Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!"

Transkript

1 Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret en sides spørgsmål, skal du selv trykke dig videre til næste side ved hjælp af knappen 'Næste' nederst på siden. Hvis du må afbryde besvarelsen, eller hvis der skulle opstå problemer med at udfylde skemaet, kan du altid logge på igen med det tilsendte link. Besvarelserne går ikke tabt ved, at du logger ud, da svarene gemmes, efterhånden som der bladres fremad til næste spørgsmål. Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen, men vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis skal udfylde alle sider, og at de sidste sider omhandler faktuelle spørgsmål og derfor er hurtigere at besvare end de første. Sidst i skemaet er der mulighed for at printe skemaet ud. På forhånd tak for din medvirken i undersøgelsen! 1

2 1. Beskriv med egne ord dit ledelsesansvar. Hvilke uddannelser og medarbejdere har du f.eks. ansvaret for? De første spørgsmål drejer sig om din tilknytning til den skole, hvor du er ansat. Udsagnene bygger på en international skala, og nogle spørgsmål kan derfor virke højstemte og ind i mellem overlappende, men vi vil bede dig svare så godt som muligt. I hvilken grad er du eller i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 2. Jeg ville være meget glad for at tilbringe resten af mit arbejdsliv på skolen. 3. Jeg føler mig ikke følelsesmæssigt knyttet til skolen. 4. Skolen har stor personlig betydning for mig. 5. Jeg har ikke en stærk følelse af at høre til skolen.

3 I hvilken grad er du eller i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 6. Det er lige så meget et spørgsmål om nødvendighed som lyst, at jeg bliver på skolen nu. 7. Jeg mener, at jeg har for få andre muligheder til overhovedet at overveje at forlade skolen. 8. En af de få negative konsekvenser ved at forlade skolen ville være manglen på reelle alternativer for et andet arbejde. I hvilken grad er du eller i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 9. Selv om det ville være en fordel for mig, synes jeg ikke, at det ville være rigtigt at forlade skolen nu. 10. Jeg ville få skyldfølelse, hvis jeg forlod skolen lige nu. 11. Jeg vil ikke forlade skolen nu, fordi jeg føler mig forpligtet overfor de øvrige ansatte. 3

4 De følgende udsagn handler om din ledelsesstil. Dit fokus på skolens fremtid og retning I hvilken grad er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Som leder... Helt udtrykker jeg klart min vision for fremtiden tegner jeg et overbevisende billede af fremtiden for organisationen skaber jeg opbakning omkring en fælles vision og mission har jeg en klar fornemmelse for, hvor organisationen skal være om fem år siger jeg ting, som gør medarbejderne stolte af at være en del af organisationen fremmer jeg lærernes accept af fælles mål for skolen. 18. evner jeg ikke at altid at gøre det klart, hvordan en medarbejder kan bidrage til skolens samlede mål. 19. gør jeg meget ud af at være et godt eksempel for skolens ansatte.

5 Din brug af belønninger og anerkendelse I hvilken grad er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Som leder... Helt forsøger jeg (gennem løntillæg el.lign.) at belønne en medarbejders præstationer, hvis han/hun lever op til forventningerne. 21. belønner jeg medarbejderne på baggrund af, hvor godt de gør deres arbejde giver jeg en medarbejder særlig opmærksomhed, når han/hun gør deres arbejde meget godt fortæller jeg, hvad medarbejderne kan forvente at modtage, når de hver især opfylder de opsatte mål undlader jeg jævnligt at anerkende medarbejdernes gode præstationer. 5

6 Dit fokus på lærernes præstationer I hvilken grad er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Som leder... Helt fokuserer jeg på uregelmæssigheder, fejl, undtagelser og afvigelser fra normen. 26. indstiller jeg lærere til afskedigelse, hvis de over en længere periode ikke præsterer tilfredsstillende kommenterer jeg altid, når medarbejderne har problemer med at overholde aftaler eller regler er jeg kendetegnet ved, at problemer skal være alvorlige, før jeg gør noget ved det gør jeg en medarbejder opmærksom på det, når hans/hendes indsats ikke lever op til forventningerne.

7 Ungdomsuddannelsesområdet er præget af flere centrale mål. I de senere år har der dog især været fokus på høj faglighed og fastholdelse. De følgende spørgsmål drejer sig om din tilslutning til og opfattelse af netop målene om et højt fagligt niveau og en høj gennemførelsesprocent. Den første række udsagn drejer sig om din tilslutning til målet om et højt fagligt niveau på den skole, hvor du er ansat. I hvilken grad er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 30. Jeg har meget at miste, hvis jeg ikke formår at skabe et højt fagligt niveau på skolen. 31. Jeg ønsker virkelig at opnå et højt fagligt niveau på skolen. 32. Jeg skylder skolen at gøre mit bedste for at skabe et højt fagligt niveau. 33. Det kunne have store omkostninger for mig, hvis jeg ikke formåede at skabe et højt fagligt niveau på skolen. 34. Jeg føler mig forpligtiget til at gøre mit bedste for at skabe et højt fagligt niveau på skolen. 35. Et højt fagligt niveau på skolen er ligeså vigtigt for mig som for skolen. 7

8 De følgende udsagn drejer sig om din tilslutning til målet om en høj gennemførelsesprocent på den skole, hvor du er ansat. udsagn) I hvilken grad er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert Helt 36. Jeg har meget at miste, hvis jeg ikke formår at opnå en høj gennemførelsesprocent på skolen. 37. Jeg ønsker virkelig at opnå en høj gennemførelsesprocent på skolen. 38. Jeg skylder skolen at gøre mit bedste for at opnå en høj gennemførelsesprocent på skolen. 39. Det kunne have store omkostninger for mig, hvis jeg ikke opnår en høj gennemførelsesprocent på skolen. 40. Jeg føler mig forpligtiget til at gøre mit bedste for at skabe en høj gennemførelsesprocent på skolen. 41. En høj gennemførelsesprocent på skolen er ligeså vigtigt for mig som for skolen. 42. Hvordan prioriterer du som leder følgende målsætninger? Rangér målsætningerne på en skala fra 1-7. [1 gives til den højst prioriterede målsætning og 7 til den lavest prioriterede målsætning. Hvert tal må kun tildeles én gang. Hvis du vurderer, at en målsætning ikke er relevant, skrives der blot 0] Almen dannelse _ Studieforberedelse Højt fagligt niveau Høj gennemførselsprocent (fastholdelse) _ Undgå underskud på regnskabet _ Lærertrivsel Elevtrivsel

9 43. I hvilken grad oplever du, at der er en konflikt imellem at tilgodese et højt fagligt niveau på skolen og en høj gennemførelsesprocent? (sæt ét kryds) 10: I 0: Slet meget ikke høj grad (0) (6) (7) (8) (9) (10) Hvor er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds) Jeg har som leder en pligt til at sikre... Helt det højst mulige faglige niveau på skolen, også hvis det betyder, at de svageste elever ikke kan følge med det højst mulige faglige niveau på skolen, så længe det ikke betyder, at de svageste elever falder fra at flest mulig elever gennemfører skolens uddannelsesforløb, også hvis det betyder, at det faglige niveau må sænkes. 47. Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit nuværende job på en skala fra 1-10? (sæt ét kryds) 0: Fuldstæ ndig utilfreds : Fuldstæ ndig tilfreds (0) (6) (7) (8) (9) (10) 9

10 I hvilken grad er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 48. Det motiverer mig at hjælpe med at forbedre de offentlige ydelser. 49. Det er meget vigtigt for mig, at de offentlige ydelser er i orden. 50. Jeg bliver følelsesmæssigt berørt, når jeg ser mennesker i nød. 51. Det er min borgerpligt at gøre noget, der tjener samfundets bedste. 52. Jeg sætter samfundsmæssige forpligtelser over hensynet til mig selv. 53. Jeg er klar til at yde store ofre for samfundets skyld. I hvilken grad har der inden for følgende områder været eksempler på hed mellem ledere og medarbejdere på din arbejdsplads inden for det seneste år? (Sæt ét kryds for hvert udsagn) Overhove I mindre I meget høj I nogen grad I høj grad det ikke grad grad 54. Lærernes arbejdstid 55. Brugen af overarbejdstimer 56. Lærernes løntillæg 57. Ressourcefordeling på skolen 58. Fastholdelse af elever 59. Lærernes tilstedeværelse på skolen

11 I hvilken grad er du eller i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 60. På min skole er stemningen præget af mistillid mellem ledelse og lærere. 61. Generelt er der en god og konstruktiv dialog mellem skolens ledelse og lærere. 62. På min skole har ledelsen og lærerne en tilbøjelighed til at være e. I det følgende vil vi bede dig tage stilling til, hvor stor indflydelse en række aktører har på de beslutninger, der træffes på skolen. Vi vil bede dig om at tage stilling til bestyrelsen, lærerne, lærernes tillidsrepræsentant(er) og fagforening/fagforeninger i øvrigt. Bestyrelsen Hvilken grad af indflydelse vil du vurdere, at bestyrelsen har i forhold til følgende beslutninger? (sæt et kryds for hver type beslutning) Stor Nogen Ringe Ingen 63. Ressourcefordeling (1) (2) (3) (4) 64. Opgavefordeling (1) (2) (3) (4) 65. Skolens overordnede målsætninger (1) (2) (3) (4) 66. Ansættelser (1) (2) (3) (4) 67. Afskedigelser (1) (2) (3) (4) 11

12 Tillidsrepræsentanter Hvilken grad af indflydelse vurderer du, at lærernes tillidsrepræsentant(er) har i forhold til følgende beslutninger? (sæt et kryds for hver type beslutning) Stor Nogen Ringe Ingen 68. Ressourcefordeling (1) (2) (3) (4) 69. Opgavefordeling (1) (2) (3) (4) 70. Skolens overordnede målsætninger (1) (2) (3) (4) 71. Ansættelser (1) (2) (3) (4) 72. Afskedigelser (1) (2) (3) (4) Fagforening/fagforeninger i øvrigt Hvilken grad af indflydelse vil du vurdere, at fagforeningen/fagforeningerne har i forhold til følgende beslutninger? (sæt et kryds for hver type beslutning) Stor Nogen Ringe Ingen 73. Ressourcefordeling (1) (2) (3) (4) 74. Opgavefordeling (1) (2) (3) (4) 75. Skolens overordnede målsætninger (1) (2) (3) (4) 76. Ansættelser (1) (2) (3) (4) 77. Afskedigelser (1) (2) (3) (4) Lærerne Hvilken grad af indflydelse vil du vurdere, at lærerne har i forhold til følgende beslutninger? (sæt et kryds for hver type beslutning) Indflydelse Stor Nogen Ringe Ingen 78. Ressourcefordeling (1) (2) (3) (4) 79. Opgavefordeling (1) (2) (3) (4) 80. Skolens overordnede målsætninger (1) (2) (3) (4) 81. Ansættelser (1) (2) (3) (4) 82. Afskedigelser (1) (2) (3) (4)

13 De følgende spørgsmål handler om din oplevelse af unødige regler på din arbejdsplads. I hvilken grad er du eller i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 83. Regler og procedurer gør, at arbejdsgangene i organisationen bliver mere omstændelige, end de behøver at være. 84. De regler og procedurer, jeg skal følge i forbindelse med mine primære arbejdsopgaver, er meget tidskrævende at efterleve. 85. Eksisterende regler bevirker, at det bliver vanskeligt at opfylde det egentlige formål med mit arbejde. 86. De regler, jeg skal følge i forbindelse med mine primære arbejdsopgaver, har et klart formål. 87. De regler, jeg skal følge i forbindelse med mine primære arbejdsopgaver, hjælper mig til at gøre mit arbejde godt. 88. Mængden af regler og procedurer på min arbejdsplads er uoverskuelig. 89. Hvordan vil du vurdere graden af unødigt bureaukrati på din arbejdsplads? (sæt ét kryds) 0: Intet unødigt bureauk rati : Udelukk ende unødigt bureauk rati (0) (6) (7) (8) (9) (10) 13

14 90. Hvordan har graden af unødigt bureaukrati på din arbejdsplads udviklet sig i de senere år? (sæt ét kryds) Stærkt stigende Stigende Ingen ændring Faldende Stærkt faldende Ved ikke (6) I hvilken grad er du eller i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt Overvejen de Overvejen de Ved ikke 91. Statslige regler (love og bekendtgørelser) er en væsentlig kilde til unødigt bureaukrati på min arbejdsplads. 92. Overenskomster er en væsentlig kilde til unødigt bureaukrati på min arbejdsplads. 93. Interne regler og aftaler på skolen er en væsentlig kilde til unødigt bureaukrati på min arbejdsplads. (6) (6) (6)

15 Hvor ofte har du kontakt med følgende: (sæt ét kryds for hver aktør) Ved Dagligt Ugentlig t Månedsl Kvartals igt vist Årligt Aldrig ikke/ikk e relevant 94. Bestyrelsen (6) (7) 95. Andre rektorer (6) (7) 96. Lederforeninger (6) (7) 97. Lærernes fagforening(er) (6) (7) 98. Ministerier og styrelser (6) (7) 99. Det regionale fordelingsudvalg (6) (7) 100. Kommunens UU-vejledere (6) (7) 101. Folkeskoler i nærområdet (6) (7) 102. Private virksomheder (6) (7) 103. Videregående uddannelser (6) (7) Hvis du tænker specifikt på indførelsen af taxameterfinansiering fra 2008, i hvilken grad vil du vurdere, at omlægningen har medført, at gymnasiet har? (sæt ét kryds for hvert udsagn) I meget høj Slet ikke I nogen grad I høj grad Ved ikke grad 104. Mindsket antallet af udbudte valgfag? 105. Øget klassekvotienten (frem til lovkravet om klasseloft)? 106. Mindsket kravene for at bestå studentereksamen 15

16 Hvis du tænker specifikt på indførelsen af selveje i 2007, i hvilken grad vil du vurdere, at omlægningen har medført, at gymnasiet har? (sæt ét kryds for hvert udsagn) I meget høj Slet ikke I nogen grad I høj grad Ved ikke grad 107. Fået mere unødigt bureakrati? 108. Fået mere handlerum i forhold til at nå sine centrale mål? Angiv for hver af nedenstående faktorer, hvilken effekt, du vurderer, de har på elevernes eksamensresultater: (sæt ét kryds for hvert udsagn) Stor Lille Lille Stor Ingen negativ negativ positiv positiv Ved ikke effekt effekt effekt effekt effekt 109. Gymnasiernes samlede budget pr. elev 110. Hvor stor en del af budgettet, gymnasierne bruger på administration 111. Hvor stor en del af budgettet, gymnasierne bruger på undervisning (6) (6) (6) De følgende spørgsmål omhandler din baggrund Hvad er din alder? år 113. Køn (0) Mand (1) Kvinde

17 114. Angiv alle de uddannelser, du har færdiggjort efter folkeskolen: 115. Angiv din nuværende stilling: 116. Har du budgetansvar? (1) Ja (0) Nej 117. Hvilke ungdomsuddannelser er du leder for? (sæt gerne flere krydser) (1) HHX (2) HTX (3) STX (4) HG (5) HF (6) AMU (7) SOSU (8) EUD (eks. tømrer, mekaniker eller industritekniker) (9) Øvrige uddannelsesretninger, hvilke(n)? 118. Hvor mange år har du arbejdet inden for ungdomsuddannelsesområdet? År 119. Hvor mange år har du arbejdet som leder inden for ungdomsuddannelserne? År 120. Hvor mange år har du arbejdet som leder uden for ungdomsuddannelserne? År 17

18 121. Hvor mange år har du arbejdet i din nuværende stilling på skolen? År 122. Giv en kort beskrivelse af din ledelseserfaring uden for ungdomsuddannelserne (eks. salgschef i en privat virksomhed, kommunal chef) 123. Er du medlem af en fagforening? (1) Ja (0) Nej 124. Hvilken fagforening er du medlem af? (1) Gymnasieskolernes Lederforening (2) Erhvervsskolelederne (3) Lederne (4) GL (5) DJØF (6) HL (7) Uddannelsesforbundet (8) Andet 125. Afviger forberedelsestiden for de 30 % af undervisningstiden, som I kan aftale lokalt på skolen, fra den centralt fastsatte forberedelsestid? (1) Ja (0) Nej

19 126. Hvordan afviger den lokalt aftalte forberedelsestid fra den centralt fastsatte forberedelsestid? (sæt gerne flere krydser) (1) Der er mere forberedelsestid i den lokale aftale (2) Der er mindre forberedelsestid i den lokale aftale (3) Forberedelsestiden er differentieret i den lokale aftale, f.eks. på funktioner eller fag 127. Hvor mange minutter får erhvervsskolelærerne på jeres skole til forberedelse for 60 minutters undervisning? 128. Hvor mange minutter får gymnasielærerne på jeres skole til forberedelsestid for 60 minutters undervisning? 129. Hvis du har yderligere kommentarer, kan du skrive dem her: Du kan udskrive din besvarelse ved hjælp af printikonet: Dine svar er nu registreret, og du kan afslutte spørgeskemaet ved at trykke på knappen Afslut og derefter lukke vinduet ned. Vi takker for besvarelsen. 19

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM NY LEDER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Som ny leder er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere