Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser"

Transkript

1 Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt ift. beskæftigelsen. Det gælder bare ikke for Danmark, der på kun tre år har outsourcet mere end fem pct. af industriens arbejdspladser. Af: Økonomisk konsulent Mathias Secher og chefkonsulent Allan Sørensen I en ny undersøgelse fra Eurostat har man forsøgt at kortlægge omfanget af international outsourcing og virksomhedernes motiver bag. Undersøgelsen bygger på spørgeskemabesvarelser fra mere end 4. private virksomheder (ekskl. finans og forsikring) med mere end 1 ansatte. I og med at undersøgelsen er spørgeskemabaseret, er der en vis usikkerhed forbundet med den. Selvom undersøgelsen er ganske omfattende dækker den derfor ikke det totale omfang af outsourcing og årsagerne hertil, men giver dog en god indikation heraf. Undersøgelsen viser, at danske virksomheder fra har outsourcet flere arbejdspladser end Sverige og Norge tilsammen. Størstedelen af de 14. outsourcede arbejdspladser var i industrien, hvor næsten 1. arbejdspladser blev outsourcet. Sagsnr.:

2 Danmark har outsourcet mere end dobbelt så mange job som Sverige Antal outsourcede job blandt virksomheder med 1 eller flere ansatte Frankrig Holland Danmark Portugal Sverige Norge Belgien Slovakiet Estland Rumænien Lithauen Industri Øvrige Antal arbejdspladser Målt relativt til beskæftigelsen i de adspurgte virksomheder, er Danmark det land i undersøgelsen, der har outsourcet klart flest arbejdspladser. Dette er særligt udtalt i industrien, hvor mere end fem pct. af arbejdspladserne er outsourcet fra Danmark i løbet af kun tre år. Holland er det land, der relativt set har outsourcet næstflest industriarbejdspladser med tre pct. af arbejdspladserne fra 29 til 211, mens Norge ligger på tredjepladsen på den kedelige liste med omkring halvanden pct. Danmark har outsourcet den klart største andel af industriarbejdspladser Outsourcede job i perioden som andel af beskæftigelsen blandt industrivirksomheder med 1 eller flere ansatte Danmark Holland Norge Portugal Sverige Belgien Estland Slovakiet Frankrig Rumænien Lithauen Pct. Det relativt høje jobtab i den danske industri skal ses i sammenhæng med, at antallet af danske industriarbejdspladser faldt markant i forbindelse med krisen i 28 og 29. Således forsvandt på et år omkring 6. arbejdspladser svarende til 15 pct. af beskæftigelsen. Derfor er de arbejdspladser, der fra 29 til 211 blev outsourcet i industrien, sat ift. en særlig lav dansk industribeskæftigelse. 2

3 Tyskland deltog ikke i undersøgelsen, men var med i en tilsvarende undersøgelse i 27, hvor der blev spurgt ind til virksomhedernes outsourcing i perioden Her havde 13 pct. af de adspurgte tyske virksomheder outsourcet aktiviteter til udlandet, mens andelen var 25 pct. for Danmark. Mange forskellige aktiviteter outsources Målt ved antallet af arbejdspladser er det primært virksomhedernes kerneaktiviteter, der outsources blandt industrivirksomhederne, hvilket vil sige produktion. Det gælder både i Danmark og de øvrige lande i undersøgelsen, hvilket ikke er overraskende, da det også er denne aktivitet, der beskæftiger flest medarbejdere i industrien. Ser man nærmere på Danmark, så er det også produktionsarbejdspladser, der outsources flest af, når man måler ift. hvor mange, der er beskæftiget med de forskellige aktiviteter. Således blev syv pct. af produktionsarbejdspladserne outsourcet fra 29 til 211. Der blev dog outsourcet en næsten lige så stor andel af arbejdspladserne inden for it-drift og telekommunikation. Inden for forskning og udviklingsaktiviteterne blev 3,6 pct. af arbejdspladserne outsourcet fra 29 til 211, hvilket er den tredjestørste andel. Der følger således også flere forskellige hjælpefunktioner med, når produktionen flyttes ud. Produktion og it-drift er de funktioner, hvor den største andel af industriens arbejdspladser outsources fra Danmark Andel af beskæftigelsen i hver funktion, der er outsourcet fra Danmark i perioden 29 til 211 blandt virksomheder med 1 eller flere ansatte Virksomhedens kerneaktivitet It-drift og telekommunikation Forskning og udvikling, ingeniøropgaver og anden teknisk service Distribution og logistik Andre funktioner Administrative og management funktioner Marketing, salg og after sales service, inkl. help desk og call center Pct. Næsten ingen virksomheder rykker aktiviteter tilbage Det bekymrende ved det store danske jobtab forstærkes yderligere af, at det i alle landene kun er en meget lille andel af virksomhederne, der har flyttet aktiviteter hjem igen. 3

4 Således er Irland det land, hvor omfanget af såkaldt backsourcing har været størst og her er det kun lidt over tre pct. af de adspurgte virksomheder, der har flyttet aktiviteter hjem igen i perioden I Danmark har kun to pct. af virksomhederne i undersøgelsen flyttet aktiviteter tilbage til Danmark fra 29 til 211. Meget få virksomheder flytter aktiviteter hjem igen Andel af virksomheder som har outsourcet eller backsourcet aktiviteter i perioden , undersøgelse blandt virksomheder med 1 eller flere ansatte Irland Sverige Finland Portugal Danmark Slovakiet Belgien Holland Norge Estland Lithauen Rumænien Bulgarien Outsourcing Backsourcing Andel i pct. Der ligger flere motiver bag outsourcing Mange faktorer spiller ind, når en virksomhed vælger at outsource til udlandet. Det ses også i undersøgelsen, hvor der er spurgt ind til vigtigheden af ti forskellige motivationsfaktorer bag virksomhedernes outsourcing. Her har alle ti faktorer nemlig været en vigtig motivation for en større eller mindre del af virksomhederne i undersøgelsen. Igen skal der tages forbehold for undersøgelsens begrænsninger, da de ti faktorer, der spørges ind til naturligvis ikke er dækkende for de mange motiver, der kan have ligget bag virksomhedernes outsourcing. Omkostninger er det motiv, der har været vigtigt for flest af de danske virksomheder, der har outsourcet produktion til udlandet, hvilket gælder både lønomkostninger og andre omkostninger. 4

5 Danske virksomheders motiver for international sourcing Andel der angiver det som motivationsfaktor for international sourcing, pct. Lavere lønomkostninger Lavere omkostninger (udover lønomkostninger) Strategisk beslutning taget af moderselskabet Adgang til nye markeder Fokus på virksomhedens kerneaktivitet Kortere leveringstid Adgang til specialiseret viden og teknologi Mangel på kvalificeret arbejdskraft Forbedret kvalitet eller introduktion af nye produkter Mindre lovgivning/regulering "International sourcing statistics survey 212" I mange tilfælde er det også en strategisk beslutning fra moderselskabet, der er motivet for beslutningen. Disse svar stemmer overens med tidligere undersøgelser lavet blandt DI s medlemsvirksomheder. Blandt de deltagende lande i undersøgelsen er danske virksomheder blandt dem, der kigger mest mod udlandet for at opnå omkostningsbesparelser. Dette gælder både besparelser på lønomkostninger og andre omkostninger. Omkostninger er dog ligesom i Danmark en vigtig motivation for outsourcing i alle de andre nordeuropæiske lande i undersøgelsen. Omkostningernes betydning for virksomhedernes internationale sourcing Andel der angiver det som motivationsfaktor for international sourcing, pct. 6 5 Lavere lønomkostninger Lavere omkostninger (udover lønomkostninger) "International sourcing statistics survey 212" Mere end hver anden virksomhed angiver lavere lønomkostninger som et motiv for outsourcing. Næsten 4 pct. angiver besparelse på andre omkostninger som et motiv for at outsource. Når motivationen for outsourcing sammenlignes på tværs af lande, skal det igen tages med et vist forbehold. Foruden de 5

6 mange potentielle motiver og årsager, der ikke spørges ind til, er det nemlig også et problem, at der på tværs af landene er forskel på, hvor mange virksomheder, der har taget stilling til vigtigheden af de enkelte motiver. Her var der nemlig mulighed for at svare vigtig (high), moderat (moderate) eller lav (low) til hver motivationsfaktor. En sammenligning af Danmark og Holland viser eksempelvis, at en større andel af de danske virksomheder har taget stilling til vigtigheden af de faktorer, der er spurgt ind til. Det gør, at den danske andel på alle svarmuligheder overvurderes ift. Holland, hvilket eksempelvis ses på spørgsmålet om vigtigheden af adgang til nye markeder. Her er der størst andel, der har svaret både vigtig, moderat og lav blandt de danske virksomheder. Til gengæld er der flere i Holland end i Danmark, der har svaret lav til spørgsmålet om omkostninger. Foruden omkostninger er strategiske beslutninger fra moderselskabet om at outsource det tredje væsentligste motiv for udflytningen. Outsourcing som følge af en strategisk beslutning fylder mindre i Danmark end i de andre lande i undersøgelsen. Det er vigtigt at se motiverne og omfanget af outsourcing i forhold til den periode, der er undersøgt. For Danmark er der nemlig tale om en periode, hvor vores konkurrenceevne var den ringeste i nyere tid. Gennem de senere år er der påbegyndt en nødvendig og langvarig genopretning af konkurrenceevnen, som over tid vil have en afdæmpende effekt på omfanget af outsourcing. Samtidig er der fra politisk side senest med Vækstplan DK taget skridt i retning af at sænke de mest konkurrenceevneskadelige skatter og afgifter. Fastholdes denne politiske tilgang, vil dette ligeledes bidrage til at gøre det mere attraktivt at holde og skabe arbejdspladser i i Danmark. Relative enhedslønomkostninger, fremstilling Pct. Pct Kronekurs Produktivitet Lønudvikling Lønkonkurrenceevne -3 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI 6

7 Der ligger som sagt også andre motiver til grund for outsourcing end lavere omkostnigner. En af disse er, at virksomheder gennem outsourcing kan opnå adgang til nye markeder. Ifølge undersøgelsen er det i de fleste lande 1-2 pct. af de outsourcende virksomheder, der har haft adgang til nye markeder som en vigtig begrundelse. Adgang til nye markeders betydning for virksomhedernes internationale sourcing Andel der angiver det som motivationsfaktor for international sourcing, pct "International sourcing statistics survey 212" Produktion af kvalitetsprodukter er en dansk styrke, og eksporten af up-market-produkter udgør en stor andel af vores samlede vareeksport. Derfor er det logisk at forbedret kvalitet i meget begrænset omfang er et motiv for outsourcing. Kvalitet, viden og kvalifikationer betydning for internationale sourcing Andel virksomheder der angiver det som motivationsfaktor for international sourcing, pct Forbedret kvalitet eller introduktion af nye produkter Adgang til specialiseret viden og teknologi Mangel på kvalificeret arbejdskraft "International sourcing statistics survey 212" Generelt gælder det, at langt hovedparten af virksomhederne fra de velstillede vesteuropæiske lande ikke outsourcer produktionen for at opnå forbedret kvalitet eller bedre adgang til viden/teknologi og kvalificeret arbejdskraft. Dette er derimod et langt større motiv for de gamle østeuropæiske lande til at outsource. 7

8 Der outsources mest til andre europæiske lande Når man ser på, hvor der outsources til, er der ikke den store forskel på Danmark og de øvrige lande i undersøgelsen. EU er destinationen for cirka halvdelen af de aktiviteter, der outsources i såvel Danmark som i de andre lande, mens knap 1 pct. går til resten af Europa. Uden for Europa er den geografiske fordeling også stort set den samme. Ses der bort fra Danmark, er 3 pct. af de outsourcede aktiviteter i undersøgelsen gået til de gamle EU-lande (EU15), mens 2 pct. er gået til de nye EU-lande (EU12). Destination for europæisk outsourcing i perioden Undersøgelse blandt virksomheder med 1 eller flere ansatte Resten af verden Asien og Oceanien ekskl Kina og Indien Indien EU15-lande Kina Brasilien Canada og USA Andre europæiske lande Rusland EU12-lande Anm.: Undersøgelsen omfatter Belgien, Estland, Irland, Frankrig, Letland, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Finland, Sverige og Norge Selvom det er en lille andel af den samlede beskæftigelse, som landene udover Danmark har outsourcet i perioden, så er der stadigvæk tale om mere end 6. arbejdspladser. Det er ikke muligt at se, hvor mange af disse arbejdspladser, der er gået til Danmark, men i og med at 3 pct. af de outsourcede aktiviteter er rykket til et af de gamle EU-lande, må det være en betydelig mængde arbejdspladser som Danmark potentielt kunne have fået. Danmark tiltrækker meget få investeringer fra andre EU-lande Kigger man i stedet på investeringsstrømmene i perioden 29 til 211, tegner der sig desværre et billede af, at de europæiske lande ikke har den store interesse i at outsource til Danmark. Ifølge Nationalbanken var de direkte investeringer ekskl. gennemløb fra EU til Danmark kun 3 mia. kr. fra 29 til 211. Til sammenligning var strømmen af direkte investeringer fra alle EU-lande til de gamle EU-lande næsten 6. mia. kr. i samme periode ifølge Eurostat. Man skal passe på med at lægge for meget i de direkte investeringsstrømme, da det er nettotal, der således både dækker over 8

9 tilbageførsler og nye investeringer. Hvis udenlandske ejere eksempelvis sælger en dansk virksomhed, vil det fremgå som en negativ investeringsstrøm i opgørelsen over udlandets direkte investeringer i Danmark. Disse negative strømme fratrækkes derfor de direkte investeringer, som andre udenlandske virksomheder foretager i Danmark i perioden. Når EU-landene over en årrække vælger at trække næsten lige så meget kapital ud af Danmark som de investerer her, er det dog en stærk indikation af, at den europæiske interesse i Danmark er til at overse. Man kan derfor frygte, at alt for mange af de mere end 6. outsourcede europæiske job i perioden er gået udenom Danmark. Det er derfor også bekymrende, at tendensen i de indgående investeringer er fortsat i 212 og 213, hvor EU-landene netto har trukket 8,2 mia. kr. ud af Danmark. 9

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms 13:02 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Af Niels Westergård-Nielsen, Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus og IZA, Bonn. Dansk og europæisk arbejdsmarked står over

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere