AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)"

Transkript

1 Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær 3g, teamkontakt, MUS;FUS Vicerektor 2 Sune Bek (SB): Økonomi, skema,mus,fus Ulla Brixen (UB): Læreradministration Erna Vang (EV): Økonomi Gitthe Bekker (GTB): Elevadministration Birthe Madsen (BMA): Løn Henrik Thingberg Kam (HTK): Bøger, AV, lokaler Vibeke Hagel Sørensen (HS): HF, elevfravær 2hf, skriftlig eksamen, karakterer,mus,fus Ditte Smith (SM): Information, interne og eksterne arrangementer, team, kvalitetssikring, pædagogisk udvikling, MUS,FUS Anders Krogsøe : Elevfravær, elevoptagelse, MUS,FUS, klassebog Inge Mynster-Nielsen (MN): Ekskursioner, rejser, gymnasiestruktur, internationalt AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Der er videokanoner og OHP i alle klasselokaler. Båndoptagere til interview Båndoptagere og CDafspillere Dias-apparater Digitalkamera Episkop Filmfremviser Grammofon Kopiering af bånd Til bånd/dvd Vi har 4-6 diktafoner. De står på Henriks kontor adm.3, hvor man kan låne mod kvittering. Husk at aflevere. Der er et vist spild, og derfor er kvaliteten moderat lav. Der findes kombinerede båndoptagere/cd-afspillere på alle AV-depoterne i stamklassefløjen. Ud over disse har musik en i fagdepotet. I lokale 121 er der et stereoanlæg med større højttalere. Her er båndoptager og CD-afspiller. På alle AV-depoter i stamklassefløjen og i lokale 10b. Ud over dette er der diasapparater i design, billedkunst og biologi. Skolens 2 digitalkameraer administreres af Ditte Smith. Reserver helst i forvejen hos Ditte Nej. Skolen er ikke længere i besiddelse af et fungerende episkop. Alternativet er at scanne billeder til farve OHP er eller til data-kanon. Der står et ikke ofte brugt og ikke altid fungerende filmapparat i lokale 10b. I lokale 121 er der et stereoanlæg med større højttalere. Her er båndoptager og CD-afspiller. Der er udstyr til kopiering af VHS-videobånd og lydbånd i det lille rum før festsalen. Kontakt Henrik. Ved kopiering til DVD er udstyret i lærerforberedelsen. 1

2 OHP PC PC-Videokanon/datakanon Videoafspiller (nogle med DVD) Videobånd, lydbånd, DVD, CD-rom. Videokamera Der er OHP er i alle undervisningslokaler. Der er lærer-pc-arbejdspladser i lokalerne over biblioteket samt i lokalet på 2. sal over biblioteket. Der står endvidere 2 bærbare PC'er i lærerforberedelsen. Husk at reservere på Lectio Man kan opkoble sin PC trådløst over hele skolen. Der står 2 video/datakanoner i transporttasker i lærerforberedelsen. Kanonerne reserveres på Lectio kaldes ressource. Desuden er der installeret videokanoner i alle undervisningslokaler. Kanonen kan bruges til video eller data. Videoer og DVD/TV er står på alle AV-depoter i stamklassefløjen, og i lokale 121 og lokale 10b. Disse reserveres i lectio. Ud over disse er der videoer i lok 5 (almindelig nøgle i hjørneskab) og i en lang række faglokaler. I faglokalerne administreres apparaterne af fagene selv. Nogle steder står de i depoter og andre steder tilfældigt i lokalerne. Bånd, DVD, CD-rom etc til fagene udleveres af HTK adm.3, men betales af fagene Skolen har ikke et fælles video-kamera. Enkelte fag har deres eget, og her kan man tit låne et. Det drejer sig om idræt, fysik, mediefag Apparater der ikke duer fejlmeldes ved at lægge en seddel i Henriks (HTK) box eller maile Hvis det drejer sig om IT-problemer kan du fejlmelde via skolens hjemmeside (se under IT). Husk at angive apparatets nummer og hvilket lokale det befinder sig i. Bogkælder og Bogsystem (Se Elev-ABC: Bøger) Du kan bestille klassesæt ved at sende en mail til Henrik Kam eller ved at lægge en seddel i HTK s dueslag. I løbet af et par dage vil bøgerne blive lagt frem i bogkælderen. Sammen med bøgerne udleveres en klasseliste, hvor eleverne skal kvittere for modtagelsen af bøgerne. Som lærer er du ansvarlig for at listen udfyldes og afleveres med evt. overskydende bøger til HTK samme dag. Eleven er selv ansvarlig for at bøgerne afleveres igen, men læreren skal informere eleverne om aflevering. Ved aflevering får eleverne en kvittering. Hvis du vil orientere dig i bogkælderens udvalg eller har spørgsmål vedrørende bogudlån, er du altid velkommen til at kontakte Henrik på ovennævnte mailadresse eller Åbningstider: Mandag 8:00-11:00, tirsdag-fredag og Box og dueslag Hver lærer råder over et skab i kælderen under lærerværelset, et dueslag på gangen samt et dueslag på lærerværelset. Skab og nøgle udleveres hos UB. 2

3 Dueslaget på gangen er fortinsvis til elevafleveringer, mens dueslaget på lærerværelset er til kommunikation mellem lærerne. Hver klasse har endvidere et dueslag ud for kontorerne, hvor materialer til klasserne kan lægges. Endelig er der over for lærerværelset nogle hylder til aflevering og udlevering af større skriftlige opgaver. Cykelklub Lærerne har deres egen cykelklub med klubtøj og eget cykelrum i kælderen. Klubben tager på fælles træningsture. Niels Amled (NA) er klubbens formand. Ekskursioner På FG planlægger vi året i perioder, hvor der er mulighed for at foretage ekskursioner og i hjemmeperioder, hvor man af hensyn til den øvrige undervisning ikke må foretage ekskursioner. Perioderne fremgår af skolens aktivitetsplan/kalender på lectio. Ekskursionsansøgninger ligger på intranettet under administration/blanketter. Skolen råder over 3 tog/buskort, som kan benyttes i HUR-området af klasser med 1 lærer. Eleverne skal være under 18 år og kortet skal benyttes mellem kl.9 og 15. Eleverne kan opkræves et beløb svarende til 50 kr pr. elev pr. ekskursion. Elevadministration Følgende i administrationen er ansvarlig for elevadministrationen. Gitthe Bekker: Ind- og udmeldinger, transport etc. Peter Kuhlman: Fravær, samtaler, varsler 1g/1hf Orla Petersen: Fravær, samtaler, varsler 3g Vibeke Hagel-Sørensen: Fravær, samtaler, varsler 2hf Anders Krogsøe: Fravær, samtaler, varsler 2g Sune Bek: Skema Inge Mynster Nielsen: Internationalt Fagdepoter Hvert fag har et fagdepot med bibliotek og enkelte arbejdspladser. Dansk, psykologi, filosofi gul gang (gulvets farve) Historie, religion, oldtidskundskab gul gang (gulvets farve) Samfundsfag blå gang (gulvets farve) Sprog blå gang (gulvets farve) Læsevejledning rød gang (gulvets farve) Studievejledning - Pedelboligen Musik kreahus Mediefag, design, billedkunst Drama Særklassefløj 3. sal Biologi, geografi særklassefløj Matematik, kemi, fysik, astronomi, naturfag særklassefløj Idræt - styrketræningsrum 3

4 Festtraditioner Festudvalget, der er et udvalg under PR arrangerer omkring 4 vældigt morsomme eller hyggelige lærerfester om året: Goddag-fest i august, julefrokost før juleferien, et eller flere semikulturelle arrangementet samt sommerfest efter translokationen. Derudover holdes muligvis et eller flere læsekredsarrangementer i løbet af året, samt Lanciersfest for elever og lærere sidste fredag og lørdag i januar. Endelig arrangerer Pendlerklubben 1-2 byture til København, hvor alle kan melde sig. FG-portalen (http:// Indeholder skolens eksterne hjemmeside, hvor hovedparten af information ligger og skolens intranet, hvor du som lærer skal logge på. Hvordan du finder dit brugernavn og password fremgår af punktet IT senere i hæftet. FG-internet indeholder informationer om skolen og uddannelserne, information til elever og lærere, fotos fra skolens liv, nyheder etc. Ansvarlige for portalen er Casper Deleuran (CD) og Ditte Smith (SM) Forsikring Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning. Skolerne har ikke efter overgang til staten hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne. Forældre og elever opfordres derfor til selv at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring. Det bemærkes, at elever, der er ansat på skolen, fx som bogopsættere, vil være omfattet af arbejdsskadedækningen, hvis de kommer til skade, mens de udfører deres arbejde. Elever, der udfører ulønnet arbejde på skolen, kan også i visse tilfælde være dækket af arbejdsskadeforsikringen. Hvis skolen har handlet ansvarspådragende og eleven er kommet til skade pga. manglende tilsyn, instruktion, fejl ved bygning, maskiner og lignende, vil skolen være erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. Erstatningen vil så kunne betales i henhold til reglerne i Statens Selvforsikring. I forbindelse med udlandsrejser/studierejser skal eleverne sikre sig ved at tegne en forsikring, der dækker hjemtransport. Det nye EU-sygesikringskort dækker ferie- og studierejser med følgende forbehold: I Norden er både lægebehandlingen og hjemtransport gratis I EU er lægebehandling gratis, men man betaler selv for hjemtransport I resten af verden dækker rejsesygesikringen ikke. Ved studierejser/udveksling eller kursus, er man som lærer dækket af skolens rejseforsikring, kortet udleveres ved henvendelse på kontoret og er personligt. Det dækker alle tjenesterejser. 4

5 Fotokopiering På pædagogisk værksted er der tre kopimaskiner til rådighed for lærerne. Maskinen nærmest døren er en hurtig digital-maskine, der er god til at reproducere billeder, og til større opgaver. De to andre maskiner er gode all-round maskiner. Desuden kan kopimaskine 2 scanne ind på dit eget USB-stick og lave kopier til eget USB-stick. Når du starter på skolen får du tildelt en fem-cifret kopikode for hvert af dine fag. Koden ligger i din boks ved skolestart. Har du brug for at tage kopier inden, eller mangler du koden i det hele taget, bedes du kontakte Henrik Kam, HTK - evt. på Forsømmelser Fravær for elever skal føres i Lectio efter hvert modul. Hvis en elev kommer til modulet senere end 15 min. efter det har ringet ind, kan læreren vælge at notere eleven som 50% fraværende fra modulet. Ifølge bekendtgørelsen kan en elev endvidere noteres fraværende ved mentalt fravær fra undervisningen. Skriftligt fravær optræder, hvis eleven ikke afleverer sine skriftlige opgaver til tiden. Det er vigtigt, at opgaver, så snart læreren har modtaget dem, bliver noteret som afleveret i lectio. GL Gymnasieskolernes lærerforening GL Gymnasieskolernes Lærerforening er den naturlige fagforening for dig som gymnasielærer. GL varetager dine fagpolitiske interesser, løn- og arbejdsvilkår. I dagligdagen er det din(e) tillidsrepræsentant(er), som er GL s lokale repræsentant, du skal henvende dig til, hvis du har problemer med løn- og arbejdsvilkår. Som nyansat har du i øvrigt krav på en lønforhandling, da en del af lønnen forhandles lokalt. Hjemmesiden se under IT Holdtimer pr. år (holdårsnorm) Holdtimer i klokketimer for hvert fag finder man i bekendtgørelsen. I timeopgørelsen omregnes årstimetallet til moduler. Alle klassens aktiviteter projektuger, rejser, ekskursioner samt fællesarrangementer tæller i årsnormen som afholdt undervisning; det er det tal, som skrives i protokollen. Når alle aktiviteter (undervisning + fællesarrangementer) tælles sammen, skal man nå ca. 100% på et år. Dit holdtimeregnskab kan ses på Lectio. Ind og ud efter lukketid Skolen er normalt åben mellem 7.30 og Hvis du skal ind/ud efter lukketid skal du bruge din kodenøgle til yderdørene og hovednøgle/kodenøgle til de indvendige døre. Vær opmærksom på at kodenøglen skal opdateres på tavlen ved hovedindgangen med mellemrum. Hold brikken på opladeren et par sekunder. 5

6 Introforløb Der arrangeres introforløb for både nye elever og lærere. Lærernes introforløb består af introduktion til de forskellige funktioner og ansatte på skolen, til skolens ITplatforme, til teamarbejdet oma. IT ( brug, hjælp, reservation og www) Adgang til skolens netværk via skolens computere For at anvende skolens computere eller egen computer skal du indtaste et brugernavn og en adgangskode. Desuden skal du som domæne skrive: FRBGYM Hvis ikke du allerede har fået et brugernavn og en adgangskode til skolens netværk så send besked til og du vil i løbet af 1-2 dage modtage de ønskede informationer på den adresse som du angiver ved bestillingen. I starten af august får alle nye elever af en lærer udleveret en IT-brugeraftale, som beskriver skolens betingelser for at man må anvende IT-faciliteterne. Hver enkelt elev bekræfter at brugeraftalens indhold er forstået og accepteret ved at skrive under på en brugeraftaleliste. Når brugeraftalelisten afleveres til datavejlederne åbnes adgangen til skolens IT-faciliteter for de elever som har underskrevet brugeraftalen. Adgang til FG-portalen FG-portalen finder du på adressen hvor du præsenteres for skolens offentligt tilgængelige hjemmeside. Øverst til højre over den blå menu bar kan du logge ind, hvis du f.eks. skal downloade IT programmel etc. Dit brugernavn er dine initialer og dit kodeord er de sidste 4 cifre i dit CPR-nummer. Datavejledere Udviklingen, vedligeholdelsen og administrationen af skolens IT-faciliteter varetages af Casper Deleuran, Finn Wendelboe Ejsing og Lasse Storr-Hansen, som er skolens datavejledere. Har du brug for råd og vejledning eller opdager du en fejl er du altid velkommen til at kontakte os: Casper Deleuran (CD), mobil: Lasse Storr-Hansen (LS), mobil: Finn Wendelboe Ejsing (FW), mobil: Datavejlederkontoret: Tlf (Her er det især Finn som har vagten) Du finder datavejledernes kontor ved fællesarealet på 2.sal i hovedbygningen. Fejlindberetning Hvis du opdager at noget ikke fungerer som det bør er det vigtigt, at du foretager en fejlindberetning til datavejlederne ellers bliver problemet jo ikke løst. 6

7 Det er nemt at indberette fejl og at følge med i hvordan det går med løsningen af indberettede fejl. Du kan enten klikke som ligger på PCskrivebordet, eller du kan via FG-portalen via menupunktet IT vælge Indberetning af eller status for IT-fejl. Når du indberetter fejl er dit brugernavn dine initialer og dit kodeord det, du anvender for at logge på FG s net. Adgang for lærerne til skolens konferencer på SKOLEKOM SKOLEKOM rummer både et mailpostsystem og et stort konferencesystem. Konferencesystemet består af en masse offentlige og hel del private/lukkede konferencer. Én af de lukkede konferencer er Frederiksborg Gymnasium, som kun skolens lærere har adgang til. For at anvende SKOLEKOM skal du have et SKOLEKOM-brugernavn og en SKOLEKOM-adgangskode, og du skal tilmeldes skolens konferencer. Der oprettes automatisk en mailadresse til dig på SKOLEKOM. Hvis ikke du allerede har fået et brugernavn og en adgangskode til SKOLEKOM så send besked til og du vil i løbet af 2-3 dage modtage de ønskede informationer på din nuværende mailadresse som du angiver ved bestillingen. Når du logger på SKOLEKOM vil du på dit SKOLEKOM-skrivebord se konferencesystemet Frederiksborg Gymnasium, som rummer mange interessante informationer og diskussioner. De konferencer som rummer ulæste indlæg vil være markeret med en rød vimpel. Karakterer Standpunktskarakterer gives to gange om året for 1g og 3 gange om året for 2. og 3.g. Den sidste karakter for alle klasser er årskarakteren, der, hvis den gives i afsluttende fag, tæller med i gennemsnittet på eksamensbeviset. Terminerne for indskrivning kan læses i årets aktivitetskalender. Karakteren indskrives af læreren på Lectio. En uges tid inden terminen åbnes Lectio for indskrivning af karakterer. Vær opmærksom på at indskrive karaktererne inden dead-line, da indtastningsmuligheden lukkes her. Ved 00 og -3 (efter 7-trinsskalaen) skal der skrives bemærkninger til karaktererne. Det samme skal ske hvis karakteren er faldet 2 eller mere siden sidste karaktergivning. Årsprøvekarakterer indføres i Lectio umiddelbart efter årsprøven og senest på den sidste skoledag. Klasseteam Hver klasse har et klasseteam, som består af 3 af klassens lærere i 1g/1hf/2hf og 2 lærere i 2g. I 3g har klassen en kontaktlærer. 7

8 Teamets opgave er at afholde introdage, foretage elevsamtaler, definere toningen af studieretningen, lægge studieplanen for klassens undervisningsforløb, at koordinere det skriftlige arbejde oma. Teamene aflønnes som følger: 1g: Team 3 x 50 timer 2g: Team 2 x 20 timer 3g: Kontaktlærer 1 x 15 timer 1hf: Team 3 x 35 timer 2hf: Team 2-3 (i alt 50 timer) Beskrivelse af teamets opgaver samt anden information af relevans for teamets arbejde ligger på hjemmesiden og udleveres printet. Kurser og efteruddannelse Skal du deltage i kursus/efteruddannelse skal du udfylde en blanket, som ligger på skolens hjemmeside, og aflevere den til rektor senest 3 uger før kursusstart. Til godkendt efteruddannelse kan der på et år max. udbetales 37 løntimer til efteruddannelse. Hvis dine timer vikardækkes, trækkes vikarens løn af dine 37 timer. Hvis du har undervisning i tiden for efteruddannelsen, flyttes undervisningen til andre tidspunkter (se Vikardækning). Lectio Er skolens elektroniske system til administrering af skemaændringer, fravær (fysisk og skriftligt), karakterer, timeregnskab, studieplan, undervisningsbeskrivelse, spørgeskemaer, konferencer, dokumentmapper, beskeder, eksamen oma. for lærere, elever og hold. Du vil kunne få yderligere oplysning om Lectio hos CD eller administrationen. Lokalaftale om planlægning af arbejdstid Aftalen kan rekvireres hos tillidsmændene, Poul Kristensen og Anders Jensen eller ses på hjemmesiden. Lokalereservation Reservation af lokaler på skolen foregår via Lectio. Endvidere reserveres ressourcer som bærbar PC og video/dvd via Lectio. Klik i dit skema på det aktuelle modul og reserver. Hvis der skal reserveres uden for ens aktuelle skema, kan man oprette anden aktivitet. Lærerarbejdspladser På skolen findes en række lærerforberedelsesrum. PC-arbejdspladser findes i lærerforberedelsen på 1. og 2. sal over studiecenteret og i flere fagdepoter. Forberedelsesrum uden PC findes i alle fagdepoter. 8

9 Læsekredsen Læsekredsen er en læseklub på FG, hvor man som medlem har mulighed for at låne bøger, foreslå nyindkøb af bøger samt deltage i læsekredsens arrangementer. Det koster 150 kr årligt at være medlem. Bøger til udlån står i hjørnet ved vindeltrappen i lærerværelset. Løn Løn. En gymnasielærers løn er delvis centralt forhandlet (grundløn) og skal delvis forhandles lokalt gennem tillæg. Grundlønnnen kan du se i GL s løntabel, men det kræver dog, at du kender betydningen af din uddannelsesbaggrund og din anciennitet. Spørg din tillidsrepræsentant eller i administrationen, Birthe Madsen og Ulla Brixen, om dine muligheder for lokalt forhandlede tillæg, eller hvis du har spørgsmål om din løn. Madbestilling i kantine Mad kan købes og bestilles i kantinen. Bestilling skal foregå inden kl i kantinen. Vi leverer også mad til møder, kurser, aftenarrangementer mod forudbestilling. Samarbejdsudvalg - SU Er skolens medarbejderudvalg. Rektor er formand. Øvrige medlemmer er vicerektor, sikkerhedsrepræsentanten, formanden for PR, tillidsrepræsentanten, en sekretær og en pedel. SU afholder 4 ordinære møder om året, hvor skolens økonomi og andre personaleforhold drøftes. Morgensamlinger Da vi betragter morgensamlingerne, som vi har to gange om ugen, som en væsentlig del af skolens kultur, er det vigtigt, at såvel lærere og elever deltager i mogensamlingerne. Eleverne forventes at deltage i alle morgensamlinger, mens lærerne forventes at deltage i det omfang, deres skema og øvrige arbejdsopgaver tillader det. Nøgler De relevante nøgler udleveres mod underskrift hos Ulla Brixen i forkontoret eller Orla Petersen i adm.2. Her kan også lånes nøgler til faglokaler. Briknøgler skal opdateres jævnligt. Det gøres ved at holde nøglen op på læseren, der hænger til højre for hovedindgangen. Opslagstavler Der er opslagstavler på lærerværelset som er forbeholdt meddelelser fra administrationen, PR, UVM, GL og alle mulige andre. Endelig er tavlen i forhallen forbeholdt medieaktuelle begivenheder og administreres af Ditte Sm, Adm 4- kontoret. 9

10 Ordensregler og FG-etik Ordensregler fremgår af elev-abc en, mens den generelle FG-etik kan henføres til dele af skolens handlingsplan (se Elev-ABC under Målsætninger) Endvidere kan man for lærernes vedkommende sige at vi er en kompetent, venlig og imødekommende gruppe, der er villig til at diskutere (ofte højlydt) indbyrdes, men ikke har hang til sladder eller intrigedannelse. Øl og vin drikkes gerne ved festlige anledninger, men ellers kun undtagelsesvis inden for normal undervisningstid. Parkering 100 meter nord for skolen ligger skolens parkeringsplads, som er forbeholdt elever og ansatte på FG. Der kræves P-tilladelse til parkeringspladsen. Tilladelsen, der koster 50 kr for elever, købes/fornyes en gang om året hos vicerektor OP. Ansatte får tilladelser udleveret og fornyet ved hvert årsskifte. Ved registreret parkering uden tilladelse modtager man en bøde på 510 kr,-og der er ofte kontrol. Forventes der bilende gæster til skolen, kan en midlertidig tilladelse fås på kontoret. Vi har i øvrigt i flere tilfælde været hjemsøgt af biltyve på parkeringspladsen, så vær opmærksom på at tømme bilen for værdigenstande og låse den med ratlås, startspærre etc. Pedeller Mogens Jensen, Peter Torp og Bent Petersen har kontor i kælderen under hovedtrappen. Pedellerne kan træffes fra skolen åbnes kl.7.30 til skolen lukkes ca. kl I øvrigt kan meddelelser lægges i deres boks på lærerværelset eller skrives på pedelkonferencen på skolekom. Personalegoder FG har valgt at gøre en indsats for kollegernes sundhed og trivsel med følgende tilbud: Frisk frugt på lærerværelset hver dag Daglig te, kaffe og aviser næsten ad libitum Mulighed for massage 30 x ½ time pr. skoleår, skolen dækker halvdelen (=125 kr/½ time). Massøren er på skolen mandag og torsdag Opkobling til internet i hjemmet Influenzavaccination Dækning i rimeligt omfang af tilmeldingsgebyr til sportsarrangementer Første-hjælps kurser Som ansat kan man modtage personalegoder uden at blive beskattet, hvis man holder sig under bagatelgrænsen på ca kr. 10

11 Herudover får kollegerne mulighed for at få udleveret en PC, som afskrives over 3 år samt mobilt bredbånd. PC og mobilt bredbånd bliver beskattet over multimedieskatten, mens opkobling i hjemmet er et personalegode. PR og dets udvalg PR står for Pædagogisk Råd og er lærernes samlede organ, der kan rådgive rektor. PR har ingen beslutningskompetence over for skolens ledelse eller centraladministrationen, men har høringsret i alle for lærerne og skolen væsentlige spørgsmål. PR nedsætter sig hver andet skoleår med et Forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, ordstyrer, sekretær og tillidsmand. PR indkaldes til et 2-2½ times møde 4 gange om året onsdag eftermiddag. Dagsorden bringes i Ugebladet og på PR-konferencen i skolekom 3-4 dage før mødet. Alle kan stille forslag til dagsorden. Endvidere er der af PRs midte valgt følgende skoleudvalg: Økonomiudvalg, udviklingsudvalg, strukturudvalg, elevkontaktudvalg, udvalg for AT, udvalg for hf, udvalg for sproglige studieretninger samt AP, udvalg for naturvidenskabelige studieretninger samt NV. Oversigt over udvalgsmedlemmer findes på PR-konferencen i skolekom. Regelsamlinger De gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, læreplaner og vejledninger findes i 2 eksemplarer på skolen. Et eksemplar på rektors kontor og et eksemplar i loungen under lærerværelset. Det man som minimum selv skal have i kopi til undervisningen i sine fag er: 1. bekendtgørelsen/læreplanen i faget (gymnasiet og hf) 2. undervisningsvejledningen i faget (gymnasiet og hf) 3. eksamensbestemmelserne i faget (gymnasiet og hf) De kan også hentes på UVM s eller skolens hjemmeside Rejser se Elev-ABC:Ekskursioner og Studierejser/Udvekslingsrejser Rygerum Der er rygerum for kolleger i kælderen ved siden af trykkeriet. Sikkerhedsrepræsentant Sikkerhedsrepræsentaten, Louise Ravn, varetager opgaver, der har med lærernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø at gøre. Skolekom se IT Skriftlige opgaver Eleverne skal jo i løbet af deres gymnasie-/hf-tid skrive en del skriftlige opgaver. På FG har vi følgende procedurer omkring aflevering af skriftlige opgaver: 1.) Faglæreren skal indskrive opgaver i Lectio før eleverne får den udleveret 11

12 2.) Teamet skal sørge for at koordinere opgaveafleveringerne. Man skal ikke nødvendigvis lave en 1-års-plan for afleveringer, men løbende checke klassens studieplan og kontrollere, at der ikke sker en ophobning af opgaver i bestemte uger. Hvis det er tilfældet, skal teamet henvende sig til klump-spils-lærerne 3.) Når I indskriver elevtiden i opgaveafleveringen i lectio, skal den være realistisk Det kan ikke nytte noget, at man for at opfylde læreplanen manipulerer elevtiden ned. For det første får eleverne for meget skrivearbejde, og for det andet får I for meget rettearbejde. Undersøg hvad elevtiden er for dit fag og fordel denne realistisk over de enkelte opgaver i løbet af året, altså som et gennemsnit af klassens timeforbrug for hver opgave. I får 10% af elevtiden i rettereduktion. 4.) Notér i lectio, så snart eleverne har afleveret deres opgaver. Datoen for jeres indskrivning er vigtig. Her kan man også se, hvis de er afleveret for sent 5.) Som et ekstra katastrofe-blink kan I i elevnoten skrive, at den er for sent afleveret. Den note kan både elev og administration se. 6.) Vent med at rette de for sent afleverede opgaver til det passer jer; før næste karaktergivning, sidst på året, eller hvad der nu passer bedst. 7.) Lad dårlig afleveringsdisciplin få indflydelse på den enkelte karakter og årskarakteren. Undlad at give karakter for opgaven eller giv -3 for den for sent/ikke afleverede opgave. 8.) Og så er der jo en masse små fiduser, som I selv praktiserer for at forbedre disciplinen Sol-terasse Ovenover kantinen med udgang fra festsalen har skolen en dejlig træterasse med borde og stole med udsigt over Teglgårssøen.. Den kan benyttes når som helst, undtagen når der er skriftlige eksamener i festsalen. Sport Der er flere uformelle sportsklubber for lærerne på FG: cykelklubben, DHLstafetten, fodboldturneringen etc. Studiecentret Studiecentret er skolens bibliotek med tilhørende arbejdspladser og ledes af bibliotekar Hanne Tingleff. Det ligger centralt ved hovedindgangen og har åbent hver dag mellem kl og Studiecentrets opgave er at hjælpe lærere og elever med deres individuelle informationsbehov og bidrage til et inspirerende og aktivt studiemiljø på skolen. Studiecentret kan bruges til informations- og litteratursøgning i forbindelse med skriftlige opgaver, gruppe- og projektarbejde, AT-forløb, lektielæsning, lærer/elevvejledning m.m. Studiecentret har egen on-line database med søge- og bestillefunktioner, bøger til udlån samt håndbøger, hvorfra der kan tages kopier, aviser og tidsskrifter og pjecer med litteraturforslag til forskellige emner. Vi afholder biblioteksorientering samt litteratursøgningskurser til eleverne f.eks. i forbindelse med større skriftlige opgaver. 12

13 Derudover tilbyder Studiecentret de ansatte bestilling af bøger fra andre biblioteker (fjernlån). Udlån Udlån og aflevering af bøger foretages ved aflæsning af stregkoder. Er bibliotekaren ikke tilstede, skal der udfyldes en låneseddel med de anførte oplysninger. Lånetiden er 1 måned med mulighed for fornyelse. Nye bøger Vil du have medindflydelse på Studiecentrets bogindkøb, kan du lægge dine begrundede forslag i Studiecentrets dueslag. Du kan holde dig orienteret om de nye bøger via bogkarrusellen i Studiecentret, i Ugebladet eller på Studiecentrets hjemmeside. Studieplan Studieplanen i lectio er lærernes og elevernes administrative redskab til løbende at planlægge og orientere sig om undervisningen. Lærerne fører studieplanen både fremad- og bagudrettet, og det er studieplanen, der i sidste ende skal bruges som indberetning til censor ved studentereksamen og ministerium om den gennemførte uddannelse. Studieplanen skal være helt ajourført 14 dage før offentliggørelse af eksamen. Sygemelding Akut sygemelding skal ske til skolens kontor fra kl Hvis 1.modul skal aflyses, skal man selv i god tid sætte den pågældende klasses telefonkæde i gang og evt. aflyse modulet på lectio. Ved sygemeldingen er det hensigtsmæssigt at have overvejet en plan for skoledagen. Hvilke timer skal aflyses? Hvilke timer kan jeg selv bytte med fagvikar/klassevikar? Hvilke timer skal administrationen dække med vikarer? Forudset sygemelding skal meldes til Sune (SB adm.4) Tavlesvampe-/kridt Kan hentes i bogkælderen. Team ( se klasseteam) Tillidsmand Er Poul Kristensen og Anders Jensen. Tillidsrepræsentanterne er fagforeningen GL s repræsentanter på skolen. TR vælges for 2 år sammen med en TR-suppleant. TR har bemyndigelse til at drøfte eller forhandle en lang række vilkår, som har betydning for lærernes løn og arbejdsvilkår. TR er født medlem i SU, samarbejdsudvalget, og deltager i Forretningsudvalget for PR. TR får timer til arbejdet og kan kontaktes, hvis der er uklarheder eller problemer af fagpolitisk karakter. TR mødes jævnligt med TR- 13

14 kolleger fra amtets andre gymnasiale uddannelsessteder, og deltager ved GL s repræsentantskabsmøder. Timeopgørelse Finder man i Lectio under samlet holdrapport. Den enkelte lærer og teamet holder øje med, at alle fag får de moduler, de skal have, når man laver ændringer og aflyser eller opretter moduler. Mht. opgørelse for og spørgsmål til alle lønbærende aktiviteter kursus, efteruddannelse, funktioner etc. - iøvrigt, så kan du altid henvende dig til Sune Bek (SB) i adm. 4 eller Birthe Madsen (BMA) på økonomikontoret. Trykkerordning Pædagogisk værksted i kælderen er arbejdsplads for lærerne samt en gruppe elever, der udfører trykker-arbejde for skolen og for lærerne. Der er ikke adgang for andre elever, med mindre de er i følge med en lærer. I reolen ved vinduet findes der en formular, der udfyldes med specifikationer for trykningen og lægges sammen med en master af det, du vil have trykt, på HTK s kontor eller dueslag. Læg dine trykkeopgaver minimum en uge i forvejen. Ansvarlig er HTK, Henrik Kam, adm. 3 Udvalg se under PR Ugebladet Ugebladet er lærernes interne og ugentlige organ. Ugebladet bringer meddelelser mellem de ansatte på skolen, information fra administrationen/uvm, 14-dages-kalender, debatindlæg, projekt-/rejsebeskrivelser, køb-/salgsannoncer, striber, aktuelle fotos omma. Enhver er velkommen til at bidrage. Redaktør er Ditte Smith og dead-line er torsdag kl Vikardækning Hvis man skal ændre eller aflyse undervisning, bortset fra sygdom, skal man udfylde en af de blanketter, som ligger på hjemmesiden og indlevere den til rektor/sb, senest 3 uger før ændringen/aflysningen skal finde sted, gerne før. Hvis man er væk i flere uger, skal adm. have en blanket for hver uge. Overenskomsten giver mulighed for fagvikardækning ved sygdom, barns første og anden sygedag og visse møder. En aflyst time som følge af egen eller barns sygdom tæller med i holdets afholdte moduler. Vikarmoduler kan pålægges med 24 timers varsel eller aftales. WWW se IT Øl-skab I kælderen under pædagogisk værksted har lærerne et barskab. Silas er ansvarlig for baren. Ved køb skriver man sig på listen, der ligger på køleskabet. 14

15 En gang i kvartalet modtager man en regning. Årets gang Er mest fyldestgørende beskrevet i Peters (rektor - PK) aktivitetskalender, som kan fås hos ham eller hentes på skolekomkonferencen administration. Årets aktiviteter kan endvidere ses i kalenderen på Lectio, hvor aktivitetskalenderen løbende bliver ajour-ført. Sidste skoleårs aktiviteter står omtalt i skolens årsskrift. Årsnorm Lærernes timeårsnorm er 1680 timer. Heri indregnes undervisning, forberedelse og tid til øvrige opgaver (møder, elevkontakt, fag/pæd-funktioner, efteruddannelse, ekskursioner/rejser, samt aktiviteter fra 5,0 % - puljen (TUSK) ) FG Lærer-ABC Redigeret af Ditte Smith Maj 2010 Forslag til yderligere punkter eller rettelser modtages med glæde. 15

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation) Der er videokanoner og OHP i alle klasselokaler. Båndoptagere til interview

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation) Der er videokanoner og OHP i alle klasselokaler. Båndoptagere til interview Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær

Læs mere

Orientering til nye lærere 2013

Orientering til nye lærere 2013 Orientering til nye lærere 2013 1 Kære nye kollega. I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som vi håber kan være til nytte i forbindelse med dit nye job på Aalborg Katedralskole. På skolens

Læs mere

Orientering til nye lærere 2009

Orientering til nye lærere 2009 Orientering til nye lærere 2009 1 Kære nye kollega. I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som vi håber kan være til nytte i forbindelse med dit nye job på Aalborg Katedralskole. På skolens

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015 Uge 32: 3.-7. august AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF Sidste udgave 23. juni 2015 Mandag den 3. august Tirsdag den 4. august Onsdag den 5. august: Torsdag den 6. august: Fredag

Læs mere

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Velkommen til Tagensbo skole. Alle vikarer skal oprettes på Lærerintra. Kontakt Henrik Fabricius viceinspektør eller Jeanne Jacobsen, skoleleder. Din timeløn

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret)

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Uge 32: 4.-8. august AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Mandag den 4. august Tirsdag den 5. august Onsdag den

Læs mere

Orientering til nye lærer

Orientering til nye lærer Orientering til nye lærer 2017-2018 1 Kære nye kollega I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som vi håber, kan være til nytte i forbindelse med dit nye job på Aalborg Katedralskole. På skolens

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole Praktik Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole som praktikskole Her kan du finde en række relevante informationer før dit praktikforløb på Nibe Skole. Nibe Skole er en

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER INTROFORLØB PROGRAM: 1.g Her følger programmet for introforløbets aktiviteter. Det normale skema vil du kunne se

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

CG s kommunikationsaftale

CG s kommunikationsaftale CG s kommunikationsaftale Elever Lærere Ledelse Kommunikationsaftalen er lavet på baggrund af drøftelser i IT-udvalget og samtaler med elevrådet maj 09. Aftalen gælder al kommunikation mellem elever, lærere

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Lectio-brugerkursus. Du skal løse nedenstående opgaver: Er der spørgsmål til opgaverne, er der en datavejleder tilstede til at give dig vejledning.

Lectio-brugerkursus. Du skal løse nedenstående opgaver: Er der spørgsmål til opgaverne, er der en datavejleder tilstede til at give dig vejledning. Lectio-brugerkursus 2010 Denne kursusdel skal give dig mulighed for selv at kunne finde: dine beskeder - dit gældende skema - dine skemaændringer - dine kammeraters skema - dine læreres skema - dit fravær

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

VGHF fra A til Z 2016

VGHF fra A til Z 2016 VGHF fra A til Z 2016 Velkommen til Viborg Gymnasium & HF Vi har i denne lille folder samlet praktiske informationer om Viborg Gymnasium & HF, som er en stor skole: I skoleåret 2016/2017 går der ca. 1050

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Velkommen til HF Flex. Her får du information om, hvordan du kommer i gang med dit flexforløb.

Velkommen til HF Flex. Her får du information om, hvordan du kommer i gang med dit flexforløb. Velkommen til HF Flex Her får du information om, hvordan du kommer i gang med dit flexforløb. Kom til introduktion Vi glæder os til at byde dig velkommen på VUC Aarhus. Det er vigtigt, at du møder op for

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Velkommen til Skivehus Skole

Velkommen til Skivehus Skole Velkommen til Skivehus Skole Praktik-Info til lærerstuderende Velkommen i praktik på Skivehus Skole Vi håber, I i jeres praktik får mulighed for at afprøve teorier og ideer, får samlet data til jeres videre

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Elevmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Velkommen til Velkommen skoleåret 2016/2017

Velkommen til Velkommen skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 SAMMENHOLDET, WOW!! 1.G ER FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE Kære nye elev og forældre Velkommen til Horsens Gymnasium. Horsens Gymnasium er et

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook Videresend din mail

Læs mere

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Nedenstående er en oversigt over aflønning af forskellige aktiviteter på skolen. Oversigten bygger på OK 2011 og indgåede aftaler på skolen. I tilfælde af modstrid

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Velkommen. Nye elever i 1y og deres forældre

Velkommen. Nye elever i 1y og deres forældre Velkommen Nye elever i 1y og deres forældre Introduktion Hvem er vi? Teamlærer Sarah Thorsøe Wind (SW) Underviser i Biologi og Engelsk Tutorer fra nuværende 1y og 1t samme studieretning som jer! Sophie,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG VELKOMMEN! Hjertelig velkommen til dig og dine forældre på Grenaa Gymnasium. Hele personalet glæder sig til at komme i gang med et nyt skoleår, og vi håber, at du vil finde

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrig team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 3 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Velkommen til ForældreIntra

Velkommen til ForældreIntra Velkommen til ForældreIntra I dit dagtilbud og dit barns pasningstilbud har vi fået et nyt kommunikations- og samarbejds-system, som hedder Børneintra. Det er et hjemmeside- og intranet-system, som man

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere