Studiekreds 2013 Innovation i Politiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiekreds 2013 Innovation i Politiet"

Transkript

1 Studiekreds 2013 Innovation i Politiet Midt- og Vestsjællands Politiforening har i forbindelse med studiekredsen 2013 arbejdet med Innovation i Politiet og kigget på innovation fra forskellige vinkler. I januar mødtes studiekredsdeltagerne på Politiskolen i Brøndby og fik et indblik i den nye politiuddannelse, i februar var der foredrag i kantinen på politigården i Roskide efterfulgt af gruppearbejde og den sidste aften i marts måned var der filmforevisning efterfulgt af besvarelse af en innovations- quiz. Den 17. Januar 2013 gik turen til Politiskolen i Brøndby, hvor skolen havde forberedt et meget spændende program med Michael Fl. Rasmussen i spidsen, der præsenterede sit road show om forarbejdet med den nye politiuddannelse, forhindringer og udfordringer, udvikling/innovation og ikke mindst vigtigheden af at tiltrække unge til politiet til den nye treårige professionsbachelor i politivirksomhed. Et team af lærere gav en rundvisning på politiskolen, så vi alle fik et indtryk af de fysiske rammer og de muligheder man har indenfor de givne rammer på skolen, og en gruppe af politistuderende viste os elementer af den fysiske uddannelse. Det blev efterfulgt af workshops, som gav et godt indblik i tilblivelsen af den nye uddannelse, den innovative del, hvor forskellige teams havde til opgave at opbygge de forskellige moduler. I alt 5 workshops var stablet på benene; Politiskolens didaktiske model PBL probembaseret læring som pædagogisk værktøj, praksisnærhed i uddannelsen med elementer fra Patruljetjeneste, Trafikkultur, Fag og profession og Refleksion som et vigtigt læringsinstrument og Evaluering af studerende, henset til den korte tid, der er til evaluering. Formålet med besøget var blandt andet at give deltagerne et indblik i og forståelse for den nye uddannelse, så vi i politikredsen kunne tage godt imod de nye politier og skabe det bedste fundament og tage imod de studerende under de bedste forudsætninger.

2 Programmet for studiekredsen den 6. februar blev afviklet på politigården i Roskilde med foredrag og gruppearbejde omkring innovation. Som foredragsholder var inviteret forfatter og samfundsdebattør Knud Romer Jørgensen. Knud Romer har arbejdet i reklamebranchen, er skønlitterær forfatter og gør sig gældende i kultur- og samfundsdebatten. Han er uddannet i litteraturvidenskab. I 1998 debuterede han som medredaktør af antologien Din store idiot og udgav i 2000 Guide til Københavns offentlige toiletter. I 2006 fik han sin romandebut med Den som blinker er bange for døden. Det er en selvbiografisk roman om en opvækst i Nykøbing Falster i 1960'erne. Han har desuden medvirket i Lars von Triers film Idioterne. Senest har Knud Romer lavet dokumentarfilmen "Et blad falder til himlen" om sin fars sidste dage. Dage som han oplevede som i et hamsterbur på demensafdelingen. I et effektivt samfund hvor vi ikke har tid til børn og gamle, fordi arbejdslivet fylder det hele. Knud Romer retter en sønderlemmende kritik mod velfærdssamfundets umenneskelighed som han oplevede det i sin fars sidste tid. Han ser det som et samfund hvor menneskeligt hensyn og moral er forsvundet i den måde vi behandler vores gamle, hvor hospitaler er dødsfabrikker, og hvor de gamle placeres på plejehjem væk fra fælleskabet. Knud Romer forsøgte med sit oplæg at give os sin synsvinkel på det "offentlige system", som vi jo selv er en del af... for ved den efterfølgende debat og gruppearbejde at skabe grobund for ideer til forbedringer hos os. Gruppearbejde. Deltagerne var inddelt i grupper og med baggrund i Knud Romers og studiekredsudvalgets oplæg nåede de frem til nedenstående besvarelser, som er en sammenskrivning. Grupperne fremførte disse ideer til at gøre arbejdsdagen lettere for alle Outlook bør forbedres m.h.t. navnesøgning og søgefunktion generelt. Bedre tilgængelige telefonlister/kompetencelister med billeder, så kollegaerne kan finde hinanden og hinandens kompetencer. Fokus på de bløde værdier: At tale/tænke positivt på arbejdspladsen sammen med kollegaerne. Sammenhold blandt kollegaer - også når det handler om, at turde sige sin mening højt - også på andres vegne. Ensartede regler i kredsen for træning i arbejdstiden. Bedre feedback (ris/ros) mellem kollegaerne, så alle kan forbedre sig og ved, hvornår de har gjort det godt eller får besked, hvis noget kunne være gjort anderledes/bedre. Dette enten personligt eller via mail. Det gør at kollegaer får ros, når det er fortjent, men at vi også holder hinanden oppe på hele tiden at yde et godt og fornuftigt stykke arbejde. Vi skal være bedre til at løfte i flok. Mindre sponsering, således at "grupperne" er mere selvbærende. Lad folk gøre det, som de er gode til (i stedet for at efterforskere kører spons, og beredskabsbetjente laver sagsbehandling). 2

3 Tekniske hjælpemidler som f.eks. et centralt system, der kan oplyse om videoovervågnings placering, rækkevidde, samt hvem der administrere overvågningen. Systemet skal være tilgængeligt for efterforskningen, OPA m.m. Bærbare computere i patruljevognene med POLSAS, så patruljen kan skrive rapporter fx. ved dødfundne, bevogtninger o.lign. Landsdækkende POLSAS Smartphones, Ipads som vil lette kommunikation med VC. Adgang til POLVAGT via privat pc eller smartphone. Mobil tidsregistrering i POLPAI. Videolink til fremstillinger m.v. Indretning af patruljebiler til politibrug, bl.a. er der store problemer med størrelse på sæder. Digitalt udstyr til fingeraftryk også bærbart. Mobil adgang til alle systemer. Tjeklister, instrukser eller tovholdere vedr. opfyldning af udstyr (som sporsikringskuffert, kamera, papirsposer og alkometer) i patruljevognene. At alle tager ansvar hjælper tilsyneladende ikke! Evt. at man ser på, hvordan andre kredse håndterer problematikken. Stregkoder til kosterregistrering. Vidensdeling/reklame blandt afdelingerne, så kollegaer bliver holdt orienteret om, hvad de andre afdelinger kan/laver og kan være behjælpelige med. Meget lidt reel kommunikation - mange mails og ingen personlig kontakt. Sociale arrangementer, støtter op omkring initiativer i den retning - Deltage aktivt i udvalg og foreningsarbejde. Temadage på tværs af afdelinger. Ændre rapporttekniske procedurer som f.eks. rapportskabelon/afkrydsningsskema til ofte anvendte sagskategorier som f.eks. FUH, indbrud, butikstyveri, tyveri fra personbil. Faste skabeloner til sagsbehandling, f.eks. som i KBH eller videreudvikling af det som ligger i POLSAS. Droppe udskrivning på 2 sider. Der bruges uforholdsmæssigt mange mandetimer i forbindelse med pakning og fremsendelse via fax. Søgemaskine (google) på POLNET. En ændring i forhold til Facility Manegement, IT- support og bilbooking, hvor den nuværende ordning koster den enkelte politiansatte meget mere tid til andet end politiarbejde end før ESS, COOR og det manuelle bilbookingssystem. Rengøring i dagtimerne virker voldsomt forstyrrende. En central enhed i kredsen som kan samle gode ideer - og med kompetencer til at iværksætte ideerne. Ideer skal tages alvorligt. Grupperne fremførte disse synspunkter om at skabe en kultur, så ideer kan føres ud i livet Idebank ikke blot på lokalt plan, men én idebank, der dækker hele dansk politi. At kollegaer modtager hinandens undren og ideer positivt, og forsøger et eventuelt tiltag. At kollegaer undres og reflekterer over tingene i hverdagen. Innovationsbank til gode ideer. En "ideminister", en man kan henvende sig til med en ide, så den bliver formidlet videre. Vi har pt. ikke overskud til at udvikle ideer, da vi kører brandslukning i vores alm. arbejde. Vi skal være bedre til at se langsigtet, i stedet for at fokusere på brandslukning. Færre ledere / flere engagerede medarbejdere. Ideer skal modtages - ikke nedskydes. Lydhørhed og ledelsens accept af, at ideer kan koste penge i starten. Villighed til at prøve ideerne af. Der skal ske en ændring i organisationen - medarbejderens ansvar og indflydelse er fjernet og overgået til ledere og eksterne samarbejdspartnere (New Public Manegement). Påskønnelse for den gode idé fra nærmeste leder. Forskelle på lokale/kreds ideer. Kom med ideerne - økonomi skal ikke begrænse vores "idestrøm". Kan man begrunde sine ønsker kan man godt få sine ideer igennem på 3

4 trods af økonomi. Motivation - eksempelvis sende ideen ud i Midterlinjen når denne er gennemført. Skabe kortere afstand fra idé til beslutning. Grupperne fremførte disse synspunkter om at sælge en idé til kredsens medarbejdere og ledelsen En beskrivelse af problemstillingen og information om forslaget til løsningen på problemet. Forslaget skal være konkret, når det forelægges. Eventuelt vidensøgning om den konkrete problemstilling inden. God research inden forslaget fremlægges og entusiasme. En åben idébank/debatforum på POLNET sammenholdt med en søgefunktion på POLNET som virker (bedre end nu). Modtager af den gode ide skal være klart for enhver, hvem skal den sendes til? Skal den sendes gennem tillidsmanden/ledere? Nogle små ting spænder ben for den gode ide - her er det vigtigt ikke at opgive den gode ide. Ideerne skal være seriøse, og man skal have belæg for det man foreslår. Forandringerne kan være sure i starten - men med tiden kan de være til gode for alle. For ledelsen gælder det ofte om besparelser. For medarbejdere gælder det lettere arbejdsgange og nye måder, hvor vi kan hjælpe borgerne. Medarbejdere er (desværre ofte) bedre til at høre på andre medarbejdere. Belønning/overskudsdeling til afdeling og ikke nødvendigvis den enkelte for gode ideer. Kunne være der ville blive taget godt imod flere ideer, hvis der var en årlig "penge- pulje til at afprøve for. Grupperne fremførte disse synspunkter om hvilke forhindringer vi kan forvente, og hvordan vi kan overvinde dem Økonomi svært at overvinde! At ledelsen oftere mødte medarbejderne i øjenhøjde til fx studiekreds, så de kan få kendskab til de problemstillinger medarbejderne arbejder med og undres over. Kommandovejen fra idéskaber til beslutningstager skal være kortere. Idéskaberen sælger ideen bedst direkte til beslutningstageren, frem for at den skal overleveres via diverse mellemled(ere) som alle tolker på den. At vi selv er vores egne værste fjender i henhold til at få nye tiltag accepteret/ført ud i livet. Bureaukrati kan ødelægge den gode ide, fordi få beslutningstagere ikke kan bestemme sig og sætte den endelige underskrift. Generel modstand mod nytænkning i alle led vi gør som i gamle dage. Ideerne skal føres ud i livet og skal have succes - der skal være en solstråle historie, da det kan få andre idéer til at blomstre op (Eks. driftscentret i Roskilde "projekt sagens gang" som ikke er lige positivt for alle dele af organisationen). Standardisering. Ideerne skal gøres konkrete for beslutningstageren. Fordomme! Vi skal have forandringsviljen. Ændre en ting af gangen og lade ro komme på. I stedet for ville ændre alting på én gang. Derefter rolig fremgang. Grupperne fremførte disse synspunkter om, hvad der skal til for at en idé er belyst tilstrækkeligt Alt skal undersøges som beskrevet tidligere. Viden søgning om problemstillingen så alt kan fremlægges. 4

5 Gennemtænke ideen. Evt. indhente økonomiske tilbud. Elektroniske formularer. En klar og tydelig vej for den gode idé. Nærmeste leder, politiforeningen eller højere op i systemet? En idebank på POLNET som gør alt gennemskueligt og synligt. Indeholdende bla. kontaktpersoner (tovholdere). Har medarbejderne fået svar på alle spørgsmål? Inddrage alle kollegerne i ide processen, så alle føler ejerskab for ideen. Grupperne fremførte disse synspunkter om, hvordan vi sikrer, at ideer samles op og håndteres bedst muligt Hvem? Lokalt: idemageren samler selv op. Kredsplan: Ideskaberen i samarbejde med linjechef eller HR- afdelingen. Et udvalg til ideer savnes - hvem skal sidde i det? Ideer rettes typisk mod logistik. Lokalt er det nemmere at afprøve en ide/føre den ud i livet. På kreds plan er det svært, da det normalt er et større arbejde at få en ny idé implementeret. Tovholderen skal have lov til at føre ideen til mål. Udpeg en ansvarlig og sæt en deadline. Ideen skal vurderes, muligvis skal der foretages justeringer og der skal gives feedback til idemager. Kan vi udnytte den nuværende organisationsstruktur i kredsen? Der er muligheder, idet vi kan gå til forskellige ledere på forskellige niveauer. Strukturen giver i princippet muligheden for at springe ledelsesniveauer over. Det kan man altså godt, og som det er nu, bliver man nødt til det, for at få det til at fungere. Men det er blevet sværere at få gennemført en god idé. Dels er kommandovejen for lang i forbindelse med fødsel og udførelse af idéer, ligesom vi er af den opfattelse, at det kræver et stort engagement og vilje til at lytte fra mellemledere og opefter. Kredsens Idéminister håndterer sagen og er tovholder hele vejen igennem. Dem idéen er rettet i mod. Måske ALLE! Hvordan? Tidsplan, der evt. laves sammen med lokalchefen. Evt. påmindelser i Outlook. Vi skal kende modtageren af den gode ide. Vi skal være gode og ved fremsendelse af ideen skal den være konkret og "klar" til udførelse. Man skal selv deltage aktivt for at samle op. Løbende kontakt mellem dem, der arbejder med idéen, følger man den plan der er lagt fra start. 5

6 Den sidste studiekredsaften i marts måned stod ligeledes i innovationens tegn og blev afholdt i Kulturbiografen Frysehuset og på Vandrerhjemmet i Holbæk, hvor dagen bød på fransk film og en Innovations Quiz I Kulturbiografen så vi filmen De urørlige, som handler om den stenrige Philippe, der efter en paragliding- ulykke er blevet lammet fra halsen og nedefter og derfor er helt afhængig af andres hjælp til alt. Han søger en ny personlig assistent, der skal hjælpe ham med alle de mest intime detaljer som personlig hygiejne og indtagelse af føde. Egentlig søger Driss, som er en ung, sort, halvkriminel fyr fra Paris' forstæder, slet ikke jobbet, men får det alligevel. Filmen handler herefter om mødet mellem de to personer fra vidt forskellige miljøer, og hvordan deres samspil giver dem begge et skub fremad i livet. Efter filmen deltog deltagerne i nedenstående Innovations Quiz og deltagernes vurdering af politikredsens innovative niveau (5 niveauer) fremgår sidst, hvor de 5 innovationsniveauer er beskrevet. INNOVATIONS QUIZ Test dig selv og vores politikreds. Sæt kryds ud for ved nedennævnte udsagn, og tæl scoren sammen til sidst. Aflever hele arket til studiekredsudvalget, så laver vi en samlet sammentælling af scoren for alle deltagerne. Vores politikreds har klare og tydelige mål? Vores politikreds har de nødvendige kompetencer og redskaber til at nå vores mål? Vores politikreds bruger tid og ressourcer på at ændre processer, skabe forbedringer, og løse opgaverne mere lønsomt? Vores politikreds fokuserer på at løse vores opgaver og være gode til at løse dem? Filmen var tænkt som et anderledes indspark til temaet innovation som et eksempel på, at der kan komme noget godt ud af at tænke og handle anderledes i forhold til det verden omkring os forventer. Afdelingernes medarbejdere bliver opfordret til at danne netværk med andre lignende afdelinger i andre kredse for at lære af dem? Medarbejderne kender politikredsens mål? 6

7 Vores politikreds vil gerne indgå i et samarbejde med borgerne for at ændre processer og skabe forbedringer af vores service? Vores politikreds spørger borgerne om deres nuværende og fremtidige behov? Vores politikreds bruger tid og ressourcer på at lede efter løsninger, nye ideer og nye muligheder uden for politikredsen/i andre politikredse? Det er tydeligt for alle, hvilken service og ydelser vi kan tilbyde? Vores politikreds har en tydelig procedure for, hvordan vi indsamler nye ideer og bestemmer, hvilke vi kan bruge, og hvilke vi må forkaste? Vores politikreds bruger tid og ressourcer på at uddanne vores medarbejdere? Når en borger efterspørger en service / ydelse, så bruger vores politikreds tid og ressourcer på at imødekomme denne efterspørgsel? Vores politikreds bruger eksterne eksperter til at hjælpe os med at skabe udvikling og til at løse vores opgaver? Vi er bevidste om, hvem vores kunder er? Vores politikreds kommunikerer hurtigt ny, brugbar og interessant information ud til borgerne? Vores politikreds gør det let for andre (borgere og politikredse) og opfordrer andre til at give os nye ideer, mulige løsningsmodeller eller nye muligheder? Borgerne virker tilfredse med politikredsens service, og vi modtager positive kommentarer og få klager? I vores politikreds bliver medarbejderne ikke straffet for at lave en ærlig fejl, og medarbejderne føler, at de kunne/burde forsøge at løse samme opgave igen? Vores politikreds tilskynder medarbejderne til at foreslå metoder som kan forbedre vores arbejdsprocesser, vores service overfor borgerne, og løsningen af andre arbejdsopgaver? Tæl dine sandt point sammen og brug dine point til at vise, hvor du og politikredsen kan finde forbedringer af vores brug af innovation. Samlet antal sandt point; 7

8 Resultatet af innovations quizzen! Score: 9,8 % 1-4 point; Vi håber, at denne quiz har givet dig noget at tænke over. Der er flere ting, som du kan gøre for at hjælpe politikredsen til at blive mere innovativ. Her er nogle forslag; Innovative organisationer er gode til at kommunikere med både medarbejdere og kunder. Prøv at tale om emnet i din afdeling og få sat nogle mål for, hvad i gerne vil opnå. Beskriv jeres kerneydelse grundigt. Det er vigtigt for både ansatte og kunder at vide, hvad der skal leveres, og hvad de kan forvente blive leveret. Kender du politikredsens strategi? Er det bare hurra- ord eller passer den med, hvad der reelt kan leveres af opgaveløsninger? Det er vigtigt at kende den del af politikredsens strategi, som din afdeling reelt kan bidrage til at opfylde eller skære strategien til, så den passer med de reelle opgaver. Score: 36,6% 5-8 point; Det ser ud som om, at der mulighed for at introducere nogle nye ideer m.h.t. innovation og samarbejde i vores politikreds. Her er nogle forslag; Innovative organisationer er gode til at vedligeholde de kompetencer og udstyr som skal til for at holde organisationen skarp og operativ. Prøv at kigge på din afdeling (og dig selv), har i mangler? Gode organisationer holder medarbejderne opdateret. Er afdelingens og politikredsens kompetencer godt nok beskrevet? Kunne man synliggøre hvem der kan hvad på en bedre måde? Gode organisationer kender borgernes behov og forsøger at komme dem i møde. Kunne din afdeling prøve at anskue de dagligdags opgaver fra borgernes synsvinkel? Score: 34,1 % 9-12 point; Det ser ud som om, at vores politikreds forsøger at hjælpe innovation på vej, men der er altid potentiale for forbedring. Her er nogle forslag; En innovativ politikreds er god til at samarbejde på tværs af kredsgrænser. Kan din afdeling søge inspiration og gode ideer i andre af landets politikredse eller måske helt uden for politiet? Hvordan kunne man skabe og synligegøre netværk med andre ansatte i kredsen/politiet? Kunne det tænkes at måden vi kommunikerer på, kunne forbedres (f.eks. målrette mails o.s.v.)? Hvordan hentes der information fra dem som benytter sig af politiets service? Og hvordan bruger din afdeling borgernes information? Hører vi overhovedet på andre end os selv? 8

9 Score: 15,9 % point; Vores politikreds fremstår som reelt interesseret i innovation ved aktivt at arbejde med at forbedre og skabe nye processer. Det at investere i innovation smitter af på dig og de øvrige ansatte i form af forbedret uddannelse og lyst til endnu mere innovation. Men måske kan politikredsen blive endnu bedre, her er nogle forslag; Ideer trives i form af jævnlige diskussioner og brainstorming. Men er det sat i system i vores politikreds eller i din afdeling? Kan man få en præmie for en god og brugbar idé? Når gode ideer belønnes skaber det lyst til mere af samme art. Kunne det tænkes at involvere forslagsstilleren i udførelsen af forslaget? En innovativ politikreds er åben for alle ideer. Men hvordan kan man fremme ideerne i praksis, skal de i en boks eller pr. mail til en idebank? Score: 3,6 % point; Tillykke, vores politikreds er efter din mening innovativ i høj grad. Der er rum til nye ideer og medarbejderne trives med at skabe anderledes løsninger. Men kan det lade sig gøre at toppe dette op med lidt ekstra her er nogle forslag; En innovativ politikreds har ikke nok i sig selv. Kunne det tænkes at man slog tankerne sammen med andre politikredse? Indbyder vores politikreds til samarbejde om at nå nye højder eller har vi nok i os selv? Kunne det tænkes at en tovholder kunne øges kredsens innovation? Kunne en systematisk søgning efter nye ideer finde vej til din afdeling og blive en del af din arbejdsdag? Storm P. opfindelse: Lyseslukker P/opfindelser- galleri.html Midt- og Vestsjællands Politiforening Studiekredsudvalget 9

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kulturtermometer Finde frem til hvilken

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE. Første måling, december 2013

SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE. Første måling, december 2013 SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE Første måling, december 2013 OPLÆG FRA ULLERUP BÆK SKOLEN 1. Oplæg om LSP undersøgelsen for medarbejderne på UBS (Jan) Indledning

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk Implementering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3 www.socialkvalitetsmodel.dk Planlægge Hvordan nås kvalitetsmålet? Handle På baggrund af kvalitetsovervågning iværksættes

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

PRAKTIK GUIDE. Er du praktikvært for unge med særlige behov så er der information at hente her!

PRAKTIK GUIDE. Er du praktikvært for unge med særlige behov så er der information at hente her! PRAKTIK GUIDE Er du praktikvært for unge med særlige behov så er der information at hente her! Hvem er de unge? Gode råd Unge med særlige behov har indlæringsmæssige og sociale vanskeligheder, og nogle

Læs mere

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Kære studerende. Dette er en guide for dig, der snart skal starte på Innovation PÅ TVÆRS. Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi tænker, at du har, og vi håber,

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Livsstilsmål /livsønske Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Opgave/mål Deltager/Barn/elev Opgavebåret relation Ansat borger Kærlighedsmediet borger Professionsrollen

Læs mere

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god Telefonsamtalen Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god idé. Derfor skal du forberede dig,

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Vejledning til selvevaluering Senest revideret 8. februar 2013 Selvevaluering Nærmeste leder Medarbejdere Lederkolleger Selvevaluering Udviklingsplan Selvevalueringen

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang I april og maj måned 2014 gennemførte vi en kvalitetsundersøgelse af

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby

Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby Evaluering af ETU 2015 og indsatsområder EUD/EUX - Lyngby Underviserne er godt forberedte siger 91,2 % af eleverne LSF/Lyngby 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende kommentarer (herunder baggrundsoplysninger)...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet LKT Antibiotika Opgaver i forbedringsarbejdet Dette er en oversigt over, hvad der forventes af forbedringsteamene før og imellem læringsseminarerne i LKT Antibiotika. Hvert punkt i oversigten er beskrevet

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Implementering. Center for Kvalitetsudvikling

Implementering. Center for Kvalitetsudvikling Implementering Britta Ravn, kontorchef Lea Nørgaard Bek, projektleder Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland www.cfk.rm.dk Center for Kvalitetsudvikling Etableret i januar 2007 Et videns- og

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

VI SKABER GODE RELATIONER

VI SKABER GODE RELATIONER VI SKABER GODE RELATIONER FØRSTE SKRIDT MOD FORANDRING ER BEVIDSTHED, DET ANDET ER ACCEPT OG MOD... TRIVSELSPYRAMIDE HIGH PERFORMANCE TRIVSEL BASALE BEHOV UDVIKLING PÅSKØNNELSE SAMHØRIGHED OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration!

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Her får du hjælp og guidelines til at give dine medarbejdere gode og præcise redskaber til at forberede sig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0%

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Albertslund Kommune Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: 16-01-2017 04:58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Social kapital - samlet resultat Social kapital drejer sig om, hvordan I samarbejder

Læs mere

Ansættelse & velkomst

Ansættelse & velkomst Ansættelse & velkomst Ansættelse I Møllehuset prioriterer vi stor tværfaglighed, som tidligere beskrevet. Vi ser det som en ressource og en nødvendighed, at der i organisationen er mange faglige indgangsvinkler

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere