GYMNASIEDAGE.DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GYMNASIEDAGE.DK - 2014"

Transkript

1 GYMNASIEDAGE.DK Program tirsdag d Lærerens roller Kaffe/the/vand og frugt Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes tilfredshed med deres arbejde Birgitte Vedersø og Claus Niller Nielsen rektorer Gefion Gymnasium og Roskilde Katedralskole Pause Læreridentitet anno Læreren en helt i underhylere? Dion Rüsselbæk Hansen lektor, ph.d. Institut for Kulturvidenskaber, SDU Frokost Tematiske workshops udfordringer og udvikling :45 WS 13: lok. 95 Lærerens rolle i arbejdet med innovation Henrik Stidsholt Rasmussen, pædagogisk leder Risskov Gymnasium WS 14: lok 96 Lærerens roller i arbejdet med digitale læremidler Anne Boie Johannesson, lektor Køge Gymnasium, og gymnasiekonsulent Center for undervisningsmidler, UCC WS 15: lok 98 Læreren som vejleder, den vejledende underviser Annette Kjærgaard, lektor Tornbjerg Gymnasium WS 16: lok. 99 Lærerroller og klasseledelse Hanne Heimbürger, lektor Frederiksberg Tekniske gymnasium, og gymnasiekonsulent Center for Undervisningsmidler, UCC WS 17: lok. 94 Vejlederrollen i krydsfeltet mellem tværfaglighed og innovation Andre Dekker, lektor Fredericia Gymnasium WS 18: lok. 97 Film og TV i et læringsorienteret og digitaliseret klasserum cand.scient.bibl Christian Houmøller, UCVia og lektor Gribskov Gymnasium, Lars Due Arnov, gymnasiekonsulent Center for Undervisningsmidler, UCC Kaffepause Undervisning mellem innovation og præstation Peter Henrik Raae lektor Institut for Kulturvidenskab, SDU Slut på konferencen

2 1. LEDELSENS BETYDNING FOR UDVIKLINGEN AF LÆRERNES TILFREDSHED MED DERES ARBEJDE Birgitte Vedersø og Claus Niller Nielsen rektorer Gefion Gymnasium og Roskilde Katedralskole Gymnasiet har undergået en voldsom forandring de sidste ti år. Først med gymnasiereformen i 2005, senere med selvejet i 2007 og senest med en grundlæggende ny arbejdstidsaftale fra 2013, der er gennemført for at skabe bedre betingelser for øget kvalitet i gymnasiet. Studenterne skal blive så dygtige, de kan, og skolerne skal have elevernes læring endnu mere i fokus. Samtidig vil Undervisningsministeriet fremadrettet styre skolerne på vores resultater og måle, i hvilket omfang vi når de nationale mål. Disse omfattende strukturelle ændringer kræver, at vi nytænker gymnasiets organisation, så vi styrker lærernes samarbejdsrelationer og samtidig understøtter lærernes relation til ledelsen med henblik på at skabe gode individuelle arbejdsvilkår. Samarbejde, ledelse og gode arbejdsvilkår er forudsætningen for gymnasiets hovedformål at skabe dygtige, studieparate og almendannede studenter.

3 2. LÆRERIDENTITET ANNO LÆREREN EN HELT I UNDERHYLERE? Dion Rüsselbæk Hansen lektor, ph.d. Institut for Kulturvidenskaber, SDU Tidligere var det lærerne, der stillede krav om dette og hint. I dag er vi vidner til det modsatte. Læreren konfronteres løbende med nye, konfliktuelle og til tider paradoksale krav fra nær og fjern, hvilket influerer på vedkommendes gøren og væren. Spørgsmålet er, hvad det er for én lærer, vi har med at gøre i samtiden. Er det én, der tages alvorligt, og som antages at kunne åbne nye (videns)horisonter for eleverne? Eller er det én, vi lægger en ironisk og tvivlende distance til, og som skal påtage sig anderledes opgaver end hidtil? Oplægget lægger op til en kritisk diskussion om samtidens lærergerning set i forhold til de opgaver, han/hun forventes at håndtere.

4 WS 13: LOK. 95 LÆRERENS ROLLE I ARBEJDET MED INNOVATION Henrik Stidsholt Rasmussen pædagogisk leder Risskov Gymnasium Workshoppen tager udgangspunkt i en lærerrolle, hvor læreren faciliterer en arbejdsproces, der gradvist fører eleverne frem mod løsningsforslag på konkrete og autentiske problemstillinger. Workshoppen lægger op til diskussion af læringssyn og innovation, samt af forskellige krydspres læreren oplever, når der arbejdes med innovation, f.eks. hvordan sikres faglighed og højde i løsningsforslaget, uden den innovative proces overstyres og hvordan sikres ordentligt flow i arbejdsprocessen uden den innovative proces forceres. Der vil blive inddraget konkrete eksempler på procesredskaber til undervisning i innovation. Præsentation Henrik Stidsholt Rasmussen er pædagogisk leder ved Risskov Gymnasium, og har tidligere været lektor i historie, samfundsfag og religion ved Egaa Gymnasium. Her har han deltaget i forsøgsarbejde med innovation, herunder UVM s forsøgsrække om AT og innovation. Har siddet i skolens styregruppe for AT.

5 WS 14: LOK 96 LÆRERENS ROLLER I ARBEJDET MED DIGITALE LÆREMIDLER Anne Boie Johannesson, lektor Køge Gymnasium og gymnasiekonsulent Center for undervisningsmidler, UCC Website... Materialer som e-/i-bøger, pdf-tekster og forskellige hjemmesider og portaler bruges i stigende grad i undervisningen. Men eleverne læser disse digitale tekster anderledes end papirtekster. Undersøgelser har vist at kun 8 % af eleverne foretrækker at læse på skærm, og at 46 % af eleverne har svært ved at navigere i digitale tekster. Workshoppen vil handle om hvordan vi kan give eleverne redskaber til at blive bedre digitale læsere, herunder give dem forskellige strategier til at navigere og notere i teksterne. Dette arbejde med eleverne medfører forskellige roller for os lærere, idet vi skal kunne forholde os til elevernes individuelle læringsstrategier og vejlede dem, samtidig med at vi stadig er fagfaglige undervisere. Anne Boie Johannesson er Gymnasiekonsulent ved Center for Undervisningsmidler UCC og lektor ved Køge Gymnasium Cand. scient i kemi med dansk som sidefag Master i IKT og læring.

6 WS 15: LOK 98 LÆREREN SOM VEJLEDER, DEN VEJLEDENDE UNDERVISER Annette Kjærgaard lektor Tornbjerg Gymnasium Med 2005-reformen er læringsrummet ændret i retning af, at der er mere selvstændigt elevarbejde. Derved bliver vejledning af elever en vigtig del af den almindelige undervisningspraksis. Workshoppen vil handle om forskellige redskaber, der kan støtte arbejdet med at udvikle en praksis, hvor læreren både er underviser, vejleder, sparringpartner og coach. I workshoppen arbejder vi med forskellige vejledningstrategier og med forskellige vejledningsværktøjer bl.a. kommunikation, gensidig forventningsafstemning mellem vejledere og elever og etablering af kontrakt. Workshoppen vil sætte fokus på hvordan lærere kan udvikle vejledningskoncepter, der er velfungerende ift. eleverne og som opleves som brugbare også af lærerne selv. Annette Kjærgaard er kursusleder og lektor på Tornbjerg Gymnasium

7 WS 16: LOK. 99 LÆRERROLLER OG KLASSELEDELSE Hanne Heimbürger, lektor Frederiksberg Tekniske gymnasium og gymnasiekonsulent Center for Undervisningsmidler, UCC Website... Teamarbejdet 2014 byder på glæder og udfordringer. Ikke alene skal man selv være tydelig og nærværende i sin klasse, stille klare krav og motivere eleverne til at lære, men man skal også samarbejde med klassens lærere om at opbygge elevernes studiekompetence. Hvordan kommer man fra de gode hensigter til en realisering af aftaler? I workshoppen arbejder vi med konkrete forslag til udøvelse af god klasseledelse, hvordan man får sig selv med i forandringsprocesser samt de dilemmaer, der er forbundet med teamsamarbejde. Hanne Heimbürger er gymnasiekonsulent på CFU UCC, lektor på Frederiksberg Tekniske Gymnasium/TEC, EMUredaktør for siderne Almen studieforberedelse, Studiekompetence og For gymnasielever. Hanne har udgivet bøger om studiekompetence: Knæk Studiekoden! og Studiekompetence fra elev til studerende og Studiemetoder.

8 WS 17: LOK. 94 VEJLEDERROLLEN I KRYDSFELTET MELLEM TVÆRFAGLIGHED OG INNOVATION Andre Dekker lektor Fredericia Gymnasium Konkrete cases fra forårets AT-eksamen i b-opgaven (med krav om et innovativt løsningsforslag) danner udgangspunkt for en diskussion af den rolle, vi som lærere skal udfylde, når vi vejleder i krydsfeltet mellem det tværfaglige og løsningen af konkrete problemer. Hvordan ser vejledningen ud fra elevvinkel og hvilke muligheder og udfordringer stiller det os overfor? Andre Dekker er ansat på Fredericia Gymnasium som lektor i Filosofi, Matematik og studievejledning. Andre Bekker er desuden master i gymnasiepædagogik fra SDU.

9 WS 18: LOK. 97 FILM OG TV I ET LÆRINGSORIENTERET OG DIGITALISERET KLASSERUM cand.scient.bibl Christian Houmøller, UCVia og lektor Gribskov Gymnasium, Lars Due Arnov gymnasiekonsulent Center for Undervisningsmidler, UCC Website... Efterhånden er det muligt at streame levende billeder fra en lang række af web-tjenester og bruge dem i undervisningen. Denne workshop tager udgangspunkt i film- og tv-materialet fra På workshoppen vises de forskellige programtyper, og relevante søgestrategier drøftes. Desuden sættes der fokus på, hvad ændringer i elevtyper og teknologi (bl.a. et massivt indtog af bærbare computere) betyder for måden, hvorpå læreren kan vise og didaktisere film- og tv-materiale. Endelig gives der forslag til - og der lægges op til en diskussion af - hvordan on-line tjenester som fx Facebook, Twitter og Todaysmeet kan bruges i forbindelse med screening af filmog tv i undervisningen. Christian Houmøller har undervist som cand.mag i dansk og engelsk på stx, htx og vuc i perioden fra , men er siden blevet cand.scient.bibl fra IVA, hvor han også har undervist som ekstern lektor. Christian Houmøller har siden 2007 været fastansat i VIA CFU, hvor han arbejder med nedtagning, katalogisering og metadatering af tv-udsendelser til undervisningsbrug. Lars Due Arnov underviser på Gribskov Gymnasium i historie, mediefag og samfundsfag. Master i ikt og læring Siden 2013 har han desuden været gymnasiekonsulent på CFU v. UCC, hvor han bl.a. afholder kurser om it-didaktik, medier og videndeling.

10 3. UNDERVISNING MELLEM INNOVATION OG PRÆSTATION Peter Henrik Raae lektor Institut for Kulturvidenskab, SDU Website... Med regeringens 2020-plan og med OK13 som direkte udløber heraf er skole og uddannelse blevet underlagt to samtidige, sideordnede effektiviseringspres. Dels et pres for innovation, dels et pres for øget målstyring. Oplægget vil med udgangspunkt i de sidste par års uddannelsespolitiske tendenser beskrive, hvordan Economic Man er rykket tættere på klasseværelset og udfordrer lærere og ledere. Det gør ikke hverken lærerens eller lederens opgave mindre vigtig!

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere