Om Aftenen var Jens Peter oppe i Glavendrup ved Anders Knudsens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02.01.1903. Om Aftenen var Jens Peter oppe i Glavendrup ved Anders Knudsens."

Transkript

1 1903 Ole Christian Olsen, Christiansminde/Jydegaarden, Uggerslev. Uddrag af hans dagbog for Kontrabog No. 48,2,48. Kristian Jakobsen Kontrolassistent Havde vi Ungherreselskab her. Jens Sørensen Kelleby Maren Rasmussen Bolmerod. Iver Iversen og Lars Knudsen og Hans L. Hansen og Jens Hansen Om Aftenen var Jens Peter oppe i Glavendrup ved Anders Knudsens Jens Peter rejste i Aften med 7 Toget til Odense igen efter endt Juleferie Han har haft 9 Dage Var jeg omme ved Rasmus Hansen til Ungherreselskab Nærmest for at tage Afsked med Jørgen Peter, som skal ind at være Hestepasser i morgen. Vi holdt ud til Kl 3 Nat Om Aftenen Juletræ i Forsamlingshuset Kørt 26 Læs Gødning her uden for Gaarden til Roer. Pløjet og hentet Kager (Hampefrø) Hans og Kristian slog Gødning paa og jeg huggede af og kørte I Skamby paa Stationen efter 2000 Pund Solsikkekager Var mig og Marie i Skamby Forsamlingshus for at høre Foredrag. Højskoleforstander Lind fra Udby Højskole holdt Foredrag om Et Samfundsemne. Der vil blive et Foredrag til over samme Emne Var Fader i Odense til Agrarmøde Fader var i Skamby Forsamlingshus til Landbrugsforedrag Fader var i Otterup til Hesteavlsmøde om Eftermiddagen Taget Langhalm af om Formiddagen. Vi har nu i disse Dage 11 Traver og 7 Kære af. Om Eftermiddagen tærskede vi Spiehalmen 34 Knipper. Vi har jo ellers bunden Spiehalmen tilligemed at vi tog Langhalmen af med 2 Baand paa hvert Knippe, disses Tal kender jeg ikke Om Aftenen var vi paa Theater og saa da Købmanden i Venedig Bar vi 14½ Td Rug paa Loftet. Fader er tilligemed Hans Hansen i Ejlby til Auktion i Fr Hejlmans Gaard. Fader kører Skovede vi for Anders Bødker med 2 Sæt Heste fra Folehaven. Om Aftenen var mig, Fader, Moder og Kristine ude ved Anders Bødkers til Skovegilde. Vi kom hjem Kl 11½.

2 Skovede vi for Lars Jeppesen i Skamby, og Hans Nielsen Rodstrup, med 2 Vogne, i Ilvedgaards Skov. Om Aftenen var mig og Fader oppe ved L Ieppesen, og fik os en lille Spar Ude at bestille Fastelavnsgilde om Aftenen ved Iai Christ Renset og baaret 20 Tdr Blandkorn paa Loftet Fader var til Skovauktion i Søndersø Skov han købte 2 No Vi muede under Kalve og Svin og rensede Askehullet. Fader er i Eftermiddag Lunde til Hesteavlsgeneralforsamling Baaren Hvedehalm ind fra Hæsset og ind i Laden. Vi bandt en 70 Knipper, til at skære til Hestene (Sø) Var Dragon Jens P Olsen hjemme, samt Hestepasser Jørgen P. Hansen (Rasm Hansens Søn.) Skar 28 Knipper Halmtil Hakkelse til Hestene. Vi har haft Søren Peter Tømrer i Dag, han laver os en Savemaskine Tømmeren 1 Dag Tømmeren 1 Dag (færdig) betalt med 1 Kr 25 Øre pr Dag Tærskede vi en 100 Knipper Havre Om Eftemiddagen var vi til Fastelavnsgilde. Vi skulle møde Kl 2 præcis Til Fastelavnsgilde, vi skulle møde Kl 2 Vi holdt ud til Kl 6 Morgen begge dagene (Sø) Ude at betale Fastelavnsgilde Kl.4. Vi var 15 til at betale og betalte hver 1 Kr 92 Øre. Der er i alt drukket 10 Kander Ekstrakt, og spist for godt 4 Kr Hvedebrød. Gildet har været hos Gmd Iacob Christensen Var Fader i Skamby ved Købmand Hans Nielsen med 1060 Pund Rajgræs, som vi har solgt til ham til en Pris af 14 Øre pr Pund Om Aftenen var mig, Marie, Martin og Lavrine i Skamby for at se Lysbilleder (levende) Om eftermiddagen gik Fader og Moder op til Hans Hansen til Pølsegilde. Kristine kunne ikke komme med fordi hun er syg Tog vi 4 Traver og 14 Kære Langhalm af. Vi har iaar i alt taget en Traver af. Om Aftenen var der Pigegilde ved Jarve Christensen Kynet Rug (Sø) Var mig og Marie og Martin oppe i Skamby Forsamlingshus og saa Maskerade. Bagefter var der Dans til Kl 1 Nat. Jens Peter var hjemme og var ogsaa med der oppe men han fik ikke noget af Dansen.

3 Slagtet en Gris Kørt Sogneægt for Uggerslev Sogn den sidste Kvart. En ½ Favn Bøgebrænde fra Skamby Station til Uggerslev Møllen for Lærer Jaxobsen Tersket Vikker der blev 10 Skp Hermed optærsket for iaar. Om Aftenen Tærskegilde Var mig og Marie i Odense til Marked Faet den lyse 3aars Plag skoet for 1ste Gang med 4 nye Sko. Samt den blissede Hoppe med 2 nye og 2 gamle sko. Fabrikant A. Jacobsen i Fraugde har været her i Dag og vilde sælge en Halensis Radsaaningsmaskine. Pris 425 Kr pr Kontant Var Peder Olsen i Odense til Generalforsamling i Eksportslagteriet Var mig og Fader og Niels Jensen i Søndersø Skov om Eftermiddagen efter 2 Læs Træ. 1 Læs Elleklodsbunk til Niels Jensen og 1 Læs Graner til Lægter til os selv I Søndersø Skov om Eftermiddagen mig og Fader og Niels Iensen efter 2 Læs 1 Læs Bøgetop til Iensen og 2 store Graner til Bjælker til Gadeportloftet Rydtede vi Stikkelsbærbuskene om Formiddagen. Mig og Fader var kørende med den lyse 3aars Plag ud til Hans Teglmesters og solgte den til ham for 425 Kr. Den er meget lys, med krogede Bagben og fransk til For Var jeg i Dallunds Have efter 1 Læs Elleklodsbunk til Lars Ieppesen (2 Nummere) Var Fader i Særslev tilligemed Hans Hansen og købte hver en Radsaaningsmaskine Rud Sakr hos Smedemester H. Pedersen, som er Agent for denne Maskine Prisen er 425 kr kontant Var Fader til Skovauktion i Morudskov. Hans Teglmester var her efter den lyse 3aars Plag. Pris 425 Kr Skaaren Brænde paa Savemaskinen. I Skamby efter 6 Tdr Kalk som er købt ved Købmend H. Nielsen. Den sidste Kvart lædsket Kalk Kørte jeg Flyttegods for Karl Kusk her oppe fra Clausens Hus og til Skamby. Om Aftenen var mig og Hans Laurits Hansen i Odense vi var paa Theater og vi saa da: Rugbrød og Hvedebrød Var mig og Fader og Kristian i Morudskov efter 1 Læs Graner 20 Stk til Lægter til os selv og 1 Læs Bøgerafter til Kristian i Jydegaarden Hans, Niels og Peder Jensen i Stenene Alle 3 Husmænd i Stenene hele Dagen Alle 3 Husmænd i Stenene hele Dagen opgjort med P. Jensen 1 Kr pr Dag (Sø) Var mig og Marie og Martin ude i Forsamlingshuset for at se Gymnastikpræsentation Folkedanse samt Skjolddans.

4 Om Eftermiddagen kørt et Læs Sten for Georg Skomager i Skamby Om Formiddagen kørt Gødning ud for Jørg. Hansen (til Roer) Om Eftermiddagen harvede jeg med den store Svenskharve med 3 Heste for oppe paa Læerne paa Højagrene (Havrejorden) Den sidste kvart hentede mig og Fader Radsaamaskinen ved Skamby Station en Rud Sachs - Pris 425 Kr. Kontant Slæbet Kaalhaven Jens Peter kom hjem med 10 Toget, han har jo fri i Dag ogsaa i Anledning af Christian den Niendes Fødselsdag Var der Sølvbryllupfest her i Anledning af Faders og Moders 25 aars Bryllupsdag. Hele Familien var med med flere. Mig og Hans Hansens Jens var Opvartere Marie og Bødkerens Sine var Opvartningsjomfruer (Sø) Sovet til Middag. Om Eftermiddagen oppe hos Hans Hansens Paa Skamby Station efter 1000 Pund Majs. Pris 475 for 100 Pund. Fader og Christian lempede Ajletønderne til og vi kørte 4 Tdr under Aften Var Fader i Odense for at aflevere Koen Alma, som er solgt til Slagter Hassing efter Vægt til 20 Øre pr Pund, den vejede 990 Pund levende Vægt Den anden Kvart arbejdede vi med Kamilla den 2den som skød Livet ud, vi hentede Jens Peter Slagter som satte det ind Den brune 2aars har i Dag været i Tøj for 1ste Gang Kørt den sidste Ajle ud, der var i alt 45 Tdr i Kommen denne Gang, men den var ogsaa hel fuld (Sø) Havde vi Konfirmationsbal i Anledning af Martins Konfirmation i Dag. Der var kuns H. Hansens, M.K.Rasmussens, Bødker A. Jensen og Sadelmagerens med. J.P.Olsen og Dragon Davinde var ogsaa med Saaede vi for Jørgen Hansen Var Fader og Martin kørende til Odense, ude at faa noget Byg byttet til Malt, samt for at købe noget Roefrø, de købte 25 Pund engelsk og 25 Pund dansk (Barres) ved Dæhnfeldt i Odense. Vi havde i Forvejen købt 25 Pund Barres - og vi har selv avlet 13 Pund Fader, Hans, N Jensen,Peter Jensen og Christian i Stenene Fader, Hans, A. Jensen og Peder Jensen og lille Hans paa Skamby Mark i Stenene Om Eftermiddagen var vi i Stenene alle sammen Mig, Fader, Hans, Niels og Peder Jensen. Færdige med at slæbe Sten Flyttet Posten i Jydegaardene Brøndgravere.

5 Brøndgravere Hans jævnede Stenhuller. 2 Brøndgravere, færdige til Aften med at grave og sætte Brønden herovre imellem Lægene, den er 7 Alen dyb Skar Dyrlæge Rath Søndersø den brune 1aars Plag. Om Formiddagen Ringtromlet paa Brakjorden og jævnet Stenhuller Om Eftermiddagen kørte jeg 5 Læs Grus for Manufakturhandleren i Skamby til den nye Villa som han vil opføre Oppe ved Bageren med 3 Tdr Rug og ved Lars Jeppesen med Flæsk til Røgning. Pløjet Trehjørne i Jydemarken Hentet et Læs Sand ved Stationen Pløjet Trehjørnet færdig samt Rugtromlet det Kørte vi Sten ude fra Hans Teglmesters til en ny Gavl og Side paa den sønden Lade, mig og Fader og Hans Hansen kørte i alt 7200 Sten. Pris 19 Kroner pr (Pinsedag). Anden lagt i Hæsset Hønen lagt i Gaasebænken Om Aftenen brændte Hjadstrup Præstegaard. En Karl. 1 Ko 5 Kvier, samt en 40 Svin indebrændte. H L Hansen kørte Begyndt at bryde Gavlen og Siden paa den sønden Lade ned. Peder Murer 1 Dag. Jørgen Hansen 1 Dag Peder Murer og Søren Peter Tømrer var her hele Dagen og arbejdede med Laden. Mig og Marie var i Langesø til Fest om Eftermiddagen Støbet Sokkel til den sønden Lade i alt en 45 Alen Peder Murer var Mester Brændte Niels Fiskehandlers Hus i Badstrup. Ilden opstod ved 1½ Tiden om Eftmd. Jeg kørte 6 Td Vand Harvet Brakjord for Jørg. Hansen Begyndt at mure paa den sønden Lade. 2 Murere Murere hele Dagen Murere og Niels Jensen 1 Dag. Fader var i Bogense til Dyrskue Murer og 1 Tømrer Murere samt 2 Tømrere det meste af Dagen Pløjet Brakjord for Jørg Hansen. Rigsdagsvalg for 1ste Gang i Otterup. Kristian Lohmand fra Aasum valgtes med 11 Stemmers Majoritet for Gmd Mads Larsen Hessum Murer og 2 Tømrere.

6 Murere Murere - færdig med at mure Gavlen og Sydsiden paa den sønden Lade. Fader var i Odense til Dyrskue I Roerne. Jeg lagde Bortfelder imellem Roerne hvor der var Spring. De andre tyndede ud Blusset om Aftenen Om Formiddagen brækket det gamle Tag af den sønden Side paa den sønden Lade Niels Jensens Fødselsdag i Dag. Bal om Aftenen Tækkemænd Tækkemænd Tækkemænd Tækkemænd Tækkemænd. Skuffet Roer Tækkemænd. Færdig med Taget til Aften. Jeg skuffede Roer hele Dagen. Opgjort med Tækkemændene i alt 21 Kroner Hentet 2 Læs Kul (14 Tdr)i Skamby St købt ved Købm Valdemar Andersen Skamby. Om Eftermiddagen var mig, Marie og H L Hansen i Odense at købe Brudegave Var mig, Fader og Marie i Maderup til Bryllup. Hans Peter Olsen Lunde og Erik Jørgensens Datter Anna i Maderup havde Bryllup. Der var 16 Vogne i Brudetoget fra Særslev Kirke og til Maderup. Vi kom hjem Kl 4 Morgen Om Formiddagen i Jydegaardene og gjort 8 Stakke Hø op. Om Eftermiddagen kørt Gødning, færdig med at gøde Læget paa Højagrene Kørt Høet ind her ovre fra Læget i alt 12 Læs Pløjet Brakjord paa Højagrene med 2 Plove. Høstet Rajgræs i Mosen Hans og Niels Jensen, Kristian og Lavrine (Sø) Var mig og Marie og Lavrine i Bogense til Skyttefest Var Martin Olsen og Christian til St. Knuds Marked om Eftermiddagen luget Gaarde I Roerne. Fader skuffer Bortfelter Stort Regnskyl hvorved det meste af Hveden og Byggen faldt.

7 Ikke til at komme i Marken paa Grund af det stærke Regnskyl. Muet under Svin, Høns malet og lignende Arbejd. Den sidste Kvart satte vi Køerne paa Stald, de har ikke været ude før, siden de kom ud i Maj Maaned Skaaren Hakkelse malet Malt Savet og kløvet Brænde og lignend. Jorden er ikke til at komme paa endnu. Det har regnet i Dag ogsaa Harvet Brakjord paa Højagrene samt i Mosen. Kørt 3 Læs Gødning til Jydegaardene m.m Paa Stationen med 2 Svin Pløjet med 2 Spand og strøet Gødning i Jydegaardsmarken om Formiddagen. Om Eftermd pløjet med 2 Spand og harvet med Murer. Gjort Gruskalk til. Hentet Staldfoder skaaren Hakkelse m.m. om Formiddagen. Om Eftermiddagen kørt 12 Læs Gødning til Jydegaardsmarken Murere til at pudse Gavlen paa den søndre Lade af. Renset Møddingen, men vi mangler en Del Læs Gødning til Brakjorden endnu. Saaledes til Mosen. Trehjørnet i Jydegaardene, og en Red paa selve Læget Var der stort Dyrskue i Odense, Fader, Moder, Marie og Kristine var derude. Pløjet og ryddet op efter Murerne, grudtet, muet under Svin (Sø) Var mig og Lavrits Madsen i Odense for at se Cyklevæddeløb. Om Aftenen var vi tilligemed J. Peter. Marie og Møllerens Anna paa Folketheatret og saa Sommerevyen 1903 : Oluf Bagers By m.m Pløjet med 3 Plove hele Dagen den ene for Jørg Hansen Færdig med at pløje i Jydegaarden til Aften (2 Gang) Kørt en Gris til Stationen for Jørgen Hansen, fra Melemadtid til Middag har Jørgen lagt Bro i Porten Tærsket Rajgræs 106 Knipper Renset det en Gang Renset Rajgræs 2den Gang. Baaret Rajgræs paa Loftet i alt 1256 Pund. Flyttet Halm Blev den gamle Blissede skoet med 4 nye Sko. Harvet Brakjord. Baaren Halm. Søren Peter Tømrer arbejdet her i Dag, hængt Porten (Søndag.)Opgjort med Niels Jensens Kone for Malkning, og for de skyldige Dage. Jeg Moer Kristine paa Langsted Sydmark. Jens Peter og begge Gadbjergerne var her samt H.L. og J.Hansen Pløjet 3die Gang paa Højagrene med 3 Spand. Peter Murer i alt 21 Dage Pløjet 3die Gang paa Højagrene med 3 Spand. N.Jensen høstet Viggehavre ½ dag Pløjet med 3 Spand paa Højagrene til Melmadstid om Eftermiddag, da blev den gamle Blissede pludselig syg.

8 Den gamle Blissede døde om Morgenen før Davretid, mig og Fader saa paa han døde; det var temmelig sikkert Luften i Maven der dræbte ham. Han var 18 Aar gl, og var endnu en meget god Hest. Moders Fødselsdag i Dag Begyndt at høste Rug, vi høster den med Høstmaskinen fra en Side Færdig med at høste Rug til Aften N. Jensen 1 Dag, Konen 1 Dag. Kristine 1 Dag (Søndag.) Var jeg kørende til Stige for H.L.Hansen og Jens Hansen Bødkerens 4 Børn samt Marie, Martin og Kristine Olsen vi kørte Kl 2 og kom hjem Kl 10½ Rivet Rugstubben og Hobet den sammen m.m. Det ene Faar løv Vædder. Sadelmageren syet paa det gamle Seletøj Om Eftermiddagen kørt 11 Læs Rug ind Niels Jensen ½ Dag Jørg Hansen ¾ Dag Om Formiddagen malet Port og muret inde i Hestestalden Om Eftermiddagen hugget hul paa Byggen paa Højagrene og hentet Høstmaskinen. Christian harvet Brakjord ¾ Dag Færdig med at køre Rug til Aften i alt 25 Læs Kære og 2 Læs Rivning Fmd tærsket Rivning, om Eftm begyndt at høste Byg (Søndag.) I Rue efter 2 Læs Tørv 1 til os selv og 1 til N Jensen Regnvejr. Om Eftermiddagen var der fremmede her nemlig Dragoner m Gadbjergerne og Tullebølle samt Jens Peter og H Hansens Sønn Høstet Byg paa Højagrene med Maskine ¾ Dag Gjort færdig med Byggen paa Højagrene den 1ste Kvart, de 3 sidste Kvarter høstet hele Læget med Læehavre ovre ved Sadelmagerens Mark Begyndt at høste Hvede vi tager den fra 2 Sider Høstet Hvede hele Dagen. Dels med Slaa og Høstmaskine Om Eftermiddagen hugget Hul paa Byggen i Jydemarken samt høstet Blandkorn her i Thorupmarken med Høstmaskinen Færdig med at høste Hveden samt bunden en Del Blandkorn op (Søndag.) I Rue Mose efter et Læs Tørv Paa Stationen efter 500 Pund Jordnødkager og 500 Pund Sessamkager, Kørt 2 Læs Byg ind for Jørg Hansen. Om Eftermiddagen rev jeg Hvedestubben Stærkt Regnvejr hele sidste Nat, og paa Grund heraf ingen Høstarbejde om Formiddagen. Skoet den 4 aars Plag og muet under Svin, og grudtet til Svinene. Om Eftermiddagen høstet Hveden i Mosen, fra en Side, med Slaamaskinen Regnvejr, Lars Jeppesen har rejst op i Kornet ¼ Dag Begyndt at høste i Jydegaardsmarken men saa gik Maskinen i Stykker og det blev Regnvejr.

9 Høstet Byg i Jydegaardene med Leer. Niels Jensen ½ Dag Konen ½ Dag Jørgen Hansen ¾ Dag Lars Jeppesen ¾ Dag Kristine ½ Dag Smed H Jensen ½ Dag ((6 mand til hjælp, da der blev høstet med le!)) I Jydegaardene det meste af Formiddagen men saa blev det Regnvejr N Jensen ¾ Dag Konen ½ J Hansen ½ Kristine ½ Lars Jeppesen ½ Smeden ½ Hugget ud paa Foraarskornet i Mosen fra Melmadstid til Middag med 6 Jærn. Om Eftermiddagen i Jydegaardene at høste og binde op. N Jensen ¾ Konen ½ Jørg Hansen ¾ Kristine ½ Lars Jeppesen ½ Smeden ½ Stærkt Regnskyl Muet under Svin og Kvier m.m. Kalket Karlekammer. Den gamle So lagde Grise, hun fik 14, deriblandt en dødfødt. I Skamby efter 1400 Pund Majs Pund igennem Foderstfng og 400 Pund hos Andersen (Søndag.) Malet grudt til Svinene, og skaaren Hakkelse. Flyt Malkekøerne fra Jydegaards til Thorupmarken. I Dag er det Tørvejr, men haard Blæst. Om Eftermd var mig, Marie og Hans Hansens Sønner, i Rue ved Erik Demant pr Cykle Den 1ste Kvart lagt paa Skaar i Mosen, den 2den Regnvejr. Om Eftermiddagen bunden og høstet Havren færdig i Jydegdmarken Helt færdige med at høste. Og samt køre Jørg Hansens Korn ind Kørt 26 Læs Hvede - sat i Hæs - fra Højagrene Kørt Hvede hele Dagen i alt 25 Læs, deriblandt 7 Læs fra Mosen. I alt 51 Læs Hvede Kørt Havre ¾ Dag Den 1ste kvart skar vi Hakkelse.- i alt 17 Læs. Om eftermiddagen Hesterev jeg med 2½ Aars Plagen Kørt 6 Læs Byg fra Jydemarken og 16 Læs Byg fra Thorupmarken 3 Læs Havre (Læhavre) (Søndag.) Holdt stille med Høsten paa Grund af at Kornet var vaadt Jens Peter og Tullebølle var her Den unge Sorte skoet om Sat Maskinerne ind i Jydegaarden Kornet meget vaadt Rejst op i Onerne - tærsket et Læs Byg, samt renset det der blev 5 Tdr Det har været Regnvejr hele sidste Nat og endnu i Dag har det regnet meget stærkt det meste af Dagen. En kedelig Høst forresten. Barometer 7, Rejst op i Kornet m.m. Den unge So løv Orne ved R. Hansens Orne Kørt Korn ¼ Dag saa blev det Regnvejr igen (Søndag.) Var vi til Barselgilde henne hos Sadelmagerens Mig og Marie var Opvartere.

10 Kørt Korn fra Jydegaarden. Byg (i alt 20 Læs Kære fra Jydemarken) Barometer 764. Til Gilde hos Sadelmagerens Kørt Korn. Vi fik 31 Læs Blandkorn Kære herovre fra Læget Om Aftenen var vi henne hos Sadelmagerens til Dans Oppe hos Lars Christensen og laant 6 Tdr Hvede og paa Stationen efter Fjæle til Gadeporten Begyndt at pløje til Hvede paa Højagrene om Eftermiddagen med Dobbeltploven Pløjet til Hvede paa Højagrene hele Dagen med Dobbeltplov og en Enkeltplov Flyt Korn om Formiddagen Om Eftermiddagen Kørt Mosekornet ind i alt 12 Læs Kære (Søndag.) Kørt Korn ¾ Dag Indavlet Fader var nede hos Snfgd Rasmus N. Rasmussen i Uggerslev tilligemed Amtsrmdl P. Jørgensen Gyngstrup, for at vurdere eller taksere hans Gaard om Færdig med at pløje til Hvede paa Højagrene, samt slæbe det af, til Aften Uggerslevgaard brændte om Natten. Ilden formenes paasat. Gaarden brændte ogsaa Dampmaskinen ankom her til Kl. 8½. Vi begyndte at tærske Kl. godt elleve, og vi tarsk 112 Tdr Havre a 150 Pund. Samt 14 Tdr Rivningskorn ogsaa a 150 Pund til Kl ligeved Levere Almisse hos Jens Madsen Skamby 52 Pund Rugmel 26 Pund Malt 6½ Pund Byggryn 6½ Bygmel 3 1/4 Pund Flæsk 3 1/4 Pund Smør. Tærsket hele Dagen Færdig med at damptærske til Aften, vi har i alt tærsket 406 Tdr a 200 Pund. Deraf 117 Tdr Hvede. Det var meget fint Vejr, hver Dag, at vi tærskede Tærsket for M.K.Rasmussen. Fader og Moder i Skamby og fulgte Jens Madsens Kone til Graven Tærsket for M.K.Rasmussen Saaet for Jørgen Hansen Kørt Maskinen til Badstrup til Martin Kristensen, om Morgenen. Kørt 11 Læs Gødning i Mosen. Skaaren Hakkelse m.m. Christian var i Badstrup hele Dagen Kørt 11 Læs Gødning til Mosen og 10 Læs til Jydegaardene Christian er oppe i Badstrup for at hjælpe Martin at tærske (Søndag.) Solgt 4 Pattegrise til Hans Hansen og 2 til Rasmus Jakobsen Brøndstrup Husene, Pris Kr Parret.

11 vi pløjede kuns til Kl.3½, da blev det saadan et rædsomt Regnvejr Christian er i Badstrup hele Dagen Betalt Smed Hans Jensen en Regning paa 10 Kr samt 3 Kr for 2 Dages Arbejde pløjet med 3 Spand Om Eftermiddagen pløjet færdig til Rug i Jydegaardsmarken samt fældet nogle faa Fure paa Rugstubbene Om Formiddagen fældet paa Grund af Regnvejr. Om Eftermiddagen begyndt at saa Rug. Det er ikke til at Radsaa og vi saar den derfor med Hænderne. Jorden kan daarlig bære Hestene. Om Aftenen kom Jens Peter hjem fra Kongens Tjeneste. Hans Kammerat Tullebølle var med ham for at besøge os nogle Dage Pjadsk Regnvejr hele Dagen Om Aftenen havde vi Herreselskab nemlig Tullebølle, Iver Iversen H L Hansen og Jens Hansen Jens Peter og Tullebølle var i Stensby for at besøge I Iversen Fader var i Odense Om Natten Høstgilde ved H Hansen (Søndag.) Oppe hos Hans Hansens om Aftenen for at betale Høstgilde vi betalte hver 60 Øre. Ingen Hvedebrød Vi saaede den Jord som kunde bære I Skamby hos Maltgøreren med 4 Tdr. Byg til Malt Fader var i Otterup om Eftermiddagen til Hesteavlsmøde Pløjet Læer i Jydegaardene Kristian og Hans kørt noget Risbrænde ind Den lyse 2 ¼ Aars Plag, blev brugt første Gang I Kosterslav til Bal Hentet Kager ved Stationen 1500 Pund Solsikkekager 1192 Pund Bomuldsfrøkager Den sorte Hest med Skoet med fire nye Sko Fældet med 2 Spand hele Dagen Kørt Jørg Hansens Roer ind om Eftermiddagen Sanket Kartofler om Eftermiddagen Trukket Roer op samt skaarn af fra Melmadstid om Formiddagen Om Formiddagen trukket Roer op. Om Eftermiddagen kørt 13 Læs Runkelroer og 2 Læs Bortfelder ind Kørt Roer ind hele Dagen 33 Læs Roer og 1 Læs Bortfelder ind Hugget Top af Roer den 1ste Kvart Derefter kørt 21 Læs Roer ind Samt grudtet til Køerne Kørt 1½ Favn Grus paa Vejen (Badstrupvejen) Samt kørt 7 Læs Roer ind.

12 ( Levere Almisse hos Jens Madsen, Skamby 52 Pund Rugmel 26 Pund Malt 6½ Pund Bygmel 6½ Pund Byggry 3 ¼ Pund Flæsk 3 ¼ Pund Smør ) Det indklamrede var overtegnet: Feljagtig. Rydt Følhus, Jernet Grus, Kørt 9 Tdr Ajle ud. Strøet lidt Gødning i Mosen I Roerne hele Dagen, 4 til at trække op og 5 til at skære af Kørt 25 Læs Roer ind paa ¾ Dag. Færdig med at trække op og skære af Kørt 27 Læs Roer ind. Skaaren 120 Neg. Havre med Tilbehør. Til Mølle og i Skamby ved Maltgøreren at hente Malt (Søndag.) Kørte mig og Jens Peter 12 Læs Roer hjem for Sadelmageren Lars Jørgensen kørte 7 Læs - ½ Dag. Rejste Christian Jensen herfra Om Eftermiddagen var jeg i Odense og fik 2 Tænder trukken ud hos Vigga Nyborg Vestergade 51. Fader og Moder var ude hos Bødker Anders Jensen til Visit. Jens Peter pløjede Kørt Roer hele Dagen i alt 26 Læs, deraf 4 fra Mosen. Niels Jensen gravet en Drænsrende Om Formiddagen pløjet med 1 Plov I Skamby med 4 Svin. Nede ved Kristine i Jydegaardene med 1 Læs Roer. Om Eftermiddagen kørt 9 Læs Roer hjem fra Mosen Kørt 12 Læs Roer hjem fra Mosen Den sidste Kvart dækket Roekulen med Halm. Fader er i Aften oppe hos Dyrlæge Rath i Søndersø sammen med Poulsen og A. Knudsen Glavndrup, hvem han kører for. Vi har i Dag købt 4 Grise hos Hjulmanden Baaren Halm om Formiddagen, om Eftermiddagen kørt Gødning for Jørg Hansen samt pløjet med 1 Plov med 3 Heste for m.m Baaren Halm fra Hæs og ind i Laden om Formiddagen Om Eftermiddagen pløjet med 2 Plove Om Aftenen var mig og Jens Peter og Marie ude hos Bødker Jensens i Kronborg til en lille Selskabelighed Kørt 1 Læs Roer for Søren Peter Tømrer fra Stormosen af. Om Eftermiddagen var de gamle i Rue hos Hans Eriksens. Dameselskab her hos os om Aftenen i Anledning af Marius Fødselsdag Pløjet paa Højager Om Eftermiddagen ude hos Jens Iversen til Ungdomsbal. Vi kom hjem Kl 3½ Morgen (Tirsdag Morgen) Pløjet paa Højager med 2 Plove. Om Eftermiddagen havde vi Fremmede nemlig Iver Iversen og frue Underkorporal Davinde Peter Pløjet med to Plove Om Eftermiddagen var Fader og Moder i Skovshøjrup til Visit. N Jensen 1 Dag (Drænet færdig) Pløjet med 2 Plove nede bag Jydegaarden Om Eftermiddagen var Fader ude i Forsamlingshuset til Møde Han skal oplyse Beboerne her i Sognet om udfyldningen af Skemaer til Ejendomskylden. N. Jensen ¾ Dag

13 Om Formiddagen pløjet med 2 Plove i Jydegaardsmarken. Om Eftermd med 1. I Skovshøjrup i Ungdomsbal mig, Jens Peter og Marie Dækket Roehus færdig Pløjet med 2 Plove N. Jensen 1 Dag De gamle var oppe hos H Hansens til Pølsegilde Pløjet med 2 Plove Jens Peter pløjede for Jørg Hansen hele Dagen. Jeg pløjede Læerne færdig Frostvejr ikke til at pløje om Formiddagen, men saa kørte vi Roer fra Mosen 4 Læs. Om Eftermd pløjet for Jørgen Hansen med 2 Plove Mig og Fader nede i Ore og hentede 2 Læs 2 Læs Tang (?) i Niels Hansens Mark. Niels var med. Jens Peter og Hans kørte brænde ind trak Gulerødder op m.m Pløjet færdig nede hos Jørg Hansen samt i Jydegaardsmarken, der er pløjet 3 Læg dernede Pløjet med 2 Plove om Formiddagen. Om Eftermiddagen skaaren Hakkelse og muet under Svin. Stærkt Tølunevejr (?) Fader i Odense for at sælge 6 Stk. Ænder 275 og 265 for Stk. I Aften skal der være Dansebal hos H Hansen Pløjet Roejord Grudtet lidt Pløjet Roejord om Eftermddg Om Formiddagen var det Regnvejr Pløjet med 2 Plove Fader og Moder og Kristine var i Odense, der var med Toget Om Formiddagen pløjet Roejord med 2 Spand. Om Eftermiddagen taget de sidste Gulerødder ind ude i Haven, samt pløjet den Kørt 24 Læs Gødning ned paa Højagrene til Roer Strøet Gødning med det samme. Opgjort med N Jensen skylder 5 Kroner Kørt 28 Læs Gødning. Strøet det meste af med det samme. Niels Jensen 1 Dag Var mig og Martin ude i Odense og saa Theater. Der spilledes Lindavs Børn Skuespil i 5 Akter. Samt Slægtningene Vaudeville i 1 Akt Forskellige Arbejder Skaaren Hakkelse og grudtet m.m. Om Aftenen var vi i Lunde til Ungdomsbal Sovet til Middag, om Eftermiddagen skaaren 140 Neg Havre samt skoet den unge Sorte Kørt 31 Læs Gødning ud. N Jensen 1 Dag Kørt 10 Læs Gødning ud hermed er møddingen renset. Der mangler endnu en 30 Læs i alt dette Leg har faaet Gødning nok til Roer. Alt Gødning er strøet med det samme.

14 Baaren Halm ind i Laden Var mig og Martin og Marie i Skamby til Andespil og Dans. H Hansens Jens og Marie Kirstine vandt hver sin Gaas Jens Peter var i Fremmelev ovre ved gl. Johan Frederik Nede ved Jørg Hansen med et Læs Grus. Grudtet til Svinene m.m Kørte vi Sognet rundt med Landsinspektør Mackeprang angaaende Ejendomsskylden. J Peter kørte for Fader og Væveren og Mackeprang. Jeg muede under Svin m.m Kørt 12 Tdr Ajle ud malet malt m.m. I Dag modtaget Malkepenge for November Maaned samt Overskud for Sommerhalvaaret i alt 975 Kr 87 øre Pløjet Halmfæle med 2 Plove Hans var i Jydegaarden om Eftermiddagen og begynte at rydde Graner Pløjet med 2 Plove Hans ryddet Graner Fader ude i Sognet angaaende Ejendomsskylden Pløjet med 2 Plove hele Dagen. Fader var ude i Sognet. Om Formiddagen var Hans i Jydegaardene for at rydde Graner. Om Eftermiddagen fejet Gaardet og hjulpen Fødselsdagsbarnet med Køerne. Vi var oppe hos Hans Hansen om Aftenen for at spise Gaase og Haresteg Var Hans Hansens Sønner samt Bødkerens Døtre herude om Aftenen. Jeppe Korporal kom tilfældig ogsaa Skaaren Hakkelse og grudtet om Formiddagen. Om Eftermiddagen pløjet med 2 Plove. Fader var ude i Sognet angaaende Ejendomsskylden Pløjet med 2 Plove hele Dagen Fader ude i Sognet Pløjet hele Dagen med 2 Plove. Færdig med at pløje det der skal saas til Foraaret, med undtagelse af Mosen, som ikke har kunnet baaren hidtil Jørgen Hansen købt 2 Ænder Pris 5½ Om Formiddagen skaaren 85 Neg Havre. Samt pløjet med en plov i Mosen. Om Eftermd pløjet med 2 Plove i Mosen samt muet under Svin. Fader ude i Sognet angaaende Ejendomsskylden Pløjet ude i Mosen med 3 Plove, det er ikke godt at pløje derude iaar grundet paa den store Vandmængde der faldt i Eftersommeren, det er ikke det altsammen der kan bære Pløjet med 3 Plove ude i Mosen Var mig og Marie i Odense for at gøre Juleindkøb Var Fader og Martin i Odense. Mig og Jens P. passede køer Kørt til Møller og skar Hakkelse. De har Valserne med til Odense og faa dem riflet om. Slagtet Gris. N Jensen 1 Dag Anders Tækkemand i Stensby var her og rygnede den sønden Lade, han er ikke færdig endnu. Præsten var herude til Bedstefader. N Jensen 1 Dag.

15 Tækkemanden blev færdig til Melmadstid om Eftermd. Fejet Gaardet om Eftermd Skaaren Hakkelse, Muet under Svin. Samt baaren lidt Halm ind i Laden. Om Aftenen var mig og Martin i Kirke Var de gamle ude hos Bødker Anders Jensens i Kronborg. Mosefamilien fra Højrup var ogsaa der ude Var Mosefamilien, Bødkerens og H. Hansens hernede Mosefamilien rejste med 3 Toget fra Lunde om Eftermd. Jeg kørte for dem derover Skaaren Hakkelse om Formiddagen. Om Eftermd var jeg oppe hos Lars Christensen med 6 Td Hvede som vi havde laant af hans til saahvede. Jeg var med det samme ude paa Stationen efter et Læs Foderstoffer Om Aftenen var vi omme hos H Hansens Niels Jensen faaet 100 pund Byg Om Eftermiddagen var jeg ude paa Stationen efter Sand til Jørg Hansen i Jydegdn. De andre malede i til Møllern muede under Svin m.m Lavet en ny Tyreblok. Skaaren Hakkelse og grudtet lidt. Om Aftenen havde vi Herreselskab Baaren Halm ind Om Aftenen var Byens Ungdom ude paa Galej. Nytaarsskydning og demaskering o.l. Vi kom i Seng Kl mellem 2 og 3. O Chr. Olsen. Aaret 1903 har været et usædvanligt Regnaar. Det begyndte at regne i Juli Maaned, og regnede uafbrudt. Der var kuns 4 helt Tørvejrsdage i Avgust Maaned. Det blev saa vaadt paa Markerne, at man ikke engang kunne fælde midt i Oktober Maaned. Den første Del Rug saaede vi den 8 Oktober. Vi naaede ikke at faa al Rugen saaet paa Grund af den store Vandmængde. Den vaade Jord har ogsaa gjort en slem Brøk for at køre Roerne af Jorden iaar. Ellers havde man en ret god Høst i Aar. Alt Kornet falder godt. Men det var jo noget besværligt at faa Avlen bjerget. Paa min Cykel Pieper Tandhjuls højre Side staar 48 3/16. D.R.G.M. Nr: Skovaution i Margaard Skov Tirsdag den 5 Januar 1904 Fredag den 15de Januar i 1904 Morudskov 1904 Fredag den 8de i Mørkemose 80 Pund Rødkløver 8 - Hvidkløver 30 - Alsikkekløver 20 - Hundegræs 20 - Engsvingel 30 - Thimothe 40 - Draphavre Pund Hundegræs 10 1/2 i 248 =24 Pund indkøbt Frø dertil 7 Pund Rajgræs pr Td Land O.Chr. Olsen 1904

16 177, 182, gl 173, Vejet den 28de Ianuar 32 ½ Alen* 3 ½ Alen kvadratalen 113* 52 Stmp Kvadratalen ,8,76 Sten i hele Siden opmaalt og udregnet den 5te Maj 1903.

03.01.1910. Pløjet Havrestub Peter Jensen og brækkede Stenbro op.

03.01.1910. Pløjet Havrestub Peter Jensen og brækkede Stenbro op. O. Chr. Olsen. Kristiansminde, Uggerslev. Uddrag af hans dagbog for 1910. 03.01.1910. Pløjet Havrestub Peter Jensen og brækkede Stenbro op. 04.01.1910. Pløjet Havrestub Peter Jensen Thorup var og brækkede

Læs mere

01.01.1904 Om Aftenen var vi og H Hansens kørende til Brøndstrup til Lars Christensens til Ungdomsbal Vi kom hjem Kl 4 ½ Morgen

01.01.1904 Om Aftenen var vi og H Hansens kørende til Brøndstrup til Lars Christensens til Ungdomsbal Vi kom hjem Kl 4 ½ Morgen 1904 01.01.1904 Om Aftenen var vi og H Hansens kørende til Brøndstrup til Lars Christensens til Ungdomsbal Vi kom hjem Kl 4 ½ Morgen 02.01.1904 Baaren Halm fra Hæs og ind i Laden. Muet under Svin o.a.m.

Læs mere

Tærskede vi Havre Var vi i Skamby og besøge Jens Peters

Tærskede vi Havre Var vi i Skamby og besøge Jens Peters 1909 Noterings - Kalender for Aaret 1909. O.Chr.Olsen, Jydegaarden den 19.Januar 1909. O. Chr. Olsen, Kristiansminde. Dette Navn er Gaarden bleven kaldet i dette Aar. Dette står skrevet paa Omslaget inde

Læs mere

Dagbog for Grauballe Fattiggård 1880 til 1907 og Svostrup Asyl 1907 til 1921

Dagbog for Grauballe Fattiggård 1880 til 1907 og Svostrup Asyl 1907 til 1921 Side 1 Apr 1880 1. Mødte Bestyren (red.: Frands Christian Laursen) og Overtog Gaarden. Karlen og Pigen ligeldes var mødte og forrettede det daglige 2. Mødte Anders Gregersen, Martinus Christensen og passede

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

08.01.1940. Om Eftmd var Holger ude og sælge Medlemskort til Venstrevælgerforeningen i Jydegaardene, Marbæk og Uggerslev Mølle.

08.01.1940. Om Eftmd var Holger ude og sælge Medlemskort til Venstrevælgerforeningen i Jydegaardene, Marbæk og Uggerslev Mølle. Ole Chr Olsen, Kristiansminde/Jydegaarden, Uggerslev. Uddrag af hans dagbog for 1940 08.01.1940. Om Eftmd var Holger ude og sælge Medlemskort til Venstrevælgerforeningen i Jydegaardene, Marbæk og Uggerslev

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

En gang for længe siden. Børneliv på landet for 100 år siden

En gang for længe siden. Børneliv på landet for 100 år siden En gang for længe siden Børneliv på landet for 100 år siden Hvad ved du om landbruget for 100 år siden? Lav et mind map. Landbruget for 100 år siden 1 Spørgsmål til Ida Marie og Axel Hvad vil du spørge

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup)

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) JP 32-1688 Niels Stephansen, Hjadstrup Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) KB Hjadstrup (Lunde/ Odense) 1764 op 125 nr 3 Niels Stephansen begravet 20/4 Lang Fredag

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 1. 1874, 21. januar. Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 22. februar 1874. Smed Jens Rasmussen og Hustru Mette Marie Hansen, 32 Aar, Brændeskov.

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Opgaver til Bliver der krig?

Opgaver til Bliver der krig? Opgaver til Bliver der krig? 1. Dannevirke På billedet side 5 kan du se noget af Dannevirke-volden. Hvilken del var mon lettest at forsvare den gamle del som du ser i forgrunden, eller den nye del? Hvorfor?

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Skeby (Lunde/Odense) 1692 op 127 Peder Hansen begravet 24/3 (mest sandsynlig)

Aage Rudolf Poulsen. KB Skeby (Lunde/Odense) 1692 op 127 Peder Hansen begravet 24/3 (mest sandsynlig) JP 136-1609 Peder Hansen, Gerskov Peder Hansen født ca 1609 KB Skeby (Lunde/Odense) 1692 op 127 Peder Hansen begravet 24/3 (mest sandsynlig) Peder Hansen af Gierskov, begrafen Skiær Torsdag, den 24. Martii

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 JP 22-1766 Jeppe Jensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 Eodem (5. Søndag i Fasten) Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen,

Læs mere

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Vigsøgård, udfæstet i parter - matrikler hele gården: M.1664 fra Dueholm Kloster, bruger Christen Larsen M.1688 no 1, ejer Ålborg Hospital, bruger Peder Olufsen M.1688b no 1, hk. 2.4.1.0., ejer Irup, bruger

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere