Fredericia Lærerkreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Lærerkreds"

Transkript

1 Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning

2 Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke, at I er klar til at bruge en fredag eftermiddag og aften sammen med kollegaer og sammen med Fredericia Lærerkreds. Velkommen til generalforsamling 2015 allesammen, og en særlig velkomst til Klaus fra Fredericia Dagblad. Vi er i dag 179 medlemmer til generalforsamling, mange tak for den store opbakning, dejligt, det varmer og giver os fortsat styrke og fællesskab i fremtiden. Det bestyrker mig og kredsstyrelsen i, at Danmarks Lærerforening og Fredericia Lærerkreds fortsat er en fagforening med meget stor opbakning fra lærere, børnehaveklasseledere, vejledere, konsulenter mv. på vores overenskomstområde, og det styrker os i vores fortsatte arbejde for ordentlige løn, og arbejdsvilkår for alle vore medlemmer. Særligt arbejdsvilkårene er under pres i øjeblikket, og det er kun gode tryghedsskabende kollektive aftaler, der skaber mulighed for det, som vi alle ønsker at fokusere på, nemlig de kvalitativ gode opgaveløsninger til gavn for de borgere, som vi er tæt på hver eneste dag. Mindre medlemsgrupper Fredericia Lærerkreds har i de flestes optik kun medlemmer på Fredericias folkeskoler, men det er kun delvist rigtigt. De fleste medlemmer er fra folkeskoleområdet, herunder 10 ende, men vi har mange mindre medlemsgrupper. Vi organiserer medlemmer på CKV en regional institution med specialundervisning og rådgivning af børn og voksne SOSU skolen med afdelinger i Fredericia, Horsens, Vejle og Kolding PPR Fredericia UU Lillebælt STU Fredericia VRC Fredericia - Hjælpemiddel og Kommunikation Lillebælt Fredericia Uddannelsescenter Fredericia Kommune Fredericia Museum. Mindre medlemsgrupper med ganske særlige behov og forventninger til deres fagforening. Danmarks Lærerforening og Fredericia Lærerkreds er i en proces, hvor vi på baggrund af medlemshenvendelser fra nogle af disse grupper, og med afsæt i lockouten, forsøger at finde nye veje mht. kommunikation og samarbejde. Vi forsøger at finde de løsninger, der sikrer den nødvendige gensidige dialog, så vi i fællesskab skaber de bedste løsninger for medlemmerne. Det er et arbejde, som vil fortsætte i de kommende år. En af de mindre medlemsgrupper er de medlemmer, der er ansat på den regionale institution CKVs afdeling i Odense, CRS. Det er en afdeling, hvor vore medlemmer beskæftiger sig med børne- og voksenspecialundervisning i forhold 2

3 til høre, tale, syn, IKT og mobilitet. En gruppe af medlemmer, der er højt specialiserede inden for hver deres særlige fagområde, og ikke mindst en gruppe, der arbejder både med undervisningsforløb og med udviklingsopgaver. CRS dækker hele Fyn, og den volumen i opgaveløsningen giver den nødvendige erfaring i forhold til disse specialiserede funktioner. Det er derfor også både kompetencerne, erfaringen og volumen, der sikrer den enkelte borger et undervisningsforløb af høj kvalitet og dermed en mulighed for et kvalitativt bedre liv, helt enkelt et liv med en bedre livskvalitet. De fynske kommuner, der betaler driften af CRS, overvejer nu at hjemtage opgaven til kommunerne selv. Det formuleres politisk således: " at sikre løsninger tæt på borgeren, i nærmiljøet", men de bagvedliggende grunde er et ønske om at kunne styre området, i særdeleshed styre økonomisk, og med ønske om en besparelse for kommunen på sigt. Paralleliteten fra dette specialområde og til inklusionen af folkeskoleelever fra specialskolerne til egen distriktsskole er slående, ligeledes kan man frygte, at paralleliteten også gælder for konsekvenserne for borgerne. Hvis man som borger ikke ved, at der findes et bedre specialtilbud, kan man jo ikke efterspørge det! Situationen er for vore medlemmer på CRS ganske alvorlig, på sigt kan deres arbejdsplads lukke, og deres job er dermed i fare. Fredericia Lærerkreds arbejder sammen med CKV, DLF og kredsene på Fyn om at sikre medlemmerne på CRS de bedst mulige forhold, både i forhold til CRS som fortsættende institution, ved en evt. virksomhedsoverdragelse til en kommune, eller hvis opgaverne spredes ud i flere forskellige kommuner og forvaltninger. Fredericia Lærerkreds vil fortsat arbejde for alle medlemmers løn- og arbejdsvilkår, vi arbejder for en god løn og gode arbejdsvilkår, der giver mulighed for at kunne levere et kvalitetsarbejde, uanset hvilke gruppe af medlemmer man tilhører, uanset hvilken funktion man bestrider, og hvilke ansættelsesvilkår man i øvrigt har. OK 15 OK 15 på det regionale/kommunale område er nu vedtaget ganske klart ved urafstemningen. På landsplan stemte over 70 % JA og i Fredericia nåede vi næsten 85 % JA, et ganske klart resultat. Jeg er glad for at stemmeprocenten var så høj både på landsplan(77,4 %) men også særligt i Fredericia(78,3 %). Tak for det, det øger validiteten af resultatet. Løndelen sikrer en reallønsfremgang i perioden, og jeg glæder mig særligt over den livslønsforbedring, som vore yngste medlemmer sikres, sammen med det ekstra løntrin, som sikrer tjenestemændene en forbedret pension. I forhold til arbejdstidspapiret kan Fredericia Lærerkreds nu gå til implementeringen af denne overenskomst med et klart mandat i ryg- 3

4 gen, medlemmerne vil en arbejdstidsaftale ud fra OK 15 og forståelsespapiret. En aftale, som et kommunalt grundlag for at skolerne kan udvikle deres individuelle særpræg og kendetegn på baggrund heraf. Samtidig er der også en gruppe af medlemmer, der ikke føler sig tryg ved deres arbejdssituation. Det bliver vores opgave sammen med Fredericia Kommune og skolelederne at give dem en virkelighed, hvor om gælder at tillid og retfærdighed godt kan genskabes i en samarbejdsånd. OK afstemningen er fortsat i gang på det statslige område, og her er der også en opgave for at nå en lokal arbejdstidsaftale på SOSU skolen, hvis overenskomsten bliver godkendt. Vi vil i Fredericia Lærerkreds rette en særlig opmærksomhed mod den lønmæssige del af OK 15 på det statslige område. Her ligger der en forholdsmæssig stor lokallønspulje til mulig udmøntning på den enkelte institution. Vi vil fortsætte vores arbejde for en lønudvikling til alle ansatte, også på SOSU skolen. Vi har som Danmarks Lærerforening haft en kæmpeopgave i disse OK forhandlinger i skyggen af den lockout, som vi alle husker så tydeligt endnu. Vi står sammen også i disse svære tider, og det skal vi fortsætte med, det er stadigvæk vores evne til både at være uenige internt og samtidigt at stå sammen udadtil, som er vores store styrke sammen med vores opbakning til fællesskabet i Danmarks Lærerforening og i Fredericia Lærerkreds. Sammenholdet I forståelsespapiret mellem Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds lægges der op til fleksibilitet og opgavehjemtagelse, hvis den enkelte lærer vil og ønsker det til fordel for kvaliteten af opgaveløsningen. Fuld fleksibilitet og/eller fuld tilstedeværelse er yderpunkterne. Vores fagblad "Folkeskolen" har via et interview med to lærere på Erritsø Fælleskoles afdeling Bygaden sat fokus på, om det kan lykkedes med et lærersamarbejde med både fuld flekstid og fuld tilstedeværelse, det kunne det godt. Det har været vigtigt at vise, at vil man som skoleleder give sine ansatte tillid og medbestemmelse, så får man et godt arbejdsmiljø ud af det. Det vil for mig at se være den enkelte lærer/børnehaveklasseleder, der foretager en vurdering: Hvordan arbejder jeg mest optimalt i forhold til mine opgaver/elever/kollegaer! Det må være den tillid, den enkelte skoleleder viser sit personale. Vi må som kollegaer derefter vise hinanden det hensyn at acceptere, at vi arbejder forskelligt både i den ene og den anden situation. I øjeblikket kan jeg blandt andet via TR fornemme, at der på lærerværelserne nogle gange opstår problematikker omkring andre kollegaers arbejdssituation m.v. Vi skal på trods af, at arbejdspresset aldrig har været højere før, stadigvæk kæmpe for og gøre hinanden opmærksom på, at vi er nødt 4

5 til at stå sammen og i fællesskab arbejde for bedre arbejdsforhold for alle, uanset hvilken måde vi arbejder på, og/eller hvilke opgaver vi har. Vi må ikke ende i en situation, hvor den enkeltes lærers problem med arbejdspres kommer til udtryk i et angreb på og/eller kontrol af kollegaernes måde at arbejde på. Vi skal respekterer hinanden og italesætte de problematikker, som vores nye arbejdsvilkår giver os. Vi har en fælles udfordring, og vi skal i fællesskab finde løsninger på denne. Forståelsespapir på vej mod en aftale Forståelsespapiret, som Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune indgik forud for dette skoleår, har nu været grundlaget for vore arbejdsforhold i trekvart år. OK 15 har i arbejdstidspapiret skitseret emner, som ligner vores forståelsespapir til forveksling. Erfaringerne fra dette skoleår viser os, at der stadigvæk er god plads til forbedring af forståelsespapiret og dets indhold, men der er også plads til forbedring i forhold til forskelligheden i implementeringen på matriklerne og/eller skolerne. En fælles evaluering er lige på trapperne. Deltag i evalueringen, det giver os og skolelederne et fælles afsæt for at forbedre de grundlæggende arbejdsvilkår i Fredericia. Efter forståelsespapiret er det tid til at gå et skridt videre, lad os finde de positive erfaringer mange skoler har efter implementeringen af forståelsespapiret og bruge dem aktivt i forhold til de skoler, hvor det ikke er lykkedes helt så godt med implementeringen i år. Rigid tilstedeværelse uden mål og mening kan ikke være en farbar vej for hverken en leder eller en lærer/børnehaveklasseleder, Lær nu af de skoler/matrikler, der lykkedes! Når nu sygefraværstallene og APV'en helt tydeligt viser, at de skoler med den største grad af fleksibilitet og tillid til lærerne/børnehaveklasselederne også er de skoler med lavest sygefravær og højeste grad af tilfredshed i APV'en, så ligger løsningen lige for. Lad mig sige det helt tydeligt: Kære skoleleder, implementer nu forståelsespapiret i fuldt omfang både med hensyn til tekst og ånden bag, det giver de bedste resultater for skolen. Det er Fredericia Lærerkreds holdning, at alle skoler og dermed alle vore medlemmer skal have et fælles grundlag for deres arbejdsliv og dermed for dele af deres liv. Det fælles grundlag bliver stærkest ved hjælp af en fælles arbejdstidsaftale, da det skaber den tryghed og frigør den energi, man som lærer har brug for i forhold til udfordringerne med eleverne og folkeskolereformen. Der er et stort behov for at genopbygge den sociale kapital (følelsen af tillid og retfærdighed) på flere skoler/matrikler. Man kan ikke overraskende konstatere, at de færreste problemer og den mest smidige planlægning til gavn for opgaveløsningen ser vi hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og Center for Høretab, hvor arbejdsgiver og 5

6 Fredericia Lærerkreds i fællesskab har udarbejdet en aftale som basis for det daglige arbejde. Det giver mulighed for et udviklende arbejdsliv baseret på tillid og retfærdighed, som hele elevgruppen og dermed skolen profiterer af hver eneste dag. Det er også derfor, at vi i Fredericia Lærerkreds ser det som en naturlig og positiv udvikling at kunne indgå en arbejdstidsaftale med Fredericia Kommune, det giver OK 15 også helt tydeligt mulighed for. De første skoler i Fredericia gør sig lige nu erfaringer med de nye vilkår for rekruttering af lærere og børnehaveklasseledere til det kommende skoleår. Der er ingen tvivl om, at lærermanglen er nået til trekantsområdet. Hvis Fredericia Kommune fortsat vil kunne tiltrække kvalificerede ansøgere til de ledige lærerstillinger (der er pt. opslået 20 faste og 7 vikariater i øjeblikket), må Fredericia Kommune, samlet set kunne profilere sig som en attraktiv arbejdsplads blandt de andre kommuner. Et gennemsnitligt undervisningstimetal på 733 årlige undervisningstimer (6. lavest i landet) kombineret med en arbejdstidsaftale, hvor mulighed for fleksibilitet, opgavehjemtagelse og puljer af tid, sammen med et udviklingsorienteret skolevæsen vil være attraktivt for de mulige ansøgere. Der er for Fredericia Lærerkreds at se ingen tvivl om, at et velfungerende skolevæsen er essentielt for rigtig mange borgere, ikke mindst unge familier, der overvejer, hvor de skal bo, og hvor deres børn skal vokse op og gå i skole. En kommune, der vil øge bosætningen kan med succes brande sig på et udviklingsorienteret skolevæsen med en høj kvalitet i undervisningen skabt af veluddannede lærere og børnehaveklasseledere. Samlet kan det siges således, tryghed gennem en arbejdstidsaftale, høj kvalitet i undervisningen gennem gode forhold til forberedelsen, det sikrer velkvalificerede lærere i skolen. Velkvalificerede lærere i skolen sikrer et velfungerende og udviklingsorienteret skolevæsen, som giver øget bosætning i kommunen. Folkeskolereformen En ny folkeskolereform er i gang med sit første skoleår, en reform, der har fået ringe betingelser for at blive en succes. Politisk et så bredt kompromis at gode tanker og ideer bliver udvandet, og andre med ganske tilfældig baggrund ender som virkelighed. Frivillige lektiecafeer er blevet den noget skæmmende betegnelse på den gode ide, at skolen skulle kunne hjælpe alle elever i forhold til skolearbejdet, og med et godt formål om at mindske betydningen af den sociale arv. Havde den del af den understøttende undervisning, der retteligt hedder lektiehjælp og faglig fordybelse, været sat i scene med tilstrækkelige ressourcer i forhold til opgavens kompleksitet og ikke mindst med læreruddannede personale til undervisningen, så havde der været muligheder for at kunne udvikle undervisningsforløb med 6

7 kvalitet og indhold for alle eleverne. Det må stå klart for enhver, at der fremover skal afsættes ressourcer til lektiehjælp og faglig fordybelse, og mindst må det være en læreropgave, det er en undervisningsopgave. I Fredericia Kommune står det nu også helt tydeligt, at folkeskolereformens indførelse i Fredericia har været underfinansieret. De ressourcer, som tidligere har været i indskolingen i forhold til klassepædagoger, er nu brugt til understøttende undervisning. Der er ikke tvivl om, at elevernes trivsel og udvikling i indskolingen ikke er på samme niveau som før reformen. Dette forstærkes af inklusionsopgavens øgede omfang og udfordringer. Lærernes muligheder for at samarbejde med pædagogerne er i dette skoleår ganske umulige. I en parentes må jeg konstatere, at det er en følge af rigide og ufleksible arbejdsvilkår i Lov 409. Vi må og vil sammen med politikere, forvaltning og skolelederne finde løsninger på disse problematikker, som har sit udspring i Folkeskolereformen. Det er problematikker, der blandt mange andre, blev rejst på dialogmøderne mellem lærerne og politikerne i det tidlige forår. Folkeskolereformens mål og ikke mindst målstyringsparametre i forhold til at den enkelte elev skal forbedre sig i de nationale tæsk, undskyld nationale test, viser et dannelsesideal og menneskesyn, som på ingen måde harmonerer med folkeskolens formål og folkeskolens betydningsfulde rolle i hele landets demokratiske dannelse, hvor alle har pligt og ret til en plads i fællesskabet. Danmarks Lærerforening og Fredericia Lærerkreds vil fortsat kæmpe for, at folkeskolen er for alle, og at en anglificering af skolesynet vil møde mest mulig modstand, ikke af hensyn til lærerne men af hensyn til de elever, der er vores lands fremtid. De skal ikke testes til indpasning, de skal udvikles og dannes til hele mennesker i en folkeskole baseret på humanisme, respekt og tolerance. Lad os nu sammen danne nogle hele børn og mennesker baseret på et humanistisk dannelsesideal, og lad os ikke forfalde til den nemme løsning med at basere vores menneskesyn på det, vi kun kan måle og veje. Det er for fattigt! Folkeskolen skal skabe hele mennesker, det må være målet. Finansieringen af reformen vha. lærernes/ børnehaveklasseledernes øgede undervisningsmængde sammen med et mål om et højere fagligt udbytte, når reformen er fuldt implementeret, er selvmodsigende, som enhver med bare en smule viden og eller erfaring på området må konstatere. Det faglige niveau vil falde, når lærerne/børnehaveklasselederne ikke har den fornødne tid til sammen og/eller alene til at kunne forberede den undervisning, som folkeskolens formål lægger op til. I Fredericia har politikerne holdt fast ved, at lærerne skal undervise 733 årlige timer, et ganske højt tal som dog bliver fornuftigt i sammenligning med andre kommuners ekstreme tal. Hvis vi ser på inklusionsudfordringen, ny folkeskolereform og ikke mindst de ekstremt høje klassekvotienter i Fredericia, så er det et meget presset arbejdsmiljø, som er konsekvensen af beslutningerne omkring folkeskolereformens implementering i Fredericia.. 7

8 Arbejdsforholdene Den nyligt afsluttede APV på skolerne gav et klart resultat i forhold til det vigtigste arbejdsmiljø parameter, nemlig balancen mellem arbejdsopgaver og arbejdstid, eller vi skal rettere sige ubalancen mellem arbejdsopgaver og arbejdstid. Lærerne og børnehaveklasselederne har ganske enkelt ikke nok arbejdstid til at løse deres arbejdsopgaver, og helt ærligt kan det være overraskende for nogle, når vi alle sammen underviser 2 timer mere hver eneste uge! På alle skoler må denne problematik drøftes, og lokale løsninger må iværksættes hurtigst muligt, en opgave for arbejdsmiljøgruppen. Vores arbejdsgivere må indse, at man ikke kan give nye arbejdsopgaver uden at fjerne andre, og det nytter ikke, som jeg har hørt en skoleleder refereret for at svare på problematikken omkring manglende tid: Vi behøver jo ikke at komme flødeskum på kagen. En arrogant holdning til en lærer, der hver eneste time forsøger at levere en spændende og varieret undervisning med både indhold og kvalitet. Sæt nu fokus på mulighederne for at begrænse opgavemængden på skolerne, start evt. med at nedsætte det til tider voldsomme mødehysteri, som skolederne på forskellige niveauer igangsætter. Det er tankevækkende, hvor mange flere møder man som lærer skal løbe til efter, at de er indregnet i vores arbejdstid. Det er nærmest en uendelig række, er det fordi, der ikke skal afregnes for det? Vores vigtigste tid er stadigvæk undervisningstiden, og den skal og må være af høj kvalitet! Derfor må der være nok forberedelsestid, det er helt logisk. Først derefter kan vi se på de andre opgaver, der også skal løses på skolen. Ved starten af skoleåret startede den af politikerne besluttede nye skolestruktur i Fredericia. Med baggrund i et konsulentfirmas opgørelse af lokaler, elever og lærere var der lavet nye store skoler med flere matrikler i en basisskole og overbygningsskole tankegang. Det er voldsomt frustrerende som lærer og børnehaveklasseleder at være vidne til, at skolerne endnu ikke fysisk er tilpasset de beslutninger, der er taget for flere år siden. Faglokaler, klasselokaler, fælleslokaler og -arealer og ikke mindst udenomsarealer har ikke fuldt med skolestrukturens ændringer endsige folkeskolereformens nye krav til undervisningen. Oven i dette kommer antallet og kvaliteten af arbejdspladser til de ansatte, IT betingelserne er ikke i orden på skolerne, selvom der stadigvæk arbejdes på det! Med flere års smalhals på skoleområdet er der også behov for at se på mængden, kvaliteten og variationen af undervisningsmaterialer på alle skoler. Der er et stort opsparet behov for at investere i folkeskolen i Fredericia i forhold til de fysiske forhold over en bred kam. Fredericia Lærerkreds vil fortsat arbejde for, at politikerne får den nødvendige viden om problematikkerne, og ikke mindst tager deres ansvar på sig i forhold til skolerne, lærerne, børnehaveklasselederne, eleverne og forældrene i Fredericia. 8

9 Skolepolitisk forum Borgmesteren, Børne- Uddannelsesudvalgsformanden og næstformanden har i det meget tidlige forår været på rundtur til skolerne for igen at tage temperaturen på skolerne og for at se på folkeskolereformens implementering i Fredericia. Det blev en rundtur til forskellige skoler med forskellige og mangeartede problematikker. En stor tak til de lærere/børnehaveklasseledere der valgte at bruge deres tid på dette politiske arrangement. Også en tak til politikerne for dette fremadrettede initiativ. Politisk interesse for at høre de ansattes meninger, erfaringer og holdningerne kan vi kun opfatte positivt. Det er nu op til politikerne at arbejde med de mangeartede og komplekse problematikker, som blev rejst på dialogmøderne, vi vil fra Fredericia Lærerkreds side selvfølge holde politikerne fast på arbejdsopgaven, og ikke mindst indgå i en udviklende dialog omkring løsningsforslagene. På møderne introducerede borgmesteren et nyt tiltag, et skolepolitisk forum med deltagelse af politikere, lærere, pædagoger, ledere, forældre, elever, tillidsfolk og evt. andre. Et tiltag, som vil give et godt og mere virkelighedsnært udviklingsperspektiv for folkeskolen i Fredericia. Fredericia Lærerkreds vil indgå i arbejdet for at kvalificere dialogen og for at sikre perspektivet i forhold til folkeskolens udvikling, og dermed selvfølgelig for at sikre vore medlemmer rimelige arbejdsvilkår i hverdagen og muligheder for personlig og faglig udvikling i jobbet. Vi vil selvfølgelig anbefale vore medlemmer med interesse for det at søge deltagelse i et sådant forum, for at sikre at folkeskolens virkelighed bliver en væsentlig del af forummet. Lad os sammen skabe et forum for udvikling, debat og igangsættelse af initiativer med bund i skolens virkelighed og til gavn for hele skolens udvikling og derfor til gavn for Fredericias udvikling som sådan. Kære medlemmer endnu en gang tak for fremmødet til generalforsamlingen, tak for den aktive deltagelse i Overenskomstafstemningen Det er Jer, der er Danmarks Lærerforening og Fredericia Lærerkreds. Det er Jer, der er vores fælles forening. Også en tak til de af Jer, der yder en særlig indsats for foreningen. Tak til Kredsstyrelse for samarbejdet og engagementet. Tak til Tillidsrepræsentanterne for altid debatterende TR møder med masser af vidensdeling, tak for jeres engagement i særlig grad for og på skolerne, I er stadigvæk de vigtigste i vores forening. Jeg vil gerne takke politikere, forvaltningen, lederne og alle øvrige samarbejdspartnere. Det er i dialog og med respekt for hinanden, vi sammen kan finde gode løsninger til gavn for alle. 9

10 Med disse ord overgiver beretningen til generalforsamlingens behandling. Forslag til resolution En fælles folkeskole i Fredericia Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 udtaler: Arbejdsvilkårene i folkeskolen i Fredericia har i skoleåret 2014/15 med baggrund i Lov 409 og forståelsespapiret vedtaget af Fredericia Kommune og Fredericia Lærerkreds udviklet sig i meget forskellige retninger. En fælles folkeskole i Fredericia med fælles arbejdsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere skaber den nødvendige tillid og retfærdighedsfølelse, som er forudsætningen for en udviklingsorienteret folkeskole til gavn for hele Fredericia Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune opfordres til sammen at sikre de fælles arbejdsvilkår for alle lærere/børnehaveklasseledere ved hjælp af en arbejdstidsaftale, som folkeskolen i Fredericia kan profitere af. Forslag til resolution Arbejdspladser. Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 udtaler: Med Lov 409 og den nye arbejdstid med fuld tilstedeværelse kan vi konstatere, at Fredericia Kommune i nogen grad har levet op til intentionerne om en arbejdsplads til alle lærere og børnehaveklasseledere. Vi forventer i Fredericia Lærerkreds, at hver eneste lærer og børnehaveklasseleder i kommunen får stillet egen arbejdsplads til rådighed. Det skal ikke handle om, i hvilket skoledistrikt man er ansat, men om at der skal være en ordentlig arbejdsplads til alle lærere og børnehaveklasseledere i Fredericia Kommune. 10

11 Forslag til resolution Balance mellem opgaver og ressourcer Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 udtaler: Udviklingen af arbejdslivet som lærer og børnehaveklasseleder går i retningen af en højere grad af ubalance mellem opgaver og ressourcer. Dette medfører dårligt psykisk arbejdsmiljø og en større stresspåvirkning. Fredericia Lærerkreds fastholder over for Fredericia Kommune, at det er arbejdsgivers pligt at sørge for et godt psykisk arbejdsmiljø og for balance mellem opgaver og ressourcer. Det er vores forventning, at hver enkelt skole og Fredericia Kommune lever op til denne forpligtelse. Forslag til resolution Folkeskolereformen. Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 udtaler: Folkeskolereformens formål er, at alle elever skal være dygtigere, den sociale arvs betydning skal mindskes, og der skal være øget tillid og trivsel i folkeskolen. Det må forventes, at der afsættes både tid og ressourcer til folkeskolen fremadrettet, så alle lærere og børnehaveklasseledere, professionelt kan arbejde med reformens formål til gavn for eleverne i Fredericias skoler. Fredericia Lærerkreds indgår, sammen med forvaltning og skoleledere, i en evaluering af implementeringen af Folkeskolereformen. Fredericia Lærerkreds vil fortsat arbejde for, at der afsættes den helt nødvendige tid til, at den enkelte lærer og børnehaveklasseleder kan levere undervisning af god kvalitet! 11

12 Forslag til vedtagelse Generalforsamlingsvedtagelse om sammenhold Fredericia Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 20. marts 2015 vedtager: Gennem længere tid er arbejdspresset vokset for Fredericias lærere og børnehaveklasseledere, hvilket påvirker arbejdsmiljøet på de enkelte skoler og matrikler. Fredericia Lærerkreds medlemmer holder hinanden fast på at bevare et godt samarbejdsklima og et godt kollegialt sammenhold på skolerne. Kredsstyrelsen forpligter sig til i samarbejde med TR og AMR at arbejde forebyggende samt træde til med hjælp og støtte, hvor der måtte opstå behov for dette. 12

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere