Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1"

Transkript

1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning side 1

2 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning Afmelding af elev Aftenvagt / telefonvagt Aktivitetsplan Alkoholpolitik Ansættelsesbrev Ansættelsesvilkår Avedøre Idrætscenter, Bilag 3 AV-midler Befordringsgodtgørelse Bestyrelsen, Bilag 1 Bevis for undervisning Biler - se Parkering Breve til elever Bus / Elevtransport Bøger m.v., udlån til elever Cykler - se Parkering Dagbog - se Elevmødeplan De unge stemmer EAN nummer Eksamenshold - se Prøver Ekskursioner Elevbekymring Elevråd og Ungedemokrati - se også De unge stemmer Enghøjskolen Bilag 4 Engstrandskolen - Bilag 5 Erstatning Fagforening (LVU) Faglokaler Farlige fag Feriepenge - se Løn m.v. Ferier og fridage Film Forsikring - se Erstatning og Farlige fag Forsømmelser Foto & videofilm Fritidscentret Enghøj Bilag 6 Frydenhøjskolen Bilag 7 Følgesedler Første mødegang Gungehusskolen, Bilag 8 Indkøb - se Materialer IT adgang Knallertkøreskolen Kopiering Kurser Lektioner og pauser Lektions-(time)-opgørelse - se Løn m.v. Lærerkursus, se Kurser Lærermøder Lærerværelser Løn & Arbejdstid m.v. Materialer - se også Bøger Mødelister Nye elever Nyhedsbrev Næsborgvej, undervisningslokaler, Bilag 9 Nøgler Ordensregler Parkering Pauser - se Lektioner og pauser Personalepolitikker Prøver Pædagogisk medhjælp PM Rejser - se Ture m.v. Regninger, se Materialer Rygning Sejlads med hold/klasser Sikkerhedsforhold, Bilag 2 Skabsplads Straffeattest Sygdom / andet fravær Sæson - se Ferier og fridage Tavshedspligt/ oplysningspligt Telefonvagt - se Aftenvagt Ture / Weekendture og aflønning på disse Udlån - se Bøger m.v Underretningspligt - elevbekymring Ungdomsskolebestyrelsen, Bilag 1 Ungdomsskolens lokaler - bilag 9 side 2

3 Lidt om Hvidovre Kommune og Ungdomsskolen Hvidovre kommune havde pr godt indbyggere. Der er ca unge i alderen år, som er vores primære målgruppe i Ungdomsskolen. I en årrække har Kommunalbestyrelsen dog udvidet målgruppen og vi har en række tilbud til elever i 6. og 7. klasse, hvilket svarer til ca 500 unge yderligere. Desuden kan unge fra l8 til 20 år deltage i undervisningen. Så det er en stor og bred skare, vi skal arbejde for og sammen med. I sidste sæson deltog knap elever på mindst én aktivitet. Jobcentret om afklarings- og opfriskningskurser til unge mellem 15 og 25 år, der af forskellige grunde ikke er kommet igang med en ungdomsuddannelse, og nu gerne vil videre. De enkelte kursers elever og lærere - gerne flere sammen - er velkomne til at komme med nye ideer til særlige aktiviteter. I løbet af sæsonen afholder Ungdomsskolen flere lærermøder og et lærerkursus. Hvert andet år for egne lærere; hvert andet år et lærerkursus for alle ungdomsskolelærere i hovedstaden. Som det fremgår af programmet er tilbuddene mange og spænder vidt. Udover de almindelige kurser med undervisning i et enkelt fag 1 gang ugentligt, har Ungdomsskolen tilbud om dagskole for klasse, korte kurser, weekendkurser og ture i ferier eller weekender.siden 2003 har Ungdomsskolen fået tildelt særlige midler til at gøre en indsats for Sunde Unge i Hvidovre (SUH) gennem forskellige sundhedsaktiviteter - se nærmere på hjemmesiden. Vi samarbejder også med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungeindsatsen under Ungdomsskolen modtager bibliotekernes information om gratis arrangementer og om nye materialer m.v., ligesom vi ofte får tilbud om kurser til lærerne. Kontakt os, hvis du har behov for denne information. Desuden har kommunen mange tilbud om aktiviteter til unge, der måske kan inddrages i din undervisning. Se også Hvidovre Kommunes hjemmeside: side 3

4 Administrationen Ungdomsskolens kontor : Næsborgvej 90, 2650 Hvidovre Telefon: telefax: Hjemmeside: Desuden de personlige mobiltelefoner nævnt nedenfor. Ekspeditionstid: Mandag - torsdag kl. 8-16, Fredag til kl Telefonvagt Vi træffes også på (mobil)telefon i tidsrummet ca og i weekender med aktiviteter. Tlf.nr. fås på telefonsvareren på Der er mulighed for at faxe og e til kontoret døgnet rundt. I særlige tilfælde kan ledelsen kontaktes privat. Ledelse Konstitueret Ungdomsskoleleder Charlotte KLæbel Mobil: Konstitueret Viceungdomsskoleleder Lise Zaar Mobil: PM ere Daniel Nunez Tilsyn: Mandag Mobil: Anne Buch-Hansen Mobil: Steen Møllermark Mobil: Tilsyn: Tirsdag & Torsdag Tilsyn: Onsdag Sekretærer Desireé Madsen Michael Juul Larsen Laila Mærsk Tillidsrep. for Lisbet Petersen Uddannelseforbundet Tlf Tlf.privat: Arbejdsmiljørepræsentant Tina Holm Jøhnk Mobil: side 4

5 AFLYSNING / ÆNDRING AF UN- DERVISNING Flytning af tid og sted eller aflysning af undervisningen skal altid aftales med kontoret på forhånd. Det er ikke nok, at du selv aftaler med skolebetjenten og eleverne. Det kan også forekomme, at vi eller værtsskolen aflyser undervisning. Hvis det sker med mere end 1 uges varsel, får du ikke løn. Skemaet finder du på hjemmesiden Gem den på din egen PC og mail den til os, når den er udfyldt. PM erne vil indgå i arbejdet med udviklingen af aktivitetsplan. ALKOHOLPOLITIK På Ungdomsskolens kurser må der ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler (energidrik o.l.) AFMELDING AF ELEV Hvis elever melder fra eller udebliver 3 gange i træk, skal læreren give kontoret besked. Eleven bliver kontakter direkte med henblik på opfølgning. Eleven kan afmeldes på elevmødelisten. På elevmødelisten skal der i fremmøderubrikken sættes vandret streg fra frameldelsesdatoen. Navnet må ikke overstreges. Vigtigt!! Hvis den afmeldte elev har fået udleveret materialer (bøger, guitar el. lign.) fra Ungdomsskolen, skal læreren søge at få materialet retur fra eleven og aflevere det til kontoret. Hvis der er problemer med dette, så giv os straks besked. AFTEN / TELEFONVAGT I hovedsæsonen fra den 23. september 2013 til den 28. marts 2014 kan du få en henvisning på skolens telefonsvarer til medarbejder, der har dagens tilsyn. Lærere kan lave aftaler om en anden træffetid med deres PM. Husk, at du også kan faxe til kontoret på AKTIVITETSPLAN Aktivitetsplanen for din undervisning skal udarbejdes i samarbejde med eleverne, så der bliver overensstemmelse mellem deres forventninger og dine planer. Husk at skrive, hvis I har planer om ekskursion o.l. på holdet. Vi har til hvert hold reserveret nogle timer til det, men hvis I ikke skriver ønsket her, kan det blive vanskeligt at komme af sted. Alle planer behøver ikke at blive ført ud i livet. Brug din fantasi, tal med eleverne, ring til os og brug PM erne til sparring, hvis du er tvivl. Vi har detaljeret aktivitetsplanen, så alle ved, hvad der skal ske på holdet. side 5 ANSÆTTELSESBREV Endeligt ansættelsesbrev plus kopi udleveres inden holdstart. Kopien skal underskrives af dig og returneres til Ungdomsskolen. ANSÆTTELSESVILKÅR - se også LØN m.v. Overenskomsten finder du via et link til den aktuelle overenskomsttekst på vores hjemmeside. Kap 3 vedrører timelønnede lærere. Flg. paragraffer er især værd at bemærke: *Timelønnede lærere ansættes for en tidsbegrænset periode. ( 19) * Der aflønnes kun for gennemført undervisning. Der lønnes dog for undervisning, der aflyses (af kontoret) med mindre end en uges varsel. ( 20.2) samt * Det gensidige opsigelsesvarsel for timelønnede lærere er fra dag til dag. ( 23) Kommunen opretter pensionsordning i Lærernes Pension A/S for timelønnede, som er fyldt 21 år, og har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner og amter (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for en 8 års periode regnet fra den 1. juni AV-MIDLER OG MATERIALER Skal du vise film eller bruge it, står interaktive tavler / IWB tavler på skolerne står til rådighed for Ungdomsskolens lærere. Skal du bruge disse, skal du kontakte skolebetjenten/pm eren i god tid (normalt 1 uge før). Ungdomsskolen har enkelte supplerende apparater, så ring og spørg, hvis du mangler noget. Det er en gylden regel, at benyttede ting skal afleveres i (mindst) lige så god stand, som man modtog dem. Hvis der sker uheld med noget materiel, så læg en seddel på skolen og ring til Ungdomsskolen næste dag. Se også FILM / VIDEO / FOTO

6 BEFORDRINGSGODTGØRELSE Der ydes ikke befordringsgodtgørelse til lærerne for transport til arbejdsstedet. Godtgørelse er en sag mellem den enkelte lærer og skattevæsenet i bopælskommunen. Vi henviser til fagforeningen: Uddannelsesforbundet. BEVIS FOR UNGDOMSSKOLE- UNDERVISNING Der kan udleveres kursusbevis ved sæsonens afslutning til alle de unge, der ønsker det - uanset fag. Fortæl kontoret, hvilke unge der ønsker bevis, så ligger det klar til dig ved kursusafslutning. Det er godt for de unge at kave et bevis for deres deltagelse på Ungdomsskolens undervisning, da de kan bruge det ved ansøgning om optagelse på en (ungdoms)uddannelse. BREVE TIL ELEVER Hvis du skriver breve til eleverne på dit hold, f.eks. om en tur, indkøb af stof til syhold, betaling o.l., skal det udsendes via kontoret og på vores brevpapir, da Ungdomsskolen i tvivlstilfælde er ansvarlig for det, der sendes til elever. Du må gerne selv sende Vi savner dig kort til elever, der ikke møder til undervisningen. BØGER/materialer m.v. - udlån til elever Læreren er forpligtiget til at have en ajourført liste over elever, der har lånt materialer (bøger, guitarer o.l.) af Ungdomsskolen. Ved sæsonafslutningen skal eleverne aflevere alle lånte materialer. Hvis ikke læreren får materialerne, skal kontoret have besked på den blanket, der er udleveret / sendt til læreren. Husk også at få bøger/materialer retur fra elever, der holder op i utide. De unge Stemmer og elevråd Alle unge i Hvidovre kan blive medlem af De unge Stemmer. Elevrådet vælges i september måned blandt medlemmer af De unge Stemmer. Tag godt imod eleverne, hvis de dukker op på dit kurser. EAN nr.: Regninger skal sendes elektronisk og til det bruges et EAN nr., som opgives til forhandleren. Ungdomsskolens EAN nr. er: EKSKURSIONER Der er mulighed for at holdet, evt. sammen med et andet hold, tager på studietur, ekskursion o.l. Dette skal altid aftales med kontoret i forvejen. Se under MØDELISTE. Se også TURE m.v. BUS/elevtransport Ungdomsskolen råder over to minibusser til 9 personer, der kan køres med almindeligt kørekort. Har du brug for transport af unge er der mulighed for at benytte disse busser efter nærmere aftale med kontoret. De unges skal aflevere kørselstilladelse før de kører med bussen. Sedlen fås på kontoret. Du må ikke transportere dine unge i din egen bil. Det kan få betydning for erstatning, hvis forsikringsforhold ikke er tilstrækkeligt afklarede i forbindelse med et uheld. side 6

7 ELEVBEKYMRING - UNDERRET- NING Er du bekymret for en elev på dit hold i forhold til fx vanrøgt, mobning, spiseforstyrrelse eller anden mistrivsel, har du som offentlig ansat en skærpet underretningspligt. Se mere om vejledningen I-tide på www. hvidovre.dk Du skal kontakte din PM eller skolens ledelse og orientere om din bekymring. Sammen skal I - gerne i samarbejde med forældre og eleven - udarbejde en underretning til Børne- og ungeforvaltningen på en særlig blanket. ELEVRÅD OG UNGEDEMOKRA- TIET En af Ungdomsskolens vigtigste opgaver er at at ruste de unge til at kende og bruge demokratiet. De unge stemmer er et kursus unge kan melde sig til. Her har de mulighed for med støtte fra voksne at til stilling til forskellige aktuelle forhold i Hvidovre og blandt unge. De kan arbejde aktivt med at udvikle deres ideer til forbedring af forhold for unge. Ungdomsskolens elevråd er valgt blandt de unge i De unge stemmer. De har 2 medlemmer i Ungdomsskolens bestyrelse. Fælleselevråd for Hvidovre skolernes elevråd vejledes af Ungdomsskolen og de inspirerer hinanden og koordinerer deres indsats. ERSTATNING Kommunen er ikke erstatningspligtig for eventuelle tyverier fra eleverne, skade på medbragt materiel eller personskade. Hvis der alligevel skulle ske uheld, vil vi gerne vide det. Eleverne har erstatningspligt overfor Ungdomsskolens materiel og lånte materialer. FAGFORENING Ungdomsskolelærernes fagforening er Uddannelsesforbundet. Forbundet organiserer både heltids- og deltidsansatte inden for hele fritidsundervisningsområdet, og kontingentet er differentieret efter, hvor mange timer man er ansat. Forbundet er forhandlingsberettiget vedr. løn- og ansættelsesforhold, varetager medlemmernes interesser over for arbejdsgiver og myndigheder og kan yde juridisk bistand. Tlf FAGLOKALER I bilagene over de enkelte skoler (se bagest) står hvilke folkeskolelærere, der har tilsyn med faglokaler. Ungdomsskolelærere, der benytter et faglokale, bør inden sæsonstart kontakte den folkeskolelærer, som har tilsynet med det pågældende lokale, og aftale brug af tingene. Mange andre end Ungdomsskolen benytter lokalerne, så det kan nemt blive en forkert bruger, der får skyld for uorden/ødelæggelse. Lokaler og materiel skal efterlades i mindst lige så god tilstand som ved overtagelsen. Du skal ikke gøre rent, men altid rydde op. På skoler, hvor bordene har bøjler under bordpladen til stoleophæng, skal stolene hænges op. Skulle der ske skader, så kontakt eller læg besked til teknisk servicemedarbejder eller Ungdomsskolens kontor. FARLIGE FAG Ungdomsskolen/Hvidovre Kommune har ikke tegnet særlig forsikring for elever. Her må elever og forældre selv undersøge, om de er dækket af familiens egne forsikringer. Skader anmeldes til kontoret. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen ikke erstatter skader på lærernes personlige materiel og udstyr. Derfor fraråder vi lærererne at medtage privat fotoudstyr, musikinstrumenter, maskiner m.v. Lån i stedet af Ungdomsskolen. Nærmere oplysning fås ved henvendelse til kontoret. side 7

8 FERIER OG FRIDAGE Sæsonen omfatter 23 undervisningsuger. Vi underviser ikke i skoleferierne *efterårsferie i uge 42, vinterferie i uge 7, men har ofte weekendhold, -ture eller rejser. Sæsonstart: 23. september 2013 Juleferie 9. december til 4. januar 2014 begge dage inkl. Sæsonslut: 29. marts 2014 Enkelte hold forlænges efter aftale udover sæsonen. FILM Du kan hente film via U-tube eller Filmstriben. Du kan nu også gerne vise dine egne film via IWB tavlen. På Ungdomsskolens undervisningsnet har vi en hel del film til undervisningsbrug. Se også AV-MIDLER og MATERIALER FORSIKRING - se hjemmesiden under HOLD/Praktiske oplysninger/forsikring Se også på forrige side vedr. Erstatning og Farlige hold FORSØMMELSER Eleverne har selv meldt sig til undervisningen og således forpligtet sig til at komme. Hvis de en enkelt gang er forhindret, skal de melde afbud enten direkte til læreren eller gennem en kammerat. Opret en telefonkæde; dette letter kontakten til eleverne. Eleven skal melde afbud til dig, så husk at udlevere tlf. nr. Hvis du ikke ønsker dit tlf. nr. udleveret, skal vi have besked om det. Hvis en elev udebliver fra undervisningen, er det en god regel, at læreren ringer og taler med eleven. Hvis elever melder fra eller udebliver 3 gange i træk, skal læreren ringe til eleven og spørge om årsag til fraværet og om eleven ønsker at komme igen. Skriv årsag på mødeplanen, og udmeld evt. eleven. side 8

9 FOTO & VIDEOFILM Du må meget gerne tage fotos på dit hold. Du være opmærksom på at få elevernes/forældrenes tilladelse til dette. Portrætter kræver skriftlig tilladelse fra elev og forældre. Få et skema på kontoret. FØLGESEDLER Meget vigtigt: Læs under MATERIALER om tidsfrister for indkøb af materialer m.v. af hensyn til overholdelse af budgettet. Du skal attestere både følgesedler og notaer med specificerede beløb (og holdnummer skal påføres), inden du sender dem til kontoret straks efter modtagelsen. En regning fra en leverandør kan først betales, når vi har fået attestation fra den lærer, som har modtaget varen og vedkommende med sin underskrift har angivet, at leverancen er i orden. FØRSTE MØDEGANG Plan og indhold for sæsonens undervisning skal aftales med eleverne, og du skal også aftale eventuelle ekskursioner. Men den første mødegang er også en rigtig undervisningsgang, og skal være forberedt, så eleverne kan komme igang. Mange af de unge kommer på Ungdomsskolen uden at kende andre på holdet. Derfor er det en god ide at lave nogle fælles introduktionsøvelser med præsentation o.l. PM erne vejleder dig gerne om forskellige Cooperative Learning øvelser, som også kan bruges i løbet af sæsonen. Både undervisningens indhold og ekskursioner skal anføres på aktivitetsplanen, der indsendes til kontoret omkring efterårsferien/efter 3-4 mødegange. IT adgang For hold på skolen er der adgang til at benytte PC & Ipads i undervisningen. Læreren får brugeradgang efter forudgående aftale med kontoret/ skolen. KNALLERTKØRESKOLE Alle oplysninger fås ved henvendelse på kontoret. KOPIERING Ungdomsskolens kontor kan i et vist omfang påtage sig at kopiere eller printe lærernes egne undervisningsmaterialer. Manuskript afleveres i god tid evt. rentegnet med besked om antal/ farve. Der kan også kopieres på en del skoler. Tal med din PM er eller skolebetjenten. Se bilagene over de enkelte skoler. KOPI-AFTALERNE med Copy-Dan tillader et vist omfang af kopiering af materialer, du ikke selv har skrevet, f.eks. bøger, aviser, blade, tegneserier, noder m.m., både danske og udenlandske. Men du må højst kopiere 20% af en bog og ikke over 20 sider pr. bog pr. hold pr. år. Copy-Dan har iht. kopiaftalen ret til i samarbejde med skolerne at gennemføre undersøgelse af kopiforbruget. KURSER Nærmere oplysninger om kurser og tilskudsmuligheder kan fås på Ungdomsskolens kontor. Der arrangeres i lige år internt kursus for medarbejderne den sidste weekend i oktober. I ulige år arrangeres Ungdomsskolernes dag for ungdomsskolemedarbejdere i hele hovedstadsomraadet. Program udsendes i forbindelse med lærermødet og tilmeldingsfrist er i begyndelsen af oktober. LEKTIONER OG PAUSER - se også Løn & Arbejdstid m.v. Du har ansvar for at holde tilsyn med eleverne i pauser, dels for at vide, hvem der opholder sig på skolen, dels for undgå at andre (f.eks. aftenskoler) bliver forstyrret. LÆRERMØDER Deltagelse i lærermøde er pligtig. Lærermøde afholdes i forbindelse med sæsonstart medio september og evt. efter sæsonafslutning medio april. LÆRERVÆRELSER Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at Ungdomsskolens lærere kan benytte skolernes ordinære lærerværelser, når de ikke anvendes til andre formål. Skal dog lige aftales med skolen. side 9

10 LØN & Arbejdstid m.v. Pr. 1. oktober 2012 er der lønsats og regler for arbejdstid for ungdomsskolelærere følgende: Regler om løn: Det centrale grundlag for lønberegning er: 1 arbejdstime = 60 minutter. Løn pr. arbejdstime er: 177,62 1 undervisningstime = 60 minutter. Løn pr. undervisningstime er 319,72 Specialundervisningstime = 60 minutter. Løn pr. spec.undervisn.time er 337,47 Undervisning aflønnes med undervisningstimer og er incl. forberedelsesarbejdet. Lærermøder, pauser o.l. aflønnes med arbejdstimer. Regler om arbejdstid (eksempel på undervisning kl til 18.00): Pause: = 10 minutter (= arbejdstimer) Undervisningstid: = 2 timer (= undervisningstimer) Pause: = 7 minutter (= arbejdstimer) Med andre ord: Vi forventer og lønner for at du møder 10 minutter før undervisningen starter med henblik på at gøre klar til undervisning, og tilsvarende først går 7 minutter efter undervisningens afslutning, så holdet kan rydde op inden I går. Forberedelsestid Din forberedelsestid er 0,8 timer for hver time du underviser. Vi forventer, at du bruger denne tid til de forskellige opgaver, der er i forbindelse med din undervisning. Det kan være forberedelse af din konkrete undervisning fra gang til gang, samarbejde med andre lærere om fælles aktiviteter, opfølgningsmøder med Ungdomsskolen, startmødet i september etc. Lønudbetaling Beregning og udbetaling sker via Hvidovre kommune, og udbetalingen kan kun ske til din NEMkonto. Lønnen udbetales bagud. Kontroller selv udbetalingerne. Mødeliste skal afleveres på kontoret senest umiddelbart efter d. 15. i måneden. Der bliver kun indberettet løn, hvis du har sendt mødelisten rettidigt. Lønnen bliver udbetalt ved udgangen af måneden. Alle ændringer af planlagte timer samt tidspunkter for evt. ekskursioner skal på forhånd aftales med Ungdomsskolens kontor. Skattekort Skattekort trækkes elektronisk på lønkontoret. Såfremt du ønsker at vi bruger bikort eller frikort, skal du gøre opmærksom på det. Aflysning af undervisning Såfremt undervisning aflyses af Ungdomsskolen med mere end 1 uges varsel udbetales ikke løn. Feriepenge Er du timelønnet optjener du 12,95 % feriegodtgørelse af lønnen i et kalenderår. Der bliver sendt et feriekort til dig i februar/marts måned. Du optjener ikke 6. ferieugetimer, men får udbetalt en kontant godtgørelse på 2,5 % af lønnen ved udgangen af december måned. Du kan selv underskrive feriekort, når ferie holdes, dog undtaget: Hvis du modtager dagpenge fra A-kassen, skal du have A-kassens underskrift ved afholdelse af ferie. Hvis du modtager kontanthjælp, skal du have underskrift på at ferien holdes fra din bopælskommune (f.eks. borgerservice). side 10

11 MATERIALER De materialer, bøger m.v., som eleverne skal bruge i undervisningen, er som hovedregel gratis for ungdomsskoleelever. Der er enkelte undtagelser på hold med dyre materialer, eller særlige udgifter. Ungdomsskolen har eget lager af bøger, papirvarer, arbejdsmapper, blyanter og lignende. Bestilling af disse varer sker ved at udfylde den bestillingsliste, som uddeles ved opstartlærermødet. Levering sker til dit undervisningssted på den første undervisningsgang. Levering af materialer i løbet af året aftales med kontoret eller PM er. Indkøb skal altid først aftales med Ungdomsskolens ledelse. Hvidovre Kommune har en lang række indkøbsaftaler, som er obligatoriske at bruge. Det betyder, at du altid skal kontakte den leverendør Kommunen har aftale med når du bestiller materialer. Hvis du selv bestiller varer efter aftale med kontoret, er det vigtigt at give besked til leverandøren om dit navn, holdnr. osv. Der skal ikke betales kontant, og regninger skal sendes elektronisk. Opgiv Ungdomsskolens EAN nr til forhandleren. Skulle en leverandør alligevel sende regningen til dig, skal du hurtigst muligt sende den videre hertil - med påtegning om, at du har modtaget varerne. Kontantkøb må kun ske undtagelsesvis og kun for mindre beløb, når det er umuligt at få fremsendt faktura. Lærere, som har lagt penge ud, kan: - enten sende den kvitterede regning eller nota til kontoret med cpr. nr. - eller henvende sig på kontoret og få kontanter. MØDELISTE (= dagbog) Mødelisten (som også kaldes dagbogen ) udleveres på 1. mødegang og indeholder en oversigt over tilmeldte elevers navne, cpr.nr, adresse og tlf. nr. Derefter får du hver måned en ny, hvor evt. rettelser fremgår. Mødelisten gennemgås med eleverne, og især mobilnumre ajourføres. Der sættes kryds ud for hver elev, der er mødt den pågældende undervisningsgang. Der skrives ingenting, hvis eleven ikke møder. Har eleven meldt afbud, bedes du, af hensyn til statistik, notere årsag. F.eks. sygdom: S, lejrskole: L, praktik: P, o.l. Hvis du er syg / fraværende, skriver du det ud for dagen. Det er vigtigt, at ALLE elever er skrevet på. Elevantallet er afgørende for tildeling af materialer. Desuden er det altid vigtgt, at du kender antallet af fremmødte elever til hver undervisningstime i tilfælde af evakuering ved brand! Nye elever SKAL skrives på med både for- og efternavn, cpr nr. og telefon nr (gerne mobil). Mødelisten afleveres d. 15. i måneden til kontoret, og ved din underskrift bekræfter du, at du har undervist de pågældende datoer og de anførte elever. Har du ikke mulighed for at komme forbi kontoret, kan du evt. maile den. Husk at underskrive. Ønsker du at undervise ud over det, der fremgår af mødelisten, skal du først tale med kontoret/ PM om det. NYE ELEVER På kurserne dukker der af og til elever op, som ikke er tilmeldt gennem kontoret. Det kan også være en elev tager en ven med, der også vil gå på kurset. Det er helt ok. side 11 Hvis det sker, skal kontoret straks have besked, for vi kan have elever på venteliste, og de har fortrinsret. Læreren skal i samarbejde med kontoret vurdere, om eleven kan deltage af hensyn til den pædagogiske planlægning. Det kan navnlig give problemer på prøveforeredende kurser, men også på visse praktiske kurser.

12 NYHEDSBREVE Kontoret udsender i løbet af sæsonen en række nyhedsbreve. Her kan du læse om de kommende aktiviteter, lærermøder, kurser o.l. Ungdomsskolens struktur (forskellige undervisningssteder, tider o.l.) gør mundtlig kommunikation vanskelig. Derfor beder vi dig være behjælpelig ved at overholde fristerne for indsendelse af mødelister, materialelister, boglister, følgesedler o.l. og ved at give tilsendte materialer og beskeder videre til eleverne. Det kan f.eks. være tilbud om nye fag og meddelelser fra elevråd, som du meget gerne må anbefale. ORDENSREGLER Der er ikke udarbejdet særlige ordensregler for Ungdomsskolen, men det er en selvfølge, at eleverne opfører sig ordentligt og tager hensyn til andre elever og til lokaler m.m. Vi anbefaler, at I på holdet taler om omgangsform- og tone, så alle kan have det rart. Det kan evt. indgå i introfroløbet som del af Cooperative Learning øvelserne: den gode elev, den gode underviser etc. Se også RYGNING. NØGLER Nøgler eller nøglebrikker udleveres til den enkelte lærer. Nøgler udleveres i forbindelse med første lærermøde eller til din første undervisningsgang. Pas på dem! Alle udleverede nøgler skal afleveres umiddelbart efter sæsonen og gerne ved sidste undervisningsgang; smid dem evt. ind af brevsprækken med dit navn på! Nøgler må ALDRIG sendes i almindelige breve. side 12

13 PARKERING Biler kan de fleste steder parkeres i parkeringsfelter ude på vejen foran skolen. Dette gælder bl.a. for Gungehusskolen. På Næsborgvej kan parkeres i gården. PERSONALEPOLITIKKER Ungdomsskolen og Hvidovre Kommune har en række personalepolitikker, som du også kan have glæde af. Det drejer sig pt. om Alkoholpolitik, Rygepolitik, Krisepolitik, Omsorgsplan, SundhedsCertifikat, Voldspolitik & Magtanvendelse. Du finder de enkelte politikker på hjemmesiden. PRØVER Hvis du underviser i et prøveforberedende fag, skal du straks ved undervisningens start spørge om der er elever, der forventer at gå til prøve. Du er forpligtet til at give undervisningen form og indhold, der tilgodeser en prøve. Er du i tvivl, skal du kontakte Ungdomsskolens kontor og høre om regler m.m. Kontoret sender skema ud på eksamenshold til anmeldelse af elever til prøve medio november af hensyn til opgavebestilling og anmeldelse m.v. til Undervisningsministeriet. Ungdomsskolen føres dog kun hold til prøve, hvis der er mindst 10 elever, der tilmelder sig faget. PÆDAGOGISK MEDHJÆLP (PM) Ungdomsskolen har - udover den faste ledelse - Pædagogiske Medhjælpere (PM er), som har tilsyn /kontakt til holdene på de forskellige undervisningssteder og desuden enkelte opgaver på kontoret. PM erne står også til rådighed med råd / videreformidling af dine spørgsmål og ideer. Udenfor kontoret åbningstid træffes PM erne på mobiltelefonen. side 13 RYGNING Hvidovre Kommune har pr 1. januar 2007 indført totalt rygeforbud i alle kommunale institioner og lokaler. SEJLADS MED HOLD/KLASSER Ungdomsskolen råder over kanoer, kajakker og 1 sejljolle med plads til 4-5 elever + lærer - alt sammen placeret i Hvidovre Havn. Hvis du ønsker at arrangere en tur på vandet med dit hold, aftales det med kontoret. SKABSPLADS Skabsplads til opbevaring af materialer kan anvises til de fleste hold. Tal med din PM. STRAFFEATTEST Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at alle ansatte skal forevise privat straffeattest og give samtykke til at vi indhenter børneattest (pædofiliattest) FØR endelig ansættelse finder sted.

14 SYGDOM / ANDET FRAVÆR Hvis du bliver syg eller af anden grund ikke kan passe din undervisning, skal der gives besked til kontoret snarest muligt og helst inden kl. 10 den dag, hvor undervisningen skulle have fundet sted. Dette af hensyn til muligheden for at skaffe en egnet vikar - eller hvis det ikke lykkes: at give eleverne besked om at undervisningen aflyses. Lærerne må ikke selv aftale med en afløser (pga. spørgsmålet om straffeattest), men kan selvfølgelig rådgive om en kvalificeret vikar ved henvendelsen til kontoret. Der udbetales ikke løn under sygdom, men kontoret kan på anmodning udarbejde dagpengeerklæring, som læreren kan videresende til sin hjemkommunes social- og sundhedsforvaltning. Dagpenge kan i reglen ikke opnås, hvis man har fuldtidsbeskæftigelse uden for Ungdomsskolen. TAVSHEDS- OPLYSNINGS- & INDBERETNINGSPLIGT Du har ved ansættelse i Ungdomsskolen tavshedspligt om elevforhold o.l. Du har imidlertid en skærpet oplysningspligt/indberetningspligt til de sociale myndigheder om forhold der angår børn, der lever under forhold, der giver anledning til bekymring. Er du i tvivl så kontakt din PMer. TURE / WEEKENDTURE / REJ- SER / LEJRSKOLER Ungdomsskolen tilbyder også de unge andre oplevelser end den basale undervisning. Det kan være ture / weekendture, der oftest er arrangeret af og for et hold, hvor turens indhold er relevant for faget. Det kan også være rejser og lejrskoler, der er åbne for deltagere på tværs af holdene. Nogle ferierejser har et særligt undervisningsforløb som forberedelse. Nogle ture, en-dags- eller weekendture kan blive til efter drøftelser på holdet i løbet sæsonen. Nogle er planlagt og tilbudt i programmet ved sæsonens start. For alle former for ture gælder: De skal altid være godkendt af Ungdomsskolens ledelse på forhånd. Der skal være et skriftligt oplæg fra læreren om indhold, tidsrammer m.m., dvs. et gennemarbejdet programforslag. Selvfølgelig er du velkommen til først at tage en samtale med ledelsen eller med din PM om planerne, inden du går konkret i gang med forslaget. Der skal altid være klare aftaler om brug af lokaler, hvem der køber eventuelle materialer ind, opsætning af forskelligt udstyr, udlån af nøgle eller åbning/lukning af indgangsdøre o.s.v. i god tid inden kurset afvikles. Det er en betingelse for en weekendtur, at der findes en billig overnatningsmulighed, f.eks. kan to hold deles om leje og derved både opnå rabatten og et øget socialt samvær. På weekendture skal eleverne selv betale for kost og overnatning med ca. 50 kr. i døgnet og evt transport. Elevbetaling på de længere rejser/ ture fremgår af programmet. Da der ikke eksisterer en overordnet overenskomst for aflønning af timelæreres deltagelse i og ledelse af den slags aktiviteter, kan forskellige aflønningsformer benyttes. Ungdomsskolens ledelse vil forud for hver tur gennemgå aktivitetens indhold, varighed m.v. og tilbyde lærere/ledere en fast aflønning. side 14

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere