Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur"

Transkript

1 DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

2 DI Sådan Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

3 Forord Innovation kan være et af redskaberne for at genskabe vækst i Danmark. En udfordring der er meget aktuel. Danmark har gennem de seneste år oplevet det største dyk i væksten siden 2. verdenskrig. Derfor skal en innovativ og produktiv anvendelse af ressourcerne overalt i det danske samfund være med til at sikre et Danmark i udvikling. Virksomhedernes evne til at udvikle og producere i en kvalitet og til en pris, der er konkurrencedygtige såvel på hjemmemarked som på eksportmarkederne, er helt afgørende for vækstudviklingen og dermed den velstand, der skabes herhjemme. Det er centralt at kunne omsætte viden og ideer til konkrete kundeløsninger, der vækker begejstring hos kunderne og skaber overskud i virksomheden. Innovationsledelse er derfor et vigtigt kompetencefelt, der kan være med til at fastholde og udvikle gode medarbejdere og virksomhedens konkurrencekraft. Bogserien Innovationsprocessen består af seks bøger og indeholder en række virksomhedseksempler, værktøjer og ledelsesbudskaber fra DI s medlemskreds. De kan forhåbentlig inspirere indsatsen i din virksomhed. Bogserien er bygget op omkring DI s innovationsmodel, der på en overskuelig form viser flowet i arbejdsfaserne lige fra behovsafdækningen hos kunderne og til markedsintroduktionen, hvor indtjeningen skal komme. Hvert afsnit i de seks bøger indeholder også en række oplæg til drøftelser i virksomhedens ledergruppe. Held og lykke med din indsats. Udgivelsen af bogserien er finansieret af Industriens Fond, som et led i projektet Fremtidens ledelse og organisering af innovation. Udgivet af DI Forfatter: Carsten Broder Hansen/ScienceComm-IPU Tryk: Kailow Graphic ISBN: November 2010 Hans Skov Christensen Adm. direktør 2 Sådan Forord 3

4 Indhold 7 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen 8 DI s innovationsmodel 11 Derfor ledelse i innovationsprocessen 15 Ledelsens særlige ansvar 17 Ledelsesmæssige udfordringer 21 Sådan imødegås udfordringerne 21 Ledelse og strategi 23 Strategi og strategiske valg eksempel fra Grundfos 28 Fokus på innovationskultur 32 Ledelsen og kundens verden 35 Ledelsen og det teknologiske og videnmæssige beredskab 37 Ledelsesfokus i forløbet fra kundeindsigt og beredskab til idé- og konceptudvikling 39 Ledelsesaspekter i forbindelse med idé- og konceptudvikling 42 Ledelsesfokus i forløbet fra idé- og konceptudvikling til gennemførelse af udviklingsprojekter 44 Ledelsesfokus i forløbet fra gennemførelse af udviklingsprojekter til markedsintroduktion 49 Afrunding 50 Skab overblik over din indsats 52 Udvalgte redskaber 4 Sådan Indhold 5

5 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen For at styrke innovationsarbejdet i dansk erhvervsliv har DI udgivet publikationsserien Innovationsprocessen. Serien består af seks publikationer, der kan læses samlet eller i uddrag. Hver publikation knytter sig op til DI s innovationsmodel, der er vist på næste side. Læseren får derved mulighed for at udvælge de temaer, der har størst interesse. Hver publikation bygger på input fra en række virksomheder, der arbejder med at forbedre deres innovationsproces. Publikationerne kan forhåbentlig inspirere dig og dine kollegaer i jeres arbejde med at styrke virksomhedens innovationskraft. Publikationerne har følgende titler: 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprocessen gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur DI har også udgivet publikationen Direktøren og innovation, hvor en række erhvervsledere > Peter Albrechtsen, Udviklingschef, har bidraget med ledelsesindsigt og overblik over innovationspro- Nilpeter med innovationsmodel i cessen. produktionshal 6 Sådan Introduktion 7

6 DI s innovationsmodel I denne publikation sættes der fokus på område 6. Ledelse og innovationskultur, der er afgørende for succes med innovation. BOG 1 Indsigt i kundens verden BOG 3 Idé- og konceptudvikling BOG 4 Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres BOG 5 Markedsintroduktion Når ledelsen har et indgående kendskab til virksomhedens innovationsevne og til, at alle trin i forløbet er på plads og parate, bliver det en langt lettere beslutning at starte nye projekter. Denne publikation handler om, hvad ledelsen kan gøre for at opnå dette, og om hvad der er ledelsens særlige rolle at skabe en god innovationskultur. BOG 2 Beredskab af viden og teknologi BOG 6 Ledelse og innovationskultur Pilene i DI s innovationsmodel binder innovationsfaserne sammen. De symboliserer: ledelse, innovationsstrategi, organisering og innovationskultur Figuren viser et flow fra venstre mod højre i innovationsmodellen. Samt følgende seks vigtige kompetenceområder, netop svarende til titlerne på de seks publikationer. 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprocessen gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur. > SÅDAN 8 Sådan Introduktion 9

7 Derfor ledelse i innovationsprocessen Innovation er af stigende betydning for virksomhedens indtjeningsevne. Og som leder er din rolle i innovationsprocessen vigtig. Du skal være synlig, skarp og fokuseret, og dette hæfte kan hjælpe dig godt på vej. Ledelsen skal helt frem på banen, fordi virksomhedens innovationskraft hænger direkte sammen med ledelsens engagement. Direktøren skal med, for at sikre, at innovationen hænger sammen med virksomhedens strategi, og han kan med effekt signalere over for ledergruppen og medarbejderne, at topledelsen prioriterer innovation. Det er ligeledes direktørens opgave at sikre forventningsafstemning mellem de grupper, der er involveret i processen og beslutte retning og ambitionsniveau for innovationen. Ledelsen kender til virksomhedens kerneforretning, og kan se, hvor det innovative snit skal lægges i forhold til tempo og udvikling af teknologier, kundegrupper, produktion eller markedsføring. Det er ledelsens opgave at engagere sig i processen, og erfaringer viser, at dette engagement er forudsætningen for succesfuld innovation. > SÅDAN > Topledelsens involvering x innovationsstrategi og organisationskultur x medarbejderinvolvering og motivation = effektivt innovationsarbejde 10 Sådan Derfor ledelse i innovationsprocessen 11

8 God organisering af innovationen, ledelsesengagement og en fornuftig innovationsstrategi giver målbare resultater og udbytte både for virksomhedens kunder, medarbejderne og egen bundlinje. Incitamentet for ledelsen er derfor klart, men det er måske mindre klart, hvor og hvordan man konkret skal lægge sin indsats. I de følgende kapitler beskrives temaer, hvor ledelsens rolle og ansvar især er påkrævet

9 Ledelsens særlige ansvar Der skal ledelse til at opnå en succesfuld innovationsproces, men det vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed og ofte afhængigt af virksomhedens størrelse, hvorvidt ledelsen kan og skal tage aktivt del i et eller flere af de forskellige trin eller bør holde sig til de ledelsesmæssige opgaver i forløbet. Denne bog omtaler således ikke alle de elementer inden for innovation, som en ledelse kan tænkes at arbejde med. Der findes nogle centrale punkter i innovationsprocessen, hvor det har vist sig, at ledelsen bør prioritere sin indsats og derved medvirke til resultatskabelsen. Ledelsen skal: > > beslutte og synliggøre, hvorfor virksomheden skal have innovation > > beslutte og synliggøre, hvor meget innovation der er nødvendig > > beslutte og synliggøre, hvor og hvordan der skal innoveres > > beslutte og synliggøre, i hvilket omfang medarbejdere skal inddrages Disse strategiske beslutninger bør i de fleste tilfælde kommunikeres klart ud i organisationen. Derved kan ledelsen sætte ambitionsniveauet for virksomhedens innovation. > Ledelsen skal træffe strategiske beslutninger der kommunikeres klart ud i organisationen. Derved kan ledelsen sætteambitionsniveauet for virksomhedensinnovation. Ledelsen skal træffe beslutninger Det er beslutningstagning, der er hovedudfordringen i innovationsprocessen. Med rette beslutninger på rette tidspunkt kan man sikre fremdrift, timing og i sidste ende tilfredsstillende indtjening. 14 Sådan Ledelsens særlige ansvar 15

10 Ledelsesmæssige udfordringer Det er ledelsens opgave skal sikre det strategiske helhedsperspektiv og virksomhedens innovationskultur samt sørge for, at der træffes beslutninger i faserne mellem de forskellige trin i innovationsprocessen. Ledelseselementerne i processen er symboliseret med pile i den tidligere viste innovationsmodel. Det er på disse stadier, ledelsen skal evaluere processen og beslutte, om man skal justere eventuelle uhensigtsmæssigheder eller vente til senere i forløbet. Det er også her, ledelsen kan tilse, at processen kan bevæge sig mod næste trin i overensstemmelse med plan og overordnet strategi. Følgende emner behandles: > > Ledelse og strategi > > Fokus på innovationskultur > > Ledelsen og kundens verden > > Ledelsen og det teknologiske og videnmæssige beredskab > > Ledelsesfokus i forløbet fra kundeindsigt og beredskab til idé- og konceptudvikling > > Ledelsesaspekter i forbindelse med idé- og konceptudvikling > > Ledelsesfokus i forløbet fra idé- og konceptudvikling til gennemførelse af udviklingsprojekter > > Ledelsesfokus i forløbet fra gennemførelse af udviklingsprojekter til markedsintroduktion 16 Sådan Ledelsesmæssige udfordringer 17

11 Undervejs præsenteres nogle spørgsmål, som lederen kan vælge ud fra, og som forhåbentlig kan være en støtte, når beslutningsprocessen skal optimeres. Efter læsningen af hvert afsnit kan man således hurtigt afklare, hvorvidt de angivne ledelsesudfordringer nu også er kritiske for en selv, eller om man trygt kan gå videre til næste emne. Inden man går videre i læsningen og slår ned på de punkter, som umiddelbart forekommer relevante, kan man overveje, om og hvordan man skal teste sin egen præstation som leder i forhold til virksomhedens innovationsevne. >: Diskutér eventuelt i ledergruppen, om der kan og skal opstilles mål for både ledelsens indsats og for den overordnede innovationspræstation. Hvordan vil I evaluere ledergruppens indsats? Er det eksempelvis gennemløbstiden for projekter, antallet af gennemførte projekter, omsætningen på nye produkter, antal patenter eller kundetilfredshed, der er det vigtigste succeskriterium i jeres virksomheds innovationsarbejde? : SÅDAN 18 Sådan Ledelsesmæssige udfordringer 19

12 > Jens Thor Hansen, Managing Director, Knudsen Plast viser del af dentalemballage til implantat. Ved at kommunikere klart ud og implementere en ny ledelsesstrategi, er virksomheden i dag i stand til at gennemføre komplet netværksudvikling Sådan imødegås udfordringerne Begrebet innovation udspringer af produktudvikling, der tidligere var sidestillet med teknologiudvikling. Innovation blev dermed i første omgang forstået som særlig avanceret udvikling, hvor man gerne brød egne traditioner for fornyelse og bragte sig med i front i forhold til state of the art. De ledelsesmæssige udfordringer var ofte af strukturel karakter og fokuseret på virksomhedens primære ydelse. Det innovative ansvar var ikke sjældent placeret i en enkelt af virksomhedens afdelinger, og den pågældende funktionschef refererede måske endda ikke direkte til topledelsen. I dag er innovation i højere grad et udtryk for alle nye tiltag, der fører fra behov til værdi for kunderne og/eller virskomheden selv, og dermed er ledelsens opgave også blevet anderledes omfattende. : SÅDAN Ledelse og strategi Ofte foregår udvikling af produkter og teknologier i små trin, altså at man forbedrer produktet på en række punkter for hver generation af produktet. Denne trinvise (inkrementale) innovationsform er den hyppigst forekommende, blandt andet fordi den er baseret på eksisterende produktionsanlæg og afprøvede markeder, ligesom fremgangsmetoden gør det let for både kunden og for virksomheden at håndtere processerne. En tommelfingerregel siger, at en udvikling eller forbedring af et givet produkt, der overskrider 20 pct. af produktets hidtidige funktionalitet eller formåen, hyppigt vil være vanskeligt for kunden at overskue værdien af. Der er således flere eksempler på industriprodukter, der muligvis har været langt forud for deres tid, men som ikke er slået igennem på grund af manglende kundeaccept. 20 Sådan Sådan imødegås udfordringerne 21

13 Over for den trinvise innovation stilles hyppigt radikal innovation, selv om de to begreber ikke nødvendigvis er hinandens modsætninger. Radikal innovation dækker primært over de løsninger, man finder på i nye produkter og behov, og i mindre grad den måde man internt driver processen på. I radikal innovation taler man hyppigt om at placere overliggeren meget højere, end man normalt ville gøre det. Altså at foretage forbedringer, der overskrider de nævnte 20 pct. formåen eller introducere helt nye ideer og fremgangsmåder. Med radikal innovation kan virksomheder gøre sig fri af vanetænkning, men kan samtidig risikere at forlade de rammer, hvor man normalt har eller havde en høj sandsynlighed for succes. I brancher, hvor man har et stabilt og veldefineret kundegrundlag og bevæger sig meget sikkert frem enten på grund af eksempelvis store udgifter til produktion af sin kerneydelse eller tidskrævende og komplekse godkendelsesprocedurer, kan den trinvise innovation være både bedste og eneste realistiske mulighed. Trinvis innovation kan desuden være et strategisk valg for at opnå vækst på et givet marked affødt af viden om kulturen hos målgruppen. Nogle virksomheder, nok især de større der fortrinsvis baserer deres forretning på overvejende trinvis udvikling, har haft gode erfaringer med opkøb af små opstartsvirksomheder, der til gengæld har praktiseret radikal innovation. Andre virksomheder har haft succes med at foretage en organisatorisk knopskydning og f.eks. lade nogle medarbejdere tage ansvaret for at håndtere en radikal ny idé under et nyt virksomhedsnavn. Derved opnås nogle af den radikale innovations umiddelbare fordele, uden at man taber fokus på den centrale strategi og forretning. Topledelsens særlige ansvar er som nævnt at beslutte, hvor og hvor meget der skal innoveres, og dette skal naturligvis anskues i forhold til den overordnede strategi. Strategi og strategiske valg eksempel fra Grundfos For at stimulere innovationskulturen bredt i organisationen lancerede Grundfos topledelse på et tidspunkt en åben proces med en opfordring til alle medarbejdere om at komme med ideer. Da de talrige ideer indløb opdagede ledelsen imidlertid, at der var virkelig mange gode forslag, men der var relativt få af disse forslag, som både var gode og samtidig relevante for Grundfos. Derfor besluttede ledelsen, at der skulle formuleres en tydelig retning for virksomhedens innovation. Det førte til Grundfos Innovation Intent (se detaljer om Innovation Intent i publikationen: Idé og konceptudvikling, se bog 3). Grundfos skelner altid mellem radikal innovation og trinvis innovation i dens udviklingsarbejde, men begge tilgange behandles i en særdeles struktureret proces og holdes op mod det strategiske mål formuleret i Grundfos Innovation Intent. Et af de konkrete resultater af Innovation Intent er, at ledergruppen i Grundfos på møderne nu ikke behøver bruge tid på diskussioner om de fremlagte forslag passer til den overordnede innovationsstrategi, men kan gå direkte til beslutningsprocessen. De strategiske delmål er på logisk måde sat op i nedenstående figur. LEADERSHIP THE CENTER OF ROTATION Idea Selection Ideation Concept Studies LEADERSHIP & Pilot Discover Project User Needs Identify Opportunities Setting direction, create a vision. Draft a simple, but powerful ambition for the project. Questions to ask Why this project? What is our ambition? What should be the strategic goals of the project the vison? What impact are we looking for? Do we have clear metrics and measures for success? Which keys on the innovation piano would we like to play? > Del af Grundfos innovationsmodel, der opsummerer, hvordan ledergrupperne strategisk bør imødegå problemstillingerne i en innovationsproces. 22 Sådan Sådan imødegås udfordringerne 23

14 Virksomheder, der ønsker at implementere en ny strategi, har ofte nogle særlige udfordringer. Nedenstående eksempel viser, hvordan opgaven kan løses. " Ledelse i en strategiproces eksempel fra Knudsen Plast Grundstenen " i Knudsens Plast nye forretningskoncept skal findes i de store forandringer, der er sket inden for medico- og healthcareområdet. Tora Hedeager, R&D Manager, Knudsen Plast Med Knudsen Plast nye netværksstrategi er virksomhedens kontaktflade og relationsopbygning også ny (se detaljer om virksomhedens strategiskifte i publikationen: Beredskab af viden og teknologi, bog 2). Det var i den forbindelse ledelsens hovedopgave at sikre en ny innovationskultur i hele organisationen, gearet til netværk og open innovation. Derfor motiverer virksomheden nu aktivt medarbejderne til at deltage i netværksprocesser og stimulerer deltagelse i netværk. Der er særlig fokus på, hvad der kræves for at skabe open innovation, og det undersøges hvilke andre virksomheder der er parate til dette, og på hvordan Knudsen Plast selv kan blive endnu bedre. Disse tiltag bringer hyppigt de ansatte i Knudsen Plast ud af virksomheden og ind i andre miljøer for at følge med i udviklingen. Der blev brugt en del tid internt i virksomheden på at diskutere, hvad skiftet i ledelsesstrategi og de nye værdier betød for den enkelte medarbejder og for de forskellige afdelinger. For ledelsen var det afgørende, at indsatsen skulle kunne måles, og som et tiltag i den retning, blev afdelingerne regnskab og kvalitetssikring lagt sammen til et såkaldt cockpit, der skulle arbejde fremadrettet med økonomi frem for at være historisk styret. Altså sikre bedre sammenhæng mellem mål og resultat. Det nye cockpit ser blandt andet på, om de nye produkter har succes på markedet og på, hvordan virksomheden performer i forhold til estimeret tid. " Knudsen Plast var tidligere forholdsvis topstyret, med frihed uden ansvar, " men den nye filosofi er, at man nu vil arbejde med værdibaseret ledelse. Derfor blev de to supplerende nøgleværdier Bryd vaner og Lær hver dag defineret og udbredt i organisationen. Ledelsesudfordringen er at få alle medarbejderne med i den ny organisationsopbygning Jens Thor Hansen, Managing Director, Knudsen Plast Knudsen Plast har for at imødegå udfordringen defineret tre hovedopgaver for ledelsen: Ledelsen skal vide, hvor den vil hen En klar strategi kræver klar kommunikation og viden om, hvor virksomheden kommer fra. Man skal vide, hvor radikale de ændringer er, som strategien vil medføre. En ting er, at ledelsen har en vision om retningen, og at det er clearet med bestyrelsen, men det betyder, ikke at hele organisationen har samme billede. Der skal bruges tid på at kommunikere, hvad der kræves for at nå målet. Ledelsen må ikke vakle Ledelsen skal være stærk i troen, og vise risikovillighed når man udruller en innovationsstrategi. Det er vigtigt, at ledelsen står fast, også når der opstår kriser, og når markedet ændrer sig, så virksomheden ikke pludselig arbejder ud fra denne måneds kampagne. Dog skal ledelsen være opmærksom på en kritisk ændring i markedet. Ledelsen skal støtte holdarbejdet Ledelsen kan være en hjælpemotor, men innovation er en holdopgave. Man bliver ikke en succesfuld innovationsvirksomhed, hvis ikke man har et vinderhold. Ledelsen kan have stærke synspunkter, men det er rigtigt at inddrage medarbejderne i beslutningesprocessen, fordi det skaber god motivation og commitment. 24 Sådan Sådan imødegås udfordringerne 25

15 Teknologisk innovation Nye teknologier. Produkter og ydelser til kendte markeder Radikal innovation Nye idéer til nye produkter eller ydelser i nye kombinationer samt evt. til nye markeder Trinvis innovation Trinvis udvikling med solid base i de eksisterende teknologier, ydelser og markeder Markedsinnovation Nye markeder for teknologier /produkter eller tilpassede ydelser Ovenstående tabel og de efterfølgende udsagn, indsamlet blandt andet fra små og mellemstore virksomheder, kan være relevante at se nærmere på i forhold til virksomhedens innovationsstrategi. Tabellen viser blot fire blandt næsten utallige muligheder for innovationsfokus, men forsøg eventuelt at se, hvor din virksomhed bedst passer, eller opstil den rigtige kasse for netop din virksomhed. > Knudsen Plast anvender denne overordnede model i virksomhedens innovative arbejde. Virksomhedsstrategien antyder eller angiver typisk, hvorvidt fokus er på forandring, radikal, trinvis innovation eller andre innovationsbegreber. Ledelsens opgave er at styre det innovative arbejde i den ønskede retning og luge ud i de initiativer, der afgørende stritter imod strategien. Innovationsstrategier med skarp fokus kan være særdeles nyttige, ikke mindst når man henvender sig til klart afgrænsede markedssegmenter, eller når virksomheden agerer og konkurrerer i et eksisterende marked med velafgrænsede kunder, konkurrenter og produkter. >: Med udgangspunkt i nedenstående udsagn kan ledelsen undersøge, hvorvidt den valgte innovationsstrategi er dækkende for jeres egen opfattelse af virksomhedens innovationsfokus. Tildel evt. hvert udsagn et tal fra 1-4 (med 1 som det vigtigste), efter hvor relevant I finder det pågældende udsagn. Vores innovationsmål er tydelige for både kunder og medarbejdere Vores innovation kommer hen, hvor kunderne kan se og mærke det Vi er kendt for at være helt i front med nye ideer og produkter Vi er en robust og pålidelig virksomhed, og vores kunder sætter pris på netop disse egenskaber Vi er helt afhængige af nogle få store kunder, og dette præger vores innovation Vores kunder er flygtige og vi anvender mange ressourcer på at opdyrke nye markeder Vi har opnået vores position gennem tæt dialog med vore aftagere, og vi sikrer altid positiv kundefeedback, inden vi igangsætter nye innovationsprojekter. 26 Sådan Sådan imødegås udfordringerne 27

16 Fokus på innovationskultur Mange gode ideer tabes i virksomheder uden et veludviklet net til at opfange idéer, der genereres fra egne medarbejdere. En effektiv idéopsamling kommer først med en opbygget kultur, og denne kulturudvikling er en af ledelsens primære opgaver. Det er ligeledes ledelsens opgave at tilse, at strukturen til at fange ideerne også er i stand til at omforme og videreformulere disse, så ledelsen efterfølgende nemt kan vurdere og validere ideerne. I nogle organisationer betyder dette, at medarbejderne skal have support til at formulere deres ideer fuldt ud. > LINAKs ledelse har sat idéskabelsen i system og blandt andet skabt kreativitetsrummet IDEmageriet Man kan som virksomhed sagtens være innovativ, uden at medarbejderne er klar over dette, men en sådan situation understøtter selvfølgelig ikke de ansattes opfattelse af, at de arbejder i en dynamisk organisation og med opgaver, som kan være med til at sikre fremtiden. Ledelsen bør derfor sikre, at medarbejderne som udgangspunkt er interesserede i, at netop deres virksomhed er både velfungerende og innovativ. Derved frigives det innovative potentiale internt i virksomheden, hvilket implicit giver de bedste muligheder for at skabe udvikling og tilfredse medarbejdere. Når en medarbejder får en idé, vil det i en del tilfælde forekomme uhyre vanskeligt for vedkommende at gå videre med ideen. I en virksomhed med en svagt udviklet innovationskultur kan det virke uoverskueligt for medarbejderen at vide præcis, hvor og hvordan han eller hun skal henvende sig med ideen. Medarbejderen har måske fostret en blændende god idé, men har eventuelt ikke noget bud på, hvordan ideen skal beskrives som værdiskabende for virksomheden.!! Eksempel I 2007 åbnede LINAK sin idébank som et redskab til at indsamle medarbejdernes innovative tanker og indfald. Processen blev systematiseret ved afholdelse af månedlige temaer inden for virksomhedens ydelser. Der blev i gennemsnit genereret 50 ideer til hvert månedstema og vinderforslaget blev præmieret med tre flasker vin. Hvert kvartal blev der ligeledes udnævnt en vinder, hvis idé derpå blev ophøjet til næste måneds tema. 28 Sådan Beredskab af viden og teknologi 29

17 Manglende feedback fra ledelsen, der kan dræbe en spirende innovationskultur. Alle som kommer med en idé, skal derfor have en tilbagemelding, og gerne relativt hurtigt efter afleveringen. Hvis man etablerer en postkasseordning til medarbejdernes ideer, risikerer man nemt, at der opstår et rygte om, at kassen aldrig tømmes. Ved sådanne tiltag er det særligt vigtigt med hurtig feedback.!! Diskutér i ledergruppen: Har vi et system, der sikrer, at gode ideer fra medarbejderne bliver oversat til businesscases, som vi reelt har mulighed for at bedømme? Har vi et system, så medarbejderne får ordentlig og ensartet feedback på deres ideer? Hvor mange ideer har vore medarbejdere præsenteret os for det sidste år? Hvordan behandler vi ideer fra vore kunder eller partnere sammenlignet med ideer fra vore medarbejdere? > Medarbejdere hos Færch Plast i gang med Skunk Work. At få lov til at afprøve sine ideer opfattes af ledelsen som er et vigtigt element i processen med at give plads til nye kreative tanker. "" Medarbejderne og deres kompetencer er utroligt vigtige for R. Færch Plast, og hvis potentialet er der, så investerer man i medarbejdernes kompetenceudvikling. Vi har ikke ret mange mennesker, der siger: Det kan ikke lade sig gøre, og det er nok en af årsagerne til R. Færch Plast stærke position. For os er Frihed under ansvar et vigtigt ledelsesredskab, samtidig med at medarbejderne skal føle sig trygge. Frihed betyder, at man vil blive udfordret men kun lige til kanten. På samme måde accepteres og værdsættes Skunk work, fordi det er mental gymnastik for den enkelte medarbejder. At få lov til afprøve en idé er et vigtigt element i processen med at give plads til nye kreative tanker. Merete Rosendahl, Teknisk Service og Produktudviklingschef, R. Færch Plast En incitamentstruktur for at stimulere medarbejdernes innovation er blevet testet i en række virksomheder. Det kan være alt fra betydelige bonussummer til en flaske vin eller helt symbolske præmier. Nogle virksomheder belønner alle ideer, også de ideer der ikke bliver til noget konkret. Andre virksomheder har oplevet, at medarbejderne begynder at konkurrere på en måde, der er skadelig for produktiviteten og medarbejdertilfredsheden, og her er belønningssystemet 30 Sådan Sådan imødegås udfordringerne 31

18 forladt igen. Erfaringerne med incitamenter er ikke entydige, men alle er dog enige om, at hurtige tilbagemeldinger fra ledelsen er en afgørende parameter for at opdyrke det innovative miljø i hele organisationen. Alle erfaringer tyder på, at der er entydige fordele i at opdyrke en god innovationskultur i virksomheden. Ledelsen skal være i stand til både at inspirere medarbejderne, sikre at de bedste ideer opfanges og ikke mindst styre denne kultur for, at man kan høste effekterne. :> Ledelsen i den innovative virksomhed sikrer, at der på forskellig vis er innovation i alle lag i organisationen, men hvordan klarer din virksomhed opgaven? Diskutér i ledergruppen: Hvordan opfatter vore medarbejdere vores virksomheds innovationsevne? Som høj, middel eller lav? Signalerer topledelsen tydeligt sin interesse for innovation? I bekræftende fald hvordan? Kan det gøres bedre? Anvender vi vore medarbejderes kreativitet og ideer i tilstrækkelig grad? Er det en ledelsesprioritet at fremme intern kreativitet? Ledelsen og kundens verden Når det handler om kunderne, bør ledelsen naturligvis især have fokus på de områder hvor virksomhedens evne til at skabe værdi for kunden er størst. Denne tilgang giver mulighed for bedre bundlinje og dermed flere ressourcer til nytænkning. Ledelsen skal herunder styre virksomhedens fokus på kunderne, så udbyttet af kundeindsigten bidrager til at føre virksomhedens overordnedes strategi ud i livet. Hvis ledelsen er initiativtager og omdrejningspunkt, vil det ofte være muligt at tiltrække kundernes vigtigste beslutningstagere til forskellige former for interessentfora, hvor virksomheden kan skabe en innovationsrelation til sine brugere eller kunder. " Hvis man beslutter at gennemføre kundegenererede løsninger, som indebærer, " at man skal besøge interessenter over hele verden, er det afgørende for det optimale resultat, at der er fuld ledelsessupport, og det er nødvendigt, at topledelsen, udformer en introskrivelse til lokale salgsselskaber for at bane vejen for fokus og support under besøget. Der skal så at sige sikres carte blanche og kendskab til, at der forventes support ved planlægning og ved besøg hos slutbrugerne af udstyret. Erfaringer viser, at man ellers ikke får skabt de optimale forhold for generering af de vigtige input, som skal føre til de unikke produkter. Karl Aage Lindholm, R&D Manager Valves, Alfa Laval Nogle virksomheder holder egentlige workshops med sine største kunder, og sådanne workshops kan i høj grad give et værdifuldt udbytte for alle parter. Det er naturligvis helt afgørende, at der er foretaget en tilbundsgående kundeanalyse forinden, men hvis en kundefokuseret workshop bliver sat ind i en ordentlig ramme og de rigtige personer inviteres, kan det i høj grad skubbe til den innovative proces og ikke sjældent føre til helt nye forretningsområder. :> En virksomhed havde eksempelvis udviklet et produkt med tilhørende supplerende service som en del af aftalegrund - laget. Efter en workshop med sin primære kunde lykkedes det virksomheden fremover at opnå betaling for den service, der tidligere var leveret gratis. Når ledelsen skal inspirere og sætte virksomheden i gang med at føre en idé videre til konceptfasen, skal den naturligvis først sikre sig, at der reelt er tale om en god idé. Er den umiddelbart besnærende idé stadig bæredygtig efter en lidt mere tilbundsgående analyse? Her kan det være hensigtsmæssigt tidligt at teste, om man kan tilfredsstille et kundebehov ved at udvikle ideen. Inddragelse af kunderne i virksomhedens planlægning af nye produkter er en logisk måde at sikre, at kunderne også efterfølgende vil kunne forstå og værdsætte den tiltænkte fornyelse. Ikke mindst sikrer man, at man ikke er gået for langt med det innovative tiltag. Ledelsen skal tilse, at den nødvendige markedsresearch foretages og derpå følge op på resultatet. Der kræves normalt en meget struktureret proces for at validere en idé. 32 Sådan Sådan imødegås udfordringerne 33

19 " Vi introducerer nye produkter typisk to gange om året i forbindelse med " en af de to store industri messer, henholdsvis om foråret i USA og om efteråret i Tyskland. Forståelse for detailhandlerens hverdag og behov er vigtigt for os og vi forsøger at holde et konstant interface mellem dem og os. De to industrimesser er glimrende redskaber til at nå bredt ud blandt detailhandlerne.!! Eksempel Søren Skjærbæk, Diretor Public Sales, Oticon En virksomhed oplevede, at en stor offentlig kunde ikke var interesseret i de ekstra produktforbedringer, som virksomheden foreslog. Kunden havde en central indkøbsorganisation, hvor alle indkøbsbeslutninger blev foretaget, og på trods af en stor indsats over for denne organisation, opnåede virksomheden ikke noget gennembrud. Virksomhedens ledelse besluttede så at iværksætte en målrettet formidlingsindsats over for slutbrugerne af produktet. Fokus var på betydningen af de mange produktforbedringer, som produktet kunne forsynes med, og disse forbedringers gavn i forhold til anvendelighed og komfort. Efter kort tid opstod et forbrugerpres på indkøbsorganisationen og dens politiske ledelse for at medtage de foreslåede forbedringer. Slutresultatet blev, at indkøbsorganisationen selv vendte tilbage til virksomheden med en ny og større ordre, der inkluderede en række af de oprindeligt foreslåede produktforbedringer. Et skift i kundefokus skabte her et stort gennembrud. Det er naturligvis ikke overraskende, at kunderne er afgørende bidragsydere til succesfuld innovation, men har din virksomhed opstillet konkrete mål for, hvordan og hvor meget kunderne skal inddrages?!! Diskutér i ledergruppen: Ved I, hvad der først og fremmest skaber værdi for jeres kunder? Har I som ledergruppe sikret en innovationskultur, der er tydelig for jeres kunder og som er åben over for jeres kunders input? Ledelsen og det teknologiske og videnmæssige beredskab Ledelsen har en væsentlig opgave i at tilse, at der er kontakt til de rigtige videncentre, partnere og konsulenter samt at der er den nødvendige teknologi til rådighed for udviklerne. Den rette innovationskultur vil som omtalt øge sandsynligheden for, at ny viden og ny teknologi opfattes og tilpasses hurtigt i organisationen. Med fasttømrede afdelinger eller team vil medarbejderne have en tendens til kun at tænke ny teknologi og ny viden ud fra gruppen eller personens eget udgangspunkt. Ledelsen skal derfor stimulere den tværorganisatoriske innovationstænkning og ikke mindst være opmærksom på, at dette kan kræve ændringer i medarbejdernes kompetencer! En virksomhed med en traditionel organisatorisk opbygning kan være præget af silotænkning, når det gælder innovation ikke mindst når ny viden skal omformes til konkrete aktiviteter. Mange nye tiltag fra ledelsen vil blive mødt med træg og tøvende respons fra medarbejderne. Det er helt normalt og en situation, som ledelsen bør være forberedt på. Nedenstående simple figur illustrerer et typisk forløb ved indførelse af ny teknologi, nye processer eller nye organisationsformer. A Tilfredshed B Modstand D AHA! C Kaos > A er den tilfredse medarbejder, der arbejder godt med de eksisterende opgaver, rutiner og processer. Et innovativt tiltag der medfører, at medarbejderne skal udføre noget nyt, vil føre de fleste mod en tilstand B præget af modstand i kortere eller længere tid. Nu fungerede systemerne endeligt, Dette kan da næppe fremme produktiviteten og Nu har ledelsen vist igen været på kursus er klassiske tankebaner i tilstand B. På et tidspunkt, og helst hurtigt, bør organisationen bevæge sig til C, der er en form for kaos -tilstand, men samtidig en dynamisk tilstand præget af forandring. Medarbejderne i C har forstået og set udbyttet af at indføre nye metoder eller redskaber, men de er endnu ikke fortrolige med anvendelsen af disse, og ved endnu ikke, hvad det overordnede formål er. Jeg kan forstå, at jeg skal gøre dette, men så vil jeg meget gerne have hjælp til at lære hvordan. Denne kaossituation vil føre videre til D, der betegner Aha-fasen, hvor organisationen erkender vigtigheden af de indførte ændringer, og hvor den enkelte medarbejder forstår, hvorfor vedkommende skulle tilegne sig ny viden. 34 Sådan Sådan imødegås udfordringerne 35

20 Mange virksomheder erfarer, at deres medarbejdere hænger alt for længe fast i B. Ledelsen har måske implementeret en ny metode eller et nyt system, men medarbejderne sidder stadig fast i den erkendelsesmæssige tunnel mellem tilstand B og C. Hvis ikke bevægelsen til C bringes til ende, bliver det umuligt at nå videre til D. I en innovativ virksomhed bør der hele tiden foregå forandringer, men det kan blive uhyre kostbart, hvis ikke medarbejdernes vilje og lyst hurtigt følger efter. Når træghed er den fremherskende tilstand, er det typisk, fordi ledelsen har forsømt at levere de konkrete redskaber, der skal bringe organisationen videre til C og D. Ledelsen skal kunne beskrive nytteværdien af ændringen og yde den nødvendige support, især i B og C, da det ellers bliver vanskeligt at nå til D. Det handler både om moralsk støtte og teknisk support til hver af de berørte medarbejdere, og dette er et vigtigt element i virksomhedens beredskab. Støtten kan eksempelvis være tilbud om kompetenceudvikling, og hvis det ikke er indlysende, hvilke kompetencer der er brug for, og hvor disse kan erhverves, bør ledelsen afsøge mulighederne i samarbejde med eksterne videninstitutioner (læs mere i publikationen Beredskab af viden og teknologi, bog 2). Ledelsen skal også levere en klar motivation for ændringerne, ikke mindst præsentere et velvalgt billede af de fordele, som forandringen vil betyde for den enkelte medarbejder. Derfor er det et vigtigt ledelsesmæssigt aspekt at kunne holde fast i kommunikationen og den tydelige ansvarsfordeling i hele forløbet. Når det handler om virksomhedens videnmæssige og teknologiske beredskab, skal der ofte trækkes på ekstern assistance enten i form af partnere, netværk, universiteter eller konsulenter. Ledelsen kan indledningsvis lade sin virksomhed gennemgå et innovationstjek, enten på egen hånd eller i en proces styret af en ekstern ekspert. Eksempel på elementer i et sådant tjek kan være: Styr på kulturballasten. Samling og systematisering af anekdoter, tegning af virksomheden og viden om, hvordan man tænker medarbejderkompetencer ud af boksen. Tegn et signalement af fremtiden. Få klarlagt og præciseret det fremtidige ståsted og virksomhedens kendetegn. Skal virksomheden eksempelvis forsøge at udvikle en helt ny strategi, der evt. kan skabe en enestående markedssituation og i givet fald hvordan? Milepæle tilbage fra fremtiden. Afklaring ved hjælp af backcasting ude fra fremtiden med milepæle samt planlægning med klare mål. Et eksempel på en sådan afdækning kan føre videre til en procesdiagnose, der støtter virksomheden i at opnå et innovations- boost til at komme i gang med eller videre med at sætte innovationen i system. Uanset valg af fremgangsmåde er beslutninger om kontaktflader, eksterne relationer, investeringer i efteruddannelse og anden kompetenceudvikling samt evne til at motivere således en integreret del af ledelsesansvaret, når innovationsprocessen skal have momentum.!! Diskutér i ledergruppen: Hvis et innovativt initiativ er besluttet fra topledelsen, har vi så en plan for, hvordan medarbejderne opnår ejerskab over initiativet? Ved vi, om vi fremover vil satse på at tilføre kompetencer til egne medarbejdere eller på at søge ekstern assistance til vore innovative tiltag? Ved vi, hvor vi skal finde de bedste bud på at få tilført ekstra kapacitet? Ledelsesfokus i forløbet fra kundeindsigt og beredskab til idé- og konceptudvikling Når en virksomhed føler sig færdig med processerne kundeindsigt og beredskabsafklaring i et innovationsforløb, står man erfaringsmæssigt ganske ofte med en kasse med ideer, som i virkeligheden kun er 5-10 pct. løsninger. De indhentede ideer kan hjælpe med til at skabe begrænsende ændringer i den videre udviklingsproces, hvilket naturligvis er helt i orden, hvis ambitionsniveauet er i overensstemmelse med dette mål. Men det er vigtigt, at ledelsen erkender, at den videre proces vil afspejle inputtet fra de første faser i innovationsprocessen, og at ledelsen agerer tilsvarende. 36 Sådan Sådan imødegås udfordringerne 37

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Dialoger i Projekter

Dialoger i Projekter For at ville må du vide! Demokrati i Projekter Bind I Dialoger i Projekter Nils Bech Indhold Bevar og forny! 3 To s-kurver og 14 dialoger Formål og mål, metoder og midler er ingredienser til at skabe RETNING.

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2

KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2 KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2 1 Personlig inspiration til dig I denne lille Tema Folder tager vi et enkelt element af Resultatsikringsledelsen ud af helheden. Vi sætter vores tanker i perspektiv

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig:

Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig: INNOVATIONSSTRATEGI Forord I år 2018 står tre ting lysende på tavlen, når der bliver talt om Assens Kommune. Nemlig: - Vækst & udvikling - Flere vil bo her - Alle får uddannelse. For at nå dertil skal

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks Nyhed Marts 2009 Produktudviklingens Nyhed 1 / 5 Produktudviklingens Hos Artlinco lever vi af at skabe holistisk produktudvikling for vores kunder. I november 2009 vendte vi imidlertid kikkerten mod os

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Grundlag For Innovationsprojekter. gennem crowdfunding og sourcing af kompetencer

Grundlag For Innovationsprojekter. gennem crowdfunding og sourcing af kompetencer Grundlag For Innovationsprojekter gennem crowdfunding og sourcing af kompetencer Mikrofinansiering af tidlige projekter CrowdsWhoCare er i høj grad startet ud som et eksperiment! Et eksperiment, der skulle

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere