Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1"

Transkript

1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning side 1

2 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning Afmelding af elev Aftenvagt / telefonvagt Aktivitetsplan Alkoholpolitik Ansættelsesbrev Ansættelsesvilkår Avedøre Idrætscenter, Bilag 3 AV-midler Befordringsgodtgørelse Bestyrelsen, Bilag 1 Bevis for undervisning Biler - se Parkering Breve til elever Bus / Elevtransport Bøger m.v., udlån til elever Cykler - se Parkering Dagbog - se Elevmødeplan De unge stemmer EAN nummer Eksamenshold - se Prøver Ekskursioner Elevbekymring Elevråd og Ungedemokrati - se også De unge stemmer Enghøjskolen Bilag 4 Engstrandskolen - Bilag 5 Erstatning Fagforening (LVU) Faglokaler Farlige fag Feriepenge - se Løn m.v. Ferier og fridage Film Forsikring - se Erstatning og Farlige fag Forsømmelser Foto & videofilm Fritidscentret Enghøj Bilag 6 Frydenhøjskolen Bilag 7 Følgesedler Første mødegang Gungehusskolen, Bilag 8 Indkøb - se Materialer IT adgang Knallertkøreskolen Kopiering Kurser Lektioner og pauser Lektions-(time)-opgørelse - se Løn m.v. Lærerkursus, se Kurser Lærermøder Lærerværelser Løn & Arbejdstid m.v. Materialer - se også Bøger Mødelister Nye elever Nyhedsbrev Næsborgvej, undervisningslokaler, Bilag 9 Nøgler Ordensregler Parkering Pauser - se Lektioner og pauser Personalepolitikker Prøver Pædagogisk medhjælp PM Rejser - se Ture m.v. Regninger, se Materialer Rygning Sejlads med hold/klasser Sikkerhedsforhold, Bilag 2 Skabsplads Straffeattest Sygdom / andet fravær Sæson - se Ferier og fridage Tavshedspligt/ oplysningspligt Telefonvagt - se Aftenvagt Ture / Weekendture og aflønning på disse Udlån - se Bøger m.v Underretningspligt - elevbekymring Ungdomsskolebestyrelsen, Bilag 1 Ungdomsskolens lokaler - bilag 9 side 2

3 Lidt om Hvidovre Kommune og Ungdomsskolen Hvidovre kommune havde pr godt indbyggere. Der er ca unge i alderen år, som er vores primære målgruppe i Ungdomsskolen. I en årrække har Kommunalbestyrelsen dog udvidet målgruppen og vi har en række tilbud til elever i 6. og 7. klasse, hvilket svarer til ca 500 unge yderligere. Desuden kan unge fra l8 til 20 år deltage i undervisningen. Så det er en stor og bred skare, vi skal arbejde for og sammen med. I sidste sæson deltog knap elever på mindst én aktivitet. Jobcentret om afklarings- og opfriskningskurser til unge mellem 15 og 25 år, der af forskellige grunde ikke er kommet igang med en ungdomsuddannelse, og nu gerne vil videre. De enkelte kursers elever og lærere - gerne flere sammen - er velkomne til at komme med nye ideer til særlige aktiviteter. I løbet af sæsonen afholder Ungdomsskolen flere lærermøder og et lærerkursus. Hvert andet år for egne lærere; hvert andet år et lærerkursus for alle ungdomsskolelærere i hovedstaden. Som det fremgår af programmet er tilbuddene mange og spænder vidt. Udover de almindelige kurser med undervisning i et enkelt fag 1 gang ugentligt, har Ungdomsskolen tilbud om dagskole for klasse, korte kurser, weekendkurser og ture i ferier eller weekender.siden 2003 har Ungdomsskolen fået tildelt særlige midler til at gøre en indsats for Sunde Unge i Hvidovre (SUH) gennem forskellige sundhedsaktiviteter - se nærmere på hjemmesiden. Vi samarbejder også med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungeindsatsen under Ungdomsskolen modtager bibliotekernes information om gratis arrangementer og om nye materialer m.v., ligesom vi ofte får tilbud om kurser til lærerne. Kontakt os, hvis du har behov for denne information. Desuden har kommunen mange tilbud om aktiviteter til unge, der måske kan inddrages i din undervisning. Se også Hvidovre Kommunes hjemmeside: side 3

4 Administrationen Ungdomsskolens kontor : Næsborgvej 90, 2650 Hvidovre Telefon: telefax: Hjemmeside: Desuden de personlige mobiltelefoner nævnt nedenfor. Ekspeditionstid: Mandag - torsdag kl. 8-16, Fredag til kl Telefonvagt Vi træffes også på (mobil)telefon i tidsrummet ca og i weekender med aktiviteter. Tlf.nr. fås på telefonsvareren på Der er mulighed for at faxe og e til kontoret døgnet rundt. I særlige tilfælde kan ledelsen kontaktes privat. Ledelse Konstitueret Ungdomsskoleleder Charlotte KLæbel Mobil: Konstitueret Viceungdomsskoleleder Lise Zaar Mobil: PM ere Daniel Nunez Tilsyn: Mandag Mobil: Anne Buch-Hansen Mobil: Steen Møllermark Mobil: Tilsyn: Tirsdag & Torsdag Tilsyn: Onsdag Sekretærer Desireé Madsen Michael Juul Larsen Laila Mærsk Tillidsrep. for Lisbet Petersen Uddannelseforbundet Tlf Tlf.privat: Arbejdsmiljørepræsentant Tina Holm Jøhnk Mobil: side 4

5 AFLYSNING / ÆNDRING AF UN- DERVISNING Flytning af tid og sted eller aflysning af undervisningen skal altid aftales med kontoret på forhånd. Det er ikke nok, at du selv aftaler med skolebetjenten og eleverne. Det kan også forekomme, at vi eller værtsskolen aflyser undervisning. Hvis det sker med mere end 1 uges varsel, får du ikke løn. Skemaet finder du på hjemmesiden Gem den på din egen PC og mail den til os, når den er udfyldt. PM erne vil indgå i arbejdet med udviklingen af aktivitetsplan. ALKOHOLPOLITIK På Ungdomsskolens kurser må der ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler (energidrik o.l.) AFMELDING AF ELEV Hvis elever melder fra eller udebliver 3 gange i træk, skal læreren give kontoret besked. Eleven bliver kontakter direkte med henblik på opfølgning. Eleven kan afmeldes på elevmødelisten. På elevmødelisten skal der i fremmøderubrikken sættes vandret streg fra frameldelsesdatoen. Navnet må ikke overstreges. Vigtigt!! Hvis den afmeldte elev har fået udleveret materialer (bøger, guitar el. lign.) fra Ungdomsskolen, skal læreren søge at få materialet retur fra eleven og aflevere det til kontoret. Hvis der er problemer med dette, så giv os straks besked. AFTEN / TELEFONVAGT I hovedsæsonen fra den 23. september 2013 til den 28. marts 2014 kan du få en henvisning på skolens telefonsvarer til medarbejder, der har dagens tilsyn. Lærere kan lave aftaler om en anden træffetid med deres PM. Husk, at du også kan faxe til kontoret på AKTIVITETSPLAN Aktivitetsplanen for din undervisning skal udarbejdes i samarbejde med eleverne, så der bliver overensstemmelse mellem deres forventninger og dine planer. Husk at skrive, hvis I har planer om ekskursion o.l. på holdet. Vi har til hvert hold reserveret nogle timer til det, men hvis I ikke skriver ønsket her, kan det blive vanskeligt at komme af sted. Alle planer behøver ikke at blive ført ud i livet. Brug din fantasi, tal med eleverne, ring til os og brug PM erne til sparring, hvis du er tvivl. Vi har detaljeret aktivitetsplanen, så alle ved, hvad der skal ske på holdet. side 5 ANSÆTTELSESBREV Endeligt ansættelsesbrev plus kopi udleveres inden holdstart. Kopien skal underskrives af dig og returneres til Ungdomsskolen. ANSÆTTELSESVILKÅR - se også LØN m.v. Overenskomsten finder du via et link til den aktuelle overenskomsttekst på vores hjemmeside. Kap 3 vedrører timelønnede lærere. Flg. paragraffer er især værd at bemærke: *Timelønnede lærere ansættes for en tidsbegrænset periode. ( 19) * Der aflønnes kun for gennemført undervisning. Der lønnes dog for undervisning, der aflyses (af kontoret) med mindre end en uges varsel. ( 20.2) samt * Det gensidige opsigelsesvarsel for timelønnede lærere er fra dag til dag. ( 23) Kommunen opretter pensionsordning i Lærernes Pension A/S for timelønnede, som er fyldt 21 år, og har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner og amter (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for en 8 års periode regnet fra den 1. juni AV-MIDLER OG MATERIALER Skal du vise film eller bruge it, står interaktive tavler / IWB tavler på skolerne står til rådighed for Ungdomsskolens lærere. Skal du bruge disse, skal du kontakte skolebetjenten/pm eren i god tid (normalt 1 uge før). Ungdomsskolen har enkelte supplerende apparater, så ring og spørg, hvis du mangler noget. Det er en gylden regel, at benyttede ting skal afleveres i (mindst) lige så god stand, som man modtog dem. Hvis der sker uheld med noget materiel, så læg en seddel på skolen og ring til Ungdomsskolen næste dag. Se også FILM / VIDEO / FOTO

6 BEFORDRINGSGODTGØRELSE Der ydes ikke befordringsgodtgørelse til lærerne for transport til arbejdsstedet. Godtgørelse er en sag mellem den enkelte lærer og skattevæsenet i bopælskommunen. Vi henviser til fagforeningen: Uddannelsesforbundet. BEVIS FOR UNGDOMSSKOLE- UNDERVISNING Der kan udleveres kursusbevis ved sæsonens afslutning til alle de unge, der ønsker det - uanset fag. Fortæl kontoret, hvilke unge der ønsker bevis, så ligger det klar til dig ved kursusafslutning. Det er godt for de unge at kave et bevis for deres deltagelse på Ungdomsskolens undervisning, da de kan bruge det ved ansøgning om optagelse på en (ungdoms)uddannelse. BREVE TIL ELEVER Hvis du skriver breve til eleverne på dit hold, f.eks. om en tur, indkøb af stof til syhold, betaling o.l., skal det udsendes via kontoret og på vores brevpapir, da Ungdomsskolen i tvivlstilfælde er ansvarlig for det, der sendes til elever. Du må gerne selv sende Vi savner dig kort til elever, der ikke møder til undervisningen. BØGER/materialer m.v. - udlån til elever Læreren er forpligtiget til at have en ajourført liste over elever, der har lånt materialer (bøger, guitarer o.l.) af Ungdomsskolen. Ved sæsonafslutningen skal eleverne aflevere alle lånte materialer. Hvis ikke læreren får materialerne, skal kontoret have besked på den blanket, der er udleveret / sendt til læreren. Husk også at få bøger/materialer retur fra elever, der holder op i utide. De unge Stemmer og elevråd Alle unge i Hvidovre kan blive medlem af De unge Stemmer. Elevrådet vælges i september måned blandt medlemmer af De unge Stemmer. Tag godt imod eleverne, hvis de dukker op på dit kurser. EAN nr.: Regninger skal sendes elektronisk og til det bruges et EAN nr., som opgives til forhandleren. Ungdomsskolens EAN nr. er: EKSKURSIONER Der er mulighed for at holdet, evt. sammen med et andet hold, tager på studietur, ekskursion o.l. Dette skal altid aftales med kontoret i forvejen. Se under MØDELISTE. Se også TURE m.v. BUS/elevtransport Ungdomsskolen råder over to minibusser til 9 personer, der kan køres med almindeligt kørekort. Har du brug for transport af unge er der mulighed for at benytte disse busser efter nærmere aftale med kontoret. De unges skal aflevere kørselstilladelse før de kører med bussen. Sedlen fås på kontoret. Du må ikke transportere dine unge i din egen bil. Det kan få betydning for erstatning, hvis forsikringsforhold ikke er tilstrækkeligt afklarede i forbindelse med et uheld. side 6

7 ELEVBEKYMRING - UNDERRET- NING Er du bekymret for en elev på dit hold i forhold til fx vanrøgt, mobning, spiseforstyrrelse eller anden mistrivsel, har du som offentlig ansat en skærpet underretningspligt. Se mere om vejledningen I-tide på www. hvidovre.dk Du skal kontakte din PM eller skolens ledelse og orientere om din bekymring. Sammen skal I - gerne i samarbejde med forældre og eleven - udarbejde en underretning til Børne- og ungeforvaltningen på en særlig blanket. ELEVRÅD OG UNGEDEMOKRA- TIET En af Ungdomsskolens vigtigste opgaver er at at ruste de unge til at kende og bruge demokratiet. De unge stemmer er et kursus unge kan melde sig til. Her har de mulighed for med støtte fra voksne at til stilling til forskellige aktuelle forhold i Hvidovre og blandt unge. De kan arbejde aktivt med at udvikle deres ideer til forbedring af forhold for unge. Ungdomsskolens elevråd er valgt blandt de unge i De unge stemmer. De har 2 medlemmer i Ungdomsskolens bestyrelse. Fælleselevråd for Hvidovre skolernes elevråd vejledes af Ungdomsskolen og de inspirerer hinanden og koordinerer deres indsats. ERSTATNING Kommunen er ikke erstatningspligtig for eventuelle tyverier fra eleverne, skade på medbragt materiel eller personskade. Hvis der alligevel skulle ske uheld, vil vi gerne vide det. Eleverne har erstatningspligt overfor Ungdomsskolens materiel og lånte materialer. FAGFORENING Ungdomsskolelærernes fagforening er Uddannelsesforbundet. Forbundet organiserer både heltids- og deltidsansatte inden for hele fritidsundervisningsområdet, og kontingentet er differentieret efter, hvor mange timer man er ansat. Forbundet er forhandlingsberettiget vedr. løn- og ansættelsesforhold, varetager medlemmernes interesser over for arbejdsgiver og myndigheder og kan yde juridisk bistand. Tlf FAGLOKALER I bilagene over de enkelte skoler (se bagest) står hvilke folkeskolelærere, der har tilsyn med faglokaler. Ungdomsskolelærere, der benytter et faglokale, bør inden sæsonstart kontakte den folkeskolelærer, som har tilsynet med det pågældende lokale, og aftale brug af tingene. Mange andre end Ungdomsskolen benytter lokalerne, så det kan nemt blive en forkert bruger, der får skyld for uorden/ødelæggelse. Lokaler og materiel skal efterlades i mindst lige så god tilstand som ved overtagelsen. Du skal ikke gøre rent, men altid rydde op. På skoler, hvor bordene har bøjler under bordpladen til stoleophæng, skal stolene hænges op. Skulle der ske skader, så kontakt eller læg besked til teknisk servicemedarbejder eller Ungdomsskolens kontor. FARLIGE FAG Ungdomsskolen/Hvidovre Kommune har ikke tegnet særlig forsikring for elever. Her må elever og forældre selv undersøge, om de er dækket af familiens egne forsikringer. Skader anmeldes til kontoret. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen ikke erstatter skader på lærernes personlige materiel og udstyr. Derfor fraråder vi lærererne at medtage privat fotoudstyr, musikinstrumenter, maskiner m.v. Lån i stedet af Ungdomsskolen. Nærmere oplysning fås ved henvendelse til kontoret. side 7

8 FERIER OG FRIDAGE Sæsonen omfatter 23 undervisningsuger. Vi underviser ikke i skoleferierne *efterårsferie i uge 42, vinterferie i uge 7, men har ofte weekendhold, -ture eller rejser. Sæsonstart: 23. september 2013 Juleferie 9. december til 4. januar 2014 begge dage inkl. Sæsonslut: 29. marts 2014 Enkelte hold forlænges efter aftale udover sæsonen. FILM Du kan hente film via U-tube eller Filmstriben. Du kan nu også gerne vise dine egne film via IWB tavlen. På Ungdomsskolens undervisningsnet har vi en hel del film til undervisningsbrug. Se også AV-MIDLER og MATERIALER FORSIKRING - se hjemmesiden under HOLD/Praktiske oplysninger/forsikring Se også på forrige side vedr. Erstatning og Farlige hold FORSØMMELSER Eleverne har selv meldt sig til undervisningen og således forpligtet sig til at komme. Hvis de en enkelt gang er forhindret, skal de melde afbud enten direkte til læreren eller gennem en kammerat. Opret en telefonkæde; dette letter kontakten til eleverne. Eleven skal melde afbud til dig, så husk at udlevere tlf. nr. Hvis du ikke ønsker dit tlf. nr. udleveret, skal vi have besked om det. Hvis en elev udebliver fra undervisningen, er det en god regel, at læreren ringer og taler med eleven. Hvis elever melder fra eller udebliver 3 gange i træk, skal læreren ringe til eleven og spørge om årsag til fraværet og om eleven ønsker at komme igen. Skriv årsag på mødeplanen, og udmeld evt. eleven. side 8

9 FOTO & VIDEOFILM Du må meget gerne tage fotos på dit hold. Du være opmærksom på at få elevernes/forældrenes tilladelse til dette. Portrætter kræver skriftlig tilladelse fra elev og forældre. Få et skema på kontoret. FØLGESEDLER Meget vigtigt: Læs under MATERIALER om tidsfrister for indkøb af materialer m.v. af hensyn til overholdelse af budgettet. Du skal attestere både følgesedler og notaer med specificerede beløb (og holdnummer skal påføres), inden du sender dem til kontoret straks efter modtagelsen. En regning fra en leverandør kan først betales, når vi har fået attestation fra den lærer, som har modtaget varen og vedkommende med sin underskrift har angivet, at leverancen er i orden. FØRSTE MØDEGANG Plan og indhold for sæsonens undervisning skal aftales med eleverne, og du skal også aftale eventuelle ekskursioner. Men den første mødegang er også en rigtig undervisningsgang, og skal være forberedt, så eleverne kan komme igang. Mange af de unge kommer på Ungdomsskolen uden at kende andre på holdet. Derfor er det en god ide at lave nogle fælles introduktionsøvelser med præsentation o.l. PM erne vejleder dig gerne om forskellige Cooperative Learning øvelser, som også kan bruges i løbet af sæsonen. Både undervisningens indhold og ekskursioner skal anføres på aktivitetsplanen, der indsendes til kontoret omkring efterårsferien/efter 3-4 mødegange. IT adgang For hold på skolen er der adgang til at benytte PC & Ipads i undervisningen. Læreren får brugeradgang efter forudgående aftale med kontoret/ skolen. KNALLERTKØRESKOLE Alle oplysninger fås ved henvendelse på kontoret. KOPIERING Ungdomsskolens kontor kan i et vist omfang påtage sig at kopiere eller printe lærernes egne undervisningsmaterialer. Manuskript afleveres i god tid evt. rentegnet med besked om antal/ farve. Der kan også kopieres på en del skoler. Tal med din PM er eller skolebetjenten. Se bilagene over de enkelte skoler. KOPI-AFTALERNE med Copy-Dan tillader et vist omfang af kopiering af materialer, du ikke selv har skrevet, f.eks. bøger, aviser, blade, tegneserier, noder m.m., både danske og udenlandske. Men du må højst kopiere 20% af en bog og ikke over 20 sider pr. bog pr. hold pr. år. Copy-Dan har iht. kopiaftalen ret til i samarbejde med skolerne at gennemføre undersøgelse af kopiforbruget. KURSER Nærmere oplysninger om kurser og tilskudsmuligheder kan fås på Ungdomsskolens kontor. Der arrangeres i lige år internt kursus for medarbejderne den sidste weekend i oktober. I ulige år arrangeres Ungdomsskolernes dag for ungdomsskolemedarbejdere i hele hovedstadsomraadet. Program udsendes i forbindelse med lærermødet og tilmeldingsfrist er i begyndelsen af oktober. LEKTIONER OG PAUSER - se også Løn & Arbejdstid m.v. Du har ansvar for at holde tilsyn med eleverne i pauser, dels for at vide, hvem der opholder sig på skolen, dels for undgå at andre (f.eks. aftenskoler) bliver forstyrret. LÆRERMØDER Deltagelse i lærermøde er pligtig. Lærermøde afholdes i forbindelse med sæsonstart medio september og evt. efter sæsonafslutning medio april. LÆRERVÆRELSER Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at Ungdomsskolens lærere kan benytte skolernes ordinære lærerværelser, når de ikke anvendes til andre formål. Skal dog lige aftales med skolen. side 9

10 LØN & Arbejdstid m.v. Pr. 1. oktober 2012 er der lønsats og regler for arbejdstid for ungdomsskolelærere følgende: Regler om løn: Det centrale grundlag for lønberegning er: 1 arbejdstime = 60 minutter. Løn pr. arbejdstime er: 177,62 1 undervisningstime = 60 minutter. Løn pr. undervisningstime er 319,72 Specialundervisningstime = 60 minutter. Løn pr. spec.undervisn.time er 337,47 Undervisning aflønnes med undervisningstimer og er incl. forberedelsesarbejdet. Lærermøder, pauser o.l. aflønnes med arbejdstimer. Regler om arbejdstid (eksempel på undervisning kl til 18.00): Pause: = 10 minutter (= arbejdstimer) Undervisningstid: = 2 timer (= undervisningstimer) Pause: = 7 minutter (= arbejdstimer) Med andre ord: Vi forventer og lønner for at du møder 10 minutter før undervisningen starter med henblik på at gøre klar til undervisning, og tilsvarende først går 7 minutter efter undervisningens afslutning, så holdet kan rydde op inden I går. Forberedelsestid Din forberedelsestid er 0,8 timer for hver time du underviser. Vi forventer, at du bruger denne tid til de forskellige opgaver, der er i forbindelse med din undervisning. Det kan være forberedelse af din konkrete undervisning fra gang til gang, samarbejde med andre lærere om fælles aktiviteter, opfølgningsmøder med Ungdomsskolen, startmødet i september etc. Lønudbetaling Beregning og udbetaling sker via Hvidovre kommune, og udbetalingen kan kun ske til din NEMkonto. Lønnen udbetales bagud. Kontroller selv udbetalingerne. Mødeliste skal afleveres på kontoret senest umiddelbart efter d. 15. i måneden. Der bliver kun indberettet løn, hvis du har sendt mødelisten rettidigt. Lønnen bliver udbetalt ved udgangen af måneden. Alle ændringer af planlagte timer samt tidspunkter for evt. ekskursioner skal på forhånd aftales med Ungdomsskolens kontor. Skattekort Skattekort trækkes elektronisk på lønkontoret. Såfremt du ønsker at vi bruger bikort eller frikort, skal du gøre opmærksom på det. Aflysning af undervisning Såfremt undervisning aflyses af Ungdomsskolen med mere end 1 uges varsel udbetales ikke løn. Feriepenge Er du timelønnet optjener du 12,95 % feriegodtgørelse af lønnen i et kalenderår. Der bliver sendt et feriekort til dig i februar/marts måned. Du optjener ikke 6. ferieugetimer, men får udbetalt en kontant godtgørelse på 2,5 % af lønnen ved udgangen af december måned. Du kan selv underskrive feriekort, når ferie holdes, dog undtaget: Hvis du modtager dagpenge fra A-kassen, skal du have A-kassens underskrift ved afholdelse af ferie. Hvis du modtager kontanthjælp, skal du have underskrift på at ferien holdes fra din bopælskommune (f.eks. borgerservice). side 10

11 MATERIALER De materialer, bøger m.v., som eleverne skal bruge i undervisningen, er som hovedregel gratis for ungdomsskoleelever. Der er enkelte undtagelser på hold med dyre materialer, eller særlige udgifter. Ungdomsskolen har eget lager af bøger, papirvarer, arbejdsmapper, blyanter og lignende. Bestilling af disse varer sker ved at udfylde den bestillingsliste, som uddeles ved opstartlærermødet. Levering sker til dit undervisningssted på den første undervisningsgang. Levering af materialer i løbet af året aftales med kontoret eller PM er. Indkøb skal altid først aftales med Ungdomsskolens ledelse. Hvidovre Kommune har en lang række indkøbsaftaler, som er obligatoriske at bruge. Det betyder, at du altid skal kontakte den leverendør Kommunen har aftale med når du bestiller materialer. Hvis du selv bestiller varer efter aftale med kontoret, er det vigtigt at give besked til leverandøren om dit navn, holdnr. osv. Der skal ikke betales kontant, og regninger skal sendes elektronisk. Opgiv Ungdomsskolens EAN nr til forhandleren. Skulle en leverandør alligevel sende regningen til dig, skal du hurtigst muligt sende den videre hertil - med påtegning om, at du har modtaget varerne. Kontantkøb må kun ske undtagelsesvis og kun for mindre beløb, når det er umuligt at få fremsendt faktura. Lærere, som har lagt penge ud, kan: - enten sende den kvitterede regning eller nota til kontoret med cpr. nr. - eller henvende sig på kontoret og få kontanter. MØDELISTE (= dagbog) Mødelisten (som også kaldes dagbogen ) udleveres på 1. mødegang og indeholder en oversigt over tilmeldte elevers navne, cpr.nr, adresse og tlf. nr. Derefter får du hver måned en ny, hvor evt. rettelser fremgår. Mødelisten gennemgås med eleverne, og især mobilnumre ajourføres. Der sættes kryds ud for hver elev, der er mødt den pågældende undervisningsgang. Der skrives ingenting, hvis eleven ikke møder. Har eleven meldt afbud, bedes du, af hensyn til statistik, notere årsag. F.eks. sygdom: S, lejrskole: L, praktik: P, o.l. Hvis du er syg / fraværende, skriver du det ud for dagen. Det er vigtigt, at ALLE elever er skrevet på. Elevantallet er afgørende for tildeling af materialer. Desuden er det altid vigtgt, at du kender antallet af fremmødte elever til hver undervisningstime i tilfælde af evakuering ved brand! Nye elever SKAL skrives på med både for- og efternavn, cpr nr. og telefon nr (gerne mobil). Mødelisten afleveres d. 15. i måneden til kontoret, og ved din underskrift bekræfter du, at du har undervist de pågældende datoer og de anførte elever. Har du ikke mulighed for at komme forbi kontoret, kan du evt. maile den. Husk at underskrive. Ønsker du at undervise ud over det, der fremgår af mødelisten, skal du først tale med kontoret/ PM om det. NYE ELEVER På kurserne dukker der af og til elever op, som ikke er tilmeldt gennem kontoret. Det kan også være en elev tager en ven med, der også vil gå på kurset. Det er helt ok. side 11 Hvis det sker, skal kontoret straks have besked, for vi kan have elever på venteliste, og de har fortrinsret. Læreren skal i samarbejde med kontoret vurdere, om eleven kan deltage af hensyn til den pædagogiske planlægning. Det kan navnlig give problemer på prøveforeredende kurser, men også på visse praktiske kurser.

12 NYHEDSBREVE Kontoret udsender i løbet af sæsonen en række nyhedsbreve. Her kan du læse om de kommende aktiviteter, lærermøder, kurser o.l. Ungdomsskolens struktur (forskellige undervisningssteder, tider o.l.) gør mundtlig kommunikation vanskelig. Derfor beder vi dig være behjælpelig ved at overholde fristerne for indsendelse af mødelister, materialelister, boglister, følgesedler o.l. og ved at give tilsendte materialer og beskeder videre til eleverne. Det kan f.eks. være tilbud om nye fag og meddelelser fra elevråd, som du meget gerne må anbefale. ORDENSREGLER Der er ikke udarbejdet særlige ordensregler for Ungdomsskolen, men det er en selvfølge, at eleverne opfører sig ordentligt og tager hensyn til andre elever og til lokaler m.m. Vi anbefaler, at I på holdet taler om omgangsform- og tone, så alle kan have det rart. Det kan evt. indgå i introfroløbet som del af Cooperative Learning øvelserne: den gode elev, den gode underviser etc. Se også RYGNING. NØGLER Nøgler eller nøglebrikker udleveres til den enkelte lærer. Nøgler udleveres i forbindelse med første lærermøde eller til din første undervisningsgang. Pas på dem! Alle udleverede nøgler skal afleveres umiddelbart efter sæsonen og gerne ved sidste undervisningsgang; smid dem evt. ind af brevsprækken med dit navn på! Nøgler må ALDRIG sendes i almindelige breve. side 12

13 PARKERING Biler kan de fleste steder parkeres i parkeringsfelter ude på vejen foran skolen. Dette gælder bl.a. for Gungehusskolen. På Næsborgvej kan parkeres i gården. PERSONALEPOLITIKKER Ungdomsskolen og Hvidovre Kommune har en række personalepolitikker, som du også kan have glæde af. Det drejer sig pt. om Alkoholpolitik, Rygepolitik, Krisepolitik, Omsorgsplan, SundhedsCertifikat, Voldspolitik & Magtanvendelse. Du finder de enkelte politikker på hjemmesiden. PRØVER Hvis du underviser i et prøveforberedende fag, skal du straks ved undervisningens start spørge om der er elever, der forventer at gå til prøve. Du er forpligtet til at give undervisningen form og indhold, der tilgodeser en prøve. Er du i tvivl, skal du kontakte Ungdomsskolens kontor og høre om regler m.m. Kontoret sender skema ud på eksamenshold til anmeldelse af elever til prøve medio november af hensyn til opgavebestilling og anmeldelse m.v. til Undervisningsministeriet. Ungdomsskolen føres dog kun hold til prøve, hvis der er mindst 10 elever, der tilmelder sig faget. PÆDAGOGISK MEDHJÆLP (PM) Ungdomsskolen har - udover den faste ledelse - Pædagogiske Medhjælpere (PM er), som har tilsyn /kontakt til holdene på de forskellige undervisningssteder og desuden enkelte opgaver på kontoret. PM erne står også til rådighed med råd / videreformidling af dine spørgsmål og ideer. Udenfor kontoret åbningstid træffes PM erne på mobiltelefonen. side 13 RYGNING Hvidovre Kommune har pr 1. januar 2007 indført totalt rygeforbud i alle kommunale institioner og lokaler. SEJLADS MED HOLD/KLASSER Ungdomsskolen råder over kanoer, kajakker og 1 sejljolle med plads til 4-5 elever + lærer - alt sammen placeret i Hvidovre Havn. Hvis du ønsker at arrangere en tur på vandet med dit hold, aftales det med kontoret. SKABSPLADS Skabsplads til opbevaring af materialer kan anvises til de fleste hold. Tal med din PM. STRAFFEATTEST Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at alle ansatte skal forevise privat straffeattest og give samtykke til at vi indhenter børneattest (pædofiliattest) FØR endelig ansættelse finder sted.

14 SYGDOM / ANDET FRAVÆR Hvis du bliver syg eller af anden grund ikke kan passe din undervisning, skal der gives besked til kontoret snarest muligt og helst inden kl. 10 den dag, hvor undervisningen skulle have fundet sted. Dette af hensyn til muligheden for at skaffe en egnet vikar - eller hvis det ikke lykkes: at give eleverne besked om at undervisningen aflyses. Lærerne må ikke selv aftale med en afløser (pga. spørgsmålet om straffeattest), men kan selvfølgelig rådgive om en kvalificeret vikar ved henvendelsen til kontoret. Der udbetales ikke løn under sygdom, men kontoret kan på anmodning udarbejde dagpengeerklæring, som læreren kan videresende til sin hjemkommunes social- og sundhedsforvaltning. Dagpenge kan i reglen ikke opnås, hvis man har fuldtidsbeskæftigelse uden for Ungdomsskolen. TAVSHEDS- OPLYSNINGS- & INDBERETNINGSPLIGT Du har ved ansættelse i Ungdomsskolen tavshedspligt om elevforhold o.l. Du har imidlertid en skærpet oplysningspligt/indberetningspligt til de sociale myndigheder om forhold der angår børn, der lever under forhold, der giver anledning til bekymring. Er du i tvivl så kontakt din PMer. TURE / WEEKENDTURE / REJ- SER / LEJRSKOLER Ungdomsskolen tilbyder også de unge andre oplevelser end den basale undervisning. Det kan være ture / weekendture, der oftest er arrangeret af og for et hold, hvor turens indhold er relevant for faget. Det kan også være rejser og lejrskoler, der er åbne for deltagere på tværs af holdene. Nogle ferierejser har et særligt undervisningsforløb som forberedelse. Nogle ture, en-dags- eller weekendture kan blive til efter drøftelser på holdet i løbet sæsonen. Nogle er planlagt og tilbudt i programmet ved sæsonens start. For alle former for ture gælder: De skal altid være godkendt af Ungdomsskolens ledelse på forhånd. Der skal være et skriftligt oplæg fra læreren om indhold, tidsrammer m.m., dvs. et gennemarbejdet programforslag. Selvfølgelig er du velkommen til først at tage en samtale med ledelsen eller med din PM om planerne, inden du går konkret i gang med forslaget. Der skal altid være klare aftaler om brug af lokaler, hvem der køber eventuelle materialer ind, opsætning af forskelligt udstyr, udlån af nøgle eller åbning/lukning af indgangsdøre o.s.v. i god tid inden kurset afvikles. Det er en betingelse for en weekendtur, at der findes en billig overnatningsmulighed, f.eks. kan to hold deles om leje og derved både opnå rabatten og et øget socialt samvær. På weekendture skal eleverne selv betale for kost og overnatning med ca. 50 kr. i døgnet og evt transport. Elevbetaling på de længere rejser/ ture fremgår af programmet. Da der ikke eksisterer en overordnet overenskomst for aflønning af timelæreres deltagelse i og ledelse af den slags aktiviteter, kan forskellige aflønningsformer benyttes. Ungdomsskolens ledelse vil forud for hver tur gennemgå aktivitetens indhold, varighed m.v. og tilbyde lærere/ledere en fast aflønning. side 14

Hvidovre kommunale Ungdomsskoles Lærervejledning 2012-2013 Indholdsfortegnelse. Knallerter - se Parkering Knallertkøreskolen Kopiering Kurser

Hvidovre kommunale Ungdomsskoles Lærervejledning 2012-2013 Indholdsfortegnelse. Knallerter - se Parkering Knallertkøreskolen Kopiering Kurser Hvidovre kommunale Ungdomsskoles Lærervejledning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning Afmelding af elev Aftenvagt / telefonvagt Aktivitetsplan Alkoholpolitik

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For klubberne i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 24-10-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 04-09-2015 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole.

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Kære medarbejder Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Administration: Sønderborg Ungdomsskole 8872 4432 Kastanie Allé 26 Kontortid kl. 8.00 14.00 eller efter aftale Ledelse: Ungdomsskoleinspektør:

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 09-09-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE

KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE Medarbejderhåndbogen December 2009 Skovbrynet 51 4400 Kalundborg : 59 53 46 98 : www.kalundborgungdomsskole.dk :ungdomsskolen@kalundborg.dk Vigtige telefonnumre Ungdomsskolen i

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere Skoleåret 2013-2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg ODSHERRED KOMMUNE Vedtaget i Kulturudvalget den 20. marts 2007. ODSHERRED KOMMUNE Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Søg om dagpenge Her får du en gennemgang af hvordan du søger dagpenge Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt dagpenge For at få udbetalt dagpenge skal du først

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere