Curriculum Vitae for Jens Hvass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae for Jens Hvass"

Transkript

1 Curriculum Vitae for Jens Hvass Sagt med få ord er jeg et kreativt og analytisk begavet væsen, som er god til at skrive og skaffe overblik, har lederevner og tager ansvar. 30 års forsknings- og projektarbejde i et felt mellem sund hed, skønhed og bæredygtighed har givet en helhedsorienteret, systematisk kreativ arbejds metode. Min forskning er overvejende systemisk kvalitativ i sin tilgang med fokus på samspillet mellem mennesket og dets omgivelser. Jens Hvass Alle links er klikbare fra pdf-udgaven af dette Curriculum Vitae. Jens Hvass arkitekt phd Larslejsstræde København K Tel.: Opdateret Arkitekturforskning 2014 ff. Skindergade 13, restaurering og bygningshistorisk undersøgelse ff. Byens grønne lunger, en undersøgelse af planters mulige rolle overfor luftforureningen, især den ultra fine partikelforurening, samt muligheden for at etablere grønne zoner omkring Københavns større trafikkorridorer (co. KU Life) Nørre Kvarters grønne lunger, en undersøgelse af de grønne elementers rolle og udviklingspotentiale i et kvarter med store bevaringsmæssige interesser. I den forbindelse udviklet biofaktor-beregninger for tæt bymæssig bebyggelse (co. KA) Medvirker til phd-bedømmelse ved KTH, Stockholm, Sverige Menneske Først. Arkitektur og rehabilitering. En udstilling om Sarah Network, et netværk af brasilianske rehabiliteringshospi taler (ikke realiseret) Leder af disputationsseminar (phd-kritik) ved Chalmers, Göteborg, Sverige Lægekunstens Rum, et forsk nings projekt om arki tektu rens evne til at understøtte helbredelsesprocessen og menneskets selvhelende potentiale (co. KA) Omfattende feltstudier i forbindelse med udarbejdelsen af case-studier til Læ ge - kunstens Rum i Tyrkiet, Grækenland, England, Sverige, Japan og Brasílien Fremlæggelse af phd-afhandlingen Arbejdets Rum. To japanske case studier formet omkring teks til virk somheden Hinaya og zen templet Shinju an ved Kunstakademiets Arkitektskole, København ff. Omfattende feltstudier i Tyskland, Holland, Sverige, Finland og Japan i forbindelse med udarbejdelsen af case-studier til Arbejdets Rum Indskrevet ved Kunstakademiets Arkitektskole for at udføre phd-afhandlingen Arbejdets Rum, samfinansieret af Forskerakademiet og Arbejdsmiljøfondet Ansat ved BSA for at lave forprojekt til Arbejdets Rum Studiekreds omkring virksomhedskultur og virksomhedskultivering Studier af japansk arkitektur og kultur til udstillingen Måneskin & Lysstofrør Postgraduate studier ved Tokai University med det formål at undersøge The relationship between eco logy and aesthe tics in the Japanese tradition Medlem af Freja-gruppen, projektarbejder og studiekredse omkring bæredygtighed, kul tur økologi, arkitektur og planlægning i økologiske sammenhænge. Kurser og seminarer 2001 Sarah Network (konference), Eksperimentariet, København Corporate environmental behaviour between market and regu lation, et 2-ugers phd-seminar om grøn økonomi på RUC The City as a laboratory for architectural education, EAAE workshop ved Kunstakade mi ets Arki tekt skole, København European Conference on Sustainable Cities & Towns i Aalborg EAJS 7th International Conference, Københavns Universitet Design for Healing Environments, UIA-PHG seminar ved Tokyo University Kurser i grafisk tilrettelæggelse og brug af Adobe PageMaker Arkitektfaglig forskningsmetodik, NORFA-seminar i Bergen Indoor Air 93 i Helsinki.

2 Klima & bæredygtighed Udviklingen af en global bevidsthed Sprogfærdigheder Læser, taler og skriver engelsk ubesvæ ret, har et fragmentarisk tysk, fransk og japansk, men har med årene udviklet et præcist og vel - artikuleret dansk Ansat som den første centerleder ved Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (MP) efter at have været tovholder i den forudgående stiftelsesproces. MP er et Agenda 21-center med det formål at styrke miljøarbejdet og bæredygtigheden i København inden for voldene. MP har en meget lille fast arbejdsstyrke, men et stort antal projektansættelser og frivillige i det løbende projektarbejde. Med ansvaret for fundraising, projekt udvikling, studiekredse, netværksdannelse, godt arbejdsklima for frivillige og ansatte, hø ringssvar, events, synlighed, systemadministration og etablering af internt net værk, design og vedligeholdelse af hjemmesider har funktionen som centerleder været yderst blæk sprutteagtig - og har været med til at opbygge et solidt klima- og bæredygtighedsperspektiv. Miljøpunkt projekter 2011 Hungry Planet - mellem køkken og klode. En udstilling i Rundetaarn bygget op omkring spørgsmålet, hvordan man finder veje, som er sunde for både den enkelte og for planeten. Som del af udstillingen er etableret skoletjeneste og foredragsrække, se Urban Farming Manifesto, en vision om en urban fødevareproduktion VM i partikelmåling, en undersøgelse af luftkvalitet under cykel-vm i København Grønne Gårdvandringer, rundvisninger i Indre Bys skat af gårdrum Trafikværkstedet, en arbejdsgruppe med henblik på at etablere et scenario for en bæredygtig trafikal in fra struktur for Sjællandsområdet for Klimabundmødet - Windows of Hope , et stort anlagt græsrodsprojekt pa ral lelt med klimatopmødet COP15 med deltagere og bidrag fra hele verden, se ppm Earth Day Event på Rådhuspladsen, hvor billedet fra 350-formationen kom på forsiden af New York Times Pressekonferencer med Bill McKibben (grundlæggeren af 350-bevægelsen) og James E. Hansen (leder af NASAs klimaforskningsafdeling) ff. Lommepark 77, en urban minipark på Rådhuspladsen 77, som demonstrerer, at man for meget små midler kan lave små grønne åndehuller Den Grønne By - en studenterkonkurrence om lommeparker, byforgrønnelse og styrkede livsrum i det historiske København Studiekreds om Københavns Kommunes Klimaplan omkring et høringssvar, som advokerer for, at KKs Klimaplan ikke bare skal sikre CO 2 -neutralitet i 2025, men udviklingen af en fossilfri by ff. Vindmølleadministration for Hvidovre Vindmøllelaug og Middelgrundens Vindmøllelaug, som er verdens største folkeejede vind møllepark ff. Lån en ladcykel, etablering af en ladcykelordning for Indre By-Christianshavn. Andre klima- og bæredygtighedsprojekter 2014 ff. Medvirken til byforgrønnelsesprojektet Istedgade for fulde lunger ff. Agenda 350, en dagligt opdateret side med klima- og bæredygtigheds-nyheder ff. Byens grønne lunger, et projekt om byvegetation og luftforurening Etablering af en lokalafdeling af Københavns Fødevarefællesskab for Indre By ff. Etablerer bloggen Strøtanker om bæredygtighed, se Nørre Kvarters grønne lunger, et projekt om systematisk byforgrønnelse Udarbejdelse af Nørre Kvarter som trafikal oase, en trafikplan for en del af Københavns Indre By, afprøvet ved Miljøtrafikugen, september Skitseprojekt til et Local Agenda 21 for virksomheder afledt af nedenstående Underskriver Charter om europæiske byer for bære dygtig hed, Aalborg-charteret.

3 Japansk arkitektur & æstetik Te-rummet teigyoku-ken (1639) Computer-færdigheder Har god fornemmelse for typografi og layout og er superbruger af program mer som Photo shop, Acrobat Pro, InDesign og GoLive. Er ruti ne ret infor ma tionssøger (Google mv.) og habil bruger af Outlook og Office-pakken. Siden mit første Japan-ophold i har jeg i flere omgange været tilbage for at undervise og studere japansk zen- og te-æstetik, havekunst og arkitektur, og jeg har sammenlagt boet i Japan i fire år i alt. Det er der kommet en stærk og uudtømmelig inspirationskilde ud af, det er blevet en vital dialogakse for forståelsen og perspektiveringen af vores hjemlige kultursfære, og det er blevet til phd-afhandlingen Arbejdets Rum, som er opbygget omkring to japanske case-studier. Med pensel, tusch og sugende papir har jeg udforsket det østlige billedrum. Gennem årene har jeg haft en omfattende foredrags- og formidlingsaktivitet om japansk arkitektur og havekunst, og jeg regnes som ekspert inden for zen-æstetikkens udfoldelse i wabi-æstetikken og sukiya-arkitekturen i perioden ~ Undervisning mdr. visiting professorship ved Hokkaido Tokai University, Asahi kawa, Japan. Omfattende forelæsningsprogram, tegnebordsundervisning for 2.- og 3.-årsstuderende. Ansvarlig for 10 graduate studerende samt et fagligt diskussionsforum for postgraduate-studerende Design and sustainability, workshop for design- og arkitektstuderende ved Hokkai do Tokai University. Formidlings- og udstillingsaktiviteter 2003 Tilrettelæggelse af Asiatiske spor, byvandringer i København i forbindelse med Images of Asia Tilrettelæggelse af udstillingen Zero Emission. Modern Japanese textile by Akihiko Izukura i Rundetaarn, København Konsulentarbejde for en serie TV-programmer til Sveriges Television om japansk arkitektur og havekunst Må ne skin & Lys sto frør, en multimedieudstilling om japansk arkitektur på Gammel Dok Arkitekturcenter (1990) og Arkitekturmuseet i Stock hol m (1991), udarbejdet i samarbejde med arkitekt Hans Lauritsen Østvendte tomrum, 4 små udsendelser til DR P1 om japansk kunst og filosofi ff. Omfattende foredragsvirksomhed omkring japansk havekunst, æstetik og arkitektur, samt en række nutidige arkitekter som Tadao An do og Shin Taka matsu. Japanske penselstrøg 2007 Fra penselstrøg til rakuskulptur, udstilling af egne tuschtegninger på Galleri Alstrup sammen med Jan Anker Petersen (rakuskulptur). 1991/95 Forestået workshops om tusch-maleri og japansk-kinesisk billedkunst ved Aalborg Kunstskole og Svendborg Kunst sko le. Forsknings- og studieophold i Japan Et 18-måneders ophold i Japan i forbindelse med en étårig ansættelse som visiting pro fessor ved Tokai University To ophold à 3 måneder ved Research In stitute for Ea st Asian Ar chitecture and Urbanism i forbindelse med feltstudier til min phd-af hand ling Arbejdets Rum Et 6-måneders ophold ved Research In stitute for Ea st Asian Ar chitecture and Urbanism i Kyoto, som del af forberedelserne til en udstilling om japansk arkitektur, Måneskin & Lyssto frør Tildelt stipendium til 12 mdr. postgraduate studier ved Hokkaido Tokai University i Asahikawa med det formål at undersøge: The re lationship between eco logy and aesthe tics in the Japanese tradition.

4 Uddannelse og egen tegnestue Da jeg i 1980 startede i Freja-gruppen, en økologisk studiegruppe ved Kunstakademiets Arkitektskole, definerede jeg mine studier som et studie i kulturøkologi, hvor ikke arkitekturen, men samspillet mellem menneske og omgivelser, menneske og natur stod i centrum. Et studieår i Japan i , muliggjort gennem tre præmierede konkurrenceprojekter og et postgraduate stipendium ved Tokai University, blev stærkt definerende for min æstetik og min livsbane. Ringen (1991) Medlem af Arkitektforbundet O2 int. designernetværk Research Institute for East Asian Architecture and Urbanism Tokai Denmark Alumni Danes Worldwide 350.org Klimabevægelsen Middelgrundens Vindmøllelaug Prøvestenen Vindmøllelaug Byhavenetværket Indre By Lokaludvalg ( ) Kulturkreds Asien ( ) Arkitektforeningen ( ) Frejagruppen ( ) Eksempler på arbejder i egen tegnestue 1983 ff Skindergade 13, bygherrerådgivning ved restaurering af fredet bygning fra Konsulent for etableringen af Sing Tehus, København Ringen, konkurrenceforslag til kunstmuseum på Bornholm Vita-huset, etablering af midlertidige fa ci li teter i Uppsala Design af Vita-huset, et center for per forming arts i Uppsala Tengawa Onsen, projekt til et kunsthåndværkcenter og spabad, Nara-ken, Ja pan Sukiyaki, design af en japansk restaurant i Scala, København Scenografi til Hesse, en forestilling over Herman Hesses roman Glasperle spillet ved Teater Orda lek, Upp sala Villa Satori, min første realiserede bygning, et enfamiliehus med indarbejdelse af zoning, passiv solvarme, translucente skodder etc Løbende freelance-opgaver for Jacob Blegvad Arkitektkontor AS i Aalborg, typisk konkurrenceprojekter og fotografering til projektdokumentation og udstillinger Studentermedarbejder ved Jacob Blegvad Arkitektkontor AS i Aalborg. Studier ved Kunstakademiets Arkitektskole Studier ved Kunstakademiets Arkitektskole med vægt på: Ressource- og energiaspekter af design, byggeri og planlægning. Tradi tio nel byggeskik og bydannelse. Kulturøkologi og sundhedsproblematik på mange niveauer. Sy stemiske modeller for arkitektur, lokalsamfund og økologisk planlægning. Japansk æstetik, arkitektur og havekunst, særligt zen- og te-æstetik. Færdigheder i tegning, fotografering, layout og visuel kommunikation. Eksempler på studiearbejder 1982 Sundhed som dynamisk balance, et bidrag til Lægeforeningens konkurrence om sundhed og boligmiljø (tildelt 3.-præmie) Økologisk planlægning for Møn - en studieramme konkluderet i en udstilling i forbindelse med offentlighedsfasen i de regionale planlove for Møns kommune Ungbo-konk, et bidrag til en konkurrence om ungdom og boligmiljø med systemisk udgangspunkt og vægt på kvalitative aspekter (tildelt 1.-præmie) The re lationship between eco logy and aesthe tics in the Japanese tradition Generelle og projektbaserede studier af samspillet mellem sundhed og sundhedsparadigmer, krop & psyke, og det arkitektoniske rum. Aktiviteter forud for arkitektuddannelse Familiepleje i forbindelse med nedtrapning og resocialisering af narkomaner Drift af egen snedkervirksomhed i Himmerland Aftjening af civil værnepligt ved Sæby Museum Specialarbejderkurser i jernbinding og betonforskalling Matematisk-samfundsfaglig studentereksamen fra Aalborg Katedralskole Født 23. marts 1957 i Lindholm nær Aalborg, Danmark.

5 Publikationsliste Shisen-do, JH tegn. Det at skrive har gennem årene stået helt centralt for mig, både som tilegnelses- og af klaringsværktøj og som formidling. 15 års arbejde med kvalitativ arkitekturforskning har dels styrket den strukturelle forståelse, dels udviklet præcisionen i spro gets billeddannelse. Jeg er stærkt optaget af visuel kommunikation og sam spillet mellem layout, tekst og billede, og fra min hånd er både rapporter, hørings svar og forsk nings tekster så vidt muligt gennemillustrerede. I de senere år har jeg arbejdet en del med den hurtige, for midlende tekst, og på min blog Strøtanker om bæredygtighed med omkring månedlige sidevisninger er det siden 2008 blevet til mere end indlæg. Her findes en digital publikationsliste, hvor de med * mærkede tekster er til gæn ge lige i digital form. Interesser Natur og landskaber, indsamling af vild mad, madlavning, ernæring, mikronæringsstoffer, forebyggende sundhed, klassisk musik, kunst håndværk, te-æstetik, taoisme, sumi-e, stilhed, kontermplation. Jens Hvass arkitekt phd Larslejsstræde København K Tel.: Opdateret Mellem køkken og klode, 23 sider bidrag til Grontmij Carl Bros håndbog Klimaledelse, oktober * 2009 Jens Hvass og Gazelle Buchholtz: Botanisk Have - en ny fortælling, bidrag til idékonkurrencen om Statens Naturhistoriske Museum, august * 2008 ff. Strøtanker om bæredygtighed - en blog i spændingsfeltet mellem klima og bæredygtighed, København og den globale virkelighed på Lodret grønt in Danske Ark Byg 2007/10, pp * 2007 Byens grønne lunger in Grøn Avis 2007, p. 3. * 2007 Nørre Kvarters grønne lunger. En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med bevaringsmæssige interesser, Kunstakademiets Arkitektskole, København * 2005 Grønne lunger. Eksempler på facadebeplantninger fra det historiske København, Kunstakademiets Arkitektskole, København * 2000 Design and Sustainability in Research Journal of The Cultural Insti tute of Northern Region no. 25, 2000 (Hokkaido Tokai University, Japan), pp * 1999 Om Zen-æstetik. En introduktion til Shin ichi Hisamatsus syv zen-æstetiske karakteristika, Proces 14, Kunstakademiets Arkitektskole * 1998 Arbejdets Rum, offentlig phd-forelæsning , bearbejdet til web-slideshow (opr. på kulturnet.dk), nu tilgængelig via * 1998 Arbejdets Rum. To japanske case studier formet omkring teks til virk somheden Hinaya og zen templet Shinju an (phd-afhandling), Kunst akademiets Arki tektskole, København, * 1997 Et kontorhus i Stuttgart (om Her bert Keller Haus, en kontorbygning tegnet af Günter Behnisch) in Morgen avisen Jyllandsposten * 1996 Jens Hvass og A. Krumhardt: De signing desires in flux 13, 3/1996, pp Arbejdets Alkymi (kronik) in Infor mation Wu wei. Uden hensigt in flux 11, 1/1996, p Arbejdets ABC in flux 11, 1/1996, pp Jens Hvass og Morten Jacob Hansen: Ikke min tanke men tingens vilje (om arkitektur af Günter Behn isch) in Arki tekten DK 15/1993. * 1992 Betonmesteren Ando (om Tadao Ando) in Arki tek ten 12/1992. * 1991 Minnen om Daisen in in Utblick Land skap 1/1991, pp * 1989 Foto og virkelighed in Paradigma 2/1989, pp Shisen do. Östliga tomrum in Ut blick Landskap 3/1988, pp * 1987 Jens Hvass Studierapport , 200 sider A3 afrapportering over et 7-årigt studieforløb ved Kunstakademiets Arkitektskole Mit næste livs Ungbo in Jon sen, B., A, Melhede & O. Ham mer (Eds.): Ungdom og Boligmiljø, Lands for enin gen Ungbo, København 1983, pp Niels Blegvad Stenz et al.: Sundhed som dynamisk balance in Ugeskrift for læger 145. årg , pp

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi?

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Center for Strategisk Byforskning Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Frederiksberg 4.3.2011 Gertrud Jørgensen Forskningschef, professor Skov & Landskab Hvem er vi? Københavns Universitet Institut

Læs mere

CV - Anders Bergmann. Personlige oplysninger: Kort uddannelsesmæssig beskrivelse:

CV - Anders Bergmann. Personlige oplysninger: Kort uddannelsesmæssig beskrivelse: CV - Anders Bergmann Personlige oplysninger: Fornavn: Anders Efternavn: Bergmann Fødselsdato: 05-07-1978 Stilling: Arkitekt Gade og nr.: Søren Norbysvej 41 Postnummer: 9900 By: Frederikshavn Land: Danmark

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE

ARKITEK- TUR. 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE ARKITEK- TUR 4 uger 11/1-7/2 2016 + evt. 2 uger 7/2-20/2 2016 BLIV KLAR TIL OPTAGELSE DRØMMER DU OM AT ARBEJ DE MED ARKITEK- TUR? Drømmer du om at komme ind på Arkitektskolen Aarhus eller Kunstakademiets

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

PRÆSENTATION. Curriculum Vitæ I 2014 I 01 ANNE KRISTINE WESSELHOFF I ARKITEKT MAA

PRÆSENTATION. Curriculum Vitæ I 2014 I 01 ANNE KRISTINE WESSELHOFF I ARKITEKT MAA PRÆSENTATION Curriculum Vitæ I 2014 I 01 UDDANNELSE Profil Studieforløb Efteruddannelse Curriculum Vitæ I 2014 I 02 Arkitekt maa med erfaring i alle aspekter af dispositionsprojektets processer i skala

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

2000 2001 Redaktør Tidsskriftet Nordisk Arkitekturforskning

2000 2001 Redaktør Tidsskriftet Nordisk Arkitekturforskning Pia Bille Institut for By og Landskab Arkitektskolen Aarhus 2000 2001 Redaktør Tidsskriftet Nordisk Arkitekturforskning Indhold Arkitektur og forskning i arkitektur Tilgange til arkitekturforskning Perspektiver

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh. EN KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED 2012-2015 v. Professor Jan Søndergaard, partner KHR Arkitekter AS og tilknytted forskningsassistent, maa Ida Garvik 0. KUV - Realiseringens Kunst v professor Jan Søndergaard

Læs mere

DESIGN AF TØJ / ACCESSORIES / ARKITEKTUR / MØBLER BYER OG RUM / ILLUSTRATION / INTERAKTIONSDESIGN DRØMMER DU OM EN KREATIV FREMTID?

DESIGN AF TØJ / ACCESSORIES / ARKITEKTUR / MØBLER BYER OG RUM / ILLUSTRATION / INTERAKTIONSDESIGN DRØMMER DU OM EN KREATIV FREMTID? DESIGN AF TØJ / ACCESSORIES / ARKITEKTUR / MØBLER BYER OG RUM / ILLUSTRATION / INTERAKTIONSDESIGN DRØMMER DU OM EN KREATIV FREMTID? JEG HAR IKKE KUN FÅET PRAKTISKE EVNER MED MIG, MEN OGSÅ EN EVNE TIL AT

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Opsummering året 2013 Miljøpunkt Indre By - Christianshavn havde i 2013 særlig fokus på tre hovedområder: Byforgrønnelse (herunder klimatilpasning),

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 NB! Aktiviteter markeret med grønt gennemføres kun eller hovedsageligt vha. frivilligt arbejde. Da Miljøpunktet planlægger at ansætte ny centerleder

Læs mere

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug.

De har lavet adskillige nyskabende ferniseringer, workshop, shows m.m. alle relaterede til miljø og genbrug. Idé beskrivelse I december 2009 var København vært for FN s Klimakonvention, COP15. Den internationale opmærksomhed om værtskabet gav en unik mulighed for at markedsføre danske klima-venlige teknologier,

Læs mere

GALLERI SLUGEN NR. 2 2010

GALLERI SLUGEN NR. 2 2010 GALLERI SLUGEN NR. 2 2010 HvisJegVarDig Sarah Rathje - Sanne Lautrup - Eva Roel - Mette Boel - Lea Guldditte Hestelund Metamorfoser METAMORFOSER Velkommen til en gennemført gruppeud stil - ling, der er

Læs mere

GRETHE MARIANN MAURSETH

GRETHE MARIANN MAURSETH GRETHE MARIANN MAURSETH Adresse: Hasserisvej 148, 9000 Aalborg www.maurseth.dk Født: 24. desember 1962 Telefon: 45 22 95 22 27 e.mail: grethe@maurseth.dk www.maurseth.dk CV Uddannelse 1995 Grundskole ved

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi, Fagskolen for maleri v/jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

UNIK PROFIL Overordnet set funderer min profil på tre elementer: design, formidling og designpolitik.

UNIK PROFIL Overordnet set funderer min profil på tre elementer: design, formidling og designpolitik. DESIGNUDDANNET PROJEKTLEDER MED OMFATTENDE FORMIDLINGSERFARING København, d. 04. november 2015 FORMIDLING AF NY VIDEN SKABER VÆKST Jeg kan igangsætte og lede projekter, som har til formål at indsamle og

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Byer for mennesker - fra analyse til virkelighed

Byer for mennesker - fra analyse til virkelighed Byer for mennesker - fra analyse til virkelighed Urban Lab 1, Nr. Vosborg, 14. marts 2014 Birgitte Bundesen Svarre, PhD, MA, Gehl Architects 1. Et slag for de rette SPØRGSMÅL 2. Et slag for HVERDAGEN 3.

Læs mere

REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN

REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN Tegnet af Arkitek-irmaet Schmidt, Hammer og Lassen der i samarbejde med entreprenør A. Enggaard står bag byggeriet. Arkitekterne siger om byggeriet: "Vi tror på en

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor!

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! v/ Claus Lassen Luftfartsforsker Lektor og centerdirektør Center for Mobiliteter og Urbane Studier (C-MUS) Aalborg Universitet Pointe 1: Den usynlige luftfart

Læs mere

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt AARHUS 2017 BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt o Hvad er en kulturhovedstad - Aarhus 2017? o Hvordan sammensættes programmet? o Konkrete projekter HVAD ER EN

Læs mere

Om at tænke det umulige

Om at tænke det umulige Udvikling af ny kulturpolitik i Region Midtjylland 01. okt. 2014 Om at tænke det umulige. men ved at tage udgangspunkt i det eksisterende Benny Andersen: MORGENHYMNE I dag skal der leves, folkens! Vi er

Læs mere

LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter

LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter Den særlige oplevelse Freie Universitätm, Berlin Den særlige oplevelse Salk Institute, San Diego, US > læringsrum Den

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

FOLKEMØDE OM NATUR I DANMARK. Idé og layout af Weltklasse reklame + pr

FOLKEMØDE OM NATUR I DANMARK. Idé og layout af Weltklasse reklame + pr FOLKEMØDE OM NATUR I DANMARK Vi danskere har brugt hundredvis af år på at tæmme og tøjle vores natur. Nu - i en urbaniseret virkelighed med stigende fokus på økologi og bæredygtighed vender vi igen blikket

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

www.tomasbjornsson.dk

www.tomasbjornsson.dk CURRICULUM VITÆ mobil e-mail web 2005-2007 Illustrator/grafi sk designer 4087 6114 tb@tomasbjornsson.dk, blog.tomasbjornsson.dk Rådmand Steins Allé 9, 3. th. 2000 Frederiksberg Uddannelse Cand.mag i visuel

Læs mere

Byens grønne lunger. - mest om facadeplanter. Jens Hvass oplæg til Temaaften for boligforeninger 22.10.2013. Frederiksberg Kommune

Byens grønne lunger. - mest om facadeplanter. Jens Hvass oplæg til Temaaften for boligforeninger 22.10.2013. Frederiksberg Kommune Byens grønne lunger - mest om facadeplanter Jens Hvass oplæg til Temaaften for boligforeninger 22.10.2013 Frederiksberg Kommune Blåregn og rådhusvin, Zürich Skærmer mod indblik Taghaver Luner om vinteren

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser

Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser Bydelen Musicon: 500.000 m2 Udviklingsareal: 250.000 m2 = 40 fodboldbaner Gamle haller & bygninger: 20.000 m2 ÅR 2025 ÅR 2008 4 aktører 3 arrangementer ÅR

Læs mere

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance.

DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst og performance. 26/01 28/01 2007 Tingenes eget liv - form, funktion & karaktér,

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

64 landskabsstadier. frit efter I Ching. jens hvass tuschtegninger

64 landskabsstadier. frit efter I Ching. jens hvass tuschtegninger 64 landskabsstadier frit efter I Ching jens hvass tuschtegninger januar 2004 Helt tilbage til min barndom har de kinesiske landskabsbilleder fascineret mig, sat tiden i stå. Der var omkring de på én gang

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Klimaplan og Boligrenovering Bæredygtig by og grøn innovation

Klimaplan og Boligrenovering Bæredygtig by og grøn innovation Hållbar Udveckling Väst, 29. maj 2012 Klimaplan og Boligrenovering Bæredygtig by og grøn innovation Agenda 14:00 14:45: Albertslund Kommune, miljø- og klimaprojekter 14:45 15:00: Walk and talk 15:00 15:45:

Læs mere

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 Undervisningen bygger på målsætningerne som beskrevet i Forenklede Fælles Mål. Formålet med Billedkunst At eleverne bruger deres fantasi, skaber deres egne værker

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Bortset fra store problemer med forhåndsgodkendelse, er jeg godt tilfreds. IOE har Givet mig godt indtryk.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Bortset fra store problemer med forhåndsgodkendelse, er jeg godt tilfreds. IOE har Givet mig godt indtryk. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk psykologi (IUP) Navn på universitet i udlandet: Institute of Education University of London Land: UK Periode: Fra:1 okt (29. sep)

Læs mere

Campus - en verden af mødesteder

Campus - en verden af mødesteder CAMPUS J F A V O L Campus - en verden af mødesteder VIDENSBYEN - LYNGBY - DTU Indledning JUUL FROST Arkitekter har gennem en årrække forsket i, udviklet og udformet fremtidens campusbyggeri. Med afsæt

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Undervisning Timelærer, Umsk V design studio, Landbúnaðarháskóli Íslands Timelærer, Urbanism Studio, Københavns Universitet

Undervisning Timelærer, Umsk V design studio, Landbúnaðarháskóli Íslands Timelærer, Urbanism Studio, Københavns Universitet Anders Terp Mjóahlíð 8 105 Reykjavík +3546114547 anders@terpterpterp.dk www.terpterpterp.dk Om Landskabsarkitekt med en passion for både byen og det åbne land og forbindelsen mellem arkitektur, natur og

Læs mere

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group

EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK. Member States / Institutions Group EUROPEAN SUSTAINABLE CITIES REFERENCE FRAMEWORK Member States / Institutions Group Etablering af NSG i Danmark 4. maj 2011 Sustainable Cities Reference Framework Member States / Institutions Group October

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling Bechmann Petersen: Hvad er formålet med Danmarksindsamlingen? At indsamle penge til børn på flugt syd for Sahara Placer Danmarksindsamlingen i figur 8, s. 31 i På tværs af medierne, ud fra jeres nuværende

Læs mere

DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA

DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA DENMARK WEEK 2015, CHENGDU KINA 14. 19. september Gør en forskel OM DENMARK WEEK CHENGDU 2015 er 65-året for det diplomatiske samarbejde mellem Kina og Danmark. Det fejres hele året i begge lande. Og byen

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Designer med grafisk flair og et godt overblik

Designer med grafisk flair og et godt overblik DVS Entertainment I/S att.: Anne-Mette Lautrup 18.05.2010 Designer med grafisk flair og et godt overblik Efter telefonisk aftale med Anne-Mette Lautrup fremsender jeg hermed min ansøgning til stillingen

Læs mere

En kort præsentation. Tegner og billedkunstner Grafisk designer Teknisk tegner. Lone Penstoft Skansen 12, st. tv. 8400 Ebeltoft

En kort præsentation. Tegner og billedkunstner Grafisk designer Teknisk tegner. Lone Penstoft Skansen 12, st. tv. 8400 Ebeltoft Tegner og billedkunstner Grafisk designer Teknisk tegner En kort præsentation Lone Penstoft Skansen 12, st. tv. 8400 Ebeltoft Tel 2097 8989 info@lonepenstoft.dk www.lonepenstoft.dk Lone Penstoft Tegner

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab.

Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Rapport vedr. projekt Public Archeology i praksis - international erfaringsudveksling med henblik på realisering af Arkeolab. Projektets formål. 1. At indsamle erfaringer med hvordan man arbejder med Public

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg University Land: Holland Periode: Fra: August 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

CATALYST ARCHITECTURE

CATALYST ARCHITECTURE BYENS RUM OPLEV BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I UDSTLLINGEN CATALYST ARCHITECTURE / UTZON CENTER 3. DECEMBER 2014-8. MARTS 2015 CATALYST ARCHITECTURE INDHOLD OM CATALYST ARCHITECTURE...3 DE FIRE VÆKSTBYER: KØBENHAVN...5

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

l y s e t p å k l o d e n

l y s e t p å k l o d e n l y s e t p å k l o d e n arkitekt, ph.d. studerende Nanet Mathiasen Kunstakademiets Arkitektskole LYS temadag 23 september 2009 Arkitektskolen Aarhus Klima karakteristik Globale dynamiske vejrsystemer

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bacheloruddannelsen på Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University College London Land: England Periode: Fra:september 2011 Til:juni

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land?

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark manifest 2 Vi vil centralisere den urbane zone i Danmark, for derefter at decentralisere byerne i byen. Vi vil skabe én by - en storby,

Læs mere

Klimakommunernes bestræbelser på at fremme solenergi. Danvak møde 25. Januar 2012 Klaus Ellehauge. Klaus Ellehauge. Sponsorer: Projektteam

Klimakommunernes bestræbelser på at fremme solenergi. Danvak møde 25. Januar 2012 Klaus Ellehauge. Klaus Ellehauge. Sponsorer: Projektteam En europæisk kampagne for udbredelsen af viden om solenergi Afholdtes for første gang 12-14 maj 2011 i Danmark Afholdes næste gang 10-12. maj 2012 Finansieres af EU i 2011, 2012 og 2013 samt af sponsorer

Læs mere

Else- Marie Storgaard Fog,

Else- Marie Storgaard Fog, Else- Marie Storgaard Fog, Medlem af BKF/ Billedkunstnernes Forbund, Repræsentant for Danmark i WUCC, World Urushi Culture Council/ Verdens Lak Kultur Forbund/ Japan. Curiculum Vitae: 1965: Lærerexamen

Læs mere

Praktikvejlederkonference

Praktikvejlederkonference FORBUND Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikvejlederkonference 2017 Hvordan kan du arbejde med relationskompetencer

Læs mere

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Lone Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning, Skov & Landskab, Københavns Universitet Indholdet Noget Diaplan og dets organisering og

Læs mere

Den sprogstrategiske satsning

Den sprogstrategiske satsning Den sprogstrategiske satsning Flere sprog til flere studerende Sprog på Kryds og Tværs SDU Odense, 26.10.2016 Sanne Larsen og Joyce Kling, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed 27-09-2016

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår?

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår? Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt anvendt til dine studier i dette studieår? Hvad er din samlede vurdering af dit udbytte af studieaktiviteterne i dette studieår? Hvordan vil du karakterisere

Læs mere

Bæredygtig Beton Konference - Et initiativ støbt af Dansk Beton. Anette Berrig Dansk Byggeri

Bæredygtig Beton Konference - Et initiativ støbt af Dansk Beton. Anette Berrig Dansk Byggeri Bæredygtig Beton Konference - Et initiativ støbt af Dansk Beton Anette Berrig Dansk Byggeri Dansk Beton Brancheforening for den samlede betonindustri Sektion i Dansk Byggeri (arbejdsgiverorganisation)

Læs mere

1. R E J S E B R E V

1. R E J S E B R E V 1. R E J S E B R E V Dato: 18/9 2012 Pernille Larsen Studie nr. HS10047 Email: 1004861@ucn.dk Mit 5 semester på Monash Peninsula University I Frankston, Melbourne, Australien I perioden 7/7 2012 15/12

Læs mere

Litteraturliste. Litteratur:

Litteraturliste. Litteratur: 88 Konklusion Dette projekt tager sit udgangspunkt i det nye motorvejsprojekt i og omkring Silkeborg. Den kommende motorvej i Silkeborg får store konsekvenser for byen, både negative og positive. Silkeborg

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Kalø slotsruin. - en formidlingsopgave; med afsæt i Realdania kampagnen Stedet Tæller. Emneformulering

Kalø slotsruin. - en formidlingsopgave; med afsæt i Realdania kampagnen Stedet Tæller. Emneformulering Kalø slotsruin - en formidlingsopgave; med afsæt i Realdania kampagnen Stedet Tæller Emneformulering Katrine Rogild Herget Studio Perspectives on Transformation Vejleder Lars Nicolai Bock Afgang E Opgavens

Læs mere

Sustainable Food Systems et forskningsprojekt case: Købehavns Madhus v. Svend Skafte Overgaard, Professionshøjskolen Metropl

Sustainable Food Systems et forskningsprojekt case: Købehavns Madhus v. Svend Skafte Overgaard, Professionshøjskolen Metropl Sustainable Food Systems et forskningsprojekt case: Købehavns Madhus v. Svend Skafte Overgaard, Professionshøjskolen Metropl Deltagere: Professionshøjskolen Metropol (Svend Skafte Overgaard, Michael Heasman

Læs mere