easypocket Version 2 Brugsanvisning Life sounds brilliant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "easypocket Version 2 Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant."

Transkript

1 easypocket Version 2 Brugsanvisning Life sounds brilliant.

2 Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke batteritilstand 13 Daglig brug 14 Justering af lydstyrken 14 Sådan skiftes høreprogrammet 14 Tænd og sluk (lydløs) 16 Justering af tinnitus-maskerniveau 17 Alarm 18 Indstilling af alarmen 18 Slukning af alarmen 20 Slå alarmen fra 21 Funktioner til konfiguration og service 22 Indstilling af tiden 22 Indstilling af dato (kun ved programmeret easypocket) 24 2 Indhold

3 Nulstilling af lydstyrken og høreprogrammet (kun for programmeret easypocket) 25 Visning af kontaktdata 26 Servicemeddelelse 27 Indstilling af menuens sprog 28 Sådan parres høreapparater med easypocket (kun for programmeret easypocket) 29 Nulstilling af easypocket til fabriksindstillingerne 31 Vedligeholdelse 33 Fejlfinding 34 Vigtige oplysninger 35 Tilsigtet brug 35 Forklaring på symboler 35 Betingelser ved transport og opbevaring 35 Information vedrørende bortskaffelse 36 Oplysninger om CE-mærkning 36 Vigtige sikkerhedsoplysninger 37 Personsikkerhed 37 Produktsikkerhed 40 Landespecifikke oplysninger 42 Indhold 3

4 Din fjernbetjening Dine høreapparater er udstyret med trådløs teknologi og kan derfor styres af en fjernbetjening. easypocket indeholder grundlæggende funktioner for fjernbetjeningen til at lytte og skifte program, samt yderligere hjælpefunktioner. Hvis du vil aktivere de yderligere hjælpefunktioner, skal du bede din høreapparatspecialist om at programmere dit easypocket. Betjeningsafstanden for fjernbetjeningen er ca. 1 m. XXSørg for at afstanden mellem din fjernbetjening og høreapparaterne ikke overstiger denne betjeningsafstand. FORSIGTIG Læs denne brugsanvisning grundigt igennem og følg sikkerhedsoplysningerne i dette dokument for at undgå skader. 4 Din fjernbetjening

5 Oversigt ➊ Visning ➋ Nøglelås ➌ Programmeringsforbindelse ➍ Kontrolknapper ➎ Programskifteknap ➏ Knapper til lydstyrke op/ned Flere funktioner er tilgængelige i menuen. Du går i menuen eller forlader den ved at trykke samtidigt på knapperne for lydstyrke op og ned. Din fjernbetjening 5

6 Visning Alle handlinger, der udføres fra fjernbetjeningen, vises øjeblikkeligt på skærmen. Fjernbetjeningen modtager ikke oplysninger fra dine høreapparater. Ingen af de handlinger, du foretager med kontrollerne på høreapparaterne, vises på fjernbetjeningens skærm. Visning af den uprogrammerede easypocket ➊ Angiver en ændring af lydstyrken ➋ Angiver ændring af høreprogram ➌ Alarm er aktiveret ➍ Batterierne i fjernbetjeningen er snart opbrugte ➎ Funktionen af kontrolknapper 6 Din fjernbetjening

7 Visning af den programmerede easypocket ➊ Angiver ændring samt niveau af lydstyrken ➋ Programnavn ➌ Programikon ➍ Programnummer ➎ Alarm er aktiveret ➏ Batterierne i fjernbetjeningen er snart opbrugte ➐ Servicepåmindelse er aktiv ➑ Funktionen af de programmerbare kontrolknapper Strømbesparelsestilstand Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i nogen tid, bliver skærmen automatisk sort. Fjernbetjeningen er dermed i strømbesparelsestilstand. XXTryk på programskifteknappen for at aktivere skærmen igen. Din fjernbetjening 7

8 Kontrolknapper Du kan hurtigt få adgang til to funktioner med kontrolknapperne på højre side af fjernbetjeningen. Kontrolknapperne kan konfigureres efter behov af din høreapparatspecialist. Små ikoner på skærmen viser funktionerne. Standardfunktioner Slå høreapparaterne til eller fra. Nulstil til standard lydstyrke og høreprogram. 8 Din fjernbetjening

9 Valgfri funktioner (kan programmeres af din høreapparatspecialist) Niveau op for tinnitus-masker. Niveau ned for tinnitus-masker. Fremhæv diskant eller reducer bas. Fremhæv bas eller reducer diskant. Alle andre ikoner: Genvej til at vælge et foretrukket høreprogram. De tilgængelige ikoner og høreprogrammer afhænger af din personlige konfiguration. Din fjernbetjening 9

10 Nøglelås XXFor at undgå utilsigtet brug, mens fjernbetjeningen ligger i lommen eller i en taske, kan du flytte nøglelåsen til låst position (rød farve synlig). Når nøglelåsen er aktiv, er alle knapper på fjernbetjeningen deaktiveret. Følgende ikon vises. Programmeringsforbindelse Denne forbindelse skal kun bruges af din høreapparatspecialist til programmering af fjernbetjeningen. 10 Din fjernbetjening

11 Batterier Fjernbetjeningen bruger 2 stk. AAA-batterier. Isætte batterier X XSkyd batteridækslet til side i pilens retning. XXIsæt batterierne. Sørg for at "+"-symbolerne på batteriet og kammeret svarer til hinanden. Batterier 11

12 XXSkub dækslet på plads i pilens retning. Indstillinger for dato og tidspunkt vises. Hvis easypocket ikke har batteristrøm i længere tid, passer dato og tidspunkt måske ikke længere. Dette kan rettes manuelt. Se i afsnittene "Indstilling af tiden" og "Indstilling af datoen". 12 Batterier

13 Tjekke batteritilstand Når batterierne i fjernbetjeningen er løbet næsten tør for strøm, angives dette i statuslinjen. Desuden kan du når som helst tjekke batteritilstanden i menuen. XXDu går i menuen ved at trykke samtidigt på knapperne for lydstyrke op og ned. XXNaviger til menupunktet Info ved at trykke på knappen for lydstyrke op eller ned. XXBekræft dit valg ved at trykke på programskifteknappen. Batteritilstanden vises: batteri fuld batteri tom XXHvis du vil vende tilbage til standardvisningen, trykker du på programskifteknappen. Fjern øjeblikkeligt tomme batterier og bortskaf dem i henhold til lovgivningen. Batterier 13

14 Daglig brug Justering af lydstyrken Hvis du bærer to høreapparater, justeres lydstyrken samtidigt på begge apparater. XXTryk på knappen for lydstyrke op eller ned for at justere lydstyrken trinvist. Sådan skiftes høreprogrammet Hvis du bærer to høreapparater, skiftes høreprogrammet for begge apparater. Proceduren for skift af høreprogram er forskellige for den uprogrammerede og den programmerede easypocket. Uprogrammeret easypocket XXTryk på programskifteknappen for at skifte til næste høreprogram. 14 Daglig brug

15 Programmeret easypocket XXTryk på programskifteknappen gentagne gange indtil ikonet for det ønskede høreprogram vises. eller XXTryk på kontrolknappen ved siden af ikonet for at få direkte adgang til det ønskede høreprogram. Kontrolknapperne skal konfigureres af din høreapparatspecialist. Daglig brug 15

16 Tænd og sluk (lydløs) Du kan tænde og slukke for høreapparaterne med fjernbetjeningen på flere måder. Der tændes og slukkes for begge høreapparater på samme tid. Når du slukker for høreapparaterne via fjernbetjening, vises følgende ikon. Det vises, indtil du tænder for høreapparaterne igen. Når de er tændt, indstilles den tidligere brugte indstilling af lydstyrke og høreprogram. Slukke via kontrolknap XXTryk på kontrolknappen ved siden af følgende ikon for at slukke for høreapparaterne. Kontrolknapperne skal konfigureres af din høreapparatspecialist. 16 Daglig brug

17 Slukke via menu (kun ved programmeret easypocket) XXDu går i menuen ved at trykke samtidigt på knapperne for lydstyrke op og ned. XXNaviger til menupunktet HI Mute / Unmute (HI lydløs / lydved) ved at trykke på knappen for lydstyrke op eller ned. XXBekræft dit valg ved at trykke på programskifteknappen. Tænde XXTænd for høreapparaterne igen ved at trykke på en vilkårlig knap eller flytte nøglelåsen til oplåst position (grøn farve synlig). Justering af tinnitus-maskerniveau Denne funktion er kun tilgængelig, hvis din høreapparatspecialist har konfigureret tinnitus-masker til begge dine høreapparater og til kontrolknapperne på fjernbetjeningen. Du kan genkende indstillingen, hvis de tilhørende ikoner vises ved siden af kontrolknapperne. X X Hvis du vil justere tinnitus-maskerens niveau, skal du trykke på den øvre eller nedre kontrolknap. Daglig brug 17

18 Alarm Du kan indstille en daglig alarm med en gentagende lyd, og som viser alarm-ikonet. Alarmen startes af fjernbetjeningen, men lydsignalet udsendes af dine høreapparater. XXTænd for høreapparaterne. XXHold høreapparaterne, så fjernbetjeningen kan nå dem. Ellers kan du ikke høre alarmen. Indstilling af alarmen XXDu går i menuen ved at trykke samtidigt på knapperne for lydstyrke op og ned. XXNaviger til menupunktet Alarm ved at trykke på knappen for lydstyrke op eller ned. XXBekræft dit valg ved at trykke på programskifteknappen. Timefeltet fremhæves. XXIndstil timetallet ved at trykke på lydstyrke op eller ned. 18 Alarm

19 XXBekræft indstillingen ved at trykke på programskifteknappen. Minutfeltet fremhæves. XXIndstil minuttallet ved at trykke på lydstyrke op eller ned. XXBekræft indstillingen ved at trykke på programskifteknappen. Valgfeltet for alarm til/fra vises. XXTryk på knappen for lydstyrke op eller ned for at flytte markøren over på alarm til: XXBekræft dit valg ved at trykke på programskifteknappen. Når alarmen er slået til, angives dette i statuslinjen. Alarm 19

20 Slukning af alarmen Når alarmen ringer, vises et tilhørende ikon på fjernbetjeningen. Hvis du ikke afbryder alarmen, gentages den inden for de næste minutter. XXHvis du vil afbryde alarmen, trykker du på en vilkårlig knap. Alarmen vil ringe på samme tidspunkt dagen efter. 20 Alarm

21 Slå alarmen fra XXDu går i menuen ved at trykke samtidigt på knapperne for lydstyrke op og ned. XXNaviger til menupunktet Alarm ved at trykke på knappen for lydstyrke op eller ned. XXBekræft dit valg ved at trykke på programskifteknappen. Timefeltet fremhæves. XXTryk på programskifteknappen to gange for at springe indtastningsfelterne for timer og minutter over. Valgfeltet for alarm til/fra vises. XXTryk på knappen for lydstyrke op eller ned for at flytte markøren over på alarm fra: XXBekræft dit valg ved at trykke på programskifteknappen. Alarm 21

22 Funktioner til konfiguration og service Indstilling af tiden XXDu går i menuen ved at trykke samtidigt på knapperne for lydstyrke op og ned. XXNaviger til menupunktet Clock (Ur) ved at trykke på knappen for lydstyrke op eller ned. XXBekræft dit valg ved at trykke på programskifteknappen. Timefeltet fremhæves. XXIndstil timetallet ved at trykke på lydstyrke op eller ned. XXBekræft indstillingen ved at trykke på programskifteknappen. Minutfeltet fremhæves. XXIndstil minuttallet ved at trykke på lydstyrke op eller ned. XXBekræft indstillingerne ved at trykke på programskifteknappen. Tidspunktet vises. 22 Funktioner til konfiguration og service

23 Tidspunktet vises altid i toppen af menuen. Du går i menuen eller forlader den ved at trykke samtidigt på knapperne for lydstyrke op og ned. Funktioner til konfiguration og service 23

24 Indstilling af dato (kun ved programmeret easypocket) XXDu går i menuen ved at trykke samtidigt på knapperne for lydstyrke op og ned. XXNaviger til menupunktet Dato ved at trykke på knappen for lydstyrke op eller ned. XXBekræft dit valg ved at trykke på programskifteknappen. Indtastningsfeltet for dage fremhæves. XXIndstil dagen ved at trykke på lydstyrke op eller ned. XXBekræft indstillingen ved at trykke på programskifteknappen. Indtastningsfeltet for måneder fremhæves. XXIndstil måneden ved at trykke på lydstyrke op eller ned. XXBekræft indstillingen ved at trykke på programskifteknappen. Indtastningsfeltet for år fremhæves. XXIndstil årstallet ved at trykke på lydstyrke op eller ned. XXBekræft indstillingerne ved at trykke på programskifteknappen. Datoen vises. 24 Funktioner til konfiguration og service

25 Nulstilling af lydstyrken og høreprogrammet (kun for programmeret easypocket) Hvis du har foretaget ændringer i lydstyrken eller høreprogrammet og ikke kan forstå, hvorfor høreapparaterne opfører sig, som de gør, kan du manuelt indstille lydstyrke og høreprogram til default (standard). XXDu går i menuen ved at trykke samtidigt på knapperne for lydstyrke op og ned. XXNaviger til menupunktet HI Restore (HI gendan) ved at trykke på knappen for lydstyrke op eller ned. XXBekræft dit valg ved at trykke på programskifteknappen. Høreapparaterne nulstilles, og der vises et tilhørende ikon. X X Du kan også nulstille høreapparaterne ved at trykke på kontrolknappen ved siden af følgende ikon. Kontrolknapperne skal konfigureres af din høreapparatspecialist. Funktioner til konfiguration og service 25

26 Visning af kontaktdata Hvis din høreapparatspecialist har gemt sine kontaktdata på fjernbetjeningen, kan du se denne information: XXDu går i menuen ved at trykke samtidigt på knapperne for lydstyrke op og ned. XXNaviger til menupunktet Contact (Kontakt) ved at trykke på knappen for lydstyrke op eller ned. XXBekræft dit valg ved at trykke på programskifteknappen. Kontaktdata vises. X X Hvis du vil vende tilbage til standardvisningen, trykker du på programskifteknappen. 26 Funktioner til konfiguration og service

27 Servicemeddelelse Din høreapparatspecialist kan indstille en servicemeddelelse, der minder dig om datoen for næste service. Når det er tid til næste service, vises et tilhørende ikon på fjernbetjeningen, og der lyder et signal. Hvis du ikke accepterer servicemeddelelsen, gentages lydsignalet og ikonet efter få minutter. XXDu kan acceptere servicemeddelelsen ved at trykke på en vilkårlig knap. Desuden kan du når som helst tjekke datoen for næste service i menuen: XXDu går i menuen ved at trykke samtidigt på knapperne for lydstyrke op og ned. XXNaviger til menupunktet Service ved at trykke på knappen for lydstyrke op eller ned. Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis din høreapparatspecialist har indstillet servicemeddelelsen. Funktioner til konfiguration og service 27

28 XXBekræft dit valg ved at trykke på programskifteknappen. Den næste dato for service vises sammen med høreapparatspecialistens kontaktoplysninger. XXHvis du vil vende tilbage til standardvisningen, trykker du på programskifteknappen. Indstilling af menuens sprog XXSpørg din høreapparatspecialist. 28 Funktioner til konfiguration og service

29 Sådan parres høreapparater med easypocket (kun for programmeret easypocket) Dette afsnit er beregnet for høreapparatspecialister. Høreapparaterne skal først parres med easypocket. Din høreapparatspecialist vil gøre dette ved hjælp af professionel software. Ved udvalgte høreapparatmodeller kan ikke-programmeret easypocket også parres uden software. easypocket Version 2 er designet til at være kompatibel med de tidligere generationer af høreapparater, der blev understøttet af easypocket Version 1. For at understøtte den nye generation af høreapparater skal du desuden udføre nedenstående parring (kun én gang), før du kan begynde at bruge det nye easypocket med den nyeste generation af høreapparater. XXDu går i menuen ved at trykke samtidigt på knapperne for lydstyrke op og ned. XXNaviger til menupunktet Info ved at trykke på knappen for lydstyrke op eller ned. XXBekræft dit valg ved at trykke på programskifteknappen. Batteritilstanden vises. XXRul ned ved at trykke på lydstyrke ned. Serienummeret samt andre oplysninger vises. Funktioner til konfiguration og service 29

30 XXTryk samtidigt på nederste kontrolknap og knappen for lydstyrke ned i 5 sekunder. easypocket beder dig om at genstarte høreapparaterne (se billedet). XXÅbn og luk batterilåget på begge høreapparater for at genstarte dem. Vent til høreapparaterne er tændt, og startmelodien er færdig. XXBekræft at høreapparaterne er nulstillet: Naviger til den grønne krog og tryk på programskifteknappen. Hvis easypocket er gået i strømsparetilstand, skal du trykke på programskifteknappen for at aktivere skærmen igen. XXBekræft, at der blev afspillet et lydsignal fra begge høreapparater: Naviger til den grønne krog og tryk på programskifteknappen. 30 Funktioner til konfiguration og service

31 Når parringen er udført, vises et tilhørende symbol. Du kan nu bruge easypocket. Hvis høreapparaterne ikke kunne parres, har du følgende muligheder: Sørg for at høreapparaterne er indenfor rækkevidde. Sørg for at du har de korrekte høreapparatmodeller. Kontrollér, at både høreapparater og easypocket fungerer korrekt (batteristatus osv.). Nulstil easypocket til fabriksindstillingerne og prøv igen. Nulstilling af easypocket til fabriksindstillingerne XXDu går i menuen ved at trykke samtidigt på knapperne for lydstyrke op og ned. XXNaviger til menupunktet Info ved at trykke på knappen for lydstyrke op eller ned. Funktioner til konfiguration og service 31

32 XXBekræft dit valg ved at trykke på programskifteknappen. Batteritilstanden vises. XXRul ned ved at trykke på lydstyrke ned. Serienummeret samt andre oplysninger vises. XXTryk samtidigt på begge knapper i 5 sekunder. easypocket beder dig om at bekræfte for at nulstille (se billedet). XXBekræft at høreapparaterne skal nulstilles: Naviger til den grønne krog og tryk på programskifteknappen. Når easypocket er nulstillet, vises et tilhørende symbol. 32 Funktioner til konfiguration og service

33 Vedligeholdelse BEMÆRK XXLæg ikke fjernbetjeningen i vand! XXDu må ikke rengøre fjernbetjeningen med alkohol eller rensebenzin. X XRengør fjernbetjeningen efter behov med en blød klud og almindelig sæbe. XXUndgå nedbrydende rengøringsmidler som f.eks. citronsyre, ammoniak osv. Vedligeholdelse 33

34 Fejlfinding Problem og mulige løsninger Fjernbetjeningen virker ikke. Tjek om nøglelåsen er låst. Deaktiver den, hvis det er tilfældet. Skift batterierne. En anden fjernbetjening påvirker dine høreapparater. Aflever fjernbetjening og høreapparaterne til din høreapparatspecialist. Din høreapparatspecialist kan ændre den trådløse kommunikation og derved undgå forstyrrelser. Spørg din høreapparatspecialist, hvis du oplever yderligere problemer. 34 Fejlfinding

35 Vigtige oplysninger Tilsigtet brug Fjernbetjeningen er beregnet til brug med høreapparater. Brug kun fjernbetjeningen som beskrevet i denne brugsanvisning. Forklaring på symboler Angiver en situation, der kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader. Angiver mulig beskadigelse af ting. Råd og tips til bedre håndtering af din enhed. Læs og følg instruktionerne i brugsanvisningen. Betingelser ved transport og opbevaring Vær opmærksom på følgende forhold i forbindelse med længerevarende transport eller opbevaring: Hukommelse Transport Temperatur 10 til 40 C -20 til 60 C Relativ fugtighed 10 til 80 % 5 til 90 % For andre dele, som f.eks. batterier, kan gælde andre betingelser. Vigtige oplysninger 35

36 Information vedrørende bortskaffelse I EU er det markerede udstyr dækket af "Direktiv 2002/96/EC" fra Europaparlamentet samt notat fra Europarådet af 27. januar 2003 om "Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr." Ændret af "Direktiv 2003/108/EC" (WEEE). BEMÆRK X XGenbrug høreapparater, tilbehør og emballage i henhold til nationale regulativer. BEMÆRK X XAf hensyn til miljøet bør du ikke bortskaffe batterierne med husholdningsaffaldet. XXGenbrug eller bortskaf batterier i henhold til nationale regulativer eller returner dem til din høreapparatspecialist. Oplysninger om CE-mærkning Med CE-mærkningen bekræfter Sivantos overholdelse af Europæisk direktiv 93/42/EEC vedrørende medicinsk udstyr og EU-direktiv 99/5/EEC (R&TTE) vedrørende radio- og teleterminaludstyr. 36 Vigtige oplysninger

37 Vigtige sikkerhedsoplysninger Personsikkerhed ADVARSEL Fare for kvælning! Apparatet indeholder små dele, som kan sluges. XXOpbevar høreapparater, batterier og tilbehør utilgængeligt for børn og mentalt handicappede. XXHvis små dele sluges, skal læge eller hospital straks kontaktes. ADVARSEL Risiko for skader! XXEnheder, der er åbenlyst beskadigede, må ikke bruges, men skal returneres til høreklinikken. ADVARSEL Bemærk at enhver uautoriseret ændring i produktet kan medføre beskadigelse af produktet eller personskader. XXBrug kun godkendte dele og tilbehør. Spørg evt. din høreapparatspecialist om hjælp. Vigtige sikkerhedsoplysninger 37

38 ADVARSEL Risiko for kvælning! XXSørg for at nakkestroppen ikke hænger fast i f.eks. bevægelse mekaniske dele på maskiner. XXBrug kun den medfølgende bruddygtige nakkestrop. Den knækker automatisk, hvis den fastlåses. XXBrug ikke nakkestroppen til børn under 12 år. ADVARSEL Risiko for påvirkning af elektronisk udstyr! XXI områder, hvor der ikke må bruges elektroniske eller trådløse apparater, skal du undersøge, om dit apparat skal slukkes. ADVARSEL Trådløse systemer kan forstyrre måleapparater og elektronisk udstyr. XXAnvend ikke apparatet på hospitaler eller i fly. ADVARSEL Risiko for eksplosion! X X Brug ikke fjernbetjeningen i omgivelser med eksplosionsfare (f. eks. i mineområder). 38 Vigtige sikkerhedsoplysninger

39 ADVARSEL Risiko for forstyrrelse af aktive implantater eller livsopretholdende udstyr! Hvis du bærer pacemaker: XXHold fjernbetjeningen i en sikker afstand på mindst 30 cm fra pacemakeren. XXBær ikke fjernbetjeningen: - i din brystlomme, - i en halsstrop, - eller direkte på huden over det aktive implantat. Ved alle andre aktive implantater eller livsopretholdende udstyr: XXFør brug bør du få kontrolleret den elektromagnetiske kompatibilitet. Oplysninger om udsættelse for radiofrekvent (RF) stråling Den udstrålede effekt fra enheden er langt under FCC's grænser for RF-stråling. Apparatet bør alligevel bruges på en sådan måde, at kontakten til huden minimeres under normal brug. Vigtige sikkerhedsoplysninger 39

40 Produktsikkerhed BEMÆRK XXBeskyt apparaterne imod stærk varme. Udsæt dem ikke for direkte sollys. BEMÆRK XXProtect your devices from high humidity. BEMÆRK XXTør ikke apparaterne i mikrobølgeovnen. BEMÆRK Forskellige slags kraftig stråling, som f.eks. stråling under røntgen- eller MRI-undersøgelser af hovedet, kan beskadige enheder. XXBær ikke enheder under disse eller lignende undersøgelser. Svagere stråling, som f.eks. fra radioudstyr eller sikkerhedsudstyr i lufthavne, beskadiger ikke høreapparaterne. I nogle lande gælder restriktioner for brug af trådløst udstyr. X X Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger. 40 Vigtige sikkerhedsoplysninger

41 BEMÆRK Høreapparaterne er designet til at overholde internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet, men der kan dog opstå forstyrrelser af elektronisk udstyr, der befinder sig tæt på. I sådanne tilfælde skal du flytte dig væk fra det forstyrrende apparat. BEMÆRK For apparater med trådløs forbindelse: Når telespoleprogrammet er aktiveret, kan fjernbetjeningen forårsage en pulserende støj. XXBrug kun fjernbetjeningen, når afstanden er over 10 cm (4 tommer). BEMÆRK X X Din fjernbetjening programmeres til udelukkende at kommunikere med dine høreapparater. Hvis du oplever problemer med en anden persons fjernbetjening, skal du henvende dig til din høreapparatspecialist. Vigtige sikkerhedsoplysninger 41

42 Landespecifikke oplysninger 42 Landespecifikkke oplysninge

43

44 Manufactured by Sivantos GmbH under Trademark License of Siemens AG. Legal Manufacturer Sivantos GmbH Henri-Dunant-Strasse Erlangen Germany Phone Document No. A91SAT T DA Order/Item No Master Rev03, Siemens AG,

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7

Læs mere

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Sikkerhedshåndbog til høreapparater

Sikkerhedshåndbog til høreapparater Sikkerhedshåndbog til høreapparater Indhold Sikkerhedsoplysninger 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse 3 Forklaring på symboler 3 Generelle advarsler 4 BTE eller RIC eller brugertilpassede modeller 13 Vedr.

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Pure micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater

Læs mere

Motion SX micon Motion PX micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion SX micon Motion PX micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion SX micon Motion PX micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. I-øret høreapparater Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

TV Transmitter. Brugsanvisning. Høresystemer

TV Transmitter. Brugsanvisning. Høresystemer TV Transmitter Brugsanvisning Høresystemer Indhold Før du starter 3 Inkluderet i leverancen 4 Komponenter 4 Sådan kommer du i gang 5 Forbindelse til strømforsyning 5 Forbindelse til lydenheder 6 Parring

Læs mere

Ace micon. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Ace micon. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Ace micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontrol 7 Indstillinger

Læs mere

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk.

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk. Carat binax Carat A binax Brugsanvisning www.siemens.dk/hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer Induktiv oplader Til brug med Cellion Brugsanvisning Høresystemer Indhold Før du starter 3 Komponenter 4 Klargøring af opladeren 4 Opladning 7 Korrekt position for høreapparaterne 8 Opladningsstatus 8

Læs mere

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion M micon Motion P micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontrol 7 Indstillinger

Læs mere

StreamLine TV. Brugsanvisning. Hearing Systems

StreamLine TV. Brugsanvisning. Hearing Systems StreamLine TV Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Før du starter 4 Inkluderet i leverancen 6 Komponenter 8 Sådan kommer du i gang 10 Anbringelse 10 Forbindelse til strømforsyning 11 Tilslutning til

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Aquaris micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Aquaris micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

SecureEar. Brugervejledning

SecureEar. Brugervejledning SecureEar Brugervejledning Hjertelig tillykke med dit nye SecureEar høreværn SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde fra f.eks et dyr

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk.

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Før du starter 4 easytek dele 4 Kompatible høreapparater 5 Oversigt 6 Sådan kommer du i gang 8 Oplader 8 Sådan bærer du

Læs mere

easytek Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant.

easytek Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. easytek Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Før du starter 4 Medfølger leverancen 4 Kompatible høreapparater 5 Komponenter 6 Sådan kommer du i gang 8 Oplader 8 Sådan bærer

Læs mere

Orion RIC. Brugsanvisning. / hearing. Livet lyder fantastisk.

Orion RIC. Brugsanvisning.  / hearing. Livet lyder fantastisk. Orion RIC Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning Fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige oplysninger: Læs dette før første betjening af din Phonak PilotOne-fjernbetjening 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 8 3.

Læs mere

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning Phonak PilotOne II Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Beskrivelse 5 3. Sådan bruges Phonak PilotOne II 6 3.1 Isætning af et nyt batteri 6 3.2 Tænd og sluk 7 3.3 Sådan holdes PilotOne II 7 3.4

Læs mere

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Motion M micon Motion P micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 5 Dine høreapparater 6 Lær dine høreapparater at kende 6 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller

Læs mere

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer Ace primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Sikkerhedshåndbog til høreapparater

Sikkerhedshåndbog til høreapparater Sikkerhedshåndbog til høreapparater Indhold Sikkerhedsoplysninger 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse 3 Forklaring på symboler 3 Generelle advarsler 5 For bestemte apparattyper 14 For børn under 3 år 15 Til

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

easytek TM Brugsanvisning Livet lyder fantastisk.

easytek TM Brugsanvisning  Livet lyder fantastisk. easytek TM Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Før du starter 4 Medfølger leverancen 5 Kompatible høreapparater 5 Komponenter 6 Sådan kommer du i gang 7 Oplader 7

Læs mere

Motion SX micon Motion PX micon. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Motion SX micon Motion PX micon. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Motion SX micon Motion PX micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Nitro micon bag-øret. Brugsanvisning. Livet lyder fantastisk.

Nitro micon bag-øret. Brugsanvisning.  Livet lyder fantastisk. Nitro micon bag-øret Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening RC4-1 Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

CROS Pure sender. Brugsanvisning. Høresystemer

CROS Pure sender. Brugsanvisning. Høresystemer CROS Pure sender Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Din CROS-sender 5 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller 9 Signallyde 9 Batterier 10 Batteristørrelse og tips til håndtering 10 Udskiftning

Læs mere

Orion S, Orion M, Orion P, Sirion S, Sirion M, Sirion P

Orion S, Orion M, Orion P, Sirion S, Sirion M, Sirion P Orion S, Orion M, Orion P, Sirion S, Sirion M, Sirion P Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer I-øret høreapparater Insio primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

CROS Pure sender. Brugsanvisning. Høresystemer

CROS Pure sender. Brugsanvisning. Høresystemer CROS Pure sender Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Din CROS-sender 5 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller 9 Signallyde 9 Batterier 10 Batteristørrelse og tips til håndtering 10 Udskiftning

Læs mere

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning Phonak RemoteControl App Betjeningsvejledning Sådan kommer du i gang Remote Control App er udviklet af Phonak, som er en af verdens førende virksomheder inden for høreteknologi. Læs denne betjeningsvejledning

Læs mere

minitek fjernbetjening

minitek fjernbetjening minitek fjernbetjening Indhold Indhold minitek 4 Sender 6 Medfølger leverancen 7 Tilsigtet brug 8 Generelle bemærkninger om sikkerhed 9 Grundlæggende funktioner 13 Bluetooth 18 Bluetooth-kompatible telefoner

Læs mere

Pure primax. Brugsanvisning

Pure primax. Brugsanvisning Pure primax Brugsanvisning Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 10 Batterier 12 Batteristørrelse

Læs mere

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Remote 3.0 fjernbetjening Introduktion Indhold Efter opdatering af Oticon Opn firmware er det nødvendigt

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Cellion primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Cellion primax. Brugsanvisning. Høresystemer Cellion primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Daglig brug

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0 Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App.8.0 Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en Andriod. Sådan parrer du Oticon Opn høreapparater med en Android.

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning

Comfort Digisystem Brugsanvisning Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Comfort Digisystem Programmer DT05 Dansk Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner Programmer DT05 - programmeringsværktøj

Læs mere

RC4-2. Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening

RC4-2. Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening RC4-2 Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din Roger MyLink at kende 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivelse af enheden 7 2.3 Indikatorlys 9 3. Sådan kommer du i gang 14 Trin 1. Oplad

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere