Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed"

Transkript

1 Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser i prduktinssklerne (nte *) * I anden mgang til andre pædaggiske virksmheder, sm i fremtiden får tilbudt pgaver, sm i dag ligger i prduktinssklerne

2 Prduktinsskler bør have strategier: 1Strategisk styrkelse, teretisk g metdisk, af den fagprfessinelle rlle g pgave 2Organisatinsudviklings-strategi Frklaring: Hvad er på spil? Hvrdan frstå en fte dilemma-fyldt udvikling af den mderne ffentlige sektr i Danmark? 3Strategi fr tydelig pædaggisk ledelse 4Plan fr digitalisering af fkuseret dialg med den unge 5Strategi fr samspil med lkale uddannelsesmarkeder

3 Prduktinsskler bør gennemføre 1Strategisk styrkelse, teretisk g metdisk, af den fagprfessinelle rlle g pgave Når vi hører på Hans Henrik Knp, så præsenteres vi fr en væsentlig pædaggisk-psyklgisk faglighed, sm vi skal have vres medarbejdere til at kunne håndtere sklens nedskrevne g fagligt validerede versin Set i frhld til sådanne målestkke, så må vi være bekymret fr m vres flk rammer skiven

4 Prduktinsskler bør gennemføre Strategisk styrkelse, teretisk g metdisk, af den fagprfessinelle rlle g pgave Stigende frventninger til alle pædaggiske virksmheder Dagtilbudslven g flkesklelven stiller øgede kvalifikatins- g kmpetencekrav til pædaggiske medarbejdere i lyset af pædaggiske læreplaner g fælles mål Gymnasiet, tilsvarende Ungdmssklen har hidtil undslået sig er blevet evalueret g har nu markant, skærpet egne strategiske krav til undervisning g øvrige aktiviteter

5

6 LU m ungdmssklens heltidsundervisning: LU-pjece, kt Vi vil sikre, at alle lærere har eller successivt tilegner sig didaktiske prfessinskmpetencer sm undervisere, herunder fagbegreber g -sprg. Kernepgaven er undervisning, men i anderledes rammer, rganisering g til dels indhld end i andre sklefrmer. Vi har ledelsesmæssig fkus på mulighederne i, at læreren kan have erhvervet sine kmpetencer på anden måde end via en frmel læreruddannelse. Lærere, indhld g frdybelsesmuligheder i hhv. bglige g praktiske fag skal mødes med lige høje frventninger g krav fra ungdmsskleledelsen. Heltidsundervisning kræver relatinskmpetence, men undervisning er mere end scialt samvær. Undervisning er en velvervejet ledelse af en frberedt prces hen md et tilsigtet læringsmål fr hver enkelt elev.

7 Hvrdan vil prduktinssklerne falde ud? Når prduktinssklerne snart evalueres? EVA s anbefalinger til ungdmssklernes heltidsundervisning af skletrætte g udsatte unge, bl.a.: En større del af heltidsundervisningens prduktinssklens elever skal gennemføre en ungdmsuddannelse Heltidsundervisningen bør lkalt have fkus på at drøfte g tydeliggøre undervisningens mål Heltidsundervisningen bør have fkus på skriftligt g systematisk at tydeliggøre mål fr elevernes udvikling fr at sætte fkus på elevernes prgressin g pnåede kmpetencer Heltidsundervisningen bør sikre, at der er tydelige g eksplicitte læringsmål fr de undervisningsaktiviteter, der fregår i heltidsundervisningen, g sikre at undervisningsaktiviteterne samlet set henvender sig til hele målgruppen Heltidsundervisningen bør øge pmærksmheden på betydningen af at lærerne har en bred didaktisk g pædaggisk indsigt sm kan være med til at kvalificere undervisningen g arbejdet med eleverne

8 Sklens krydspres visinær ledelse g rbust planlægning, ja men gså efterlevelse af central styring NB vi taler mere g mere m gvernance/gvernment

9 Prduktinsskler bør have 2Organisatinsudviklings-strategi Resultatbaseret styring (herunder dkumentatin) Team-rganisering Og j rganisatinsudvikling er gså et spørgsmål m afdelingsstrukturen

10 Resultatbaseret styring starter hs udføremedarbejderen - Jf. David Hunter, KL, Finansministeriet mv. Resultatbaseret styring fungerer ved, at udføremedarbejderen i samspil med brgeren gør målbar status på brgerens prgressin i mestring af eget liv (resultat) ud i selvfrsørgelse (effekt). Denne målbare status skaber anerkendelse af g mtivatin til brgerens pnåede mer-mestring. Og denne målbare status skaber frnyet fkus g effektivitet i næste skridt i brgerens støttede rejse md selvfrsørgelse. Harmnerer dette med scial frbundenhed? Hans Henrik Knp Kan denne styring medvirke til en styrkelse af tillid? Meningsfuld selvdisciplin? J, fr hér får man begrundelser g anerkendelse der tilfører meningsfuldhed

11 Vigtigste relatin: Den fkuserede medarbejder i mødet med den unge Prduktinssklens mål g værdier Ledelsesteam Ledelse Frældre Mrgendagens unge, frældre g kntekst Kmmunens plitikker g rammer Videnscentre Samarbejdspartnere Kllegaa Medarbejder Team Den unge

12 Pædaggisk ledelse af team-arbejde g sparring Ledelse af prfessinel håndtering af pædaggisk virke kræver at medarbejderne giver hinanden interkllegial sparring g bibringer hinanden alternative synsvinkler fr netp af se den unge g den unges nærmeste læringszne samt mtiverer hinanden til best practice Ledelsesteamet er rllemdel fr virkelig gdt teamarbejde g værdien heraf

13 Team-rganisering fr at styrke målrettede refleksiner g frpligtigelser Fælles mål i spidsen fr tppræstatiner leveret af højtydende teams Ledelsesteamet sætter en klar rllefrdeling i samlet pædaggisk lederskab synliggør rllerne g prcesserne (beslutning g refleksin) i ledelsesteamet tydelighed g md i psitinerne, graden af ledelseskmpetence g præcisinen i ledelsesstilene (gør p med underledelse, jf. senere) brug gerne krydsende funktiner i ledelsesteamet direktinsmdellen Strategi nr. 1 MUS g medarbejdermtivatin, HR afd.leder A Kmpetenceudvikling afd.leder A Øknmi sekretariatschef Dkumentatin g kvalitetssikring afd.leder B Markedsføring g partnerskaber nr. 1 IT g digitalisering afd.leder A Ledelsen sm rllemdel

14 Midtvejsspørgsmål: Hvad er på spil? Hvrdan frstå en fte dilemmafyldt udvikling af den mderne ffentlige sektr i Danmark Den ffentlige sektr hviler på et mix af histrisk udviklede g frskellige mdeller g nrmer - Magtudredningen Trben Beck Jørgensen m.fl. Ledelse hele spektret rundt (dermed nede i næste)

15 Ove Kaj Pedersens bg fra marts 2011: Knkurrencestaten Natinal knkurrencestat - udfrdrer Velfærdsstat Den danske stat g aktuel dansk plitik sigter på at den danske beflkning g de danske virksmheder, ffentlige sm private, prethlder g styrker egen evne til at knkurrere på betingelserne givet af et liberaliseret verdensmarked med nye glbale strukturer Vi ser det i arbejdsmarkedsplitikken, uddannelsesplitikken, frskningsplitikken, skleplitikken, innvatinsprgrammerne mv.

16 Prduktinsskler bør have 3Strategi fr tydelig pædaggisk ledelse Ledelse af effektiv frankring af mål g faglighed i mødet med g udviklingen af den unge Bestyrelsessammensætning g funktin

17 Pædaggisk ledelse er både anerkendelse g regulering Ledelse er at anerkende medarbejdere sm kan g vil selv Og at cache de medarbejdere, sm næsten kan g vil det sikre Samt at regulere eller instruere de, sm ikke kan det rigtige, men sm insisterer på det frkerte Altid på det grundlag af værdier g mål sm er udviklet g synliggjrt på institutinen/prduktinssklen

18 Situatinsbestemt ledelse Mestre både det hårde g det bløde

19 Prduktinsskler bør have 4Plan fr digitalisering af fkuseret dialg med den unge Digitale frløbsplaner nem g tilgængelig på iphnes fr prduktinsskleelever - Lvgiver g kmmunale aftagere frventer ledelsesmæssig fkus på g håndtering af prfessinelle medarbejderes samspil med eleverne m nedskrevne g evaluérbare mål fr elevens næste læringszne - Nye resultater i prduktinssklen: Når elev g lærer deler digitalt univers m elevens adfærd g læring - Jf. tidligere m Resultatbaseret styring nu med strøm på

20 Prduktinsskler bør have 5Strategi fr samspil med lkale uddannelsesmarkeder Endnu mere samarbejde med g synlighed verfr reginens skle- g uddannelsesinstitutiner samt virksmheder Tænke g udvikle nye samspilsmdeller jf. netværkstænkning

21 En innvativ ffentlig sektr, der skaber kvalitet g fælles ansvar Et debatplæg til en ny frvaltningsplitik fr den ffentlige sektr (www.frvaltningsplitik.dk) Frskergruppe med den nye generatin af frvaltningsfrskere Bl.a. meget mere netværkstænkning g partnerskaber

22 En innvativ ffentlig sektr, der skaber kvalitet g fælles ansvar Frskergruppen: Vres anbefalinger er: Strukturmæssigt skal der skabes et bedre samspil mellem stat, reginer g kmmuner g en bedre krdinatin mellem beslægtede plitikmråder på de frskellige styringsniveauer I rganiseringen af den ffentlige styring skal der satses mere på etableringen af partnerskaber, styringsnetværk g dialgbaserede frmer fr kntrakt- g aftalestyring I den interne styring skal regler g value-fr-mney systemer refrmeres, så de skaber meningsfuld g resultatfkuseret styring g fremmer læring, mtivatin g innvatin I den eksterne styring af samfundet skal valget mellem frskellige styringsfrmer g -redskaber i højere grad bestemmes af pragmatiske hensyn til situatinen g pgavens karakter I den demkratiske styring skal den plitiske ledelse på alle niveauer styrkes, g der skal skabes nye g bedre muligheder fr brgerinddragelse Ledelsesmæssigt skal den igangværende pkvalificering af ffentlige ledere frtsættes, ligesm der skal skabes et endnu bedre samspil mellem de plitiske g administrative ledere Samarbejde mellem ffentlige g private parter skal bidrage til at skabe innvative løsninger, sm kan bidrage til at gøre ffentlige ydelser endnu bedre g måske endda gså billigere

23 Bruger- g interessent dreven innvatin lytte til markedet tage virkeligheden med ind i centrum af udviklingsprcesserne prøve af brug agile prcesser vi skal fikse tunge tyske kmpnenter p

24 Strategi i relatin til markedet: Er det nk med samarbejde? Er prduktinsskle-strukturen hensigtsmæssig? 16 stre g rganisatrisk-ledelsesmæssigt bæredygtige prduktinsskler - er det bedre end ca. 81 prduktinsskler? Med års-elever Hvem i prduktinsskleverdenen stiller de nødvendige spørgsmål - før andre gør det? Har prduktinssklebestyrelser en snert tantebestyrelse ver sig? - i crprate gvernance er en prfessinel bestyrelse seismmetret i frhldt til markedet g navnlig til at få erkendelse af ny mverden ind i virksmheden

25 LP-manual til leder-til-leder-caching fr prduktinsskleledere Velkmmen til leder-til-leder-caching fr dig sm ny eller erfaren prduktinsskleleder På denne hjemmeside kan ledere i prduktinsskle-miljøet finde ramme g redskaber til leder-til-leder-caching. Du kan gå sammen med en lederkllega fra en anden prduktinsskle g danne et makkerpar. Eller du kan synliggøre ønsket m at kmme med i en mands M/K leder-caching-gruppe.

26 Prduktinssklens g prduktinssklernes ffensive g tydelige strategier er super vigtige i et nyt Danmark hvr eksisterende strukturer g virksmhedsfrmer undergår radikal innvatin gså indenfr dannelses-industrien Jeg ønsker prduktinssklerne held g lykke med fremtiden!

27 Tak fr pmærksmheden

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation

Vand i Urbane områder - Partnerskab for klimatilpasning og Innovation Ansøgning til RTI m prækvalifikatin af det Strategiske Partnerskab Vand i Urbane mråder - Partnerskab fr klimatilpasning g Innvatin www.vupti.eu med fkus på byens vand til klimarbuste byer med lav CO 2

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere