290 milliarder og. 55 minutter. Klik for at redigere i master. introduktion til offentlige innovative indkøb. Klik for at redigere i master

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "290 milliarder og. 55 minutter. Klik for at redigere i master. introduktion til offentlige innovative indkøb. Klik for at redigere i master"

Transkript

1 290 milliarder og Klik for at redigere i master 55 minutter introduktion til offentlige innovative indkøb Klik for at redigere i master 10. december

2 COPENHAGEN LIVING LAB INNOVATIVE OG EMPATISKE VELFÆRDSLØSNINGER DER AFSPEJLER MENNESKERS ØNSKER TIL LIVET 2

3 Bagtæppet Som samfund står vi overfor to store udfordringer. To gennemgribende forandringer af vores livsvilkår: Klima og demografi At finde løsninger på de store samfundsmæssige udfordringer er en af de vigtigste kilder til innovation. Gabet vokser Omkostninger Uddannelse Produktivitet Den offentlige sektor søger at blive mere innovativ. Der er voksende enighed om at fremtidens velfærdsudfordringer kan kun løses, hvis der udvikles helt nye måder at producere og levere velfærdsydelser. 3

4 290 milliarder Det offentlige indkøb for 290 milliarder om året. Innovative indkøb betegner en ambition om at anvende dele af den offentlige indkøbskraft til erhvervelse af nye løsninger innovative løsninger. at sikre det offentlige mere for pengene og at sikre private leverandører en mulighed for at udvikle og investere i nye løsninger til en betalende kunde. Alt i alt: Bedre velfærd, højere effektivitet og øget konkurrenceevne. Det traditionelle indkøb gælder indkøb af en kendt vare eller ydelse, som dækker et erkendt behov mere af det samme billigere. Det innovative indkøb repræsenterer en proaktiv efterspørgsel efter løsninger på en problemstilling bedre og billigere. Mindre og billigere vs. Bedre og billigere 4

5 Det traditionelle indkøb omfatter aktiviteter der skal sikre tilvejebringelse af varer, der er nødvendige for den offentlig velfærdspraksis Indkøb Implementering Det innovative indkøb omfatter aktiviteter som skal bistå med at finde svar på strategiske udfordringer (f.eks. behov for at reducere driftsomkostninger eller øge effekten af en indsats) og gennemføre forandringer af praksis. Indkøb Forandring 5

6 Hvad er innovationsfremmende indkøb? Innovationsfremmende indkøb handler om, at integrere innovation i indkøbsproceduren, så man får mere værdifor de penge, der købes ind for. 6

7

8 Almindeligt udbud MERE EFFEKTIVTET Mere (af det samme) for pengene. Vi har brug for nye brandbiler! UDBUD EFTER BRANDBILER KRAV: Kan køre hurtigst. Kan have flest brandmænd ombord. Indkøb af de bedste og billigste brandbiler. Mindst mulig pris!

9 Innovativt indkøb Borgeroplevelse? Hvordan oplever du hjælpen til brand håndtering? Hvad er vigtigt for dig? DIALOGVÆRKTØJ Vi har brug for nye brandbiler! Hvad er egentlig problemerne, vi skal have løst og hvordan løses de bedst???? Potentielle funktionskrav Vi kan beskrive behov til nye løsninger, der tager udgangspunkt i borgernes oplevelse af god kvalitet og de tilsigtede effekter.? Omkostninger? Hvad koster vores eksisterende løsninger/service? Tid, ressourcer? $ $ Økonomisk baseline $$

10 Innovativt indkøb MERE EFFEKTIVT BEDRE KVALITET BEDRE ØKONOMI Dialog om krav og muligheder?! Leverandører Udbyder Løsninger, der øger borgeres sikkerhed ved brand FUNKTIONS KRAV: Maksimere borgerens følelse af tryghed Minimere mulighed for at branden udvikler sig Minimere omkostninger til slukning af brande Flere mulige løsninger: -Brandalarmer -Brandhæmmende byggematerialer -Brandslukningsudstyr i hjemmene -Brandbiler

11 Hvordan kan vi tale sammen?

12 Dialog udbud ved I noget vi ikke ved? Funktionsudbud Innovationspartnerskaber - Præ kommercielle indkøb Challenge competitions- Kært barn har mange navne 12

13 Ophav

14 SBRI Each year, Federal agencies with extramural research and development (R&D) budgets that exceed $100 million are required to allocate 2.5 percent of their R&D budget to these programs. Currently, eleven Federal agencies participate in the program: Department of Agriculture Department of Commerce - National Institute of Standards and Technology Department of Commerce - National Oceanic and Atmospheric Administration Department of Defense Department of Education Department of Energy Department of Health and Human Services Department of Homeland Security Department of Transportation Environmental Protection Agency National Aeronautics and Space Administration National Science Foundation Each agency administers its own individual program within guidelines established by Congress. These agencies designate R&D topics in their solicitations and accept proposals from small businesses. Awards are made on a competitive basis after proposal evaluation.

15 EU

16 OPP

17 Intelligent offentlig efterspørgsel på kort og lang sigt Tidshorisont/ Kompleksitet Efterspørgsel på løsninger af større samfundsudfordringer fx fossil uafhængighed Offentlig- Privat Problemudbud Radikal innovation Indkøb af komplekse produkter & services fx sygehusudstyr Funktionsudbud mv. Innovation Inkrementiel innovation Innovative offentlige indkøb Innovationspartnerskaber

18 Intelligent offentlig efterspørgsel

19

20

21 Guide for Public Procurement of innovative solutions in the health sector PPI NET Phase 2 - Pre-Commercial Procurement (PCP) Challenge and Needs assessment Planning and organizing Dialogue with market Phase 1 - Preparation and anchoring Strategy and Competition design No Solution? Yes Solution design Competitive Tender Prototype Contract Test and verification Delivery and evaluation Phase 3 Innovative Public Procurement (IPP)

22 Forsøg på et lille overblik OPS (offentlig efterspørgsel og private leverance) OPP OPI Finansiering Anlæg Drift Udvikling Outsourcing Indkøb Innovativ løsning Udviklingsopgave Udviklingskonkurrence Udvikling Test 22

23 Trin i det offentlig innovative indkøb Udbud/tilbud Dialog Analyse at der findes forskellige rammer om indkøb og innovation at der er behov, som skal afklares. at dialog mellem en offentlige aftager og en private leverandør er hensigtsmæssig 23

24 5 trin i innovative indkøb Udbud/tilbud Udbudsplan Dialog Strategi Analyse at dialog mellem en offentlige aftager og en private leverandør er hensigtsmæssig at der findes forskellige rammer om indkøb og innovation Plan givet afgræsning af problemstilling og markedssituation at der er behov, som skal afklares. Er det noget vi vil? Hvor kan det være relevant? 24

25 Supply chain logik Up stream Muligheder for at mobilisere ressourcer ændre adfærd Problemstilling Muligheder (for at leverandører kan bidrage til øget værdi) Down stream 25

26 Værdiskabende leverandørsamarbejde Dialog Udbudsplan Udbud/tilbud at skære til og vælge den vej som kan skabe størst værdi Analyse Strategi 26

27 Værdi V = C + Q C 27

28 Kvalitet Brugerperspektivet skaber en fælles platform -et grundlag for at skabe overskud på tre bundlinjer Forretning Politisk kvalitet Teknisk kvalitet Indtjening og vækst Omkostninger Professionel kvalitet Menneskers Livskvalitet oplevede kvalitet Kilde: COPENHAGEN LIVING LAB 28

29 55 minutter 29

30 Tre greb der leder fra problem til løsning Dialog Udbudsplan Udbud/tilbud Værdi Analyse Problemforståelse Strategi Effekt Mulighed 30

31 Tre gennemgående konkretiseringer Udbud/tilbud Offentlig perspektiv Dialog Udbudsplan Værdi Analyse Problemforståelse Strategi Effekt Privat perspektiv Mulighed 31

32 Samle til konklusion Udbud/tilbud Udbudsplan Krav og kriterier Dialog Baggrund Analyse Økonomi Problemforståelse Strategi Effekt Mulighed 32

33 Offentlige innovative indkøb Dialog Udbudsplan Udbud/tilbud Værdi Analyse Problemforståelse Strategi Effekt Mulighed 33

34 Mindset: Abstraktion, konkretisering og iterationer ABSTRAKT Problemforståelse FORTID Effekt Hvad problemet har kostet os Problemforståelse Mulighed Effekt Effekt Effekt Hvordan problemstillingen opleves Problemstilling en som vi nu kan kommunikere den Problemet som vi kender det i dag Problemforståelse Problemforståelse Mulighed Mulighed Mulighed Effekt Effekt Vores ønskede fremtid Problemforståelse Mulighed for en ny løsning (teknologi og forretning) Mulighed FREMTID Problemforståelse Mulighed KONKRET 34

35 Timing Hurtigt eller dybt gennemløb? Innovativ løsning eller partnerskab 35

36 Kompetencekrav Ledelse af innovations projekt Dialog Ledelse af indkøbsprojekt Udbudsplan Udbud/tilbud Værdi Tværfaglighed Tværorganisatorisk Ledelse Strategi Analyse Business case Koncept Udbuds- og kontrakt former Dialog formater Forestå kvalitativ Kvantitativ analyse Forme strategisk bidrag 36

37 To kursus tilbud - med fokus på tværfaglighed og specialisering Innovative indkøb som strategiske redskab Innovative indkøbsprojekter i praksis Offentlig Velfærdschefer Udviklingskonsulenter Management of innovative procurement projects Cross organizational collaboration on innovative procurement Legal frameworks, tender and evaluation framework Indkøbskonsulenter R&D afdelinger Private Strategisk ledelse Salgschefer 37

38 I. Innovative indkøb som strategisk redskab Dialog Plan Udbud/tilbud Værdi Analyse Problemforståelse Strategi Effekt Mulighed 38

39 II Innovative indkøb i praksis Dialog Plan Udbud/tilbud Værdi Analyse Problemforståelse Strategi Effekt Mulighed 39

40 Kursus indhold Innovation, udbud og tilbud Introduktion Projekter og det man ikke ved Modeller for OPI og de 5 trin Strategi Velfærd og løsninger Indkøb som investering (medicinhåndtering/forflytning) og anledning (byggeri/biler/bleer) til nytænkning Værdi og risici 3 bundlinjer Den politisk proces og opmærksomhedslandskabet Analyse: Problem- og værdiforståelse Aktører og observatører / the art of help Værdi og kvalitet Løsninger Ord (kvalitativt) og tal (kvantitativt) Problemkategorier Proceskortlægning (real omkostninger) Tilgængelig data Dialog Som du spørger får du svar Et Nordisk marked Digital understøttelse af dialog Plan Indkøb / Funktionsudbud /præ-kommercielt indkøb Omkostninger og pris // Totalomkostninger (TCO) Produktservicesystemer Konsortium dannelse Effekter: Adfærd (nudging), oplevelse, relation, ressource mobilisering, kapacitetsudnyttelse, deleløsninger og økonomisk besparelser. Implementering (ny-visitering vs. screening (re visitering)) Udbud og tilbud Udbuds-og aftaleformer //Agile kontrakter (IT)//Byggeri: Projektkonkurrencer Kontrakt længde / mængde Udbudsmaterialet Introduktion til værktøjer, cases, hjælp og videre uddannelse 40

41 Skal vi gå i dialog på? JoinShopovation! https://www.linkedin.com/groups/shopovation- Klik for at redigere i master Nordic-innovative-procurements ? COPENHAGEN LIVING LAB Klik for at redigere i master Thomas Hammer-Jakobsen

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af:

e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af: e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af: Udarbejdet for Europa-Kommissionen, Generaldirektorat for Erhvervspolitik Indholdsfortegnelse OM PROJEKTET...2

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere