Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt"

Transkript

1 Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten har med finansloven sat initiativer i gang, der vil medføre endnu bedre beskæftigelse i byggeriet: Kickstart Igangsætning af investeringer for 18.7 mia. kr. Bl.a. en storstilet renovering og nybyggeri på hospitaler i Region Hovedstaden, samt forlængelse af tilskudspuljen til energirenovering. Boligjob 2 mia. kr. til videreførelse af fradraget for håndværkerarbejde m.v. i egen bolig. Bekæmpelse af sort arbejde Styrkelse af Skat og kontrol med regninger for håndværkerarbejde, hvor bygherre fremover skal betale med Dankort, når opgaven er på over kr. Bekæmpelse af social dumping Der er afsat 65 mio. kr. til styrkelse af Skat, Arbejdstilsyn og Politi for en øget indsats mod social dumping og for at sikre fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår. Flere unge i uddannelse og job 1500 ekstra skolepraktikpladser. Flere unge skal blive faglærte via voksenlærlingeordningen. Disse og mange andre initiativer lover godt for en ny start. Nu ser vi frem til, at også arbejdsgiverne bidrager positivt til en ny start. Det får de muligheden for ved de overenskomstforhandlinger der nu er i gang og ved de efterfølgende 3-partsforhandlinger. Bo Rosschou Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne:

2 Medlemsblad for Malernes fagforening Storkøbenhavn Ansvarshavende redaktør: Bo Rosschou Redaktionsudvalg: Bo Rosschou Susanne Rasmussen Jimi Pedersen Oplag: eksemplarer Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS ISSN Redaktionen sluttet 8. december 2011 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 15. marts 2012 Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Lygten København NV Telefon: Telefax: Indhold Dødens købmænd slipper for straf Blågårds Skole lukket af blyforurening Arbejdsmiljøinformation »Tilbagetrækningsreformen«er en realitet Dagpengeperioden forlænget med 6 mdr Lærlingekonference OK 2012 ønskeseddel Fitness Worlds polske byggefirma konkurs Skriftlig beretning Efteruddannelseskursus: Vil du vide mere om skimmelsvamp? Arbejdsløshedsstatistik Seniorklubben Opslagstavle Arbejdspladsliste Klubliste Fastelavnsfest Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og maler nyt er trykt på Multiart Silk 100 g, som er godkendt til Svanemærkning. Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten har med finansloven sat initiativer i gang, der vil medføre endnu bedre beskæftigelse i byggeriet: Kickstart Igangsætning af investeringer for 18.7 mia. kr. Bl.a. en storstilet renovering og nybyggeri på hospitaler i Region Hovedstaden, samt forlængelse af tilskudspuljen til energirenovering. Boligjob 2 mia. kr. til videreførelse af fradraget for håndværkerarbejde m.v. i egen bolig. Bekæmpelse af sort arbejde Styrkelse af Skat og kontrol med regninger for håndværkerarbejde, hvor bygherre fremover skal betale med Dankort, når opgaven er på over kr. Bekæmpelse af social dumping Der er afsat 65 mio. kr. til styrkelse af Skat, Arbejdstilsyn og Politi for en øget indsats mod social dumping og for at sikre fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår. Flere unge i uddannelse og job 1500 ekstra skolepraktikpladser. Flere unge skal blive faglærte via voksenlærlingeordningen. Disse og mange andre initiativer lover godt for en ny start. Nu ser vi frem til, at også arbejdsgiverne bidrager positivt til en ny start. Det får de muligheden for ved de overenskomstforhandlinger der nu er i gang og ved de efterfølgende 3-partsforhandlinger. Bo Rosschou Byggepladsbesøg & Arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Forsiden I årets beretning kan du blandt andet læse om arbejdsmiljø og byggepladsbesøg. Her et billede fra et besøg i Hellerup, der blev dækket i maler nyt nr. 3. Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne: maler nyt

3 Dødens købmænd slipper for straf Indehaveren af Kuntzer Construct, Gergely Kuntzer og indehaveren af Artflow, Szmirtnik Zsolt er ansvarlige for, at 2 ungarske malere var i åbenlys livsfare, da de malede vinduer på en 5 etagers ejendom på Halmtorvet. Arbejdet blev udført fra Bådsmandsstol. Kuntzer Construct var entreprenør og Artflow var underentreprenør Åbenlys livsfare Malerne var i åbenlys livsfare og arbejdet blev da også stoppet af Arbejdstilsynet. Alligevel bliver de ansvarlige tilsyneladende ikke draget til ansvar af myndighederne.»de ansvarlige skal drages til ansvar«, siger Malernes fagforening Storkøbenhavn.»Ejerne af de firmaer, der har entreprisen på maling af vinduerne, har sparet stilladset for at opnå større profit. Men efter Arbejdsmiljøloven har de ansvaret for, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt«.»2 malere har været i livsfare, fordi deres arbejdsgiver har vægtet profit højere end de ansattes liv og helbred. Men vi vil ikke acceptere frit spil for dødens købmænd«.»det har indtil nu ikke været muligt for Arbejdstilsynet, at tage skridt til, at der via Københavns Politi rejses tiltale mod de ansvarlige. Det er stærkt beklageligt og helt uacceptabelt for fagforeningen«. Krav om straf»når udenlandske virksomheder og statsborgere er involveret i brud på Arbejdsmiljøloven har Arbejdstilsynet og politiet åbenbart svært ved at placere ansvar og retsforfølge de ansvarlige. Men vi kan ikke have, at retsløshed breder sig i byggeriet, fordi myndighederne er usikre«, siger fagforeningen.»vi har derfor henvendt os til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og Justitsminister Morten Bødskov for at få dem til at gribe ind i den aktuelle sag. Uanset, at bevillingen til den bebudede styrkede indsats på området ikke er trådt i kraft endnu, er det åbenbart, at der skal handles nu i denne sag. Beskæftigelsesministeren og Justitsministeren må tage initiativ til at sikre, at dødens købmænd bliver draget til ansvar«, slutter fagforeningen. Gergely Kuntzer Szmittnik Zsolt maler nyt 3

4 Blågård Skole lukket af blyforurening Manglende sikkerhed ved afrensning af blyholdig maling betød, at skoleledelsen på Blågård Skole måtte lukke en skolebygning for elever og lærere og igangsætte en omfattende rengøring af hele bygningen. Samtidig fandt Arbejdstilsynet det nødvendigt straks at beordre malerarbejdet stoppet, da 6 malere blev udsat for sundhedsfare. V.S.L. koncernen hyrede blokeret firma med polske arbejdere Hændelsen fandt sted i slutningen af august 2011, men kommer først nu til offentlighedens kendskab. Maling af skolens vinduer, som indeholdt bly i den gamle maling, blev udført af V.S.L. koncernens datterselskab Malerfirma Arne Valling A/S, der havde entreret med en underentreprenør til at udføre rensearbejdet på vinduerne. Underentreprenøren er M.L. Entreprise, der var blokeret af fagforeningen, fordi de ikke ville underskrive overenskomst for deres polske arbejdere. Samme firmakonstruktion (blot med et andet af V.S.L. koncernens datterselskaber, Malerhuset Steen Nielsen A/S) blev anvendt 2 måneder tidligere på Herman Triers Plads 1-9, hvor de udførende arbejdere også blev udsat for sundhedsfare ved afrensning af blyholdig maling. Dette blev på fagforeningens foranledning behandlet på et møde med virksomheden den 4. juli 2011, hvor virksomheden afviste at have noget ansvar.»de nye oplysninger er rystende og afslører, at de involverede virksomheder (V.S.L. koncernen og underentreprenøren M.L. Entreprise) er fortsat med at udføre blyarbejdet uden de lovfastsatte sikkerhedsforanstaltninger, og det på trods af at de vidste arbejderne blev udsat for risiko for blyforgiftning«, siger Malernes fagforening. Også elever og lærere har været udsat for risiko indtil det tidspunkt, hvor Københavns Kommune beordrer skolebygningen ryddet. Flere malere udsat for risiko»vi har en formodning om, at V.S.L. koncernen også på andre opgaver har renoveret vinduer, hvor den gamle maling har indeholdt bly og hvor arbejdet ikke er udført efter gældende sikkerhedsregler. Dermed kan yderligere et antal arbejdere og andre berørte have været udsat for forgiftningsfare. Det vil derfor klæde koncernen hvis de nu vedkender sig deres ansvar, lægger alle kort på bordet og oplyser om samtlige entrepriser, hvor M.L. Entreprise har været involveret«, siger Malernes fagforening. Et mæglingsmøde mellem fagforeningen og V.S.L. koncernen førte ikke til en løsning, men medførte dog, at koncernen meddelte fagforeningen, hvilke malersvende der har udført malerarbejde på vinduer, hvor underentreprenøren M.L. Entreprise har udført rensearbejdet. Der er tilsyneladende tale om, at koncernen i flere år har anvendt M.L. Entreprise. I de tilfælde, hvor der har været tale om rensearbejde på vinduer, hvor der har været bly i den gamle maling, har de malersvende, der efterfølgende har udført malerarbejdet, været udsat for risiko for blyforgiftning.»det skal de pågældende malersvende informeres om. De, der har været udsat for risiko, kan få konstateret om de er blevet Klaus Bonde, direktør i V.S.L. koncernen forgiftet ved at få taget en blodprøve hos egen læge, og derfor er det vigtigt at de får denne information«, siger fagforeningen. Skou Gruppen tilbageholder oplysning Fagforeningen har bedt Københavns Kommune om og fået aktindsigt i blysagen fra Blågård Skole. Det fremgår bl.a. af dette, at Københavns Kommune i kontrakten med hovedentreprenøren Skou Gruppen har indføjet en arbejdsklausul om, at eventuelle underentreprenører skal være omfattet af overenskomst. Det udførende firma M.L. Entreprise - var ikke omfattet af overenskomst. Skou Gruppen har ikke ønsket at svare på spørgsmål fra Malernes fagforening om de videreførte arbejdsklausulen til næste led i kæden, Malerfirmaet Arne Valling. Fagforeningen følger sagen i forhold til alle involverede. Hold dig orienteret om seneste nyt på malerneshus.dk 4 maler nyt

5 Arbejdsmiljøinformation Hvis uheldet er ude! Anmeldelse af arbejdsskade? Har du mistanke om, at din sygdom skyldes arbejdsmiljøet, for eksempel nedslidning af kroppen, eller har du været ude for en arbejdsulykke skal sygdommen anmeldes som enten arbejdsskade/arbejdsbetinget lidelse. Der er forskellige måder at anmelde en arbejdsskade på: Dit firma anmelder sygdommen til arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen. Du har pligt til selv at sikre dig at skaden er anmeldt. Du vil modtage en skrivelse fra enten arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen snarest efter anmeldelsen. Hvis du ikke inden for ca. 1 til 2 måneder efter arbejdsskaden har hørt fra forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrelsen, så kontakt Malernes fagforening. Som noget nyt er det nu muligt at anmelde elektronisk over nettet Din læge/tandlæge (egen eller hospitalet), har pligt til at anmelde sygdommen til Arbejdsskadestyrelsen, men glemmer det ofte. Malernes fagforening kan også anmelde arbejdsskaden direkte til Arbejdsskadestyrelsen, men du skal selv henvende dig til Malernes Fagforening. Meget vigtigt: Arbejdsskaden skal anmeldes senest inden 1 år, efter den er opstået. Gem en kopi af anmeldelsen, så du er sikker på, at arbejdsskaden er anmeldt. Medbring kopi af anmeldelsen når du kontakter Malernes Fagforening. I tvivlsspørgsmål vil Socialrådgiver Keld Wulff og AMR ansvarlig Gert Hansen være behjælpelige. Arbejdsskader/ulykker Hvad angår anmeldelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser: Hvis man er i tvivl, om det er anmeldt af firmaet, skal man modtage en kvittering fra skadestyrelsen, og det nye er, at det nu gøres elektronisk over nettet. Men husk, det skal stadigt være anmeldt inden et år, fra skaden er sket. Til dem, der ikke kan få firmaet til at anmelde det: Kom ind i afdelingen,så anmelder vi det sammen. Efter knæskader er nakken den mest hyppige arbejdsskade for malere, Der er udviklet en nakkestøtte til at aflaste/ hjælpe mod nakkeskader. Fagforeningen har en, du kan komme og prøve, og datablad for den kan hentes her i afdelingen. I 2006 lempede Arbejdsskadestyrelsen på knælidelser, men for en meget stor del af malerne, kan det stadig være svært at få anerkendt deres knælidelse. Eksempel For at blive anerkendt med en knælidelse, skal man kunne bevise at have arbejdet med knæliggende arbejde i 20 til 25 år, med mindst 4 timer pr. dag. For malerne der er nedslidte, er Fleksjob en fornuftig løsning, idet de bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet såvel socialt som arbejdsmæssigt, samt bevarer en almindelig lønindtægt, altså en samlet indtægt for 37 timer pr. uge, selv om man kun arbejder ca. 25 timer pr. uge, lønnen bliver udbetalt af deres arbejdsgiver. Arbejdsgiveren får så refusion fra den ansattes egen kommune. I skrivende stund er Kommunerne i gang med ville begrænse fleksjobordningen, yderlig er der sket det, at medlemmer der er i fleksjob bliver fyret og sendt over på ledighedsydelse til en lavere sats/ løn, på grund af den økonomiske nedtur i samfundet. Ledighedsydelsen er på 91% af arbejdsløshedsdagpengene. Ledighedsydelsen gives til personer der er godkendt til et fleksjob af deres egen kommune, hvis deres Kommune/jobcenter ikke har kunnet anvise den enkelte maler til ansættelse i et fleksjob. Modtager medlemmet kontanthjælp på tidspunktet for tildelingen af fleksjobbet, vil man fortsætte med at modtage kontanthjælp. Nack Mollis er et unikt produkt til aflastning af nakken ved vedvarende arbejde når blikket er rettet opad. maler nyt 5

6 »Tilbagetrækningsreformen«er en realitet Den tidligere regerings planer om at reformere efterlønsordningen er nu en realitet. S-SF-R regeringen har været nødt til at gennemføre den tidligere regerings forringelser på efterlønsområdet. Af Allan Larsen. Nogle hovedlinjer i reformen følger her: Reformen får betydning for alle født efter 1. januar Efterlønsalderen bliver gradvist hævet, sådan, at en person, der er født efter 30. juni 1959 først vil kunne gå på efterløn, som 64 årig. Er du født efter 31. december 1962, kan du gå på efterløn fra 3 år før du bliver folkepensionist. Efterlønsperioden vil gradvist blive nedskåret til 3 år. For folk født efter 1. juli 1959 vil efterlønsatsen være 100 % af dagpenge. Er du født før, vil du få 91 % af dagpengesatsen, med mindre du har et vist antal timer efter du har fået udstedt efterlønsbevis. Modregningen af pension skærpes gradvist. Fra januar 2013 skal man aktivt tilmelde sig ordningen inden man bliver 30 år. De nuværende regler siger, at man aktivt skal afmelde sig, hvis man ikke vil være medlem. Folk under 60 år får muligheden for at melde sig ud af ordningen og få deres indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit i perioden 2. april 2012 til 1. oktober Har du været med siden starten i 1999, har du indbetalt et samlet beløb, der svarer til ca ,- kr. Der er stadig mulighed for at optjene den skattefri præmie. Det er nogle drastiske ændringer, der sker og i skrivende stund er forslaget ikke endeligt vedtaget. Når forslaget er vedtaget, vil A-kassen skrive til alle, der er berørt af efterlønsordningen. Vi vil oplyse om de ændringer, der gælder lige præcis for dig, sådan at du kan tage stilling til, om du fortsat vil være med i efterlønsordningen eller ønsker pengene kontant udbetalt og hvordan du skal forholde sig hvis du f.eks. ønsker at udmelde dig og få efterlønsbidraget tilbagebetalt. Hvis der viser sig behov eller ønske for det, vil vi i afdelingen lave et arrangement, hvor ændringerne bliver gennemgået. Dagpengeperioden forlænget med 6 mdr. Den borgerlige regerings nedskæring af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og den efterfølgende frygt for at uhørt mange ville ryge ud af dagpengeperioden er afværget Den nye regering har sammen med Enhedslisten vedtaget at forlænge dagpengeperioden med et halvt år for dem, der mister dagpengeretten efter den 1. juli For dem, der er indplaceret i dagpengesystemet før 1. juli 2010, kan forlængelsen dog højst strække sig til 4 år, som den var før ændringen. Det er ikke til umiddelbart at opgøre i vores kasse, hvor mange personer, der vil blive omfattet af den forlængelse. Men alene bevidstheden om, at dagpengeperioden er forlænget, vil helt sikkert skabe mere tryghed for de personer, der er ledige. A-kasse kontingent 2012 De medlemmer af fagforeningen, der er forsikret mod arbejdsløshed i Byggefagenes A-kasse kan se frem til en kontingentstigning på 9 kr./ mdl. i Desuden: Dem, der også betaler til efterløn, stiger med 13 kr. Administrationsbidraget til A-kassen stiger med 5 kr. 6 maler nyt

7 Bygningsmaler Vognmaler Skiltetekniker Er du lærling? Lærlinge konference 18. april 2012 Så kom til vores konference lavet specielt for dig Vi afholder en heldagskonference i Malernes fagforening, Lygten 10, den 18. april, hvor vi i samarbejde med malermestrene inviterer alle lærlinge til en dag, hvor vi tager de emner op, der har en interesse for jer lærlinge. For at netop det kan ske har vi allieret os med 3 lærlinge, som har en masse gode idéer til, hvordan sådan en dag skal løbe af stablen med workshops og fagligt indhold, som f.eks: ID kort arbejdsmiljø hvordan drives virksomheden? De tre lærlinge i udvalget: Der vil komme nogle fra mesterorganisationerne og være med til at belyse de forskellige områder. Vi er helt sikre på at det bliver en fantastisk dag med en masse spændende input, som I kan bruge i jeres fremtidige arbejdsliv. Vi håber at denne dag kan være med til at få gang i nogle lærlingeaktiviteter og at det kan ryste jer sammen på tværs af fagene. Skulle du nu sidde og tænke, at det vil du gerne være en del af, skal du bare ringe på og tilmelde dig, eller udfylde nedestående slip og sende ind til: Malernes Fagforening Lygten NV KBH Tilmeldning skal være i sekretariatet i hænde senest tirsdag den 10. april. Jesper Fournaise Karina Jespersen Katrine Elgaard Tilmeldning Lærlinge konference den 18. april 2012 Tilmeldning skal være i sekretariatet i hænde senest tirsdag den 10. april. Navn: Cpr.nr: Tlf. nr: Sendes til: Malernes Fagforening, Lygten 10, 2400 KBH NV maler nyt 7

8 Eks-Skolens Trykkeri ApS Ønskeseddel 3F ønsker øget tryghed»den bedste tryghed er, at der er gang i byggeriet, høj beskæftigelse og noget at rive i, samt at der er fair konkurrence om jobbene«, siger Peter Hougård Nielsen til Licitationen, Byggeriets Dagblad. Det er Malerforbundet enig med Peter i. overenskomsterne. De uorganiserede skal være med til at betale til de overenskomster, som de er omfattet af og har fordele ved. Det skal praktisk ske ved, at arbejdsgiverne skal indbetale et beløb for alle medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten. OK 2012 Akkordafsavnstillæg Fra alle byggeforbundene er der rejst krav om et akkordafsavnstillæg, som betyder en forhøjelse af den minimale timeløn til 140 kr./t og dermed også af den mindste timeløn, den udenlandske arbejdskraft kan aflønnes med efter overenskomsten. Danske Malermestre Forhandlingerne med Danske Malermestre starter senere, men fortsætter derefter parallelt med forhandlingerne på det øvrige byggeområde. Mestrene: Øget flexibilitet Fra arbejdsgiverne lægges der vægt på, at der fra vores side kommer en øget flexibilitet. Fair trade i alle led Fra alle byggeforbundene er der rejst krav om tredjepartsforpligtelse forstået på den måde, at Dansk Byggeri skal forpligte sine medlemmer til, at også underentreprenører i alle led er forpligtet af vores fælles overenskomst.»vi har ikke noget imod udenlandsk arbejdskraft, men den skal være på lige vilkår og skal ikke undergrave danske løn- og ansættelsesforhold«siger Peter Hougård Nielsen. Modelfond Fra alle byggeforbundene er rejst krav om en særlig fond til vedligeholdelse af Peter Hougård Nielsen, formand for byggegruppen i 3F og Lars Storr-Hansen, adm. dir. for Dansk Byggeri startede den 7. december 2011 forhandlingerne om ny overenskomst på byggeområdet. Fitness Worlds polske byggefirma konkurs Skifteretten i Roskilde har afsagt konkursdekret mod Fitness Worlds polske byggefirma Jack Building Service TRÆN BILLIGT! Hos Fitness World får du: Lækkert bad Lækre lokaler Lækkert udstyr Virksomheden har ikke betalt skat og feriepenge. De skylder desuden Malernes fagforening kr. i bod for at have fremsat trusler mod de polske bygningsarbejdere, der henvendte sig til fagforeningen. Arbejdsretten behandler i øjeblikket et krav mod Fitness World på 1.4 mil. kr. vedr. manglende løn m.v. til 45 polske arbej- dere, der via Jack Building Service har arbejdet for Fitness World. Denne sag afgøres 14. marts. Byretten på Frederiksberg behandler den 11. januar en klage fra Fitness World over formanden for fagforeningen, fordi de mener, at han i flere medier har gjort Fitness World ansvarlig uden grund. NÅR POLSKE ARBEJDERE BYGGER FOR FITNESS WORLD, FÅR DE: KØKKEN OG OMKLÆDNING MED OVERNATNING Det var vilkårene for bl.a. fire polske bygningsarbejdere, der efter 1 måneds arbejde blev sendt hjem med en timeløn på 5 kr. (3000 kr. til deling). Malernes fagforening maler nyt

9 Skriftlig beretning 2011 xxxx Indstik i maler nyt nr. 1/2012 Organisering Organiseringsplanen påbegyndtes i slutningen af Her lagde vi grundstenene for organiseringsplanen for Den blev så forelagt organiseringsudvalget (organiseringsudvalget består af folk fra bestyrelse, tillidsfolk samt to fra daglig ledelse). I organiseringsudvalget færdiggjorde vi årsplanen, som så igen blev fremlagt på tillidsmandskonferencen i januar 2011, for så at blive godkendt af bestyrelsen. På med arbejdshandskerne. Januar: Tillids/arbejdsmiljørepræsentanter 2 dags kurser. Udover selve kurset fik flere af deltagerne også opbygget et netværk til andre værkstedsklubber. Februar: Vognmalerne. 21 værksteder blev besøgt. Her var det indtryk vi fik, positiv fremgang i omsætningen, selvom der på dette tidspunkt for andre brancher, var en vis form for nedgang i produktionen. Marts: Skiltemalerne. En mindre del af malerfaget. Kun 24 firmaer er organiseret i Skiltefaggruppen, det fortæller lidt om en branche, der er presset. Flere skiltefirmaer indgår overenskomsten med HK, da meget af arbejdet falder ind under deres overenskomst. Vi besøgte 7 Skilteværksteder og mødte 21 svende. Her var der også smule optimisme at spore for fagets fremtid. Vi inviterede svendene og mestrene ind til en udstillingen»fra Form Til Font«af Ole Søndergaard og Morten Rostgaard Olsen. Maj: Byggepladsbesøg. 75 af vores tillidsfolk deltog i pladsbesøg. På dette tidspunkt i maj gik der næste 400 arbejdsløse malere rundt derhjemme og ventede på at komme i gang med at arbejde. Derfor var det ekstra deprimerende for de 75 tillidsfolk at se den ene byggeplads efter den anden være besat af underbetalte udenlandske kollegaer. Så kom sommeren. Her besøgte vi forskellige byggepladser, der fik lavet opmålt arbejde. Det var opløftende at høre, at der stadig blev tjent penge på akkorderne fra 200 kr. til 250 kr. i timen, og at de fleste af akkorderne lå op mod de 250 kr. Timelønsgennemsnittet lå på 160 kr. i timen Malernes fagforening Storkøbenhavn Ordinær generalforsamling Onsdag den 21. marts 2012 kl i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV Dagsorden: 1. Valg af dirigent samt tilforordnede 2. Protokol bemærk at protokollen vil ligge til gennemsyn i fagforeningen fra onsdag d. 14. marts Beretning 4. Regnskab for Indkomne forslag 6. Valg af stemmetællingsudvalg og fanebærer 7. Valg af daglig ledelse og bestyrelse 8. Valg af bestyrelsessupleanter 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant samt statsautoriseret revisor 10. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 13. marts 2012 Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen fra onsdag d. 14. marts Der vil blive serveret lidt mad og kaffe fra kl Gyldigt medlemskab skal bekræftes ved indgangen. Regnestykke: 1924 timer x 160 = Ferie/SH pension = kr. pr. anno timeløn timer x 200 = Ferie/SH pension = kr. pr. anno akkordløn. Difference på kr om året! September: Ikke for at fremhæve vores organiseringsplan, men det blev hurtig klart, at vi havde fat i noget af det rigtige. Da planen blev kendt af forbundet, ville de gerne lave vores anden større byggepladsbesøgsdag til en landsdækkende byggepladsbesøgsdag. Det synes vi var en god idé, lidt efter fulgte resten af byggefagenes fagforeninger med på idéen og vupti så var der en landsdække byggepladsdag. Smukt tillidsfolk deltog på landsplan. Ifølge vores plan havde vi tænkt os at slutte året af med en elevdag, men det er nu blevet til en elevkonference i det ny år. Sideløbende med planen har der også været organisering af malerfirmaers værkstedsklubber. Afdelingen har en organiser tilknyttet, som udover at havde været til stor hjælp i fuldførelse af årsplanen også har arbejdet med firmaorganisering. Et eksempel på noget af det organiseren har udrettet: Et større malerfirma, hvor tillids- og arbejdsmiljørepræsentant stopper i firmaet. En person, som bestrider begge poster bærer for meget og det gør klubben sårbar. Klubben i dette firma var på vej til at lukke og slukke, men ved organisatorens indsats i firmaet blev der skabt et nyt sammenhold blandt svendene og klubben. Dette skete ved en ekstraordinær generalforsamling med 100 % fremmøde. MFD Forbundet er nu samlet i 6 stærke afdelinger. Målsætningen er, at de vil være i stand til at løse de faglige og organiserende opgaver for malerne uanset hvor i landet man arbejdet. Forbundet har igangsat en række nye initiativer for at styrke forbundet på arbejdspladserne og at sikre en landsdækkende frem- maler nyt 9

10 gang. Forudsætningen for at dette har kunnet lade sig gøre er, at Malerens fagforening Storkøbenhavn og forbundets øvrige afdelinger har afstået fra at bestemme suverænt over egen økonomi. I forbundets hovedbestyrelse sidder vi fortsat 3: Susanne Rasmussen, Allan Larsen og Bo Rosschou. Samarbejdet i Byggefagenes Samvirke På sikkerheds- og miljøarbejdet har vi fortsat et tæt og konkret samarbejde, og det samme gælder på organiseringsområdet. Der er dannet en»rut-gruppe«der hver uge fordeler og besøger de pladser, der er tilmeldt det såkaldte RUT-register (udlændinge). Fusionen mellem TIB og 3F har haft stor betydning for samvirket og mange resurser er i det forløbne år brugt på undersøgelse af, om der mellem byggefagene og andre kunne etableres et bofællesskab. Det har vist sig ikke at være muligt p.t. Af samme grund sætter vi nu gang i en yderst tiltrængt vedligeholdelse af Byggefagenes Hus, Lygten 10. Samarbejdet med Rør- og Blik Vi har til marts nu boet 3 år sammen med Rør- og Blik på Lygten 10 og vi har fortsat stor glæde af hinanden. Udnyttelsen af huset er optimal og i dagligdagen fungerer det godt, også med klubmøder og andre møder hvor værkstederne kan være her sammen og kan dele lokalerne i fred og fordragelighed. Vi udvikler også flere fælles arrangementer sammen. Der er annonceret, at Metal, Elektrikerne og Blikkenslagerne måske laver noget sammen på forbundsplan. Det får ingen indflydelse på situationen her på Lygten p.t. Samarbejdet med Københavns Malerlaug Dialogmøderne mellem fagforeningen og KM fortsætter i den gode gænge, vi har haft igennem nu 11 fortløbende møder. Der har også været dialogmøder forud for dette, men vi ser det samarbejde, der nu løber, som meget stabilt og yderst positivt til gavn for hele malerfaget i vores område. Status fra seneste møde den 5. december 2011 er, at vi har en fælles positiv vurdering af regeringens initiativ omkring bekæmpelse af social dumping. Det vurderes ligeledes som positivt for malerfaget, at offentlige investeringer i vedligeholdelse og nybyggerier er fremrykket. KM er ikke glade for planerne om betalingsring fra fagforeningen afventer vi lige og ser hvad der kommer ud af de konkrete forhandlinger, idet vi jo skal have gjort noget ved trafikpropper og forurening i Hovedstadsområdet. Det kan jo være at der findes en løsning som alle kan gå ind for i forbindelse med 3-partsforhandlingerne der finder sted efter marts Faglige sager Der blev afholdt 41 mæglingsmøder, 4 timandsmøder og 6 fællesmøder i året Nogenlunde det sammen niveau som året Vi kan stadig mærke krisen på antalet af mæglingsmøder. Det er sager vedr. manglende betaling, hvor en mester skylder vore medlemmer penge under én eller anden form. Der skyldes mange feriepenge, s/h betalinger, pensionsindbetaling, kørepenge og udbetaling af sygedagpenge, som vi hellere ser ligge i medlemmets lomme, end i mesters. På grund af krisen kan vi også se en stigning af sager på arbejdsmiljøet, som også er blevet grovere med krisen, da det er der nogle firmaer sparer. Vores lærlinge har også kunne mærke den lidt hårde tid med 18 forligsmøder som både kan være manglende løn, regulering af lønsats, samt ophævelses af uddannelsesaftaler begge veje fra. Det har også været lidt at se til i forhold til konkurssager. Vi har haft 9 LG sager med firmaer, som er gået konkurs. Der har selvfølgelig været mange flere sager, som er blevet løst undervejs inden de er nået til enten mægling, forlig eller højere i systemet. Lærlinge og ungdomsarbejdet På elevområdet er der sket noget med både elever i mesterlære og SKP-lærlinge. Nogle af de fagligt behandlede sager om ophævelse af uddannelsesaftaler skyldes årets mange konkurser, mens mange behandlede sager bunder i ulovligt fravær og/eller ustabile mødetider, hvilket vi som fagforening har svært ved at forsvare. Færre og færre firmaer vælger at tage lærlinge ind. Vi må påvirke politikerne og firmaerne for at ændre det. Hvis vi malerne skal overleve som fag, nytter det ikke at fødekæden bliver klippet over, for så er fremtidsudsigterne en udslusning af faget en realitet. Der var i 2010 mange konkurser inden for auto- og industrilakererne. I år er tendensen at det er bygningsmalerne, der står for tur. Vi har heldigvis indtil nu været i stand til, at få afsat alle enten hos en anden mester eller som nødløsning i SKP. Mange SKP-elever har fundet praktikpladser i år, men der er stadig nogle der bliver hængende som SKP-elever det kan undre, da præmie og tilskud for at ansætte en lærling sidste år steg fra kr. til kr. Forbundet afholdt igen i år kursus for lærlinge i Middelfart og det var glædeligt at der deltog 10 lærlinge fra vores afdeling. Lærlingeklubben har uheldigvis ligget stille i et stykke tid, men i det nye år vil vores lærlinge blive indbudt af afdelingen til en hel dag her i huset. I skrivende stund er der lagt et projekt i støbeskeen, hvor lærlingene, bl.a. kan bruge dagen på forskelige aktiviteter, arbejdsmiljø, ID-kort, oplysning, workshops, og opgaver. Afslutningsvis skal det siges at fagforeningen hver torsdag formiddag er repræsenteret på teknisk skole i Gladsaxe, så vores lærlinge kan kontakte os, hvis de har brug for hjælp. Arbejdsmiljøarbejdet Arbejdet med miljø og sikkerhed har fra afdelingen i det sidste år, omhandlet arbejdspladsbesøg, APV, skurforhold, maling, med organiske opløsningsmidler, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsskader, arbejdsulykker og bly i maling. Vi må desværre stadig konstatere at der er flere sager der ender med en fagretlig afgørelse på grund af manglende skur og velfærdsforhold, maling med for højt kodet produkter og bly i maling. Arbejdsskader/ulykker Hvad angår anmeldelse af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser er man i tvivl om det er anmeldt af firmaet? skal man modtage en kvittering fra skadestyrelsen og det nye er at det nu gøres elektronisk over nettet men husk det skal stadigt være anmeldt inden et år fra skaden er sket, dem der ikke kan få firmaet til at anmelde det kom ind i afdelingen så anmelder vi det sammen. Efter knæskader er nakken den mest hyppige arbejdsskade for malere der er udviklet en nakkestøtte til at aflaste/hjælpe mod nakkeskader, Fagforeningen har en du kan komme og prøve og datablad for den kan hentes her i afdelingen. Pladsbesøg Byggebranchen har i det forløbne år mærket krisen, og er desværre påvirket i negativ retning. Der er flere, der dukker, sig og er bange for at miste sit arbejde og derfor accepterer et ringe og til tider livsfarligt arbejdsmiljø. Der foregår stadig overnatning på arbejdspladserne. Afdelingen og byggefagene er meget opmærksom på problemet og gør også her en stor indsats for at bekæmpe det. Skurforhold Flere malermestre har tilsyneladende stadig et meget afslappet forhold til skur- og velfærdsforhold, til trods for de faglige sager vi i løbet af året har haft om dette. Så lad det være sagt: I må og skal ikke finde jer i ikke at have nogen ordentlige forhold. Vi er ikke længere væk end et opkald, så rykker vi ud til pladsen. Men husk 10 maler nyt

11 kommandovejen: kontakt først pladsens eller firmaets SR, herefter fagforeningen. Bly? Som bekendt malede vi, inden det blev ulovligt!, med maling indeholdende bly. Med årene bliver opbygget et tykt malingslag, som på et tidspunkt skal afrenses til bart træ! Så er muligheden for at blive blyforgiftet til stede, hvis det pulveriserede bly kommer ind i kroppen gennem luftvejene, øjnene, åbne sår, osv. Der har igennem årene været oplyst om faren bl.a. i fagforeningen, Malernyt, og via Arbejdsmiljøhusets folder, men der er stadig firmaer, der prøver at krybe udenom arbejdsmiljøregler og udsætter malersvendene for blyforgiftning. Aktuelt er der faglige sager kørende pga. at blyafrensningen er udbudt i underentreprise og udføres af polske arbejdere, der ligeledes ikke overholder gældende arbejdsmiljøregler Afslutningsvis vil fagforeningen gerne benytte lejligheden til at takke Arbejdsmiljøudvalget for deres indsats i løbet af året A-kassen organisatorisk og beskæftigelsen Året 2011 startede beskæftigelsesmæssigt lige så voldsomt som Vi var i en lang periode frem til starten af april op mod 500 ledige og frem til juni måned var ledigheden på samme niveau som Men så var der også lysning på vej. Beskæftigelsen var i en periode fra juli og frem til november på 200 svarende til 10 % Stadigvæk et stort tal, men væsentligt under de 15 % ledighed i 2010 og bedst af alt; ledigheden stiger kun langsomt den sidste del af året. 700 personer har været berørt af ledighed i en kortere eller længere periode. Lokalt har afholdelse af 3-mdrs.-samtaler og cv-samtaler været årets helt store arbejdsopgaver. Omkring mdrs.-samtaler og et lignende antal cv samtaler, har været gennem A-kassen. Når man lægger det til, at medlemmerne har været til et lignende antal samtaler på jobcentrene, er det rigtig mange ressourcer der bliver lagt i det arbejde. Og så tales der stort set om det samme i jobcentret og i A-kassen. Lokalt er vi derfor gået ind i en partnerskabsaftale med Københavns kommune om at overtage jobcentrenes samtale for ledige københavnere det første ½ år. A-kassen er blevet en»anden Aktør«. Det vil spare vore københavnske kollegaer for en del samtaler. En lignende aftale er på vej med Rødovre kommune. Forhåbentlig bliver dette en fast del af en ny arbejdsmarkedsreform, hvor de ledige kun skal til 3-mdrs samtaler i A-kassen. Organisatorisk er A-kassen nu en central A- kasse, hvor ansvaret for A-kassen ligger et sted nemlig i hovedsædet. Det betyder, at der ikke længere skal afholdes lokal generalforsamling eller vælges lokal bestyrelse. Arbejdsskader/socialrådgiveren Der har også i 2011 været en stadig større stigning i henvendelser fra vore medlemmer. Henvendelserne omhandler især erhvervssygdomme. Det er nedslidningsskader, hovedsagelig i skulder, arme, nakke, ryg, hofte og knæ. Som en ny ting har vi konstateret at en del af afdelingens medlemmer, såvel lærlinge som ældre svende, får en allergisk eksem der er varig. Dette skyldes at malerproducenterne tilsætter et konserveringsmiddel der kaldet»kobolt og kathon«. Det kan svækkes med tiden, hvis man undgår hudkontakt med stoffet, men i det daglige liv er det næsten umulig, idet kobolt og kathon tilsættes i såvel kosmetik, personlig hygiejne samt husholdnings/industrielle produkter. For eksempel for nogle lærlingenes vedkommende betyder det at de må stoppe uddannelsen og for svendene, at de må stoppe som malere på sigt. Ligesom der kan være problemer med at undgå konserveringsmidlerne ved erhvervsskift, hvilken kan resultere i en større økonomisk nedtur for medlemmet og deres familie. Malernes fagforening i København mener at løsningen af problemerne med konserveringsmidlerne er en landsdækkende opgave og har kontaktet forbundet, som efterfølgende har igangsat en landsdækkende undersøgelse, i samarbejde med de relevante Forbund/fagforeninger inde for byggefagene, Arbejdsmiljørådet samt de relevante lægelige eksperter, til afdækning af problemerne med de tilsatte konserveringsmiddelser. Nedslidning Gennemsnitsalderen for malere der har fået nedslidningsskader på deres krop, starter forsat ved begyndelsen af 40 års alderen. Nedslidningsskaderne berører nakke, skuldrer, ryg, arme, hofter og knæ. For den yngre del af malerne kan/vil dette føre til et erhvervsskift, efter en eventuel arbejdsprøvning, omskoling eller revalideringsperiode. For den lidt ældre del af malere, det vil sige dem fra ca. midten af 50erne, har nedslidningsskaderne medført, at en stadig større gruppe bliver henvist til fleksjob, eller ledighedsydelse, hvis pågældende medlems kommune ikke kan skaffe et fleksjob. Fleksjobbet bliver givet på grund af en varig arbejdsnedsættelse, der er lægelig dokumenteret, efter en eventuel arbejdsprøvning af deres Kommune. Sygedagpenge/arbejdsskade Flere og flere Kommuner/jobcenter stopper for udbetaling af sygedagpenge til vores medlemmer og raskmelder medlemmet, selv om medlemmet ikke er blevet raskmeldt af egen læge. Kommunen skal i den forbindelse henvise til kontanthjælp som nyt forsørgelsesgrundlag for medlemmet. Hvis der kører en Arbejdsskadesag I Arbejdsskadestyrelsen og der ikke er kommet nogen afgørelse, af erhvervsevnetabet, kan Kommunen ikke stoppe for udbetalingen af sygedagpenge til medlemmet. I 2007 blev det muligt med yderlig forlængelse af sygedagpengeperioden i 2 gange 52 uger, især hvis man venter på lægelig behandling. Arbejdsulykker Også i 2011 har der været et fald i de anmeldte arbejdsulykker. Her drejer det sig om både hændelige uheld, samt uheld, hvor arbejdsgiveren har et erstatningsansvar. Vi mener, at det er et resultat, af det gode sikkerhedsarbejde som Malernes fagforening og Byggefagene generelt har udført. Socialrådgiverne i fagbevægelsen har bemærket, at Arbejdsskadestyrelsen i de seneste år har strammet meget op på dispensationerne i forbindelse med for sent anmeldelse af arbejdsskader (1-år fristen.) Det har haft den konsekvens, at arbejdsskader ikke har kunnet anerkendes, til skade for de pågældendes mulighed for méngodtgørelse eller erstatning for tab af erhvervsevne. Malernes Fagforenings råd til personer der kommer ud for en arbejdsulykke eller erhvervsbetingede arbejdsskade, at sikre der sker en anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen eller Mesterens forsikringsselskab snarest mulig efter kendskabet til arbejdsulykken eller arbejdsskaden. Det kan ske enten af din arbejdsgiver, læge, tandlæge, skadelidte (dig selv) eller andre for eksempel Fagforeningen. Snarest efter anmeldelsen vil medlemmet modtage en skrivelse fra enten Forsikringsselskab og/eller Arbejdsskadestyrelsen som er medlemmets dokumentation for at arbejdsskaden er anmeldt rettidig. Vognmalerene Nu er året 2011 brugt op og vi har nu været uden brancheklubben, som stoppede i marts Men der ser ud til at vognmalerkollegaerne godt ved, hvor der kan hentes hjælp, når de har brug for det, og vi får da også en del henvendelser. maler nyt 11

12 Det ser samtidig ud til, at der er godt gang i aktiviteterne. Der har i året været afholdt flere vognmalerkurser, som har været godt benyttet og der ser ud til at der i året 2012 kommer flere. Fagforeningen afholdt en dag, hvor der udelukkende blev aflagt værkstedsbesøg på ca. 30 vognmalere værksteder, og det må siges at vi alle steder blev positivt modtaget, både af kollegaerne og arbejdsgiveren. Vi har gennem et stykke tid observeret at der bruges østeuropæisk arbejdskraft i vognmalerbranchen, og vi har da også fået den første henvendelse, som har ført til en sag om manglende overtids- og pensionsindbetaling. Sagen er ikke afsluttet på nuværende tidspunkt, men vi forventer et positivt resultat. Medlemstallet for vognmalere og industrilakerer er 107, samt 25 lærlinge. Kulturelle arrangementer Søndag den 6. marts blev der afholdt fastelavns fest på Lygten 10. Ca. 70 var mødt op for i fællesskab at få en festlig dag for børn og voksne. Der var 4 tønder, 1 til de allermindste 0-3 år, 1 for de 4-8 årige, 1 for de 9-14 årige og 1 for de voksne. Det var et rigtig hyggeligt familiearrangement, hvor den travle hverdag var skiftet ud med nogle timer, der bl.a. bød på tøndeslagning, lakridsspisning, maskelavning, spisning af fasteravnsboller, hygge og»skrup af pølser«. Arrangementet var blevet til i samarbejde mellem Malerenes fagforening og Rør & Blik. Det var første gang malerene deltog, men bestemt ikke sidste. Senere på året fejrede vi 1. maj med rigtig godt vejr, med mange mennesker og Villy Søvndal fra SF, som kom og fortalte os lidt om, hvad hans planer for fremtiden var. Der var musik til dans, Travellingband og underholdning med en ballonmand som lavede sjove ting til børnene. Der var også hestevogn til børnene, som de var rigtig glade for. Søndag den 4. december havde vi juletræsfest og der var rigtig store tilslutning med 130 børn og voksne. Alle hyggede sig med juleklip, æbleskiver, gløgg og bagning af småkager. Vi fik igen i år besøg af julemanden, som både dansede om juletræet og kunne trylle, så det gjorde stor succes. Børnene fik julepose med godter og julegave i. Opmåler- & beregnerkontoret Siden sidste forårsgeneralforsamling er alle opmålerkontorer i hele landet nu lagt sammen under Malernes Opmåler- & Beregnerkontor. Dette betyder at vi i områderne dækker over mere end en fagforeningsafdeling. Dette kan blandt andet ses på den oplyste statistik i Maleren nu er der kun ét tal som dækker hele landet. Men det gennemsnitlige løntal for København er for nedadgående i modsætning til det øvrige Sjælland/øerne. I vores område dækker vi over Sjælland med øerne og Københavns afdeling. I Københavnsområdet er der god beskæftigelse i et par af de større malerfirmaer, som får opmålt deres arbejde. Som ombygninger og nybygninger bliver malerbehandlet i dag, skal malersvende/opmålere forholde sig til hvert emne på en ny/ombygning, renovering og vedligeholdelsessag, da alt er splittet til»atomer«i en arbejdsproces. Her udover er der den faste masse af flyttelejligheder, men her oplever vi at der atter en gang bliver skåret ned i behandlingerne. Dette medføre at det indtjente gebyr er mindre, men opmålernes arbejde er stadig det sammen til mindre indtægt. Når kollegaerne går på anden lønaftale, oplever vi at disse i de fleste tilfælde ikke er udført rigtigt i henhold til overenskomsten. Her må opmålerne ofte træde til som konsulenter. Opmålerne er altid klar til at servicere malersvende og mesteren, uanset om opgaven er lille eller stor, og om den er på Frederiksberg eller Bandholm (Lolland). Sådan at vores prisliste og akkordsystem kan bevares til gavn for lønnen og selvværdet for alle i malerfaget. Derfor den dag du går i gang med en opgave så Ring og opmåleren kommer. Migranter lige vilkår Det kan godt virke som en endeløs kamp mod skrupelløse danske bagmænd og ikke mindst den manglende moral. Nogle himler op om deres rettighed i forhold til samfundet, men samtidig anvender de samme folk underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Det sker på bekostning af arbejdsmiljøet, overenskomsten, samt manglende indbetaling af skat i Danmark og er med til at udhule samfundet. To sager har i perioden været meget omtalt. Fitness Worlds polske arbejdere blev udsat for trusler. Ja tænk engang, at der i Danmark 2011 stadig er folk, der synker så lavt i forhold til ussel mammon. Fire af de polske håndværkere, der arbejdede på Fitness Worlds center blev truet og sendt hjem til Polen, hvor nogle så blev opsøgt af mafialignede muskelmænd. FW undsiger sig med den gamle kending»underentreprenør«. Underentreprenør Jim Merulla Jørgensen var aktionær i Fitness World. Måske havde han en finger med i spillet om, hvilke firmaer der skulle udføre opgaverne i Fitness World. På et tidspunkt da de to underentreprenører, hyret af Fitness World, kunne mærke fagforeningen ånde dem tung i nakkerne, indkaldte de 43 polske arbejdere til»skideballe-møde«. Mødet blev heldigvis optaget i al hemmelighed, hvilke senere udløste en bod for brud på overenskomsten og for trusler mod de polske ansatte, hvis de gik til fagforeningen. Få den fulde historie på vores hjemmeside læs også om arbejdsretssagen mod Fitness World, samt om konkursdekretet mod Jack Building og hvilken konsekvenser det har for samfundet. En anden omtalt sag er DSJ. Det startede ved byggearbejdet på Comwell s spektakulære skyskraber Bella Sky på Amager. Her brugte man den klassiske model, at hyre en underentreprenør, et tjekkisk firma. Malernes fagforening krævede at få overenskomstdækket de tjekkiske kollegaer ved at sende overenskomsten til det tjekkiske firma, men firmaet nægtede at følge den danske model og DSJ fralagde sig ethvert ansvar. Næste skridt mod det tjekkiske firma var, at de blev blokeret og der blev iværksat blokade mod Bella Sky. Herefter blev tjekkerne ansat i DSJ Gruppen, så de blev omfattet af dansk overenskomst. Vi møder igen DSJ på Lyskær 3 i Herlev. Her er det den samme konstruktion. DSJ hyrer igen det samme tjekkiske firma, men denne gang er DSJ velvidende om, at firmaet er blokeret. Samme historie som på Bella Sky vi får endnu gang fat i de andre fagforeninger for at blokere byggepladsen. Igen bliver de tjekkiske malere ansat i DSJ Gruppen. Disse sager har givet alvorlige ridser i lakken. Byggefagene har indledt et samarbejde i forhold til Registret for Udenlandske Tjenesteydere = RUT, efter vores aktion i maj, hvor 75 tillidsfolk var på pladsbesøg. Dette gav anledning til at forsøge at skabe klarhed over omfanget af de firmaer. der registrerer sig i RUT, samt hvem hvervgiveren er. Fagforeningernes RUT-Gruppe mødes hver mandag for at gennemgå RUT-listen og fordele pladsbesøg. Vi håber på at de erfaringer vi har opbygget nu kan videre føres til AT, SKAT og Politiet. 12 maler nyt

13 Efteruddannelseskursus: Vil du vide mere om? Tag på kursus på TEC og bliv klog på Skimmelsvamp i bygninger Malerens håndtering af skimmelsvamp? Hvilken indflydelse har skimmelsvamp på helbredet? Hvordan opdager jeg skimmelsvamp? Hvordan kan jeg på en enkel måde få bekræftet tilstedeværelsen af skimmelsvamp? Hvad kan jeg udføre og hvad må jeg? Hvad siger loven om skimmelsvamp i leje boliger? Hvordan og hvilke afrensnings metoder er der? Hvordan malebehandler jeg når skimmelsvampen er væk? Hvordan forhindre jeg skimmelsvampen i at komme igen? Kurserne afholdes på følgende datoer: januar februar marts 2012 Kurserne foregår på: Tobaksvejen 15-19, 2860 Søborg For tilmelding: Kontakt Fagforeningen eller T.E.C. Arbejdsløshedsstatistik Mere info Du kan finde flere detaljer om ledighedstallene på hjemmesiden: Her kan du finde tallene for hele landet, andre afdelinger og en opdeling på, hvor mange der er ledige på dagpenge, i aktivering, i løntilskudsjob og i uddannelse under ledighed. Der er stadig tekniske problemer med at vise faggruppe statistikkerne. Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne: maler nyt 13

14 Seniorklubben Besøg på Arbejdermuseet Mandag den 24. oktober var seniorklubben en tur på arbejdermuseet. Det er et spændende museum En ting, som også satte minderne i gang, var Kay Werners røde racercykel, hvorpå han som en af par nr. 7 vandt 14 sejre i 6 dages løbet. Efter museumsbesøget tog vi til Malernes Fagforening, hvor vi fik skipperlabskovs og en øl. Vi havde håbet på at vi kunne have spist i museets restaurant, men denne var desværre lukket på grund af vandskade. Det var naturligvis ærgerligt, men så er det jo godt, at vi har vores fagforening. En anden ting, som jeg godt ville have undværet, var, at af 65 tilmeldte mødte kun 47 op! Det er en skam, dels fordi der måske er sagt nej til nogle, som gerne ville have været med, men der var også bestilt mad til 65 personer de penge kunne vi have brugt til andre ting. Man kan nikke genkendende til sin barndoms legetøj men også møblerne og de ofte trange kår var genkendelige Gamle viser Den 15. november havde vi visesang i seniorklubben Omkring 50 var mødt op for at høre Svend Nielsen, som er forsker ved Dansk folkemindesamling. Svend sang og fortalte om de gamle viser fra middelalderen og op til Vi fik et indblik i mange af de gamle sange og skillingsviser, som blev sunget både i byen og på landet. Indholdet i sangene fortalte om alt fra kærlighed til protest mod undertrykkelse mange slags uretfærdighed. Vi havde nogle hyggelige timer og sluttede af med lidt smørrebrød og en øl og kaffe. Juletræsfesten Det var rigtig hyggeligt til juletræsfesten Der var 130 børn og voksne alt i alt. Julemanden med hans kone kom forbi, så vi fik mulighed for at danse rundt om træet, og se julemanden trylle. Der var æbleskriver, gløgg og juleboller. Der blev klippet, klistret og bagt småkager til den store guldmedalje. Vi glæder os allerede til næste år! 14 maler nyt

15 Seniorklubben Julefrokost i seniorklubben Den 24. november startede seniorklubben den første af vores 5 julefrokoster Da vi nu har fået lidt flere penge at»gøre godt med«, er der atter lidt længere tid med musik. Den gode madkvalitet er fastholdt trods stigende priser og forhøjede fedtafgifter. Stemningen var som altid høj, der blev talt, sunget, spist og danset. I seniorudvalget glæder vi os til at se jer igen i Da redaktionen sluttede den 8. december, får vi ikke omtalt alle julefrokosterne, men en del af de fotos, der bliver taget, vil blive lagt ud på nettet på under senior. Farvel til Vagn Seniorudvalget måtte i foråret sige farvel til Vagn Aage Schønbech Vagn har i mange år været en stor hjælp i seniorudvalget, men nu ville Vagn bruge sin tid til andre gøremål. Også en stor tak til Else, Vagns kone, som har været en stor hjælp, hver gang vi seniorer skulle have fest. Fagforeningsbestyrelsen har udpeget Ole Bertram-Nielsen som nyt udvalgsmedlem. Oles kone, Bitten, har lovet at hjælpe til, når seniorerne skal feste. Dampskibet Skjælskør Mandag den 29. august 2011 var vi igen ude at sejle med veteranskibet Skjelskør Også denne gang kunne vi have ønsket bedre og varmere vejr men heldigvis regnede det ikke. Vi fik et par hyggelige timer på Roskilde fjord. På skibet spiste vi vores madpakker og fik en øl eller vand. Seniorudvalget. Bagerst fra højre: Ole Bertram, Flemming Street, Ejnar Olgenkjær. Forrest fra højre: Uffe Bloch, Benny Christensen (formand), John Rasmussen, Leo Andersen. maler nyt 15

16 Afdelingen gratulerer 65 år: Bruno Halfdan Pedersen Otto Schandorff Bruno Albert Hildebrandt Olsen Erik Nørregaard Jørgensen Claus Ole Hansen Dennis Randrup Leif Erik Jensen Svend Hansen Stig Mejlby Erhardt Rigtrup Edmond Ferber Christian Petersen Damm Peter Vilhelm Krøner Niels Crone Arne Filtenborg Allan Lihsmann Jensen Erling Henrik Jensen Flemming Nielsen Kurt Andersen Lasse Jeilsø Helge Bach Mortensen Arne Schrøder Kim Røder Hansen Kaj Mandal Rau Problemer af faglig eller sikkerhedsmæssig karakter på arbejdspladsen? Husk: Vi er ikke længere væk end telefonen! 70 år: Kurt Johansen Erik Johansson Henning Frederiksen Per Alfred Gutheil John Wehner Jensen Leif Eberhardt Berg Leif Halling Iljitsj Ove Christensen Jens Henning Larsen Benny Andersen 75 år: Leif Erik Olsen Gunnar Blunk Mesud Zubovic Alfred Jørgensen 80 år: Tommy Kjeld Rose Hayrettin Cengiz Asger Preben Åkesson Jørgen Christian Mørch 85 år: Frits Yøsta Thorvaldsen Kurt Ingvardt Hansen Svend Aage Hansen John Ludvig Mathiesen Bent Almtorp Aage Waldemar Blokadeliste fra oktober 2011 til nu Firmanavn Dato Igalo Håndværkerservice Freelancemaleren Maler/Gulv-firmaet Nielsen Man2Man MR Malerservice Utzon s Kuntzer Construct Nyopgang.nu ApS Artkrakpol Dania Works Re-Com Ben Group Filial MT Service-Byggeri Kobud RH-Byg VG Malerfirma UAB Baltsta Budex Lommebøger Lommebøger er udsendt til alle medlemmer inden jul. Har du ikke modtaget en lommebog, så kontakt venligst fagforeningen. Besøg på Oticon Har du endnu ikke haft muligheden for at besøge Oticon (høreapparater), så er chancen der nu! Den 18. januar 2012 har vi fået lov at besøge virksomheden, og vi kan love, at det er en både spændende og lærerig rundvisning! Husk at tilmelde dig og din partner inden den 3. januar 2012 (Invitation er udsendt) Hilsen Seniorudvalget 16 maler nyt

17 ARBEJDSPLADSLISTE FIRMA ARBEJDSPLADS ARBEJDETS ART Bjørn Forsbjerg Bøgevænget 1-27 Sakskøbing Udv.skure Bjørn Forsbjerg Nystedvej 54. Maribo Udv.villa Bjørn Forsbjerg Brogade 3. Sakskøbing Udv.vinduer C. Møllmann & Co. A/S Holger Danskesvej Frederiksberg Udv. Vinduer G.Roel Jensen Eftf. A/S Østbanegade 19, partterre etagen. KBH.Ø. Kontor/butik G.Roel Jensen Eftf. A/S Vedbæk Strandvej 470, Vedbæk Ombygning H. Friedmann & søn A/S Ndr. Fasanvej Udv. vinduer Holger Christensen & Søn Parkvej c etape 3 Boligrenovering Holger Christensen & Søn Kirkebjergvej 7 Sorø Nybygning Holger Christensen & Søn Flådestationen Korsør. Nybygning Holger Christensen & Søn Øster skole.bygn G Slagelse Ombygn renovering Holger Christensen & Søn Kongmarksvej 72 & 78. Stilling strand Udv.arbejde J.P.Hoverby A/S Nyropsgade 21, København Hovedtrappen Kurt Hansen A/S Sofielundsvej 94 Indv. Villa Kurt Hansen A/S Slotsmarken sal. Hørsholm Ombygning Kurt Hansen A/S Telegade 1 / Carl Gustavsgade 3, 2.sal Renovering Kurt Hansen A/S Peder Skrams gade 1. København K Udv. Vindue Malerselskabet SBM A/S Ved Bellahøj Nord 2 & 4. Brønshøj Hovedtrappen Malerselskabet SBM A/S D AngleterrE Renovering Malerselskabet SBM A/S Midtfløjene Tingbjerg, Brønshøj Udv.arbejde Malerselskabet SBM A/S Roskildevej 56. Hillerød Vedligeholdelse Olsen & Christiansen Sallingvej Trapper Peter Maler Aps Hyrdevangen 52. København Hovedtrappen Petersen & Andersen A/S Campus.(RUC). Roskilde Nybygning Petersen & Andersen A/S Baltorpvej 37. Ballerup Nybygning Petersen & Andersen A/S Indusgtriens Hus. København Nybygning Petersen & Andersen A/S Hareskovvej & Utterslevvej Ombygn - renovering Petersen & Andersen A/S Kirkepladsen 3 Hvidovre Renovering/Nybygn Petersen & Andersen A/S Parkstykket & Hyrdevangen Ombygn - renovering Robert Rasmussen A/S Grundvigs Sidevej 1A Trappe + udv. arbejde Robert Rasmussen A/S Nansensgade 20 / Turesensgade Udv. vinduer Åge Møller & søn Parkvej 65, Virum Indv. Villa Skal du have fat i en opmåler? Så ring Opmålerne bor: Lersø Park Allé 109, 2100 Kbh Ø maler nyt 17

18 Klubformænd, kasserere og arbejdsmiljørepræsentanter i København Arne Valing Rasmussen Carsten Kim Alto Gersagerparken 46, 2. tv 2670 Greve Artex Byggeentreprise A/S Susanne Olsen Ørnebjergvej 14 A,1 tv 2600 Glostrup Monika Severinsen Elmevej 21, 4681 Herfølge Atega Farveforsyning Henrik Brinckmann Fosdal Blokland 74,st tv 2620 Albertslund Bech & Koch Brian Carl Øllegaard Stenløsebo Stenløse Allan Christensen Thomas Kingosvej Ringsted Bendt Barsdal ApS Bjørn Frosberg Katrinedalsvej 43,st, Vanløse Carsten Alwin Wenzel Højnæsvej Rødovre Brdr. Steinfath A/S Ricky Bøgvig Nielsen Hedekæret 12, 2. Th Hedehusene Flemming Søderberg Valby Kirkevej Valby Ole Petersen Dovregade 6, 2. th København S C. Møllmann & Co A/S Bent Avnsø Astersvej 3, 3310 Ølsted Kenneth Hamilton Nordre Fasanvej 190 A, 2.th FRB Allan Steen Madsen Hesseløgade 31,1 tv 2100 København Ø C. S. Service Aps Marius Krog Petersen Alleen 129,st th 2770 Kastrup Kenneth Lindsø Street Kildeholm Glostrup Dan Wiche A/S Kimie Kaas Christensen E. Pihl & Søn A/S og. Bent Nissen Amager Landevej 53 B, st.th Kastrup : Birgitte B. Troelsen Kastanjens Kvt. 1 B 2620 Albertslund Erwin Brocks Claus Rosengaard Kristensen Topperne 1, Albertslund Geert Hansen og Co ApS Recep Aytekin Vildtbaneparken Ishøj Heidi Kristine Bruhn Taastrup Have 12,1 mf 2630 Taastrup Carsten Henrik Gaardsted Gammel Køge Landevej Hvidovre Georg Preisler ApS Uffe Falk Petersen Egernvænget Kokkedal Heini Sandner Møllemoseparken Allerød H. Friedmann & Søn A/S Maria Wendel Egevang Eremitageparken 309,1,-B 2800 Kgs.Lyngby Dorte Rimmen Bredager 19,st th 2605 Brøndby Harald Jørgensen A/S Flemming Beck Jørgensen Poppel Alle Hvidovre Gitte Lisbeth Diemar Mølle Allé 19,3 th 2500 Valby Henrik Munck Aps Kirsten Graulund Jørgensen Sognegårds Alle 28,st th 2650 Hvidovre Holger E. Jensen A/S Knud Emil Larsen Højvangsvej Roskilde Svend Erik Peitzsch Dalvænget Ballerup Knud Emil Larsen Højvangsvej Roskilde J.P. Hoverby A/S Tommy Balken Lillekær 2, 8 th 2610 Rødovre Allan Tang Jensen Jan Jakobsen ApS Arne Bent Pedersen Brønshøjvej 72 F 2700 Brønshøj Jens Hansen & Søn ApS Lars Mathiassen Lundtoftegade 117,4 th 2200 København N Jens Peter Hansen Rytterkær 45, 2765 Smørum Kristina Svenning Mølgaard Toftevej 9, 2630 Taastrup Jeudan Servicepartner A/S Stig Jeske Hansen Bryggervange 22 st København Ø // Heidi Melsted Oldermandsvej 47,2 th 2400 København NV Susan Winther Åfløjen 28,2 tv., 2700 Brønshøj Jørgen Holm A/S Michael Broch Ærtebjergvej 83, 2650 Hvidovre Søren Vernholm Jargin Klaus Christoffersen A/S Georg Packert Horsevænget 19, 2610 Rødovre Karen Folmer Østergaard Gunløgsgade 16,5 th 2300 København S Karsten Packert Gyngemose Parkvej 9,1 th 2860 Søborg maler nyt

19 Klubformænd, kasserere og arbejdsmiljørepræsentanter i København Kurt Hansen A/S Jon Panduro Petersen Nyvej 45,1 tv Ballerup Jesper Ib Larsen Skellet 9,1 th Glostrup Michael Rosendahl Larsen Fiskerhusene Albertslund Løvens Kemiske Fabrik Torben Steen Adamsen Hyrdeengen Vallensbæk Malerfirmaet Eskildsen A/S Erik Fritz Riise Frederiksdalsvej 47,3 tv 2830 Virum Peter Lidegaard Jægergangen Bagsværd Malermestergruppen af 1983 ApS Finn Hansson Nørrebrogade 202,2 tv 2200 København N Nybo Malerfirma ApS Anders Tange Jessen Sortemosevej Herlev Ole V. Hansen ApS Martin Dreymann Hindustanvej København S Peter Maler A/S Mie Grove Jensen Humlebækgade 28,2 th 2200 København N Klaus Jørgen Kristensen Frederikssundsvej 61,2 tv 2400 København NV Maria Fogt kjær Kirkebroen 67, 2650 Hvidovre Petersen & Andersen A/S Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Frederik Romme Larsen Grønnehøj 17,2 th., 2720 Vanløse Politigården Jan Ridderberg Stenstrupvej 15 B, 4573 Højby / Rema Aps Tommy Absalon Kragh-Kofod Karise Alle Hvidovre / Robert Rasmussen A/S Torben Andersen Kirsebærgården Albertslund Jesper Carl Tulpangatan Malmø Roel Jensen A/S Hans Erik Larsen Ryumgårdvej Kastrup Peder Christensen Valbygårdsvej 37, 4. th 2500 Valby S.B.M. A/S Jørgen Rasmus Pedersen Kløverprisvej Hvidovre Haris Klipo Dansögatan Henrik Romsdal-Knudsen Præstemarksvej Kastrup / Sander og Dam A/S Lars Peter Hansen Budstikken Taastrup / Seehusen A/S Fritz Werner Schmidt Vegas Alle 8, 2770 Kastrup Flemming Breining Blokland 16, 1 th 2620 Albertslund Steen Nielsen af 1938 A/S Finn Lehmann Møller Jyllandsvej 10,st mf 2000 Frederiksberg Lars Pedersen Veksøvej 6 B,st th Brønshøj Kitt Møller Christia Holm Gersagerparken 117,5 tv 2670 Greve Th. Jensen & Søn A/S Henrik Broe Granskoven Glostrup Jørgen Brandt Müller Røjlehaven Taastrup Claus Nielsen Hegnet 27,2 th., 2600 Glostrup / Torben Madsen A/S Bjarne Larsen Urtehaven 42, 2500 Valby Jesper Faber Alberts Specht Rådmand Billes Vej Rødovre V.S. Larsen A/S Thomas Gottlieb Bennetzen Ved Egedam 19,st, Hillerød Karl Viggo Hansen Tårnbjerggårdsvej Lejre Michael Bo Vejlgaard Uglevej 9,4 tv 2400 København NV Vinkler ApS Vagn Mattsson Hvidovrevej Rødovre / : Palle Dalsgaard Petersen Lyøvej 10, 4. th Frederiksberg Aage Møller & Søn Aps Morten Hedin Adam Lindumvej Kastrup Thomas Kofod Oldenborggade 2,1 th 2300 København S / Rettelser/tilføjelser til tillidsmandslisten skal indsendes skriftligt maler nyt 19

20 ID NR: Fastelavnsfest i fagforeningen Søndag den 19. februar kl. 10 Kom udklædt, både børn og voksne og slå katten af tønden! Der vil være: Fastelavnsboller og juice, kakao eller kaffe Tøndeslagning (forskellige aldersgrupper) Mulighed for at lave masker Præmier til bedste udklædte Og til sidst:»skrub-af-pølser«og en vand eller en øl Alt sammen er med i billetprisen: 20 kroner for både børn og voksne. Vi glæder os til at se så mange som muligt. Billetterne kan købes i fagforeningen. (Arrangementet holdes sammen med Rør- og Blikkenslagernes Fagforening) 20 maler nyt

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Lad os først mindes de kollegaer der det forgangne år er gået bort.

Lad os først mindes de kollegaer der det forgangne år er gået bort. Lad os først mindes de kollegaer der det forgangne år er gået bort. Jens Edvard Grønbæk Jensen Knud Erik Jørgensen Preben Mølgaard Jensen John Rundstrøm Hansen Erik Schmalz Hans Villy Pedersen Johannes

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN

A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen 1EFTERLØN A-kasser advarer mod at hæve efterlønnen Seniorer. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti åbner for en ny runde med udbetaling af efterlønsbidrag TEKST: JIM JÆGER ILLUSTRATION: COLOURBOX Skal skal

Læs mere

Byggegruppen 3F Aalborg. Bestyrelsens Beretning Generalforsamlingen 2014

Byggegruppen 3F Aalborg. Bestyrelsens Beretning Generalforsamlingen 2014 Byggegruppen 3F Aalborg. Bestyrelsens Beretning Generalforsamlingen 2014 Aktiviteter og udvikling i 2013. Medlemstal Byggegruppen startede året med 4922 medlemmer og sluttede med 4726 medlemmer. Dermed

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den.

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Anders Andersen Andebyvej 5 5500 Andeby Id: 010 Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011

Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Bestyrelsen i 3F Holbæk-Odsherreds beretning 2011 Jeg vil gerne bede forsamlingen om at holde et minuts stilhed for at vise respekt til vores kammerater, der er faldet bort i årets løb. Fagligt: Jeg vil

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Sjælland & Øerne Tema om din indflydelse på jobbet

Sjælland & Øerne Tema om din indflydelse på jobbet 3/2016 Sjælland & Øerne Tema om din indflydelse på jobbet Henriks kommentar Grib indflydelsen og skru op for fællesskabet Hvad kan gøre hverdagen bedre og mere tryg for vores medlemmer? Det spørgsmål stiller

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling Medlemsbladet nr. 3. 2010 FOA Lolland Hovedtelefonnummer: 4697 3000 E-mail Faglig: lolland@foa.dk E-mail A-kassen: akasse-lolland@foa.dk FAX Nakskov: 4697 3009 FAX Maribo:

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere