TEMA: USA-lærere under pres Lærere i offentlig skammekrog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: USA-lærere under pres Lærere i offentlig skammekrog"

Transkript

1 Lærere i offentlig skammekrog Kvalitetsmåling af folkeskole-lærere i USA i en Værdibaseret lærer-måling I folkeskolerne i USA er en testmetode for lærerens dygtighed trængt ind.. Den mest dramatiske er indført i Los Angeles 470 grundskoler med ca lærere, som bliver evalueret på, hvor store fremskridt deres elever gør over årene. Og lærernes præstationer kan læses i Los Angeles Times hjemmeside Teacher Rating. Det sker igennem en såkaldt VAM, med værdibaserede måling (value-added measures: VAM). Den går i al sin simpelhed ud på at måle lærerens dygtighed på, om eleverne gør fremskridt fra år til år målt på karakterer - op gennem klasserne, og hvor meget værdi læreren altså har tilføjet. Det attraktive ved modellen er, at den er baseret på den enkelte elevs fremskridt, og målingen foregår altså ikke i forhold til klassens karaktergennemsnit i forhold til en landsstandard (fordi (private) skoler i økonomisk privilegerede områder klarer sig langt bedre end i skolerne storbyers ghetto-skoler). Avis: Ratings en vigtig informationskilde På LA Times hjemmeside kan man rubriceret under A-Z finde top-100 VAM-lærere og top VAM-schools og man kan tilsvarende opspore de dårligste lærere og skoler (se ill.). LA Times argument for at offentliggøre rating-listen var, at selv om VAM ikke måler alt, hvad der adskiller en god eller dårlig lærer eller skole, så fortæller listen om offentligt ansattes præstationer, og det er en vigtig informationskilde, som ikke mindst forældre har ret til at få. Kritikerne Men modstanderne fremfører, at modellen ansporer lærerne til at forberede eleverne på tests og ikke på reel læring: Det betyder standardisering af, hvad der skal læres (bestemmes af, hvad der skal testes) fra kyst til kyst, som om ensartethed er det samme som kvalitet, som uddannelsesforskeren Alfie Kohn siger. Test-resultater gøres synonymt med kvalitet, men værdi betyder her ikke andet end høje test-scorer! Systemet baner vejen for simple belønninger og straffe til lærerne et system som er drevet frem af incitaments-tænkende økonomer, som har voksende indflydelse på undervisningsformer og som stadig tror på simpel behaviorisme, selv om psykologien forlod det for længe siden. Det er også svært at adskille lærerens præstationer fra elevernes social-økonomiske baggrund, samt at modellen ikke giver reel information om hvilke lære-former der er med til at adskille den gode lærer fra den dårlige: Noget af det bedste som skolelærere kan tilbyde er ikke nødvendigvis at højne elevernes scorer, men at de hjælper eleverne til at blive engagerede og sagkyndige tænkere og det er ikke, hvad test s måler, siger uddannelsesforskeren. Offentlig skammekrog VAM-måling og offentliggørelsen af resultaterne er en skammekrog for lærere, som angiveligt ikke har tilføjet værdi til deres elever. Det er en såkaldt reform, som i praksis bare vil dirigere penge hen mod private (for-profit) firmaer, siger Alfie Kohn. Han mener, at testresultater fortæller to ting: Den socioøkonomiske status hos dem, der bliver testet. Og om den tid, der er brugt på at forberede eleverne til netop denne test: Og det trætte argument om at jeg ved godt, at tests måske ikke er perfekte, men de er såmænd gode nok, afvises af eksperter. Jo mere man ved om disse tests/ eksamen er, jo mere misledende er de, hvis man tager lærings-perspektivet ind. VAM-målingen forvrider hele diskussionen af, hvad der gør en god lærer og hvorfor, fordi test-fikseringen aflyser alle diskussioner og kriterier: Den simple måde at gennemtrumfe en enkelt, simpel standard fra oven er ødelæggende, både for dygtige lærere som risikerer at blive fyret på et urigtigt grundlag, for elever som får nederlag i skolen, og for hele relativt gode skoler (under svære betingelser) som risikerer at blive lukket. Kilder: Alfie Kohn: Value-added Teacher Evaluations and Other Absurdities (Huffington Post 9.sept.) Lisa Guisbond: A School-survival Guide for Parents, Washington Post 25. febr. forskerforum Nr. 240 december

2 Skolelærere som syndebukke USA: Politikerne laver testregime og ranking, så dårlig undervisning gøres til lærernes problem. Det ligner en kampagne mod lærerstanden, mener den amerikanske lærerforening Det, som amerikanske politikere kalder reformer, er et angreb på det offentlige uddannelsessystem. Og det fører til en perversion i lærerprofessionen, lyder den barske melding fra Lily Eskelsen, næstformand for 3,2 mio. amerikanske folkeskolelærere i NEA (National Education Association). Hun deltog i årets verdenskongres for læreres fagforeninger. Og for en amerikaner er hun overraskende politisk og kontant i sin analyse af lærernes aktuelle situationen i USA. Der er ebola-virus i USA s uddannelsessystem. Det er en politisk virus, en ny-liberalisme hvor mindre skat er målsætningen for såvel rig som fattig. Skattereduktioner er godt, pengene ligger bedst i borgernes egne lommer ; lyder tankegangen. Det skal tvinge skolesystemerne til at effektivisere sig, og skal tvinge lærerne til at performe - men overordnet set betyder det bare, at det enkelte barns uddannelses-kvalitet kommer til at afhænge af familiens privatøkonomi, mener Eskelsen. Lærerevalueringer giver følelser af utilstrækkelighed Hun fortæller, hvad indførelse af værdibaseret lærerevaluering (value-added measures: VAM) betyder for lærerne. Det betyder forringet ansættelsessikkerhed; de kan fyres arbitrært, begrundet i nogle simple plus-minus opgørelser, som ikke fortæller hele virkeligheden om kvaliteten af deres undervisning eller om deres betingelser. Skoler og lærere måles ud fra forenklede kriterier. Gode skoler kommer ud med minus og et dårligt ry, selv om hovedproblemet fx er, at de ligger i socialt belastede neigbourhoods. Og dygtige lærere med utroligt svære betingelser får dårlige ratings og lever konstant med følelse af utilstrækkelighed og med fyringstrusler over hovedet. Kampagne mod lærerstanden og fagforeninger i pressen Hun oplever, at der i stigende grad køres kampagner mod lærerstanden, som gøres til problemet. I sommer var der flere historier om, hvordan fx Washingtons skoledirektør fyrede 30 inspektører, som igen fyrede løs blandt lærerne. Skoler får professionaliseret administrationer private for-profit organisationer som sætter en helt ny lærerstab ind: Der kommer en ny dynamisk lærerstab ind, som er meget managementorienteret. Men Lily Eskelsen, næstformand for 3,2 mio. amerikanske folkeskolelærere reformatorerne opfatter ikke lærerarbejdet som en særlig profession. Og de kvikke unge, som rekrutteres til at reformere lige fra universiteter og colleges, bliver da heller ikke i sektoren. De kører død og brænder ud og skrider, siger næstformanden. Pressen: Umuligt at fyre lærere Men pressen har også beredt vejen for reformerne. Den har det seneste tiår fx indgående fortalt om enkelte sager i New Yorks skolesystem, hvor pointen var, at det næsten er umuligt at fyre en uduelig lærer. Der var fx en sag med en lærer, som ikke kunne fyres, og som skoleledelsen havde bedt om at blive borte på fuld løn. I nogle tilfælde har der været realitet bag historierne, i andre ikke. Uanset hvad, så har det været utroligt skadelige sager for lærerstanden og for fagforeningerne, siger fagforeningskvinden: Og misforstå mig ikke; som fagforeningsmand skal jeg støtte mine medlemmer, men selvfølgelig skal det være muligt at fyre uduelige lærere. Ingen og slet ikke lærerne selv har interesse i at beskytte sådanne personer, som jo i bund og grund er ukollegiale. Enhver kan kende en dårlig lærer fra en god, lyder det forsimplede folkevid: Alle har jo oplevet en dårlig lærer, og den dårlige erindring overføres på en analyse af hele skolesystemet, siger hun. Offentligheden fortælles, at der er noget galt i systemet på grund af dårlige lærere, og at de beskyttes af fagforeningerne. De arbejder ikke fuld tid og de dårlige kan ikke fyres. Derfor må fagforeningerne bekæmpes, fortæller Lily Eskelsen, der adskillige gange har været i krydsild i den højreorienterede tv-station FOX.. Populisme Amerikansk folkeskole-politik er baseret på en utrolig populisme fra politikere, erhvervsfolk og nyhedsmedier, siger Eskelsen. Tilhængerne af skole-reformer har en meget simpel og forførende argumentationskæde. De spørger Vores børn skal have den bedste undervisning, ikke, for at gå lige over i For mange skolers kvalitet er altså for ringe? Og næste spørgsmål lyder Et problem er, at nogle lærere er dårlige, for til sidst at få opbakning til, at ansvarlige skal stå til regnskab: Skoler og lærere kan vel måles, ligesom al anden offentlig service? På den anden side prøver besindige uddannelsesforskere at slå koldt vand i blodet med henvisning til at kvalitet ikke kan testes på få faktorer, men afhænger af elevernes forudsætninger, hvad der foregår i klasseværelset osv. Også lærere blander sig, for de kender deres betingelser: Eksklusion af fagfolk i debatten Eskelsen oplever, at det desværre er sådan, at jo mindre folk ved om skolesystemet, jo mere negativt indstillede er de. Og den offentlige opinion er forført af denne populisme i et omfang, så mere besindige stemmer herunder uddannelsesforskere og lærerne er ekskluderet fra at komme til i pressen: Uddannelsesforskere oplever en eksperteksklusion, for vi almindelige mennesker ved jo godt, hvad der foregår. Og lærerne ekskluderes ved at de ignoreres, fx er der ingen, der angribes direkte og personligt i stedet angribes deres fagforeninger for at beskytte inkompetence! Eksklusionen skaber en situation, at fagfolk, som faktisk ved noget om sektoren, ikke får stemme i offentligheden. I stedet foregår debatten mellem politikere, magtfulde erhvervsbosser, kommentatorer, og journalister. Og det giver frit spil for de simple og kontante løsninger, som fx den højreorienterede tv-station FOX er fyldt med. 26 FORskerforum Nr. 240 december 2010

3 Obama skuffer USA-lærere USA-lov: No child left behind Bush og Obama vil belønne excellence ikke kompetence, mener kritikere af Obamas skolepolitik I 2001 vedtog USAs kongres en lov No child left behind med bred opbakning fra såvel højre (republikanerne) og de liberale (demokraterne). Lovens ideelle sigte er, at hvert barn skal have samme uddannelses-betingelser. Og disse høje standarder skulle bl.a. sikres gennem etablering af standardiserede mål, der skal anspore systemet til at forbedre de individuelle præstationer. Der blev lovgivet om standarder for målkrav og bedømmelser, for at få vurderinger af, om skolens præstation var god nok hvilket udløste belønninger eller straffe i statens støtte. (Loven fastsatte dog ikke en national standard; den bestemmes lokalt i hver stat). Lærere gøres ansvarlige for børns udvikling Umiddelbart lyder den politiske dagsorden No child left behind, meget social og sympatisk. Men for USA s lærere blev virkeligheden en helt anden, for loven medførte et test-regimente. Presset ligger pludselig på dem, og det kommer ikke bare fra de højreorienterede, men også langt indefra i Obamas demokratiske parti, fortæller Lily Eskelsen, næstformand for 3,2 mio. amerikanske folkeskolelærere: De fleste politikere styres af de økonomiske realiteter. De vil have et effektivt skolesystem, som skal legitimere sig igennem standardiserede mål. Bush og Obama vil belønne excellence ikke kompetence. Når systemet så laver simple mål for læreres kvalitet, så er der kun en part at skyde skylden på, hvis dit barn ikke får god undervisning og lærer noget: Lærerne. Lærerne får at vide, at de bør kompensere børn fra svage hjem! Og de svage elevers forældre får at vide, at lærerne er skyld i, at deres barn ikke lærer noget! På den måde holder politikerne så os jf. lovens logik ansvarlig for dine børns opvækst og uddannelse, forklarer hun. Og loven åbner op for en test- og økonomi-rationalitet, der spreder sig helt ud i klasseværelserne. Og den har givet frit spillerum til neo-liberale kræfter og til arrogante administratorer, der ikke kender forskel på en fabrik og skole, men som ikke desto mindre har stor indflydelse på politikken, der kommer til at handle om at måle performance osv. Obama en skuffelse Obama videreførte George Bush skolepolitik, som fik et nyt navn Race to the top. Og det er hans plan, af nationale standard-læseplaner. Da Obama afløste Bush, forventede mange af USA s lærere, at han ville sætte fokus på kvalitetsundervisning og give bedre betingelser. Vi forventede i hvert fald, at han ikke ville læne sig op at standardiserede målesystemer i folkeskolerne, hvor skoler rankes og måles. Og hvor nogle stater ligefrem giver lærerne karakterbøger, der udløser økonomiske belønninger med en mulig fordobling af lønnen. Eller straffe fx ved at sætte dem i skammekrogen ved at læreres præstationer publiceres i den lokale avis, siger hun. Lærere blev bittert skuffede, for Obama har fortsat den Bush ske politik og det siger jeg, selv om jeg ved, at mange europæere har en idealiseret forestilling om Obamas politik. Politikerne vender det blinde øje til social ulighed Politikerne gør lærerstanden til syndebukken for en enorm social ulighed, og ringe betingelser i skoler i lavindkomst-områder, hvor skatteindtægter er lave og skolesystemet uden ressourcer. Politikerne og desværre også Obama fokuserer snævert på lærerne, fordi de har opgivet at gøre noget ved de sociale problemer, der forklarer elevernes dårlige motivation og testresultater. Men hvis lærerne oplever at de får Sorteper og kommer i en mere og mere umulig position, hvorfor stemmer de så ikke strammer-politikere ud? Folkeskolelærere er som dig og mig, når det gælder politik. Når der er valg i USA, så stemmer de som resten af befolkningen, der stort set er delt i to lige store lejre forskerforum Nr. 240 december

4 Texas: Uni-lærere får kara Plus-minus balance måles på, hvor mange de underviser og hvor meget deres kandidater tjener b En uddannelsesforsker vil sige, at man ikke kan opgøre undervisningskvalitet i et tal; de må nødvendigvis modereres af kvalitative analyser af aktiviteten. Det har hidtil også været den almindelige forståelse i USA, som ellers er helt fixeret på tal og statistikker. Men nu kræver politikere og universitetsledere målinger, der kan legitimere de offentlige udgifter. I Texas som har søsat den mest drastiske målemetode skal skatteydere vide, om unilærerne faktisk er deres løn værd, så nu har staten indført en manual med en kvantitativ målemetode, der sætter værdier på læreren. Manualen på 265 sider blev udgivet af rektoren for Texas A&M University i september. Den sætter plusser og minusser på lærerens produktivet, dvs. de studerendes læring (karakterer og gennemførelse), på den indkomne brugerbetaling (via student-fees) og de forskningsmidler, som er hentet ude i byen. Carol Johnson fx klarede sig flot, for hun genererede $ fortæller statistikken. Hendes kollege Charles Criscione kom derimod ud med røde tal, for han havde kun tjent $, men han have også mest brugt året til at forberede forsøg med parasit-genetik. Karakterbogen balance-arket medførte højlydte protester fra det akademiske personale, som kaldte det misledende, forsimplet og ærkedumt og tilmed fyldt med fejl. Texas: Offentlige midler skal prioriteres til de mest produktive Det mest vidtgående initiativ til måling er måske Texas A&Ms: Her måles hver enkelt universitetslærer på kriterier, der handler om hvor mange klasser de underviser, de tuitions de henter ind og de indhøstede forskningsbevillinger. Målestokken med antal studerende giver absurde tal, idet nogle undervisere uden forskningsret (tenure) kun koster 100$ pr. student, fordi de forelæser, mens nogle højtspecialiserede professorer koster $, fordi de underviser få. Karakterbogen er inspireret af en højreorienteret tænketank, som var nedsat af guvernøren i 2008 og som foreslog at det skulle synliggøres overalt i den offentlige sektor, hvad skatteborgernes penge går til og så kan man se, hvad der er værd at prioritere! Og tænketankens formand var helt bevidst om, at plus-minus karakterbogen vil betyde en radikal omvending af akademia, fordi systemet herefter vil søge at fodre de studerende med praktiske (erhvervsrettede) kvalifikationer på bekostning af intellektuel dannelse (humaniora): Men hvorfor skal skatteyderne betale to års løn til en professor for at skrive en bog om poesi Protester: Sværhedsgrad og forberedelse Tænketankens forslag førte til vedtagelsen af en lov, som pålægger statens universiteter, at oplyse hvert instituts budget, curriculum for hver lærer, fuld beskrivelse af litteraturlisten til hvert kursus samt studenterevalueringer for hver lærer. Og det skal alt sammen lægges ud på universitetets hjemmeside Lærerstaben protesterede over balancekarakterbogen, fordi den giver et misvisende billede af de faktiske aktiviteter. Dels er opgørelserne upræcise. Dels er det unfair at måle deres produktivitet på klassestørrelser, når de jo ikke selv kan vælge, hvad de vil undervise i, men er pålagt arbejdet af institutlederen. Og dels og det er måske det mest problematiske for lærerne så fortæller opgørelser over 28 FORskerforum Nr. 240 december 2010

5 kterbog agefter. Og karakterbogen kan læses på hjemmesider At være universitetslærer i Texas er som at være i Det Vilde Vesten konfrontationstimer jo ikke, hvad der undervises i og hvor mange forberedelsestimer, det kræver, eller hvor meget (individuel) vejledning eller supervisering, der indgår. Som reaktion på protesterne fjernede Texas A&M-universitetsledelsen for nylig en website med data for at gå data igennem for fejl, og universitetets præsident forsikrede de ansatte, at data ikke ville blive brugt til at måle den enkeltes produktivitet. Branding: Det tjener kandidater fra vores universitet Texas A&M er det ældste universitet i staten og er offentligt. Universitetet har studerende med 10 colleges, og universitetets ledelse er helt bevidst om, at man skal legitimere sig over for politikere og offentlighed. Af universitetets hjemmeside fremgår øverst oppe, at man er et forskningstungt flagskibsuniversitet. Men man er også meget bevidst om at skulle sælge sig til politikerne, de studerende og deres forældre, når reklamefremstøddet lyder: Texas A&M er ranket som nr. 1 i USA på en hitliste, der måler pay-back til de færdige kandidater (deres løn / prisen på deres uddannelse) Smart Money magazine. U.S. News and World Report rankede universitetet nr. 2 Great Schools, Great Prices blandt de offentlige universiteteter og nr. 22 overalt (dvs. Blandt såvel private som offentlige). Mange studieprogrammer er ranked blandt de ti bedste i landet. Målbarhed er politisk krav Uanset hvor meget karakterbogen strider mod akademiske værdier, så er karakterbogen drevet frem af et politisk krav om nøjeregnende (kvantitative) opgørelser over, hvad statens penge bruges på, og hvad lærerne gør for studenterne. Og det er ikke bare det amerikanske højre (republikanterne), men også i Obamas egne rækker (demokraterne), at kravet rejses. Universiteter og colleges har stigende problemer med finansieringen, så lovgivere og guvernører kræver i stigende grad data om, hvad de får for pengene i uddannelsessystemet. Og universiteternes statistikker ser ikke godt ud i politikernes øjne, når kun lidt over halvdelen af de immatrikulerende får deres grad efter seks år (på fire-årige colleges). Og blandt dem med eksamensbeviser vil kun 31 pct. kunne bestå den statslige skriveprøve - og det er 40 lavere end for ti år siden. Den amerikanske professorforening fortæller, at parttime ism bliver mere og mere udbredt. Hvor 30 pct. af undervisningen i 1975 blev varetaget af løslærere, så er det i dag pct. alt efter hvor rigt universitetet er Flere modeller til måling Men uanset universitetsverdenens akademiske protester, så vokser det politiske krav om, at universiteter og colleges over for krav om produktivitet, og det skal helst kunne måles i tal og indkomst. I den amerikanske rektorforenings sprogbrug hedder det akademisk effektivitet, og den arbejdsgiver-forening har netop nedsat en kommission til at belyse, hvordan sådan en ser ud og kan måles. Texas model er den hidtil mest drastiske, som er ført ud i livet. Men der er andre modeller i spil. Overordnet findes der udbredte ranking er og score-boards, fx US-Todays hitliste over USA s bedste universiteter og colleges. Og mange colleges har frivilligt ladet sig indrullere i collegeportrætter -hjemmesider, hvor de angiver de studerendes score på standardiserede tests, og om de studerende forbedrer sig i løbet af årene. På den liste findes efterhånden 300 colleges. En model måler ikke, hvor mange studerende, der immatrikuleres og undervises, men hvad de foretager sig: Hvilke fag de vælger og her tæller især studerende på de hårde tek-nat-fag? Hvor mange gennemfører? Og disse målestokke udløser så særlige statsbevillinger (Ohio og Indiana). En anden model er college-lederes forsøg på at opbygge troværdighed ved at synliggøre skolernes styrker og svagheder. Her fortæller offentligt tilgængelige data om, hvor mange studerende, der gennemfører, hvor moderne / umoderne faciliteterne er, og hvor mange, der tager en professionsuddannelse (Minnesota). En tredje model er at opregne færdige kandidaters indkomst, dels lige efter eksamen og dels i deres midt-karriere, samtidig med at deres studiegæld opregnes (California State Univ.). Kilde: Putting a Price on Professors - A battle in Texas over whether academic value can be measured in dollars and cents (Wall Street Journal 23.okt.). forskerforum Nr. 240 december

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk

Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk Bidrag til Carsten Jensen (red.), Politologisk årbog 2014. Hans Reitzels Forlag og videnskab.dk OVERSKRIFT: Borgerne lukker af for gode argumenter, når politikerne strides MANCHET: Når politiske partier

Læs mere

HVAD ER PROBLEMET OG HVAD ER MÅLET?

HVAD ER PROBLEMET OG HVAD ER MÅLET? HVORFOR DISKUTERER VI KVALITET OG REFORMER I HØJERE UDDANNELSE? HVAD ER PROBLEMET OG HVAD ER MÅLET? KAN KVALITET STYRES FRA CENTRALT HOLD? ER DET EN SIKKER METODE TIL AT DRÆBE DEN LOKALE KVALITETSKULTUR?

Læs mere

GP NYT. Armstrong frataget titler 26-10-12. Redaktionschef: Erik Bertelsen kontak@ehb.dk

GP NYT. Armstrong frataget titler 26-10-12. Redaktionschef: Erik Bertelsen kontak@ehb.dk 26-10-12 GP NYT Redaktionschef: Erik Bertelsen kontak@ehb.dk Redaktionssekretærer: Ditte Thomsen & Natalia Pedersen ditte.thomsen1@live.dk Armstrong frataget titler Layouter: Troels Voss troelsvoss@gmail.com

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

NOTAT: LIVSKVALITET ER SOCIALT

NOTAT: LIVSKVALITET ER SOCIALT HAPPINESS NOTAT: LIVSKVALITET ER SOCIALT Publiceret: 29. september 2014 Den 16. september afholdt tænketanken, Institut for, deres workshop om fællesskaber og sociale relationer. Her diskuterede deltagerne

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Evaluering og læring. Jens Dolin Institutleder. Institut for Naturfagenes Didaktik. GL-PS 8april2014 Dias 1

Institut for Naturfagenes Didaktik. Evaluering og læring. Jens Dolin Institutleder. Institut for Naturfagenes Didaktik. GL-PS 8april2014 Dias 1 Evaluering og læring Jens Dolin Institutleder Dias 1 Evalueringers centrale rolle Hvis vi vil finde ud af sandheden om et uddannelsessystem, må vi se på evalueringerne. Hvilke slags kvaliteter ved studenterne

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant

Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant Intro Jeg hedder Louise. Jeg er brugerrepræsentant i den arbejdsgruppen, der er ved at lave retningslinier for unipolar depression. Det er jeg, fordi jeg både

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Hvad vil vi med skolen? eller Hvorfor holder vi skole?

Hvad vil vi med skolen? eller Hvorfor holder vi skole? Hvad vil vi med skolen? eller Hvorfor holder vi skole? Jeg har valgt at indlede min beretning med dette spørgsmål, på baggrund af en artikel i Dagbladet Politikken fra januar måned 2016. Overskriften var:

Læs mere

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science) Master i udlandet 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Begrebsafklaring og definitioner... 3 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 3 2.2 MBA: Master of Business Administration... 3 3. Hvilken

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Kvalitetsrapporter skaber mindre kvalitet

Kvalitetsrapporter skaber mindre kvalitet En artikel fra KRITISK DEBAT Kvalitetsrapporter skaber mindre kvalitet Skrevet af: Thomas Medom Offentliggjort: 01. september 2009 Jeg stiller derfor spørgsmålet: "Ville det ikke være klogere at koncentrere

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Om Super Tuesday Optakt Kandidaterne Analyse: Er der nogen, der kan slå Trump og Clinton? Bud på vinder og taber

Indholdsfortegnelse. Indledning Om Super Tuesday Optakt Kandidaterne Analyse: Er der nogen, der kan slå Trump og Clinton? Bud på vinder og taber Indholdsfortegnelse Indledning Om Super Tuesday Optakt Kandidaterne Analyse: Er der nogen, der kan slå Trump og Clinton? Bud på vinder og taber Indledning Tak fordi du har downloadet denne e guide om Super

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Mænd og. daginstitutionsarbejdets modernisering

Mænd og. daginstitutionsarbejdets modernisering Mænd og Drengenes identificeringer i og skolekultur k lt - den oplagte vej til marginalisering? daginstitutionsarbejdets modernisering Steen Baagøe Nielsen Steen Baagøe Lektor, PhDNielsen Forskerskolen

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i USA

På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i USA JUNI 216 NYT FRA RFF På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i D en dag børn er blevet voksne, vil de i vid udstrækning ende med at tjene nogenlunde det samme som deres forældre

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

#ICILSDK Del venligst ikke resultater før kl. 10! Diskuter på it-didaktik.dk/icils/

#ICILSDK Del venligst ikke resultater før kl. 10! Diskuter på it-didaktik.dk/icils/ #ICILSDK Del venligst ikke resultater før kl. 10! Diskuter på it-didaktik.dk/icils/ DPU Aarhus Universitet 20. november 2014 ICILS 2013 Hovedresultater Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard National forskningskoordinator

Læs mere

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter.

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter. Af: Maria Gilje Torheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hunden regnes for at være vores ældste husdyr, og hund og menneske har levet sammen i mindst 14.000 år. Alligevel er forholdet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 43 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Samrådsspørgsmål A af 4. oktober 2006 Titel Målgruppe Arrangør Taletid Mener ministeren, at der er en sammenhæng

Læs mere

Rapport vedrørende studietur, april 2014

Rapport vedrørende studietur, april 2014 Rapport vedrørende studietur, april 2014 Advanced Storytelling Workshop - på Texas State University i San Marcos NPPA The National Press Photographers Association Denne rapport drejer sig om et internationalt

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

DI Den 9. november 2009 SGA

DI Den 9. november 2009 SGA DI Den 9. november 2009 SGA I det seneste år har der været en debat om behovet for internationale skoler. For at kvalificere den debat har DI spurgt en række danske virksomheder om deres behov for internationale

Læs mere

Indkomne høringssvar i Borgmesterens Afdeling Nr. Afsender Adresse Modtaget 1 Handicaprådet Rådhuset, 8000 Aarhus C 17-01-2011 2 Ligestillingsudvalget Rådhuset, 8000 Aarhus C 17-01-2011 3 Dieter Delling

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Gode testresultater er ikke forudsigelige

Gode testresultater er ikke forudsigelige Gode testresultater er ikke forudsigelige Selv om testresultater ikke er helt sikre, er nogen viden bedre end ingen viden, mener evalueringsprofessor. Peter Dahler-Larsen argumenterer her for vidensbaseret

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 1 Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 2 Baggrunden for projektet Kvalitativ frem for kvantitativ metode. Udgangspunkt i, hvordan valgkampen opleves med vælgernes

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Emner. Velfærdsmål Fattigdomsgrænsen Målemetoder. Fattigdom og ulighed Ikke-monetære mål. Traditionelle Andre mål. Afsavn Multidimensionale mål

Emner. Velfærdsmål Fattigdomsgrænsen Målemetoder. Fattigdom og ulighed Ikke-monetære mål. Traditionelle Andre mål. Afsavn Multidimensionale mål Fattigdom og andre fordelingskriterier M. Azhar Hussain Lektor, azharh@ruc.dk Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Seminar: Øget Ulighed hvorfor? Fredag 26/9-2014, kl. 9-15. Netværk

Læs mere

SOCIAL ARV Mønsterbrydere opgiver at følge med elitens børn på universitet Af Jonathan Tybjerg Onsdag den 1. marts 2017

SOCIAL ARV Mønsterbrydere opgiver at følge med elitens børn på universitet Af Jonathan Tybjerg Onsdag den 1. marts 2017 SOCIAL ARV Mønsterbrydere opgiver at følge med elitens børn på universitet Af Jonathan Tybjerg Onsdag den 1. marts 2017 Del: Den negative sociale arv forsætter efter gymnasiet. Kun godt halvdelen af arbejderklassens

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Unge med lave folkeskolekarakterer vælger erhvervsuddannelserne

Unge med lave folkeskolekarakterer vælger erhvervsuddannelserne 3. juli 2012 ARTIKEL Af David Elmer Unge med lave folkeskolekarakterer vælger erhvervsuddannelserne De unge deler sig i to grupper: Dem med de høje karakter vælger gymnasiet, og dem med de lave vælger

Læs mere

Gymnasier får øjnene op for evidens

Gymnasier får øjnene op for evidens 26 Gymnasier får øjnene op for evidens Hvad er den vigtigste faktor for elevers læring? Den evidensbaserede forskning giver svar, der kan styrke gymnasielæreres undervisning, lyder det fra professor Lars

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet 1 Danmark har et drengeproblem! Projekt DRIBLE: Drenges udfordringer i ungdomsuddannelserne. Projekt

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

UDDANNELSE, VELSTAND OG LIGHED

UDDANNELSE, VELSTAND OG LIGHED UDDANNELSE, VELSTAND OG LIGHED Af Peter Birch Sørensen (Offentliggjort som kronik i Politiken den 22. januar 2014 under overskriften: Uddannelse til arbejdsløshed truer velstand ) Danmark er det land i

Læs mere

guide SMART- METODEN SÅDAN NÅR DU DINE SUNDHEDSMÅL sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SMART- METODEN SÅDAN NÅR DU DINE SUNDHEDSMÅL sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 14 sider SMART- METODEN SÅDAN NÅR DU DINE SUNDHEDSMÅL Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 4 Vær konkret, når du går i gang med en livsstilsændring. Læg dig fast på,

Læs mere

Inklusion og eksklusion

Inklusion og eksklusion MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk M a j 2 0 1 2 og eksklusion Af Marianne Grønbæk og Jonas Pors synes tæt på at være en sandhed forstået på den måde,

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Lærerprofessionens betydning

Lærerprofessionens betydning Lærerprofessionens betydning Disposition: 1. Aktuelle udfordringer 2. Hvad siger forskningen om lærerprofessionalisme hvad kan en lærer? 3. Hvordan kan vi sætte temaet på dagsordenen centralt og lokalt?

Læs mere

TV2's praktikanter til New York maj 2016

TV2's praktikanter til New York maj 2016 TV2's praktikanter til New York maj 2016 Duften af danske journalister i USA en studierejse til New York, maj 2016 - TV 2 Nyhederne: Tre praktikanter og en freelancers jagt efter journalister på den amerikanske

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

Midtvejsevaluering 10nov-13nov Ilulissat Master Sprogdidaktik & Master Almen Pædagogik. Masteruddannelsen

Midtvejsevaluering 10nov-13nov Ilulissat Master Sprogdidaktik & Master Almen Pædagogik. Masteruddannelsen Vores uddannelse er et led i skolereformarbejdet. Målet er at udvikle folkeskolen. Skolereformen Atuarfitsialak er et ambitiøst projekt, og hvis det skal lykkes at realisere reformen er det nødvendigt

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Elevernes udspil til gymnasiereform

Elevernes udspil til gymnasiereform Elevernes udspil til gymnasiereform 2014 Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk Indhold 4 6 8 14 18 22 24 Indledning Eleverne og undervisningsformerne

Læs mere

Stor opbakning til campus

Stor opbakning til campus Stor opbakning til campus Opbakningen til campus-dannelse, hvor ungdomsuddannelser flytter helt eller delvist ind i fælles faciliteter, er stor, men dog faldet noget siden en tilsvarende undersøgelse fra

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Dem det hele drejer sig om: Børnene. Hvordan forstår vi dem? Psykolog Jens

Læs mere

LP-modellen og udfordringer for den danske skole.

LP-modellen og udfordringer for den danske skole. LP-modellen og udfordringer for den danske skole. Af Marianne Jelved Mærk Skolen Der er både udefra og indefra kommende faktorer, der påvirker og bidrager til udfordringerne for folkeskolen i Danmark.

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere