Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskoler mangler fokus på faglighed"

Transkript

1 November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig faglighed i undervisningen. Det går mod politikernes ønske om højere faglighed og erhvervslivets ønsker om et kompetenceløft i folkeskolen. Mange af landets skoleledere mangler fokus på deres skoles faglig niveau, og har ikke opstillet klare læringsmål for de enkelte fag og eleverne. Hver fjerde skoleleder blander sig ikke i undervisningen Skoleledelsen involvering i lærernes undervisningsmetoder Helt enig med B Delvist enig med B Neutral A: Skoleledelsen er tæt involveret i lærernes undervisningsmetoder. B: Skoleledelsen blander sig stort set ikke i lærernes undervisningsmetoder. Delvist enig med A Helt enig med A Pct

2 Folkeskoler mangler fokus på faglighed DI INDSIGT november 11 SIDE 2 Dertil kommer, at halvdelen af landets kommuner ikke har fastlagt faglige mål for kommunes skoler. Det fremgår af en forskningsrapport om folkeskolernes ledelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Eksempelvis er det blot fire pct. af skoleledelserne, der er tæt involveret i lærernes undervisningsmetoder. En meget stor del af landets lærere er således overladt til sig selv i forhold til at udvikle deres undervisning, og kun få ledere formår at udstikke en fælles kurs for skolen. Det et problematisk, da lærergerningen bliver mere og mere kompleks og den tid, der er til rådighed til undervisning er faldet. Resultatet kan endvidere undre, da stort set alle skoleledere er tidligere lærere, og derfor har erfaring med undervisning. Den faglige indsigt er normalt et af argumenterne for at fastholde en stillingsstuktur, hvor skolelederen har lærererfaring. Lærene er overladt til sig selv Beregninger viser således, at timetallet over et skoleforløb er reduceret med, hvad der svarer til et til to års undervisning siden Det skærper kravet til, at lærerne har et fælles mål at støtte sig til i deres undervisning. Manglende fokus på faglighed går også imod den brede politiske enighed, der er blandt Folketingets partier om at øge fagligheden i folkeskolen. Det stærkere politiske fokus er blandt andet en følge af, at de såkaldte PISA-undersøgelser fra OECD har dokumenteret, at danske elevers faglighed ikke er på niveau med de bedste nationer. Samtidig svarer 40 pct. af virksomhederne i en DI-undersøgelse 1, at det faglige niveau er blevet dårligere, når de unge starter på et praktikforløb i virksomheden. Dertil forventer hele 61 pct. af virksomhederne i en anden DI-undersøgelse 2, at der vil komme stigende krav til de faglærtes kompetencer, mens 28 pct. forventer uændrede krav. Kun tre pct. forventer, at kravene bliver mindre. Det er således afgørende for virksomhederne, at der sker et kompetenceløft i uddannelsessystemet, og det starter i folkeskolen. 40 pct. af virksomhederne mener, at det faglige niveau er blevet dårligere Kommunerne skal have klare krav til skolerne Skolelederne kan selv involvere sig i fagligheden på deres egen skole, men det er også vigtigt, at kommunerne har klare målsætninger på området. Eksempelvis konkluderer Anvendt Kommunal Forskning (AKF) i en rapport, at klare forventninger fra kommunen er afgørende De skoler, der præsterer højt år efter år, er karakteriseret ved at forvaltningen har klare krav og forventninger til skolerne og indgår i en tæt og løbende dialog med skolerne om deres arbejde. 3 1 DI-undersøgelse blandt DI-repræsentanter i uddannelsesudvalg mv., okt DI s virksomhedspanel i marts Den højt præsterende skole, AKF 2010.

3 Folkeskoler mangler fokus på faglighed DI INDSIGT november 11 SIDE 3 Den manglende fokus på langsigtede faglige mål går igen på skolelederniveau. Her har hver fjerde skoleleder heller ikke klare faglige mål for skolen eller læringsmål for de enkelte fag, og 40 pct. af skolerne har ingen mål for elevernes efterfølgende optagelse på og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Derimod har mere end 90 pct. af skolerne mål for elevernes trivsel og velbefindende, og mere end hver femte skole har formuleret egne selvstændige mål på området. Få skoler opsætter egne mål Skolernes fastsættelse af egne mål og værdier Elevernes efterfølgende optagelse på og gennemførelse af en ungdomsuddannelse Elevernes læringsmål for de enkelte fag Skolens faglige niveau Elevernes trivsel og sociale velbefindende Skolen har ikke fastsat mål og værdier. Skolen har fastsat mål og værdier, men de afviger ikke fra de kommunale og nationale. Skolen har fastsat mål og værdier, og de afviger fra de kommunale og de nationale. Pct Ingen mål om videre uddannelse Udover, at en styrket faglighed er væsentlig i forhold til at sikre Danmarks langsigtede vækstmuligheder, er det et selvstændigt mål, at flere unge får en uddannelse. Konkret er det målsætningen, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Det er en målsætning, der er bred enighed om i Folketinget. Vi er stadig langt fra målet. De seneste tal viser, at omkring 87 pct. af en ungdomsårgang forventes at få en ungdomsuddannelse. En af udfordringerne i den forbindelse er, at ikke alle Folkeskolens ledere er fokuseret på at følge de unges videre færd i uddannelsessystemet. Skolelederne har i høj grad taget de nationale test til sig, og bruger dem i forhold til overvågning af målopfyldelse. Testene bliver også brugt mere end oversigter over karaktergennemsnit. Men når 95 pct. målet har haft så stor politisk bevågenhed, er det bemærkelsesværdigt, at mere end halvdelen af skolerne ikke bruger statistik om deres elevers videre færd i uddannelsessystemet i forhold til deres egne mål, og at skolelederne ikke i højere grad føler sig forpligtet til, at den enkelte skole skal nå 95 pct. målet. Således har 40 pct. af skolelederne hverken mål eller værdier i forhold til den videre uddannelse.

4 Folkeskoler mangler fokus på faglighed DI INDSIGT november 11 SIDE 4 Nationale test er det mest udbredte redskab Skolernes brug af redskaber til overvågning af målopfyldelelse Analyser af elevernes efterfølgende deltagelse i ungdomsuddannelse Sammenligning af afgangselevernes karaktergennemsnit over tid eller mellem skoler Ja Nej Nationale test Pct Det er også tankevækkende, at mens skolerne er i ugentlig kontakt med fagforening og tillidsmænd, så er kontakten til ungdomsuddannelserne stærkt begrænset. Kun tre pct. af skolelederne har månedlig kontakt til gymnasier og erhvervsskoler, og halvdelen har aldrig kontakt til de institutioner, som skal aftage skolens elever. Kontakten til skoleforvaltningen er heller ikke så hyppig, som man med udgangspunkt i rapporten fra AKF kunne håbe på. Således har kun fem pct. af skolelederne ugentlig kontakt til skolecheferne i kommunerne. Få møder med gymnasier og erhvervsskoler Hyppigheden af møder mellem repræsentanter for skoleledelse og følgende parter. Gymnasier eller erhvervsuddannelsesinstutioner Ugentligt Skoleforvaltning Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Lærernes lokale fagforening eller tillidsrepræsentanten Pct Månedlig til kvartalvis Halvårligt til årligt Aldrig

5 Folkeskoler mangler fokus på faglighed DI INDSIGT november 11 SIDE 5 Den nye regering har skoleledelse som fokusområde, og analysen fra SFI viser, at udfordringerne er store. Ikke mindst fordi undersøgelsen også viser, at næsten hver femte skoleleder ikke har modtaget nogen form for efteruddannelse som leder og at der er behov for at se på lederuddannelser og opkvalificering af skolelederne. Dertil står den danske folkeskole overfor en stor aldersudfordring idet halvdelen af danske skoleledere i dag er over 56 år, og derfor må forventes at gå på pension inden for de næste ti år. Dette giver dog også muligheden for at sætte en ny dagsorden for skoleledelse, hvor elevernes faglighed og videre uddannelse er i centrum.

6 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser 2 Forord Uddannelse er på alles læber i disse år. Med god grund. En veluddannet befolkning er forudsætningen for en stærk konkurrenceevne og et solidt fundament under

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Leder: Hvordan reducerer vi frafaldet i uddannelsessystemet? 4. Stephen Dobson, Ole Hansen, Thomas Nordahl og Lars Qvortrup

Leder: Hvordan reducerer vi frafaldet i uddannelsessystemet? 4. Stephen Dobson, Ole Hansen, Thomas Nordahl og Lars Qvortrup INDHOLD Leder: Hvordan reducerer vi frafaldet i uddannelsessystemet? 4 Stephen Dobson, Ole Hansen, Thomas Nordahl og Lars Qvortrup Gennemførelse i uddannelsessystemet hvilke barrierer er der? 8 Niels Egelund

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere