HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser"

Transkript

1 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare i den danske folkeskole. Det har Kolding Kommune og Nationalt Videncenter for Læsning sat sig for at ændre. Da kreativitet er en væsentlig forudsætning for personlig, social og samfundsmæssig vækst, ønsker vi med projektet HITTE PÅ allerede fra 1. klasse at skabe en læringskultur og praksis, hvor lysten og evnen til at tænke og skabe nyt i samspil med andre skal prioriteres. Vi ønsker i den forbindelse at udvikle, udbrede og teste evidens for elevernes arbejde med kreativitet og innovation i forhold til faglighed, adfærd, trivsel, samarbejdsevne samt tro på egne evner og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. Den nye folkeskolelov, de nye fælles mål og det tværgående emne innovation og entreprenørskab åbner helt nye muligheder for en kreativ og innovativ skolehverdag til glæde for eleverne og på længere sigt til gavn for samfundet. Kolding Kommune har siden 2012 arbejdet med at udvikle en strategi for design- og innovationspædagogik i folkeskolen. HITTE PÅ er et konkret og praktisk projekt, som giver mulighed for at realisere intentionerne i strategien allerede fra 1. klasse. Kommunen har i den forbindelse valgt at stille elever, lærere- og pædagogtimer samt en pulje penge af til realisering af projektet. Indhold og aktiviteter For at undgå, at innovation igen bliver et appendiks til undervisningen og et eksotisk emne, som hentes frem ved særlige lejligheder i specielt tilrettelagte uger eller forløb, ønsker vi at integrere det i danskfaget - folkeskolens timerigeste fag. Som det første af sin art vil projektet koble den kreative og innovative tankegang med danskfagets formål og kompetenceområder allerede fra den dag, eleverne begynder i 1. klasse. Det betyder, at eleverne skal motiveres til at tænke nyt og stille alternative spørgsmål. I forhold til faglige kompetenceområder som kommunikation og fremstilling skal eleverne allerede fra skolestart arbejde konkret og praktisk med at udvikle produktioner og udtryksformer med udgangspunkt i en sag eller et produkt. Navnet på projektet er HITTE PÅ, og vi ønsker at fremme undersøgende, selvstændigt tænkende og handlende individer, der tør tage ordet og fortælle om deres idéer og synspunkter både mundtligt og skriftligt. Elever, der er foretagsomme og idérige samtidig med, at de er gode til at samarbejde og kan give og modtage konstruktiv feedback. For at sikre implementeringen af projektet udvikles og produceres et danskfagligt og innovativt læringskoncept og testmateriale, som på sigt skal stilles gratis til rådighed for landets indskolingslærere og - elever.

2 2 Det nye læringskoncept til danskfaget består af tre overordnede elementer: Et onlinebaseret og interaktivt læremiddel, hvor eleverne skal kunne hente opgaver, værktøjer og inspiration samt kommunikere, dele viden og udvikle idéer sammen med andre børn og aktører i det omgivende samfund (fx virksomheder, foreninger, organisationer mv.). Et digitalt evalueringsværktøj, som løbende følger op på elevernes læringsmål og trivsel En specialudviklet innovationsvogn med udvalgte genbrugsmaterialer, hobbyartikler og værktøj til det praktiske og kreative arbejde med udvikling af modeller og simple prototyper. Målsætninger Et væsentligt succeskriterium for HITTE PÅ-projektet er at tilgodese den kreative masse og ikke kun den kreative klasse, som traditionelt nyder godt af projektorienterede og entreprenør-orienterede undervisningsformer. Kreativitet og innovation er faglige discipliner, som kan fremelskes og læres af alle børn i skolen med de rigtige metoder, strukturer og materialer. Det betyder, at vi fra dag et har som mål at nå ud til alle 1. klasser med et innovationskoncept, som med sin varierende og kreative tilgang til læring tilgodeser elevernes forskellige måder at lære på. Med afsæt i eleverne fremmer vi en undervisning, som giver mulighed for kreativitet, samarbejde og fordybelse omkring meningsfulde og varierende danskfaglige aktiviteter, som tilgodeser både hænder, hoved og hjerte. For lærerne og SFO-pædagogerne skaber vi rammer og strukturer, som gør det tydeligt og konkret at tilrettelægge en motiverende undervisning, der tager hensyn til elevernes forskellige evner, interesser og måder at lære på. Vi ønsker, at lærere og pædagoger går foran, ved siden af og bag elevernes læreprocesser. De skal være gode rollemodeller, kreative responsgivere og fagligt anerkendende i deres tilgang til elevernes læring. Skolelederen får et gratis redskab, som kan bidrage til implementering af folkeskolereformen inden for hovedområder som innovation, faglig fordybelse, bevægelse samt øget samarbejde og synlighed i lokalsamfundet. Et redskab, som skaber fagligt nysgerrige og kompetente elever og lærere/pædagoger, som kan agere i en omstillingsparat og innovativ organisation.

3 3 Organisering og samarbejdspartnere Til at føre HITTE PÅ-projektet ud i livet har Nationalt Videncenter for Læsning skaffet tilsagn om deltagelse fra en række af landets fremmeste folk med speciale inden for læsning, læring, didaktik, innovation og kampagneudvikling. Den kernegruppe, som står bag og sikrer en kompetent realisering af projektet, består af: Camilla Johansen: Leder af Pædagogisk Center, Center for Design samt Kreativitet og Genbrug i Kolding Kommune Jeppe Bundsgaard: Ph.d., lektor på DPU med speciale i it, dansk og didaktik, medforfatter til Nye Fælles Mål i dansk og forskningsleder på demonstrationsskoleforsøgene omhandlende it og læring. Ansvarsområder i projektet: Udvikling af evalueringsdesign, vurderingskriterier og scoringsguide samt dataindsamling og -behandling Janus Madsen: Folkeskolelærer, iværksætter, foredragsholder og prisbelønnet lærebogsforfatter med et bagkatalog på over 100 titler til undervisning i indskolingen Ansvarsområder i projektet: Udvikling af læringskoncept, redaktionelt ansvar samt oplæg for lærere og pædagoger. Henrik Dresbøll: Direktør for kommunikations- og læringsbureauet WElearn, som blandt andre samarbejder med LEGO Education og Kompan, cand.mag. og foredragsholder. Ansvarsområder i projektet: Grafisk tilrettelæggelse, teknologiudvikling og produktion af læringselementer samt kampagneudvikling i projektets 2. fase. Anders Rasmusen: Teamleder, Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise og medforfatter til ministeriets undervisningsvejledning til innovation og entreprenørskab. Ansvarsområder i projektet: Sparringspartner i forhold til implementering af Undervisningsministeriets vejledning for innovation i folkeskolen. Nationalt Videncenter for Læsning er som ansøger ansvarlig for administration, statusopfølgninger, regnskab og revision samt opsamling og videreformidling af projektets resultater. Konsulent Peter Heller Lützen fra NVL er ansvarlig for faglig sparring samt koordinering af samarbejdet med projektets konsulenter, forsøgskommunens/-skolernes læsekonsulent, ledere, lærere og pædagoger.

4 4 Tidsplan Projektet er opbygget i to faser, hvor denne ansøgning primært retter sig mod første pilotfase, samtidig med, at den peger frem mod den efterfølgende udbredelsesfase. En prototype af læringskonceptet og innovationsvognen placeres i først omgang i en række 1. klasser i Kolding Kommune for at blive afprøvet, målt og vejet. Når pilotprojektet er gennemført og effekten afdækket, lægges op til at projektet gøres landsdækkende. Fase 1: Pilotprojekt og test af koncept I første fase udvikles prototyper af læringsmaterialer til brug i pilotprojekt, som afvikles med klasser på forskellige folkeskoler i Kolding Kommune. Elevernes læring og udbytte følges og evalueres løbende af forskere fra Aarhus Universitet og Nationalt Videncenter for Læsning. På baggrund af resultaterne vurderes en mulig realisering af projektets efterfølgende faser. Fokus: Udvikling og test af prototype til HITTE PÅ Mål: Evidens for at konceptet fremmer den ønskede adfærd hos elever, lærere og ledere Leverancer: Prototype af online platform, innovationsvogn og printet materiale Udbredelse: Kolding Kommune Detaljeret tidsplan: : Udvikling af prototype af lærings- og evalueringsdesign samt innovationsvogn til pilotprojekt Før-test af forsøgs- og kontrolklasser i Kolding Kommune Arbejde med projektaktiviteterne i forsøgsklasserne og følgeforskning Efter-test af forsøgs- og kontrolklasser Bearbejdning af indsamlet data og udarbejdelse af projektrapport

5 5 Fase 2: Landsdækkende lærings- og innovationskampagne Læremidlerne/værktøjerne færdigudvikles på baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet og produceres samt udbredes til landets 1. klasser. Fokus: Udvikling, udgivelse og udbredelse af læringskonceptet til hele landet gennem national innovationskampagne (med afsæt i evidens fra testfasen). Mål: Aktivere elever, lærere, SFO-pædagoger, ledere og forældre med afsæt i forskellige landsdækkende innovationskampagner/-konkurrencer med fokus på social, kulturel og teknisk innovation. Indsamle data, undervise og understøtte lærernes og SFO-pædagogernes brug af konceptet/materialerne. Leverancer: Online platform, direct mails til skolerne, PR-stafet med protektor, konkurrencer, turnerende innovationsvogn m.m. Workshops og oplæg om konceptet og innovationspædagogik i indskolingen. Udbredelse: Markedsføres og distribueres til alle landets 1. klasser. Kendskabet til projektet og læringskonceptet skal udbredes via lokale samarbejder og arrangementer for andre elever, forældre, organisationer, virksomheder og institutioner. Detaljeret tidsplan: : Udvikling af den endelige læringsplatform og innovationsvogn på baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet : Produktion, distribution og markedsføring af innovationskonceptet HITTE PÅ over for landets skoler.

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Alsidig udvikling... side 3 2. Når hele skolen sætter ind... side 5 3. Undervisningsprogrammer i alsidig udvikling...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere