Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!"

Transkript

1 Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret en sides spørgsmål, skal du selv trykke dig videre til næste side ved hjælp af knappen 'Næste' nederst på siden. Hvis du må afbryde besvarelsen, eller hvis der skulle opstå problemer med at udfylde skemaet, kan du altid logge på igen med det tilsendte link. Besvarelserne går ikke tabt ved, at du logger ud, da svarene gemmes, efterhånden som der bladres fremad til næste spørgsmål. Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen, men vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis skal udfylde alle sider, og at de sidste sider omhandler faktuelle spørgsmål og derfor er hurtigere at besvare end de første. Sidst i skemaet er der mulighed for at printe skemaet ud. På forhånd tak for din medvirken i undersøgelsen! 1

2 1. Beskriv med egne ord dit ledelsesansvar. Hvilke uddannelser og medarbejdere har du f.eks. ansvaret for? De første spørgsmål drejer sig om din tilknytning til den skole, hvor du er ansat. Udsagnene bygger på en international skala, og nogle spørgsmål kan derfor virke højstemte og ind i mellem overlappende, men vi vil bede dig svare så godt som muligt. I hvilken grad er du eller i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 2. Jeg ville være meget glad for at tilbringe resten af mit arbejdsliv på skolen. 3. Jeg føler mig ikke følelsesmæssigt knyttet til skolen. 4. Skolen har stor personlig betydning for mig. 5. Jeg har ikke en stærk følelse af at høre til skolen.

3 I hvilken grad er du eller i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 6. Det er lige så meget et spørgsmål om nødvendighed som lyst, at jeg bliver på skolen nu. 7. Jeg mener, at jeg har for få andre muligheder til overhovedet at overveje at forlade skolen. 8. En af de få negative konsekvenser ved at forlade skolen ville være manglen på reelle alternativer for et andet arbejde. I hvilken grad er du eller i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 9. Selv om det ville være en fordel for mig, synes jeg ikke, at det ville være rigtigt at forlade skolen nu. 10. Jeg ville få skyldfølelse, hvis jeg forlod skolen lige nu. 11. Jeg vil ikke forlade skolen nu, fordi jeg føler mig forpligtet overfor de øvrige ansatte. 3

4 De følgende udsagn handler om din ledelsesstil. Dit fokus på skolens fremtid og retning I hvilken grad er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Som leder... Helt udtrykker jeg klart min vision for fremtiden tegner jeg et overbevisende billede af fremtiden for organisationen skaber jeg opbakning omkring en fælles vision og mission har jeg en klar fornemmelse for, hvor organisationen skal være om fem år siger jeg ting, som gør medarbejderne stolte af at være en del af organisationen fremmer jeg lærernes accept af fælles mål for skolen. 18. evner jeg ikke at altid at gøre det klart, hvordan en medarbejder kan bidrage til skolens samlede mål. 19. gør jeg meget ud af at være et godt eksempel for skolens ansatte.

5 Din brug af belønninger og anerkendelse I hvilken grad er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Som leder... Helt forsøger jeg (gennem løntillæg el.lign.) at belønne en medarbejders præstationer, hvis han/hun lever op til forventningerne. 21. belønner jeg medarbejderne på baggrund af, hvor godt de gør deres arbejde giver jeg en medarbejder særlig opmærksomhed, når han/hun gør deres arbejde meget godt fortæller jeg, hvad medarbejderne kan forvente at modtage, når de hver især opfylder de opsatte mål undlader jeg jævnligt at anerkende medarbejdernes gode præstationer. 5

6 Dit fokus på lærernes præstationer I hvilken grad er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Som leder... Helt fokuserer jeg på uregelmæssigheder, fejl, undtagelser og afvigelser fra normen. 26. indstiller jeg lærere til afskedigelse, hvis de over en længere periode ikke præsterer tilfredsstillende kommenterer jeg altid, når medarbejderne har problemer med at overholde aftaler eller regler er jeg kendetegnet ved, at problemer skal være alvorlige, før jeg gør noget ved det gør jeg en medarbejder opmærksom på det, når hans/hendes indsats ikke lever op til forventningerne.

7 Ungdomsuddannelsesområdet er præget af flere centrale mål. I de senere år har der dog især været fokus på høj faglighed og fastholdelse. De følgende spørgsmål drejer sig om din tilslutning til og opfattelse af netop målene om et højt fagligt niveau og en høj gennemførelsesprocent. Den første række udsagn drejer sig om din tilslutning til målet om et højt fagligt niveau på den skole, hvor du er ansat. I hvilken grad er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 30. Jeg har meget at miste, hvis jeg ikke formår at skabe et højt fagligt niveau på skolen. 31. Jeg ønsker virkelig at opnå et højt fagligt niveau på skolen. 32. Jeg skylder skolen at gøre mit bedste for at skabe et højt fagligt niveau. 33. Det kunne have store omkostninger for mig, hvis jeg ikke formåede at skabe et højt fagligt niveau på skolen. 34. Jeg føler mig forpligtiget til at gøre mit bedste for at skabe et højt fagligt niveau på skolen. 35. Et højt fagligt niveau på skolen er ligeså vigtigt for mig som for skolen. 7

8 De følgende udsagn drejer sig om din tilslutning til målet om en høj gennemførelsesprocent på den skole, hvor du er ansat. udsagn) I hvilken grad er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert Helt 36. Jeg har meget at miste, hvis jeg ikke formår at opnå en høj gennemførelsesprocent på skolen. 37. Jeg ønsker virkelig at opnå en høj gennemførelsesprocent på skolen. 38. Jeg skylder skolen at gøre mit bedste for at opnå en høj gennemførelsesprocent på skolen. 39. Det kunne have store omkostninger for mig, hvis jeg ikke opnår en høj gennemførelsesprocent på skolen. 40. Jeg føler mig forpligtiget til at gøre mit bedste for at skabe en høj gennemførelsesprocent på skolen. 41. En høj gennemførelsesprocent på skolen er ligeså vigtigt for mig som for skolen. 42. Hvordan prioriterer du som leder følgende målsætninger? Rangér målsætningerne på en skala fra 1-7. [1 gives til den højst prioriterede målsætning og 7 til den lavest prioriterede målsætning. Hvert tal må kun tildeles én gang. Hvis du vurderer, at en målsætning ikke er relevant, skrives der blot 0] Almen dannelse _ Studieforberedelse Højt fagligt niveau Høj gennemførselsprocent (fastholdelse) _ Undgå underskud på regnskabet _ Lærertrivsel Elevtrivsel

9 43. I hvilken grad oplever du, at der er en konflikt imellem at tilgodese et højt fagligt niveau på skolen og en høj gennemførelsesprocent? (sæt ét kryds) 10: I 0: Slet meget ikke høj grad (0) (6) (7) (8) (9) (10) Hvor er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds) Jeg har som leder en pligt til at sikre... Helt det højst mulige faglige niveau på skolen, også hvis det betyder, at de svageste elever ikke kan følge med det højst mulige faglige niveau på skolen, så længe det ikke betyder, at de svageste elever falder fra at flest mulig elever gennemfører skolens uddannelsesforløb, også hvis det betyder, at det faglige niveau må sænkes. 47. Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit nuværende job på en skala fra 1-10? (sæt ét kryds) 0: Fuldstæ ndig utilfreds : Fuldstæ ndig tilfreds (0) (6) (7) (8) (9) (10) 9

10 I hvilken grad er du i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 48. Det motiverer mig at hjælpe med at forbedre de offentlige ydelser. 49. Det er meget vigtigt for mig, at de offentlige ydelser er i orden. 50. Jeg bliver følelsesmæssigt berørt, når jeg ser mennesker i nød. 51. Det er min borgerpligt at gøre noget, der tjener samfundets bedste. 52. Jeg sætter samfundsmæssige forpligtelser over hensynet til mig selv. 53. Jeg er klar til at yde store ofre for samfundets skyld. I hvilken grad har der inden for følgende områder været eksempler på hed mellem ledere og medarbejdere på din arbejdsplads inden for det seneste år? (Sæt ét kryds for hvert udsagn) Overhove I mindre I meget høj I nogen grad I høj grad det ikke grad grad 54. Lærernes arbejdstid 55. Brugen af overarbejdstimer 56. Lærernes løntillæg 57. Ressourcefordeling på skolen 58. Fastholdelse af elever 59. Lærernes tilstedeværelse på skolen

11 I hvilken grad er du eller i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 60. På min skole er stemningen præget af mistillid mellem ledelse og lærere. 61. Generelt er der en god og konstruktiv dialog mellem skolens ledelse og lærere. 62. På min skole har ledelsen og lærerne en tilbøjelighed til at være e. I det følgende vil vi bede dig tage stilling til, hvor stor indflydelse en række aktører har på de beslutninger, der træffes på skolen. Vi vil bede dig om at tage stilling til bestyrelsen, lærerne, lærernes tillidsrepræsentant(er) og fagforening/fagforeninger i øvrigt. Bestyrelsen Hvilken grad af indflydelse vil du vurdere, at bestyrelsen har i forhold til følgende beslutninger? (sæt et kryds for hver type beslutning) Stor Nogen Ringe Ingen 63. Ressourcefordeling (1) (2) (3) (4) 64. Opgavefordeling (1) (2) (3) (4) 65. Skolens overordnede målsætninger (1) (2) (3) (4) 66. Ansættelser (1) (2) (3) (4) 67. Afskedigelser (1) (2) (3) (4) 11

12 Tillidsrepræsentanter Hvilken grad af indflydelse vurderer du, at lærernes tillidsrepræsentant(er) har i forhold til følgende beslutninger? (sæt et kryds for hver type beslutning) Stor Nogen Ringe Ingen 68. Ressourcefordeling (1) (2) (3) (4) 69. Opgavefordeling (1) (2) (3) (4) 70. Skolens overordnede målsætninger (1) (2) (3) (4) 71. Ansættelser (1) (2) (3) (4) 72. Afskedigelser (1) (2) (3) (4) Fagforening/fagforeninger i øvrigt Hvilken grad af indflydelse vil du vurdere, at fagforeningen/fagforeningerne har i forhold til følgende beslutninger? (sæt et kryds for hver type beslutning) Stor Nogen Ringe Ingen 73. Ressourcefordeling (1) (2) (3) (4) 74. Opgavefordeling (1) (2) (3) (4) 75. Skolens overordnede målsætninger (1) (2) (3) (4) 76. Ansættelser (1) (2) (3) (4) 77. Afskedigelser (1) (2) (3) (4) Lærerne Hvilken grad af indflydelse vil du vurdere, at lærerne har i forhold til følgende beslutninger? (sæt et kryds for hver type beslutning) Indflydelse Stor Nogen Ringe Ingen 78. Ressourcefordeling (1) (2) (3) (4) 79. Opgavefordeling (1) (2) (3) (4) 80. Skolens overordnede målsætninger (1) (2) (3) (4) 81. Ansættelser (1) (2) (3) (4) 82. Afskedigelser (1) (2) (3) (4)

13 De følgende spørgsmål handler om din oplevelse af unødige regler på din arbejdsplads. I hvilken grad er du eller i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt 83. Regler og procedurer gør, at arbejdsgangene i organisationen bliver mere omstændelige, end de behøver at være. 84. De regler og procedurer, jeg skal følge i forbindelse med mine primære arbejdsopgaver, er meget tidskrævende at efterleve. 85. Eksisterende regler bevirker, at det bliver vanskeligt at opfylde det egentlige formål med mit arbejde. 86. De regler, jeg skal følge i forbindelse med mine primære arbejdsopgaver, har et klart formål. 87. De regler, jeg skal følge i forbindelse med mine primære arbejdsopgaver, hjælper mig til at gøre mit arbejde godt. 88. Mængden af regler og procedurer på min arbejdsplads er uoverskuelig. 89. Hvordan vil du vurdere graden af unødigt bureaukrati på din arbejdsplads? (sæt ét kryds) 0: Intet unødigt bureauk rati : Udelukk ende unødigt bureauk rati (0) (6) (7) (8) (9) (10) 13

14 90. Hvordan har graden af unødigt bureaukrati på din arbejdsplads udviklet sig i de senere år? (sæt ét kryds) Stærkt stigende Stigende Ingen ændring Faldende Stærkt faldende Ved ikke (6) I hvilken grad er du eller i følgende udsagn? (sæt ét kryds for hvert udsagn) Helt Overvejen de Overvejen de Ved ikke 91. Statslige regler (love og bekendtgørelser) er en væsentlig kilde til unødigt bureaukrati på min arbejdsplads. 92. Overenskomster er en væsentlig kilde til unødigt bureaukrati på min arbejdsplads. 93. Interne regler og aftaler på skolen er en væsentlig kilde til unødigt bureaukrati på min arbejdsplads. (6) (6) (6)

15 Hvor ofte har du kontakt med følgende: (sæt ét kryds for hver aktør) Ved Dagligt Ugentlig t Månedsl Kvartals igt vist Årligt Aldrig ikke/ikk e relevant 94. Bestyrelsen (6) (7) 95. Andre rektorer (6) (7) 96. Lederforeninger (6) (7) 97. Lærernes fagforening(er) (6) (7) 98. Ministerier og styrelser (6) (7) 99. Det regionale fordelingsudvalg (6) (7) 100. Kommunens UU-vejledere (6) (7) 101. Folkeskoler i nærområdet (6) (7) 102. Private virksomheder (6) (7) 103. Videregående uddannelser (6) (7) Hvis du tænker specifikt på indførelsen af taxameterfinansiering fra 2008, i hvilken grad vil du vurdere, at omlægningen har medført, at gymnasiet har? (sæt ét kryds for hvert udsagn) I meget høj Slet ikke I nogen grad I høj grad Ved ikke grad 104. Mindsket antallet af udbudte valgfag? 105. Øget klassekvotienten (frem til lovkravet om klasseloft)? 106. Mindsket kravene for at bestå studentereksamen 15

16 Hvis du tænker specifikt på indførelsen af selveje i 2007, i hvilken grad vil du vurdere, at omlægningen har medført, at gymnasiet har? (sæt ét kryds for hvert udsagn) I meget høj Slet ikke I nogen grad I høj grad Ved ikke grad 107. Fået mere unødigt bureakrati? 108. Fået mere handlerum i forhold til at nå sine centrale mål? Angiv for hver af nedenstående faktorer, hvilken effekt, du vurderer, de har på elevernes eksamensresultater: (sæt ét kryds for hvert udsagn) Stor Lille Lille Stor Ingen negativ negativ positiv positiv Ved ikke effekt effekt effekt effekt effekt 109. Gymnasiernes samlede budget pr. elev 110. Hvor stor en del af budgettet, gymnasierne bruger på administration 111. Hvor stor en del af budgettet, gymnasierne bruger på undervisning (6) (6) (6) De følgende spørgsmål omhandler din baggrund Hvad er din alder? år 113. Køn (0) Mand (1) Kvinde

17 114. Angiv alle de uddannelser, du har færdiggjort efter folkeskolen: 115. Angiv din nuværende stilling: 116. Har du budgetansvar? (1) Ja (0) Nej 117. Hvilke ungdomsuddannelser er du leder for? (sæt gerne flere krydser) (1) HHX (2) HTX (3) STX (4) HG (5) HF (6) AMU (7) SOSU (8) EUD (eks. tømrer, mekaniker eller industritekniker) (9) Øvrige uddannelsesretninger, hvilke(n)? 118. Hvor mange år har du arbejdet inden for ungdomsuddannelsesområdet? År 119. Hvor mange år har du arbejdet som leder inden for ungdomsuddannelserne? År 120. Hvor mange år har du arbejdet som leder uden for ungdomsuddannelserne? År 17

18 121. Hvor mange år har du arbejdet i din nuværende stilling på skolen? År 122. Giv en kort beskrivelse af din ledelseserfaring uden for ungdomsuddannelserne (eks. salgschef i en privat virksomhed, kommunal chef) 123. Er du medlem af en fagforening? (1) Ja (0) Nej 124. Hvilken fagforening er du medlem af? (1) Gymnasieskolernes Lederforening (2) Erhvervsskolelederne (3) Lederne (4) GL (5) DJØF (6) HL (7) Uddannelsesforbundet (8) Andet 125. Afviger forberedelsestiden for de 30 % af undervisningstiden, som I kan aftale lokalt på skolen, fra den centralt fastsatte forberedelsestid? (1) Ja (0) Nej

19 126. Hvordan afviger den lokalt aftalte forberedelsestid fra den centralt fastsatte forberedelsestid? (sæt gerne flere krydser) (1) Der er mere forberedelsestid i den lokale aftale (2) Der er mindre forberedelsestid i den lokale aftale (3) Forberedelsestiden er differentieret i den lokale aftale, f.eks. på funktioner eller fag 127. Hvor mange minutter får erhvervsskolelærerne på jeres skole til forberedelse for 60 minutters undervisning? 128. Hvor mange minutter får gymnasielærerne på jeres skole til forberedelsestid for 60 minutters undervisning? 129. Hvis du har yderligere kommentarer, kan du skrive dem her: Du kan udskrive din besvarelse ved hjælp af printikonet: Dine svar er nu registreret, og du kan afslutte spørgeskemaet ved at trykke på knappen Afslut og derefter lukke vinduet ned. Vi takker for besvarelsen. 19

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse.

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse. Spørgeskema til ledere 2016 Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, vil dit bedste bud

Læs mere

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE [Employee Post-Treatment Survey, SHORT] Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn om din leders ledelsesstil. Med din leder mener vi [Nærmeste

Læs mere

Overvejende uenig 100 (1,4%) 105 (1,5%) 99 (1,4%) 79 (1,1%) 169 (2,4%) Helt uenig 74 (1%) 56 (0,8%) 44 (0,6%)

Overvejende uenig 100 (1,4%) 105 (1,5%) 99 (1,4%) 79 (1,1%) 169 (2,4%) Helt uenig 74 (1%) 56 (0,8%) 44 (0,6%) Lærerskema Besvarelsesprocent Lærerskemaet er sendt til knap 14.838 lærere, og af dem har 5.740 gennemført spørgeskemaet. Det giver en svarprocenten på knap 39 %. Svarprocenten er noget lavere på de almene

Læs mere

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har.

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har. Kære deltager, Velkommen til spørgeskemaet! Tusind tak, fordi du tager dig tid til at besvare spørgsmålene. Det betyder meget for mig og mit speciale. Jeg vil i spørgeskemaet spørge ind til din oplevelse

Læs mere

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE [Leader Pre-Treatment Survey 2] Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, vil dit bedste

Læs mere

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE [Leader Pre-Treatment Survey 1] Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, vil dit bedste

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE [Employee Pre-Treatment Survey] Velkommen til spørgeskemaet I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn om din leders ledelsesstil. Med din leder mener vi [nærmeste leder]. Hvis

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Count and Percent Rådgiver/sælger

Count and Percent Rådgiver/sælger 1) Har du rådgivning af privatkunder som en væsentlig del af Respondents: 4269 dit arbejdsområde? Ja 3229 75,64 % Nej 1040 24,36 % Total Responses 4269 100.00 % 2) Har du personligt inden for de seneste

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

REGION SYDDANMARK MTU 2016

REGION SYDDANMARK MTU 2016 KONCERNSPØRGERAMME 206 REGION SYDDANMARK MTU 206 Vejledning til besvarelse af spørgeskemaet Når du vurderer spørgsmålene i spørgeskemaet, ønsker vi din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Politiken spørger om filmstøtte

Politiken spørger om filmstøtte Politiken spørger om filmstøtte Et par praktiske detaljer om at udfylde skemaet: Selve besvarelsen foregår ved at klikke på den hvide cirkel ved det svar, du ønsker at afgive. Dine svar bliver gemt undervejs,

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 I forbindelse med mit HD studie i organisation er jeg ved at skrive en afhandling med titlen Trivsel i ABB Og i den forbindelse skal jeg lave en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

Hvilken klasse går ud i?

Hvilken klasse går ud i? Hvilken klasse går ud i? 2 Alle svarpersoner (=335) 167 15 113 5 49 6 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1. klasse 1/2 Angiv dit køn 25 Alle svarpersoner (=336) 211 2 15 125 5 Dreng Pige 2/2 28 29 235 Hvilke

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare.

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare. Velkommen til undersøgelsen Velkommen til medarbejderundersøgelse af Skanderborg Kommune. Formålet med denne undersøgelse er at give Skanderborg Kommune et indblik i samspillet mellem IT som værktøj og

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere

APPENDIX A Interviewguides

APPENDIX A Interviewguides APPENDIX A Interviewguides i. ARBEJDSTAGERORGANISATIONER... 2 ii. LEDERORGANISATIONER... 5 iii. MINISTERIELLE EMBEDSMÆND (UD AF FEM VERSIONER)... 8 iv. SKOLELEDERE (REKTORER OG DIREKTØRER)... 11 v. LÆRERE...

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af genoptræning April 2015 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og SERVICELOVENS 86, STK.1) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Datarapportering Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - 200 Viby Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter

Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter Spørgeskema til franskstuderende på de danske universiteter Bonjour, Jeg hedder Ida, og er i gang med at skrive mit speciale ved Københavns Universitet. Det skal omhandle, hvorfor interessen for at lære

Læs mere

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I høj grad din leder videreformidler politiske beslutninger? din leder bakker op om de politiske beslutninger? din leder

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Forfattere om arbejdsforhold og livsvilkår

Forfattere om arbejdsforhold og livsvilkår Forfattere om arbejdsforhold og livsvilkår Et par praktiske detaljer om at udfylde skemaet: Selve besvarelsen foregår ved at klikke på den hvide cirkel ved det svar, du ønsker at afgive. Dine svar bliver

Læs mere

Spørgeskema GIS og Kartografi

Spørgeskema GIS og Kartografi Page 1 of 11 Gå til evalueringsoversigt : In English : Log af Generelt Rediger layout Vis layout Modtagere Respondenter Fønix Hold Spørgeskema GIS og Kartografi Undersøgelse i forbindelse med CND følgeprojekt

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse

Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse Tabelrapport til 10. klasse - på vej mod ungdomsuddannelse 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM NY LEDER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Som ny leder er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen:

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen: Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen:,,, Underspørgsmål til det sociale miljø - om at gribe ind mod mobning,,, Underspørgsmål til undervisningen - om

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord

Karakterbogen EUC Nord Karakterbogen EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - EUC Nord, Handelsgymnasiet

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere