28. årgang 2013 nr GMO Sensitivitet overfor stråling Referat af generalforsamlingen Få din egen stand?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. årgang 2013 nr. 2. www.lnsnatur.dk. GMO Sensitivitet overfor stråling Referat af generalforsamlingen 2013 www.gladeklienter.dk Få din egen stand?"

Transkript

1 28. årgang 2013 nr. 2 GMO Sensitivitet overfor stråling Referat af generalforsamlingen Få din egen stand?

2 Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt NaturSundhedsrådet LNS 2 Kære læser I foråret bragte de danske medier historien om et biologiforsøg i en 9. klasse. Det simple forsøg bestod i at så karsefrø. Halvdelen af bakkerne blev placeret i et rum uden stråling, mens den anden halvdel blev sat i et rum med 2 routere svarende til stråling fra 1 mobiltelefon. Efter 12 dage var frøene ved siden af routerne ikke vokset eller endda muterede eller døde. Skoleforsøget har vagt international opsigt, og flere forskere vil nu gentage forsøget og undersøge, om de når frem til samme skræmmende resultat. Se Vi har flere gange bragt artikler fra medlemmer, som fortæller om deres sensitivitet overfor stråling, og i dette nummer skiver Mads Sælland om det at være strålediffus, og hvilke tiltag han har taget for at blive rask. Den 25. maj var der arrangeret en global march against Monsanto. Vi var nogle stykker fra LNS, der deltog i den danske march og var forundrede over, hvor få der var mødt op for at tilkendegive deres utryghed mod GMO og ønske om at beskytte fremtidens miljø. Jeg mener, det er en meget vigtig sag, og på nuværende tidspunkt har virksomheder som Monsanto fundet smuthuller i EU-lovgivningen, der kan give Monsanto eneret over konventionelle frø. Vær med i en fælles henvendelse. Underskriv på monsanto_vs_mother_earth_loc/?copy Du kan læse mere om GMO og konsekvenser her i bladet. Ønsker jer en dejlig sommer uden for meget stråling og indtagelse af GMO! Annette Kurtzmann Medlemsbladet NaturHelse sendes desuden til udvalgte politikere, myndigheder, biblioteker, læger m.fl. ISSN Oplag 2200 Deadline næste nummer 1. august 2013 Redaktørteam: Annette Kurtzmann (ansvarshav.), Vera Marcher Kontakt: Indhold må distribueres, citeres og gengives med kildeangivelse. Skriftlige indlæg sendes til NaturHelse. Vi forbeholder os ret til at redigere/forkorte. Artikler skrevet af andre end bestyrelsen/ bladgruppen udtrykker ikke nødvendigvis LNS holdninger. Lay-out & tryk: Freka grafisk A/S LNS office: LNS v/ Mogens Ehrich Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, Danmark Tlf.: , - Kasserer Kirsten Kragh tlf Kontingent indbetales til bankkonto: eller på indbetalingskort, kode +73< < Rekvirer indbetalingskort på tlf Annoncer indbetales til bankkonto LNS bestyrelse: Annette Kurtzmann (formand) tlf , Lillian Wong, tlf , Michael Brown, tlf , Mogens Ehrich (næstform.) tlf , Moorggan A. V. Gersdorff tlf , Vera Marcher tlf og , Suppleanter: Søren S. Nielsen, Erling H. Jensen, Henrik Isager, Steen Braase, Lena Pultz, Joseph I. Blytner, Rita Pommer, Annie Thygesen, Astrid Wiig, Henrik B. Jacobsen, Ditte Lustrup, Søren Refstrup, John Boel, Karin Siff Munck, Birgitte Bendjellal og Kirsten Kragh. Tillidsposter og repræsentationer: SRab: Mogens Ehrich, Lillian Wong og Erling H. Jensen NSK: Erling H. Jensen samt 1 suppleant Forskningsudvalget: Mogens Ehrich, Medlemspleje: Vera Marcher, Terapeutgruppen: Moorggan A. V. Gersdorff tlf LNS administration er siden 2005 kvalitetscertificeret efter international standard, DS/EN ISO 9001:2000 Nr

3 Bestyrelsen Kvalitet i den alternative sektor For otte år siden opnåede LNS en ISO 9001 kvalitets-certificering af sit administrative arbejde. Lige siden har det været hensigten at udbygge kvalitetssikringen med et tilbud til klinikker og skoler. En række tilfredshedsundersøgelser Kullerup Byvej 2 A, blandt medlemmerne har peget på to centrale behov: 5853 Ørbæk Psykoterapi (Samtale, Gestalt, 1. At Familieopstilling), en udenforstående Kreativdage, part løbende Vegetar/veganerkost, undersøger tilfredsheden Biodynamik, hos klienter og elever. 2. Livsvisdom, At der etableres Martinus en parallelordning Kosmologi, til RAB Cirkeldans, (registrering af alternative behandlere), Mazdaznan som mere er baseret på de opnåede resultater end på uddannelse. (Helsedage). Nu Ring, har LNS kom en løsning og kig. på det første af behovene Hanne at Kudsk tilbyde Jensen til behandlere, rådgivere og undervisere. Løsningen og Ingolf består Plesner. i et programprodukt, Tlf der 31 kan bruges på tre niveauer, som alle tilgås via internettet på og KULLERUP KURSER en alias der hedder dk. En tilmeldingsprocedure for klinikker, skoler mv. findes på tilmelding.dk Niveau A: Tilmelding sker på niveau A. Når en virksomhed har tilmeldt sig som bruger, kan den opfordre sine klienter eller elever til en frivillig respons på dk/respons.html eller Disse adresser fører til samme sted, hvor kunderne kan skrive en ros, en kritik, et fagligt spørgsmål til et kompetent fagligt råd, eller de kan melde sig ind i en støtteforening for det alternative. Når der kommer en kritisk respons, skal den kommenteres af yderen og derefter af et etisk råd. En bruger har adgang til lister over sine responser og kan f.eks. vælge at referere fra dem i sin markedsføring. Der offentliggøres en liste over de virksomheder, der er tilmeldt på niveau A. Da der ikke sker yderligere databehandling på niveau A, kan det (formentlig) uden beregning stilles til rådighed for medlemmer af LNS og medlemmer af medlemsforeninger i LNS. Niveau B Brugere, der gerne vil nyttiggøre deres ros i markedsføringen af deres tilbud, kan skifte til niveau B. Så bliver deres tilbud sammen med den ros, de får, præsenteret på www. gladeklienter.dk (alias dk ). Herfra kan enhver interesseret bestille en ydelse og evt. betale for den. Niveau C Videre kan der skiftes til niveau C, hvor der også registreres aftaler, ydelser og betalinger, plus den tekst der behøves, for at helheden kan udgøre en journalføring.. KULLERUP KURSER Kullerup Byvej 2 A, 5853 Ørbæk Psykoterapi (Samtale, Gestalt, Familieopstilling), Kreativdage, Vegetar/veganerkost, Biodynamik, Livsvisdom, Martinus Kosmologi, Cirkeldans, Mazdaznan (Helsedage). Ring kom og kig. Hanne Kudsk Jensen og Ingolf Plesner. Tlf Nr

4 Bestyrelsen Der vil være et kontingent for brug af niveau B og C, fordi der vil være brug for en fortløbende central indsats mod snyd, spam og fejl, administration af indbetalinger, manuelle indberetninger og videreudvikling af programmellet. På niveau C anmodes klienten eller eleven om en evaluering per mail eller sms nogle dage efter hver ydelse. En journal indeholder således et input fra yderen og et input fra kunden, og begge parter har adgang til den. Nyttevirkning Flest mulige af journalens oplysninger er kodede, så de kan bruges til statistik og dermed til forskning. Det er der mange fordele ved, herunder at arbejdet ved at skrive en journal bliver minimeret. Registreringen er planlagt med det sigte at kunne tage højde for de ikke-fysisk-målelige metodebidrag, der hyppigt forekommer i alternativ behandling, såsom energistrømme i meridianer, healingsenergier, clairvoyance og åndelig hjælp. Det mest interessante forskningsemne er samspillet mellem ydelsernes detaljer og de opnåede resultater, for det skulle gerne fortælle noget om, hvordan nyttevirkningen opstår. Uanset hvor godt det går med forskningen, får en bruger af niveau C en løbende kvalitetskontrol af sit arbejde og en dokumentation af nyttevirkningen hos de enkelte klienter og elever. Hvis et større antal brugere på denne måde dokumenterer nyttevirkningen, vil det efterhånden kunne give en troværdig dokumentation af nyttevirkningen ved alternativ behandling, rådgivning og undervisning. Det vil gøre det muligt at bygge beregninger over samfundsnytten. Med opstarten af tilfredshedssystemet opfyldes nogle af LNS længe nærede visioner. Vil du være Clairvoyant Healer & Energimediciner? 1 og 2 årige Anerkendte Uddannelser starter februar 2013 Undervisere er top professionelle med over 20 års erfaring: Mark Cleary International Healer & Energimediciner Yogi og Meditationslærer Helle Nemborg Sygeplejerske, Skoleleder Regressionsterapeut RAB godkendt Healer Vi arbejder bl.a. med: Den Ny Tids Energi Clairvoyance Healing & Kanalisering Auralæsning & Transformation Regression og Tidligere Liv Sjælskontakt Farve og Energilære Mindfulness Meditation Stilhedens Budskab Energimedicin Healingsmassage The Healing Touch Frigørelse af hjertetraumer Magi og Skaberkraft Få program tilsendt eller se det On Line mobil: Vi er medlem af Clairvoyant Foreningen, Healer Ringen, Sundheds Rådet og LNS

5 Af Referent Mogens Ehrich Kort uddrag af referat fra generalforsamling i LNS d. 9. marts 2013 Se hele referatet, bestyrelsens beretning og handleplan samt budget og årsregnskab på generalforsamlinger.shtml Generalforsamlingen åbnedes af formanden, Annette Kurtzmann, som dirigent valgtes Vera Marcher, referent Mogens Ehrich og stemmetællere Connie Hellensteen og Steen Braase. Der var 3 brevstemmer, som afleveredes til dirigenten. Dagsordenen var i år udvidet med punktet: Æresmedlemmer. Mogens meddelte, at bestyrelsen ved 30 års-jubilæet for fem år siden havde udnævnt 12 æresmedlemmer, som alle havde lagt en særlig indsats i at gøre noget godt for LNS. Før denne generalforsamling havde bestyrelsen spurgt fire tidligere bestyrelsesmedlemmer, om de ville acceptere at blive æresmedlemmer, og alle havde accepteret. Karen Bloch-Frederiksen var formand i , repræsentant i NSK, og fik en aftale med KODA i stand, som har været af afgørende betydning for økonomien i LNS lige siden. Poul Feilberg var formand i og opnåede at få LNS administration kvalitetscertificeret efter ISO Det har i årene siden givet ro og orden, og især har det været af betydning, at arbejdsdelingen har været veldefineret og forståelig. Charlotte Ryø var repræsentant i NSK og redaktør for NaturHelse i mere end fem år. Hun sørgede for den vigtigste del af LNS ansigt udadtil på en måde, der vakte anerkendelse ved hvert eneste nummer. John Boel var med til at lægge en ny retning for LNS i 1990 erne og har i 2010 vundet en sag i Landsretten, som er af væsentlig principiel betydning for den alternative sektor. Sundhedsstyrelsen havde forbudt ham at referere rosende klient-udtalelser på sin hjemmeside, men retten afgjorde, at det måtte han godt. Bestyrelsen Etisk råd kunne berette, at der ikke har været sager at behandle i den forløbne periode. Bestyrelsens beretning fremlagdes af formand Annette. Beretningen blev godkendt. Forslag til handleplan for den kommende periode blev fremlagt af Vera og godkendt. Regnskab og budget blev fremlagt af Mogens og godkendt. Der var ikke indkommet forslag. Under punktet fastsættelse af kontingent foreslog bestyrelsen: De bestående kontingenter bibeholdes. Samtidig beder bestyrelsen om tilsagn til følgende udvidelse: I f. m. prøvekøring af tilfredshedsregistreringen har bestyrelsen brug for råderum til at fastlægge kontingent(er) for tilvalg af denne serviceydelse. Efter en kort drøftelse blev bestyrelsens forslag godkendt. Alle opstillede til bestyrelsen for to år blev valgt med applaus: Michael Brown, Annette Kurtzmann, Mogens Ehrich, Moorggan Gersdorff, Vera Marcher, Lillian Wong. Alle opstillede suppleanter for et år blev valgt med applaus: Erling Helmer Jensen, Ditte Lustrup (nyopstillet), Joseph I. Blytner, Annie Thygesen Andersen, Søren Refstrup (nyopstillet), John Boel (nyopstillet). Søren Skogstad Nielsen, Steen Braase, Henrik B. Jakobsen, Lena Pultz, Rita Pommer, Astrid Wiig, Henrik Isager, Karin Siff Munck (nyopstillet), Birgitte Bendjellal (nyopstillet), Kirsten Kragh. Den eksterne reg. revisor Finn Erik Rasmussen blev genvalgt. Etisk Råd fortsatte uændret med Kirsten Thagaard Jensen, Anni Klint og Casper Caspersen. Under eventuelt og afslutning fortalte Annette og Joseph Blytner om deres nylige rejse til Mellemamerika. Charlotte Ryø gjorde opmærksom på rapporten Bioinitiative 2012 om problemer vedr. elektromagnetisk stråling samt Open Minds Nr Conference i Skanderborg september. 5

6 Bestyrelsen Af bestyrelsen Uddrag af LNS handlingsplan Bestyrelsen generelt Vi vil fortsat gerne øge kommunikationen med medlemmerne og ved tværfagligt samarbejde med andre foreninger. IT og PR internt Tilfredshedsregistreringen er under afprøvning. Vi håber, at mange vil hjælpe os med at påvise virkningen af alternativ behandling ved at tage registreringsmuligheden i brug. Vi vil gerne udbygge såvel hjemmesiden som Facebook og Google+. Arrangementerne fortsætter med mange spændende indslag. Lillian Wong varetager sammen med Joseph Blytner fundraising. Forholdet til de 2 faglige selskaber følges med stor interesse, da et godt udfald kan styrke udviklingen her. PR eksternt Hovedformålet her er en øget indflydelse på vore politikere til fremme af LNS værdier og formål, for i sidste ende at opfylde vores vision. Det Se hele er fx at få grønne handlingsplanen på afsnit på hospitalerne, så alternativ og komplementær behandling får et webin/ beretning- tættere samarbejde og gør brug af og-handlingsplan-ved-lnsgf- final-2013.pdf Vi vil fortsætte at hinandens viden. rette henvendelse til politikerne for at styrke og fremme budskaberne og visionerne om vore værdier og mål, bl.a. vedr. kosttilskud og urter, herunder fortsætte indsigelser overfor Fødevarestyrelsen om urimelige indgreb over for leverandører og behandlere der anvender urter og kosttilskud. Nye høringssvar vil blive formuleret, når og hvis det bliver aktuelt. Vi vil være opm. på udviklingen af strålingsfaren, hvor vi fortsat vil henholde os til, at også Danmark forfølger Den Parlamentariske Forsamlings budskab til medlemslandene i Europarådet i EU om Resolutionen af 6. maj 2011 om De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet. Kontakt til spirituelt orienterede mennesker i befolkningen vil vi forsøge igangsat, herunder kontakte formænd for spirituelt orienterede organisationer og foreninger. Vi fortsætter udsendelse af NaturHelse. Vi fortsætter udgivelsen af nyhedsbreve, når aktuelle emner er relevante. Tanken er en kombination til vores Facebookside eller Google+. En LNS vision er også en decideret forskning i alternative behandlingsformer. I brobygningsmøderne planlægges sammen med Sundhedsrådet og RAB de punkter, vi ønsker på dagsordenen i SRab. Henvendelse til pressen håber vi at holde i gang. NSK Nordisk Samarbejdskomite for Komplementær- og alternativ behandling (KAB) Hovedformålet er at fastholde et netværk til informationsudveksling og om muligt koordinere praktiske og politiske tiltag i de nordiske lande. Her vil vi fortsat inddrage Brobygningsgruppen, der på den måde også kan bane vej for et tættere samarbejde generelt om alternativ behandling. Vi vil foreslå NSK at undersøge det juridiske fundament, rammer samt udfoldelsesmulighederne for alternativ behandling i de nordiske lande sammenlignet med andre europæiske lande for at fastslå behovet for sammenslutninger af alternative behandlere, samt hvilke mål, formål, projekter og politik en sådan forening i givet fald skulle have. Nr

7 Bestyrelsen Kvalitet 1 gang årligt udarbejder bestyrelsen de mål, vi gerne vil nå i den kommende periode. De fremgår af vore Kvalitetsmål. I 2013 udbygges kvalitetssikringen til også at omfatte interesserede medlemmer derved, at de kan tage tilfredshedssystemet i anvendelse Forskning Vi vil gerne gennemføre en række pilotprojekter og søger til dette formål kontakt med medlemmer, der har lyst til at lave forskningsinterviews i telefonen. Hvorledes vi fremover vil gribe området konkret an, nu hvor ViFAB (Videns og Forskningscenter for Alternativ Behandling) er nedlukket og indlagt i SRab, det vil være den kommende bestyrelses vurdering. Det er fortsat sådan, at effekten af alternativ behandling ikke tilgodeses med de gængse modeller. Etablering af et alternativt forskningsparadigme, der gælder tværgående i det danske alternative miljø kunne være ønskeligt, fx ved dannelse af netværk af erfarne forskere for finere energier. Vi har et godt tilbud - først-til-mølle-princippet! Messerne i Falkonercentret og i Odense Kongrescenter er overstået med succes. Mange viser interesse for det arbejde, LNS og vore behandlere udøver. I mellemtiden har vi fået et tilbud fra Sund Livsstil messen i Øksnehallen september LNS normale stand på 9m2 kan forlænges med et ekstra antal små pladser til de af vore behandlere, erhverv og skoler, der griber ideen! Vi er selv begejstret, da vi på den måde kan fremstå som en helhed, og fordi behovet for småstande (der før var min. 4 m2, hvilket adskillige behandlere fandt for dyrt) nu kan løses ved en fællesopbygning med let adskilte pladser á 2-3 m2 som det mindste mål. Der vil være en afskærmning med et banner i 1 meters bredde med jævne mellemrum fra gulv til loft. LNS har før haft skiftende behandlere på standen; det var lidt trangt, men nu kan den enkelte behandler selv råde over alle 3 dage på egen standplads. Der er ikke noget i vejen for at lave indbyrdes aftaler, så flere deles om en plads. Kravet er dog et vist proffessionelt engagement, og at samme stand har samme facade udadtil i mindst 2 af de 3 messedage. Kontakt som formidler og koordinerer. Prisen per m2 er 1.687,- kr incl. moms. En anderledes mulighed for service og promovering. Deltag i den globale appel mod wifi stråling især i skoler og børneinstitutioner: schools_and_other_childrens_institutions/?axadmab Læs også Nr

8 Medlemmer 8 Carsten Vagn-Hansen 75 år! En af de centrale spydspidser i Danmark for brobygning mellem de 2 sundhedsvæsener samt forebyggelse og behandlingstænkning havde fødselsdag 5. april! Dansen for mere sundhed, mere og længere liv og mindst mulig lidelse må have stået på stjernehimlen, den dag du blev født! Vi fejrer dig med eftertanke skriver cand.cur. Karin Siff Munck på vegne af LNS. En livsbane, der retrospektivt afspejler så megen åbenlys faglig og videnskabelig nysgerrighed, engagement, åbenhed og vovemod overfor at vende egne og fagets antagelser på hovedet, skal hyldes her! Lad dén bedste vinde, og lad dét bedste vinde. Det kunne med rette udledes som mantra for dit lægefaglige virke. Der er ingen hellige køer, ingen bundethed til klassisk energilære, en diagnose forstås som i den oprindelige definition af en diagnose, som udtryk for et øjebliksbillede, ingen love, som altid er foranderlige. For LNS er du både brobygger og rollemodel for den nye tids syn på sundhed og sygdom. Lægegerningen udøvet af Carsten Vagn-Hansen er igen transformeret til lægekunst, patienten er naturligt ansvarlig og opfattes som aktiv medspiller omkring begribelse, samarbejde og understøttelse af den selvhelbredende krops mangfoldige livsprocesser. Det er Carsten Vagn-Hansens domæne for lægekunst. Vi andre må beundre hans vid og bid! Tidligere sundhedsminister Arne Rolighed udtalte ved en af LNS generalforsamlinger denne grundtanke for brobygning mellem konventionel og alternativ behandling: Lad det, der virker og skader mindst, være det, der vælges! Carsten Vagn-Hansens livsgerning afspejler denne grundholdning. Lægegerning og helbredelse handler ikke kun om det enkelte menneske. Det handler også om respekt for natur og miljø, at lade det, der skader mindst, få lov at virke. Den dag, politikerne stiller de samme miljøkrav til sundhedsvæsen og medicinalindustri, som der i dag stilles til landbruget, må det forventes, at Carsten Vagn-Hansens tekster vil få det store medicinske gennembrud. Nutids- og fremtidsvision Sundhed og livskunst ud fra grundtanken: Den enkelte skal aktivt inddrages, tage ansvar og kunne mestre, er også en fremtidsvision udtrykt i WHO strategi: Sundhed for alle i det 21.århundrede! For Carsten Vagn-Hansen har det været en grundtanke og handlepraksis gennem mange, mange år. Radiodoktor, foredragsholder, lægefaglig rådgiver for ubeskriveligt mange mennesker, forfatter til mange bøger. Den seneste, Hvad fejler du i grunden? - er en guldgrube af viden og erfaring i kroppens forunderlige evne til selvhelbredelse og for den enkelte til at finde vej og blive aktør i eget helbred. Giv mennesker indsigt, så de selv handler og tager ansvar. Lad fornuften få mere plads også i sundhedsvæsenet. Eksempelvis har C- vitaminpulver til behandling af basalcelle hudkræft chokeret det etablerede sundhedsvæsen. Men ud fra grundtanken, det der virker og skader mindst, hvad ville du så vælge? Lad os i LNS hylde og takke Carsten Vagn- Hansen for hans faglige vid og menneskelige mod, for hans levende repræsentation til udfoldelse af fremtidens sundhedsvæsen og til fremtidens udøvelse af sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Hjertelig tillykke Nr

9 Ned med det! Bukkehornsfrø er gavnligt for mangt og meget. Ryst blot 1 spsk. i et bæger med vand og NED med det! Eller ved ydre ting fx betændelsestilstande: Lav en grød af bukkehorn og varmt vand og behandl såret eller skaden med bukkehornet og se fx en rød streg på armen forsvinde langsomt, mens du sidder med den betændte finger i bukkehorn! Og så kommer man til at lugte af karry. Det fortæller en læser, som har indtaget BUKKEHORN mindst et par gange om ugen hele sit liv og altid har anbefalet andre at spise bukkehorn, ligemeget hvad de fejlede. Hertil siger læge Carsten Vagn-Hansen: Bukkehornsfrø - Trigonella foenum graecum - indeholder en række naturlige stoffer i form af alkaloider, proteiner, aminosyrer, flavonoider, saponine cumarin, fedtstoffer, fibre og vitaminer samt mineraler. Bukkehornsfrø er en fast bestanddel af karry, der findes i mange forskellige afskygninger, især i Indien. Bukkehornsfrø virker let nedsættende på kolesterol, formentlig på grund af fiberindholdet, og virker stabiliserende på blodsukkeret på grund af forbedring af insulinens virkning hos type 2 diabetikere. En undersøgelse viser, at der også sker en klar nedsættelse af kolesterol. Bukkehornsfrø virker Medlemmer også slimløsnende, modvirker forstoppelse og bedrer appetitten. I laboratorieforsøg har man fundet, at stoffet fenugreekin, der findes i bukkehornsfrø, hæmmer virus, styrker hjertet, virker vanddrivende, betændelseshæmmende, blodsukkernedsættende og sænker blodtrykket. Bodybuildere har brugt bukkehornsfrø til at fremme muskeludviklingen. Det skal også kunne hjælpe på uren hud og betændte sår, både ind- og udvortes. Som afkog skal det være godt mod tandkødsbetændelse. Bukkehornsfrø fås i kapsler, i karry, eller man kan lave det som te på 1 tsk. bukkehornsfrø. I mindre mængder er der ikke påvist nogen bivirkninger af bukkehornsfrø. Optagelsen af lægemidler, der tages sammen med karry under et måltid, kan påvirkes på grund af det høje indhold af vandopløselige fibre. Bukkehornsfrø har ry for at virke stimulerende på livmoderen, så det frarådes, også på grund af indholdsstofferne i øvrigt, under graviditet og amning at indtage større mængder af f.eks. karry, end de der normalt findes i maden. Bukkehornsfrø er på EU s liste som en naturlig smagstilsætning til mad i mindre mængder. Kilder: cms/id=2210/sprog=1/grp=8/menu=3/ - Annoncering i NaturHelse: 1/4 side kr. 1/2 side kr. 1/1 side kr. 1/1 bagside kr. Rubrikannonce: Kun tekst, 50 x 25mm, uden logo, illustrationer o.lign. Pris 100 kr. 15% rabat for medlemmer. 5% rabat ved 3 på hinanden følgende annoncer. Ingen rabat på rubrikannonce. Annoncer skal mailes i trykoptimeret pdf-fil til redaktionen: Betaling netto 8 dage efter modtagelse af faktura, som tilsendes, når bladet udkommer. Beløbet bedes indbetalt til vor konto i Merkur Bank Reg Alle oplysninger fås på tlf eller på mail, Nr

10 ESKIMO-3 Godt for hjertet, hjernen og synet Bæredygtig produktion Miljøcertificeret af Friend of the Sea. Ren fiskeolie Den reneste fiskeolie i 5 ud af 5 undersøgelser. Renset for tungmetaller og pesticider. Frisk fiskeolie Testvinder Lugter og smager ikke af fisk. Harskner ikke kroppens celler (= bedre virkning). Naturlig fiskeolie Samme sammensætning som i frisk fed fisk - ikke kemisk opkoncentreret. Omega-3 er godt for hjertet, hjernen og synet. Omega-3 indeholder fedtsyrerne DHA og EPA, som bidrager til hjertets normale funktion ved et dagligt indtag af 250 mg DHA og EPA. DHA bidrager desuden til at vedligeholde en normal hjernefunktion og normalt syn ved et dagligt indtag på 250 mg DHA. Morens indtag af DHA bidrager til at øjne og hjerne udvikles normalt hos foster og spædbørn som ammes. Den gavnlige virkning opnås ved et dagligt indtag på 200 mg DHA udover det anbefalede daglige indtag for voksne på 250 mg DHA og EPA. Testvinder Fås hos Matas, apoteket og i helsekostforretninger. Info: ANJO - tlf.:

11 SKOLER 2300 København S YOF Yoga Oplysningsforbundet Joseph Immanuel Blytner , 2610 Rødovre ClearVision, Lone Thomsen , Albertslund Sjælsro Institut v/ Helle Nemborg , Charlottenlund Alfa-Omega Instituttet Anne-Grete Hav Hermansen , Kirke Hyllinge Spiren Personlighedsudvikling Ullamia Rose Rasmussen , Nyrup Annalise Stourup de Molade, Hjertets Vej , Lejre - Osted Skolen på Møllegården Mogens Ehrich og Kirsten Kragh , Holmegaard Sundhedsskolen Body-Mind Birgitte Askholm, Langebæk Caberlain - Center for sundhed & trivel Moorggan Amadeus V. Gersdorff , Asperup Bakke-Gaarden Jens Kristian Frederiksen , Organisationsmedlemmer 5610 Assens Institut for Kraniesakral Terapi Karin Sønderby Ebbe Pedersen , Nyborg ABC Center v. Clauss Jøren Paaske , Ørbæk - Kullerup Kullerup Kurser Ingolf Plesner , Ansager Energihuset, Healer Skole Sven Riis Jensen, Herning Anni Klint, NBH 28 Herning , 7700 Thisted Else M. Skammelsen Nielsen Malling Gitte Larsen, SATORI , 9850 Hirtshals Dansk Skole for Tankefelt Terapi og TFT , ERHVERV 1520 København V HUMAN BALANCE ApS v. Morten Krabbe , København S Danplus ApS , Forlaget Klitrose, Ole Bidsted , Nr

12 Organisationsmedlemmer 2650 Hvidovre NONI v. Kenneth Anderson , 2800 Kgs. Lyngby VITAL-ARKITEKTEN Ruth Landbo Henriksen , 3500 Værløse Wiig-sundhed Frugt-Grønt-Bær , 3550 Slangerup Panacea ApS, Tommy Kobberskov , Frederikssund Z companion - Livsstil og Sundhed Karin Linda Nørgaard , Bjæverskov PRE-JET v. Preben Jensen , Vordingborg JUHLDAL/COSMEDICCARE , Hørning Natur-Drogeriet A/S, Peer Christiansen , 8600 Silkeborg Astro-Design , FORENINGER 4930 Maribo - Hunseby Inspirations Center Maribo Henning Jørgensen , Vadum Stoffrit Danmark Søren Refstrup , BRANCHEFORENINGER 2400 København NV Miljø- og Jordstråleforening Danmark Kurt Brøndal , Hvidovre Afvikler-terapeut-foreningen Jack Yilmaz Brønshøj Urtemedicin Mette Storm Aufeldt , Måløv Clairvoyant Foreningen, Birgit Boye Friis , 3320 Skævinge Natur-Balance-Huset NBH, hovedkontor , Roskilde Foreningen for Danske Aromaterapeuter v. Ulla Kvintel , Grenaa Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale Inge-Lis Marchant, , NATURTERAPEUTER Faglig kontaktperson: Moorggan Gersdorff, Tlf København K Helse og Velvære , 1364 København K Klinik for fodterapi, Connie R. Raftesgaard , København V YINGYANG HEALING CENTER Lene Nielsen , 12 Nr

13 Organisationsmedlemmer 2000 Frederiksberg Yin & Yang Massage, Dijana Vucelic , 2100 København Ø Klinik for fodterapi, Vibeke Voss, statsaut , København S Fodklinikken Let på Fod Winnie Pretzmann Hansen , 2500 Valby Lp-massage, Lena Pultz, , Glostrup DiaCon Lykke Conjadia Thorup-Hansen , Rødovre Ronesfelt , Sun-Hair, Helle Sørensen , Albertslund Helle Nemborg Clairvoyance, Rådgivning , 2630 Taastrup Kranio-Sakral Terapi Charlotte Schmidt Nielsen Solrød Strand Klinik for Fodterapi Susanne Wencke Brintlev , 2770 Kastrup Læge Helge Volkman, Klinik Kvanten , Hellerup Coaching, Consulting, Wellness Agneta Mei Hytten , Hørsholm Living Academy ApS, BettinnaDelfs , Helsingør Helsingør Team Birgitte Stürup & T. Jelager , Levin TCM Massage og Akupunktur , Hillerød Alternativ Klinikken, Lisa Nøhr Karlsson , Fredensborg Klinik for tarmskylning og biopati , Lillian C. Wong Formand FKU Klassisk Akupunktur & urtemedicin , Værløse Jetthe Rosann , Vera Illona Kristensen , 3600 Frederikssund Frederikssund Holistisk Klinik , NIYAMA YOGACENTER ApS Malika L. Baladi , Rønne Gittes Massage, Fodpleje & Kropsterapi Slagelse Fodterapeuthuset, Hanne Hallebye-Hansen Vemmelev Klinik Pluto, Bente Agnete Andersen ,

14 Organisationsmedlemmer 4400 Kalundborg Dorthe Regnersgaard Fødder & Velvære , 4450 Jyderup Jyderup Fysioterapi v. Ulrik Nyhave , 4600 Køge Klinik for fodterapi, Anne-Rebecca Wessel , 4800 Nykøbing F Anni Poulsen Helsam Nykøbing F. ApS , 5210 Odense NV Lena Rasmussen, fodplejer , 5220 Odense SØ Ulla Theil Nielsen , 5230 Odense M Birte Albertsen, helhedsterapi , 5240 Odense NØ Clinique Creme Face Jette Kongstad , 5250 Odense SV Anja Godske Hud og fodplejer Agedrup Ann C. Holm Anns Fodterapi , Asperup JKF-Bevidsthed, Jens Kristian Frederiksen , Langeskov Clinique Puella Jane Rusbjerg , 5560 Årup Klinik for manuel Terapi, Birger Feldt , 5560 Aarup Ellen Trankjær Kranio-Sakral Terapi & NLP Psykoterapi , Nørre Aaby Klinik for Fodterapi, Kira Holst , 5690 Tommerup Massøren i Brylle, Diane Nielsen , 5700 Svendborg Terapeut Inger Kruchov , Søby Ærø Lise Munk Monsen , 6230 Rødekro Gurli Toft Sieljacks, Idrætsskadeterapeut , 6621 Gesten Klinik for Fodterapi, Hanne Jette Malcho , Brørup Tove Jeppesen , 6760 Ribe Oraklet i Ribe, Anna Søgaard Larsen , 7000 Fredericia Marianne Raunsgaard Stoklund , 7100 Vejle HypnoseKompagniet, Pia Gemmer , Brande Anni Holm Hansen Anni s Zone- & Fodklinik Nr

15 Organisationsmedlemmer 7400 Herning Hos A`nik - Fodpleje og kropskorrektion , Thyholm Dortea Olsen, Hjertelyz, , Århus C Lillian Dalgaard, Kranio-Sakral Terapi RAB , 8200 Århus N Birgitte Bæk , 8240 Risskov Peter Svane, Klinik for Fodterapi , 8250 Egå Astma Care Danmark & Biorespons , & Galten Preben Valeur Jensen, Sol Healing , 8541 Skødstrup Gitte Horsbøl Klinik for fodterapi , 8740 Brædstrup Eva Charlotte Svenningsen Fødder & Velvære , Frederikshavn Spirituelt Udviklings Center I/S v/mette og Erik Abrahamsen , 9990 Skagen Anne Marie Diget, Intuitiv Healing , NATUR-BALANCE-HUSET Se aktuelle arrangementer på NBH Valby Kulturhus 3. torsdag i måneden kl Rita Kristensen, tlf NBH Brøndbyøster Kulturhuset Kilden. 1. tirsdag kl Susan Mai-Li Almbjørn, tlf NBH Skovlunde Medborgerhus Hver 2. onsdag i måneden kl Pia Frost, tlf NBH Søborg, Borgernes Hus 2. mandag i måneden Gerda Brown tlf NBH Syd-Vest, Birkelev 7 Meditationsaftener Jane Enemark, tlf Herning, Kulturellen Mandage og torsdage kl Anni Klint tlf, Viborg Annette N. Byrialsen, Klinik for fodterapi , 9293 Kongerslev Inge Lise Sørensen, Naturligt Alternativ , 9530 Støvring Stedet v/ Kim Notholm-Larsen , Har du fået (ny) ? Så lad os det vide på eller tlf Nr

16 Tankevækkende, spændende: Kan man leve af LYS af PRANA af LUFT? Pia Hardenberg, lærer, forfatter, kinesiolog m.m. Lørdag den 31. august kl i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Nogle lever i bedste velgående uden at indtage fast føde overhovedet. Hvilken betydning har fødeindtagelse for os mennesker ud over at gøre os mætte med den mæthed, vi almindeligvis kender? Hvordan kan det lade sig gøre at leve uden at spise mad?!? Hør om nye perspektiver på livets opretholdelse som menneske. Få indblik i en spirituel livsførelse uden indtagelse af fast føde. Et spændende, tankevækkende og måske provokerende foredrag. Medlem 80 kr, andre 100 kr incl. forfriskning ved entreen. Tilmelding senest dagen før på eller Healing, krop & følelser i samvær med din indre kraft ved Marianne Kirkskov, speciallæge, healer, kinesiolog, healer, spirituel vejleder Stjernebroen Lægecenter Tirsdag den 3. september kl i Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Når din krop har symptomer eller sygdomme, er det en besked til dig om at lytte. Men hvad siger kroppen? Hvordan kan vi vide, hvad det betyder, og hvad vi skal gøre? Hvordan kan vi forholde os til, at kroppen giver lyd fra sig? Din indre kraft kan komme dig til undsætning, selvom du ikke helt ved, hvad den måske er... Hør om din indre kraft - om at anvende rummelighed og nye, blide, feminine metoder til at løse op for kroppen og sjælen, så vi igen kan være sunde, raske og fyldt med energi og gå-på-mod. Du vil få helende tips og tricks til din dagligdag, og vi vil lade blide energier arbejde for os og med os undervejs. Healing kan ske. Medlem 80 kr, andre 100 kr incl. forfriskning ved entreen. Tilmelding senest dagen før på eller

17 Dokumentar Redigeret af Vera Marcher Artikler Kulturel mangfoldighed og dygtige alternative behandlere Mange af os kender sikkert nogen, som er bukket under for cancer. Nogen af dem gjorde udelukkende, som lægen anbefalede og tog imod den behandling, som sygehuset tilbød, andre supplerede med forskellige former for medicin og terapi, og nogle få valgte udelukkende alternative tilbud. Fælles for dem alle er, at de er døde. Samtidig kender vi også kræftramte, som lever i bedste velgående, fordi sygdommen kan holdes i skak, eller de er blevet erklæret for raske. Her gælder akkurat den samme tendens. Nogle har konventionel medicin helbredt, og nogle, som satsede 100% på helt alternative metoder, blev helbredt. Uansat hvad vil det være uetisk at påstå, at udelukkende konventionel medicin kan påvirke en kræftsygdom positivt. Som alternativ terapeut nøler man ikke med at anbefale kosttilskud, vitaminer, naturmedicinske behandlinger, mentale teknikker osv. som supplement til konventionel behandling. En grov fejlslutning er at tro, at alle som har noget at tilbyde alvorligt og kronisk syge, er sultne gribbe, som vil drage fordel ved andre menneskers ulykke. Procenten blandt umoralske mennesker er akkurat lige stor, uanset hvilken erhvervsgruppe, man peger på. Det skriver cand.mag. Gry Fosstvedt, Norsk Aromaterapiskole, med titlen Alternativ medicin - debat på afveje i medlemsbladet Naturterapeuten, og som vi her bringer i uddrag. Hun siger videre, at der ikke desto mindre udspiller sig en ensporet kamp mellem det gode (konventionel) og det suspekte (alternativ behandling), til trods for, at nordmændene (1/3 af de voksne iflg. NAFKAM (red.)) bruger over 1,5 mia. årligt på alternative tjenester og produkter. Selv Folkeoplysningen. no undlader at oplyse, at den alternative sundhedsbranche rummer utallige forskellige terapier og produkter, og at både enkelte behandlingsformer og plantemedicin har helt konkrete veldokumenterede effekter. Dér, hvor alternativ behandling kunne have nogen værdi, forklares det enten med som bare placebo eller med, at ikke alt i mennesket og livet er målbart eller kan forklares ved fysikkens love. Igen må vi ryste opgivende på hovedet over denne klokketro på videnskab og dokumentation som den eneste sandhed. Alle sætter vi pris på, hvad forskning og videnskab har udrettet, men at begrænse vor verdens- og livsforståelse til det, som kan måles og vejes, grundet en akademisk panisk modvilje mod alt, man ikke umiddelbart forstår eller ikke har gidet sætte sig ind i, det er naivt og begrænsende - slutter Gry Fosstvedt. Ganske sigende også efter danske forhold. Kulturel mangfoldighed og livssyn og dygtige alternative behandlere besjæler vort samfund, som dog i vid udstrækning mødes med politisk fundamental intolerance, uvidenhed og nye bureaukratiske regler fremfor en sund videnskabelig holdning. En attitude der ser ud til at føre til en vis præcedens i f.t. dansk lovgivning, som derved groft undervurderer ansvarsbevidste og helbredssøgende menneskers dømmekraft og evne til at tilegne sig information og viden der oven i købet kunne spare samfundet for millioner af kroner. Vi ser især tendensen på fødevareområdet, men også i planerne om supersygehusene, som ignorerer grønne behandlerafsnit. Det ville ellers være en støtte for alvorligt syge at kunne tilvælge alternative behandlingsformer på stedet. Sideløbende stiger antallet gudskelov af holistiske læger, der går deres egen fælles vej, gerne sammen med alternative behandlere. Pudsigt nok har denne gruppe mere jordforbindelse end den alvidende lægestand. Kilder: Naturterapeuten Dec. 2012, Nr

18 Artikler Jeg var strålediffus Vejen ud af aktiv EHS I januar 2012 har jeg haft ondt i hovedet 3 uger i træk. Jeg har ikke sovet ordentligt i 6 uger, og jeg indser, at hovedpinen ikke går væk af sig selv. Når jeg ligger i min seng, oplever jeg en snurren eller en sovende fornemmelse i kroppen. Der går lang tid, før jeg falder i søvn, og når jeg vågner, har jeg kramper i fødder og ryg. Min livsenergi bliver mindre for hver dag. Jeg får tilbagevendende voldsomme tilfælde af hjertebanken, kulderystelser, kvalme, ondt i maven, ustyrligt temperament, koncentrationsbesvær, hukommelsestab og bliver ofte svimmel. I februar 2012 bliver jeg ultralydsscannet og får foretaget en arbejds-ekg. Mine organer er alle normale, og mit kondital rammer samme kategori som en eliteroers. Lægernes konklusion er, at jeg lider af angst. Jeg tager sagen i egen hånd og diagnosticerer mig selv som Elektro Hyper Sensitiv (EHS). Jeg er på det tidspunkt 34 år og vil ikke acceptere, at det skal gøre så ondt at leve. Min overbevisning er, at min krop må mangle noget, siden det kun er mig, der bliver syg. Min familie har det fint i de samme omgivelser. På udenlandske internetsider finder jeg information om, hvad andre har gjort i lignende situationer. Jeg skærmer min bolig og begynder at kunne sove igen. I løbet af det næste år får jeg genoprettet balancen i min krops elektriske system samt min mineral- og vitaminbalance. I februar 2013 fungerer jeg igen som et næsten normalt menneske. De sidste 3-4 måneder har jeg været nærmest symptomfri. 4G telenetværket blev lanceret fra januar 2012, og jeg har siden givet det skylden for Af Mads Sælland, M.Sc.Eng. min overfølsomhed. Strålingsintensiteten blev så høj, at min krop bukkede under. Der er stråling alle vegne, og kroppen er kompleks, derfor har min indsats for at blive symptomfri favnet bredt. Tiltag der har hjulpet mig bedst og gjort mig rask: Giv din krop et frirum til at regenerere: Skab et strålefrit miljø - i din seng, i dit hjem, på din arbejdsplads Afskærm mod mobil, wifi, 220V og jordstråler Afskærm din mobiltelefon og din computer Beskyt dig på farten (udenfor hjemmet) mod wifi, mobil og jordstråler Fjern blokeringer genopret balancen i din krops elektriske system Brug bio-resonans terapi Gå med amuletter der kan neutralisere og harmonisere wifi, jorde dig og få din krop til at svinge med jordens magnetfelt Udrens din krop for bakterier og virus Afgift din krop og dit tarmsystem, følg detox kure Anvend æteriske olier til at udrense gammel sygdom og tungmetaller Genopbyg og giv din krop næring Indtag store mængder vitaminer og mineraler Indtag omega 3,6,9 essentielle fedtsyrer Tænk Positivt, tro på at du kan opnå kontrol Din krop spejler sig i dine tanker Det kan lykkes, hav tålmodighed 18 Nr

19 Jeg er lykkelig for at have genvundet kontrollen over min krop. En kontrol, jeg ikke vidste, jeg manglede. Jeg kan færdes normalt i samfundet. Jeg kan stadig godt få for meget stråling, men nu ved jeg, hvad der skal til for at komme ovenpå igen, og jeg bliver ikke syg, som jeg var i januar Jeg er stoppet med at gå i skærmet tøj, og jeg glemmer ofte at tage min amulet på, når jeg går ud. Jeg er ved at skære ned på mængden af kosttilskud, men jeg går stadig til bioresonans terapi. Er du interesseret, kan du se hvilke produkter, jeg har brugt, på Beskyt dig mod mobil, wifi, 220V og jordstråler Aegisguard LS - Spray ȩ skærm mobil, trådløs router eller bærbar computer for ca 15kr ȩ skærm et vindue for ca 135kr Aegisguard LL - Skyllemiddel ȩ skærm tøj, sengetøj og gardiner for ca 25kr/vask Aegisguard LP - Maling koncentrat ȩ mal 2 lag for ca 50kr/m 2 skærmer 99,99% fra 5Hz til 30GHz optil 25W effekt strålediffus.dk D-vitamin doser er alt, alt for lave Det nuværende anbefalede indtag af D-vitamin i vintermånederne skal 5-dobles, siger den seneste rapport fra forskere fra University of California i Journal of Nutrition, der opfordrer til at øge de anbefalede niveauer for vitamin D. Især bør mennesker med mørkere hud øge indtaget helt op til i.e. pr. dag året rundt. I dag er anbefalet dagligt indtag kun 200 i.e. (5 mikrogr. dgl.). En af vore læsere har via regnet sig frem til, at de anbefalede og anførte i.e. (i.u.) pr. dag svarer til 52,5 77,5 mcg pr. dag. Hvis de tages sammen med koldpresset olivenolie, skulle det forbedre optageligheden i kroppen. Af Lars Thomsen Mikkelsen: Stilfærdige bemærkninger til side 7 i blad Det er godt, at LNS kæmper for vore kosttilskud. Det er rigtigt, at lange transportafstande forurener. Så ja, spis lokale produkter. Der står, at det er sundt at spise fisk 2 gange om ugen. Det er rigtig, hvis alternativet er tungere kød. Men det er endnu sundere ikke at spise fisk. Vegetarer er halvt så syge som gennemsnitsbefolkningen. Hørfrøolie er sundere end fiskeolie. Der er et flot billede af en tomat. Ja, det er bedre at spise danske tomater end udenlandske. Men igen, det er sundere ikke at spise tomater. Det er en natskyggeplante. Planten er meget egoistisk. Den gror bedst i egen kompost af tomatplanter. Den gror lige så egoistisk som en kræftknude. Nr

20 Helseklummen Spiritualitet & Sundhed -og trædestenene derimellem Ved Marianne Kirkskov, speciallæge, DK-kinesiolog & healer Solstrejfene bryder igennem husk at lægge mærke til dem Efter en lang, kold vinter og et langmodigt forår er der særlig grund til at lægge mærke til, når solen bryder frem igen. Læg nu virkelig mærke til solen med hele kroppen! Lad den suge ind i hovedet, tankerne, følelserne og hele den fysiske krop. Lad solens lys og varme være nærmest flydende guld, som på ny varmer og fornyer din krops sande energi og kraft. Rigtigt længe har noget allerinderst i dig levet i et lidt mørkere felt. Dette er i gang med at opløse sig, og for hver eneste dag bliver det sværere for dig at blive ved med at blive ved det gamle. Det gælder både, når det handler om arbejde, partnere, venner, sundhed alle de nære ting. Det kan føles, som om dit liv er ved at blive skiftet helt ud. 20 Marianne Camille Tiffanie Kirkskov er uddannet læge i 1993, speciallæge i 2000, og har arbejdet på hospitaler, i praksis samt nu de seneste ca. 10 år i egen komplementære klinik - Stjernebroen Lægecenter for Heling. Hun anvender både healing, kinesiologi og energimedicinske teknikker, og derudover er tilkommet kanalisering og inddragelse af højere energier i behandling af klienter. Her i klummen videregiver hun erfaringer og strømninger i vadestedet mellem Spiritualitet & Sundhed ud fra egne fornemmelser. Bemærk: Information fra denne klumme kan ikke træde i stedet for lægebesøg. Det eneste sikre lige nu er forandring Måske har du en gammel ven, som du nu dybest set ikke længere føler noget fællesskab med og du bliver udfordret ved ikke længere at have lyst til at være sammen? Skal jeg blive ved med at ses, fordi jeg plejer - eller? Eller måske oplever du, at du sætter foden ned i forhold til din partner og fortæller (måske for første gang), hvad der er vigtigt for dig hvad du elsker, og hvad du ønsker Og måske vækker det genklang på en måde, du aldrig havde drømt om Gad vide hvad mit liv kan rumme af glæder, når DETTE faktisk bliver til virkelighed! Åh hvor (vid)underligt Eller det kan være sket sådan, at din krop har trukket i nødbremsen og har symptomer eller sygdom, som pludselig skaber forvirring og en helt anden virkelighed men at du så også pludselig opdager ny omsorg fra dig selv og andre. Hvordan kan jeg ELSKE mig selv nu og hjælpe min krop og sjæl med at hele? Spørgsmålene kan hobe sig op indeni der kan være tvivl og forvirring. Det ville næsten være underligt, hvis der ikke var! Alligevel Nr

21 Helseklummen er alt dette et symptom på, at noget nyt lys er i gang med at bryde igennem indefra. Noget nyt, sundt og uendeligt kraftfuldt bryder frem... Det er faktisk både stort og kraftfuldt det kommer fra din sjæl og fra hele det kærlige Univers! Det presser sig på indefra, og dit liv slår revner Det er sundt, livsfyldt og kærligt, og det kan ikke rigtig længere leve med den trange plads som du og vi hidtil har givet os selv. Vi kan blive virkelig forskrækkede over dette, fordi vi pludselig oplever, at vi gør tingene anderledes, vælger anderledes, ikke længere kan holde ud at blive ved som vi plejer, og den fysiske virkelighed kan være kaotisk. Vi kan undre os stort og have svært ved at forstå, hvad der foregår Men når det livskraftige indeni begynder at bryde rigtigt frem fra dybet, så begynder vi at få færten af, at det er noget, der er vigtigt at følge Kraftfuldheden kommer til udtryk, når vi pludselig oplever, at vi forundrede hører os selv sige JA til noget, der bare føles GODT for os, bare fordi vi VED at det er sandt. Kraftfuldhed og solstrejf kommer til syne, når nye kærlige forhold opstår til os selv og til andre til gamle venner og til nye. Vi skifter indeni til en kærligere melodi Jamen - hvordan kan jeg pludselig være kraftfuld? Du har været det hele tiden, men timingen i din sjæl er, at det NU er tid at opdage det og bruge det! Vær tålmodig med dig - Det er på sin vis enkelt men udfordringen ved at stå i dette skifte kan være stor. Hvis du føler dig fanget og ikke kan se vejen er i tvivl om hvad vej du skal gå, så stil dig selv det enkle spørgsmål: Hvad er det kærligste jeg kan gøre for mig selv i denne situation? gør det enkelt og gør dit bedste, for det er godt nok! Husk, at der går et stykke tid efter såning, før spiren er synlig - brug din barnetro. Din verden dit hjerte din krop skabes på ny hver eneste dag Hvis du ønsker at skabe heling af din krop og din sjæl, så må du være den, der midt i kaos tør være nysgerrig efter dette: Hvordan ville det mærkes, høres, føles, opleves, hvis du ALLEREDE VAR I DIN ØNSKETILSTAND! Forestil dig, at du allerede NU er på destinationen, som du ønsker dig og stig ud og oplev direkte hvordan der er sug oplevelsen ind i kroppen af at være hel(bredt), af at være glad, af at være fyldt op med kærlighed allerede VENT IKKE PÅ NOGET, men gør det nu At gøre dette er at være din egen kærlige skaber. At gøre dette er at vise hele Universet vej og det sætter faktisk Universet og alle atomer i bevægelse og kan ikke undgå at føre dig tættere på din ønsketilstand. Det er ikke nødvendigt at have løsninger på forhånd men det er nødvendigt, at du tør mærke, hvordan du ønsker, der skal være på dit nye sted, i din nye krop, dit nye forhold, dit nye liv. Der, hvor din hjerne ikke forstår, vil din mavefornemmelse for det gode blive uendelig vigtig som guide. Du bliver bedt om at tage stilling på ny i dit liv... Så hvorfor ikke beslutte dig for at lade KÆRLIGHEDEN råde, og at lade solens flydende guld suge ind og smelte dig parat til dit nye smukke liv I kærlighed til dig - Marianne, Stjernebroen Lægecenter for Heling, Nr

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

12. Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor Finn Erik Rasmussen, reg. Revisor (ekstern revisor, genopstiller)

12. Valg af 2 interne revisorer eller 1 ekstern revisor Finn Erik Rasmussen, reg. Revisor (ekstern revisor, genopstiller) DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 9. marts 2013 kl 14. Generalforsamlingen afholdes i Værløse Kirke, Kingo-salen, Højeloft Vænge 20. Vi beder om din tilmelding på Lns@Lnsnatur.dk hvis du deltager. Bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2012

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2012 DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2012 - der foregår fra d. 14 marts på LNS' hjemmeside og afsluttes ved møde i Værløse Kirke, Ingemannsalen lørdag d. 14 april kl 14. Justeringer kan forekomme ind til

Læs mere

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for

3. Den afgående bestyrelses forslag til handleplan for den kommende periode. Bestyrelsens anbefaling: at stemme for DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2015 Dagsordenen justeres løbende fra d. 11 marts indtil 1 uge før generalforsamlingen og afsluttes ved mødet på Møllegården, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre, lørdag d.

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter

27. årgang 2012 nr. 2. www.lnsnatur.dk. Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter 27. årgang 2012 nr. 2 www.lnsnatur.dk Appel mod EU anprisningsliste ViFAB nyt LNS på Facebook Kosttilskud og urter Redaktionen LNS Fra redaktøren - det naturlige samlingspunkt Kære læser Velkommen til

Læs mere

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011,

DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, DAGSORDEN VED LNS GENERALFORSAMLING 2011, der foregår fra d. 26 februar på LNS' hjemmeside og afsluttes ved møde i Værløse Kirkebygning, Kingo-salen lørdag d. 26 marts kl 14. Der anmodes om tilmelding

Læs mere

AstrologiHusets Mini-messe

AstrologiHusets Mini-messe AstrologiHusets Mini-messe Åndelig føde for krop og sjæl Lørdag-søndag 2. og 3. august 2014 kl. 10-18 Program Foredragsliste Lørdag Søndag Tid Navn Tema Tid Navn Tema 10.45-11.45 Heidi Wulff Healing 10.45-11.45

Læs mere

BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 5. APRIL 2014

BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 5. APRIL 2014 BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 5. APRIL 2014 Jeg sender en stor tak til bestyrelsen og suppleanterne, og jeg takker alle jer, der som medlem og annoncører støtter LNS. Hovedformålet

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK

29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK 29. årgang 2014 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2014 GMO Vaccination? Gruppeansvarsforsikring WWW.LNSNATUR.DK Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser Vi har afsluttet en vellykket

Læs mere

FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015

FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015 FORSLAG TIL BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 11. APRIL 2015 Jeg sender en stor tak til bestyrelsen og suppleanterne og takker alle jer, der som medlemmer og annoncører støtter

Læs mere

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014

Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 Program for Center for Personlig Udvikling Viborg pr. 12/1 2014 For tilmelding til arrangementer: telefon nr. 2366 7494 - bedst pr. sms, eller e-mail cpuviborg@gmail.com, skriv arrangement og medlems nr.

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Lns2016-Referat fra generalforsamling 2. april kl

Lns2016-Referat fra generalforsamling 2. april kl Lns2016-Referat fra generalforsamling 2. april kl. 13.30-17 Generalforsamlingen afholdtes hos Mogens Ehrich og Kirsten Kragh på Møllegården i Osted, Møllegårdsvej 3, 4320 Lejre. Før vi gik over til den

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Svedeture og flossede negle kan behandles

Svedeture og flossede negle kan behandles Svedeture og flossede negle kan behandles Du kender situationen. Kolde sveddråber løber ned af panden. Hænderne ryster, og dine fødder føles som to klumper cement. Snart vandrer nervøsiteten op og ned

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen:

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen: Foredrag på Helsemessen I Parkhallen, Kolding 29. og 30. oktober 2011. Åbningstider: kl. 10-17 begge dage ENTRE: kr. 60,- /dag incl. alle foredrag. 40 behandlerstande og 20 foredrag herunder med bl.a.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Nyhedsbrev Efterår 2012

Nyhedsbrev Efterår 2012 Nyhedsbrev Efterår 2012 Kære medlem Vi er klar med efterårets program. Vi har prøvet at sammensætte et varieret program med motion, hjertecaféer og som noget nyt : hjertestarterkurser Det har længe været

Læs mere

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI BEHANDLERE Kropsakademiet_12 s brochure_4+4f_sept14.indd 1 08-09-2014 12:20:12 Om STEDET Dansk Akademi for Kropsterapi er et alternativt sundhedshus, hvor vi har et tværfagligt

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Helse- og Sundhedsmesse i Lunden, Silkeborg d. 18. og 19. oktober 2014 UDSTILLER BESKRIVELSE KONTAKT STAND. GRATIS Irisanalyser hvor

Helse- og Sundhedsmesse i Lunden, Silkeborg d. 18. og 19. oktober 2014 UDSTILLER BESKRIVELSE KONTAKT STAND. GRATIS Irisanalyser hvor Helse- og Sundhedsmesse i Lunden, Silkeborg d. 18. og 19. oktober 2014 UDSTILLER BESKRIVELSE KONTAKT STAND Akupunkturklinikken GRATIS Irisanalyser hvor Tlf. 87 62 01 60 19 v. Poul Bech man ser kroppens

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer 1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer Holstebro 2014 Sjælsro Skolerne V. Helle Nemborg Velkommen til Sjælsro Velkommen til Clairvoyant Healer uddannelsen. Det glæder mig, at du fandt vejen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev? Fastelavn. Vinsmagning efter generalforsamlingen. Lidt til smilebåndet. Formandens hjørne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 1 februar 2016 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Transskribering af samtale 1

Transskribering af samtale 1 Transskribering af samtale 1 Nå Arne det her det er optrapningsskemaet for Metformin. Nu kan du se her hvordan man sædvanligvis optrapper med ca. 500 mg om ugen. Det du får nu er... Jeg får to gange om

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

2.2 Meddelelser fra andre Jacob Thielsen har fået nyt telefonnummer, som er 2030 3607.

2.2 Meddelelser fra andre Jacob Thielsen har fået nyt telefonnummer, som er 2030 3607. Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. maj 2014 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Afholdt mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Skt. Andreas Kirkes kirkesal i Gothersgade 148, København K 1. Formand

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG

30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG 30. årgang 2015 nr. 2. Ref. af generalforsamlingen 2015 Skifergas Stop TTIP Svine-MRSA WWW.LNSNATUR.ORG Redaktionen 2 LNS - det naturlige samlingspunkt Kære læser På side 3 i bladet opfordrer vi dig til

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter

AB Repræsentantskabsmøde Afholdt den 11. maj Referat. 12. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 12. maj 2016 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter fra Repræsentantskabsmøde i AB afholdt onsdag den 11. maj 2016 i BO-VEST Deltagere: Bestyrelsen: Karl Neumann Per Mogensen Hans Holm

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere