7 stærke strategier til at lede innovation i hverdagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7 stærke strategier til at lede innovation i hverdagen"

Transkript

1 7 stærke strategier til at lede innovation i hverdagen Hvis du vil have anderledes resultater, må du starte med at handle anderledes. Så kortfattet og enkel er hemmeligheden bag lederskab, der fører til innovation. Vi må bryde vores vante mønstre både i tanke og handling. Men dét er knap så enkelt! communicate2innovate har i 20 år udforsket innovativt lederskab! Og her får du vores 7 stærkeste indsigter, godt bakket op af forskning og praktiske anvisninger. Vi anbefaler, at du bruger dem, når du leder efter innovation i hverdagen!

2 1. Vær modig! Innovation er overskridende forandring, og langt fra alle på en arbejdsplads synes, at forandring er fantastisk. Du kommer til at bryde med vante tænke- og handle-mønstre, og vil møde undren, ængstelse og måske endda vrede både fra andre og fra dig selv. Prisvindende professor i organisation, Margaret Wheatley, gør det tydeligt, at vi lige nu står midt imellem 2 organisations- og ledelsesparadigmer. Et gammelt, døende paradigme af kontrol, hierarki og styring af informationsstrømme og et nyt, fremvoksende paradigme af tillid, netværk og frit-flydende information. Og det kræver mod, at forlade de gamle, trygge mønstre for at søge mod nye og ukendte. Hun kalder innovationslederen for vor tids pionér; en pionér, der beslutsomt og frygtløst forlader den udtjente base og drager mod nye muligheder. Gør det selv: Vil du skabe en ny vej i organisationen, skal du overveje, hvor du finder modet til at bryde hverdagens gamle mønstre og i stedet bygge nyt op. Hvem kan du alliere dig med, så du bliver vedholdende nok, bevarer håbet og tilliden til, at det nytter? Find svaret i dine egne idealer; i dit fag og i din vilje til at skabe det yppeste for dine samarbejdspartnere. Dine allierede kan være både kolleger, kunder og endda personer, du aldrig har mødt, men som giver dig mod. Vid, at hvis andre tager afstand fra dét, du forsøger at ændre, er det innovations-processen, de tager afstand fra lige nu; ikke dig som person. Hold fast i dig selv og vær vedholdende. Himmelen og stjernerne og Fanden det store kvaj, Står på hver sin side af dig. Lige nu. Sig ja eller nej. Kim Larsen 2. Fej for din egen dør først! Ofte ved vi liiiige, hvordan andre kunne skabe forandring, men at flytte fokus tjener bare til, at du flygter fra at bruge dit eget potentiale til innovation. Sæt fokus på dit eget ansvarsområde - dér, hvor du selv med mest gennemslagskraft kan tage ansvar for nye løsninger. Ledelses- og innovationsforskeren Otto Scharmer har i sit hovedværk Teori U gjort det meget tydeligt at innovation i organisationen starter med U you dig! Ja, netop med dig selv. Fordi kilden til innovation ligger i os selv; i vores mindset og vores handlinger. Jo før, vi erkender, at vi former verden allerede gennem vores forventninger til den - jo før kan vi nulstille vores vante overbevisninger om, hvad ledelse af innovation er. Og komme i gang med at forme den fremtid, vi egentlig ønsker.

3 Gør det selv: Hvor i din hverdag er du selv med til at re-producere løsninger? Løsninger som måske nok holder problemet fra døren men samtidig løsninger, du har et lunkent forhold til. Løsninger, som du holder fast i, fordi du har en forventning om, at sådan bør tingene være sådan bør problemet løses sådan forventer andre det løst. Præcis dér ligger dit umiddelbare innovationspotentiale og venter på at blive sat i spil. Tag små skridt, når du skaber forandringer i dit lederskab. Og lyt til den feedback, du får direkte og indirekte; fra dig selv og fra andre. Et godt pejlemærke for succes er, om du og andre får mere kreativ energi i samarbejdet. Be the change you want to see in the world. Mahatma Gandhi 3. Øv dig i at se verden påny! Innovation opstår oftest ved at kombinere eksisterende viden på måder, så nye, værdifulde løsninger opstår. Derfor er innovation først og fremmest den kreative disciplin i at nedbryde tankevaner, handlemåder og videnkoblinger. Dernæst er innovation at kunne eksperimentere med at sammensætte nye mønstre, der løser vigtige udfordringer. Økonomen Joseph Schumpeter var den første der formulerede det moderne innovationsbegreb. Og for ham var ledelse at stille sig i stormvejret af skabende ødelæggelse the gales of creative destruction. Fordi netop dér, hvor fortidens løsninger er i opløsning, kan fremtidens løsninger tage form. Det er dét, den innovative leder udnytter ved at være udforskende og åben for nye, alternative tolkninger af de kendte problemer. Den innovative leder finder ikke sin styrke i at virke klog men i at være nysgerrig, undersøgende og åben. Gør det selv: For at kunne kombinere din og andres viden påny, må du kunne se på det kendte på nye måder. Skift perspektiv og brug din nysgerrighed til at stille dumme spørgsmål til dig selv og andre, som om det var første gang, du møder denne type opgave. Øv dig i at sige: lad os lige se anderledes på det her prøv at forklare mig udfordringen som, hvis du skulle forklare den til en 10 årig. Husk at de løsninger, vi allerede har skabt løser udfordringer, vi har haft. Hvis vi holder fast i de tankesæt der skabte de gamle løsninger, løser vi ikke de nye udfordringer. The voyage of discovery lies not in finding new landscapes. But in having new eyes. George Bernard Shaw.

4 4. Få andre til at se godt ud! Når du udforsker egen og andres viden, kommer du selv og andre til at føle jer på dybere vand, end I plejer. Sørg for, at I hele tiden har en god og tillidsfuld relation, så jeres samarbejde kan bære. Innovationsledelse er ikke et one-man-show! Tværtom er din fornemste opgave som leder at få andre til at deltage i udforskning af nye, banebrydende løsninger. Og dét, der gælder for dig i guidens tre første trin det gælder i princippet også for dine samarbejdspartnere. Så sørg for, at I er der for hinanden i processen. Innovationskompetence består i høj grad i at have socioinnovative kompetencer, mener Lotte Darsø, forsker i innovationslederskab. Det vil sige, at kunne skabe nye, værdifulde relationer i samarbejdet om innovation. Relationer, der bakker op om den enkeltes unikke potentiale ved at skabe en tillidsfuld atmosfære i samarbejdet. Gør det selv: Ingen har lyst til at begå fejl men da vejen til innovation er brolagt med eksperimenter, handler ledelse om at skabe et trygt rum at begå dem i. Lad være med at vurdere dine eller andres input i processen sig ikke: Det er en god/dårlig idé!. Vær i din kommunikation tydeligt på, at du ser al input og feedback som uundværlige trædesten på en vej til nye løsninger. Gør det klart, at du virkelig værdsætter samarbejdet. Og anerkend de personer, der kommer med input og bringer energi ind i processen. Få dem til at føle sig godt tilpas frem for sårbare! Friheden er ingenting værd, hvis den ikke indbefatter friheden til at fejle. Mahatma Gandhi 5. Brug kreative benspænd! Vi kommer alligevel ofte til at tænke i traditionelle baner, selvom vi prøver at være innovative. Ofte er det fordi, vi ikke helt ved hvordan vi kan tænke anderledes og samarbejde om udforskningen af nye løsninger. Kunst skabes for at vise nye sider af vores kendte verden. Og derfor bruger kunstnere ofte helt konkrete metoder, der skal provokere dem til at skabe nyt. På samme måde kan designere heller ikke kigge konkurrenterne over skulderen, når de ønsker at skabe banebrydende design. Også de bruger helt konkrete metoder, der hjælper dem til at bryde vanetænkning. Tom Kelley, direktør hos USA s førende designfirma IDEO, leder gennem en klar processtruktur, hvor leg spiller en særlig rolle. Legen styrker dét at vi kan eksperimentere på en ufarlig og ufærdig måde, der stimulerer vores åbenhed for nye facetter og muligheder. Prototyping står stærkt i designtænkning, fordi det her understreges, at innovation er en udforskende proces.

5 Gør det selv: Brug arbejdsmetoder fra kunst- og design-verdenen, ved at pålægge dig selv nogle rammer, der fordrer at du bruger dig selv kreativt frem for traditionelt. Bestem f.eks. at holde dit næste møde bagfra: start med konklusionen og bevæg jer herfra igennem punkterne. Eller vælg en metafor, som du vil forstå udfordringen igennem: hvad nu hvis vores problem var ligesom en købmandsforretning hvordan kunne vi så se dét? Det vil virke fjollet de første gange, du forfølger et kreativt benspænd. Men hold ud og giv dig selv og andre chancen for at se verden på helt nye måder. Vid, at rådet her VIRKER også selv om du ikke kan se de nye løsninger med det samme. Minds are like parachutes. They only function when they are open. Robert A. Dewar 6. Hold processen åben! Den suverænt største hindring for innovation er forhastede beslutninger på et alt for u-udforsket grundlag. Innovation er systematisk arbejde, som bryder med normen også for beslutningsprocesser. Peter Drucker, pointerer at vinduerne står piv-åbne for at vi kan lukke innovation ind i virksomheden. Men at vi overser mulighederne, fordi vi er så forhippede på at få verden til at passe til dét vi kender. Lederen skal kunne nedbryde de ledelsesstrukturer og kulturer, der hindrer i frit udsyn. Det kræver, at vi som ledere nedbryder vores forventning til, at kunne nå til enighed og løsning på kort og kalkuleret tid. Innovation kræver ikke gammeldags projektledelse, men kræver innovationsledelse, der åbner, udforsker, afprøver, lytter, observerer, afprøver igen. Og igen. Og igen. Gør det selv: Hav mod, metoder og tålmodighed nok til at holde udforskningsprocessen åben, så et nyt mønster kan tegne sig og en innovativ løsning krystalliseres. Hold energien høj, ved flere gange at finde nye måder at angribe problem og løsning på. Flyt jeres arbejdsproces fysiske og mentalt derhen, hvor I kan vedblive at være fascinerede og forundrede frem for at være dér, hvor I stivner. Bekræft dig selv i at være leder af en opdagelsesrejse mere end guide. Find gode forbilleder og brug dem som inspiration. Man opdager ikke nyt land uden at være villig til at miste kysten af syne i meget lang tid. Andre Gide 7. Stræb efter det store, skønne og sammenhængende! I det lange løb er der intet, der motiverer os som længslen efter at skabe noget værdifuldt for andre. I have a dream sagde Martin Luther King; og det motiverede ikke bare ham selv, men også millioner andre til at forfølge en iboende længsel efter at skabe en bedre verden.

6 Du kan ikke ikke-kommunikere er Gregory Batesons banebrydende pointe. Du vil altid være medskaber af den kontekst, du er i. Blot i kraft af din tilstedeværelse vil andre søge at afkode meningen med dét, du gør. Og netop derfor må du lede efter innovation gennem samme meningsfuldhed, som du ønsker at skabe! Derfor er det allervigtigste i ledelse af innovation, at det er fuldt integreret i dig, hvad det er, du leder efter. Hvilke idealer, du tror på og stræber efter; fordi de gør verden skønnere, mere sammenhængende og større. Hvorfor du mener, du selv og andre er her; hvorfor virksomheden er her og hvilken forskel I kan gøre. Gør det selv: Brems dig selv og senere andre i at dvæle i, hvad det er, du vil væk fra eller undgå i fremtiden. Og øv dig i netop de situationer i at spørge: hvor er det egentlig, jeg vil hen i stedet? Hvad er det, jeg vil være medansvarlig for at skabe, der gør verden skønnere og mere sammenhængende. Vær ikke bange for din egen storhed! Husk, at mennesket er det eneste væsen på Jorden, der er i stand til at forestille sig fremtiden. Opdag den større mission bag din personlige og virksomheden fælles stræben efter innovation. Den der gyldne middelvej. Den fører ad helvede til. Dalton Hvad leder du egentlig efter, når du leder efter innovation? Det innovative lederskab er i sig selv en udforskningsproces. Ind i dig selv som leder. Og gennem din skaberkraft ud i din omverden. Du skal skabe DIN vej. Vores 7 stærke veje, er blot vores råd til at få dig i gang. Vil du inspireres yderligere, anbefaler vi Kaleidoskopet mindset og metode til innovativt lederskab (www.kaleidoskopet.dk) og vores LederLounge. Med venlig hilsen Katrine Schumann Katrine Schumann communicate2innovate.dk

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig DIT INDRE LANDKORT Identity Blueprint kortlægger dig Identity Blueprint er et af markedets mest dybdegående og nuancerede identitetsprofiler. Profilen kortlægger meget præcist alle de facetter, din person

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE!

DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! S. 46 / SIGNATUR #2 BREVKASSEN B / BREVKASSE DE UNGE ER SÅ BESVÆRLIGE! Tekst/ Michael Hansen, Mindset Trainer og indehaver af bymichaelhansen Mine udviklingsforløb starter næsten altid med ét eller flere

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere