Fredericia Lærerkreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Lærerkreds"

Transkript

1 Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning

2 Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke, at I er klar til at bruge en fredag eftermiddag og aften sammen med kollegaer og sammen med Fredericia Lærerkreds. Velkommen til generalforsamling 2015 allesammen, og en særlig velkomst til Klaus fra Fredericia Dagblad. Vi er i dag 179 medlemmer til generalforsamling, mange tak for den store opbakning, dejligt, det varmer og giver os fortsat styrke og fællesskab i fremtiden. Det bestyrker mig og kredsstyrelsen i, at Danmarks Lærerforening og Fredericia Lærerkreds fortsat er en fagforening med meget stor opbakning fra lærere, børnehaveklasseledere, vejledere, konsulenter mv. på vores overenskomstområde, og det styrker os i vores fortsatte arbejde for ordentlige løn, og arbejdsvilkår for alle vore medlemmer. Særligt arbejdsvilkårene er under pres i øjeblikket, og det er kun gode tryghedsskabende kollektive aftaler, der skaber mulighed for det, som vi alle ønsker at fokusere på, nemlig de kvalitativ gode opgaveløsninger til gavn for de borgere, som vi er tæt på hver eneste dag. Mindre medlemsgrupper Fredericia Lærerkreds har i de flestes optik kun medlemmer på Fredericias folkeskoler, men det er kun delvist rigtigt. De fleste medlemmer er fra folkeskoleområdet, herunder 10 ende, men vi har mange mindre medlemsgrupper. Vi organiserer medlemmer på CKV en regional institution med specialundervisning og rådgivning af børn og voksne SOSU skolen med afdelinger i Fredericia, Horsens, Vejle og Kolding PPR Fredericia UU Lillebælt STU Fredericia VRC Fredericia - Hjælpemiddel og Kommunikation Lillebælt Fredericia Uddannelsescenter Fredericia Kommune Fredericia Museum. Mindre medlemsgrupper med ganske særlige behov og forventninger til deres fagforening. Danmarks Lærerforening og Fredericia Lærerkreds er i en proces, hvor vi på baggrund af medlemshenvendelser fra nogle af disse grupper, og med afsæt i lockouten, forsøger at finde nye veje mht. kommunikation og samarbejde. Vi forsøger at finde de løsninger, der sikrer den nødvendige gensidige dialog, så vi i fællesskab skaber de bedste løsninger for medlemmerne. Det er et arbejde, som vil fortsætte i de kommende år. En af de mindre medlemsgrupper er de medlemmer, der er ansat på den regionale institution CKVs afdeling i Odense, CRS. Det er en afdeling, hvor vore medlemmer beskæftiger sig med børne- og voksenspecialundervisning i forhold 2

3 til høre, tale, syn, IKT og mobilitet. En gruppe af medlemmer, der er højt specialiserede inden for hver deres særlige fagområde, og ikke mindst en gruppe, der arbejder både med undervisningsforløb og med udviklingsopgaver. CRS dækker hele Fyn, og den volumen i opgaveløsningen giver den nødvendige erfaring i forhold til disse specialiserede funktioner. Det er derfor også både kompetencerne, erfaringen og volumen, der sikrer den enkelte borger et undervisningsforløb af høj kvalitet og dermed en mulighed for et kvalitativt bedre liv, helt enkelt et liv med en bedre livskvalitet. De fynske kommuner, der betaler driften af CRS, overvejer nu at hjemtage opgaven til kommunerne selv. Det formuleres politisk således: " at sikre løsninger tæt på borgeren, i nærmiljøet", men de bagvedliggende grunde er et ønske om at kunne styre området, i særdeleshed styre økonomisk, og med ønske om en besparelse for kommunen på sigt. Paralleliteten fra dette specialområde og til inklusionen af folkeskoleelever fra specialskolerne til egen distriktsskole er slående, ligeledes kan man frygte, at paralleliteten også gælder for konsekvenserne for borgerne. Hvis man som borger ikke ved, at der findes et bedre specialtilbud, kan man jo ikke efterspørge det! Situationen er for vore medlemmer på CRS ganske alvorlig, på sigt kan deres arbejdsplads lukke, og deres job er dermed i fare. Fredericia Lærerkreds arbejder sammen med CKV, DLF og kredsene på Fyn om at sikre medlemmerne på CRS de bedst mulige forhold, både i forhold til CRS som fortsættende institution, ved en evt. virksomhedsoverdragelse til en kommune, eller hvis opgaverne spredes ud i flere forskellige kommuner og forvaltninger. Fredericia Lærerkreds vil fortsat arbejde for alle medlemmers løn- og arbejdsvilkår, vi arbejder for en god løn og gode arbejdsvilkår, der giver mulighed for at kunne levere et kvalitetsarbejde, uanset hvilke gruppe af medlemmer man tilhører, uanset hvilken funktion man bestrider, og hvilke ansættelsesvilkår man i øvrigt har. OK 15 OK 15 på det regionale/kommunale område er nu vedtaget ganske klart ved urafstemningen. På landsplan stemte over 70 % JA og i Fredericia nåede vi næsten 85 % JA, et ganske klart resultat. Jeg er glad for at stemmeprocenten var så høj både på landsplan(77,4 %) men også særligt i Fredericia(78,3 %). Tak for det, det øger validiteten af resultatet. Løndelen sikrer en reallønsfremgang i perioden, og jeg glæder mig særligt over den livslønsforbedring, som vore yngste medlemmer sikres, sammen med det ekstra løntrin, som sikrer tjenestemændene en forbedret pension. I forhold til arbejdstidspapiret kan Fredericia Lærerkreds nu gå til implementeringen af denne overenskomst med et klart mandat i ryg- 3

4 gen, medlemmerne vil en arbejdstidsaftale ud fra OK 15 og forståelsespapiret. En aftale, som et kommunalt grundlag for at skolerne kan udvikle deres individuelle særpræg og kendetegn på baggrund heraf. Samtidig er der også en gruppe af medlemmer, der ikke føler sig tryg ved deres arbejdssituation. Det bliver vores opgave sammen med Fredericia Kommune og skolelederne at give dem en virkelighed, hvor om gælder at tillid og retfærdighed godt kan genskabes i en samarbejdsånd. OK afstemningen er fortsat i gang på det statslige område, og her er der også en opgave for at nå en lokal arbejdstidsaftale på SOSU skolen, hvis overenskomsten bliver godkendt. Vi vil i Fredericia Lærerkreds rette en særlig opmærksomhed mod den lønmæssige del af OK 15 på det statslige område. Her ligger der en forholdsmæssig stor lokallønspulje til mulig udmøntning på den enkelte institution. Vi vil fortsætte vores arbejde for en lønudvikling til alle ansatte, også på SOSU skolen. Vi har som Danmarks Lærerforening haft en kæmpeopgave i disse OK forhandlinger i skyggen af den lockout, som vi alle husker så tydeligt endnu. Vi står sammen også i disse svære tider, og det skal vi fortsætte med, det er stadigvæk vores evne til både at være uenige internt og samtidigt at stå sammen udadtil, som er vores store styrke sammen med vores opbakning til fællesskabet i Danmarks Lærerforening og i Fredericia Lærerkreds. Sammenholdet I forståelsespapiret mellem Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds lægges der op til fleksibilitet og opgavehjemtagelse, hvis den enkelte lærer vil og ønsker det til fordel for kvaliteten af opgaveløsningen. Fuld fleksibilitet og/eller fuld tilstedeværelse er yderpunkterne. Vores fagblad "Folkeskolen" har via et interview med to lærere på Erritsø Fælleskoles afdeling Bygaden sat fokus på, om det kan lykkedes med et lærersamarbejde med både fuld flekstid og fuld tilstedeværelse, det kunne det godt. Det har været vigtigt at vise, at vil man som skoleleder give sine ansatte tillid og medbestemmelse, så får man et godt arbejdsmiljø ud af det. Det vil for mig at se være den enkelte lærer/børnehaveklasseleder, der foretager en vurdering: Hvordan arbejder jeg mest optimalt i forhold til mine opgaver/elever/kollegaer! Det må være den tillid, den enkelte skoleleder viser sit personale. Vi må som kollegaer derefter vise hinanden det hensyn at acceptere, at vi arbejder forskelligt både i den ene og den anden situation. I øjeblikket kan jeg blandt andet via TR fornemme, at der på lærerværelserne nogle gange opstår problematikker omkring andre kollegaers arbejdssituation m.v. Vi skal på trods af, at arbejdspresset aldrig har været højere før, stadigvæk kæmpe for og gøre hinanden opmærksom på, at vi er nødt 4

5 til at stå sammen og i fællesskab arbejde for bedre arbejdsforhold for alle, uanset hvilken måde vi arbejder på, og/eller hvilke opgaver vi har. Vi må ikke ende i en situation, hvor den enkeltes lærers problem med arbejdspres kommer til udtryk i et angreb på og/eller kontrol af kollegaernes måde at arbejde på. Vi skal respekterer hinanden og italesætte de problematikker, som vores nye arbejdsvilkår giver os. Vi har en fælles udfordring, og vi skal i fællesskab finde løsninger på denne. Forståelsespapir på vej mod en aftale Forståelsespapiret, som Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune indgik forud for dette skoleår, har nu været grundlaget for vore arbejdsforhold i trekvart år. OK 15 har i arbejdstidspapiret skitseret emner, som ligner vores forståelsespapir til forveksling. Erfaringerne fra dette skoleår viser os, at der stadigvæk er god plads til forbedring af forståelsespapiret og dets indhold, men der er også plads til forbedring i forhold til forskelligheden i implementeringen på matriklerne og/eller skolerne. En fælles evaluering er lige på trapperne. Deltag i evalueringen, det giver os og skolelederne et fælles afsæt for at forbedre de grundlæggende arbejdsvilkår i Fredericia. Efter forståelsespapiret er det tid til at gå et skridt videre, lad os finde de positive erfaringer mange skoler har efter implementeringen af forståelsespapiret og bruge dem aktivt i forhold til de skoler, hvor det ikke er lykkedes helt så godt med implementeringen i år. Rigid tilstedeværelse uden mål og mening kan ikke være en farbar vej for hverken en leder eller en lærer/børnehaveklasseleder, Lær nu af de skoler/matrikler, der lykkedes! Når nu sygefraværstallene og APV'en helt tydeligt viser, at de skoler med den største grad af fleksibilitet og tillid til lærerne/børnehaveklasselederne også er de skoler med lavest sygefravær og højeste grad af tilfredshed i APV'en, så ligger løsningen lige for. Lad mig sige det helt tydeligt: Kære skoleleder, implementer nu forståelsespapiret i fuldt omfang både med hensyn til tekst og ånden bag, det giver de bedste resultater for skolen. Det er Fredericia Lærerkreds holdning, at alle skoler og dermed alle vore medlemmer skal have et fælles grundlag for deres arbejdsliv og dermed for dele af deres liv. Det fælles grundlag bliver stærkest ved hjælp af en fælles arbejdstidsaftale, da det skaber den tryghed og frigør den energi, man som lærer har brug for i forhold til udfordringerne med eleverne og folkeskolereformen. Der er et stort behov for at genopbygge den sociale kapital (følelsen af tillid og retfærdighed) på flere skoler/matrikler. Man kan ikke overraskende konstatere, at de færreste problemer og den mest smidige planlægning til gavn for opgaveløsningen ser vi hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og Center for Høretab, hvor arbejdsgiver og 5

6 Fredericia Lærerkreds i fællesskab har udarbejdet en aftale som basis for det daglige arbejde. Det giver mulighed for et udviklende arbejdsliv baseret på tillid og retfærdighed, som hele elevgruppen og dermed skolen profiterer af hver eneste dag. Det er også derfor, at vi i Fredericia Lærerkreds ser det som en naturlig og positiv udvikling at kunne indgå en arbejdstidsaftale med Fredericia Kommune, det giver OK 15 også helt tydeligt mulighed for. De første skoler i Fredericia gør sig lige nu erfaringer med de nye vilkår for rekruttering af lærere og børnehaveklasseledere til det kommende skoleår. Der er ingen tvivl om, at lærermanglen er nået til trekantsområdet. Hvis Fredericia Kommune fortsat vil kunne tiltrække kvalificerede ansøgere til de ledige lærerstillinger (der er pt. opslået 20 faste og 7 vikariater i øjeblikket), må Fredericia Kommune, samlet set kunne profilere sig som en attraktiv arbejdsplads blandt de andre kommuner. Et gennemsnitligt undervisningstimetal på 733 årlige undervisningstimer (6. lavest i landet) kombineret med en arbejdstidsaftale, hvor mulighed for fleksibilitet, opgavehjemtagelse og puljer af tid, sammen med et udviklingsorienteret skolevæsen vil være attraktivt for de mulige ansøgere. Der er for Fredericia Lærerkreds at se ingen tvivl om, at et velfungerende skolevæsen er essentielt for rigtig mange borgere, ikke mindst unge familier, der overvejer, hvor de skal bo, og hvor deres børn skal vokse op og gå i skole. En kommune, der vil øge bosætningen kan med succes brande sig på et udviklingsorienteret skolevæsen med en høj kvalitet i undervisningen skabt af veluddannede lærere og børnehaveklasseledere. Samlet kan det siges således, tryghed gennem en arbejdstidsaftale, høj kvalitet i undervisningen gennem gode forhold til forberedelsen, det sikrer velkvalificerede lærere i skolen. Velkvalificerede lærere i skolen sikrer et velfungerende og udviklingsorienteret skolevæsen, som giver øget bosætning i kommunen. Folkeskolereformen En ny folkeskolereform er i gang med sit første skoleår, en reform, der har fået ringe betingelser for at blive en succes. Politisk et så bredt kompromis at gode tanker og ideer bliver udvandet, og andre med ganske tilfældig baggrund ender som virkelighed. Frivillige lektiecafeer er blevet den noget skæmmende betegnelse på den gode ide, at skolen skulle kunne hjælpe alle elever i forhold til skolearbejdet, og med et godt formål om at mindske betydningen af den sociale arv. Havde den del af den understøttende undervisning, der retteligt hedder lektiehjælp og faglig fordybelse, været sat i scene med tilstrækkelige ressourcer i forhold til opgavens kompleksitet og ikke mindst med læreruddannede personale til undervisningen, så havde der været muligheder for at kunne udvikle undervisningsforløb med 6

7 kvalitet og indhold for alle eleverne. Det må stå klart for enhver, at der fremover skal afsættes ressourcer til lektiehjælp og faglig fordybelse, og mindst må det være en læreropgave, det er en undervisningsopgave. I Fredericia Kommune står det nu også helt tydeligt, at folkeskolereformens indførelse i Fredericia har været underfinansieret. De ressourcer, som tidligere har været i indskolingen i forhold til klassepædagoger, er nu brugt til understøttende undervisning. Der er ikke tvivl om, at elevernes trivsel og udvikling i indskolingen ikke er på samme niveau som før reformen. Dette forstærkes af inklusionsopgavens øgede omfang og udfordringer. Lærernes muligheder for at samarbejde med pædagogerne er i dette skoleår ganske umulige. I en parentes må jeg konstatere, at det er en følge af rigide og ufleksible arbejdsvilkår i Lov 409. Vi må og vil sammen med politikere, forvaltning og skolelederne finde løsninger på disse problematikker, som har sit udspring i Folkeskolereformen. Det er problematikker, der blandt mange andre, blev rejst på dialogmøderne mellem lærerne og politikerne i det tidlige forår. Folkeskolereformens mål og ikke mindst målstyringsparametre i forhold til at den enkelte elev skal forbedre sig i de nationale tæsk, undskyld nationale test, viser et dannelsesideal og menneskesyn, som på ingen måde harmonerer med folkeskolens formål og folkeskolens betydningsfulde rolle i hele landets demokratiske dannelse, hvor alle har pligt og ret til en plads i fællesskabet. Danmarks Lærerforening og Fredericia Lærerkreds vil fortsat kæmpe for, at folkeskolen er for alle, og at en anglificering af skolesynet vil møde mest mulig modstand, ikke af hensyn til lærerne men af hensyn til de elever, der er vores lands fremtid. De skal ikke testes til indpasning, de skal udvikles og dannes til hele mennesker i en folkeskole baseret på humanisme, respekt og tolerance. Lad os nu sammen danne nogle hele børn og mennesker baseret på et humanistisk dannelsesideal, og lad os ikke forfalde til den nemme løsning med at basere vores menneskesyn på det, vi kun kan måle og veje. Det er for fattigt! Folkeskolen skal skabe hele mennesker, det må være målet. Finansieringen af reformen vha. lærernes/ børnehaveklasseledernes øgede undervisningsmængde sammen med et mål om et højere fagligt udbytte, når reformen er fuldt implementeret, er selvmodsigende, som enhver med bare en smule viden og eller erfaring på området må konstatere. Det faglige niveau vil falde, når lærerne/børnehaveklasselederne ikke har den fornødne tid til sammen og/eller alene til at kunne forberede den undervisning, som folkeskolens formål lægger op til. I Fredericia har politikerne holdt fast ved, at lærerne skal undervise 733 årlige timer, et ganske højt tal som dog bliver fornuftigt i sammenligning med andre kommuners ekstreme tal. Hvis vi ser på inklusionsudfordringen, ny folkeskolereform og ikke mindst de ekstremt høje klassekvotienter i Fredericia, så er det et meget presset arbejdsmiljø, som er konsekvensen af beslutningerne omkring folkeskolereformens implementering i Fredericia.. 7

8 Arbejdsforholdene Den nyligt afsluttede APV på skolerne gav et klart resultat i forhold til det vigtigste arbejdsmiljø parameter, nemlig balancen mellem arbejdsopgaver og arbejdstid, eller vi skal rettere sige ubalancen mellem arbejdsopgaver og arbejdstid. Lærerne og børnehaveklasselederne har ganske enkelt ikke nok arbejdstid til at løse deres arbejdsopgaver, og helt ærligt kan det være overraskende for nogle, når vi alle sammen underviser 2 timer mere hver eneste uge! På alle skoler må denne problematik drøftes, og lokale løsninger må iværksættes hurtigst muligt, en opgave for arbejdsmiljøgruppen. Vores arbejdsgivere må indse, at man ikke kan give nye arbejdsopgaver uden at fjerne andre, og det nytter ikke, som jeg har hørt en skoleleder refereret for at svare på problematikken omkring manglende tid: Vi behøver jo ikke at komme flødeskum på kagen. En arrogant holdning til en lærer, der hver eneste time forsøger at levere en spændende og varieret undervisning med både indhold og kvalitet. Sæt nu fokus på mulighederne for at begrænse opgavemængden på skolerne, start evt. med at nedsætte det til tider voldsomme mødehysteri, som skolederne på forskellige niveauer igangsætter. Det er tankevækkende, hvor mange flere møder man som lærer skal løbe til efter, at de er indregnet i vores arbejdstid. Det er nærmest en uendelig række, er det fordi, der ikke skal afregnes for det? Vores vigtigste tid er stadigvæk undervisningstiden, og den skal og må være af høj kvalitet! Derfor må der være nok forberedelsestid, det er helt logisk. Først derefter kan vi se på de andre opgaver, der også skal løses på skolen. Ved starten af skoleåret startede den af politikerne besluttede nye skolestruktur i Fredericia. Med baggrund i et konsulentfirmas opgørelse af lokaler, elever og lærere var der lavet nye store skoler med flere matrikler i en basisskole og overbygningsskole tankegang. Det er voldsomt frustrerende som lærer og børnehaveklasseleder at være vidne til, at skolerne endnu ikke fysisk er tilpasset de beslutninger, der er taget for flere år siden. Faglokaler, klasselokaler, fælleslokaler og -arealer og ikke mindst udenomsarealer har ikke fuldt med skolestrukturens ændringer endsige folkeskolereformens nye krav til undervisningen. Oven i dette kommer antallet og kvaliteten af arbejdspladser til de ansatte, IT betingelserne er ikke i orden på skolerne, selvom der stadigvæk arbejdes på det! Med flere års smalhals på skoleområdet er der også behov for at se på mængden, kvaliteten og variationen af undervisningsmaterialer på alle skoler. Der er et stort opsparet behov for at investere i folkeskolen i Fredericia i forhold til de fysiske forhold over en bred kam. Fredericia Lærerkreds vil fortsat arbejde for, at politikerne får den nødvendige viden om problematikkerne, og ikke mindst tager deres ansvar på sig i forhold til skolerne, lærerne, børnehaveklasselederne, eleverne og forældrene i Fredericia. 8

9 Skolepolitisk forum Borgmesteren, Børne- Uddannelsesudvalgsformanden og næstformanden har i det meget tidlige forår været på rundtur til skolerne for igen at tage temperaturen på skolerne og for at se på folkeskolereformens implementering i Fredericia. Det blev en rundtur til forskellige skoler med forskellige og mangeartede problematikker. En stor tak til de lærere/børnehaveklasseledere der valgte at bruge deres tid på dette politiske arrangement. Også en tak til politikerne for dette fremadrettede initiativ. Politisk interesse for at høre de ansattes meninger, erfaringer og holdningerne kan vi kun opfatte positivt. Det er nu op til politikerne at arbejde med de mangeartede og komplekse problematikker, som blev rejst på dialogmøderne, vi vil fra Fredericia Lærerkreds side selvfølge holde politikerne fast på arbejdsopgaven, og ikke mindst indgå i en udviklende dialog omkring løsningsforslagene. På møderne introducerede borgmesteren et nyt tiltag, et skolepolitisk forum med deltagelse af politikere, lærere, pædagoger, ledere, forældre, elever, tillidsfolk og evt. andre. Et tiltag, som vil give et godt og mere virkelighedsnært udviklingsperspektiv for folkeskolen i Fredericia. Fredericia Lærerkreds vil indgå i arbejdet for at kvalificere dialogen og for at sikre perspektivet i forhold til folkeskolens udvikling, og dermed selvfølgelig for at sikre vore medlemmer rimelige arbejdsvilkår i hverdagen og muligheder for personlig og faglig udvikling i jobbet. Vi vil selvfølgelig anbefale vore medlemmer med interesse for det at søge deltagelse i et sådant forum, for at sikre at folkeskolens virkelighed bliver en væsentlig del af forummet. Lad os sammen skabe et forum for udvikling, debat og igangsættelse af initiativer med bund i skolens virkelighed og til gavn for hele skolens udvikling og derfor til gavn for Fredericias udvikling som sådan. Kære medlemmer endnu en gang tak for fremmødet til generalforsamlingen, tak for den aktive deltagelse i Overenskomstafstemningen Det er Jer, der er Danmarks Lærerforening og Fredericia Lærerkreds. Det er Jer, der er vores fælles forening. Også en tak til de af Jer, der yder en særlig indsats for foreningen. Tak til Kredsstyrelse for samarbejdet og engagementet. Tak til Tillidsrepræsentanterne for altid debatterende TR møder med masser af vidensdeling, tak for jeres engagement i særlig grad for og på skolerne, I er stadigvæk de vigtigste i vores forening. Jeg vil gerne takke politikere, forvaltningen, lederne og alle øvrige samarbejdspartnere. Det er i dialog og med respekt for hinanden, vi sammen kan finde gode løsninger til gavn for alle. 9

10 Med disse ord overgiver beretningen til generalforsamlingens behandling. Forslag til resolution En fælles folkeskole i Fredericia Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 udtaler: Arbejdsvilkårene i folkeskolen i Fredericia har i skoleåret 2014/15 med baggrund i Lov 409 og forståelsespapiret vedtaget af Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds udviklet sig i meget forskellige retninger. En fælles folkeskole i Fredericia med fælles arbejdsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere skaber den nødvendige tillid og retfærdighedsfølelse, som er forudsætningen for en udviklingsorienteret folkeskole til gavn for hele Fredericia Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune opfordres til sammen at sikre de fælles arbejdsvilkår for alle lærere/børnehaveklasseledere ved hjælp af en arbejdstidsaftale, som folkeskolen i Fredericia kan profitere af. Forslag til resolution Arbejdspladser. Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 udtaler: Med Lov 409 og den nye arbejdstid med fuld tilstedeværelse kan vi konstatere, at Fredericia Kommune i nogen grad har levet op til intentionerne om en arbejdsplads til alle lærere og børnehaveklasseledere. Vi forventer i Fredericia Lærerkreds, at hver eneste lærer og børnehaveklasseleder i kommunen får stillet egen arbejdsplads til rådighed. Det skal ikke handle om, i hvilket skoledistrikt man er ansat, men om at der skal være en ordentlig arbejdsplads til alle lærere og børnehaveklasseledere i Fredericia Kommune. 10

11 Forslag til resolution Balance mellem opgaver og ressourcer Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 udtaler: Udviklingen af arbejdslivet som lærer og børnehaveklasseleder går i retningen af en højere grad af ubalance mellem opgaver og ressourcer. Dette medfører dårligt psykisk arbejdsmiljø og en større stresspåvirkning. Fredericia Lærerkreds fastholder over for Fredericia Kommune, at det er arbejdsgivers pligt at sørge for et godt psykisk arbejdsmiljø og for balance mellem opgaver og ressourcer. Det er vores forventning, at hver enkelt skole og Fredericia Kommune lever op til denne forpligtelse. Forslag til resolution Folkeskolereformen. Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 udtaler: Folkeskolereformens formål er, at alle elever skal være dygtigere, den sociale arvs betydning skal mindskes, og der skal være øget tillid og trivsel i folkeskolen. Det må forventes, at der afsættes både tid og ressourcer til folkeskolen fremadrettet, så alle lærere og børnehaveklasseledere, professionelt kan arbejde med reformens formål til gavn for eleverne i Fredericias skoler. Fredericia Lærerkreds indgår, sammen med forvaltning og skoleledere, i en evaluering af implementeringen af Folkeskolereformen. Fredericia Lærerkreds vil fortsat arbejde for, at der afsættes den helt nødvendige tid til, at den enkelte lærer og børnehaveklasseleder kan levere undervisning af god kvalitet! 11

12 Forslag til vedtagelse Generalforsamlingsvedtagelse om sammenhold Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 vedtager: Gennem længere tid er arbejdspresset vokset for Fredericias lærere og børnehaveklasseledere, hvilket påvirker arbejdsmiljøet på de enkelte skoler og matrikler. Fredericia Lærerkreds medlemmer holder hinanden fast på at bevare et godt samarbejdsklima og et godt kollegialt sammenhold på skolerne. Kredsstyrelsen forpligter sig til i samarbejde med TR og AMR at arbejde forebyggende samt træde til med hjælp og støtte, hvor der måtte opstå behov for dette. 12

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

1. I hvilken grad har 31-9 efter din mening understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens mål og indholdselementer?

1. I hvilken grad har 31-9 efter din mening understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens mål og indholdselementer? NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Opsamling på fokusgruppeinterview med medarbejdere - gruppe II Gruppen bestod af 1 pædagog(medhjælper), 1 børnehaveklasseleder, 5 lærere fra indskoling

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 11. marts 2016 Mundtlig beretning Kære medlemmer Fredericia Lærerkreds holder generalforsamling i den første forårsmåned, og jeg håber på, at vi snart ser dette

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers, den 23. oktober 2014. Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers Lærerforening har nedenstående kommentarer i forbindelse med forslaget om Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand KREDSSTYRELSESVALG Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF Kreds 80 Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org www.dlfkreds80.dk På generalforsamlingen skal vælges:

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/15

Informationsbrev nr. 1/15 Informationsbrev nr. 1/15 Udsendt mandag den 26. januar 2015 Aalborg Lærerforening Kære medlem Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores udsendte

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Horsens Lærerforening

Horsens Lærerforening Horsens Lærerforening Kreds 110 Ekstraordinær generalforsamling Mandag d. 20. juni 2016 Kl. 19 på Lundagerskolen Skolevej 5b, Lund Ekstraordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening, Kreds 110 Mandag

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Fredericia Lærerkreds Generalforsamling. 11. marts 2016. Skriftlig beretning

Fredericia Lærerkreds Generalforsamling. 11. marts 2016. Skriftlig beretning Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 11. marts 2016 1 Den uendelige historie om Sosu-skolen Social- og sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens har stadig udfordringer i forhold til lønog arbejdsforhold.

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde.

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Jeg vil indledningsvis sige, at BKF har et godt samarbejde med DLF, som vi sætter stor pris på.

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere