AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)"

Transkript

1 Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær 3g, teamkontakt, MUS;FUS Vicerektor 2 Sune Bek (SB): Økonomi, skema,mus,fus Ulla Brixen (UB): Læreradministration Erna Vang (EV): Økonomi Gitthe Bekker (GTB): Elevadministration Birthe Madsen (BMA): Løn Henrik Thingberg Kam (HTK): Bøger, AV, lokaler Vibeke Hagel Sørensen (HS): HF, elevfravær 2hf, skriftlig eksamen, karakterer,mus,fus Ditte Smith (SM): Information, interne og eksterne arrangementer, team, kvalitetssikring, pædagogisk udvikling, MUS,FUS Anders Krogsøe : Elevfravær, elevoptagelse, MUS,FUS, klassebog Inge Mynster-Nielsen (MN): Ekskursioner, rejser, gymnasiestruktur, internationalt AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Der er videokanoner og OHP i alle klasselokaler. Båndoptagere til interview Båndoptagere og CDafspillere Dias-apparater Digitalkamera Episkop Filmfremviser Grammofon Kopiering af bånd Til bånd/dvd Vi har 4-6 diktafoner. De står på Henriks kontor adm.3, hvor man kan låne mod kvittering. Husk at aflevere. Der er et vist spild, og derfor er kvaliteten moderat lav. Der findes kombinerede båndoptagere/cd-afspillere på alle AV-depoterne i stamklassefløjen. Ud over disse har musik en i fagdepotet. I lokale 121 er der et stereoanlæg med større højttalere. Her er båndoptager og CD-afspiller. På alle AV-depoter i stamklassefløjen og i lokale 10b. Ud over dette er der diasapparater i design, billedkunst og biologi. Skolens 2 digitalkameraer administreres af Ditte Smith. Reserver helst i forvejen hos Ditte Nej. Skolen er ikke længere i besiddelse af et fungerende episkop. Alternativet er at scanne billeder til farve OHP er eller til data-kanon. Der står et ikke ofte brugt og ikke altid fungerende filmapparat i lokale 10b. I lokale 121 er der et stereoanlæg med større højttalere. Her er båndoptager og CD-afspiller. Der er udstyr til kopiering af VHS-videobånd og lydbånd i det lille rum før festsalen. Kontakt Henrik. Ved kopiering til DVD er udstyret i lærerforberedelsen. 1

2 OHP PC PC-Videokanon/datakanon Videoafspiller (nogle med DVD) Videobånd, lydbånd, DVD, CD-rom. Videokamera Der er OHP er i alle undervisningslokaler. Der er lærer-pc-arbejdspladser i lokalerne over biblioteket samt i lokalet på 2. sal over biblioteket. Der står endvidere 2 bærbare PC'er i lærerforberedelsen. Husk at reservere på Lectio Man kan opkoble sin PC trådløst over hele skolen. Der står 2 video/datakanoner i transporttasker i lærerforberedelsen. Kanonerne reserveres på Lectio kaldes ressource. Desuden er der installeret videokanoner i alle undervisningslokaler. Kanonen kan bruges til video eller data. Videoer og DVD/TV er står på alle AV-depoter i stamklassefløjen, og i lokale 121 og lokale 10b. Disse reserveres i lectio. Ud over disse er der videoer i lok 5 (almindelig nøgle i hjørneskab) og i en lang række faglokaler. I faglokalerne administreres apparaterne af fagene selv. Nogle steder står de i depoter og andre steder tilfældigt i lokalerne. Bånd, DVD, CD-rom etc til fagene udleveres af HTK adm.3, men betales af fagene Skolen har ikke et fælles video-kamera. Enkelte fag har deres eget, og her kan man tit låne et. Det drejer sig om idræt, fysik, mediefag Apparater der ikke duer fejlmeldes ved at lægge en seddel i Henriks (HTK) box eller maile Hvis det drejer sig om IT-problemer kan du fejlmelde via skolens hjemmeside (se under IT). Husk at angive apparatets nummer og hvilket lokale det befinder sig i. Bogkælder og Bogsystem (Se Elev-ABC: Bøger) Du kan bestille klassesæt ved at sende en mail til Henrik Kam eller ved at lægge en seddel i HTK s dueslag. I løbet af et par dage vil bøgerne blive lagt frem i bogkælderen. Sammen med bøgerne udleveres en klasseliste, hvor eleverne skal kvittere for modtagelsen af bøgerne. Som lærer er du ansvarlig for at listen udfyldes og afleveres med evt. overskydende bøger til HTK samme dag. Eleven er selv ansvarlig for at bøgerne afleveres igen, men læreren skal informere eleverne om aflevering. Ved aflevering får eleverne en kvittering. Hvis du vil orientere dig i bogkælderens udvalg eller har spørgsmål vedrørende bogudlån, er du altid velkommen til at kontakte Henrik på ovennævnte mailadresse eller Åbningstider: Mandag 8:00-11:00, tirsdag-fredag og Box og dueslag Hver lærer råder over et skab i kælderen under lærerværelset, et dueslag på gangen samt et dueslag på lærerværelset. Skab og nøgle udleveres hos UB. 2

3 Dueslaget på gangen er fortinsvis til elevafleveringer, mens dueslaget på lærerværelset er til kommunikation mellem lærerne. Hver klasse har endvidere et dueslag ud for kontorerne, hvor materialer til klasserne kan lægges. Endelig er der over for lærerværelset nogle hylder til aflevering og udlevering af større skriftlige opgaver. Cykelklub Lærerne har deres egen cykelklub med klubtøj og eget cykelrum i kælderen. Klubben tager på fælles træningsture. Niels Amled (NA) er klubbens formand. Ekskursioner På FG planlægger vi året i perioder, hvor der er mulighed for at foretage ekskursioner og i hjemmeperioder, hvor man af hensyn til den øvrige undervisning ikke må foretage ekskursioner. Perioderne fremgår af skolens aktivitetsplan/kalender på lectio. Ekskursionsansøgninger ligger på intranettet under administration/blanketter. Skolen råder over 3 tog/buskort, som kan benyttes i HUR-området af klasser med 1 lærer. Eleverne skal være under 18 år og kortet skal benyttes mellem kl.9 og 15. Eleverne kan opkræves et beløb svarende til 50 kr pr. elev pr. ekskursion. Elevadministration Følgende i administrationen er ansvarlig for elevadministrationen. Gitthe Bekker: Ind- og udmeldinger, transport etc. Peter Kuhlman: Fravær, samtaler, varsler 1g/1hf Orla Petersen: Fravær, samtaler, varsler 3g Vibeke Hagel-Sørensen: Fravær, samtaler, varsler 2hf Anders Krogsøe: Fravær, samtaler, varsler 2g Sune Bek: Skema Inge Mynster Nielsen: Internationalt Fagdepoter Hvert fag har et fagdepot med bibliotek og enkelte arbejdspladser. Dansk, psykologi, filosofi gul gang (gulvets farve) Historie, religion, oldtidskundskab gul gang (gulvets farve) Samfundsfag blå gang (gulvets farve) Sprog blå gang (gulvets farve) Læsevejledning rød gang (gulvets farve) Studievejledning - Pedelboligen Musik kreahus Mediefag, design, billedkunst Drama Særklassefløj 3. sal Biologi, geografi særklassefløj Matematik, kemi, fysik, astronomi, naturfag særklassefløj Idræt - styrketræningsrum 3

4 Festtraditioner Festudvalget, der er et udvalg under PR arrangerer omkring 4 vældigt morsomme eller hyggelige lærerfester om året: Goddag-fest i august, julefrokost før juleferien, et eller flere semikulturelle arrangementet samt sommerfest efter translokationen. Derudover holdes muligvis et eller flere læsekredsarrangementer i løbet af året, samt Lanciersfest for elever og lærere sidste fredag og lørdag i januar. Endelig arrangerer Pendlerklubben 1-2 byture til København, hvor alle kan melde sig. FG-portalen (http:// Indeholder skolens eksterne hjemmeside, hvor hovedparten af information ligger og skolens intranet, hvor du som lærer skal logge på. Hvordan du finder dit brugernavn og password fremgår af punktet IT senere i hæftet. FG-internet indeholder informationer om skolen og uddannelserne, information til elever og lærere, fotos fra skolens liv, nyheder etc. Ansvarlige for portalen er Casper Deleuran (CD) og Ditte Smith (SM) Forsikring Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning. Skolerne har ikke efter overgang til staten hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne. Forældre og elever opfordres derfor til selv at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring. Det bemærkes, at elever, der er ansat på skolen, fx som bogopsættere, vil være omfattet af arbejdsskadedækningen, hvis de kommer til skade, mens de udfører deres arbejde. Elever, der udfører ulønnet arbejde på skolen, kan også i visse tilfælde være dækket af arbejdsskadeforsikringen. Hvis skolen har handlet ansvarspådragende og eleven er kommet til skade pga. manglende tilsyn, instruktion, fejl ved bygning, maskiner og lignende, vil skolen være erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. Erstatningen vil så kunne betales i henhold til reglerne i Statens Selvforsikring. I forbindelse med udlandsrejser/studierejser skal eleverne sikre sig ved at tegne en forsikring, der dækker hjemtransport. Det nye EU-sygesikringskort dækker ferie- og studierejser med følgende forbehold: I Norden er både lægebehandlingen og hjemtransport gratis I EU er lægebehandling gratis, men man betaler selv for hjemtransport I resten af verden dækker rejsesygesikringen ikke. Ved studierejser/udveksling eller kursus, er man som lærer dækket af skolens rejseforsikring, kortet udleveres ved henvendelse på kontoret og er personligt. Det dækker alle tjenesterejser. 4

5 Fotokopiering På pædagogisk værksted er der tre kopimaskiner til rådighed for lærerne. Maskinen nærmest døren er en hurtig digital-maskine, der er god til at reproducere billeder, og til større opgaver. De to andre maskiner er gode all-round maskiner. Desuden kan kopimaskine 2 scanne ind på dit eget USB-stick og lave kopier til eget USB-stick. Når du starter på skolen får du tildelt en fem-cifret kopikode for hvert af dine fag. Koden ligger i din boks ved skolestart. Har du brug for at tage kopier inden, eller mangler du koden i det hele taget, bedes du kontakte Henrik Kam, HTK - evt. på Forsømmelser Fravær for elever skal føres i Lectio efter hvert modul. Hvis en elev kommer til modulet senere end 15 min. efter det har ringet ind, kan læreren vælge at notere eleven som 50% fraværende fra modulet. Ifølge bekendtgørelsen kan en elev endvidere noteres fraværende ved mentalt fravær fra undervisningen. Skriftligt fravær optræder, hvis eleven ikke afleverer sine skriftlige opgaver til tiden. Det er vigtigt, at opgaver, så snart læreren har modtaget dem, bliver noteret som afleveret i lectio. GL Gymnasieskolernes lærerforening GL Gymnasieskolernes Lærerforening er den naturlige fagforening for dig som gymnasielærer. GL varetager dine fagpolitiske interesser, løn- og arbejdsvilkår. I dagligdagen er det din(e) tillidsrepræsentant(er), som er GL s lokale repræsentant, du skal henvende dig til, hvis du har problemer med løn- og arbejdsvilkår. Som nyansat har du i øvrigt krav på en lønforhandling, da en del af lønnen forhandles lokalt. Hjemmesiden se under IT Holdtimer pr. år (holdårsnorm) Holdtimer i klokketimer for hvert fag finder man i bekendtgørelsen. I timeopgørelsen omregnes årstimetallet til moduler. Alle klassens aktiviteter projektuger, rejser, ekskursioner samt fællesarrangementer tæller i årsnormen som afholdt undervisning; det er det tal, som skrives i protokollen. Når alle aktiviteter (undervisning + fællesarrangementer) tælles sammen, skal man nå ca. 100% på et år. Dit holdtimeregnskab kan ses på Lectio. Ind og ud efter lukketid Skolen er normalt åben mellem 7.30 og Hvis du skal ind/ud efter lukketid skal du bruge din kodenøgle til yderdørene og hovednøgle/kodenøgle til de indvendige døre. Vær opmærksom på at kodenøglen skal opdateres på tavlen ved hovedindgangen med mellemrum. Hold brikken på opladeren et par sekunder. 5

6 Introforløb Der arrangeres introforløb for både nye elever og lærere. Lærernes introforløb består af introduktion til de forskellige funktioner og ansatte på skolen, til skolens ITplatforme, til teamarbejdet oma. IT ( brug, hjælp, reservation og www) Adgang til skolens netværk via skolens computere For at anvende skolens computere eller egen computer skal du indtaste et brugernavn og en adgangskode. Desuden skal du som domæne skrive: FRBGYM Hvis ikke du allerede har fået et brugernavn og en adgangskode til skolens netværk så send besked til og du vil i løbet af 1-2 dage modtage de ønskede informationer på den adresse som du angiver ved bestillingen. I starten af august får alle nye elever af en lærer udleveret en IT-brugeraftale, som beskriver skolens betingelser for at man må anvende IT-faciliteterne. Hver enkelt elev bekræfter at brugeraftalens indhold er forstået og accepteret ved at skrive under på en brugeraftaleliste. Når brugeraftalelisten afleveres til datavejlederne åbnes adgangen til skolens IT-faciliteter for de elever som har underskrevet brugeraftalen. Adgang til FG-portalen FG-portalen finder du på adressen hvor du præsenteres for skolens offentligt tilgængelige hjemmeside. Øverst til højre over den blå menu bar kan du logge ind, hvis du f.eks. skal downloade IT programmel etc. Dit brugernavn er dine initialer og dit kodeord er de sidste 4 cifre i dit CPR-nummer. Datavejledere Udviklingen, vedligeholdelsen og administrationen af skolens IT-faciliteter varetages af Casper Deleuran, Finn Wendelboe Ejsing og Lasse Storr-Hansen, som er skolens datavejledere. Har du brug for råd og vejledning eller opdager du en fejl er du altid velkommen til at kontakte os: Casper Deleuran (CD), mobil: Lasse Storr-Hansen (LS), mobil: Finn Wendelboe Ejsing (FW), mobil: Datavejlederkontoret: Tlf (Her er det især Finn som har vagten) Du finder datavejledernes kontor ved fællesarealet på 2.sal i hovedbygningen. Fejlindberetning Hvis du opdager at noget ikke fungerer som det bør er det vigtigt, at du foretager en fejlindberetning til datavejlederne ellers bliver problemet jo ikke løst. 6

7 Det er nemt at indberette fejl og at følge med i hvordan det går med løsningen af indberettede fejl. Du kan enten klikke som ligger på PCskrivebordet, eller du kan via FG-portalen via menupunktet IT vælge Indberetning af eller status for IT-fejl. Når du indberetter fejl er dit brugernavn dine initialer og dit kodeord det, du anvender for at logge på FG s net. Adgang for lærerne til skolens konferencer på SKOLEKOM SKOLEKOM rummer både et mailpostsystem og et stort konferencesystem. Konferencesystemet består af en masse offentlige og hel del private/lukkede konferencer. Én af de lukkede konferencer er Frederiksborg Gymnasium, som kun skolens lærere har adgang til. For at anvende SKOLEKOM skal du have et SKOLEKOM-brugernavn og en SKOLEKOM-adgangskode, og du skal tilmeldes skolens konferencer. Der oprettes automatisk en mailadresse til dig på SKOLEKOM. Hvis ikke du allerede har fået et brugernavn og en adgangskode til SKOLEKOM så send besked til og du vil i løbet af 2-3 dage modtage de ønskede informationer på din nuværende mailadresse som du angiver ved bestillingen. Når du logger på SKOLEKOM vil du på dit SKOLEKOM-skrivebord se konferencesystemet Frederiksborg Gymnasium, som rummer mange interessante informationer og diskussioner. De konferencer som rummer ulæste indlæg vil være markeret med en rød vimpel. Karakterer Standpunktskarakterer gives to gange om året for 1g og 3 gange om året for 2. og 3.g. Den sidste karakter for alle klasser er årskarakteren, der, hvis den gives i afsluttende fag, tæller med i gennemsnittet på eksamensbeviset. Terminerne for indskrivning kan læses i årets aktivitetskalender. Karakteren indskrives af læreren på Lectio. En uges tid inden terminen åbnes Lectio for indskrivning af karakterer. Vær opmærksom på at indskrive karaktererne inden dead-line, da indtastningsmuligheden lukkes her. Ved 00 og -3 (efter 7-trinsskalaen) skal der skrives bemærkninger til karaktererne. Det samme skal ske hvis karakteren er faldet 2 eller mere siden sidste karaktergivning. Årsprøvekarakterer indføres i Lectio umiddelbart efter årsprøven og senest på den sidste skoledag. Klasseteam Hver klasse har et klasseteam, som består af 3 af klassens lærere i 1g/1hf/2hf og 2 lærere i 2g. I 3g har klassen en kontaktlærer. 7

8 Teamets opgave er at afholde introdage, foretage elevsamtaler, definere toningen af studieretningen, lægge studieplanen for klassens undervisningsforløb, at koordinere det skriftlige arbejde oma. Teamene aflønnes som følger: 1g: Team 3 x 50 timer 2g: Team 2 x 20 timer 3g: Kontaktlærer 1 x 15 timer 1hf: Team 3 x 35 timer 2hf: Team 2-3 (i alt 50 timer) Beskrivelse af teamets opgaver samt anden information af relevans for teamets arbejde ligger på hjemmesiden og udleveres printet. Kurser og efteruddannelse Skal du deltage i kursus/efteruddannelse skal du udfylde en blanket, som ligger på skolens hjemmeside, og aflevere den til rektor senest 3 uger før kursusstart. Til godkendt efteruddannelse kan der på et år max. udbetales 37 løntimer til efteruddannelse. Hvis dine timer vikardækkes, trækkes vikarens løn af dine 37 timer. Hvis du har undervisning i tiden for efteruddannelsen, flyttes undervisningen til andre tidspunkter (se Vikardækning). Lectio Er skolens elektroniske system til administrering af skemaændringer, fravær (fysisk og skriftligt), karakterer, timeregnskab, studieplan, undervisningsbeskrivelse, spørgeskemaer, konferencer, dokumentmapper, beskeder, eksamen oma. for lærere, elever og hold. Du vil kunne få yderligere oplysning om Lectio hos CD eller administrationen. Lokalaftale om planlægning af arbejdstid Aftalen kan rekvireres hos tillidsmændene, Poul Kristensen og Anders Jensen eller ses på hjemmesiden. Lokalereservation Reservation af lokaler på skolen foregår via Lectio. Endvidere reserveres ressourcer som bærbar PC og video/dvd via Lectio. Klik i dit skema på det aktuelle modul og reserver. Hvis der skal reserveres uden for ens aktuelle skema, kan man oprette anden aktivitet. Lærerarbejdspladser På skolen findes en række lærerforberedelsesrum. PC-arbejdspladser findes i lærerforberedelsen på 1. og 2. sal over studiecenteret og i flere fagdepoter. Forberedelsesrum uden PC findes i alle fagdepoter. 8

9 Læsekredsen Læsekredsen er en læseklub på FG, hvor man som medlem har mulighed for at låne bøger, foreslå nyindkøb af bøger samt deltage i læsekredsens arrangementer. Det koster 150 kr årligt at være medlem. Bøger til udlån står i hjørnet ved vindeltrappen i lærerværelset. Løn Løn. En gymnasielærers løn er delvis centralt forhandlet (grundløn) og skal delvis forhandles lokalt gennem tillæg. Grundlønnnen kan du se i GL s løntabel, men det kræver dog, at du kender betydningen af din uddannelsesbaggrund og din anciennitet. Spørg din tillidsrepræsentant eller i administrationen, Birthe Madsen og Ulla Brixen, om dine muligheder for lokalt forhandlede tillæg, eller hvis du har spørgsmål om din løn. Madbestilling i kantine Mad kan købes og bestilles i kantinen. Bestilling skal foregå inden kl i kantinen. Vi leverer også mad til møder, kurser, aftenarrangementer mod forudbestilling. Samarbejdsudvalg - SU Er skolens medarbejderudvalg. Rektor er formand. Øvrige medlemmer er vicerektor, sikkerhedsrepræsentanten, formanden for PR, tillidsrepræsentanten, en sekretær og en pedel. SU afholder 4 ordinære møder om året, hvor skolens økonomi og andre personaleforhold drøftes. Morgensamlinger Da vi betragter morgensamlingerne, som vi har to gange om ugen, som en væsentlig del af skolens kultur, er det vigtigt, at såvel lærere og elever deltager i mogensamlingerne. Eleverne forventes at deltage i alle morgensamlinger, mens lærerne forventes at deltage i det omfang, deres skema og øvrige arbejdsopgaver tillader det. Nøgler De relevante nøgler udleveres mod underskrift hos Ulla Brixen i forkontoret eller Orla Petersen i adm.2. Her kan også lånes nøgler til faglokaler. Briknøgler skal opdateres jævnligt. Det gøres ved at holde nøglen op på læseren, der hænger til højre for hovedindgangen. Opslagstavler Der er opslagstavler på lærerværelset som er forbeholdt meddelelser fra administrationen, PR, UVM, GL og alle mulige andre. Endelig er tavlen i forhallen forbeholdt medieaktuelle begivenheder og administreres af Ditte Sm, Adm 4- kontoret. 9

10 Ordensregler og FG-etik Ordensregler fremgår af elev-abc en, mens den generelle FG-etik kan henføres til dele af skolens handlingsplan (se Elev-ABC under Målsætninger) Endvidere kan man for lærernes vedkommende sige at vi er en kompetent, venlig og imødekommende gruppe, der er villig til at diskutere (ofte højlydt) indbyrdes, men ikke har hang til sladder eller intrigedannelse. Øl og vin drikkes gerne ved festlige anledninger, men ellers kun undtagelsesvis inden for normal undervisningstid. Parkering 100 meter nord for skolen ligger skolens parkeringsplads, som er forbeholdt elever og ansatte på FG. Der kræves P-tilladelse til parkeringspladsen. Tilladelsen, der koster 50 kr for elever, købes/fornyes en gang om året hos vicerektor OP. Ansatte får tilladelser udleveret og fornyet ved hvert årsskifte. Ved registreret parkering uden tilladelse modtager man en bøde på 510 kr,-og der er ofte kontrol. Forventes der bilende gæster til skolen, kan en midlertidig tilladelse fås på kontoret. Vi har i øvrigt i flere tilfælde været hjemsøgt af biltyve på parkeringspladsen, så vær opmærksom på at tømme bilen for værdigenstande og låse den med ratlås, startspærre etc. Pedeller Mogens Jensen, Peter Torp og Bent Petersen har kontor i kælderen under hovedtrappen. Pedellerne kan træffes fra skolen åbnes kl.7.30 til skolen lukkes ca. kl I øvrigt kan meddelelser lægges i deres boks på lærerværelset eller skrives på pedelkonferencen på skolekom. Personalegoder FG har valgt at gøre en indsats for kollegernes sundhed og trivsel med følgende tilbud: Frisk frugt på lærerværelset hver dag Daglig te, kaffe og aviser næsten ad libitum Mulighed for massage 30 x ½ time pr. skoleår, skolen dækker halvdelen (=125 kr/½ time). Massøren er på skolen mandag og torsdag Opkobling til internet i hjemmet Influenzavaccination Dækning i rimeligt omfang af tilmeldingsgebyr til sportsarrangementer Første-hjælps kurser Som ansat kan man modtage personalegoder uden at blive beskattet, hvis man holder sig under bagatelgrænsen på ca kr. 10

11 Herudover får kollegerne mulighed for at få udleveret en PC, som afskrives over 3 år samt mobilt bredbånd. PC og mobilt bredbånd bliver beskattet over multimedieskatten, mens opkobling i hjemmet er et personalegode. PR og dets udvalg PR står for Pædagogisk Råd og er lærernes samlede organ, der kan rådgive rektor. PR har ingen beslutningskompetence over for skolens ledelse eller centraladministrationen, men har høringsret i alle for lærerne og skolen væsentlige spørgsmål. PR nedsætter sig hver andet skoleår med et Forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, ordstyrer, sekretær og tillidsmand. PR indkaldes til et 2-2½ times møde 4 gange om året onsdag eftermiddag. Dagsorden bringes i Ugebladet og på PR-konferencen i skolekom 3-4 dage før mødet. Alle kan stille forslag til dagsorden. Endvidere er der af PRs midte valgt følgende skoleudvalg: Økonomiudvalg, udviklingsudvalg, strukturudvalg, elevkontaktudvalg, udvalg for AT, udvalg for hf, udvalg for sproglige studieretninger samt AP, udvalg for naturvidenskabelige studieretninger samt NV. Oversigt over udvalgsmedlemmer findes på PR-konferencen i skolekom. Regelsamlinger De gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, læreplaner og vejledninger findes i 2 eksemplarer på skolen. Et eksemplar på rektors kontor og et eksemplar i loungen under lærerværelset. Det man som minimum selv skal have i kopi til undervisningen i sine fag er: 1. bekendtgørelsen/læreplanen i faget (gymnasiet og hf) 2. undervisningsvejledningen i faget (gymnasiet og hf) 3. eksamensbestemmelserne i faget (gymnasiet og hf) De kan også hentes på UVM s eller skolens hjemmeside Rejser se Elev-ABC:Ekskursioner og Studierejser/Udvekslingsrejser Rygerum Der er rygerum for kolleger i kælderen ved siden af trykkeriet. Sikkerhedsrepræsentant Sikkerhedsrepræsentaten, Louise Ravn, varetager opgaver, der har med lærernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø at gøre. Skolekom se IT Skriftlige opgaver Eleverne skal jo i løbet af deres gymnasie-/hf-tid skrive en del skriftlige opgaver. På FG har vi følgende procedurer omkring aflevering af skriftlige opgaver: 1.) Faglæreren skal indskrive opgaver i Lectio før eleverne får den udleveret 11

12 2.) Teamet skal sørge for at koordinere opgaveafleveringerne. Man skal ikke nødvendigvis lave en 1-års-plan for afleveringer, men løbende checke klassens studieplan og kontrollere, at der ikke sker en ophobning af opgaver i bestemte uger. Hvis det er tilfældet, skal teamet henvende sig til klump-spils-lærerne 3.) Når I indskriver elevtiden i opgaveafleveringen i lectio, skal den være realistisk Det kan ikke nytte noget, at man for at opfylde læreplanen manipulerer elevtiden ned. For det første får eleverne for meget skrivearbejde, og for det andet får I for meget rettearbejde. Undersøg hvad elevtiden er for dit fag og fordel denne realistisk over de enkelte opgaver i løbet af året, altså som et gennemsnit af klassens timeforbrug for hver opgave. I får 10% af elevtiden i rettereduktion. 4.) Notér i lectio, så snart eleverne har afleveret deres opgaver. Datoen for jeres indskrivning er vigtig. Her kan man også se, hvis de er afleveret for sent 5.) Som et ekstra katastrofe-blink kan I i elevnoten skrive, at den er for sent afleveret. Den note kan både elev og administration se. 6.) Vent med at rette de for sent afleverede opgaver til det passer jer; før næste karaktergivning, sidst på året, eller hvad der nu passer bedst. 7.) Lad dårlig afleveringsdisciplin få indflydelse på den enkelte karakter og årskarakteren. Undlad at give karakter for opgaven eller giv -3 for den for sent/ikke afleverede opgave. 8.) Og så er der jo en masse små fiduser, som I selv praktiserer for at forbedre disciplinen Sol-terasse Ovenover kantinen med udgang fra festsalen har skolen en dejlig træterasse med borde og stole med udsigt over Teglgårssøen.. Den kan benyttes når som helst, undtagen når der er skriftlige eksamener i festsalen. Sport Der er flere uformelle sportsklubber for lærerne på FG: cykelklubben, DHLstafetten, fodboldturneringen etc. Studiecentret Studiecentret er skolens bibliotek med tilhørende arbejdspladser og ledes af bibliotekar Hanne Tingleff. Det ligger centralt ved hovedindgangen og har åbent hver dag mellem kl og Studiecentrets opgave er at hjælpe lærere og elever med deres individuelle informationsbehov og bidrage til et inspirerende og aktivt studiemiljø på skolen. Studiecentret kan bruges til informations- og litteratursøgning i forbindelse med skriftlige opgaver, gruppe- og projektarbejde, AT-forløb, lektielæsning, lærer/elevvejledning m.m. Studiecentret har egen on-line database med søge- og bestillefunktioner, bøger til udlån samt håndbøger, hvorfra der kan tages kopier, aviser og tidsskrifter og pjecer med litteraturforslag til forskellige emner. Vi afholder biblioteksorientering samt litteratursøgningskurser til eleverne f.eks. i forbindelse med større skriftlige opgaver. 12

13 Derudover tilbyder Studiecentret de ansatte bestilling af bøger fra andre biblioteker (fjernlån). Udlån Udlån og aflevering af bøger foretages ved aflæsning af stregkoder. Er bibliotekaren ikke tilstede, skal der udfyldes en låneseddel med de anførte oplysninger. Lånetiden er 1 måned med mulighed for fornyelse. Nye bøger Vil du have medindflydelse på Studiecentrets bogindkøb, kan du lægge dine begrundede forslag i Studiecentrets dueslag. Du kan holde dig orienteret om de nye bøger via bogkarrusellen i Studiecentret, i Ugebladet eller på Studiecentrets hjemmeside. Studieplan Studieplanen i lectio er lærernes og elevernes administrative redskab til løbende at planlægge og orientere sig om undervisningen. Lærerne fører studieplanen både fremad- og bagudrettet, og det er studieplanen, der i sidste ende skal bruges som indberetning til censor ved studentereksamen og ministerium om den gennemførte uddannelse. Studieplanen skal være helt ajourført 14 dage før offentliggørelse af eksamen. Sygemelding Akut sygemelding skal ske til skolens kontor fra kl Hvis 1.modul skal aflyses, skal man selv i god tid sætte den pågældende klasses telefonkæde i gang og evt. aflyse modulet på lectio. Ved sygemeldingen er det hensigtsmæssigt at have overvejet en plan for skoledagen. Hvilke timer skal aflyses? Hvilke timer kan jeg selv bytte med fagvikar/klassevikar? Hvilke timer skal administrationen dække med vikarer? Forudset sygemelding skal meldes til Sune (SB adm.4) Tavlesvampe-/kridt Kan hentes i bogkælderen. Team ( se klasseteam) Tillidsmand Er Poul Kristensen og Anders Jensen. Tillidsrepræsentanterne er fagforeningen GL s repræsentanter på skolen. TR vælges for 2 år sammen med en TR-suppleant. TR har bemyndigelse til at drøfte eller forhandle en lang række vilkår, som har betydning for lærernes løn og arbejdsvilkår. TR er født medlem i SU, samarbejdsudvalget, og deltager i Forretningsudvalget for PR. TR får timer til arbejdet og kan kontaktes, hvis der er uklarheder eller problemer af fagpolitisk karakter. TR mødes jævnligt med TR- 13

14 kolleger fra amtets andre gymnasiale uddannelsessteder, og deltager ved GL s repræsentantskabsmøder. Timeopgørelse Finder man i Lectio under samlet holdrapport. Den enkelte lærer og teamet holder øje med, at alle fag får de moduler, de skal have, når man laver ændringer og aflyser eller opretter moduler. Mht. opgørelse for og spørgsmål til alle lønbærende aktiviteter kursus, efteruddannelse, funktioner etc. - iøvrigt, så kan du altid henvende dig til Sune Bek (SB) i adm. 4 eller Birthe Madsen (BMA) på økonomikontoret. Trykkerordning Pædagogisk værksted i kælderen er arbejdsplads for lærerne samt en gruppe elever, der udfører trykker-arbejde for skolen og for lærerne. Der er ikke adgang for andre elever, med mindre de er i følge med en lærer. I reolen ved vinduet findes der en formular, der udfyldes med specifikationer for trykningen og lægges sammen med en master af det, du vil have trykt, på HTK s kontor eller dueslag. Læg dine trykkeopgaver minimum en uge i forvejen. Ansvarlig er HTK, Henrik Kam, adm. 3 Udvalg se under PR Ugebladet Ugebladet er lærernes interne og ugentlige organ. Ugebladet bringer meddelelser mellem de ansatte på skolen, information fra administrationen/uvm, 14-dages-kalender, debatindlæg, projekt-/rejsebeskrivelser, køb-/salgsannoncer, striber, aktuelle fotos omma. Enhver er velkommen til at bidrage. Redaktør er Ditte Smith og dead-line er torsdag kl Vikardækning Hvis man skal ændre eller aflyse undervisning, bortset fra sygdom, skal man udfylde en af de blanketter, som ligger på hjemmesiden og indlevere den til rektor/sb, senest 3 uger før ændringen/aflysningen skal finde sted, gerne før. Hvis man er væk i flere uger, skal adm. have en blanket for hver uge. Overenskomsten giver mulighed for fagvikardækning ved sygdom, barns første og anden sygedag og visse møder. En aflyst time som følge af egen eller barns sygdom tæller med i holdets afholdte moduler. Vikarmoduler kan pålægges med 24 timers varsel eller aftales. WWW se IT Øl-skab I kælderen under pædagogisk værksted har lærerne et barskab. Silas er ansvarlig for baren. Ved køb skriver man sig på listen, der ligger på køleskabet. 14

15 En gang i kvartalet modtager man en regning. Årets gang Er mest fyldestgørende beskrevet i Peters (rektor - PK) aktivitetskalender, som kan fås hos ham eller hentes på skolekomkonferencen administration. Årets aktiviteter kan endvidere ses i kalenderen på Lectio, hvor aktivitetskalenderen løbende bliver ajour-ført. Sidste skoleårs aktiviteter står omtalt i skolens årsskrift. Årsnorm Lærernes timeårsnorm er 1680 timer. Heri indregnes undervisning, forberedelse og tid til øvrige opgaver (møder, elevkontakt, fag/pæd-funktioner, efteruddannelse, ekskursioner/rejser, samt aktiviteter fra 5,0 % - puljen (TUSK) ) FG Lærer-ABC Redigeret af Ditte Smith Maj 2010 Forslag til yderligere punkter eller rettelser modtages med glæde. 15

Orientering til nye lærere 2013

Orientering til nye lærere 2013 Orientering til nye lærere 2013 1 Kære nye kollega. I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som vi håber kan være til nytte i forbindelse med dit nye job på Aalborg Katedralskole. På skolens

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Dette er en opdatering af skolens organisationsplan pr. 1. august 2014. Det overordnede formål med organisationsplanen er at skabe en klar opgave- og ansvarsfordeling

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Side 1 Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Det er vigtigt, at du gennemfører nedenstående punkter inden tirsdag 12. august for at sikre, at du kan bruge alle skolens it-faciliteter

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 1.7 27. august 2012 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Elevmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYE KOLLEGER skoleåret 2015/16 HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS www.hj-gym.dk

INTRODUKTION TIL NYE KOLLEGER skoleåret 2015/16 HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS www.hj-gym.dk INTRODUKTION TIL NYE KOLLEGER skoleåret 2015/16 HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS www.hj-gym.dk Kære nye medarbejder. På skolens vegne vil jeg gerne byde dig hjerteligt velkommen til din nye arbejdsplads.

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Kursistvejledning til LUDUS Web

Kursistvejledning til LUDUS Web Kursistvejledning til LUDUS Web LUDUS Web er et kommunikationssystem I LUDUS Web kan du bl.a.: Se dit skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Få en oversigt over dine lektier Hente elektroniske materialer

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere