Indberetning 5. september 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning 5. september 2017"

Transkript

1 Indberetning 5. september 2017 Denne vejledning er til brug i forbindelse med De frie Grundskolers elektroniske elevindberetning pr. 5. september 2017 til Undervisningsministeriet. Fra den 5. september og frem til den 12. september kan elevindberetningen foretages elektronisk til Undervisningsministeriet Fra DSA-Elevsystemet kan der dannes en fil, der kan indlæses via ovenstående hjemmeside. Denne vejledning beskriver, hvorledes filen til UVM s system dannes i DSA-Elevsystemet. Indlæsning af filen og den videre behandling af data fra filen i UVM s indberetningssystem er et anliggende mellem UVM og den enkelte skole. UVM har udsendt en vejledning, der beskriver, hvorledes UVM s system anvendes. Dannelse af Skema A og Skema 10.klasse 5. februar mv. skal altså ikke længere gøres papirbaseret. Vi har indtil videre valgt at lade de papirbaserede udskrifter være i DSA-Elevsystemet. I forbindelse med dannelse af filen til UVM s indberetningssystem, kan der dannes en kontroludskrift i DSA-Elevsystemet, så man har et godt overblik over, hvad filen indeholder. Vi anbefaler, at man gør elevdata i DSA-Elevsystemet så korrekte som mulige. Indtil skema 246 skema A - er klarmeldt i UVM s indberetningssystem, kan man genindlæse fil fra DSA-Elevsystemet. Det betyder, at hvis man har haft fejl ved den første indlæsning i UVM s system, så kan man rette elevdata i DSA-Elevsystemet og så danne filen påny. Den nye fil kan så indlæses i UVM s system. Bemærk at filen indeholder såvel elever pr. 5 september, samt eventuelle 10.klasses elever pr. 5. februar. Det er skolens ansvar, at elever, som man har oprettet som tilskudsberettigede, opfylder alderskriterierne, sådan som det er beskrevet i Undervisningsministeriets vejledning til indberetningen. Vejledninger mv. fra UVM findes på følgende side:

2 DANNELSE AF INDBERETNINGSFIL Dannelse af fil til UVM s indberetningssystem foretages under ->. -> -> (udskrifter/ ) -> -> Eleverne kan sorteres efter behov. Som udgangspunkt kan anbefales at vælge sortering:. Som skoleår vælges 2017/18., der er vist i skærm- Selve filen dannes ved at trykke på knappen billedet nedenfor: Via knappen kan man skifte filens placering. Der er også mulighed for at ændre i filnavnet. Husk at notere filens placering og navn, da dette skal bruges, når filen skal indlæses i UVM s indberetningssystem. Hvis der mangler CPR.nr eller tilsvarende fejl på nogle elever, vil der efter fildannelsen vises et skærmbillede med informationer herom. Disse fejl bør rettes. Når der ikke vises fejl, bør man gå til næste side for at udskrive en kontrolliste. Denne bør gennemgås omhyggeligt. Evt. manglende elevoplysninger i forhold til kontrollisten rettes på de pågældende elever. Herefter gentages fildannelsen og udskriften af kontrollisten.

3 Inden filen dannes, er det afgørende vigtigt, at bl.a. følgende elevoplysninger er korrekte: CPR.nr. adresse kommune indmeldelsesdato evt. udmeldelsesdato historik skoleår for de klasser eleverne er opført under (pt. 2017/2018) relevant infohold påført elever i SFO relevant infohold påført elever, der er SPS-elever. relevant infohold påført elever, der er kostelever. relevante infohold påført elever, der ikke har CPR.nr. og som er tilskudsberettigede. Bemærk at det under kommune: er muligt at danne en indberetningsfil for én. Denne mulighed kan være relevant, hvis man senere måtte have behov for at indlæse elevoplysninger i UVM s indberetningssystem fra en enkelt kommune.

4 INFOHOLD SFO Elever tilmeldt SFO: For at elever kan blive markeret for, at de er tilmeldt skolens SFO pr. 05/09 i indretningsfilen, skal de have påført et infohold under fanen Hold, der er markeret med. Oprettelse af infohold (SFO): Fra hovedmenuen vælges ->. Via knappen oprettes et infohold med holdnavn SFO eller tilsvarende. Infoholdet markeres med flueben som vist nedenfor: Påføre infohold (SFO) på elever: Fra hovedmenuen vælges ->. Elever tilmeldt SFO søges frem og under fanen - > Infohold, og påføres infoholdet for SFO. Under afsnittet Gruppesøgning SFO vises eksempel på en mulighed for automatisk at påføre infoholdet på alle elever, der betaler for SFO! Det er kun elever i skolens børnehaveklasse og 1. til 3. klasse, der af programmet opfattes som tilskudsberettigede. Dvs. hvis elever i 4. klasse og opefter har fået påført infoholdet, vil de ikke blive markeret for tilmeldt SFO i indberetningsfilen (de er ikke tilskudsberettigede).

5 INFOHOLD SPS-ELEVER SPS-elever: For at elever kan blive markeret for at være SPS-elever i indberetningsfilen, skal de have påført et infohold, der er markeret med. Oprettelse af infohold (SPS-elever): Fra hovedmenuen vælges ->. Via knappen oprettes et infohold med holdnavn SPS-elever eller tilsvarende. Infoholdet markeres med flueben som vist nedenfor: Påføre infohold (SPS-elever) på elever: Fra hovedmenuen vælges ->. Elever, der er SPSelever søges frem og under fanen - > Infohold, og påføres infoholdet for SPS-elever.

6 INFOHOLD KOSTELEVER Kostelever: For at elever kan blive markeret for at være kostelever pr. 05/09 i indberetningsfilen, skal de have påført et infohold, der er markeret med. Oprettelse af infohold (kostelever): Fra hovedmenuen vælges ->. Via knappen oprettes et infohold med holdnavn Kostelev eller tilsvarende. Infoholdet markeres med flueben som vist nedenfor: Påføre infohold (Kostelev) på elever: Fra hovedmenuen vælges ->. Elever, der er kostelever søges frem og under fanen - > Infohold, og påføres infoholdet for Kostelev.

7 INFOHOLD ANDEN NATIONALITET Anden nationalitet: Bemærk dette afsnit er kun relevant for skoler, der har elever, der ikke har CPR.numre, og som er tilskudsberettigede! Elever uden CPR.numre skal som kommunekode have påført kode 999. På infohold markeret med Anden nationalitet, vil infoholdets navn blive anført som nationalitet i indberetningsfilen (eks. svensk, tysk, fransk m.v.) ud for de enkelte elever. For at elever kan blive markeret for anden nationalitet pr. 05/09 i indberetningsfilen, skal de have påført et infohold for anden nationalitet. Oprettelse af infohold (anden nationalitet): Fra hovedmenuen vælges ->. Via knappen oprettes et infohold med holdnavne svarende til elevernes nationaliteter. Infoholdet markeres med flueben som vist nedenfor: Påføre infohold (Anden nationalitet) på elever: Fra hovedmenuen vælges ->. Elever, der opfylder kriteriet for anden nationalitet søges frem og under fanen - > Infohold påføres infoholdet for anden nationalitet.

8 INFOHOLD ORGANISATION Organisation: Bemærk dette afsnit er kun relevant for skoler, der har elever, der ikke har CPR.numre, og som er tilskudsberettigede! For elever uden CPR.nr. skal der udover nationalitet også påføres organisation. På infohold markeret med Organisation", vil infoholdets navn blive anført som organisation i indberetningsfilen ud for de enkelte elever. For at elever kan blive markeret med "Organisation" pr. 05/09 i indberetningsfilen, skal de have påført et infohold med organisation. Oprettelse af infohold (organisation): Fra hovedmenuen vælges ->. Via knappen oprettes et infohold med holdnavne svarende til de for skolen relevante organisationer. Infoholdet markeres med flueben som vist nedenfor: Påføre infohold (Organisation) på elever: Fra hovedmenuen vælges ->. Elever, der opfylder kriteriet for organisation søges frem og under fanen - > Infohold påføres infoholdet for organisation.

9 Følgende organisationer accepteres: EEA - European Environment Agency ECO - European Communications Office EUROFISH GBIF - Global Biodiversity Information Facility ICES - International Council for the Exploration of the Sea IOM - International Organization for Migration OSCE - Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Cooperation in Europe UNDP - United Nations Development Programme UNFPA - United Nations Population Fund UNICEF - United Nations Childrens Fund UNOPS - United Nations Office for Project Services WFP - World Food Programme WHO - World Health Organization Regional Office for Europe ANDET Valgfri tekst NATO Christiansø

10 KLASSEREGISTERET Fra hovedmenuen vælges ->. Stamkortene for aktive klasser tjekkes for, om de har påført aktuelle skoleår, og feltet er udfyldt med. Se nedenfor: Til elever, der udmeldes i løbet af indeværende skoleår, oprettes en eller flere klasser efter ønske. Klassen markeres med aktuelle skoleår, og feltet udfyldt med. Feltet markeres med bindestreg. er Nedenfor ses eksempel på en klasse til elever, der udmeldes i løbet af skoleåret 2016/2018: VIGTIGT: Eventuelle ventelisteklasser o.lign. skal som klasseart være påført med Klasser indeholdende kommende elever må gerne som skoleår være påført med et skoleår, men de skal som klasseart være påført med! Årsagen til dette forhold er, at programmet bl.a. i forbindelse dannelse af indberetningsfilen tjekker alle elever, der er i klasser, der er markeret med aktuelle skoleår, og som klasseart er påført enten som eller. Hvis kommende elever er oprettet i klasser, der eksempelvis er markeret med og fejlagtigt har en indmeldelsesdato før indeværende år og markeret med aktuelle skoleår, vil de optræde og forvirre i indberetningsfilen!

11 TILSKUDSBERETTIGEDE ELEVER Kun elever, der for neden under fanen er markeret med, vil blive medtaget i indberetningsfilen! Alle elever, der oprettes i DSA-Elevsystemet, bliver som standard oprettet som værende tilskudsberettigede. Hvis man mangler nogle elever på skemaerne, kan det skyldes, at fluebenet for at være tilskudsberettiget er fjernet. Via en gruppesøgning kan man hurtigt søge eventuelle elever frem, som har fået fjernet fluebenet for at være tilskudsberettiget. Princippet for at danne en sådan gruppe under gruppesøgning er den samme, som er beskrevet i afsnittet Gruppesøgning. OMGÆNGERE Elever i 0-klasse kan være omgængere. Er der elever i 0-klasse, der er omgængere vil de automatisk blive påført herfor i indberetningsfilen. DSA-Elevprogrammet styrer det via historikken. Bemærk at i sådanne tilfælde skal skolen vedlægge en samtykkeerklæring. DATO- & HISTORIKSTYRING I forbindelse med dannelse af indberetningsfilen tager programmet udgangspunkt i elevernes indmeldelsesdato, evt. udmeldelsesdato og historik. Man skal ikke vente med at indmelde/udmelde elever i forhold til skæringen den 5/9. Programmet danner indberetningsfilen med udgangspunkt i indmeldelses- og udmeldelsesdatoerne samt elevernes historik. Datostyringen af udskrifterne betyder, at elever, der er udmeldt efter 5/9, kan overføres til en klasse (Udm 17/18), der er oprettet som beskrevet i afsnittet Klasseregisteret. Disse elever vil nu korrekt være at finde i indberetningsfilen. Husk at disse elever som andre udmeldte elever skal have en udmeldelsesdato! På samme måde kan man også frit indmelde nye elever i aktive klasser, der måtte starte efter 5/9. Disse elever vil ved dannelse af indberetningsfilen blive sorteret fra.

12 Det er afgørende, at de enkelte elevers oplysninger m.h.t. indmeldelsesdato og evt. udmeldelsesdato er korrekte. Alle elever, der er aktive i indeværende skoleår og elever, der måtte være udgået i indeværende skoleår, skal have en indmeldelsesdato. Elever, der er udgået af skolen i indeværende skoleår skal tillige have en udmeldelsesdato. Disse elever skal endvidere være i en klasse med klasseart -(Udm 17/18), der som skoleår har indeværende skoleår. Elever, der ikke er startet på skolen endnu (ventelistebørn), skal være oprettet i klasser,der som klasseart er påført. Kommende elever bør ikke påføres en indmeldelsesdato (eleverne er jo ikke startet endnu). Historikken skulle fremtidigt løbende automatisk blive ajourført af programmet. Der vil kun i særlige tilfælde være behov for at foretage manuelle ændringer. Det anbefales, at checke elevernes historik specielt m.h.t. skoleår og Klassetrin i år. I næste afsnit (Gruppesøgning) gives gode råd til, hvorledes man kan tjekke for, om elever i indeværende skoleår mangler indmeldelsesdato og evt. udmeldelsesdato samt CPR.nr. og kommuneangivelse. GRUPPESØGNING I det følgende gives 4 eksempler på, hvorledes man kan fremsøge elever, der måtte have manglende eller fejlagtige oplysninger vedr. indmeldelses- og udmeldelses-datoer samt CPR.nr. og kommuneangivelse. Der kan selvfølgelig laves mange andre variationer af gruppesøgningen. 1) Gruppesøgning efter elever, der mangler indmeldelsesdato: Vi ønsker at undersøge, om der findes elever i indeværende skoleår (aktive elever såvel som udmeldte / ), der mangler en indmeldelsesdato: Vælg under elever. Herefter tryk på knappen. Under fanen gøres følgende: Fluebenet ved skoleår gøres sort. I feltet for skoleår indskrives indeværende skoleår 2017/2018. Ved klasseart markeres som følger:

13 Ud for "klasseart kommende elever" har vi bedt om ikke at få kommende elever, men kun aktive og udgåede elever. Nærværende oplysninger vil medføre, at vi får fremsøgt alle aktive elever og udgåede elever, der hører til indeværende skoleår. Nu vælges fanen. Herunder gøres følgende: Fluebenet ved Indmeldelsesdato fjernes. Herved får vi præciseret, at vi kun ønsker elever, der ikke har indmeldelses-dato. Til slut trykkes på knapperne og, og man vil få vist de elever, der vedr. indeværende skoleår ikke har indmeldelsesdato. De elever, man herved har søgt frem, kan man, hvis det er aktuelt, automatisk få påført samme indmeldelsesdato for! Det gøres på følgende måde: Under menuen vælges Har man besvær med at finde indmeldelsesdatoer for elever, der ikke er startet på skolen i år, kan man som en "genvej" anføre en dato fra et andet skoleår end i år. Via markér og kopier funktionen og brug af musen på navigationspaletten kan man på et minut nemt påføre indmeldelsesdatoer på mere end 100 elever! 2) Gruppesøgning efter aktive elever, der har udmeldelsesdato: Vi ønsker at undersøge, om der findes elever i aktive klasser, der fejlagtigt har en udmeldelsesdato: Vælg under elever. Herefter tryk på knappen. Ved klasseart markeres som følger: Under fanen gøres følgende: Fluebenet ved udmeldelsesdato gøres sort. Til slut trykkes på knapperne og, og man vil få vist de evt. aktive elever, der fejlagtigt måtte have en udmeldelsesdato. Evt. udmeldelses-datoer fjernes. 3) Gruppesøgning efter udgåede elever, der måtte mangle udmeldelsesdato:

14 Vi ønsker at undersøge, om der findes udgåede elever for indeværende skoleår, der måtte mangle en udmeldelsesdato: Vælg under elever. Herefter tryk på knappen. Under fanen gøres følgende: Fluebenet ved skoleår gøres sort. I feltet for skoleår indskrives indeværende skoleår 2017/2018. Ved klasseart markeres som følger: Nærværende oplysninger vil medføre, at vi får fremsøgt alle udgåede elever, der hører til indeværende skoleår. Nu vælges fanen. Herunder gøres følgende: Fluebenet ved udmeldelsesdato fjernes. Herved får vi præciseret, at vi kun ønsker udgåede elever, der mangler udmeldelsesdato. Til slut trykkes på knapperne og, og man vil få vist de ønskede elever. Nu påføres eleverne udmeldelsesdatoer. 4) Gruppesøgning efter elever, der måtte mangle CPR. nr.: Elever uden CPR-numre kan søges frem via gruppesøgningen. CPR-numrene kan herefter rettes. Eleverne søges frem ved at udfylde fanen med følgende oplysninger:

15 GRUPPESØGNING SFO Fremsøgning af elever: Med nedenstående eksempel får man automatisk påført infoholdet for SFO og sikrer sig herved, at eleverne påføres indberetningsfilen med denne oplysning. Det forudsættes i nærværende eksempel, at alle elever tilmeldt SFO har en betalingsaftale vedr. SFO. Vi vil nu søge alle elever frem, der i indeværende skoleår (aktive elever såvel som ud-meldte / ), har en betalingsaftale om SFO påført under fanen : Vælg under elever. Herefter tryk på knappen. Eleverne søges nu frem under gruppesøgning på følgende måde: Under fanen stamoplys.: Under fanen :

16 Herved har vi fået præciseret, at det skal være elever, der betaler for/til SFO. Til slut trykkes på knapperne og, og man vil få vist alle elever i indeværende skoleår, der har en aftale om betaling til SFO. Påføre SFO-infoholdet: Under vælges ->. Udpeg infoholdet for SFO og klik. Nu meddeles: Klik også her og alle eleverne har nu infoholdet påført! De elever, der evt. allerede havde infoholdet påført, bliver automatisk oversprunget af programmet. Der vil altså ikke forekomme elever, der har infoholdet mere end en gang! SFO OG MINDSTEBETALING Elever, der går i børnehaveklasser eller i 1. til og med 3. klasse, kan i indberetningsfilen være markeret som værende tilmeldt SFO uanset hvilket beløb, der betales for barnet; bare eleven er med i skolens SFO-ordning! Bemærk at mindstebetalingen skal udgøre halvdelen af det tilskudsgivende beløb, for at skolen kan få det fulde tilskud! Har man et større antal elever i SFO-ordningen, der ikke betales for med minimum "mindstebetalingen", bør man på forhånd få beregnet, hvad dette vil betyde i forbindelse med opgørelsen året efter og dermed, hvad skolen må skulle tilbagebetale. Foretager man ikke sådanne beregninger, kan man året efter stå med et likviditetsproblem! OPGØRELSE AF FORÆLDREBETALING Forældrebetalingen i SFO for perioden til kan findes på flere måder. Har man en konto i elevbogholderiet, som vi har anbefalet, til registrering af SFO betalinger (eks. Indbetaling SFO), kan man via Elevbogholderi - -> Posteringer --> Udskrifter --> Kontospecifikation få udskrevet forældrebetalingen i den ønskede periode. Nemt og enkelt! Den udskrevne kontospecifikation kan danne grundlag for indberetningen.

17 SKEMA 10. KLASSE 5. FEBRUAR Elever i 10. klasse pr. 5. februar 2017 medtages i indberetningsfilen. Inden filen dannes er det afgørende vigtigt, at bl.a. følgende elevoplysninger er korrekte: CPR.nr. adresse kommune indmeldelsesdato udmeldelsesdato historik skoleår for de klasser eleverne er opført under. relevant infohold påført elever, der er kostelever. Principperne for indholdet af filen bliver korrekt er de samme, som der er beskrevet i afsnittet Dato og historikstyring. Udmeldelsesdato: Datoen skal være en dato i sidste skoleår. Skoleår for de klasser eleverne er opført under: Elever, der er udmeldt ved skoleårets afslutning eller i løbet af skoleåret, skal være i klasser, der som klasseart er påført med, og som skoleår i klasseregisteret har sidste skoleår påført i klasseregisteret!

18 Historikken: Historikken er helt afgørende for indberetningsfilens validitet! Man bør derfor tjekke samtlige elevers historik! Nedenfor ses eksempel på en korrekt historik: I kombination af udmeldelsesdatoen, klasserne, som eleverne står opført under, samt historikken kan DSA-Elev danne filen korrekt for elever i 10. klasse pr. 5. februar. Er der under disse punkter fejl eller mangler vil filens indhold ikke blive korrekt!

VEJLEDNING TIL ELEVINDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK 2017

VEJLEDNING TIL ELEVINDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK 2017 VEJLEDNING TIL ELEVINDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK 2017 Dette er vejledning til brug i forbindelse med de frie skolers elevindberetning til Danmarks Statistik. Til orientering: Proceduren i år er den

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2016 til beregning af efterregulering 2016 og driftstilskud 2017

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2016 til beregning af efterregulering 2016 og driftstilskud 2017 Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2016 til beregning af efterregulering 2016 og driftstilskud 2017 Indholdsfortegnelse Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2017 til beregning af driftstilskud 2018 og efterregulering 2017

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2017 til beregning af driftstilskud 2018 og efterregulering 2017 Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2017 til beregning af driftstilskud 2018 og efterregulering 2017 Indholdsfortegnelse Indhold Log på systemet... 2 Fil-indberetning...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til skemaer (A-C,

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

kan rapporter udskrives på skærm eller printer. Idet der klikkes på knappen, startes en guide opbygget af en række dialogbokse.

kan rapporter udskrives på skærm eller printer. Idet der klikkes på knappen, startes en guide opbygget af en række dialogbokse. Udskrifter Via knappen kan rapporter udskrives på skærm eller printer. Idet der klikkes på knappen, startes en guide opbygget af en række dialogbokse. Nedenfor er de første valgmuligheder i guidenes dialogbokse

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Afdeling for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio kan du danne en

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013

Vejledning. Vejledning. Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013 Vejledning Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013 Indberetningsperiode Fra efteråret 2013 kan du indberette statistik til UVM. Det er UNI-C, der oplyser den præcise dato for grundskoleindberetningen.

Læs mere

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg TEA Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg 1 Forord Har din kommune tilkøbt det modul som tillader forældrene at afgive deres stemmer elektronisk vha. NemID login er det langt den nemmeste og billigste

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ Portalen har til formål at sikre en hurtig og sikker tilbagemelding på elever, som er udmeldt eller startet på en af følgende inst.: Efterskole, Privatskole, Friskole,

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Skolebestyrelsesvalget i Tabulex TEA

Skolebestyrelsesvalget i Tabulex TEA Skolebestyrelsesvalget i Tabulex TEA 1 Forord Før du går i gang med valget, skal du beslutte om valget skal gennemføres på papirstemmesedler, eller om det skal gennemføres elektronisk så forældrene stemmer

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

ScanPas - Udskrivning af saldiopgørelse

ScanPas - Udskrivning af saldiopgørelse Udskrivning af saldiopgørelse Udskrifterne, der er tilknyttet fraværsmodulerne i ScanPas, indeholder én samlet saldoopgørelse for ferie, særlige feriedage og omsorgsdage. Der kan enten udskrives en saldoopgørelse

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

VEJLEDNING. TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring)

VEJLEDNING. TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring) VEJLEDNING TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring) Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen (Styrelsen for It og Læring) side 2

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Omsorgsdage. Decentral vejledning

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Omsorgsdage. Decentral vejledning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N ScanPas ScanPas Brugervejledning Version 1.1 23. september 2010 Indhold Symboler i denne vejledning... 2 Oversigt over funktionstaster...

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste TEA Hotline 4676 1892 Eller support@tabulex.dk Tabulex TEA-Privat Venteliste Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 2 På ventelisten i fire trin... 3 Ændr og rediger data i ventelisten...

Læs mere

Vejledning TEA. Prøveafvikling Trin for trin. Folkeskolens prøver 9.kl Folkeskolens prøver 10.kl (FP9 og FP10) skoleåret 2014/15

Vejledning TEA. Prøveafvikling Trin for trin. Folkeskolens prøver 9.kl Folkeskolens prøver 10.kl (FP9 og FP10) skoleåret 2014/15 Vejledning TEA Prøveafvikling Trin for trin Folkeskolens prøver 9.kl Folkeskolens prøver 10.kl (FP9 og FP10) skoleåret 2014/15 1 Indholdsfortegnelse Opret de rette hold... 3 Opret prøverne... 4 Afstemning

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 MBUFs medlemssystem Adgang og login Adgang fås via følgende hjemmeside: http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 Når du kommer ind på siden, indtast brugernavn og adgangskode: Arbejdsgangen er

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Indholdsfortegnelse Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse af eleverne i skema

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

ServiceNyt Friplads- og opholdsstøtte

ServiceNyt Friplads- og opholdsstøtte Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 5-2011 Læs i dette nummer: Friplads- og opholdsstøtte 30.

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Rykkerprocedure Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Sådan arbejdes med rykkere Aktiver knappen Rykkerlister og herefter Dan ny rykkerliste, og der

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

- Bestilling af hjælpemidler

- Bestilling af hjælpemidler HJÆLPEMIDLER - LOGISTIK Vejledning i hjælpemiddelhåndtering - Bestilling af hjælpemidler INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN... 2 SKIFT KODEORD... 2 BESTILLING... 3 REPARATION ELLER AFHENTNING AF HJÆLPEMIDDEL...

Læs mere

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Trio Vejledning Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 (Styrelsen for It og Læring) I det følgende kan du få information om, hvordan du bruger Trio til at indberette kompetencedækning til

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010.

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Indhold Indhold... 1 Køreplan for indberetning af budgetter til provstiet.... 2 Vejledninger.... 2 Nye vigtige menupunkter i systemet... 2 Sådan indlæses

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2013 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017 Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017 Januar 2018 1 Formål med denne vejledning Denne vejledning har til formål at vise, hvordan kontoskema Res_17 (og kontoskema

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Fordeling af elever på undervisningsforløb

Fordeling af elever på undervisningsforløb Fordeling af elever på undervisningsforløb Senest opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Sådan får du adgang til fordelingssiden Søg undervisningsforløb frem Søg elever frem

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Vejledning TEA. Sådan registrerer du særlige undervisningstiltag på elever

Vejledning TEA. Sådan registrerer du særlige undervisningstiltag på elever TEA Sådan registrerer du særlige undervisningstiltag på elever 1 Hvorfor indberette undervisningstiltag på eleverne? Som udgangspunkt skal alle særlige undervisningstiltag indberettes i din TEA dvs. specialundervisningstiltag,

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

Vejledning Statistik

Vejledning Statistik Vejledning Statistik Opdateret 3. september 2014 Indhold Indledning... 3 Andre overenskomster!... 4 Timebudget eller Aktiviteter... 4 1. Timebudget:... 5 2. Lærerens aktiviteter:... 5 Hold... 7 Elever...

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af institutionsbruger...

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere