Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsperiode Danskundervisningen er blevet gennemført fra d. 10 August til den 14 november 2016 af Benedicte Lynge-Fjord. Og fra d til den af Christian A. J. Sørensen. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-nordvest EUX merkantilt studieår Dansk A Christian A. J. Sørensen EUX16T EUX16N Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introduktion til tekstlæsning + Skriftlighed Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Sprog - sproghistorie og sprogvariationer (herunder svensk og norsk) Sprog - grammatik Sprog kommunikation, sprogfunktion og sproghandlinger Sprog argumentation og retorik Analyse og fortolkning indføring i analytisk håndværk Litteraturhistorisk læsning 1 fra Middelalder til oplysningstiden. Litteraturhistorisk læsning 2 romantik og romantisme Litteraturhistorisk læsning 3 - det moderne gennembrud Titel 10 Litteraturhistorisk læsning 4 fra realisme til modernisme - værklæsning Titel 11 Litteraturhistorisk læsning 5 fra 1970erne til i dag - værklæsning Titel 12 Sprog virksomhedens kommunikation og reklamer Titel 13 Medier fakta og fiktion fokus på de forskellige mediers genrer Titel 14 Medier remediering og adaption - værklæsning Titel 15 Medier spillefilm og kortfilm Titel 16 Medier analyse af nyheder Side 1 af 17

2 Titel 1 Introduktion til tekstlæsning og Skriftlighed. Litteraturen og undervisningsmaterialet der er blevet benyttet i undervisningen er Grundbog: Nina Døssing: Dansk A EUX merkantil Praxis, Sprogets tilblivelse og udvikling til og med SMS-sprog - Introduktion til brugen af web-bogen - Introduktion til danskfaget Læreroplæg om formidlingsskrivning: struktur, disposition, det gode sprog, indre sammenhæng. 5 lektioner : Udtrykke dig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende. Klasseundervisning og skriftligt arbejde, pararbejde og gruppearbejde Side 2 af 17

3 Titel 2 Sprog - sproghistorie og sprogvariationer (herunder svensk og norsk) Litteraturen og undervisningsmaterialet der er blevet benyttet i undervisningen er Afsnit om Sprogets tilblivelse: - Norsk - Amalie Skram Karens Jul. vi lyttede til forskellige dialekter og fandt kendetegn. - Slang - Sprognormer - Sms-sprog 10 lektioner Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder kunne anvende grammatisk termologi. Udtrykke dig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende. Anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg. Orientere dig i store tekstmængder, såvel trykte som web-baserede, samt fokuseret kunne udvælge og dokumentere. Klasseundervisning, pararbejde, individuelt arbejde, læreroplæg og gruppearbejde Side 3 af 17

4 Titel 3 Sprog grammatik - løbende igennem året Litteraturen og undervisningsmaterialet der er blevet benyttet i undervisningen er Afsnit om Sproget i kasser og klasser: - Ordklasser - Morfemer - Syntaks - Hovedsætninger, ledsætninger og helsætninger - Komma forskellige øvelser (Thomas Skov grammatik for dummies -film + tilhørende øvelser) Anvendt uddannelsestid: ca. 5 lektioner. - Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder kunne anvende grammatisk termologi Klasseundervisning, skriftligt arbejde og pararbejde Side 4 af 17

5 Titel 4 Sprog kommunikation, sprogfunktion og sproghandlinger Afsnit om Sproget som vi bruger det: - Talesprog/skriftsprog Skriftlig arbejde med mail/brev - Kommunikationsmodellen/kanylemodellen Anvendt uddannelsestid: 5 lektioner Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, herunder kunne anvende grammatisk termologi. Udtrykke dig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende. Anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg. Orientere dig i store tekstmængder, såvel trykte som web-baserede, samt fokuseret kunne udvælge og dokumentere. Klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde, pararbejde, skriftligt arbejde Side 5 af 17

6 Titel 5 Sprog argumentation og retorik Afsnit om Sproget som vi bruger det: - Argumentation - Retorik - Appelformer - Forskellige læserbreve m.m. Supplerende litteratur er gennemgået i undervisningen og tager udgangspunkt i blandt andet Hvor er Pointen? af Henrik Juel et. Al. - Elevopgave, skriv et læserbrev. Væsentligste arbejdsformer Anvendt uddannelsestid: 6 lektioner + 4 timers elevtid Udtrykke dig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende. Anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg. Orientere dig i store tekstmængder, såvel trykte som web-baserede, samt fokuseret kunne udvælge og dokumentere Klasseundervisning, pararbejde, Fremlæggelse af egen tale. Side 6 af 17

7 Titel 6 Analyse og forskellige fortolkningsmuligheder af fiktive genre. Afsnittet om Litterære genrer: - Fiktion og sagprosa - Skønlitterære genrer (Lyrik, Drama og Epik) Supplerende litteratur: Erik A. Nielsen og Svend Skriver: Dansk Litterær Analyse omhandlende - Personkarakteristik - Miljøanalyse - Komposition - Fortæller Afsnittet om Litteraturteori: (Løbende gennemgang af de forskellige læsningteorier) - Biografisk læsning - Den ideologikritiske læsning - Psykoanalytisk læsning - Den Nykritiske læsning - Den strukturalistiske læsning Væsentligste arbejdsformer Anvendt uddannelsestid: 4 lektioner + løbende igennem året + 8 timers elevtid til stilen Analysere og fortolke og perspektivere og vurdere fiktive tekster såvel mundtligt som skriftligt Perspektivere og vurdere de fiktive tekster og værker til forskellige historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrettede sammenhænge og forstå værkernes betydning for nutidens tankegang Have kendskab til litterære danske og internationale strømninger. Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, elevfremlæggelser og elevarbejde med litteraturteoretisk analyse af Amalie Skrams Karens Jul. Side 7 af 17

8 Titel 7 Litteraturhistorisk læsning 1 fra Middelalder til oplysningstiden. Afsnit om Litteraturhistorie: - Middelalderen Riddervisen Torbens datter (Den strukturalistiske læsning; grundstrukturmodellen, aktantmodellen og kontraktmodellen) Tryllevisen Germand Gladensvend - Renæssancen - Forskellige billeder af Leonardo Da Vinci, Rafael m.fl. Påbegyndt elementer til billedanalyse litteratur Virkemidler i reklamer, film og kunstbilleder af Jørn Ingemann Knudsen. - Barokken - Oplysningstiden Uddrag af Jeppe på bjerget af Ludvig Holberg Filmen En kongelig affære fra 2012 Væsentligste arbejdsformer Anvendt uddannelsestid: 16 lektioner Analysere og fortolke og perspektivere og vurdere fiktive tekster såvel mundtligt som skriftligt Perspektivere og vurdere de fiktive tekster og værker til forskellige historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrettede sammenhænge og forstå værkernes betydning for nutidens tankegang. Have kendskab til litterære danske og internationale strømninger. Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftligt arbejde Side 8 af 17

9 Titel 8 Væsentligste arbejdsformer Litteraturhistorisk læsning 2 romantik og romantisme Afsnittet om Litteraturhistorie: - Romantikken Caspar David Friedrich Vandreren over tågehavet (1818) Adam Oehlenschläger Guldhornene (1802) Schack Staffeldt Indvielsen (1804) - Nationalromantik H.C. Andersen Danmark, mit fædreland (1850) Isam B Danmark, mit fædreland - Biedermeier Thomasine Gyllembourg Den lille Karen - Poetisk realisme St. St. Blicher Sildig opvaagnen (1828) - Romantisme Emil Aarestrup Angst (1838) H.C. Andersen Skyggen (biografisk læsning) - Grundtvig Grundtvig Den signede dag (1826) Elevopgave: Stoppenaalen af H.C Andersen Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner + 8 timers elevtid. Analysere og fortolke og perspektivere og vurdere fiktive tekster såvel mundtligt som skriftligt Perspektivere og vurdere de fiktive tekster og værker til forskellige historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrettede sammenhænge og forstå værkernes betydning for nutidens tankegang. Have kendskab til litterære danske og internationale strømninger. Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftligt arbejde Side 9 af 17

10 Titel 9 Litteraturhistorisk læsning 3 - det moderne gennembrud Afsnittet om Litteraturhistorie: - Det moderne gennembrud Problemlitteratur Henrik Pontoppidan Ane-Mette - Impressionismen Herman Bang Irene Holm Forskellige impressionistiske malerier Anvendt uddannelsestid: 6 lektioner Analysere og fortolke og perspektivere og vurdere fiktive tekster såvel mundtligt som skriftligt Perspektivere og vurdere de fiktive tekster og værker til forskellige historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrettede sammenhænge og forstå værkernes betydning for nutidens tankegang. Have kendskab til litterære danske og internationale strømninger. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde og pararbejde Side 10 af 17

11 Titel 10 Væsentligste arbejdsformer Litteraturhistorisk læsning 4 Tiden mellem de to verdenskrige Værklæsning. Afsnittet om litteraturhistorie: - Ekspressionismen Tom Kristensen Nat i Berlin (Semantisk skema) - Kulturradikalisme Hans Scherfig Det forsømte forår (1949) (værk) Karen Blixen Skibsdrengens fortælling (1942) Tove Ditlevsen De evige tre (1942) - Modernismen Villy Sørensen En glashistorie (1961) Peter Seeberg Patienten (1961) Klaus Rifbjerg Det er blevet os pålagt (1960) (Nykritisk læsning) Anvendt uddannelsestid: ca. 25 lektioner Analysere og fortolke og perspektivere og vurdere fiktive tekster såvel mundtligt som skriftligt Perspektivere og vurdere de fiktive tekster og værker til forskellige historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrettede sammenhænge og forstå værkernes betydning for nutidens tankegang. Have kendskab til litterære danske og internationale strømninger. Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftligt arbejde, fremlæggelse. Side 11 af 17

12 Titel 11 Væsentligste arbejdsformer Litteraturhistorisk læsning 5 Efterkrigstiden til i dag - værklæsning Afsnittet om Litteraturhistorie: - Velfærdssamfund i krise - Eksistentialismen - Kulturradikalisme Hans Scherfig Det forsømte forår (1949) (værk) Filmen Det forsømte forår (1993) - Eksistentialismen Karen Blixen Skibsdrengens fortælling (1942) Tove Ditlevsen De evige tre (1942) - Bekendelseslitteratur erne/postmodernisme Michael Strunge Natmaskinen (1983) erne og minimalisme Helle Helle Fasaner (1996) - Grotesk realisme Jan Sonnergaard Sex (1997) - Nyeste tid og iscenesættelse/performativ biografisme Naja Marie Aidt Kvinden i baren (2006) Lone Hørslev Ground zero (2007) Yahya Hassan Barndom (2013) - Tekst om performativ biografisme og autofiktion Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner. Analysere og fortolke og perspektivere og vurdere fiktive tekster såvel mundtligt som skriftligt Perspektivere og vurdere de fiktive tekster og værker til forskellige historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsrettede sammenhænge og forstå værkernes betydning for nutidens tankegang. Have kendskab til litterære danske og internationale strømninger. Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 12 af 17

13 Titel 12 Reklamer og markedskommunikation. Litteraturen og undervisningsmaterialet der er blevet benyttet i undervisningen er Reklamer af Hanne Pedersen del Eksemplariske analyser af følgende reklamer. - Ben n Jerrys is sortiment. - Diesel Stay Young. Reklame Film - Coca Cola (Always coca Cola 1980 erne). - Coca Cola (Christmas 1980 erne) Anvendt uddannelsestid: 8 lektioner Klasseundervisning, skriftligt arbejde, pararbejde og gruppearbejde Side 13 af 17

14 Titel 13 Medier Mediehistorie - fakta og fiktion fokus på de forskellige mediers genrer Afsnit om Medier: - Mediehistorie - Kommunikationskultur - Medier og identitet - Mediegenrer Fiktion/fakta Avisens genrer (+ skrivemodeller) Skriveøvelser på klassen om fx Essay - Tv-genrer Nyheder (arbejde med nyheder på DR og TV2) Dokumentarprogrammer Underholdningsprogrammer - Radiogenrer - Genrer på de sociale medier Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner Analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i en kommunikation, såvel mundtligt som skriftlig Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsmæssige sammenhænge Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for medier og samspillet mellem kultur og samfund Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 14 af 17

15 Titel 14 Medier medieanalyse Afsnit om Medier: - Kommunikationsanalyse - Målgrupper og medieforbrug Eleverne analyserede forskellige reklamer mht. målgrupper - Levende billeder analyse Anvendt uddannelsestid: 4 lektioner Analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i en kommunikation, såvel mundtligt som skriftlig Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsmæssige sammenhænge Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for medier og samspillet mellem kultur og samfund Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 15 af 17

16 Titel 15 Medier spillefilm og kortfilm / remediering og adaption - værklæsning Afsnit om Medier: - Remediering og adaption - Adaptionsanalyse i fællesskab på klassen af Det forsømte forår (1940) + - Spillefilm kendetegn ved genrer - Spillefilm 3 dramaturgiske modeller (Pyramiden, treaktsmodellen/plotpointmodellen og berettermodellen) - Filmanalyse af Det forsømte forår - VÆRK - Forløb om kortfilm (kompendium) - Filmanalyser af kortfilmen Over af Jörn Trelfaldt. Supplerende litteratur_ - Filmanalysemodeller sammenfattet af Virkemidler i reklamer film etc. af Jørn Ingemann Knudsen Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner Analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i en kommunikation, såvel mundtligt som skriftlig Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsmæssige sammenhænge Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for medier og samspillet mellem kultur og samfund Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 16 af 17

17 Titel 16 Medier analyse af nyheder Afsnit om Medier: - Analyse af nyheder - De 5 nyhedskriterier - Avisens layout - Pressefoto Eleverne arbejdede med selvvalgte pressefotos, som de efterfølgende fremlagde på klassen. Anvendt uddannelsestid: 8 lektioner Analysere trykte og elektroniske medietekster og vurdere disse som led i en kommunikation, såvel mundtligt som skriftlig Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og erhvervsmæssige sammenhænge Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for medier og samspillet mellem kultur og samfund Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 17 af 17

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016/2017 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX merkantilt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 16/17 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX merkantilt

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F15 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen UVB-Danskhh1113-F15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk-A Jørgen Klærke STU-DanskAhh1213-F16-MAR Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017.

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/15 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Gitte Bjørn H1C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution HSSYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk niveau A Jesper Valdemar Fischer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution HSSYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk niveau A Jesper Valdemar Fischer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Hh1211-Virksomhedsøkonomi

Hh1211-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Karen Mejer Overby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2016 Vejen Business

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Gitte Bjørn, Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution ErhvervsGymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Hans-Arne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september,

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Dansk A Inge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Martin Selmer

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016/17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Haderslev Handelsskole EUX Dansk A Karen Spillemose

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-16 Institution Tønder Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Hold Finn Hedegaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Gitte Bjørn, Marguerita

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Termin Maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Kenneth Thrane (KET) Hold 2.C Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2015 VUC Lyngby Hf Dansk A Niels Jespersen, NJE

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Karen Skøtt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Dansk A Ulla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution VUC Vest Afdeling Vejen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Rane

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Tønder Tekniske Gymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Finn Hedegaard)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Dansk A Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 13/14 Institution HF & VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Kirstine Gammelgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Thy-Mors HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Emil Fuglsang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Hhx Dansk

Læs mere

Studieplan (HFE-hold)

Studieplan (HFE-hold) Studieplan (HFE-hold) Hold og skoleår: rdaa1711-2017 januar - december 2016 Underviser: Gitte Lilja (RGL) Periode Forløb Fag Progesssion Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF kreativ Dansk A Marianne

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere