To tendenser eller hovedstrømninger præger medieverdenens eksistensbetingelser i begyndelsen af det nye årtusinde: digitaliseringen og konvergensen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To tendenser eller hovedstrømninger præger medieverdenens eksistensbetingelser i begyndelsen af det nye årtusinde: digitaliseringen og konvergensen."

Transkript

1 Bilag 1 Innovative kommunikations centre Ansøgning til Leader+ - November 2002 Projektbeskrivelse Radio NR/LokalRadio Rørvig skal herved søge Leader+ om projektstøtte til etablering af innovative kommunikationscentre. Projektet falder tidsmæssigt i tre dele. Nærværende ansøgning omhandler alene etablering, opstart og drift af et center placeret i forbindelse med Vig Bio, Ravnsbjergvej Vig i Trundholm kommune. Der vil i en senere udvikling af projektet blive fremsendt ansøgning om om- og udbygning af en tilsvarende funktion i forbindelse med den allerede eksisterende radiostation Radio NR i Nykøbing- Rørvig kommune. Dette vil afvente opstart af nærværende projekt, samt endelig tidsfastsættelse af flytning fra nuværende base til en ny placering i forbindelse med biblioteksfilialen i Rørvig. Dette forhold indgår som en del af budgetaftalen for år 2003 i Nykøbing-Rørvig kommune. Sidste projektafsnit afventer ovennævnte gennemførsel, etablering af nye rammer omkring driften af biblioteksvæsnet i to af Odsherredskommunerne, samt etablering af andre nye samarbejdsflader med f.eks. lokalhistoriske arkiver, områdets foreningsliv og folkeoplysning m.v. Projektdelen omhandler primært informations- og medieværksteder, undervisningsvirksomhed og kulturarvsdigitalisering. En eventuel afdelingsetablering af projektet i Dragsholm kommune vil ligeledes her kunne komme på tale. Regeringen har som mål, at Danmark skal være en førende IT-nation. En forudsætning for at realisere denne målsætning er, at Danmark er et stærkt netværkssamfund. Et netværkssamfund er det grundlæggende fundament af infrastruktur, tjenester, indhold og IT-kompetente borgere, der gør brug af informationsteknologiens muligheder, som visionen skal bygges på. Målsætningen indebærer, at Danmark bør være i front som ét af de lande, der først og mest effektivt udnytter mediekonvergensens potentiale til bl.a. udbud af en række nye offentlige ydelser og kommercielle produkter til gavn for både erhvervslivet og forbrugerne. 1 Baggrund for projektforslaget To tendenser eller hovedstrømninger præger medieverdenens eksistensbetingelser i begyndelsen af det nye årtusinde: digitaliseringen og konvergensen. Digitaliseringen slår igennem på flere felter: alt mediemæssigt produktionsudstyr er efterhånden digitaliseret. De tilbageværende analoge produktionsenheder bevares vist nærmest af hensyn til nogle få medarbejderes konservatisme. Tilsvarende digitaliseres i stigende omfang udsendelser af radio- og tv-signaler, om end det her vil tage væsentligt længere tid, før end sendeudstyr, kanaler og modtagernes apparater udelukkende vil være digitale. Konvergensen eller sammensmeltningen folder sig også ud på flere planer. På den indholdsmæssige side tenderer mediearbejdspladser til at blive leveringsdygtige på flere samtidige platforme. Dagblade leverer udgaver på internettet, og bladhuse byder ind på radio- og tv- 1 Konvergens i netværkssamfundet Kultur-, IT- og Forskningsministeriet 2001

2 kanaler, der omvendt administrerer nettets bedst besøgte portaler. Ejerskaber fusioneres og danner partnerskaber på tværs af hidtil adskilte sektorer. På modtagersiden udvikles stadigt flere tjenester til anvendelse på multifunktionelle terminaler: mobiltelefoni med netadgang og elektronisk post, sammensmeltning af TV-modtager og PC en, telefonen og radiomodtageren etc. Transporten af signaler konvergeres således at det samme lednings- eller udsendelsesnet kan bære forskellige samtidige tjenester. Sammen skaber digitaliseringen og Internettet en smeltedigel for en meget dynamisk udvikling, hvor hidtil adskilte teknologiske platforme, formater og tjenester smelter sammen. Bl.a. vil de elektroniske massekommunikationsmedier - radio og fjernsyn - få nye betingelser både med hensyn til indhold, fremføring og modtagelse hos befolkningen. Konvergensen vil således medføre nye tjenester, nye fremføringsnet, nye modtageterminaler og nye markedsstrukturer på medieområdet. 2 Fremtidens lokalradio Udviklingen, der stort set berører alle borgere i samfundet, foregår i et tempo, der hurtigt har forandret vilkårene for medievirksomhed på alle niveauer og i alle forgreninger. Således er også lokalradiovirksomhed berørt ikke kun af digitaliseringen af produktionsudstyret. Der tales allerede nu om hvordan og hvornår lokalradioer kan indrages i DAB-sendenettet (Digital Audio Broadcasting). I London er mere end 50 radiostationer allerede begyndt at sende digitalt. Tidshorisonten i Danmark er godt nok længere. 10 til 15 år anslåes det, at der vil gå førend FM-båndet fuldstændigt afskaffes og erstattes af DAB. 3 Mediekonvergensen er ikke kun en sandsynlig nødvendighed indenfor lokalradio virkeligheden. Den er også selve muligheden for fastholdelse og fornyelse af lokalradiokonceptet i et kommende mediebillede, der i stigende omfang vil være præget af on-demand ydelser. At brugeren skal kunne have adgang til den information, der søges på det givne tidspunkt den ønskes, er den vare, som også lokalradioen skal kunne medlevere. Det betyder, at lokalradioen ikke kun skal opfylde aktualitetskravet i forhold til f.eks. nyhedsformidling i real time på FM-båndet. Tilgængeligheden og adgangen til information skal kunne ske på de tidspunkter, hvor brugeren har mulighed/behov/ efterspørger dem via nettet eller på andre medier. Fremtidens lokalradio må videns-, ressourcemæssigt og teknologisk geares til at håndtere disse krav. Den derved tilvejebragte informationsteknologiske kapital vil med fordel kunne bringes i anvendelse i en række beslægtede opgaveløsninger. I et nærmiljø vil biblioteksvæsen, lokalhistoriske arkiver, det frivilligt funderede foreningsliv og folkelige oplysningsforbund være oplagte samarbejdspartnere. Det er også sandsynligt, at folkeoplysende programmer og offentlige informationstjenester med tiden vil gennemgå en kraftig visuel og effektivitetsmæssig udvikling gennem bredbånd og/eller datacasting. I dette stadie af konvergensen ville den offentlige opgave primært være gennem udviklingsstøtte og/eller tilrettelæggelse af 2 Konvergens i netværkssamfundet Kultur-, IT- og Forskningsministeriet DAB-sendemuligheder til lokalradioformål Kulturministeriet 2001 Side 2 af 7

3 udbud og koncessioner mv. at fremme en programproduktion præget af dansk sprog og kultur, kvalitet og lokal forankring, snarere end at drive offentlige institutioner med programproduktion og distribution/ forsyning som opgave. 4 I handlingsplanen for kultur og IT: Kultur og bredbånd Kulturministeriet 2001 formuleres bl.a. flg. målsætninger: At styrke indsatsen for formidling, bevaring og sikring af samlingerne i arkiver, biblioteker og museer gennem digitalisering og formidling af meget benyttede eller sårbare originalmaterialer. Som en del af denne målsætning skal der formuleres en politik for bevaring af den digitale kulturarv. Digitalisering af meget benyttede materialer og kataloger skal endvidere resultere i en forbedret og mere rationel betjening af brugerne. At styrke kulturerhvervenes muligheder for at producere digitalt indhold. Digitaliseret kultur og kulturarv repræsenterer en kommerciel ressource og kan give Danmark konkurrencefordele. Derfor skal der i den gennemførelsen af handlingsplanen indgå overvejelser om mulighederne for offentligt-private samarbejder. At opnå en væsentlig forbedret betjening af blinde og svagtseende ved at give adgang fra hjemme-pc til lydbøger og andre materialer. Her sigtes især på statslige kulturinstitutioner; men i denne sammenhæng kunne målsætningen for så vidt lige så vel være gældende for lokale/regionale kulturinstitutioner, og den mediekonvergerede kommunikationscentral, der også betjener borgerne med lokalradio, kan med sin informationsteknologiske kapital være entrepenøren på opfyldelsen af digitaliserings- og produktionsopgaverne. En synergieffekt, der sikrer den lokale kulturarv for eftertiden og for turismen og som samtidigt skaber lokale arbejdspladser At bringe lokalradio i Odsherred ikke kun på omdrejningshøjde; men også på forkant med udviklingen indenfor lokalradionichen i medieverdnen og i betjeningen af informationsteknologiske opgaveløsninger i nærsamfundet, er emnet for denne ansøgning. Et innovativt kommunikationscenter er vores arbejdstitel på en arbejdsplads, der på basis af digital teknologi i en mediekonvergeret arbejdsproces kan give lokalbefolkningen adgang til information og oplysning. Sideløbende hermed ønskes samarbejde med områdets kultur- og fritidsliv om andre opgaveløsninger. En anden arbejdstitel kunne være Det digitale og æterbårne Medborgerhus indikerende, at virksomheden ikke bør begrænse sig til at levere en-vejs ydelser. Borgerne bør i videst muligt omfang inddrages som medproducenter. Rammen kan her etableres som egentlige informations- og medieværksteder. Formidlingen af den informationsteknologiske kapital kan også foregå i form af instruktion og undervisning. Flere befolkningssegmenter kunne her drage nytte af tilbuddet. Medieundervisning målrettet folkeskolen og gymnasiet, Senior-PC kurser målrettet pensionister er indlysende eksempler, der kunne suppleres af specialiserede tilbud indenfor webcasting, livestreaming, studieteknik, grafisk lay-out o.m.a.. 4 Konvergens i netværkssamfundet Kultur-, IT- og Forskningsministeriet 2001 Side 3 af 7

4 Projektplan Hvem er vi hvem er Radio NR Radio NR beskæftiger sig med lokalradiovirksomhed. Vi formidler på uafhængigt grundlag alsidig oplysning, viden, information, debat og underholdning med lokal/regional vinkel til borgere i Odsherred. Faktuelt leverer vi public-service radio i lokalt regi af egen fri vilje mener vi selv. Vores indholdsorientering er ikke lovbefæstet. Vi sender 33 timers lokalradio om ugen finansieret af kulturministriel basis- og programstøtte samt støtte i form af lokaler og drift fra Nykøbing-Rørvig kommune. Vi supplerer denne formidlingsvirksomhed med internetbaseret information via portalen I rapporten Det Digitale Danmark omstilling til netværkssamfundet Forskningsministeriet 1999 hedder det: Udviklingen i teknologi og medier kræver en ny definition af, hvilken rolle public service medierne skal spille i netværkssamfundet. Når det digitale medieudbud bliver bredt, men overvejende præget af internationalt og kommercielt funderede medieudbydere, er der behov for at sikre, at borgere i Danmark for et medieudbud, der har rod i det danske samfund. Det skal rumme nyheder, baggrund, dagligliv, kultur dramatik, videnskab, debat, dansk kvalitetsunderholdning samt børne- og ungdomstilbud Vi kunne passende tilføje: dette bør også fungere som et tilbud i de nære samfund i de små samfund i landsby-samfundende i udkantsområderne. Her vil det være netværksskabende og vil kunne udvikle digitale medborgerhuse, med aktivt medlevende brugere og producenter i lokalbefolkningen. Innovativt kommunikationscenter i Trundholm Første skridt i retning af igangsættelse af en sådan udvikling i Odsherred er taget. Radio NR eksisterer og sender allerede ud over hele Odsherred. Det næste skridt er at etablere en ny station i Trundholm kommune. Det indebærer en række delmål og projekter, som beskrives nedenstående: Beliggenhed Foreningen Vig Bio s venner råder over og benytter Ravnsbjergvej Vig til biografvirksomhed og cafédrift. 1. salen på hovedbygningen er ubenyttet og er den bedst tænkelige placering af en radiostation med udviklingspotentiale. Radio NR har forespurgt foreningens bestyrelse, der umiddelbart er begejstrede. Formelt behandles sagen på førstkommende bestyrelsesmøde i december måned. Trundholm kommune vil som ejer af bygningen blive søgt om byggetilladelse samt drifttilskud. Placeringen på Ravnsbjergvej indebærer en række fordele: Den centrale placering i Odsherred med nemme transportforhold øger tilgængeligheden. I forvejen er Vig Bio et sted med stor gennemstrømning af mennesker fra hele Odsherred Nærhed af potentielle samarbejdspartnere: biblioteksfilial og lokalhistorisk arkiv på Ravnsbjergvej, Vig Festivalen, som Radio NR i forvejen samarbejder med m.v. Mange begivenheder i sommerperioden giver synergieffekt. Gode begivenheder giver godt radiostof, der øger publikumstilgangen til begivenhederne osv. Side 4 af 7

5 1. salen rummer udvidelsesmuligheder. I første række ønsker radioen kun at etablere sig i halvdelen af rummet. Resten vil sidenhen kunne indrages til informations- og medieværksted, til undervisningsbrug o.a. På negativsiden må anføres: Rummet er råt. Der er således ikke ubetydelige etableringsomkostninger. En del af disse afstedkommes af nødudgangsforhold (trapper). Se endvidere vedlagte skitse og anlægsbudget. Forberedelsen Radio NR har i indeværende år forberedt denne udvidelse af virksomheden. Radioen har søgt og har af det lokale radio- og TV-nævn i Trundholm kommune fået tildelt sendefrekvensen 107,0 MHz. Efterfølgende har Radio NR opsat en sendemast placeret på adressen Rønnehøjvej 5 i Vig. Radio NR modtog tilskud fra Trundholm kommune til denne etablering. Radio NR har ind til nu brugt frekvensen til samsending med frekvenserne 107,9 MHz. og 87,7 MHz. (hybridnet Nykøbing Sj.). Indholdsmæssigt har Radio NR især indenfor nyhedsformidlingen forsøgt en ligelig vægtning af stoffet mellem Nykøbing-Rørvig og Trundholm. Dette er sket via prioritering af de i forvejen tildelte midler fra kulturministeriets medie- og tilskudssekretariat. I den endnu ikke behandlede ansøgning vedrørende programtilskud for året 2003 har Radio NR forsøgt at tage højde for en udvidelse af sendekapaciteten i Trundholm kommune. Styring og ledelse Radio NR mener ud fra følgende overvejelser, at lokalradiovirksomheden i Trundholm kommune bedst bliver drevet af en selvstændig forening: En særskilt Trundholm redaktion vil bedre kunne betjene borgerne i kommunen med lokalradio og andre efterfølgende ydelser. Man vil så at sige være tættere på objektet for udsendelsesvirksomheden. En særskilt redaktion vil have brug for egen ledelse uden mulighed for sammenblanding med andre redaktioners arbejdsforhold. En særskilt forening oppebærer selvstændigt basis- og programtilskud fra kulturministeriets medie- og tilskudssekretariat. I følge retningslinierne skal en forening på ansøgningstidspunktet have haft udsendelsesvirksomhed i et halvt år for at kunne komme i betragtning til basisstøtte, hvorfor kulturministriel støtte tidligst kan opnås fra år Det vil ikke være nødvendigt at sammenlægge nævnene i Trundholm og Nykøbing-Rørvig kommune. Med liberaliseringen af medieloven bliver samsending fra årskiftet tilladt. Radio NR og en Trundholmforening med forskudte sendetider kan derfor til gavn for lytterne ved fælles signaludsendelse fordoble det totale antal sendetimer på alle tre frekvenser. Samsending vil fordre et tæt samarbejde også på indholdssiden. Det vil sikre alsidighed og mangfoldighed i programudbuddet. Hvordan samarbejdet skal etableres, om det skal formaliseres gennem en overordnet styring, om det skal ske ved personalesammenfald, tilhører de forløbigt uafklarede spørgsmål. Side 5 af 7

6 På negativsiden må anføres: Det bliver vanskeligere at fastholde og implementere projektets indhold og målsætninger, hvis ikke der eksisterer en formel fælles ledelse. En styregruppe suppleret med fælles vedtagelser i foreningernes respektive ledelser kan være svaret herpå. Økonomisk adskillelse i separate kredsløb vanskeliggør flesibel ressourceanvendelse f.eks. af digitale medier. Igen kan fælles aftaler og enslydende beslutninger være løsningen. Det kan være svært at finde mennesker, der vil yde en frivillig indsats i en forening. Finansiering Radio NR s finansieringsforslag fremgår af projektets budget. Her skal blot tilføjes supplerende bemærkninger hertil. Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Det er vigtigt både for udviklingen af et æstetisk formsprog og for fastholdelsen og styrkelsen af en dansk kulturel identitet, at de kreative miljøer i Danmark har ordentlige muligheder for at arbejde med multimedieproduktioner og de nye medier, men disse produktionsformer er typisk forholdsvis omkostningstunge. Som nævnt ovenfor kan en sendeforening i Trundholm kommune først oppebære kulturministrielle tilskud fra år Dette tilskud er derfor ikke medregnet i projektets finansieringsgrundlag; men til gengæld vil det være helt afgørende for stationens fortsatte eksistens efter projektperioden. Det er på ansøgningstidspunktet endnu uafklaret hvorvidt fondsansøgninger vil kunne bidrage til projektets økonomi. Der er derfor ikke anført fondsmidler i budgettet. Trundholm kommunes stillingtagen til en ansøgning om fast driftstilskud til virksomheden er på ansøgningstidspunktet ukendt. Nykøbing-Rørvig kommune har ydet et tilskud af den anførte størrelse gennem flere år. Vi er endnu ikke bekendte med Radio- og TV-nævnet under kulturministeriets stillingtagen til ansøgninger om basis- og programtilskud gældende året Afgørelsen herpå træffes på et møde d. 26 d.m. Radio NR s indtægtsdækkede virksomhed er ikke aktuelt tilstrækkelig til, at foreningen har ladet sig momsregistrere, hvorfor alle beløb i budgettet er angivet incl. moms. På beskæftigelsessiden påregner vi med virkning pr. 1/6-03 ansættelse af en fuldtids journalistisk/teknisk medarbejder. Indtil da vil programvirksomheden baseres på frivillig indsats. Tidsplan Vi påregner projektopstart pr. 1/1-03. Snarest herefter skal rammen omkring Trundholm redaktionen etableres. Stiftende generalforsamling i foreningen bag Trundholm stationen planlægges til ultimo januar Straks herefter fremsendes ansøgninger til lokalradionævnene i de to berørte kommuner om sendetilladelser og overdragelse af sendetid på de tre frekvenser. Side 6 af 7

7 Trundholm redaktionen tilbydes produktionsfaciliteter i Radio NR frem til Vig studiet står klart. Trundholm redaktionens programmer udsendes gennem Radio NR s udsendelsesnet. Sendestart pr. 1/3 med minimum 12 timer timer ugentligt. Primo marts detailprojekteres anden fase. Samarbejdsflader med bibliotek og lokalhistoriske foreninger skal være afklaret. Vig studiet anlægges/opbygges forår 2003 og står klar til åbning/indvielse 1. juni Vi slutter nærværende projektbeskrivelse med endnu nogle citater. Vi er nemlig i den heldige situation, at det, som vi ønsker at bidrage med til udviklingen i Odsherred som helhed og til de enkelte små samfund i særdeleshed, er i nøje overensstemmelse med mange af de tanker, som er formuleret på ministrielt niveau. Blot skal de ofte omplantes fra det landsdækkende sigte til vores funktionelle niveau. Mikroverdnen skal svare til makroverdnen og vise versa. Vi håber, at det kan lade sig gøre. 6a i radio- og fjernsynsloven. Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og Internet eller lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og Afslutning upartiskhed. Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Udsendelsesvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund. 5 Med venlig hilsen Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Selv om fremtidens medier er for segmenterede og komplekse til at blive egentlige massemedier, som vi kender det i dag, vil de formentlig stadig være berettiget genstand for stor (kultur)politisk bevågenhed og interesse. De nye medier vil sandsynligvis overtage tv s nuværende rolle som hovedparten af borgernes primære referenceramme. Sikringen af den kulturelle mangfoldighed, afspejlingen af de danske levevilkår og fastholdelsen af en dansk kunstnerisk og kulturel produktion af høj kvalitet bliver derfor fortsat pejlemærker for den kulturpolitiske indsats i Informationssamfundet. Søren Westh & Per Jørgensen 5 Konvergens i netværkssamfundet Kultur-, IT- og Forskningsministeriet 2001 Side 7 af 7

8 Bilag 2 Projekt: Innovative kommunikationcentraler- 1 del - Etablering af Trundholm station Budget Anlægsudgifter Byggeomkostninger: Udstyr Isolering (73,5 m2) stk. afviklings Pcér Vægge/Loft montering stk arbejds Pcér Lydisolering (32,5 m2) HP Printer 1220C Glasparti 3-lags (2,5 X 6,5 m) Lydkort Gulv (teknik/studie) flydende Broadcast dunkler Gulv (glasveranda) flydende Sender + modtager Dobbeltdør (Lydisoleret) Antenner + montering Døre alm Mixer (8 -kanals) Cirkeltrappe incl. Montering Mikrofoner (5 stk. á 3.200) Yder Brandtrappe incl. mont Forstærker Yderdør (stål) Minidisk stationær Arbejdsløn stk. Minidisk (til optagelse) I alt byggeomkostninger Ram recorder El/varme/tlf/maler/inventar Radiotuner El-installationer Compressor Tyveri-alarm Mikrofoncompressor Varmeinstallation (1 rad. I studie) Dobbelt Cd-afspiller Telefon oprettelse/adsl Div. Stik & ledninger/pcér Inventar I alt I alt I alt byggeomkostninger Samlede anlægsudgifter Driftsbudget år /3-30/5 1/6-31/12 I alt Telestyrelsen Koda/Gramex Telefoni/ADSL Telefoni - samtaleafgifter Digitale medier Salgsannoncer Leje af antenneposition Transport & ophold Vedligeh. Driftmaskiner Forsikringer & vedligeholdelse El + varme og vand Revision Kontorhold Tyverialarm - service & central I alt Finansiering Radio NR Lønomkostninger Driftsudgifter i alt

9 -28/2 1/3-30/5 1/6-31/12 Frivilligt arbejde Indtægter Trundholm Kommune Drifttilskud Radio NR Programtilskud Radio NR Frivilligt Arbejde Leader I alt Udgifter Drift Anlæg I alt Balance -3 Anden offentlig myndighed Leader Egen finansiering

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation

Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation Kultur til bredbånd Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation Forord Regeringens målsætning om, at Danmark skal være verdens bedste IT-nation opfyldes bedst, hvis kulturen får

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19.

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Præstebrovej 26 Børn & Kultur 6818 Årre Torvegade 74 6700 Esbjerg København den 19. maj 2005 1.Ved brev

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 Afgørelse om programudgifter 2002 I besvarelse af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 26. november 2002 om Folkets

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10 Lokal radio og Tv Overordnede Ideer til nutid og fremtid Kommissorium Overordnet anbefaling af hvorledes lokalradio og Tv s vilkår kan forbedres? Skal nævnsstrukturen ændres? Skal sende nettet re-planlægges?

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Vedrørende den folkeoplysende virksomhed Roskilde DampRadio.

Vedrørende den folkeoplysende virksomhed Roskilde DampRadio. Roskilde den 26. juni 2011 Til formanden samt alle medlemmer i Folkeoplysningsudvalget i Roskilde. Vedrørende den folkeoplysende virksomhed Roskilde DampRadio. I forlængelse Forvaltningens indstilling

Læs mere

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune.

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune. 3.0 Arbejdsmarked Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sæt MERE skub i egu 2. Kommunens navn, adresse, tlf.nr., e-mail, www og samarbejds-partnere Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro 97 11

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Kulturens medialisering: Nye dynamikker i det kulturelle felt

Kulturens medialisering: Nye dynamikker i det kulturelle felt D E P A R T M E N T O F M E D I A, C O G N I T I O N A N D C O M M U N I C A T I O N Kulturens medialisering: Nye dynamikker i det kulturelle felt KULMEDIA, Oslo, Litteraturhuset 19. september 2014 Stig

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Københavns Digitale Teater

Københavns Digitale Teater Skal København blive den første by i verden, som slutter sig til et lands nationale digitale teater? Sammenfattet ansøgning om årligt tilskud pålydende kr. 300.000,- årligt i perioden 2013-17 til opstart,

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 28-08-2017 17:30 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 28-08-2017 17:30 1 (Åben) Visionskommune aftalegrundlag

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv.

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 39 Offentligt www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Den 16.november

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere