1. DK Produktinformation EU Overensstemmelseserklæring...12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. DK Produktinformation...3. 2. EU Overensstemmelseserklæring...12"

Transkript

1 EW 41 DK

2 2 1. DK Produktinformation Indhold af pakken Tilbehør Anvendelse Funktion med temperaturføler aktiveret Funktion med temperaturføler deaktiveret (ventilation) Opsætning Montage Montage af føler og styreboks Eldiagram Brug af betjeningspanel Test af kommunikation Brug af styringen Opstart Drift Bruger- og servicemenu Signaltest og tilføje enheder Styreboks Fejlinding Tekniske data EU Overensstemmelseserklæring...12 Lokation: Installatør: Dato:

3 1. DK Produktinformation Symboler: Forbudssymbol: Følgende symboler er brugt i manualen, for at gøre opmærksom på risiko for fare eller beskadigelse af produktet. 3 Faresymbol: Overtrædelser af anvisninger angivet med et forbudssymbol er forbundet med livsfare. Overtrædelser af anvisninger angivet med et faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel. Bortskafelse: FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE BØR DETTE FØLGES: Brug enheden korrekt som oplyst af fabrikant. Ved spørgsmål kontakt forhandler. Før servicering af enhed: Afbryd strømmen og sikkerstil, at ingen ved et uheld kan tilslutte igen. Installationsarbejde bør udføres af kompetente personer og efter gældende nationale regler. Følg enhedens anvisninger fra fabrikant og generelle sikkerhedsanvisninger. Denne enhed skal tilsluttes jord i installationen. Ingen specielle forholdsregler. Produktet bør bortskafes i overensstemmelse med nationale regler for bortskafelse af elektronikafald. 1.1 Indhold af pakken Indeholder: 1 stk. Betjeningspanel EW41 1 stk. Styreboks (Power unit) til montage på skorsten 1 stk. Temperaturføler 1 stk. Pose med beslag til temperaturføler, rawlplugs, skruer osv. 4 stk. AA (LR6) batterier Installations- og betjeningsvejledning Quickguide Serienummeret er placeret på bagsiden af betjeningspanelet (i visse tilfælde under dækslet). EW41EUxx Batch no.: xxxx Version: x.xx EW41EUxx Batch no.: xxxx Version: x.xx EW41EUxx Batch no.: xxxx Version: x.xx 1.2 Tilbehør Ekstra tilbehør (bestilles særskilt) Vare nr. Vare Betegnelse EW41REPEATER Signalforstærker Er der behov for at have styreboks og betjeningspanel placeret med en afstand, der udelukker signal mellem enhederne, er det muligt med en signalforstærker at forstærke signalet. Denne købes som ekstra-udstyr Netadapter Ønsker man at tilslutte betjeningspanelet til elforsyningen bruges en netadapter til 230 V. Herved er der ikke behov for batterier Beslag til montage på stålskorsten Skal styreboksen monteres på en stålskorsten, kan man få et montagekit til det Ekstra betjeningspanel Ønsker man at kunne styre røgsugeren fra lere betjeningspaneler, kan der tilsluttes lere i systemet.

4 1.3 Anvendelse 4 exodraft trådløs styring EW41 er sammen med exodraft røgsugere, udviklet til brug i forbindelse med pejse, brændeovne og kedler til fastbrændsel. Styringen kan starte røgsugeren automatisk ved hjælp af temperaturføleren, men kan også startes ved at aktivere tænd/sluk på betjeningspanelet. Temperaturføleren overvåger ildstedet og giver besked, når der skal lægges mere brændsel på. Når temperaturen falder yderligere, slukkes røgsugeren. En enkel programmering af styringen gør det muligt at anvende EW41 optimalt, sammen med enten en åben pejs eller en brændeovn/ kedel. Ventilation Styringen giver også mulighed for at advare mod for høj temperatur i skorstenen. Styringen kan bruges til at regulere røgsugeren, også uden varme i ildstedet, hvis det ønskes at ventilere rummet Funktion med temperaturføler aktiveret Opstartsfunktion EW41 aktiveres ved tryk på TÆND/SLUK knappen på betjeningspanelet. Styringen starter røgsugeren på starthastigheden. Efter en forudindstillet tid reguleres hastigheden ned på et lavere indstillet niveau. Fabriksindstilling for maks. hastighed er 100 % i 7 min. Automatisk opstart Glemmer man at starte røgsugeren inden optænding, vil røgsugeren automatisk starte, når temperaturen kommer op på den indstillede starttemperatur ved føleren. Fabriksindstillingen er 40 grader. Genfyringsfunktion Betjeningspanelet i stuen indikerer, hvornår det er tiden at lægge nyt brændsel på. Displayet Automatisk stop viser GENFYRING og betjeningspanelet bipper 2 gange og lyser op. Ønsker man at genindfyre, aktiveres OK knappen, før der fyres. Dette får styringen til at skabe maksimalt træk i 3 min. Efter sidste indfyring vil temperaturen ved føleren langsomt falde. Når temperaturen er faldet til indstillet stopværdi, sikrer styringen, at røgsugeren forbliver i drift i et stykke tid, for at den sidste røg trækkes ud. Fabriksindstillingen er 45 min. Advarsel om forhøjet temperatur Betjeningspanelets display vil lyse og der vil lyde en alarmtone (5 bip), hvis temperaturen ved temperaturføleren overstiger den indstillede værdi. Fabriksindstillingen er 330 C. Et tryk på en hvilken som helst af betjeningspanelets knapper vil slukke for lyden med det samme Funktion med temperaturføler deaktiveret (ventilation) Ventilation: Bemærk: 1.4 Opsætning Montage Er temperaturføleren ikke aktiveret i brugermenuen, kan styringen bruges som en 10-trins regulering af hastigheden på røgsugeren. Derved kan der opnås ventilation fra rummet. Automatisk start og stop er også deaktiveret. Sendesignaler Rækkevidde Styreboksen og betjeningspanelet skal pege på hinanden for at få den optimale kontakt. Placér styreboksen på skorstenen, så den mest direkte linje kan opnås. Maks. 1 meter fra røgsugeren, så kablerne kan nå. Rækkevidde mellem enhederne bør ikke overstige 12 meter.

5 1.4.1 Montage af føler og styreboks Trin Handling Illustration 1 Montér føleren på røgsugeren med det medfølgende beslag. Bor 2 stk. 4 mm huller og isæt skruerne. RS RSV 5 2a På muret skorsten: Bor huller på angivne mål. (Maks. 1 meter fra røgsugeren.) Fjern låget på styreboksen og fastgør styreboksen til skorstenen med rawlplugs og skruer. Bemærk: Placér enheden så den mest direkte linje til betjeningspanelet kan opnås. 2b På stålskorsten: Fjern låget på styreboksen og montér beslaget (tilbehør) med skruer og møtrikker. Bor Ø4 mm huller i skorstenen og monter enheden med selvskærende skruer. (Maks. 1 meter fra røgsugeren.) Bemærk: Placér enheden så den mest direkte linje til betjeningspanelet kan opnås. 3 Tilslut ledningerne jvf. eldiagram (se næste side). A = Forsyningsspænding. (Kabel med stikprop er monteret). B = Tilslutning til røgsuger. C = Tilslutning til temperaturføler. Ved montage af kabler bør ledninger være ca. 8 cm fri af kappen. Bemærk: Der må ikke være strøm på enheden, når ledninger tilsluttes. A B C 4 Montage af panserslange fra røgsuger. D = Monteret kabelforskruning på panserslangen tages af. Gem den lille plastikklemring! E = Påsæt omløber fra forskruning fra styreboksen. F = Påsæt plastikklemringen på panserslangen. Panserslangen kan nu monteres på styreboksen. E D F

6 1.4.2 Eldiagram 6 BEMÆRK: Fra temperaturføleren, skal de to røde ledninger i klemme 7 og de to hvide i klemme Brug af betjeningspanel Funktion af knapper Handling Illustration Knap Tryk for at aktivere lys i display Tryk for at starte røgsugeren Tryk for at stoppe røgsugeren Tryk for at gå et menupunkt tilbage i bruger- og servicemenu Knap OK Tryk i 3 sekunder for at gå til brugermenu Tryk for valg i brugermenu Tryk for genfyring Knap og Tryk for at bladre i bruger- og servicemenu Tryk for at regulere hastighed på røgsugeren op eller ned

7 1.6 Test af kommunikation. Trin Handling Illustration 1 Isæt 4 stk AA (LR6) batterier 7 2 Tryk på visning i display er nu BOOST Hvis visning er ERROR prøv at lytte på betjeningspanelet for at få bedre kontakt. Se sendesignaler afsnit 1.4 Opsætning Montage på side 4 3 Hvis opsætning af betjeningspanelet ønskes: Tjek, at der kan opnås signal på det sted, hvor panelet ønskes opsat Montage af betjeningspanel Trin Handling Illustration 1 Ved opsætning af betjeningspanel: Afmærk afstand på væggen Bor 2 huller med diameter 5 mm Isæt rawlplugs og skruer Opsæt betjeningspanelet 1.7 Brug af styringen Valg af sprog I BRUGERMENUEN kan der vælges det ønskede sprog til driftsvisning i display. Trin Handling Illustration 1 Tryk på for at tænde displayet 2 Tryk på OK i 3 sekunder for at gå til brugeropsætning Tryk på og for at komme til SYSTEM Tryk på OK for at vælge SYSTEM USER MENU 1 CHIMNEY FAN 2 SYSTEM 3 LOG 4 SERVICE [1]

8 Trin Handling Illustration 8 3 Tryk på OK for at vælge LANGUAGE 2 SYSTEM 1 LANGUAGE 2 CONTRAST 3 BACKLIGHT 4 BUZZER 4 Tryk på og for at komme til det ønskede sprog 21 LANGUAGE Tryk på OK for at vælge og gemme det ønskede sprog LANGUAGE DANSK Tryk på 2 gange for at forlade opsætning af brugermenu Bemærk: Sprog i BRUGER og SERVICEMENUEN vælges i menu 421, oversigt 1.10, side 9, og kan sættes til ENGELSK, TYSK eller FRANSK. 1.8 Opstart 1 Trin Handling Illustration Tryk på Tryk derefter på for at tænde displayet for at starte røgsugeren Styringen starter op på det indstillede hastighedsniveau og tid. Fabriksindstilling er 100 % i 7 min. Det kan ændres i brugermenuen nr. 13 og servicemenu 424. Se oversigt side 9. 2 Efter endt opstartstid indstilles den ønskede hastighed på røgsugeren. Tryk på og for at vælge den ønskede hastighed på røgsugeren. Bemærk, at der nu vises et termometer ved siden af temperaturen, som indikerer, at styringen kører på automatik og derfor ikke kan slukkes manuelt. Opstart 100% I drift 60% Drift Styringen vil huske det valgte hastighedsniveau til det ændres. Funktion med temperaturføler aktiveret Temperaturføleren er som standard aktiveret. (Kan deaktiveres i servicemenu 425). Hastigheden på røgsugeren holdes konstant på det indstillede niveau. Når temperaturen falder til den indstillede grænse, vil styringen bippe 2 gange og displayet lyse op. Der vil stå GENFYRING i display, se illustration Genfyring 60% Ønskes genfyring af brænde, trykkes på OK og styringen kører op på den indstillede opstartshastighed i 3 min. Derefter går hastigheden igen tilbage til senest anvendt indstilling. Ønskes genfyring ikke, vil displayet vise EFTERLØB, når temperaturen er faldet til den valgte stoptemperatur og styringen vil slukke for røgsugeren efter 45 min. (Tiden kan ændres i menu 14). NB! Termometerikonet slukker, når der står EFTERLØB og det er nu muligt at slukke for røgsugeren ved at trykke på Funktion uden temperaurføler aktiveret Hastigheden på røgsugeren holdes konstant på det indstillede niveau. Bemærk! Automatisk start og stop er deaktiveret.

9 1.10 Bruger- og servicemenu Menu Tekst Valg 0 BRUGERMENU BRUGERMENUER 1 CHIMNEY FAN Røgsuger drift (Er tilgængelig når der er kontakt med styreboksen og når temperaturføler er ON i menu 425) 11 START TEMPERATURE (AUTOMATIC) 12 STOP TEMPERATURE (AUTOMATIC) 13 BOOST TIME (START UP) 14 STOP TIME (AUTOMATIC) Temperaturføler startindstilling: C 40 C Temperaturføler stopindstilling: 0 95 C (min. interval til start temperatur er 5 C) Tidsindstilling ved opstart: 1-15 min. Tidsindstilling før standsning: min. Tilbage til brugermenu 2 SYSTEM Brugertilpasning 21 LANGUAGE Sprogvalg i driftsvisning: Engelsk, Tysk, Fransk, Dansk, Norsk, Svensk, Hollandsk, Finsk, Polsk 22 CONTRAST Lysstyrke i tekst: 20 til BACKLIGHT Lysstyrke i bagrundslys: 5 % til 100 % 50 % 24 BUZZER Bipper ved alarm 03 og 04 samt genfyring. Lyden kan standses ved at trykke på en vilkårlig tast. Indstilling for genfyring kan være :On / Of Tilbage til brugermenu 3 LOG Visning af historik 31 POWER CONSUMPTION Viser energiforbruget i kwh: Nulstil Yes / No 32 ERROR LOG Viser seneste 5 alarmer: Nulstil Yes / No No 33 VERSION Viser software version 4 SERVICE SERVICE MENUER Tilbage til brugermenu Tilbage til drift 41 NETWORK Opsætning af netværk 42 SETTINGS 43 TEST 411 ADD DEVICE Tilføje en enhed til netværket. (F.eks en styreboks eller en signalforstærker. 412 REMOVE DEVICE Fjern en enhed fra netværket 413 OPTIONS Tilføj mulighed/enhed til netværket 4131 ADD EXTRA PANEL Tilføje et ekstrapanel til hovedpanelet 4132 REMOVE EXTRA PANEL Fjerne et ekstrapanel fra hovedpanelet Tilbage til Netværksmenu 414 SIGNAL TEST Viser status på sendesignal 415 RESET Sletter alle inkluderede enheder: Yes / No BEMÆRK: Sletter også styreboksen fra netværket. Tilbage til servicemenu Fabriksindstilling 30 C 7 min. 45 min. Engelsk 421 SERVICE LANGUAGE Sprogvalg vist i bruger- og servicemenu: Engelsk, Fransk, Tysk Engelsk 422 FACTORY SETTINGS Genopretter fabriksindstillinger. BEMÆRK: Sletter ikke styreboksen fra netværket. 423 MINIMUM SPEED Niveau for minimum spænding: V. BEMÆRK: Min. 100 V, hvis røgsugeren er en RS BOOST SPEED Niveau for opstart hastighed: % 100 % 425 TEMPERATURE SENSOR Aktivering af temperaturføler: On/Of On 426 CONTROL STANDARD 427 ALARM SETPOINT Indstilling for afgivelse af Høj temperaturalarm: C 330 C Tilbage til servicemenu 431 FAN TEST Test af røgsuger. (Visning af efektforbrug, hastighed o.s.v.) Tilbage til servicemenu Tilbage til brugermenu On No No No 100 V 9

10 Signaltest og tilføje enheder Signaltest For at teste om signalstyrken er tilstrækkelig: Gå til menu 414 Tryk på OK Displayet viser SIGNAL TEST, se illustration Bemærk: Søgning kan tage op til 10 sek. 414 CONNECTION OK SIGNAL TEST Tilføje enheder For at tilføje en enhed. (Styreboks, signalforstærker, etc.): Sluk for forsyningsspændingen i 10 sek. og tænd igen Gå til menu 411 Tryk på OK Displayet viser ADD DEVICE, se illustration Bemærk: Søgning kan tage op til 2 min. Tryk på OK, når enheden er fundet 411 WAIT... ADD DEVICE Tryk på 4 gange for at forlade opsætning Slette enheder For at jerne en enhed. (Styreboks, signalforstærker, etc.): Sluk for forsyningsspænding i 10 sek. og tænd igen Gå til menu 412 Tryk på OK Displayet viser REMOVE DEVICE, se illustration Bemærk: Søgning kan tage op til 2 min. 412 WAIT... REMOVE Tryk på 4 gange for at forlade opsætningen 1.12 Styreboks Funktioner og visning A ) Kontakt, der afbryder strømmen til røgsuger. (Der vil stå SERVICE i displayet). E B ) LED- indikatorer: POWER lyser, når der er tilsluttet spænding til styreboksen CONNECT lyser, når der søges efter en enhed SERVICE lyser, når der er slukket på afbryderen (A) C ) Knap til at oprette forbindelse: Betjeningspanelet og styreboksen kan forbindes. Tryk på knap (C) på styreboksen Gå til menu 411 på betjeningspanelet Tryk på OK Bemærk: søgning kan tage op til 2 min. A B D Serie no.: xxxx Batch no: xxxx POWER CONNECT SERVICE Connect / Signal Test C Tryk på 4 gange for at forlade opsætning D ) Sikring: Sikrer røgsugeren mod overbelastning. E ) Serienummer på styreboksen

11 1.13 Fejlinding Observation Ingen lys i displayet på betjeningspanelet ved aktivering Der vises i displayet Handling Tjek at batterierne sidder rigtigt Isæt nye batterier Udskift batterierne 11 Der står 06 LOW BATTERY i errorlog (menu 32) Der står SERVICE i displayet Ingen træk i skorstenen, men displayet viser I drift Batterierne har været opbrugt Tænd for afbryderkontakten på styreboksen. (På skorstenen). Se afsnit 1.12 Styreboks på side 10 Tjek om vingen i røgsugeren kører rundt Tjek sikringen i styreboksen Tjek om skorstenen kan være blokeret Temperaturen vises ikke i displayet Tjek aktivering af føler i servicemenu 425 Røgsugeren starter eller stopper ikke automatisk Tjek aktivering af føler i servicemenu 425 Tjek start og stoptemperatur indstillinger i brugermenu 11 og 12 Tjek at føleren er placeret korrekt under røgsugeren Udskift evt. føleren Der står FEJL 01 INTET SIGNAL i displayet Der står FEJL 02 FØLER FEJL i displayet. (Fejlbeskrivelsen bliver stående indtil der trykkes på OK) Der står FEJL 03 HØJ TEMPERATUR i displayet og den bipper 5 gange. (Lyset vil være tændt i displayet og fejlbeskrivelsen bliver stående indtil der trykkes på OK) Der står FEJL 04 STRØMUDFALD i displayet og den bipper. (Lyset vil være tændt i displayet og fejlbeskrivelsen bliver stående indtil der trykkes på OK) Der står FEJL 05 INGEN ENHEDER TILSLUTTET i displayet Bemærk: Alarmvisninger forsvinder, når fejlen er udbedret Tekniske data Tjek betjeningspanelets afstand fra styreboksen. (Maks. 12 m) Placér betjeningspanelet et mere optimalt sted. (Hvis der f.eks er foretaget ombygning, er signalet måske blevet forringet). Hvis signal ikke kan opnås, kan der tilføjes en signalforstærker i netværket. (Tilbehør) Tjek ledningsforbindelser ved tilslutning i styreboksen Udskift evt. føleren For høj temperatur i skorsten. Begræns forbrænding Tjek indstilling af temperatur i servicemenu 427 Netforsyningen til styreboksen er afbrudt Begræns forbrændingen Der er ikke tilføjet nogen enhed til betjeningspanelet Se afsnit 1.11 Signaltest og tilføje enheder på side 10 Dimensioner mm H x B x D 100 x 130 x x 120 x 55 Spænding Kapslingsklasse IP20 IP64 Betjeningspanel Styreboks Temperaturføler 230 V ± 10 % / 50 Hz Materiale ABS ABS Glas / Rustfrit stål Omgivelsestemperatur 0 C til 40 C -30 C til 60 C Følerelement: -50 C til 450 C Kabel: -50 C til 125 C Batterier Batterilevetid Sikring Efektudgang Standby forbrug 4 stk AA (LR6) Ca. 1 år T 2,0 A Type PT A 1 W

12 2. EU Overensstemmelseserklæring DK: EU-Overensstemmelseserklæring GB: Declaration of Conformity DE: EU-Konformitätserklärung FR: Déclaration de conformité de l Union Européenne NO: EU-Samsvarserklæring -erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: -hereby declares that the following products: -erklärt hierdurch auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte: -déclare, sous sa propre responsabilité, que les produits suivants: -erklærer på eget ansvar at følgende produkter: -som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: -were manufactured in conformity with the provisions of the following standards: -die von dieser Erklärung umfaßt sind, den folgenden Normen: -auxquels s applique cette déclaration sont en conformité avec les normes ci-contre: -som er omfattet av denne erklæring, er i samsvar med følgende standarder: exodraft a/s C.F. Tietgens Boulevard 41 DK-5220 Odense SØ EW41 NL: EU-Conformiteits verklaring SE: EU-Överensstämmelsedeklaration FI: EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus IS: ESS-Samræmisstaðfesting IT: Dichiarazione di Conformità Unione Europea PL: Deklaracja zgodności WE -veklaart dat onderstaande producten: -deklarerar på eget ansvar, att följande produkter: -vastaa siltä, että seuraava tuote: -Staðfesti à eigin àbyrgð, að eftirfarandi vörur: -dichiara con la presente che i seguenti prodotti: -niniejszym oświadcza, że następujące produkty: -zijn vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften uit de hieronder genoemde normen en standaards: -som omfattas av denna deklaration, överensstämmer m ota tämä selvitys koskee, on seuraavien standardien mukainen: -sem eru meðtalin i staðfestingu Pessari, eru i fullu samræmi við eftirtalda staðla: -sono stati fabbricati in conformità con le norme degli standard seguenti: -zostały wyprodukowane w zgodzie z postanowieniami następujących norm: EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN i.h.t bestemmelser i direktiv: -in accordance with -entsprechen gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: -suivant les dispositions prévues aux directives: -i.h.t bestemmelser i direktiv: -Lavspændingsdirektiv: -the Low Voltage Directive: -Niederspannungsrichtlinie: -Directive Basse Tension: -Lavspenningsdirektivet: -EMC-direktivet: -and the EMC Directive: -EMV-Richtlinie: -Directive Compatibilité Electromagnétique: -EMC-direktivet: Odense, Adm. direktør -Managing Director Jørgen Andersen 2006/95/EC 2004/108/EC -de laagspanningsrichtlijn: -Lågspänningsdirektivet: -Pienjännitedirektiivi: -Smáspennueftirlitið: -Direttiva Basso Voltaggio: -Dyrektywą niskonapięciową: -en de EMC richtlijn: -EMC-direktivet: -EMC-direktiivi: -EMC-eftirlitið: -Direttiva Compatibilità Elettromagnetica: -i Dyrektywą EMC -Algemeen directeur -Geschäftsführender Direktor -Président Directeur Général -Verkställande direktör -Toimitusjohtaja -Framkvemdastjori -Direttore Generale -Dyrektor generalny DK: exodraft C. F. Tietgens Boulevard 41 DK-5220 Odense SØ Tel: Fax: NO: exodraft Fjordgløttveien 11 NO-3060 Svelvik Tel: Fax: DE: exodraft Soonwaldstraße 6 DE Monzingen Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) SE: exodraft Årnäsvägen 25B SE Åskloster Tlf: +46 (0) Fax: +46 (0) UK: exodraft Unit 4B, Lancaster Ct. Coronation Road Cressex Business Park GB-High Wycombe HP12 3TD Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) EW41 DK

DraftBooster. DK Læs og gem denne vejledning!

DraftBooster. DK Læs og gem denne vejledning! DK DraftBooster DK Læs og gem denne vejledning! 2 DK 3120033-DK-UK-DraftBooster Indholdsfortegnelse 1. Produktinformation DK..............................................3 1.1 Pakkens indhold........................................................

Læs mere

1. DK Produktinformation EU Overensstemmelseserklæring...13

1. DK Produktinformation EU Overensstemmelseserklæring...13 EW 41 DK 2 DK 3110033-EW41-DK 1. DK Produktinformation...3 1.1 Indhold af pakken...3 1.2 Tilbehør...3 1.3 Anvendelse...4 1.3.1 Funktion med temperaturføler aktiveret...4 1.3.2 Funktion med temperaturføler

Læs mere

CHR-P Varmegenvindingsaggregat. Læs denne vejledning og gem den til senere brug!

CHR-P Varmegenvindingsaggregat. Læs denne vejledning og gem den til senere brug! DK CHR-P Varmegenvindingsaggregat Læs denne vejledning og gem den til senere brug! 2 3110070 DK CHR-P 290415 Indhold 1. Produktinformation................................................ 3 1.1 Funktion.............................................................

Læs mere

CHR-P-S Varmegenvindingsaggregat

CHR-P-S Varmegenvindingsaggregat DK CHR-P-S Varmegenvindingsaggregat Læs denne vejledning og gem den til senere brug! 2 3002690 CHRP-S DK Indholdsfortegnelse 1. Produktinformation................................................ 3 1.1

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

EBC20. Montage-, installations- og driftsvejledning. Læs og gem denne vejledning!

EBC20. Montage-, installations- og driftsvejledning. Læs og gem denne vejledning! EBC20 Montage-, installations- og driftsvejledning Læs og gem denne vejledning! 2 3002712 EBC20 DK 280714 1. Produktinformation...4 1.1 Leverance............................................................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Kontroller dit skorstenstræk med et røgsugersystem

Kontroller dit skorstenstræk med et røgsugersystem Kontroller dit skorstenstræk med et røgsugersystem 2 Hver 4. har problemer I hvert fjerde hjem med brændeovn eller pejs er der problemer, når der skal tændes op. Nogle af de hyppigste problemer er: Optændingsbesvær

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Prisliste 2016 Røgsugere, styringer og tilbehør

Prisliste 2016 Røgsugere, styringer og tilbehør Prisliste 2016 Røgsugere, styringer og tilbehør gældende pr. 1. januar 2016 EBC20 EXHAUSTO OK Reset Alarm Få kontrol over trækket i din skorsten exodraft er førende på markedet for mekanisk skorstenstræk.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Dit Fibaro system kan have op til 230 Z-Wave enheder tilsluttet til det. Nedenfor kan du læse hvordan du tilføjer Fibaro enheder til din Home Center Lite eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere