Søren Noah

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren Noah 2008. www.noah2900.dk/hgweb"

Transkript

1 Søren Noah 2008

2 Arbejdsmiljø, arbejdsskader & fjernarbejde m. IT Vi har alle sammen hørt skrækkelige historier om folk, som p.g.a. stillesiddende arbejde med tastatur, mus og skærm har fået alvorlige fysiske skader. Hvad handler det om? Hvor meget er der om det? Hvordan kan man evt. undgå det? Hvad skal man være opmærksom på? Rapport om danskernes arbejdsmiljø 25% af de danske lønmodtagere har skiftet job p.g.a. for dårligt arbejdsmiljø og lige så mange overvejer at gøre det. 50% synes, at højt arbejdstempo og stress er et stort problem på arbejdspladserne. Til gengæld synes kun knap 25%, at lange og skæve arbejdstider er et problem. Utilfredsheden med arbejdsmiljøet fremgår af en LO-undersøgelse udarbejdet af Gallup, som blev offentliggjort på LO's kongres i 2000 men den gælder naturligvis arbejdsmiljøet generelt (og ikke IT specielt). LO ser gerne en slags miljø-mærkning af virksomhederne, hvor det fremgår, om der bliver gjort noget for arbejdsmiljøet og man er ikke bleg for at hænge de virksomheder ud, som ikke gør noget for at forbedre arbejdsmiljøet. I fremtiden vil et godt arbejdsmiljø også blive en del af konkurrencen mellem virksomheder for at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Til gengæld burde arbejdsmarkedet (ledelse og medarbejdere) bruge arbejdsmiljøloven bedre i analyser af skader og ulykker, så disse kan forebygges. Og Arbejdstilsynet (www.at.dk) burde gribe mere ind, når det ikke sker. For medarbejderne kan det ofte være et problem både at overholde arbejdsmiljø-rigtige arbejdsmetoder og samtidig nå at udføre arbejdet. Det er selvfølgelig uacceptabelt. I den sidste ende er det ledelsen, der skal bevilge penge til forbedrede vores arbejdsvilkår. I flere kommuner er planer om fjernarbejde ved at gå i vasken, fordi kommunerne ikke vil betale prisen for indretning af hjemmearbejdspladser, som overholder arbejdsmiljøreglerne. Meget trist at det offentlige ikke vil gå i spidsen på dette område til gengæld er de heller ikke meget for at udbetale erstatning bagefter, når folk først er blevet syge. Meget trist, når det oven i købet er et politisk mål, at det offentlige skal være lokomotiv og gå i spidsen i IT-udviklingen! Og ret dumt. Noah s A4-Ark 2008 Side 2

3 IT-branchen og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø er ikke noget man snakker meget om i IT-branchen. Ifølge en undersøgelse fra Ingeniørforbundet mener 95% af alle ITvirksomheder, at arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads er tilfredsstillende, og det samme gør 84% af medarbejderne. Men samme undersøgelse viser også, at 48% af IT-medarbejderne har fysiske gener på grund af et dårligt arbejdsmiljø. Medarbejderne i IT-branchen er tit dybt engagerede i deres arbejde og går oftest mere op i det end i arbejdsmiljøet. Undersøgelsen viser også, at kun halvdelen af virksomhederne har lavet en såkaldt arbejdspladsvurdering (APV), som skal identificere arbejdsmiljøproblemer. Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle arbejdspladser foretage en arbejdspladsvurdering (APV). Er der problemer med arbejdsmiljøet skal der laves en handlingsplan for, hvordan arbejdsforholdene forbedres. Direktøren i IT-Brancheforeningen påstår, at IT-branchen har Danmark s bedste arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet regner ikke arbejdsmiljøet på IT-området for værende dårligt og holder derfor ikke specielt øje med det. Alligevel rammes flere og flere af skader hver 3. ingeniør klager faktisk over smerter og begyndende symptomer på museskader, på trods af at de i vidt omfang selv kan tilrettelægge deres arbejde ved computeren. Typisk er det noget, som folk holder for sig selv og ikke taler om på arbejdspladsen. Den ansatte bagatelliserer det og tror, at det nok går over. En stor undersøgelse i HK (fagforeningen for ansatte indenfor dansk handel & kontor) viste for nylig, at 43% af medlemmerne ( personer) oplever gener eller smerter i det daglige arbejde med computeren. Og 12% af medlemmerne ( personer) tager medicin mod smerterne. Arbejdet ved computerskærme berører naturligvis ikke kun IT-branchen men i høj grad også jobs som sekretærer, kontormedarbejdere, konsulenter, revisorer, rejsebranchen, vagtbureauer, transportbranchen og mange andre. I det følgende drejer det sig derfor om ALLE, som beskæftiger sig med computerarbejde i en stor del af deres arbejdstid. Noah s A4-Ark 2008 Side 3

4 Museskader Museskader har hidtil ikke været anerkendt som arbejdsskader. Det er heller ikke endegyldigt videnskabeligt dokumenteret, at der er en sammenhæng mellem for meget computerarbejde og skader i nakke, ryg, lænd, skuldre, underarm, håndled, hånd og fingre. Smerter og skader som følge af arbejde med mus og tastatur er dog rimelig udbredt og kendes ved blandt andet følgende symptomer: Uforklarlig følelse af træthed Følelsesløshed Træt hånd og underarm Stivhed og/eller smerter i ledene Problemer med at åbne og lukke hånden Behov for at massere ømme led Sovende fornemmelse i hånd eller arm Kolde og ømme hænder, specielt om morgenen Problemer med koordination Der har været en meget stor undersøgelse i gang, som nærmest på forskningsniveau skulle forsøge at klarlægge påvirkningerne ved computerarbejde hos personer gennem et helt år. Resultatet af undersøgelsen KUNNE have været, at museskader fremover godkendes som arbejdsskader. Læs evt. nærmere om undersøgelsen på Undersøgelsen konkluderede dog kun, at computer-arbejde ikke giver nævneværdige skader eller gener før man kommer over 20 timer om ugen med mus/tastatur. Og samtidig tyder undersøgelsen på, at jo større indflydelse man selv har på indretningen af sin arbejdsplads des mindre klages der over skader, smerter og gener - uanset om indretningen af arbejdspladsen koster en formue eller ej. I øjeblikket er der kun en enkelt, der har fået tilkendt erstatning p.g.a. musearbejde. Det var en tidligere ansat hos LEGO (se artikel) Forebyggelse af museskader Det er bedre (og lettere) at forebygge end at helbrede. Visse museskader kan simpelthen ikke helbredes bagefter, så man gør sig selv en tjeneste ved at behandle sin krop ordentligt fra starten. Man helbreder ikke en museskade bare ved at købe en ny mus, en ny musemåtte eller en ny stol, som kan indstilles på 1000 måder. Noah s A4-Ark 2008 Side 4

5 Nedenfor er angivet en række forholdsregler, som mange eksperter anbefaler. De fleste af dem koster ikke noget. Indret din arbejdsplads ergonomisk korrekt (se bilag samt under links) Skift mellem forskellige værktøjer: brug forskellige mus, pegeplade, tastatur m.v. Forsøg evt. også i perioder at lægge musen over i den hånd, du ikke normalt vil bruge til en mus. Tag mange små pauser og udnyt pauserne til afslapning og/eller bevægelse. Lav hyppige strækøvelser. Strækøvelser vil hjælpe med til at reducere muskelspændinger. Som hovedregel må man ikke foretage øvelser, som gør ondt. Hvis du allerede har pådraget sig en museskade, kan visse strækøvelser være direkte skadelige - søg læge og spørg om råd. Slip musen: hold let på musen, og slip den helt i de mange korte perioder, du ikke bruger den. Slå ikke hårdt i tastaturet. Sørg for at muskler i arm og hånd kan slappe af. Nedsæt dobbeltklik-hastigheden på din mus til det langsomst mulige. Brug genvejstaster: stort set alle programmer, hvor der kan bruges mus, er forsynet med tastekombinationer, som kan aktivere de mest brugte handlinger i programmerne. Lær 10 af dem udenad, inden det går galt. Hold arme og hænder varme: kolde muskler og sener har større risiko for at få skader. Brug ikke computeren unødigt. Undgå spil (inkl. 7-kabale), chat m.m. Åbne kontorlandskaber (stor-rum) Mange danske virksomheder er røget med på den moderne vogn med store åbne kontorlandskaber fremfor små lukkede kontorer. Og det er der flere grunde til: Internt skal det udvikle en højere grad af fællesskabsfølelse og en mere dynamisk dialog mellem medarbejderne. Externt skal det signalere åbenhed, videndeling, dynamik og parathed til forandring. Det har en signalværdi overfor kunder og samarbejdspartnere. Noah s A4-Ark 2008 Side 5

6 Mindst halvdelen af medarbejderne er imidlertid ikke så glade for de nye store, åbne kontorer. Der klages f.eks. over støj, dårlig ventilation, småfrysen, kaos og manglende mulighed for at koncentrere sig midt i en strøm af afbrydelser. Derfor vælger mange i stedet at arbejde ved den hjemmearbejdsplads, som virksomheden evt. har stillet til rådighed men f.eks. sekretærer kan jo ikke benytte sig af denne mulighed. Når ledelsen hører om denne utilfredshed, så kan de slet ikke forstå det, for medarbejdernes repræsentanter har jo være stærkt involveret i disse planer og har kun været positive men ude blandt medarbejderne virker det altså ofte som om, at ledelsen har tænkt mest på et smart image udadtil. Ikke så heldigt Hvis et firma skal omstille sig til en ny måde at (sam)arbejde på, så er det altså ikke nok at sende alle medarbejderne på overlevelsestur i vildmarken, rive kontorvæggene ned og købe smarte møbler. Paratheden til forandring er en længere proces, som kræver tid, lyst og kræfter af samtlige medarbejdere i organisationen. Ellers lykkes det ikke og man opnår kun at skabe modvilje og utilfredshed. Leavitts model (som ses herover) skal vise, at enhver ændring i ITsystemerne bl.a. involverer mennesker (personer) altså de ansatte!! Ændringer påvirker også struktur, teknologi og div. opgaver men i forbindelse med arbejdsmiljø er det særligt vigtigt at hæfte sig ved: menneskene Og det er et væsentligt område, som bør tildeles stor opmærksomhed, hvis IT-ændringer skal forløbe optimalt! Noah s A4-Ark 2008 Side 6

7 Fagpolitik, IT og e-virksomheder Arbejdsmiljø og IT er naturligvis mange forskellige ting. Det er bl.a. det gamle traditionelle firma, hvor man for nylig har indført brugen af computersystemer, og hvor medarbejderne måske har utrolig svært ved at vende sig til alt det nye. Her har fagforeningerne i høj grad en rolle, som går ud på at beskytte medarbejderne mod at blive tromlet ned, slidt op og ødelagt fordi de ikke magter at følge med i den hastige udvikling. I denne traditionelle verden har man aldrig været vant til at skulle være parat til at omstille sig hele tiden. Hvis man på et traditionelt kontor pludselig satte en basketballkurv op på væggen, så ville medarbejderne tænke: Det var s qu da underligt at skraldespanden skal sidde deroppe På samme tid er der så de helt nye (dot-com)firmaer, som kun er få år gamle og er opstået og lever i den ånd, som er skabt af computerverdenen, Internet, e-handel o.s.v. Denne branche har fra starten tiltrukket mange helt unge medarbejdere, som umiddelbart ikke har problemer med at følge med udviklingen endnu. De er vokset op med computere og Internet men hvad sker der, når de stifter familie, får børn og bliver lidt ældre?? Kan de så stadig holde tempoet eller er virksomhederne parat til at omstille sig endnu en gang?? De mest succesrige firmaer i denne del af erhvervslivet er godt klar over, at deres meget unge medarbejdere opfatter arbejdsmiljø på en anden måde. I denne (yngre) del af branchen er meget få medlem af en A-kasse og kun få bekymrer sig om fagforeningspolitik. Ofte opleves det nærmest som om fagforeningerne prøver at spænde ben for dem og begrænse udfoldelsesmulighederne i jobbet/karrieren. Jeg trives med at arbejde 60 timer om ugen hvordan vil fagforeningen så have, at jeg absolut skal overholde 11-timers reglen? Udviklingen på IT-området sker så hurtigt i dag, at det er helt umuligt at uddanne tilstrækkelig med kvalificerede medarbejdere hurtigt nok. Ikke når vi snakker Word og Excel men i den rigtig tunge ende. Disse IT-folk kan næsten kræve, hvad de vil af deres arbejdsgivere men det kan man ikke som HK er eller skolelærer!! Men de unge bliver (måske) også ældre og meget hurtigt viser der sig symptomer på stress, som ellers først burde vise sig 10 år senere. De bliver simpelthen slidt op af for meget arbejde. Tingene er måske så småt ved at finde et mere jordnært leje, og så kan det være, at der bliver brug for fagforeningerne igen. Også indenfor IT-branchen Noah s A4-Ark 2008 Side 7

8 Faktisk er der klare tegn på, at folk begynder at vægte arbejdsmiljø, fleksibilitet og tryghed i jobbet fremfor hurtig karriere. Også IT-folk vil i fagforening nu for at blive en del af fremtiden! Arbejdsmiljø-cirklen viser, hvordan forskellige utallige påvirkninger rammer den ansatte i virksomheden. Næsten samtlige felter i cirklen har med IT at gøre og det er absolut noget, som man kan være opmærksom på. Og der er masser af muligheder for at undgå problemer!! Noah s A4-Ark 2008 Side 8

9 Hjemmearbejdspladsen = fjernarbejde (distancearbejde) I disse tider tilbyder flere og flere virksomheder, at mange af medarbejderne kan udføre en del af arbejdet derhjemme evt. ved en PC som firmaet stiller til rådighed eller financierer en del af. Det er uhyre vigtigt at hjemme-pc en ikke bare står på køkkenbordet. Arbejdspladsen skal indrettes fornuftigt, og det behøver overhovedet ikke at koste det hvide ud af øjnene. Faktisk handler det mest om at følge nogle få gode råd vedr. udstyr, indretning og arbejdsvaner (se bilag). Begrebet fjernarbejde dækker over, at medarbejderen udfører en større eller mindre del af arbejdet derhjemme. Det kaldes også: distance-arbejde tele-arbejde eller simpelthen: hjemme-arbejde Ved 100% fjernarbejde behøver medarbejderen slet ikke vise sig personligt på arbejdspladsen. Alle arbejdsopgaver klares hjemmefra via PC en og en direkte forbindelse til virksomhedens netværk via modem, Internet o.sv. Kommunikationen foregår via , netværk og evt. telefonen og ligeså hurtigt og effektivt, som hvis man var fysisk til stede. Hvis man elsker at bo i et bondehus på en af de små danske øer og gerne vil arbejde som skribent på Politiken, så kan det faktisk sagtens lade sig gøre. Teknisk kan det nemt lade sig gøre at indrette ITarbejdspladsen derhjemme, så der ikke er nogen forskel på om man sidder på arbejdspladsen eller derhjemme. Det går naturligvis ikke, hvis man er bager eller taxachauffør men hvis arbejdet primært udføres foran en computerskærm og udviklingen går hen i mod, at det er der mere og mere arbejde der gør så er der ingen praktiske hindringer for, at man kunne sidde og arbejde derhjemme. Men der mangler naturligvis den sociale omgang med nogle kolleger den personlige kontakt forsvinder. Hyggesnakken og de dårlige jokes forsvinder men til gengæld bliver arbejdet måske mere effektivt, der holdes færre pauser, man bliver ikke afbrudt hele tiden og man kan bedre koncentrere sig. Faktisk viser undersøgelser, at folk ofte arbejder mere end de behøver, når de arbejder derhjemme (!!) Noah s A4-Ark 2008 Side 9

10 Det gælder dog primært folk, som er glade for deres job og går op i det. De har svært ved at sige stop, når det nu lige går så godt, og der ikke er nogen klokke, der fortæller, at det er fyraften. I mange større firmaer er hjemmearbejde allerede en fast del af medarbejdernes virkelighed, men i mindre firmaer er chefen måske stadigvæk mistroisk overfor, om det går op i børn, indkøb og tøjvask det hele men mange undersøgelser tyder på det modsatte. Og i øvrigt er det vel ligegyldigt, hvis opgaverne bliver løst tilfredsstillende. Ellers må man jo tage en snak om det og lave nogle aftaler, deadlines o.s.v. Sammen med friheden og eget ansvar for tilrettelæggelsen af en del af arbejdstiden kommer ofte en vældig stor samvittighed overfor at gøre det så godt man overhovedet kan. Langt de færreste skriver timerne på, hvis de en gang imellem snupper en time ekstra for at løse en opgave og det var jo ikke meningen!! Bedste kombination: ude & hjemme Det behøver dog ikke være så slemt. 100% fjernarbejde er der nok ikke mange, der vil bryde sig om en blanding (flex) er det mest almindelige, så man både kommer på arbejdspladsen men også arbejder med visse af opgaverne derhjemme, hvor man selv kan tilrettelægge arbejdet og tiden. Mange har en ordning, hvor de f.eks. arbejder hjemme 2 dage om ugen og resten af tiden lægges på arbejdspladsen sammen med kollegerne. Det er også en klar fordel for folk, som har meget langt til arbejde, at de ikke skal igennem den lange transport hver eneste dag. Det sparer både tid, penge og energi for den enkelte. Andre har en ordning med korte arbejdsdage på arbejdspladsen og en vis del af arbejdet derhjemme. Det kan f.eks. være en stor fordel for folk med (små-)børn. Man kan uden problemer aflevere og hente børnene i vuggestue og børnehave, være sammen med dem og putte dem i seng. Og derefter kan man så arbejde 2-3 timer, inden man skal i seng eller man kan inddrage en stump af weekenden, som indeholder ca. 60 timer, hvor virksomheden ellers er lukket. Noah s A4-Ark 2008 Side 10

11 Er det nu godt nok, det jeg har lavet? Det er ens egne personlige kvalifikationer, der afgør om hjemmearbejdet bliver en succes for både arbejdspladsen og familielivet. Det kræver et personligt (fagligt) overskud selv at skulle afgøre, om man har udført arbejdet derhjemme godt nok og det kræver, at man er i stand til at tilrettelægge sin arbejdsdag selv. Hvis man er flad og udbrændt, så er det nok en dårlig idé for de fleste at flytte arbejdet hjem i privaten. Hvis virksomheden vil satse på fjernarbejde, så bør den forinden sørge for, at de pågældende medarbejdere besidder disse kvalifikationer evt. via kursus. Naturligvis kræves der også, at medarbejderen behersker den ny teknologi, da man skal kunne klare sig selv i de fleste situationer. Store firmaer med mange ansatte har dog ofte en support eller Help Desk som man kan ringe til og få hjælp, hvis der er problemer med at få udstyr og programmer til at fungere. Lederrollen kommer til at bestå mere i at coache medarbejderne frem for at tilrettelægge og koordinere deres arbejdstid. Lederen kommer til at se mere på resultatet af arbejdet frem for, hvor lang tid det har taget. Er man på arbejde eller har man fri? Det KAN faktisk være svært at administrere timerne derhjemme. Det kan bl.a. være svært for familien og omgivelserne at finde ud af, at der faktisk er tale om et stykke arbejde, som skal udføres. Hvis man ikke passer lidt på, så kan hele dage med hjemme-arbejde ofte blive opfattet som fridage af en ægtefælle, som sagtens kan forestille sig, at noget af tiden går med at rydde op i kælderen eller ordne noget meget nødvendigt ude i haven For ens eget vedkommende skal man også passe på man bør ikke planlægge at passe børn, have en steg i ovnen, snakke i telefon og skrive 2-3 breve for jobbet samtidig. Det giver bare stress! Hvis man ikke får disse ting til at gå op i en højere enhed, så egner man sig måske ikke til at udføre hjemmearbejde det virker måske for svært at få struktureret tiden, eller evt. skal man have noget hjælp og rådgivning omkring det. Hvis man bliver lidt god til disse ting, så er fjernarbejde en kæmpe fordel for alle parter. Tilfredse medarbejdere og højere produktivitet til gavn for virksomheden! Noah s A4-Ark 2008 Side 11

12 11-timers reglen (hvad betyder det?) Faktisk findes der en bekendtgørelse ang. hjemmearbejdspladser, som trådte i kraft i januar Den beskæftiger sig bl.a. med arbejdstid og indretning af hjemmearbejdspladsen. Noget som har været meget diskuteret er 11-timers reglen, som betyder 11 timers hvile (herunder fritid og søvn) fra man stopper sit arbejde og til man skal starte på arbejdet igen. Denne regel er selvfølgelig utrolig vigtig, hvis det gælder arbejde med farlige maskiner, transport o.lign. men er det nødvendigt at overføre denne regel automatisk til videns-området (formidling og bearbejdelse af viden og informationer ved f.eks. en PC)?? Eller vil det ødelægge den fleksibilitet, som folk netop ønsker, ved at kunne arbejde hjemme?? 11-timers reglen er hovedsagelig ment som en beskyttelse af lønmodtagerne, så de ikke bliver presset til at arbejde for meget. Men mig bekendt er der aldrig nogen, der har beskæftiget sig med, om skolelærere sad og forberedte sig derhjemme efter kl selvom de skulle møde kl næste morgen Dette kunne vel også gælde mange andre grupper med "skrivebordsarbejde"? Jo, og reglen kan nu fraviges ned til 6 timers hvile pr. døgn, hvis den ansatte ellers selv bestemmer og har en klar aftale om tingene! Skal man lade det være op til den enkelte at bestemme uden indblanding fra det offentlige (bekendtgørelser og love)??? Man kan vel (med lovens ånd i baghånden) lave lokale aftaler på arbejdspladsen, som man ikke behøver at genforhandle hver aften ved sengetid Hvis lønmodtageren selv ønsker fleksibiliteten, og virksomheden ønsker den fleksible arbejdskraft, så bør samfundet vel ikke stille sig i vejen Eller hvad? Den gældende lov siger, at der kan dispenseres fra 11-timers reglen ved "ikke-permanent hjemmearbejde", såfremt arbejdsgiveren ikke fastlægger og bestemmer over tilrettelæggelsen af arbejdet. Dette er således op til den enkelte. Dog må man ikke gå under 6 timers hviletid pr. døgn. Læs evt. nærmere på: og andre links! Noah s A4-Ark 2008 Side 12

13 Hjemme-PC på køkkenbordet?? Hvis hjemmearbejdet er en del af det aftalte arbejde (en del af arbejdstiden svarende til min. 2 dage om ugen eller mere), så bør arbejdsgiveren også tage ansvaret for, at hjemme-arbejdspladsen er indrettet fornuftigt og har faktisk pligt til det! Man skal faktisk følge de samme regler, som gælder indenfor virksomheden. Det gælder forhold som bord, stol, belysning, udluftning, siddestilling og div. IT-udstyr. Der er ingen grund til, at der skal slækkes på reglerne. Men desværre er det i praksis ofte sådan, at det er den ansatte selv, der må sørge for og betale for disse ting. Som nævnt står der langt over hjemme-pc'er rundt omkring i de danske hjem, som bl.a. er anskaffet via den hjemme-pc ordning, som Ole Stavad lige nåede at afskaffe, inden han forlod posten som skatteminister i december Ordningen gik ud på, at den ansatte fik en PC inkl. udstyr og software stillet til rådighed af arbejdsgiveren og betalte for den via afdrag i bruttolønnen. D.v.s. at man sparede at betale skat af dette beløb. Oftest har det været et krav, at den ansatte erhvervede sig PC-kørekortet indenfor 1-2 år på firmaets regning (men i fritiden), hvis man ikke allerede beherskede disse grundlæggende IT-færdigheder. En sådan ordning gik glat igennem hos f.eks. slagteri-arbejderne hos Tulipslagterierne og Danish Crown, mens hovedparten af de tusindvis af danske skolelærere måtte slås gevaldigt for at opnå samme ordning. De er nemlig ansat af det offentlige, som bagefter selv skulle finansiere skattefordelen på PC en. Lærernes fagforening (www.dlf.org) vil heller ikke uden videre acceptere, at lærerne skal på kursus (PC-kørekort) i deres fritid. Det er der nemlig ikke tradition for i folkeskole-regi Dybt uretfærdigt og latterligt set i forhold til vigtigheden af, at der skal benyttes IT i folkeskolen og resten af uddannelsessystemet med fuld tryk på, hvis ikke Danmark skal sakke bagud i den internationale udvikling og med en splittet befolkning opdelt i A og B-hold: dem som er med på den og dem som bare er på den! Noah s A4-Ark 2008 Side 13

14 Afskaffelsen af ordningen trak i direkte modsat retning af alle de politiske hensigter, som ønsker hele befolkningen med på IT-toget, endda under overskriften Bredbånd til alle!! Under alle omstændigheder har den oprindelige hjemme-pc ordning ( ) haft en enorm betydning for, at så mange danskere i (næsten) alle indkomstgrupper har adgang til en PC (og Internet) derhjemme. Kløften (polariseringen) mellem rig/fattig er rekord-lille i Danmark på dette område i forhold til andre lande selvom der dog stadigvæk er en markant forskel V-K regeringen (som blev valgt i november 2001) gennemførte sammen med Dansk Folkeparti en ny lov på dette område i april Ganske kort går loven ud på: Virksomheden betaler mindst 25% af udgiften Medarbejderen får et skattefradrag for anskaffelsen på max kr om året i op til 3 år. Kritikken af ordningen går naturligvis på, at den ikke vil blive til gavn for særlig mange "lavtlønnede", idet virksomhederne næppe vil betale for, at disse grupper får en computer hjem, som måske slet ikke skal bruges i forbindelse med jobbet. Fordelene vil være for små, udbyttet for ringe og risikoen for stor (for virksomhederne) - og dermed opnår man næppe den udbredelse af computere, Internet og bredbånd til den brede befolkning, som det oprindelig var målet, hvis Danmark skulle blive "Verdens bedste IT-nation" Arbejdsløse, studerende, pensionister m.fl. står stadigvæk udenfor men det gjorde de nu også under den gamle ordning Andre kritikere taler om, at Danmark har den største udbredelse af computere blandt befolkningen i hele verden (ca. 85% af alle husstande har mindst én PC stående) så vi har måske slet ikke brug for flere computere derhjemme? Vi har derimod behov for noget at bruge dem til: reelt indhold på Internet, IT i uddannelsessystemet, IT i det offentlige o.s.v. Mange virksomheder får slet ikke det rigtige udbytte af deres store investeringer i IT Mange penge er indtil videre smidt direkte ud af vinduet Den nuværende hjemme-pc ordning har bestemt ikke opnået den popularitet og udbredelse, som man havde håbet. Til gengæld har en anden del af loven vundet utroligt frem: medarbejder-bredbånd. Virksomheden kan nemlig udstyre sine medarbejdere med hurtig Internetforbindelse, en såkaldt ADSL-forbindelse. Og det er der rigtig mange virksomheder der har gjort. Det er en relativt lille udgift, og man binder sig ikke over en længere periode, som det er tilfælde med en hjemme-pc. Noah s A4-Ark 2008 Side 14

15 Der er stor interesse omkring emnet i mange hjørner af samfundet. F.eks. er sammenslutninger af små landsbysamfund og ø-samfund stærkt involveret, idet de kan se en positiv udvikling ved brug af IT og fjernarbejde. Besøg f.eks. hjemmesiden hos "Sammenslutningen af danske småøer" på web-adressen: (ja, det ser jo lidt svært ud med de danske tegn: æ, ø og å i Internet-adresser) eller for øen Fejø, som har succes med at tiltrække nye og yngre beboere, hvoraf en del benytter fjernarbejde. Ca. 25% af danskerne udfører "fjernarbejde" i en eller anden grad (een dag om ugen eller mere). Det er faktisk dobbelt så mange som gennemsnittet i Europa! Over 30% af virksomhederne har medarbejdere, som fjernarbejder mere eller mindre (kilde: Danmarks Statistik 2005). Vedr. konkrete detaljer omkring indretning af den sunde IT-arbejdsplads så kan du finde nærmere informationer her: >> Teori >> Arbejdsmiljø m.v. Links (se næste side) Samt 3-4 bilag (avisartikler) til disse sider (få dem hos din IT-lærer) OBS: Det betaler sig altid at komme til timerne :-) Noah s A4-Ark 2008 Side 15

16 Nyttige links til Internet: (alt om arbejdsmiljø, arbejdsskader, fjernarbejde m.m.) (website om forhold og regler omkring fjernarbejde) masser af gode links til andre steder på Internet (BrancheArbejdsmiljøRådet for Privat Kontor og Administration) (omfattende website om museskader m.v.) (tidligere IT- og Forskningsministeriet - nu kaldet "Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med Helge Sander (V) som "Videnskabsminister") (interesse-organisation indenfor IT-branchen) (omfattende website om bl.a. arbejdsmiljø, arbejdsskader, symptomer og forebyggelse) (Arbejdstilsynet, love & regler m.v.) (Arbejdsskadestyrelsen) (Arbejdsmiljø-Instituttet) (stor dansk undersøgelse vedr. især muse-skader) (nyhedsformidling om IT online på Nettet) :-) Søren Noah (IT-lærer) LINK: (> IT på Brock) Noah s A4-Ark 2008 Side 16

17 En museskade kan blive varig, så lyt til kroppen i tide Af Charlotte, Teknisk tegner (april 1999) Jeg er uddannet teknisk assistent og har arbejdet 11 år i samme firma. Da jeg i efteråret 1997 blev ramt af en museskade havde jeg ikke drømt om at det skulle være helt slut med at bruge computer. Men det er altså et faktum. Siden 1990 har jeg arbejde med computertegninger og også håndtegninger. Men så fik firmaet en stor ordre i efteråret Tidsfristen skulle overholdes, og man var fra starten kørt op i en stress-situation. Efter 3 ugers intensivt arbejde 7½ time om dagen, 4 dage om ugen, begyndte det at gøre forbandet ondt ved kravebenet og ned i overarmen, og jeg havde svært ved at få fingrene til at betjene musen. Jeg fortalte chefen, at jeg holdt forlænget weekend for at slappe armen helt af. Men det hjalp ikke. Da jeg startede mandag morgen var jeg totalt pint af smerte og ondt i fingrene. Så fik jeg en sygemelding på 3 uger. Da jeg startede igen fik jeg lov til at lave håndtegninger og andet forefaldende arbejde. Det gjorde jeg så i 6 uger og holdt derefter 2 ugers juleferie. I januar 1998 var det slut. Efter 2 dages arbejde ved computeren var førligheden væk fra fingrene og smerterne ved kravebenet og overarmen var tilbage. Jeg fik så endnu en sygemelding. Denne gang på 2 måneder. Da jeg havde være sygemeldt i 7 måneder meddelte jeg firmaet, at de måtte fyre mig. Hvilket de var kede af. Så gik jagten ind på at finde andet arbejde, hvilket også lykkedes. Den 1 januar 1999 startede jeg på en taxa-central. Man havde telefonen over hovedet, og skulle kun bruge tasterne, ikke mus. Men efter 3 dage måtte jeg sige op. Jeg havde simpelthen ikke kræfter til at betjene tastaturet. Her i april 1999 sidder jeg herhjemme og er mange erfaringer rigere og jeg har det også noget bedre. Jeg har fået behandlinger af en fysioterapeut, en fysiurg (skulder-jensen), en massør, en zoneterapeut og en osteopat. På det sidste har jeg prøvet en fiskeolie-kur fra Pharma-Nord (Sportskuren). Det er zoneterapien, der har virket bedst, for den sætter blodomløbet i gang, og min arm og fingrene bliver dejlig varme. Desuden er der også bedring nu, hvor jeg spiser fiskeolie. Nu har jeg fået tilkendt revalidering. Jeg har søgt ind på universitetet for at læse til talepædagog. Man får ikke megen hjælp fra det offentlige. Jeg måtte selv ind i Arbejdsskadestyrelsen for at påpege, hvor alvorlige konsekvenserne af min arbejdsskade har været. Det førte til, at de i det mindste genoptog min sag, som de i første omgang havde afvist. Nu glæder jeg mig over, at jeg får mulighed for at omskole mig. - En museskade kan blive varig, så lyt til kroppen i tide. Det sociale system er langt fra godt nok, hvis man bliver uarbejdsdygtig. Og fleksjob er ikke retfærdigt. Jeg er ikke bitter, men er blevet meget klogere. Tag smerterne alvorligt. Smerterne er et signal om, at noget ikke er som det skal være, og det signal skal man ikke sidde overhørig. Og tegn så en forsikring mod tabt arbejdsfortjeneste. Får man en arbejdsskade, som ikke anerkendes, kan man risikere at skulle gå fra hus og hjem, fordi man pludselig går kraftigt ned i indtægt. Så pengene til en forsikring er godt givet ud, understreger en nu tidligere laborant. Noah s A4-Ark 2008 Side 17

18 Fordele ved fjernarbejde For arbejdsgiveren * Øget produktivitet * Mindre sygefravær * Mindre kontorplads og mindre energiforbrug. Udskiftning af personalet mindskes. * Lettere at rekruttere attraktivt personale med høje krav. * Udgifter til personale reduceres. * Ledere tvinges til at koncentrere sig om helheden og ikke detaljerne. For den ansatte * Lettere at kombinere rollen som arbejdstager og forældre. * De ansatte fornemmer tillid fra arbejdsgiveren. * Den ansatte kan arbejde, når det passer ham eller hende * Et behageligere arbejdsmiljø For samfundet * Mindre transport giver bedre miljø, mindre energiforbrug og færre udgifter til nye veje * Udflytningen fra landsbyerne stopper, og strømmen kan måske vendes For den enkelte - Livslinien * Børnefamilierne - når børnene skal i institution (ulvetimen) * De unge * Arbejdspladsfastholdelse (undgå skift af job) * Seniorerne * Handicappede Kilde: Noah s A4-Ark 2008 Side 18

19 Ulemper ved fjernarbejde For arbejdsgiveren Den ansatte bliver for selvstændig Den ansatte mister identifikationsgrundlaget med virksomheden og bliver mere loyal overfor kunden De kontoransatte bliver misundelige på distancearbejderne - konflikter på arbejdspladsen. For den ansatte Social isolering - ensomt arbejde. Svært at melde sig syg - man er jo allerede hjemme. Reducerede karriere-muligheder Grænsen mellem privatliv og arbejdsliv mindskes Konflikter i mindre hjem med små børn Konflikter med familien Arbejdsnarkomani - kan aldrig blive færdig med arbejdet En del af arbejdstiden bliver ulønnet overtid Kvindens dobbeltarbejde bliver endnu større - en fælde for kvinder Svært at planlægge ferier eller forældreorlov Kilde: Noah s A4-Ark 2008 Side 19

20 Lego-ansat får kr. for museskade (Kilde: 6. januar 2005) En tidligere medarbejder hos legetøjsproducenten Lego har fået tilkendt en erstatning på kroner for de gener, hun fik som følge af sit arbejde med en computermus. Virksomheden overvejer nu om afgørelsen skal prøves ved Højesteret. Den verdenskendte danske legetøgsfabrikant Lego er i Vestre Landsret blevet dømt til at betale en tidligere medarbejder kroner i erstatning for en museskade. Det skriver Ritzau. Den tidligere medarbejder, en kvindelig 40-årig teknisk assistent, fik gener af at arbejde med computermus, og den tilkendte erstatning er en stadfæstelse af byrettens afgørelse i oktober Lego mener, at sagen ikke kan anses som principiel, men som et beklageligt enkeltstående tilfælde, der ikke fortæller noget om arbejdsforholdene generelt i Lego. - Det er meget beklageligt og bestemt ikke tilsigtet, at vi er havnet i en situation, hvor en tidligere ansat har fået gener ved at arbejde med sin mus. Vi håber dog, at erstatningen kan være et plaster på såret, siger Ulrik Lorenzen, som er virksomhedsjurist i Lego. Han har ikke endnu ikke taget stilling til, om Lego vil søge afgørelsen prøvet ved Højesteret. To gange har Arbejdsskadestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse tidligere vurderet og afgjort, at Lego-medarbejderen ikke var berettiget til erstatning fra Arbejdsskadeforsikringen på grund af museskaden. Noah s A4-Ark 2008 Side 20

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

MUSESKADER. Trillium Instituttet. Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk

MUSESKADER. Trillium Instituttet. Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk MUSESKADER Trillium Instituttet 2012 Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk Hvad er museskader? Museskader er besvær i bevægeapparatet som følge af computerarbejde.

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skærmarbejde 2 www.krop-fysik.dk Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen?, spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Tema om mus og pegeredskaber

Tema om mus og pegeredskaber Tema om mus og pegeredskaber Om arbejdsmiljøforhold ved arbejde med computermus og andre pegeredskaber Tema om computermus På disse sider sætter BAR Kontor fokus på arbejdsmiljøet, når du arbejder med

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt 1. Skuldre/nakke 2. Skuldre/arme 3. Brystmuskler/ryg Pauser 5. Ryg/ben/biceps 6. Skuldre/nakke 7. Skuldre/arme 8. Skuldre/bryst/triceps 9. Lår/hofte 10. Fødder 11. Hænder 12. Øjenøvelser Indstil program

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sid godt foran computeren Find den rigtige position foran skærmen 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2006 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere