AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)"

Transkript

1 Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær 3g, teamkontakt, MUS;FUS Vicerektor 2 Sune Bek (SB): Økonomi, skema,mus,fus Ulla Brixen (UB): Læreradministration Erna Vang (EV): Økonomi Gitthe Bekker (GTB): Elevadministration Birthe Madsen (BMA): Løn Henrik Thingberg Kam (HTK): Bøger, AV, lokaler Vibeke Hagel Sørensen (HS): HF, elevfravær 2hf, skriftlig eksamen, karakterer,mus,fus Ditte Smith (SM): Information, interne og eksterne arrangementer, team, kvalitetssikring, pædagogisk udvikling, MUS,FUS Anders Krogsøe : Elevfravær, elevoptagelse, MUS,FUS, klassebog Inge Mynster-Nielsen (MN): Ekskursioner, rejser, gymnasiestruktur, internationalt AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Der er videokanoner og OHP i alle klasselokaler. Båndoptagere til interview Båndoptagere og CDafspillere Dias-apparater Digitalkamera Episkop Filmfremviser Grammofon Kopiering af bånd Til bånd/dvd Vi har 4-6 diktafoner. De står på Henriks kontor adm.3, hvor man kan låne mod kvittering. Husk at aflevere. Der er et vist spild, og derfor er kvaliteten moderat lav. Der findes kombinerede båndoptagere/cd-afspillere på alle AV-depoterne i stamklassefløjen. Ud over disse har musik en i fagdepotet. I lokale 121 er der et stereoanlæg med større højttalere. Her er båndoptager og CD-afspiller. På alle AV-depoter i stamklassefløjen og i lokale 10b. Ud over dette er der diasapparater i design, billedkunst og biologi. Skolens 2 digitalkameraer administreres af Ditte Smith. Reserver helst i forvejen hos Ditte Nej. Skolen er ikke længere i besiddelse af et fungerende episkop. Alternativet er at scanne billeder til farve OHP er eller til data-kanon. Der står et ikke ofte brugt og ikke altid fungerende filmapparat i lokale 10b. I lokale 121 er der et stereoanlæg med større højttalere. Her er båndoptager og CD-afspiller. Der er udstyr til kopiering af VHS-videobånd og lydbånd i det lille rum før festsalen. Kontakt Henrik. Ved kopiering til DVD er udstyret i lærerforberedelsen. 1

2 OHP PC PC-Videokanon/datakanon Videoafspiller (nogle med DVD) Videobånd, lydbånd, DVD, CD-rom. Videokamera Der er OHP er i alle undervisningslokaler. Der er lærer-pc-arbejdspladser i lokalerne over biblioteket samt i lokalet på 2. sal over biblioteket. Der står endvidere 2 bærbare PC'er i lærerforberedelsen. Husk at reservere på Lectio Man kan opkoble sin PC trådløst over hele skolen. Der står 2 video/datakanoner i transporttasker i lærerforberedelsen. Kanonerne reserveres på Lectio kaldes ressource. Desuden er der installeret videokanoner i alle undervisningslokaler. Kanonen kan bruges til video eller data. Videoer og DVD/TV er står på alle AV-depoter i stamklassefløjen, og i lokale 121 og lokale 10b. Disse reserveres i lectio. Ud over disse er der videoer i lok 5 (almindelig nøgle i hjørneskab) og i en lang række faglokaler. I faglokalerne administreres apparaterne af fagene selv. Nogle steder står de i depoter og andre steder tilfældigt i lokalerne. Bånd, DVD, CD-rom etc til fagene udleveres af HTK adm.3, men betales af fagene Skolen har ikke et fælles video-kamera. Enkelte fag har deres eget, og her kan man tit låne et. Det drejer sig om idræt, fysik, mediefag Apparater der ikke duer fejlmeldes ved at lægge en seddel i Henriks (HTK) box eller maile Hvis det drejer sig om IT-problemer kan du fejlmelde via skolens hjemmeside (se under IT). Husk at angive apparatets nummer og hvilket lokale det befinder sig i. Bogkælder og Bogsystem (Se Elev-ABC: Bøger) Du kan bestille klassesæt ved at sende en mail til Henrik Kam eller ved at lægge en seddel i HTK s dueslag. I løbet af et par dage vil bøgerne blive lagt frem i bogkælderen. Sammen med bøgerne udleveres en klasseliste, hvor eleverne skal kvittere for modtagelsen af bøgerne. Som lærer er du ansvarlig for at listen udfyldes og afleveres med evt. overskydende bøger til HTK samme dag. Eleven er selv ansvarlig for at bøgerne afleveres igen, men læreren skal informere eleverne om aflevering. Ved aflevering får eleverne en kvittering. Hvis du vil orientere dig i bogkælderens udvalg eller har spørgsmål vedrørende bogudlån, er du altid velkommen til at kontakte Henrik på ovennævnte mailadresse eller Åbningstider: Mandag 8:00-11:00, tirsdag-fredag og Box og dueslag Hver lærer råder over et skab i kælderen under lærerværelset, et dueslag på gangen samt et dueslag på lærerværelset. Skab og nøgle udleveres hos UB. 2

3 Dueslaget på gangen er fortinsvis til elevafleveringer, mens dueslaget på lærerværelset er til kommunikation mellem lærerne. Hver klasse har endvidere et dueslag ud for kontorerne, hvor materialer til klasserne kan lægges. Endelig er der over for lærerværelset nogle hylder til aflevering og udlevering af større skriftlige opgaver. Cykelklub Lærerne har deres egen cykelklub med klubtøj og eget cykelrum i kælderen. Klubben tager på fælles træningsture. Niels Amled (NA) er klubbens formand. Ekskursioner På FG planlægger vi året i perioder, hvor der er mulighed for at foretage ekskursioner og i hjemmeperioder, hvor man af hensyn til den øvrige undervisning ikke må foretage ekskursioner. Perioderne fremgår af skolens aktivitetsplan/kalender på lectio. Ekskursionsansøgninger ligger på intranettet under administration/blanketter. Skolen råder over 3 tog/buskort, som kan benyttes i HUR-området af klasser med 1 lærer. Eleverne skal være under 18 år og kortet skal benyttes mellem kl.9 og 15. Eleverne kan opkræves et beløb svarende til 50 kr pr. elev pr. ekskursion. Elevadministration Følgende i administrationen er ansvarlig for elevadministrationen. Gitthe Bekker: Ind- og udmeldinger, transport etc. Peter Kuhlman: Fravær, samtaler, varsler 1g/1hf Orla Petersen: Fravær, samtaler, varsler 3g Vibeke Hagel-Sørensen: Fravær, samtaler, varsler 2hf Anders Krogsøe: Fravær, samtaler, varsler 2g Sune Bek: Skema Inge Mynster Nielsen: Internationalt Fagdepoter Hvert fag har et fagdepot med bibliotek og enkelte arbejdspladser. Dansk, psykologi, filosofi gul gang (gulvets farve) Historie, religion, oldtidskundskab gul gang (gulvets farve) Samfundsfag blå gang (gulvets farve) Sprog blå gang (gulvets farve) Læsevejledning rød gang (gulvets farve) Studievejledning - Pedelboligen Musik kreahus Mediefag, design, billedkunst Drama Særklassefløj 3. sal Biologi, geografi særklassefløj Matematik, kemi, fysik, astronomi, naturfag særklassefløj Idræt - styrketræningsrum 3

4 Festtraditioner Festudvalget, der er et udvalg under PR arrangerer omkring 4 vældigt morsomme eller hyggelige lærerfester om året: Goddag-fest i august, julefrokost før juleferien, et eller flere semikulturelle arrangementet samt sommerfest efter translokationen. Derudover holdes muligvis et eller flere læsekredsarrangementer i løbet af året, samt Lanciersfest for elever og lærere sidste fredag og lørdag i januar. Endelig arrangerer Pendlerklubben 1-2 byture til København, hvor alle kan melde sig. FG-portalen (http:// Indeholder skolens eksterne hjemmeside, hvor hovedparten af information ligger og skolens intranet, hvor du som lærer skal logge på. Hvordan du finder dit brugernavn og password fremgår af punktet IT senere i hæftet. FG-internet indeholder informationer om skolen og uddannelserne, information til elever og lærere, fotos fra skolens liv, nyheder etc. Ansvarlige for portalen er Casper Deleuran (CD) og Ditte Smith (SM) Forsikring Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning. Skolerne har ikke efter overgang til staten hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne. Forældre og elever opfordres derfor til selv at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring. Det bemærkes, at elever, der er ansat på skolen, fx som bogopsættere, vil være omfattet af arbejdsskadedækningen, hvis de kommer til skade, mens de udfører deres arbejde. Elever, der udfører ulønnet arbejde på skolen, kan også i visse tilfælde være dækket af arbejdsskadeforsikringen. Hvis skolen har handlet ansvarspådragende og eleven er kommet til skade pga. manglende tilsyn, instruktion, fejl ved bygning, maskiner og lignende, vil skolen være erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. Erstatningen vil så kunne betales i henhold til reglerne i Statens Selvforsikring. I forbindelse med udlandsrejser/studierejser skal eleverne sikre sig ved at tegne en forsikring, der dækker hjemtransport. Det nye EU-sygesikringskort dækker ferie- og studierejser med følgende forbehold: I Norden er både lægebehandlingen og hjemtransport gratis I EU er lægebehandling gratis, men man betaler selv for hjemtransport I resten af verden dækker rejsesygesikringen ikke. Ved studierejser/udveksling eller kursus, er man som lærer dækket af skolens rejseforsikring, kortet udleveres ved henvendelse på kontoret og er personligt. Det dækker alle tjenesterejser. 4

5 Fotokopiering På pædagogisk værksted er der tre kopimaskiner til rådighed for lærerne. Maskinen nærmest døren er en hurtig digital-maskine, der er god til at reproducere billeder, og til større opgaver. De to andre maskiner er gode all-round maskiner. Desuden kan kopimaskine 2 scanne ind på dit eget USB-stick og lave kopier til eget USB-stick. Når du starter på skolen får du tildelt en fem-cifret kopikode for hvert af dine fag. Koden ligger i din boks ved skolestart. Har du brug for at tage kopier inden, eller mangler du koden i det hele taget, bedes du kontakte Henrik Kam, HTK - evt. på Forsømmelser Fravær for elever skal føres i Lectio efter hvert modul. Hvis en elev kommer til modulet senere end 15 min. efter det har ringet ind, kan læreren vælge at notere eleven som 50% fraværende fra modulet. Ifølge bekendtgørelsen kan en elev endvidere noteres fraværende ved mentalt fravær fra undervisningen. Skriftligt fravær optræder, hvis eleven ikke afleverer sine skriftlige opgaver til tiden. Det er vigtigt, at opgaver, så snart læreren har modtaget dem, bliver noteret som afleveret i lectio. GL Gymnasieskolernes lærerforening GL Gymnasieskolernes Lærerforening er den naturlige fagforening for dig som gymnasielærer. GL varetager dine fagpolitiske interesser, løn- og arbejdsvilkår. I dagligdagen er det din(e) tillidsrepræsentant(er), som er GL s lokale repræsentant, du skal henvende dig til, hvis du har problemer med løn- og arbejdsvilkår. Som nyansat har du i øvrigt krav på en lønforhandling, da en del af lønnen forhandles lokalt. Hjemmesiden se under IT Holdtimer pr. år (holdårsnorm) Holdtimer i klokketimer for hvert fag finder man i bekendtgørelsen. I timeopgørelsen omregnes årstimetallet til moduler. Alle klassens aktiviteter projektuger, rejser, ekskursioner samt fællesarrangementer tæller i årsnormen som afholdt undervisning; det er det tal, som skrives i protokollen. Når alle aktiviteter (undervisning + fællesarrangementer) tælles sammen, skal man nå ca. 100% på et år. Dit holdtimeregnskab kan ses på Lectio. Ind og ud efter lukketid Skolen er normalt åben mellem 7.30 og Hvis du skal ind/ud efter lukketid skal du bruge din kodenøgle til yderdørene og hovednøgle/kodenøgle til de indvendige døre. Vær opmærksom på at kodenøglen skal opdateres på tavlen ved hovedindgangen med mellemrum. Hold brikken på opladeren et par sekunder. 5

6 Introforløb Der arrangeres introforløb for både nye elever og lærere. Lærernes introforløb består af introduktion til de forskellige funktioner og ansatte på skolen, til skolens ITplatforme, til teamarbejdet oma. IT ( brug, hjælp, reservation og www) Adgang til skolens netværk via skolens computere For at anvende skolens computere eller egen computer skal du indtaste et brugernavn og en adgangskode. Desuden skal du som domæne skrive: FRBGYM Hvis ikke du allerede har fået et brugernavn og en adgangskode til skolens netværk så send besked til og du vil i løbet af 1-2 dage modtage de ønskede informationer på den adresse som du angiver ved bestillingen. I starten af august får alle nye elever af en lærer udleveret en IT-brugeraftale, som beskriver skolens betingelser for at man må anvende IT-faciliteterne. Hver enkelt elev bekræfter at brugeraftalens indhold er forstået og accepteret ved at skrive under på en brugeraftaleliste. Når brugeraftalelisten afleveres til datavejlederne åbnes adgangen til skolens IT-faciliteter for de elever som har underskrevet brugeraftalen. Adgang til FG-portalen FG-portalen finder du på adressen hvor du præsenteres for skolens offentligt tilgængelige hjemmeside. Øverst til højre over den blå menu bar kan du logge ind, hvis du f.eks. skal downloade IT programmel etc. Dit brugernavn er dine initialer og dit kodeord er de sidste 4 cifre i dit CPR-nummer. Datavejledere Udviklingen, vedligeholdelsen og administrationen af skolens IT-faciliteter varetages af Casper Deleuran, Finn Wendelboe Ejsing og Lasse Storr-Hansen, som er skolens datavejledere. Har du brug for råd og vejledning eller opdager du en fejl er du altid velkommen til at kontakte os: Casper Deleuran (CD), mobil: Lasse Storr-Hansen (LS), mobil: Finn Wendelboe Ejsing (FW), mobil: Datavejlederkontoret: Tlf (Her er det især Finn som har vagten) Du finder datavejledernes kontor ved fællesarealet på 2.sal i hovedbygningen. Fejlindberetning Hvis du opdager at noget ikke fungerer som det bør er det vigtigt, at du foretager en fejlindberetning til datavejlederne ellers bliver problemet jo ikke løst. 6

7 Det er nemt at indberette fejl og at følge med i hvordan det går med løsningen af indberettede fejl. Du kan enten klikke som ligger på PCskrivebordet, eller du kan via FG-portalen via menupunktet IT vælge Indberetning af eller status for IT-fejl. Når du indberetter fejl er dit brugernavn dine initialer og dit kodeord det, du anvender for at logge på FG s net. Adgang for lærerne til skolens konferencer på SKOLEKOM SKOLEKOM rummer både et mailpostsystem og et stort konferencesystem. Konferencesystemet består af en masse offentlige og hel del private/lukkede konferencer. Én af de lukkede konferencer er Frederiksborg Gymnasium, som kun skolens lærere har adgang til. For at anvende SKOLEKOM skal du have et SKOLEKOM-brugernavn og en SKOLEKOM-adgangskode, og du skal tilmeldes skolens konferencer. Der oprettes automatisk en mailadresse til dig på SKOLEKOM. Hvis ikke du allerede har fået et brugernavn og en adgangskode til SKOLEKOM så send besked til og du vil i løbet af 2-3 dage modtage de ønskede informationer på din nuværende mailadresse som du angiver ved bestillingen. Når du logger på SKOLEKOM vil du på dit SKOLEKOM-skrivebord se konferencesystemet Frederiksborg Gymnasium, som rummer mange interessante informationer og diskussioner. De konferencer som rummer ulæste indlæg vil være markeret med en rød vimpel. Karakterer Standpunktskarakterer gives to gange om året for 1g og 3 gange om året for 2. og 3.g. Den sidste karakter for alle klasser er årskarakteren, der, hvis den gives i afsluttende fag, tæller med i gennemsnittet på eksamensbeviset. Terminerne for indskrivning kan læses i årets aktivitetskalender. Karakteren indskrives af læreren på Lectio. En uges tid inden terminen åbnes Lectio for indskrivning af karakterer. Vær opmærksom på at indskrive karaktererne inden dead-line, da indtastningsmuligheden lukkes her. Ved 00 og -3 (efter 7-trinsskalaen) skal der skrives bemærkninger til karaktererne. Det samme skal ske hvis karakteren er faldet 2 eller mere siden sidste karaktergivning. Årsprøvekarakterer indføres i Lectio umiddelbart efter årsprøven og senest på den sidste skoledag. Klasseteam Hver klasse har et klasseteam, som består af 3 af klassens lærere i 1g/1hf/2hf og 2 lærere i 2g. I 3g har klassen en kontaktlærer. 7

8 Teamets opgave er at afholde introdage, foretage elevsamtaler, definere toningen af studieretningen, lægge studieplanen for klassens undervisningsforløb, at koordinere det skriftlige arbejde oma. Teamene aflønnes som følger: 1g: Team 3 x 50 timer 2g: Team 2 x 20 timer 3g: Kontaktlærer 1 x 15 timer 1hf: Team 3 x 35 timer 2hf: Team 2-3 (i alt 50 timer) Beskrivelse af teamets opgaver samt anden information af relevans for teamets arbejde ligger på hjemmesiden og udleveres printet. Kurser og efteruddannelse Skal du deltage i kursus/efteruddannelse skal du udfylde en blanket, som ligger på skolens hjemmeside, og aflevere den til rektor senest 3 uger før kursusstart. Til godkendt efteruddannelse kan der på et år max. udbetales 37 løntimer til efteruddannelse. Hvis dine timer vikardækkes, trækkes vikarens løn af dine 37 timer. Hvis du har undervisning i tiden for efteruddannelsen, flyttes undervisningen til andre tidspunkter (se Vikardækning). Lectio Er skolens elektroniske system til administrering af skemaændringer, fravær (fysisk og skriftligt), karakterer, timeregnskab, studieplan, undervisningsbeskrivelse, spørgeskemaer, konferencer, dokumentmapper, beskeder, eksamen oma. for lærere, elever og hold. Du vil kunne få yderligere oplysning om Lectio hos CD eller administrationen. Lokalaftale om planlægning af arbejdstid Aftalen kan rekvireres hos tillidsmændene, Poul Kristensen og Anders Jensen eller ses på hjemmesiden. Lokalereservation Reservation af lokaler på skolen foregår via Lectio. Endvidere reserveres ressourcer som bærbar PC og video/dvd via Lectio. Klik i dit skema på det aktuelle modul og reserver. Hvis der skal reserveres uden for ens aktuelle skema, kan man oprette anden aktivitet. Lærerarbejdspladser På skolen findes en række lærerforberedelsesrum. PC-arbejdspladser findes i lærerforberedelsen på 1. og 2. sal over studiecenteret og i flere fagdepoter. Forberedelsesrum uden PC findes i alle fagdepoter. 8

9 Læsekredsen Læsekredsen er en læseklub på FG, hvor man som medlem har mulighed for at låne bøger, foreslå nyindkøb af bøger samt deltage i læsekredsens arrangementer. Det koster 150 kr årligt at være medlem. Bøger til udlån står i hjørnet ved vindeltrappen i lærerværelset. Løn Løn. En gymnasielærers løn er delvis centralt forhandlet (grundløn) og skal delvis forhandles lokalt gennem tillæg. Grundlønnnen kan du se i GL s løntabel, men det kræver dog, at du kender betydningen af din uddannelsesbaggrund og din anciennitet. Spørg din tillidsrepræsentant eller i administrationen, Birthe Madsen og Ulla Brixen, om dine muligheder for lokalt forhandlede tillæg, eller hvis du har spørgsmål om din løn. Madbestilling i kantine Mad kan købes og bestilles i kantinen. Bestilling skal foregå inden kl i kantinen. Vi leverer også mad til møder, kurser, aftenarrangementer mod forudbestilling. Samarbejdsudvalg - SU Er skolens medarbejderudvalg. Rektor er formand. Øvrige medlemmer er vicerektor, sikkerhedsrepræsentanten, formanden for PR, tillidsrepræsentanten, en sekretær og en pedel. SU afholder 4 ordinære møder om året, hvor skolens økonomi og andre personaleforhold drøftes. Morgensamlinger Da vi betragter morgensamlingerne, som vi har to gange om ugen, som en væsentlig del af skolens kultur, er det vigtigt, at såvel lærere og elever deltager i mogensamlingerne. Eleverne forventes at deltage i alle morgensamlinger, mens lærerne forventes at deltage i det omfang, deres skema og øvrige arbejdsopgaver tillader det. Nøgler De relevante nøgler udleveres mod underskrift hos Ulla Brixen i forkontoret eller Orla Petersen i adm.2. Her kan også lånes nøgler til faglokaler. Briknøgler skal opdateres jævnligt. Det gøres ved at holde nøglen op på læseren, der hænger til højre for hovedindgangen. Opslagstavler Der er opslagstavler på lærerværelset som er forbeholdt meddelelser fra administrationen, PR, UVM, GL og alle mulige andre. Endelig er tavlen i forhallen forbeholdt medieaktuelle begivenheder og administreres af Ditte Sm, Adm 4- kontoret. 9

10 Ordensregler og FG-etik Ordensregler fremgår af elev-abc en, mens den generelle FG-etik kan henføres til dele af skolens handlingsplan (se Elev-ABC under Målsætninger) Endvidere kan man for lærernes vedkommende sige at vi er en kompetent, venlig og imødekommende gruppe, der er villig til at diskutere (ofte højlydt) indbyrdes, men ikke har hang til sladder eller intrigedannelse. Øl og vin drikkes gerne ved festlige anledninger, men ellers kun undtagelsesvis inden for normal undervisningstid. Parkering 100 meter nord for skolen ligger skolens parkeringsplads, som er forbeholdt elever og ansatte på FG. Der kræves P-tilladelse til parkeringspladsen. Tilladelsen, der koster 50 kr for elever, købes/fornyes en gang om året hos vicerektor OP. Ansatte får tilladelser udleveret og fornyet ved hvert årsskifte. Ved registreret parkering uden tilladelse modtager man en bøde på 510 kr,-og der er ofte kontrol. Forventes der bilende gæster til skolen, kan en midlertidig tilladelse fås på kontoret. Vi har i øvrigt i flere tilfælde været hjemsøgt af biltyve på parkeringspladsen, så vær opmærksom på at tømme bilen for værdigenstande og låse den med ratlås, startspærre etc. Pedeller Mogens Jensen, Peter Torp og Bent Petersen har kontor i kælderen under hovedtrappen. Pedellerne kan træffes fra skolen åbnes kl.7.30 til skolen lukkes ca. kl I øvrigt kan meddelelser lægges i deres boks på lærerværelset eller skrives på pedelkonferencen på skolekom. Personalegoder FG har valgt at gøre en indsats for kollegernes sundhed og trivsel med følgende tilbud: Frisk frugt på lærerværelset hver dag Daglig te, kaffe og aviser næsten ad libitum Mulighed for massage 30 x ½ time pr. skoleår, skolen dækker halvdelen (=125 kr/½ time). Massøren er på skolen mandag og torsdag Opkobling til internet i hjemmet Influenzavaccination Dækning i rimeligt omfang af tilmeldingsgebyr til sportsarrangementer Første-hjælps kurser Som ansat kan man modtage personalegoder uden at blive beskattet, hvis man holder sig under bagatelgrænsen på ca kr. 10

11 Herudover får kollegerne mulighed for at få udleveret en PC, som afskrives over 3 år samt mobilt bredbånd. PC og mobilt bredbånd bliver beskattet over multimedieskatten, mens opkobling i hjemmet er et personalegode. PR og dets udvalg PR står for Pædagogisk Råd og er lærernes samlede organ, der kan rådgive rektor. PR har ingen beslutningskompetence over for skolens ledelse eller centraladministrationen, men har høringsret i alle for lærerne og skolen væsentlige spørgsmål. PR nedsætter sig hver andet skoleår med et Forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, ordstyrer, sekretær og tillidsmand. PR indkaldes til et 2-2½ times møde 4 gange om året onsdag eftermiddag. Dagsorden bringes i Ugebladet og på PR-konferencen i skolekom 3-4 dage før mødet. Alle kan stille forslag til dagsorden. Endvidere er der af PRs midte valgt følgende skoleudvalg: Økonomiudvalg, udviklingsudvalg, strukturudvalg, elevkontaktudvalg, udvalg for AT, udvalg for hf, udvalg for sproglige studieretninger samt AP, udvalg for naturvidenskabelige studieretninger samt NV. Oversigt over udvalgsmedlemmer findes på PR-konferencen i skolekom. Regelsamlinger De gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, læreplaner og vejledninger findes i 2 eksemplarer på skolen. Et eksemplar på rektors kontor og et eksemplar i loungen under lærerværelset. Det man som minimum selv skal have i kopi til undervisningen i sine fag er: 1. bekendtgørelsen/læreplanen i faget (gymnasiet og hf) 2. undervisningsvejledningen i faget (gymnasiet og hf) 3. eksamensbestemmelserne i faget (gymnasiet og hf) De kan også hentes på UVM s eller skolens hjemmeside Rejser se Elev-ABC:Ekskursioner og Studierejser/Udvekslingsrejser Rygerum Der er rygerum for kolleger i kælderen ved siden af trykkeriet. Sikkerhedsrepræsentant Sikkerhedsrepræsentaten, Louise Ravn, varetager opgaver, der har med lærernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø at gøre. Skolekom se IT Skriftlige opgaver Eleverne skal jo i løbet af deres gymnasie-/hf-tid skrive en del skriftlige opgaver. På FG har vi følgende procedurer omkring aflevering af skriftlige opgaver: 1.) Faglæreren skal indskrive opgaver i Lectio før eleverne får den udleveret 11

12 2.) Teamet skal sørge for at koordinere opgaveafleveringerne. Man skal ikke nødvendigvis lave en 1-års-plan for afleveringer, men løbende checke klassens studieplan og kontrollere, at der ikke sker en ophobning af opgaver i bestemte uger. Hvis det er tilfældet, skal teamet henvende sig til klump-spils-lærerne 3.) Når I indskriver elevtiden i opgaveafleveringen i lectio, skal den være realistisk Det kan ikke nytte noget, at man for at opfylde læreplanen manipulerer elevtiden ned. For det første får eleverne for meget skrivearbejde, og for det andet får I for meget rettearbejde. Undersøg hvad elevtiden er for dit fag og fordel denne realistisk over de enkelte opgaver i løbet af året, altså som et gennemsnit af klassens timeforbrug for hver opgave. I får 10% af elevtiden i rettereduktion. 4.) Notér i lectio, så snart eleverne har afleveret deres opgaver. Datoen for jeres indskrivning er vigtig. Her kan man også se, hvis de er afleveret for sent 5.) Som et ekstra katastrofe-blink kan I i elevnoten skrive, at den er for sent afleveret. Den note kan både elev og administration se. 6.) Vent med at rette de for sent afleverede opgaver til det passer jer; før næste karaktergivning, sidst på året, eller hvad der nu passer bedst. 7.) Lad dårlig afleveringsdisciplin få indflydelse på den enkelte karakter og årskarakteren. Undlad at give karakter for opgaven eller giv -3 for den for sent/ikke afleverede opgave. 8.) Og så er der jo en masse små fiduser, som I selv praktiserer for at forbedre disciplinen Sol-terasse Ovenover kantinen med udgang fra festsalen har skolen en dejlig træterasse med borde og stole med udsigt over Teglgårssøen.. Den kan benyttes når som helst, undtagen når der er skriftlige eksamener i festsalen. Sport Der er flere uformelle sportsklubber for lærerne på FG: cykelklubben, DHLstafetten, fodboldturneringen etc. Studiecentret Studiecentret er skolens bibliotek med tilhørende arbejdspladser og ledes af bibliotekar Hanne Tingleff. Det ligger centralt ved hovedindgangen og har åbent hver dag mellem kl og Studiecentrets opgave er at hjælpe lærere og elever med deres individuelle informationsbehov og bidrage til et inspirerende og aktivt studiemiljø på skolen. Studiecentret kan bruges til informations- og litteratursøgning i forbindelse med skriftlige opgaver, gruppe- og projektarbejde, AT-forløb, lektielæsning, lærer/elevvejledning m.m. Studiecentret har egen on-line database med søge- og bestillefunktioner, bøger til udlån samt håndbøger, hvorfra der kan tages kopier, aviser og tidsskrifter og pjecer med litteraturforslag til forskellige emner. Vi afholder biblioteksorientering samt litteratursøgningskurser til eleverne f.eks. i forbindelse med større skriftlige opgaver. 12

13 Derudover tilbyder Studiecentret de ansatte bestilling af bøger fra andre biblioteker (fjernlån). Udlån Udlån og aflevering af bøger foretages ved aflæsning af stregkoder. Er bibliotekaren ikke tilstede, skal der udfyldes en låneseddel med de anførte oplysninger. Lånetiden er 1 måned med mulighed for fornyelse. Nye bøger Vil du have medindflydelse på Studiecentrets bogindkøb, kan du lægge dine begrundede forslag i Studiecentrets dueslag. Du kan holde dig orienteret om de nye bøger via bogkarrusellen i Studiecentret, i Ugebladet eller på Studiecentrets hjemmeside. Studieplan Studieplanen i lectio er lærernes og elevernes administrative redskab til løbende at planlægge og orientere sig om undervisningen. Lærerne fører studieplanen både fremad- og bagudrettet, og det er studieplanen, der i sidste ende skal bruges som indberetning til censor ved studentereksamen og ministerium om den gennemførte uddannelse. Studieplanen skal være helt ajourført 14 dage før offentliggørelse af eksamen. Sygemelding Akut sygemelding skal ske til skolens kontor fra kl Hvis 1.modul skal aflyses, skal man selv i god tid sætte den pågældende klasses telefonkæde i gang og evt. aflyse modulet på lectio. Ved sygemeldingen er det hensigtsmæssigt at have overvejet en plan for skoledagen. Hvilke timer skal aflyses? Hvilke timer kan jeg selv bytte med fagvikar/klassevikar? Hvilke timer skal administrationen dække med vikarer? Forudset sygemelding skal meldes til Sune (SB adm.4) Tavlesvampe-/kridt Kan hentes i bogkælderen. Team ( se klasseteam) Tillidsmand Er Poul Kristensen og Anders Jensen. Tillidsrepræsentanterne er fagforeningen GL s repræsentanter på skolen. TR vælges for 2 år sammen med en TR-suppleant. TR har bemyndigelse til at drøfte eller forhandle en lang række vilkår, som har betydning for lærernes løn og arbejdsvilkår. TR er født medlem i SU, samarbejdsudvalget, og deltager i Forretningsudvalget for PR. TR får timer til arbejdet og kan kontaktes, hvis der er uklarheder eller problemer af fagpolitisk karakter. TR mødes jævnligt med TR- 13

14 kolleger fra amtets andre gymnasiale uddannelsessteder, og deltager ved GL s repræsentantskabsmøder. Timeopgørelse Finder man i Lectio under samlet holdrapport. Den enkelte lærer og teamet holder øje med, at alle fag får de moduler, de skal have, når man laver ændringer og aflyser eller opretter moduler. Mht. opgørelse for og spørgsmål til alle lønbærende aktiviteter kursus, efteruddannelse, funktioner etc. - iøvrigt, så kan du altid henvende dig til Sune Bek (SB) i adm. 4 eller Birthe Madsen (BMA) på økonomikontoret. Trykkerordning Pædagogisk værksted i kælderen er arbejdsplads for lærerne samt en gruppe elever, der udfører trykker-arbejde for skolen og for lærerne. Der er ikke adgang for andre elever, med mindre de er i følge med en lærer. I reolen ved vinduet findes der en formular, der udfyldes med specifikationer for trykningen og lægges sammen med en master af det, du vil have trykt, på HTK s kontor eller dueslag. Læg dine trykkeopgaver minimum en uge i forvejen. Ansvarlig er HTK, Henrik Kam, adm. 3 Udvalg se under PR Ugebladet Ugebladet er lærernes interne og ugentlige organ. Ugebladet bringer meddelelser mellem de ansatte på skolen, information fra administrationen/uvm, 14-dages-kalender, debatindlæg, projekt-/rejsebeskrivelser, køb-/salgsannoncer, striber, aktuelle fotos omma. Enhver er velkommen til at bidrage. Redaktør er Ditte Smith og dead-line er torsdag kl Vikardækning Hvis man skal ændre eller aflyse undervisning, bortset fra sygdom, skal man udfylde en af de blanketter, som ligger på hjemmesiden og indlevere den til rektor/sb, senest 3 uger før ændringen/aflysningen skal finde sted, gerne før. Hvis man er væk i flere uger, skal adm. have en blanket for hver uge. Overenskomsten giver mulighed for fagvikardækning ved sygdom, barns første og anden sygedag og visse møder. En aflyst time som følge af egen eller barns sygdom tæller med i holdets afholdte moduler. Vikarmoduler kan pålægges med 24 timers varsel eller aftales. WWW se IT Øl-skab I kælderen under pædagogisk værksted har lærerne et barskab. Silas er ansvarlig for baren. Ved køb skriver man sig på listen, der ligger på køleskabet. 14

15 En gang i kvartalet modtager man en regning. Årets gang Er mest fyldestgørende beskrevet i Peters (rektor - PK) aktivitetskalender, som kan fås hos ham eller hentes på skolekomkonferencen administration. Årets aktiviteter kan endvidere ses i kalenderen på Lectio, hvor aktivitetskalenderen løbende bliver ajour-ført. Sidste skoleårs aktiviteter står omtalt i skolens årsskrift. Årsnorm Lærernes timeårsnorm er 1680 timer. Heri indregnes undervisning, forberedelse og tid til øvrige opgaver (møder, elevkontakt, fag/pæd-funktioner, efteruddannelse, ekskursioner/rejser, samt aktiviteter fra 5,0 % - puljen (TUSK) ) FG Lærer-ABC Redigeret af Ditte Smith Maj 2010 Forslag til yderligere punkter eller rettelser modtages med glæde. 15

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden.

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden. Velkommen til Dalum Landbrugsskole DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er bygningsmæssigt grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere