Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse?"

Transkript

1 Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? UddannelsesBenchmark ESB-Netværkett d. 28. august 2013 Side 1

2 Stikord: 1. Egne erfaringer med pædagogisk ledelse efter OK13 2. Pædagogisk ledelse indkredsning af feltet 3. Konkrete tiltag uddannelsestilbud udviklingsprojekter Perspektiver Side 2

3 Egne erfaringer med pædagogisk ledelse efter OK13 Side 3

4 Tilgang og perspektiv En ophævelse af de nugældende arbejdstidsregler og deres logikker kan anskues fra flere perspektiver: Effektivisering produktivitetsløft etc. (FM, KL etc.) Kvalitetssynspunkt fagligt løft Administrativt praktisk/teknisk Ledelsesstrategisk organisatorisk/udviklingsmæssigt Tabsperspektiv Fornyelsessynspunkt Arbejdsmiljøsynspunkt, samarbejdssynspunkt, kultursynspunkt etc. Side 4

5 En lidt større transformation Afvikling af en fælles logik for det meste af uddannelsessystemet Den historiske tilstand: Rettighedstilskrevne normer, akkorder, timepuljer til individer Aftalt med fagforeninger, centralt, decentralt I varierende grad knyttet til kultur om metodefrihed, og læreren som selvtilrettelægger Begrundet med: Beskyttelse, kvalitet, lighed, indflydelse og fleksibilitet Side 5

6 Hvad arbejder vi med nu på Metropol? Den nye udfordring: Nyt ledelsesrum vej til organisationsudvikling Åbning af ledelsesrum: faglig strategisk ledelse prioriteringer bliver mere fælles Fælles ledelsesmobilisering Organisering: stærke teams, grupper I dialog med nærmeste ledelse TRs nye rolle de skal med på rejsen! Ændring af administrative processer: fra timeudmelding til tidsregistrering Processer planlægges inddragende og I dialog Trial and error der er ikke et systemfix til ledelse Ny ledelsesmæssig sårbarhed Side 6

7 Metropol råd Planlæg og skab stabilitet på kerneydelsen ledelse/medarbejdere Find kvalitets- og udviklingsperspektivet: det giver mening Få medarbejderne med på rejsen: dialog, dialog, dialog Vær sikker på bestyrelsens opbakning Indrøm fejl, lær og korriger Side 7

8 Pædagogisk ledelse indkredsning af feltet At gøre uddannelse til undervisning At skabe forudsætninger for at undervisning resulterer I elevernes læring Side 8

9 Traditionen Den professionelle lærer: Klasseværelse/værksted Den professionelle leder: Sætter rammer Kigger på Ansætter/afskediger Styrer økonomi Teoretiske baggrund Praktiske baggrund Kendskab til eleverne Her regerer læreren - Hvad der skal undervises i - Hvordan det skal gøres - Hvordan eleverne skal behandles - Hvordan forberedelsen skal foregå

10 Traditionen brudt Den professionelle lærer: Klasseværelse/værksted Teoretiske baggrund Praktiske baggrund Kendskab til eleverne Her regeres i samarbejde Den professionelle leder: Sætter rammer Kigger på Ansætter/afskediger Styrer økonomi Og bliver medspiller og medregent - Hvad der skal undervises i - Hvordan det skal gøres - Hvordan eleverne skal behandles - Hvordan forberedelsen skal foregå

11 NCE At gøre uddannelse til undervisning; udvikling af en organisationsdidaktik - inspireret af professor Erling Lars Dale Professionalisering og læring i organisationer Strategi Pædagogisk ledelse undervisningen Side 11

12 Pædagogisk strategi pædagogisk ledelse - inspireret af principper i The Leadership Pipeline, Ram Charan et.al.: Cross Roads modellen +Dahl & Søholms OLP-model Hver passage indebærer et skift i organisatorisk position og dermed kræves nye færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier Her: i forhold til pædagogisk ledelse 1. God pædagogisk ledelse afhænger af hvilken pædagogisk strategi, skolen har valgt 2. Pædagogisk ledelse er en sammenhængende ledelseskæde

13 Pædagogisk ledelse: At skabe forudsætninger for at gøre undervisning til læring Side 13

14 Ledelse af lærerens pædagogiske praksis - fra metodefrihed til metodeansvarlighed Kvalitet i variation og mangfoldighed: Der er ikke én metode, der er den bedste Læringsorienteret: Eleverne lærer meget Eksperimenterende: Hvis man skal forblive en god lærer, må man eksperimentere med sin undervisning Metodemangfoldighed: Den dygtige lærer kan undervise på mange forskellige måder og behersker mange metoder og kommunikationsmåder Evidensbaseret: Man skal så vidt muligt træffe sine valg på basis af viden om, hvad der virker Professionel og kollegial: En lærer er altid en del af et lærerteam, der har en fælles opgave i at drive skole, så eleverne får mest muligt ud af det Per Fibæk og Helle Bjerregaard, 2009

15 Lærerens kernekompetence: at gøre eleverne kompetente! Læreren er den væsentligste enkeltfaktor af betydning for elevernes læring! (Dansk Clearinghouse) Input (Bekendtgørelser o. lign.) Læreprocesser Output (Læringsmiljø, lærernes (Kompetencer) tilrettelæggelse af læreprocesser)

16 Den didaktiske trekant: Læreren Lærer Klasseledelse Eleverne Stoffet

17 Hvad er godt/skidt? Den politiske diskussion (Fibæk)? Mening læring klima Teknik, mål, kvalitetskrav, test, kontrol ledelse Gro og vokse, stimulerende miljø, trivsel, antiautoritært? Forventninger instruktion styring Virker: Mål, ledelse og evaluering + Meningsfuldhed, motivation og positiv atmosfære Virker ikke: Computere, hyppige tests, niveaudeling, flere penge og lave klassekvotienter

18 Sammenhængen som udfordring aktuelt i implementeringen af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag Succes i arbejdet er betinget af: Ledelsen deltager aktivt i alle faser af implementeringen, som involverer alle relevante aktører i skolens afdelinger At lærerne kan se mening med det, der skal implementeres, og at de indgår aktivt i udviklingsarbejdet Lærere og ledere gennemfører relevante aktiviteter i skolens læremiljø Side 18

19 Konkrete tiltag: 1. Diplommodul I pædagogisk ledelse 2. Fou-projekter I MBU-regi 3. Perspektiver? Side 19

20 Diplommodul I pædagogisk ledelse - toning af valgmodul Formål Formålet med modulet er, at du udvikler forståelse for og metoder til at varetage den pædagogiske ledelsesopgave, der handler om ledelse og udvikling af skolens kerneydelse (undervisning og læring) i lyset af skolens funktion i samfundet og i sammenhæng med skolens overordnede strategi og det didaktisk pædagogiske grundlag Dit udbytte, bl.a.: At forstå, fortolke og formidle de rammer og muligheder, som skolen og den aktuelle afdeling/enhed til enhver tid fungerer under, således at der kan skabes fælles mening og retning At skabe sammenhæng mellem skolens overordnede strategi og værdier og afdelingens/enhedens pædagogiske praksis At etablere, udvikle og vedligeholde effektive og kompetente læringsmiljøer og medarbejdere Side 20

21 Diplommodul I pædagogisk ledelse Indhold Erhvervsskolernes udvikling og nuværende situation, erhvervspædagogisk udviklingsarbejde Organisationskultur, processer og struktur i organisationer Ledelsesformer og lærerorganisering Pædagogisk strategiarbejde i samspil planlægning, gennemførelse og implementering En ny professionalisme professionsidentitet og professionsetik Pædagogisk ledelse i et undervisnings- og læringsperspektiv Kompetenceudvikling og samarbejdsprocesser Videnarbejde og videndeling m.h.p. at skabe og videregive erfaringer på god praksis Side 21

22 MBU-FoU-projekter Metoder til udvikling af pædagogisk ledelse fou-projekter Paraply-projekt: understøtte skolernes arbejde med pædagogisk ledelse og udvikle generalisérbar viden om pædagogisk ledelse Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag projekter Paraply-projekt: organisere erfaringsudveksling, generalisere erfaringer og vurdere, hvordan man gennem indsatserne når de opstillede mål Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere (Fastholdelsestaskforce) 10 modelskoler Give lederne værktøjer til at arbejde med udvikling af pædagogisk praksis Side 22

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere