CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning."

Transkript

1 Title:!Ledelse af kreative kræfters selvledelse Author(s): Lars Geer Hammershøj Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: Published by: Stable Url: Digitized: 28/12/2010 Terms and Conditions of Use Your use of the CHARA Journal archive indicates your acceptance and CHARA s terms and Conditions of Use, available at CHARA s Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may use content in the CHARA Journal archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work at Each copy or any part of a CHARA publication must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such publication. CHARA is a not-for-profit organization founded in We work to create new knowledge on Creativity, Spontaneity and Learning and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information on CHARA please contact CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

2 Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright , Vol. 1, No. 4 pp Lars Geer Hammershøj Ledelse af kreative kræfters selvledelse Af Lars Geer Hammershøj, ph.d., lektor og studieleder ved DPU Årsagen til den megen fokus på kreativitet i disse år er, at kreativitet som menneskelig ressource med overgangen til videnssamfundet antages at blive en central kilde for økonomisk værdiskabelse. Det dominerende perspektiv på kreativitet er derfor det økonomiske perspektiv. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der er sket en forskydning fra de sfærer, hvor kreativiteten traditionelt har udfoldet sig, hvilket ifølge Arthur Koestler er i videnskaben, kunsten og humoren/legen (Koestler 1964), og til deres økonomiske pendant: En forskydning fra videnskab til innovation i form af ny viden til brug i produktion, markedsføring, management; fra kunst til design i form af ny formgivning af produkter, markedsføring og organisationen; og fra humor/leg til oplevelse i form af ny oplevelse som del af købet, forbruget eller varen selv. Overbegrebet for denne forskydning er innovation. Innovation er et specifikt økonomisk begreb i modsætning til begrebet kreativitet, der er et humanistisk og teologisk begreb, som går tilbage til forestillingen om den kristne gud, der kan skabe ud af intet (creatio ex nihilo). At vi i dag ikke kan sige kreativitet uden at sige innovation, og omvendt, er et uomgængeligt tegn på, at det økonomiske perspektiv på kreativitet i dag dominerer. Begrebet innovation blev præget af økonomen Joseph Schumpeter i 1920erne og 1930erne, og han skelner klart mellem kreativitet som det at skabe nye idéer, og innovation som det at føre nye idéer ud i livet og anvende dem i produktionen etc.. Kreativitetens kultivering Interessant er det i den sammenhæng, at Schumpeter foretager en omfattende analyse af innovationens former, processer og dynamikker, men ikke af den forudgående kreative proces (Schumpeter 1934). Det er der ikke behov for, da nye idéer ifølge Schumpeter er naturligt forekomne, da de produceres hele tiden af videnskaben, af en kvik medarbejder eller ved et lykketræf. På Schumpeters tid var nye idéer med andre ord ikke noget virksomheden behøvede at anstrenge sig for at skabe, det var noget man samlede op. Det er ikke længere tilstrækkeligt. I dag er forandringshastigheden accelereret så produkter forældes og nye markeder opstår langt hurtigere end tidligere. Det stiller enorme krav til ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 521

3 Lars Geer Hammershøj virksomhedernes evne til at skabe nye produkter og erobre andele på nye markeder. Ifølge vidensøkonomen Dominique Foray bruger virksomheder inden for de mest innovative brancher ned til 30% af deres samlede omkostninger på at producere de produkter, som virksomheden lever af, og helt op til 70% på at udvikle de produkter, som virksomheden skal leve af i fremtiden (Foray 2004). Det voldsomt forøgede krav om innovation fører til et tilsvarende forøget krav om kreativitet, da der er brug for flere nye idéer at føre ud i livet og anvende innovativt. Der er med andre ord brug for flere idéer, end der umiddelbart er naturligt forekomne. Det er derfor ikke nok blot at samle idéer op, i dag må virksomhederne også kultivere kreativitet og selv producere nye idéer. En af konsekvenserne af, at kreativitet i dag bindes til innovation og skal kultiveres af virksomhederne selv, er, at den kreative proces nødvendigvis må indbefatte ledelse, og det er nyt. Den kreative proces må ledes, fordi der er en bestemt hensigt hermed (innovation og økonomisk værdiskabelse), og fordi der er et vist produktionskrav til denne (systematisk og stabil produktion af en bestemt mængde af nye idéer). Ledelse af kreativitet handler med andre ord om dels at fremme kreativitet, dels at lede den kreative proces med henblik på at gøre den relevant i forhold til den specifikke sammenhæng. Samme kobling af den kreative proces med ledelse har gjort sig gældende i forskningen, fordi forskning i dag betragtes som langt vigtigere for samfundet og økonomien. Ledelse angår her spørgsmål om forskningens generelle relevans i forhold til samfundet i bredeste forstand. Paradokset er imidlertid, at ligeså uomgængeligt det i dag er, at kreativitet indbefatter en ledelsesproblematik, ligeså nødvendig en betingelse for kreativitet er frihed. Det sidste vedrører kreativitet som dannelsesproblematik. Kreativitet som dannelsesproblematik At frihed er en betingelse for kreativitet er mere eller mindre en selvfølgelighed og kommer til udtryk i velkendte begreber og forestillinger om forskningsfrihed og kunstnerisk frihed, hvor det første er nedfældet i loven, det andet ikke sjældent demonstreres i kunstnerens stil og attitude som signalerer distance til eller uafhængighed af samfundet. Imidlertid er det alt andet end selvfølgeligt, hvordan man forstår denne frihed som betingelse for forskning og kunst. Det skyldes, at friheden først og fremmest er et ideal, man hylder og holder i hævd, frem for et forhold, man har forsøgt at forstå. Når ledelse trænger sig på som et uomgængeligt vilkår for kreativitet, bliver det imidlertid afgørende at forstå, hvordan frihed fungerer som betingelse for den kreative proces. Forståelsen heraf afhænger imidlertid helt og aldeles af svaret spørgsmålet: Hvad er kreativitet? Kreativitet synes i den forbindelse at være et af de mest ubestemte og vanskeligst definerbare begreber, vi har (Sternberg 1999). Imidlertid er der to gennemgående bestemmelser, der går igen i 522 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

4 Ledelse af kreative kræfters selvledelse kreativitetsforskningens forsøg på en definition af kreativitet: Den kreative idé skal for det første være ny i betydningen bryde med den eksisterende måde at tænke eller udtrykke sig på, for det andet skal den have værdi i betydningen være brugbar eller relevant for andre (Boden 1994; NACCCE 1999). Jeg har forsøgt at udvikle en anderledes forståelse af kreativitet ved at interpretere den kreative proces som en dannelsesproces (Hammershøj 2009, 2010). Idéen er, at såvel kreativitet som dannelse er konstitueret af to af de samme sanselige kræfter, nemlig overskridelseskraft og afgørelseskraft. Det nye ved den kreative idé kan således forstås som et spørgsmål om overskridelseskraft, ligesom det værdifulde ved den kan forstås som et spørgsmål om afgørelseskraft. Det har jeg forsøgt at udfolde i en interpretation af den klassiske forestilling om de fire trin i den kreative proces (Poincaré 1908; Wallas 1926). Det interessante er nemlig, at disse fire trin kan forstås som en overskridelsesproces, hvor der veksles mellem forskellige overskridelsestilstande af koncentration og ekstase: 1. trin er forberedelse, hvor man arbejder koncentreret med problemet, og det er en tilstand af overskridelse i den forstand, at vedkommende borer sig ned i problemet og udholder problemet som problem. 2. trin er udrugning, hvor man ikke tænker på eller arbejder bevidst med problemet, og det er en tilstand af afgørelse i den forstand, at der sker en ikke-bevidst udvælgelse af, hvilke nye forbindelser der er brugbare og hvilke der ikke er. 3. trin er illumination, dvs. det ekstatiske øjeblik, hvor man får den nye, lyse idé, og det er en tilstand præget af overskridelseskraft såvel som indbildningskraft, idet den kreative idé er den nye forbindelse eller syntese, der er resultatet og realiseringen af bruddet med den eksisterende tænkning. 4. triner verifikation, hvor man forsøger at justere og få den nye idé til at virke, og det er en overskridelsestilstand i den forstand, at man forsøger at relatere den nye idé til den eksisterende tænkning. Det afgørende er i sammenhængen, at kreativitet her forstås som konstitueret af sanselige kræfter. Kreativitet er hverken en medfødt evne eller en kompetence, der kan udvikles gennem læring. Forskellen er, at evner (færdigheder, kvalifikationer, kompetencer) er bundet til personligheden som noget personen har og kan løse opgaver eller håndtere udfordringer med. Sanselige kræfter derimod udspiller sig i forholdet mellem selv og socialitet som det, der på en eller anden måde udvirker en ændring i dette forhold. Dannelse og kreativitet er som faktiske hændelser præcis udtryk for at sådanne ændringer er forekommet. Der er, hævder jeg nu, fire sanselige kræfter indbildningskraft, afgørelseskraft, overskridelseskraft og udlevelseskraft hver med deres form, effekt og fænomen: ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 523

5 Lars Geer Hammershøj Skema over sanselighedens krafttyper 1 : Kræfter Form Effekt Fænomen Kunstudtryk Det faste Indbildningskraft Komposition Distance Forestilling Bildende kunst (kritik) Det Afgørelseskraft Mønster Retning (tvang) Stil Drama flydende Det Overskridelseskraft Svingning Rystelse Stemning Musik luftige (erfaring) Det strålende Udlevelseskraft Henfald Gentagelse (intensitet) Trance Poesi Kreativitet er som sagt konstitueret af et spil mellem de tre første kræfter, dvs. indbildningskraft, afgørelseskraft og overskridelseskraft. En anden konsekvens af at forstå kreativitet som et spil mellem sanselige kræfter er, at kreativitet ikke kan læres, da kreativitet ikke er en evne, der kan udvikles gennem læring. Kreativitet er en dannelsesproblematik, netop fordi kreativitet ligesom denne angår sanselige kræfter og dermed forholdet mellem selv og socialitet. Grundtonen i dannelsesforestillingen er således, at man danner sig ved at overskride sig selv i noget større, dvs. gøre erfaringer af større verdener og anderledes måder at forholde sig til sig selv og verden på, erfaringer der ændrer ens forholdelsesmåde hertil. Tilsvarende handler kreativitet som dannelsesproblematik om at danne kræfterne og danne sig ved at forholde sig på måder, der bringer de sanselige kræfter i kreativt og produktivt samspil. Det er en dannelses- og ikke en læringsproblematik. De fire store kunster Det tricky er nu, at også ledelse må forstås som en dannelsesproblematik konstitueret af sanselige kræfter. Ledelse er i denne forstand at betragte som en kunst. Faktisk udgør ledelse idéhistorisk betragtet en af de fire store kunster, der i deres oprindelige former udgøres af regeringskunst, opdragelseskunst, krigskunst og sjælesørgerkunst, og som i deres aktuelle former fremtræder som ledelse, pædagogik, kreativitet og selvdannelse (Kristensen 2009). Når kreativitet i dag erstatter krigskunst skyldes det netop koblingen til innovation og overgangen til vidensøkonomi, hvor 1 Skemaet er et led i en gentænkning af Lars-Henrik Schmidts skema over sanseorden (Schmidt 1991) og socialanalytikkens sanselighedsfilosofi som sådan. Skemaet er udviklet i artiklen Rytmisk musik, kreativitet og dannelse (Hammershøj 2010) og bliver videre udfoldet i bogen Kreativitet en dannelsesproblematik (Hammershøj 2011) 524 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

6 Ledelse af kreative kræfters selvledelse nationens velstand ikke længere sikres gennem krig, men i kraft af konkurrencekraft (Pedersen 2009). Min idé er nu, at disse kunster involverer dannelsesproblematikker og kan forstås som grundlæggende konstitueret af et samspil mellem sanselige kræfter, men at de adskiller sig fra hinanden ved primært at være baseret på hver deres kraft: Kreativitetens kunst (tidligere krigskunst) er primært baseret på overskridelseskraft, selvdannelsens kunst (tidligere sjæleomsorg) på udlevelseskraft, ledelsens kunst (tidligere regeringskunst) på afgørelseskraft, og pædagogikkens kunst (tidligere opdragelseskunst) på indbildningskraft (se kort herunder). Kort over praktiske kunster og deres primære sanselige kræfter: Negation (apollinsk) Pædagogik (Opdragelseskunst) Indbildningskraft Ledelse (Regeringskunst) Afgørelseskraft Selvforhold Sagforhold Selvdannelse (Sjælesørgerkunst) Udlevelseskraft Kreativitet (Krigskunst) Overskridelseskraft Alternation (dionysisk) I denne interpretation er ledelse således en dannelsesproblematik og konstitueret af afgørelseskraft primært og af overskridelses og indbildningskraft sekundært. Hvad det første angår er et tegn på, at ledelse hører til en dannelsesproblematik, at ledelse i udpræget grad handler om personlighed. Det er som sådan mere end en personlig kompetence, da ledelse ikke alene er et spørgsmål om lederens anvendelse af sine kvalifikationer, viden, holdninger for at løse en bestemt ledelsesudfordring, men om at kunne bruge sin personlighed, At ledelse handler om personlighed kommer meget konkret til udtryk i lederlønninger, hvor virksomheder og bestyrelser af erfaring ved, at det er lederpersonligheder det kommer an på, og er villige til at betale herfor. Den rette personlighed på lederposten kan være altafgørende for en virksomhed eller institution. Det kan ikke opvejes af nok så mange lederkompetenceudviklingskurser. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 525

7 Lars Geer Hammershøj Den primære sanselige kraft i ledelse er afgørelseskraft, der handler om at kunne træffe beslutninger og udøve dømmekraft, hvad angår organisation, drift, strategi osv.. Dette træk er formentlig blevet tydeligere i dag, idet fremtiden er blevet mindre forudsigelig, og det derfor er blevet sværere at forlade sig på sædvane. I de situationer, hvor man ikke kan regne sig frem til den rigtige beslutning, må lederen træde i karakter og udøve dømmekraft. Dømmekraft er per definition en sanselig kraft, der beror på en følelse eller fornemmelse af lyst og ulyst (Kant 1790). Det er en vished om, hvordan der bør handles i situationer præget af kompleksitet og uoverskuelighed eller på baggrund af afvejning af argumenter, synspunkter, sandsynligheder og tal, der ikke er entydige. Dømmekraft resulterer med andre ord i en afgørelse, man ikke logisk kan lede sig frem til. Dette fænomen kendes f.eks. fra det af en kendt skibsreder prægede udtryk 'rettidig omhu'. Rettighed omhu er ganske enkelt et andet ord for dømmekraft. Det er at vide, hvornår der skal handles, og hvordan der skal handles. Det er en umiddelbar kraft, der involverer personligheden og som dannes ved at imitere anden eksemplarisk smagsudøvelse, dvs. ved at efterligne anden efterlignelsesværdig afgørelseskraft eller rettidig omhu. Den leder, der formår at udøve og demonstrere en sikker dømmekraft over tid, fremstår som dygtig, karakter- og linjefast leder og kan præcis gennem sin eksemplariske smagsudøvelse være med til at forme og danne medarbejdernes smagsudøvelse (det der også med et lidt upræcist ord er blevet kaldt værdiledelse), dvs. opøve deres dømmekraft i samme retning ikke som en viden, men som en umiddelbar kraft der viser sig i situationer. Dette er formentlig endvidere forklaringen på, at erhvervsledere og hiphoppere ikke sjældent har samme attitude (sammenlign f.eks. Ditlev Engel og LOC, eller Peter Straarup og MC Clemens). Attituden er den samme, fordi begge parter er intensivt smagsudøvende hiphoppere i forhold til stiludtryk og virksomhedsledere i forhold til ledelse: Dér var en fed stil, dér var en indbringende mulighed i markedet. Et tegn på sikker dømmekraft og smagsudøvelse er således, at det giver personen en karakteristisk attitude af urokkelig ro og cool hårdhed, idet vedkommende er ubevægelig i forhold til det meste og har en sikker fornemmelse af, hvad der er vigtigt, og hvornår der skal slås til (Hammershøj 2003). Den sekundære sanselige kraft i ledelse er overskridelseskraft og handler om at kunne overskride sig selv i det større. Den minimale bestemmelse af dette i dannelsesforestillingen er, at den dannende er i stand til at se udover sit eget fag, at vedkommende med andre ord ikke er fagidiot. Kant taler i den forbindelse om dannelse som det anti-kyklopiske princip, altså evnen til at se verden ikke kun med et øje (Kant 1800). Tilsvarende må lederen være 'ikke-fagidiot', for i ledelse er det netop også afgørende at kunne overskride og se ud over sig selv: Det handler for det første om at kunne tænke ud over det eksisterende og danne sig idé om, hvor virksomheden/institutionen skal 526 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

8 Ledelse af kreative kræfters selvledelse hen, og hvor markedet/diskursen er om føje år. Enhver leder er sin egen fremtidsforsker i denne henseende. Det er det visionære element, hvor overskridelseskraften spiller sammen med indbildningskraften, der føjer enkeltdelene sammen i til en helhed. For det andet handler overskridelse om at være god til at lytte og kunne sætte sig ind i medarbejdernes og virksomhedens forskellige perspektiver og problematikker. For det tredje handler overskridelse handler om at kunne vække begejstring og smitte medarbejderne med sin overskridelseskraft, dvs. at nå udover sit kontor og at gøre også medarbejdere overskridelsesparate. Ledelse af kreative kræfter Spørgsmålet er nu, hvordan denne forståelse af kreativitet og ledelse bidrager til at forstå det aktuelle paradoks, at ledelse i dag tenderer mod at være uomgængeligt for kreativitet, samtidig med at frihed er en betingelse for kreativitet. Kreativitet forudsætter frihed, eftersom kreativitet indbefatter eller er en bestemt måde at forholde sig på, og man kan ikke tvinge nogen til at danne sig eller være kreative, da man ikke kan tvinge nogen til at forholde sig på en bestemt måde. I modsætning til opdragelse og socialisering er betingelsen for dannelse frihed og fravær af ydre tvang. Derudover kræver de kræfter, der konstituerer kreativitet, frihed for at virke. Overskridelseskraften må således per definition være fri, da den skal udvirke et brud med eksisterende nødvendigheder eller upåfaldende selvfølgeligheder, og alene kan det, hvis den er ubunden heraf. Endvidere må afgørelseskraften, der i den kreative proces handler om at afgøre, hvilke nye idéer der er relevante, og hvilke der ikke er, nødvendigvis være en smag og kraft, der dannes hos den enkelte og i princippet uafhængigt af objektive målestokke eller sociale præferencer, eftersom den smag og afgørelseskraft, der skal dannes, skal kunne afgøre relevansen af en idé, der forbinder det, som før var adskilt, og hvis henvisningshelhed og dermed sammenlignelige relevans ikke er givet på forhånd. Konsekvensen heraf er, at ledelse af kreativitet på den ene side må respektere friheden og den kreatives ledelse af sig selv, og på den anden side måde må lede i frihed og herigennem fremme kreativitetens sanselige kræfter og give dem retning. Hvad det første angår handler det derfor om at lede den kreatives selvledelse. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på at der er flere typer af selvledelse. Den mest udbredte, er den type selvledelse, som Human Ressource Management forfægter, og som Peter F. Drucker beskriver i Post-Capitalist Society fra 1993 og knytter til vidensarbejderens arbejde med at håndtere viden. Denne type kunne betegnes 'kompetent selvledelse' og handler om at have ansvar for arbejdsprocessen og for at nå et resultatet, hvor målet er defineret på forhånd, og resultat derfor mere eller mindre kendt, omend vejen derhen ikke er (det ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 527

9 Lars Geer Hammershøj er ledelse i form af kontraktstyring, rammestyring etc.). Her handler selvledelse om selvstændig planlægning og udførelse af arbejdsopgaver. Den anden type derimod er mindre udbredt, men vil vinde mere og mere frem i takt med eller i den udstrækning som økonomien udvikler sig til en kreativ vidensøkonomi, hvor kilden til økonomisk værdi ikke kun er håndtering af viden, men også skabelse af viden. Denne type kunne betegnes 'kreativ selvledelse' og handler om at have ansvar for skabelsesprocesser og for at nå et resultat, hvor målet ikke er defineret på forhånd, og hvor hverken resultatet eller vejen derhen er kendt på forhånd. Her handler selvledelse om beslutning om, hvori arbejdet skal bestå, og ledelse af, hvor det skal føre hen. I ledelsen af dette selvledende arbejde er det derfor afgørende, at ledelsen afholder sig fra at definere konkrete mål. Det klassiske eksempel på denne type selvledelse finder man på universitetet i form af forskeren, der leder sin egen forskning forstået som en kreativ proces med henblik på at producere ny viden. På den anden side handler ledelse også om at lede igennem denne frihed. Det handler dels om at fremme de sanselige kræfter, der konstituerer kreativitet. Den primære kraft, der her skal fremmes, er overskridelseskraften og dennes forskellige former: Den første form for overskridelseskraft er kraften til at bore sig ned i et problem og udholde det som problem (overskridelse som koncentration), dvs. som noget der ikke hænger sammen eller noget der ikke stemmer, uden at opgive og uden at tage tilflugt til kendte tankemåder. Dette fremmes antageligt både ved at give rum for og acceptere en sådan ikke umiddelbart meningsfuld nedboring i eller optagethed af det, som andre anser for uvæsentligt eller bagateller, eller ved at involvere medarbejderen i en sådan nedboring og udholdenhed i forhold et problem. Den anden overskridelseskraft der skal dannes er kraften til at overskride kendte tankemåder og forbinde det der før var eksisterede adskilt (overskridelse som ekstasis). Det handler om at være åben for flygtige forbindelse og lege med fejlslutninger, misforståelser, pudsigheder mv., dvs. det fremstår som den umage kombination af at have modet til at være risikovillig og hangen til at sysle med meningsløse og produktive ting. Dette fremmes antageligt ved at sikre en arbejdsstemning, hvor der er højt til loftet og blødt på gulvet i den forstand, at er rum for leg og eksperiment samtidig med, at det at lave fejl ikke anses som et problem, men som naturlig del af den risikovillighed, der er nødvendig for kreativitet. Hvad angår fremme af kreativitet er kreativitetsledelse i øvrigt sammenfaldende med kreativitetspædagogik, der for sit vedkommende også kun kan foregå i frihed og som derfor har karakter af at være en dannelsespædagogik. Imidlertid handler ledelse af kreativitet ikke kun om at fremme kreative kræfter, men også om at give dem retning. Dette angår den primære kraft i ledelse nemlig afgørelseskraften. Imidlertid er det lidt tricky, fordi den kraft, som ledelsens afgørelseskraft overvejende skal påvirke, er den kreative afgørelseskraft, som angår afgørelsen af, om en ny idé er 528 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

10 Ledelse af kreative kræfters selvledelse relevant eller ej. Der er tale om smag over smag, men i den præcise forstand at ledelsens afgørelseskraft angår formålet med projektets, virksomhedens eller institutionens arbejde og dermed relevansen af de forskellige processer, hvorimod kreativitetens afgørelseskraft angår målet for det kreative arbejde og dermed relevansen af idéen. Det handler her om at give det frie, selvledende arbejde retning ved at tydeliggøre, hvilke formål arbejdets selvafgjorte mål skal tjene, og derved, hvordan arbejdet indgår i en større mening. I takt med overgangen til en kreativ vidensøkonomi er tendensen som sagt, at mere og mere arbejde får karakter af kreativt arbejde samtidig med, at ledelse i højere og højere grad bliver uomgængeligt for dette kreative arbejde. Det første er nyt for erhvervslivet, det sidste er nyt for forskningen på universiteterne. I den forstand kan ledelse og kreativitet siges at være i krise: Det kan ikke fortsætte som det har gjort, og det vil blive anderledes fremover. 2 2 Artiklen er et produkt af forskningsprojektet med titlen Kreativitet et spørgsmål om dannelse, som er støttet af Egmont Fonden. ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring 529

11 Lars Geer Hammershøj Litteratur Boden, M. A. (1994): What is creativity? In M. A. Boden (ed) Dimensions of Creativity. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Drucker, P. F. (1993): The Post-Capitalist Society. New York: HarperBusiness. Foray, D. (2004): The Economics of Knowledge. Cambridge, Massachuetts: The MIT Press. Hammershøj, L. G. (2003): Selvdannelse og socialitet. Forsøg på en socialanalytisk samtidsdiagnose. København: Danmarks Pædagogiske Universitet. Hammershøj, L. G. (2009): Creativity as a question of Bildung. In Journal of Philosophy of Education, Vol. 43, no. 4, 2009, p Hammershøj, L. G. (2010): Rytmisk musik, kreativitet og dannelse. Til besvarelse af spørgsmålet: Hvorfor er musik vigtigt?. eantologi om sanselighed (in print) Hammershøj, L. G. (2011): Kreativitet en dannelsesproblematik. Bog under udarbejdelse. Kant, I (1790): Kritik der Urteilskraft. Frankfurt am Main: Surkamp Verlag. Kant, I (1800): Logic. Frankfurt am Main: Surkamp Verlag. Kristensen, J.-E. (2009): Kognitiv kapitalisme, vidensøkonomi og videnspolitik i Turbulens maj på Koestler, A. (1964): The Act of Creation. Hutchinson of London. NACCCE (1999) National Advisory Commitee on Creative and Cultural Education All Our Futures: Creativity, Culture and Education. London: DfEE. Pedersen, O. K. (2009): Institutional Competitiveness: How nations came to Compete. Paper på Conference on Constructivist Political Theory i Nagoya. Poincaré, H. (1908): Science and Method. I H. Poincaré: The Foundations of Science. Washington, Schmidt, L.-H. (1991): Smagens Analytik. Århus: Modtryk. Schumpeter, J.A (1934): The Theory of Economic Development, Oxford University Press. Sternberg, R. J. (red) (1999): Handbook of Creativity. Cambridge: Cambridge University Press. Wallas, G. (1926). The Art of Thought. London: Jonathan Cape. 530 ISSN Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativiteten findes i nuet Author(s): Marianne Nygaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 581-585 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv. Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU)

Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv. Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU) Kreativitet og innovation i et dannelsesperspektiv Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved iup (DPU) Vigtigt spørgsmål Hvad gør billedfaget relevant i en globaliseret verden? Ikke kun fordi vi lever

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kvinder er foran på point! Author(s): Birgitte Asmussen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 651-655 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Det tavse køn Author(s): Jens Skou Olsen & Kenneth Reinicke Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 623-629 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Lev din ledelsesstil - undervisning af tyve ledere fra atten lande Author(s): Grith Okholm Skaarup Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 487-491

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Flere pikke på husmurene, tak! Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 631-634 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Leg og kreativitet: Hvad er vigtigt at lære i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet

Leg og kreativitet: Hvad er vigtigt at lære i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet Leg og kreativitet: Hvad er vigtigt at lære i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet Arbejdskraft i fremtiden Centralt spørgsmålet for uddannelse Hvordan udvikle den arbejdskraft

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!En bevægelse, der er parat til at ofre rødderne Author(s): Jens Skou Olsen & Oleg Koefoed Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 615-621 Published

Læs mere

Dannelse i uddannelse

Dannelse i uddannelse Dannelse i uddannelse hvad er vigtigt at lære og kunne i fremtiden? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, AU AU AARHUS UNIVERSITET Indledning Min aktuelle forskning Dannelse i uddannelse Hvad er dannelse

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vær kreativ eller dø! Author(s): Astrid Kilt Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 555-562 Published by: http://www.chara.dk Stable Url: http://www.chara.dk/artikler/20100410.pdf

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativitet, ledelse og tysk Author(s): Annemari Nilsson Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 597-601 Published by: http://www.chara.dk Stable

Læs mere

Åben skole og dannelse

Åben skole og dannelse Åben skole og dannelse Hvilken betydning har den åbne skole for opfyldelsen af folkeskolens overordnede målsætninger, for kreativitet og dannelse i fremtidens arbejdskraft og hvorfor er det vigtigt? Børne-

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Bandet - musikkens kreative organisation Author(s): Henrik Sveidahl Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 545-554 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Den ensidige heldagsskole? Ph.d. og lektor ved IUP (DPU), AU

Den ensidige heldagsskole? Ph.d. og lektor ved IUP (DPU), AU Den ensidige heldagsskole? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor ved IUP (DPU), AU Rose skolereformen Gode elementer Gode intentioner God vilje til at reformere Har intentionerne den tilsigtede virkning?

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kreativitet har ikke noget køn Author(s): Marie Venø Thesbjerg Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 663-671 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra køn til Co-creation Author(s): Emilia van Hauen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 687-692 Published by: http://www.chara.dk Stable Url:

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Kvalitativ bevægelse Author(s): Martin Spang Olsen Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 3 (2010) Pages: 387-392 Published by: http://www.chara.dk Stable Url:

Læs mere

Rytmisk musik, kreativitet og dannelse.

Rytmisk musik, kreativitet og dannelse. 1 Rytmisk musik, kreativitet og dannelse. Til besvarelse af spørgsmålet: Hvorfor er musik vigtig? Af Lars Geer Hammershøj, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet og tilknyttet

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Baggrund En stor innovationskraft er ikke bare afgørende for den offentlige sektors legitimitet. Også sektorens

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Uddannelse til fremtidens samfund:

Uddannelse til fremtidens samfund: Uddannelse til fremtidens samfund: Hvilke formål mangler folkeskolens formålsparagraf at opfylde? Lars Geer Hammershøj Ph.d. og lektor DPU, Aarhus Universitet Formålet med uddannelse? Per definition At

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Kreativitet er grundlæggende i a!ndeligt liv Author(s): Susanne Taylor Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 575-580 Published by: http://www.chara.dk

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Ledelse af kreativitet - skulle det være noget særligt? Author(s): Lene Tanggaard Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 513-520 Published by:

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING

OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING OPFINDSOMHED, KREATIVITET OG LÆRING LENE TANGGAARD, PH.D., PROFESSOR DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND PSYCHOLOGY Definition af begreber Opfindsomhed Kreativitet Innovation Evnen til at respondere på nye

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology

Kreativitet på kanten. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Kreativitet på kanten Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Department of Communication and Psychology Aktuelle krav Uddannelse og skolen skal være et sikkert, stærkt og forudsigeligt projekt. Formål: Effektiv

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title: Svært at tænke ud af boksen, når man ikke engang er derinde Author(s): Anita Frank Goth Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 643-649 Published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

En hjælpers vigtige værktøj.

En hjælpers vigtige værktøj. En hjælpers vigtige værktøj. Denne præsentation trækker sit materiale fra forskning og viden fra bevægelsesområdet. Jeg er dog ikke i tvivl om, at disse overvejelser også kan bruges på andre områder af

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

HVORFOR FAGLIGT SAMSPIL I GYMNASIESKOLEN?

HVORFOR FAGLIGT SAMSPIL I GYMNASIESKOLEN? HVORFOR FAGLIGT SAMSPIL I GYMNASIESKOLEN? Søren Harnow Klausen Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet harnow@sdu.dk Hvad er fagligt samspil? Alle mulige måder hvorpå fag (og lærere med forskellige

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

Er du leder eller redder?

Er du leder eller redder? Er du leder eller redder? Som leder undrer du dig måske over, hvorfor dine medarbejdere reagerer, som de gør? Hvorfor gør de ikke, som I havde aftalt? Svaret findes måske i din egen ledelsesstil? Med små

Læs mere

FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN?

FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN? FAGLIGHED OG ARBEJDSMILJØ HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN? agenda Faglighed og Arbejdsmiljø hvordan hænger det sammen? Fra faglighed til kunnen Fra kerneopgave til kerneopgaver Standardisering, faglighed og

Læs mere

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Trædesten Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Citat fra 2017 ansøgningen borgerinddragelse af næste generation en mulighed for at tilføre det daglige arbejde ny energi et tværæstetisk projekt,

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Hvad er vi forpligtet til: Universitetet skal give forskningsbaseret undervisning, samt sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Kreativitetskonceptioner i et pædagogisk filosofisk perspektiv - en analyse af Lars Geer Hammershøjs tese om kreativitet som et spørgsmål om dannelse

Kreativitetskonceptioner i et pædagogisk filosofisk perspektiv - en analyse af Lars Geer Hammershøjs tese om kreativitet som et spørgsmål om dannelse Kreativitetskonceptioner i et pædagogisk filosofisk perspektiv - en analyse af Lars Geer Hammershøjs tese om kreativitet som et spørgsmål om dannelse Self illumination af André Kutscherauer 1 Skriftligt

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Kaspersen, S. W. (2016). Pædagogens arbejde med processer i folkeskolen. Liv i skolen, 18(4),

Citation for pulished version (APA): Kaspersen, S. W. (2016). Pædagogens arbejde med processer i folkeskolen. Liv i skolen, 18(4), Danish University Colleges Pædagogens arbejde med processer i folkeskolen Kaspersen, Steffen Wessel Published in: Liv i skolen Publication date: 2016 Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Vejledning og den bløde mobilisering af de menneskelige ressourcer

Vejledning og den bløde mobilisering af de menneskelige ressourcer Vejledning og den bløde mobilisering af de menneskelige ressourcer - et uddannelses-, social-, beskæftigelses- og integrationspolitisk columbusæg? Jens Erik Kristensen Lektor, DPU Konference for vejledere

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

En hjælpers vigtige værktøj.

En hjælpers vigtige værktøj. En hjælpers vigtige værktøj. Denne præsentation trækker sit materiale fra forskning og viden fra bevægelsesområdet. Jeg er dog ikke i tvivl om, at disse overvejelser også kan bruges på andre områder af

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Æstetisk læring i sygeplejerskeuddannelsen

Æstetisk læring i sygeplejerskeuddannelsen Æstetisk læring i sygeplejerskeuddannelsen, sygeplejerske, cand.mag. ph.d.-stipendiat,aalborg Universitet Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi 1 Oversigt Fortælling fra et konkret kursus som eksempel

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Workshop om kvalitet i legemiljøer

Workshop om kvalitet i legemiljøer Workshop om kvalitet i legemiljøer Plan Hvorfor legen er så vigtig? Hvordan kan man forbedre børnenes legemiljøer i praksis? Kategorierne i KIDS En legende holdning og indstilling Teorien om løse genstande

Læs mere

DEDIKERET UNDERVISNING GIVER LYST TIL AT LÆRE!

DEDIKERET UNDERVISNING GIVER LYST TIL AT LÆRE! DEDIKERET UNDERVISNING GIVER LYST TIL AT LÆRE! Karen Wistoft Professor v. Institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor v. Institut for Uddannelse og Pædagogisk (DPU), AU Hvorfor en forskningsbaseret

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat Syddansk Universitet Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi Et undervisningsnotat Nielsen, Lasse Publication date: 2017 Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017).

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere