Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1"

Transkript

1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning side 1

2 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning Afmelding af elev Aftenvagt / telefonvagt Aktivitetsplan Alkoholpolitik Ansættelsesbrev Ansættelsesvilkår Avedøre Idrætscenter, Bilag 3 AV-midler Befordringsgodtgørelse Bestyrelsen, Bilag 1 Bevis for undervisning Biler - se Parkering Breve til elever Bus / Elevtransport Bøger m.v., udlån til elever Cykler - se Parkering Dagbog - se Elevmødeplan De unge stemmer EAN nummer Eksamenshold - se Prøver Ekskursioner Elevbekymring Elevråd og Ungedemokrati - se også De unge stemmer Enghøjskolen Bilag 4 Engstrandskolen - Bilag 5 Erstatning Fagforening (LVU) Faglokaler Farlige fag Feriepenge - se Løn m.v. Ferier og fridage Film Forsikring - se Erstatning og Farlige fag Forsømmelser Foto & videofilm Fritidscentret Enghøj Bilag 6 Frydenhøjskolen Bilag 7 Følgesedler Første mødegang Gungehusskolen, Bilag 8 Indkøb - se Materialer IT adgang Knallertkøreskolen Kopiering Kurser Lektioner og pauser Lektions-(time)-opgørelse - se Løn m.v. Lærerkursus, se Kurser Lærermøder Lærerværelser Løn & Arbejdstid m.v. Materialer - se også Bøger Mødelister Nye elever Nyhedsbrev Næsborgvej, undervisningslokaler, Bilag 9 Nøgler Ordensregler Parkering Pauser - se Lektioner og pauser Personalepolitikker Prøver Pædagogisk medhjælp PM Rejser - se Ture m.v. Regninger, se Materialer Rygning Sejlads med hold/klasser Sikkerhedsforhold, Bilag 2 Skabsplads Straffeattest Sygdom / andet fravær Sæson - se Ferier og fridage Tavshedspligt/ oplysningspligt Telefonvagt - se Aftenvagt Ture / Weekendture og aflønning på disse Udlån - se Bøger m.v Underretningspligt - elevbekymring Ungdomsskolebestyrelsen, Bilag 1 Ungdomsskolens lokaler - bilag 9 side 2

3 Lidt om Hvidovre Kommune og Ungdomsskolen Hvidovre kommune havde pr godt indbyggere. Der er ca unge i alderen år, som er vores primære målgruppe i Ungdomsskolen. I en årrække har Kommunalbestyrelsen dog udvidet målgruppen og vi har en række tilbud til elever i 6. og 7. klasse, hvilket svarer til ca 500 unge yderligere. Desuden kan unge fra l8 til 20 år deltage i undervisningen. Så det er en stor og bred skare, vi skal arbejde for og sammen med. I sidste sæson deltog knap elever på mindst én aktivitet. Jobcentret om afklarings- og opfriskningskurser til unge mellem 15 og 25 år, der af forskellige grunde ikke er kommet igang med en ungdomsuddannelse, og nu gerne vil videre. De enkelte kursers elever og lærere - gerne flere sammen - er velkomne til at komme med nye ideer til særlige aktiviteter. I løbet af sæsonen afholder Ungdomsskolen flere lærermøder og et lærerkursus. Hvert andet år for egne lærere; hvert andet år et lærerkursus for alle ungdomsskolelærere i hovedstaden. Som det fremgår af programmet er tilbuddene mange og spænder vidt. Udover de almindelige kurser med undervisning i et enkelt fag 1 gang ugentligt, har Ungdomsskolen tilbud om dagskole for klasse, korte kurser, weekendkurser og ture i ferier eller weekender.siden 2003 har Ungdomsskolen fået tildelt særlige midler til at gøre en indsats for Sunde Unge i Hvidovre (SUH) gennem forskellige sundhedsaktiviteter - se nærmere på hjemmesiden. Vi samarbejder også med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungeindsatsen under Ungdomsskolen modtager bibliotekernes information om gratis arrangementer og om nye materialer m.v., ligesom vi ofte får tilbud om kurser til lærerne. Kontakt os, hvis du har behov for denne information. Desuden har kommunen mange tilbud om aktiviteter til unge, der måske kan inddrages i din undervisning. Se også Hvidovre Kommunes hjemmeside: side 3

4 Administrationen Ungdomsskolens kontor : Næsborgvej 90, 2650 Hvidovre Telefon: telefax: Hjemmeside: Desuden de personlige mobiltelefoner nævnt nedenfor. Ekspeditionstid: Mandag - torsdag kl. 8-16, Fredag til kl Telefonvagt Vi træffes også på (mobil)telefon i tidsrummet ca og i weekender med aktiviteter. Tlf.nr. fås på telefonsvareren på Der er mulighed for at faxe og e til kontoret døgnet rundt. I særlige tilfælde kan ledelsen kontaktes privat. Ledelse Konstitueret Ungdomsskoleleder Charlotte KLæbel Mobil: Konstitueret Viceungdomsskoleleder Lise Zaar Mobil: PM ere Daniel Nunez Tilsyn: Mandag Mobil: Anne Buch-Hansen Mobil: Steen Møllermark Mobil: Tilsyn: Tirsdag & Torsdag Tilsyn: Onsdag Sekretærer Desireé Madsen Michael Juul Larsen Laila Mærsk Tillidsrep. for Lisbet Petersen Uddannelseforbundet Tlf Tlf.privat: Arbejdsmiljørepræsentant Tina Holm Jøhnk Mobil: side 4

5 AFLYSNING / ÆNDRING AF UN- DERVISNING Flytning af tid og sted eller aflysning af undervisningen skal altid aftales med kontoret på forhånd. Det er ikke nok, at du selv aftaler med skolebetjenten og eleverne. Det kan også forekomme, at vi eller værtsskolen aflyser undervisning. Hvis det sker med mere end 1 uges varsel, får du ikke løn. Skemaet finder du på hjemmesiden Gem den på din egen PC og mail den til os, når den er udfyldt. PM erne vil indgå i arbejdet med udviklingen af aktivitetsplan. ALKOHOLPOLITIK På Ungdomsskolens kurser må der ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler (energidrik o.l.) AFMELDING AF ELEV Hvis elever melder fra eller udebliver 3 gange i træk, skal læreren give kontoret besked. Eleven bliver kontakter direkte med henblik på opfølgning. Eleven kan afmeldes på elevmødelisten. På elevmødelisten skal der i fremmøderubrikken sættes vandret streg fra frameldelsesdatoen. Navnet må ikke overstreges. Vigtigt!! Hvis den afmeldte elev har fået udleveret materialer (bøger, guitar el. lign.) fra Ungdomsskolen, skal læreren søge at få materialet retur fra eleven og aflevere det til kontoret. Hvis der er problemer med dette, så giv os straks besked. AFTEN / TELEFONVAGT I hovedsæsonen fra den 23. september 2013 til den 28. marts 2014 kan du få en henvisning på skolens telefonsvarer til medarbejder, der har dagens tilsyn. Lærere kan lave aftaler om en anden træffetid med deres PM. Husk, at du også kan faxe til kontoret på AKTIVITETSPLAN Aktivitetsplanen for din undervisning skal udarbejdes i samarbejde med eleverne, så der bliver overensstemmelse mellem deres forventninger og dine planer. Husk at skrive, hvis I har planer om ekskursion o.l. på holdet. Vi har til hvert hold reserveret nogle timer til det, men hvis I ikke skriver ønsket her, kan det blive vanskeligt at komme af sted. Alle planer behøver ikke at blive ført ud i livet. Brug din fantasi, tal med eleverne, ring til os og brug PM erne til sparring, hvis du er tvivl. Vi har detaljeret aktivitetsplanen, så alle ved, hvad der skal ske på holdet. side 5 ANSÆTTELSESBREV Endeligt ansættelsesbrev plus kopi udleveres inden holdstart. Kopien skal underskrives af dig og returneres til Ungdomsskolen. ANSÆTTELSESVILKÅR - se også LØN m.v. Overenskomsten finder du via et link til den aktuelle overenskomsttekst på vores hjemmeside. Kap 3 vedrører timelønnede lærere. Flg. paragraffer er især værd at bemærke: *Timelønnede lærere ansættes for en tidsbegrænset periode. ( 19) * Der aflønnes kun for gennemført undervisning. Der lønnes dog for undervisning, der aflyses (af kontoret) med mindre end en uges varsel. ( 20.2) samt * Det gensidige opsigelsesvarsel for timelønnede lærere er fra dag til dag. ( 23) Kommunen opretter pensionsordning i Lærernes Pension A/S for timelønnede, som er fyldt 21 år, og har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner og amter (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for en 8 års periode regnet fra den 1. juni AV-MIDLER OG MATERIALER Skal du vise film eller bruge it, står interaktive tavler / IWB tavler på skolerne står til rådighed for Ungdomsskolens lærere. Skal du bruge disse, skal du kontakte skolebetjenten/pm eren i god tid (normalt 1 uge før). Ungdomsskolen har enkelte supplerende apparater, så ring og spørg, hvis du mangler noget. Det er en gylden regel, at benyttede ting skal afleveres i (mindst) lige så god stand, som man modtog dem. Hvis der sker uheld med noget materiel, så læg en seddel på skolen og ring til Ungdomsskolen næste dag. Se også FILM / VIDEO / FOTO

6 BEFORDRINGSGODTGØRELSE Der ydes ikke befordringsgodtgørelse til lærerne for transport til arbejdsstedet. Godtgørelse er en sag mellem den enkelte lærer og skattevæsenet i bopælskommunen. Vi henviser til fagforeningen: Uddannelsesforbundet. BEVIS FOR UNGDOMSSKOLE- UNDERVISNING Der kan udleveres kursusbevis ved sæsonens afslutning til alle de unge, der ønsker det - uanset fag. Fortæl kontoret, hvilke unge der ønsker bevis, så ligger det klar til dig ved kursusafslutning. Det er godt for de unge at kave et bevis for deres deltagelse på Ungdomsskolens undervisning, da de kan bruge det ved ansøgning om optagelse på en (ungdoms)uddannelse. BREVE TIL ELEVER Hvis du skriver breve til eleverne på dit hold, f.eks. om en tur, indkøb af stof til syhold, betaling o.l., skal det udsendes via kontoret og på vores brevpapir, da Ungdomsskolen i tvivlstilfælde er ansvarlig for det, der sendes til elever. Du må gerne selv sende Vi savner dig kort til elever, der ikke møder til undervisningen. BØGER/materialer m.v. - udlån til elever Læreren er forpligtiget til at have en ajourført liste over elever, der har lånt materialer (bøger, guitarer o.l.) af Ungdomsskolen. Ved sæsonafslutningen skal eleverne aflevere alle lånte materialer. Hvis ikke læreren får materialerne, skal kontoret have besked på den blanket, der er udleveret / sendt til læreren. Husk også at få bøger/materialer retur fra elever, der holder op i utide. De unge Stemmer og elevråd Alle unge i Hvidovre kan blive medlem af De unge Stemmer. Elevrådet vælges i september måned blandt medlemmer af De unge Stemmer. Tag godt imod eleverne, hvis de dukker op på dit kurser. EAN nr.: Regninger skal sendes elektronisk og til det bruges et EAN nr., som opgives til forhandleren. Ungdomsskolens EAN nr. er: EKSKURSIONER Der er mulighed for at holdet, evt. sammen med et andet hold, tager på studietur, ekskursion o.l. Dette skal altid aftales med kontoret i forvejen. Se under MØDELISTE. Se også TURE m.v. BUS/elevtransport Ungdomsskolen råder over to minibusser til 9 personer, der kan køres med almindeligt kørekort. Har du brug for transport af unge er der mulighed for at benytte disse busser efter nærmere aftale med kontoret. De unges skal aflevere kørselstilladelse før de kører med bussen. Sedlen fås på kontoret. Du må ikke transportere dine unge i din egen bil. Det kan få betydning for erstatning, hvis forsikringsforhold ikke er tilstrækkeligt afklarede i forbindelse med et uheld. side 6

7 ELEVBEKYMRING - UNDERRET- NING Er du bekymret for en elev på dit hold i forhold til fx vanrøgt, mobning, spiseforstyrrelse eller anden mistrivsel, har du som offentlig ansat en skærpet underretningspligt. Se mere om vejledningen I-tide på www. hvidovre.dk Du skal kontakte din PM eller skolens ledelse og orientere om din bekymring. Sammen skal I - gerne i samarbejde med forældre og eleven - udarbejde en underretning til Børne- og ungeforvaltningen på en særlig blanket. ELEVRÅD OG UNGEDEMOKRA- TIET En af Ungdomsskolens vigtigste opgaver er at at ruste de unge til at kende og bruge demokratiet. De unge stemmer er et kursus unge kan melde sig til. Her har de mulighed for med støtte fra voksne at til stilling til forskellige aktuelle forhold i Hvidovre og blandt unge. De kan arbejde aktivt med at udvikle deres ideer til forbedring af forhold for unge. Ungdomsskolens elevråd er valgt blandt de unge i De unge stemmer. De har 2 medlemmer i Ungdomsskolens bestyrelse. Fælleselevråd for Hvidovre skolernes elevråd vejledes af Ungdomsskolen og de inspirerer hinanden og koordinerer deres indsats. ERSTATNING Kommunen er ikke erstatningspligtig for eventuelle tyverier fra eleverne, skade på medbragt materiel eller personskade. Hvis der alligevel skulle ske uheld, vil vi gerne vide det. Eleverne har erstatningspligt overfor Ungdomsskolens materiel og lånte materialer. FAGFORENING Ungdomsskolelærernes fagforening er Uddannelsesforbundet. Forbundet organiserer både heltids- og deltidsansatte inden for hele fritidsundervisningsområdet, og kontingentet er differentieret efter, hvor mange timer man er ansat. Forbundet er forhandlingsberettiget vedr. løn- og ansættelsesforhold, varetager medlemmernes interesser over for arbejdsgiver og myndigheder og kan yde juridisk bistand. Tlf FAGLOKALER I bilagene over de enkelte skoler (se bagest) står hvilke folkeskolelærere, der har tilsyn med faglokaler. Ungdomsskolelærere, der benytter et faglokale, bør inden sæsonstart kontakte den folkeskolelærer, som har tilsynet med det pågældende lokale, og aftale brug af tingene. Mange andre end Ungdomsskolen benytter lokalerne, så det kan nemt blive en forkert bruger, der får skyld for uorden/ødelæggelse. Lokaler og materiel skal efterlades i mindst lige så god tilstand som ved overtagelsen. Du skal ikke gøre rent, men altid rydde op. På skoler, hvor bordene har bøjler under bordpladen til stoleophæng, skal stolene hænges op. Skulle der ske skader, så kontakt eller læg besked til teknisk servicemedarbejder eller Ungdomsskolens kontor. FARLIGE FAG Ungdomsskolen/Hvidovre Kommune har ikke tegnet særlig forsikring for elever. Her må elever og forældre selv undersøge, om de er dækket af familiens egne forsikringer. Skader anmeldes til kontoret. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen ikke erstatter skader på lærernes personlige materiel og udstyr. Derfor fraråder vi lærererne at medtage privat fotoudstyr, musikinstrumenter, maskiner m.v. Lån i stedet af Ungdomsskolen. Nærmere oplysning fås ved henvendelse til kontoret. side 7

8 FERIER OG FRIDAGE Sæsonen omfatter 23 undervisningsuger. Vi underviser ikke i skoleferierne *efterårsferie i uge 42, vinterferie i uge 7, men har ofte weekendhold, -ture eller rejser. Sæsonstart: 23. september 2013 Juleferie 9. december til 4. januar 2014 begge dage inkl. Sæsonslut: 29. marts 2014 Enkelte hold forlænges efter aftale udover sæsonen. FILM Du kan hente film via U-tube eller Filmstriben. Du kan nu også gerne vise dine egne film via IWB tavlen. På Ungdomsskolens undervisningsnet har vi en hel del film til undervisningsbrug. Se også AV-MIDLER og MATERIALER FORSIKRING - se hjemmesiden under HOLD/Praktiske oplysninger/forsikring Se også på forrige side vedr. Erstatning og Farlige hold FORSØMMELSER Eleverne har selv meldt sig til undervisningen og således forpligtet sig til at komme. Hvis de en enkelt gang er forhindret, skal de melde afbud enten direkte til læreren eller gennem en kammerat. Opret en telefonkæde; dette letter kontakten til eleverne. Eleven skal melde afbud til dig, så husk at udlevere tlf. nr. Hvis du ikke ønsker dit tlf. nr. udleveret, skal vi have besked om det. Hvis en elev udebliver fra undervisningen, er det en god regel, at læreren ringer og taler med eleven. Hvis elever melder fra eller udebliver 3 gange i træk, skal læreren ringe til eleven og spørge om årsag til fraværet og om eleven ønsker at komme igen. Skriv årsag på mødeplanen, og udmeld evt. eleven. side 8

9 FOTO & VIDEOFILM Du må meget gerne tage fotos på dit hold. Du være opmærksom på at få elevernes/forældrenes tilladelse til dette. Portrætter kræver skriftlig tilladelse fra elev og forældre. Få et skema på kontoret. FØLGESEDLER Meget vigtigt: Læs under MATERIALER om tidsfrister for indkøb af materialer m.v. af hensyn til overholdelse af budgettet. Du skal attestere både følgesedler og notaer med specificerede beløb (og holdnummer skal påføres), inden du sender dem til kontoret straks efter modtagelsen. En regning fra en leverandør kan først betales, når vi har fået attestation fra den lærer, som har modtaget varen og vedkommende med sin underskrift har angivet, at leverancen er i orden. FØRSTE MØDEGANG Plan og indhold for sæsonens undervisning skal aftales med eleverne, og du skal også aftale eventuelle ekskursioner. Men den første mødegang er også en rigtig undervisningsgang, og skal være forberedt, så eleverne kan komme igang. Mange af de unge kommer på Ungdomsskolen uden at kende andre på holdet. Derfor er det en god ide at lave nogle fælles introduktionsøvelser med præsentation o.l. PM erne vejleder dig gerne om forskellige Cooperative Learning øvelser, som også kan bruges i løbet af sæsonen. Både undervisningens indhold og ekskursioner skal anføres på aktivitetsplanen, der indsendes til kontoret omkring efterårsferien/efter 3-4 mødegange. IT adgang For hold på skolen er der adgang til at benytte PC & Ipads i undervisningen. Læreren får brugeradgang efter forudgående aftale med kontoret/ skolen. KNALLERTKØRESKOLE Alle oplysninger fås ved henvendelse på kontoret. KOPIERING Ungdomsskolens kontor kan i et vist omfang påtage sig at kopiere eller printe lærernes egne undervisningsmaterialer. Manuskript afleveres i god tid evt. rentegnet med besked om antal/ farve. Der kan også kopieres på en del skoler. Tal med din PM er eller skolebetjenten. Se bilagene over de enkelte skoler. KOPI-AFTALERNE med Copy-Dan tillader et vist omfang af kopiering af materialer, du ikke selv har skrevet, f.eks. bøger, aviser, blade, tegneserier, noder m.m., både danske og udenlandske. Men du må højst kopiere 20% af en bog og ikke over 20 sider pr. bog pr. hold pr. år. Copy-Dan har iht. kopiaftalen ret til i samarbejde med skolerne at gennemføre undersøgelse af kopiforbruget. KURSER Nærmere oplysninger om kurser og tilskudsmuligheder kan fås på Ungdomsskolens kontor. Der arrangeres i lige år internt kursus for medarbejderne den sidste weekend i oktober. I ulige år arrangeres Ungdomsskolernes dag for ungdomsskolemedarbejdere i hele hovedstadsomraadet. Program udsendes i forbindelse med lærermødet og tilmeldingsfrist er i begyndelsen af oktober. LEKTIONER OG PAUSER - se også Løn & Arbejdstid m.v. Du har ansvar for at holde tilsyn med eleverne i pauser, dels for at vide, hvem der opholder sig på skolen, dels for undgå at andre (f.eks. aftenskoler) bliver forstyrret. LÆRERMØDER Deltagelse i lærermøde er pligtig. Lærermøde afholdes i forbindelse med sæsonstart medio september og evt. efter sæsonafslutning medio april. LÆRERVÆRELSER Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at Ungdomsskolens lærere kan benytte skolernes ordinære lærerværelser, når de ikke anvendes til andre formål. Skal dog lige aftales med skolen. side 9

10 LØN & Arbejdstid m.v. Pr. 1. oktober 2012 er der lønsats og regler for arbejdstid for ungdomsskolelærere følgende: Regler om løn: Det centrale grundlag for lønberegning er: 1 arbejdstime = 60 minutter. Løn pr. arbejdstime er: 177,62 1 undervisningstime = 60 minutter. Løn pr. undervisningstime er 319,72 Specialundervisningstime = 60 minutter. Løn pr. spec.undervisn.time er 337,47 Undervisning aflønnes med undervisningstimer og er incl. forberedelsesarbejdet. Lærermøder, pauser o.l. aflønnes med arbejdstimer. Regler om arbejdstid (eksempel på undervisning kl til 18.00): Pause: = 10 minutter (= arbejdstimer) Undervisningstid: = 2 timer (= undervisningstimer) Pause: = 7 minutter (= arbejdstimer) Med andre ord: Vi forventer og lønner for at du møder 10 minutter før undervisningen starter med henblik på at gøre klar til undervisning, og tilsvarende først går 7 minutter efter undervisningens afslutning, så holdet kan rydde op inden I går. Forberedelsestid Din forberedelsestid er 0,8 timer for hver time du underviser. Vi forventer, at du bruger denne tid til de forskellige opgaver, der er i forbindelse med din undervisning. Det kan være forberedelse af din konkrete undervisning fra gang til gang, samarbejde med andre lærere om fælles aktiviteter, opfølgningsmøder med Ungdomsskolen, startmødet i september etc. Lønudbetaling Beregning og udbetaling sker via Hvidovre kommune, og udbetalingen kan kun ske til din NEMkonto. Lønnen udbetales bagud. Kontroller selv udbetalingerne. Mødeliste skal afleveres på kontoret senest umiddelbart efter d. 15. i måneden. Der bliver kun indberettet løn, hvis du har sendt mødelisten rettidigt. Lønnen bliver udbetalt ved udgangen af måneden. Alle ændringer af planlagte timer samt tidspunkter for evt. ekskursioner skal på forhånd aftales med Ungdomsskolens kontor. Skattekort Skattekort trækkes elektronisk på lønkontoret. Såfremt du ønsker at vi bruger bikort eller frikort, skal du gøre opmærksom på det. Aflysning af undervisning Såfremt undervisning aflyses af Ungdomsskolen med mere end 1 uges varsel udbetales ikke løn. Feriepenge Er du timelønnet optjener du 12,95 % feriegodtgørelse af lønnen i et kalenderår. Der bliver sendt et feriekort til dig i februar/marts måned. Du optjener ikke 6. ferieugetimer, men får udbetalt en kontant godtgørelse på 2,5 % af lønnen ved udgangen af december måned. Du kan selv underskrive feriekort, når ferie holdes, dog undtaget: Hvis du modtager dagpenge fra A-kassen, skal du have A-kassens underskrift ved afholdelse af ferie. Hvis du modtager kontanthjælp, skal du have underskrift på at ferien holdes fra din bopælskommune (f.eks. borgerservice). side 10

11 MATERIALER De materialer, bøger m.v., som eleverne skal bruge i undervisningen, er som hovedregel gratis for ungdomsskoleelever. Der er enkelte undtagelser på hold med dyre materialer, eller særlige udgifter. Ungdomsskolen har eget lager af bøger, papirvarer, arbejdsmapper, blyanter og lignende. Bestilling af disse varer sker ved at udfylde den bestillingsliste, som uddeles ved opstartlærermødet. Levering sker til dit undervisningssted på den første undervisningsgang. Levering af materialer i løbet af året aftales med kontoret eller PM er. Indkøb skal altid først aftales med Ungdomsskolens ledelse. Hvidovre Kommune har en lang række indkøbsaftaler, som er obligatoriske at bruge. Det betyder, at du altid skal kontakte den leverendør Kommunen har aftale med når du bestiller materialer. Hvis du selv bestiller varer efter aftale med kontoret, er det vigtigt at give besked til leverandøren om dit navn, holdnr. osv. Der skal ikke betales kontant, og regninger skal sendes elektronisk. Opgiv Ungdomsskolens EAN nr til forhandleren. Skulle en leverandør alligevel sende regningen til dig, skal du hurtigst muligt sende den videre hertil - med påtegning om, at du har modtaget varerne. Kontantkøb må kun ske undtagelsesvis og kun for mindre beløb, når det er umuligt at få fremsendt faktura. Lærere, som har lagt penge ud, kan: - enten sende den kvitterede regning eller nota til kontoret med cpr. nr. - eller henvende sig på kontoret og få kontanter. MØDELISTE (= dagbog) Mødelisten (som også kaldes dagbogen ) udleveres på 1. mødegang og indeholder en oversigt over tilmeldte elevers navne, cpr.nr, adresse og tlf. nr. Derefter får du hver måned en ny, hvor evt. rettelser fremgår. Mødelisten gennemgås med eleverne, og især mobilnumre ajourføres. Der sættes kryds ud for hver elev, der er mødt den pågældende undervisningsgang. Der skrives ingenting, hvis eleven ikke møder. Har eleven meldt afbud, bedes du, af hensyn til statistik, notere årsag. F.eks. sygdom: S, lejrskole: L, praktik: P, o.l. Hvis du er syg / fraværende, skriver du det ud for dagen. Det er vigtigt, at ALLE elever er skrevet på. Elevantallet er afgørende for tildeling af materialer. Desuden er det altid vigtgt, at du kender antallet af fremmødte elever til hver undervisningstime i tilfælde af evakuering ved brand! Nye elever SKAL skrives på med både for- og efternavn, cpr nr. og telefon nr (gerne mobil). Mødelisten afleveres d. 15. i måneden til kontoret, og ved din underskrift bekræfter du, at du har undervist de pågældende datoer og de anførte elever. Har du ikke mulighed for at komme forbi kontoret, kan du evt. maile den. Husk at underskrive. Ønsker du at undervise ud over det, der fremgår af mødelisten, skal du først tale med kontoret/ PM om det. NYE ELEVER På kurserne dukker der af og til elever op, som ikke er tilmeldt gennem kontoret. Det kan også være en elev tager en ven med, der også vil gå på kurset. Det er helt ok. side 11 Hvis det sker, skal kontoret straks have besked, for vi kan have elever på venteliste, og de har fortrinsret. Læreren skal i samarbejde med kontoret vurdere, om eleven kan deltage af hensyn til den pædagogiske planlægning. Det kan navnlig give problemer på prøveforeredende kurser, men også på visse praktiske kurser.

12 NYHEDSBREVE Kontoret udsender i løbet af sæsonen en række nyhedsbreve. Her kan du læse om de kommende aktiviteter, lærermøder, kurser o.l. Ungdomsskolens struktur (forskellige undervisningssteder, tider o.l.) gør mundtlig kommunikation vanskelig. Derfor beder vi dig være behjælpelig ved at overholde fristerne for indsendelse af mødelister, materialelister, boglister, følgesedler o.l. og ved at give tilsendte materialer og beskeder videre til eleverne. Det kan f.eks. være tilbud om nye fag og meddelelser fra elevråd, som du meget gerne må anbefale. ORDENSREGLER Der er ikke udarbejdet særlige ordensregler for Ungdomsskolen, men det er en selvfølge, at eleverne opfører sig ordentligt og tager hensyn til andre elever og til lokaler m.m. Vi anbefaler, at I på holdet taler om omgangsform- og tone, så alle kan have det rart. Det kan evt. indgå i introfroløbet som del af Cooperative Learning øvelserne: den gode elev, den gode underviser etc. Se også RYGNING. NØGLER Nøgler eller nøglebrikker udleveres til den enkelte lærer. Nøgler udleveres i forbindelse med første lærermøde eller til din første undervisningsgang. Pas på dem! Alle udleverede nøgler skal afleveres umiddelbart efter sæsonen og gerne ved sidste undervisningsgang; smid dem evt. ind af brevsprækken med dit navn på! Nøgler må ALDRIG sendes i almindelige breve. side 12

13 PARKERING Biler kan de fleste steder parkeres i parkeringsfelter ude på vejen foran skolen. Dette gælder bl.a. for Gungehusskolen. På Næsborgvej kan parkeres i gården. PERSONALEPOLITIKKER Ungdomsskolen og Hvidovre Kommune har en række personalepolitikker, som du også kan have glæde af. Det drejer sig pt. om Alkoholpolitik, Rygepolitik, Krisepolitik, Omsorgsplan, SundhedsCertifikat, Voldspolitik & Magtanvendelse. Du finder de enkelte politikker på hjemmesiden. PRØVER Hvis du underviser i et prøveforberedende fag, skal du straks ved undervisningens start spørge om der er elever, der forventer at gå til prøve. Du er forpligtet til at give undervisningen form og indhold, der tilgodeser en prøve. Er du i tvivl, skal du kontakte Ungdomsskolens kontor og høre om regler m.m. Kontoret sender skema ud på eksamenshold til anmeldelse af elever til prøve medio november af hensyn til opgavebestilling og anmeldelse m.v. til Undervisningsministeriet. Ungdomsskolen føres dog kun hold til prøve, hvis der er mindst 10 elever, der tilmelder sig faget. PÆDAGOGISK MEDHJÆLP (PM) Ungdomsskolen har - udover den faste ledelse - Pædagogiske Medhjælpere (PM er), som har tilsyn /kontakt til holdene på de forskellige undervisningssteder og desuden enkelte opgaver på kontoret. PM erne står også til rådighed med råd / videreformidling af dine spørgsmål og ideer. Udenfor kontoret åbningstid træffes PM erne på mobiltelefonen. side 13 RYGNING Hvidovre Kommune har pr 1. januar 2007 indført totalt rygeforbud i alle kommunale institioner og lokaler. SEJLADS MED HOLD/KLASSER Ungdomsskolen råder over kanoer, kajakker og 1 sejljolle med plads til 4-5 elever + lærer - alt sammen placeret i Hvidovre Havn. Hvis du ønsker at arrangere en tur på vandet med dit hold, aftales det med kontoret. SKABSPLADS Skabsplads til opbevaring af materialer kan anvises til de fleste hold. Tal med din PM. STRAFFEATTEST Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at alle ansatte skal forevise privat straffeattest og give samtykke til at vi indhenter børneattest (pædofiliattest) FØR endelig ansættelse finder sted.

14 SYGDOM / ANDET FRAVÆR Hvis du bliver syg eller af anden grund ikke kan passe din undervisning, skal der gives besked til kontoret snarest muligt og helst inden kl. 10 den dag, hvor undervisningen skulle have fundet sted. Dette af hensyn til muligheden for at skaffe en egnet vikar - eller hvis det ikke lykkes: at give eleverne besked om at undervisningen aflyses. Lærerne må ikke selv aftale med en afløser (pga. spørgsmålet om straffeattest), men kan selvfølgelig rådgive om en kvalificeret vikar ved henvendelsen til kontoret. Der udbetales ikke løn under sygdom, men kontoret kan på anmodning udarbejde dagpengeerklæring, som læreren kan videresende til sin hjemkommunes social- og sundhedsforvaltning. Dagpenge kan i reglen ikke opnås, hvis man har fuldtidsbeskæftigelse uden for Ungdomsskolen. TAVSHEDS- OPLYSNINGS- & INDBERETNINGSPLIGT Du har ved ansættelse i Ungdomsskolen tavshedspligt om elevforhold o.l. Du har imidlertid en skærpet oplysningspligt/indberetningspligt til de sociale myndigheder om forhold der angår børn, der lever under forhold, der giver anledning til bekymring. Er du i tvivl så kontakt din PMer. TURE / WEEKENDTURE / REJ- SER / LEJRSKOLER Ungdomsskolen tilbyder også de unge andre oplevelser end den basale undervisning. Det kan være ture / weekendture, der oftest er arrangeret af og for et hold, hvor turens indhold er relevant for faget. Det kan også være rejser og lejrskoler, der er åbne for deltagere på tværs af holdene. Nogle ferierejser har et særligt undervisningsforløb som forberedelse. Nogle ture, en-dags- eller weekendture kan blive til efter drøftelser på holdet i løbet sæsonen. Nogle er planlagt og tilbudt i programmet ved sæsonens start. For alle former for ture gælder: De skal altid være godkendt af Ungdomsskolens ledelse på forhånd. Der skal være et skriftligt oplæg fra læreren om indhold, tidsrammer m.m., dvs. et gennemarbejdet programforslag. Selvfølgelig er du velkommen til først at tage en samtale med ledelsen eller med din PM om planerne, inden du går konkret i gang med forslaget. Der skal altid være klare aftaler om brug af lokaler, hvem der køber eventuelle materialer ind, opsætning af forskelligt udstyr, udlån af nøgle eller åbning/lukning af indgangsdøre o.s.v. i god tid inden kurset afvikles. Det er en betingelse for en weekendtur, at der findes en billig overnatningsmulighed, f.eks. kan to hold deles om leje og derved både opnå rabatten og et øget socialt samvær. På weekendture skal eleverne selv betale for kost og overnatning med ca. 50 kr. i døgnet og evt transport. Elevbetaling på de længere rejser/ ture fremgår af programmet. Da der ikke eksisterer en overordnet overenskomst for aflønning af timelæreres deltagelse i og ledelse af den slags aktiviteter, kan forskellige aflønningsformer benyttes. Ungdomsskolens ledelse vil forud for hver tur gennemgå aktivitetens indhold, varighed m.v. og tilbyde lærere/ledere en fast aflønning. side 14

Hvidovre kommunale Ungdomsskoles Lærervejledning 2012-2013 Indholdsfortegnelse. Knallerter - se Parkering Knallertkøreskolen Kopiering Kurser

Hvidovre kommunale Ungdomsskoles Lærervejledning 2012-2013 Indholdsfortegnelse. Knallerter - se Parkering Knallertkøreskolen Kopiering Kurser Hvidovre kommunale Ungdomsskoles Lærervejledning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning Afmelding af elev Aftenvagt / telefonvagt Aktivitetsplan Alkoholpolitik

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Ny underviser i Ungdomsskolen. Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar

Ny underviser i Ungdomsskolen. Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar Ny underviser i Ungdomsskolen Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar Velkommen til Ungdomsskolen - Ung i Aarhus Syd Tillykke med dit nye job. Vi ser frem til et godt samarbejde med dig, og vi håber, at

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder du alle de

Læs mere

Vejledning for undervisere i LOF

Vejledning for undervisere i LOF Vejledning for undervisere i LOF Rigtig hjertelig velkommen som underviser hos LOF. Denne vejledning er en introduktion til dig der underviser i LOF, så læs den godt igennem. Du er altid velkommen til

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For klubberne i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 24-10-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsesmøde den 1/

Ungdomsskolebestyrelsesmøde den 1/ Ungdomsskolebestyrelsesmøde den 1/10 2013 Kl. 17.00 Sted: Ungdomsskolen Til stede: Carsten Jelund, Bent Aarrebo Pedersen, Niels Ulsing, Gert Krogstad-Nielsen, Ole Bested, Jan Nielsen, Erik Petersen, Bent

Læs mere

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads Velkommen til Kasperskolen din nye arbejdsplads August 2014 I denne lille folder, kan du få svar på nogle af de mange spørgsmål der dukker op, når man starter på et nyt job. Den komplette personalehåndbog

Læs mere

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Velkommen til Tagensbo skole. Alle vikarer skal oprettes på Lærerintra. Kontakt Henrik Fabricius viceinspektør eller Jeanne Jacobsen, skoleleder. Din timeløn

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 04-09-2015 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole.

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Kære medarbejder Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Administration: Sønderborg Ungdomsskole 8872 4432 Kastanie Allé 26 Kontortid kl. 8.00 14.00 eller efter aftale Ledelse: Ungdomsskoleinspektør:

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 09-09-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Praktikant på Højvangskolen

Praktikant på Højvangskolen Praktikant på Højvangskolen Højvangskolens Praktikprofil 2014/15 1 Indholdsfortegnelse: 1.0 Højvangskolens praktikprofil... 3 1.1 Skolens adresse:... 3 1.2 Praktikkoordinatorer... 4 2.0 Plantegning...

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE

KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE Medarbejderhåndbogen December 2009 Skovbrynet 51 4400 Kalundborg : 59 53 46 98 : www.kalundborgungdomsskole.dk :ungdomsskolen@kalundborg.dk Vigtige telefonnumre Ungdomsskolen i

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Procedure og vilkår ved udlån af lokaler til aftenskoler og foreninger.

Procedure og vilkår ved udlån af lokaler til aftenskoler og foreninger. Procedure og vilkår ved udlån af lokaler til aftenskoler og foreninger. Skolens navn Aarupskolen Procedure og vilkår Aftenskoler, foreninger, forældre m.m.sender lokaleansøgninger lokalt til Aarupskolen.

Læs mere

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til:

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til: Reglement for anvisning og benyttelse af lokaler m.v. Retningslinier for lokaleanvisning: Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Vigtige telefonnumre... side 2 Andre medarbejdere, bestyrelsen. side 3 MED-udvalg.. side 3

Vigtige telefonnumre... side 2 Andre medarbejdere, bestyrelsen. side 3 MED-udvalg.. side 3 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre... side 2 Andre medarbejdere, bestyrelsen. side 3 MED-udvalg.. side 3 Præsentation af Ungdomsskolen side 4 Dagtimerne på Ungdomsskolen side 4 Undervisning på kommunens

Læs mere

Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune

Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune Information til Pædagogisk Assistentelever Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune SMÅBØRN Information til PA-elever Kalundborg Kommune Velkommen Du er nu ansat som PA-elev i Kalundborg Kommune og vi

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Velkommen til Skivehus Skole

Velkommen til Skivehus Skole Velkommen til Skivehus Skole Praktik-Info til lærerstuderende Velkommen i praktik på Skivehus Skole Vi håber, I i jeres praktik får mulighed for at afprøve teorier og ideer, får samlet data til jeres videre

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere Skoleåret 2013-2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbog 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7 Skattekort

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94

Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94 Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94 Tårnby Kommune Sundhedsforvaltningen Amager Landevej 76 2770 Kastrup Ansøgers/selvvalgt hjælpers navn: Modtaget d.: Anciennitetsdato:

Læs mere

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 www.medieskolen.dk 1 1.8.2016 VELKOMMEN TIL MEDIESKOLEN Du er nu tilmeldt som elev på Medieskolen, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig og lære dig at kende.

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG Miljødrøftelse Nedenstående gælder for virksomheder med mindre end 10 ansatte. Antal ansatte opgøres som alle fastansatte, hel- eller deltid, men eks-klusiv virksomhedsleder og arbejdsleder som f. eks.

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

UNGDOMSSKOLEN KALUNDBORG. Medarbejderhåndbogen

UNGDOMSSKOLEN KALUNDBORG. Medarbejderhåndbogen UNGDOMSSKOLEN KALUNDBORG Medarbejderhåndbogen Oktober 2015 Info Kalundborg Ungdomsskole Skovbrynet 51 4400 Kalundborg Tlf.: 59534698 Mail: ungdomsskolen@kalundborg.dk www.kalusk.dk Ean-nr. 5790000367030

Læs mere

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole Praktik Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole som praktikskole Her kan du finde en række relevante informationer før dit praktikforløb på Nibe Skole. Nibe Skole er en

Læs mere

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING SPECIALIST STAFFING 2 Start din rejse hos Adecco Velkommen indenfor i verdens største vikar- & rekrutteringsvirksomhed Lidt om os Da du er inviteret til samtale hos Adecco,

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere