Innovation i Dagligvarebranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation i Dagligvarebranchen"

Transkript

1 Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014

2 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema, som er sendt til alle nøglepersoner hos DLFs medlemmer og handlen Måler innovationsfærdigheden i branchen - både hos leverandører og handel og kaster lys over evnen til nytænkning Viser, at forudsætninger for at lykkes med nye produkter - er samspillet mellem virksomhedens bagvedliggende 3 P er;; processer, personer og passion, defineret ved INNOVATIONSKULTUREN.

3 Fronterne er trukket op, der er et behov, der peges fingre torsdag den 17. oktober 2013 Dansk Handelsblad Adm. direktør for Dansk Supermarked Per Bank: Vi skriger på innovation og nyheder fra leverandørerne Efterlysning om innovation hos leverandørerne bliver besvaret af leverandørerne med et krav om, at de så slipper for at betale markedsføringstilskud på nye varer..

4 . Og i mens rykker nye aktører nærmere! Amazone Fresh konceptet nu i Tyskland. Amazone verdens største retailer

5 Hvad er Innovation? Når branchen taler indbyrdes om innovationer opfattes det ofte som nye produkter. Innovation i denne sammenhæng er ikke kun nye produkter. Men lønsomme produkterne er resultatet af ledelsens evne til, at orkestrere samspillet mellem virksomhedens 3 P er;; Philosophies, Processes, People virksomhedens innovationskultur Implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode. Innovation anses for at være en af de afgørende drivkræfter bag vækst i produktiviteten og dermed den økonomiske vækst. OECD

6 Undersøgelsens gennemførelse WEB-spørgeskema udsendt til alle beslutningstagere hos Handelen og Leverandørerne: Handelen: Leverandørerne: Antal svar: Ledelse, kategori/indkøb, kæde, butiksdrift, logistik Ledelse, salg, marketing, logistik, IT/finans, forretningsudvikling 482 ialt; Handelen (76 pers.) Leverandørerne (406 pers.) Svarprocent H=56,7%. L= 34,3%. Frafaldet hos leverandørerne skyldes alene personer med begrænset beslutningsansvar Vurdering på en 5-punkts skala, suppleret med et antal åbne spørgsmål Gennemført uge 4-9/2014 Gennemført i et samarbejde mellem DLF, KROONS og FACTUM

7 Deltagere fra Industrien Fordeling af respondenter på funktionsområder Salg/Category Management Adm. Direktør/Country Manager Consumer Marketing Supply Chain Trade Marketing Andre Forretningsudvikling Finans Antal

8 Undersøgelsens formål 1. Kortlægge branchens innovationspotentiale og evne til at øge væksten 2. Få en fælles forståelse af begrebet innovation 3. Konkrete anbefalinger af udviklingsmuligheder 4. Tilvejebringe et fælles målepunkt, der kan følges over tid

9 Spørgsmålene på undersøgelsen Undersøgte 5 innovationsområder: 1. Selvtilliden 2. Barrierer 3. Processerne 4. Innovations-kulturen vs. Verdens bedste 5. Trends

10 Hovedresultater fra undersøgelsen Selvtilliden - Barrierer - Processer Kultur - Trends

11 Innovations - Selvtilliden

12 Hvor vigtig er Innovation for vækst? Hvordan oplever Handelen og Leverandørerne betydningen af Innovation? Innovation vigtig for at sikre vækst 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Handel Leverandører Enighed om, at innovation har stor betydning for væksten i branchen

13 Vurdering af branchens innovationskraft Hvordan tror man, forbrugerene oplever innovationen i dagligvarebranchen? Dagligvarebranchen er innovativ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Handel Leverandører Både Leverandører og Handel er enige om, at forbrugerne ikke ser branchen som innovativ Handelen har den mest kritiske holdning

14 Vurdering af branchens innovationskraft Hvad mener Leverandørerne og Handelen om egen og samhandelspartnerens innovationskraft? Leverandørerne er innovative Detailhandelen er innovativ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Handel Leverandører Vurderingen af egen og samhandelspartnernes innovationskraft ligger under middel Leverandørerne har en betydelig mere positiv opfattelse af egen innovation end Handelen oplever

15 Status på innovations-selvtilliden i branchen Branchen enige om at innovation er vigtig for væksten i branchen Innovations-selvtilliden: Branchen meget enige om at der mangler innovation Branchen enige om at forbrugerne opfatter dem som lidet innovative Leverandørerne har en mere positiv opfattelse af egen innovationskraft i forhold til både handelen og forbrugerne

16 Innovations - Barrierer

17 Hvad hæmmer innovationen i branchen Leverandørerne oplever følgende barrierer og indvendinger hos Handelen Manglende hyldeplads Prisen er for høj Bruttoavancen er for lav Produktet tilbyder ikke noget nyt For lav omsætningshastighed For lav TM support/annoncetilskud For lavt omsætningspotentiale For lav marketinginvestering Skaber ikke trafik i butikken Pris for kædens data er for høj Tilfører Private Label for megen konkurrence Klare succeskriterier mangler 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

18 Hvad hæmmer innovationen i branchen Hvilke interne barrierer oplever Leverandører og Handel, hvad mangler? Tid/Kapacitet Værktøjer og redskaber Intern kommunikation Processer og procedurer Involvering af eksterne eksperter Kultur/Mod/Risikovillighed/Passion Økonomiske ressourcer Åbenhed for ideer Måling af effekten Langsigtet indtjeningshorisont Oplevet nødvendighed af innovation Viden og kompetencer 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Handel Leverandører

19 Status på innovations barrierer Barrierer mellem parterne For leverandørerne er Handelens afvisning p.g.a kendte argumenter som økonomi og manglende hyldeplads af afgørende betydning Handelen oplever desuden, at leverandørerne ikke i væsentlig grad tilfører markedet noget nyt (bemærk sammenhængen til at leverandørerne i højere grad opfatter sig selv mere innovative end handelen) Interne Barrierer i egen virksomhed Handelen oplever generelt en højere grad af barrierer ift leverandørerne Vigtigste interne barrierer er Tid/Kapacitet, Værktøjer, Intern kommunikation og Processer.

20 Innovations - Processerne

21 Effektive processer Har processer der forkorter tiden fra ide til implementering? har processer handel leverandør 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Enighed om at man IKKE har hurtige processer. Leverandørerne har i mindre grad.

22 Effektive processer - Leverandørerne Hvilke processer kan optimeres for at forkorte tiden? Prioritering af projekter Idéudvikling Consumer Marketing Category Management leverandør Strategi Lanceringsfase Salg 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Alle processer kan optimeres mere eller mindre. Især prioritering, ideudvikling.

23 Effektive processer - Handelen Hvilke processer kan optimeres for at forkorte tiden? Salg/Drift/ledelse i kæderne Prioritering af projekter Marketing/Kædemarkedsføring/ til budsaviser Category Management Strategi handel Sortimentsstyring Idéudvikling Lanceringsfase / Spacevinduer 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Alle processer kan optimeres mere eller mindre. Især salg/ledelse i kæderne, prioritering, kædemarkedsføring, category management, strategi

24 Status på innovations processerne 1. Begge parter vurderer at deres interne processer og systemer kan optimeres 2. Både handelen og leverandørerne siger, at de kun i lav/nogen grad har processer der forkorter tiden fra ide til implementering 3. Begge parter peger især på prioriterings processer som vigtigste 4. Handelen opfatter i højere at alle interne processer kan optimeres. Især prioritering som nævnt, drift/kædeledelse, kædemarkedsføring

25 Innovations Kulturen Branchen vs. Verdens bedste

26 Verdens mest innovative virksomheder Hvem oplever branchen som den mest innovativ virksomhed?

27 Hvad karakteriserer verdens mest innovative virksomheder? Stærk innovationskultur Innovation er alles job Innovation er sat i system. Strukturerede processer for hvordan ansatte, eksterne kunder, eksperter, leverandører m.v. systematisk involveres i udviklingen af virksomheden til alles fordel People Philosophies Processes

28 Den innovative virksomhed - innovationskulturen Hvad karakteriserer verdens mest innovative virksomheder? Processer til forsøg Innovationsstrategi 5 Ledere med track-record 4 Networking 3 Screening af medarbejdere Studerer omverdenen 2 1 Evaluerer og belønner innovative evner Udfordrer det etablerede Forventning om aktiv indsats Brainstorming Risikovillighed Træning i teknikker Fejrer succes Verdens mest innovative virksomheder ligger højt på alle disse karakteristika. De har en innovationskultur, et DNA, som gør at de kan levere lønsomme produkter, processer, services. Philosophies, People, Processes spiller succefuldt sammen. Innovation er alles job. At opbygge og drive en innovationskultur er topledelsens opgave

29 Den innovative virksomhed Hvordan oplever branchen egne færdigheder? ( både leverandører og handelen) Processer til forsøg Innovationsstrategi 5 Ledere med track-record 4 Networking 3 Screening af medarbejdere Studerer omverdenen 2 1 Evaluerer og belønner innovative evner Udfordrer det etablerede Forventning om aktiv indsats Brainstorming Risikovillighed Træning i teknikker Fejrer succes Egne færdigheder

30 Den innovative virksomhed Hvordan oplever branchen egne færdigheder i forhold til vigtigheden? Processer til forsøg Innovationsstrategi 5 Ledere med track-record 4 Networking 3 Screening af medarbejdere Studerer omverdenen 2 1 Evaluerer og belønner innovative evner Udfordrer det etablerede Forventning om aktiv indsats Brainstorming Risikovillighed Træning i teknikker Fejrer succes Vigtighed Egne færdigheder

31 Innovations - Kulturen Leverandører vs handelen

32 Den innovative virksomhed Leverandørernes vs Handelens oplevelse af egne færdigheder Processer til forsøg Innovationsstrategi 5,0 Ledere med track-record 4,0 Networking 3,0 Screening af medarbejdere Studerer omverdenen 2,0 1,0 Evaluerer og belønner innovative evner Udfordrer det etablerede Forventning om aktiv indsats Brainstorming Risikovillighed Træning i teknikker Fejrer succes leverandør handel

33 Innovations - Kulturen Hvordan scorer branchens bedste?

34 Den mere innovative virksomhed i branchen Benchmarking: Hvordan oplever branchen egne færdigheder vs. Virksomhed X Processer til forsøg Innovationsstrategi 5 Ledere med track-record Networking 4 3 Screening af medarbejdere Studerer omverdenen 2 1 Evaluerer og belønner innovative evner Udfordrer det etablerede Forventning om aktiv indsats Brainstorming Risikovillighed Træning i teknikker Fejrer succes Virksomhed X Gennemsnit for branchen

35 Den innovative virksomhed Innovationskulturen - Konklusionen Branchens egne færdigheder vs. vigtigheden vs. verdens mest innovative? Processer til forsøg Innovationsstrategi 5 Ledere med track-record 4 Networking 3 Screening af medarbejdere Studerer omverdenen 2 1 Evaluerer og belønner innovative evner Udfordrer det etablerede Forventning om aktiv indsats Brainstorming Risikovillighed Træning i teknikker Fejrer succes Verdens bedste Vigtighed Egne færdigheder

36 Status på innovationskulturen i branchen 1. Branchen opfatter egen innovationskraft på et væsentligt lavere niveau i forhold til vigtigheden af parametrene 2. Forskellen er størst på forhold omkring organisationen (ledelsens trackrecord, screening af medarbejdere, mål, evaluering og belønning) samt inspiration gennem Networking 3. Branchens oplevelse af vigtigheden af innovationsparametrene ligger betydeligt under opfattelsen hos Verdens mest innovative virksomheder 4. Afstanden mellem vigtighed og opfattet performance er størst på Innovationsstrategi, Networking og Screening af innovative medarbejdere samt Træning i innovationsteknikker 5. Leverandørerne og Handelen har sammen udfordringer / muligheder!

37 Innovations - TRENDS

38 Trends branchens opfattelse Hvad vil ændre din virksomheds fokus inden for de næste 3 år? Fødevarekvalitet/Sundhed Big Data Fødevaresikkerhed Sociale medier Ny teknologi Internet handel Social ansvarlighed Miljørigtig adfærd Reduktion af madspild Reduktion af emballage Bedre affaldshåndtering Home delivery Genbrug af materialer Nye spillere (Amazon) Selvscanning handel leverandør 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Partnerne lægger vægt på lidt forskellige ting Fødevaresikkerhed/kvalitet/sundhed, social&miljø ansvarlighed - kan der evt. finde fælles interesse? Big data, social medier, ny teknologi i fokus

39 Trends fødevaresikkerhed/kvalitet/sundhed Hvad vil ændre din virksomheds fokus inden for de næste 3 år? Fødevarekvalitet/Sundhed handel leverandør Fødevaresikkerhed 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Global challenges: kan det blive fælles projekt?

40 Trends Miljø / social ansvarlighed Hvad vil ændre din virksomheds fokus inden for de næste 3 år? Social ansvarlighed Miljørigtig adfærd Reduktion af madspild Reduktion af emballage handel leverandør Bedre affaldshåndtering Genbrug af materialer 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Fælles interesseområde til gavn for miljø, vækst og arbejdspladser?

41 Trends Teknologi og distribution Hvad vil ændre din virksomheds fokus inden for de næste 3 år? Big Data Sociale medier Ny teknologi Internet handel handel leverandør Home delivery Nye spillere (Amazon) Selvscanning 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Big Data, sociale medier, ny teknologi i fokus. Bemærkelsesværdigt at branchen har mindre fokus på nye spillere, homedelivery, selvscanning. Jvnf. Amazone Fresh

42 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Selvtilliden - Barrierer - Processer Kultur - Trends

43 Konklusion overordnet, der er muligheder 1. Innovations Selvtilliden: er p.t. i bund plads til forbedringer 2. Innovations Barrierer: kendte indvendinger, TID/prioritering 3. Innovations Processerne: kan optimeres hos begge parter 4. Innovations Kulturen: branchen kan udvikle sig på alle parametre 5. Innovations Trends: fokus på kvalitet, miljø, teknologi

44 Konklusion - detaljer 1. Innovations-Selvtilliden er p.t. i bund: plads til forbedringer Branchen enige om at der mangler innovation Leverandørerne er ude af synk med handelens opfattelse af dem selv 2. Innovations- Barrierer, tiden: kendte argumenter Vigtigste interne barrierer er Tid/Kapacitet For leverandørerne er Handelens afvisning pga. kendte argumenter som økonomi og manglende hyldeplads af afgørende betydning Handelen oplever desuden, at leverandørerne ikke i væsentlig grad tilfører markedet noget nyt 3. Innovations-Processerne: kan optimeres Man mangler processer der forkorter tiden fra ide til implementering Processer kan over en bred kam forbedres hos begge parter. Prioritering og ideudvikling kan især optimeres. Processer der systematisk involverer eksterne i egen udvikling 4. Innovations-Kulturen: branchen kan udvikle sig på alle fronter Både handelen og leverandørerne betragter en del parametre som mindre vigtige i forhold til benchmarket (verdens bedste) Vurderingen af egne kompetencer og færdigheder på de enkelte parametre ligger betydeligt under vigtigheden og verdens bedste 5. Innovations-Trends: både fødevarekvalitet/sundhed/sikkerhed samt Big Data i fokus Partnerne lægger vægt på lidt forskellige ting Fødevaresikkerhed/kvalitet/sundhed, social&miljø ansvarlighed, Big data, social medier, ny teknologi i fokus Bemærkelsesværdigt at branchen har mindre fokus på nye spillere, homedelivery, selvscanning. Jvnf. Amazone Fresh

45 Anbefalinger Selvtilliden - Barrierer - Processer Kultur - Trends

46 Anbefalinger stil spørgsmål Til Leverandørerne og Handelen Start med at analyser din egen virksomhed og se hvor den afviger fra verdens bedste og branchen Opbyg en innovativ virksomhedskultur dit eget DNA start med strategien Innovation er alles job filosofi Hyr, mål, evaluer og uddan personer med kreativ og innovativ profil Kortlæg processerne og tilpas dem dine mål juster løbende Udfordre vanetænkningen, hver gang, hver dag Involver udfordrerne arbejd på tværs af værdikæden, inddrag eksterne i din egen udvikling, tæt på. Mål og evaluer og fejre og kommunikere dine sejre. ROI = Return on Innovation Dig selv Innovation er alles job Vær nysgerrig gør tingene på nye måder. Stil spørgsmål ved etablerede måder at gøre tingene på. Kom med forslag til din ledelse. Find inspiration uden for din organisation Til branchen innovation et fælles mål Kan i finde et fælles projekt - diskuter hvordan forbrugeren kan komme til at bedømme jer samlet set som nytænkende til gavn for vækst samfund og miljø en stor visionær og fælles plan/mål. Miljø, sundhed, convience? Se på trends...

47 Ønsker uddybende forklaringer? Interesseret i at se egne data, virksomheds benchmarking? Book et møde kontakt venligst: Frederikke Kroon , Om Frederikke Kroon Frederikke Kroon er adm. direktør i KROONS Growth by Innovation, som har udviklet DLF Innovation Score Board i samarbejde med DLF og Factum. Hun har mere end 25 års erfaring i dagligvarebranchen og er specialist i at forkorte innovationstiden. I KROONS designer og styrer hun komplekse innovationsprocesser med Instant Business Innovation Metoden som bringer produkter hurtigere på marked. Se mere på kroons.dk

48 Ekstra Inspiration

49 Eksempler: Innovative omsætningskanaler Homeplus / Tesco Sydkorea Yihaodian, Kina (nummer 1 butik)

50 DLF e-magasin marts 2014:

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DLF magasinet information // inspiration // innovation

DLF magasinet information // inspiration // innovation DLF magasinet information // inspiration // innovation # 4 // juni 2013 Skab samfundsgavnlige forandringer - Birthe Linddal om virksomheders sociale ansvar Salgskonsulentens fremtidige rolle - i Danmark

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix.

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix. Indholdsfortegnelse Produktion: www.hj-grafisk.dk 1 Velkommen 3 Hvem er vi? 5 3 ting vi lover dig 6 Hvad gør vi? 7 Skræddersyede forløb 8 Produkt- og metodematrix 9 Metodetilgange 10 Åbne kurser 13 Teambuilding

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

HR funktionens 10 bidrag til en kundeorienteret kulturforandringsproces

HR funktionens 10 bidrag til en kundeorienteret kulturforandringsproces HR funktionens 10 bidrag til en kundeorienteret kulturforandringsproces Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Gør tankeboblerne målbare

Gør tankeboblerne målbare Gør tankeboblerne målbare Tal er taknemmelige, og bliver de ikke brugt kritisk, kan de dræne virksomheder for energi og værdi. Kapitel 5 samler op på de begrænsninger, der ligger i de kvantitative måle-

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere