En guide om. GAS til transport. en genvej til grøn transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En guide om. GAS til transport. en genvej til grøn transport"

Transkript

1 En guide om GAS til transport en genvej til grøn transport

2 Denne brochure skal hjælpe beslutningstagere med at danne sig et overblik over mulighederne for gasdrift ved indkøb af nye køretøjer. Brochuren fokuserer på køretøjer med naturgas/biogas som brændstof. Brochuren henvender sig til flådeejere og beslutningstagere i kommuner, fx områder som busdrift, skraldebiler, hjemmeplejen og forsyningsselskaber. Desuden henvender brochuren sig til større virksomheder, fx bryggerier, vareudbringning, trafikselskaber, taxaselskaber og lufthavne. Brochuren er udviklet og udgivet af Dansk Gasteknisk Center og finansieret af DONG Gas Distribution, HMN Naturgas, HOFOR og NGF Nature Energy. Produktion: Dansk Gasteknisk Center a/s Omslagsfoto: HMN Naturgas I/S Tryk: Rosendahls August 2015

3 Hvorfor vælge naturgas/biogas til transport? Gas er det billigste CO 2 -neutrale brændstof, hvad enten det er biogas eller naturgas med biogascertifikater. Gas giver mindre støj. Gaskøretøjer er en fuldt modnet teknologi i modsætning til alle andre teknologier til alternative drivmidler. Alternativet eldrevne tunge køretøjer koster væsentligt mere og er ikke helt teknisk modne. Hertil kommer usikkerhed om batterilevetid. Kørsel på gas er støtte til den lokale biogasproduktion. 3

4 Historien hvornår begyndte det i Danmark? Naturgas til transport er ikke nyt. I 1930 erne fandt man i området omkring Frederikshavn forekomster af naturgas. På grund af krigen og brændstofrationering fandt man naturgassen interessant som alternativt brændstof til køretøjer erne 1940 erne Ved udgangen af 1941 var der 220 lastbiler, 5 personbiler, 45 busser og 1 fiskekutter på naturgas. Efterfølgende er der gjort flere forsøg med naturgas som alternativt drivmiddel. I 1986 gjorde HT forsøg med konvertering af en bus til gasdrift. I perioden var Vejle kommune med i et forsøgsprojekt med naturgas til bybuskørsel. Forsøget gennemførtes parallelt med et lignende forsøg hos Esbjerg Bytrafik. 4

5 I starten af 1990 erne gjorde gasselskaberne og DGC forsøg med konvertering af et mindre antal servicevogne til naturgasdrift. DGC fortsatte driften af deres servicevogn frem til starten af 00 erne. Medio 1990 erne gjorde Vejle kommune forsøg med en decideret naturgasbus erne 1990 erne I Danmark er naturgas til transport således ikke noget nyt. De tidlige forsøg viste, at teknologien endnu ikke var moden, men med de seneste 15 års udvikling er der gjort store fremskidt, der har modnet teknologien. i dag Naturgas blev genintroduceret i transportsektoren i Danmark i 2011, da det lokale gasselskab på Fyn åbnede en naturgastankstation og samtidig overgik til naturgas i deres servicebiler. Herefter har udviklingen taget fart. Der findes nu i Danmark (ultimo maj 2015) 10 offentligt tilgængelige tankstationer med flere på vej og 167 naturgaskøretøjer. 5

6 Miljøfordele ved gasdrevet transport Naturgasdrevne køretøjer er den billigste vej til store CO 2 -besparelser på transport. Naturgas er det fossile brændsel (kul, olie og naturgas), der har den laveste CO 2 -udledning. Naturgas kan give en CO 2 -besparelse på op til 23 % i forhold til diesel og benzin. Benyttes biogas, kan CO 2 -besparelsen endda komme over 100 %. Gas er et renere brændsel end diesel, og gasdrift medfører normalt også en reduktion i udledningen af fx NO x, kulilte (CO) og partikler. Naturgasmotorer har typisk et lavere støjniveau end dieselmotorer. Især for tunge køretøjer som skraldebiler og busser, der benyttes i byområder, er forskellen mærkbar. Gas vil derfor medvirke til et lokalmiljø med mindre støj til glæde for beboere, chauffører og buspassagerer. Biogas Biogas kan produceres ud fra restprodukter fra landbrug, rensningsanlæg og forgasning af affald. Biogas er en vedvarende energikilde, der regnes for CO 2 -neutral, og kan i visse tilfælde medføre en negativ CO 2 -udledning. Det skyldes, at gyllen, som biogassen fx fremstilles fra, indeholder metan, der ellers ville være blevet frigivet på marken. Metan er en kraftigere drivhusgas end CO 2, hvorfor forbrænding af metan, fx ved brug i et gaskøretøj, vil medføre lavere klimapåvirkning. I Danmark er det p.t. (2015) ikke muligt at tanke biogas direkte. Biogas anvendes indirekte ved hjælp af biogascertifikater. Ved at købe biogascertifikater garanteres det, at der produceres og indføres en tilsvarende mængde biogas til naturgasnettet. Det medvirker til en øget efterspørgsel efter biogas og giver et ekstra incitament til biogasproduktion der kan simpelthen ikke købes flere certifikater, end der er biogas til. 6

7 Sikkerhed er det sikkert at køre på gas? Globalt set er der omkring 20 mio. naturgaskøretøjer, og sikkerheden anses for at være fuldt på højde med sikkerheden ved benzin- og dieselkøretøjer. Komprimeret naturgas (CNG) opbevares i tryktanke, som har en levetid på år, men som ekstra sikkerhed kræves der regelmæssig inspektion. På gastanke findes sikkerhedsanordninger, som sikrer, at trykket i tanken ikke overstiger det tilladte ved brand. Ved brand aflastes trykket i tanken, ved at gassen lukkes ud i et passende tempo. Gas er normalt lugtfri, men tilsættes et lugtstof, før den distribueres ud til forbrugerne. Derved kan eventuelle lækager let opdages, længe før der kan opstå en farlig situation. Naturgasudslip vil stige til vejrs, hvorimod flydende brændstof vil blive liggende på jorden og her udgøre en brandfare. Tryktankene med komprimeret naturgas er normalt placeret på taget af gasbusser 7

8 Gas til transport CNG, CBG og LNG Naturgas eller biogas til transport anvendes enten i komprimeret eller flydende form. For naturgas kaldes det CNG (komprimeret) og LNG (flydende) og for biogas CBG (komprimeret) og LBG (flydende). Gassen komprimeres eller gøres flydende for at få den til at fylde mindre. Herved opnås en højere energitæthed og en længere rækkevidde. CNG er komprimeret til ca. 200 bar og opbevares derfor i tryktanke. LNG skal opbevares ved ca C, for at gassen kan holdes flydende. LNG er bedst egnet til tunge køretøjer med et kontinuert forbrug og behov for ekstra stor rækkevidde. I dag har gasbusser og gaslastbiler en rækkevidde på op til 700 km på gas. Tunge køretøjer er normalt af typen mono-fuel. Lette gaskøretøjer er normalt af typen bi-fuel, der betyder, at både gas og benzin kan bruges. Med de to tanke kan lette gaskøretøjer opnå rækkevidder over 1000 km. Energiindholdet i 1 liter diesel svarer til 5 liter CNG og 1,8 liter LNG 8 I Danmark har fokus været på CNG til køretøjer, og det er CNG, der kan købes på tankstationerne. P.t. (2015) er det ikke muligt at købe LNG til køretøjer i Danmark, men i udlandet findes enkelte LNG-tankstationer. Inden for EU arbejdes der på at åbne tværgående korridorer, hvor LNG-tankning er mulig med passende afstand. SEAT har bl.a. bi-fuel-modeller

9 Udbud af køretøjer på det danske marked En del bilproducenter har lanceret gaskøretøjer på det danske marked. I det efterfølgende er der en oversigt over de producenter, der leverer gasversioner i Danmark pr. juni En mere detaljeret oversigt findes på eller hos forhandlerne. Busser Scania MAN Mercedes-Benz/Evobus Iveco/Irisbus Solaris Lastbiler/skraldevogne Mercedes-Benz Scania Iveco Volvo Varevogne Fiat (Doblo Cargo, Fiorino, Punto) Mercedes-Benz (Sprinter) VW (Caddy Maxi) Personbiler Fiat (500L, Panda) Mercedes-Benz (B200, E200) Seat (Mii) Subaru (Legacy, Outback) VW (Up!, Golf, Golf Variant, Touran) 9

10 Gastankstationer hvor kan jeg tanke mit gaskøretøj? I Danmark findes der nu 10 offentligt tilgængelige gastankstationer. Gasselskaberne arbejder på at anlægge flere tankstationer, og der er i øjeblikket kendskab til planer for fire nye. Tankstationerne er typisk blevet placeret, i forbindelse med at kommuner eller andre aktører har ønsket at indkøbe et større antal gaskøretøjer som erstatning for dieseldrift. Der findes to typer gastankstationer, såkaldt fast fill (hurtig påfyldning) og slow fill (langsom påfyldning). En slow fill-løsning er som regel billigere end en fast fill-løsning, ligesom den vil have lavere driftsomkostninger. Der kan ligeledes spares ventetid, da tankningen sker, når køretøjet ikke er i drift. Slow fill anvendes ofte, når man har en større flåde af køretøjer, der kan nøjes med en tankning i døgnet. Ofte anvendes en kombination af både slow og fast fill. Det er i situationer, hvor enkelte køretøjer i vognparken har behov for en ekstra daglig tankning. har en oversigt over gastankstationer i Danmark Vejskilt, der viser, at der findes en CNG-tankstation 10

11 Små fyldeanlæg Eksempel på lille hjemmefyldestation beregnet til ét køretøj Der findes små optankningsenheder til brug ved private hjem eller hos virksomheder, hvor det kun er nødvendigt at tanke et lille antal (lette) køretøjer. Herved er der mulighed for at etablere gastankning, hvor der er et behov. Enhederne er oftest af slow fill-typen og har en begrænset kapacitet. Omkostningerne for tankning på de små fyldeanlæg vil afhænge af den lokale naturgas- og elpris, da naturgassen og elektriciteten tages fra den eksisterende installation, og omkostningerne vil blive lagt til naturgas- og elregningen. 11

12 Gaskøretøjer mono-fuel, bi-fuel eller dual-fuel Gaskøretøjer kan enten bygges som gaskøretøjer fra fabrikken, såkaldt OEM, eller der kan ske en konvertering af et eksisterende køretøj til gasdrift. For omkring 20 år siden fandtes kun konverterede køretøjer, men EU-markedet er i dag baseret på OEM-køretøjer. Det skyldes miljøkrav, og at konverterede køretøjer ofte har en nedsat ydelse. Gasmotorer Til gaskøretøjer findes tre typer motorer: mono-fuel, bi-fuel og dual-fuel. Hver type motor har sine egenskaber. Tunge køretøjer vil normalt være mono-fuel, hvor lette køretøjer vil være bi-fuel. Mono-fuel En mono-fuel-motor er dedikeret til ét brændstof, fx gas eller diesel. Ulempen er, at køretøjet kun kan køre på ét brændstof, så det skal være tilgængeligt i det område, hvor køretøjet benyttes. Til gengæld kan motoren og køretøjet optimeres til det ene brændstof. Fx udnyttes naturgassens høje oktantal på 130. Brændstofsystemet kan også være simplere, da det kun skal håndtere ét brændstof. Bi-fuel En bi-fuel-motor kan køre på to brændstoffer, fx gas og benzin. Driften sker på enten det ene eller det andet brændstof. En bi-fuel-motor udmærker sig ved at have muligheden for at skifte mellem to brændstoffer, fx hvis et af brændstofferne ikke er tilgængeligt i et område. Desuden er det muligt at vælge det billigste af brændstofferne. Ulempen ved en bifuel-motor er, at der kræves et mere avanceret brændstofsystem, som kan håndtere begge brændstoffer. Desuden kan der ikke udføres helt samme optimering til et enkelt brændstof som ved mono-fuel. En bi-fuel-motor kan have et større forbrug end en mono-fuel-motor. 12

13 Dual-fuel En dual-fuel-motor benytter to brændstoffer, men i modsætning til en bi-fuel-motor benytter en dual-fuel-motor begge brændstoffer samtidig. Dual-fuel med gas vil være en kombination af gas og diesel. Motoren vil ved lav last køre med en høj andel diesel, op mod 100 %, som reduceres med lasten. Der vil altid være en lille mængde diesel i motoren, som benyttes til at antænde gassen. Dual-fuel egner sig kun til langturskørsel uden for byområderne, da diesel-andelen ellers vil være for høj. Tunge køretøjer vil normalt være mono-fuel, hvor motoren kun kan køre på ét brændstof Lette køretøjer vil normalt være bi-fuel, hvor motoren kan køre på to brændstoffer, fx gas og benzin 13

14 Gas til transport i andre lande Selvom udrulningen af naturgas og biogas til transport i Danmark først er begyndt inden for de seneste år, er gaskøretøjer ikke noget nyt. Der findes på verdensplan over 22 millioner gaskøretøjer, som kan tanke på mere end gastankstationer fordelt på 86 lande. Det er derfor ikke ny teknologi. Gaskøretøjer har tidligere især været udbredt i lande uden for EU, hvor der har været stor forskel på naturgasprisen og benzin-/dieselprisen, men i EU er der de seneste år kommet større efterspørgsel efter køretøjer til gas. 14 Figurerne viser udviklingen af gastankstationer og gaskøretøjer i EU28-landene i årene

15 Praktiske erfaringer gasdrevne skraldebiler i København Foto: HMN Naturgas Københavns Kommune overgår til gasdrift med biogascertifikater i 90 % af deres skraldebiler i Jens Purup fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning oplyser: Gas blev valgt, fordi det er den billigste måde at opnå CO 2 -neutral drift, der er Københavns Kommunes mål i Alternativet eldrift er dobbelt så dyrt og er ikke en færdigmodnet teknologi. Økonomi: Et udbud med ca. 20 gasskraldevogne resulterede i et tilbud om gasdrift uden meromkostning i forhold til diesel! Københavns Kommune har positive erfaringer med et indledende forsøg med fire skraldebiler på Amager. 15

16 Økonomi gas sammenlignet med diesel Afgørende for økonomivurderingen er, hvilket alternativ der sammenlignes med: Er det diesel- eller eldrift? Hvis det drejer sig om CO 2 -neutral transport, er alternativet i øjeblikket kun direkte eldrift, og ifølge Københavns Kommunes erfaringer er eldrift for tiden dobbelt så dyr som gas og er en ikke færdigudviklet teknologi. Hidtil har investeringsomkostningerne været lidt højere for gaskøretøjer end for tilsvarende dieselkøretøjer. Merprisen for busser er p.t. ca kr., afhængig af størrelse, konfiguration og antal indkøbte køretøjer. For lastbiler er merprisen ca kr. Tendensen har været faldende merpriser, og det forventes, at denne udvikling fortsætter i takt med den stigende udbredelse af gaskøretøjer. Cases - bus og lastbil Til belysning af økonomiforholdene viser tabellerne eksempler på cases for hhv. en bybus og en distributionslastbil. Lastbilcasen er baseret på Scania P-serien til distribution, som kan ombygges til fx renovationskørsel. Bybussen Udregningerne for bybussen viser, at der er en meromkostning på kr./år, svarende til 0,37 kr./km. I forhold til de samlede omkostninger på kr./år ligger merudgifterne i størrelsesorden 1-2 % af de samlede omkostninger. Overgang til gasbybusser ses derfor at give en beskeden merpris. Yderligere kan usikkerheder som brændstofpriser og -forbrug have indflydelse på, hvorvidt dette tal skal være større eller mindre. Lastbilen For casen med en lastbil ses der en meromkostning på kr./år eller 0,22 kr./km. Det svarer til en merudgift på ca. 1 % af de samlede omkostninger. Igen vil en række usikkerheder have indflydelse på, hvorvidt denne omkostning ændres til fordel for gas eller diesel. Især den tilbagelagte strækning ( km/år) vil have indflydelse på besparelsen/meromkostningerne, da flere kilometer ved de antagne parametre vil være i gassens favør. 16

17 Model Mercedes-bus Diesel Mercedes 12 m diesel Årlig kørsel [km] Heraf bykørsel [%] 80 Antal brugsår [år] 6 CNG Mercedes 12 m CNG Forskel (CNG i forhold til diesel) Anskaffelsespris [kr.] Forventet brugt værdi [kr.] Brændstofforbrug pr. 100 km [Diesel: l, Gas: m 3 ] Brændstofpris ekskl. moms [Diesel: pr. l, Gas: pr. m 3 ] 41,60 45,00 8,59 7,50 Brændstofudgift [kr./år] Dæk, vask, vedligehold [kr./år] Afskrivning, gennemsnit [kr./år] Renteudgifter [kr./år] Totalomkostninger [kr./år] Totalomkostninger [kr./km] 24,34 24,71 0,37 Model Scania P280-lastbil Diesel CNG Scania P280 Diesel (Distribution) Årlig kørsel [km] Heraf bykørsel [%] 30 Antal brugsår [år] 6 Scania P280 CNG (Distribution) Forskel (CNG i forhold til diesel) Anskaffelsespris [kr.] Forventet brugt værdi [kr.] Brændstofforbrug pr. 100 km [Diesel: l, Gas: m 3 ] Brændstofpris ekskl. moms [Diesel: pr. l, Gas: pr. m 3 ] 39,86 43,12 8,59 7,50 Brændstofudgift [kr./år] Dæk, vask, vedligehold [kr./år] Afskrivning, gennemsnit [kr./år] Renteudgifter [kr./år] Totalomkostninger [kr./år] Totalomkostninger [kr./km] 17,22 17,44 0,22 Kilde: Energistyrelsen Rammevilkår for gas til tung vejtransport (2014). Bemærk, at der siden 2014 kan være sket ændringer i anskaffelsespriser, brændstofpriser, brændstofforbrug mv. 17

18 Andre anvendelser i transportsektoren Foruden køretøjer til vejtransport findes der andre fartøjer, som benytter naturgas, i Danmark er det fortrinsvis skibe. Gasanvendelse i skibe Til større skibe anvendes af pladsmæssige årsager kun LNG. Kun mindre fartøjer, som fx havnebusser, vil passende kunne anvende CNG. I Danmark findes der på nuværende tidspunkt én indenrigsnaturgasfærge, nemlig Samsøfærgen, der sejler mellem Sælvig og Hou. Færgen er forsynet med dual-fuel-motorer, så der også kan anvendes marinedieselolie (MDO). Den sejler på importeret LNG og bunkrer i Hou. Idéen er, at færgen senere skal sejle på flydende biogas (LBG) produceret på Samsø. Flere LNG-drevne skibe er på vej til levering til danske skibsredere, som beskrevet i DGC-notat LNG-drevne skibe i EU-landene. Samsøfærgen er første danske indenrigsfærge på naturgas Foto: Samsø Rederi 18

19 Indhold Hvorfor vælge naturgas/biogas til transport? Historien - hvornår begyndte det i Danmark? Miljøfordele - ved gasdrevet transport Sikkerhed - er det sikkert at køre på gas? Gas til transport - CNG, CBG og LNG Udbud af gaskøretøjer - på det danske marked Gastankstationer - hvor kan jeg tanke mit gaskøretøj? Gaskøretøjer - mono-fuel, bi-fuel eller dual-fuel Gas til transport - i andre lande Praktiske erfaringer - gasdrevne skraldebiler i København Økonomi - gas sammenlignet med diesel Andre anvendelser - i transportsektoren 19

20 Få mere information Rammevilkår for gas til tung vejtransport Rapport af Energistyrelsen, 2014 Kan hentes på Gasdrift av fordon Brochure af Energiforsk, 2014 Kan hentes på The decision Makers Guide to Natural Gas Vehicles Rapport af European Commission Gasbiler.info Dansk Gasteknisk Centers hjemmeside med information om gas til transport i Danmark NGVA Europe Europæisk interesseorganisation for gas til transport Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT Bilag September 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bilag A katalog gaskøretøjer... 2 2 Bilag B katalog el køretøjer... 39 Side 1 af 61 1 Bilag A katalog gaskøretøjer

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Biogas til tunge køretøjer Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Støttede projekter Trafikstyrelsen har støttet: Projekt i Københavns kommune: 4 skraldebiler og en tankstation Det Økologiske

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Interessefællesskabet for biogas til transport Udredningsarbejde om muligheder og barrierer

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Rammebetingelser?? Trafikstyrelsens og Energistyrelsens arbejde med gas: - Midler til 3-4 projekter fra en grøn transportpolitik

Læs mere

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 NGF Nature Energy CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 CNG Globalt set Ved Christian K. Kernel IGU-medlem i arbejdsgruppe 5.3 Gas til transport. 2 Præsentation: IGU-arbejde CNG på verdensplan

Læs mere

Gas Til Tung Transport

Gas Til Tung Transport Temamøde om biogas, forgasningsgas og gas til transport d. 12. juni 2014 Gas Til Tung Transport En analyse af rammevilkårene for udrulning af gas til tung transport Ole Kveiborg & Frederik Møller Laugesen,

Læs mere

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren. Notat Dato: 13. august 2013 Dato: 13. august 2013 Initialer: vpahal Kopi til: Emne: Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår:

SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et punkt om Anvendelse af gas i transportsektoren, hvor følgende indgår: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20-08-2014 Anvendelse af gas i transportsektoren Sagsnr.: 13/62985 Sagsansvarlig: Karl Johan Legaard SAGSFREMSTILLING Budgetforliget vedrørende budget 2013-16 indeholder et

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Gas som transportbrændstof - erfaringer fra Sverige

Gas som transportbrændstof - erfaringer fra Sverige Gas som transportbrændstof - erfaringer fra Sverige For at kunne udnytte biogas som drivmiddel i køretøjer skal energiindholdet først øges ved at udskille gassens indhold af kuldioxid, den såkaldte opgradering.

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling

Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling Driving Green Biogas til transport 28. august 2014 Frank Rosager Chef for planlægning og udvikling 28. august 2014 1 150 mio. Nm3 Gas til transport i Sverige Der er 152 offentlige tankstationer i april

Læs mere

Anvendelse af gas i transportsektoren

Anvendelse af gas i transportsektoren Anvendelse af gas i transportsektoren Gasstationer i Danmark Gasbusser i Danmark Hvad koster det at få opsat en gasstation? HMN Naturgas oplyser, at en gasstation i runde tal koster 6 mio. kr. at det ikke

Læs mere

NATURE ENERGY

NATURE ENERGY NATURE ENERGY 29-05-2017 1 NATURE ENERGY KONCERNEN Nature Energy koncernen er ejet af de fynske kommuner og har ca. 135 ansatte FORRETNINGS- OMRÅDER Distribution af gas på Fyn Salg af og handel med naturgas,

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

LNG Flydende Natur Gas

LNG Flydende Natur Gas Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 (Omtryk - 21/06/2012 - Opdateret materiale vedlagt) ERU alm. del Bilag 292 Offentligt LNG Flydende Natur Gas -som alternativ for dieselolie i den maritime sektor

Læs mere

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer.

Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren gennem tilskud til gaskøretøjer. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 3. juni 2013 Klimaplan Fremme af gas til transportsektoren

Læs mere

Gas Til Tung Transport

Gas Til Tung Transport Temamøde i Dansk Netværk for Gas til Transport d. 20. marts 2014 Gas Til Tung Transport En analyse af rammevilkårene for udrulning af gas til tung transport Ole Kveiborg & Frederik Møller Laugesen, COWI

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Udfordringer og muligheder for biogas i transportsektoren. Bioøkonomi i Guldborgsund, 3. februar 2016 Poul Erik Pedersen

Udfordringer og muligheder for biogas i transportsektoren. Bioøkonomi i Guldborgsund, 3. februar 2016 Poul Erik Pedersen Udfordringer og muligheder for biogas i transportsektoren Bioøkonomi i Guldborgsund, 3. februar 2016 Poul Erik Pedersen Gas2move Iværksætterselskab 2015 Webplatform med leverandørregister og abonnementsartikler.

Læs mere

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012 Trafikdage i Aalborg Biogas til tungere transport Henrik Duer, COWI 1 Agenda Formål med biogas til transport Det generelle billede Svenske og tyske erfaringer Konklusioner 2 Formål Hvorfor biogas til transport?

Læs mere

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1

SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS. 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 SKIVES BILER OG BUSSER PÅ BIOGAS 15-01-20154 Teresa Rocatis, Projektleder 1 19-01-2015 Teresa Rocatis, Projektleder 2 Madsen Bioenergi I/S Biogasanlægget vil årligt få tilført: - ca. 100.000 tons kvæg-

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Naturgaskøretøjer i Danmark

Naturgaskøretøjer i Danmark Naturgaskøretøjer i Danmark "Biogas i trafikken - muligt i Sverige, muligt også i Danmark?" BiogasØresund, 1. februar 2007 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk DONG Energy aktiviteter DONG Energy

Læs mere

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek

Grontmij. Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus. TINV 20/3-14, Odense. Johnny Iversen Ellen Holbek 1 Copyright 2014 2012 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Mulighedsanalyse for grøn omstilling af bybusser i Aarhus TINV 20/3-14, Odense Johnny Iversen Ellen Holbek Analysens overordnede rammer Formål:

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Jens Purup Affald og Genbrug Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 1 Vejen til gasbiler Fortællingen om hvordan vi skifter fra diesel til gas

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 2 MULIGHEDSANALYSE FOR REGI- ONALE RUTER MELLEM SKIVE, HERNING OG HOLSTEBRO November 2015 1 Mulighedsanalyse for regionale ruter mellem

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017

EL OG GAS TIL TRANSPORT. Analyse af fremtidens drivmidler September 2017 EL OG GAS TIL TRANSPORT Analyse af fremtidens drivmidler September 217 2 BAGGRUND INDHOLDSFORTEGNELSE Forbrug af el og gas til transport er vigtig viden for Energinet 3 Stort potentiale for anvendelse

Læs mere

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vejen til mere miljøvenlig kollektiv trafik Arriva pionerer nye energiformer i kollektiv trafik med miljøet på første række operation af biogas

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

Biogas og naturgas til tung trafik

Biogas og naturgas til tung trafik , sekretariatsleder Biogas og naturgas til tung trafik Falkoner, 29. februar 2012 The Danish Ecological Council Photo: Copyright Lemvigbiogas.com >Titel< I, formand 25.1.2006 Flere benefits fra biogas

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Gas til transport. Ved Frederik Møller Laugesen, Lisa Bjergbakke og Per Darger.

Gas til transport. Ved Frederik Møller Laugesen, Lisa Bjergbakke og Per Darger. Gas til transport Ved Frederik Møller Laugesen, Lisa Bjergbakke og Per Darger. Program 1) Status for projekter med gas i tung transport, Per Darger, Trafikstyrelsen 2) Rammevilkår for gas i tung transport,

Læs mere

HMN Naturgas A/S. Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing

HMN Naturgas A/S. Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing HMN Naturgas A/S Gastekniske dage 2016, Transportsektoren Henrik Rousing Titel; HMN en status for CNG til biogas til transport, enzymer og LNG Titlen burde være; - Drukner biogas i mediebilledet? - Bør

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13. Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.00 TEMA: GAS 1 Deltagere: E.ON: Bent Erik Hawaleska & Derya Topcu. HTK: Arne Scholler

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik Grøn omstilling af den kollektive bustrafik TJØF Transportøkonomisk Forening Kollektiv Trafik Konference 2013 Chefkonsulent Niels-Anders Nielsen Center for biler og grøn Transport Priser Udviklingen i

Læs mere

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017

Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Hvordan når vi vores 2030 mål og hvilken rolle spiller biogas? Skandinaviens Biogaskonference 2017 Skive, 8. november 2017 Agenda Danmarks klimamål udenfor kvotesektoren 2021-2030 Energi og transportsektorens

Læs mere

Alternative Drivmidler 2011-opdatering. Teknisk høring af beregningsværktøj. Henrik Duer ALTERNATIVE DRIVMIDLER

Alternative Drivmidler 2011-opdatering. Teknisk høring af beregningsværktøj. Henrik Duer ALTERNATIVE DRIVMIDLER Alternative Drivmidler 2011-opdatering Teknisk høring af beregningsværktøj Henrik Duer 1 Alternative Drivmidler modellen Baggrund 2 Udviklet i 2006 Formål: Opnå en vis konsensus om: Samfundsøkonomiske

Læs mere

Fremtidens alternative brændstoffer

Fremtidens alternative brændstoffer Fremtidens alternative brændstoffer Troels Dyhr Pedersen Konsulent ved Teknologisk Institut Center for Transport og Elektriske Systemer Kontakt: tdp@teknologisk.dk Introduktion til fremtidens brændstoffer

Læs mere

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 Alternative Drivmidler til Tung Transport KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 FDT Foreningen af Danske Transport-

Læs mere

Ren gas: Ny Scania P 280 renovationslastbil med gasmotor, Euro6-miljønorm

Ren gas: Ny Scania P 280 renovationslastbil med gasmotor, Euro6-miljønorm Ren gas: Ny Scania P 280 renovationslastbil med gasmotor, Euro6-miljønorm 2 Source: GM MTZ Biofuels Conference Hamburg Nov. 2007 Scania engines for alternative fuels Bio-diesel (RME) Different fuel filter

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013

ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013 ESØ v/tommy Falk-Petersen 12. november 2013 ESØ 12. november 2013 Transportens Innovationsnetværk 12. november 2013 ESØ satser på fuld omstilling til gasdrevne køretøjer Hvordan starter man processen op

Læs mere

Gas til B2B-sektoren: Udfordringer og potentiale

Gas til B2B-sektoren: Udfordringer og potentiale Gas til B2B-sektoren: Udfordringer og potentiale Blue Corridor: Tema og dialogmøde om gas til transport i Søborg Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT 06.06.2016 FDT Foreningen af Danske Transport-

Læs mere

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy

Naturgasbusser. DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Naturgasbusser DGF Gastekniske dage 2008-14. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy Disposition Demonstrationsprojekt for naturgasbus i København Miljøfordele for naturgasbusser Naturgas er første skridt- biogas

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS

PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS PARTNERSKAB FOR BIOGAS TIL BUSKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND APPENDIKS 3 MULIGHEDSANALYSE FOR BYBUSSER I RANDERS November 2015 1 Mulighedsanalyse for bybusser i Randers Mulighedsanalysen for regionale ruter

Læs mere

BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL OG ANDRE TRANSPORTER. Teresa Roca*s Nielsen Skive Kommune

BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL OG ANDRE TRANSPORTER. Teresa Roca*s Nielsen Skive Kommune BIOGAS TIL RENOVATIONSKØRSEL OG ANDRE TRANSPORTER Teresa Roca*s Nielsen Skive Kommune ENERGIBYEN SKIVE ENERGIBYEN SKIVE er en udviklingsafdeling, der arbejder med erhvervsudvikling inden for klima og energi.

Læs mere

Miljømæssige fordel. e for

Miljømæssige fordel. e for _ Biogas er i dag en essentiel ressource i den grønne omstilling. Dette skyldes hovedsageligt, at biogas anses som et C02-neutralt drivmiddel, som ikke har en stor negativ indvirkning på miljøet. I modsætning

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG VEJTRANSPORT

RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG VEJTRANSPORT NOVEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN RAMMEVILKÅR FOR GAS TIL TUNG VEJTRANSPORT RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Gasselskabernes Rolle

Gasselskabernes Rolle Gasselskabernes Rolle Hvorfor skal Biogassen ind i naturgasnettet og Hvad bør kommuner og region gøre? 16 september 2014 Frank Rosager 23-09-2014 1 Indhold : 1.Hvorledes leveres biogas ud gennem naturgasnettet

Læs mere

Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer

Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer Trafikbestillerkonference, 22. maj 2017 Teknologisk Institut Christian Hedegaard Gravesen Centeret Transport

Læs mere

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v.

Driving Green 14. Temamøde i Netværk for Gas til Transport. Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer. v. Driving Green 14 Temamøde i Netværk for Gas til Transport Branchesamarbejde omkring krav til værksteder og tankstationer v. Lars Jørgensen Dansk Gasteknisk Center DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed

Læs mere

Lastbiler på biobrændstoffer 25/9 2009

Lastbiler på biobrændstoffer 25/9 2009 1 Lastbiler på biobrændstoffer 3 Source: GM MTZ Biofuels Conference Hamburg Nov. 2007 THE SAHARA FOREST PROJECT Input: Saltwater Nutrients CO2 Sun Output: New biomass - food - bioenergy Electricity Freshwater

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde

NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde NGF Nature Energy Seminar om grøn bilflåde 03-10-2014 1 DISPOSITION Fra bionaturgas til grøn transport Kort om NGF Nature Energy Kort status CNG i Danmark CNG ring Fyn en vision Tidsplan NGF NATURE ENERGY

Læs mere

Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet

Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet Trafikdage i Aalborg, 28 august 2012 Alternative Drivmidler Resultater, forudsætninger og analyseramme for ADberegningsværktøjet Henrik Duer, COWI 1 Alternative Drivmidler modellen Baggrund Udviklet i

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på: Analyse af rammevilkår for udrulning af gas til tung transport

Invitation til at afgive tilbud på: Analyse af rammevilkår for udrulning af gas til tung transport 09.sep 2013 Ref. ULO/LBJ Invitation til at afgive tilbud på: Analyse af rammevilkår for udrulning af gas til tung transport Introduktion og baggrund Det er i Energiaftalen af marts 2012 besluttet at støtte

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

Nye færger til nye tider

Nye færger til nye tider Nye færger til nye tider Bedre miljø, høj stabilitet og god komfort Rederiet Færgen sætter i 20 to nye færger i drift på ruten Spodsbjerg Tårs. Skibene er bygget i Tyskland, og den nyeste teknologi er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Gas i transportsektoren

Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren - Energistyrelsens strategiske partnerskab - TINV gasnetværk - Pulje til energieffektive transportløsninger. - Nye fyldestationer og flere køretøjer. - Søfarten

Læs mere

Roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren. Udarbejdet af Ea Energianalyse for HMN Naturgas. Version 2

Roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren. Udarbejdet af Ea Energianalyse for HMN Naturgas. Version 2 Roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren Udarbejdet af Ea Energianalyse for HMN Naturgas Version 2 22-12-2011 2 Roadmap for anvendelse af gas i transportsektoren - 22-12-2011 Sammenfatning Omtrent

Læs mere

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Økonomi-forvaltningen BUDGETNOTAT Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Baggrund Københavns Kommune har målsætninger om CO2-neutralitet og ren luft. For busserne betyder det, at de i 2025 skal være

Læs mere

Gas til transport - Driftsøkonomi

Gas til transport - Driftsøkonomi Temamøde i Dansk Netværk for Gas til Transport Gas til transport - Driftsøkonomi Ole Kveiborg, COWI, olek@cowi.dk 1 Denne præsentation Vognmændenes driftsøkonomi Et skifte til gas betyder også ændringer

Læs mere

Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet

Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet Gas til transport Sikkerhed og gaskvalitet Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Temamøde i Dansk Netværk for Gas til transport 12.11.2013 Overskrifter Kort om DGC Hvilke gasser taler vi om? Krav til gaskvalitet Sikkerhed

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse

Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse 1 Kapitel 1 Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse I mange rapporter, som tager udgangspunkter i samfundsmæssige problemstillinger, kan det være interessant at se på hvilke løsninger der er mest rentable

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Anvendelse af Biogas DK status

Anvendelse af Biogas DK status Anvendelse af Biogas DK status Torsdag d. 28. august 2008, Energinet.dk Jan K. Jensen, DGC Indhold Hvor anvendes biogassen? Sektorer og teknologier Gasmængder og potentialer VE gas potentiale Hvor kan

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

INFRASTRUKTUR Michael Stie Laugesen NTU

INFRASTRUKTUR Michael Stie Laugesen NTU INFRASTRUKTUR Michael Stie Laugesen NTU BIOGAS 2020 INFRASTRUKTUR Michael Stie Laugesen Afdelingsleder for Planlægning, Energi og Transport NTU ApS Bigoas2020 Konference i Trollhättan 26-27. Oktober 2016

Læs mere

Dansk biomasse Bæredygtig udnyttelse

Dansk biomasse Bæredygtig udnyttelse Christian Ege, sekretariatsleder Dansk biomasse Bæredygtig udnyttelse IDA-Aalborg 24.sep.2012 Forbrug af biomasse i 2010 PJ 2010 Produktion Halm 23,6 Skovflis 11,2 Brænde 24,6 Træpiller 2,4 Træaffald 7,6

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

Baggrundsnotat: Hvad er grøn gas Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til

Læs mere

Hvordan får vi endnu bedre rammevilkår for biogas til transport?

Hvordan får vi endnu bedre rammevilkår for biogas til transport? Natural gas Bionatural gas Max 94,25 % Min 5,75 % Hvordan får vi endnu bedre rammevilkår for biogas til transport? Gastekniske Dage 2016, 4. april Knud Boesgaard, FREMSYN Status på biogas til transport

Læs mere