POLITISK OPLÆG SEPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITISK OPLÆG SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 POLITISK OPLÆG SUNDHEDSPOLITIK SEPTEMBER 2014 KRÆFTPLAN IV

2 FORORD Venstre pririterer kræftmrådet højt. Under VK-regeringen fik mrådet et markant løft med pfølgning på Kræftplan I, aftale m Kræftplan II g Kræftplan III. Den massive indsats har resulteret i markante frbedringer af hele kræftmrådet. Flere g flere danskere verlever i dag en kræftsygdm, behandlingskvaliteten er blevet løftet, g pakkefrløbene har medført krtere ventetid g bedre sammenhæng i udrednings- g behandlingsfrløbet. Det har krævet en enrm g anerkendelsesværdig indsats fra sundhedsvæsenets mange dygtige medarbejdere. Indsatsen på kræftmrådet i Danmark skal ikke blt være af høj faglig kvalitet. Den danske kræftindsats skal p på højeste internatinale niveau. Vi skal derfr fasthlde fkus på de gde resultater, der allerede er pnået, g samtidig sætte nye ambitiøse mål fr den danske kræftindsats. Vi er nået langt på kræftmrådet men vi er desværre langt fra i mål. Kræftbehandlingen er blevet markant frbedret, g verlevelsen er stigende, men vi har endnu ikke indhentet verlevelsesefterslæbet i frhld til nablandene. Ventetiderne på kræftmrådet er reduceret betydeligt, men de er frtsat fr lange, g fr mange kræftpatienter plever frtsat usammenhængende behandlingsfrløb. Derfr er der behv fr en Kræftplan IV. Samtidig er der meget stre reginale frskelle på kræftbehandlingen i Danmark. Eksempelvis er det kun 52 pct. af patienterne i Regin Hvedstaden med kræft i nyren, der bliver pereret til tiden, mens det i Regin Syddanmark er 83 pct. I følge Kræftens Bekæmpelse vkser frskellene mellem reginerne. Kræftplan IV skal sikre, at sundhedsvæsenet på alle niveauer er gearet til de kmmende års udfrdringer g muligheder på kræftmrådet. Kræftplan IV finansieres inden fr sundhedspuljen på i alt 1 mia. kr. i 2015 på Venstres finanslvsfrslag. Heraf afsættes i alt 380 mi. kr. ekstra til kræftmrådet alene i Det er dbbelt så meget, sm regeringen freslår i sit sundhedsudspil, hvr regeringen blt afsætter 190 mi. kr. Venstres flketingsgruppe Christiansbrg, september 2014

3 KRÆFTPLAN IV Antallet af kræftpatienter vil stige de kmmende år. Beregninger fra Kræftens Bekæmpelse viser, at der i 2025 vil være 30 pct. flere kræftpatienter end i dag. Hertil kmmer at langt flere vil leve med kræft på grund af øget verlevelse g et stigende antal patienter. Udviklingen vil i sig selv skabe et strt pres på sundhedsvæsenet. Kræftplan IV skal tage fat i disse udfrdringer på kræftmrådet - g ikke mindst kmme med løsninger. Den første kræftplan (2000) blev udarbejdet på baggrund af et strt kapacitetsefterslæb på kræftmrådet. Efterslæbet medførte lange ventelister g dårlig verlevelse. Vi skal ikke gentage fejlen fra 90 erne g havne i kapacitetsprblemer på grund af dårlig planlægning på kræftmrådet. Gdt 15 år efter den første kræftplan 1 er det nu på tide at iværksætte et nyt planlægnings-arbejde med en Kræftplan IV med fkus på kapacitet g kvalitet. Kræftplan IV skal være rammen fr planlægningsarbejdet, så vi kan imødegå det stigende årlige pres, g planlægge pbygningen af den frnødne kapacitet, så vi kan imødekmme behandlingsbehvet. Vi skal sikre, at sundheds-væsenet på alle niveauer er frberedt på den kmmende udvikling. Vi skal sikre, at vi ikke igen løber ind i stre kapacitetsprblemer g uacceptable ventetider. Kræftplan IV skal derfr analysere udrednings-, behandlings-, efterbehandlings-, rehabiliteringsg palliatinsbehvet, sm kræftudviklingen vil medføre, samt evaluere hvr langt vi i Danmark er nået efter Kræftplan I, II g III. VENSTRE FORESLÅR FØLGENDE NYE INITIATIVER PÅ KRÆFTOMRÅDET: Analyse af fremtidens behv på kræftmrådet, så planlægningen af kræftbehandling styrkes. Tidligere g mere effektiv pspring af kræft samt øget kapacitet. Indførelse af en patientansvarlig læge, så der skabes bedre sammenhæng i patientfrløbene, færre svigt i vergangene g bedre kvalitet i behandlingen. Større erfaringsudveksling med udenlandske kræfteksperter m fx bedste kliniske praksis. Natinal handlingsplan der kan støtte udviklingen af mere målrettet, persnlig medicin, så patienterne får en så effektiv g skånsm behandling sm muligt så hurtigt sm muligt. Højere g mere ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af sygehuse g reginer. Styrket smertelindrende indsats fr uhelbredeligt syge børn. Gennemgang af frløbspakker g kliniske retningslinjer på de mråder, hvr der i Danmark er en verdødelighed i frhld til sammenlignelige lande. 1 Kræftplan I er fra 2000, Kræftplan II fra 2005 g Kræftplan III fra

4 TIDLIG OG EFFEKTIV OPSPORING AF KRÆFT OG ØGET KAPACITET Kræftpatienter skal behandles uden ventetid fr at sikre de bedste behandlingsmuligheder g verlevelse. Indsatsen fr tidlig g effektiv pspring af kræft skal ptimeres. Tidlig pspring øger muligheden fr helbredelse af en kræftsygdm. Derfr er det gså vigtigt at styrke de praktiserende lægers redskaber til at pdage kræftsymptmer, g herunder at almen praksis ved mistanke m kræft har hurtig adgang til relevante diagnstiske undersøgelser. Vejle Sygehus har eksempelvis givet praktiserende læger nem g hurtig adgang til en række diagnstiske undersøgelser, g i København er der adgang til hurtig diagnstik hs privat praktiserende radilger. Venstre freslår, at de praktiserende læger skal have nem g hurtig adgang til at kunne henvise direkte g bestille tid til undersøgelser på sygehuset inden fr få dage. På de mråder inden fr diagnstiske undersøgelser, hvr reginerne har ventetidsprblemer, g hvr der samtidig eksisterer kvalificeret ledig privat kapacitet, er det helt uacceptabelt, at patienterne ikke henvises direkte videre. EN REEL UDVIDET ADGANG TIL HURTIGERE UNDERSØGELSER Venstre freslår, at praktiserende læger skal have nemmere adgang til at henvise patienterne direkte til diagnstiske undersøgelser på sygehusene samt bestille tid til undersøgelser på sygehuset inden fr få dage. Venstre freslår, at såfremt der er ventetidsprblemer med undersøgelser på sygehuset inden fr få dage g samtidig er kvalificeret ledig privat kapacitet skal de praktiserende læger have en reel udvidet adgang til at kunne henvise til et privathspital. Venstre freslår desuden, at kapaciteten fr kræftundersøgelser på sygehusene g på de reginale diagnstiske centre øges markant. Endelig skal kapaciteten inden fr kræftkirurgi øges på udvalgte mråder. ØGET KAPACITET Venstre freslår øget kapacitet til kræftundersøgelser g udvalgte mråder inden fr kræftkirurgi. Venstre er ptaget af at bekæmpe ventelister g freslår derfr, at de praktiserende læger ikke alene får adgang til at henvise direkte til diagnstiske undersøgelser på sygehuset, men gså - inden fr en række diagnstiske undersøgelser have adgang til at kunne henvise til privat regi, såfremt der er ventetidsprblemer med undersøgelser på sygehuset. Bedre g hurtigere adgang til diagnstik vil være til gavn fr alle patienter i sundhedsvæsenet. 4

5 PATIENTANSVARLIG LÆGE Mange kræftpatienter er fte i sideløbende behandlinger på frskellige sygehuse g afdelinger sm led i behandlingen af deres kræftsygdm. Dermed er der risik fr fragmenterede patientfrløb. Risiken fr fejl øges, når ansvaret fr patienten hyppigt skifter mellem afdelinger g sygehuse gennem sygdmsfrløbet. Ifølge Kræftens Bekæmpelse rapprterer mange patienter m prblemer vedrørende mange skiftende læger i sygdmsfrløbet. Derudver er det fte er uklart fr patienten, hvilken læge der har ansvaret fr en sammenhængende behandling af patienten. Undersøgelser viser, at 43 pct. af kræftpatienterne ikke har plevet én bestemt læge havde ansvaret fr deres behandling på sygehuset. 2 KRÆFTPATIENTER EFTERSPØRGER SAMME LÆGE Praktiserende læge Svend Gade fra Slagelse er rystet ver, at hans kræftsyge kne sjældent ser den samme læge på Næstved Sygehus, hvr hun er kmmet til kntrl g behandling i fire år: Det er kun sket en eneste gang at hun har talt med den samme læge. Det er manglende empati, ja jeg vil kalde det dvenskab, at man ikke tre måneder frem kan planlægge med, at patienten kmmer ind til den samme læge. Kilde: DR.dk Kræftpatienter føler sig sm kasteblde, 20. august 2014 Særligt i frhld til patienter med kmplicerede behandlingsfrløb er der behv fr at styrke ansvaret fr den faglige kntinuitet i hele frløbet på tværs af afdelinger g sygehuse. Venstre ønsker at styrke den lægelige kntinuitet g ansvaret fr den enkelte patient, så der skabes en bedre sammenhæng i patientfrløbene g dermed færre svigt i vergangene g bedre kvalitet i behandlingen. Venstre freslår, at der i første mgang indføres en patientansvarlig læge fr kræftpatienter i kmplekse behandlingsfrløb. Det er fx patienter med ukendt primær tumr, multiple cancerdiagnser eller svær kmrbiditet, hvr patienten fte har flere samtidige behandlingsfrløb. En behandlingsansvarlig læge skaber tryghed fr patienten. Den patientansvarlige læge har ansvaret fr den faglige kntinuitet i hele frløbet på tværs af afdelinger g sygehuse, uden at denne nødvendigvis frestår hele behandlingen. Frløbskrdinatrfunktinen i kræftfrløb bibehldes, men arbejdspgaverne g ansvaret skal præciseres, så de bedst muligt understøtter den patientansvarlige læge i pgaveløsningen. Patienter med de mest kmplicerede kræftfrløb skal tilbydes en patientansvarlige læge. Det vil skabe bedre sammenhæng i patientfrløbene, færre svigt i vergangene g bedre kvalitet i behandlingen. Den endelige udfrmning skal tilrettelægges g udvikles i tæt samarbejde med de relevante aktører på mrådet. 2 Kræftens Bekæmpelses Barmeterundersøgelse Kræftramtes behv g plevelser gennem behandling g i efterfrløbet. 5

6 KRÆFTENS BEKÆMPELSE: BEDRE KVALITET MED PATIENTANSVARLIGLÆGE Udenlandske resultater viser, at det dur. Den faglige kvalitet øges, hvilket har str betydning fr patientsikkerheden. Og det skaber øget tilfredshed hs patienterne, fastslår Kræftens Bekæmpelses direktør, Leif Vestergaard Pedersen. Leif Vestergaard Pedersen påpeger samtidig, at det ikke kster bunker af tid g penge, men at det primært gså handler m at indføre en hldnings- g kulturændring blandt sundhedspersnalet. Kilde: Tæt på kræft, august 2014 Kntaktpersnrdningen blev i sin tid indført under VK-regeringen, men Venstre er helt åben fr at verveje grundlæggende ændringer, der kan sikre patienterne mere sammenhæng, højere kvalitet g dermed gså mere sundhed fr pengene. PATIENTANSVARLIG LÆGE Venstre freslår, at der indføres en patientansvarlig læge, så der skabes bedre sammenhæng i patientfrløbene, færre svigt i vergangene g bedre kvalitet i behandlingen. Inden fr en krt årrække ønsker Venstre, at alle patienter med kræft får tilknyttet en behandlingsansvarlig læge, der har det faglige ansvar inden fr den enkelte afdeling g har ansvaret fr at verdrage patienten kvalificeret til en anden behandlingsansvarlig læge ved skift mellem afdelinger, sygehuse eller sektrer. Patienten kan således gdt have flere behandlingsansvarlige læger igennem et behandlingsfrløb, men patienten skal hele tiden have klar besked m, hvem der har det verrdnede ansvar fr behandlingen på det pågældende tidspunkt. På baggrund af løbende indsamling af erfaringer med hhv. patientansvarlige g behandlingsansvarlige læger, bør det vervejes at udbrede g videreudvikle rdningen m en behandlingsansvarlig læge til øvrige dele af sundhedsvæsenet. Eksempelvis synes det plagt at bruge erfaringerne til at udbrede rdningen med en behandlingsansvarlig læge til pædiatrien g i frhld til medicinske patienter, der lider af flere sygdmme. Derudver skal det vervejes m den eksisterende kntaktpersnrdning skal justeres eller afskaffes, eftersm rdningen m at tildele patienter én kntaktpersn i dag ikke fungerer i praksis. 6

7 NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR MERE PERSONLIG MEDICIN Hvert år bliver fx mange kræftpatienter g gigtpatienter behandlet med medicin, der ikke har den ønskede effekt. Dermed går der fte lang tid, før patienten behandles med den medicin, der effektivt behandler sygdmmen hs netp denne patient på den mest effektive g skånsmme måde. EN NATIONAL HANDLINGSPLAN Venstre freslår, at der udarbejdes en natinal handlingsplan, der kan understøtte udviklingen med mere målrettet, persnlig medicin. Inden fr flere g flere kræftsygdmme er det i dag muligt at finde frem til præcis de patienter, sm har gavn af en given behandling. Og lige så afgørende, hvem der ikke har. Ny teknlgi i frm af gensekventering giver mulighed fr at udarbejde en genetisk prfil, sm muliggør, at kræftpatienter kan få målrettet medicin md deres sygdm g/eller undersøge patienterne fr resistente kræftceller, så de ikke unødigt får behandling med alvrlige bivirkninger til følge. Det er altså i dag muligt at matche patientens gensammensætning med netp den type medicin, der virker bedst inden fr flere kræftsygdmme. Hvis den rigtige medicin gives første gang, øges verlevelseschancerne, bivirkningerne reduceres g mkstningerne til medicin uden virkning minimeres. Venstre freslår, at der udarbejdes en natinal handlingsplan, der kan understøtte udviklingen af mere målrettet, persnlig medicin. Danmark har en række gde frudsætninger på mrådet. Der er således gså et vækstptentiale på dette felt. Der vil kunne etableres et unikt samarbejde mellem frskningsmiljøet på universiteter g hspitaler, g i samarbejde medicinalindustrien skabe innvatin g udvikling af nye lægemidler. 7

8 MERE ENSARTET KVALITET PÅ TVÆRS AF REGIONERNE De seneste mnitreringstal fr kræftpakkerne fra Statens Serum Institut viser, at der er stre reginale frskelle i kræftbehandlingen. Ifølge Kræftens Bekæmpelse viser pgørelsen, at frskellene mellem reginerne vkser. Særligt Regin Hvedstaden g Regin Sjælland har prblemer med at sikre hurtig behandling af patienterne. 3 I Regin Hvedstaden bliver fx kun 52 pct. af patienterne med kræft i nyren pereret til tiden, mens det mvendt er tilfældet fr 83 pct. af patienterne i Regin Syddanmark. Fr patienter med mistanke m tarmkræft kmmer kun 55 pct. af patienterne i Regin Sjælland igennem pakkefrløbet inden fr de anbefalede frløbstider, mens det i Regin Midtjylland er 94 pct. SAMLET MÅLOPFYLDELSE FOR ANDELEN AF PAKKEFORLØB, REGIONSOPDELT kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Regin Nrdjylland Regin Midtjylland Regin Syddanmark Regin Sjælland Regin Hvedstaden Kilde: Kræftens Bekæmpelse, Dkumentatin & Kvalitet: Mnitrering af pakkefrløb fr kræft, august Kræftens Bekæmpelse, Dkumentatin & Kvalitet: Mnitrering af pakkefrløb fr kræft, august

9 De stre frskelle i ventetid mellem sygehuse g reginer er helt uacceptable. Det må ikke være pstnummeret sm afgør, hvr gd g hurtig en behandling man mdtager sm patient. Indsatsen på kræftmrådet skal både være mere ensartet på tværs af landet g mere sammenhængende på tværs af enheder g sektrer. Danmark er ikke større, end at der burde være en mere ensartet høj kvalitet på tværs af reginerne. Reginerne skal derfr være bedre til at lære af hinanden. Ifølge flere eksperter kan reginerne nedbringe ventetiden på behandling af kræft markant alene ved bedre planlægning. EKSPERTER: BEDRE PLANLÆGNING KAN HALVERE VENTETID Jeg mener, at halvdelen af ventetiden kan skæres væk med bedre planlægning. Ngle steder kan det frbedres mere, g andre steder er de allerede gde til det. Så det er et gennemsnitstal, siger Peter Vedsted, læge g prfessr ved Aarhus Universitet. Endelig freslår Venstre, at der sker en langt større erfaringsudveksling med internatinale eksperter m fx bedste kliniske praksis fx mellem kirurger, radilger mv. STØRRE FOKUS PÅ NEDBRINGELSE AF VENTETID I FORLØBSPAKKERNE Venstre freslår, at reginer, der ikke lever p til de anbefalede frløbstider i kræftpakkerne skal redegøre fr, hvrdan resultaterne bringes på niveau med de bedste reginer. STØRRE ERFARINGSUDVEKSLING MED INTERNATIONALE EKSPERTER Venstre freslår, at de natinale teams suppleres med relevante udenlandske eksperter, g at der sker en større erfaringsudveksling med internatinale eksperter m fx bedste kliniske praksis. Jeg vil tr, at man kan halvere de ventetider, man har nu, alene ved at frbedre planlægningen. Det er realistisk, siger sundhedsøknmi g prfessr ved Institut fr Virksmheds-ledelse g Øknmi på Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen. Kilde: Søndagsavisen, 22. august 2014 Venstre freslår, at de reginer, der ikke i et acceptabelt mfang lever p til frløbstiderne i pakkefrløbene, skal redegøre fr, hvrdan der pnås en mere tilfredsstillende målpfyldelse på niveau med de reginer, der klarer sig bedst. Venstre bemærker, at regeringen har freslået natinale ekspertteams, der skal understøtte kvalitetsudviklingen på de enkelte afdelinger. Venstre freslår, at de natinale teams suppleres med relevante udenlandske eksperter, så kræftbehandlingen hurtigere bringes p på højeste internatinale niveau. 9

10 GENNEMGANG AF FORLØBSPAKKER OG KLINISKE RETNINGSLINJER Danmark halter frtsat efter de øvrige nrdiske lande, når det gælder kræftverlevelsen. På de mråder, hvr Danmark klarer sig dårligst (lungekræft, mavekræft, mv.) skal internatinale eksperter gennemgå frløbspakker, kliniske retningslinjer g behandlingsrutiner. Gennemgangen skal sikre, at de er på højeste internatinale niveau, g understøtte at verdødeligheden i Danmark nedbringes. Venstre freslår, at der i gangsættes knkrete frskningsprjekter fx i samarbejde med kliniske afdelinger g Kræftens Bekæmpelse - til belysning af, hvrfr Danmark halter bagefter g har et verlevelsesefterslæb i frhld til nablandene. VENSTRE FORESLÅR: En gennemgang af frløbspakkerne g de kliniske retningslinjer på de mråder, hvr der i Danmark er en verdødelighed i frhld til sammenlignelige lande. At der i gangsættes knkrete frskningsprjekter til belysning af Danmarks verlevelsesefterslæb i frhld til nablandene. Særligt samarbejde med almen praksis m identifikatin af metder til at styrke den tidlige diagnstik af kræft, herunder m der er behv fr yderligere plysningskampagner på kræftmrådet. Venstre freslår desuden, at almen praksis inviteres til et særligt samarbejde på kræftmrådet m identifikatin af metder til at styrke den tidlige diagnstik af kræft, herunder m der er behv fr yderligere plysningskampagner på kræftmrådet. 10

11 UDDRAG AF KRÆFTINITIATIVER FRA UDDRAG AF VK-REGERINGENS INITIATIVER PÅ KRÆFTOMRÅDET Regeringens sundhedsplan Sund hele livet. Planen havde bl.a. sm målsætning at reducere antallet af kræfttilfælde i Danmark. Nye ressurcer afsat til kræft: Med øknmiaftalen fr 2003 er der givet et permanent løft på 511 mi. kr.(2003-pl) til styrkelse af sygehusene, især understøttelsen af indsatsen på kræftmrådet Muligheden fr eksperimentel behandling i udlandet gennem den såkaldte Secnd Opinin -rdning. Nye ressurcer afsat til kræft: Med finanslvsaftalen fr 2004 afsættes midler til eksperimentel behandling Opfølgning på Kræftplan I udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Mulighed fr eksperimentel kræftbehandling i Danmark. Påbegyndelse af gennemførlighedsundersøgelse vedr. screening fr tarmkræft. Nye ressurcer afsat til kræft: Med Frårspakken 2004 afsættes der i frlængelse af pfølgningen på Kræftplan I ressurcer til blandt andet klinisk kræftfrskning samt frsøg med screening fr lungekræft g hep B. Med finanslvsaftalen fr 2005 afsættes midler til prduktivitetsfremmende mlægninger i kræftbehandlingen, kvalitetsudvikling i kræftbehandlingen, reknstruktin af tænder hs strålebehandlede samt lånepuljer til indkøb af scannere g strålekanner. 4 Finansministeriet g Indenrigs- g Sundhedsministeriet: Oversigt ver kræftinitiativer siden

12 2005 Kræftplan II udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Kræftplan II indehlder anbefalinger på hele kræftmrådet under følgende verskrifter: patientfrløb, frebyggelse g tidlig pspring, diagnstik, behandling, den ikke-kræftspecifikke behandling, patientaspektet, persnale g uddannelse, infrastruktur fr kliniske kræft-frskning g mnitrering. I frlængelse af øknmiaftalen fr 2006 indgås Aftale m Kræftplan II mellem regeringen g Dansk Flkeparti. Her iværksættes initiativer under følgende verskrifter: Bedre frebyggelse (bl.a. rygestp g sundhedscentre). Hurtigere pspring (bl.a. fremrykning af mammgrafitilbud). Hurtigere diagnstik g bedre patientfrløb (bl.a. pakkefrløb). Tryghed under indlæggelse (bl.a. kntaktpersnrdning). Styrket kirurgi (bl.a. specialeplanlægning). Styrkelse af lægers efteruddannelse. Ekstra midler til ny kræftmedicin. Samling af rehabiliteringsindsatsen, herunder udvikling af rehabiliteringsmetder, tilvejebringelse af evidens fr rehabiliteringens effekt g videnspredning. Udbygning af den palliative indsats (bl.a. hspices). Strategiske investeringer i strålekanner. Målrettede investeringer i nye scannere. Tværgående initiativer. Effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen (bl.a. prduktivitets-pulje). Frbedret uddannelses- g persnaleplanlægning. Styrket klinisk kræftfrskning. Eksperimentel kræftbehandling (prettelse af danske enheder). Understøttende behandling. Gennemsigtighed, vervågning g vidensspredning. Nye ressurcer afsat til kræft: I aftalen m frbedring af behandlingen af kræft (juni 2005) afsættes i alt 425 mi. kr. til initiativerne i 2006 i Aftale m Kræftplan II samt lånepuljer til indkøb af scannere g strålekanner Knkret iværksættelse af initiativer fra Aftale m Kræftplan II. Indgåelse af tillægsaftale til Aftale m Kræftplan II mellem regeringen g Danske Flkeparti. Med tillægsaftalen til Kræftplan II prettes en tværgående Kræftenhed mellem Indenrigs- g Sundhedsministeriet g Sundhedsstyrelsen til at styrke det statslige verblik g styring af kræftmrådet, så der sikres knstant g hurtig fremdrift på ikke mindst strålebehandlingsmrådet. Oprettelse af Task Frce vedr. strålebehandling. Særskilt meraktivitetspulje på strålemrådet. Nye ressurcer afsat til kræft: I øknmiaftalen fr 2007 afsættes ekstra ressurcer til sygehusmedicin, primært kræft-medicin, eksperimentel behandling g knglemarvsregister samt lånepuljer til indkøb af medicinsk udstyr samt scannere g strålekanner. En særskilt meraktivitetspulje på strålemrådet på 108 mi.kr. 12

13 2007 Nedsættelse af Task Frce fr kræftmrådet med fkus på udbredelse af pakkefrløb til akut handling på kræftmrådet. Aftale mellem regeringen g Danske Reginer m akut handling g klar besked til kræftpatienter (pakkefrløb). Opfølgning på Kræftplan II udarbejdes. Rapprten viser, at der er sket meget i reginerne på kræftmrådet siden Kræftplan II. Men den viser gså, at det på ngle mråder går langsmt, g at udbredelsen af pakkefrløb sm anbefalet i Kræftplan II, var begrænset. Målrettet indsats fr bedre tilbud m strålebehandling gennem arbejdet i Task Frce vedr. strålebehandling. Indførelse af landsdækkende tilbud m mammgrafiscreening. Offentliggørelse af interne ventetider på kræftmrådet, sm skal skabe grundlag fr bedre g krtere patientfrløb. Sundhedsstyrelsens anbefaling vedr. HPV-vaccine md livmderhalskræft. Udvidelse g frtsættelse af meraktivitetspulje på strålemrådet. Nye ressurcer afsat til kræft: Med øknmiaftalen fr 2008 er der afsat i alt 208 mi.kr. til videreførelse af den særskilte meraktivitetspulje på strålemrådet. Desuden er der med finanslvsaftalen fr 2008 afsat midler til HPV-vaccinatin g pfølgning på kræftmrådet. Regeringen g Dansk Flkeparti afsatte 225 mi. kr. i 2007 til pukkelafvikling g bedre arbejdstilrettelæggelse på kræftmrådet i reginerne ifm. aftalen m akut handling Aftale mellem regeringen g Danske Reginer m ekstrardinær låne-ramme til investeringer i kræftapparatur. Udarbejdelse g gdkendelse af pakkefrløb fr alle kræftfrmer. Implementering af pakkefrløb gennemført fr alle kræftfrmer inden årets udgang. Udarbejdelse g implementering af mdel til mnitrering af patientfrløb på kræftmrådet. Kræftstyregruppen anbefaler at screene årige fr tarmkræft. Påbegyndelse af catch-up HPV-vaccinatinsprgrammet. Nye ressurcer afsat til kræft: Med aftalen med Danske Reginer er der afsat 850 mi. kr. i 2008 i lånepuljer til indkøb af udstyr på kræftmrådet. Meraktivitetspuljen til strålebehandling er videreført. Med øknmiaftalen fr 2009 er der fra g med 2008 desuden afsat 175 mi. kr. årligt til færdigimplementering af pakkefrløb. Der er gså afsat midler til etablering af en analyseprtal, der skal give infrmatin m pakkefrløbene g 20 mi. kr. fra 2009 til videreudvikling af infrastrukturen fr klinisk kræftfrskning. Fra 2009 g fremadrettet er der afsat 183 mi. kr. til HPV-vaccinatin. 13

14 2009 Påbegyndelse af det generelle HPV-vaccinatinsprgram (g videreførelse af catch-up prgrammet). Første ffentliggørelse af mnitrering af frløbstider på kræftmrådet. Prces fr frbedring af data igangsat. Regeringen g Dansk Flkeparti aftaler, at der skal udarbejdes en Kræftplan III med fkus på tidligere pspring g hurtig diagnsticering samt bedre frebyggelse, rehabilitering g palliatin, således at bestræbelserne på at nedbringe antallet af kræfttilfælde, øge verlevelseschancerne g højne livskvaliteten fr kræftpatienterne fremadrettet bliver yderligere styrket. Sundhedsstyrelsen sættes i gang med at udarbejde et fagligt plæg til Kræftplan III. Sundhedspakke 2009, herunder regeringens handlingsplan fr frebyggelse. Sundhedsstyrelsen anbefaler indførelse af landsdækkende screening fr tyk- g endetarmskræft fr persner i aldersgruppen år hvert andet år. Afrapprtering vedrørende de kmmunale kræftrehabiliteringsprjekter, der blev iværksat sm led i regeringens g Dansk Flkepartis aftale af 8. juni 2005 m at frbedre behandling fr kræft Aftale mellem regeringen g Danske Flkeparti m en bligatrisk frløbskrdinatrfunktin på kræft- g hjertemrådet. Med Sundhedsstyrelsens Specialeplan 2010 samles g styrkes den danske kræftbehandling. Offentliggørelse af frløbstider på kræftmrådet på baggrund af en videreudviklet mnitreringsmdel med bedre datakvalitet. Prces fr frbedring af data frtsættes. Sundhedsstyrelsen afleverer i juni måned plægget Styrket indsats på kræftmrådet et sundhedsfagligt plæg, sm vil udgøre det sundhedsfaglige grundlag fr Kræftplan III. 14

15 2011 Regeringen g Dansk Flkeparti udarbejder en Kræftplan III, der indgår i finanslvsaftalen fr VK-regeringen, Dansk Flkeparti g Kristendemkraterne indgår aftale m Kræftplan III. De kmmende fire år tilføres der 810 mi. kr. Når planen er fuldt implementeret tilføres der samlet ver 500 mi. kr. m året. Kræftplan III fkuserer primært på de dele af patientens frløb, sm ligger før g efter selve behandlingen. VK-regeringen, Dansk Flkeparti g Kristendemkraterne tager bl.a. følgende initiativer med Kræftplan III: Indførelse af en diagnstisk pakke fr patienter med uspecifikke symptmer på kræft, så deres situatin afklares hurtigt sm led i et sammenhængende diagnstisk frløb. Indførelse af landsdækkende screening fr tyk- g endetarmskræft sm et tilbud til persner i alderen år. Indførelse af et samlet frløbsprgram fr kræftpatienters rehabilitering g palliatin, så de mennesker der har haft kræft finder tilbage til et meningsfuldt liv, g de der desværre ikke kan helbredes får den nødvendige støtte g lindring. Styrkelse den palliative indsats både på det basale g specialiserede niveau g afsættelse af midler til nye hspicepladser. Styrket inddragelse af patienternes pårørende, med særligt fkus på børn, der sm pårørende er en sårbar - men fte tavs gruppe. Styrket frebyggelsen af kræft, så endnu færre danskere verhvedet rammes af sygdmmen. Styrkelse af danskernes kendskab til symptmer på kræft. Styrkelse af frløbskrdinatinen. I Aftale m sundhed fra maj 2011 indgik VK-regeringen g Dansk Flkeparti aftale m en Bedre kræftbehandling bl.a. igennem etablering af et dansk center fr partikelterapi fr at frbedre muligheden fr skånsm kræftbehandling af børn g visse kræftfrmer. 15

16 Venstres Landsrganisatin Søllerødvej 30, 2840 Hlte Tlf: venstre.dk

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001 [Finansministeriet] [Indenrigs- g Sundhedsministeriet] Oversigt ver kræftinitiativer siden 2001 2002 Regeringens sundhedsplan Sund hele livet. Denne plan har blandt andet sm målsætning at reducere antallet

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

DISTRIKTSFORMÆND OKTOBER Aktuel ældrepolitik. Adm. direktør Bjarne Hastrup

DISTRIKTSFORMÆND OKTOBER Aktuel ældrepolitik. Adm. direktør Bjarne Hastrup DISTRIKTSFORMÆND OKTOBER 2016 Aktuel ældreplitik Adm. direktør Bjarne Hastrup Natinal demenshandlingsplan 2025 Plitisk fkus på mennesker med demens g deres pårørende Højere g mere ensartet kvalitet i behandling

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Kvalitets- g Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Frum fr Patientbehandling Dat: 6. ktber 2015 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelkale 0.0.9 stueetagen Deltager: Vicedirektør Peter Treufeldt (frmand)

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr praksispersnale. Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr Praksispersnale Januar 2018 1 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Cmprehensive Cancer Center et fælles natinalt prjekt med internatinalt perspektiv Dansk kræftbehandling, kræftfrskning g sundhedsinnvatin i bedste internatinale klasse Karakterisering af et CCC

Læs mere

Referat fra Patient- og Pårørenderådet

Referat fra Patient- og Pårørenderådet Dat: 7.6.2016 Referat fra Patient- g Pårørenderådet Tid: Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 15.00-17.00 Sted: Administratinen 2. sal, lkale 2, Akacievej 1 (indgang M) Tilstede: Michael Larsen, Ilse Jhansen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010

Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010 Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010 28-10-2010 Sag nr. 10/2203 [Indledning] Jeg vil gerne takke for invitationen til at komme og tale her ved jeres seminar.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner Notat af 31. januar 2011 Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark og de syddanske kommuner I forbindelse med finanslov 2011 er der indgået aftale om en Kræftplan III, hvorved der nu sættes fokus

Læs mere

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Ansøgningsskema fr kmmunal gdkendelse af private alkhlbehandlingssteder g indberetning til tilbudsprtalen af private g kmmunale alkhlbehandlingssteder. Ansøgning sendes, elektrnisk eller pr. pst, med persnlig

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Den første kræftplan hvad er læren heraf? Cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Dansk kræftbehandling helt i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark? www.regionmidtjylland.dk Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september 2008. Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 25. september 2008. Emne: Gennemgang af afrapportering af kvalitetsstrategi REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- g scialmrådets møde den 25. september 2008 Sag nr. 1 Emne: Gennemgang af afrapprtering af kvalitetsstrategi 2 bilag Kncern Plan g Udvikling Enhed

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere