KULTUR TIL ALLE BØRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUR TIL ALLE BØRN"

Transkript

1 KULTUR TIL ALLE BØRN

2 DEN KULTURELLE ULIGHED SKAL BEKÆMPES I KLASSEVÆRELSET Danske børn og unges adgang til kunst og kultur er stadig stærkt afhængig af deres sociale baggrund. Det er bekymrende, for i mødet med kunst og kultur udvikler børn og unge kompetencer, der på sigt er med til at gøre dem til sansende, innovative og selvstændige medborgere. Folkeskolereformen lægger i høj grad op til at invitere kulturen og kunsten ind i klasseværelset og giver landets skoler nye muligheder for at samarbejde med professionelle kunstnere og kulturinstitutioner om undervisningen af eleverne. Socialdemokraternes Kulturudvalg sætter med denne udgivelse fokus på, hvordan et bedre samarbejde mellem folkeskolen og kulturlivets mange institutioner kan være med til at sikre, at alle danske børn og unge i løbet af deres barndom og ungdom får kulturelle oplevelser i løbet af deres opvækst. På den måde spiller folkeskolen en afgørende rolle i bekæmpelsen af den kulturelle ulighed i Danmark. Børn og unge er både nutidens og fremtidens kulturforbrugere. Derfor skal børnekulturen også prioriteres på lige fod med de voksnes kulturliv. Alle danske børn og unge fortjener ligesom alle danske voksne at blive mødt og udfordret af kulturens æstetik og mangfoldige væsen.

3 Men børn og unge er en anden type kulturforbrugere end deres forældre og bedsteforældre. De yngre generationer vil ikke være passive modtagere af kultur. De vil deltage og have mulighed for selv at udtrykke sig. Det stiller nye krav til kulturen og kunsten om i højere grad at involvere børn og unge for at fange deres interesse. Disse krav må vi som samfund hjælpe til med at opfylde, hvis vi ønsker, at kunst og kultur fortsat skal være med til at forme de kommende generationer. Vi skal sikre, at vores børn og unge jævnligt møder kulturens mangfoldige væsen, så deres skabende og kreative evner udvikles. På den måde giver vi de unge og hele Danmark et stærkt udgangspunkt i en globaliseret verden, hvor kreativitet og innovation er i høj kurs. Rigtig god læselyst. Med venlig hilsen Socialdemokraternes Kulturudvalg Socialdemokraterne vil bekæmpe den kulturelle ulighed i Danmark. Det vil vi blandt andet gøre ved at lade børn og unge møde kunst og kultur der, hvor de er. Kunst og kultur skal være en integreret del af danske børn og unges hverdag i institutioner og skoler. Troels Ravn, kulturordfører for Socialdemokraterne

4 BILLEDKUNST Billedkunsten taler til vores sanser og overvælder os ofte visuelt. Det kan være et abstrakt maleri i stærke farver, en imponerende installation eller en skulptur i ufattelige former. Billedkunsten præger vores verden, uanset om det er kunstplakaten i entréen eller statuen i bybilledet. Billedkunsten er de vilde ideer og de umulige tanker. Men billedkunsten er i fare for at blive en fritidsbeskæftigelse udelukkende for den ressourcestærke del af befolkningen. Børn og unge bør uanset social baggrund få indsigt i de erkendelsesrum og fortolkningsmuligheder, som god billedkunst giver. Her giver folkeskolereformen nye muligheder for elevernes arbejde med billedkunst. At billedkunst bliver opprioriteret i folkeskolen, og at folkeskolereformens muligheder udnyttes til at styrke elevernes forståelse af og arbejde med billedkunsten. At folkeskolen og ungdomsuddannelserne i højere grad samarbejder med kunstinstitutioner og billedskoler. At kulturskoler med mulighed for billedkunstnerisk udfoldelse udbredes til flere kommuner, så de kan spille en større rolle for børn og unge.

5 LITTERATUR Litteraturen spiller en central rolle i ethvert oplyst samfund. Den større fordybelse og grundigere forståelse af verden og os selv, som litteraturen kan tilbyde, gør den stadig mere nødvendig i et tiltagende medieflimmer. På mange skoler landet over møder børn ikke længere bøger i samme omfang som tidligere. Det ses blandt andet i et stigende antal af unge, der aldrig læser bøger. Den udvikling er bekymrende, fordi forskning har vist, at når børn lystlæser, styrkes deres faglige indlæring også. Udviklingen kan kun vendes ved at erkende, at børn og unges kulturvaner er under forandring. Den unge generation vil ikke være passive modtagere, men i stedet være aktive, deltagende og have mulighed for selv at udtrykke sig. Der er derfor brug for en højere grad af inddragelse og involvering af de unge. Skriveklubber og læsegrupper er i hastig fremgang, da de netop giver mulighed for at udtrykke sig og være en del af et socialt fællesskab. Nogle folkeskoler har med succes benyttet Huskunstnerordningen1 og med hjælp fra etablerede forfattere oprettet forfatterskoler for børn og unge. På den måde får børnene litteraturen ind af bagvejen, fordi deres interesse og forståelse for litteraturen vækkes, når de selv arbejder med den. I udskolingen kan man lade sig inspirere af de amerikanske colleges, der på forsøgsbasis indfører valgfag i kreativ skrivning og tilknytter anerkendte forfattere som undervisere. Bogstartordningen er et initiativ, der giver børn i udsatte boligområder en bogpakke på deres lokale bibliotek med vejledning fra en bibliotekar. Ordningen understøtter på den måde, at udsatte børn får oplevelser med bøger, hvilket styrker deres sproglige udvikling og giver dem et bedre udgangspunkt for at lære at læse.

6 At landets folkeskoler har et vedvarende fokus på dansk litteratur. At tiltag som skriveworkshops og læsegrupper bliver et mere udbredt kulturtilbud for børn og unge, for eksempel gennem kulturskoler. At Huskunstnerordningen bliver anvendt til at oprette forfatterskoler for børn i folkeskolen. At Bogstartordningen for udsatte børn i boligområder fortsætter og om muligt udbygges. At motivere bibliotekerne til at udvikle og styrke litteraturformidlingen for børn og unge gennem introduktionsforløb, læsekredse og andre initiativer. MUSIK God musik vækker vores følelser. Den både udfordrer og inspirerer os med sin energi og kreativitet. En række undersøgelser har desuden vist en positiv sammenhæng mellem udviklingen af musiske og andre kreative færdigheder og tilegnelsen af andre stofområder. Der er derfor et uforløst potentiale for musikken i folkeskolen, og folkeskolereformens åbne skole giver nye muligheder for partnerskaber og samarbejde mellem folkeskolen, musikskoler og andre musikinstitutioner. En udbredelse af sådanne samarbejder til alle landets kommuner og folkeskoler vil medføre en klar og tiltrængt styrkelse af musikfaget. Det er også oplagt at benytte Huskunstnerordningen til at invitere musikere ud på skolerne for at undervise og inspirere eleverne. Huskunstnerordningen er et projekt under Statens Kunstråd, der giver kunstnere inden for billedkunst, musik, litteratur og scenekunst mulighed for at arbejde sammen med børn og unge under 20 år. Kunstnerne indgår et samarbejde med en skole, institution eller dagtilbud om et projekt, der kan vare fra fem dage og op til et helt år.

7 For Socialdemokraterne er det en central del af velfærdssamfundet, at alle danske børn har adgang til kvalificeret musikundervisning og sammenspilsaktiviteter til en overkommelig pris. Samtidig spiller musikskolerne en afgørende rolle i udviklingen af den musikalske fødekæde. De bør derfor være omdrejningspunkt for lokale musikundervisningstilbud til alle børn og unge. Folkeskolereformen giver nye muligheder for de danske musikskoler, og det er vigtigt, at der bliver skabt stærke samarbejder mellem musikskoler og folkeskolen om at give eleverne musiktilbud af høj kvalitet. At kommunerne gør brug af folkeskolereformens muligheder for at inddrage musikskolerne i den understøttende undervisning i folkeskolen. At kommunerne bliver opmærksomme på mulighederne for, at folkeskolens elever på visse betingelser kan opfylde deres undervisningspligt ved at deltage i undervisning på musikskoler. At kommunerne gør brug af de nye muligheder for at oprette eliteklasser i musik. At alle elever oplever mindst én skolekoncert årligt i deres skoleforløb. Dette kan for eksempel ske i samarbejde med eksisterende spillesteder, festivaler, landsorkestre, kulturpakker og foreningen Levende Musik i Skolen. At musikskolerne samarbejder med folkeskolen om at skabe stærke musiktilbud til eleverne.

8 SCENEKUNST Scenekunsten er nuets kunstart, der i sit levende samspil mellem scene og publikum kan skabe en vigtig følelse af fællesskab. Samtidig oplever man som enkelt individ at blive talt til og respekteret i det rum, man deler med udøverne og resten af publikum. Scenekunsten er en af de kunstformer, der kommunikerer direkte med sit publikum. Derfor er scenekunsten også i stand til at sætte vanskelige temaer på dagsordenen og tage diskussioner her og nu i rummet med sit publikum. Danmark har et yderst velfungerende børneteatermiljø, der hele tiden udvikler nye former og temaer for at nå både de helt små, de større og de unge. De danske børneteatre yder også en helt særlig formidlingsindsats, og de mange turnerende grupper og forestillinger når ud i de fjerneste afkroge af landet. Men på trods af de mange muligheder for at se kunsten udfolde sig på de skrå brædder rundt omkring i Danmark, får alt for få børn oplevelser med professionel scenekunst i løbet af deres opvækst. Folkeskolen er i sin nye form et oplagt sted for indsatser, der skal give den nye generation af kulturforbrugere forståelse for scenekunstens kvaliteter, og rummer mange oplagte muligheder for projekter og samarbejde mellem skolen og scenekunsten. At sikre eleverne i folkeskolen bedre muligheder for professionelle scenekunstoplevelser, blandt andet gennem tilbud om samlede kulturpakker til kommunerne og fortsat understøttelse af Huskunstnerordningen under Statens Kunstfond. At dansk børneteater fortsat får støtte og mulighed for at udvikle sig.

9 FILM Film er en kunstform, der skaber fællesskab på tværs af alder og social baggrund. Film er et af de mest populære kulturtilbud, og Danmark har en stærk tradition for at lave et bredt udvalg af kvalitetsfilm hvert eneste år. Danmark indtager desuden en stærk position i forhold til at skabe dramatik for børn og unge. Både dansk børne-tv, teater og danske børne- og ungdomsfilm har stor gennemslagskraft herhjemme såvel som i udlandet. Socialdemokraterne ønsker derfor fortsat at styrke produktionen af danske børne- og ungdomsfilm. At børnefilm af høj kvalitet fortsat støttes. At danskerne og særligt børn og unge i højere grad har adgang til at arbejde med filmmediet. Her giver folkeskolereformen nye spændende muligheder for projekter og samarbejde. At DR og TV 2 fortsat prioriterer udviklingsmidler til børneproduktioner. At der fortsat afsættes ressourcer til bedre markedsføring af børnefilm.

10 SPIL Spil er i sin reneste form leg. Et kreativt frirum, hvor fantasien får frit løb, og hvor spillerne samarbejder, konkurrerer og løser opgaver. Folkeskolen lægger grundstenen til børn og unges forståelse af både medier, teknik og kultur. Derfor er det vigtigt, at der udvikles tidssvarende digitale læremidler, og at lærerne uddannes i at bruge de muligheder, der ligger i interaktive og spilbaserede værktøjer. Digitale spil kan styrke undervisningsdifferentieringen og motivere eleverne meget mere målrettet, end det er muligt gennem traditionel klasseundervisning. Derfor bør der afsættes midler til forskning og udvikling af området for digital læring. Et særligt aspekt af spilkulturen er e-sport, hvor man ikke bare spiller for sig selv og for sjov, men konkurrerer mod andre spillere eller hold. Det er en anderledes sportsdisciplin i forhold til de klassiske sportsgrene som fodbold og svømning, men e-sport for børn og unge bør også anerkendes og rummes inden for foreningslivet og ligeledes kunne indgå i samspil med skole og fritidshjem. At Medierådet for Børn og Unge får til opgave at planlægge og gennemføre en vejledningsindsats, der bringer viden om både positive og negative aspekter af spil ud til børn, forældre og lærere. At styrke danske børns digitale dannelse både i skolen og hjemme med input fra den pædagogiske forskning og generel forskning på spilområdet. At e-sport anerkendes som sportsgren på linje med klassiske idrætsdiscipliner og inddrages i foreningslivet.

11 DESIGN OG ARKITEKTUR Design og arkitektur er vigtige instrumenter for menneskets og samfundets rammer og udvikling. Udviklingen af velfærdssamfundet skal derfor også baseres på ny og tidssvarende design og arkitektur. Socialdemokraterne ønsker en bred og inkluderende design- og arkitekturpolitik, hvor det folkelige og hverdagsberøringen er i fokus. Arkitektur og design har en meget lille plads i folkeskolen i dag, hvorfor der bør arbejdes på at styrke børn og unges kendskab til feltet. Dansk Arkitektur Center og Dansk Design Center er oplagte aktører, der kan udforme undervisningspakker og styrke formidlingen af design og arkitektur i folkeskolen. At børns viden om arkitektur og design styrkes gennem folkeskolen. KOMMUNALE KULTURTILBUD TIL BØRN OG UNGE Vores første kontakt med kultur og kunst er lokal. Kommunernes kultur- og fritidstilbud er det første trin i vores kulturelle dannelse og udvikling af en kulturel forståelse. Både for de få, der senere bliver professionelle kunstnere, og for de mange, der forbliver evige amatører. Musikere, dansere, billedkunstnere og skuespillere starter oftest deres kunstneriske løbebane i de lokale musikskoler, øvelokaler, kulturskoler og på de lokale amatørscener. Kommunerne spiller en afgørende rolle, når det handler om at få flere danskere til at gøre brug af de mange tilgængelige kulturelle tilbud. Det er vigtigt at arbejde for, at den kulturelle ulighed bliver mindre, så det ikke kun er de velstillede, privilegerede danskere, der får kulturelle oplevelser.

12 I den forbindelse foreslår Socialdemokraterne, at alle kommuner etablerer kulturskoler. Musikskolerne er en fantastisk succes i Danmark. Over børn får på denne måde hvert år vigtige musikalske kompetencer. Socialdemokraterne ønsker at skabe mulighed for, at børn og unge kan få tilsvarende tilbud inden for dramatik, billedkunst, dans og litteratur. At der etableres kulturskoler i alle kommuner. At kommunerne giver folkeskolens elever mulighed for at opleve kunst- og kulturlivets mange kvaliteter. BIBLIOTEKER Bibliotekerne i Danmark er en vigtig del af fundamentet under vores velfærdssamfund. Folkebibliotekerne har, siden de blev oprettet for over 100 år siden, været en garanti for, at alle borgere har adgang til oplysning, uddannelse og kultur. Undersøgelser viser, at bibliotekerne har fremgang i besøgstal, og særligt børn og unge er flittige brugere af landets biblioteker. Børnebiblioteker kan nemlig tilbyde et frirum for forældre og børn, hvor det ikke er kommercielle interesser, der styrer samværet. Unge kan finde et naturligt mødested i biblioteket, mens både unge og ældre under uddannelse kan få adgang til ny læring og læsepladser på biblioteket. At biblioteket er et mangfoldigt kulturhus med plads til mange forskellige tilbud og aktiviteter.

13 At det fortsat er gratis at benytte biblioteket. At der skabes nye samarbejder mellem biblioteker og skolebiblioteker. At bibliotekerne også rådgiver og vejleder om kommunens øvrige fritidstilbud for børn og unge. At bibliotekerne opretter lektiecaféer. MUSEER Museer er steder for eftertanke, kundskab og inspiration. Museerne rummer viden og oplevelser. Store eventyr og små hverdagshistorier. De rummer oldtid og samtid. Et besøg på museet kan hjælpe os til at tænke ud over dagligdagens gøremål og problemer. Men det kan omvendt også hjælpe os til at få et nyt perspektiv på den hverdag og det samfund, som vi er en del af. En større forståelse af fortid og nutid ruster os til fremtiden. Folkeskolereformen giver nye muligheder for et stærkere samarbejde mellem museerne og folkeskolen. De danske museer har en enorm viden, faciliteter og formidlingskompetencer, der bør udnyttes bedre til undervisning af børn og unge. Socialdemokraterne ønsker derfor, at skolerne og museerne samarbejder om undervisningsforløb, der kan styrke elevernes viden om den danske kulturarv. At folkeskoler og museer bliver bedre til at samarbejde om undervisningsforløb, og at denne indsats i højere grad dokumenteres. En fortsat stærk formidling til folkeskolen gennem integreret undervisning og skoletjenester.

14 IDRÆT Idræt og motion skaber energi og velvære, men også platforme for øget fællesskab, sammenhold og bedre trivsel i samfundet. Det er derfor vigtigt, at alle danskere uanset alder, økonomisk formåen eller social situation har mulighed for at leve et fysisk aktivt liv med idræt og motion som en naturlig del af dagligdagen. Gode vaner og lysten til fysisk aktivitet skabes nemlig tidligt og tages med ind i voksenlivet. Derfor mener Socialdemokraterne, at det skal være en naturlig del af alle børns opvækst, at de motiveres og udfordres til leg og bevægelse. Børns opvækst er først og fremmest forældrenes ansvar, men vi skal sikre, at de offentlige rammer og institutioner understøtter en god og fysisk aktiv start på livet. At kommunerne gør aktiv brug af folkeskolereformens muligheder for at inddrage idrætslivet i den understøttende undervisning i folkeskolen. At skolen bruges aktivt til at give børn og unge en god start på livet med sunde vaner.

15 FORENINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE Socialdemokraterne ønsker at støtte og fremme fripladsordninger, så alle børn og unge, uanset forældrenes økonomiske situation, kan være en del af det danske foreningsliv. Vores forenings- og folkeoplysningstradition er nemlig en vigtig del af den danske kulturforståelse. Derudover bidrager foreningslivet også til den demokratiske dannelse og styrker børn og unge i at bryde en negativ social arv. Danskernes fortsatte engagement i foreningslivet er særlig værdifuldt, fordi vi her aktivt tager ansvar for det fællesskab og det samfund, som vi er en del af. At udvide eksisterende fripladsordninger for børn og unge i fritidslivet eller lave forsøg med kulturklippekort, der sikrer, at alle børn og unge uanset forældrenes økonomiske formåen kan deltage i forskellige foreningstilbud.

16 Kailow Graphic A/S Miljø- og arbejdsmiljøcertificeret Juni 2014 SOCIALDEMOKRATERNE Danasvej 7, 1910 Frederiksberg C Telefon , socialdemokraterne.dk

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

KULTURFOKUS I VEJLE KOMMUNE MED SOCIALDEMOKRATERNE VED RORET

KULTURFOKUS I VEJLE KOMMUNE MED SOCIALDEMOKRATERNE VED RORET KULTURFOKUS I VEJLE KOMMUNE MED SOCIALDEMOKRATERNE VED RORET Kunst og kultur er afgørende for nytænkning og innovation Kunst og kultur er det Kit, der binder os sammen som mennesker Livsglæden vokser der,

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Odense - Drømmenes By. Radikal Kulturpolitik

Odense - Drømmenes By. Radikal Kulturpolitik Odense - Drømmenes By Radikal Kulturpolitik Indhold Odense Drømmenes By... 1 Vision... 1 Mål... 1 Bibliotek... 1 Medier... 2 Teater... 2 Musik... 3 Dans... 3 Billedkunst... 3 Film og foto... 4 Design og

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg Folkeskolereform -Samarbejde mellem skolerne og n type: Aftaleenhed Folkeskolereformen har overordnet til formål, at alle elever skal lære mere. Blandt reformens øvrige mål er det et politisk ønske, at

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 værdistjernen Børne- og Ungepolitikken i Gentofte Kommune udvikler sig. En evalueringsrapport pegede på behovet

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune Forord På baggrund af folkeskolereformen og Byrådets godkendelse d. 11-03-2014 af, at fritidstilbuddet organiseres ud fra nedenstående pejlemærker, har

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder

Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder Skolereformen Hvad indeholder reformen Foreningens muligheder DGI Sydvest Skolereform og folkeskoler hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere