VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER"

Transkript

1 VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017

2 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge. Det er et politisk valg. Det gør en forskel for velfærden, hvem der sidder for bordenden. Det gælder på Christiansborg, og det gælder i kommunerne og regionerne. Der kan være opgangstider og nedgangstider, lokale forskelle og forskellige prioriteringer. Men uanset hvor i landet man bor, kan man altid stole på, at Socialdemokratiet sætter velfærden først. Venstre, Liberal Alliance og Konservative vil kun bruge 50 øre, hver gang der er brug for 1 krone til at opretholde den velfærd, vi har i dag. Det betyder, at velfærden bliver svækket hvert eneste år, den nuværende regeringen sidder ved magten. Og det kan mærkes i hverdagens velfærd. I Socialdemokratiet ved vi godt, at alt ikke kan løses med flere penge. Men vi skal kunne følge med, når vi bliver flere børn og ældre de kommende år. Og det koster noget. Ligesom det koster, hvis vi lokalt vil løfte kvaliteten i daginstitutioner, skoler, plejehjem og sygehuse. Det er der ikke råd til, hvis pengene allerede er brugt på skattelettelser. Der er meget, vi kan være stolte af i Danmark. Vi har et stærkt velfærdssamfund. Hvor de offentligt ansatte hver dag gør et kæmpe arbejde. Socialdemokratiet vil passe på alt det, vi igennem generationer har opbygget. Men vi vil også kigge frem. Vi vil arbejde for, at alle børn bliver set og trives i vores daginstitutioner. Vi vil have løftet elever, der stadig bliver tabt i uddannelsessystemet. Vi vil sørge for, at alle ældre får en værdig omsorg og pleje. Vi vil sikre, at alle danskere har deres egen praktiserende læge. Vi vil styrke sundhedsvæsenet med endnu bedre kræftbehandling og et løft af psykiatrien. Og vi vil bekæmpe kriminalitet alle steder, den opstår og skaber utryghed. Socialdemokratiet ønsker et land i balance. Hvor forskellene ikke bliver større, men mindre. Hvor der er udvikling i både land og by. Hvor afstandene mellem mennesker bliver kortere. Og hvor uddannelser, arbejdspladser og lægehjælp er inden for rækkevidde, uanset hvor man kommer fra, eller hvor man bor. Regeringens politik trækker Danmark skævt. Venstre, Konservative og Liberal Alliance vil skære ned på velfærden og spare på uddannelse, for at få råd til at sænke skatten for dem, der i forvejen har mest. Socialdemokratiet vil en anden vej. I Folketinget, i byrådene og i regionsrådene. Vi vil styrke vores fællesskab. Vi vil styrke det, der har gjort Danmark stærkt. Og det kræver, at vi prioriterer velfærd før skattelettelser. Socialdemokratiet sætter velfærd først. 2/8

3 VI SIKRER HVERDAGENS VELFÆRD Kommunalvalget handler om den velfærd, vi kan mærke i hverdagen. Socialdemokratiet hylder det kommunale selvstyre og muligheden for at prioritere lokalt. Over alt i landet er hverdagens nære velfærd altid det vigtigste for os. Velfærd handler nemlig om, at vi med ro i maven kan aflevere vores børn i vuggestue eller børnehave. At de trives og lærer noget, når de begynder i skole. At samfundet står klar med en hjælpende hånd, når alderdommen sætter ind. At vi trygt kan gå på gaden og i boligområderne. Og at ingen skal overlades til sig selv eller skal have penge op af lommen, hvis man bliver syg eller får brug for hjælp.» Velfærd handler nemlig om, at vi med ro i maven kan aflevere vores børn i vuggestue eller børnehave «Socialdemokratiet står for en ansvarlig økonomisk politik, der modsat regeringens sikrer, at velfærden kan udvikle sig i takt med, at der kommer flere børn og ældre. Så kommunerne ikke skal starte hvert år med at finde nye besparelser på velfærden. Samtidig vil vi udvikle den offentlige sektor ved at gøre op med detailstyring og unødvendig kontrol. Vi kalder det en Fingrene væk-reform. Hvor vi satser mere på forebyggelse. Og hvor vi giver mere frihed til de ansattes faglighed. Og større ansvar til de offentlige ledere. Forskellen mellem en regering med Socialdemokratiet og Venstre i spidsen løber hvert år op i over 1,7 mia. kr. til mere eller til mindre velfærd. Det betyder, at der henover den kommende valgperiode fra som følge af VLAK-regeringens politik vil mangle op mod 6,5 mia. kr. for at kunne opretholde det nuværende velfærdsniveau. Ikke nok med det, så har regeringen indført et effektiviseringsprogram i kommunerne. Det betyder, at kommunerne hvert år skal aflevere 500 millioner kr. til staten. Det er fornuftigt at regelforenkle. At gøre ting lidt smartere. Men pengene skal blive i kommunerne, så de kan bruges til bedre velfærd. Velfærdssamfundet har vi skabt sammen. Og vi skal udvikle det sammen. Derfor sætter Socialdemokratiet velfærd først. MERE TID TIL OMSORG OG PLEJE FOR DE ÆLDRE Alle skal have en værdig alderdom, hvor man får den hjælp, man har behov for. Vores gamle har gennem et langt liv ydet deres del til fællesskabet. Det har de gjort i en forventning om, at der ville være et velfærdssamfund til at tage sig af dem, når de blev gamle. Socialdemokratiet vil sikre en bedre ældrepleje. Hvor der er mere tid til omsorg og pleje. Og hvor de ældre får ordentlig mad, der både smager og dufter godt. Fordi det giver livskvalitet. Vi skal have en ældrepleje med mere fællesskab og færre ældre, der føler sig ensomme. Hvor oplevelser og samvær med andre er en naturlig del af hverdagen. Og hvor vi tager os ordentligt af ældre med demens. Socialdemokratiet vil bl.a. arbejde for: Mere tid til pleje og omsorg for de ældre og en styrket indsats for ældre med demens Mindre bureaukrati og medarbejdere nok til at sikre en værdig ældrepleje Ordentlig mad til de ældre, der både smager og dufter godt Mere fællesskab og flere sociale aktiviteter, der øger livskvaliteten Frivillige foreninger skal spille en større rolle i at mindske ensomheden blandt ældre. KOMMUNALVALG 2017 VELFÆRD FØRST

4 FLERE OG BILLIGERE ALMENE BOLIGER Alle skal have råd til at bo i vores byer. Men stigende boligpriser har gjort boligerne i byerne dyrere og dyrere. Det betyder, at almindelige familier har fået sværere ved at finde en bolig, de har råd til. Ligesom det udforer sammenhængskraften, når folk med både høje og lave indtægter ikke længere bor side om side. Det kræver politisk handling, hvis vi også fremover vil have blandede byer, hvor alle har råd til at bo og leve. Socialdemokratiet vil sikre billigere almene boliger. Samtidig vil vi give kommunerne redskaber til at bygge endnu flere boliger. Både i de store byer og i resten af landet. Socialdemokratiet vil bl.a. arbejde for: Lavere husleje til nye almene boliger ved at sikre billigere lån til almene boliger At det bliver billigere for kommunerne at bygge forskellige typer almene boliger Lavere grundskyld for almene boliger gennem retvisende ejendomsvurderinger Bedre muligheder for almene boligselskaber for at overtage private udlejningsejendomme. banderne. Derfor skal vi også sikre, at der er et tæt samarbejde mellem kommuner, politi og Skat. Og et klart og målrettet fokus på den tidlige forebyggende indsats. Socialdemokratiet vil bl.a. arbejde for: Et opgør med parallelsamfund og bekæmpelse af kriminelle bander i hele landet Et politi, som er til stede og synligt for både borgere og bander Styrket fokus på tidlig forebyggende indsats, så vi forhindrer rekruttering til kriminelle bander. VI SKAL INVESTERE I BØRN OG UNGE Den bedste investering, vi kan foretage, er i vores børn og unge. Med gode vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidstilbud kan vi sikre, at alle børn får den bedste start på livet. Hvor de trives, udvikler sig og får det nødvendige afsæt for at klare sig godt. Derfor skal vi også blive bedre til at sætte tidligt ind blandt udsatte børn og unge. Så problemerne ikke får lov til at vokse sig for store. DANMARK SKAL VÆRE ET TRYGT STED AT LEVE Danmark er de fleste steder et trygt og sikkert land, hvor vi har tillid til hinanden. Dét skal vi værne om. Desværre er der boligområder i vores land, som er plaget af bandekriminalitet, og hvor de få ødelægger det for de mange. Det vil vi ikke acceptere. Der skal ikke være områder i Danmark, hvor beboerne ikke tør færdes. Hvor bander får lov til at kontrollere og skabe utryghed. Eller hvor folk lever isoleret fra det danske samfund med helt andre normer og værdier. Socialdemokratiet vil have tryghed i hele landet og alle boligområder. Vi vil bekæmpe kriminalitet og parallelsamfund. Og slå hårdt ned på dem, der gang på gang bryder loven. Ligesom vi skal have sat en stopper for rekrutteringen til» Med gode vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidstilbud kan vi sikre, at alle børn får den bedste start på live «Der skal være dagtilbud med tilgængelige pladser inden for en rimelig afstand, uanset hvor man bor. Her skal man altid kunne aflevere sit barn med ro i maven og vide, at der både er tid og overskud nok. Folkeskolen skal sikre alle elever en god og varieret skoledag, hvor de trives og lærer det, de skal. Det kræver, at alle elever bliver set og får den hjælp, de har behov for. Samtidig skal vi sørge for stærke fritids- og klubtilbud samt flere steder hvor unge, der har det svært, kan gå hen. 4/8

5 Socialdemokratiet vil bl.a. arbejde for: Ordentlige normeringer i dagtilbuddene, så der er voksne til at trøste og sætte aktiviteter i gang Styrket tidlig indsats for udsatte børn med automatisk opskrivning i vuggestue Mere tid til børnene og mindre bureaukrati i vuggestuer, børnehaver og skoler Stærke fritids- og klubtilbud samt flere tilbud til unge, der har det svært Et læse-skrive-regne-løft i de mindste klasser for elever med behov for en ekstra hånd En god skoledag med bevægelse, lektiehjælp og variation, der gør alle elever dygtigere. VÆKST OG VELFÆRD I HELE LANDET Danmark skal være et land i balance. Der skal ikke være steder, der er koblet af udviklingen. Hvor skoler, uddannelser og arbejdspladser ligger alt for langt væk. Derfor vil Socialdemokratiet have et opgør med den omfattende centralisering, vi har set siden kommunalreformen i Danmark er ganske enkelt for lille et land til store forskelle. Vækst og velfærd skal være for hele Danmark. Derfor skal der skabes arbejdspladser i hele landet. Ligesom der skal være uddannelsesmuligheder til alle unge, uanset hvor man bor. Endelig skal vi gå nye veje for at bringe velfærden tættere på borgerne igen og genskabe lokale velfærdstilbud i de mindre byer. ET GRØNNERE DANMARK Danmark skal gå forrest, når det handler om at skabe en bedre og mere grøn verden. For fremtidige generationers skyld. Og fordi den grønne omstilling er med til at skabe fremtidens arbejdspladser. Danmark har en grøn styrkeposition og kan tjene penge på at levere fremtidens bæredygtige og klimavenlige løsninger. Det må vi ikke sætte over styr. Socialdemokratiet mener, modsat regeringen, at Danmark skal øge de grønne ambitioner. Vi kommer til at opleve flere oversvømmelser og storme i fremtiden. Derfor skal vi som samfund ruste os bedre til de vejrmæssige udfordringer, som klimaforandringerne medfører. Samtidig skal vi fortsat passe godt på vores miljø og natur. Luftforureningen skal mindskes, og vi skal have mere kollektiv og miljøvenlig transport. Socialdemokratiet vil bl.a. arbejde for: Bedre klimasikring af vores kyster og byer Mindre luftforurening både i byerne og på landet Bedre kollektiv trafik og fremme af eldrevne biler og busser Fortsat ambitiøs omstilling til vedvarende energi og mindre miljøbelastning. Socialdemokratiet vil arbejde for: Bedre vilkår for små og mellemstore virksomheder, der skaber vækst lokalt At flere velfærdsuddannelser flyttes ud i landet, så alle unge får gode uddannelsesmuligheder En sammenhængende infrastruktur så man kan komme til og fra arbejde, uanset hvor man bor Servicecentre i de mindre byer med funktioner som bibliotek, borgerservice og medicinudlevering, der bringer velfærden tættere på borgerne igen. KOMMUNALVALG 2017 VELFÆRD FØRST

6 ET STÆRKERE SUNDHEDSVÆSEN Regionsvalget handler om, hvilket sundhedsvæsen vi vil have. For Socialdemokratiet er valget enkelt: Vi ønsker et stærkt, fælles sundhedsvæsen. Hvor der er fri og lige adgang til behandling, hvis man bliver syg. Hvor ingen skal stå alene, hvis sygdommen rammer. Hvor ingen skal have penge op af lommen for at gå til lægen. Eller for at blive behandlet på sygehuset. Det betyder noget, hvem vi vælger til at stå i spidsen for vores sundhedsvæsen. For det er vigtige beslutninger, der skal træffes: Skal der etableres en regional lægeklinik, hvis der mangler praktiserende læger? Hvor hurtigt kan du få behandling, hvis du rammes af kræft? Og hvor hurtigt kommer ambulancen, hvis uheldet er ude?» Det må aldrig blive pengepung, baggrund eller bopæl, der afgør, hvordan du bliver behandlet «En stemme på Socialdemokratiet til regionsvalget er en stemme på et stærkt, fælles sundhedsvæsen. Det må aldrig blive pengepung, baggrund eller bopæl, der afgør, hvordan du bliver behandlet. Vi har meget at være stolte af i det danske sundhedsvæsen. Hver dag yder mange tusinde medarbejdere en kæmpe indsats for, at alle patienter får en god og tryg behandling. Ventetiderne er korte. Behandlingen har høj kvalitet. Flere overlever alvorlig sygdom som kræft og hjertelidelser. De fleste patienter har et godt møde med sundhedsvæsenet. Men der er stadig vigtige udfordringer at tage fat på. Ikke alle danskere har en praktiserende læge. Kræftpatienter i Danmark har ikke samme gode overlevelse som i vores nabolande. Vi bliver flere ældre og flere får en kronisk sygdom. Flere får en psykisk sygdom det gælder også børn og unge. Og vi er stadig ikke gode nok til at forebygge sygdom. Socialdemokratiet sætter derfor fire mål for et stærkere fælles sundhedsvæsen: 1Alle danskere skal have en læge tæt på deres hjem. Uanset hvor i landet de bor. 2Kræftpatienter skal have endnu bedre behandling til tiden. Så flere overlever kræft. 3Psykiatrien skal løftes, så mennesker med psykisk sygdom kan få den behandling, de har brug for. Især skal vi styrke indsatsen for børn og unge. 4Mennesker med kroniske lidelser skal have bedre hjælp. Og behandlingen skal foregå i eller tæt på hjemmet. I regionerne og Folketinget arbejder Socialdemokratiet for at realisere de fire mål. For at skabe et endnu bedre sundhedsvæsen for patienterne. 1. ALLE SKAL HAVE EN LÆGE TÆT PÅ, HVOR DE BOR Når man bliver syg, skal man hurtigt og nemt kunne komme til lægen og få hjælp. Derfor vil Socialdemokratiet arbejde for, at alle danskere har en praktiserende læge. Danmark er ganske enkelt for lille et land til store forskelle. Regionerne har gjort en brav indsats at sikre læger 6/8

7 til alle. Men der er behov for nye tiltag for at tiltrække praktiserende læger til områder med lægemangel. Socialdemokratiet vil uddanne flere praktiserende læger. Så mange af uddannelsesstillingerne som muligt skal oprettes i områder med lægemangel. Vi vil også etablere nye lokale sundhedshuse, hvor forskellige faggrupper som f.eks. læger, sygeplejersker, psykologer og fysioterapeuter arbejder side om side. Sådan skaber vi stærke tværfaglige miljøer, som især tiltrækker de unge læger. Det giver tryghed for borgerne. Fordi hjælpen er tæt på, når man har brug for det. 2. FLERE SKAL OVERLEVE KRÆFT Hvert år bliver knap danskere ramt af kræft. Det er ikke bare statistik, der er rigtige mennesker bag tallene. Kampen mod kræft kan være hård og opslidende. Ikke kun fysisk, men også mentalt. Her er pårørende en uvurderlig støtte. Derfor skal vi ikke kun hjælpe den kræftramte. Vi skal også give bedre hjælp til de pårørende. Heldigvis overlever flere og flere danskere kræft. Det kan vi være stolte af. Men vi er ikke i mål. Socialdemokratiet vil styrke kræftbehandlingen. Det danske sundhedsvæsen skal være blandt de første til at tage nye og mere effektive behandlinger i brug. Vi vil investere og forske i nye og bedre behandlinger i kampen mod kræft. Og så vil vi styrke forebyggelsen, så færre får kræft. Udviklingen skal vendes. Så færre bliver psykisk syge. Vi skal styrke de forebyggende indsatser. Der skal sættes ind, inden psykisk mistrivsel udvikler sig til psykisk sygdom. Det giver bedre liv. Socialdemokratiet vil især styrke den tidlige indsats for børn og unge. Vi skal reagere, når vi oplever børn og unge, der mistrives. Der skal være hjælp at hente. Og nogen at tale om sine problemer med. 4. BORGERE MED KRONISK SYGDOM SKAL HAVE BEDRE HJÆLP Omkring hver tredje dansker lever med én eller flere kroniske sygdomme. Mange endda uden at vide det. Jo tidligere den kroniske sygdom opdages, jo hurtigere kan man som patient komme i den rette behandling. Det øger chancerne for, at sygdommen ikke forværres. Det giver bedre livskvalitet. Derfor skal vi sætte mere målrettet ind for at forebygge, at borgere med særlig høj risiko udvikler en kronisk sygdom. Borgere med kronisk sygdom er ofte i kontakt med sundhedsvæsenet. Derfor skal kronisk syge så vidt muligt behandles hjemme. Eller tæt på, hvor de bor. Kronisk syge med flere sygdomme skal have bedre hjælp til at finde rundt i sundhedsvæsenet. Vi skal sikre, at den næste hånd har fat i patienten, inden den første hånd giver slip. 3. STYRKET INDSATS FOR MENNESKER MED PSYKISK LIDELSE Flere og flere får psykisk sygdom. Nogle rammes i en kortere periode. Andre kæmper med psykisk sygdom gennem hele livet. Dem skal vi tage langt bedre hånd om. Socialdemokratiet vil styrke psykiatrien. Så alle patienter med psykisk sygdom får den behandling, de har brug for. REGIONSVALG 2017 ET STÆRKERE SUNDHEDSVÆSEN

8 FØLG socialdemokratiet.dk SOCIALDEMOKRATIET. VESTER VOLDGADE 96, 1552 KØBENHAVN V. TELEFON /8 KOMMUNALVALG 2017 VELFÆRD FØRST

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE STEM ENHEDSLISTEN I BYRÅDET TIL #KV2017 GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE Vi vil gøre op med ideen om evig vækst. Landdistrikterne kan med fordel være pilotområder for grønne omstillingsprojekter. Lad os

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE VÆLG FÆLLESSKABET AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE Folketinget magter ikke at reagere på klimakrise og miljøforarmelse i tide. Men så må vi selv! Enhedslisten vil involvere borgerne i den nødvendige

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGET

1. BEHANDLING AF BUDGET 1. BEHANDLING AF BUDGET 2018-2021 Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune Kære Alle, Jeg har set frem til i dag. For i dag tager vi for alvor fat på dette års budgetforhandlinger og det er altid

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder)

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder) Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august 2013 (Det talte ord gælder) København er sprængfyldt af muligheder. Muligheder for at smage på verden i Copenhagen Cooking. Se etableret og undergrundens

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED Foto: Christian Rasmussen ENHEDSLISTEN I STRUER STÅR FOR BÆREDYGTIGHED Bæredygtighed handler ikke kun om forholdet mellem mennesker og natur, men også om forholdet mellem

Læs mere

Vision De Voksnes Hus bliver et unikt botilbud for 75+ årige med et sundhedsproblem.

Vision De Voksnes Hus bliver et unikt botilbud for 75+ årige med et sundhedsproblem. Oplæg til etablering af De Voksnes Hus Vision De Voksnes Hus bliver et unikt botilbud for 75+ årige med et sundhedsproblem. De Voksnes Hus er et sted hvor den ældre, pårørende og medarbejdere trives i

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND

MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND Venstres valgprogram til regionsvalget 2013 Morgendagens Region Sjælland At leve en meningsfyldt tilværelse med et sundt legeme og et rask sind står øverst på de fleste danskeres

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative Kim Drejer Nielsen Nr. 1 Chris Lassen Jensen Nr. 2 Arna Schnoor Nr. 3 Mogens Lind Nr. 4 Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste Stem på X liste C ved kommunalvalget i Rødovre Rødovre

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse

Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse Nærvær, fællesskab og engagement Vi sætter gang i en ny bevægelse Vi er 16 mennesker på Lokallistens kandidatliste, og vi er en skøn blanding af mænd og kvinder med forskellig baggrund: Selvstændige, kommunalt

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Danske erfaringer efter kommunalreformen

Danske erfaringer efter kommunalreformen Danske erfaringer efter kommunalreformen Landkommune uden center Oplægsholder Kommunaldirektør Thomas Knudsen 1 Indhold Strukturreformen i Danmark Formål med strukturreform Kommunesammenlægningen på Lolland

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Hverdagens fællesskab SOCIALDEMOKRATIET I HØJE-TAASTRUP

Hverdagens fællesskab SOCIALDEMOKRATIET I HØJE-TAASTRUP Hverdagens fællesskab SOCILDEMOKRTIET I HØJE-TSTRUP Hverdagens fællesskaber skal styrkes Læs mere på side 2 Fællesskab og Nærpoliti skaber tryghed Læs mere på side 3 Et godt børneliv for alle børn Læs

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder:

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder: Budgettale 2016/ Ninna Thomsen SF [Det talte ord gælder] [Intro] De sidste par år har omdrejningspunktet for mange af budgettalerne været det fede København. Det har været en hyldest til det København,

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Hverdagens fællesskab

Hverdagens fællesskab Socialdemokratiet i Høje Taastrup Hverdagens fællesskab 2018 2021 Indholdsfortegnelse 1. Hverdagens fællesskab... 2 2. Børn, skolen og institutioner... 3 3. Ældre... 4 4. Sundhed for alle... 5 5. Social...

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

VELFÆRD FØRST VELFÆRD FØRST

VELFÆRD FØRST VELFÆRD FØRST VELFÆRD FØRST VELFÆRD FØRST SOCIALDEMOKRATIETS PRIORITERINGER TIL FINANSLOVSFORHANDLINGERNE FOR 2018 1 Dansk økonomi er grundlæggende sund. Der er i dag råd til at investere i fællesskabet. Det skyldes

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

4. Januar 2016 Nytårs Tam Tam i Byrådssalen Guldborgsund kommune

4. Januar 2016 Nytårs Tam Tam i Byrådssalen Guldborgsund kommune 4. Januar 2016 Nytårs Tam Tam i Byrådssalen Guldborgsund kommune Fire temaer Trivsel Digitalisering Samskabelse Effektstyring / målaftaler ULVEN KOMMER ER DER MEN VI HAR LÆRT AT LEVE MED DEM Trivsel Vi

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

NATUR, KULTUR OG VELFÆRD FOR ALLE

NATUR, KULTUR OG VELFÆRD FOR ALLE NATUR, KULTUR OG VELFÆRD FOR ALLE Fotos: Enhedslisten Køge DEMOKRATI I HELE KOMMUNEN Borgernes indsigt og inddragelse i kommunal planlægning og beslutninger er afgørende for Enhedslisten. Vi vil arbejde

Læs mere

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. januar 2018 Kontanthjælpsloftet rammer ekstra hårdt i kommuner, der i forvejen har mange sociale problemer.

Læs mere