Fredericia Lærerkreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Lærerkreds"

Transkript

1 Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning

2 Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke, at I er klar til at bruge en fredag eftermiddag og aften sammen med kollegaer og sammen med Fredericia Lærerkreds. Velkommen til generalforsamling 2015 allesammen, og en særlig velkomst til Klaus fra Fredericia Dagblad. Vi er i dag 179 medlemmer til generalforsamling, mange tak for den store opbakning, dejligt, det varmer og giver os fortsat styrke og fællesskab i fremtiden. Det bestyrker mig og kredsstyrelsen i, at Danmarks Lærerforening og Fredericia Lærerkreds fortsat er en fagforening med meget stor opbakning fra lærere, børnehaveklasseledere, vejledere, konsulenter mv. på vores overenskomstområde, og det styrker os i vores fortsatte arbejde for ordentlige løn, og arbejdsvilkår for alle vore medlemmer. Særligt arbejdsvilkårene er under pres i øjeblikket, og det er kun gode tryghedsskabende kollektive aftaler, der skaber mulighed for det, som vi alle ønsker at fokusere på, nemlig de kvalitativ gode opgaveløsninger til gavn for de borgere, som vi er tæt på hver eneste dag. Mindre medlemsgrupper Fredericia Lærerkreds har i de flestes optik kun medlemmer på Fredericias folkeskoler, men det er kun delvist rigtigt. De fleste medlemmer er fra folkeskoleområdet, herunder 10 ende, men vi har mange mindre medlemsgrupper. Vi organiserer medlemmer på CKV en regional institution med specialundervisning og rådgivning af børn og voksne SOSU skolen med afdelinger i Fredericia, Horsens, Vejle og Kolding PPR Fredericia UU Lillebælt STU Fredericia VRC Fredericia - Hjælpemiddel og Kommunikation Lillebælt Fredericia Uddannelsescenter Fredericia Kommune Fredericia Museum. Mindre medlemsgrupper med ganske særlige behov og forventninger til deres fagforening. Danmarks Lærerforening og Fredericia Lærerkreds er i en proces, hvor vi på baggrund af medlemshenvendelser fra nogle af disse grupper, og med afsæt i lockouten, forsøger at finde nye veje mht. kommunikation og samarbejde. Vi forsøger at finde de løsninger, der sikrer den nødvendige gensidige dialog, så vi i fællesskab skaber de bedste løsninger for medlemmerne. Det er et arbejde, som vil fortsætte i de kommende år. En af de mindre medlemsgrupper er de medlemmer, der er ansat på den regionale institution CKVs afdeling i Odense, CRS. Det er en afdeling, hvor vore medlemmer beskæftiger sig med børne- og voksenspecialundervisning i forhold 2

3 til høre, tale, syn, IKT og mobilitet. En gruppe af medlemmer, der er højt specialiserede inden for hver deres særlige fagområde, og ikke mindst en gruppe, der arbejder både med undervisningsforløb og med udviklingsopgaver. CRS dækker hele Fyn, og den volumen i opgaveløsningen giver den nødvendige erfaring i forhold til disse specialiserede funktioner. Det er derfor også både kompetencerne, erfaringen og volumen, der sikrer den enkelte borger et undervisningsforløb af høj kvalitet og dermed en mulighed for et kvalitativt bedre liv, helt enkelt et liv med en bedre livskvalitet. De fynske kommuner, der betaler driften af CRS, overvejer nu at hjemtage opgaven til kommunerne selv. Det formuleres politisk således: " at sikre løsninger tæt på borgeren, i nærmiljøet", men de bagvedliggende grunde er et ønske om at kunne styre området, i særdeleshed styre økonomisk, og med ønske om en besparelse for kommunen på sigt. Paralleliteten fra dette specialområde og til inklusionen af folkeskoleelever fra specialskolerne til egen distriktsskole er slående, ligeledes kan man frygte, at paralleliteten også gælder for konsekvenserne for borgerne. Hvis man som borger ikke ved, at der findes et bedre specialtilbud, kan man jo ikke efterspørge det! Situationen er for vore medlemmer på CRS ganske alvorlig, på sigt kan deres arbejdsplads lukke, og deres job er dermed i fare. Fredericia Lærerkreds arbejder sammen med CKV, DLF og kredsene på Fyn om at sikre medlemmerne på CRS de bedst mulige forhold, både i forhold til CRS som fortsættende institution, ved en evt. virksomhedsoverdragelse til en kommune, eller hvis opgaverne spredes ud i flere forskellige kommuner og forvaltninger. Fredericia Lærerkreds vil fortsat arbejde for alle medlemmers løn- og arbejdsvilkår, vi arbejder for en god løn og gode arbejdsvilkår, der giver mulighed for at kunne levere et kvalitetsarbejde, uanset hvilke gruppe af medlemmer man tilhører, uanset hvilken funktion man bestrider, og hvilke ansættelsesvilkår man i øvrigt har. OK 15 OK 15 på det regionale/kommunale område er nu vedtaget ganske klart ved urafstemningen. På landsplan stemte over 70 % JA og i Fredericia nåede vi næsten 85 % JA, et ganske klart resultat. Jeg er glad for at stemmeprocenten var så høj både på landsplan(77,4 %) men også særligt i Fredericia(78,3 %). Tak for det, det øger validiteten af resultatet. Løndelen sikrer en reallønsfremgang i perioden, og jeg glæder mig særligt over den livslønsforbedring, som vore yngste medlemmer sikres, sammen med det ekstra løntrin, som sikrer tjenestemændene en forbedret pension. I forhold til arbejdstidspapiret kan Fredericia Lærerkreds nu gå til implementeringen af denne overenskomst med et klart mandat i ryg- 3

4 gen, medlemmerne vil en arbejdstidsaftale ud fra OK 15 og forståelsespapiret. En aftale, som et kommunalt grundlag for at skolerne kan udvikle deres individuelle særpræg og kendetegn på baggrund heraf. Samtidig er der også en gruppe af medlemmer, der ikke føler sig tryg ved deres arbejdssituation. Det bliver vores opgave sammen med Fredericia Kommune og skolelederne at give dem en virkelighed, hvor om gælder at tillid og retfærdighed godt kan genskabes i en samarbejdsånd. OK afstemningen er fortsat i gang på det statslige område, og her er der også en opgave for at nå en lokal arbejdstidsaftale på SOSU skolen, hvis overenskomsten bliver godkendt. Vi vil i Fredericia Lærerkreds rette en særlig opmærksomhed mod den lønmæssige del af OK 15 på det statslige område. Her ligger der en forholdsmæssig stor lokallønspulje til mulig udmøntning på den enkelte institution. Vi vil fortsætte vores arbejde for en lønudvikling til alle ansatte, også på SOSU skolen. Vi har som Danmarks Lærerforening haft en kæmpeopgave i disse OK forhandlinger i skyggen af den lockout, som vi alle husker så tydeligt endnu. Vi står sammen også i disse svære tider, og det skal vi fortsætte med, det er stadigvæk vores evne til både at være uenige internt og samtidigt at stå sammen udadtil, som er vores store styrke sammen med vores opbakning til fællesskabet i Danmarks Lærerforening og i Fredericia Lærerkreds. Sammenholdet I forståelsespapiret mellem Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds lægges der op til fleksibilitet og opgavehjemtagelse, hvis den enkelte lærer vil og ønsker det til fordel for kvaliteten af opgaveløsningen. Fuld fleksibilitet og/eller fuld tilstedeværelse er yderpunkterne. Vores fagblad "Folkeskolen" har via et interview med to lærere på Erritsø Fælleskoles afdeling Bygaden sat fokus på, om det kan lykkedes med et lærersamarbejde med både fuld flekstid og fuld tilstedeværelse, det kunne det godt. Det har været vigtigt at vise, at vil man som skoleleder give sine ansatte tillid og medbestemmelse, så får man et godt arbejdsmiljø ud af det. Det vil for mig at se være den enkelte lærer/børnehaveklasseleder, der foretager en vurdering: Hvordan arbejder jeg mest optimalt i forhold til mine opgaver/elever/kollegaer! Det må være den tillid, den enkelte skoleleder viser sit personale. Vi må som kollegaer derefter vise hinanden det hensyn at acceptere, at vi arbejder forskelligt både i den ene og den anden situation. I øjeblikket kan jeg blandt andet via TR fornemme, at der på lærerværelserne nogle gange opstår problematikker omkring andre kollegaers arbejdssituation m.v. Vi skal på trods af, at arbejdspresset aldrig har været højere før, stadigvæk kæmpe for og gøre hinanden opmærksom på, at vi er nødt 4

5 til at stå sammen og i fællesskab arbejde for bedre arbejdsforhold for alle, uanset hvilken måde vi arbejder på, og/eller hvilke opgaver vi har. Vi må ikke ende i en situation, hvor den enkeltes lærers problem med arbejdspres kommer til udtryk i et angreb på og/eller kontrol af kollegaernes måde at arbejde på. Vi skal respekterer hinanden og italesætte de problematikker, som vores nye arbejdsvilkår giver os. Vi har en fælles udfordring, og vi skal i fællesskab finde løsninger på denne. Forståelsespapir på vej mod en aftale Forståelsespapiret, som Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune indgik forud for dette skoleår, har nu været grundlaget for vore arbejdsforhold i trekvart år. OK 15 har i arbejdstidspapiret skitseret emner, som ligner vores forståelsespapir til forveksling. Erfaringerne fra dette skoleår viser os, at der stadigvæk er god plads til forbedring af forståelsespapiret og dets indhold, men der er også plads til forbedring i forhold til forskelligheden i implementeringen på matriklerne og/eller skolerne. En fælles evaluering er lige på trapperne. Deltag i evalueringen, det giver os og skolelederne et fælles afsæt for at forbedre de grundlæggende arbejdsvilkår i Fredericia. Efter forståelsespapiret er det tid til at gå et skridt videre, lad os finde de positive erfaringer mange skoler har efter implementeringen af forståelsespapiret og bruge dem aktivt i forhold til de skoler, hvor det ikke er lykkedes helt så godt med implementeringen i år. Rigid tilstedeværelse uden mål og mening kan ikke være en farbar vej for hverken en leder eller en lærer/børnehaveklasseleder, Lær nu af de skoler/matrikler, der lykkedes! Når nu sygefraværstallene og APV'en helt tydeligt viser, at de skoler med den største grad af fleksibilitet og tillid til lærerne/børnehaveklasselederne også er de skoler med lavest sygefravær og højeste grad af tilfredshed i APV'en, så ligger løsningen lige for. Lad mig sige det helt tydeligt: Kære skoleleder, implementer nu forståelsespapiret i fuldt omfang både med hensyn til tekst og ånden bag, det giver de bedste resultater for skolen. Det er Fredericia Lærerkreds holdning, at alle skoler og dermed alle vore medlemmer skal have et fælles grundlag for deres arbejdsliv og dermed for dele af deres liv. Det fælles grundlag bliver stærkest ved hjælp af en fælles arbejdstidsaftale, da det skaber den tryghed og frigør den energi, man som lærer har brug for i forhold til udfordringerne med eleverne og folkeskolereformen. Der er et stort behov for at genopbygge den sociale kapital (følelsen af tillid og retfærdighed) på flere skoler/matrikler. Man kan ikke overraskende konstatere, at de færreste problemer og den mest smidige planlægning til gavn for opgaveløsningen ser vi hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og Center for Høretab, hvor arbejdsgiver og 5

6 Fredericia Lærerkreds i fællesskab har udarbejdet en aftale som basis for det daglige arbejde. Det giver mulighed for et udviklende arbejdsliv baseret på tillid og retfærdighed, som hele elevgruppen og dermed skolen profiterer af hver eneste dag. Det er også derfor, at vi i Fredericia Lærerkreds ser det som en naturlig og positiv udvikling at kunne indgå en arbejdstidsaftale med Fredericia Kommune, det giver OK 15 også helt tydeligt mulighed for. De første skoler i Fredericia gør sig lige nu erfaringer med de nye vilkår for rekruttering af lærere og børnehaveklasseledere til det kommende skoleår. Der er ingen tvivl om, at lærermanglen er nået til trekantsområdet. Hvis Fredericia Kommune fortsat vil kunne tiltrække kvalificerede ansøgere til de ledige lærerstillinger (der er pt. opslået 20 faste og 7 vikariater i øjeblikket), må Fredericia Kommune, samlet set kunne profilere sig som en attraktiv arbejdsplads blandt de andre kommuner. Et gennemsnitligt undervisningstimetal på 733 årlige undervisningstimer (6. lavest i landet) kombineret med en arbejdstidsaftale, hvor mulighed for fleksibilitet, opgavehjemtagelse og puljer af tid, sammen med et udviklingsorienteret skolevæsen vil være attraktivt for de mulige ansøgere. Der er for Fredericia Lærerkreds at se ingen tvivl om, at et velfungerende skolevæsen er essentielt for rigtig mange borgere, ikke mindst unge familier, der overvejer, hvor de skal bo, og hvor deres børn skal vokse op og gå i skole. En kommune, der vil øge bosætningen kan med succes brande sig på et udviklingsorienteret skolevæsen med en høj kvalitet i undervisningen skabt af veluddannede lærere og børnehaveklasseledere. Samlet kan det siges således, tryghed gennem en arbejdstidsaftale, høj kvalitet i undervisningen gennem gode forhold til forberedelsen, det sikrer velkvalificerede lærere i skolen. Velkvalificerede lærere i skolen sikrer et velfungerende og udviklingsorienteret skolevæsen, som giver øget bosætning i kommunen. Folkeskolereformen En ny folkeskolereform er i gang med sit første skoleår, en reform, der har fået ringe betingelser for at blive en succes. Politisk et så bredt kompromis at gode tanker og ideer bliver udvandet, og andre med ganske tilfældig baggrund ender som virkelighed. Frivillige lektiecafeer er blevet den noget skæmmende betegnelse på den gode ide, at skolen skulle kunne hjælpe alle elever i forhold til skolearbejdet, og med et godt formål om at mindske betydningen af den sociale arv. Havde den del af den understøttende undervisning, der retteligt hedder lektiehjælp og faglig fordybelse, været sat i scene med tilstrækkelige ressourcer i forhold til opgavens kompleksitet og ikke mindst med læreruddannede personale til undervisningen, så havde der været muligheder for at kunne udvikle undervisningsforløb med 6

7 kvalitet og indhold for alle eleverne. Det må stå klart for enhver, at der fremover skal afsættes ressourcer til lektiehjælp og faglig fordybelse, og mindst må det være en læreropgave, det er en undervisningsopgave. I Fredericia Kommune står det nu også helt tydeligt, at folkeskolereformens indførelse i Fredericia har været underfinansieret. De ressourcer, som tidligere har været i indskolingen i forhold til klassepædagoger, er nu brugt til understøttende undervisning. Der er ikke tvivl om, at elevernes trivsel og udvikling i indskolingen ikke er på samme niveau som før reformen. Dette forstærkes af inklusionsopgavens øgede omfang og udfordringer. Lærernes muligheder for at samarbejde med pædagogerne er i dette skoleår ganske umulige. I en parentes må jeg konstatere, at det er en følge af rigide og ufleksible arbejdsvilkår i Lov 409. Vi må og vil sammen med politikere, forvaltning og skolelederne finde løsninger på disse problematikker, som har sit udspring i Folkeskolereformen. Det er problematikker, der blandt mange andre, blev rejst på dialogmøderne mellem lærerne og politikerne i det tidlige forår. Folkeskolereformens mål og ikke mindst målstyringsparametre i forhold til at den enkelte elev skal forbedre sig i de nationale tæsk, undskyld nationale test, viser et dannelsesideal og menneskesyn, som på ingen måde harmonerer med folkeskolens formål og folkeskolens betydningsfulde rolle i hele landets demokratiske dannelse, hvor alle har pligt og ret til en plads i fællesskabet. Danmarks Lærerforening og Fredericia Lærerkreds vil fortsat kæmpe for, at folkeskolen er for alle, og at en anglificering af skolesynet vil møde mest mulig modstand, ikke af hensyn til lærerne men af hensyn til de elever, der er vores lands fremtid. De skal ikke testes til indpasning, de skal udvikles og dannes til hele mennesker i en folkeskole baseret på humanisme, respekt og tolerance. Lad os nu sammen danne nogle hele børn og mennesker baseret på et humanistisk dannelsesideal, og lad os ikke forfalde til den nemme løsning med at basere vores menneskesyn på det, vi kun kan måle og veje. Det er for fattigt! Folkeskolen skal skabe hele mennesker, det må være målet. Finansieringen af reformen vha. lærernes/ børnehaveklasseledernes øgede undervisningsmængde sammen med et mål om et højere fagligt udbytte, når reformen er fuldt implementeret, er selvmodsigende, som enhver med bare en smule viden og eller erfaring på området må konstatere. Det faglige niveau vil falde, når lærerne/børnehaveklasselederne ikke har den fornødne tid til sammen og/eller alene til at kunne forberede den undervisning, som folkeskolens formål lægger op til. I Fredericia har politikerne holdt fast ved, at lærerne skal undervise 733 årlige timer, et ganske højt tal som dog bliver fornuftigt i sammenligning med andre kommuners ekstreme tal. Hvis vi ser på inklusionsudfordringen, ny folkeskolereform og ikke mindst de ekstremt høje klassekvotienter i Fredericia, så er det et meget presset arbejdsmiljø, som er konsekvensen af beslutningerne omkring folkeskolereformens implementering i Fredericia.. 7

8 Arbejdsforholdene Den nyligt afsluttede APV på skolerne gav et klart resultat i forhold til det vigtigste arbejdsmiljø parameter, nemlig balancen mellem arbejdsopgaver og arbejdstid, eller vi skal rettere sige ubalancen mellem arbejdsopgaver og arbejdstid. Lærerne og børnehaveklasselederne har ganske enkelt ikke nok arbejdstid til at løse deres arbejdsopgaver, og helt ærligt kan det være overraskende for nogle, når vi alle sammen underviser 2 timer mere hver eneste uge! På alle skoler må denne problematik drøftes, og lokale løsninger må iværksættes hurtigst muligt, en opgave for arbejdsmiljøgruppen. Vores arbejdsgivere må indse, at man ikke kan give nye arbejdsopgaver uden at fjerne andre, og det nytter ikke, som jeg har hørt en skoleleder refereret for at svare på problematikken omkring manglende tid: Vi behøver jo ikke at komme flødeskum på kagen. En arrogant holdning til en lærer, der hver eneste time forsøger at levere en spændende og varieret undervisning med både indhold og kvalitet. Sæt nu fokus på mulighederne for at begrænse opgavemængden på skolerne, start evt. med at nedsætte det til tider voldsomme mødehysteri, som skolederne på forskellige niveauer igangsætter. Det er tankevækkende, hvor mange flere møder man som lærer skal løbe til efter, at de er indregnet i vores arbejdstid. Det er nærmest en uendelig række, er det fordi, der ikke skal afregnes for det? Vores vigtigste tid er stadigvæk undervisningstiden, og den skal og må være af høj kvalitet! Derfor må der være nok forberedelsestid, det er helt logisk. Først derefter kan vi se på de andre opgaver, der også skal løses på skolen. Ved starten af skoleåret startede den af politikerne besluttede nye skolestruktur i Fredericia. Med baggrund i et konsulentfirmas opgørelse af lokaler, elever og lærere var der lavet nye store skoler med flere matrikler i en basisskole og overbygningsskole tankegang. Det er voldsomt frustrerende som lærer og børnehaveklasseleder at være vidne til, at skolerne endnu ikke fysisk er tilpasset de beslutninger, der er taget for flere år siden. Faglokaler, klasselokaler, fælleslokaler og -arealer og ikke mindst udenomsarealer har ikke fuldt med skolestrukturens ændringer endsige folkeskolereformens nye krav til undervisningen. Oven i dette kommer antallet og kvaliteten af arbejdspladser til de ansatte, IT betingelserne er ikke i orden på skolerne, selvom der stadigvæk arbejdes på det! Med flere års smalhals på skoleområdet er der også behov for at se på mængden, kvaliteten og variationen af undervisningsmaterialer på alle skoler. Der er et stort opsparet behov for at investere i folkeskolen i Fredericia i forhold til de fysiske forhold over en bred kam. Fredericia Lærerkreds vil fortsat arbejde for, at politikerne får den nødvendige viden om problematikkerne, og ikke mindst tager deres ansvar på sig i forhold til skolerne, lærerne, børnehaveklasselederne, eleverne og forældrene i Fredericia. 8

9 Skolepolitisk forum Borgmesteren, Børne- Uddannelsesudvalgsformanden og næstformanden har i det meget tidlige forår været på rundtur til skolerne for igen at tage temperaturen på skolerne og for at se på folkeskolereformens implementering i Fredericia. Det blev en rundtur til forskellige skoler med forskellige og mangeartede problematikker. En stor tak til de lærere/børnehaveklasseledere der valgte at bruge deres tid på dette politiske arrangement. Også en tak til politikerne for dette fremadrettede initiativ. Politisk interesse for at høre de ansattes meninger, erfaringer og holdningerne kan vi kun opfatte positivt. Det er nu op til politikerne at arbejde med de mangeartede og komplekse problematikker, som blev rejst på dialogmøderne, vi vil fra Fredericia Lærerkreds side selvfølge holde politikerne fast på arbejdsopgaven, og ikke mindst indgå i en udviklende dialog omkring løsningsforslagene. På møderne introducerede borgmesteren et nyt tiltag, et skolepolitisk forum med deltagelse af politikere, lærere, pædagoger, ledere, forældre, elever, tillidsfolk og evt. andre. Et tiltag, som vil give et godt og mere virkelighedsnært udviklingsperspektiv for folkeskolen i Fredericia. Fredericia Lærerkreds vil indgå i arbejdet for at kvalificere dialogen og for at sikre perspektivet i forhold til folkeskolens udvikling, og dermed selvfølgelig for at sikre vore medlemmer rimelige arbejdsvilkår i hverdagen og muligheder for personlig og faglig udvikling i jobbet. Vi vil selvfølgelig anbefale vore medlemmer med interesse for det at søge deltagelse i et sådant forum, for at sikre at folkeskolens virkelighed bliver en væsentlig del af forummet. Lad os sammen skabe et forum for udvikling, debat og igangsættelse af initiativer med bund i skolens virkelighed og til gavn for hele skolens udvikling og derfor til gavn for Fredericias udvikling som sådan. Kære medlemmer endnu en gang tak for fremmødet til generalforsamlingen, tak for den aktive deltagelse i Overenskomstafstemningen Det er Jer, der er Danmarks Lærerforening og Fredericia Lærerkreds. Det er Jer, der er vores fælles forening. Også en tak til de af Jer, der yder en særlig indsats for foreningen. Tak til Kredsstyrelse for samarbejdet og engagementet. Tak til Tillidsrepræsentanterne for altid debatterende TR møder med masser af vidensdeling, tak for jeres engagement i særlig grad for og på skolerne, I er stadigvæk de vigtigste i vores forening. Jeg vil gerne takke politikere, forvaltningen, lederne og alle øvrige samarbejdspartnere. Det er i dialog og med respekt for hinanden, vi sammen kan finde gode løsninger til gavn for alle. 9

10 Med disse ord overgiver beretningen til generalforsamlingens behandling. Forslag til resolution En fælles folkeskole i Fredericia Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 udtaler: Arbejdsvilkårene i folkeskolen i Fredericia har i skoleåret 2014/15 med baggrund i Lov 409 og forståelsespapiret vedtaget af Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds udviklet sig i meget forskellige retninger. En fælles folkeskole i Fredericia med fælles arbejdsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere skaber den nødvendige tillid og retfærdighedsfølelse, som er forudsætningen for en udviklingsorienteret folkeskole til gavn for hele Fredericia Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune opfordres til sammen at sikre de fælles arbejdsvilkår for alle lærere/børnehaveklasseledere ved hjælp af en arbejdstidsaftale, som folkeskolen i Fredericia kan profitere af. Forslag til resolution Arbejdspladser. Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 udtaler: Med Lov 409 og den nye arbejdstid med fuld tilstedeværelse kan vi konstatere, at Fredericia Kommune i nogen grad har levet op til intentionerne om en arbejdsplads til alle lærere og børnehaveklasseledere. Vi forventer i Fredericia Lærerkreds, at hver eneste lærer og børnehaveklasseleder i kommunen får stillet egen arbejdsplads til rådighed. Det skal ikke handle om, i hvilket skoledistrikt man er ansat, men om at der skal være en ordentlig arbejdsplads til alle lærere og børnehaveklasseledere i Fredericia Kommune. 10

11 Forslag til resolution Balance mellem opgaver og ressourcer Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 udtaler: Udviklingen af arbejdslivet som lærer og børnehaveklasseleder går i retningen af en højere grad af ubalance mellem opgaver og ressourcer. Dette medfører dårligt psykisk arbejdsmiljø og en større stresspåvirkning. Fredericia Lærerkreds fastholder over for Fredericia Kommune, at det er arbejdsgivers pligt at sørge for et godt psykisk arbejdsmiljø og for balance mellem opgaver og ressourcer. Det er vores forventning, at hver enkelt skole og Fredericia Kommune lever op til denne forpligtelse. Forslag til resolution Folkeskolereformen. Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 udtaler: Folkeskolereformens formål er, at alle elever skal være dygtigere, den sociale arvs betydning skal mindskes, og der skal være øget tillid og trivsel i folkeskolen. Det må forventes, at der afsættes både tid og ressourcer til folkeskolen fremadrettet, så alle lærere og børnehaveklasseledere, professionelt kan arbejde med reformens formål til gavn for eleverne i Fredericias skoler. Fredericia Lærerkreds indgår, sammen med forvaltning og skoleledere, i en evaluering af implementeringen af Folkeskolereformen. Fredericia Lærerkreds vil fortsat arbejde for, at der afsættes den helt nødvendige tid til, at den enkelte lærer og børnehaveklasseleder kan levere undervisning af god kvalitet! 11

12 Forslag til vedtagelse Generalforsamlingsvedtagelse om sammenhold Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 vedtager: Gennem længere tid er arbejdspresset vokset for Fredericias lærere og børnehaveklasseledere, hvilket påvirker arbejdsmiljøet på de enkelte skoler og matrikler. Fredericia Lærerkreds medlemmer holder hinanden fast på at bevare et godt samarbejdsklima og et godt kollegialt sammenhold på skolerne. Kredsstyrelsen forpligter sig til i samarbejde med TR og AMR at arbejde forebyggende samt træde til med hjælp og støtte, hvor der måtte opstå behov for dette. 12

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION...

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

To hovedmål vedr. arbejdstid

To hovedmål vedr. arbejdstid To hovedmål vedr. arbejdstid Uddannelsesforbundet arbejde vedrørende arbejdstid har to overordnede formål: 1. At sikre kvalitet i undervisningen for eleverne 2. At sikre et godt arbejdsmiljø for lærerne

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen 2 1 Kredskontorets nyhedsbrev Sommer, 2015 NYHEDSBREV kalenderen Årets sommerkryds er nu på hjemmesiden. Vi sætter tre flasker vin på højkant. Indsend din løsning senest d. 1/9 2015 God fornøjelse Sommerhilsen

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ

DS2022. Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ DS2022 DS2022 Vision: Flere kraftcenter lokalt medejerskab og initiativ Principper for udviklingen: Fra top-down til bottom-up Fra medlem til aktiv medejer Fra centralisering til decentralisering Forudsætning:

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev april 2012 Ny kredsstyrelse konstituering Kredsformand Grete Andersen På det første møde i denne valgperiode konstituerede den nyvalgte kredsstyrelse sig på følgende

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter D. 19. jan. 2015, kl. 9.00-17.00 v/ Lykke Mose & Timo Bohni, Perspektivgruppen Roller og samarbejde

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere