TEMA: USA-lærere under pres Lærere i offentlig skammekrog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: USA-lærere under pres Lærere i offentlig skammekrog"

Transkript

1 Lærere i offentlig skammekrog Kvalitetsmåling af folkeskole-lærere i USA i en Værdibaseret lærer-måling I folkeskolerne i USA er en testmetode for lærerens dygtighed trængt ind.. Den mest dramatiske er indført i Los Angeles 470 grundskoler med ca lærere, som bliver evalueret på, hvor store fremskridt deres elever gør over årene. Og lærernes præstationer kan læses i Los Angeles Times hjemmeside Teacher Rating. Det sker igennem en såkaldt VAM, med værdibaserede måling (value-added measures: VAM). Den går i al sin simpelhed ud på at måle lærerens dygtighed på, om eleverne gør fremskridt fra år til år målt på karakterer - op gennem klasserne, og hvor meget værdi læreren altså har tilføjet. Det attraktive ved modellen er, at den er baseret på den enkelte elevs fremskridt, og målingen foregår altså ikke i forhold til klassens karaktergennemsnit i forhold til en landsstandard (fordi (private) skoler i økonomisk privilegerede områder klarer sig langt bedre end i skolerne storbyers ghetto-skoler). Avis: Ratings en vigtig informationskilde På LA Times hjemmeside kan man rubriceret under A-Z finde top-100 VAM-lærere og top VAM-schools og man kan tilsvarende opspore de dårligste lærere og skoler (se ill.). LA Times argument for at offentliggøre rating-listen var, at selv om VAM ikke måler alt, hvad der adskiller en god eller dårlig lærer eller skole, så fortæller listen om offentligt ansattes præstationer, og det er en vigtig informationskilde, som ikke mindst forældre har ret til at få. Kritikerne Men modstanderne fremfører, at modellen ansporer lærerne til at forberede eleverne på tests og ikke på reel læring: Det betyder standardisering af, hvad der skal læres (bestemmes af, hvad der skal testes) fra kyst til kyst, som om ensartethed er det samme som kvalitet, som uddannelsesforskeren Alfie Kohn siger. Test-resultater gøres synonymt med kvalitet, men værdi betyder her ikke andet end høje test-scorer! Systemet baner vejen for simple belønninger og straffe til lærerne et system som er drevet frem af incitaments-tænkende økonomer, som har voksende indflydelse på undervisningsformer og som stadig tror på simpel behaviorisme, selv om psykologien forlod det for længe siden. Det er også svært at adskille lærerens præstationer fra elevernes social-økonomiske baggrund, samt at modellen ikke giver reel information om hvilke lære-former der er med til at adskille den gode lærer fra den dårlige: Noget af det bedste som skolelærere kan tilbyde er ikke nødvendigvis at højne elevernes scorer, men at de hjælper eleverne til at blive engagerede og sagkyndige tænkere og det er ikke, hvad test s måler, siger uddannelsesforskeren. Offentlig skammekrog VAM-måling og offentliggørelsen af resultaterne er en skammekrog for lærere, som angiveligt ikke har tilføjet værdi til deres elever. Det er en såkaldt reform, som i praksis bare vil dirigere penge hen mod private (for-profit) firmaer, siger Alfie Kohn. Han mener, at testresultater fortæller to ting: Den socioøkonomiske status hos dem, der bliver testet. Og om den tid, der er brugt på at forberede eleverne til netop denne test: Og det trætte argument om at jeg ved godt, at tests måske ikke er perfekte, men de er såmænd gode nok, afvises af eksperter. Jo mere man ved om disse tests/ eksamen er, jo mere misledende er de, hvis man tager lærings-perspektivet ind. VAM-målingen forvrider hele diskussionen af, hvad der gør en god lærer og hvorfor, fordi test-fikseringen aflyser alle diskussioner og kriterier: Den simple måde at gennemtrumfe en enkelt, simpel standard fra oven er ødelæggende, både for dygtige lærere som risikerer at blive fyret på et urigtigt grundlag, for elever som får nederlag i skolen, og for hele relativt gode skoler (under svære betingelser) som risikerer at blive lukket. Kilder: Alfie Kohn: Value-added Teacher Evaluations and Other Absurdities (Huffington Post 9.sept.) Lisa Guisbond: A School-survival Guide for Parents, Washington Post 25. febr. forskerforum Nr. 240 december

2 Skolelærere som syndebukke USA: Politikerne laver testregime og ranking, så dårlig undervisning gøres til lærernes problem. Det ligner en kampagne mod lærerstanden, mener den amerikanske lærerforening Det, som amerikanske politikere kalder reformer, er et angreb på det offentlige uddannelsessystem. Og det fører til en perversion i lærerprofessionen, lyder den barske melding fra Lily Eskelsen, næstformand for 3,2 mio. amerikanske folkeskolelærere i NEA (National Education Association). Hun deltog i årets verdenskongres for læreres fagforeninger. Og for en amerikaner er hun overraskende politisk og kontant i sin analyse af lærernes aktuelle situationen i USA. Der er ebola-virus i USA s uddannelsessystem. Det er en politisk virus, en ny-liberalisme hvor mindre skat er målsætningen for såvel rig som fattig. Skattereduktioner er godt, pengene ligger bedst i borgernes egne lommer ; lyder tankegangen. Det skal tvinge skolesystemerne til at effektivisere sig, og skal tvinge lærerne til at performe - men overordnet set betyder det bare, at det enkelte barns uddannelses-kvalitet kommer til at afhænge af familiens privatøkonomi, mener Eskelsen. Lærerevalueringer giver følelser af utilstrækkelighed Hun fortæller, hvad indførelse af værdibaseret lærerevaluering (value-added measures: VAM) betyder for lærerne. Det betyder forringet ansættelsessikkerhed; de kan fyres arbitrært, begrundet i nogle simple plus-minus opgørelser, som ikke fortæller hele virkeligheden om kvaliteten af deres undervisning eller om deres betingelser. Skoler og lærere måles ud fra forenklede kriterier. Gode skoler kommer ud med minus og et dårligt ry, selv om hovedproblemet fx er, at de ligger i socialt belastede neigbourhoods. Og dygtige lærere med utroligt svære betingelser får dårlige ratings og lever konstant med følelse af utilstrækkelighed og med fyringstrusler over hovedet. Kampagne mod lærerstanden og fagforeninger i pressen Hun oplever, at der i stigende grad køres kampagner mod lærerstanden, som gøres til problemet. I sommer var der flere historier om, hvordan fx Washingtons skoledirektør fyrede 30 inspektører, som igen fyrede løs blandt lærerne. Skoler får professionaliseret administrationer private for-profit organisationer som sætter en helt ny lærerstab ind: Der kommer en ny dynamisk lærerstab ind, som er meget managementorienteret. Men Lily Eskelsen, næstformand for 3,2 mio. amerikanske folkeskolelærere reformatorerne opfatter ikke lærerarbejdet som en særlig profession. Og de kvikke unge, som rekrutteres til at reformere lige fra universiteter og colleges, bliver da heller ikke i sektoren. De kører død og brænder ud og skrider, siger næstformanden. Pressen: Umuligt at fyre lærere Men pressen har også beredt vejen for reformerne. Den har det seneste tiår fx indgående fortalt om enkelte sager i New Yorks skolesystem, hvor pointen var, at det næsten er umuligt at fyre en uduelig lærer. Der var fx en sag med en lærer, som ikke kunne fyres, og som skoleledelsen havde bedt om at blive borte på fuld løn. I nogle tilfælde har der været realitet bag historierne, i andre ikke. Uanset hvad, så har det været utroligt skadelige sager for lærerstanden og for fagforeningerne, siger fagforeningskvinden: Og misforstå mig ikke; som fagforeningsmand skal jeg støtte mine medlemmer, men selvfølgelig skal det være muligt at fyre uduelige lærere. Ingen og slet ikke lærerne selv har interesse i at beskytte sådanne personer, som jo i bund og grund er ukollegiale. Enhver kan kende en dårlig lærer fra en god, lyder det forsimplede folkevid: Alle har jo oplevet en dårlig lærer, og den dårlige erindring overføres på en analyse af hele skolesystemet, siger hun. Offentligheden fortælles, at der er noget galt i systemet på grund af dårlige lærere, og at de beskyttes af fagforeningerne. De arbejder ikke fuld tid og de dårlige kan ikke fyres. Derfor må fagforeningerne bekæmpes, fortæller Lily Eskelsen, der adskillige gange har været i krydsild i den højreorienterede tv-station FOX.. Populisme Amerikansk folkeskole-politik er baseret på en utrolig populisme fra politikere, erhvervsfolk og nyhedsmedier, siger Eskelsen. Tilhængerne af skole-reformer har en meget simpel og forførende argumentationskæde. De spørger Vores børn skal have den bedste undervisning, ikke, for at gå lige over i For mange skolers kvalitet er altså for ringe? Og næste spørgsmål lyder Et problem er, at nogle lærere er dårlige, for til sidst at få opbakning til, at ansvarlige skal stå til regnskab: Skoler og lærere kan vel måles, ligesom al anden offentlig service? På den anden side prøver besindige uddannelsesforskere at slå koldt vand i blodet med henvisning til at kvalitet ikke kan testes på få faktorer, men afhænger af elevernes forudsætninger, hvad der foregår i klasseværelset osv. Også lærere blander sig, for de kender deres betingelser: Eksklusion af fagfolk i debatten Eskelsen oplever, at det desværre er sådan, at jo mindre folk ved om skolesystemet, jo mere negativt indstillede er de. Og den offentlige opinion er forført af denne populisme i et omfang, så mere besindige stemmer herunder uddannelsesforskere og lærerne er ekskluderet fra at komme til i pressen: Uddannelsesforskere oplever en eksperteksklusion, for vi almindelige mennesker ved jo godt, hvad der foregår. Og lærerne ekskluderes ved at de ignoreres, fx er der ingen, der angribes direkte og personligt i stedet angribes deres fagforeninger for at beskytte inkompetence! Eksklusionen skaber en situation, at fagfolk, som faktisk ved noget om sektoren, ikke får stemme i offentligheden. I stedet foregår debatten mellem politikere, magtfulde erhvervsbosser, kommentatorer, og journalister. Og det giver frit spil for de simple og kontante løsninger, som fx den højreorienterede tv-station FOX er fyldt med. 26 FORskerforum Nr. 240 december 2010

3 Obama skuffer USA-lærere USA-lov: No child left behind Bush og Obama vil belønne excellence ikke kompetence, mener kritikere af Obamas skolepolitik I 2001 vedtog USAs kongres en lov No child left behind med bred opbakning fra såvel højre (republikanerne) og de liberale (demokraterne). Lovens ideelle sigte er, at hvert barn skal have samme uddannelses-betingelser. Og disse høje standarder skulle bl.a. sikres gennem etablering af standardiserede mål, der skal anspore systemet til at forbedre de individuelle præstationer. Der blev lovgivet om standarder for målkrav og bedømmelser, for at få vurderinger af, om skolens præstation var god nok hvilket udløste belønninger eller straffe i statens støtte. (Loven fastsatte dog ikke en national standard; den bestemmes lokalt i hver stat). Lærere gøres ansvarlige for børns udvikling Umiddelbart lyder den politiske dagsorden No child left behind, meget social og sympatisk. Men for USA s lærere blev virkeligheden en helt anden, for loven medførte et test-regimente. Presset ligger pludselig på dem, og det kommer ikke bare fra de højreorienterede, men også langt indefra i Obamas demokratiske parti, fortæller Lily Eskelsen, næstformand for 3,2 mio. amerikanske folkeskolelærere: De fleste politikere styres af de økonomiske realiteter. De vil have et effektivt skolesystem, som skal legitimere sig igennem standardiserede mål. Bush og Obama vil belønne excellence ikke kompetence. Når systemet så laver simple mål for læreres kvalitet, så er der kun en part at skyde skylden på, hvis dit barn ikke får god undervisning og lærer noget: Lærerne. Lærerne får at vide, at de bør kompensere børn fra svage hjem! Og de svage elevers forældre får at vide, at lærerne er skyld i, at deres barn ikke lærer noget! På den måde holder politikerne så os jf. lovens logik ansvarlig for dine børns opvækst og uddannelse, forklarer hun. Og loven åbner op for en test- og økonomi-rationalitet, der spreder sig helt ud i klasseværelserne. Og den har givet frit spillerum til neo-liberale kræfter og til arrogante administratorer, der ikke kender forskel på en fabrik og skole, men som ikke desto mindre har stor indflydelse på politikken, der kommer til at handle om at måle performance osv. Obama en skuffelse Obama videreførte George Bush skolepolitik, som fik et nyt navn Race to the top. Og det er hans plan, af nationale standard-læseplaner. Da Obama afløste Bush, forventede mange af USA s lærere, at han ville sætte fokus på kvalitetsundervisning og give bedre betingelser. Vi forventede i hvert fald, at han ikke ville læne sig op at standardiserede målesystemer i folkeskolerne, hvor skoler rankes og måles. Og hvor nogle stater ligefrem giver lærerne karakterbøger, der udløser økonomiske belønninger med en mulig fordobling af lønnen. Eller straffe fx ved at sætte dem i skammekrogen ved at læreres præstationer publiceres i den lokale avis, siger hun. Lærere blev bittert skuffede, for Obama har fortsat den Bush ske politik og det siger jeg, selv om jeg ved, at mange europæere har en idealiseret forestilling om Obamas politik. Politikerne vender det blinde øje til social ulighed Politikerne gør lærerstanden til syndebukken for en enorm social ulighed, og ringe betingelser i skoler i lavindkomst-områder, hvor skatteindtægter er lave og skolesystemet uden ressourcer. Politikerne og desværre også Obama fokuserer snævert på lærerne, fordi de har opgivet at gøre noget ved de sociale problemer, der forklarer elevernes dårlige motivation og testresultater. Men hvis lærerne oplever at de får Sorteper og kommer i en mere og mere umulig position, hvorfor stemmer de så ikke strammer-politikere ud? Folkeskolelærere er som dig og mig, når det gælder politik. Når der er valg i USA, så stemmer de som resten af befolkningen, der stort set er delt i to lige store lejre forskerforum Nr. 240 december

4 Texas: Uni-lærere får kara Plus-minus balance måles på, hvor mange de underviser og hvor meget deres kandidater tjener b En uddannelsesforsker vil sige, at man ikke kan opgøre undervisningskvalitet i et tal; de må nødvendigvis modereres af kvalitative analyser af aktiviteten. Det har hidtil også været den almindelige forståelse i USA, som ellers er helt fixeret på tal og statistikker. Men nu kræver politikere og universitetsledere målinger, der kan legitimere de offentlige udgifter. I Texas som har søsat den mest drastiske målemetode skal skatteydere vide, om unilærerne faktisk er deres løn værd, så nu har staten indført en manual med en kvantitativ målemetode, der sætter værdier på læreren. Manualen på 265 sider blev udgivet af rektoren for Texas A&M University i september. Den sætter plusser og minusser på lærerens produktivet, dvs. de studerendes læring (karakterer og gennemførelse), på den indkomne brugerbetaling (via student-fees) og de forskningsmidler, som er hentet ude i byen. Carol Johnson fx klarede sig flot, for hun genererede $ fortæller statistikken. Hendes kollege Charles Criscione kom derimod ud med røde tal, for han havde kun tjent $, men han have også mest brugt året til at forberede forsøg med parasit-genetik. Karakterbogen balance-arket medførte højlydte protester fra det akademiske personale, som kaldte det misledende, forsimplet og ærkedumt og tilmed fyldt med fejl. Texas: Offentlige midler skal prioriteres til de mest produktive Det mest vidtgående initiativ til måling er måske Texas A&Ms: Her måles hver enkelt universitetslærer på kriterier, der handler om hvor mange klasser de underviser, de tuitions de henter ind og de indhøstede forskningsbevillinger. Målestokken med antal studerende giver absurde tal, idet nogle undervisere uden forskningsret (tenure) kun koster 100$ pr. student, fordi de forelæser, mens nogle højtspecialiserede professorer koster $, fordi de underviser få. Karakterbogen er inspireret af en højreorienteret tænketank, som var nedsat af guvernøren i 2008 og som foreslog at det skulle synliggøres overalt i den offentlige sektor, hvad skatteborgernes penge går til og så kan man se, hvad der er værd at prioritere! Og tænketankens formand var helt bevidst om, at plus-minus karakterbogen vil betyde en radikal omvending af akademia, fordi systemet herefter vil søge at fodre de studerende med praktiske (erhvervsrettede) kvalifikationer på bekostning af intellektuel dannelse (humaniora): Men hvorfor skal skatteyderne betale to års løn til en professor for at skrive en bog om poesi Protester: Sværhedsgrad og forberedelse Tænketankens forslag førte til vedtagelsen af en lov, som pålægger statens universiteter, at oplyse hvert instituts budget, curriculum for hver lærer, fuld beskrivelse af litteraturlisten til hvert kursus samt studenterevalueringer for hver lærer. Og det skal alt sammen lægges ud på universitetets hjemmeside Lærerstaben protesterede over balancekarakterbogen, fordi den giver et misvisende billede af de faktiske aktiviteter. Dels er opgørelserne upræcise. Dels er det unfair at måle deres produktivitet på klassestørrelser, når de jo ikke selv kan vælge, hvad de vil undervise i, men er pålagt arbejdet af institutlederen. Og dels og det er måske det mest problematiske for lærerne så fortæller opgørelser over 28 FORskerforum Nr. 240 december 2010

5 kterbog agefter. Og karakterbogen kan læses på hjemmesider At være universitetslærer i Texas er som at være i Det Vilde Vesten konfrontationstimer jo ikke, hvad der undervises i og hvor mange forberedelsestimer, det kræver, eller hvor meget (individuel) vejledning eller supervisering, der indgår. Som reaktion på protesterne fjernede Texas A&M-universitetsledelsen for nylig en website med data for at gå data igennem for fejl, og universitetets præsident forsikrede de ansatte, at data ikke ville blive brugt til at måle den enkeltes produktivitet. Branding: Det tjener kandidater fra vores universitet Texas A&M er det ældste universitet i staten og er offentligt. Universitetet har studerende med 10 colleges, og universitetets ledelse er helt bevidst om, at man skal legitimere sig over for politikere og offentlighed. Af universitetets hjemmeside fremgår øverst oppe, at man er et forskningstungt flagskibsuniversitet. Men man er også meget bevidst om at skulle sælge sig til politikerne, de studerende og deres forældre, når reklamefremstøddet lyder: Texas A&M er ranket som nr. 1 i USA på en hitliste, der måler pay-back til de færdige kandidater (deres løn / prisen på deres uddannelse) Smart Money magazine. U.S. News and World Report rankede universitetet nr. 2 Great Schools, Great Prices blandt de offentlige universiteteter og nr. 22 overalt (dvs. Blandt såvel private som offentlige). Mange studieprogrammer er ranked blandt de ti bedste i landet. Målbarhed er politisk krav Uanset hvor meget karakterbogen strider mod akademiske værdier, så er karakterbogen drevet frem af et politisk krav om nøjeregnende (kvantitative) opgørelser over, hvad statens penge bruges på, og hvad lærerne gør for studenterne. Og det er ikke bare det amerikanske højre (republikanterne), men også i Obamas egne rækker (demokraterne), at kravet rejses. Universiteter og colleges har stigende problemer med finansieringen, så lovgivere og guvernører kræver i stigende grad data om, hvad de får for pengene i uddannelsessystemet. Og universiteternes statistikker ser ikke godt ud i politikernes øjne, når kun lidt over halvdelen af de immatrikulerende får deres grad efter seks år (på fire-årige colleges). Og blandt dem med eksamensbeviser vil kun 31 pct. kunne bestå den statslige skriveprøve - og det er 40 lavere end for ti år siden. Den amerikanske professorforening fortæller, at parttime ism bliver mere og mere udbredt. Hvor 30 pct. af undervisningen i 1975 blev varetaget af løslærere, så er det i dag pct. alt efter hvor rigt universitetet er Flere modeller til måling Men uanset universitetsverdenens akademiske protester, så vokser det politiske krav om, at universiteter og colleges over for krav om produktivitet, og det skal helst kunne måles i tal og indkomst. I den amerikanske rektorforenings sprogbrug hedder det akademisk effektivitet, og den arbejdsgiver-forening har netop nedsat en kommission til at belyse, hvordan sådan en ser ud og kan måles. Texas model er den hidtil mest drastiske, som er ført ud i livet. Men der er andre modeller i spil. Overordnet findes der udbredte ranking er og score-boards, fx US-Todays hitliste over USA s bedste universiteter og colleges. Og mange colleges har frivilligt ladet sig indrullere i collegeportrætter -hjemmesider, hvor de angiver de studerendes score på standardiserede tests, og om de studerende forbedrer sig i løbet af årene. På den liste findes efterhånden 300 colleges. En model måler ikke, hvor mange studerende, der immatrikuleres og undervises, men hvad de foretager sig: Hvilke fag de vælger og her tæller især studerende på de hårde tek-nat-fag? Hvor mange gennemfører? Og disse målestokke udløser så særlige statsbevillinger (Ohio og Indiana). En anden model er college-lederes forsøg på at opbygge troværdighed ved at synliggøre skolernes styrker og svagheder. Her fortæller offentligt tilgængelige data om, hvor mange studerende, der gennemfører, hvor moderne / umoderne faciliteterne er, og hvor mange, der tager en professionsuddannelse (Minnesota). En tredje model er at opregne færdige kandidaters indkomst, dels lige efter eksamen og dels i deres midt-karriere, samtidig med at deres studiegæld opregnes (California State Univ.). Kilde: Putting a Price on Professors - A battle in Texas over whether academic value can be measured in dollars and cents (Wall Street Journal 23.okt.). forskerforum Nr. 240 december

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Lærerprofessionens betydning

Lærerprofessionens betydning Lærerprofessionens betydning Disposition: 1. Aktuelle udfordringer 2. Hvad siger forskningen om lærerprofessionalisme hvad kan en lærer? 3. Hvordan kan vi sætte temaet på dagsordenen centralt og lokalt?

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Gymnasier får øjnene op for evidens

Gymnasier får øjnene op for evidens 26 Gymnasier får øjnene op for evidens Hvad er den vigtigste faktor for elevers læring? Den evidensbaserede forskning giver svar, der kan styrke gymnasielæreres undervisning, lyder det fra professor Lars

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

Blandede børn. lærer bedst. Af Charlotte Ringsmose, professor

Blandede børn. lærer bedst. Af Charlotte Ringsmose, professor Blandede børn lærer bedst Af Charlotte Ringsmose, professor 58 Ugebrevet A4 viser i en undersøgelse (Larsen, 2012) sammenhænge mellem, hvor man bor og vokser op, og om man får en ungdomsuddannelse og en

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Eksamen nr. 1. Psykologi B

Eksamen nr. 1. Psykologi B 2014 De gymnasiale uddannelser Psykologi B Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 24 timer Eksamination og votering: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven lav en synopsis - Se video: Eksamen 1 - Diskuter

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

Læs mere

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen:

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen: KØF Noter fra mødet i Ålborg januar 2014. Produktivitetskommissionen: 1. Fokus på resultater. 2. Styring, ledelse og motivation. 3. Konsekvent opfølgning. Disse 3 punkter kan vi fint bruge for at komme

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR: INCITAMENTER, MOTIVATION OG NORMER

LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR: INCITAMENTER, MOTIVATION OG NORMER LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR: INCITAMENTER, MOTIVATION OG NORMER Lotte Bøgh Andersen Aarhus Universitet & KORA, Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning 1 Dispotision 1. Intro: I den offentlige

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger

Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger Eksempelkatalog Problemformuleringer og underspørgsmål: Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger Emne: Kommunikation Muligheder og begrænsninger (Samfundsfag B - Dansk A) Det er et problem, at Facebook-

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE Carsten Paysen T. Rosenskjold Department of Economics and Business, Aarhus University d. 24 marts 19. marts 2015 1 / 16 Min baggrund Student Marselisborg Gymnasium

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

bedre skole 2 2009 18

bedre skole 2 2009 18 18 bedre skole 2 2009 Standardiserede test og evalueringer i folkeskolen Danske læreres erfaringer Av Lotte Rahbek Schou, Conny Hvidberg og Anja Madsen Kvols Der synes at være udbredt konsensus i det danske

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Er rige mennesker lykkeligere? De fleste antager, at rige mennesker må være meget lykkelige. Men forskning viser, at rige sjældent er lykkeligere end andre. Det er nemlig primært vores gener, der bestemmer,

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL

SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet SUNDHEDSFREMME KOM SOM EN KRITIK Et

Læs mere

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende

Tema 4. Forskellen på rig og fattig er stigende Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 4 Forskellen på rig og fattig er stigende Siden 1985 er der sket en forskydning mellem klasserne. I 1985 tjente en person fra overklassen i gennemsnit 1,66 gange

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Bilag om OECDs evaluering af danske universiteter 1

Bilag om OECDs evaluering af danske universiteter 1 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om OECDs evaluering af danske

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Invitation til konferencen: På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Folkeskolereformen er blevet vedtaget med nye rammer, struktur og arbejdstid, men der mangler en beskrivelse og stillingtagen

Læs mere

Skab samarbejde = skab inklusion?

Skab samarbejde = skab inklusion? Skab samarbejde = skab inklusion? Samarbejde Af Andy Højholdt, lektor Forleden kom min kone, som er underviser på en pædagoguddannelse begejstret ind ad døren. Hun havde netop været på praktikbesøg i en

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Uddannelsesreformen 2013

Uddannelsesreformen 2013 Uddannelsesreformen 2013 Torsdag den 18. april blev SU-reformen færdigforhandlet. Resultatet blev en reform, der på mange punkter ligner regeringens oprindelige reformudspil. På enkelte områder er der

Læs mere

SUNDHED I ARBEJDETS KERNE? Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet

SUNDHED I ARBEJDETS KERNE? Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet SUNDHED I ARBEJDETS KERNE? BETYDNINGER, KONFLIKTER OG FORUDSÆTNINGER Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet HVAD ER SUNDHED? Et bestemt perspektiv

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Drøm om fremtiden og kom i 1sid0er MÅL Styrk dit liv med Chris MacDonald Drøm om fremtiden og kom i mål Vi er de eneste levende

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere