Vi kæmper for skolen, demokratiet og fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi kæmper for skolen, demokratiet og fremtiden"

Transkript

1 Vi kæmper for skolen, demokratiet og fremtiden Velkommen til den første generalforsamling efter normaliseringen! Som forudsagt på sidste generalforsamling blev hele planlægningsfasen, af det skoleår vi befinder os midt i, rent ud sagt uoverskuelig! Pludselig skulle alle Undervisningsministeriets og KL s hurra-ord implementeres i en ny skolehverdag for både lærere, børnehaveklasseledere og elever! Alle var vi blevet bombarderet med fraser som: Ny og spændende skoledag, bevægelse i undervisningen, større faglighed, øget fokus på elevernes trivsel og så videre! Det eneste der manglede var køreplanen!! Administrationsgrundlaget viste sig at være utilstrækkeligt og lederne fandt ikke anledning til at involvere lærerne og børnehaveklasselederne i projektet og så går det som ofte tingene falder fra hinanden og alle mister overblikket!! Starten på skoleåret 2014/15 blev da også en klar demonstration af, at skrivebordspædagogik uden involvering af dem, der har jord under neglene er dømt til forringelse! Godt nok havde alle fået en opgaveoversigt og en arbejdsplads samt besked på at blive indenfor murene i arbejdstiden men hvordan den enkelte skulle kunne lykkes med sin opgave svævede i det uvisse! Dette også på grund af, at lederne i Tønder Kommune åbenbart ikke havde læst afsnittet i Lov 409 omkring tilblivelsen af opgaveoversigten. Heri står der blandt andet: Ledelsen skal udarbejde en opgaveoversigt til hver lærer. Opgaveoversigten skal angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i normperioden. Loven fastlægger, at opgaveoversigten skal udarbejdes på grundlag af dialog mellem ledelse og lærer. Ved denne dialog må lederen redegøre for den tidsmæssige prioritering af de enkelte opgaver, så læreren kan disponere herefter. Det skal afstemmes, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. 1

2 Et centralt element i dialogen er, at lærerne har mulighed for at forberede, udvikle, efterbehandle og evaluere undervisningen, herunder mulighed for selvrefleksion og forberedelse alene. Derfor indgår lærerens mulighed for løbende at kunne prioritere dette som afgørende element i dialogen!! En dialog som desværre, langt hen af vejen, udeblev!! Opgaveoversigterne blev i stedet udformet på baggrund af baglænsregning ud fra devisen, Vi skal have læst X antal timer, løst X antal opgaver og vi har råd til X antal lærere og børnehaveklasseledere! Resten kan så bruges til forberedelse, efterbehandling osv. af undervisningen + mødeaktivitet, samarbejde med andre, forældrekontakt osv. Fuldstændig uden skelen til, om antallet af opgaver kunne løses indenfor den tid der er til rådighed! Det viste sig da også hurtigt at antallet af opgaver og tiden til at løse dem overhovedet ikke hang sammen! En bekræftelse på, at vores udmelding om, at hele reformen var underfinansieret, kom til at holde stik!! Et faktum der da også har udfordret specielt arbejdsmiljøet i samtlige distrikter og på samtlige filialer! En udfordring som desværre har medført, at nogle kolleger er gået ned med stressrelaterede sygdomme, og andre føler sig så pressede, at de overvejer andre jobmuligheder! En helt urimelig situation at sætte en hel personalegruppe i, og så undskylde sig med, at vi bare er blevet normaliseret! Det kan og skal aldrig blive sådan, at det er normalt, at medarbejdere bliver syge af at gå på arbejde! Jeg vil derfor, her på generalforsamlingen, opfordre lederne til, at påtage sig det ansvar de har fået ved indførelsen af Lov 409 og folkeskolereformen! Og ikke bare vende det døve øre til og lade tiden gå til stor skade for både ansatte og elever! Ledelsesret betyder også ledelsespligt! 2

3 Vi har løbende hen over efteråret holdt møder med forvaltningen omkring de nye tider! Her har vi påpeget de urimeligheder der opleves ude på skolerne, og det er da også lykkedes os at få nogle få ændringer gennemført! Jeg tænker her bl.a. på indførelsen af flekstid samt nogle præciseringer i forhold til administrationsgrundlaget. Små skridt i den rigtige retning! Vi har i den forbindelse aftalt nyt møde med forvaltning, skoleledere og tillidsrepræsentanter til tirsdag den 17. marts 2015 med henblik på planlægningen af næste skoleår. Som jeg sagde i indledningen er denne situation kommet til verden efter en meget nøje og velovervejet kampagne, fra vore arbejdsgivere Kommunernes Landsforening og et stort flertal i folketinget, personificeret ved finansminister Bjarne Corydon og undervisningsminister Christine Antorini. Derfor kan det heller ikke undre nogen, at disse beslutningstagere gang på gang på det nærmeste skamroser deres eget projekt! Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, fra den 29. januar 2015, har i forbindelse med Børn- og Unge topmødet lavet et stort interview med formanden for KL s børne- og kulturudvalg Anna Mee Allerslev og Undervisningsminister Christine Antorini omkring implementeringen af folkeskolereformen. Her bliver de bedt om at give en status på implementeringen af folkeskolereformen. Anne Mee Allerslev siger blandt andet: Vi har i KL lige lavet en stor spørgeskemaundersøgelse, som viser, at billedet er meget forskelligt fra kommune til kommune. Jeg hæfter mig ved, at den er allerøverst på kommunernes dagsorden. Det er enormt positivt. Der er ikke den kommunalpolitikker, den borgmester, som ikke har fokus på den. Det generelle billede er, at de er kommet rigtig godt fra start og måske bedre end man havde turdet håbe på. Der har været praktiske ting, og der har været udfordringer med nogle af de lokale aftaler, men det generelle billede har været rigtig flot, både i forhold til det politiske fokus og i forhold til at få reformens grundlæggende elementer til at virke. 3

4 Christine Antorini siger på samme måde: Det går godt med at omsætte indholdet af reformen til virkelighed. Det, der bliver diskuteret oven på lockouten, er arbejdstiden, men det er ikke en ny indholdsting i skolereformen. Det er noget, kommuner og skoler allerede har været i gang med. Det nye er, at det er en fælles ramme for alle. Her er der også en tryghed i den faglighed, som lærere og pædagoger har. Nogle kommuner har været meget firkantede, og nogle medarbejdergrupper også. Nogle steder er der en mur, der hedder 16.30, og man skal være der til 16.30, og man må ikke tænke en eneste tanke om arbejdet efter dette klokkeslæt. Sådan noget er ærgerligt. Skoler, børnehaver, ungdomsuddannelser er vidensvirksomheder med vidensmedarbejdere, hvor det forhåbentlig er sådan, at faglighed og engagement også er noget, man tænker på ud over det, der er ens arbejdstid. Ikke sådan at man skal råudnytte medarbejderne det er ikke det, det går ud på, men at man bare er levende optaget af sit arbejde! Et andet sted står der: Avisen Politiken stillede fornylig følgende spørgsmål i en leder: Politikerne står bag reformen, det samme gør et klart flertal af forældrene, nu mangler vi bare at få lærerne ombord. Hvordan gør man det? Christine Antorini mener, at svaret på spørgsmålet er et bredt og tæt samarbejde. Hvis der er problemer et sted, så går man ind konkret og kigger på en løsning. Det ærgerlige er, hvis der bliver skabt et billede af, at intet lykkes. For der er rigtig meget, der lykkes. Og hvis man tager en af de diskussioner, som har fyldt rigtig meget, nemlig at lærerne er så pressede, at de bliver syge, så kan man sige, at man som leder altid skal være opmærksom, hvis man ser et stigende sygefravær. Men man skal passe på med generelt at bruge det til at dømme en reform ude. I takt med at kommunerne nu får tal fra sygefraværet, så kan vi se, at det er steget en lille smule for lærerne nogle steder er det ikke. Men det er fra et meget lavt niveau, når man ser generelt på medarbejderne i den offentlige sektor. Der er ingen tvivl om, at alle, skoleledere, lærere og pædagoger har travlt, men vi har ingen interesse i at tale skolen ned. Vi har rigtig dygtige medarbejdere, og vi løser der, hvor der er konkrete problemer, siger ministeren. 4

5 Anna Mee Allerslev understreger, at alle er meget optaget af at få lærerne med ombord. Man kan lave nok så mange politiske visioner, men hvis man ikke har kernemedarbejderne med, så lykkes man ikke. Men der er tegn på bedring, og når vi er ude, møder vi mange positive lærere. De fleste er kede ad det, der skete med konflikten, men der er rigtig mange der har fokus på, hvordan vi kommer videre. Og der er jo en undersøgelse, der viser, at de har megen tillid til deres ledere. Det kan godt være, at de synes vi politikere er trælse, men lederne er de glade for, siger hun. Jeg kan her ikke lade være med at tænke: Mon Komiske Ali er genopstået i nye versioner? Mon de har glemt, at det var regeringen selv der med Lov 409 definerede arbejdstid som tilstedeværelsestid? Mon Christine Antorini har glemt, at lærernes arbejdstid blev normaliseret af regeringen og KL? Skoler er ifølge ministeren nemlig alligevel ikke arbejdspladser som alle andre, men vidensvirksomheder med vidensmedarbejdere, hvor det forhåbentlig er sådan, at faglighed og engagement også er noget, man tænker på ud over det, der er ens arbejdstid! Lad mig erindre ministeren om, at sådan var det før den voldtægt af lærerne, som Flemming Ibsen, professor ved Aalborg Universitet, kaldte KL s lockout og Lov 409. Den indstilling har hun selv smadret. Nu holder lærerne fri, når de har fri! Når Antorini udtaler sig som hun gør, siger hun jo også, at reformen ikke kun forudsætter, at lærerne lægger hele deres arbejdstid på skolen, men at de også uden at lade sig råudnytte arbejder i fritiden! Lad mig slå helt fast, at så længe tingenes tilstand er som de er så holder lærerne fri, når de har fri! I stedet for at sidde med armene op over hovedet burde både KL og regeringen i stedet lytte til nogen af dem der har fingeren på pulsen blandt andet Lektor 5

6 i pædagogisk filosofi Thomas Aastrup Rømer, der i en kronik i dagbladet Politiken under overskriften Skolereform betyder en proletarisering af lærerne skriver: Vi må ikke håbe, at skolereformen bliver en succes. Hvorfor ikke? Her er fem grunde. For det første: Reformen hviler på et pædagogisk og teoretisk opgør med filosofi, formål og dannelse. Dette opgør medfører en omfattende instrumentalisering af det sprog, hvormed kommuner, ministerier, journalister og skoleledere beskriver pædagogiske aktiviteter. Konsekvenserne heraf er en atomiseret og mekanisk skole, der vil gøre skolelederne og børnene så dumme som muligt, selvom de måske hopper med 0,16 point på en global liste. For det andet: Reformen hviler på princippet om, at vi skal gå fra undervisning til læring. Dermed puffes til grundlovens ånd, hvor der tales om ret til undervisning. Undervisning fortrænges af et læringsbegreb, der gennem de sidste 30 år er størknet fuldstændig, og som derfor også atomiserer og teknificerer al undervisning og pædagogik. Med teknificeringen af undervisningsbegrebet visner åndsfriheden og demokratiet, der langsomt forfalder til henholdsvis hensynsløshed og massesamfund. For det tredje: Reformen er overordnet set struktureret dels af finanskrisen og dels af teorien om konkurrencestaten, hvis tilhængere ligefrem varsler en ny tidsalder. Finanskrisen har omdannet hele landet til en finanskrise alt gøres op i tekniske og økonomiske termer og konkurrencestaten omdanner alle pædagogiske formål, som kundskaber, åndsfrihed og demokrati, til midler til økonomisk vækst. Vores fælles formål er blevet til midler, og den dag, midlet ikke er godt, kan det derfor erstattes af et andet. Så går det som f.eks. Asger Aamund vil have det: nemlig at vi bør suspendere demokratiet, fordi det ikke fremmer økonomisk vækst. Og politikken, regeringen og hele det pædagogiske establishment hylder endda konkurrencestaten som politisk ideal. Centrum-venstre er i total ideologisk krise, og det går ud over skolen. For det fjerde: Reformen fører til en proletarisering af lærerstanden. Lærerne underlægges en kommunal mekanik, der er i åndsvidenskabeligt forfald, de fratages deres frie tid, som ellers er definitionen på en skole i europæisk tradition, og de underlægges et nyt totalitært læringssprog. Hvis de alligevel kritiserer lidt, får de en tjenstlig advarsel af kommunen for "negative holdninger, mens rådmanden samtidig 6

7 synger falskt om ytringsfrihed. Denne samtidighed kalder jeg postmoderne ondskab. Sådan gør de f.eks. i Odense Kommune. For de femte: Alting betyder det modsatte af det, det er: Ny nordisk skole betyder ikke nordisk læringscenter, fremtidens skole betyder tidsløs børnecentral, ytringsfrihed betyder hold kæft, verdensklasse betyder manglende sans for helheden og materie. Og lærernes fagforening sørger endda for at understrege loyalitetspligten, så man snart ikke kan stole på nogen som har en mellemleder. Skolereformen betyder en proletarisering af lærerstanden. Læreren er ikke mere en ansvarlig og selvstændig kundskabs- og undervisningsresource. Han er blot en teknik til indfrielse af atomiserede og målbare læringsindikatorer. Læreren står til regnskab frem for til ansvar. Læreren er ifølge den pædagogiske ekspertise blevet en revisor!! Hvor er jeg enig med Thomas Aastrup Rømer! Jeg vil derfor komme med følgende opfordring til politikerne i både folketing og kommuner: Stop det politiske slagsmål om Folkeskolen! Giv Folkeskolen tilbage til de fagproffesionelle, så vi igen får den nødvendige kvalitet i undervisningen. Der er ingen grund til at begå de samme fejltagelser som man har gjort i Sverige og England! Alternativet er alt for skræmmende. For fortsætter dette makværk, er jeg sikker på, at privatskolerne virkelig vil få vind i sejlene i årene fremover. Både de dygtigste elever og lærere vil være tabt for Folkeskolen, hvis ikke vi får stoppet denne ideologiske kamp! Og specielt til politikere og ledere i Tønder Kommune: Lad os lave en aftale der både sikrer kvaliteten i Folkeskolen og sikrer at vi fortsat kan rekruttere dygtige lærere til kommunens skolevæsen! Til slut vil jeg sige tak for samarbejdet til kredsstyrelse, tillidsrepræsentanter og medlemmer! 7

8 Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling! Ulrik Nielsen Kredsformand 8

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Kære udelukkede og fortvivlede kolleger medlemmer af Danmarks Lærerforening Vi skriver i dag tirsdag den 16. april, vi er i gang med lockoutens 3. uge, vi

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast»vi vidste, at det var kæmpestort, det vi var i gang med, og vi vidste, at denne gang var vi nødt til virkelig at mene det«, siger KL s administrerende direktør

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl

Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Fire lederes sejre og nederlag - Leadership Pipeline i den offentlige sektor AF Thorkil Molly-Søholm og Kristian Dahl Afsættet for den Offentlige Leadership Pipeline Den Offentlige Leadership Pipeline

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere