Innovations- og forandringsledelse. Børsen Forum A/S, Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og forandringsledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub."

Transkript

1 Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig over- Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse blik og indsigt. xxxxxxxxxxxxx Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. xx xxxxx Børsen Forum A/S, 2005 Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.xxxxxx xxx Børsen Forum A/S Børsen Ledelseshåndbøger Møntergade 19 DK-1140 København K Tel: Fax:

2 Balanceret innovation Balanceret innovation af dir./business Development Manager Erik Johnsen, INNOCENTER Resumé Denne artikel handler om, hvordan man opbygger og håndterer et innovationsforløb, som tager højde for en ønsket grad af forandring og åbner dermed for helt nye muligheder for værdistyring og risikoforvaltning selv ved radikal nytænkning. Artiklen kommer også ind på begrebet mangfoldighedsinnovation en ny trend, der vil bringe virksomheders organisationer frem til at skabe og håndtere idéer og forandringer på en ny måde. 1. Innovationens svære kunst Ved du hvad du skal leve af i fremtiden? Svær opgave Problem Det er ofte til diskussion, hvordan Danmark skal klare sig og markere sig i fremtiden på globalt plan. Danmark er et lille land, der har svært ved at konkurrere med den billige arbejdskraft i Østen og hamle op med mange store landes stærke økonomi og større ressourcer. Situationen udmønter sig i at Tulip har måttet lukke sit slagteri i Ringsted, fordi produkterne omkostningsmæssigt ikke kan bære den timeløn danske medarbejdere skal have. Eller sagt på en anden måde: Produktforædlingen kan udføres andre steder til en lavere omkostning. Politik Valgkampen i 2005 kom til at indeholde en lang række tilsvarende eksempler, hvor de politiske partier nærmest stod i kø for at hjælpe de mange virksomheder, der pludseligt lignede Tulip i Ringsted. Det var blevet alvor for politikerne. 2/April 2005 Innovations- og forandringsledelse 1

3 Balanceret innovation Årsag Omvendt må man vel også indrømme, at der er nogle ledere og bestyrelser, der har ansvaret for de pågældende virksomheders produkter, markeder og måder, at drive virksomhed på. Så hvis de ikke har kunnet følge med omkostningsmæssigt, kunne det jo være fordi, at man som ansvarlig leder, hidtil udelukkende har fokuseret på omkostninger. Det er definerbart for en bestyrelse at udstikke nye mål mht. omkostninger og lige så målbart for en direktion seks måneder senere at melde tilbage, at målet er nået. Lean Lean hedder mantraet i øjeblikket. Besparelser på ethvert plan, der kan være med til at danske virksomheder kan klare sig i den globale økonomi. Realiteten er blot, at ekstra mange virksomheder kommer tilbage og meddeler at det ikke kan lade sig gøre at bruge lean-begrebet mere. Den sidste krone er fundet. Nu må vi lukke virksomheden. Ledelsens ansvar Fokusområde Men hvor er ledelsens ansvar i denne sammenhæng. Ansvar for at produkternes forædlingsniveau blev drejet hen på et helt andet område eller marked, der netop kan bære danskernes høje lønniveau. Der kunne godt være mange, mange flere med på denne vogn. Hvorfor er der ikke det? Mit svar er, at det er straks langt vanskeligere at styre sådanne udviklingsprocesser end omkostningsreducerende projekter. Kald det Lean eller noget andet; det har eksisteret lige så lang tid som konkurrencemomentet har eksisteret og produktets pris skulle ned, eller ydelsen op for den samme omkostning. Udfordring Derfor er det en meget stor udfordring for danske ledere at skabe en kultur, hvor der på én gang er plads til at tænke anderledes, stort, vildt og utraditionelt. Dette vel at mærke samtidig med, at man har et system, der sikrer, at man får vanvittige idéer sorteret fra, inden de har kostet alt for meget og voldt alt for megen skade. Uafladelig fornyelse Forandring nej, udvikling ja Hvordan kommer man som leder endnu mere med på den globale vogn og dermed finder sin plads i fremtidens øko- 2 Innovations- og forandringsledelse 2/April 2005

4 Balanceret innovation nomi? Dertil er der kun et svar: Uafladelig fornyelse flere forandringer, hurtigere tempo og stadig flere krav, i den globale konkurrence, som man som virksomhedsleder automatisk er blevet medlem af. Konstant forandring At barometeret står på konstant forandring, i konventionel forstand gør ondt for nogle ledere er det endda ekstra smertefuldt, at tempoet skal op i disse højder, for at være med i den globale økonomi. Årsagerne til at man ikke udnytter disse muligheder kan være vaner, traditioner, holdninger, faggrænser og måske lovgivning, der lægger hindringer i vejen. Ingen risiko Paradoks Jeg har oplevet, at mange ledere godt vil have udvikling, men ikke for meget af slagsen. Det skal blot være i et tempo, man som leder kan styre. Man vil godt innovation, men så skal det også være uden den helt store risiko Ovenstående er jo nærmest et paradoks, som kan skyldes manglende lederskab omkring, hvordan man leder innovationsprocesser. Og har man ikke evnen (og viljen), ja så tyer man som leder til overvejende at konkurrere ved omkostningsreduktion. Innovation en svær størrelse at styre Det er hundesvært at styre en innovationsproces, hvis det skal gøres helhjertet og optimalt. Følgende eksempel: Typisk udvikling For nogle år siden stiftede jeg bekendtskab med en virksomhed, som skulle have revideret sit produktprogram. Den administrerende direktør satte processen i gang på vanlig vis med produktgrupper, udvalg og mål for hele processen. Efter 4-5 måneder endte hele forløbet med, at der var to bud på nye forretningsområder, som virksomheden kunne vælge imellem. De var imidlertid hver for sig så omfattende, at man var nødt til at vælge. Problemer Fra direktionens side valgte man det koncept, der var tættest på virksomhedens værdier og grundlag og fravalgte det, som var meget langt fra virksomhedens værdigrundlag. Hvilket vel var helt naturligt set fra ledelsens side. Det var det imidlertid ikke, set fra den gruppe på fem medarbejdere, som havde postet så megen energi i det fravalgte koncept. De ville derimod meget gerne fortsætte med at 2/April 2005 Innovations- og forandringsledelse 3

5 Balanceret innovation arbejde med konceptet, og var nærmest umulige mentalt, at få ind i virksomhedens dagligdag igen. Til sidst gav ledelsen dem lov til at arbejde videre med produktkonceptet, men det skulle ikke være i den pågældende virksomhed! Reaktionen var at alle fem medarbejdere rejste, med megen støj, ufred, demotivation og organisationsuro til følge. Reglen desværre Eksemplet er bestemt ikke enestående, det er nærmere reglen end undtagelsen, at der i innovationsprocesser kan opstå dyb uenighed, fordi man på ledelsesplan ikke kan styre udviklingsprocessen. Det kan så igen skyldes manglende opfølgning eller at der fra begyndelsen er defineret for vide eller uklare grænser til de pågældende grupper og medarbejdere. Resultatet er hver gang unødig frustration, demotivation, tidsspilde og økonomiske tab. Problematisk udvikling Årsager Muligheder Manglende lederevner, værktøjer og det faktum, at antallet af usikkerhedsfaktorer, der skal tages hensyn til, er steget markant i forbindelse med globaliseringens herkomst kan være årsager til at innovation er en svær kunst. Globaliseringen rummer mange muligheder, men den kræver at man netop har styr på de mange forskellige faktorer, får dem vurderet og prioriteret, så de væsentligste indsatsområder kommer frem og bliver prioriteret højst. Og dette uanset om det er produktudvikling, organisationsudvikling, projektudvikling eller noget helt fjerde. Ideal Hvis vi kunne styre denne problematiske udvikling ved at kigge på balancen mellem det kendte og ukendte eller balancen mellem hvor meget værdi, der udviklingsmæssigt er til debat eller ikke. Ja så kunne man komme langt i retning en effektiv innovation, med alle de fordele, det ville give. Et effektivt middel mod de barrierer, der ligger for en virksomheds eller organisations vækst og udfoldelsesmuligheder. 4 Innovations- og forandringsledelse 2/April 2005

6 Balanceret innovation 2. Bæredygtig innovation Udvikling på en ny måde Baggrund Konceptmål I 1999 etablerede jeg virksomheden Innocenter, (center for innovation), med henblik på at videreudvikle et innovationskoncept, der havde ligget i skuffen i hen ved tyve år, dog taget frem med jævne mellemrum, for at løse en række ledelsesmæssige udviklingsopgaver og projekter. Hensigten var at færdigudvikle innovationskonceptet, så man som topleder direkte kunne styre, hvor meget værdi, der udviklingsmæssigt var til debat. Eller man som produktudvikler kunne styre, hvor meget viden, der var kendt, og så krydre det med så tilpas ukendt viden, at man ville komme til at ligge i det område hvor kundens behov og købelyst netop var. Dette lille meget lille område som alle virksomheder er på jagt efter. Styre nytænkning Styre risiko Skalerbart Eller den organisationsmæssige løsning, som netop havde den grad af nytænkning, så virksomheden rykkede sig tilpas meget til at klare sig eminent i dagligdagen, med netop så megen forandring indbygget, at den ikke kom over medarbejdernes mentale acceptgrænse. Det skulle være et koncept, der kunne håndtere den ansvarlige leder, der innovativt vil tage et lille skridt, og dermed ikke løbe en alt for stor risiko. Samtidig skulle ønsket om at innovere med syvmileskridt også være indeholdt, altså radikal nytænkning, være muligt. Endelig var det et krav, at innovationskonceptet kunne håndtere både store og små projekter, så det ikke nødvendigvis kun var egnet til forretningsudvikling eller andre større projekter. Det skulle være skalerbart. Lidt af en udfordring, hvis man kunne styre dette spænd med ét og samme innovationskoncept. Teoretiske betragtninger Robust og ejerskab Mangfoldighedsledelse Hvis løsningerne, der kom ud af konceptet, så samtidig kunne være meget robuste og have højt ejerskab blandt de medvirkende, ja så ville det hele jo være ekstra potentielt. Til dette fandt jeg megen støtte og inspiration i Søren Brandi og Steen Hildebrandts bog: Mangfoldighedsledelse fra /April 2005 Innovations- og forandringsledelse 5

7 Balanceret innovation For det er netop det danske ord for det tilsvarende amerikanske udtryk Diversity Management. Og netop dette ledte mig til det amerikanske begreb Diversity Innovation, som oversat til dansk naturligt nok hedder Mangfoldighedsinnovation. Dette begreb med hele dets indhold viste sig at passe meget godt på det innovationskoncept, jeg havde udviklet og brugt masser af gange ved større og mindre projekter, men dybest set var på jagt efter at vide, hvorfor det virkede så overmåde effektivt. Ovenstående er senere i 2005 blevet suppleret med en ny bog om samme emne: Ledelse af forandring af Steen Hildebrandt og Søren Brandi. Viden/ikke viden En anden inspirator har været Lotte Darsøs ph.d.-afhandling fra 1999, beskrevet i bogen Innovation in the making fra 2000, hvor begrebet balance mellem viden og ikke viden netop er vældig godt behandlet. Strategi Endelig har Anders Drejers og Louis Printz bog fra 2004: Luk op nye strategier i en brydningstid, været en god sparringspartner. Ingredienser At lede en innovationsproces er at få talenter, viden og relationer til at spille sammen og i øvrigt frigøre det menneskelige potentiale på det helt rigtige tidspunkt under processen, frem til en værdiskabende løsning som Søren Brandi og Steen Hildebrandt skriver i deres bog Mangfoldighedsledelse. Lad os se, hvordan konceptet er bygget op og hvad det består af: 6 Innovations- og forandringsledelse 2/April 2005

8 Balanceret innovation 3. Konceptet: balanceret innovation Udviklingsforløb Figur 1. Som vist består innovationskonceptet af fem steps, beskrevet i det følgende: Erkendelse Grundlaget Første fase i udviklingsforløbet er erkendelsesfasen. Den er ikke at forglemme, idet tiden anvendt her kommer mange gange tilbage. Det er her, at behovet for at få foretaget de udviklingsmæssige tiltag erkendes af ikke mindst den ansvarlige ledelse, medarbejderne, der skal medvirke og alle de andre, som vil blive berørt af projektet. Det er her, at projektbeskrivelsen bliver til i form af mål, projektrammer og timing i forhold til andre projekter. Det er i denne fase, at information gives til netop de rigtige mennesker i rette mængde, så grobund for rygter vendes til konstruktiv medvirken. Projektgruppe Det er også her, at man sammensætter sin projektgruppe. Ønsker man, som citeret fra Søren Brandi og Steen Hildebrandts bog Mangfoldighedsledelse, at udnytte det potentiale, der opstår ved at sammensætte gruppen på tværs af etnisk oprindelse, alder, køn og faglig baggrund, er det mangfoldighedsledelse. I min version lægges der op til at forskellene kommer i spil. På den måde reduceres forhindringer, og innovation, fornyelse og kreativitet øges markant. Forskellene og usikkerhedsmomenterne bliver således til kompetencer og robuste resultater. Så er vi fremme ved næste step, analysefasen: 2/April 2005 Innovations- og forandringsledelse 7

9 Balanceret innovation Analyse Undgå suboptimering At innovationskonceptet har helt sin egen analysefase skyldes at det er meget vigtigt, at problemopgaven og mulighederne undersøges til bunds, inden man begynder at løse opgaven. Ellers bliver det hele til suboptimering. Denne opdeling tilrådes uanset projektstørrelse. Figur 2. Er det større projekter såsom udvikling af ny forretningsstrategi, produktkoncept eller tilsvarende, relateret til den globale verden, kan man iagttage ovenstående figur til forklaring af, at innovation er en vanskelig størrelse at håndtere: Kompleksitet Grundet at kompleksiteten på det globale marked er steget markant, er de tidligere 5-6 usikkerhedsparametre, man havde for ti år siden steget markant. Her tog man udgangspunkt i kunden, produktet, produktionen, pris og organisation (lige en håndfuld parametre). I dag er dette sæt af usikkerhedsparametre blevet til mange flere, i størrelsesordenen parametre, man er nødt til at tage stilling til, hvis man vil skabe det rette grundlag at innovere på. Nu hedder det ikke produkt, men produktkoncept og så fremdeles. Parametrene, der skal tages hensyn til, er også blevet meget bredere i deres indhold. Tænk på f.eks. miljøhensyn, image 8 Innovations- og forandringsledelse 2/April 2005

10 Balanceret innovation og markedsvurdering. Disse begreber er alle blevet markant mere komplekse og integrerede. Det hele skal med Her kan med stor fordel anvendes en spørgedatabase, passende til netop det innovationsprojekt, man skal have analyseret og belyst, hvis resultatet skal blive en succes. På denne måde kommer alle de væsentligste usikkerhedsmomenter med, så de ikke opstår senere som større problemer måske killers, fordi de ikke indgik i analysen. Samtidigt skabes et godt grundlag omkring de mange (eller få) usikkerhedsparametre og muligheder, der typisk gør sig gældende ved netop dette projekt. Analysefasen afsluttes med prioriteret valg af indsatsområder. Næste step er fornyelsesfasen: Fornyelse Her skiller innovationskonceptet sig markant ud fra andre modeller. Derfor en noget bredere beskrivelse: Figur 3. Idé-kilder Mange virksomheder har en masse idéer, som kan være indsamlet med idékasser, fysisk eller via virksomhedens intranet, eller leveret til virksomhedens udviklingsafdeling, honoreret med en flaske vin. Der er mange måder at påskønne medarbejdernes indsats på. Pointen er, at mange virksomheder virkelig forsøger at få en konstruktiv forbindelse mellem kreativitet og innovation ved at etablere sådanne forholdsvis konventionelle funktioner. 2/April 2005 Innovations- og forandringsledelse 9

11 Balanceret innovation Det samme er tilfældet ved en projektgruppe, der skal finde løsninger til et givent problem: Alle kan få en idé eller to det gælder blot om at finde ud af, hvilken én der er go som en ældre opfinder, betroede mig for mange år siden. Bearbejdning Forandringsgrad Det er således pilen, innovationsfunktionen, der volder alle kvalerne og dermed er selve opgaven i retning én, to eller tre virkelig gode løsninger, vi alle er på jagt efter, og som vi skal leve af eller med, de næste to-tre år. For at få omsat de ofte mange idéer, der foreligger til løsning af en opgave eller problem, anvender jeg en specielt udviklet micro-scenarie-teknik. En teknik, hvor der anvendes en lang række udsagn i form af relationer. Her lægges der op til nye tankegange og utraditionelle løsninger, der ikke lige har været tænkt på før, i netop den forandringsgrad, man er interesseret i. Løsningsrum opbygget af relationer Relationsteknik I stedet for at arbejde med idéer, genereret vha. konventionelle teknikker som f.eks. brainstorming osv., arbejder jeg med et udviklingsrum, hvor idéerne genereres vha. en speciel relationsteknik. Disse relationer arbejder én eller flere mangfoldighedsgrupper med, og kommer sluttelig frem til de optimale løsninger i prioriteret form. Innovativt miljø Selve forløbet finder sted på en slags Work Shop, stor eller lille, afhængig af projektstørrelse. Her skabes det helt rigtige innovative miljø vha. en række micro-scenarier, eksempelvis pr. forløb. Det er i virkeligheden anvendelsen af dem, der bevirker at man kan styre udviklingsforløbet af et meget komplekst problem, med mange mennesker (mangfoldighedsgrupper) og de mange usikkerhedsparametre. Filosofien bag Hvis man tager en virksomheds idékasse med 1000 idéer, hvordan vil de så fordele sig i forhold til en tidsakse. Et bud på dette vil være nedenstående fordeling: 10 Innovations- og forandringsledelse 2/April 2005

12 Balanceret innovation Figur 4. Idé-fordeling Til venstre har vi fortiden, til højre har vi fremtiden og i midten har vi nutiden. Vægter vi aksen i forhold til kendthed, kunne vi kalde venstresiden for uaktuelle idéer, idéer som er kendte. Til højre har vi fremtiden, hvor der også er en lille kendthed, og i midten har vi hvad jeg vil kalde 100% kendthed, nemlig dét (eller de løsninger) vi arbejder med i dag. Tager vi de 1000 idéer og fordeler dem ud i et histogram, vil det blive en fordeling som anført. Om det er en normalfordeling skal være usagt, men det er også underordnet. Det er hævet over enhver tvivl, at man helt naturligt kender mest til nutiden. Derfor vil der være flest idéer og løsninger her. I fortiden og fremtiden betydeligt færre idéer. Det er princippet bag fornyelsesfasen i innovationskonceptet. Hvor ligger vores innovationsrum henne i dette aspekt? Nogle eksempler: 2/April 2005 Innovations- og forandringsledelse 11

13 Balanceret innovation Figur 5. Dot.com-bølgen, som kom rullende i slutningen af 90-erne, hvad var årsagen til at den sprang i år 2000? dot.com bølgen En af årsagerne var, at man arbejde med et løsningsrum, helt ude til højre med meget lille kendthed. Der var nogle mennesker, som havde forstand på at programmere computere. De havde imidlertid ikke styr på kunderne, ej heller på, hvordan produktet skulle sælges, og hvad produktet reelt skulle dreje sig om. Derfor var det meget forudsigeligt, at dot.com-bølgen ville springe på et eller andet tidspunkt, endskønt ingen troede på det, da bølgerne gik højst. Et andet eksempel: Udvikling af mobiltelefoner, hvor ligger denne verden henne i fordelingen: Figur Innovations- og forandringsledelse 2/April 2005

14 Balanceret innovation Mobiltelefoner De ligger som vist på ovenstående figur godt til højre for NU. De har uhyre travlt ja nærmest ikke tid til at at kigge på, hvad for teknologi, de stopper i modellerne i dag. Udviklingsfolkene er meget hooked på at få alt det nyeste med, så meget at kunderne ikke kan følge med betjeningsmæssigt. Og det er jo mindre heldigt, idet der er ingen andre til at betale for produktet, inkl. udviklingsomkostningerne. Et tredje eksempel: Advokatverdenen, hvor ligger de henne i den innovative verden? Figur 7. Advokatverdenen De ligger med deres kompetencer omkring nye innovative idéer ofte til venstre for NU. De er gode til at sikre, at lovgivningen overholdes, men er i nogle tilfælde lidet innovative deltagere i mange virksomhedsbestyrelser. 2/April 2005 Innovations- og forandringsledelse 13

15 Balanceret innovation Forandringskapacitet Figur 8. Stor/lille Med denne terminologi in mente, kan man vælge at arbejde med et konservativt udviklingsrum, hvor der f.eks. er 85-98% kendthed. Eller som vist på figuren nedenunder det progressive udviklingsrum, (a la mobiltelefonverdenen), hvor der arbejdes med en kendthed på 60-90%. Figur 9. Kendthed Generelt kan denne kendthed være knyttet til virksomhedens værdigrundlag, teknologi, produkt, fokusering på aktiviteter for at øge omsætningen, afkast osv. Der er udelukkende et spørgsmål om, hvad vi definerer at handle i og være på jagt efter, når vi i analysefasen vælger 14 Innovations- og forandringsledelse 2/April 2005

16 Balanceret innovation indsatsområder. Det er hver gang den balance mellem kendthed og ikke kendthed, vi er på jagt efter i fornyelsesfasen. Figur 10. Unik Jagten efter det unikke, hvordan kan man systematisere dette? Et par betragtninger: Hvis man skiller sig ud fra mængden, er man anderledes. Gør man det på en positiv måde, er man unik. De fleste vil gerne være unikke, specielt hvis man skal sælge en vare. Spillerummet mellem anderledes og unik er meget lille, så lille, at mange ikke kan ramme og så bliver der bare mere af den samme slags vare eller ydelse. Kilde til innovation Louis Printz, professor ved Handelshøjskolen i Aarhus, har ofte udtalt, at den største kilde til innovation er relationer. Det kan jeg kun bekræfte, i dets allerbredeste betydning. Det er ikke kun relationer mellem mennesker, der kan skabe værdifuld innovation. Det kan være et produkt præsenteret på et nyt marked, solgt under andre forhold, som til sammen er unikt. Eller en virksomhed arbejder efter helt nye distributionsformer på en ny serviceform. Der er principielt uendeligt mange relationer, det er kun et spørgsmål om at komme i tanke om dem og få dem belyst, vurderet, prioriteret og realiseret. 2/April 2005 Innovations- og forandringsledelse 15

17 Balanceret innovation Balanceret løsningsrum micro-scenarie-forløb Figur 11. Indsatsområde Vælg Det vi alle er på jagt efter, er i virkeligheden det lille område, der er mellem det nuværende produkt, nuværende produktionsmetode eller nuværende organisation, og så op til acceptgrænsen for, hvad kunden vil betale eller medarbejderen kan absorbere af nye organisationsændringer. Dette spillerum er meget lille. Lad os sætte fokus på disse parametre: Kigger vi på udviklingsrummet, skal vi tage stilling til, om vi ønsker et konservativt udviklingsrum, der ligger tæt på det, vi arbejder med i dag. Eller er det en meget mere progressiv udvikling, vi vil have? I ovenstående eksempel har jeg valgt 60-90% kendthed. Lad os se, hvad der skal ske i et scenarieforløb, der netop ligger i dette kendthedsområde. Mangfoldighedsgruppe Vi inviterer en mangfoldighedsgruppe, stor eller lille bestående af netop de personer, som kan bidrage med noget konstruktivt. Taler vi om forretningsudvikling eller produktudvikling, kan det typisk være forskellige kunder, forskellige medarbejdere, fagspecialister, R&D-medarbejdere, salgsfolk, produktionsfolk, tæt forbundne underleverandører, branchepersoner osv. 16 Innovations- og forandringsledelse 2/April 2005

18 Balanceret innovation Forberedelse Relationer Disse mennesker skal forberedes til scenarieforløbet ved at modtage et eksemplar af analyserapporten. Herved bliver de godt klædt på til at yde deres bedste under selve forløbet. Der skal også forinden forberedes og vurderes, hvilke relationer deltagerne skal arbejde med, som beskriver tænkte løsninger omkring de valgte indsatsområder. Et indsatsområde kan f.eks. være relationer mellem produkt marked og service eller hvis vi taler om markedsmæssig kommunikation: medier, hvordan og til hvem. Disse relationer beskrives, vurderes og udvælges, så de netop ligger i det ønskede løsningsrum. Opsamling Alle de valgte relationer vurderes på passende vis ved at skifte mellem grupper og fora og samle det hele op, inkl. vurdering og prioritering. Der er indbygget plads til både divergente forløb (hvor der åbnes op) og konvergente forløb (hvor der vurderes og prioriteres), så man kommer frem til et sæt af løsninger. Konventionelle innovationsforløb Sammenligner man ovenstående metode og forløb med konventionelle kreativitets- og innovationsmetoder, fås følgende: Figur 12. Som udgangspunkt vil konventionelle metoder give en fordeling af idéer, som ligger jævnt spredt ud mellem uaktuel kendthed i venstre side og til meget lille kendthed i højre 2/April 2005 Innovations- og forandringsledelse 17

19 Balanceret innovation side. Der er måske et optimum omkring NU, da det er her, at vi arbejder med vore nuværende løsninger og problemstillinger. Spild Det man må skære væk ved konventionelle innovationsforløb og metoder er alle de løsninger, der af den ene eller anden årsag falder uden for det ønskede løsningsrum. Og det er tit meget demotiverende og frustrerende for både ledelse og medarbejdere. Jeg mindes stadig virksomheden, jeg stiftede bekendtskab med, som måtte sige farvel til fem medarbejdere, bare fordi de havde forvildet sig helt ud i højre side af fordelingen, med al den uro og demotivation, det bevirkede. Ved denne metode, balanceret innovation, får de medvirkende slet ikke lejlighed til at lave disse unoder og mentalt forvilde sig ud i ingenmandsland. Der er fra ledelsens side lagt op til innovativ frihed inden for de udstukne grænser. Dér må man gerne innovativt rykke, alt det man kan. Det er faktisk ens pligt, som medvirkende innovationsdeltager. Radikal nytænkning Men hvad gør man så, hvis den geniale idé ligger udenfor det valgte udviklingsrum? Er der plads til den engelske neurolog Edvard de Bonos radikal nytænkning, svarende til at vi graver et andet sted for at finde løsningen, i stedet for at grave hullet dybere i håb om at løse problemet der. Svaret er, at begge løsningsformer, altså lineær og radikal tænkning er indeholdt i modellen. Hvis man som ansvarlig leder har en formodning om, at man nok bør grave et andet sted, for at få løst sin problemstilling, så vælges et større løsningsrum. Det kan vælges at have en størrelse fra 0-100%, hvor 0% kendthed svarer til at grave et andet sted. Og stadig har man alle fordelene under vejs, ved at kunne styre innovationsforløbet i den rigtige retning frem mod det optimale løsningssæt, alle er på jagt efter De to sidste faser i innovationskonceptet er planlægning og realisering. Beskrivelse af disse faser har jeg ikke gjort så meget ud af her, da man finder samme områder beskrevet mange andre steder, og udviklingskonceptet her ikke skiller sig markant ud fra andre udviklingsmodeller. 18 Innovations- og forandringsledelse 2/April 2005

20 Balanceret innovation Dog har jeg følgende personlige bemærkninger, som jeg har god erfaring med: Planlægning Steps Indsats Der er mange tekniske hjælpemidler til at planlægge, hvordan man på bedst mulig måde får realiseret sine løsninger. Er det et relativt stort projekt, deler jeg implementeringen op i delaktiviteter, som gøres nu, må vente af investeringsmæssige årsager og så de strategiske punkter, som kan drages frem senere. Og vedr. tidsmæssig prioritering: Brug mest tid på at planlægge de kritiske punkter. Ofte bruger man mest tid på de punkter, man umiddelbart kan overskue! Realisering Merværdi opnået Her gælder det om at få omsat det løsningssæt man er kommet frem til, og i planlægningsfasen fået brudt ned i relevante segmenter. Her er mit råd, sørg for i sidste instans at kontrollere at de merværdier, man var på jagt efter vitterligt er ankommet og opnået. 4. Konklusion Grad af forandring Erfaring Med innovationskonceptet har man mulighed for at tage lige præcist det udviklingsmæssige tigerspring man ønsker, sammen med de medarbejdere og samarbejdspartnere, som man gerne vil udvikle sig sammen med, og præcist i den retning, man vurderer til at være den mest givtige. Fem års intensiv anvendelse viser, at konceptet kan anvendes til både små og store udviklingsprojekter lige fra produktudvikling til strategisk forretningsudvikling, organisationsudvikling og ned til almindelig projektgennemførelse. Og dette med både vækst og krisesituation som baggrund, krydret med ønsket om et konservativt eller progressivt udviklingsforløb. Udbytte Konceptet integrerer ny viden og læring ind i egen viden og erfaring, så man på en kontrolleret udviklingsmæssig måde flytter sig til nye muligheder. Dette skyldes ikke mindst muligheden for at frigøre de medvirkendes menneskelige 2/April 2005 Innovations- og forandringsledelse 19

21 Balanceret innovation potentiale i løsningsrum og miljøer, hvor entusiasme og kompetence giver ejerskab og ansvar. Ansvar for at man sammen kommer frem til den fælles merværdi, menneskelig eller materielt, vi alle er på jagt efter. 20 Innovations- og forandringsledelse 2/April 2005

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Nr. 1 marts 2004. videnregnskab

Nr. 1 marts 2004. videnregnskab Nr. 1 marts 2004 videnregnskab Indhold Videnregnskab: Et satsningsområde for Knowledge Lab 3 Lars Qvortrup Relevans, principper og anvendelighed 4 Interview med Peder Michael Pruzan-Jørgensen Videnregnskab

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

Findes der en formel for innovation?

Findes der en formel for innovation? Findes der en formel for innovation? Af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, forskningsleder af Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark Ofte opstår det nye, når vi ikke kan få tingene til at passe ind

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere