønhed og bæredygtighed har givet en helhedsorienteret, systematisk kreativ arbejds metode. Min forskning er overvejende systemisk kvalitativ i sin tilgang med fokus på samspillet mellem mennesket og dets omgivelser. Jens Hvass Alle links er klikbare fra pdf-udgaven af dette Curriculum Vitae. Jens Hvass arkitekt phd Larslejsstræde København K Tel.: Opdateret Arkitekturforskning 2014 ff. Skindergade 13, restaurering og bygningshistorisk undersøgelse ff. Byens grønne lunger, en undersøgelse af planters mulige rolle overfor luftforureningen, især den ultra fine partikelforurening, samt muligheden for at etablere grønne zoner omkring Københavns større trafikkorridorer (co. KU Life) Nørre Kvarters grønne lunger, en undersøgelse af de grønne elementers rolle og udviklingspotentiale i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. I den forbindelse udviklet biofaktor-beregninger for tæt bymæssig bebyggelse (co. KA) Medvirker til phd-bedømmelse ved KTH, Stockholm, Sverige Menneske Først. Arkitektur og rehabilitering. En udstilling om Sarah Network, et netværk af brasilianske rehabiliteringshospi taler (ikke realiseret) Leder af disputationsseminar (phd-kritik) ved Chalmers, Göteborg, Sverige Lægekunstens Rum, et forsk nings projekt om arki tektu rens evne til at understøtte helbredelsesprocessen og menneskets selvhelende potentiale (co. KA) Omfattende feltstudier i forbindelse med udarbejdelsen af case-studier til Læ ge - kunstens Rum i Tyrkiet, Grækenland, England, Sverige, Japan og Brasílien Fremlæggelse af phd-afhandlingen Arbejdets Rum. To japanske case studier formet omkring teks til virk somheden Hinaya og zen templet Shinju an ved Kunstakademiets Arkitektskole, København ff. Omfattende feltstudier i Tyskland, Holland, Sverige, Finland og Japan i forbindelse med udarbejdelsen af case-studier til Arbejdets Rum Indskrevet ved Kunstakademiets Arkitektskole for at udføre phd-afhandlingen Arbejdets Rum, samfinansieret af Forskerakademiet og Arbejdsmiljøfondet Ansat ved BSA for at lave forprojekt til Arbejdets Rum Studiekreds omkring virksomhedskultur og virksomhedskultivering Studier af japansk arkitektur og kultur til udstillingen Måneskin & Lysstofrør Postgraduate studier ved Tokai University med det formål at undersøge The relationship between eco logy and aesthe tics in the Japanese tradition Medlem af Freja-gruppen, projektarbejder og studiekredse omkring bæredygtighed, kul tur økologi, arkitektur og planlægning i økologiske sammenhænge. Kurser og seminarer 2001 Sarah Network (konference), Eksperimentariet, København Corporate environmental behaviour between market and regu lation, et 2-ugers phd-seminar om grøn økonomi på RUC The City as a laboratory for architectural education, EAAE workshop ved Kunstakade mi ets Arki tekt skole, København European Conference on Sustainable Cities & Towns i Aalborg EAJS 7th International Conference, Københavns Universitet Design for Healing Environments, UIA-PHG seminar ved Tokyo University Kurser i grafisk tilrettelæggelse og brug af Adobe PageMaker Arkitektfaglig forskningsmetodik, NORFA-seminar i Bergen Indoor Air 93 i Helsinki.

2 Klima & bæredygtighed Udviklingen af en global bevidsthed Sprogfærdigheder Læser, taler og skriver engelsk ubesvæ ret, har et fragmentarisk tysk, fransk og japansk, men har med årene udviklet et præcist og vel - artikuleret dansk Ansat som den første centerleder ved Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (MP) efter at have været tovholder i den forudgående stiftelsesproces. MP er et Agenda 21-center med det formål at styrke miljøarbejdet og bæredygtigheden i København inden for voldene. MP har en meget lille fast arbejdsstyrke, men et stort antal projektansættelser og frivillige i det løbende projektarbejde. Med ansvaret for fundraising, projekt udvikling, studiekredse, netværksdannelse, godt arbejdsklima for frivillige og ansatte, hø ringssvar, events, synlighed, systemadministration og etablering af internt net værk, design og vedligeholdelse af hjemmesider har funktionen som centerleder været yderst blæk sprutteagtig - og har været med til at opbygge et solidt klima- og bæredygtighedsperspektiv. Miljøpunkt projekter 2011 Hungry Planet - mellem køkken og klode. En udstilling i Rundetaarn bygget op omkring spørgsmålet, hvordan man finder veje, som er sunde for både den enkelte og for planeten. Som del af udstillingen er etableret skoletjeneste og foredragsrække, se Urban Farming Manifesto, en vision om en urban fødevareproduktion VM i partikelmåling, en undersøgelse af luftkvalitet under cykel-vm i København Grønne Gårdvandringer, rundvisninger i Indre Bys skat af gårdrum Trafikværkstedet, en arbejdsgruppe med henblik på at etablere et scenario for en bæredygtig trafikal in fra struktur for Sjællandsområdet for Klimabundmødet - Windows of Hope , et stort anlagt græsrodsprojekt pa ral lelt med klimatopmødet COP15 med deltagere og bidrag fra hele verden, se ppm Earth Day Event på Rådhuspladsen, hvor billedet fra 350-formationen kom på forsiden af New York Times Pressekonferencer med Bill McKibben (grundlæggeren af 350-bevægelsen) og James E. Hansen (leder af NASAs klimaforskningsafdeling) ff. Lommepark 77, en urban minipark på Rådhuspladsen 77, som demonstrerer, at man for meget små midler kan lave små grønne åndehuller Den Grønne By - en studenterkonkurrence om lommeparker, byforgrønnelse og styrkede livsrum i det historiske København Studiekreds om Københavns Kommunes Klimaplan omkring et høringssvar, som advokerer for, at KKs Klimaplan ikke bare skal sikre CO 2 -neutralitet i 2025, men udviklingen af en fossilfri by ff. Vindmølleadministration for Hvidovre Vindmøllelaug og Middelgrundens Vindmøllelaug, som er verdens største folkeejede vind møllepark ff. Lån en ladcykel, etablering af en ladcykelordning for Indre By-Christianshavn. Andre klima- og bæredygtighedsprojekter 2014 ff. Medvirken til byforgrønnelsesprojektet Istedgade for fulde lunger ff. Agenda 350, en dagligt opdateret side med klima- og bæredygtigheds-nyheder ff. Byens grønne lunger, et projekt om byvegetation og luftforurening Etablering af en lokalafdeling af Københavns Fødevarefællesskab for Indre By ff. Etablerer bloggen Strøtanker om bæredygtighed, se Nørre Kvarters grønne lunger, et projekt om systematisk byforgrønnelse Udarbejdelse af Nørre Kvarter som trafikal oase, en trafikplan for en del af Københavns Indre By, afprøvet ved Miljøtrafikugen, september Skitseprojekt til et Local Agenda 21 for virksomheder afledt af nedenstående Underskriver Charter om europæiske byer for bære dygtig hed, Aalborg-charteret.

3 Japansk arkitektur & æstetik Te-rummet teigyoku-ken (1639) Computer-færdigheder Har god fornemmelse for typografi og layout og er superbruger af program mer som Photo shop, Acrobat Pro, InDesign og GoLive. Er ruti ne ret infor ma tionssøger (Google mv.) og habil bruger af Outlook og Office-pakken. Siden mit første Japan-ophold i har jeg i flere omgange været tilbage for at undervise og studere japansk zen- og te-æstetik, havekunst og arkitektur, og jeg har sammenlagt boet i Japan i fire år i alt. Det er der kommet en stærk og uudtømmelig inspirationskilde ud af, det er blevet en vital dialogakse for forståelsen og perspektiveringen af vores hjemlige kultursfære, og det er blevet til phd-afhandlingen Arbejdets Rum, som er opbygget omkring to japanske case-studier. Med pensel, tusch og sugende papir har jeg udforsket det østlige billedrum. Gennem årene har jeg haft en omfattende foredrags- og formidlingsaktivitet om japansk arkitektur og havekunst, og jeg regnes som ekspert inden for zen-æstetikkens udfoldelse i wabi-æstetikken og sukiya-arkitekturen i perioden ~ Undervisning mdr. visiting professorship ved Hokkaido Tokai University, Asahi kawa, Japan. Omfattende forelæsningsprogram, tegnebordsundervisning for 2.- og 3.-årsstuderende. Ansvarlig for 10 graduate studerende samt et fagligt diskussionsforum for postgraduate-studerende Design and sustainability, workshop for design- og arkitektstuderende ved Hokkai do Tokai University. Formidlings- og udstillingsaktiviteter 2003 Tilrettelæggelse af Asiatiske spor, byvandringer i København i forbindelse med Images of Asia Tilrettelæggelse af udstillingen Zero Emission. Modern Japanese textile by Akihiko Izukura i Rundetaarn, København Konsulentarbejde for en serie TV-programmer til Sveriges Television om japansk arkitektur og havekunst Må ne skin & Lys sto frør, en multimedieudstilling om japansk arkitektur på Gammel Dok Arkitekturcenter (1990) og Arkitekturmuseet i Stock hol m (1991), udarbejdet i samarbejde med arkitekt Hans Lauritsen Østvendte tomrum, 4 små udsendelser til DR P1 om japansk kunst og filosofi ff. Omfattende foredragsvirksomhed omkring japansk havekunst, æstetik og arkitektur, samt en række nutidige arkitekter som Tadao An do og Shin Taka matsu. Japanske penselstrøg 2007 Fra penselstrøg til rakuskulptur, udstilling af egne tuschtegninger på Galleri Alstrup sammen med Jan Anker Petersen (rakuskulptur). 1991/95 Forestået workshops om tusch-maleri og japansk-kinesisk billedkunst ved Aalborg Kunstskole og Svendborg Kunst sko le. Forsknings- og studieophold i Japan Et 18-måneders ophold i Japan i forbindelse med en étårig ansættelse som visiting pro fessor ved Tokai University To ophold à 3 måneder ved Research In stitute for Ea st Asian Ar chitecture and Urbanism i forbindelse med feltstudier til min phd-af hand ling Arbejdets Rum Et 6-måneders ophold ved Research In stitute for Ea st Asian Ar chitecture and Urbanism i Kyoto, som del af forberedelserne til en udstilling om japansk arkitektur, Måneskin & Lyssto frør Tildelt stipendium til 12 mdr. postgraduate studier ved Hokkaido Tokai University i Asahikawa med det formål at undersøge: The re lationship between eco logy and aesthe tics in the Japanese tradition.

4 Uddannelse og egen tegnestue Da jeg i 1980 startede i Freja-gruppen, en økologisk studiegruppe ved Kunstakademiets Arkitektskole, definerede jeg mine studier som et studie i kulturøkologi, hvor ikke arkitekturen, men samspillet mellem menneske og omgivelser, menneske og natur stod i centrum. Et studieår i Japan i , muliggjort gennem tre præmierede konkurrenceprojekter og et postgraduate stipendium ved Tokai University, blev stærkt definerende for min æstetik og min livsbane. Ringen (1991) Medlem af Arkitektforbundet O2 int. designernetværk Research Institute for East Asian Architecture and Urbanism Tokai Denmark Alumni Danes Worldwide 350.org Klimabevægelsen Middelgrundens Vindmøllelaug Prøvestenen Vindmøllelaug Byhavenetværket Indre By Lokaludvalg ( ) Kulturkreds Asien ( ) Arkitektforeningen ( ) Frejagruppen ( ) Eksempler på arbejder i egen tegnestue 1983 ff Skindergade 13, bygherrerådgivning ved restaurering af fredet bygning fra Konsulent for etableringen af Sing Tehus, København Ringen, konkurrenceforslag til kunstmuseum på Bornholm Vita-huset, etablering af midlertidige fa ci li teter i Uppsala Design af Vita-huset, et center for per forming arts i Uppsala Tengawa Onsen, projekt til et kunsthåndværkcenter og spabad, Nara-ken, Ja pan Sukiyaki, design af en japansk restaurant i Scala, København Scenografi til Hesse, en forestilling over Herman Hesses roman Glasperle spillet ved Teater Orda lek, Upp sala Villa Satori, min første realiserede bygning, et enfamiliehus med indarbejdelse af zoning, passiv solvarme, translucente skodder etc Løbende freelance-opgaver for Jacob Blegvad Arkitektkontor AS i Aalborg, typisk konkurrenceprojekter og fotografering til projektdokumentation og udstillinger Studentermedarbejder ved Jacob Blegvad Arkitektkontor AS i Aalborg. Studier ved Kunstakademiets Arkitektskole Studier ved Kunstakademiets Arkitektskole med vægt på: Ressource- og energiaspekter af design, byggeri og planlægning. Tradi tio nel byggeskik og bydannelse. Kulturøkologi og sundhedsproblematik på mange niveauer. Sy stemiske modeller for arkitektur, lokalsamfund og økologisk planlægning. Japansk æstetik, arkitektur og havekunst, særligt zen- og te-æstetik. Færdigheder i tegning, fotografering, layout og visuel kommunikation. Eksempler på studiearbejder 1982 Sundhed som dynamisk balance, et bidrag til Lægeforeningens konkurrence om sundhed og boligmiljø (tildelt 3.-præmie) Økologisk planlægning for Møn - en studieramme konkluderet i en udstilling i forbindelse med offentlighedsfasen i de regionale planlove for Møns kommune Ungbo-konk, et bidrag til en konkurrence om ungdom og boligmiljø med systemisk udgangspunkt og vægt på kvalitative aspekter (tildelt 1.-præmie) The re lationship between eco logy and aesthe tics in the Japanese tradition Generelle og projektbaserede studier af samspillet mellem sundhed og sundhedsparadigmer, krop & psyke, og det arkitektoniske rum. Aktiviteter forud for arkitektuddannelse Familiepleje i forbindelse med nedtrapning og resocialisering af narkomaner Drift af egen snedkervirksomhed i Himmerland Aftjening af civil værnepligt ved Sæby Museum Specialarbejderkurser i jernbinding og betonforskalling Matematisk-samfundsfaglig studentereksamen fra Aalborg Katedralskole Født 23. marts 1957 i Lindholm nær Aalborg, Danmark.

5 Publikationsliste Shisen-do, JH tegn. Det at skrive har gennem årene stået helt centralt for mig, både som tilegnelses- og af klaringsværktøj og som formidling. 15 års arbejde med kvalitativ arkitekturforskning har dels styrket den strukturelle forståelse, dels udviklet præcisionen i spro gets billeddannelse. Jeg er stærkt optaget af visuel kommunikation og sam spillet mellem layout, tekst og billede, og fra min hånd er både rapporter, hørings svar og forsk nings tekster så vidt muligt gennemillustrerede. I de senere år har jeg arbejdet en del med den hurtige, for midlende tekst, og på min blog Strøtanker om bæredygtighed med omkring månedlige sidevisninger er det siden 2008 blevet til mere end indlæg. Her findes en digital publikationsliste, hvor de med * mærkede tekster er til gæn ge lige i digital form. Interesser Natur og landskaber, indsamling af vild mad, madlavning, ernæring, mikronæringsstoffer, forebyggende sundhed, klassisk musik, kunst håndværk, te-æstetik, taoisme, sumi-e, stilhed, kontermplation. Jens Hvass arkitekt phd Larslejsstræde København K Tel.: Opdateret Mellem køkken og klode, 23 sider bidrag til Grontmij Carl Bros håndbog Klimaledelse, oktober * 2009 Jens Hvass og Gazelle Buchholtz: Botanisk Have - en ny fortælling, bidrag til idékonkurrencen om Statens Naturhistoriske Museum, august * 2008 ff. Strøtanker om bæredygtighed - en blog i spændingsfeltet mellem klima og bæredygtighed, København og den globale virkelighed på Lodret grønt in Danske Ark Byg 2007/10, pp * 2007 Byens grønne lunger in Grøn Avis 2007, p. 3. * 2007 Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med bevaringsmæssige interesser, Kunstakademiets Arkitektskole, København * 2005 Grønne lunger. Eksempler på facadebeplantninger fra det historiske København, Kunstakademiets Arkitektskole, København * 2000 Design and Sustainability in Research Journal of The Cultural Insti tute of Northern Region no. 25, 2000 (Hokkaido Tokai University, Japan), pp * 1999 Om Zen-æstetik. En introduktion til Shin ichi Hisamatsus syv zen-æstetiske karakteristika, Proces 14, Kunstakademiets Arkitektskole * 1998 Arbejdets Rum, offentlig phd-forelæsning , bearbejdet til web-slideshow (opr. på kulturnet.dk), nu tilgængelig via * 1998 Arbejdets Rum. To japanske case studier formet omkring teks til virk somheden Hinaya og zen templet Shinju an (phd-afhandling), Kunst akademiets Arki tektskole, København, * 1997 Et kontorhus i Stuttgart (om Her bert Keller Haus, en kontorbygning tegnet af Günter Behnisch) in Morgen avisen Jyllandsposten * 1996 Jens Hvass og A. Krumhardt: De signing desires in flux 13, 3/1996, pp Arbejdets Alkymi (kronik) in Infor mation Wu wei. Uden hensigt in flux 11, 1/1996, p Arbejdets ABC in flux 11, 1/1996, pp Jens Hvass og Morten Jacob Hansen: Ikke min tanke men tingens vilje (om arkitektur af Günter Behn isch) in Arki tekten DK 15/1993. * 1992 Betonmesteren Ando (om Tadao Ando) in Arki tek ten 12/1992. * 1991 Minnen om Daisen in in Utblick Land skap 1/1991, pp * 1989 Foto og virkelighed in Paradigma 2/1989, pp Shisen do. Östliga tomrum in Ut blick Landskap 3/1988, pp * 1987 Jens Hvass Studierapport , 200 sider A3 afrapportering over et 7-årigt studieforløb ved Kunstakademiets Arkitektskole Mit næste livs Ungbo in Jon sen, B., A, Melhede & O. Ham mer (Eds.): Ungdom og Boligmiljø, Lands for enin gen Ungbo, København 1983, pp Niels Blegvad Stenz et al.: Sundhed som dynamisk balance in Ugeskrift for læger 145. årg , pp

CV - Anders Bergmann. Personlige oplysninger: Kort uddannelsesmæssig beskrivelse:

CV - Anders Bergmann. Personlige oplysninger: Kort uddannelsesmæssig beskrivelse: CV - Anders Bergmann Personlige oplysninger: Fornavn: Anders Efternavn: Bergmann Fødselsdato: 05-07-1978 Stilling: Arkitekt Gade og nr.: Søren Norbysvej 41 Postnummer: 9900 By: Frederikshavn Land: Danmark

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug.

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug. Idé beskrivelse I december 2009 var København vært for FN s Klimakonvention, COP15. Den internationale opmærksomhed om værtskabet gav en unik mulighed for at markedsføre danske klima-venlige teknologier,

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

www.tomasbjornsson.dk

www.tomasbjornsson.dk CURRICULUM VITÆ mobil e-mail web 2005-2007 Illustrator/grafi sk designer 4087 6114 tb@tomasbjornsson.dk, blog.tomasbjornsson.dk Rådmand Steins Allé 9, 3. th. 2000 Frederiksberg Uddannelse Cand.mag i visuel

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988

Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Curriculum vitae Vibeke Grupe Larsen Arkitekt maa Født 1961 Nationalitet Dansk Uddannelse Cand arch, Arkitektskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1988 Bachelor of Architecture, School of Architecture

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium

Resumé. Mediegrafiker (2003-2007) Københavns Tekniske Skole Sproglig Student (1999-2002) Frederiksberg Gymnasium Formalia. Personlige Oplysninger Fulde navn: Samer Mansoor Født: 30. maj 1981 Adresse: Nørrebro Vænge 1, 1. 23, 2200 Kbh. N Tlf.: +45 20 60 38 56 e-mail: sam@artrepublik.net Website: sammansoor.com uddannelse

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

l y s e t p å k l o d e n

l y s e t p å k l o d e n l y s e t p å k l o d e n arkitekt, ph.d. studerende Nanet Mathiasen Kunstakademiets Arkitektskole LYS temadag 23 september 2009 Arkitektskolen Aarhus Klima karakteristik Globale dynamiske vejrsystemer

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land?

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark manifest 2 Vi vil centralisere den urbane zone i Danmark, for derefter at decentralisere byerne i byen. Vi vil skabe én by - en storby,

Læs mere

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 1 Indledning København er udnævnt som Europæisk Miljøhovedstad i 2014 og Miljøpunktet har derfor særligt fokus på de lokalt forankrede miljøprojekter, som

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II D. 11. september 2008 indbød Byens Netværk alle medlemmer og andre interesserede til endnu en interessant eftermiddag om bæredygtighed. Som opfølger på forårets

Læs mere

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.

10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen. Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol. 10 Dogmeregler - inspiration til gentænkning af forelæsningsformen Ved Peer Vestergaard Pedersen Professionshøjskolen Metropol pvpe@phmetropol.dk Agenda: Dogmeregler Dogmeregler i praksis Effekt af dogmeregler

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013 Miljøpunkt Indre By ÅRSPLAN 2013 Indledning Formålet med Miljøpunktets virke er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Skov og Landskab Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Præsentation til FIF-møde 22.marts 2012 Rosalina Wenningsted-Torgard Skov & Landskab afd.6

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B]

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Innovation i praksis Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Industrielt Design kunstnerisk konference? Underviser indenfor teknologisk

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

!"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$

!#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$ !"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)$ !"#$%&'(')*&+(,+"%-+.++ /+*012345+ 6788904:+ ;

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Jacek Hofman Bispehavevej 37,4 th 8210 Århus tlf.: 20 70 43 74 CURRICULUM VITAE

Jacek Hofman Bispehavevej 37,4 th 8210 Århus tlf.: 20 70 43 74 CURRICULUM VITAE Personlige data CURRICULUM VITAE Navn: Jacek Hofman Adresse: Bispehavevej 37,4 th. 8210 Århus Telefon: 8629 4374 Mobil: 2070 4374 E-mail: jacek@post.tele.dk http://www.jacek-hofman.dk/cv/index.htm Facebook

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN COPENHAGEN HUMAN HOTEL: COPENHAGEN VERDENS MEST GÆSTFRI BY Human Hotel er et nyt gæstfrihedsprojekt af kunstgruppen Wooloo udført i samarbejde med Kultur Østerbro og Københavns Kommunes Områdefornyelse

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Turismeudvikling i Nordjylland

Turismeudvikling i Nordjylland Turismeudvikling i Nordjylland - Dialogbaseret vidensudvikling Ved: Adjunkt Lea Holst Laursen Event: Udflugt i forbindelse med Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Dato: 7. oktober 2011 Sted: Toldboden, Aalborg

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Politik for borgerinddragelse

Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse Forord Siden kommunalreformen i 2007 og fusionen af syv kommuner til Sønderborg Kommune har borgere, kommunens ansatte og lokal politikere skullet vænne sig til en ny kommunal

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen)

Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen) Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen) Fløng Klimaforening Bestyrelsens beretning 4.2009 til 3.2010 Det er et spændende og meget interessant

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 Mad Events Byliv Rejse Lige midt i København ligger Danmarks nye højskole: Suhrs Madakademiet. Her får du masser af hands-on i køkkenerne, møder nogle af byens bedste kokke

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Et kig ind i fremtiden: Den almene boligsektor. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Et kig ind i fremtiden: Den almene boligsektor. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Et kig ind i fremtiden: Den almene boligsektor Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til

Læs mere