Søren Noah

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren Noah 2008. www.noah2900.dk/hgweb"

Transkript

1 Søren Noah 2008

2 Arbejdsmiljø, arbejdsskader & fjernarbejde m. IT Vi har alle sammen hørt skrækkelige historier om folk, som p.g.a. stillesiddende arbejde med tastatur, mus og skærm har fået alvorlige fysiske skader. Hvad handler det om? Hvor meget er der om det? Hvordan kan man evt. undgå det? Hvad skal man være opmærksom på? Rapport om danskernes arbejdsmiljø 25% af de danske lønmodtagere har skiftet job p.g.a. for dårligt arbejdsmiljø og lige så mange overvejer at gøre det. 50% synes, at højt arbejdstempo og stress er et stort problem på arbejdspladserne. Til gengæld synes kun knap 25%, at lange og skæve arbejdstider er et problem. Utilfredsheden med arbejdsmiljøet fremgår af en LO-undersøgelse udarbejdet af Gallup, som blev offentliggjort på LO's kongres i 2000 men den gælder naturligvis arbejdsmiljøet generelt (og ikke IT specielt). LO ser gerne en slags miljø-mærkning af virksomhederne, hvor det fremgår, om der bliver gjort noget for arbejdsmiljøet og man er ikke bleg for at hænge de virksomheder ud, som ikke gør noget for at forbedre arbejdsmiljøet. I fremtiden vil et godt arbejdsmiljø også blive en del af konkurrencen mellem virksomheder for at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Til gengæld burde arbejdsmarkedet (ledelse og medarbejdere) bruge arbejdsmiljøloven bedre i analyser af skader og ulykker, så disse kan forebygges. Og Arbejdstilsynet (www.at.dk) burde gribe mere ind, når det ikke sker. For medarbejderne kan det ofte være et problem både at overholde arbejdsmiljø-rigtige arbejdsmetoder og samtidig nå at udføre arbejdet. Det er selvfølgelig uacceptabelt. I den sidste ende er det ledelsen, der skal bevilge penge til forbedrede vores arbejdsvilkår. I flere kommuner er planer om fjernarbejde ved at gå i vasken, fordi kommunerne ikke vil betale prisen for indretning af hjemmearbejdspladser, som overholder arbejdsmiljøreglerne. Meget trist at det offentlige ikke vil gå i spidsen på dette område til gengæld er de heller ikke meget for at udbetale erstatning bagefter, når folk først er blevet syge. Meget trist, når det oven i købet er et politisk mål, at det offentlige skal være lokomotiv og gå i spidsen i IT-udviklingen! Og ret dumt. Noah s A4-Ark 2008 Side 2

3 IT-branchen og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø er ikke noget man snakker meget om i IT-branchen. Ifølge en undersøgelse fra Ingeniørforbundet mener 95% af alle ITvirksomheder, at arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads er tilfredsstillende, og det samme gør 84% af medarbejderne. Men samme undersøgelse viser også, at 48% af IT-medarbejderne har fysiske gener på grund af et dårligt arbejdsmiljø. Medarbejderne i IT-branchen er tit dybt engagerede i deres arbejde og går oftest mere op i det end i arbejdsmiljøet. Undersøgelsen viser også, at kun halvdelen af virksomhederne har lavet en såkaldt arbejdspladsvurdering (APV), som skal identificere arbejdsmiljøproblemer. Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle arbejdspladser foretage en arbejdspladsvurdering (APV). Er der problemer med arbejdsmiljøet skal der laves en handlingsplan for, hvordan arbejdsforholdene forbedres. Direktøren i IT-Brancheforeningen påstår, at IT-branchen har Danmark s bedste arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet regner ikke arbejdsmiljøet på IT-området for værende dårligt og holder derfor ikke specielt øje med det. Alligevel rammes flere og flere af skader hver 3. ingeniør klager faktisk over smerter og begyndende symptomer på museskader, på trods af at de i vidt omfang selv kan tilrettelægge deres arbejde ved computeren. Typisk er det noget, som folk holder for sig selv og ikke taler om på arbejdspladsen. Den ansatte bagatelliserer det og tror, at det nok går over. En stor undersøgelse i HK (fagforeningen for ansatte indenfor dansk handel & kontor) viste for nylig, at 43% af medlemmerne ( personer) oplever gener eller smerter i det daglige arbejde med computeren. Og 12% af medlemmerne ( personer) tager medicin mod smerterne. Arbejdet ved computerskærme berører naturligvis ikke kun IT-branchen men i høj grad også jobs som sekretærer, kontormedarbejdere, konsulenter, revisorer, rejsebranchen, vagtbureauer, transportbranchen og mange andre. I det følgende drejer det sig derfor om ALLE, som beskæftiger sig med computerarbejde i en stor del af deres arbejdstid. Noah s A4-Ark 2008 Side 3

4 Museskader Museskader har hidtil ikke været anerkendt som arbejdsskader. Det er heller ikke endegyldigt videnskabeligt dokumenteret, at der er en sammenhæng mellem for meget computerarbejde og skader i nakke, ryg, lænd, skuldre, underarm, håndled, hånd og fingre. Smerter og skader som følge af arbejde med mus og tastatur er dog rimelig udbredt og kendes ved blandt andet følgende symptomer: Uforklarlig følelse af træthed Følelsesløshed Træt hånd og underarm Stivhed og/eller smerter i ledene Problemer med at åbne og lukke hånden Behov for at massere ømme led Sovende fornemmelse i hånd eller arm Kolde og ømme hænder, specielt om morgenen Problemer med koordination Der har været en meget stor undersøgelse i gang, som nærmest på forskningsniveau skulle forsøge at klarlægge påvirkningerne ved computerarbejde hos personer gennem et helt år. Resultatet af undersøgelsen KUNNE have været, at museskader fremover godkendes som arbejdsskader. Læs evt. nærmere om undersøgelsen på Undersøgelsen konkluderede dog kun, at computer-arbejde ikke giver nævneværdige skader eller gener før man kommer over 20 timer om ugen med mus/tastatur. Og samtidig tyder undersøgelsen på, at jo større indflydelse man selv har på indretningen af sin arbejdsplads des mindre klages der over skader, smerter og gener - uanset om indretningen af arbejdspladsen koster en formue eller ej. I øjeblikket er der kun en enkelt, der har fået tilkendt erstatning p.g.a. musearbejde. Det var en tidligere ansat hos LEGO (se artikel) Forebyggelse af museskader Det er bedre (og lettere) at forebygge end at helbrede. Visse museskader kan simpelthen ikke helbredes bagefter, så man gør sig selv en tjeneste ved at behandle sin krop ordentligt fra starten. Man helbreder ikke en museskade bare ved at købe en ny mus, en ny musemåtte eller en ny stol, som kan indstilles på 1000 måder. Noah s A4-Ark 2008 Side 4

5 Nedenfor er angivet en række forholdsregler, som mange eksperter anbefaler. De fleste af dem koster ikke noget. Indret din arbejdsplads ergonomisk korrekt (se bilag samt under links) Skift mellem forskellige værktøjer: brug forskellige mus, pegeplade, tastatur m.v. Forsøg evt. også i perioder at lægge musen over i den hånd, du ikke normalt vil bruge til en mus. Tag mange små pauser og udnyt pauserne til afslapning og/eller bevægelse. Lav hyppige strækøvelser. Strækøvelser vil hjælpe med til at reducere muskelspændinger. Som hovedregel må man ikke foretage øvelser, som gør ondt. Hvis du allerede har pådraget sig en museskade, kan visse strækøvelser være direkte skadelige - søg læge og spørg om råd. Slip musen: hold let på musen, og slip den helt i de mange korte perioder, du ikke bruger den. Slå ikke hårdt i tastaturet. Sørg for at muskler i arm og hånd kan slappe af. Nedsæt dobbeltklik-hastigheden på din mus til det langsomst mulige. Brug genvejstaster: stort set alle programmer, hvor der kan bruges mus, er forsynet med tastekombinationer, som kan aktivere de mest brugte handlinger i programmerne. Lær 10 af dem udenad, inden det går galt. Hold arme og hænder varme: kolde muskler og sener har større risiko for at få skader. Brug ikke computeren unødigt. Undgå spil (inkl. 7-kabale), chat m.m. Åbne kontorlandskaber (stor-rum) Mange danske virksomheder er røget med på den moderne vogn med store åbne kontorlandskaber fremfor små lukkede kontorer. Og det er der flere grunde til: Internt skal det udvikle en højere grad af fællesskabsfølelse og en mere dynamisk dialog mellem medarbejderne. Externt skal det signalere åbenhed, videndeling, dynamik og parathed til forandring. Det har en signalværdi overfor kunder og samarbejdspartnere. Noah s A4-Ark 2008 Side 5

6 Mindst halvdelen af medarbejderne er imidlertid ikke så glade for de nye store, åbne kontorer. Der klages f.eks. over støj, dårlig ventilation, småfrysen, kaos og manglende mulighed for at koncentrere sig midt i en strøm af afbrydelser. Derfor vælger mange i stedet at arbejde ved den hjemmearbejdsplads, som virksomheden evt. har stillet til rådighed men f.eks. sekretærer kan jo ikke benytte sig af denne mulighed. Når ledelsen hører om denne utilfredshed, så kan de slet ikke forstå det, for medarbejdernes repræsentanter har jo være stærkt involveret i disse planer og har kun været positive men ude blandt medarbejderne virker det altså ofte som om, at ledelsen har tænkt mest på et smart image udadtil. Ikke så heldigt Hvis et firma skal omstille sig til en ny måde at (sam)arbejde på, så er det altså ikke nok at sende alle medarbejderne på overlevelsestur i vildmarken, rive kontorvæggene ned og købe smarte møbler. Paratheden til forandring er en længere proces, som kræver tid, lyst og kræfter af samtlige medarbejdere i organisationen. Ellers lykkes det ikke og man opnår kun at skabe modvilje og utilfredshed. Leavitts model (som ses herover) skal vise, at enhver ændring i ITsystemerne bl.a. involverer mennesker (personer) altså de ansatte!! Ændringer påvirker også struktur, teknologi og div. opgaver men i forbindelse med arbejdsmiljø er det særligt vigtigt at hæfte sig ved: menneskene Og det er et væsentligt område, som bør tildeles stor opmærksomhed, hvis IT-ændringer skal forløbe optimalt! Noah s A4-Ark 2008 Side 6

7 Fagpolitik, IT og e-virksomheder Arbejdsmiljø og IT er naturligvis mange forskellige ting. Det er bl.a. det gamle traditionelle firma, hvor man for nylig har indført brugen af computersystemer, og hvor medarbejderne måske har utrolig svært ved at vende sig til alt det nye. Her har fagforeningerne i høj grad en rolle, som går ud på at beskytte medarbejderne mod at blive tromlet ned, slidt op og ødelagt fordi de ikke magter at følge med i den hastige udvikling. I denne traditionelle verden har man aldrig været vant til at skulle være parat til at omstille sig hele tiden. Hvis man på et traditionelt kontor pludselig satte en basketballkurv op på væggen, så ville medarbejderne tænke: Det var s qu da underligt at skraldespanden skal sidde deroppe På samme tid er der så de helt nye (dot-com)firmaer, som kun er få år gamle og er opstået og lever i den ånd, som er skabt af computerverdenen, Internet, e-handel o.s.v. Denne branche har fra starten tiltrukket mange helt unge medarbejdere, som umiddelbart ikke har problemer med at følge med udviklingen endnu. De er vokset op med computere og Internet men hvad sker der, når de stifter familie, får børn og bliver lidt ældre?? Kan de så stadig holde tempoet eller er virksomhederne parat til at omstille sig endnu en gang?? De mest succesrige firmaer i denne del af erhvervslivet er godt klar over, at deres meget unge medarbejdere opfatter arbejdsmiljø på en anden måde. I denne (yngre) del af branchen er meget få medlem af en A-kasse og kun få bekymrer sig om fagforeningspolitik. Ofte opleves det nærmest som om fagforeningerne prøver at spænde ben for dem og begrænse udfoldelsesmulighederne i jobbet/karrieren. Jeg trives med at arbejde 60 timer om ugen hvordan vil fagforeningen så have, at jeg absolut skal overholde 11-timers reglen? Udviklingen på IT-området sker så hurtigt i dag, at det er helt umuligt at uddanne tilstrækkelig med kvalificerede medarbejdere hurtigt nok. Ikke når vi snakker Word og Excel men i den rigtig tunge ende. Disse IT-folk kan næsten kræve, hvad de vil af deres arbejdsgivere men det kan man ikke som HK er eller skolelærer!! Men de unge bliver (måske) også ældre og meget hurtigt viser der sig symptomer på stress, som ellers først burde vise sig 10 år senere. De bliver simpelthen slidt op af for meget arbejde. Tingene er måske så småt ved at finde et mere jordnært leje, og så kan det være, at der bliver brug for fagforeningerne igen. Også indenfor IT-branchen Noah s A4-Ark 2008 Side 7

8 Faktisk er der klare tegn på, at folk begynder at vægte arbejdsmiljø, fleksibilitet og tryghed i jobbet fremfor hurtig karriere. Også IT-folk vil i fagforening nu for at blive en del af fremtiden! Arbejdsmiljø-cirklen viser, hvordan forskellige utallige påvirkninger rammer den ansatte i virksomheden. Næsten samtlige felter i cirklen har med IT at gøre og det er absolut noget, som man kan være opmærksom på. Og der er masser af muligheder for at undgå problemer!! Noah s A4-Ark 2008 Side 8

9 Hjemmearbejdspladsen = fjernarbejde (distancearbejde) I disse tider tilbyder flere og flere virksomheder, at mange af medarbejderne kan udføre en del af arbejdet derhjemme evt. ved en PC som firmaet stiller til rådighed eller financierer en del af. Det er uhyre vigtigt at hjemme-pc en ikke bare står på køkkenbordet. Arbejdspladsen skal indrettes fornuftigt, og det behøver overhovedet ikke at koste det hvide ud af øjnene. Faktisk handler det mest om at følge nogle få gode råd vedr. udstyr, indretning og arbejdsvaner (se bilag). Begrebet fjernarbejde dækker over, at medarbejderen udfører en større eller mindre del af arbejdet derhjemme. Det kaldes også: distance-arbejde tele-arbejde eller simpelthen: hjemme-arbejde Ved 100% fjernarbejde behøver medarbejderen slet ikke vise sig personligt på arbejdspladsen. Alle arbejdsopgaver klares hjemmefra via PC en og en direkte forbindelse til virksomhedens netværk via modem, Internet o.sv. Kommunikationen foregår via , netværk og evt. telefonen og ligeså hurtigt og effektivt, som hvis man var fysisk til stede. Hvis man elsker at bo i et bondehus på en af de små danske øer og gerne vil arbejde som skribent på Politiken, så kan det faktisk sagtens lade sig gøre. Teknisk kan det nemt lade sig gøre at indrette ITarbejdspladsen derhjemme, så der ikke er nogen forskel på om man sidder på arbejdspladsen eller derhjemme. Det går naturligvis ikke, hvis man er bager eller taxachauffør men hvis arbejdet primært udføres foran en computerskærm og udviklingen går hen i mod, at det er der mere og mere arbejde der gør så er der ingen praktiske hindringer for, at man kunne sidde og arbejde derhjemme. Men der mangler naturligvis den sociale omgang med nogle kolleger den personlige kontakt forsvinder. Hyggesnakken og de dårlige jokes forsvinder men til gengæld bliver arbejdet måske mere effektivt, der holdes færre pauser, man bliver ikke afbrudt hele tiden og man kan bedre koncentrere sig. Faktisk viser undersøgelser, at folk ofte arbejder mere end de behøver, når de arbejder derhjemme (!!) Noah s A4-Ark 2008 Side 9

10 Det gælder dog primært folk, som er glade for deres job og går op i det. De har svært ved at sige stop, når det nu lige går så godt, og der ikke er nogen klokke, der fortæller, at det er fyraften. I mange større firmaer er hjemmearbejde allerede en fast del af medarbejdernes virkelighed, men i mindre firmaer er chefen måske stadigvæk mistroisk overfor, om det går op i børn, indkøb og tøjvask det hele men mange undersøgelser tyder på det modsatte. Og i øvrigt er det vel ligegyldigt, hvis opgaverne bliver løst tilfredsstillende. Ellers må man jo tage en snak om det og lave nogle aftaler, deadlines o.s.v. Sammen med friheden og eget ansvar for tilrettelæggelsen af en del af arbejdstiden kommer ofte en vældig stor samvittighed overfor at gøre det så godt man overhovedet kan. Langt de færreste skriver timerne på, hvis de en gang imellem snupper en time ekstra for at løse en opgave og det var jo ikke meningen!! Bedste kombination: ude & hjemme Det behøver dog ikke være så slemt. 100% fjernarbejde er der nok ikke mange, der vil bryde sig om en blanding (flex) er det mest almindelige, så man både kommer på arbejdspladsen men også arbejder med visse af opgaverne derhjemme, hvor man selv kan tilrettelægge arbejdet og tiden. Mange har en ordning, hvor de f.eks. arbejder hjemme 2 dage om ugen og resten af tiden lægges på arbejdspladsen sammen med kollegerne. Det er også en klar fordel for folk, som har meget langt til arbejde, at de ikke skal igennem den lange transport hver eneste dag. Det sparer både tid, penge og energi for den enkelte. Andre har en ordning med korte arbejdsdage på arbejdspladsen og en vis del af arbejdet derhjemme. Det kan f.eks. være en stor fordel for folk med (små-)børn. Man kan uden problemer aflevere og hente børnene i vuggestue og børnehave, være sammen med dem og putte dem i seng. Og derefter kan man så arbejde 2-3 timer, inden man skal i seng eller man kan inddrage en stump af weekenden, som indeholder ca. 60 timer, hvor virksomheden ellers er lukket. Noah s A4-Ark 2008 Side 10

11 Er det nu godt nok, det jeg har lavet? Det er ens egne personlige kvalifikationer, der afgør om hjemmearbejdet bliver en succes for både arbejdspladsen og familielivet. Det kræver et personligt (fagligt) overskud selv at skulle afgøre, om man har udført arbejdet derhjemme godt nok og det kræver, at man er i stand til at tilrettelægge sin arbejdsdag selv. Hvis man er flad og udbrændt, så er det nok en dårlig idé for de fleste at flytte arbejdet hjem i privaten. Hvis virksomheden vil satse på fjernarbejde, så bør den forinden sørge for, at de pågældende medarbejdere besidder disse kvalifikationer evt. via kursus. Naturligvis kræves der også, at medarbejderen behersker den ny teknologi, da man skal kunne klare sig selv i de fleste situationer. Store firmaer med mange ansatte har dog ofte en support eller Help Desk som man kan ringe til og få hjælp, hvis der er problemer med at få udstyr og programmer til at fungere. Lederrollen kommer til at bestå mere i at coache medarbejderne frem for at tilrettelægge og koordinere deres arbejdstid. Lederen kommer til at se mere på resultatet af arbejdet frem for, hvor lang tid det har taget. Er man på arbejde eller har man fri? Det KAN faktisk være svært at administrere timerne derhjemme. Det kan bl.a. være svært for familien og omgivelserne at finde ud af, at der faktisk er tale om et stykke arbejde, som skal udføres. Hvis man ikke passer lidt på, så kan hele dage med hjemme-arbejde ofte blive opfattet som fridage af en ægtefælle, som sagtens kan forestille sig, at noget af tiden går med at rydde op i kælderen eller ordne noget meget nødvendigt ude i haven For ens eget vedkommende skal man også passe på man bør ikke planlægge at passe børn, have en steg i ovnen, snakke i telefon og skrive 2-3 breve for jobbet samtidig. Det giver bare stress! Hvis man ikke får disse ting til at gå op i en højere enhed, så egner man sig måske ikke til at udføre hjemmearbejde det virker måske for svært at få struktureret tiden, eller evt. skal man have noget hjælp og rådgivning omkring det. Hvis man bliver lidt god til disse ting, så er fjernarbejde en kæmpe fordel for alle parter. Tilfredse medarbejdere og højere produktivitet til gavn for virksomheden! Noah s A4-Ark 2008 Side 11

12 11-timers reglen (hvad betyder det?) Faktisk findes der en bekendtgørelse ang. hjemmearbejdspladser, som trådte i kraft i januar Den beskæftiger sig bl.a. med arbejdstid og indretning af hjemmearbejdspladsen. Noget som har været meget diskuteret er 11-timers reglen, som betyder 11 timers hvile (herunder fritid og søvn) fra man stopper sit arbejde og til man skal starte på arbejdet igen. Denne regel er selvfølgelig utrolig vigtig, hvis det gælder arbejde med farlige maskiner, transport o.lign. men er det nødvendigt at overføre denne regel automatisk til videns-området (formidling og bearbejdelse af viden og informationer ved f.eks. en PC)?? Eller vil det ødelægge den fleksibilitet, som folk netop ønsker, ved at kunne arbejde hjemme?? 11-timers reglen er hovedsagelig ment som en beskyttelse af lønmodtagerne, så de ikke bliver presset til at arbejde for meget. Men mig bekendt er der aldrig nogen, der har beskæftiget sig med, om skolelærere sad og forberedte sig derhjemme efter kl selvom de skulle møde kl næste morgen Dette kunne vel også gælde mange andre grupper med "skrivebordsarbejde"? Jo, og reglen kan nu fraviges ned til 6 timers hvile pr. døgn, hvis den ansatte ellers selv bestemmer og har en klar aftale om tingene! Skal man lade det være op til den enkelte at bestemme uden indblanding fra det offentlige (bekendtgørelser og love)??? Man kan vel (med lovens ånd i baghånden) lave lokale aftaler på arbejdspladsen, som man ikke behøver at genforhandle hver aften ved sengetid Hvis lønmodtageren selv ønsker fleksibiliteten, og virksomheden ønsker den fleksible arbejdskraft, så bør samfundet vel ikke stille sig i vejen Eller hvad? Den gældende lov siger, at der kan dispenseres fra 11-timers reglen ved "ikke-permanent hjemmearbejde", såfremt arbejdsgiveren ikke fastlægger og bestemmer over tilrettelæggelsen af arbejdet. Dette er således op til den enkelte. Dog må man ikke gå under 6 timers hviletid pr. døgn. Læs evt. nærmere på: og andre links! Noah s A4-Ark 2008 Side 12

13 Hjemme-PC på køkkenbordet?? Hvis hjemmearbejdet er en del af det aftalte arbejde (en del af arbejdstiden svarende til min. 2 dage om ugen eller mere), så bør arbejdsgiveren også tage ansvaret for, at hjemme-arbejdspladsen er indrettet fornuftigt og har faktisk pligt til det! Man skal faktisk følge de samme regler, som gælder indenfor virksomheden. Det gælder forhold som bord, stol, belysning, udluftning, siddestilling og div. IT-udstyr. Der er ingen grund til, at der skal slækkes på reglerne. Men desværre er det i praksis ofte sådan, at det er den ansatte selv, der må sørge for og betale for disse ting. Som nævnt står der langt over hjemme-pc'er rundt omkring i de danske hjem, som bl.a. er anskaffet via den hjemme-pc ordning, som Ole Stavad lige nåede at afskaffe, inden han forlod posten som skatteminister i december Ordningen gik ud på, at den ansatte fik en PC inkl. udstyr og software stillet til rådighed af arbejdsgiveren og betalte for den via afdrag i bruttolønnen. D.v.s. at man sparede at betale skat af dette beløb. Oftest har det været et krav, at den ansatte erhvervede sig PC-kørekortet indenfor 1-2 år på firmaets regning (men i fritiden), hvis man ikke allerede beherskede disse grundlæggende IT-færdigheder. En sådan ordning gik glat igennem hos f.eks. slagteri-arbejderne hos Tulipslagterierne og Danish Crown, mens hovedparten af de tusindvis af danske skolelærere måtte slås gevaldigt for at opnå samme ordning. De er nemlig ansat af det offentlige, som bagefter selv skulle finansiere skattefordelen på PC en. Lærernes fagforening (www.dlf.org) vil heller ikke uden videre acceptere, at lærerne skal på kursus (PC-kørekort) i deres fritid. Det er der nemlig ikke tradition for i folkeskole-regi Dybt uretfærdigt og latterligt set i forhold til vigtigheden af, at der skal benyttes IT i folkeskolen og resten af uddannelsessystemet med fuld tryk på, hvis ikke Danmark skal sakke bagud i den internationale udvikling og med en splittet befolkning opdelt i A og B-hold: dem som er med på den og dem som bare er på den! Noah s A4-Ark 2008 Side 13

14 Afskaffelsen af ordningen trak i direkte modsat retning af alle de politiske hensigter, som ønsker hele befolkningen med på IT-toget, endda under overskriften Bredbånd til alle!! Under alle omstændigheder har den oprindelige hjemme-pc ordning ( ) haft en enorm betydning for, at så mange danskere i (næsten) alle indkomstgrupper har adgang til en PC (og Internet) derhjemme. Kløften (polariseringen) mellem rig/fattig er rekord-lille i Danmark på dette område i forhold til andre lande selvom der dog stadigvæk er en markant forskel V-K regeringen (som blev valgt i november 2001) gennemførte sammen med Dansk Folkeparti en ny lov på dette område i april Ganske kort går loven ud på: Virksomheden betaler mindst 25% af udgiften Medarbejderen får et skattefradrag for anskaffelsen på max kr om året i op til 3 år. Kritikken af ordningen går naturligvis på, at den ikke vil blive til gavn for særlig mange "lavtlønnede", idet virksomhederne næppe vil betale for, at disse grupper får en computer hjem, som måske slet ikke skal bruges i forbindelse med jobbet. Fordelene vil være for små, udbyttet for ringe og risikoen for stor (for virksomhederne) - og dermed opnår man næppe den udbredelse af computere, Internet og bredbånd til den brede befolkning, som det oprindelig var målet, hvis Danmark skulle blive "Verdens bedste IT-nation" Arbejdsløse, studerende, pensionister m.fl. står stadigvæk udenfor men det gjorde de nu også under den gamle ordning Andre kritikere taler om, at Danmark har den største udbredelse af computere blandt befolkningen i hele verden (ca. 85% af alle husstande har mindst én PC stående) så vi har måske slet ikke brug for flere computere derhjemme? Vi har derimod behov for noget at bruge dem til: reelt indhold på Internet, IT i uddannelsessystemet, IT i det offentlige o.s.v. Mange virksomheder får slet ikke det rigtige udbytte af deres store investeringer i IT Mange penge er indtil videre smidt direkte ud af vinduet Den nuværende hjemme-pc ordning har bestemt ikke opnået den popularitet og udbredelse, som man havde håbet. Til gengæld har en anden del af loven vundet utroligt frem: medarbejder-bredbånd. Virksomheden kan nemlig udstyre sine medarbejdere med hurtig Internetforbindelse, en såkaldt ADSL-forbindelse. Og det er der rigtig mange virksomheder der har gjort. Det er en relativt lille udgift, og man binder sig ikke over en længere periode, som det er tilfælde med en hjemme-pc. Noah s A4-Ark 2008 Side 14

15 Der er stor interesse omkring emnet i mange hjørner af samfundet. F.eks. er sammenslutninger af små landsbysamfund og ø-samfund stærkt involveret, idet de kan se en positiv udvikling ved brug af IT og fjernarbejde. Besøg f.eks. hjemmesiden hos "Sammenslutningen af danske småøer" på web-adressen: (ja, det ser jo lidt svært ud med de danske tegn: æ, ø og å i Internet-adresser) eller for øen Fejø, som har succes med at tiltrække nye og yngre beboere, hvoraf en del benytter fjernarbejde. Ca. 25% af danskerne udfører "fjernarbejde" i en eller anden grad (een dag om ugen eller mere). Det er faktisk dobbelt så mange som gennemsnittet i Europa! Over 30% af virksomhederne har medarbejdere, som fjernarbejder mere eller mindre (kilde: Danmarks Statistik 2005). Vedr. konkrete detaljer omkring indretning af den sunde IT-arbejdsplads så kan du finde nærmere informationer her: >> Teori >> Arbejdsmiljø m.v. Links (se næste side) Samt 3-4 bilag (avisartikler) til disse sider (få dem hos din IT-lærer) OBS: Det betaler sig altid at komme til timerne :-) Noah s A4-Ark 2008 Side 15

16 Nyttige links til Internet: (alt om arbejdsmiljø, arbejdsskader, fjernarbejde m.m.) (website om forhold og regler omkring fjernarbejde) masser af gode links til andre steder på Internet (BrancheArbejdsmiljøRådet for Privat Kontor og Administration) (omfattende website om museskader m.v.) (tidligere IT- og Forskningsministeriet - nu kaldet "Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med Helge Sander (V) som "Videnskabsminister") (interesse-organisation indenfor IT-branchen) (omfattende website om bl.a. arbejdsmiljø, arbejdsskader, symptomer og forebyggelse) (Arbejdstilsynet, love & regler m.v.) (Arbejdsskadestyrelsen) (Arbejdsmiljø-Instituttet) (stor dansk undersøgelse vedr. især muse-skader) (nyhedsformidling om IT online på Nettet) :-) Søren Noah (IT-lærer) LINK: (> IT på Brock) Noah s A4-Ark 2008 Side 16

17 En museskade kan blive varig, så lyt til kroppen i tide Af Charlotte, Teknisk tegner (april 1999) Jeg er uddannet teknisk assistent og har arbejdet 11 år i samme firma. Da jeg i efteråret 1997 blev ramt af en museskade havde jeg ikke drømt om at det skulle være helt slut med at bruge computer. Men det er altså et faktum. Siden 1990 har jeg arbejde med computertegninger og også håndtegninger. Men så fik firmaet en stor ordre i efteråret Tidsfristen skulle overholdes, og man var fra starten kørt op i en stress-situation. Efter 3 ugers intensivt arbejde 7½ time om dagen, 4 dage om ugen, begyndte det at gøre forbandet ondt ved kravebenet og ned i overarmen, og jeg havde svært ved at få fingrene til at betjene musen. Jeg fortalte chefen, at jeg holdt forlænget weekend for at slappe armen helt af. Men det hjalp ikke. Da jeg startede mandag morgen var jeg totalt pint af smerte og ondt i fingrene. Så fik jeg en sygemelding på 3 uger. Da jeg startede igen fik jeg lov til at lave håndtegninger og andet forefaldende arbejde. Det gjorde jeg så i 6 uger og holdt derefter 2 ugers juleferie. I januar 1998 var det slut. Efter 2 dages arbejde ved computeren var førligheden væk fra fingrene og smerterne ved kravebenet og overarmen var tilbage. Jeg fik så endnu en sygemelding. Denne gang på 2 måneder. Da jeg havde være sygemeldt i 7 måneder meddelte jeg firmaet, at de måtte fyre mig. Hvilket de var kede af. Så gik jagten ind på at finde andet arbejde, hvilket også lykkedes. Den 1 januar 1999 startede jeg på en taxa-central. Man havde telefonen over hovedet, og skulle kun bruge tasterne, ikke mus. Men efter 3 dage måtte jeg sige op. Jeg havde simpelthen ikke kræfter til at betjene tastaturet. Her i april 1999 sidder jeg herhjemme og er mange erfaringer rigere og jeg har det også noget bedre. Jeg har fået behandlinger af en fysioterapeut, en fysiurg (skulder-jensen), en massør, en zoneterapeut og en osteopat. På det sidste har jeg prøvet en fiskeolie-kur fra Pharma-Nord (Sportskuren). Det er zoneterapien, der har virket bedst, for den sætter blodomløbet i gang, og min arm og fingrene bliver dejlig varme. Desuden er der også bedring nu, hvor jeg spiser fiskeolie. Nu har jeg fået tilkendt revalidering. Jeg har søgt ind på universitetet for at læse til talepædagog. Man får ikke megen hjælp fra det offentlige. Jeg måtte selv ind i Arbejdsskadestyrelsen for at påpege, hvor alvorlige konsekvenserne af min arbejdsskade har været. Det førte til, at de i det mindste genoptog min sag, som de i første omgang havde afvist. Nu glæder jeg mig over, at jeg får mulighed for at omskole mig. - En museskade kan blive varig, så lyt til kroppen i tide. Det sociale system er langt fra godt nok, hvis man bliver uarbejdsdygtig. Og fleksjob er ikke retfærdigt. Jeg er ikke bitter, men er blevet meget klogere. Tag smerterne alvorligt. Smerterne er et signal om, at noget ikke er som det skal være, og det signal skal man ikke sidde overhørig. Og tegn så en forsikring mod tabt arbejdsfortjeneste. Får man en arbejdsskade, som ikke anerkendes, kan man risikere at skulle gå fra hus og hjem, fordi man pludselig går kraftigt ned i indtægt. Så pengene til en forsikring er godt givet ud, understreger en nu tidligere laborant. Noah s A4-Ark 2008 Side 17

18 Fordele ved fjernarbejde For arbejdsgiveren * Øget produktivitet * Mindre sygefravær * Mindre kontorplads og mindre energiforbrug. Udskiftning af personalet mindskes. * Lettere at rekruttere attraktivt personale med høje krav. * Udgifter til personale reduceres. * Ledere tvinges til at koncentrere sig om helheden og ikke detaljerne. For den ansatte * Lettere at kombinere rollen som arbejdstager og forældre. * De ansatte fornemmer tillid fra arbejdsgiveren. * Den ansatte kan arbejde, når det passer ham eller hende * Et behageligere arbejdsmiljø For samfundet * Mindre transport giver bedre miljø, mindre energiforbrug og færre udgifter til nye veje * Udflytningen fra landsbyerne stopper, og strømmen kan måske vendes For den enkelte - Livslinien * Børnefamilierne - når børnene skal i institution (ulvetimen) * De unge * Arbejdspladsfastholdelse (undgå skift af job) * Seniorerne * Handicappede Kilde: Noah s A4-Ark 2008 Side 18

19 Ulemper ved fjernarbejde For arbejdsgiveren Den ansatte bliver for selvstændig Den ansatte mister identifikationsgrundlaget med virksomheden og bliver mere loyal overfor kunden De kontoransatte bliver misundelige på distancearbejderne - konflikter på arbejdspladsen. For den ansatte Social isolering - ensomt arbejde. Svært at melde sig syg - man er jo allerede hjemme. Reducerede karriere-muligheder Grænsen mellem privatliv og arbejdsliv mindskes Konflikter i mindre hjem med små børn Konflikter med familien Arbejdsnarkomani - kan aldrig blive færdig med arbejdet En del af arbejdstiden bliver ulønnet overtid Kvindens dobbeltarbejde bliver endnu større - en fælde for kvinder Svært at planlægge ferier eller forældreorlov Kilde: Noah s A4-Ark 2008 Side 19

20 Lego-ansat får kr. for museskade (Kilde: 6. januar 2005) En tidligere medarbejder hos legetøjsproducenten Lego har fået tilkendt en erstatning på kroner for de gener, hun fik som følge af sit arbejde med en computermus. Virksomheden overvejer nu om afgørelsen skal prøves ved Højesteret. Den verdenskendte danske legetøgsfabrikant Lego er i Vestre Landsret blevet dømt til at betale en tidligere medarbejder kroner i erstatning for en museskade. Det skriver Ritzau. Den tidligere medarbejder, en kvindelig 40-årig teknisk assistent, fik gener af at arbejde med computermus, og den tilkendte erstatning er en stadfæstelse af byrettens afgørelse i oktober Lego mener, at sagen ikke kan anses som principiel, men som et beklageligt enkeltstående tilfælde, der ikke fortæller noget om arbejdsforholdene generelt i Lego. - Det er meget beklageligt og bestemt ikke tilsigtet, at vi er havnet i en situation, hvor en tidligere ansat har fået gener ved at arbejde med sin mus. Vi håber dog, at erstatningen kan være et plaster på såret, siger Ulrik Lorenzen, som er virksomhedsjurist i Lego. Han har ikke endnu ikke taget stilling til, om Lego vil søge afgørelsen prøvet ved Højesteret. To gange har Arbejdsskadestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse tidligere vurderet og afgjort, at Lego-medarbejderen ikke var berettiget til erstatning fra Arbejdsskadeforsikringen på grund af museskaden. Noah s A4-Ark 2008 Side 20

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk CO-industri Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE

STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE Støj er noget møg - ikke kun for hørelsen Et godt arbejdsmiljø kan både mærkes og måles Skal det nu være morsomt at arbejde! - Humor i dagligdagen STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE Ignorer de syge medarbejdere og fokuser på de raske. det nedsætter sygefraværet! Det er en ledelsesopgave at udrydde stressproblemerne, siger stresskonsulenten.

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Balancen mellem arbejdsliv og andet liv Teknologirådet Antonigade 4 1106 København K Telefon 33 32 05 03 Fax 33 91 05 09 tekno@tekno.dk www.tekno.dk Giro 8 51 07 68 ISBN: 87-91614-09-0 ISSN: 13959372 Balancen

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET MAGASINET NR. 1 2011 interview IKEA-chef Pernille Spiers-Lopez Vi kan lære meget af amerikanerne 36 6 gode råd Sådan håndterer du afbrydelser 25 Afbrydelser TEMA En ting ad gangen, tak22 Farvet lys gør

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Arbejdsmiljø Medarbejderne er vores ressource

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Arbejdsmiljø Medarbejderne er vores ressource Den nye offentlige sektor Det offentlige Danmark er i gang med en gigantisk forandringsproces. Om resultatet bliver godt afhænger i høj grad af medarbejderne og lederne. De skal aktivt ind i forandringsprocesserne

Læs mere

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen

Sundt arbejdsliv. Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd. Grænser for sundhed. Grøn benzin på hverdagen Hvem bestemmer din sundhed? Byggeriets sunde tråd Grænser for sundhed Grøn benzin på hverdagen Indhold I det offentlige 37 grader celsius... 3 Elastik i hverdagen... 4 På byggepladsen Leder Alle skal have

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere