Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller"

Transkript

1 Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller EPOS Augustseminar august 2012 i Nyborg Mette Vase chefkonsulent i ARGO Tilmeld dig ARGOs Nyhedsbrev

2 Navnet ARGO ARGO var skibet, som bar den græske sagnhelt Jason over Sortehavet for at hente Det Gyldne Skind og dermed bevise sit retmæssige krav på den kongetrone, som han var født til, men forvist fra. Missionen lykkedes. Ikke mindst på grund af skibet ARGO s evne til at manøvrere gennem de oprørte vande. Historien fascinerer os. Derfor har vi valgt navnet ARGO. Vi ønsker at være den støtte, som hjælper vore kunder med at nå ambitiøse mål. Vi ønsker at fremme dialogen og samarbejdet mellem kaptajn og besætning, når bølgerne går højt, og man må trække på hinandens styrker og potentialer for at nå sikkert i havn. Og kursen den sætter I!

3 Handler innovation altid om konkurrencefordele?

4 Innovation som flydende betegner OECDs input om Hvorfor innovation, NVLs Innovationskonference 2012 (link) Kreativitet og innovation: Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden, Nordisk ministerråd 2011 (link) AMU og innovation perspektiver og udfordringer, Oplæg TUP-2011 (link) LEAN dig ikke tilbage, Asterisk, nr. 60 (link) Ledelse af upopulære forandringer og hverdagens innovation med fair proces, CBS (link) På vej At leve med forandringer, KL og FOA (link)

5 Uddannelse med effekt ny underviserrolle? Underviser Ekspert på indhold (f.eks. viden) Fokus på det faglige / afgrænset viden Transfer skabes efter uddannelsen Fokus på den enkeltes læring Proceskonsulent Ekspert på proces, dvs. fremkalde lokale viden og identificere konkrete løsninger i praksis Også fokus på betydning af dominerende perspektiv Implementering og transfer er en del af forløbet Fokus på praksislæring og praksisfællesskabet

6 Definition af innovation Ikke blot at få en god idé, men: En nyskabelse, der tilvejebringer (økonomisk) værdi (Schumpeter 1934) Den innovative proces groft og forenklet skitseret: Idégenerering (det kreative aspekt) Implementering og opskalering Konceptualisering (og prototype) Definere indsatsområde

7 Innovationsrejsens nøglekomponenter Model af Van de Ven m.fl., 1999: 25 Se Innovationspædagogik s. 130, Lotte Darsø 2011

8 Hvad er innovationspædagogik Undervise i innovation ikke om innovation KONCEPTER Konceptudfolder IKKE-VIDEN Hofnar VIDEN Vidensdetektiv RELATIONER Innovationspædagogik af Lotte Darsø (2011) Gartner

9 Pejlepunkter til tilrettelæggelse af innovationspædagogiske læreprocesser KONCEPTER IKKE-VIDEN VIDEN RELATIONER Innovationspædagogik af Lotte Darsø (2011)

10 Hvorfor er innovation ikke bare udvikling? INNOVATION Spørgsmålet Hvad nu hvis, er udgangspunkt. UDVIKLINGSPROJEKTER Defineret formål Det vil sige: - afsættet er i dilemma eller benspænd - der er ikke altid et defineret formål - afsættet er ikke altid i eksisterende praksis Vedvarende proces - mange prøvehandlinger skal gennemføres Tidsafgrænset proces - typisk med et enkelt eksperiment Resultere i forandringer, der skaber merværdi i praksis Skal bidrage med forandringer Pointerne er taget fra Principper for offentlig innovation Engholm Jensen m.fl. Matrixen er udarbejdet af Mette Vase, ARGO

11 Hvad er innovationskompetencer? Evnen til at skabe innovation ved at navigere effektivt sammen med andre i komplekse sammenhænge (Darsø) Hvem skal have kompetencen underviseren eller deltageren?

12 Underviserens rolle som proceskonsulent Skabe et trygt læringsrum Designe processen Tilrettelægge det samlede forløb, så der er fremdrift Lede processen Forventningsafstemning, fastholde ejerskab hos deltagerne, have is i maven når der er modstand Facilitere processen Facilitere de små dele i undervisningen gennem øvelser, hvor der f.eks. sker videndeling, afdækkes ikke viden/antagelser (stille de frække spørgsmål), eller deltagernes fantasi stimuleres.

13 Didaktik Rammer Forudsætninger Mål Læreprocessen: Forløb/metode Evaluering /vurdering Indhold Inspireret af Hiim og Hippe (2011/1999) Undervisningsplanlægning for faglærere, Gyldendals Lærerbibliotek

14 Innovationspraksis i AMU eksempel 1 Antropologiske metoder til at afdække ikke viden giver afsæt til at tænke nyt Tage billeder af egen praksis Læringspartnere i praksis, der får stillet undersøgende og antropologiske spørgsmål

15 Innovationspraksis i AMU eksempel 2 Negativ brainstorm Til at skabe ideer, især hos deltagere, der er trænet i at tænke kritisk Med udgangspunkt i det negative vendes det til konstruktive forslag Erfaringen er at metoden ofte skaber en god stemning God måde at arbejde med ikke-viden, komme i tanke om eksempler, deltagerne ikke havde tænkt over

16 Innovationspraksis i AMU eksempel 3 Flere eksempler på systematiske metoder og koncepter til forandringer Her lærer deltagerne at arbejde med alle de forskellige innovationsprocesser: Udvikling af mål, metoder, dokumentation og evaluering Forskellige metoder anvendt, f.eks. fortællinger om praksis, systematiseringsskemaer, træning af kompetencer til iagttagelse og feedback

17 Innovationspraksis i AMU eksempel 4 Eksperimenterende værksted Deltagerne præsenteres for hjælpemidlernes egenskab og ikke funktionsmulighed og skal så komme med så mange ideer som muligt til, hvordan det kan anvendes 20 kursister kan finde frem til mere end det, én underviser havde tænkt Medført ændret praksis i forhold til hverdagsrehabilitering

18 Innovationspraksis i AMU eksempel 5 Metode- og produktudvikling Deltagerne skal under tidspres udvikle færdigplanlagte ideer. Øger overførselsværdi fra uddannelse til en travl hverdag. Først dyrkes de spæde ideer, bl.a. gennem en anerkendende tilgang, derefter konceptualiseres de ved hjælp af opgaver, hvor deltagerne får f.eks. Får 10 minutter til at planlægge en fest til 200 kr. per deltager indenfor de rammer og vilkår, der gælder til hverdag Opfordre til at afprøve i splitperiode

19 Opsummering hvad er der behov for mere af? Metodeudvikling til non-verbalt at arbejde med at afdække ikke viden (æstetisk konceptualisering) Modeller til at vurdere bæredygtighed og merværdi Sikre et innovativt afsæt bedst muligt (benspænd, dilemmaer, brændende spørgsmål) Inspiration til påvirkning af praksis (effekt) gennem det didaktiske design, gennem samarbejde med arbejdspladsen og ruste medarbejderen til at yde et konstruktivt innovationspres. Øget fokus på inddragelse af brugere og frivillige

20 Inspiration fra Innovativ didaktik Deltagerne bliver medproducerende af viden De er aktive i en meget styret struktur Inddragelse af deltagernes hverdag eller virkelige problemstillinger Tidspres som metode Organisering i splitforløb (observation af praksis eller afprøver produkter og ideer)

21 Inspiration til øget effekt af AMU Frit tegnet efter oplæg på Innovationskonference af Kaj Mickos, Professor i innovationsteknik ved Mälardalens Högskola i Sverige

22 Inspiration fra Finland Ingen studerende men team entrepreneurer Ingen klasseværelser men åbent kontorlandskab Ingen undervisning men læring Ingen undervisere men coaches Ingen simulering men real business Ingen kontrol men selvorganisering 42 % af kandidaterne har deres egen virksomheder Ny organisering, ny deltager og lærerrolle Kilde: Team Academy

23 Referencer Lidt men godt! Hjemmeside Innovativ didaktik (link) Innovationspædagogik, Lotte Darsø 2011 Principper for offentlig innovation fra best practice til next pracrice, Børsens Forlag 2008 Børne- og Undervisningsministeriets Pionermagasin nr. 6 (link) Oplæg på PDF og video fra NVLs Nordiske Innovationskonference 2012 (link) Kreativitet og innovation, Nordisk Ministerråd 2011 (link)

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Psykologi & Innovation

Psykologi & Innovation Psykologi & Innovation Lotte Darsø Cand.Psych., PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvorfor er innovation

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

Findes der en formel for innovation?

Findes der en formel for innovation? Findes der en formel for innovation? Af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, forskningsleder af Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark Ofte opstår det nye, når vi ikke kan få tingene til at passe ind

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære Hvad kan vi så lære af den historie? Vi startede denne bog med at spørge, hvorfor der findes så lidt tilrettelagt social innovation og realiserede sociale opfindelser og hvorfor så få sociale innovationer

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere