Generalforsamling. Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater. Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater. Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening"

Transkript

1 Generalforsamling Valgprocedure Valgoplæg fra de opstillede kandidater Marts 2014 Lolland-Falsters Lærerforening

2 Valgprocedure 1. Valg af kredsformand Formanden er samtidig kongresdelegeret 2. Valg af næstformand Næstformanden er samtidig kongresdelegeret 3. Valg af 2 kongresdelegerede 4. Valg af 3 kredsstyrelsesmedlemmer De valgte KS-medlemmer er desuden suppleanter for kongresdelegerede i den rækkefølge de vælges (stemmetal) Suppleanter til kredsstyrelsen er de opstillede, som ikke opnår valg (rækkefølge efter stemmetal) 5. Valg af kommunerepræsentant(er) 6. Valg af suppleant(er) for kommunerepræsentanter 2

3 Henrik Hansen - Jeg genopstiller som kredsformand for Lolland-Falsters Lærerforening. Jeg har som formand for Lolland-Falsters Lærerforening igen - oplevet to begivenhedsrige år. Især forårets konflikt og det den medførte fylder mig stadig med ydmyghed og stolthed over, at kunne få lov til at stå i spidsen for så mange aktive og fast besluttede kolleger i kampen mod arbejdsgivernes overgreb mod lærerne. Modsætningen mellem arbejdsgiver og arbejdstager har altid og vil altid bestå - af helt elementære årsager. Det er en umulig tanke at tro, at denne modsætning kan ophæves indenfor en overskuelig fremtid. De, der skal betale for en ydelse, ønsker den højeste kvalitet for færrest mulige penge, og vi der sælger arbejdskraften ønsker at få den kvalitative arbejdskraft betalt med den højest mulige pris. Kampen mellem arbejdsgiver og arbejdstager har i årtier bølget frem og tilbage med lønmodtagernes repræsentanter fagforeningerne i spidsen. I den nuværende situation er vi som lærernes fagforening trykket tilbage i kampen for lærernes løn- og arbejdsvilkår qua forårets lockout og Folketingets lovindgreb. Der er derfor nu allermest brug for, at vi står sammen og står tæt og stærkt sammen! Når vi som lærere slutter os sammen i en fagforening, er det selvklart, fordi vi har en større styrke i samlet flok end hvis vi står alene: Vi er stærkere, når vi skal opnå resultater ved forhandlinger, fordi vi som forening har mandat fra alle medlemmer. Vi har økonomisk styrke til at vejlede og hjælpe den enkelte lærer, der har brug for personlig hjælp. Vi kan give de tillidsvalgte kompetenceudvikling og sparring, så de kan fungere optimalt som lærernes repræsentanter. Som forening har vi mere end nogensinde brug for sammenhold og solidaritet. Jeg genopstiller, fordi jeg ønsker at fortsætte dette fagforeningsarbejde i tæt samarbejde med medlemmer og tillidsvalgte og med en samarbejdende, stærk og handlekraftig kredsstyrelse. Henrik Hansen 3

4 Malene Hjøllund - Næstformand, Kommune Repræsentant/FTR, kongresdelegeret og medlem af kredsstyrelsen må blive et handlingens år. Lærerne står nu igen for skud og skal igen igennem en stor og gennemgribende forandring. For nogle sker det allerede inden der har været mulighed for at finde fodfæste efter de sidste store forandringer. Forlig om løft af folkeskolen kan vise sig at få store konsekvenser for vores faglighed, vores stillinger og vores arbejdsmiljø. L409 stiller sig i vejen for at vi kan udføre vores arbejde bedst muligt og har samtidig sat den indflydelse vi selv havde ud af spillet. Begge dele er nu blevet vilkår i vores arbejde. Kredsstyrelsen har en stor opgave i at støtte alle lærerne igennem forandringerne, vise politikere og embedsmænd den rette vej og søge al den indflydelse det er muligt at få, og som forbedrer vilkårene for vores arbejde på skolerne. Kreds 68 har medlemmer på hele Lolland-Falster, og da det er medlemmernes kredsstyrelse er det vigtigt, at der er balance i de to kommuners repræsentation i kredsstyrelsen. Derfor mener jeg, at vi skal have en næstformand fra Lolland. Det fagpolitiske arbejde kræver både engagement, indsigt, diplomatisk sans og til tider hård hud. Egenskaber jeg mener jeg besidder og f.eks. har opnået igennem mit arbejde som TR og Skole-TR i Nordvest skolen og som medlem af kredsstyrelsen siden sommerferien. Jeg er uddannet lærer, mor til 5 og bosiddende på Lolland. Jeg arbejder på Nordvestskolen, Søllested-afdeling som klasselærer. Jeg har, indtil for 4 år siden, arbejdet fuld tid i vidtgående specialundervisning (segregeret tilbud) What you get-is what you see. Jeg har ingen skjulte dagsordner. Humor er et værktøj, som jeg flittigt bruger, men jeg kan også være insisterende, firkantet og stille de pågående spørgsmål. Foruden de bedst mulige arbejdsforhold og et sundt og godt arbejdsmiljø for lærerne, er noget af det som optager mig følgende: Lærerstandens omdømme Social kapital Inklusion Vilkår for børn med særlige behov/særlige forudsætninger Synlig pædagogisk ledelse Jeg ønsker mig at 2014 må blive et handlingens år. At de som har engagement og noget på hjertet springer op og spænder bælte. Det vil jeg selv gerne gøre. Derfor har jeg brug for din stemme på generalforsamlingen. Bedste hilsner Malene Hjøllund Lærerne ved bedst, hvordan man underviser 4

5 Susanne Køhler, lærer og TR på afdeling Borgerskolen og skole -TR i Maribo Skole, stiller op som kongresdelegeret, kredsstyrelsesmedlem og kommunerepræsentant i Lolland Kommune. Nok blev vi kørt over sidste forår, men heldigvis er kampgejsten intakt! Lærerne vil altid have fat i den lange ende, for til syvende og sidst er det dem, der styrer ude i klasserummet, hvor udviklingen sker! Kort sagt: Lærerne er heldigvis uundværlige for udviklingen af skolen! Med Lov 409 er der lange udsigter til fælles aftaler på nationalt niveau. Derfor skal kampen for at sikre gode rammer for undervisningen kæmpes på kreds-, kommune- og skoleniveau. Den udfordring er jeg både klar til og har lyst til - derfor stiller jeg op til valget som fællestillidsrepræsentant i Lolland Kommune. Her vil jeg naturligvis bruge mine mange års erfaring som lærer, mine 10 år som TR, heraf 2 år som skole -TR, til gennem dialog og seriøs forberedelse at søge den indflydelse, jeg kan med Lolland - Falsters Lærerforening og medlemmernes mandat i ryggen. Hvis jeg får mandat, vil jeg arbejde for: at fastholde fokus på lærernes professionalisme. Lærerne både kan og vil levere kvalitet og øget faglighed, men det kræver den altafgørende forudsætning, at vi medinddrages og har mulighed for at udføre vores arbejde under ordentlige arbejdsvilkår - herunder mulighed for efteruddannelse. at Lolland Falsters Lærerforening fortsat skal være en aktiv medspiller i udviklingen af vores skolevæsen. I kredsstyrelsen vil jeg arbejde for, at vi leverer en grundig gennemarbejdet og værdifuld viden i de mange fora, vi deltager i. et stærkt TR- arbejde på alle niveauer, herunder styrkelse af de faglige klubber, så vi kan fastholde et stærkt fællesskab og en stærk faglig identitet. Med venlig hilsen Susanne Køhler 5

6 Mathias Munkstrup - Opstilling til valg som kredsstyrelsesmedlem Da jeg for to år siden blev valgt ind i kredsstyrelsen var det med målet om, at få italesat den kvalitet og den professionalisme som lærerne i vores forening besidder. Mangt og meget har ramt os siden da. En historisk lockout, hvor lærerne blev tromlet. Efterfulgt af et reformforløb, som desværre har trukket smerten og de-motivationen blandt lærerne i langdrag. Vi skal om noget i den næste tid værne om hinanden og om os selv i varetagelsen af det job, som vi altid har følt et kald til. Et kald som de seneste års miskreditering fra arbejdsgiver- og politikerside har sat tvivl ved. Er det fortsat kampene, blodet, sveden og tårerne i hverdagen værd. Skuffelsens og vredens pendul kan godt til tider svinge fra optimistisk til pessimistisk. Men håbet og læringens flamme som under lockouten løb tværs igennem Lolland-Falster må finde nye veje, hvor den fortsat kan blusse. Vores vilkår bliver fra næste skoleår voldsomt forandret. Vi skal kræve at kunne se os selv i den nye virkelighed og søge vores sikring i de værnsregler som loven giver os. Det bliver vanskeligt, men også nødvendigt, at hænge læreridentiteten på en bøjle når vi forlader arbejdet. Det seneste år i rollen som kommunerepræsentant har været ekstremt spændende og udfordrende. Men da jeg som pendlende lærer fra Møn til Nakskov ikke kan vide mig sikker på fremtiden har jeg valgt ikke at genopstille til denne tillidspost, som kræver stabilitet og langtidsperspektiv. Jeg vil fremadrettet som kredsstyrelsesmedlem i Lolland-Falsters Lærerforening fortsat arbejde for, at alle I professionelle lærere stilles de bedst mulige arbejdsvilkår og rammer til at udføre det job, som vi brænder så hjerteligt for. Den professionelle lærer ved hvad der skal til! Mathias Munkstrup Nuværende Kommunerepræsentant Lolland Formand for Kursus- og Uddannelsesudvalget 6

7 Maria Naur, lærer og TR på Nordvestskolen, Stormarkafdeling, Nakskov, stiller op som kredsstyrelsesmedlem og kongresdelegeret Lockouten sidste forår rystede mig i min demokratiske grundvold, og jeg var tæt på at kaste håndklædet i ringen og resignere. Ved nærmere eftertanke er jeg nået frem til, at det netop ikke er det, der skal til. Vi må og skal blande os i demokratiet i stort og småt. Vi må bruge noget af den kreativitet og det gå på mod, som var kendetegnende for lærerne ved sidste års konflikt til at finde en farbar vej igennem love og reformer. Jeg har været lærer siden 2005 og har i de sidste to år været TR. Arbejdet som TR er spændende, udfordrende og jeg har mod på at begive mig videre ud af den vej og stiller derfor op som kredsstyrelsesmedlem. Jeg er stolt af at være lærer, og af at være en del af Danmarks Lærerforening, selvom sidste års stormvejr var hårdt ved min selvfølelse og faglige stolthed. Vi har i mine øjne et af verdens vigtigste jobs. Vi er med til at danne mennesker, at åbne dørene til ny viden. Det er vigtigere nu end nogensinde, at vi står sammen som faggruppe. Det er gennem de fælles holdninger og forhandlinger, at vi står stærkest. Det er der, vi kan hjælpe hinanden, så ingen står tilbage i et uoverskueligt arbejdsliv. Vi må holde hovedet koldt og hjertet varmt. Arbejdet med de særlige børn, både dem med særlige evner og dem med særlige udfordringer, er et af mine fokuspunkter. At de elever, som har specifikke behov ikke drukner i mængden. Men også, hvordan lærerne skal rumme og løfte alle eleverne og samtidig have et godt arbejdsliv, hvor der er mulighed for at udvikle sig fagligt, og samtidig få tid og rum til at forberede sig. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg blandt andet arbejde for, at der bliver sat fokus på: Hvordan inklusionsopgaven løftes i den nye folkeskole. At styrke og bevare sammenholdet i Danmarks Lærerforening, så vi gennem fælles fodslag opnår de bedste resultater. At lærerne efteruddannes, så de er rustet til de nye opgaver, som reformen lægger op til. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø på skolerne. Både for lærere og elever. Med venlig hilsen Maria Naur 7

8 Erik Povl Nielsen Jeg stiller op til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret. Min baggrund: Jeg er 57 år, overenskomstansat, og har været lærer siden Jeg startede med at undervise 4 år i Grønland. Jeg har virket som TR på Holeby Skole siden Efter skolestrukturændringen er jeg fortsat som TR på Holebyafdelingen og i øvrigt som Skole TR i Søndre Skole. I de sidste to år har jeg undervist på Rødbyafdelingen, Søndre Skole. I 1993 blev jeg valgt ind i kredsstyrelsen i kreds 65. I øjeblikket er jeg kredsstyrelsesmedlem og formand for det pædagogiske udvalg. Jeg vil hvis jeg bliver genvalgt blandt andet arbejde for: -at stoppe flugten fra folkeskolen til privatskolerne. -et forbedret arbejdsmiljø for lærerne og andre ansatte på vore skoler. -at arbejdet med inklusion på skolerne fortsat er i fokus og bliver taget alvorligt, så det ikke kun kommer til at handle om, at vi som lærere skal rumme alle elever, uanset diagnose, i vore såkaldte normalklasser. -forbedrede tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder og forbedrede tilbud til børn med diagnoser. -at vore muligheder for efter-videreuddannelse bliver forbedret. -at forbedre de overenskomstansattes vilkår i forbindelse med opsigelse, samt forbedre de overenskomstansattes pensionsvilkår. Det er i øvrigt min holdning, at man som kredsstyrelsesmedlem bør undervise, dette for at sikre, at vi som kredsstyrelse kan følge hverdagen som lærere i folkeskolen. Afslutningsvis mener jeg, at jeg med min politiske erfaring i DLF vil have muligheder for, sammen med den øvrige kredsstyrelse, at øve afgørende indflydelse på at forbedre vilkårene for lærerne i vore to kommune Med venlig hilsen Erik Povl Nielsen 8

9 Karina Pedersen, 39 år. Arbejdsmiljørepræsentant på Lindeskovskolen, Nykøbing Falster Jeg stiller op som kredsstyrelsesmedlem og kongresdelegeret i Lolland-Falsters Lærerforening. Jeg har siddet i kredsstyrelsen i snart fire år. I hele perioden har jeg været formand for arbejdsmiljøudvalget og har koordineret vores aktiviteter for og med Lolland-Falsters arbejdsmiljørepræsentanter. Det er spændende og med årene har jeg helt naturligt oparbejdet en større og større erfaring inden for området. Den viden vil jeg gerne videreudvikle og bringe med i den kommende kredsstyrelse. Vi går en omskiftelig tid i møde og her er det godt at have folk med viden og erfaring siddende på de pladser, hvor der kan gøres en forskel. Jeg gør en forskel i den funktion, jeg har nu. Som kredsstyrelse må vi se på det overordnede billede og hele tiden holde os for øje, hvad vi som forening har af mål, holdninger og værdier og handle ud fra dem. Vi må ikke gå på kompromis ud fra øjeblikssituationer. Det kan være svært, når det enkelte individ kommer i klemme, men vi bliver nødt til at bevare overblikket og se på skolen som helhed. Kun på den måde kan vi sætte vores præg på udviklingen af folkeskolen i vores to kommuner. Jeg er handlingsorienteret og prøver altid at se på løsninger i stedet for begrænsninger. Jeg ser mig selv om tømreren der skal bygge en villa, kigger i værktøjskassen og opdager at der kun er en hammer og en bidetang. I stedet for at give op kigger jeg om for at se, hvordan jeg enten kan skaffe mig flere værktøjer eller måske bygge et andet hus end oprindeligt, men som stadig kan bebos. En sådan indstilling tror jeg er vigtig, når vi næste år skal fungere i vores job som lærere med både en ny folkeskolereform og arbejdstid at forholde os til. Så stem på mig. Med venlige hilsner Karina Pedersen 9

10 Birger Petersen - jeg genopstiller som næstformand for Lolland-Falsters Lærerforening. Mit år som næstformand har været lærerigt og travlt, men også rigtig spændende og fyldt med godt samarbejde. Det har givet mod og lyst til at fortsætte. Derfor genopstiller jeg som næstformand. Det kommende år bliver stærkt præget af den nye skolereform og lærernes arbejdstid. På nuværende tidspunkt er begge stort set uden konkret indhold i de to kommuner. Og arbejdsgivernes svar på vores mange spørgsmål er, at det skal lærerne selv løse i teamene! Det er fristende at læne sig trodsigt tilbage, men det vil på sigt dræbe gejst og engagement. Lærerne vil tage ansvar for eleverne, for undervisningen og for skolen det er professionens DNA. Mine mål er den gode skole og det gode lærerliv. Jeg vil derfor arbejde for: at der indgås aftaler/fælles forståelser mellem kreds og kommuner om arbejdstid og opgavefordeling en mere offensiv brug af MED-systemet. Medansvar kræver medindflydelse. at der skabes de nødvendige fysiske rammer og arbejdspladser, når alt arbejde skal udføres på skolen at tillid, retfærdighed og samarbejde er kendetegnende for lærernes og ledernes fælles ansvar for skolen at kreds og tillidsvalgte er troværdige, respekterede og uundværlige samarbejdspartnere i skolens hverdag og for skolens udvikling at bevare sammenholdet i foreningen, så medlemmerne oplever fællesskabet i DLF som betydningsfuldt og nødvendigt for sikringen af arbejdsvilkår og arbejdsmiljø Samarbejde, medindflydelse og medansvar er den eneste vej frem til gavn for folkeskolen. Det kræver, at de to kommuner vil samarbejdet og finde fælles løsninger. Uden fælles løsninger må vi stå fast på de værn, som lov 409 giver os det grænseløse arbejde må og skal forhindres. Det bliver en balancegang mellem det optimale, det ønskelige og det mulige. Birger Petersen - lærer 1981, TR Nørre Alslev Skole 2001 og kredsstyrelsesmedlem fra Jeg opstiller også som kongresdelegeret, til kredsstyrelsen og kommunerepræsentant i Guldborgsund kommune. 10

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Kære udelukkede og fortvivlede kolleger medlemmer af Danmarks Lærerforening Vi skriver i dag tirsdag den 16. april, vi er i gang med lockoutens 3. uge, vi

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere