PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG"

Transkript

1 PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Samarbejdsdrevet innovation i praksis

3 Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing (red.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing (red.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis 1. udgave, 1. oplag 2014 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Forsideillustration: Billedhugger og maler Bent Sørensen Tryk: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2014 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Samarbejdsdrevet innovation i praksis: en introduktion 15 Af Jacob Torfing, Eva Sørensen og Peter Aagaard Samarbejdsdrevet innovation Innovation Samarbejde Drivkræfter og barrierer for samarbejdsdrevet innovation Innovationsledelse Bogens indhold og struktur Litteratur Kapitel 2. Teori og metode i studiet af samarbejdsdrevet innovation i praksis Af Jacob Torfing, Eva Sørensen og Peter Aagaard Teori og metode i eksplorative og problemorienterede casestudier Teoretiske vinkler på studiet af samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Innovationsteori Teorier om offentlig administration, styring og politik Nyinstitutionel teori Sociologisk planlægningsteori Teorier om styringsnetværk Samarbejdsteori Læringsteori Teorier om participatorisk teknologiudvikling Kompleksitetsteori Diskursteori Metoder i studiet af samarbejdsdrevet innovation

6 Generaliseringsproblemet ved casestudier og behovet for nye empiriske studier Litteratur Kapitel 3. Samarbejdsdrevet politikinnovation i Det Etiske Råd: En succes der ikke bliver gentaget Af Susanne Boch Waldorff, Eva Sørensen og Anne Petersen Analyseramme Casevalg og metode Samarbejdsdrevet politikinnovation i Det Etiske Råd Forberedelsesfasen Gennemførelsesfasen Afslutningsfasen Konklusion Litteratur Kapitel 4. Magt og afmagt i psykiatrien Iscenesættelse af samarbejdsdrevne innovationsprocesser Af Lone Thellesen, Per Lykke Hansen og Claus Have Den teoretiske ramme for Dacapos arbejde med innovationsprocesser 94 Forandring foregår i relationer Paradokserne Forståelsen af magt og afmagt Opgaven og resultater af processen Beskrivelse af opgaven At tage boksehandskerne af og paraderne ned Dacapos metoder til at fremme samarbejdsdrevet innovation Samarbejdsdreven innovation i praksis Barrierer og drivkræfter for at innovation kan ske Konklusion og nye perspektiver for samarbejdsdrevet innovation i psykiatrien Litteratur Videoer og tekster fra Internettet Kapitel 5. Offentligt-privat innovationssamarbejde: Konkurrence og alliance Af Dorthe Hedensted Lund og Nana Vaaben Teoretisk ramme

7 Konkurrence som innovationsdrivkraft Alliance som innovationsdrivkraft De to cases Case 1 Innovativ energirenovering Fra engagement til tilbagetrækning i case Case 2 Innovation på et plejehjem Fra engagement til tilbagetrækning i case Diskussion & konklusion Litteratur Kapitel 6. Fra samarbejdsdrevet innovation til innovative læreprocesser Af Birthe Lund Innovationskompetence Innovationsprocessen og deltagere Innovationstype Et læringsperspektiv på innovationsprocesser Innovationsprocessen, læringsteoretisk belyst Hovedlederen Projektlederen Innovationskonsulenten Intern konsulent Konklusion Litteratur Kapitel 7. Samarbejdsdrevet politikinnovation i praksis: Udfordringer og muligheder Af Eva Sørensen og Annika Agger En teoretisk ramme for studiet af samarbejdsdrevet politikinnovation Case-valg, metode og analyseramme Problemdefinition Idéformulering Implementering Spredning Konklusion Litteratur

8 Kapitel 8. Innovation i folkeskolen Af Julie Borup Jensen Uddannelsespolitisk krav om innovation i folkeskolen Casens innovationstyper Teoretisk ramme: Samarbejde og innovation Samarbejdets karakteristika Barrierer og drivkræfter for innovation Organiseringsformer Ledelse Inkluderede og ekskluderede aktører Konklusioner hvad kan vi lære af casen? Litteratur Kapitel 9. Ledelse af tværgående innovationssamarbejder Balance mellem det planlagte og det uforudsigelige Af Gitte Miller Balslev Uddannelsesudfordring Teoretisk rammesætning: Innovation, samarbejde og ledelse Innovationsteori Samarbejdsteori Ledelsesteori Ledelse af samarbejdsdrevet innovation i praksis Den organisatoriske ramme og ledelsesstruktur Ledelsesudfordring 1: Ejerskab til innovationen Ledelsesudfordring 2: At komme fra koordinering til samskabelse Ledelsesudfordring 3»En spændetrøje for innovation« Translationsledelse Drivkraft for den samarbejdsdrevne innovationsproces Konklusion og perspektivering Litteratur Kapitel 10. Innovative partnerskaber som mulighedsmaskiner for biblioteker Af Louise Overgaard og Birgit Jæger Innovative partnerskaber Projekt Ud af boksen! Projektet som led i en overordnet innovationsproces

9 Innovationstype Innovationsarena Innovationsledelse Projektets resultater Konklusion Litteratur Kapitel 11. Organisationsinnovation som symbiotisk evolution. Et casestudie af Det Kriminalpræventive Råd Af Peter Aagaard Den teoretiske ramme Neoweberiansk bureaukrati Samarbejdsdrevet innovation Ledelse i tilpasningsorienterede, hybride offentlige organisationer Baggrund for casestudiet Fase 1: Rådets nye strategi ( ) Fase 2: Strategien justeres ( ) Analyse Administrative reformer skaber behov for innovation Ad hoc udvalg som inkrementel organisationsinnovation Sekretariatets øgede betydning Bureaukratisk logik ender med at dominere Processen er præget af magtkampe Barrierer og drivkræfter Betydningen af ledelse Konklusion Litteratur Kapitel 12. Bottom-up ledelse af samarbejdsdrevet innovation: Udsatte Byområder i Københavns Kommune Af Jesper Rohr Hansen Hvad er bottom-up lederskab i en samarbejdsdreven innovationskontekst? Københavns Kommune: områdebaserede indsatser og udsatte byog boligområder Beskrivelse af innovationen Aktører inkluderet i processen

10 Analyse af den sociale konstruktion af lederskab Første indlejrede case: Udvikling og implementering af et tværadministrativt evalueringsdesign for de områdebaserede indsatser Anden indlejrede case: Tvær-administrativ udvikling af Politik for udsatte byområder ( ) Diskussion og konklusion: generelle eller kontekstspecifikke lederskabsdilemmaer? Litteratur Kapitel 13. TRYK Politi en succesfuld fiasko Af Troels Schultz Larsen Del I At studere samarbejdsdrevet offentlig innovation i en bureaukratisk kontekst At undersøge samarbejdsdrevet offentlig innovation Bureaukrati som kontekst for samarbejdsdrevet offentlig innovation Metodologi Del II Samarbejdsdrevet offentlig innovation i en bureaukratisk kontekst med TRYK Politi som case Introduktion til TRYK Politi makrokonteksten og definitionen af problemet Ideen Internationale netværker og lokale problemer Udvælgelsesøjeblikket nye aktører og rollefordeling Udviklingsøjeblikket innovationsrum og gør-det-selv kultur Implementeringsøjeblikket udvidet samarbejde og borgeraktivering Mainstreamingsøjeblikket succes og fiasko Samarbejdsdrevet offentlig innovation i lyset af bureaukrati, hierarki og politik Litteratur Kapitel 14. Ledelse af samarbejdsdrevet innovation i den kriminalpræventive indsats Af Elisa Kankaala og Andreas Hagedorn Krogh Drivkræfter og barrierer for samarbejdsdrevet innovation i den kriminalpræventive indsats Ledelse af samarbejdsdrevet innovation Innovationsprocessens forløb og resultat

11 Samarbejdshistoriens bidrag til innovationsskabelsen NAO ens bidrag til innovationsskabelsen De vertikale forbindelsers bidrag til innovationsskabelsen Innovationsledelsens betydning for den samarbejdsdrevne innovation Konklusion Litteratur Kapitel 15. Mellem begejstring og budgetfokus: Offentlige ledere og samarbejdsdreven innovation i en krisetid Af Troels Schultz Larsen Ledernes holdninger til innovation Omfanget af innovation og ledernes forudsætninger for at innovere. 328 Måder der arbejdes med innovation på i praksis Mellem innovations begejstring og budgetfokus Litteratur Kapitel 16. Er der én eller flere tilgange til samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor? Af Peter Aagaard, Eva Sørensen og Jacob Torfing Hvilke former for innovation iværksættes? Hvem deltager i de samarbejdsdrevne innovations-processer? Hvordan er processen organiseret? Hvordan fungerer samarbejdet? Hvilke barrier og drivkræfter er på spil? Drivkræfter Barrierer Hvilken rolle spiller ledelse i samarbejdsdrevne innovationsprocesser? Udfordringerne for samarbejdsdrevet innovation i den danske offentlige sektor Implikationer for fremtidig forskning Om forfatterne

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport ROCKWOOLFONDEN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian

Læs mere

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Per Vejrup-Hansen DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Jobomsætning, mobilitet og ledighed Jurist- og Økonomforbundets Forlag A rbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer.

Læs mere

Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen. Ringsted forsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen. Ringsted forsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen Ringsted forsøget Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet Jurist- og Økonomforbundets Forlag I denne bog beskrives resultaterne af et storstilet og enestående

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015 Leadership is connecting to reality the current and the emerging Scharmer Don t go it alone Van de Ven Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring Fra kompetenceudvikling til kapacitetsopbygning

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

LOKALE UDVIKLINGSPLANER FOR LANDDISTRIKTERNE -eksempler fra to kommuner

LOKALE UDVIKLINGSPLANER FOR LANDDISTRIKTERNE -eksempler fra to kommuner LOKALE UDVIKLINGSPLANER FOR LANDDISTRIKTERNE -eksempler fra to kommuner Annette Aagaard Thuesen og Suzanne Eben Ditlevsen CENTER FOR LANDDISTRIKTSFORSKNING OG LANDLABDK Syddansk Universitet Maj 2015 Alle

Læs mere

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden

Redaktionelt forord. Tidsskrift for Socialpædagogik. Nr. 25 2010. Tema: Profession og viden Tidsskrift for Socialpædagogik Nr. 25 2010 Tema: Profession og viden Redaktionelt forord Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året - i juni

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Udarbejdet af Eva Sørensen og Jacob Torfing Roskilde Universitet Juli, 2012 Executive summary Offentlig ressourceknaphed, stigende politiske

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

ÅRSRAPPOR ÅRSRAPPOR T T

ÅRSRAPPOR ÅRSRAPPOR T T ÅRSRAPPORT Om denne udgivelse fra Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning (CESFO) har siden 1995 eksisteret som forskningscenter ved

Læs mere

- En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof

- En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? - En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof Nye Muligheder

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 2 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA

Læs mere

Informationsledelse med mindset-map

Informationsledelse med mindset-map Informationsledelse med mindset-map 100 tips til attraktiv og effektiv information for brugeren af Lars Brodersen Forlaget Projektkonsulenten Informationsledelse med mindset-map. 100 tips til attraktiv

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere