VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014"

Transkript

1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en af dets associerede virksomheder) og Dem. Læs disse vilkår grundigt. Bortset fra hvad der ellers udtrykkeligt er specificeret, gælder denne aftale for al ovennævnte software, hvilket inkluderer mediet, som De har modtaget softwaren på, hvis dette er tilfældet. Dette gælder desuden for alle Microsoft opdateringer supplementer internetbaserede tjenester, og supporttjenester for softwaren, medmindre andre betingelser følger med disse punkter. I så fald gælder pågældende betingelser. Denne aftale træder i stedet for de licensvilkår, som er integreret i softwaren. Ved at installere, have installeret, abonnere på eller bruge softwaren accepterer De denne aftale (herunder alle ændringer, som udføres fra tid til anden). Hvis De ikke accepterer denne aftale, må De ikke installere, have installeret, abonnere på eller bruge softwaren. Hvis en person indgår denne aftale på vegne af en juridisk enhed, erklærer denne person, at han eller hun har myndighed til at binde den pågældende enhed til denne aftale. Meddelelse Angående Validering af Abonnement. Servere, som softwaren er installeret på, kan regelmæssigt videregive oplysninger for at bekræfte, at softwaren er korrekt licenseret, og at licensperioden ikke er udløbet. Disse oplysninger inkluderer kundens abbonnementsidentifikation, produktnavn, licensens serienummer, produktversionsnummer og dato for seneste anvendelse. Individuelle kundedata gemmes i op til 270 dage i USA. Aggregerede data kan eventuelt bruges til at evaluere effektiviteten af vores valideringsfunktioner og vil også blive opbevaret i USA og vil kunne bevares på ubegrænset tid. Ved at bruge softwaren accepterer De overførslen af de oplysninger, der er beskrevet i dette afsnit. Hvis De overholder denne aftale, har De nedenstående rettigheder for hver licens, som De køber til den gældende software. 1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan omfatte serversoftware klientsoftware, som kan installeres på enheder og/eller bruges med serversoftware yderligere ERP-komponenter, som kan licenseres separat, og alle opdateringer eller supplementer for softwaren. b. Licensering. Softwaren er licenseret på basis af antallet af kopier af ERP-løsning, som De installerer lokalt eller bruger på hostet basis April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 1

2 antallet af Deres brugere, som har adgang til ERP-løsningen og yderligere ERP-komponenter, som De licenserer. c. Licensmodel. Softwaren licenseres i to modeller, med undtagelse af Microsoft Dynamics C som specificeret i afsnit 7: Tidsubegrænset Licensmodel I denne model har De licenseret den gældende software på tidsubegrænsede licensvilkår som kode, der er installeret hos Dem lokalt eller på hostet basis hos en tredjemand, der fungerer som Deres agent ( Tidsubegrænset Licensmodel ). Abonnementslicensmodel I denne model har De licenseret den gældende software på en pr. bruger basis for en tidsbegrænset periode, som er yderligere beskrevet i Deres aftale med Deres partner. Softwaren kan være installeret på Deres lokalitet med daglig administration og kontrol udelukkende af Deres partner eller hostet af Deres partner eller en tredjemand, der leverer tjenesterne til Dem ( Abonnementslicensmodel ). o 2. DEFINITIONER. Hvis Deres licens udløber eller ophører, stopper Deres ret til at bruge softwaren omgående. Hvis De fortsætter med at bruge softwaren herefter, kan De holdes ansvarlig for krænkelse af immaterielle rettigheder, hvilket kan resultere i betydelige skader for Dem eller andre retslige misligholdelsesbeføjelser. Nedenstående definitioner er ændret for Microsoft Dynamics C som anført i Afsnit 7. associeret virksomhed betyder en hvilken som helst juridisk enhed, som direkte eller indirekte ejer, er direkte eller indirekte ejet af, eller direkte eller indirekte er i fælles ejerskab med en part i denne aftale. Tilføjelses-SAL henviser til en SAL, der skal anvendes sammen med en basis-sal. outsourcing af virksomhedsproces betyder at indgå aftale med en tredjepartserviceprovider for en specifik kritisk eller ukritisk virksomhedsopgave eller proces, og hvor den leverede service indbefatter direkte eller indirekte adgang til softwaren. CAL betyder klientadgangslicens. klientsoftware betyder de komponenter i softwaren, som giver en enhed mulighed for at få adgang til eller bruge serversoftware eller til at bruge visse aspekter af serversoftwaren. enhed betyder en enkelt, personlig computer, arbejdsstation, terminal, håndholdt computer, mobiltelefon, PDA (personal digital assistant) eller anden elektronisk enhed. direkte adgang finder sted, når en bruger logger på softwaren gennem en Microsoft Dynamics-klient. ERP betyder enterpriseressourceplanlægning. ERP -løsning betyder de af softwarens komponenter, som styrer Deres brugere og finansielle rapporteringsenheder. Ekstern Revisorbruger betyder en bruger, som er ansat hos en tredjemand, som udelukkende har adgang til softwaren for at levere supplerende professionel revisor- eller bogholderiservice i forbindelse med revisionsproceduren. ekstern bruger betyder Deres kunder, som ikke er omfattet af definitionen af De. fuld bruger betyder en bruger, som har ubegrænset adgang til alle funktionaliteter i serversoftwaren, herunder opsætning, administration og styring af alle parametre eller funktionelle processor i hele ERP-løsningen. April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 2

3 Forekomst betyder en afbildning af software, som er oprettet ved at køre softwarens konfigurations- og installationsprocedure eller ved at duplikere en eksisterende Forekomst. intern forretningsbrug betyder administration af Deres virksomhed, men ikke en uafhængig tredjemands virksomhed. Begrænset Bruger betyder en bruger, der får adgang til Deres ERP-løsning direkte eller indirekte udelukkende med henblik på at fuldføre de opgaver, der er beskrevet nedenfor. Enhver adgang ud over disse begrænsninger kræver en Fuld Bruger. (i) Læse -adgang til data, som er indeholdt i ERP-løsningen fra en hvilken som helst klient, eller (ii) Skrive -adgang via tid og omkostninger-funktionaliteten (Microsoft Dynamics GP) eller timeseddelfunktionaliteten (kun Microsoft Dynamics NAV) eller (iii) Skrive -adgang (kun Microsoft Dynamics NAV) via enhver klient, der får adgang til ERP løsningen via Microsoft Dynamics NAV API, til maksimalt tre tabelobjekter med følgende undtagelser: Begrænsede brugere har ikke tilladelse til at skrive til nogen af de følgende tabeller: Finansposter (tabelnummer 17), Tilladelsessæt (tabelnummer ), Tilladelse (tabelnummer ) eller Adgangskontrol (tabelnummer ) og enhver tabel beskrevet i Bilag A til den gældende softwares Licenseringsvejledning, idet Tabeller Indeholdende Begrænset Bruger ikke tæller med i de tre tabelobjekter. Microsoft kan opdatere dette Bilag A til Licenseringsvejledningen fra tid til anden efter eget skøn og tilføje yderligere Tabeller. Se Licenseringsvejledningen på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=389632&clcid=0x409. (iv) Læse -adgang (kun Microsoft Dynamics GP) gennem vinduer, der ikke er oprettet af Microsoft, via enhver klient, der får adgang til ERP-løsningen. operativsystemmiljø eller OSE betyder hele eller en del af en Forekomst af et operativsystem, eller hele eller en del af en Forekomst af et virtuelt (eller på anden måde emuleret) operativsystem, der muliggør særskilt maskinidentitet (primært computernavn eller lignende entydigt id) eller særskilte administrative rettigheder, og forekomster af programmer, hvis aktuelt, som er konfigureret til at køre på Forekomsten af operativsystemet eller delene, der er identificeret herover. Der findes to typer OSE'er: fysiske og virtuelle. Et fysisk hardwaresystem kan have ét fysisk OSE og/eller et eller flere virtuelle OSE'er. ejerskab betyder mere end 50 % ejerskab. partner betyder den enhed, som har underskrevet en kanalpartneraftale med Microsoft, som autoriserer partneren til at markedsføre og distribuere softwaren. fysisk OSE betyder et OSE, som er konfigureret til at køre direkte på et fysisk hardwaresystem. Den Forekomst af operativsystemet, der bruges til at køre hardwarevirtualiseringssoftware (f.eks. Microsoft Hyper-V Server eller lignende teknologier) eller til at levere hardwarevirtualiseringstjenester (f.eks. Microsoft-virtualiseringsteknologi eller lignende teknologier), opfattes som værende en del af det Fysiske OSE. SAL betyder abonnementsadgangslicens. server betyder et fysisk hardwaresystem, der kan køre serversoftware. serverfarm betyder et enkelt datacenter eller to datacentre begge fysisk placerede: o o i en tidszone, som er inden for fire timer for den lokale tidszone for den anden (koordineret universaltid (UTC) og ikke DST) og/eller inden for den Europæiske Union (EU) og/eller den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA). April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 3

4 serversoftware betyder de komponenter af softwaren, der leverer tjenester eller funktionalitet på Deres server. systeadministratorbruger betyder en bruger, som udelukkende har adgang til softwaren for at installere, konfigurere og vedligeholde serversoftware, herunder administration af brugervilkår. virtuelt OSE betyder et OSE, som er konfigureret til at køre på et virtuelt hardwaresystem. de betyder den juridiske enhed, som har accepteret denne aftale, Deres associerede virksomheder og hver enkelt af Deres og Deres associerede virksomheders medarbejdere, underleverandører, agenter og leverandører. 3. INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. a. Serversoftware. De skal købe en serversoftwarelicens for at bruge serversoftwaren. De må installere et ubegrænset antal kopier af serversoftwaren for at få adgang til Deres ERP-løsning. De må dog kun anvende det antal kopier, som Deres licensnøgle tillader. b. Klientsoftware. De må kun bruge klientsoftwaren med ERP-løsningen. De må installere et ubegrænset antal kopier af klientsoftwaren for at få adgang til Deres ERP-løsning. Klientsoftwaren må kun bruges af det antal af licenserede brugere, som din licensnøgle tillader. c. Yderligere ERP-komponenter. Hvis yderligere ERP-komponenter er tilgængelige for Dem, skal De erhverve en separat licens til hver enkelt ERP-løsning, hvis De ønsker at køre en ekstra ERP-komponent til flere ERP-løsninger. Yderligere oplysninger og licensbegrænsninger vedrørende yderligere ERP-komponenter finder De i Licenseringsvejledningen på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=389632&clcid=0x409. d. Afsnit 7 indeholder yderligere vilkår for installation og brugervilkår for Microsoft Dynamics C5. 4. TYPER AF BRUGERLICENSER. Medmindre andet er anført, er brugerlicenstyperne for softwaren følgende: a. Adgangslicenser (CAL'er og SAL'er). Foruden serversoftwarelicensen skal De erhverve og overdrage en Adgangslicens til hver bruger, som direkte eller indirekte har adgang til ERP-løsningen. De skal bruge en Adgangslicens til hver bruger, der direkte eller indirekte får adgang til ERPløsningen via et tredjemandsprogram. Adgangslicenser er specifikke for en ERP-løsning og må ikke anvendes sammen med eller deles blandt andre ERP-løsninger. CAL-typer. Der findes to typer CAL er: Fulde CAL er og Begrænsede CAL er. En Fuld CAL (Full CAL) er en licens, der giver en bruger ret til at udføre opgaver som en Fuld Bruger. En Begrænset CAL (Limited CAL) er en licens, der giver en bruger ret til udelukkende at udføre opgaver som en Begrænset Bruger. De kan licensere op til fire Begrænsede CAL'er pr. Fuld CAL. SAL-typer. Der findes tre typer SAL er: Standard-SAL'er, Udvidet brug af tilføjelses-sal'er og Begrænsede SAL'er. En Standard-SAL er en basis-sal-licens, der giver en bruger rettighed til at udføre opgaver som Fuld Bruger i hele ERP-løsningen og bruge alle de funktioner, der er indeholdt i Startpakken, som beskrevet i Abonnementslicenseringsvejledningen fra april 2014 til Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 og Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, som findes på (go.microsoft.com/fwlink/?linkid=389633&clcid=0x409). En Udvidet brug af tilføjelses-sal (Extended Use Additive SAL) er en licens, der giver en bruger rettighed til at udføre opgaver som Fuld Bruger og de funktioner, der er indeholdt i den Udvidede pakke, som beskrevet i Abonnementslicenseringsvejledningen fra april 2014 til April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 4

5 Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 og Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. En Begrænset SAL (Limited SAL) er en licens, der giver en bruger ret til udelukkende at udføre opgaver som en Begrænset Bruger. b. Samtidige CAL er (Concurrent CAL) er licenser, som giver enhver bruger adgang til ERPløsningen. Antallet af samtidige CAL er med licens refererer til det maksimale antal personer, som må have adgang til ERP-løsningen samtidigt. De kan vælge Fuld CAL eller Begrænset CAL som samtidige CAL-typer. Samtidige CAL er kan kun licenseres under modellen med tidsubegrænset licens. c. User SAL er er licenser, som er specifikke for hver bruger og må ikke deles med andre brugere. De kan vælge Standard-SAL, Udvidet brug af tilføjelses-sal eller Begrænset SAL som SAL brugertyper. Hvis De vælger Udvidet brug af tilføjelses-sal, skal De licensere Udvidet brug af tilføjelses-sal er for alle Standard-SAL er. Den Begrænsede SAL giver adgang til de samme funktioner, som er tilgængelige for brugere, der udfører opgaver som Fuld Bruger, men er underlagt de begrænsninger, der er angivet i definitionen af Begrænset Bruger. Microsoft tildeler Dem gratis to Fulde SAL'er af samme type, som den, der bruges af Deres Fulde Brugere: En, som specifikt er til en Ekstern Revisorbruger, og en som specifikt er til en Systemadministratorbruger. De kan permanent videreoverdrage Deres bruger-sal fra én bruger til en anden. De kan midlertidigt videreoverdrage Deres bruger-sal til en midlertidig bruger, mens den permanente bruger er fraværende. Den Eksterne Revisorbruger og Systemadministratorbrugeren kan ikke bruges til andre formål. User- SAL er kan kun licenseres under modellen med abonnementslicens. d. Eksterne Brugere De behøver ikke Adgangslicenser til eksterne brugere. Eksterne brugere skal anføres i brugertabellen for Microsoft Dynamics NAV og må ikke bruge nogen klienter tilvejebragt af programmeringsgrænsefladen til Microsoft Dynamics NAV, som f.eks. Microsoft Windows-klienten til Microsoft Dynamics NAV, Webklienten til Microsoft Dynamics NAV eller Portal strukturen i Microsoft Dynamics NAV til Microsoft SharePoint. Eksterne Brugerlicenser må ikke bruges til outsourcing af virksomhedsprocesser. Eksterne brugere er ikke tilgængelige for Microsoft Dynamics GP. Eksterne brugere er tilgængelige for Microsoft Dynamics C5, men kun som specificeret i Afsnit 7. Yderligere oplysninger om typen af brugerlicenser og licensbegrænsningerne vedrørende brugerlicenser findes i Licenseringsvejledningen på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=389632&clcid=0x SPECIFIKKE VILKÅR FOR TIDSUBEGRÆNSET LICENSMODEL. Dette afsnit gælder ikke for Microsoft Dynamics C5. Deres rettigheder til brug af softwaren er tidsubegrænsede, men kan tilbagekaldes, hvis De ikke overholder vilkårene i denne aftale. Hvis De har licenseret samtidige CAL er til Microsoft Dynamics GP, vil De også modtage en licensnøgle til et ubegrænset antal brugere til Management Reporter, Microsoft Forecaster og Business Portal ( Sekundære Klienter ), som ikke er tilgængelige under samtidige CAL er. De må give en hvilken som helst bruger ret til at bruge de Sekundære Klienter. Brug af de Sekundære Klienter sammen med andre Microsoft-programmer kan kræve en CAL, som skal købes separat. Licensvilkårene for disse Sekundære Klienter gælder for Deres brug af dem. Denne aftale giver Dem ikke ret til at bruge de pågældende programmer. 6. SPECIFIKKE VILKÅR FOR ABONNEMENTSLICENSMODELLEN. Validering af abonnement. o Servere, som den gældende software er installeret på, vil fra tid til anden udføre en validering af softwaren. Validering bekræfter, at softwaren er korrekt licenseret. Den kontrollerer også, at der ikke er foretaget uautoriserede ændringer til softwarens April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 5

6 valideringsfunktioner. o o Valideringen kan startes af softwaren eller Microsoft. For at kunne aktivere valideringer kan det være nødvendigt for softwaren fra tid til anden at hente opdateringer eller yderligere overførsler af valideringsfunktionerne i softwaren. Opdateringerne eller overførslerne er påkrævet for, at softwaren fungerer korrekt og kan overføres og installeres uden yderligere varsel til Dem. Under eller efter en validering sender serveren muligvis oplysninger om softwaren, computeren og resultaterne af valideringen til Microsoft. Disse oplysninger omfatter kundeabonnements-id, produktnavn, licensens serienummer, produktversionsnummer og dato for seneste anvendelse. Microsoft vil kun bruge disse oplysninger til at verificere licenseringsoverholdelse. Ved at bruge softwaren accepterer De overførslen af disse oplysninger. Se go.microsoft.com/fwlink/?linkid=389633&clcid=0x409, hvis De vil have flere oplysninger om validering, og hvad der sendes under eller efter en validering. Hvis softwaren, efter en validering, findes ikke at være korrekt licenseret, kan Microsoft eller Deres partner give besked om, at softwaren er forkert licenseret, og De kan modtage påmindelser om at anskaffe en korrekt licenseret kopi af softwaren eller blive nødt til at følge anvisningerne i beskeden for at blive licenseret til at bruge softwaren. Varighed. Varigheden af Deres abonnementslicens er anført i Deres aftale med Deres partner. 7. SPECIFIKKE VILKÅR FOR MICROSOFT DYNAMICS C a. De følgende bestemmelser og alle tilhørende referencer i denne aftale er ikke gældende i deres fulde omfang for Microsoft Dynamics C5 2014: Afsnit 1.c: Afsnittet Tidsubegrænset Licensmodel Afsnit 2: Definitionerne af Begrænset Bruger og SAL Afsnit 4.a: Definitionerne af Begrænset CAL, Standard-SAL, Udvidet brug af tilføjelses-sal og Begrænset SAL Afsnit 4.b. Afsnittet Samtidige CAL er og Afsnit 5: Afsnittet Specifikke vilkår Tidsubegrænset Licensmodel. b. De følgende afsnit i aftalen erstattes i deres helhed for Microsoft Dynamics C som følger: Afsnit 4.c: User-SAL'er : Bruger-CAL er (User CAL) er licenser, som er specifikke for hver bruger og må ikke deles med andre brugere. De må kun licensere Fulde CAL'er. Microsoft tildeler Dem vederlagsfrit to Fulde CAL er: En, som specifikt er til en Ekstern Revisorbruger, og en som specifikt er til en Systemadministratorbruger. De kan permanent videreoverdrage Deres bruger-cal fra én bruger til en anden. De kan midlertidigt videreoverdrage Deres bruger- CAL til en midlertidig bruger, mens den permanente bruger er fraværende. Den Eksterne Revisorbruger og Systemadministratorbrugeren kan ikke bruges til andre formål. Bruger- CAL er kan kun licenseres under modellen med abonnementslicens. Afsnit 4.d. Eksterne Brugere : Eksterne Brugere. De behøver ikke bruger-cal er til eksterne brugere. Eksterne brugere skal anføres i brugertabellen for Microsoft Dynamics C Eksterne brugere må ikke bruge nogen klienter tilvejebragt af programmeringsgrænsefladen Microsoft Dynamics NAV, som f.eks. Windows-klienten til Microsoft Dynamics C eller Webklienten til Microsoft Dynamics C Eksterne brugerlicenser må ikke bruges til outsourcing af virksomhedsprocesser. April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 6

7 c. De følgende bestemmelser tilføjes for denne aftale for Microsoft Dynamics C5 2014: Afsnit 2. Definitioner: regnskabsår betyder den løbende regnskabsperiode på mindst 12 måneder, som De har defineret som Deres forretningsmæssige skatteår. transaktion er enhver post i tabellen Finansposter. Afsnit 3. Installations- og brugervilkår: e. Basispakke. Basispakken indeholder serversoftwaren og er begrænset til to tusinde femhundrede (2500) transaktioner pr. skatteår. Hvis De når denne grænse og ønsker at gennemføre yderligere transaktioner, kan De gøre det ved at licensere det separat tilgængelige, ubegrænsede transaktionsmodul. 8. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR a. Multipleksing. Multipleksing (nogle gange henvist til som pooling ) er en måde til indirekte adgang til hardware eller software ( indirekte adgang ) der bruges til at sammenkøre forbindelser omdirigere oplysninger reducere det antal brugere, der har direkte adgang til eller bruger softwaren, eller reducere antallet af brugere, som softwaren administrerer direkte. Enhver bruger, som har adgang til ERP-løsningen gennem en multiplekseret forbindelse, skal være korrekt licenseret med en Adgangslicens. b. Outsourcing af virksomhedsprocesser. De må ikke anvende softwaren til outsourcing af virksomhedsprocesser til Deres klienter eller kunder. De må imidlertid gøre Deres Adgangslicenser tilgængelige til personer, der outsourcer virksomhedsprocesser, som handler på Deres vegne og yder tjenester til Deres virksomhed. c. Licensmobilitet og outsourcing af softwareadministration. Licensmobilitet. De har ret til at videreoverdrage Deres ERP-løsningslicenser, for hvilke De er under en løbende vedligeholdelsesplan til (i) en hvilken som helst server eller et hvilket som helst virtuelt OSE beregnet til Dem og placeret på den samme Serverfarm så tit som nødvendigt, eller (ii) fra en Serverfarm til en anden, men ikke på kort sigt (dvs. ikke inden for 90 dage fra den seneste tildeling). Outsourcing af softwareadministration. De må installere og bruge tilladte kopier af softwaren på servere og andre enheder, som er under daglig administration og kontrol af tredjemand, forudsat at alle sådanne servere og andre enheder er og forbliver fuldt ud dedikeret til Deres brug. De er ansvarlig for alle de forpligtelser, som er indeholdt i Deres licenseringsaftale, uanset hardwarens, hvorpå softwaren bruges, fysiske placering. d. Tildeling af Licens til Skabeloner. De må kopiere og bruge skabeloner, som tilvejebringes med softwaren, og som er identificeret til sådan brug i dokumenter og projekter, som De opretter. De må distribuere de pågældende dokumenter og projekter til ikkekommercielle formål. e. Inkluderede Microsoft-programmer. Microsoft Dynamics NAV-softwaren indeholder andre Microsoft-programmer. Hvis separate licensvilkår følger med de pågældende komponenter, gælder licensvilkårene for de pågældende komponenter for Deres brug af komponenterne i April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 7

8 stedet for disse licensvilkår. Microsoft SQL Server-mærkede komponenter. Microsoft Dynamics NAV-softwaren leveres med Microsoft SQL Server-mærkede komponenter, som er licenseret til Dem i henhold til vilkårene for de respektive SQL Server-licenser, som er placeret i mappen Licenser i softwarens installationsmappe. Hvis De ikke accepterer de gældende licensvilkår for den Microsoft SQL Server-mærkede komponent, må De ikke bruge den pågældende komponent. Microsoft SQL Server Report Builder til Microsoft SQL Server Microsoft Dynamics NAV-softwaren leveres med Microsoft SQL Server Report Builder til Microsoft SQL Server 2012 (Report Builder), som er licenseret til Dem under sine egne licensvilkår, som findes i følgende installationsmappe til Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\common Files\Microsoft Dynamics NAV\71\Setup\Licenses. De må kun bruge Report Builder i forbindelse med Microsoft Dynamics NAV. Hvis De ikke accepterer licensvilkårene for Report Builder, må De ikke bruge Report Builder. Microsoft Exchange Web Services Managed API 1.2. Microsoft Dynamics NAVsoftwaren leveres med Exchange Web Services Managed API 1.2 (EWSMA), som er licenseret til Dem under sine egne licensvilkår, som findes i følgende installationsmappe til Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\common Files\Microsoft Dynamics NAV\71\Setup\Licenses. De må kun bruge EWSMA i forbindelse med Microsoft Dynamics NAV. Hvis De ikke accepterer licensvilkårene for EWSMA, må De ikke bruge EWSMA. Microsoft Chart Controls til Microsoft.NET Framework 3.5 og 4.5 til Microsoft Windows-operativsystemer. Microsoft Dynamics NAV-softwaren leveres med Microsoft Chart Controls til Microsoft.NET Framework 3.5 til Microsoft Windows-operativsystemer (Chart Controls), som er licenseret til Dem under sine egne licensvilkår, som findes i følgende installationsmappe til Microsoft Dynamics NAV: Program Files (x86)\common Files\Microsoft Dynamics NAV\71\Setup\Licenses. De må kun bruge Chart Controls i forbindelse med Microsoft Dynamics NAV. Hvis De ikke accepterer licensvilkårene for Chart Controls, må De ikke bruge Chart Controls. Microsoft Report Viewer 2012 Runtime. Microsoft Dynamics NAV-softwaren leveres med Microsoft Report Viewer 2012 Runtime ( Report Viewer ). Microsoft SQL Server Reporting Services Map Report Item. Report Viewer kan indeholde funktioner, der henter indhold som kort, billeder og andre data via Bing Mapsapplikationsprogrammeringsgrænseflade ( Bing Maps API'erne ) (eller efterfølgende mærker). Formålet med disse funktioner er at oprette rapporter, der fremviser data oven på kort, i fugleperspektiv og hybridperspektiv. Hvis disse funktioner er inkluderet, kan De bruge dem til at oprette og vise dynamiske eller statiske dokumenter. Dette kan kun gøres i forbindelse med og via metoder og adgangsmåder, der er integreret i tillægget. De må ikke på anden vis kopiere, lagre, arkivere eller oprette en database med det indhold, der er tilgængeligt via Bing Maps API'erne. De må ikke bruge følgende til noget formål, selv hvis de er tilgængelige gennem Bing Maps API'erne: Bing Maps API'er til at levere sensorbaseret vejledning/routing eller vejtrafikdata eller fugleperspektivbilledmateriale (eller tilhørende metadata). Deres brug af Bing Maps API'er og tilhørende indhold er desuden underlagt de yderligere vilkår og betingelser, som findes på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= Microsoft-programmer, som inkluderer Distribuerbar Kode. Report Viewer og April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 8

9 Microsoft Token Validation Extensions til Microsoft.NET Framework 4.5 ( Token Validation Extensions ) kan inkludere kode, som De har tilladelse til at distribuere i programmer, som De udvikler ( Distribuerbar Kode ), hvis de overholder nedenstående vilkår. a. Rettigheder til Brug og Distribuering. De må kopiere og distribuere objektkodeformen af Distribuerbar Kode i programmer, De udvikler, og De må tillade, at distributører af Deres programmer kopierer og distribuerer den Distribuerbare Kode som en del af de pågældende programmer. b. Distributionskrav. Hvis De distribuerer Distribuerbar Kode, skal De tilføje væsentlig primærfunktionalitet til den i Deres programmer. for enhver Distribuerbar Kode med filtypenavnet.lib kun distribuere resultaterne af kørsel af en sådan Distribuerbar Kode gennem en sammenkædning med programmet. kun distribuere Distribuerbar Kode i et installationsprogram som en del af det pågældende installationsprogram uden ændringer. kræve, at distributører og eksterne slutbrugere accepterer licensbetingelser, som beskytter den Distribuerbare Kode mindst lige så meget som nærværende aftale. vise en gyldig meddelelse om ophavsret i Deres programmer. yde erstatning til, skadesløsholde og forsvare Microsoft i forbindelse med eventuelle krav, herunder advokatsalærer, der måtte opstå på grund af eller som resultat af distributionen eller brugen af Deres programmer. c. Distributionsbegrænsninger. De må ikke ændre meddelelser om ophavsret, varemærker eller patenter i den Distribuerbare Kode, bruge Microsofts varemærker i Deres programmers navne eller på nogen måde, der kunne få andre til at tro, at Deres programmer kommer fra eller er godkendt af Microsoft, distribuere Distribuerbar kode til kørsel på andre platforme end Windows-platformen, medtage Distribuerbar Kode i skadelige, vildledende eller ulovlige programmer eller ændre eller distribuere kildekoden til en Distribuerbar Kode, således at en del heraf bliver omfattet af en Ekskluderet Licens. En Ekskluderet licens kræver, som betingelse for brug, redigering eller distribution, at koden offentliggøres eller distribueres i kildekodeform, eller at andre har ret til at ændre den. f. Ændringsfraskrivelse. De må kun ændre softwaren om nødvendigt for at anvende den til Deres interne forretningsformål, hvis De har modtaget den i kildekodeform, eller De eller en tredjemand, som handler på Deres vegne, har licenseret værktøjer fra Microsoft, som gør det muligt for Dem eller den tredjemand, som handler på Deres vegne, at ændre softwarens objektkode. De accepterer, at Microsoft ikke er ansvarlig for nogen form for problemer, der opstår som følge af ændringer foretaget af Dem, en partner eller af en tredjemand, som handler på Deres vegne, eller for problemer, som er forårsaget af tredjemandshardware eller -software. Microsoft er ikke forpligtet til, og vil ikke have nogen forpligtelser til, at yde teknisk eller anden form for support i forbindelse med ændringer af softwaren, som er foretaget af Dem, en partner eller en anden tredjemand. Microsoft fremsætter ingen erklæringer om, godkendelse af, garanti eller forsikring for softwarens egnethed til Deres virksomhed, partnerens eller en anden tredjemands egnethed til at foretage ændringer eller til at implementere ændringerne eller April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 9

10 softwaren eller for, at en ændring, som er foretaget, implementeret, supporteret og/eller serviceret af, for eller på vegne af Dem eller en tredjemand, vil opfylde deres forretningsbehov eller fungere korrekt sammen med softwaren. Microsoft og Microsofts partnere er uafhængige enheder, og Microsoft er ikke ansvarlig for eller bundet af nogen handlinger foretaget af sådanne forretningspartnere. g. Fiktive Data. URL'er (Uniform Resource Locators), adresser, personnavne, virksomheder, byer, stater og andre elementer, der er gengivet og refereret til i Microsoft-materiale, er fiktive. De angives udelukkende som eksempler og illustrationer. Enhver virkelig tilknytning eller forbindelse er utilsigtet. h. Kompleks Software. Softwaren er kompleks computersoftware. Dens ydeevne vil variere afhængigt af Deres hardwareplatform, softwareinteraktion, konfigurationen af softwaren og andre faktorer. Softwaren er hverken fejltolerant eller fri for fejl, konflikter eller afbrydelser. i. Meddelelser fra Tredjemand. Softwaren kan indeholde materiale fra tredjemand (dvs. kode eller dokumentation), som Microsoft giver i licens til Dem i henhold til denne aftale. Eventuelle meddelelser til en tredjemands materiale er kun til Deres orientering. j. Yderligere Funktionalitet. Microsoft leverer evt. yderligere funktionalitet til softwaren. Der kan gælde andre licensvilkår og vederlag. 9. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan ændre eller annullere dem når som helst. Dette afsnit gælder ikke for vilkårene for validering af abonnement ovenfor. a. Samtykke for internetbaserede tjenester. Visse funktioner i softwaren kan oprette forbindelse til Microsoft eller tredjemandsserviceudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. De kan deaktivere disse funktioner eller undlade at bruge dem. Yderligere oplysninger om disse funktioner finder De i softwaredokumentationen. Når De bruger disse funktioner, accepterer De, at der sker overførsel af disse oplysninger. b. Computeroplysninger. Visse funktioner i softwaren bruger internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks. Deres internetprotokoladresse, operativsystemtype og browser, navn på og version af den software, De bruger, samt sprogkoden på den enhed, hvor De har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til at gøre den internetbaserede tjeneste tilgængelig for Dem. Nogle af disse funktioner omfatter, men er ikke begrænset til: Webindholdsfunktioner. Der findes funktioner i softwaren, som kan hente relateret indhold fra Microsoft og stille det til rådighed for Dem. For at kunne levere indholdet tilsender disse funktioner Microsoft oplysninger om, hvilken type operativsystem, De bruger, navnet på den software, De bruger, og hvilken version, De bruger, browsertype samt sprogkode for den enhed, hvor De installerede softwaren. Disse funktioner kan f.eks. være multimedieklip, skabeloner, onlineundervisning, onlinesupport og Appshelp. De kan vælge ikke at bruge disse webindholdsfunktioner. c. Brug af Oplysninger. Microsoft kan bruge enhedsoplysningerne, fejlrapporterne og rapporterne om skadelig software til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsoft-software. d. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge disse tjenester på en måde, der kan beskadige tjenesterne eller begrænse andres brug af dem. De må ikke bruge tjenesterne til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde. 10. PRODUKT-/LICENSNØGLER. Softwaren kræver en nøgle for at kunne køre, eller for at De kan få adgang til den. En nøgle må kun bruges til at køre eller få adgang til den specielle version af April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 10

11 softwaren, som den er udstedt til. De kan dog alternativt bruge licensnøglen til at køre eller få adgang til Microsoft Dynamics NAV 2013, men kun hvis softwaren indeholder ændringer foretaget af tredjemand, der ikke er kompatible med Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. Ved at bruge licensnøglen til Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 accepterer De, at denne aftale forbliver i kraft. De er ansvarlig for brugen af de nøgler, der er overdraget til Dem. De må ikke duplikere eller dele nøglerne med tredjemand. 11. BENCHMARKTEST. De skal indhente skriftlig tilladelse fra Microsoft, før De offentliggør resultaterne af nogen benchmarktest af softwaren til tredjemand. 12. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning eller en separat skrevet kontrakt med Microsoft giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. De må kun bruge softwaren til intern forretningsbrug. De må ikke arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren, foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning, omgå softwarens valideringsfunktioner, offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den, leje, lease eller udlåne softwaren, eller bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester. Deres rettigheder til brug af softwaren kan tilbagekaldes, hvis De ikke overholder vilkårene i denne aftale. Rettighederne til at få adgang til softwaren giver Dem ikke rettighed til at implementere Microsoft-patenter eller andre immaterielle Microsoft-rettigheder i software eller enheder, der får adgang til serveren. 13. SIKKERHEDSKOPI. De har ret til at tage et ubegrænset antal kopier af softwaren til sikkerhedskopier, udvikling og test, så længe kopierne ikke bruges i produktion, og udviklingen og testen kun er til intern forretningsbrug. En tredjemand kan være vært for sikkerhedskopierne på Deres vegne som angivet i Afsnit 8.b. 14. FAIL-OVER-RETTIGHEDER. Ud over Deres brug af softwaren i henhold til Afsnit 3 ovenfor må De køre en enkelt, passiv fail-over af Deres ERP-løsning, som kun vil blive anvendt, eller som der kun vil blive opnået adgang til med henblik på midlertidig støtte, mens den primære ERP-løsning er utilgængelig. 15. OVERDRAGELSE AF LICENS. De må ikke overdrage softwaren uden Microsofts forudgående, skriftlige samtykke. Hvis tilladelsen gives, kan der påløbe yderligere udgifter for overdragelsen af softwaren til en tredjemand. 16. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller Deres interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til Deres interne referenceformål. 17. NEDGRADERING. De har ikke ret til at bruge tidligere versioner af softwaren under denne licens, og Microsoft er ikke forpligtet til at levere tidligere versioner til Dem. 18. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt nordamerikanske eksportlove og - forordninger. De skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og -forordninger, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug. Yderligere oplysninger finder De på April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 11

12 19. SUPPORTTJENESTER. Microsoft yder support til softwaren, som det er beskrevet på LOKALISERING OG OVERSÆTTELSE. Microsoft leverer visse lokaliseringer og oversættelser for softwaren som beskrevet på go.microsoft.com/fwlink/?linkid= for Microsoft Dynamics NAV, go.microsoft.com/fwlink/?linkid= for Microsoft Dynamics GP og go.microsoft.com/fwlink/?linkid= for Microsoft Dynamics C FULDSTÆNDIG AFTALE. Denne aftale (inklusive indeståelsen nedenfor) og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør den fuldstændige aftale for softwaren og supportydelserne. 22. GÆLDENDE LOVGIVNING. a. USA. Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovgivningen i den stat, hvor De er bosiddende, gælder for alle andre retskrav, herunder retskrav i henhold til statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og for erstatning uden for kontrakt. b. Uden for USA. Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love. c. Advokatsalærer og omkostninger. Hvis De eller Microsoft fører en retssag, retter et søgsmål eller på anden måde fremsætter et krav mod den anden part i forbindelse med eller som følge af denne aftale eller softwaren, vil den vindende part være berettiget til at få godtgjort advokatsalærer, omkostninger og andre udgifter i rimeligt omfang (inklusive en eventuel appel). 23. JURIDISK VIRKNING. Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres stat eller land. De kan også have rettigheder I forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale ændrer ikke Deres rettigheder under lovgivningen i Deres stat eller land, hvis lovgivningen i Deres stat eller land ikke tillader den det. 24. FORSVAR I TILFÆLDE AF KRÆNKELSESPÅSTANDE OG PÅSTANDE OM URETMÆSSIG TILEGNELSE. Microsoft vil forsvare Dem mod ethvert retskrav fremsat af en ikke-koncernforbundet tredjemand om, at softwaren skulle krænke denne tredjemands patentrettigheder, ophavsrettigheder eller varemærkerettigheder, eller at forretningshemmeligheder uretmæssigt er tilegnet, og vil betale ethvert beløb i henhold til en ugunstig endelig domstolsafgørelse (eller forlig, som Microsoft har tiltrådt). De skal straks skriftligt underrette os om kravet og give os uindskrænket kontrol over forsvaret heraf eller indgåelse af forlig herom. De er forpligtet til at yde os rimelig assistance i forbindelse med vores imødegåelse af kravet, og Microsoft vil godtgøre Dem Deres rimelige udgifter afholdt I forbindelse med, at De yder denne assistance. Udtrykkene uretmæssig tilegnelse og forretningshemmelighed bruges som angivet i Uniform Trade Secrets Act, undtagen i tilfælde af krav, som opstår uden for USA, i hvilke tilfælde uretmæssig tilegnelse betyder forsætlig og ulovlig brug, og forretningshemmelighed betyder skjult information som beskrevet i Artikel 39.2 i TRIPs aftalen og uretmæssig tilladelse betyder tilsigtet, ulovligt brug. Vores forpligtelser skal ikke finde anvendelse, i det omfang kravet eller en ugunstig endelig domstolsafgørelse skyldes (i) Deres brug af softwaren efter, at vi har bedt Dem ophøre hermed på grund af et sådant krav, (ii) Deres kombination af softwaren med produkter (hardware, software eller tjenester), data eller forretningsprocedurer, som ikke er fra Microsoft, herunder tilføjelsesprogrammer eller programmer fra tredjemand (iii) tab, der skyldes brug af produkter, data eller forretningsprocedurer, som ikke er fra Microsoft, (iv) Deres ændring eller modificering af softwaren, April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 12

13 herunder eventuelle ændringer fra tredjemand (v) Deres distribuering af softwaren til tredjemand eller brug heraf til fordel for tredjemand, (vi) Deres brug af Microsofts varemærke(r) uden udtrykkeligt skriftligt samtykke eller (vii) ethvert krav vedrørende uretmæssig tilegnelse af forretningshemmeligheder, hvor De har tilegnet Dem erhvervshemmelighederne (a) på uretmæssigt grundlag, (b) under omstændigheder, hvor De fortsat har pligt til at opretholde tavshedspligt eller begrænse brugen heraf, eller (c) fra en person (undtagen Microsoft eller en af Microsofts associerede virksomheder), som var forpligtet over for parten, der har fremsat kravet, til at opretholde tavshedspligten eller begrænse brugen af erhvervshemmeligheden. De skal godtgøre os alle omkostninger eller skader, der måtte opstå som følge af sådanne handlinger. Hvis Microsoft modtager oplysning om et krav vedrørende krænkelsespåstande og påstande om uretmæssig tilegnelse, der vedrører softwaren, er Microsoft berettiget, men ikke forpligtet, til for egen regning enten (i) at sørge for, at De får ret til fortsat at køre softwaren, eller (ii) at ændre eller erstatte softwaren med en tilsvarende funktionsdygtighed med henblik på at gøre den ikkekrænkende, i hvilket tilfælde De er forpligtet til straks at ophøre med at køre softwaren. Hvis, som et resultat af et krav vedrørende krænkelsespåstande og påstande om uretmæssig tilegnelse, Deres brug af softwaren anfægtes af en kompetent jurisdiktion, vil Microsoft efter eget valg skaffe adgang til at fortsætte brugen heraf, erstatte softwaren eller rettelsen med en tilsvarende funktionsdygtighed, ændre softwaren eller rettelsen, således at den ikke længere er krænkende, eller tilbagebetale erlagte betalinger og opsige denne licens. Hvis der rejses andet krav fra tredjemand mod Dem vedrørende Microsofts immaterielle rettigheder, skal De straks underrette os herom skriftligt. Microsoft kan efter eget valg beslutte at lade disse krav være omfattet af dette afsnit. Dette Afsnit 24 angiver Deres eneste beføjelser i tilfælde af krav udløst af krænkelse af tredjemands ophavsret, patent- eller varemærkerettigheder og uretmæssig tilegnelse af forretningshemmeligheder. 25. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. De kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning for direkte tab op til det beløb, de har betalt for softwaren, undtagen for krav, der er dækket af Afsnit 24. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader. Denne begrænsning gælder i ethvert forhold vedrørende: (i) softwaren, (ii) tjenester, (iii) indhold (herunder kode) på en hvilken som helst tredjemands websteder eller (iv) tredjemandsmaterialer og erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud, manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed, tab af data, skade på data, tab af goodwill, tab som følge af driftsforstyrrelser eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det gælder også, selvom reparation, erstatning eller en refundering for softwaren ikke fuldstændig kompenserer Dem for eventuelle tab eller Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Nogle stater tillader ikke fraskrivelse eller begrænsning af ansvaret for hændelige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader. 26. VERIFIKATION. a. Ret til verifikation. De er forpligtet til at opbevare fortegnelser (herunder købskvittering) for April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 13

14 den software, De bruger i henhold til denne aftale. Microsoft har ret til for Microsofts egen regning at kontrollere, at denne aftale overholdes. De er forpligtet til at yde rimelig assistance i tilfælde af audit om overholdelse af aftalen, herunder ved at tillade, at Microsoft på anmodning får adgang til brugsrapporter som et redskab til udførelsen af audit. b. Verifikationensproces og begrænsninger. For at gennemføre verifikationen vil Microsoft antage en uafhængig revisor fra et internationalt anerkendt offentligt regnskabsfirma, som vil blive underlagt en forpligtelse om fortrolighed. Verifikation udføres tidligst 30 dage efter varsel herom, inden for normal arbejdstid og på en sådan måde, at det ikke urimeligt forstyrrer Deres normale aktiviteter. Som alternativ kan Microsoft kræve, at De udfylder Microsofts spørgeskema til selvkontrol om den software, som De bruger i henhold til denne aftale, men forbeholder sig retten til at anvende en verifikationsproces som anført ovenfor. c. Verifikationens hyppighed. Hvis Microsoft foretager verifikation og ikke finder væsentlig, ulicenseret brug (licensmangel på 5 % eller derover), så vil Microsoft ikke foretage en yderligere verifikation af samme enhed i mindst et år. d. Brug af resultaterne. Microsoft og Microsofts auditører vil kun anvende de oplysninger, der opnås i verifikationen, til at håndhæve Microsofts rettigheder og til at afgøre, hvorvidt De overholder vilkårene i nærværende aftale. Ved at påberåbe sig ovennævnte rettigheder og procedurer fraskriver Microsoft sig ikke retten til at håndhæve nærværende aftale eller beskytte sine immaterielle rettigheder på nogen anden måde, der er tilladt ifølge gældende lovgivning. e. Beføjelser ved manglende overholdelse. Hvis verifikation eller selvkontrol afslører ulicenseret brug, skal De omgående bestille et tilstrækkeligt antal licenser til at dække Deres brug. Hvis der findes væsentlig ulicenseret brug, skal De godtgøre Microsoft for Microsofts udgifter til verifikationen og købe de nødvendige yderligere licenser som enkeltdetaillicenser inden for 30 dage. ************************************************************************* BEGRÆNSET GARANTI A. BEGRÆNSET GARANTI. Hvis De følger instruktionerne, vil softwaren i væsentlig grad fungere som beskrevet i det Microsoft-materiale, De modtager i eller sammen med softwaren. Referencer til begrænset garanti er referencer til Microsofts udtrykkelige garanti. Denne garanti gives ud over andre rettigheder og misligholdelsesbeføjelser, De måtte have i henhold til lovgivningen, herunder Deres rettigheder og misligholdelsesbeføjelser i overensstemmelse med de lovbestemte garantier under den lokale forbrugerlovgivning. B. VILKÅR FOR GARANTIEN, GARANTIMODTAGEREN OG VARIGHEDEN AF EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER. Den begrænsede garanti dækker softwaren i ét år, efter den er anskaffet af den første bruger. Hvis De modtager tillæg, opdateringer eller erstatningssoftware i løbet af dette år, er De dækket ind i den resterende garantiperiode eller mindst 30 dage. Hvis den første bruger overdrager softwaren, gælder den resterende garantiperiode for modtageren. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil alle stiltiende garantier, garantier eller betingelser kun være gældende i den begrænsede garantiperiode. Visse stater tillader ingen begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti, hvorfor disse begrænsninger muligvis ikke gælder for Dem. De gælder muligvis heller ikke for Dem, da nogle lande ikke tillader begrænsninger af varigheden af en stiltiende garanti eller en betingelse. C. UDELUKKELSER FRA GARANTI. Nærværende garanti dækker ikke problemer, som skyldes Deres handlinger (eller manglende handlinger), andres handlinger eller begivenheder, som med al rimelighed ligger uden for Microsofts kontrol. April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 14

15 D. AFHJÆLPNING VED GARANTIBRUD. Microsoft reparerer eller erstatter softwaren vederlagsfrit. Hvis Microsoft ikke kan reparere eller erstatte den, refunderer Microsoft beløbet angivet på Deres kvittering for softwaren. Microsoft reparerer eller erstatter også tillæg, opdateringer og erstatningssoftware vederlagsfrit. Hvis Microsoft ikke kan reparere eller erstatte dem, refunderer Microsoft det beløb, De eventuelt har betalt for dem. De skal afinstallere softwaren og returnere ethvert medie og andet tilknyttet materiale til Microsoft sammen med kvitteringen for at få refunderet beløbet. Disse er Deres eneste muligheder for afhjælpning i tilfælde af brud på den begrænsede garanti. E. FORBRUGERRETTIGHEDER PÅVIRKES IKKE. De kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre. F. FORUDSÆTNINGER FOR GARANTIEN. De skal fremlægge kvittering for at få garantiservice. 1. USA og Canada. Hvis De ønsker garantiservice eller oplysninger om refundering af prisen på software, der er erhvervet i USA og Canada, bedes De kontakte Microsoft på: (800) MICROSOFT, Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA eller besøge 2. Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvis De har erhvervet softwaren i Europa, Mellemøsten eller Afrika, står Microsoft Ireland Operations Limited for nærværende begrænsede garanti. Hvis De vil fremsætte et krav under denne garanti, skal De kontakte enten Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller den lokale Microsoft-associerede virksomhed i Deres land (se 3. Australien. Hvis De har købt softwaren i Australien, skal De kontakte Microsoft for at fremsætte et krav på , eller Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia. 4. Uden for USA, Canada, Europa, Mellemøsten, Afrika og Australien. Hvis De har købt softwaren uden for USA, Canada, Europa, Mellemøsten, Afrika og Australien, bedes De kontakte den lokale Microsoft-associerede virksomhed i Deres land (se G. INGEN ANDRE GARANTIER. Den begrænsede garanti er Microsofts eneste direkte garanti. Microsoft stiller ingen andre udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. Såfremt det er tilladt i henhold til den lokale lovgivning i Deres land/område, afgiver Microsoft ingen stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder. Hvis den lokale lovgivning i Deres land/område giver Dem stiltiende garantier, garantier eller betingelser, til trods for nærværende udelukkelse, er Deres muligheder for afhjælpning beskrevet i afsnittet Afhjælpning ved garantibrud ovenfor, i det omfang afhjælpningen er tilladt i henhold til den lokale lovgivning. KUN FOR AUSTRALIEN. I dette afsnit henviser varer til den software, som Microsoft giver den udtrykkelige garanti for. Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes under den australske forbrugerlovgivning. De er berettiget til en erstatning eller refusion for en større fejl og kompensation for alle andre rimeligt påregnelige tab eller skader. De er desuden berettiget til at få varerne repareret eller erstattet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og hvis fejlen ikke er en større fejl. Varer, der indleveres til reparation, kan blive erstattet af renoverede varer af samme type frem for at blive udskiftet. Renoverede dele kan blive brugt til at reparere varerne. April 2014 GP2013SP2_NAV2013R2_C52014_EULA Side 15

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

Licensbetingelser PRISME

Licensbetingelser PRISME Licensbetingelser PRISME Indholdsfortegnelse 1.1 Licensvilkår for Prisme... 3 1.1.1 Licensrettens omfang... 3 1.1.2 Kopiering af programmet... 3 1.1.3 Ændringer... 3 1.1.4 Immaterielle rettigheder... 3

Læs mere

Hvis De har brug for hjælp til at finde Deres licenstype, kan De besøge: for at afgøre, hvilken licens De har.

Hvis De har brug for hjælp til at finde Deres licenstype, kan De besøge:  for at afgøre, hvilken licens De har. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2010 DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE Nedenfor findes to separate sæt licensvilkår. Kun et af sættene er gældende for Dem. Hvis De bruger den software,

Læs mere

producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med computeren.

producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med computeren. VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af computeren, som distribuerer softwaren med computeren eller den, der har installeret softwaren,

Læs mere

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden.

producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren, og distribueret den med enheden. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS VISTA BUSINESS Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og producenten af enheden, som distribuerer softwaren med enheden eller den, der har installeret softwaren,

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

Windows Essential Business Server (EBS) 2008

Windows Essential Business Server (EBS) 2008 Windows Essential Business Server (EBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens SQL Server 2008 Enterprise Edition Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

SQL Server 2008 Standard og Workgroup Edition

SQL Server 2008 Standard og Workgroup Edition Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Server/klientadgangslicens Serverlicens Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () Produktgruppe: Server Licensmodel:

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale.

DISTRIBUTIONSAFTALE. Enhed: Enhver enhed, som kan få adgang til Innovationshjulet.dk, sådan som det er defineret i denne Aftale. DISTRIBUTIONSAFTALE Definitioner Aftale: Denne aftale - en juridisk bindende aftale mellem dig og Playground Institute med hensyn til distribution af Produkter via Innovationshjulet.dk Brand-elementer:

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Side 1 / 8 Dato: Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Licensbetingelser Licensen vedrører programmets/applikationens såkaldte ss-elementer. Licenstagers navn: Adresse: Kontaktnavn: Tif.nr.:

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE 2010 MICROSOFT OFFICE DESKTOP APPLICATION-SOFTWARE Herunder er tre separate sæt licensvilkår. Kun et sæt gælder for Dem. De kan afgøre, hvilke licensvilkår der gælder for

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere