Inspiration til tillid og samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til tillid og samarbejde"

Transkript

1 Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen og tillid mellem hinanden. Moderniseringsstyrelsen, Akademikerne, SKAF og OAO er gået sammen om et projekt, der skal styrke tillid og samarbejde i staten. Der er allerede mange forskellige aktiviteter rundt omkring i landet, der handler om tillid og samarbejde, og som kan inspirere statslige arbejdspladser, der selv ønsker at arbejde med det. Både aktiviteter i staten, men også i regioner og kommuner som kan give inspiration til egne indsatser. Her har parterne samlet en oversigt over inspirerende aktiviteter. Oversigten giver eksempler på sammenhænge og metoder til at arbejde med tillid og samarbejde. Der er eksempler på: Initiativer, der er sat i gang for at skabe mere tillid og samarbejde Videnscentre, der kan inspirere, rådgive og hjælpe med projekter. Undersøgelser og forskning, der handler om tillid, social kapital eller innovation i det offentlige. Erfaringer fra arbejdspladser, der selv har arbejdet med at øge tillid og samarbejde. Litteratur, der fagligt ser på sammenhænge og metoder. I oversigten står der også, hvor der findes mere information om eksemplerne.

2 INITIATIVER SAMARBEJDE OM MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR I sommeren 2013 blev Regeringen, OAO, FTF, Akademikerne, Danske Regioner og KL enige om en aftale om modernisering af den offentlige sektor. Parterne er enige om at skabe en kulturforandring for at opnå bedre velfærd og mener at tillid, ledelse, fagligt handlerum, samarbejde og afbureaukratisering er vejen frem. Et nyt center for innovation skal drive forandringerne. Og styringslaboratorier skal udvikle nye måder at styre den offentlige sektor på. Aftalen har tre hovedelementer 1) Syv principper for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Aftalen skal understøtte dialogen mellem politikere, ledere, medarbejdere og borgere om modernisering af den offentlige sektor. Principperne skal være ledetråde for udviklingen. 2) Center for Offentlig Innovation Erfaringerne med de syv principper skal kunne bruges i praksis ude på arbejdspladserne. Center for Offentlig Innovation skal indsamle og sprede viden om innovative tiltag på tværs af den offentlige sektor. Centret skal inspirere ledere og medarbejdere i kommuner, regioner og staten til i højere grad at lære af hinanden. Centeret har tilknyttet et innovationspanel med 21 eksperter, der har særlig viden og erfaring indenfor offentlig innovation. Det skal give centeret gennemslagskraft og sikre, at arbejdet er forankret i forskning og praksis. Innovationspanelet skal fungere som inspiration og sparringspartner for centrets arbejde. 3) Styringslaboratorier Der skal sættes 5-6 styringslaboratorier i gang, der giver kød og blod til de syv principper for modernisering. Her udvikler arbejdspladser nye måder at styre deres organisation på. Styringslaboratorierne skal udvikle ideer til nye styringsformer i den offentlige sektor. De nye styringsformer skal styrke kvaliteten, produktiviteten og forbedre effekten af det, organisationen laver. Laboratorierne har tilknyttet konsulenter fra MindLab med ekspertise i at skabe og finde effekter for hvert styringslaboratorium. Forløbene er cirka 4-6 måneder lange. Hvordan kan det hjælpe arbejdspladsen? Parterne bag aftalen har lavet en startpakke med inspiration til arbejdspladser, og opfordrer ledere og

3 medarbejdere på offentlige arbejdspladser til at bruge det nye center og dele deres erfaringer fra egne innovationsprojekter. SAMARBEJDSAFTALEN Samarbejdsaftalen har til formål at fremme udvikling af attraktive statslige arbejdspladser gennem etablering af Samarbejdsudvalg på de lokale arbejdspladser. Samarbejdsudvalgene skal fremme et konstruktivt lokalt samarbejde baseret på tillid og dialog mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Samarbejdsaftalen gælder for hele statens område og er indgået mellem CFU og Finansministeriet, men aftalen lægger op til, at man lokalt på den enkelte arbejdsplads aftaler et samarbejdsudvalg, som matcher den lokale arbejdsplads kerneopgave og kultur. Et velfungerende samarbejdsudvalg kan derfor hjælpe arbejdspladsen til tillid og samarbejde. Det kan for eksempel ske gennem drøftelser om: tillid og samarbejde på arbejdspladsen kerneopgaven og kvalitet kompetenceudvikling trivselsundersøgelser psykisk arbejdsmiljø KOMPETENCEUDVIKLING TIL INNOVATION KL og KTO tilbød i juni 2013 alle kommuner fem pladser på en uddannelse i innovation. 35 kommuner har sendt cirka 250 medarbejdere på uddannelse. Uddannelsen blev igen udbudt i januar På uddannelsen lærer deltagerne at bruge deres kontakt med borgerne og andre brugere og deres faglige viden på nye måder. Som en del af uddannelsen skal de gennemføre et innovationsprojekt på en af kommunens arbejdspladser. De skal træne deres kollegaer i at se deres arbejde med nye øjne og i at prøve ideer af. Efter uddannelsen kan kommunen bruge innovatørerne til at træne andre arbejdspladser. Og dermed skabe en bølge af innovation i hele organisationen. Uddannelsen består af fem moduler fordelt over fem måneder:

4 Modul 1: Introduktion til uddannelsen og fokusering. Modul 2: Opdagelse Modul 3: Tematisering Modul 4: Idéudvikling og prioritering Modul 5: Test Hvordan kan det hjælpe arbejdspladsen? Også på statslige arbejdspladser er forandring et grundvilkår. Innovatører finder nye løsninger ude på arbejdspladsen og skaber på den måde udvikling. På innovatøruddannelsens hjemmeside er der materiale til kommende innovatører. Her kan statslige arbejdspladser finde inspiration til selv at uddanne innovatører.

5 VIDENSCENTRE KOMPETENCESEKRETARIATET Kompetencesekretariatet rådgiver statslige arbejdspladser med systematisk kompetenceudvikling. De støtter initiativer, der udvikler statens arbejdspladser og personalegrupper. Hvad gør de? Hos kompetencesekretariatet kan arbejdspladser få hjælp til at: Afdække behov og mål for kompetenceudvikling Se andres erfaringer med kompetenceudvikling Få rådgivning til økonomisk støtte Få overblik over uddannelsesmuligheder Få hjælp til at planlægge udviklingsprojekter Eksempler på hjælp Kompetencesekretariatet har støttet en lang række projekter på statens arbejdspladser med fokus på større omstillingsprocesser og organisatorisk udvikling blandt andet for at øge kvalitet, effektivitet og den sociale kapital, herunder projekter med fokus på tillid og samarbejde. De har blandt andet støttet projekter om social kapital hos professionshøjskolen Metropol, Karlslunde Politistation og Skattecenter i Holbæk, om involvering af medarbejdere ved fusioneringer, og vidensdeling på erhvervsskoler og kunstskoler SAMARBEJDSSEKRETARIATET Samarbejdssekretariatet har til opgave at hjælpe alle statslige samarbejdsudvalg. Sekretariatet kan rådgive og vejlede om selve samarbejdsaftalen. Alle medlemmer af lokale samarbejdsudvalg kan kontakte sekretariatet for information og vejledning om samarbejdsaftalen. Sekretariatet udbyder desuden 1-dagskurser for hele det lokale samarbejdsudvalg med fokus på samar-

6 bejdsudvalgets kerneopgave. Ved at tage hele samarbejdsudvalget på samme kurser skabes en god mulighed for at få en fælles forståelse af samarbejdsudvalgets rolle og opgaver på den enkelte arbejdsplads. Samarbejdssekretariatet udbyder desuden åbne kurser med individuel tilmelding. Samarbejdssekretariatet er oprettet af Finansministeriet og CFU i fællesskab og er derfor partsneutral i alt sit arbejde. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION Der er rigtig mange steder i det offentlige, hvor der allerede arbejdes med innovation for at styrke både tillid og samarbejde, resultater, effektivitet, kvalitet og nytænkning. Center for Offentlig Innovation indsamler og spreder viden om innovative tiltag i det offentlige. Hvad gør de? Centeret er til for at inspirere medarbejdere i kommuner, regioner og i staten til i at lære af hinanden og trække på de erfaringer med bedre løsninger i skoler, på plejehjem, i fængsler og i sygehuse, som andre allerede har gjort. Center for Offentlig Innovation: Finder, indsamler og kvalitetssikrer den viden og erfaringer med innovative tiltag, der findes på tværs af den offentlige sektor. Formidler viden og erfaringer om innovative tiltag på tværs af kommuner, regioner og stat Formidler erfaringer fra de styringslaboratorier, der er nedsat som led i samarbejdet om modernisering af den offentlige sektor. Center for Offentlig Innovation har et ekspertpanel tilknyttet. Her sidder både forskere og praktikere med erfaring indenfor innovation i det offentlige. De fungerer som inspirations- og sparringsparterne. Centeret er oprettet i januar 2014 som led i aftalen om modernisering af den offentlige sektor som Regeringen har indgået med Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO. MINDLAB MindLab skaber nye løsninger i det offentlige, der giver mere værdi for samfundet. Det gør de ved at hjælpe ejerne til at tage udgangspunkt i borgere og virksomheder, når de skal udvikle løsninger. MindLab ejes af Erhvervs- og Vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet og Odense

7 Kommune og samarbejder med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Hvad gør de? I MindLab har de fokus på brugercentreret innovation: Formålet er at bringe borgeres og virksomheders virkelighed ind i udviklingen af nye offentlige løsninger. Med designinspirerede metoder bruger MindLab viden om borgernes liv til at gøre en ønsket udvikling konkret og øve sig på fremtiden. Mindlab analyserer og visualiserer viden om udfordringen og brugerne. Derudfra udvikler de ideer, der konkretiseres til koncepter, som afprøves i form af prototyper. Tilbud: Længerevarende projekter i samarbejde med deres ejere. Inspiration i form af eksempelvis oplæg cirka en gang om måneden kaldet Mindlabmorgen. Eksempler på hjælp MindLab har blandt andet lavet med Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdstilsynet, Erhvervsstyrlsen, regeringens vækstteams, Ny Nordisk Skole m.fl. Ved Arbejdsskadestyrelsen hjalp MindLab med et projekt om langsigtet forandring gennem strategisk partnerskab. Udgangspunktet var, at et skifte i en organisation ikke sker gennem et enkelt projekt, men gennem mange aktiviteter. ASK ønsker, at flere arbejdsskadede fortsat har et arbejde efter deres skade. Det kræver en holdningsændring hos mange aktører. : MIDTLAB Midtlab er Region Midtjyllands fælles enhed for innovation. De er sat i verden for at hjælpe til, at regionens organisationer er passende innovative og for at udbrede innovationskompetencerne. De er en stab i region Midtjylland, men må gerne lave indtægtsdækket arbejde uden for regionen. De har primært arbejdet med regionale arbejdspladser, men har også lavet mange opgaver for kommuner og i mindre omfang for staten. Hvad gør de? Deres mål er at fremme innovation ved at: Arbejde eksperimenterende med kerneydelsen, med måden den leveres på og med strategisk forny-

8 else af aktiviteter Understøtte innovation med metoder, viden og inspiration Hjælpe med innovative tiltag tæt på praksis. Det kan være brug af ny teknologi, ny organisering, nye arbejdsprocesser Bruge metoder som: Laboratorier, prøvehandlinger, Camps, Implementering fra start, Benspænd og Det perifere syn Eksempler på hjælp Innovative børneinstitutioner Arbejde med hjemløse på et forsorgshjem Innovative kostdage på et universitetshospital Minilaboratorier for innovativ styring Alternativ finansiering af specialiserede sociale indsatser

9 UNDERSØGELSE OG FORSKNING PH.D.-PROJEKT ET SPØRGSMÅL OM TILLID Hvilken betydning har tillidsbaseret styring og ledelse? Og hvordan kan tilliden på de offentlige arbejdspladser styrkes? Det undersøger forsker Tina Øllgaard Bentzen i ph.d. projektet Et spørgsmål om tillid. Projektet er finansieret af OAO, Roskilde Universitet, Københavns Kommune, Danmarks Lærerforening og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation. Projektet løber fra december 2012 til december Hvad viser projektet? Ph.d. projektet skal kunne inspirere resten af den offentlige sektor til at arbejde videre ud fra resultaterne og de gode erfaringer. Projektet har følgende arbejdsspørgsmål: Hvordan kan tillid i offentlige organisationer konkret styrkes gennem ledelse og styring? Hvilken effekt vil øget tillid kunne skabe for produktivitet, kvalitet, innovation og trivsel? Hvilke drivkræfter og barrierer kan identificeres for tillidsbaseret ledelse og styring, og hvordan kan de håndteres? Tina Øllgaard Bentzen har indsamlet cases i Københavns Kommune, der er i gang med forskellige tillidsinitiativer. Selvom projektet ikke er færdigt, er der allerede resultater: Tillid på arbejdspladsen gør en forskel. Det skaber engagement og motivation, men også produktivitet. Tillid er en gensidig handling, der ikke kommer uden en indsats. Tillid står ikke altid i modsætning til kontrol. Kontrol og tillid kan også understøtte hinanden. Det vigtige er, at der er dialog mellem dem, der styrer og dem, der udfører servicen. Bruger man i det offentlige mere tid på at udvikle mere meningsfulde styringssystemer, så kommer implementering også til at gå hurtigere. 1debb3f39dbbf3

10 GALLUPUNDERSØGELSE OM TILLIDSREFORM Hvem har ansvaret for, at en tillidsreform bliver til virkelighed? Og i hvilken grad bliver tillidsreformen til virkelighed hos jer? Det var nogle af de spørgsmål, som 1054 offentligt ansatte svarede på, da TNS Gallup i oktober 2013 lavede en undersøgelse for OAO blandt offentligt ansatte om tillidsreformen i den offentlige sektor. Hvad viser undersøgelsen? Undersøgelsen viser, at de ansatte i staten i mindre grad end de ansatte i kommuner og regioner oplever, at deres politikere og ledere tager initiativer til at gøre tillidsreformen til virkelighed. Rigtig mange ansatte mener, at de kan bidrage til at forbedre servicen overfor borgerne, arbejdsgange eller arbejdsopgaver. Problemet er, at de ikke bliver hørt i tilstrækkelig grad. HVIDBOG OM SOCIAL KAPITAL I 2008 udgav Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø en hvidbog om social kapital. Hvad viser undersøgelsen? Social kapital består af tre elementer: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Hvidbogen viser, hvordan virksomheder kan bruge social kapital som en tilgang til at tænke produktivitet, ledelse og arbejdsmiljø sammen. Social kapital er den egenskab, der gør organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse kerneopgaven er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. Social tillid opbygges eksempelvis ved gensidig anerkendelse, lav magtdistance, vilje til kompromisser og accept af hinandens interesser. Effekt af social kapital Der er dokumentation for, at høj social kapital medfører bedre arbejdsmiljø, produktivitet, kvalitet og lavere sygefravær. Hvidbogen peger derfor på behov for at sprede kendskabet til social kapital, og afprøve metoder til at

11 fremme den. Samtidig er der et stort behov for teoretisk og empirisk forskning for eksempel i hvilke faktorer, der får virksomheders sociale kapital til at stige. CLIPS INNOVATIONSKULTUR I DEN OFFENTLIGE SEKTOR CLIPS er en forkortelse for Collaborative Innovation in the Public Sector, som kan oversættes til samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. CLIPS har igennem fire år ( ) undersøgt drivkræfter og barrierer for samarbejdsdrevet innovation, og udviklet metoder til at organisere og lede samarbejdsdrevet innovation. Målet har været at fremme innovation i den offentlige sektor CLIPS har sammen med en række ministerier taget initiativ til MIA (Ministeriernes Innovationsakademi). Ideen er at bringe medarbejdere fra ministerier sammen for at skabe en fælles læring om, hvordan ministerierne bliver bedre til innovation gennem tværgående samarbejde. Hvad viser projektet? Det, der sætter innovationen i gang, er hovedsagligt ildsjæle og medarbejder, derefter kommer innovationen, når der er pres på ressourcer, når der kan ses eksempler fra andre, og når der er et politisk pres. Samarbejde er en væsentlig kilde til innovation. Ledelsen skal være forberedt på innovation og medarbejderne skal deltage aktivt, før innovationen lykkes. Uddannelse af innovationsledelse virker. Det er vigtigt, at lederne har de rigtige ledelseskompetencer, og medarbejderne har kompetencer som engagement, nysgerrighed, kreativitet og samarbejdsevne. CLIPS giver blandt andet eksempler på innovation i bandebekæmpelse, innovative biblioteker, innovation i folkeskolen og sundhedsinnovation.

12 ERFARINGER FRA ARBEJDSPLADSER PROJEKT I POLITIET Projektet handler om at styrke den sociale kapital i Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds Hvad har de gjort? Samarbejdet i Sydsjælland og Lolland-Falsters politi stod foran en prøve, efter politireformen der slog 54 politikredse sammen til 12. I to år har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi arbejdet med at udvikle den sociale kapital både mellem medarbejderne og på arbejdspladsen som helhed. Formålet har været at styrke det interne samarbejde og kendskab til hinanden efter politireformen. Det har de gjort ved at: Holde to seminarer Sprede de gode historier i organisationen Lave husmøder Fokus på rosende feedbackkultur Uddanne facilatorer Lave tværorganisatorisk arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere Resultater Gennem politikredsens arbejde med social kapital med fokus på at bygge bro og skabe stærke forbindelser mellem hinanden, har de skabt mulighed for at medarbejderne viser mere hjælpsomhed i hverdagen. De kan udveksle tjenester og opnå goodwill hos hinanden. Det har kun kunne lykkes, fordi arbejdet med social kapital er vokset nedefra, og har en organisatorisk forankring, som giver mening i medarbejdernes hverdag og bliver en naturlig del af arbejdet.

13 PROJEKT I KRIMINALFORSORGEN Hvad har de gjort? Siden 2008 har Kriminalforsorgen arbejdet med metoden positiv afvigelse, som er en tilgang til organisationsudviklingen. Her inddrages personalet selv i at afsøge forbedringsmuligheder ved at lære af kolleger og andre, der gennem særlige adfærdsstrategier har succes med deres arbejde. Om positiv afvigelse: Løsningerne kommer nedefra og findes ofte allerede. Metoden går ud på at afdække den positivt afvigende adfærd, og så udbrede den til andre med lignende udfordringer Der findes altid mennesker eller grupper, der har særligt gode og succesfulde handlemåder. Det er de positive afvigere. Hvordan kan man lære af dem? Formål at øge tillid mellem ledere og medarbejdere, og at medarbejderne trives og bliver bedre til at hjælpe de indsatte til at få en tilværelse uden kriminalitet Resultater Sygefraværet, frafaldet og mobningen er mindsket i de deltagende institutioner Der kan konstateres en overordnet forbedring på resultatet af den årlige psykosociale spørgeskemaundersøgelse for medarbejderne i de udvalgte institutioner Medarbejderne lokalt har ændret adfærd i retning af mere positiv adfærd. Der er en oplevelse af effekt hos de deltagende tjenestesteder

14 LITTERATUR LITTERATUR Udover de initiativer der er i gang, er der også skrevet meget litteratur på området. Den litteratur kan også give inspiration til, hvordan man arbejder med tillid og samarbejde. Her er udpluk af relevante bøger: Offentlig styring af Klaus Majgaard Tillid på bundlinjen af Niels Thygesen og No Emil Sjöberg Kampmann Kend din kerneopgave af Anders Seneca og Morten Christensen

Inspiration til tillid og samarbejde

Inspiration til tillid og samarbejde Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Tillidsreformen: Staten skal op i gear

Tillidsreformen: Staten skal op i gear 05-12-2013 12/23/221 Tillidsreformen: Staten skal op i gear TNS Gallup lavede i oktober 2013 en undersøgelse for OAO blandt offentligt ansatte om tillidsreformen i den offentlige sektor 1. Undersøgelsen

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser

Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser 1 Jobcenterchefseminar Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk Universitet 2

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser gratis kan afdække skolens professionelle kapital enten i foråret eller i efteråret 2015.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Den Attraktive Organisation Social kapital og ledelseskompetencer i ledergruppen

Den Attraktive Organisation Social kapital og ledelseskompetencer i ledergruppen 09:00-12:00 Den Attraktive Organisation Social kapital og ledelseskompetencer i ledergruppen Velkomst- siden sidst ved leder Historiefortællingen Refleksioner ved konsulent Respons spørgeskema fra måling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Projektbeskrivelse for forskningsprojekt om samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor (CLIPS Collaborative Innovation in the Public Sector) Samarbejdsdreven innovation er for eksempel når unge

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA 2. UDGAVE FORHANDLINGSARENA 2011 TIL DIALOGFORUM 3. UDGAVE 2014 FOLDEREN ER UDGIVET AF: FOLDEREN ER

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

De 3 fluer og de tre diamanter

De 3 fluer og de tre diamanter Oplæg og drøftelse for DSR Silkeborg 24. januar 2013 v. Michael Munch-Hansen Århus 29.januar 2013 v. Michael Martini Jørgensen Herning 5. februar 2013 v. Michael Munch-Hansen De 3 fluer og de tre diamanter

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Hvad er social kapital? En introduktion til begrebet

Hvad er social kapital? En introduktion til begrebet Hvad er social kapital? En introduktion til begrebet KREDS MIDT TRÆF 2013 Centralværkstedet, Früd, Værkmestergade 7 Tirsdag den 29. januar Oplæg v/erhvervspsykolog Michael Martini Tre overskrifter Hvorfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital Kortlægningsproces og dialog af Social kapital 13.00-14.45 Lederne Input fra 3BAR Kortlægning (3BAR, Kubix og RUC) v/ Det er ikke muligt at planlægge sig til social kapital. Social kapital er en konsekvens

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

LEDELSE MED SOCIAL KAPITAL

LEDELSE MED SOCIAL KAPITAL LEDELSE MED SOCIAL KAPITAL Henrik Melbye Madsen, Gitte Plougmann, Hans Old Jensen, Charlotte Lindegaard Hansen Udfordringen At finde et koncept, hvor effektivitet og produktivitet hænger positivt sammen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

FOR. Silkeborg Kommune. Aftale om samarbejde mellem de faglige organisationer og Silkeborg Kommune på sundheds- og omsorgsområdet. Dansk Sygeplejeråd

FOR. Silkeborg Kommune. Aftale om samarbejde mellem de faglige organisationer og Silkeborg Kommune på sundheds- og omsorgsområdet. Dansk Sygeplejeråd Silkeborg Kommune Aftale om samarbejde mellem de faglige organisationer og Silkeborg Kommune på sundheds- og omsorgsområdet Underskrevet af de faglige organisationer og Silkeborg Kommune den 25. juni 2015

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE TI ANBEFALINGER TIL EN REFORM DER KAN UDVIKLE OG STYRKE DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE TI ANBEFALINGER TIL EN REFORM DER KAN UDVIKLE OG STYRKE DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE TI ANBEFALINGER TIL EN REFORM DER KAN UDVIKLE OG STYRKE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Oktober 2012 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Fremtidens uddannelser - Eksperimenter på kanten af et nyt uddannelsesparadigme 8. oktober 2014 Ledelse af samarbejdsdrevet innovation

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation

Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Ledelse af Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet Dagtilbudskonference, 14. November, 2014 Nyt fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk

Læs mere

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen AM 2010 d. 8. november 2010 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro Indhold: Hvad er social kapital? Lidt begrebsgymnastik

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

FREMFÆRD BRUGER: PROJEKTFORSLAG UNDER MERE KERNEOPGAVE MINDRE BUREAUKRATI

FREMFÆRD BRUGER: PROJEKTFORSLAG UNDER MERE KERNEOPGAVE MINDRE BUREAUKRATI PROJEKTFORSLAG: TILLIDSBASERET RENGØRING FREMFÆRD BRUGER: PROJEKTFORSLAG UNDER MERE KERNEOPGAVE MINDRE BUREAUKRATI Målgruppe/deltagergruppe Projektets primære målgruppe er relevante beslutningstagere på

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Dagsorden 1 2 3 4 Projektet og baggrund for projektet Den innovative organisation Centrale udfordringer for uddannelsesinstitutioner

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere